«حق» مردم ایران ! ازانتخاب بین بد وبدتر تا انتخاب بهترین نوکربرای رهبر!
بهروز ستوده

 
خیانت بزرگ خمینی به اعتماد مردم ایران و پایمال نمودن دستاوردهای انقلاب مشروطه  زمانی آغاز شد که مجلس مؤسسان وعده داده شده در پاریس برای تدوین قانون اساسی جدید ایران ، به مجلسی مرکب اسلام گریان معمم و مکلا برای نگارش قانون اساسی  تبعض آمیز جمهوری اسلامی تبدیل شد و پس از آن نیزبتدریج آنقدر مواد مسموم و ضدمردمی به  قانون اساسی جمهوری اسلامی تزریق گردید تا همه چیز خلاصه شد در اراده ولایت مطلقه فقیه ، یعنی دیکتاتور افسار گسیخته ای که قدرت اش با هیچیکدام ازانواع حکومت های زمینی قابل مقایسه نیست و اختیارات وقدرت او را فقط میتوان با قدرت آسمانی خدا برابر دانست ، قدرتی که  نیازی به پاسخگوئی به "بندگان" خویش در روی زمین ندارد ! درخلق هیولای مخوفی که قدرت مطلقه اش به قدرت خدا پهلو میزند تمامی دارودسته ها و جناح های رانده شده از بیت رهبری که این روزها از استبداد ولایت مطلقه خامنه ای به ستوه آمده اند و هم آندسته از گروههای سیاسی و روشنفکران کج اندیشی که در زیر بیرق "خط انقلابی و ضد امپریالیستی امام" خیمه زدند و با ایجاد توهم در میان مردم و بویژه نسل جوان کشور، پایه های حکومت ولایت فقیه را مستحکم کردند ، در مقابل ملت ایران و نسل های آینده این کشور و تاریخ درد آور و خون آلود حاکمیت ولایت فقیه در این سرزمین مسئول اند .
آنچه که از ابتدای پیدایش جمهوری اسلامی  تا به امروز با نام "انتخابات" در ایران بمرحله اجرا درآمده است چیزی نبوده و نیست مگر رقابت افراد و دارودسته های  وفادار به حکومت اسلامی و قانون اساسی تبعیض آمیزش برای نشستن بر سر سفره ی قدرتی که ولایت مطلقه فقیه در صدر آن قرار دارد . حق شهروندی انتخاب شدن از همان ابتدای تأسیس حکومت اسلامی ، از شهروندان ایرانی سلب و به اقلیت ناچیزی از شیعیان مذکر دوازده امامی و پیرو نظریه ولایت فقیه که در عین حال از صافی تأیید بیت رهبری و شورای نگهبان او گذشته باشند منحصر گردیده است و حق شهروندی انتخاب کردن نیز که تا کودتای انتخاباتی احمدی نژاد –خامنه ای در خردادماه 88  به انتخاب یکی از کاندیدهای عبور کرده از صافی بیت رهبری و شورای نگهبان محدود و مشروط میگردید چنین بنظر میرسد که بخاطر سرپیچی های جسته و گریخته احمدی نژاد از فرامین رهبر، بیت خامنه ای را برآن داشته است که این حق محدود و مشروط انتخاب بین بد وبدتر راهم از شهروندان ایرانی بگیرند و از این پس فقط این "حق" را برای مردم ایران قائل باشند که از میان دو سه نوکر گوش بفرمان ، بهترین نوکر را  برای رهبر انتخاب نمایند !  اما در این میان و تنها مانعی که بر سر پیاده کردن پروژه انتخاب بهترین نوکر برای رهبر وجود دارد وجود احمدی نژاد است که در اواخر دوران ریاست جمهوری خود برای حفظ موقعیت دارودسته خود در قدرت به مانور دهی و شاخ وشانه کشیدن در مقابل خامنه ای روی آورده است ، شگفتا که وقتی پای قدرت و سهم خواهی بیشتربرای غارتگری و تضییع حقوق و آزادی مردم ایران بمیان آید نوکر دست نشانده ای چون احمدی نژاد که خود توسط خامنه ای و با اجرای کودتای انتخاباتی سال 88 و کشتار جوانان ایرانی در خیابانهای تهران و شهرستانها ، به مقام ریاست جمهوری صعود کرده است اینک خود به مشکلی برای رهبر تبدیل میگردد و مدعی میشود که تصمیم دارد  از "مهندسی انتخابات" (بخوانید تقلب در انتخابات بنفع خامنه ای) جلوگیری خواهد کرد و حافظ صیانت آرای مردم در انتخابات آینده خواهد بود !
