نقل جمله «من شارلی هستم» در ایران مجازات دارد!
بهروز ستوده

 

حکومت تروریست جهموری اسلامی ، روزنامه ای را به جُرم چاپ عکس و نقل قولی از یک هنرپیشه خارجی که گفته است :"من شارلی هستم" توقیف کرده و سردبیر آنرا به دادگاه فرخوانده است! جمله کوتاه "من شارلی هستم" که در روزهای اخیربرای پاسداری ازحرمت قلم واندیشه توسط میلیون ها نفردرسرتاسرجهان تکرارشد ، پس ازسکوتی کوتاه از جانب کانون های شرارت درایران ، هم اکنون به جنجالی بزرگ دراین کشور تبدیل شده وعلیرغم موضع دوپهلوی دولت حسن روحانی درمحکوم نمودن آدمکشی تروریست های مسلمان در پاریس ، تمامی وابستگان به بیت رهبری این موضوع را دست آویز دیگری برای سنگین تر ساختن فضای رعب و وحشت و پیش بردن رقابت های جناحی خود تبدیل کرده اند.

وقتی که درایران خفقان زده ای که گروههای تروریستی و بنیادگرای شیعه مذهب برآن حکومت میکنند ، روزنامه ای را به جُرم نقل یک خبرتوقیف و سردبیرآن روزنامه به دادگاه فرا خوانده میشود حالا تصورکنید اگرفردی یا افرادی در این کشورجمله کوتاه"من شارلی هستم"را برزبان جاری ساخته و از آزادی قلم و اندیشه در ایران پشتیبانی نمایند ، چه سرنوشتی در انتظارشان خواهد بود ونیروهای امنیتی زیرفرمان رهبر با آنان چگونه رفتار خواهند کرد؟ بدون شک چنین کسانی به سرنوشت دهها خبرنگار و روزنامه نگاری که هم اینک در زندانهای جمهوری اسلامی بسر میبرند دچار خواهند شد ، والبته دولت به اصطلاح تدبیر و امید که قراراست تامین کننده امنیت ومدافع آزادی مطبوعات باشد درمقابل نیروهای وابسته به بیت رهبرهیچ قدرتی ندارد ، و واقعیت این است که در این میان دولت حسن روحانی هیچکاره است آنچنانکه دولت های قبلی دراین زمینه هیچکاره بوده اند ، چرا که در ساختار حکومت اسلامی دست پخت خمینی و شرکاء مقوله ای بنام تفکیک قوا وجود خارجی ندارد وتمامی قدرت یکجا در بیت رهبری  وشخص ولایت مطلقه فقیه متمرکزشده است .          

 هنوزجوهربیانیه دوپهلوی دولت تدبیروامید که ظاهراً در راستای پوشاندن ماهیت تروریستی جمهوری اسلامی و ترسیم چهره کاذبی از جمهوری اسلامی است خشک نشده بود که  باندهای تروریستی بیت رهبری به سرکردگی کیهان شریعتمداری تاب نیاورده و جنجال جدیدی را به بهانه دفاع ازاسلام و در حقیقت درضدیت و مقابله با آزادی قلم واندیشه وچنگ ودندان نشان دادن به جامعه مدنی ایران  براه انداخته اند ، جیره خواران بیت رهبری در تجمعی که دیروز در مقابل سفارتخانه کشورفرانسه برپا کردند جهالت خویش را تا آنجا نشان دادند که نماینده دانشجویان بسیجی دانشگاههای تهران و سایرنهادهای وابسته به بیت رهبر، از دولت حسن روحانی تقاضای قطع رابطه با فرانسه وعذرخواهی رسمی دولت فرانسه ازجمهوری اسلامی را نموده اند ، ودانشجوی بسیجی دیگری گفته است که اگرعطوفت رهبر و رأفت اسلامی نمی بود "سفارت فرانسه را خاک یکسان میکردیم" !

