جمهوری اسلامی ، آتش بیار جنگ در باریکه غزه .
بهروز ستوده

 

آقای زیاد النخاله معاون رهبری  جهاد اسلامی فلسطین در مصاحبه با شبکه خبری عربی المنار میگوید : « اسلحه ای که این روزها گروههای فلسطینی در جنگ با اسرائیل ازآن استفاده میکنند ، از فشنگ گرفته تا موشک ، در ایران اسلامی ساخته شده است » آقای ابوترابی نماینده مجلس شورای اسلامی نیز ضمن اظهار شادمانی از موشک پرانی حماس و جهاد اسلامی بطرف اسرائیل ، اعلام میکند که :«موشک های فجر ساخت ایران توسط مقاومت فلسطین بسوی تل آویو شلیک شده و لرزه بر اندام صهیونیستها انداخته است » و آقای علی لاریجانی در مقام رئیس مجلس شورای اسلامی ، از بی غیرتی کشورهای عربی و اسلامی شکوه میکند و ازآنها میخواهد که برای حمایت از برادران مسلمان فلسطینی ، نیروی نظامی به غزه اعزام نمایند ! و برخی از نشریات جمهوری اسلامی نیزبمنظور شاخ و شانه کشیدن در مقابل امریکا و اسرائیل ، مصاحبه نخاله فلسطینی و مقام های دولتی جمهوری اسلامی را با آب وتاب نقل کرده اند تا بخیال خود قدرت جمهوری اسلامی را به رُخ "استکبارجهانی" بکشند ، غافل از آنکه  اعتراف به ارسال اسلحه و موشک برای حماس و جهاد اسلامی ، میتواند پرونده جدیدی را علیه جمهوری اسلامی باز نماید. 

مسلح ساختن ، آموزش نظامی  و ارسال ملیون ها دلار برای حزب الله لبنان ، حماس و جهاد اسلامی فلسطین ، گروههب شیعه عراقی و سایر گروههای تروریستی در کشورهای خاورمیانه ، موضوع جدیدی نیست و همه میدانند که دکترین صدورانقلاب اسلامی به سایر کشورها از همان روزهای نخست بقدرت رسیدن خمینی در ایران ، از شاخصه های اصلی سیاست خارجی آخوندهای تازه بقدرت رسیده بوده است که تنها یک قلم  از نتایج شوم چنین سیاستی ، میتوان از جنگ 8 ساله ایران و عراق با برجای گذاشتن بیش ازیک ملیون کشته و مجروح و ویرانی دهها شهر و روستای ایران یاد کرد . اما موضوعی که امروزه در راستای دکترین صدورانقلاب اسلامی تازگی دارد دخالت نظامی جمهوری اسلامی در منازعه  دیرپای اعراب و اسرائیل و دخالت مسقیم درجنگ داخلی سوریه است(پرداختن و بررسی دخالت مستقیم اعضای سپاه پاسداران جمهوری اسلامی و گروههای اعزامی شیعه از جنوب لبنان و عراق بدستور شخص خامنه ای ، در این نوشتار نمی گنجد)