تمام شواهد و قرائن حکایت از این دارد که میل خامنه ای و باند امنیتی نظامی پیرامون او هدایت آرام زورق شکسته ولایت فقیه تا موعد انتخاب بهترین نوکر برای رهبر و خلاصی بی دغدغه از شر احمدی نژاد میباشد ، اما دارودسته تبهکار احمدی نژاد نیزخوب میدانند که اگر قدرت را از دست بدهند در فردای انتخاباتی که در پیش است جناح مقابل ، تمامی ناهنجاری های 8 سال گذشته را بگردن باند احمدی نژاد خواهند انداخت و چه بسا که برخی از آنان را برای محاکمه به پای میزلاریجانی های دزد و زخم خورده بکشانند ، بهمین خاطر باند احمدی نژاد در تلاش اند که طرح خامنه ای را مبنی بر انتخاب گوش بفرمان ترین نوکر ازمیان دارودسته های اصولگرا را برهم بزنند و بازگردند به بازی سابق "انتخابات رقابتی"یعنی به بازی که اصلاح طلبان حکومتی و غیر حکومتی بازیگران سنتی آن میدان بوده اند ، چون فقط دراینصورت است که دارودسته احمدی نژاد برای حفظ قدرت ، قادر خواهند بود به مصاف دارودسته های وابسته به خامنه ای بروند ودر قدرت با آنان سهیم گردند . احمدی نژاد بدرستی دریافته است که او فقط دریک بازی انتخاب بین بد و بدتر یا بعبارتی همان بازی "انتخابات رقابتی" که سالیان درازی اصلاح طلبان جمهوری اسلامی بازیگر اصلی آن بوده اند شانس غلبه بر حریف را دارد . او میخواهد از تنفر مردم ایران نسبت به ولایت فقیه بهره جسته و با عوامفریبی و وعده های توخالی آرای اقشار تهیدست و مردم جان به لب رسیده از ستم های ولی فقیه را به سمت خود بکشاند .
خامنه ای برای خلاصی از شّر احمدی نژاد دو راه در مقابل خود دارد : 1-      اجرای یک کودتای انتخاباتی دیگر بوسیله ی نیروهای امنیتی و سپاه و بسیج ، یعنی تکرار آنچه که در خرداد ماه 1388 علیه  آقایان موسوی و کروبی انجام دادند و  بیرون آوردن نام نوکر بی اراده ای از قماش علی اکبر ولایتی از صندوق  که احتمال هیچگونه مخالفتی با فرامین رهبری از جانب او وجود نداشته باشد . اظهارات نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران در مورد آمادگی سپاه بمنظور "مهندسی انتخابات" و شرعی بودن دخالت نیروهای سپاه در سیاست برای دفاع از ولایت و انقلاب در انتخابات آینده ، و همچنین اظهارات فرماندهان نیروهای انتظامی و نظامی و امنیتی و بسیج  مبنی بر آمادگی کامل آن نیروها برای حفظ و حراست از "کیان ولایت و انقلاب اسلامی" و پیش بینی شرکت 65 درصدی مردم ایران در انتخابات آینده ، همگی نشان دهنده این است که خامنه ای برای انتخاب شخص مورد نظر خود به مقام ریاست جمهوری ، میخواهد تمامی نیروهای خود را وارد میدان سازد و به هر شکلی که ممکن است از انتخاب کاندیدای مورد نظر احمدی نژاد جلوگیری بعمل آورد .