در کارزاری که بفرمان بیت رهبری علیه یک مجله فکاهی فرانسوی درایران براه افتاده است تمام دارودسته های تروریستی که 36 سال است ملتی را به فقرو تهیدستی وکشوری را تباهی وفساد کشانده و هزاران جوان و زن ومرد ایرانی را به جوخه های اعدام سپرده اند شرکت دارند، از نمایندگان خودفروش مجلس شورای اسلامی و شبکه پلید آخوندهای نماز جمعه وسرکردگان نظامی و امنیتی و قضائی و صدا وسیما ومطبوعات داخلی گرفته تا جیره خواران خارجی جمهوری اسلامی از قبیل حزب الله لبنان و سایرگروههای تروریستی بنیادگرا در کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا ، همگی ازمهدورالدم بودن کسانی که به "مقدسات" مسلمانان توهین کنند سخن میگویند و ابراز شادمانی میکنند ازاینکه گویا طنز پردازان فرانسوی به سزای اعمالشان رسیده اند! وکسی نیست ازاین تهی مغزان سئوال کند که : آیا دهها مسلمانی که همه روزه با عملیات انتحاری گروههای بنیادگرای اسلامی درکشورهای خاورمیانه و شمال افریقا کشته میشوند ، به اسارت گرفته میشوند ومورد تجاوز و آزار واذیت قرارمیگیرند ، اینان هم به مقدسات و پیامبر اسلام توهین کرده بودند؟!

حسین شریعتمداری سخنگوی غیررسمی بیت رهبری وکسی که درهرجنجال آفرینی و بسیج اراذل و اوباش نقش اساسی دارد و تخصص اش دردروغگوئی وسناریوسازی وارتباط دادن تمام وقایع جهان هستی به صهیونیسم وامپریالیسم و استکبارجهانی است ، چند روزپس از جنایت فجیع  تروریست های بنیادگرا در پاریس ، مثل هر واقعه دیگر انگشت اتهام را بسوی استکبار دراز کرد و عوامل موساد و سیا و اینتلیجت سرویس انگلستان و حتی دولت فرانسه را مسئول وقایع تروریستی پاریس دانست ! واستدلال حسین بازجو که درس آدمکشی و سناریو سازی را از دهه 60 در زندان اوین آموخته است برای اثبات ساختگی بودن جنایت پاریس این است که : استکبارجهانی که گویا ازپیشرفت اسلام دردنیا به وحشت افتاده است دوفرانسوی الجزایری تبار را استخدام کرده است تا به مجله شارلی حمله کنند! وپس از این حمله موج اسلام هراسی دراروپا راه بیندازند ! البته برای شریعتمداری دروغگو و سناریوساز مهم نیست که شاخه ی القاعده در یمن مسئولیت این جنایت را برعهده گرفته است ، مهم داستانی که در ذهن بیمارحسین شریعتمداری ساخته و پرداخته شده است . و مهم این است که این داستان توسط جیره خواران بیت رهبری برای فریب عوام و نیروهای خودی همه جا تکرار شود، کما اینکه تحلیل حسین شریعتمداری ازجنایت پاریس در قطعنامه پایانی تجمع نهادهای اسلامی که دیروز در مقابل سفارت فرانسه در تهران قرائت شد به زبانی دیگر دیده میشود !

در قطعنامه بسیج دانشجوئی در مقابل سفارت فرانسه از جمله چنین آمده است :

« روند رو به رشد گرايش به اسلام در بين مردم کشورهای غربی، حاکمان اين کشورها را به تکاپوی جلوگيری از امواج خروشان اين حرکت با سياه نمايی چهره رحمانی اسلام ناب محمدی انداخته است. حمله مشکوک و پرابهام هفته گذشته مترسک‌های ريش‌دار صهيونيست‌ها، با ادعای دروغين دفاع از اسلام، به دفتر مجله دست چندم و مبتذل نويس شارلی ابدو در فرانسه، بار ديگر بهانه مورد نياز سردمداران تفکر الحاد را برای تنگ کردن فضا بر مسلمانان و ترسيم چهره ای خشن از اسلام، به دست آنان داد. اگرچه اصل داستان تعريف شده توسط دولت فرانسه در اين باره خود دارای شبهات فراوانی است. مردم هوشيار و نکته سنج جهان چگونه می‌توانند باور کنند که بنا به ادعای دولت فرانسه، در يک اقدام مضحک که بيشتر به سکانسی از يک فيلم کمدی می‌ماند تا يک ماجرای واقعی، تروريست‌ها با در دست داشتن کارت‌های شناسايی خود به دفتر اين نشريه حمله کرده و سپس کارت‌های خود را برجای گذارند تا احتمالا دولت فرانسه را درتکميل اين داستان مضحک ياری کنند! ادعايی که يادرآور ادعای حيرت انگيز سناريونويسان حادثه يازدهم سپتامبر مبنی بر سالم ماندن کارت‌های شناسايی هواپيماربايان در انفجار مهيب برج‌های دوقلوست. به راستی چگونه است که تروريست‌ها در تمامی اقدامات تروريستی، کارت‌های شناسايی خود را به همراه دارند؟»

