چهار راه اصلاحات در بن بست ولایت فقیه!
محمد شوری


ساخت و ساز در بن بست ولایت فقیه علت مسلوب و مصلوب شدن اصلاحات در ایران پس از انقلاب۵۷است!
آنچه که اصلاحات را پس از تاسیس جمهوری اسلامی به انسداد و ناتوانی رسانده ماهیت ایدئولوژیک آن است!
موضوعی که اصلاح طلبان حکومتی در مورد آن خود را به کوچه ی علی چپ می زنند و نمی خواهند وارد آن شوند!؟
این نظام (همانطور که خامنه ای اخیرا گفت) "بر اساس سنت الهی وظایفی بر عهده اش هست"که مجری آن  هم ولی فقیه ست و قانون اساسی آن  نیز بر پایه ی آن بنا شده و توسط شورای نگهبان از قانون خداوند حفاظت می شود ونمی گذارد چیزی جز قرائت آنان از اسلام در اداره ی شهر دخالت کند.
اینجا (در جمهوری اسلامی) دولت (State)آن مفهوم واقعی خود را ندارد.
نظام مبتنی بر ولایت فقیه، نه نظام توتالیتر است و نه از انواع دولت های خودکامه،دیکتاتوری،اقتدارگرا،الیگارشیک؛و هم هست.معجونی ازاین هاست.
آن نظام ها چنانچه  اصلاح شوند،اصلاح پذیری آنها بدلیل غیر دینی بودنشان است.ولی درنظام های مبتنی بر سنت الهی که قوانین  در آن لایتغیر و ثابت هستند و ایضا تنها قرائت یک شخص (ولی فقیه)معتبراست. اصلاحات جز با برداشتن این دیوار و زمینی کردن اداره  ی شهر ممکن نیست.
اصلاحات واقعی در اندیشه است.جامعه ای که"فواید دمکراسی"را نداند و برای فهم آن تعلیم نبیند و تلاش نکند، در یک دور باطلی از اصلاحات از نوع تجدد خواهی چرخ خواهد خورد.
اینکه زمانه و تکنولوژی (مثل ماهواره، اینترنت)به اصلاحات کمک می کند دلیل اصلاح طلب شدن حکومت ها و افراد و احزاب  نیست!!
همین نشتی اطلاعات و اخبار ناشی از این تکنولوژی، وقتی هم قرنطیه شود و انحصار بر آن حاکم باشد(همانطورکه در این۴۰سال رسانه ها  در ایران در اختیار و انحصار دو جناح قدرت بوده است)به پروسه اصلاحات هیچ  کمک ریشه ای نخواهد کرد.صرفا قطره چکانی و از نوع فست فودی ست!!
این نشتی اطلاعات_که بواسطه قدرت تکنولوژی توزیع می شود_یک جبر زمانه است که اگرحاکمیت و(دولت) ها ازآن پند گیرند به ادامه حضور خود کمک کرده اند وگرنه سرنگونی وتغییر سراغشان خواهد آمد!
همانطورکه علیرغم سرعت اصلاحات اقتصادی و اجتماعی در دروه سلطنت محمد رضا پهلوی،بدلیل انسداد سیاسی و عدم چرخش قدرت،انقلاب بوقوع پیوست؛سرنوشتی که برای محمدبن سلمان(ولیعهد عربستان سعودی)هم می توان پیش بینی کرد! 
سرعت اصلاحات او در عربستان سعودی، شباهت زیادی به سرعت اصلاحات در دوره محمد رضا پهلوی و آن تمدن بزرگ دارد!!
هم چنین،اجبار زمانه آدم ها را صد در صد اندیشه ورز نمی کند. بیشترشبیه  یک نوع غذای فست فودی ست که فقط وقت منگی ونشئه گی را زیاد می کند تا زندگی سخت نگذرد!!
اصلاحات دوره  ی رضا شاه و فرزندش در ایران قبل از انقلاب،اصلاحات در دایره ی تجدد خواهی بود،ولی در همان حال انسداد سیاسی هم سرعتش بیشتر می شد و همین دلیل انقلاب شد.
تا جامعه به وجود پلیس نیاز دارد و پلیس مجبور  شود و یا خود را مختار بداندکه در هر امری دخالت کند و مجری و قاضی شود،جامعه مدنی نیز بوجود نمی آید.
