تعریف جُرم سیاسی درمجلس شوربای اسلامی !
بهروز ستوده

 

سرانجام کوه موش زائید و مجلس به اصطلاح شورای اسلامی پس از 35 سال آزادی کُشی و دگراندیش کُشی در ایران ویران شده توسط حاکمان جاهل و جانی ، تعریفی مجعول و من درآوردی را از جرم سیاسی در نظام الهی ولات فقیه بدست داد . روزیکشنبه گذشته محمد علی اسفنانی  سخنگوی کمیسیون حقوقی مجلس اعلام کرد که : بعد از مدتها بحث و گفتگو در کمیسیون حقوقی مجلس ، برای نخستین بار پس از انقلاب ، جرم سیاسی تعریف و به تصویب آن کمیسیون رسیده است .

تعریفی که این نماینده وسخنگوی کمیسیون حقوقی مجلس شوربای اسلامی از جرم سیاسی درایران بدست میدهد چنین است :

« ماده۱‌ ـ هر یک از جرایم مصرح در ماده ۲ این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی و یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد، «جرم سیاسی» محسوب می‌شود »اینکه ماده 2 قانون جرم سیاسی که این نماینده مجلس به ان استناد میکند چیست هنوز برکسی روشن نیست ولی از همین توضیح کوتاه و شرطی که برای جرم سیاسی در نظر گرفته شده ، یعنی انگیزه اصلاح و نه ضربه زدن به اصل نظام ، میتوان حدس زد که تعریف جرم سیاسی توسط کمیسیون حقوقی مجلس ، یک لفاظی بی معنی و عوامفریبی ریاکارانه ای بیش نیست ، زیرا چه کسی تعیین خواهد کرد که این فعالیت سیاسی وآن فعالیت اجتماعی و یا این نوشته  و آن سخن با انگیزه اصلاح امور بوده است یا به قصد ضربه زدن به اصل نظام ؟! کدام مرجع و چه اشخاص و نهادهائی مسئول تشخیص انگیزه های شهروندان ایرانی خواهند بود تا بر مبنای آن انگیزه ها ، سیاسی و غیر سیاسی یک کنش سیاسی و اجتماعی را تعیین کنند!؟ ناگفته پیدا است که مرجع تشخیص انگیزه های سیاسی و اجتماعی شهروندان ایرانی ، دستگاههای امنیتی و قضائی جمهوری اسلامی خواهند بود ، یعنی همان هائی که 35 سال است که تعیین کرده اند که دهها هزار زن و مرد آزادیخواه ایرانی با اتهامات واهی وبی اساسی از قبیل : ملحد و محارب و منافق و مفسد فی الارض و ضد انقلاب و.... به زندان و شکنجه و مرگ محکوم شوند !   

طراح  طرح تعریف جرم سیاسی در مجلس فرمایشی ، نماینده ای است بنام ابوالفضل ابوترابی ، خبرنگاری از این نماینده مجلس و قوه قضائیه ای که دست نشانده و گوش بفرمان بیت رهبری است سئوال میکند که : جرم سیاسی در کشور ما تعریف نشده ، در حالی که افراد زیادی به‌ جرم امنیتی در زندان هستند. بین جرم سیاسی و امنیتی تفکیکی نشده و در این زمینه ‌شفافیتی نیست. در طرح اخیری که نوشته‌اید، جرم سیاسی را چگونه تعریف کرده‌اید و چه زمانی به قانون تبدیل خواهد شد؟

و طراح طرح تعریف جرم سیاسی در پاسخ به این سئوال چنین میگوید : « از این نظر که تعریف جرم سیاسی نداریم  ، در نتیجه حکمی به معنای جرم سیاسی نداریم . چون جرم سیاسی تعریف نشده ، مجرم سیاسی هم نداریم .اما اصل ۱۶۷ قانون اساسی مغفول مانده و به آن توجه نشده است . با کمک دوستان کارهایی انجام ‌و مطالعات بسیاری در این زمینه انجام شده است و بالاخره طرح آن را به مجلس دادیم.»

