جهان بینی حقوق بشری جهان وطنی!
محمد شوری

چندی پیش رسانه هادرانگلیس اعلام کردندشماره ی آرای صادق خان به اندازه ای است که نزدیک ترین رقیبش،«زاک گلداسمیث»،ازحزب محافظه کاردیگرنمی تواندبه وی برسد.بدین ترتیب،صادق خان که دومین وزیر پاکستانی ومسلمان دردولت کارگر انگلیس بود،شهردار لندن شد.

وزير امور مدنی سوئد  ایرانی‌الاصل است و«ظریف»وزیرامورخارجه دردیداری باوی به  زبان فارسی خوش وبش کرد!

یادرانتخاب«پاپ اعظم»ملیّت جایی ندارد...

ازاین مناسب،نمونه های زیادی هست که افرادی غیربومی،ولی باتابعیت آن کشور،درکشوری غیرازموطن اصلی خودبراثرشایستگی ولیاقت،بارعایت عدالت وانتخاب دمکراتیک،توانسته اندمدارج ترقی راطی وخودراتثبیت کنند!

سالهاپیش«اعتمادی»پرسشگرمجله‌ی«جوانان»(درگفت‌وگوی اختصاصی،شماره 653 به تاریخ15مرداد1358) ازمرحوم «محمدمنتظری» می پرسد:

«روزنامه ها درآن موقع از قول شما جمله ای نوشتند که«منتظری»گفته است من «ایرانی»نیستم؛ من مسلمانم.بحساب دیگر،شماچیزی بنام وطن وملیّت نمی شناسید؛فقط«امت اسلامی»راتبلیغ می کنید،درحالیکه پیامبر اسلام هم فرموده «حب الوطن من الایمان»؟!...آیابراستی شما چنین چیزی گفته اید؟اصلاوطن ازناحیه شماچه مفهومی دارد؟

«محمد منتظری»درپاسخ می گوید:

«جمله ای که من گفتم این است:مادرایران براساس ارزش های انسانی واسلامی انقلاب کردیم،درحقیقت امروزکه مابه مصاحبه نشسته ایم چه انگیزه ای دارد؟ آیا جغرافیایست؟ آیازبان است؟ آیانژاداست؟ شاهنشاه آریامهرهم درایران بوده،نژادش آریا،زبانش فارسی بود.خیر،این هامساله نیست.روابط انسانی و اسلامی مایه این انقلاب بوده است...اسلام برای همه آدمهاارزش قائل است.پیغمبر بین المللی فکر می کرد،درایران هم شرط انتخاب رئیس جمهوری راایرانی بودن نمی دانم.ماشرایط رااسلامی می دانیم وروابط ممکن است یکنفرغیرایرانی بیاید اینجاویک ایرانی برود جای دیگر کار کند.لیاقت نشان بدهد.قرآن می گوید:بهترین شما نسل بشر کسی است که تقوایش بیشتر باشد...»

وهمانطورکه می دانیم درموردکاندیداتوری جلال الدین فارسی(جدای ازشخصیت فردی ورفتارسیاسی وبحث انتخاب دمکراتیک)صلاحیت وی برای اولین دوره ی ریاست جمهوری درنظام تازه تاسیس جمهوری اسلامی،به علت افغانی الاصل بودن رد شد.

وهم چنین درآینده بحث انتخاب ولی فقیه در مجلس خبرگان...

درجهان وجغرافیای سیاسی جهان بینی ناسیونالیزم وجهان بینی انترناسیونالیرم، هردو مساله ومساله سازبوده است.