نظام جمهوری اسلامی  که پس از بهمن۵۷ تاسیس شد یک نظام "شترگاوپلنگ"است؛یعنی تمام لوازم یک جامعه مدنی را دارد و آنرا در این ۴۰سال، اجرایی هم  کرده؛ (انتخابات،احزاب متعدد و تنوع مطبوعات!!) ولی اساس و بنیانش بر"غش در معامله"است؛فریبی بنام "نظارت استصوابی"؛ و انطباق قوانین مصوب" با قانون شرع که احکام وفتاویش بر عهده ی  ۶فقیه است که آنها(شورای نگهبان)به خود حق می دهند  با "نظارت حراستی" به حال و احوال درون(مثل دریافتی های شنود) و حال و احوال بیرون (مثل نطق ها وحرف هایی که اینجا و آنجا می  زنند) برای آینده ی یک فردتصمیم بگیرند که  آیا حق"کاندید"شدن را دارد یا نه؟!
اصلاح طلبان حکومتی چگونه می خواهند با همین قانون اساسی و همین شورای نگهبان با چانه زنی از بالا و فشار از پائین پروسه اصلاحات را سرعت دهند؟!! وچه چیزی را می خواهند اصلاح کنند؟و با کدام پائین؟
پائینی که نتوانسته اند آموزش دهند، تربیت کنندواحزابش که فقط زمان انتخابات(آنهم بدون اجازه ی عبور از صدهاخط قرمزی که هست)،فعال هستند و صرفا در محدوده ی  بدست آوردن قدرت سیاسی.آنهم با چانه  زنی از بالا، _که در اصل لابی گری ست_ برای بدست آوردن جایگاه و کرسی بیشتر قدرت که چی؟که بتوانند بواسطه ی آن  قدرت افزوده ای که گیرشان آمده مثلا شورای نگهبان را هم وادار به آن کنند که به خواسته های اصلاح طلبان تن در دهند؟!! وبه این شکل مثلا پروسه اصلاحات را به پیش برند!!
آیا مگر در دوره ی ۸ساله ی ریاست جمهوری سید محمد خاتمی بخشی از جامعه مدنی و اصلاحات عملی شد؟خیر.
حاکمیت در شوک انتخاب،مدت  کوتاهی عقب نشینی کرد و سپس با پاتک های متعدد، خاتمی و دولت و مطبوعات وابسته را وادار به عقب نشینی و سکوت کرد تا جایی که همان درجازدن ها و عدم شجاعت سیاسی، خود دلیل رای آوردن فرد گمنامی چون"احمدی نژاد"بدلیل سخنان پوپولیستی شد!
اصلا جناح چپ(چون هنوز آنزمان مساله ای بنام اصلاح طلبان نبود)هیچ قصد و برنامه ای نداشت و انتخاب خاتمی به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری  صرفا تیری در تاریکی بود که اتفاقا به هدف خورد و آقایان را نشئه کرد و اصلاحات هم از این نشئه گی متولد شد!!
صرفاسخنان روشنفکرانه خاتمی _که از جنس آخوندی نبود_مثل جامعه مدنی_(که همان رای دهندگان  از دانش آن هم مطلع نبودند وصرفا بخاطر اعتراض به وضع موجود به وی رای دادند)سبب برد در انتخابات شد.و ازآنزمان به بعد بود که همه ی این آقایان به فکر اصلاحات افتادند!!
ولی جزآنچه که بخاطر نشتی اطلاعات بود،_وکارآنها هم نبود و الزام زمانه بود_ در امر اصلاحات نه تنها کار شاقی انجام ندادند،بلکه دائم عقب نشینی هم کردند و کار اصلاح طلبان حکومتی صرفا شد  لابی گری،برای حفظ یک آب باربکه ای از قدرت،چنانچه به حداقل هایی  از آن در دولت اعتدال حسن روحانی  هم رسیدند. 
در این سال ها اصلاح طلبان حکومتی برای تبرئه خود و ایضا ماندگاری؛با همین فریب و غش در معامله،(پروسه ی اصلاحات)خود را کِش داده اند تا کِشت شوند!!
و در این میان یک عده  ی خاص که_سلبریتی اصلاح طلبان هستند_دائم در نقش"محلل"سعی دارند این انشقاق بین حاکمیت و مردم را کم و یا از عمیق شدن شکاف و فاصله جلوگیری نمایند؛چون در درجه ی اول حفظ وضع موجود، به حفظ و ماندگاری خودشان یاری می رساند.
مطالب و سخنانی  از این دست(یادداشت اخیر سعید حجاربان با عنوان:"چهارراه اصلاحات")چیزی جز یک افیون نیست که آنهم صرفا به زبان روشنفکری ست و عوام را بکارنمی آید!