استدلال آخوندی را ملاحظه میکنید ؟ : چون در قوانین جمهوری اسلامی جرم سیاسی تعریف نشده پس جرم سیاسی هم وجود ندارد و چون جرم سیاسی وجود ندارد مجرم سیاسی هم وجود ندارد و چون مجرم سیاسی وجود ندارد زندانی سیاسی هم وجود ندارد و این همان استدلالی است که برادران لاریجانی که در رأس قوه قضائیه ، قوه مقننه و کمیته حقوق بشر اسلامی قرارگرفته اند ، در مقابل پرسش خبرنگاران خارجی و نهادهای بین المللی حقوق بشر ارائه میدهند و پیوسته مدعی شده و میشوند که درایران زندانی سیاسی وجود ندارد !

نماینده مجلس و طراح تعریف جرم سیاسی ، در مقابل سماجت و اصرار خبرنگاری که از او میخواهد جرم سیاسی را تعریف نماید میگوید : « شمار کمی ‌از کشور‌ها جرم سیاسی را تعریف کرده‌اند و برخی مصداق جرم سیاسی را گفته‌اند. ما بین تعریف جرم سیاسی و مصداق آن هر دو را با هم انجام دادیم. جلسات متعددی داشتیم و نتیجه این شد که بین جرم سیاسی و جرم امنیتی، تفکیک قائل شویم. جرم سیاسی جرمی است که با انگیزه سیاسی انجام شود.انگیزه سیاسی انگیزه شرافتمندانه‌ای است که شخص منفعت شخصی نمی‌برد. همچنین جرایم خشونت بار مشمول جرم سیاسی نیست.»

شاید طراح تعریف جرم ساسی در جمهوری اسلامی ، خودش هم نداند که برای تعریف جرم سیاسی چه پرت و پلاهائی را به هم میبافد ، و جالب این است که ایشان و همکارانش در کمیسیون حقوقی مجلس شوربای اسلامی تصور میکنند که به اختراع بزرگی دست زده و  برخلاف بسیاری از کشورها که در قوانین خود جرم سیاسی را تعریف نکرده اند ، این حضرات با الهام از امدادهای غیبی شق القمر کرده و تعریف جرم سیاسی و مصداق آنرا یکجا ارائه داده اند ! مغز معلول آقای ابو ترابی و همکارانش در کمیسیون حقوقی مجلس که از فقدان تعریف جرم سیاسی در بسیاری از کشورها سخن میگوید گویا هنوز بیشتر از مرحله جنینی رشد نکرده است و نمیداند که وقتی در یک کشور ، دمکراسی ، آزادبیان و اندیشه ، آزادی مطبوعات ، آزادی انتخابات و  تساوی بین حقوق زن و مرد و  تساوی بین حقوق ادیان و مذاهب و اقوام و احزاب و غیره وجود داشته باشد ، و قتی قانون اساسی یک کشور و سایر قوانین موضوعه در خدمت رفاه و آسایش شهروندان آن کشور باشد دیگر مقوله ای بنام جرم سیاسی وجود نخواهد داشت ، چرا که جرم سیاسی فقط در جائی معنی پیدا میکند که مردم از حقوق و آزادی محروم باشند و کسانی پیدا شوند که این حقوق و آزادی ها را از حکومت  مطالبه نمایند . آری جرمسیاسی در رژیم های دیکتاتوری و جوامع خفقان آلود و آزادی کش از نوع جمهوری اسلامی معنی پیدا میکند .

و اما ماده 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی که مبتکر تعریف جرم سیاسی بدان استناد میکند (البته ایشان اشتباهاً به ماده167 استناد میکند که به موضوع جرم سیاسی مربوط نمیشود) چه میگوید : "رسیدگی‏ به‏ جرایم‏ سیاسی‏ و مطبوعاتی‏ ، علنی‏است‏ و باحضور هیأت‏ منصفه‏ در محاکم‏ دادگستری‏ صورت‏ می‏ گیرد . نحوه‏ انتخاب‏، شرایط ،اختیارات‏ هیأت‏ منصفه‏ و تعریف‏ جرم‏ سیاسی‏ را قانون‏ بر اساس‏ موازین‏اسلامی‏ معین‏می‏ کند."

