هراس آقای خاتمی از صف آرائی مردم در مقابل جمهوری اسلامی .
بهروز ستوده

 

آزمون تلخ و تاریخی دیگری دربرابر مردم ایران ، احزاب و گروههای سیاسی کشور و جناح های به اصطلاح اصلاح طلب جمهوری اسلامی  قرار گرفته است ، چند هفته بیشتر به خیمه شب بازی دیگری با نام"انتخابات" باقی نمانده است و هنوز شرکت یا عدم شرکت دراین خیمه شب بازی برای بسیاری از مردم جان به لب رسیده ای که طی 34 سال گذشته به انتخاب بین بد و بدتر عادت کرده اند و یا بهتر بگویم عادت داده شده اند ، در هاله ای از تردید و ابهام قرار دارد ، چرا که تنها امید و برگ برنده جبهه ی ازهم گسیخته و چند پاره ی اصلاح طلبان ، یعنی آقای خاتمی ، هنوز تصمیم قطعی خود را مبنی بر حضور و یا عدم حضور در "انتخابات" را نگرفته است و لذا معتادان به انتخاب بین بد و بدتر هم برای شرکت یا عدم شرکت در انتخاباتی که مجریانش همان کسانی هستند که در سال 88 آرای مردم را دزدیدند و جوانان وطن را به جرم اینکه  گفتند « رأی من کو» به خاک وخون کشیدند ، در سرگردانی و بلا تکلیفی باقی مانده اند ! 

اما براساس آخرین سخنان آقای خاتمی و هاشمی رفسنجانی ، دو مهره ای که معتادان به انتخاب بین بد و بدتر برروی آنان سرمایه گذاری کرده و تمام امیدشان این است که یکی از این دو و یا هردو نفر بیایند و کشور و ملت را "نجات" دهند ! این دونفرعلیرغم طومارهای امضای هوادران خود ،  آمدن خود را مشروط برموافقت و همراهی رهبر کرده اند ! و رهبرشیاد نیز که مار خورده و افعی شده است درمقابل درخواست خاتمی و رفسنجانی ، تا امروز خودش مُهر سکوت برلب زده است ولی از سوی دیگر دست و دهان نوچه ها و گماشته های خود را باز گذاشته است تا هرچه میخواهند علیه این دو نفر فحاشی کنند و با  برچسب هائی از قبیل "مفسد فی الارض و نوکر امریکا و سران فتنه وغیره"  به این آقایان فهمانده شود که بیت رهبری ازآنان راضی نیست ، با وجود این  آقای خاتمی و رفسنجانی امیدوارند که رهبر افسار گسیخته و فصل الخطاب حکومت اسلامی ، در دقیقه 90 به وخامت اوضاع کشور پی برده و لا اقل برای نجات کشتی شکسته جمهوری اسلامی هم شده است ، این آقایان را به بازی  بگیرد و راه ورودشان به  صحنه "انتخابات" هموار سازد ، همچنین ناگفته نماند که آقای خاتمی برای بازگشت خود به صحنه انتخابات ، یک گام ازهاشمی رفسنجانی فرا تر نهاده و برای ورود خود به صحنه انتخابات ، علاوه بر موافقت رهبر ، شرط همکاری دستگاههای دولتی و غیر دولتی جمهوری اسلامی نیز برای برون از بحران ضروری دانسته است !  به اعتقاد آقای خاتمی اگر همراهی رهبر و تمام دستگاههای دولتی میسر گردد و رویکردها در مورد سیاست های داخلی و خارجی تغییر کند ! چند سال طول خواهد کشید که رئیس جمهور "منتخب مردم" ! بتواند کشوررا بازگرداند به نقطه "صفر" ، و نقطه صفرهم از نظرایشان دوران پیش از احمدی نژاد است که اصلاح طلبان در قدرت بوده اند .آقای خاتمی چنین میگوید :« موقعیت حساسی است و کار دشوار و در عین حال مردم می خواهند از این وضع خارج شوند و طبعاً مطالباتی دارند. اگر تمام ارکان نظام ، از رهبری گرفته تا تشکیلات روحانی و غیر روحانی و نهادهای مسؤول یا غیر مسؤول و قدرتمند همه همراهی کنند سال ها طول می کشد که به نقطه صفر برنامه چهارم برگردیم، یعنی شرایط سال ۸۴ »