یعنی اگر سفسطه بواسطه ی فلسفه درخشش پیدا نمی کرد،معلوم نبود این دست سخنان و نوشته های مطبوعات اصلاح طلب(که صرفا پز روشنفکری ست و فقط بکار خودشان  هم می آید)به چه درد خواهدخورد؟
اصلاحات(آنهم چهار راه زدن!!) در کوچه ی بن بست ولایت فقیه آب در هاونگ  کوفتن است؛وگامی به عقب؛آقایان ابتدا باید فکری برای  این کوچه ی  بن بست کنند تا بتوانند ازآن خارج شوند؛واین اولین گام اساسی در پیشبرد اصلاحات است.
والسلام
محمد شوری
(نویسنده  و روزنامه نگار بیکار)

چهارم خرداد1397
 
 

منبع:پژواک ایران


محمد شوری

فهرست مطالب محمد شوری در سایت پژواک ایران 

*[کرونا]ی ولایت فقیه!  [2020 Mar] 
*صدور انقلاب؛کالایی که مرجوع شد!  [2020 Feb] 
*۴۱سالگی؛مردم در انقلاب ۵۷ قد نکشیدند!  [2020 Feb] 
*کشته شدن قاسم سلیمانی و نوشیدن جام زهر دوم توسط ولی فقیه سوم! [2020 Jan] 
*آیت الله منتظری؛قائم مقام مردمی،نه رهبری!  [2019 Dec] 
*چه کسانی ازتخریب اموال عمومی دراعتراضات مردمی سود می برند؟ [2019 Nov] 
* روح الله زم [پادوی «دولت سایه»] قربانی شد برای پاسداران گمنام! [2019 Oct] 
*انقلاب یا اصلاح؟ چه باید کرد؟ از کجاآغاز کنیم؟  [2019 Aug] 
*مذاکره و رابطه با آمریکا بقای ولی فقیه بعدی!  [2019 May] 
*آیت الله منتظری آبروی بربادرفته روحانیت!  [2019 May] 
*در فرمالیسم حجاریان سخنی از ولایت فقیه نیست!  [2019 Apr] 
* بازی تام وجری سپاه ایران و حزب جمهوریخواه آمریکا [2019 Apr] 
*هرچه فریاد دارید بر سر ولایت فقیه بکشید! [2019 Apr] 
*سرنظام(ولایت فقیه) برتن آن (جمهوریت) باهزارمن سریش نمی چسبد!  [2019 Mar] 
*«زم نیوز» پادویی از «پادو»های دولت سایه!  [2019 Mar] 
*۱۱ اسفند ۱۳۵۷ ورودگوشت یخ زده ممنوع! [2019 Mar] 
*ازدواج سفید،همان ازدواج موقت در دوران مدرنیته است!  [2019 Mar] 
*مثلث اتحاد درپشت پرده دو نامه معروف خمینی به منتظری [2019 Feb] 
*مصلحت کثیف در چهل سالگی انقلاب!  [2019 Feb] 
* شکنجه و تو چه می دانی شکنجه چیست؟  [2019 Jan] 
*جمهوری اسلامی مواد مخدر است!  [2019 Jan] 
* ایدئولوژی تحریم!  [2018 Nov] 
*سید محمد خاتمی چرخ تیوبلس نظام!  [2018 Nov] 
*دِل و دُماغ اصلاحات در ایران [2018 Sep] 
*مستند قائم مقام؛غش در معامله!  [2018 Aug] 
*اصلاحات اقتصادی در گرو اصلاحات سیاسی ست! [2018 Aug] 
*براندازی مصلحانه؟!  [2018 Jun] 
*چهار راه اصلاحات در بن بست ولایت فقیه! [2018 May] 
*در سرزمین سوخته قحط الرجال نیست! [2018 Apr] 
*همیشه پای یک روحانی درمیان است!  [2018 Mar] 
*گفت و گوی ملی؛ فریبی دیگر!  [2018 Mar] 
* پروپاگاندای احمدی نژاد [2018 Feb] 
* سرویس بهداشتی جاسوسان [2018 Feb] 
*فریب رفراندوم [2018 Feb] 
*انقلابی سزارینی!  [2018 Jan] 
*اگرخامنه ای فوت کند...اگرخاتمی رهبرشود!  [2018 Jan] 
*مشکل خامنه ای بحران رهبری ست!  [2018 Jan] 
*جمهوری ایران!  [2018 Jan] 
*قلب حقیقت درماجرای مک فارلین! [2017 Nov] 
*چندسال پیش(۸شهریور۱۳۶۰؛انفجارکاخ نخست وزیری(شهیدسوم! [2017 Aug] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت پایانی(پایان جمهوری) [2017 Aug] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت هفتم(تدارکاتچی ولایت فقیه)  [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت ششم(آتش تهیه)  [2017 Jul] 