منازعه اعراب و اسرائیل طی 60 سال گذشته ، چهار جنگ تمام عیار و کلاسیک را بین ارتش های کشورهای عربی و ارتش اسرائیل و دهها جنگ و درگیری های پراکنده را بین فلسطینی ها و اسرائیلی ها رقم زده وتا کنون صدها هزار کشته و مجروح و ملیونها آواره را بر جای نهاده است بدون اینکه ذره ای از فقر و محرومیت و آوارگی مردم دردمند فلسطین چیزی کاسته شده باشد . تمام جنگ وستیزهای اعراب و اسرائیل درطی بیش از شش دهه ، بروشنی نشان داده است که جنگ و خونریزی و بمباران ها و ترورها و موشک پرانی ها و بمب گذاری ها ، پاسخ مناسبی برای حل بحران پیچیده فلسطین نبوده و نیست بلکه در تحلیل نهائی ، طرف های درگیر و متخاصم ، از طریق گفتگو و تفاهم و تعامل و برسمیت شناختن حقوق یکدیگراست که میتوانند به دشمنی دیر پای خود پایان دهند و درمرزهای بین المللی شناخته شده ، با حقوقی برابر در کناریکدیگر زندگی نمایند . تمام کسانی که با مسائل خاورمیانه عربی وبحران دیرپای بین اعراب و اسرائیل آشنائی دارند بر این باورند که هیچگونه راه حل نظامی برای این بحران و جنگ و ستیزهای خونین و تکراری متصور نیست . بشریت متمدن و صلح دوست کنونی نیزکه از دالان جنگهای هولناک و خانمانسوز در قرن بیستم عبور کرده است تا به اینجا رسیده  ، اینک بدرستی دریافته است که عفریت جنگ حتی برای فاتحان جنگ ، جز مرگ و حرمان و تباهی و ویرانی چیزی برجای نمیگذارد که قابل افتخار باشد.

وضعیت مردم درمانده و بینوا در باریکه غزه شباهت زیادی به وضعیت مردم ایران دارد که در یک بزنگاه تاریخی وبه امید رهائی از فقر و محرومیت و نابرابری ها ، به گروههای اسلامی روی آوردند و با رأی خود گروه حماس را در باریکه غزه بر سر قدرت نشاندند ولی تا چشم بازکردند ، خود را گروگان این گروه و سایر گروههای بنیاد گرا و تروریست اسلامی یافتند با شعارهای جنگ طلبانه و محواسرائیل از روی نقشه جغرافی ! همان شعارهای جنگ طلبانه ای که روزگاری جنبش ناسیونالیستی عرب به رهبری جمال عبدالناصر، سازمان آزادیبخش فلسطین و گروههای رادیکال چپ درکشورهای عربی و فلسطین سرمیدادند ولی رفته رفته به غیرواقعی بودن شعارهای خود پی برده و حل معضل فلسطین را در گفتگو و برسمیت شناختن موجودیت اسرائیل واعاده حقوق پایمال شده مردم فلسطین  جستجو کردند ، و همان شعارهائی که سران ابله جمهوری اسلامی امروزه مشغول تکرار آن می باشند و در هر فرصتی محو اسرائیل را فریاد میزنند . ناگفته نماند که در رشد و قدرت گیری حماس در کرانه غزه ، نقش سازمانهای امنیتی و جاسوسی اسرائیل را نباید نادیده گرفت ، چرا که آنان تضعیف سازمان آزادیبخش فلسطین و ایجاد شکاف و تفرقه را در میان فلسطینیان بسود برنامه های خود تصور میکردند ، سیاست گزاران اسرائیلی  درمورد میدان دادن به حماس در مقابل سازمان آزادیبخش فلسطین که نماینده مشروع مردم فلسطین است ، همان خطائی را مرتکب شدند که سیاست گزاران کاخ سفید در جریان انقلاب 57ایران و زد وبند با خمینی و گروههای اسلامگردر ایران مرتکب شدند  و در افغانستان با سازماندهی و تقویت مجاهدین افغان و طالبان برای مقابله با نفوذ شوروی در آن کشور .

رهبران حماس  پس ازکسب رأی مردم  درباریکه غزه ، مانند جمهوری اسلامی ایران ، قدم اول را با تصفیه و ترور مخالفان و عمدتاً طرفداران سازمان آزادیبخش فلسطین که نماینده قانونی و مشروع  مردم فلسطین در مجامع بین المللی است آغاز کردند و پس از پاکسازی غیر خودی ها از دوایر و مؤسسات  دولتی  ، حاکمیت اسلامی خویش را درکرانه غزه برقرارنمودند و بدین ترتیب با تقسیم فلسطین به  دو پاره ، ضربه بزرگی را بروحدت مردم فلسطین و سازمان آزادیبخش فلسطین وارد ساختند .

