دنیاخروش دانشجویان ایران را شنید ، خامنه ای خبیث نشنید !
بهروز ستوده

خامنه ای خبیث ، دیکتاتورفرتوت وآبرو باخته ای که اراذل واوباش و اطرافیان نابکارش این روزها او را "مولا"  و "آقا" خطاب می کنند تا در ذهن مسلمانان جاهل و مردم نادان ، القاب امام  اول و امام آخر شیعیان را تداعی نمایند ، درخیزش 16 آذر بازهم  خروش ملت بپا خاسته ایران را نشنید ویا اینکه شنید  و بازهم طبق معمول و به شیوه تمام دیکتاتورها ، با این خیال واهی که  توفانی است گذرا و موقتی  !  سر خود را به زیر برف کرد تا نبیند و نشنود و توفان درگذرد ! وشگفتا که این روزها فریادهای آزادیخواهانه  مردم ایران ، تا دور ترین اقصی نقاط جهان شنیده می شود اما ازدیوارهای بیت رهبری عبورنمی کند ! که این  راه  و رسم تمام دیکتاتورهای ریز و درشت تاریخ بوده است تا چه رسد به آخوند دوره گردی که ازروضه خوانی به مقام نیمه خدائی رسیده است و صد البته برای او غیرممکن می نماید که ازعرش نیمه خدائی به زیر آید  و به شغل اصلی خود که همانا روضه خوانی و فال گیری است بازگردد .

خیزش شکوهمند و سراسری  16 آذر تأکید مجددی براین واقعیت نهاد که رستاخیز ملی ایرانیان برای رهائی از شّردارودسته های  فاسد و بیگانه پرست ضد ایرانی که 30 سال است کشور ما را به اشغال خود درآورده و دین را وسیله ی  غارتگری و جنایتکاری خود قرارداده اند ،  چند ماهی است که آغاز گردیده است و می رود که گام به گام  به هدف نهائی خود که درهم  پیچیدن بساط  حکومت اراذل واوباش است  نزدیک تر شود  .

در فضای رعب و وحشت و سرکوب پس از خیزش 13 آبان ،  در حالی که کودتاچیان تبهکار از چند هفته قبل  دهها تن از دانشجویان فعال و مبارز را دستگیر و تمام نیروهای سپاه وبسیج و اراذل واوباش لباس شخصی را  به میدان آورده بودند تا هرگونه تجمعی را در روز 16 آذر، در نطفه خفه سازند ، خیزش حماسه آفرین و سرتاسری دانشجویان ایران ، یکبار دیگر این واقعیت را به  جهانیان  یاد آور شد : آنچه که امروزه در ایران می گذرد فراتر از اعتراض به نتیجه یک "انتخابات" آنهم از نوع اسلامی اش  می باشد بلکه این خیزش ها ریشه در عمق بی عدالتی ها ، نابرابری ها و خفقان  انباشته شده درمیان تمام اقشار وطبقات مختلف  جامعه ای است که تغییرات بنیادین را فریاد می زند .

دنیا دید وشنید که  در روز 16 آذر دهها  دانشگاه  و صدها دبیرستان در سرتاسر ایران  به خروش آمدند  و دهها هزاردانشجو و دانش آموز در تهران و شهرستانها  فریادهای آزادیخواهانه سردادند اما  بیت رو به مرگ رهبری کودتا ، درآستانه شکست کامل و فروپاشی ،  هنوز چنگ ودندان نشان می دهد و قدرت ویران شده ی خود را به رُخ مردم سلحشور ایران می کشد . نگاه کنید که آخوند لات وبی سروپائی که در مسند وزارت اطلاعات دولت کودتاچیان نشسته است  ،  خیزش شکوهمند وتاریخی 16 آذر 88 که بدون شک  به عنوان برگ زرینی در تاریخچه جنبش دانشجوئی ایران ثبت خواهد شد  چگونه  کم اهمیت و کوچک جلوه می دهد ، آخوند مصلحی وزیر اطلاعات چنین می گوید :