وبه نظر می آیددرایدئولوژی وجهانبینی اسلامی که برقرآن مبتنی ست ومعیاربرتری از سوی خدا،تقوی ولیاقت عنوان شده است؛آنجاکه درسوره ی حجرات،آیه ی 13 می گوید:

یا أیُّهَا النّاسُ إِنَّا خَلَقناکُم مَن ذَکَرٍ وَ أُنثَی وَ جَعَنَاکُم شُعُوباً وقَبَائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَکرَمَکُم عِندَاللّهِ أَتقَاکُم إِنَّ اللهَ عَلیم خبیر(ای مردم!بی تردیدماهمه افرادنوع شماراازیک مرد وزن(آدم وحوا)آفریدیم وشماراقبیله ای بزرگ و کوچک قرار دادیم تا همدیگر بشناسید مسلماً گرامی ترین شما نزدخدا پرهیزکارترین شماست همانا خداوند بسیار دانا وآگاه است)که براساس نص صریح قرآن:وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى؛و اينكه براى انسان جز حاصل تلاش او نيست که باآنهم بااعمال عدالت ودرستی وصداقت بدست می آید،مترادف بامعیارهای امروزی برپایه حقوق بشراست.

آیادرهزاره ی سوم میلادی که شبکه های رسانه ای همچون ماهواره واینترنت، جغرافیارابه یک دهکده جهانی  وبی مرزتبدیل کرده،منازعات گذشته پیرامون ناسیونالیزیم جای خودش رابه جهان بینی جقوق بشری جهان وطنی مبتنی بر معیارمشترک آدمها،یعنی انسانیت ورعایت حقوق بشرولیاقت می دهد؟ومفهوم ناسیونالیزم(به شکل افراطی آن)کم کم،کم رنگ می شود!؟

13خردادماه 1395تهران

 

 