2-      گزینه دیگری که برای بیرون راندن باند احمدی نژاد از صحنه قدرت وجود دارد این است که خامنه ای با ورود رفسنجانی و برخی از اصلاح طلبان بی خطر به صحنه ی "انتخابات رقابتی" موافقت نماید . اظهارات برخی از چهره شاخص حکومت اسلامی در مورد فتنه گر نبودن سران اصلاح طلب و ملاقات سه تن از شخصیت های اصلاح طلب با خامنه ای ، حکایت ازاین دارد که در پشت پرده و بدور از چشم مردم ایران ، تحرکات و آمد و رفت هائی برای جلب رضایت خامنه ای نسبت به ورود مجدد اصلاح طلبان به صحنه انتخاباتی که در پیش است در جریان میباشد ! در صورتی که زد بندها ی پشت پرده در مورد ورود مجدد برخی از چهرهای اصلاح طلب به "انتخابات" به نتیجه برسد ، هدف خامنه ای از چنین توافقی این خواهد بود که از اصلاح طلبان به عنوان پادزهر در مقابل دارودسته احمدی نژاد استفاده کرده ولی در نهایت با کمک نیروهای امنیتی و نظامی و انتظامی ، بگونه ای که مایل است انتخابات را "مهندسی" نموده و نوکر دلخواه خود را از صندوق بیرون بیاورد . اینکه آیا برخی از اصلاح طلبان رانده از قدرت  در شرایطی که پرونده خونین کودتای انتخاباتی سال 88  هنوز باز است و دهها نفر و از جمله آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد در ارتباط با آن کودتا هنوز در زندان بسر میبرند و در شرایطی که بفرمان رهبر حتی استفاده از واژه "انتخابات آزاد" ممنوع  میشود و تعداد زیادی از روزنامه نگاران جوان را به اتهام اطلاع رسانی درمورد "انتخابات" آینده ، دستگیر و زندانی میسازند و دستگاههای امنیتی نظامی خامنه ای نیزبا صدور بخشنامه های جدیدی حتی "شایعه پراکنی" در مورد خیمه شب بازی انتخابات آینده را جرم و مجرمین را "برهم زننده نظم و امنیت عمومی" محسوب و به دادگاههای انقلاب فرامیخواند !
آری در چنین فضای خفقان آلود نظامی امنیتی ، آیا بخشی از اصلاح طلبان رانده شده از قدرت وارد چنین بازی خطرناکی با خامنه ای خواهند شد یا خیر؟ بستگی به داد و ستدهای پشت پرده ای دارد که  ما از آن بی خبریم ولی آنچه که مسلم است این است که غده چرکین ولایت مطلقه فقیه این روزها با بزرگترین بحران درونی خود در طول 34 سال گذشته مواجه شده است که اگر در شرایط کنونی ، اپوزیسیونی متحد و ملی و مورد اعتماد مردم وجود میداشت از این فرصت تاریخی میتوانست بنحو شایسته ای استفاد نموده  و شور و نشاطی به جامعه  باز گرداند  و مردم جان به لب رسیده و محروم ایران را برای بدست آوردن حقوق پایمال شده خود بحرکت درآورده  و به دارودسته های جنایتکار جمهوری اسلامی نشان دهد که بجز قدرت بیت رهبری و نیروهای نظامی وامنیتی پیرامون او ، قدرت دیگری نیزدر صحنه