یاسر عرفات رهبر فقید سازمان آزادیبخش فلسطین ، نخستین شخصیت خارجی بود که پس از پیروزی انقلاب 22 بهمن برای جلب پشتیبانی رژیم جدید ایران از آرمانهای مردم فلسطین وارد تهران شد ، در دیدارعرفات با خمینی و سایر رهبران تازه بقدرت رسیده در ایران ، خمینی حمایت رژیم اسلامی ایران را از عرفات و سازمان متبوعش ، مشروط به این میسازد که سازمان آزادیبخش فلسطین ، اولاً موجودیت اسرائیل را برسمیت نشناسد و ثانیاً قراردادهائی که این سازمان تا آن روز در جهت کسب پاره ای از حقوق فلسطینی ها با اسرائیل امضاء نموده بوده است را منسوخ اعلام کند . خمینی و نوچه های انقلابی و جنگ طلب او از یاسرعرفات خواسته بودند که او به همان نقطه ای بازگردد که15 سال پیش از آن ، او در آن قرار داشته است ، یعنی به سالهای دهه 1960 میلادی ، و به نقطه ای که گروههای فلسطینی  با توسل به ترور و هواپیما ربائی و گروگان گیری و بمب گذاری ، به مبارزه با اسرائیل برخاسته بودند تا شاید ازآن طریق حقوق غصب شده خود را بدست آورند . نا گفته روشن است که بازگشت به دوران ترور و بمب گذاری واز دست دادن پشتیبانی جهانی در ازای بدست آوردن حمایت یک مشت آخوند تازه بقدرت رسیده درایران ، برای عرفات و سازمان آزادیبخش فلسطین غیرممکن بود . و ازآن هنگام بود که جمهوری اسلامی ، یاسرعرفات و سازمان آزادیبخش فلسطین را "خائن به انقلاب فلسطین" لقب داد و درصدد برآمد که با صرف ملیون ها دلار در میان فلسطینی ها گروهی وابسته به خود را سازماندهی و مسلح سازد . گروه مذکور که بعدها با نام عربی"حرکة الجهاد الاسلامیه فی فلسطین" اعلام موجودیت کرد و در فارسی با نام "جهاد اسلامی" ازآن یاد میشود همین گروهی است که معاون رهبر آن آقای نخاله امروزه اعلام میدارد که از فشنگ تا موشک توسط جمهوری اسلامی بدست گروههای فلسطینی در غزه میرسد . گروه جهاد اسلامی در حقیقت شعبه فلسطینی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در غزه است ، کما اینکه حزب الله لبنان و جیش المهدی عراق ، وسایر گروههائی که با پول و اسلحه جمهوری اسلامی در کشورهای عربی و اسلامی بوجود آمده اند همگی شعباتی از سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در آن کشورها میباشند که مسقیماً زیرنظر خامنه ای و از بیت رهبری برای اجرای برنامه های تروریستی خود دستور میگیرند. بنابراین وقتی  معاون رهبری جهاد اسلامی در مقابل خبرنگاران ، موشک هائی که از غزه بسمت اسرائیل شلیک میشود را هدایای جمهوری اسلامی به گروههای تروریستی اعلام میدارد و همچنین پاره ای از مقامات جمهوری اسلامی نیز با شادمانی بر این واقعیت صحه میگذارند باید منتظر بود که در روزها و هفته آینده ، پرونده دیگری علیه جمهوری اسلامی در مجامع بین المللی گشوده شود .