منبع:پژواک ایران

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

facebook Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

   نسخه‌ی چاپی  

محمد شوری

فهرست مطالب محمد شوری در سایت پژواک ایران 

*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت ششم(آتش تهیه)
*وقاحت هم حدی داردآقای فلاحیان!
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت پنجم(چهره اسناد)
*چندسال پیش(قسمت چهارم)ویژه ابوالحسن بنی صدر(خمینی پاریسی)
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت سوم(قطب فقط قطب ولایت فقیه)
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت دوم(هاشمی،هاشمی،ابوالحسن درنره!)
*چندسال پیش (ویژه ابوالحسن بنی صدر) - قسمت اول (دادستان،دادستان، ابوالحسن درنره!)
*عامل تغییرنظام شناسایی شد!
*به مناسبت آغازبکار سی‌‌‌امین نمایشگاه بین المللی کتاب در تهران، در شهرآفتاب
*استبداد نامرئی
*تحریم؛ رفراندوم انتخاباتی
*احمدی نژاد،کوتوله ای که غول شد!
*بهمن۵۷؛انقلاب گیوتین
*هاشمی رفسنجانی؛انحصارطلبی اصلاح طلب!
*در پاسخ به بیانیه ی دادگاه ویژه روحانیت به احمد منتظری؛ من یکی ازاعضای باند سیدمهدی هاشمی هستم!
*فتح سفارت آمریکا در13 آبان 1358رابطه های بی رابطه؛ تدابیر بی تدبیر!
*دین را زمینی کنیم!
*مشکل جهان اسلام متولی آن است!
*دو روی سکه ی بحران سوریه
*نفوذی انقلابی زیرعبای من!؟
*فقدان رهبری درپساخامنه ای
*مبارزه بافساد؛ نمایشی کمدی درام مبارزه بافساد در جمهوری اسلامی
* روزشمارمن و روزنامه سلام
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7تیر1360 (قمست پایانی)
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7 تیر 1360(قسمت چهارم)
*چندسال پیش (44) محمد منتظری، وفات 7تیر 1360 (قسمت سوم)
*چندسال پیش(44)محمدمنتظری،وفات7تیر1360(قسمت دوم)
*چندسال پیش (۴۴) - محمدمنتظری، وفات ۷ تیر ۱۳۶۰ (قسمت اول) کاسه داغ تر از آش
*جهان بینی حقوق بشری جهان وطنی!
*سروش سلمان رشدی!
*اجتهاد در مقابل نص؛اساس جمهوری اسلامی ایران
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش دوم
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش اول
*توبه نصوح،حق الناس و ج.ا.ا
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)تیترخبر
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)من ساواکی نیستم
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)زندانی وخانواده های زندانیان
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)احزاب وگروه هاوسازمانها
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)حرفهای تلفنی مردم
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های نظامیان، افراد حکومتی و سیاستمداران
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)روحانیت وحکومت اسلامی
* چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های روشنفکران
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)عکس امام در ماه
* سخنی که طنز ومحضکه عام وخاص شد!
*دمکراسی سلبی
*در فقد آیت الله منتطری
*اگر حصرکروبی ومیرحسین موسوی برداشته شود چه می شود؟
*مصاحبه ای منتشر نشده ای با خانواده جید شریف
*آیا هاشمی رفسنجانی عوض شده است؟
*چرخه قدرت در مطبوعات در حال کما!
*جامعه مدنی و جامعه زدنی(مجموعه اول)
*اسلام را از مسیراصلی منحرف کردیم!
*من ماله می کشم پس هستم!
*دمکراسی دینی!
*پارادوکس نفاق
*حزب اصلاحات حق مسلم ماست!
*«علامه» بجای «آیت الله»!
*فرهنگ اقتصاد،سیاست فرهنگی
*انقلابی که آنرا به مرگ گرفتند وبه تب راضی شد!
*سرباز گمنام در انواع مختلف/این یک داستان واقعی ست
*مملکت همش واس ماس؛ این یک داستان واقعی ست
*قول سیاست،غول اقتصاد
*حفظ نظامه،مگه چیه؟
*تفاوت اپوزیسیون در گذشته و حال؟
* دولت سایه ای که من می دانم قسمت ا تا ده
*ولایت فقیه خوب/ولایت فقیه بد
*۳۶ سال سلطنت فقیه
* شرکت سهامی خاص ج.ا.ا.با مشغولیت نامحدود!
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه دوم)
*هارمونی علی مطهری!
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه اول)
*تاوان 444 روز
*داعش دشمن فرضی صهیونیزم،غرب وآمریکا
*آمریکا منجی بشریت!
*این یک داستان واقعی ست
*نیمه پر، نیمه خالی
*خط قرمز ماست!
*نقشه پیش فرض در دست های آلوده
*شنود چی های «واجا»ونوچه شیپورچی های مطبوعات چی!
*روزخبرنگار، انجمن صنفی روزنامه نگاران و خودم
*کتاب، نمایشگاه، یک گزارش
*34سالگی انقلاب بهمن 57
*قرآن رمل و اسطرلاب نیست
*احمدی نژاد اصلاح طلب می شود
*گیرِ مردم
*تفاوت منتظری و خمینی
*قانون اساسی با سرویس پوپولیسم!
*سکولاریزم دینی!
*دلار رازی است
*خاتمی خامنه ای را نجات می دهد!
*حفظ نظام یا انقلاب؟
*هاشمی شویی
*بدویت سیاسی
*آگاهی ایزوله شده
*رضاخجسته رحیمی،سعید حجاریان؛ پرسش هایی که نشد،حرفهایی که نزد!
*آیاترورهای هسته ای کاروزارت اطلاعات است؟!
*اقتصادمقاربتی؛واقعیت این است!
*تغییر کاربری در حکومت
*هوس زور آزمایی با اسرائیل
*روشنفکری شریعتی
*نظارت حراستی!
*اصلاحات فقط با تغییر قانون اساسی میسور است
*ما بی شرف ها مانده ایم
*نفتی که ملی نشد،ملتی که نفتی شد!
*جدایی نان از سیاست
*مردم جن زده مفتون شیدایی سیاستمداران!
*پهلوی رضا پهلوی، آینه چو عیب تو بنمود راست/خود شکن آینه شکستن خطاست
*دور زدن دمکراسی!
*احمدی نژاد این روزها یک توپ بسکتبال شده است!
*بورژوا کُمپرادُرهای مسلمان!
*«واجا»
*سوتک و سکوت