« در این روز تلاش های گسترده ای صورت گرفت تا شکست خود را در 13 آبان جبران کنند ولی در این روز نیز شکست خورده و جمعیتی که جمع کرده بودند کمتر از یکهزار و دویست نفر بود»

  و کسی نیست که از این  آخوند آدم کش و دروغگو سئوال کند که برای مقابله با " کمتر از 1200 دانشجو" ی بی سلاح  آیا  لازم بود که دهها هزار سپاهی و بسیجی و  اراذل واوباش لباس شخصی را  وارد کار زار سازید ؟ اگر خیزش 16 آذر براستی برای بیت کودتا آنقدر کم اهمیت بوده است چرا  دادستان کل کشور ، آخوند اژه ای  جنایتکار در فردای خیزش تاریخی 16 آذر اعلام کرد که : « ازاین پس دیگر هیچ حرکت اعتراضی را تحمل نخواهیم کرد» و گوئی که آنهمه قتل و کشتار و  تجاوز و شکنجه و اعتراف گیری که تاکنون  مرتکب شده اند "تحمل" بوده است !!

حقیقت این است که مردم دلیر ایران برای به گور سپردن ولایت مطلقه خامنه ای و  دارودسته های لات و لوت پیرامون او  شمارش معکوس را آغار کرده اند و  رجز خوانی ها و  چنگ و دندان نشان دادن ها دیگر کار ساز نخواهد بود و این نیز از علائم نزدیکی مرگ دیکتاتور  است که  هرچه به لحظه مرگ نزدیک تر می شود  ، وحشی تر  و دروغگو تر و درعین حال ضعیف و ضعیف تر می  شود . و تاریخ زندگی تمام دیکتاتورهای دور و نزدیک براین علامت صحه گذاشته است .

گوبلز وزیر دستگاه دروغ  پراکنی  هیتلرکه معتقد بود دروغ  هرچه بزرگ ترباشد باورش برای عوام  آسان تر می شود ،  تا یک روز قبل از سقوط برلن  در بوق های تبلیغاتی فاشیسم هیتلری  می دمید که ارتش آلمان و نیروهای وفادار به هیتلر در تمام جبهه ها در حال پیشروی و پیروزی اند !

سعید الصحاف  وزیر اطلاعات صدام حسین ، کسی که از چهره مخوف و دیکتاتور دیوانه ای چون صدام حسین ،  "ناجی و رهبرامت عرب " ساخته بود ، حتی زمانی که مجسمه های غول پیکر صدام حسین را در بغداد  به زیرمی کشیدند در اعلامیه های  نظامی ، خبر از درهم شکستن نیروهای دشمن توسط رزمندگان ارتش بعث عراق می داد !

تیمسار ازهاری  نخست وزیر حکومت نظامی شاه  پیش از انقلاب بهمن 57 ، در آن زمان که  ملیونها نفر از مردم ایران در خیابانهای تهران و شهرستانها  فریاد آزادی ومرگ بر دیکتاتوررا  سر داده بودند ، برای دلگرم  ساختن خود و نیروهای تحت فرمان خویش ادعا می کرد که :  این سر و صداها  همه "نوار"  است ، او می گفت که : مخالفان رژیم برای تضعیف روحیه نیروهای دولتی ، صداهائی را که بر روی نوار ضبط کرده اند  با بلند گو پخش می کنند !  و مردم خوش ذوق ایران ، روز بعد به آن تیمسار مفلوک و دروغگو که  موج ملیونی مردم ایران را انکار می کرد ، در شعارهای خود چنین پاسخ می دادند : « ازهاری گوساله  بازهم بگو نواره ،  نوار که پا نداره  ژنرال چهار ستاره » . 