کلام آخر : حمله اسرائیل به مناطق مسکونی و بمباران غیر نظامیان در باریکه غزه ، یعنی جائی که  گروههای بنیادگرای اسلامی ، مردم درمانده و محروم فلسطین را به گروگان گرفته اند همانقدر شنیع و ضدانسانی است که موشک پرانی گروههای تروریستی به مناطق مسکونی اسرائیل و بمب گذاری این گروهها در اتوبوس  و رستوران و مدرسه .کشتن غیر نظامیان و بویژه زنان و کودکان که هیچگونه دخالتی در جنگ  ندارند از جانب هرکس و درهر کجا ، عملی است وحشیانه و ضد بشری که آمران و مجریان آن میبایستی بپای میز محاکمه کشیده و مجازات شوند . موشک پرانی گروههای فلسطینی نمیتواند توجیهی باشد برای مقابله به مثل و اقدام تلافی جویانه ارتش اسرائیل به مردم بیگناه و بی دفاع غزه که خود بوسیله حماس و جهاد اسلامی و سایرگروههای بنیادگرای اسلامی ، در باریکه غزه به گروگان گرفته شده اند . تاوان موشک پرانی های حماس و جهاد اسلامی را نباید غیرنظامیان و زنان و کودکان محروم فلسطینی بپردازند .

چرخه جنگ وبازتولید فرهنگ خشونت و نفرت درمیان ملت های خاورمیانه را سه نیرو و سه قطب ایدئولوژیک مذهبی و ارتجاعی با در اختیار داشتن منابع عظیم مالی و تسلیحاتی وانسانی بحرکت در میاورند . این سه نیروی جنگ افروز و ضد مردمی که مسبب ایجاد بحران ها و جنگ ها در کشورهای خاورمیانه میباشند عبارتند از : 1- احزاب وگروههای راست افراطی با حاکمیت ایدئولوژی بنیادگرائی یهودی و توسعه طلبانه دراسرائیل ، که ائتلاف آنان معمولاً نقش تعیین کننده را در سیاست های داخلی و خارجی این کشور ایفا میکند . 2 – جمهوری شیعه اثنی عشری اسلامی با حاکمیت ایدئولوژی ولایت فقیه ،  بعنوان هادی و راهنما و منبع مالی و تسلیحاتی گروههای تروریستی شیعه در کشورهای خاورمیانه که در رویاروئی با امریکا و اسرائیل در کشورهای خاورمیانه ، مرز شیعه و سنی برای این رژیم کم رنگ میشود و به گروههای سنی ضد امریکائی و ضد اسرائیلی نیز کمک مالی و تسلیحاتی می نماید .  3- عربستان سعودی سنی مذهب با حاکمیت ایدئولوژی وهابیت و پرده داری کعبه ، که ملهم و منبع مالی و تسلیحاتی گروههای بنیادگرای تحت کنترل سنی مذهب  در کشورهای عربی و اسلامی می باشد . اعزام تانک و توپ به بحرین در حمایت از خلیفه این کشور و درهم کوبیدن شیعان آن دیار، فقط یک نمونه ازعمق رقابت های ارتجاعی را در این منطقه به نمایش گذاشت .درحالی که جمهوری اسلامی و پادشاهی عربستان سعودی ، دو رژیم ایدئولوژیک و ضدمردمی ، برای گسترش نفوذ و توسعه حوزه قدرت خود در کشورهای منطقه به رقابتی ارتجاعی اشتغال دارند  قدرتهای خارجی و نفتخواران جهانی نیزدرچهارچوب تأمین منافع خود ، به فروش ساز و برگ وتجهیزات نظامی به کشورهای خاورمیانه ادامه میدهند تا به همت این دو قطب  قرون وسطائی و ضد مردمی ، چرخه جنگ و خشونت در منطقه آشوب زده خاورمیانه همچنان به گردش خود ادامه دهد .  و در این میان آتش بس ها فقط میتواند بمنزله تجدید قوای جنگ افروزان باشد برای شروع جنگ های بعدی باشد . 

