روشنفکری شریعتی
محمد شوری

روشنفکری شریعتی با روشنفکری خیلی از روشنفکران تفاوت داشت.اشتراک شریعتی و روحانیون در این بودکه می رفت و در مساجد و حسینیه ها و در میان مردم عادی سخن می گفت.ولی زبانش با زبان روحانیت تفاوت فاحش داشت.

درحالی که غالب روحانیون با ارتزاق ازجیب مردم،بارفتارهای عوامانه مردم ملموس، و سواربرآن می شدند؛وبرای همین هم بود که توانستند انقلاب بهمن 57 را مصادره به مطلوب کنند!

یادم هست یکی از طلاب آن دوره که اینک جزوفضلای طراز اول و از مدرسین حوزه است،وقتی آمده بود آبادان تا کلاس قرآن بگذارد،می گفت اسلام برای روحانیت مثل موج رادیو است که در هرفرکانسی که بخواهد می تواند آنرا بچرخاند!

و وقتی با این دیدگاه فقهی که معتقد به دفع افسد به فاسد و احکام ثانویه و اولیه است و حفظ نظام و حکومتش اگر منجربه ترک نمازهم شود واجب است، روبرو شدم،به یادسخن فوق الذکر افتادم؛و وقتی نتیجه  35 سال حکومت روحانیون -که در هر پُست دولتی،غیردولتی و انتفاعی و غیرانتفاعی یا ریاست می کنند و یا معاونت و یا نظارت!وآنچه هست محصول دینی است که اینهابه این شیوه برای مردم عرضه کرده اند،یاد تئوری مرحوم«مارکس»افتادم که گفت:«دین افیون توده هاست»!؟لذا با این دین گریزی حاضر -که خود نیز اقرار می کنند و دست پخت خودشان هم هست-پیش بینی می شود که تا یک دوره نظام سکولاریزمی در ایران حاکم و تجربه نشود،آگاهانه بادین آشتی  کردن هم میسورنخواهدبود!(تاریخ دولت عثمانی وآتاتورکیسم بعدازآن شاهدتاریخی است).

شریعتی هم مغضوب روحانیون بود و هم برخی از روشنفکران.

روحانیون بخاطر اینکه بقول بازرگان هیچ کاسبی از رقیب خوشش نمی آید؛ مخصوصا اینکه جنسش  مرغوب تر هم باشد!(نقل قول به مضمون).

شریعتی هم چنین مغضوب برخی روشنفکران وطنی هم بود؛چون ازجنس آنهاحرف نمی زد وگاهی نیز کاسه وکوزه  شان را می شکست!

اما با این وجود و پس از35سال که از مرگ مشکوک وی می گذرد،هیچ زمانی و سالی و ماهی و روزی نبوده که حرف و نقل قول از شریعتی نباشد. و این یعنی همان زنده بودن وی؛که  اثرگذاری اورا مُسلَّم و مُبرهن می سازد و نشان می دهد.

در بین روشنفکران دوره همزمانی و قبل و بعد از وی، چنین ویژگی وجود ندارد؛ و این یعنی تفاوت روشنفکری شریعتی با روشنفکری رسمی و کلاسیک!

درمیان روحانیون درجه یک نیز این ویژگی خیلی کم هست و شاید آیت الله منتظری تک محصول آن باشد.

و اتفاقا ریشه اختلاف امام و ایشان(استاد و شاگرد،مُرید و مُراد)را هم می توان در  نگاه به علی شریعتی پیدا کرد!

نوع نگرش این دو به جامعه و مردم و مصادیق ملموس زندگی متفاوت بود؛ همین نیزاثرخودش را در پیچ و تاب سیاسی کاری سیاستمداران دوران انقلاب،گذاشت و بالاخره منجر به جدایی منتظری  از امام شد.

امام  هیچگاه دردوره حیات و بعد از فوت علی شریعتی (به غیر از یک مورد که آنهم چون مواجه با انبوه پیام تسلیت شده بود، و در نامه ای  خطاب به دکتر ابراهیم یزدی از ایشان نام برده؛ذکری نکرده است؛که آنهم بدون هیچ نوع واکنش احساسی و عاطفی بوده است؛تمامی حرفها و نقل قولها هم   با واسطه است که درهر دوره ای  مختلف بوده  و تاریخ مصرف خودش را داشته  است!

اما آیت الله منتظری،دردوره ای که کتاب اسلام شناسی علی شریعتی کفریات و زندیق از سوی روحانیون معرفی می شد،در پشت جلد همان کتاب بادست خط و امضای خودش نوشت: این کتاب را به کتابخانه  مسجد اهداء می کنم!

و وقتی به سوابق ایشان و امام دردوره های زندگی نگاه کنید،همان نوع روشنفکری،متاثربوده است.