بدین ترتیب آفای خاتمی ، یعنی کسی که معتادان به انتخاب بین بد و بدتر به او  دلبسته اند که بیاید و کشور و ملت را "نجات" دهد از هم اکنون  به هواداران و شیفتگان خود  نوید میدهد که اگر خامنه ای و جنتی مصباح یزدی  و  سرداران سپاه و بسیج  جمهوری اسلامی و هزاران آخوندی که به عنوان نماینده ولایت فقیه  در شهرها و روستاهای ایران بساط حکومت های محلی گسترده  و  به خالی کردن جیب مردم و خزانه دولت مشغول اند و صدها باند مافیائی که  در  رآس هرکدام "آقا زاده " و آیت الله و حجت الاسلامی قرار دارد ، اگر همگی اینها دست بدست هم داده و قول همدلی و همراهی به آقای خاتمی بدهند ! ایشان 8 سال وقت لازم دارد که کشور را باز گرداند به دوران پیش از انتخاب احمدی نژاد ! راستی سقوط در وادی اوهام  و  خیالات بی پایه و اساس تا بکجا ؟ و راستی آیا کسی که عنوان "رهبر اصلاحات" را با خود یدک میکشد با یک چنین ساده لوحی و خیال پردازی هائی میتواند کشور  را از بحران عمیق سیاسی و اقتصادی و اخلاقی و فرهنگی و امنیتی که بر اثر 35 سال حکومت ضدملی و ضد انسانی جمهوری اسلامی ایجاد شده است بیرون آورده و مردم ایران را به آزادی و رفاه و عدالت اجتماعی برساند ! انسان چقدر باید ساده اندیش و یا عوامفریب باشد که تصور نماید با همراهی و همکاری خامنه ای و جنتی و مصباح یزدی و سردار نقدی و سرلشکر فیروزآبادی یعنی همه کسانی که ویرانی ایران و بدبختی مردم  ناشی از وجود فاسد آنان است میتوان در حکومتی که از بیج و بن در فساد و تباهی غوطه ور است را "اصلاح" نمود . کسی نیست از آقای خاتمی سئوال کند که آیا در تاریخ نمونه ای را سراغ دارید که دیکتاتورهای ضدمردم یک شبه اصلاح طلب و طرفدار آزادی مردم  شوند ؟ راست این است که آقای خاتمی چون از یکطرف توان و قدرت ایستادگی در برابر جبهه استبداد را ندارد و از طرف دیگر عمیقاً به نظام جمهوری اسلامی و به قانون اساسی تبعیض آمیز و ضد ملی آن پای بند و وفادار میباشد چاره ای ندارد که تئوری جدید "تعامل گرگ و میش" را در کنار تز "گفتگوی تمدنها" بنام خود به ثبت برساند ! آقای خاتمی با تز سازشکارانه  و من در آوردی "تعامل" با جبهه دزدان و جنایتکاران ، تلاش دارد بر این اصل مسلم و ثابت شده تاریخ که آزادی و دمکراسی و عدالت اجتماعی فقط از راه با مبارزه مردم  و ستمدیدگان علیه دیکتاتورهای ستمگر بدست میاید خط بطلان بکشد و با موعظه و نصحیت ، خامنه ای مکار و باند های تبهکار پیرامون او را به تعامل و همکاری دعوت نماید! نگاه کنید که ایشان چند روز پیش در جمع پاره ای از جوانان اصلاح طلب که خواهان ورود آقای خاتمی به صحنه انتخابات هستند چه میگوید : « بعضی ها می گویند شما بیایید تا همه چیز روشن شود ، آنها جلوی شما می ایستند و ما هم پشت شما می ایستیم ،  من ابداً نمی خواهم این اتفاق بیفتد. من به فکر اصلاحات و به فکر جماعتی هستم که به هر حال به من لطف دارند ، اگر چنین وضعی ییش آید اوضاع از این هم بدتر می شود » ملاحظه میکنید ، آقای خاتمی ابداً نمیخواهد که مردم ایران برای احقاق حقوق پایمال شده خود توسط باند های تبهکار جمهوری اسلامی که از حمایت بیت رهبری برخوردارند در پشت سر  او قرار گیرند ! چرا که گویا ایشان اصلاح طلب اند و در اصلاح طلبی نوع خاتمی رو در روئی مردم با بیت رهبری و حکومت سفاک  و جنایت پیشه جمهوری اسلامی جایز نیست ! اصلاح طلبی آقای خاتمی یعنی : نصحیت و دعوت دیکتاتورها و دزدان بیت المال مردم  به امر خیر  و پرهیز از ظلم و ستم است ! و فرق آقای خاتمی و آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنود و دهها تن دیگر از اصلاح طلبانی که هم اکنون  در زندان بسر میبرند در همین است که آنان در مقابل رهبر فاسد و باندهای پیرامون او ، با مردم همراه شدند و رو در روی جبهه استبداد صف آرائی کردند ولی آقای خاتمی از یک چنین رو در روئی هراس دارد  چون میداندکه سرانجام و نتیجه نهائی  صف آرائی مردم  در مقابل بیت رهبری و دارودسته های  فاسد پیرامون آن ، به خاتمه حاکمیت جمهوری اسلامی در ایران خواهد انجامید و این همان چیزی است که اصلاح طلبی آقای خاتمی از آن وحشت دارد .