آنچه که در بالا ذکر شد نص صریح قانون اساسی جمهوری اسلامی است که چند ماه پس از انقلاب 57 به تصویب رسیده است . حال از کمیسیون حقوقی مجلس دست نشانده رهبر باید پرسید که آیا در طول 35 سال گذشته ، موردی را سراغ دارند که اتهامات مطبوعاتی و سیاسی با حضور هیأت منصفه در دادگاههای دادگستری برگزار شده باشد ؟ با اطمینان خاطر میتوان گفت که حتی یک مورد وجود نداشته است و این نشان میدهد که نظام ولایت فقیه حتی به قانون اساسی خویش نیز پای بند نیست و با تغییر وتفسیر از دو کلمه ی اتهام "سیاسی و مطبوعاتی" به کلمه " جرم امنیتی" تا کنون این رژیم مرتکب هزاران هزار جنایت شده است .و کسی نیست به این عوامفریبان آدمکش بگوید که اگر برطبق قانون اساسی خودتان ، میبایستی در  مورد اتهامات مطبوعاتی و سیاسی ، هیأت منصفه در دادگاه حضور داشته باشد ، آیا صدور دهها هزار حکم اعدام و زندان در دادگاههای جمهوری اسلامی که بدون حضور هیأت منصفه صورت گرفته است قانونی بوده است ؟! آیا اطلاق "جرم امنیتی" برای کشتن و شکنجه و زندان هزاران هزار زن و مرد آزادیخواه ایرانی کافی بوده است ؟! پس به موجب همین اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی  میتوان نتیجه گرفت که تمام احکام صادره از طرف دادگاههای جمهوری اسلامی در طی 35 سال گذشته ، غیر قانونی و برخلاف نص صریح قانون اساسی جمهوری اسلامی بوده است و بکار بردن واژه اتهام"امنیتی"از جانب دستگاه قضائی و امنیتی تحت فرمان خامنه ای نمیتواند توجیه گر جنایات بیشمار این رژیم فاسد و خون ریز در طی 35 سال گذشته باشد .

تعریف جرم سیاسی به "انگیزه سیاسی شرافتمندانه که شخص در آن منفعت نبرد " و انگیزه سیاسی غیر شرافتمندانه که شخص در آن منفعت ببرد نیز از جمله مزخرفات و مهملاتی است که فقط میتواند از یک مغز معمم و مکلای شیاد و مردم فریب تراوش نماید و البته برای رمال هائی که از روضه خوانی به حکومت رسیده اند کار چندان دشوار نیست که در فرهنگ سیاسی نیز دخل و تصرف کرده و انگیزه سیاسی شهروندان ایرانی را به شرافتمندانه و غیر شرافتمندانه  و با منفعت و بی منفعت تقسیم بندی نمایند !

ابوالفضل ابوترابی طراح تعریف جرم سیاسی در کمیسیون مجلس بی خاصیت و آبروباخته شوربای اسلامی ، در ادامه توضیح جرم سیاسی و تغییر رویکرد دادگاه در صورت تصویب و قانونی شدن این طرح چنین میگوید :

« هم‌اکنون جرایم امنیتی در دادگاه با یک قاضی تشکیل می‌شود ؛ اما در طرحی که داده‌ایم ، دادگاه برای بررسی جرم سیاسی با پنج قاضی برگزار می‌شود .هیأت منصفه باید تشکیل شود که مانند قانون مطبوعات می‌شود و یکسری امتیازاتی را متهم جرم سیاسی برخوردار می‌شود. »