مثلا امام بیشترین عمرش را درحوزه نجف و با روحانیون سنتی و افراد محدود و دور از ایران گذارند،فقط در دوره ای که در پاریس و با افرادی روشنفکر کلاهی سروکارداشت نوع سخنانش نیزتفاوت دارد،و وقتی واردایران شد و حکومت را بدست گرفت،همزمان باجنگ و دیگر مسائل،عقایدش نیز بسته تر و دُگماتیسم تر شد.

اما درعوض آقای منتظری در دوره شاه،در زندانها و در تبعیدها با همه نوع تیپ شخصیتی زندگی کرد و مباحثه؛ از مارکسیستها تا روحانیون سنتی وغیره...وهرچه زمان گذشت نشان دادن تنها مرجع تقلیدی بود که روشنفکری کرد!

برخی می خواهند  وضع موجود ناشی  از رفتارهای اخلاقی و عملی دولت و حکومت جمهوری اسلامی و تئوری ولایت فقیه را محصول تفکرات علی شریعتی  بدانند.

یادم هست دراولین تظاهرات علیه رژیم شاه،درشهرآبادان که از حسینیه اصفهانیها،که  حسینیه ای بود شبیه حسینیه ارشاد تهران وبجای فرش،صندلی ومیز بود وسخنرانهای مختلف ومتفاوت رادعوت می کرد،شروع شد،وقتی به مناسبت هفت شهدای قم،بعداز یک سخنرانی جمعیت به خیابان ریخت وعلیه شاه شعارداد،یک نفر وسط جمعیت و به تنهایی فریاد زد: مرگ برشریعتی؟!؟

الان نیز همان ها و همان نگاه،با موج سواری،می خواهد ازآب گل آلود ماهی  بگیرد و عملکرد35حکومت  و ولایت مطلقه فقیه را نتیجه افکار علی شریعتی تلقین کند.درصورتی که مشکل این مملکت و مردم فقط ناآگاهی واحساساتی بودنشان  هست که به راحتی به هر دولت و هر فرد کاریزمایی سواری می دهد.و وقتی عصبی می شود،شورشگری می کند.عصیان ناشی از کم اطلاعی و نا آگاهی از حقوق اجتماعی و شخصی،سبب شده هردولتی که آمدبرایش هورابکشد و دنبالش بدود...و باهمین شناخت از مردم است که برخی (مخصوصا اصلاح طلبان دولتی و حکومتی)که خود سالها جزو مدیران دست اول این کشوربوده  و یک دست شان در جیب ولایت فقیه،ولی اینک از ویروسی حرف می زنند که حتی سخنگوی شان در خارج از کشورهم حاضرنیست به صراحت وی حرف بزند وحرفش را نظرشخصی می داند! می خواهندباپشتوانه رانتی خود،موج سواری کنند و دوباره مدیریت!

سخن آخر آنکه:زمانه ما هنوز به نوع روشنفکری شریعتی نیازمنداست.که بتواند باشجاعت و بدون پشتوانه رانتی-دولتی،آگاهی و فهماندن را در مردم تزریق کند؛چون بقول خودش،تاملتی نفهمد،حرف زدن ازاستقلال اقتصادی و فرهنگی و سیاسی حبابی بیش نیست!(نقل به مضمون).

والسلام

محمد شوری(نویسنده وروزنامه نگار)