سیاسی و اجتماعی ایران وجود دارد و آن قدرت ، قدرت عظیم مردم ایران است . قدرتی که  خامنه ای و باندهای دزد و تبهکار جمهوری اسلامی شمه ای از آن را پس کودتای انتخاباتی سال 88 ، در قالب خیزش های سبز مشاهده کردند و لرزه بر اندامشان  افتاد . و امروزه هراس و وحشت اصلی خامنه ای و تمام جناح های ولایت مدارجمهوری اسلامی این است که مبادا آتشی که در زیر خاکستر پنهان شده است فرصتی برای شعله ور شدن پیدا کند . آری با نزدیک شدن موعد خیمه شب بازی انتخاب بهترین نوکر برای رهبر ،  نگرانی اصلی خامنه ای وجانیان پیرامون او ظهور دوباره ی قدرت مردم ایران و رو در روئی آنان است با اصل ولایت فقیه  ،  نه حضور دارودسته احمدی نژاد در این خیمه شب بازی تکراری جمهوری اسلامی . 1 اسفند ماه 1391 19 فوریه 2013

منبع:پژواک ایران


بهروز ستوده

فهرست مطالب بهروز ستوده در سایت پژواک ایران 

*پیوستن ۱۴ زن شیردل ایرانی به جنبش ملی «نه به جمهوری اسلامی» خجسته باد [2019 Aug] 
*تجّلی یک حرکت ملی وفراگروهی در حمایت از بیانیه ۱۴ فعال مدنی،سیاسی وحقوق بشری داخل کشور ‏ [2019 Jul] 
* انقلابی که حس رهبرش به ایران "هیچ" بود، وطنش اسلام وهدفش کسب قدرت بود [2019 Feb] 
*اقای رضا پهلوی ! با طناب دیکتاتورپرورها وچاپلوس ها به چاه نروید [2019 Jan] 
*حسن روحانی درسازمان ملل چه دروغ هائی خواهد گفت وچه راست هائی را کتمان خواهد کرد؟ [2018 Sep] 
*به هوش باشید! سپاه، بسیج، قوه قضائیه و شورای نگهبان و... برای تقلب بسیج شده‌اند [2017 May] 
*حماس مرزهای اسرائیل را به رسمیت شناخت، ولایت فقیه همچنان به دنبال نابودی این کشور است [2017 May] 
*روسیه و جمهوری اسلامی شریک جنایت های بشاراسد در سوریه [2017 Apr] 
*درمراسم ۲۲ بهمن شرکت نکنید، به خامنه ای وحکومت فقیه مشروعیت ندهید [2017 Feb] 
*مرقد«امام راحل» است یا محل دفن «ساکت فتنه»  [2017 Jan] 
*بازیگرسینما از «کرامات» سردارسلیمانی میگوید! [2016 Oct] 
*آیا جمهوری اسلامی کمتراز حکومت ارتیره علیه بشریت مرتکب جنایت شده است!؟ [2016 Jun] 
*به یاد تراب حق شناس، نقدی برنوشته آقای تقی رحمانی. [2016 Feb] 
* رؤیای حضانت کعبه! جدال بی پایان ولایت فقیه شیعه با آل سعود وهابی [2016 Jan] 
*مرزهای ناشناخته مرگ و زندگی [2015 Sep] 
*باتوافق وین دل واپسان وجنگ طلبان آرام نخواهند گرفت [2015 Jul] 
*بند"ميم" وصيت‌نامه خمينی و جلوگيری از ورود زنان به ورزشگاه! [2015 Jun] 
*پزشکی که مجری حکم قصاص شود یک مُجرم وقابل تعقیب است . [2015 Mar] 
*نقل جمله «من شارلی هستم» در ایران مجازات دارد! [2015 Jan] 
*آیت الله اصلاح طلب : بهائی نه حق تحصیل دارد نه حقوق شهروندی!  [2014 Dec] 