این هم به اصطلاح تحول دیگری است که در صورت قانونی شدن طرح تعریف جرم سیاسی به وقوع خواهد پیوست : قاضی دادگاه جرائم سیاسی از یک نفر به پنج نفر افزایش پیدا خواهد کرد ! گوئی که وقتی دستگاه قضائی ایران از بیخ و بن فاسد ، غیر مستقل و تحت امر رهبر است تفاوت میکند که تعداد قضات یک دادگاه چند نفر باشد . و ما فراموش نکرده ایم دادگاه کشتار زندانیان سیاسی در سال 67 یا بهتر بگویم هیأت مرگی که بیش از چهار هزار زندانی سیاسی ایران را بفرمان خمینی در عرض چند هفته به دارویخت ، مرکب از پنج  نفر به اصطلاح قاضی بود که با پرسش چند سئوال کوتاه که حداکثر دو سه دقیقه بیشتر طول نمیکشد ، مرگ و زندگی یک زندانی سیاسی که دوران محکومیت خود را در زندان میگذرانده است تعیین میکردند . بنابراین در سیستم قضائی جمهوری اسلامی که اراده و فرمان رهبر و قوانین شرعی عهد عتیق بر آن حاکم میباشد ، تعداد قضاتی که قرار است به یک اتهام رسیدگی نمایند مهم نیست ، اگر بجای یک قاضی 5 قاضی و یا 50 قاضی به یک پرونده سیاسی رسیدگی نمایند ، حکم صادره و نتیجه ای که از چنین دادگاهی بیرون خواهد آمد چیزی  بجز اراده رهبر نخواهد بود .