29خرداد91

منبع:پژواک ایران


محمد شوری

فهرست مطالب محمد شوری در سایت پژواک ایران 

*مصلحت کثیف در چهل سالگی انقلاب!  [2019 Feb] 
* شکنجه و تو چه می دانی شکنجه چیست؟  [2019 Jan] 
*جمهوری اسلامی مواد مخدر است!  [2019 Jan] 
* ایدئولوژی تحریم!  [2018 Nov] 
*سید محمد خاتمی چرخ تیوبلس نظام!  [2018 Nov] 
*دِل و دُماغ اصلاحات در ایران [2018 Sep] 
*مستند قائم مقام؛غش در معامله!  [2018 Aug] 
*اصلاحات اقتصادی در گرو اصلاحات سیاسی ست! [2018 Aug] 
*براندازی مصلحانه؟!  [2018 Jun] 
*چهار راه اصلاحات در بن بست ولایت فقیه! [2018 May] 
*در سرزمین سوخته قحط الرجال نیست! [2018 Apr] 
*همیشه پای یک روحانی درمیان است!  [2018 Mar] 
*گفت و گوی ملی؛ فریبی دیگر!  [2018 Mar] 
* پروپاگاندای احمدی نژاد [2018 Feb] 
* سرویس بهداشتی جاسوسان [2018 Feb] 
*فریب رفراندوم [2018 Feb] 
*انقلابی سزارینی!  [2018 Jan] 
*اگرخامنه ای فوت کند...اگرخاتمی رهبرشود!  [2018 Jan] 
*مشکل خامنه ای بحران رهبری ست!  [2018 Jan] 
*جمهوری ایران!  [2018 Jan] 
*قلب حقیقت درماجرای مک فارلین! [2017 Nov] 
*چندسال پیش(۸شهریور۱۳۶۰؛انفجارکاخ نخست وزیری(شهیدسوم! [2017 Aug] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت پایانی(پایان جمهوری) [2017 Aug] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت هفتم(تدارکاتچی ولایت فقیه)  [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت ششم(آتش تهیه)  [2017 Jul] 
*وقاحت هم حدی داردآقای فلاحیان! [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت پنجم(چهره اسناد) [2017 Jul] 
*چندسال پیش(قسمت چهارم)ویژه ابوالحسن بنی صدر(خمینی پاریسی)  [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت سوم(قطب فقط قطب ولایت فقیه) [2017 Jun] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت دوم(هاشمی،هاشمی،ابوالحسن درنره!) [2017 Jun] 
*چندسال پیش (ویژه ابوالحسن بنی صدر) - قسمت اول (دادستان،دادستان، ابوالحسن درنره!) [2017 Jun] 
*عامل تغییرنظام شناسایی شد! [2017 May] 
*به مناسبت آغازبکار سی‌‌‌امین نمایشگاه بین المللی کتاب در تهران، در شهرآفتاب [2017 May] 
*استبداد نامرئی [2017 Apr] 
*تحریم؛ رفراندوم انتخاباتی [2017 Apr] 
*احمدی نژاد،کوتوله ای که غول شد! [2017 Apr] 
*بهمن۵۷؛انقلاب گیوتین  [2017 Feb] 
*هاشمی رفسنجانی؛انحصارطلبی اصلاح طلب!  [2017 Jan] 
*در پاسخ به بیانیه ی دادگاه ویژه روحانیت به احمد منتظری؛ من یکی ازاعضای باند سیدمهدی هاشمی هستم!  [2016 Dec] 
*فتح سفارت آمریکا در13 آبان 1358رابطه های بی رابطه؛ تدابیر بی تدبیر!  [2016 Nov] 
*دین را زمینی کنیم!  [2016 Oct] 
*مشکل جهان اسلام متولی آن است! [2016 Oct] 
*دو روی سکه ی بحران سوریه [2016 Oct] 
*نفوذی انقلابی زیرعبای من!؟ [2016 Aug] 
*فقدان رهبری درپساخامنه ای  [2016 Jul] 
*مبارزه بافساد؛ نمایشی کمدی درام مبارزه بافساد در جمهوری اسلامی [2016 Jul] 
* روزشمارمن و روزنامه سلام [2016 Jul] 
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7تیر1360 (قمست پایانی) [2016 Jul] 
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7 تیر 1360(قسمت چهارم) [2016 Jun] 
*چندسال پیش (44) محمد منتظری، وفات 7تیر 1360 (قسمت سوم)  [2016 Jun] 
*چندسال پیش(44)محمدمنتظری،وفات7تیر1360(قسمت دوم)  [2016 Jun] 
*چندسال پیش (۴۴) - محمدمنتظری، وفات ۷ تیر ۱۳۶۰ (قسمت اول) کاسه داغ تر از آش [2016 Jun] 
*جهان بینی حقوق بشری جهان وطنی! [2016 Jun] 
*سروش سلمان رشدی!  [2016 May] 
*اجتهاد در مقابل نص؛اساس جمهوری اسلامی ایران [2016 May] 
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش دوم [2016 May] 
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش اول  [2016 May] 