آقای خاتمی چشمان خود را آگانه بر اتحاد نامقدس بیت رهبری و باند احمدی نژاد در مورد دزدیدن آرای مردم  و  اجرای کودتای انتخاباتی سال  88 می بندد و  به آرامی از کنار جنبش سبز که برآمد و بازتاب شکست و ناکارآمدی دولت اصلاحات بوده است می بندد تا مبادا  گوشه عبای اش به جنبش سبز که اینهمه مورد نفرت خامنه ای و جبهه استبداد است تماس حاصل کند و باعث رنجش خاطر بیت رهبری شود !  و کسی نیست که از آقای خاتمی سئوال کند ، شما که تا این حد از صف آرائی مردم در مقابل قاتل جوانان وطن میترسید گیریم که صلاحیت شما از طرف شورای نگهبان تأیید شود و شما موفق شوید یکبار دیگر با آرای بالا به مقام ریاست جمهوری اسلامی نائل آیید ، آیا تصور میکنید که در فردای پیروزی شما ، مردم ایران در خانه های خواهند نشست و به شما هشت سال فرصت خواهند داد که کشور را به شرایط سالهای "دولت اصلاحات" باز گردانید ؟ آیا تصور میکنید که هزاران هزار خانواده ای که پس از کودتای انتخاباتی خامنه – احمدی نژاد در سال 88 آسیب دیده اند از دادخواهی صرفنظر خواهند کرد و  به توصییه شما و هم فکران شما ، دادخواهی را به خداوند و "روز قیامت" واگذار خواهند کرد ؟! 