1 آذرماه 1391

11 نوامبر 2012

 

منبع:پژواک ایران


بهروز ستوده

فهرست مطالب بهروز ستوده در سایت پژواک ایران 

*انقلابِ مردم عراق علیه انقلابِ اسلامی ایران [2019 Dec] 
*لحظه ای است تاریخی، به مار زخمی ولایت فقیه فرصت ندهیم. [2019 Nov] 
*لحظه‌ای است تاریخی، به مار زخمی ولایت فقیه فرصت ندهیم [2019 Nov] 
*بایکوت بنزین میتواند جنبش مدنی میلیونی برپا کند [2019 Nov] 
*دخالت جمهوری اسلامی در کشورهای خاورمیانه و رشد احساسات ضد ایرانی در میان اعراب [2019 Nov] 
*اقوس مرگ صدورانقلاب و شیعه گستری جمهوری اسلامی در عراق به صدا درآمده است [2019 Oct] 
*«همه با هم» وعلت مخالفت فرقه گرایان اپوزیسیون با آن [2019 Sep] 
*با دستگیری وزندان، حرکت ملی و فرا گروهی ۱۴ نفرها سرکوب شدنی نیست [2019 Aug] 
*پیوستن ۱۴ زن شیردل ایرانی به جنبش ملی «نه به جمهوری اسلامی» خجسته باد [2019 Aug] 
*تجّلی یک حرکت ملی وفراگروهی در حمایت از بیانیه ۱۴ فعال مدنی،سیاسی وحقوق بشری داخل کشور ‏ [2019 Jul] 
* انقلابی که حس رهبرش به ایران "هیچ" بود، وطنش اسلام وهدفش کسب قدرت بود [2019 Feb] 
*اقای رضا پهلوی ! با طناب دیکتاتورپرورها وچاپلوس ها به چاه نروید [2019 Jan] 
*حسن روحانی درسازمان ملل چه دروغ هائی خواهد گفت وچه راست هائی را کتمان خواهد کرد؟ [2018 Sep] 
*به هوش باشید! سپاه، بسیج، قوه قضائیه و شورای نگهبان و... برای تقلب بسیج شده‌اند [2017 May] 
*حماس مرزهای اسرائیل را به رسمیت شناخت، ولایت فقیه همچنان به دنبال نابودی این کشور است [2017 May] 
*روسیه و جمهوری اسلامی شریک جنایت های بشاراسد در سوریه [2017 Apr] 
*درمراسم ۲۲ بهمن شرکت نکنید، به خامنه ای وحکومت فقیه مشروعیت ندهید [2017 Feb] 
*مرقد«امام راحل» است یا محل دفن «ساکت فتنه»  [2017 Jan] 
*بازیگرسینما از «کرامات» سردارسلیمانی میگوید! [2016 Oct] 
*آیا جمهوری اسلامی کمتراز حکومت ارتیره علیه بشریت مرتکب جنایت شده است!؟ [2016 Jun] 
*به یاد تراب حق شناس، نقدی برنوشته آقای تقی رحمانی. [2016 Feb] 
* رؤیای حضانت کعبه! جدال بی پایان ولایت فقیه شیعه با آل سعود وهابی [2016 Jan] 
*مرزهای ناشناخته مرگ و زندگی [2015 Sep] 
*باتوافق وین دل واپسان وجنگ طلبان آرام نخواهند گرفت [2015 Jul] 
*بند"ميم" وصيت‌نامه خمينی و جلوگيری از ورود زنان به ورزشگاه! [2015 Jun] 
*پزشکی که مجری حکم قصاص شود یک مُجرم وقابل تعقیب است . [2015 Mar] 
*نقل جمله «من شارلی هستم» در ایران مجازات دارد! [2015 Jan] 
*آیت الله اصلاح طلب : بهائی نه حق تحصیل دارد نه حقوق شهروندی!  [2014 Dec] 