*توبه نصوح،حق الناس و ج.ا.ا  [2016 Apr] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)تیترخبر [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)من ساواکی نیستم  [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)زندانی وخانواده های زندانیان [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)احزاب وگروه هاوسازمانها [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)حرفهای تلفنی مردم [2016 Jan] 
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های نظامیان، افراد حکومتی و سیاستمداران [2016 Jan] 
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)روحانیت وحکومت اسلامی [2016 Jan] 
* چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های روشنفکران [2016 Jan] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)عکس امام در ماه [2016 Jan] 
* سخنی که طنز ومحضکه عام وخاص شد! [2016 Jan] 
*دمکراسی سلبی [2016 Jan] 
*در فقد آیت الله منتطری [2015 Dec] 
*اگر حصرکروبی ومیرحسین موسوی برداشته شود چه می شود؟ [2015 Nov] 
*مصاحبه ای منتشر نشده ای با خانواده جید شریف [2015 Nov] 
*آیا هاشمی رفسنجانی عوض شده است؟ [2015 Nov] 
*چرخه قدرت در مطبوعات در حال کما! [2015 Nov] 
*جامعه مدنی و جامعه زدنی(مجموعه اول) [2015 Nov] 
*اسلام را از مسیراصلی منحرف کردیم! [2015 Oct] 
*من ماله می کشم پس هستم! [2015 Sep] 
*دمکراسی دینی! [2015 Sep] 
*پارادوکس نفاق [2015 Aug] 
*حزب اصلاحات حق مسلم ماست! [2015 Aug] 
*«علامه» بجای «آیت الله»! [2015 Aug] 
*فرهنگ اقتصاد،سیاست فرهنگی [2015 Aug] 
*انقلابی که آنرا به مرگ گرفتند وبه تب راضی شد! [2015 Jul] 
*سرباز گمنام در انواع مختلف/این یک داستان واقعی ست [2015 Jun] 
*مملکت همش واس ماس؛ این یک داستان واقعی ست [2015 May] 
*قول سیاست،غول اقتصاد [2015 Apr] 
*حفظ نظامه،مگه چیه؟ [2015 Apr] 
*تفاوت اپوزیسیون در گذشته و حال؟ [2015 Mar] 
* دولت سایه ای که من می دانم قسمت ا تا ده [2015 Mar] 
*ولایت فقیه خوب/ولایت فقیه بد [2015 Feb] 
*۳۶ سال سلطنت فقیه [2015 Feb] 
* شرکت سهامی خاص ج.ا.ا.با مشغولیت نامحدود! [2015 Jan] 
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه دوم) [2015 Jan] 
*هارمونی علی مطهری! [2015 Jan] 
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه اول) [2014 Dec] 
*تاوان 444 روز [2014 Nov] 
*داعش دشمن فرضی صهیونیزم،غرب وآمریکا [2014 Oct] 
*آمریکا منجی بشریت! [2014 Aug] 
*این یک داستان واقعی ست [2014 Apr] 
*نیمه پر، نیمه خالی [2014 Jan] 
*خط قرمز ماست! [2013 Nov] 
*نقشه پیش فرض در دست های آلوده [2013 Oct] 
*شنود چی های «واجا»ونوچه شیپورچی های مطبوعات چی! [2013 Sep] 
*روزخبرنگار، انجمن صنفی روزنامه نگاران و خودم [2013 Aug] 
*کتاب، نمایشگاه، یک گزارش [2013 May] 
*34سالگی انقلاب بهمن 57 [2013 Jan] 
*قرآن رمل و اسطرلاب نیست [2013 Jan] 
*احمدی نژاد اصلاح طلب می شود [2013 Jan] 
*گیرِ مردم [2013 Jan] 
*تفاوت منتظری و خمینی [2012 Dec] 
*قانون اساسی با سرویس پوپولیسم! [2012 Dec] 
*سکولاریزم دینی! [2012 Nov] 
*دلار رازی است [2012 Nov] 
*خاتمی خامنه ای را نجات می دهد! [2012 Nov] 
*حفظ نظام یا انقلاب؟ [2012 Oct] 
*هاشمی شویی [2012 Oct] 
*بدویت سیاسی [2012 Sep] 
*آگاهی ایزوله شده [2012 Sep] 
*رضاخجسته رحیمی،سعید حجاریان؛ پرسش هایی که نشد،حرفهایی که نزد! [2012 Sep] 
*آیاترورهای هسته ای کاروزارت اطلاعات است؟! [2012 Aug] 
*اقتصادمقاربتی؛واقعیت این است! [2012 Jul] 
*تغییر کاربری در حکومت [2012 Jul] 
*هوس زور آزمایی با اسرائیل [2012 Jun] 
*روشنفکری شریعتی [2012 Jun] 
*نظارت حراستی! [2012 Jun] 
*اصلاحات فقط با تغییر قانون اساسی میسور است [2012 Jun] 
*ما بی شرف ها مانده ایم [2012 Apr] 
*نفتی که ملی نشد،ملتی که نفتی شد! [2012 Mar] 
*جدایی نان از سیاست [2012 Mar] 
*مردم جن زده مفتون شیدایی سیاستمداران! [2012 Jan] 
*پهلوی رضا پهلوی، آینه چو عیب تو بنمود راست/خود شکن آینه شکستن خطاست [2012 Jan] 
*دور زدن دمکراسی!  [2011 Oct] 
*احمدی نژاد این روزها یک توپ بسکتبال شده است! [2011 Oct] 
*بورژوا کُمپرادُرهای مسلمان! [2011 Sep] 
*«واجا» [2011 Aug] 
*سوتک و سکوت [2011 Jan]