و سردارهای لات و چاقوکش بیت رهبری پس از براه انداختن کودتای انتخاباتی و به خاک وخون کشاندن تظاهرات آرام مردم ایران  و ارتکاب آنهمه قتل و شکنجه و تجاوز در زندانهای رسمی و عیر رسمی  ، در اطلاعیه های خود اعلام داشتند که : " چشم  فتنه را در آورده ایم و برای 20 سال دیگر انقلاب و جمهوری اسلامی را بیمه کرده ایم" !! و کسی نیست که از گوبلزها  و سعید الصحاف ها و حسین شریعتمداری های بیت خلافت خامنه ای  سئوال کند که  آیا خیزش های پی درپی و ملیونی مردم ایران  درروزقدس ، 13 آبان  و 16 آذر که هرخیزش کوبنده تر و گسترده از دیگری بوده است همه از علائم  کور شدن "چشم فتنه" است !!

بدرستی کسی  نمی داند که این روزها درمغزعلیل خامنه ای فرتوت و مستبد ، این آخرین مُهره از سلسله دیکتاتورهای مخوف بجا مانده ازقرن گذشته  چه میگذرد  و  خواص و گماشتگان بیت رهبری در گوش او چه  اخبار و اطلاعاتی  زمزمه می کنند ؟ ولی به تجربه ی تاریخ و از آنچه که این روزها از دستگاههای دروغ پراکنی حکومت اسلامی  تراوش می کند می توان حدس زد  که  جیره خواران بیت رهبری  که  حیات و بقای خود را  در ادامه وضع موجود  می بینند و حاضر نیستند کوچکترین خدشه ای به مقام ولایت مطلقه فقیه وارد شود مدام  در گوش خامنه ای خبیث می خوانند که : جای هیچ نگرانی نیست چونکه دشمنان "اسلام و انقلاب" سرکوب و تارو مار شده اند !  و حتماً دیکتاتور فرتوت ما نیز مانند سایردیکتاتورهای سرنگون شده  به خود قوّت قلب می دهد که هنوز پایه های قدرت اش محکم است و جای هیچگونه نگرانی نیست ! و چه بسا خامنه ای نیزمانند سایر دیکتاتورها ، دوست دارد که دروغ های اطرافیان خود را باور کند و به خود بقبولاند که نیروهای وفادار به او همچنان کنترل تام وتمام جامعه را در دست دارند و آنچه در بیرون از بیت رهبری می گذرد فقط یک موج گذرا  و موقتی است که با اعمال خشونت و سرکوب و شکنجه وزندان و اعدام ، این موج فرو خواهد نشست !

 اصولاً مکانیسم  و سیرتکاملی دیکتاتوری های ایدئولوژیک و فاسدی از نوع ولایت مطلقه و فاشیستی اسلامی  به گونه ای است که  در یک رده پائین تر از مقام  رهبر و بُت بزرگ در هرم قدرت ، باند مخوفی از گماشتگان و مسئولان کشوری و لشکری شکل می گیرد که  در شرایط  حساس و تصمیم گیری های مهم ، درحقیقت همین گماشتگان و مسئولان درجه دوم  هستند که رهبر و بُت بزرگ  را در کنترل خود می گیرند و او را به سمت و سوئی که منافع و مصالح شان ایجاب نماید هدایت می کنند . این باند مخوف گماشتگان رهبر به خوبی می دانند که اگر کوچکترین آسیبی به هرم قدرت وارد شود  همه چیز حتی جان خود را از دست خواهند داد  چرا که  مسئول مستقیم  قتل و تجاوز و شکنجه واعدام هزاران شهروند بیگناه این کشور اند و در فردای آزادی ملت ایران هیچ دادگاه صالح وبی طرفی نمی تواند  حکم بر برائت آنان صادر نماید .