*آمران بمعروف (اوباش اسیدپاش وچاقوکش) بسیجی اند و گوش بفرمان رهبر  [2014 Dec] 
*علم الهدی (امام جمعه مشهد) نگران جام زهر و مردن رهبر است ! [2014 Nov] 
*قصه یونس پیامبر واعدام محسن امیراصلانی ! [2014 Sep] 
*باریکه غزه نمایشگاه توحش هردو طرفِ جنگ [2014 Jul] 
*عراق درآستانه تجزیه و دور جدیدی ازجنگهای خونین مذهبی . [2014 Jun] 
*تعریف جُرم سیاسی درمجلس شوربای اسلامی ! [2014 May] 
*بهاره هدایت : «به زنده دفن شدن محکو م نشده ایم»  [2014 May] 
*شیرین کردن جام زهررهبر با اعدام و شکنجه وحمله به زندانیان سیاسی ! [2014 Apr] 
*عارف نبود قاتل بود! [2014 Mar] 
*حقوق بشر، چشم اسفندیارحکومت خودکامه خامنه ای .  [2014 Mar] 
*فرزانه مرادی، قربانی قانون قصاص و جامعه مردسالار [2014 Mar] 
*حقوق شهروندی پيش‌کِش، از حقوق و اختيارات خود دفاع کنيد آقای روحانی! [2014 Feb] 
* دیکتاتورها اصلاح نمی شوند ، سرنگون میشوند ، آقای حجاریان !  [2014 Feb] 
*سوریه ولبنان وعراق قربانی«داعش وماعش» [2014 Jan] 
*مدّاح ششلول‌بند و مهاجم «شکوفا» شده است!  [2014 Jan] 
*قوه قضائیه عامل فساد و بی عدالتی وناامنی درجامعه [2014 Jan] 
*ماهی حکومت اسلامی از سر و دُم گنديده است [2014 Jan] 
*جنجال‌آفرينی سه قوه جمهوری اسلامی برای اثبات يک دروغ!  [2013 Dec] 
* دیدارنمایندگان پارلمان اروپا با دو چهره نامدار و سوزش کیهان شّر. [2013 Dec] 
*نخودسیاهِ منشورحقوق شهروندی با چاشنی اعدام ! [2013 Dec] 
*گفتمان جدائی دين از دولت ضرورت امروز است [2013 Nov] 
*انفجار سفارت و نعل وارونه سفير خامنه‌ای در لبنان [2013 Nov] 
*زن ستیزی و شیعه سالاری در فرمان رهبربرای افزایش جمعیت  [2013 Nov] 
*«برادران قاچاقچی» درجه می‌گيرند، خرده‌پاها اعدام می‌شوند! [2013 Nov] 
*دادگاه بلخ است نه قوه قضائیه ! [2013 Oct] 
*چرا خامنه ای آقای توفیقی را از گردونه خارج ساخت؟  [2013 Oct] 
*همجنس‌گرايان ايران، بی‌دفاع‌ترين گروه اجتماعی [2013 Oct] 
*لگدپرانی کيهان شريعتمداری به جام زهر رهبر! [2013 Oct] 
*لنگه کفش و نیروهای خودسر(بخوانید نوچه های رهبر)  [2013 Oct] 
*روضه خوانی«قهرمانانه» آقای روحانی درسازمان ملل متحد . [2013 Sep] 
*«نرمش قهرمانانه» همان جام زهر است [2013 Sep] 
*باند خامنه‌ای شريک جنايات در سوريه [2013 Sep] 
*خانم وآقای رجوی! به نشستن درلانه عقرب خاتمه دهید [2013 Sep] 
*اتحاد سکولار – دمکرات های جمهوریخواه درآینده ای نزدیک . [2013 Aug] 
*روح خمینی : «هرچه فریاد دارید سرتحریم ها بکشید» [2013 Aug] 
* «خود تنظیمی» نام جدید خودسانسوری دردولت اعتدال! [2013 Aug] 