*آمران بمعروف (اوباش اسیدپاش وچاقوکش) بسیجی اند و گوش بفرمان رهبر  [2014 Dec] 
*علم الهدی (امام جمعه مشهد) نگران جام زهر و مردن رهبر است ! [2014 Nov] 
*قصه یونس پیامبر واعدام محسن امیراصلانی ! [2014 Sep] 
*باریکه غزه نمایشگاه توحش هردو طرفِ جنگ [2014 Jul] 
*عراق درآستانه تجزیه و دور جدیدی ازجنگهای خونین مذهبی . [2014 Jun] 
*تعریف جُرم سیاسی درمجلس شوربای اسلامی ! [2014 May] 
*بهاره هدایت : «به زنده دفن شدن محکو م نشده ایم»  [2014 May] 
*شیرین کردن جام زهررهبر با اعدام و شکنجه وحمله به زندانیان سیاسی ! [2014 Apr] 
*عارف نبود قاتل بود! [2014 Mar] 
*حقوق بشر، چشم اسفندیارحکومت خودکامه خامنه ای .  [2014 Mar] 
*فرزانه مرادی، قربانی قانون قصاص و جامعه مردسالار [2014 Mar] 
*حقوق شهروندی پيش‌کِش، از حقوق و اختيارات خود دفاع کنيد آقای روحانی! [2014 Feb] 
* دیکتاتورها اصلاح نمی شوند ، سرنگون میشوند ، آقای حجاریان !  [2014 Feb] 
*سوریه ولبنان وعراق قربانی«داعش وماعش» [2014 Jan] 
*مدّاح ششلول‌بند و مهاجم «شکوفا» شده است!  [2014 Jan] 
*قوه قضائیه عامل فساد و بی عدالتی وناامنی درجامعه [2014 Jan] 
*ماهی حکومت اسلامی از سر و دُم گنديده است [2014 Jan] 
*جنجال‌آفرينی سه قوه جمهوری اسلامی برای اثبات يک دروغ!  [2013 Dec] 
* دیدارنمایندگان پارلمان اروپا با دو چهره نامدار و سوزش کیهان شّر. [2013 Dec] 
*نخودسیاهِ منشورحقوق شهروندی با چاشنی اعدام ! [2013 Dec] 
*گفتمان جدائی دين از دولت ضرورت امروز است [2013 Nov] 
*انفجار سفارت و نعل وارونه سفير خامنه‌ای در لبنان [2013 Nov] 
*زن ستیزی و شیعه سالاری در فرمان رهبربرای افزایش جمعیت  [2013 Nov] 
*«برادران قاچاقچی» درجه می‌گيرند، خرده‌پاها اعدام می‌شوند! [2013 Nov] 
*دادگاه بلخ است نه قوه قضائیه ! [2013 Oct] 
*چرا خامنه ای آقای توفیقی را از گردونه خارج ساخت؟  [2013 Oct] 
*همجنس‌گرايان ايران، بی‌دفاع‌ترين گروه اجتماعی [2013 Oct] 
*لگدپرانی کيهان شريعتمداری به جام زهر رهبر! [2013 Oct] 
*لنگه کفش و نیروهای خودسر(بخوانید نوچه های رهبر)  [2013 Oct] 
*روضه خوانی«قهرمانانه» آقای روحانی درسازمان ملل متحد . [2013 Sep] 
*«نرمش قهرمانانه» همان جام زهر است [2013 Sep] 
*باند خامنه‌ای شريک جنايات در سوريه [2013 Sep] 
*خانم وآقای رجوی! به نشستن درلانه عقرب خاتمه دهید [2013 Sep] 
*اتحاد سکولار – دمکرات های جمهوریخواه درآینده ای نزدیک . [2013 Aug] 
*روح خمینی : «هرچه فریاد دارید سرتحریم ها بکشید» [2013 Aug] 
* «خود تنظیمی» نام جدید خودسانسوری دردولت اعتدال! [2013 Aug] 