بزعم بسیج دانشجوئی بیت رهبری جنایت تروریست های بنیادگرا در پاریس ، نیویورک ، لندن ، بلژیک ، مادرید و غیره گویا  همه ساخته و پرداخته دشمنان اسلام است برای مکّدر ساختن "چهره رحمانی اسلام ناب محمدی" و جلو گیری نمودن از امواج خروشان اسلامی که گویا میرود دنیا را تسخیر نماید !

و اما حسین شریعتمداری مسئول اطاق فکر بیت رهبری که از هر مسئله ای برای کوبیدن جناح رقیب استفاده میکند، جنایت پاریس را نیز با مهارت خاصی به مذاکرات هسته که هم اکنون توسط دولت حسن روحانی در جریان است ربط میدهد و در مقاله ای با عنوان "دیدار نابجا" که چند روز پیش در کیهان به چاپ رسیده ، وزیر خارجه جمهوری اسلامی را شماتت کرده و مورد مؤاخذه قرار میدهد و چنین مینویسد:

«آقای دکتر ظریف، وزیر محترم امور خارجه و مسئول تیم مذاکره‌کننده کشورمان باید به این پرسش پاسخ بدهند که در هنگامه پردامنه اهانت شرم‌آور به ساحت مقدس پیامبر اسلام(ص) و در حالی که دولت فرانسه مدیریت رسمی این ماجرای زشت و پلید را  با کمک مالی یک میلیون یورویی بر عهده گرفته بود،  حضور ایشان در پاریس چه ضرورتی داشته است و این حرکت – بسیار فراتر از- نابجا در آموزه‌های اسلامی – که ایشان معتقد به رعایت آن هستند، – و نیز در عرف شناخته شده دیپلماتیک چه توضیح قابل قبولی دارد؟! و چرا با حضور سؤال‌برانگیز خود در کانون اهانت به ساحت مقدس پیامبر اعظم(ص) آنهم در اوج اعتراضات سراسری جهان اسلام بی‌آن که متوجه باشد، آبروی جمهوری اسلامی ایران را که پرچمدار بیداری اسلامی و احیاگر اسلام ناب محمدی(ص) است خدشه‌دار کرده است .»

جُرم وزیرخارجه دولت حسن روحانی از نظرحسین شریعتمداری سنگین تر از مسافرت به پاریس برای دنبال کردن مذاکرات هسته ای است ، در همان مقاله چنین ادامه میدهد : «ناپختگی وزیر خارجه کشورمان – و نه خدای نخواسته بی‌اعتنایی‌ ایشان به ساحت مقدس رسول خدا(ص)! – به همین اندازه خاتمه نمی‌یابد بلکه جناب ظریف در اقدامی تعجب‌آور و برخلاف عرف شناخته شده و فرموله دیپلماتیک، به اتفاق جان کری، محل رسمی مذاکره را ترک کرده و همراه ایشان در یکی از خیابان‌های ژنو به قدم زدن می‌پردازد! این اقدام آقای ظریف که خبر آن در سطح گسترده‌ای منتشر شد، زیر این عنوان قابل تعریف است که اولا؛ برخلاف نگاه رسمی و منطقی جمهوری اسلامی ایران که آمریکا را دشمن خونریز و غارتگر می‌داند و برای آن هزاران سند غیرقابل تردید  ارائه  می‌کند، آقای ظریف نگاهی دیگر دارد و با قدم زدن در کنار جان کری و بیرون از محل مذاکرات، در پی اعلام تفاوت نظر خود با دیدگاه رسما اعلام شده جمهوری اسلامی ایران است که البته می‌دانیم ایشان چنین منظوری نداشته است ولی این برداشت تنها برداشتی است که از اقدام یادشده به عرصه سیاسی ایران و جهان پمپاژ می‌شود.»