31 اردیبهشت ماه 1393

21 ماه مه 2014

منبع:پژواک ایران


بهروز ستوده

فهرست مطالب بهروز ستوده در سایت پژواک ایران 

*پیوستن ۱۴ زن شیردل ایرانی به جنبش ملی «نه به جمهوری اسلامی» خجسته باد [2019 Aug] 
*تجّلی یک حرکت ملی وفراگروهی در حمایت از بیانیه ۱۴ فعال مدنی،سیاسی وحقوق بشری داخل کشور ‏ [2019 Jul] 
* انقلابی که حس رهبرش به ایران "هیچ" بود، وطنش اسلام وهدفش کسب قدرت بود [2019 Feb] 
*اقای رضا پهلوی ! با طناب دیکتاتورپرورها وچاپلوس ها به چاه نروید [2019 Jan] 
*حسن روحانی درسازمان ملل چه دروغ هائی خواهد گفت وچه راست هائی را کتمان خواهد کرد؟ [2018 Sep] 
*به هوش باشید! سپاه، بسیج، قوه قضائیه و شورای نگهبان و... برای تقلب بسیج شده‌اند [2017 May] 
*حماس مرزهای اسرائیل را به رسمیت شناخت، ولایت فقیه همچنان به دنبال نابودی این کشور است [2017 May] 
*روسیه و جمهوری اسلامی شریک جنایت های بشاراسد در سوریه [2017 Apr] 
*درمراسم ۲۲ بهمن شرکت نکنید، به خامنه ای وحکومت فقیه مشروعیت ندهید [2017 Feb] 
*مرقد«امام راحل» است یا محل دفن «ساکت فتنه»  [2017 Jan] 
*بازیگرسینما از «کرامات» سردارسلیمانی میگوید! [2016 Oct] 
*آیا جمهوری اسلامی کمتراز حکومت ارتیره علیه بشریت مرتکب جنایت شده است!؟ [2016 Jun] 
*به یاد تراب حق شناس، نقدی برنوشته آقای تقی رحمانی. [2016 Feb] 
* رؤیای حضانت کعبه! جدال بی پایان ولایت فقیه شیعه با آل سعود وهابی [2016 Jan] 
*مرزهای ناشناخته مرگ و زندگی [2015 Sep] 
*باتوافق وین دل واپسان وجنگ طلبان آرام نخواهند گرفت [2015 Jul] 
*بند"ميم" وصيت‌نامه خمينی و جلوگيری از ورود زنان به ورزشگاه! [2015 Jun] 
*پزشکی که مجری حکم قصاص شود یک مُجرم وقابل تعقیب است . [2015 Mar] 
*نقل جمله «من شارلی هستم» در ایران مجازات دارد! [2015 Jan] 
*آیت الله اصلاح طلب : بهائی نه حق تحصیل دارد نه حقوق شهروندی!  [2014 Dec] 
*آمران بمعروف (اوباش اسیدپاش وچاقوکش) بسیجی اند و گوش بفرمان رهبر  [2014 Dec] 
*علم الهدی (امام جمعه مشهد) نگران جام زهر و مردن رهبر است ! [2014 Nov] 
*قصه یونس پیامبر واعدام محسن امیراصلانی ! [2014 Sep] 
*باریکه غزه نمایشگاه توحش هردو طرفِ جنگ [2014 Jul] 
*عراق درآستانه تجزیه و دور جدیدی ازجنگهای خونین مذهبی . [2014 Jun] 
*تعریف جُرم سیاسی درمجلس شوربای اسلامی ! [2014 May] 
*بهاره هدایت : «به زنده دفن شدن محکو م نشده ایم»  [2014 May] 
*شیرین کردن جام زهررهبر با اعدام و شکنجه وحمله به زندانیان سیاسی ! [2014 Apr] 
*عارف نبود قاتل بود! [2014 Mar] 
*حقوق بشر، چشم اسفندیارحکومت خودکامه خامنه ای .  [2014 Mar] 
*فرزانه مرادی، قربانی قانون قصاص و جامعه مردسالار [2014 Mar] 
*حقوق شهروندی پيش‌کِش، از حقوق و اختيارات خود دفاع کنيد آقای روحانی! [2014 Feb] 
* دیکتاتورها اصلاح نمی شوند ، سرنگون میشوند ، آقای حجاریان !  [2014 Feb] 
*سوریه ولبنان وعراق قربانی«داعش وماعش» [2014 Jan] 
*مدّاح ششلول‌بند و مهاجم «شکوفا» شده است!  [2014 Jan] 
*قوه قضائیه عامل فساد و بی عدالتی وناامنی درجامعه [2014 Jan] 
*ماهی حکومت اسلامی از سر و دُم گنديده است [2014 Jan] 
*جنجال‌آفرينی سه قوه جمهوری اسلامی برای اثبات يک دروغ!  [2013 Dec] 