*نقدی بر یک جانبه نگری در نامه زندانیان سیاسی به اوباما [2013 Aug] 
*در صد وهفت سالگی مشروطیت ، شیخ فضل الله نوری هنوز زنده است !  [2013 Aug] 
*رهبرنانجیب ، کمتر از «توبه» رضایت نمیدهد ! [2013 Jul] 
*زياد نخواهيد! عجله نکنيد! مبادا «اعتدال» به‌هم بخورد! [2013 Jul] 
*فرمان رهبر! مرگ تدریجی برای زندانیان سیاسی نافرمان ! [2013 Jul] 
*فرقه رجوی ، تونل اتمی دیگری را درایران کشف کرد !  [2013 Jul] 
*خامنه ای خودکامه از رویدادهای مصر درس بگیرد !  [2013 Jul] 
*اصلاح‌طلبانی که برای بازگشت به قدرت «معتدل» می‌شوند  [2013 Jun] 
*بدون هيچ دليلی - خاک تو سر جليلی! شعارهای اين روزهای مردم [2013 Jun] 
*تجّلی جنبش ملی ایرانیان در جشن پیروزی تیم ملی فوتبال .  [2013 Jun] 
*رأی به آقای روحانی ، رأی به تغییراست نه رأی به حکومت اسلامی [2013 Jun] 
*مقاله [2013 Jun] 
*کمدی مناظره "انتخاباتی" ! در سیمای جمهوری اسلامی ! [2013 Jun] 
*نقدی بر پیام آقای تاج زاده به مردم ایران بمناسبت رد صلاحیت رفسنجانی! [2013 May] 
*پایان دوران طلائی انتخاب بین بد و بدتر و اینک انتخاب بدتر! [2013 May] 
*رهبر، نشانی نوکر"اصلح" را اعلام کرد .  [2013 May] 
*هراس آقای خاتمی از صف آرائی مردم در مقابل جمهوری اسلامی . [2013 May] 
*«حق» مردم ایران ! ازانتخاب بین بد وبدتر تا انتخاب بهترین نوکربرای رهبر!  [2013 Feb] 
*خامنه ای کمتر از توبه و ذوب در ولایت قبول ندارد آقای عبدالله نوری [2013 Jan] 
*پیامی برای تجمع فرانکفورت‎ [2013 Jan] 
*سالگرد پنجاه سالگی کنفدراسیون ، تجربه ای دمکراتیک وموفق .  [2013 Jan] 
*دفاع از زندانيان سياسی - عقيدتی ، مهم ترين وظيفه اپوزيسيون خارج [2012 Dec] 
*جمهوری اسلامی ، آتش بیار جنگ در باریکه غزه . [2012 Nov] 
*سودای کسب قدرت در سایه جنگ وحمله نظامی به ایران  [2012 Oct] 
* کنفراس"غیرمتعهد ها" فرصتی تاریخی برای احیای خیزش سبز [2012 Aug] 
*سخن بگوئید شاه زاده ! [2012 Jul] 
*به احترام زرین تاج قزوینی ، نخستین منادی آزادی زن ایرانی . [2012 Mar] 
* جنبش گسترده تحریم"انتخابات"مقدمه ای است بر وفاق ملی ایرانیان .  [2012 Feb] 
*نامه سرگشاده ای به آقای پرویز ثابتی(مقام امنیتی ساواک)  [2012 Feb] 
* حزب توده ایران هنوز منتقدان را عامل [2012 Feb] 
*بحران سازی به امید باج گیری ، جنگ افروزی به امید خروج از بن بست [2011 Dec] 
*«شاه درون و حلقه منحوسه استبداد» ! [2011 Nov] 
*طرح «کنگره ملی» و فقدان اراده ملی [2011 Oct] 
*LC چيست؟  [2011 Oct] 
*سرنگونی قذافی ، وسوسه ی«دخالت محدود نظامی خارجی»! [2011 Aug] 