بدین ترتیب درهرم قدرت فاسد بیت ولایت مطلقه فقیه پس از کودتای انتخاباتی اخیر و حوادث خونبار و شرم آور مترتب برآن ، مجرم ترین و جنایتکارترین فرماندهان سپاه و بسیج  و سازماندهان اراذل واوباش شهری و روستائی که از عاقبت تبهکاری های  خود در هراس اند  ، عنان خامنه ای را بدست گرفته و او را به هر سمتی که اراده کنند می کشانند و در این میان ، خامنه ای فرتوت و ضدبشر که فقط  و فقط  به نجات زورق شکسته  ولایت مطلقه خود و رساندن آن به کناره ای آرام  می اندیشد ناگزیر است به  هر سازی که فرماندهان جنایتکاربسیج  و سپاه  و سازماندهان اراذل واوباش شهری و روستائی  و عناصر معلوم الحال و شروری  چون جنتی و مصباح یزدی و حسین شریعتمداری وغیره و غیره  می زنند برقصد غافل ازاینکه پس از 30 سال  ارتکاب جنایت و خیانت در حق مردم شریف ایران  دیگر هیچ  کناره ی آرامی برای پهلوگرفتن  زورق شکسته ی ولایت مطلقه فقیه  باقی نمانده است . خیزش های پی در پی و آزادیخواهانه ی ایرانیان این را می گویند و تمام جهانیان  پیام رستاخیزملی ایران را شنیده اند مگر خامنه ای خبیث و فرماندهان کودتاچی اش .

20 آذرماه  1388

11 دسامبر 2009

 