* دیدارنمایندگان پارلمان اروپا با دو چهره نامدار و سوزش کیهان شّر. [2013 Dec] 
*نخودسیاهِ منشورحقوق شهروندی با چاشنی اعدام ! [2013 Dec] 
*گفتمان جدائی دين از دولت ضرورت امروز است [2013 Nov] 
*انفجار سفارت و نعل وارونه سفير خامنه‌ای در لبنان [2013 Nov] 
*زن ستیزی و شیعه سالاری در فرمان رهبربرای افزایش جمعیت  [2013 Nov] 
*«برادران قاچاقچی» درجه می‌گيرند، خرده‌پاها اعدام می‌شوند! [2013 Nov] 
*دادگاه بلخ است نه قوه قضائیه ! [2013 Oct] 
*چرا خامنه ای آقای توفیقی را از گردونه خارج ساخت؟  [2013 Oct] 
*همجنس‌گرايان ايران، بی‌دفاع‌ترين گروه اجتماعی [2013 Oct] 
*لگدپرانی کيهان شريعتمداری به جام زهر رهبر! [2013 Oct] 
*لنگه کفش و نیروهای خودسر(بخوانید نوچه های رهبر)  [2013 Oct] 
*روضه خوانی«قهرمانانه» آقای روحانی درسازمان ملل متحد . [2013 Sep] 
*«نرمش قهرمانانه» همان جام زهر است [2013 Sep] 
*باند خامنه‌ای شريک جنايات در سوريه [2013 Sep] 
*خانم وآقای رجوی! به نشستن درلانه عقرب خاتمه دهید [2013 Sep] 
*اتحاد سکولار – دمکرات های جمهوریخواه درآینده ای نزدیک . [2013 Aug] 
*روح خمینی : «هرچه فریاد دارید سرتحریم ها بکشید» [2013 Aug] 
* «خود تنظیمی» نام جدید خودسانسوری دردولت اعتدال! [2013 Aug] 
*نقدی بر یک جانبه نگری در نامه زندانیان سیاسی به اوباما [2013 Aug] 
*در صد وهفت سالگی مشروطیت ، شیخ فضل الله نوری هنوز زنده است !  [2013 Aug] 
*رهبرنانجیب ، کمتر از «توبه» رضایت نمیدهد ! [2013 Jul] 
*زياد نخواهيد! عجله نکنيد! مبادا «اعتدال» به‌هم بخورد! [2013 Jul] 
*فرمان رهبر! مرگ تدریجی برای زندانیان سیاسی نافرمان ! [2013 Jul] 
*فرقه رجوی ، تونل اتمی دیگری را درایران کشف کرد !  [2013 Jul] 
*خامنه ای خودکامه از رویدادهای مصر درس بگیرد !  [2013 Jul] 
*اصلاح‌طلبانی که برای بازگشت به قدرت «معتدل» می‌شوند  [2013 Jun] 
*بدون هيچ دليلی - خاک تو سر جليلی! شعارهای اين روزهای مردم [2013 Jun] 
*تجّلی جنبش ملی ایرانیان در جشن پیروزی تیم ملی فوتبال .  [2013 Jun] 
*رأی به آقای روحانی ، رأی به تغییراست نه رأی به حکومت اسلامی [2013 Jun] 
*مقاله [2013 Jun] 
*کمدی مناظره "انتخاباتی" ! در سیمای جمهوری اسلامی ! [2013 Jun] 
*نقدی بر پیام آقای تاج زاده به مردم ایران بمناسبت رد صلاحیت رفسنجانی! [2013 May] 
*پایان دوران طلائی انتخاب بین بد و بدتر و اینک انتخاب بدتر! [2013 May] 
*رهبر، نشانی نوکر"اصلح" را اعلام کرد .  [2013 May] 
*هراس آقای خاتمی از صف آرائی مردم در مقابل جمهوری اسلامی . [2013 May] 
*«حق» مردم ایران ! ازانتخاب بین بد وبدتر تا انتخاب بهترین نوکربرای رهبر!  [2013 Feb] 
*خامنه ای کمتر از توبه و ذوب در ولایت قبول ندارد آقای عبدالله نوری [2013 Jan] 
*پیامی برای تجمع فرانکفورت‎ [2013 Jan] 
*سالگرد پنجاه سالگی کنفدراسیون ، تجربه ای دمکراتیک وموفق .  [2013 Jan] 
*دفاع از زندانيان سياسی - عقيدتی ، مهم ترين وظيفه اپوزيسيون خارج [2012 Dec] 
*جمهوری اسلامی ، آتش بیار جنگ در باریکه غزه . [2012 Nov] 
*سودای کسب قدرت در سایه جنگ وحمله نظامی به ایران  [2012 Oct] 
* کنفراس"غیرمتعهد ها" فرصتی تاریخی برای احیای خیزش سبز [2012 Aug] 
*سخن بگوئید شاه زاده ! [2012 Jul] 