ودرست عین همین  موضع و نوشته حسین شریعتمداری را میتوان در قطعنامه پایانی تجمع دانشجویان بسیحی و سایر دستجات اراذل و اوباش که دیروز درمقابل سفارت فرانسه با شعارهای ضد استکباری گلوی خود را علیه کشورهای غربی میدریدند میتوان مشاهده کرد ، آنجا که نوشته اند :

« شوربختانه و با کمال تاسف پس از اين هتک حرمت بی شرمانه به ساحت ملکوتی پيامبر اعظم (صلی الله عليه و آله) و در حالی که ملت شريف ايران منتظر برخورد قاطع دستگاه ديپلماسی کشورمان با دولت فرانسه بودند، جناب آقای ظريف وزير خارجه ی دولت يازدهم در اقدامی نسنجيده و مغاير با اصول انقلاب اسلامی و حتی مغاير با اصول شناخته شده و مورد پذيرش ديپلماتيک، تنها دو روز پس از انتشار اين کاريکاتورهای ننگين، به پاريس سفر کرده و با وزير امورخارجه دولت فرانسه ديدار کرد.دانشجويان انقلابی ملت ايران و فرزندان معنوی حضرت امام روح الله (رحمت الله عليه) از وزارت خارجه و شخص وزير محترم می خواهند تا هرچه سريعتر نسبت به تشريح دلايل اين اقدام غيرقابل پذيرش خود اقدام کرده و ضمن عذرخواهی از ملت ايران و مسلمانان جهان، مقدمات اخراج سفير اين دولت هتاک از کشور را فراهم کند. همچنين از رئيس جمهوری نيز می‌خواهيم در کوتاهترين زمان ممکن، واکنش درخور نسبت به اين حرکت نسنجيده جناب ظريف ابراز داشته و ايشان و وزارت خارجه را ملزم به اخراج سفير فرانسه از کشورمان و جلوگيری از بازگشت او تا زمان عذرخواهی رسمی دولت آن کشور از پيشگاه رسول اعظم (صلی الله عليه و آله) و همه مسلمانان جهان بکند.»

پس وقتی گفته میشود که حسین شریعتمداری معروف به حسین بازجو و حسین شکنجه گر سخنگوی غیر رسمی بیت رهبری و مسئول اطاق دروغگوئی و سناریو سازی بیت خامنه ای است سخنی گزاف نیست . و در جائی که  قدرت کیهان شریعتمداری حتی از فراتر از قدرت رئیس جمهور اسلامی است ، شگفت انگیز نیست که روزنامه ای را فقط به جُرم اینکه عکسی و خبری را چاپ کرده است که مذاق بیت رهبری خوش نیامده است تعطیل کنند و سر دبیرش را برای محاکمه دادگاهی که با فرمان نیروهای امنیتی رهبر حکم صادر میکند فراخوانند !

29 دی ماه 1393

19 ژانویه 2015

 