*وقاحت هم حدی داردآقای فلاحیان! [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت پنجم(چهره اسناد) [2017 Jul] 
*چندسال پیش(قسمت چهارم)ویژه ابوالحسن بنی صدر(خمینی پاریسی)  [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت سوم(قطب فقط قطب ولایت فقیه) [2017 Jun] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت دوم(هاشمی،هاشمی،ابوالحسن درنره!) [2017 Jun] 
*چندسال پیش (ویژه ابوالحسن بنی صدر) - قسمت اول (دادستان،دادستان، ابوالحسن درنره!) [2017 Jun] 
*عامل تغییرنظام شناسایی شد! [2017 May] 
*به مناسبت آغازبکار سی‌‌‌امین نمایشگاه بین المللی کتاب در تهران، در شهرآفتاب [2017 May] 
*استبداد نامرئی [2017 Apr] 
*تحریم؛ رفراندوم انتخاباتی [2017 Apr] 
*احمدی نژاد،کوتوله ای که غول شد! [2017 Apr] 
*بهمن۵۷؛انقلاب گیوتین  [2017 Feb] 
*هاشمی رفسنجانی؛انحصارطلبی اصلاح طلب!  [2017 Jan] 
*در پاسخ به بیانیه ی دادگاه ویژه روحانیت به احمد منتظری؛ من یکی ازاعضای باند سیدمهدی هاشمی هستم!  [2016 Dec] 
*فتح سفارت آمریکا در13 آبان 1358رابطه های بی رابطه؛ تدابیر بی تدبیر!  [2016 Nov] 
*دین را زمینی کنیم!  [2016 Oct] 
*مشکل جهان اسلام متولی آن است! [2016 Oct] 
*دو روی سکه ی بحران سوریه [2016 Oct] 
*نفوذی انقلابی زیرعبای من!؟ [2016 Aug] 
*فقدان رهبری درپساخامنه ای  [2016 Jul] 
*مبارزه بافساد؛ نمایشی کمدی درام مبارزه بافساد در جمهوری اسلامی [2016 Jul] 
* روزشمارمن و روزنامه سلام [2016 Jul] 
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7تیر1360 (قمست پایانی) [2016 Jul] 
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7 تیر 1360(قسمت چهارم) [2016 Jun] 
*چندسال پیش (44) محمد منتظری، وفات 7تیر 1360 (قسمت سوم)  [2016 Jun] 
*چندسال پیش(44)محمدمنتظری،وفات7تیر1360(قسمت دوم)  [2016 Jun] 
*چندسال پیش (۴۴) - محمدمنتظری، وفات ۷ تیر ۱۳۶۰ (قسمت اول) کاسه داغ تر از آش [2016 Jun] 
*جهان بینی حقوق بشری جهان وطنی! [2016 Jun] 
*سروش سلمان رشدی!  [2016 May] 
*اجتهاد در مقابل نص؛اساس جمهوری اسلامی ایران [2016 May] 
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش دوم [2016 May] 
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش اول  [2016 May] 
*توبه نصوح،حق الناس و ج.ا.ا  [2016 Apr] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)تیترخبر [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)من ساواکی نیستم  [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)زندانی وخانواده های زندانیان [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)احزاب وگروه هاوسازمانها [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)حرفهای تلفنی مردم [2016 Jan] 
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های نظامیان، افراد حکومتی و سیاستمداران [2016 Jan] 
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)روحانیت وحکومت اسلامی [2016 Jan] 
* چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های روشنفکران [2016 Jan] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)عکس امام در ماه [2016 Jan] 
* سخنی که طنز ومحضکه عام وخاص شد! [2016 Jan] 
*دمکراسی سلبی [2016 Jan] 