منبع:پژواک ایران


بهروز ستوده

فهرست مطالب بهروز ستوده در سایت پژواک ایران 

*با دستگیری وزندان، حرکت ملی و فرا گروهی ۱۴ نفرها سرکوب شدنی نیست [2019 Aug] 
*پیوستن ۱۴ زن شیردل ایرانی به جنبش ملی «نه به جمهوری اسلامی» خجسته باد [2019 Aug] 
*تجّلی یک حرکت ملی وفراگروهی در حمایت از بیانیه ۱۴ فعال مدنی،سیاسی وحقوق بشری داخل کشور ‏ [2019 Jul] 
* انقلابی که حس رهبرش به ایران "هیچ" بود، وطنش اسلام وهدفش کسب قدرت بود [2019 Feb] 
*اقای رضا پهلوی ! با طناب دیکتاتورپرورها وچاپلوس ها به چاه نروید [2019 Jan] 
*حسن روحانی درسازمان ملل چه دروغ هائی خواهد گفت وچه راست هائی را کتمان خواهد کرد؟ [2018 Sep] 
*به هوش باشید! سپاه، بسیج، قوه قضائیه و شورای نگهبان و... برای تقلب بسیج شده‌اند [2017 May] 
*حماس مرزهای اسرائیل را به رسمیت شناخت، ولایت فقیه همچنان به دنبال نابودی این کشور است [2017 May] 
*روسیه و جمهوری اسلامی شریک جنایت های بشاراسد در سوریه [2017 Apr] 
*درمراسم ۲۲ بهمن شرکت نکنید، به خامنه ای وحکومت فقیه مشروعیت ندهید [2017 Feb] 
*مرقد«امام راحل» است یا محل دفن «ساکت فتنه»  [2017 Jan] 
*بازیگرسینما از «کرامات» سردارسلیمانی میگوید! [2016 Oct] 
*آیا جمهوری اسلامی کمتراز حکومت ارتیره علیه بشریت مرتکب جنایت شده است!؟ [2016 Jun] 
*به یاد تراب حق شناس، نقدی برنوشته آقای تقی رحمانی. [2016 Feb] 
* رؤیای حضانت کعبه! جدال بی پایان ولایت فقیه شیعه با آل سعود وهابی [2016 Jan] 
*مرزهای ناشناخته مرگ و زندگی [2015 Sep] 
*باتوافق وین دل واپسان وجنگ طلبان آرام نخواهند گرفت [2015 Jul] 
*بند"ميم" وصيت‌نامه خمينی و جلوگيری از ورود زنان به ورزشگاه! [2015 Jun] 
*پزشکی که مجری حکم قصاص شود یک مُجرم وقابل تعقیب است . [2015 Mar] 
*نقل جمله «من شارلی هستم» در ایران مجازات دارد! [2015 Jan] 
*آیت الله اصلاح طلب : بهائی نه حق تحصیل دارد نه حقوق شهروندی!  [2014 Dec] 
*آمران بمعروف (اوباش اسیدپاش وچاقوکش) بسیجی اند و گوش بفرمان رهبر  [2014 Dec] 
*علم الهدی (امام جمعه مشهد) نگران جام زهر و مردن رهبر است ! [2014 Nov] 
*قصه یونس پیامبر واعدام محسن امیراصلانی ! [2014 Sep] 
*باریکه غزه نمایشگاه توحش هردو طرفِ جنگ [2014 Jul] 
*عراق درآستانه تجزیه و دور جدیدی ازجنگهای خونین مذهبی . [2014 Jun] 
*تعریف جُرم سیاسی درمجلس شوربای اسلامی ! [2014 May] 
*بهاره هدایت : «به زنده دفن شدن محکو م نشده ایم»  [2014 May] 
*شیرین کردن جام زهررهبر با اعدام و شکنجه وحمله به زندانیان سیاسی ! [2014 Apr] 
*عارف نبود قاتل بود! [2014 Mar] 
*حقوق بشر، چشم اسفندیارحکومت خودکامه خامنه ای .  [2014 Mar] 
*فرزانه مرادی، قربانی قانون قصاص و جامعه مردسالار [2014 Mar] 
*حقوق شهروندی پيش‌کِش، از حقوق و اختيارات خود دفاع کنيد آقای روحانی! [2014 Feb] 
* دیکتاتورها اصلاح نمی شوند ، سرنگون میشوند ، آقای حجاریان !  [2014 Feb] 
*سوریه ولبنان وعراق قربانی«داعش وماعش» [2014 Jan] 
*مدّاح ششلول‌بند و مهاجم «شکوفا» شده است!  [2014 Jan] 
*قوه قضائیه عامل فساد و بی عدالتی وناامنی درجامعه [2014 Jan] 
*ماهی حکومت اسلامی از سر و دُم گنديده است [2014 Jan] 
*جنجال‌آفرينی سه قوه جمهوری اسلامی برای اثبات يک دروغ!  [2013 Dec] 