منبع:پژواک ایران


بهروز ستوده

فهرست مطالب بهروز ستوده در سایت پژواک ایران 

*با دستگیری وزندان، حرکت ملی و فرا گروهی ۱۴ نفرها سرکوب شدنی نیست [2019 Aug] 
*پیوستن ۱۴ زن شیردل ایرانی به جنبش ملی «نه به جمهوری اسلامی» خجسته باد [2019 Aug] 
*تجّلی یک حرکت ملی وفراگروهی در حمایت از بیانیه ۱۴ فعال مدنی،سیاسی وحقوق بشری داخل کشور ‏ [2019 Jul] 
* انقلابی که حس رهبرش به ایران "هیچ" بود، وطنش اسلام وهدفش کسب قدرت بود [2019 Feb] 
*اقای رضا پهلوی ! با طناب دیکتاتورپرورها وچاپلوس ها به چاه نروید [2019 Jan] 
*حسن روحانی درسازمان ملل چه دروغ هائی خواهد گفت وچه راست هائی را کتمان خواهد کرد؟ [2018 Sep] 
*به هوش باشید! سپاه، بسیج، قوه قضائیه و شورای نگهبان و... برای تقلب بسیج شده‌اند [2017 May] 
*حماس مرزهای اسرائیل را به رسمیت شناخت، ولایت فقیه همچنان به دنبال نابودی این کشور است [2017 May] 
*روسیه و جمهوری اسلامی شریک جنایت های بشاراسد در سوریه [2017 Apr] 
*درمراسم ۲۲ بهمن شرکت نکنید، به خامنه ای وحکومت فقیه مشروعیت ندهید [2017 Feb] 
*مرقد«امام راحل» است یا محل دفن «ساکت فتنه»  [2017 Jan] 
*بازیگرسینما از «کرامات» سردارسلیمانی میگوید! [2016 Oct] 
*آیا جمهوری اسلامی کمتراز حکومت ارتیره علیه بشریت مرتکب جنایت شده است!؟ [2016 Jun] 
*به یاد تراب حق شناس، نقدی برنوشته آقای تقی رحمانی. [2016 Feb] 
* رؤیای حضانت کعبه! جدال بی پایان ولایت فقیه شیعه با آل سعود وهابی [2016 Jan] 
*مرزهای ناشناخته مرگ و زندگی [2015 Sep] 
*باتوافق وین دل واپسان وجنگ طلبان آرام نخواهند گرفت [2015 Jul] 
*بند"ميم" وصيت‌نامه خمينی و جلوگيری از ورود زنان به ورزشگاه! [2015 Jun] 
*پزشکی که مجری حکم قصاص شود یک مُجرم وقابل تعقیب است . [2015 Mar] 
*نقل جمله «من شارلی هستم» در ایران مجازات دارد! [2015 Jan] 
*آیت الله اصلاح طلب : بهائی نه حق تحصیل دارد نه حقوق شهروندی!  [2014 Dec] 
*آمران بمعروف (اوباش اسیدپاش وچاقوکش) بسیجی اند و گوش بفرمان رهبر  [2014 Dec] 
*علم الهدی (امام جمعه مشهد) نگران جام زهر و مردن رهبر است ! [2014 Nov] 
*قصه یونس پیامبر واعدام محسن امیراصلانی ! [2014 Sep] 
*باریکه غزه نمایشگاه توحش هردو طرفِ جنگ [2014 Jul] 
*عراق درآستانه تجزیه و دور جدیدی ازجنگهای خونین مذهبی . [2014 Jun] 
*تعریف جُرم سیاسی درمجلس شوربای اسلامی ! [2014 May] 
*بهاره هدایت : «به زنده دفن شدن محکو م نشده ایم»  [2014 May] 
*شیرین کردن جام زهررهبر با اعدام و شکنجه وحمله به زندانیان سیاسی ! [2014 Apr] 
*عارف نبود قاتل بود! [2014 Mar] 
*حقوق بشر، چشم اسفندیارحکومت خودکامه خامنه ای .  [2014 Mar] 
*فرزانه مرادی، قربانی قانون قصاص و جامعه مردسالار [2014 Mar] 
*حقوق شهروندی پيش‌کِش، از حقوق و اختيارات خود دفاع کنيد آقای روحانی! [2014 Feb] 
* دیکتاتورها اصلاح نمی شوند ، سرنگون میشوند ، آقای حجاریان !  [2014 Feb] 
*سوریه ولبنان وعراق قربانی«داعش وماعش» [2014 Jan] 
*مدّاح ششلول‌بند و مهاجم «شکوفا» شده است!  [2014 Jan] 
*قوه قضائیه عامل فساد و بی عدالتی وناامنی درجامعه [2014 Jan] 
*ماهی حکومت اسلامی از سر و دُم گنديده است [2014 Jan] 
*جنجال‌آفرينی سه قوه جمهوری اسلامی برای اثبات يک دروغ!  [2013 Dec] 