اگر در دقیقه 90 ، گفتگوهای پشت پرده و زد و بندهای اصلاح طلبان بی خطر با  بیت رهبری به نتیجه برسد و آقای خاتمی و یا هاشمی رفسنجانی ، جواز ورود  به بازی انتخاب بین بد و بدتر را از از شورای نگهبان دریافت دارند  و مردم ایران نیز یکبار دیگر از ترس عقرب جراّر به مار غاشیه پناه ببرند  ، آقایان اصلاح طلب باید مطمئن باشند که در فردای پیروزی آنان ، مردمی که رأی شان در انتخابات 88 دزدیده شد ، پرونده کودتای انتخاباتی خامنه – احمدی نژاد را در مقابل آنان خواهند گشود  ، محاکمه و مجازات کودتاچیان و کسانی که مردم بی سلاح و  بیگناه را در خیابانهای تهران و شهرستانها به  گلوله بستند ، آزادی و اعاده حیثیت از کلیه زندانیان سیاسی ، باز پس گرفتن پول و ثروت مردم  از دزدان و غارتگران و مجازات آنان  و صدها خواسته دیگر ، حداقل هائی است که از طرف مردم ایران از رئیس جمهور  جدید حکومت اسلامی در خواست خواهد شد .  فصل الخطاب حکومت اسلامی نیز این را بخوبی میداند و  با سکوت حیله گرانه خود  در مقابل تقاضای تعامل و همکاری که از جانب آقای خاتمی و رفسنجانی مطرح شده است ، عملاٍ شورای نگهبان خویش را مأمور  پاسخگوئی به درخواست این آقایان نموده است  ، و چنین بنظر میرسد که  دراین روزها مهمترین دغدغه فکری سید علی خامنه ای (جانشین امام زمان و نماینده خدا بر روی زمین ) دار و دسته افسار گسیخته احمدی نژاد  است که صلاحیت خود  از "آسمان" گرفته اند و نیازی به شورای نگهبان خامنه ای و جنتی ندارند !  

17 اردیبهشت ماه 1393

7 می  2013

 

 