* دیدارنمایندگان پارلمان اروپا با دو چهره نامدار و سوزش کیهان شّر. [2013 Dec] 
*نخودسیاهِ منشورحقوق شهروندی با چاشنی اعدام ! [2013 Dec] 
*گفتمان جدائی دين از دولت ضرورت امروز است [2013 Nov] 
*انفجار سفارت و نعل وارونه سفير خامنه‌ای در لبنان [2013 Nov] 
*زن ستیزی و شیعه سالاری در فرمان رهبربرای افزایش جمعیت  [2013 Nov] 
*«برادران قاچاقچی» درجه می‌گيرند، خرده‌پاها اعدام می‌شوند! [2013 Nov] 
*دادگاه بلخ است نه قوه قضائیه ! [2013 Oct] 
*چرا خامنه ای آقای توفیقی را از گردونه خارج ساخت؟  [2013 Oct] 
*همجنس‌گرايان ايران، بی‌دفاع‌ترين گروه اجتماعی [2013 Oct] 
*لگدپرانی کيهان شريعتمداری به جام زهر رهبر! [2013 Oct] 
*لنگه کفش و نیروهای خودسر(بخوانید نوچه های رهبر)  [2013 Oct] 
*روضه خوانی«قهرمانانه» آقای روحانی درسازمان ملل متحد . [2013 Sep] 
*«نرمش قهرمانانه» همان جام زهر است [2013 Sep] 
*باند خامنه‌ای شريک جنايات در سوريه [2013 Sep] 
*خانم وآقای رجوی! به نشستن درلانه عقرب خاتمه دهید [2013 Sep] 
*اتحاد سکولار – دمکرات های جمهوریخواه درآینده ای نزدیک . [2013 Aug] 
*روح خمینی : «هرچه فریاد دارید سرتحریم ها بکشید» [2013 Aug] 
* «خود تنظیمی» نام جدید خودسانسوری دردولت اعتدال! [2013 Aug] 
*نقدی بر یک جانبه نگری در نامه زندانیان سیاسی به اوباما [2013 Aug] 
*در صد وهفت سالگی مشروطیت ، شیخ فضل الله نوری هنوز زنده است !  [2013 Aug] 
*رهبرنانجیب ، کمتر از «توبه» رضایت نمیدهد ! [2013 Jul] 
*زياد نخواهيد! عجله نکنيد! مبادا «اعتدال» به‌هم بخورد! [2013 Jul] 
*فرمان رهبر! مرگ تدریجی برای زندانیان سیاسی نافرمان ! [2013 Jul] 
*فرقه رجوی ، تونل اتمی دیگری را درایران کشف کرد !  [2013 Jul] 
*خامنه ای خودکامه از رویدادهای مصر درس بگیرد !  [2013 Jul] 
*اصلاح‌طلبانی که برای بازگشت به قدرت «معتدل» می‌شوند  [2013 Jun] 
*بدون هيچ دليلی - خاک تو سر جليلی! شعارهای اين روزهای مردم [2013 Jun] 
*تجّلی جنبش ملی ایرانیان در جشن پیروزی تیم ملی فوتبال .  [2013 Jun] 
*رأی به آقای روحانی ، رأی به تغییراست نه رأی به حکومت اسلامی [2013 Jun] 
*مقاله [2013 Jun] 
*کمدی مناظره "انتخاباتی" ! در سیمای جمهوری اسلامی ! [2013 Jun] 
*نقدی بر پیام آقای تاج زاده به مردم ایران بمناسبت رد صلاحیت رفسنجانی! [2013 May] 
*پایان دوران طلائی انتخاب بین بد و بدتر و اینک انتخاب بدتر! [2013 May] 
*رهبر، نشانی نوکر"اصلح" را اعلام کرد .  [2013 May] 
*هراس آقای خاتمی از صف آرائی مردم در مقابل جمهوری اسلامی . [2013 May] 
*«حق» مردم ایران ! ازانتخاب بین بد وبدتر تا انتخاب بهترین نوکربرای رهبر!  [2013 Feb] 
*خامنه ای کمتر از توبه و ذوب در ولایت قبول ندارد آقای عبدالله نوری [2013 Jan] 
*پیامی برای تجمع فرانکفورت‎ [2013 Jan] 
*سالگرد پنجاه سالگی کنفدراسیون ، تجربه ای دمکراتیک وموفق .  [2013 Jan] 
*دفاع از زندانيان سياسی - عقيدتی ، مهم ترين وظيفه اپوزيسيون خارج [2012 Dec] 
*جمهوری اسلامی ، آتش بیار جنگ در باریکه غزه . [2012 Nov] 
*سودای کسب قدرت در سایه جنگ وحمله نظامی به ایران  [2012 Oct] 
* کنفراس"غیرمتعهد ها" فرصتی تاریخی برای احیای خیزش سبز [2012 Aug] 
*سخن بگوئید شاه زاده ! [2012 Jul] 
