سکولاریزم دینی!
محمد شوری

سکولاریزم دینی!

برای اصلاح انقلاب بهمن 57،راه هایی هست؛یک راه هم پروسه سکولاریزم دینی در پروژه های حکومتی است!

اصلاح طلبان،هم چنین سیدمحمدخاتمی(چنانچه رویکردی بیش ازگذشته به ایشان شد)تابوشکنی کندودرمقام ریاست جمهوری سه باره!خود،خودراخلع لباس، (همانطورکه احمدقابل بودودرموردلباس روحانیت گفته است)و بعد،ابتدا قانون اساسی رااصلاح واصل«ولایت فقیه»راحذف وازمدیریت«حکومت دینی»به مدیریت «حکومت دیندار»گذارشود.

بین«حکومت دینی»و«حکومت دیندار»تفاوت فاحش هست؛وگاه ناقض همند؛شرح مصادیق غور و قوت می خواهدکه فعلامجالش نیست.[1]

باچنین رویکردی می توان بنیادی ترین اصلاحات راانجام داد و با جَهش،به«جمهوری پنجم»قدم گذاشت.

درمواجهه ومقابله نخست،جمع سکولاریزم ودین جمع نقیضین به نظرمی رسد! اما اگردقیق آنالیز شود،متوجه می شویم اینطورنیست.

می توانند جمع ضدین باشند؛که گفته اندجمع نقیضین محال،ولی جمع ضدین ممکن»و باعث حرکت،تکامل و تولد است:

بقول مولانا در مثنوی:

که ز ضدها ضدها آید پدید

در سویدا نور دایم آفرید

پس بضد نور دانستی تو نور

ضد بضد را می نماید در صدور

اگر بخواهیم همه قرآن را دریک آیه خلاصه و«همه حرف خدا»[2]را در همین یک آیه بیان کنیم،.آیه هفدهم سوره زمراست:

«فبشرعبادالذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئک هدیهم الله واولئک اولوالالباب»که سکولاریزم دینی  هم از آن مستفاد می شود!

]بین سکولاریته،سکولاریزاسیون و سکولاریسم تفاوت است[و می تواندهمچون حکومت دینی شود:

 ]ایدئولوژی خیلی مستعدآن است که ماراگرفتارمعرفتی کاذب کندوسکولاریسم نیز ازاین مستثنی نیست[.

 ]مهم ترین فرق مفهوم سکولاریسم وسکولاریزاسیون این است که اولی نوعی ایدئولوژی است که مولدان وحاملان آن می خواهندبراساس آن نوعی نظم اجتماعی بیافرینندکه دین یادرشکل گیری آن هیچ نقشی نداشته باشد و یا کمترین اثر و نقش راداشته باشد.درحالی که دومی پدیده ای اجتماعی است که لزوما به نحو ارادی و باخواست این و آن محقق نمی شود و چه بسا نتیجه ناخواسته عملکرد خود دینداران باشد.از سوی دیگر،فعالیت های سکولاریست ها نیز لزوما به سکولاریزاسیون نمی انجامد.بلکه چه بسانتیجه ناخواسته کُنش آنان روی آوری بیشترمردمان به دین و قوت گرفتن اجتماعی دین باشد.نمونه آن را در سکولارسازی آمرانه حکومت پهلوی مشاهده کرده ایم[.[3]

می توان با تابوشکنی وبا این رویکرد،بین سکولاریزاسیون و دین(نهادسنتی وریشه فرهنگی مردم و جامعه)آشتی برقرارکرد.

این پدیده در رویکردجهان اسلام و عرب واهل تسنن در تغییرحکومت و در دمکراسی خواهی محسوس است،امادرکشورشیعه مذهب ایران کمی سخت است!

اصلاح طلبان رویکردی اصلاحی خود را باید به این سمت و سو تغییردهند،درغیراین صورت،آب در هاونگ کوفتن است.

محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)/24آبان91

 

 

 

 1-رجوع شودبه یادداشت اینجانب(با نام مستعارعلی میثمی)درروزنامه«صبح امروز»،مورخ12دی 1377باعنوان«حکومت دینی،حکومت دیندار».

 2-«همه حرف خدا»درسه جلد.عنوان کتابی ازهمین نویسنده.انتشارات شرکت قلم.

 3-دوماهنامه چشم انداز.به مدیر مسئولی لطف الله میثمی.ش74.گفتگو با «مقصود فراستخواه» و «حسن محدثی»

 

 