منبع:پژواک ایران


بهروز ستوده

فهرست مطالب بهروز ستوده در سایت پژواک ایران 

*با دستگیری وزندان، حرکت ملی و فرا گروهی ۱۴ نفرها سرکوب شدنی نیست [2019 Aug] 
*پیوستن ۱۴ زن شیردل ایرانی به جنبش ملی «نه به جمهوری اسلامی» خجسته باد [2019 Aug] 
*تجّلی یک حرکت ملی وفراگروهی در حمایت از بیانیه ۱۴ فعال مدنی،سیاسی وحقوق بشری داخل کشور ‏ [2019 Jul] 
* انقلابی که حس رهبرش به ایران "هیچ" بود، وطنش اسلام وهدفش کسب قدرت بود [2019 Feb] 
*اقای رضا پهلوی ! با طناب دیکتاتورپرورها وچاپلوس ها به چاه نروید [2019 Jan] 
*حسن روحانی درسازمان ملل چه دروغ هائی خواهد گفت وچه راست هائی را کتمان خواهد کرد؟ [2018 Sep] 
*به هوش باشید! سپاه، بسیج، قوه قضائیه و شورای نگهبان و... برای تقلب بسیج شده‌اند [2017 May] 
*حماس مرزهای اسرائیل را به رسمیت شناخت، ولایت فقیه همچنان به دنبال نابودی این کشور است [2017 May] 
*روسیه و جمهوری اسلامی شریک جنایت های بشاراسد در سوریه [2017 Apr] 
*درمراسم ۲۲ بهمن شرکت نکنید، به خامنه ای وحکومت فقیه مشروعیت ندهید [2017 Feb] 
*مرقد«امام راحل» است یا محل دفن «ساکت فتنه»  [2017 Jan] 
*بازیگرسینما از «کرامات» سردارسلیمانی میگوید! [2016 Oct] 
*آیا جمهوری اسلامی کمتراز حکومت ارتیره علیه بشریت مرتکب جنایت شده است!؟ [2016 Jun] 
*به یاد تراب حق شناس، نقدی برنوشته آقای تقی رحمانی. [2016 Feb] 
* رؤیای حضانت کعبه! جدال بی پایان ولایت فقیه شیعه با آل سعود وهابی [2016 Jan] 
*مرزهای ناشناخته مرگ و زندگی [2015 Sep] 
*باتوافق وین دل واپسان وجنگ طلبان آرام نخواهند گرفت [2015 Jul] 
*بند"ميم" وصيت‌نامه خمينی و جلوگيری از ورود زنان به ورزشگاه! [2015 Jun] 
*پزشکی که مجری حکم قصاص شود یک مُجرم وقابل تعقیب است . [2015 Mar] 
*نقل جمله «من شارلی هستم» در ایران مجازات دارد! [2015 Jan] 
*آیت الله اصلاح طلب : بهائی نه حق تحصیل دارد نه حقوق شهروندی!  [2014 Dec] 
*آمران بمعروف (اوباش اسیدپاش وچاقوکش) بسیجی اند و گوش بفرمان رهبر  [2014 Dec] 
*علم الهدی (امام جمعه مشهد) نگران جام زهر و مردن رهبر است ! [2014 Nov] 
*قصه یونس پیامبر واعدام محسن امیراصلانی ! [2014 Sep] 
*باریکه غزه نمایشگاه توحش هردو طرفِ جنگ [2014 Jul] 
*عراق درآستانه تجزیه و دور جدیدی ازجنگهای خونین مذهبی . [2014 Jun] 
*تعریف جُرم سیاسی درمجلس شوربای اسلامی ! [2014 May] 
*بهاره هدایت : «به زنده دفن شدن محکو م نشده ایم»  [2014 May] 
*شیرین کردن جام زهررهبر با اعدام و شکنجه وحمله به زندانیان سیاسی ! [2014 Apr] 
*عارف نبود قاتل بود! [2014 Mar] 
*حقوق بشر، چشم اسفندیارحکومت خودکامه خامنه ای .  [2014 Mar] 
*فرزانه مرادی، قربانی قانون قصاص و جامعه مردسالار [2014 Mar] 
*حقوق شهروندی پيش‌کِش، از حقوق و اختيارات خود دفاع کنيد آقای روحانی! [2014 Feb] 
* دیکتاتورها اصلاح نمی شوند ، سرنگون میشوند ، آقای حجاریان !  [2014 Feb] 
*سوریه ولبنان وعراق قربانی«داعش وماعش» [2014 Jan] 
*مدّاح ششلول‌بند و مهاجم «شکوفا» شده است!  [2014 Jan] 
*قوه قضائیه عامل فساد و بی عدالتی وناامنی درجامعه [2014 Jan] 
*ماهی حکومت اسلامی از سر و دُم گنديده است [2014 Jan] 
*جنجال‌آفرينی سه قوه جمهوری اسلامی برای اثبات يک دروغ!  [2013 Dec] 