*به احترام زرین تاج قزوینی ، نخستین منادی آزادی زن ایرانی . [2012 Mar] 
* جنبش گسترده تحریم"انتخابات"مقدمه ای است بر وفاق ملی ایرانیان .  [2012 Feb] 
*نامه سرگشاده ای به آقای پرویز ثابتی(مقام امنیتی ساواک)  [2012 Feb] 
* حزب توده ایران هنوز منتقدان را عامل [2012 Feb] 
*بحران سازی به امید باج گیری ، جنگ افروزی به امید خروج از بن بست [2011 Dec] 
*«شاه درون و حلقه منحوسه استبداد» ! [2011 Nov] 
*طرح «کنگره ملی» و فقدان اراده ملی [2011 Oct] 
*LC چيست؟  [2011 Oct] 
*سرنگونی قذافی ، وسوسه ی«دخالت محدود نظامی خارجی»! [2011 Aug] 
* مردم سوریه را دریابیم ، «سکوت شما ، ما را میکُشد»  [2011 Aug] 
*امروز مبارک در قفس آهنی و فردا خامنه ای ، اسد و قذافی و... [2011 Aug] 
*وداع با دروازه بان محبوب ایران ، فرصتی برای خیزشی دیگرعلیه دیکتاتور [2011 May] 
*فردا جوانان ایران زمین «حرام» بودن چهارشنبه سوری را به شما نشان خواهند داد ! [2011 Mar] 
*«ای رجال ایران ، زن مگر بشر نیست؟» [2011 Mar] 
*روز 25 بهمن ماه ، زنگ سرنگونی خامنه ای به صدا در خواهد آمد [2011 Feb] 
*ازمیدان آزادی تهران تا میدان آزادی قاهره ، در چهار پرده  [2011 Feb] 
*کسی هست که صدای رودابه های ایران را بشنود ؟! [2011 Jan] 
*ادامه اعدام ها: کسی نیست جلوی این وحشی ها را بگیرد؟  [2011 Jan] 
*بر محور دفاع از زندانیان سیاسی و قطع شکنجه و اعدام و سنگسار متحد شویم [2011 Jan] 
*این همه اعدام و خون ریزی برای چیست؟ [2011 Jan] 
*نقدی بر « نقش رسانه ها در اعدام شهلا جاهد»  [2010 Dec] 
*تکرار توّحش جمهوری اسلامی درسومالی ، دعوت به تماشای اعدام !  [2010 Nov] 
*آقای کروبی و بهانه «روز قدس»!  [2010 Aug] 
*نه حماس وحزب الله نماینده فلسطین ولبنان اند و نه آقای کدیورسخنگوی جنبش سبز [2010 Jul] 
*مجوّزسرنگونی حکومت فقیه خون ریز را از کجا باید گرفت ؟ [2010 Jun] 
*حلقه ی دار برگردن شیرین ! حلقه ی ُگل برگردن قاتل بختیار!  [2010 May] 
*«امام راحل و خرد جمعی» !؟ این را چگونه باورکنیم آقای موسوی؟!  [2010 Apr] 
*خیزش سبزملی در چهارشنبه سرخ باستانی [2010 Mar] 
*آخوند هرزه ای که ما را به تکرارکشتار 67 تهدید میکند! او را بهتربشناسید [2010 Mar] 
*آقای رفسنجانی ! 31 سال توطئه گری و خیانت به مردم ایران کافی نیست ؟ [2010 Feb] 
*پرده آخرکودتا: خواندن آیه های یأس و شکست در گوش مردم ! [2010 Feb] 
*لحظه ای است تاریخی، به مار زخمی ولایت فقیه فرصت ندهیم  [2010 Feb] 
*استراتژی کودتاچیان : خانه نشین کردن مخالفان در روز 22 بهمن [2010 Feb] 
*برای مهار جنبش ، رهبر به خواص روی آورده است [2010 Jan] 
*بهائی ، مرغ عزا وعروسی در توبره خونین شریعت مداران [2010 Jan] 
*طرح لبنانیزه کردن ایران در بیت کودتا کلید خورد  [2010 Jan] 
* ساطورخونین"محارب" آخرین تدبیرفاشیسم ولایت فقیه  [2010 Jan] 
*از شب یلدا گذشتیم به استقبال طلوع خورشید برویم  [2009 Dec] 
*عقل و وجدانتان کجاست آقایان؟ مردم را وارد بازی قاتلان نکنید [2009 Dec] 
*دنیاخروش دانشجویان ایران را شنید ، خامنه ای خبیث نشنید !  [2009 Dec] 
*موج سواران سبز اسلامی و مخالفت با شعار «جمهوری ايرانی» [2009 Oct] 
*فاشیسم جمهوری اسلامی توهّم است یا یک واقعیت ملموس؟ [2008 Feb]