* دیدارنمایندگان پارلمان اروپا با دو چهره نامدار و سوزش کیهان شّر. [2013 Dec] 
*نخودسیاهِ منشورحقوق شهروندی با چاشنی اعدام ! [2013 Dec] 
*گفتمان جدائی دين از دولت ضرورت امروز است [2013 Nov] 
*انفجار سفارت و نعل وارونه سفير خامنه‌ای در لبنان [2013 Nov] 
*زن ستیزی و شیعه سالاری در فرمان رهبربرای افزایش جمعیت  [2013 Nov] 
*«برادران قاچاقچی» درجه می‌گيرند، خرده‌پاها اعدام می‌شوند! [2013 Nov] 
*دادگاه بلخ است نه قوه قضائیه ! [2013 Oct] 
*چرا خامنه ای آقای توفیقی را از گردونه خارج ساخت؟  [2013 Oct] 
*همجنس‌گرايان ايران، بی‌دفاع‌ترين گروه اجتماعی [2013 Oct] 
*لگدپرانی کيهان شريعتمداری به جام زهر رهبر! [2013 Oct] 
*لنگه کفش و نیروهای خودسر(بخوانید نوچه های رهبر)  [2013 Oct] 
*روضه خوانی«قهرمانانه» آقای روحانی درسازمان ملل متحد . [2013 Sep] 
*«نرمش قهرمانانه» همان جام زهر است [2013 Sep] 
*باند خامنه‌ای شريک جنايات در سوريه [2013 Sep] 
*خانم وآقای رجوی! به نشستن درلانه عقرب خاتمه دهید [2013 Sep] 
*اتحاد سکولار – دمکرات های جمهوریخواه درآینده ای نزدیک . [2013 Aug] 
*روح خمینی : «هرچه فریاد دارید سرتحریم ها بکشید» [2013 Aug] 
* «خود تنظیمی» نام جدید خودسانسوری دردولت اعتدال! [2013 Aug] 
*نقدی بر یک جانبه نگری در نامه زندانیان سیاسی به اوباما [2013 Aug] 
*در صد وهفت سالگی مشروطیت ، شیخ فضل الله نوری هنوز زنده است !  [2013 Aug] 
*رهبرنانجیب ، کمتر از «توبه» رضایت نمیدهد ! [2013 Jul] 
*زياد نخواهيد! عجله نکنيد! مبادا «اعتدال» به‌هم بخورد! [2013 Jul] 
*فرمان رهبر! مرگ تدریجی برای زندانیان سیاسی نافرمان ! [2013 Jul] 
*فرقه رجوی ، تونل اتمی دیگری را درایران کشف کرد !  [2013 Jul] 
*خامنه ای خودکامه از رویدادهای مصر درس بگیرد !  [2013 Jul] 
*اصلاح‌طلبانی که برای بازگشت به قدرت «معتدل» می‌شوند  [2013 Jun] 
*بدون هيچ دليلی - خاک تو سر جليلی! شعارهای اين روزهای مردم [2013 Jun] 
*تجّلی جنبش ملی ایرانیان در جشن پیروزی تیم ملی فوتبال .  [2013 Jun] 
*رأی به آقای روحانی ، رأی به تغییراست نه رأی به حکومت اسلامی [2013 Jun] 
*مقاله [2013 Jun] 
*کمدی مناظره "انتخاباتی" ! در سیمای جمهوری اسلامی ! [2013 Jun] 
*نقدی بر پیام آقای تاج زاده به مردم ایران بمناسبت رد صلاحیت رفسنجانی! [2013 May] 
*پایان دوران طلائی انتخاب بین بد و بدتر و اینک انتخاب بدتر! [2013 May] 
*رهبر، نشانی نوکر"اصلح" را اعلام کرد .  [2013 May] 
*هراس آقای خاتمی از صف آرائی مردم در مقابل جمهوری اسلامی . [2013 May] 
*«حق» مردم ایران ! ازانتخاب بین بد وبدتر تا انتخاب بهترین نوکربرای رهبر!  [2013 Feb] 
*خامنه ای کمتر از توبه و ذوب در ولایت قبول ندارد آقای عبدالله نوری [2013 Jan] 
*پیامی برای تجمع فرانکفورت‎ [2013 Jan] 
*سالگرد پنجاه سالگی کنفدراسیون ، تجربه ای دمکراتیک وموفق .  [2013 Jan] 
*دفاع از زندانيان سياسی - عقيدتی ، مهم ترين وظيفه اپوزيسيون خارج [2012 Dec] 
*جمهوری اسلامی ، آتش بیار جنگ در باریکه غزه . [2012 Nov] 
*سودای کسب قدرت در سایه جنگ وحمله نظامی به ایران  [2012 Oct] 
* کنفراس"غیرمتعهد ها" فرصتی تاریخی برای احیای خیزش سبز [2012 Aug] 
*سخن بگوئید شاه زاده ! [2012 Jul] 