* مردم سوریه را دریابیم ، «سکوت شما ، ما را میکُشد»  [2011 Aug] 
*امروز مبارک در قفس آهنی و فردا خامنه ای ، اسد و قذافی و... [2011 Aug] 
*وداع با دروازه بان محبوب ایران ، فرصتی برای خیزشی دیگرعلیه دیکتاتور [2011 May] 
*فردا جوانان ایران زمین «حرام» بودن چهارشنبه سوری را به شما نشان خواهند داد ! [2011 Mar] 
*«ای رجال ایران ، زن مگر بشر نیست؟» [2011 Mar] 
*روز 25 بهمن ماه ، زنگ سرنگونی خامنه ای به صدا در خواهد آمد [2011 Feb] 
*ازمیدان آزادی تهران تا میدان آزادی قاهره ، در چهار پرده  [2011 Feb] 
*کسی هست که صدای رودابه های ایران را بشنود ؟! [2011 Jan] 
*ادامه اعدام ها: کسی نیست جلوی این وحشی ها را بگیرد؟  [2011 Jan] 
*بر محور دفاع از زندانیان سیاسی و قطع شکنجه و اعدام و سنگسار متحد شویم [2011 Jan] 
*این همه اعدام و خون ریزی برای چیست؟ [2011 Jan] 
*نقدی بر « نقش رسانه ها در اعدام شهلا جاهد»  [2010 Dec] 
*تکرار توّحش جمهوری اسلامی درسومالی ، دعوت به تماشای اعدام !  [2010 Nov] 
*آقای کروبی و بهانه «روز قدس»!  [2010 Aug] 
*نه حماس وحزب الله نماینده فلسطین ولبنان اند و نه آقای کدیورسخنگوی جنبش سبز [2010 Jul] 
*مجوّزسرنگونی حکومت فقیه خون ریز را از کجا باید گرفت ؟ [2010 Jun] 
*حلقه ی دار برگردن شیرین ! حلقه ی ُگل برگردن قاتل بختیار!  [2010 May] 
*«امام راحل و خرد جمعی» !؟ این را چگونه باورکنیم آقای موسوی؟!  [2010 Apr] 
*خیزش سبزملی در چهارشنبه سرخ باستانی [2010 Mar] 
*آخوند هرزه ای که ما را به تکرارکشتار 67 تهدید میکند! او را بهتربشناسید [2010 Mar] 
*آقای رفسنجانی ! 31 سال توطئه گری و خیانت به مردم ایران کافی نیست ؟ [2010 Feb] 
*پرده آخرکودتا: خواندن آیه های یأس و شکست در گوش مردم ! [2010 Feb] 
*لحظه ای است تاریخی، به مار زخمی ولایت فقیه فرصت ندهیم  [2010 Feb] 
*استراتژی کودتاچیان : خانه نشین کردن مخالفان در روز 22 بهمن [2010 Feb] 
*برای مهار جنبش ، رهبر به خواص روی آورده است [2010 Jan] 
*بهائی ، مرغ عزا وعروسی در توبره خونین شریعت مداران [2010 Jan] 
*طرح لبنانیزه کردن ایران در بیت کودتا کلید خورد  [2010 Jan] 
* ساطورخونین"محارب" آخرین تدبیرفاشیسم ولایت فقیه  [2010 Jan] 
*از شب یلدا گذشتیم به استقبال طلوع خورشید برویم  [2009 Dec] 
*عقل و وجدانتان کجاست آقایان؟ مردم را وارد بازی قاتلان نکنید [2009 Dec] 
*دنیاخروش دانشجویان ایران را شنید ، خامنه ای خبیث نشنید !  [2009 Dec] 
*موج سواران سبز اسلامی و مخالفت با شعار «جمهوری ايرانی» [2009 Oct] 
*فاشیسم جمهوری اسلامی توهّم است یا یک واقعیت ملموس؟ [2008 Feb]