*در فقد آیت الله منتطری [2015 Dec] 
*اگر حصرکروبی ومیرحسین موسوی برداشته شود چه می شود؟ [2015 Nov] 
*مصاحبه ای منتشر نشده ای با خانواده جید شریف [2015 Nov] 
*آیا هاشمی رفسنجانی عوض شده است؟ [2015 Nov] 
*چرخه قدرت در مطبوعات در حال کما! [2015 Nov] 
*جامعه مدنی و جامعه زدنی(مجموعه اول) [2015 Nov] 
*اسلام را از مسیراصلی منحرف کردیم! [2015 Oct] 
*من ماله می کشم پس هستم! [2015 Sep] 
*دمکراسی دینی! [2015 Sep] 
*پارادوکس نفاق [2015 Aug] 
*حزب اصلاحات حق مسلم ماست! [2015 Aug] 
*«علامه» بجای «آیت الله»! [2015 Aug] 
*فرهنگ اقتصاد،سیاست فرهنگی [2015 Aug] 
*انقلابی که آنرا به مرگ گرفتند وبه تب راضی شد! [2015 Jul] 
*سرباز گمنام در انواع مختلف/این یک داستان واقعی ست [2015 Jun] 
*مملکت همش واس ماس؛ این یک داستان واقعی ست [2015 May] 
*قول سیاست،غول اقتصاد [2015 Apr] 
*حفظ نظامه،مگه چیه؟ [2015 Apr] 
*تفاوت اپوزیسیون در گذشته و حال؟ [2015 Mar] 
* دولت سایه ای که من می دانم قسمت ا تا ده [2015 Mar] 
*ولایت فقیه خوب/ولایت فقیه بد [2015 Feb] 
*۳۶ سال سلطنت فقیه [2015 Feb] 
* شرکت سهامی خاص ج.ا.ا.با مشغولیت نامحدود! [2015 Jan] 
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه دوم) [2015 Jan] 
*هارمونی علی مطهری! [2015 Jan] 
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه اول) [2014 Dec] 
*تاوان 444 روز [2014 Nov] 
*داعش دشمن فرضی صهیونیزم،غرب وآمریکا [2014 Oct] 
*آمریکا منجی بشریت! [2014 Aug] 
*این یک داستان واقعی ست [2014 Apr] 
*نیمه پر، نیمه خالی [2014 Jan] 
*خط قرمز ماست! [2013 Nov] 
*نقشه پیش فرض در دست های آلوده [2013 Oct] 
*شنود چی های «واجا»ونوچه شیپورچی های مطبوعات چی! [2013 Sep] 
*روزخبرنگار، انجمن صنفی روزنامه نگاران و خودم [2013 Aug] 
*کتاب، نمایشگاه، یک گزارش [2013 May] 
*34سالگی انقلاب بهمن 57 [2013 Jan] 
*قرآن رمل و اسطرلاب نیست [2013 Jan] 
*احمدی نژاد اصلاح طلب می شود [2013 Jan] 
*گیرِ مردم [2013 Jan] 
*تفاوت منتظری و خمینی [2012 Dec] 
*قانون اساسی با سرویس پوپولیسم! [2012 Dec] 
*سکولاریزم دینی! [2012 Nov] 
*دلار رازی است [2012 Nov] 
*خاتمی خامنه ای را نجات می دهد! [2012 Nov] 
*حفظ نظام یا انقلاب؟ [2012 Oct] 
*هاشمی شویی [2012 Oct] 
*بدویت سیاسی [2012 Sep] 
*آگاهی ایزوله شده [2012 Sep] 
*رضاخجسته رحیمی،سعید حجاریان؛ پرسش هایی که نشد،حرفهایی که نزد! [2012 Sep] 
*آیاترورهای هسته ای کاروزارت اطلاعات است؟! [2012 Aug] 
*اقتصادمقاربتی؛واقعیت این است! [2012 Jul] 
*تغییر کاربری در حکومت [2012 Jul] 
*هوس زور آزمایی با اسرائیل [2012 Jun] 
*روشنفکری شریعتی [2012 Jun] 
*نظارت حراستی! [2012 Jun] 
*اصلاحات فقط با تغییر قانون اساسی میسور است [2012 Jun] 
*ما بی شرف ها مانده ایم [2012 Apr] 
*نفتی که ملی نشد،ملتی که نفتی شد! [2012 Mar] 
*جدایی نان از سیاست [2012 Mar] 
*مردم جن زده مفتون شیدایی سیاستمداران! [2012 Jan] 
*پهلوی رضا پهلوی، آینه چو عیب تو بنمود راست/خود شکن آینه شکستن خطاست [2012 Jan] 
*دور زدن دمکراسی!  [2011 Oct] 
*احمدی نژاد این روزها یک توپ بسکتبال شده است! [2011 Oct] 
*بورژوا کُمپرادُرهای مسلمان! [2011 Sep] 
*«واجا» [2011 Aug] 
*سوتک و سکوت [2011 Jan]