* دیدارنمایندگان پارلمان اروپا با دو چهره نامدار و سوزش کیهان شّر. [2013 Dec] 
*نخودسیاهِ منشورحقوق شهروندی با چاشنی اعدام ! [2013 Dec] 
*گفتمان جدائی دين از دولت ضرورت امروز است [2013 Nov] 
*انفجار سفارت و نعل وارونه سفير خامنه‌ای در لبنان [2013 Nov] 
*زن ستیزی و شیعه سالاری در فرمان رهبربرای افزایش جمعیت  [2013 Nov] 
*«برادران قاچاقچی» درجه می‌گيرند، خرده‌پاها اعدام می‌شوند! [2013 Nov] 
*دادگاه بلخ است نه قوه قضائیه ! [2013 Oct] 
*چرا خامنه ای آقای توفیقی را از گردونه خارج ساخت؟  [2013 Oct] 
*همجنس‌گرايان ايران، بی‌دفاع‌ترين گروه اجتماعی [2013 Oct] 
*لگدپرانی کيهان شريعتمداری به جام زهر رهبر! [2013 Oct] 
*لنگه کفش و نیروهای خودسر(بخوانید نوچه های رهبر)  [2013 Oct] 
*روضه خوانی«قهرمانانه» آقای روحانی درسازمان ملل متحد . [2013 Sep] 
*«نرمش قهرمانانه» همان جام زهر است [2013 Sep] 
*باند خامنه‌ای شريک جنايات در سوريه [2013 Sep] 
*خانم وآقای رجوی! به نشستن درلانه عقرب خاتمه دهید [2013 Sep] 
*اتحاد سکولار – دمکرات های جمهوریخواه درآینده ای نزدیک . [2013 Aug] 
*روح خمینی : «هرچه فریاد دارید سرتحریم ها بکشید» [2013 Aug] 
* «خود تنظیمی» نام جدید خودسانسوری دردولت اعتدال! [2013 Aug] 
*نقدی بر یک جانبه نگری در نامه زندانیان سیاسی به اوباما [2013 Aug] 
*در صد وهفت سالگی مشروطیت ، شیخ فضل الله نوری هنوز زنده است !  [2013 Aug] 
*رهبرنانجیب ، کمتر از «توبه» رضایت نمیدهد ! [2013 Jul] 
*زياد نخواهيد! عجله نکنيد! مبادا «اعتدال» به‌هم بخورد! [2013 Jul] 
*فرمان رهبر! مرگ تدریجی برای زندانیان سیاسی نافرمان ! [2013 Jul] 
*فرقه رجوی ، تونل اتمی دیگری را درایران کشف کرد !  [2013 Jul] 
*خامنه ای خودکامه از رویدادهای مصر درس بگیرد !  [2013 Jul] 
*اصلاح‌طلبانی که برای بازگشت به قدرت «معتدل» می‌شوند  [2013 Jun] 
*بدون هيچ دليلی - خاک تو سر جليلی! شعارهای اين روزهای مردم [2013 Jun] 
*تجّلی جنبش ملی ایرانیان در جشن پیروزی تیم ملی فوتبال .  [2013 Jun] 
*رأی به آقای روحانی ، رأی به تغییراست نه رأی به حکومت اسلامی [2013 Jun] 
*مقاله [2013 Jun] 
*کمدی مناظره "انتخاباتی" ! در سیمای جمهوری اسلامی ! [2013 Jun] 
*نقدی بر پیام آقای تاج زاده به مردم ایران بمناسبت رد صلاحیت رفسنجانی! [2013 May] 
*پایان دوران طلائی انتخاب بین بد و بدتر و اینک انتخاب بدتر! [2013 May] 
*رهبر، نشانی نوکر"اصلح" را اعلام کرد .  [2013 May] 
*هراس آقای خاتمی از صف آرائی مردم در مقابل جمهوری اسلامی . [2013 May] 
*«حق» مردم ایران ! ازانتخاب بین بد وبدتر تا انتخاب بهترین نوکربرای رهبر!  [2013 Feb] 
*خامنه ای کمتر از توبه و ذوب در ولایت قبول ندارد آقای عبدالله نوری [2013 Jan] 
*پیامی برای تجمع فرانکفورت‎ [2013 Jan] 
*سالگرد پنجاه سالگی کنفدراسیون ، تجربه ای دمکراتیک وموفق .  [2013 Jan] 
*دفاع از زندانيان سياسی - عقيدتی ، مهم ترين وظيفه اپوزيسيون خارج [2012 Dec] 
*جمهوری اسلامی ، آتش بیار جنگ در باریکه غزه . [2012 Nov] 
*سودای کسب قدرت در سایه جنگ وحمله نظامی به ایران  [2012 Oct] 
* کنفراس"غیرمتعهد ها" فرصتی تاریخی برای احیای خیزش سبز [2012 Aug] 
*سخن بگوئید شاه زاده ! [2012 Jul] 