منبع:پژواک ایران

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

facebook Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

   نسخه‌ی چاپی  

محمد شوری

فهرست مطالب محمد شوری در سایت پژواک ایران 

*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت ششم(آتش تهیه)
*وقاحت هم حدی داردآقای فلاحیان!
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت پنجم(چهره اسناد)
*چندسال پیش(قسمت چهارم)ویژه ابوالحسن بنی صدر(خمینی پاریسی)
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت سوم(قطب فقط قطب ولایت فقیه)
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت دوم(هاشمی،هاشمی،ابوالحسن درنره!)
*چندسال پیش (ویژه ابوالحسن بنی صدر) - قسمت اول (دادستان،دادستان، ابوالحسن درنره!)
*عامل تغییرنظام شناسایی شد!
*به مناسبت آغازبکار سی‌‌‌امین نمایشگاه بین المللی کتاب در تهران، در شهرآفتاب
*استبداد نامرئی
*تحریم؛ رفراندوم انتخاباتی
*احمدی نژاد،کوتوله ای که غول شد!
*بهمن۵۷؛انقلاب گیوتین
*هاشمی رفسنجانی؛انحصارطلبی اصلاح طلب!
*در پاسخ به بیانیه ی دادگاه ویژه روحانیت به احمد منتظری؛ من یکی ازاعضای باند سیدمهدی هاشمی هستم!
*فتح سفارت آمریکا در13 آبان 1358رابطه های بی رابطه؛ تدابیر بی تدبیر!
*دین را زمینی کنیم!
*مشکل جهان اسلام متولی آن است!
*دو روی سکه ی بحران سوریه
*نفوذی انقلابی زیرعبای من!؟
*فقدان رهبری درپساخامنه ای
*مبارزه بافساد؛ نمایشی کمدی درام مبارزه بافساد در جمهوری اسلامی
* روزشمارمن و روزنامه سلام
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7تیر1360 (قمست پایانی)
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7 تیر 1360(قسمت چهارم)
*چندسال پیش (44) محمد منتظری، وفات 7تیر 1360 (قسمت سوم)
*چندسال پیش(44)محمدمنتظری،وفات7تیر1360(قسمت دوم)
*چندسال پیش (۴۴) - محمدمنتظری، وفات ۷ تیر ۱۳۶۰ (قسمت اول) کاسه داغ تر از آش
*جهان بینی حقوق بشری جهان وطنی!
*سروش سلمان رشدی!
*اجتهاد در مقابل نص؛اساس جمهوری اسلامی ایران
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش دوم
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش اول
*توبه نصوح،حق الناس و ج.ا.ا
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)تیترخبر
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)من ساواکی نیستم
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)زندانی وخانواده های زندانیان
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)احزاب وگروه هاوسازمانها
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)حرفهای تلفنی مردم
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های نظامیان، افراد حکومتی و سیاستمداران
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)روحانیت وحکومت اسلامی
* چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های روشنفکران
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)عکس امام در ماه
* سخنی که طنز ومحضکه عام وخاص شد!
*دمکراسی سلبی
*در فقد آیت الله منتطری
*اگر حصرکروبی ومیرحسین موسوی برداشته شود چه می شود؟
*مصاحبه ای منتشر نشده ای با خانواده جید شریف
*آیا هاشمی رفسنجانی عوض شده است؟
*چرخه قدرت در مطبوعات در حال کما!
*جامعه مدنی و جامعه زدنی(مجموعه اول)
*اسلام را از مسیراصلی منحرف کردیم!
*من ماله می کشم پس هستم!
*دمکراسی دینی!
*پارادوکس نفاق
*حزب اصلاحات حق مسلم ماست!
*«علامه» بجای «آیت الله»!
*فرهنگ اقتصاد،سیاست فرهنگی
*انقلابی که آنرا به مرگ گرفتند وبه تب راضی شد!
*سرباز گمنام در انواع مختلف/این یک داستان واقعی ست
*مملکت همش واس ماس؛ این یک داستان واقعی ست
*قول سیاست،غول اقتصاد
*حفظ نظامه،مگه چیه؟
*تفاوت اپوزیسیون در گذشته و حال؟
* دولت سایه ای که من می دانم قسمت ا تا ده
*ولایت فقیه خوب/ولایت فقیه بد
*۳۶ سال سلطنت فقیه
* شرکت سهامی خاص ج.ا.ا.با مشغولیت نامحدود!
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه دوم)
*هارمونی علی مطهری!
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه اول)
*تاوان 444 روز
*داعش دشمن فرضی صهیونیزم،غرب وآمریکا
*آمریکا منجی بشریت!
*این یک داستان واقعی ست
*نیمه پر، نیمه خالی
*خط قرمز ماست!
*نقشه پیش فرض در دست های آلوده
*شنود چی های «واجا»ونوچه شیپورچی های مطبوعات چی!
*روزخبرنگار، انجمن صنفی روزنامه نگاران و خودم
*کتاب، نمایشگاه، یک گزارش
*34سالگی انقلاب بهمن 57
*قرآن رمل و اسطرلاب نیست
*احمدی نژاد اصلاح طلب می شود
*گیرِ مردم
*تفاوت منتظری و خمینی
*قانون اساسی با سرویس پوپولیسم!
*سکولاریزم دینی!
*دلار رازی است
*خاتمی خامنه ای را نجات می دهد!
*حفظ نظام یا انقلاب؟
*هاشمی شویی
*بدویت سیاسی
*آگاهی ایزوله شده
*رضاخجسته رحیمی،سعید حجاریان؛ پرسش هایی که نشد،حرفهایی که نزد!
*آیاترورهای هسته ای کاروزارت اطلاعات است؟!
*اقتصادمقاربتی؛واقعیت این است!
*تغییر کاربری در حکومت
*هوس زور آزمایی با اسرائیل
*روشنفکری شریعتی
*نظارت حراستی!
*اصلاحات فقط با تغییر قانون اساسی میسور است
*ما بی شرف ها مانده ایم
*نفتی که ملی نشد،ملتی که نفتی شد!
*جدایی نان از سیاست
*مردم جن زده مفتون شیدایی سیاستمداران!
*پهلوی رضا پهلوی، آینه چو عیب تو بنمود راست/خود شکن آینه شکستن خطاست
*دور زدن دمکراسی!
*احمدی نژاد این روزها یک توپ بسکتبال شده است!
*بورژوا کُمپرادُرهای مسلمان!
*«واجا»
*سوتک و سکوت