*نقدی بر یک جانبه نگری در نامه زندانیان سیاسی به اوباما [2013 Aug] 
*در صد وهفت سالگی مشروطیت ، شیخ فضل الله نوری هنوز زنده است !  [2013 Aug] 
*رهبرنانجیب ، کمتر از «توبه» رضایت نمیدهد ! [2013 Jul] 
*زياد نخواهيد! عجله نکنيد! مبادا «اعتدال» به‌هم بخورد! [2013 Jul] 
*فرمان رهبر! مرگ تدریجی برای زندانیان سیاسی نافرمان ! [2013 Jul] 
*فرقه رجوی ، تونل اتمی دیگری را درایران کشف کرد !  [2013 Jul] 
*خامنه ای خودکامه از رویدادهای مصر درس بگیرد !  [2013 Jul] 
*اصلاح‌طلبانی که برای بازگشت به قدرت «معتدل» می‌شوند  [2013 Jun] 
*بدون هيچ دليلی - خاک تو سر جليلی! شعارهای اين روزهای مردم [2013 Jun] 
*تجّلی جنبش ملی ایرانیان در جشن پیروزی تیم ملی فوتبال .  [2013 Jun] 
*رأی به آقای روحانی ، رأی به تغییراست نه رأی به حکومت اسلامی [2013 Jun] 
*مقاله [2013 Jun] 
*کمدی مناظره "انتخاباتی" ! در سیمای جمهوری اسلامی ! [2013 Jun] 
*نقدی بر پیام آقای تاج زاده به مردم ایران بمناسبت رد صلاحیت رفسنجانی! [2013 May] 
*پایان دوران طلائی انتخاب بین بد و بدتر و اینک انتخاب بدتر! [2013 May] 
*رهبر، نشانی نوکر"اصلح" را اعلام کرد .  [2013 May] 
*هراس آقای خاتمی از صف آرائی مردم در مقابل جمهوری اسلامی . [2013 May] 
*«حق» مردم ایران ! ازانتخاب بین بد وبدتر تا انتخاب بهترین نوکربرای رهبر!  [2013 Feb] 
*خامنه ای کمتر از توبه و ذوب در ولایت قبول ندارد آقای عبدالله نوری [2013 Jan] 
*پیامی برای تجمع فرانکفورت‎ [2013 Jan] 
*سالگرد پنجاه سالگی کنفدراسیون ، تجربه ای دمکراتیک وموفق .  [2013 Jan] 
*دفاع از زندانيان سياسی - عقيدتی ، مهم ترين وظيفه اپوزيسيون خارج [2012 Dec] 
*جمهوری اسلامی ، آتش بیار جنگ در باریکه غزه . [2012 Nov] 
*سودای کسب قدرت در سایه جنگ وحمله نظامی به ایران  [2012 Oct] 
* کنفراس"غیرمتعهد ها" فرصتی تاریخی برای احیای خیزش سبز [2012 Aug] 
*سخن بگوئید شاه زاده ! [2012 Jul] 
*به احترام زرین تاج قزوینی ، نخستین منادی آزادی زن ایرانی . [2012 Mar] 
* جنبش گسترده تحریم"انتخابات"مقدمه ای است بر وفاق ملی ایرانیان .  [2012 Feb] 
*نامه سرگشاده ای به آقای پرویز ثابتی(مقام امنیتی ساواک)  [2012 Feb] 
* حزب توده ایران هنوز منتقدان را عامل [2012 Feb] 
*بحران سازی به امید باج گیری ، جنگ افروزی به امید خروج از بن بست [2011 Dec] 
*«شاه درون و حلقه منحوسه استبداد» ! [2011 Nov] 
*طرح «کنگره ملی» و فقدان اراده ملی [2011 Oct] 
*LC چيست؟  [2011 Oct] 
*سرنگونی قذافی ، وسوسه ی«دخالت محدود نظامی خارجی»! [2011 Aug] 