*به احترام زرین تاج قزوینی ، نخستین منادی آزادی زن ایرانی . [2012 Mar] 
* جنبش گسترده تحریم"انتخابات"مقدمه ای است بر وفاق ملی ایرانیان .  [2012 Feb] 
*نامه سرگشاده ای به آقای پرویز ثابتی(مقام امنیتی ساواک)  [2012 Feb] 
* حزب توده ایران هنوز منتقدان را عامل [2012 Feb] 
*بحران سازی به امید باج گیری ، جنگ افروزی به امید خروج از بن بست [2011 Dec] 
*«شاه درون و حلقه منحوسه استبداد» ! [2011 Nov] 
*طرح «کنگره ملی» و فقدان اراده ملی [2011 Oct] 
*LC چيست؟  [2011 Oct] 
*سرنگونی قذافی ، وسوسه ی«دخالت محدود نظامی خارجی»! [2011 Aug] 
* مردم سوریه را دریابیم ، «سکوت شما ، ما را میکُشد»  [2011 Aug] 
*امروز مبارک در قفس آهنی و فردا خامنه ای ، اسد و قذافی و... [2011 Aug] 
*وداع با دروازه بان محبوب ایران ، فرصتی برای خیزشی دیگرعلیه دیکتاتور [2011 May] 
*فردا جوانان ایران زمین «حرام» بودن چهارشنبه سوری را به شما نشان خواهند داد ! [2011 Mar] 
*«ای رجال ایران ، زن مگر بشر نیست؟» [2011 Mar] 
*روز 25 بهمن ماه ، زنگ سرنگونی خامنه ای به صدا در خواهد آمد [2011 Feb] 
*ازمیدان آزادی تهران تا میدان آزادی قاهره ، در چهار پرده  [2011 Feb] 
*کسی هست که صدای رودابه های ایران را بشنود ؟! [2011 Jan] 
*ادامه اعدام ها: کسی نیست جلوی این وحشی ها را بگیرد؟  [2011 Jan] 
*بر محور دفاع از زندانیان سیاسی و قطع شکنجه و اعدام و سنگسار متحد شویم [2011 Jan] 
*این همه اعدام و خون ریزی برای چیست؟ [2011 Jan] 
*نقدی بر « نقش رسانه ها در اعدام شهلا جاهد»  [2010 Dec] 
*تکرار توّحش جمهوری اسلامی درسومالی ، دعوت به تماشای اعدام !  [2010 Nov] 
*آقای کروبی و بهانه «روز قدس»!  [2010 Aug] 
*نه حماس وحزب الله نماینده فلسطین ولبنان اند و نه آقای کدیورسخنگوی جنبش سبز [2010 Jul] 
*مجوّزسرنگونی حکومت فقیه خون ریز را از کجا باید گرفت ؟ [2010 Jun] 
*حلقه ی دار برگردن شیرین ! حلقه ی ُگل برگردن قاتل بختیار!  [2010 May] 
*«امام راحل و خرد جمعی» !؟ این را چگونه باورکنیم آقای موسوی؟!  [2010 Apr] 
*خیزش سبزملی در چهارشنبه سرخ باستانی [2010 Mar] 
*آخوند هرزه ای که ما را به تکرارکشتار 67 تهدید میکند! او را بهتربشناسید [2010 Mar] 
*آقای رفسنجانی ! 31 سال توطئه گری و خیانت به مردم ایران کافی نیست ؟ [2010 Feb] 
*پرده آخرکودتا: خواندن آیه های یأس و شکست در گوش مردم ! [2010 Feb] 
*لحظه ای است تاریخی، به مار زخمی ولایت فقیه فرصت ندهیم  [2010 Feb] 
*استراتژی کودتاچیان : خانه نشین کردن مخالفان در روز 22 بهمن [2010 Feb] 
*برای مهار جنبش ، رهبر به خواص روی آورده است [2010 Jan] 
*بهائی ، مرغ عزا وعروسی در توبره خونین شریعت مداران [2010 Jan] 
*طرح لبنانیزه کردن ایران در بیت کودتا کلید خورد  [2010 Jan] 
* ساطورخونین"محارب" آخرین تدبیرفاشیسم ولایت فقیه  [2010 Jan] 
*از شب یلدا گذشتیم به استقبال طلوع خورشید برویم  [2009 Dec] 
*عقل و وجدانتان کجاست آقایان؟ مردم را وارد بازی قاتلان نکنید [2009 Dec] 
*دنیاخروش دانشجویان ایران را شنید ، خامنه ای خبیث نشنید !  [2009 Dec] 
*موج سواران سبز اسلامی و مخالفت با شعار «جمهوری ايرانی» [2009 Oct] 
*فاشیسم جمهوری اسلامی توهّم است یا یک واقعیت ملموس؟ [2008 Feb]