*به احترام زرین تاج قزوینی ، نخستین منادی آزادی زن ایرانی . [2012 Mar] 
* جنبش گسترده تحریم"انتخابات"مقدمه ای است بر وفاق ملی ایرانیان .  [2012 Feb] 
*نامه سرگشاده ای به آقای پرویز ثابتی(مقام امنیتی ساواک)  [2012 Feb] 
* حزب توده ایران هنوز منتقدان را عامل [2012 Feb] 
*بحران سازی به امید باج گیری ، جنگ افروزی به امید خروج از بن بست [2011 Dec] 
*«شاه درون و حلقه منحوسه استبداد» ! [2011 Nov] 
*طرح «کنگره ملی» و فقدان اراده ملی [2011 Oct] 
*LC چيست؟  [2011 Oct] 
*سرنگونی قذافی ، وسوسه ی«دخالت محدود نظامی خارجی»! [2011 Aug] 
* مردم سوریه را دریابیم ، «سکوت شما ، ما را میکُشد»  [2011 Aug] 
*امروز مبارک در قفس آهنی و فردا خامنه ای ، اسد و قذافی و... [2011 Aug] 
*وداع با دروازه بان محبوب ایران ، فرصتی برای خیزشی دیگرعلیه دیکتاتور [2011 May] 
*فردا جوانان ایران زمین «حرام» بودن چهارشنبه سوری را به شما نشان خواهند داد ! [2011 Mar] 
*«ای رجال ایران ، زن مگر بشر نیست؟» [2011 Mar] 
*روز 25 بهمن ماه ، زنگ سرنگونی خامنه ای به صدا در خواهد آمد [2011 Feb] 
*ازمیدان آزادی تهران تا میدان آزادی قاهره ، در چهار پرده  [2011 Feb] 
*کسی هست که صدای رودابه های ایران را بشنود ؟! [2011 Jan] 
*ادامه اعدام ها: کسی نیست جلوی این وحشی ها را بگیرد؟  [2011 Jan] 
*بر محور دفاع از زندانیان سیاسی و قطع شکنجه و اعدام و سنگسار متحد شویم [2011 Jan] 
*این همه اعدام و خون ریزی برای چیست؟ [2011 Jan] 
*نقدی بر « نقش رسانه ها در اعدام شهلا جاهد»  [2010 Dec] 
*تکرار توّحش جمهوری اسلامی درسومالی ، دعوت به تماشای اعدام !  [2010 Nov] 
*آقای کروبی و بهانه «روز قدس»!  [2010 Aug] 
*نه حماس وحزب الله نماینده فلسطین ولبنان اند و نه آقای کدیورسخنگوی جنبش سبز [2010 Jul] 
*مجوّزسرنگونی حکومت فقیه خون ریز را از کجا باید گرفت ؟ [2010 Jun] 
*حلقه ی دار برگردن شیرین ! حلقه ی ُگل برگردن قاتل بختیار!  [2010 May] 
*«امام راحل و خرد جمعی» !؟ این را چگونه باورکنیم آقای موسوی؟!  [2010 Apr] 
*خیزش سبزملی در چهارشنبه سرخ باستانی [2010 Mar] 
*آخوند هرزه ای که ما را به تکرارکشتار 67 تهدید میکند! او را بهتربشناسید [2010 Mar] 
*آقای رفسنجانی ! 31 سال توطئه گری و خیانت به مردم ایران کافی نیست ؟ [2010 Feb] 
*پرده آخرکودتا: خواندن آیه های یأس و شکست در گوش مردم ! [2010 Feb] 
*لحظه ای است تاریخی، به مار زخمی ولایت فقیه فرصت ندهیم  [2010 Feb] 
*استراتژی کودتاچیان : خانه نشین کردن مخالفان در روز 22 بهمن [2010 Feb] 
*برای مهار جنبش ، رهبر به خواص روی آورده است [2010 Jan] 
*بهائی ، مرغ عزا وعروسی در توبره خونین شریعت مداران [2010 Jan] 
*طرح لبنانیزه کردن ایران در بیت کودتا کلید خورد  [2010 Jan] 
* ساطورخونین"محارب" آخرین تدبیرفاشیسم ولایت فقیه  [2010 Jan] 
*از شب یلدا گذشتیم به استقبال طلوع خورشید برویم  [2009 Dec] 
*عقل و وجدانتان کجاست آقایان؟ مردم را وارد بازی قاتلان نکنید [2009 Dec] 
*دنیاخروش دانشجویان ایران را شنید ، خامنه ای خبیث نشنید !  [2009 Dec] 
*موج سواران سبز اسلامی و مخالفت با شعار «جمهوری ايرانی» [2009 Oct] 
*فاشیسم جمهوری اسلامی توهّم است یا یک واقعیت ملموس؟ [2008 Feb]