*به احترام زرین تاج قزوینی ، نخستین منادی آزادی زن ایرانی . [2012 Mar] 
* جنبش گسترده تحریم"انتخابات"مقدمه ای است بر وفاق ملی ایرانیان .  [2012 Feb] 
*نامه سرگشاده ای به آقای پرویز ثابتی(مقام امنیتی ساواک)  [2012 Feb] 
* حزب توده ایران هنوز منتقدان را عامل [2012 Feb] 
*بحران سازی به امید باج گیری ، جنگ افروزی به امید خروج از بن بست [2011 Dec] 
*«شاه درون و حلقه منحوسه استبداد» ! [2011 Nov] 
*طرح «کنگره ملی» و فقدان اراده ملی [2011 Oct] 
*LC چيست؟  [2011 Oct] 
*سرنگونی قذافی ، وسوسه ی«دخالت محدود نظامی خارجی»! [2011 Aug] 
* مردم سوریه را دریابیم ، «سکوت شما ، ما را میکُشد»  [2011 Aug] 
*امروز مبارک در قفس آهنی و فردا خامنه ای ، اسد و قذافی و... [2011 Aug] 
*وداع با دروازه بان محبوب ایران ، فرصتی برای خیزشی دیگرعلیه دیکتاتور [2011 May] 
*فردا جوانان ایران زمین «حرام» بودن چهارشنبه سوری را به شما نشان خواهند داد ! [2011 Mar] 
*«ای رجال ایران ، زن مگر بشر نیست؟» [2011 Mar] 
*روز 25 بهمن ماه ، زنگ سرنگونی خامنه ای به صدا در خواهد آمد [2011 Feb] 
*ازمیدان آزادی تهران تا میدان آزادی قاهره ، در چهار پرده  [2011 Feb] 
*کسی هست که صدای رودابه های ایران را بشنود ؟! [2011 Jan] 
*ادامه اعدام ها: کسی نیست جلوی این وحشی ها را بگیرد؟  [2011 Jan] 
*بر محور دفاع از زندانیان سیاسی و قطع شکنجه و اعدام و سنگسار متحد شویم [2011 Jan] 
*این همه اعدام و خون ریزی برای چیست؟ [2011 Jan] 
*نقدی بر « نقش رسانه ها در اعدام شهلا جاهد»  [2010 Dec] 
*تکرار توّحش جمهوری اسلامی درسومالی ، دعوت به تماشای اعدام !  [2010 Nov] 
*آقای کروبی و بهانه «روز قدس»!  [2010 Aug] 
*نه حماس وحزب الله نماینده فلسطین ولبنان اند و نه آقای کدیورسخنگوی جنبش سبز [2010 Jul] 
*مجوّزسرنگونی حکومت فقیه خون ریز را از کجا باید گرفت ؟ [2010 Jun] 
*حلقه ی دار برگردن شیرین ! حلقه ی ُگل برگردن قاتل بختیار!  [2010 May] 
*«امام راحل و خرد جمعی» !؟ این را چگونه باورکنیم آقای موسوی؟!  [2010 Apr] 
*خیزش سبزملی در چهارشنبه سرخ باستانی [2010 Mar] 
*آخوند هرزه ای که ما را به تکرارکشتار 67 تهدید میکند! او را بهتربشناسید [2010 Mar] 
*آقای رفسنجانی ! 31 سال توطئه گری و خیانت به مردم ایران کافی نیست ؟ [2010 Feb] 
*پرده آخرکودتا: خواندن آیه های یأس و شکست در گوش مردم ! [2010 Feb] 
*لحظه ای است تاریخی، به مار زخمی ولایت فقیه فرصت ندهیم  [2010 Feb] 
*استراتژی کودتاچیان : خانه نشین کردن مخالفان در روز 22 بهمن [2010 Feb] 
*برای مهار جنبش ، رهبر به خواص روی آورده است [2010 Jan] 
*بهائی ، مرغ عزا وعروسی در توبره خونین شریعت مداران [2010 Jan] 
*طرح لبنانیزه کردن ایران در بیت کودتا کلید خورد  [2010 Jan] 
* ساطورخونین"محارب" آخرین تدبیرفاشیسم ولایت فقیه  [2010 Jan] 
*از شب یلدا گذشتیم به استقبال طلوع خورشید برویم  [2009 Dec] 
*عقل و وجدانتان کجاست آقایان؟ مردم را وارد بازی قاتلان نکنید [2009 Dec] 
*دنیاخروش دانشجویان ایران را شنید ، خامنه ای خبیث نشنید !  [2009 Dec] 
*موج سواران سبز اسلامی و مخالفت با شعار «جمهوری ايرانی» [2009 Oct] 
*فاشیسم جمهوری اسلامی توهّم است یا یک واقعیت ملموس؟ [2008 Feb]