* مردم سوریه را دریابیم ، «سکوت شما ، ما را میکُشد»  [2011 Aug] 
*امروز مبارک در قفس آهنی و فردا خامنه ای ، اسد و قذافی و... [2011 Aug] 
*وداع با دروازه بان محبوب ایران ، فرصتی برای خیزشی دیگرعلیه دیکتاتور [2011 May] 
*فردا جوانان ایران زمین «حرام» بودن چهارشنبه سوری را به شما نشان خواهند داد ! [2011 Mar] 
*«ای رجال ایران ، زن مگر بشر نیست؟» [2011 Mar] 
*روز 25 بهمن ماه ، زنگ سرنگونی خامنه ای به صدا در خواهد آمد [2011 Feb] 
*ازمیدان آزادی تهران تا میدان آزادی قاهره ، در چهار پرده  [2011 Feb] 
*کسی هست که صدای رودابه های ایران را بشنود ؟! [2011 Jan] 
*ادامه اعدام ها: کسی نیست جلوی این وحشی ها را بگیرد؟  [2011 Jan] 
*بر محور دفاع از زندانیان سیاسی و قطع شکنجه و اعدام و سنگسار متحد شویم [2011 Jan] 
*این همه اعدام و خون ریزی برای چیست؟ [2011 Jan] 
*نقدی بر « نقش رسانه ها در اعدام شهلا جاهد»  [2010 Dec] 
*تکرار توّحش جمهوری اسلامی درسومالی ، دعوت به تماشای اعدام !  [2010 Nov] 
*آقای کروبی و بهانه «روز قدس»!  [2010 Aug] 
*نه حماس وحزب الله نماینده فلسطین ولبنان اند و نه آقای کدیورسخنگوی جنبش سبز [2010 Jul] 
*مجوّزسرنگونی حکومت فقیه خون ریز را از کجا باید گرفت ؟ [2010 Jun] 
*حلقه ی دار برگردن شیرین ! حلقه ی ُگل برگردن قاتل بختیار!  [2010 May] 
*«امام راحل و خرد جمعی» !؟ این را چگونه باورکنیم آقای موسوی؟!  [2010 Apr] 
*خیزش سبزملی در چهارشنبه سرخ باستانی [2010 Mar] 
*آخوند هرزه ای که ما را به تکرارکشتار 67 تهدید میکند! او را بهتربشناسید [2010 Mar] 
*آقای رفسنجانی ! 31 سال توطئه گری و خیانت به مردم ایران کافی نیست ؟ [2010 Feb] 
*پرده آخرکودتا: خواندن آیه های یأس و شکست در گوش مردم ! [2010 Feb] 
*لحظه ای است تاریخی، به مار زخمی ولایت فقیه فرصت ندهیم  [2010 Feb] 
*استراتژی کودتاچیان : خانه نشین کردن مخالفان در روز 22 بهمن [2010 Feb] 
*برای مهار جنبش ، رهبر به خواص روی آورده است [2010 Jan] 
*بهائی ، مرغ عزا وعروسی در توبره خونین شریعت مداران [2010 Jan] 
*طرح لبنانیزه کردن ایران در بیت کودتا کلید خورد  [2010 Jan] 
* ساطورخونین"محارب" آخرین تدبیرفاشیسم ولایت فقیه  [2010 Jan] 
*از شب یلدا گذشتیم به استقبال طلوع خورشید برویم  [2009 Dec] 
*عقل و وجدانتان کجاست آقایان؟ مردم را وارد بازی قاتلان نکنید [2009 Dec] 
*دنیاخروش دانشجویان ایران را شنید ، خامنه ای خبیث نشنید !  [2009 Dec] 
*موج سواران سبز اسلامی و مخالفت با شعار «جمهوری ايرانی» [2009 Oct] 
*فاشیسم جمهوری اسلامی توهّم است یا یک واقعیت ملموس؟ [2008 Feb]