مملکت همش واس ماس؛ این یک داستان واقعی ست
محمد شوری

 

زیرلب غُرغُرمی کردوباخودش حرف می زد؛معلوم نبود چی داره زمزمه میکنه؟

فقط لابلای حرفاش شنیدم که هی میگه:«مملکت همش واس اوناس،واس ما که نیست»!تازه صداشون هم بلنده که چرابما امکان وفرصت نمی دن؟!

بهش گفتم:

درست حرف بزن ببینم چی میگی؟

رفیق فابریکم گفت:

«همه مملکت واس اوناس»واس ماکه نیست؛تازه همیناسه قورت ونیمشون هم باقیه!

گفتم:

واضح تر حرف بزن؛منظورتو نمی فهم!؟

رفیق فابریک گفت:

«اون آقا میاد توی دانشگاه ناله می کنه که  بعداز مدتهاتونستم بی یام در دانشگاهی که خودمون حق آب وخاک داریم حرف بزنیم،بمون اجازه نمی دادن!!؟

گفتم:

مگه اینطور نبوده؟

رفیق فابریک گفت:

چراهمینطوره؛امارفیق!تو چراحرف منونمی فهمی؟این نوعی مسخ کردن موضوعی ست که این آقایون هیچ وقت بهش  پاسخ صریحی به این پرسش که ای عزیز  بردار،ای آقا سعید(حجاریان رو میگم)،تابوده و بوده(تواین 35سال)فقط امثال شماها تونسته ایدحرف بزنید،مصاحبه کنید،مطلب بنویسیدوقس علیهذا...

گفتم:

بالاخره اینهامدتی از همه چیز محروم شدن وزندان هم رفته ان!

رفیق فابریک گفت:

دِ همین؛فضاکه کمی مناسب بشه،بازم همینها حق حرف زدن ودیده شدن دارن تازه ادعا می کنن که شهوت دیده شدن ندارن!مردم رو میپیچونن،اصلن همون مردم محرومی که ایشون ازش حرف زد،تواین باغا نیستن!

گفتم:

لزومی نداره،باید مردم رو آگاه کرد!

رفیق فابریک گفت:

چرا هروقت فضا مناسب میشه فقط اینا می تونن مردم رو آگاه کنن؟!!!

بعددنباله حرفش رو گرفت و اضافه کرد:

آقا!شما ودوستان خودی اصولگرایانتان،اصلن به دیگران امکان وفرصت  نمی دید، روزنامه ها که از خودتونه؛خبرنگارکه دوست وتربیت شده گروه وجناح وباند خودتونه،خارج از کشور راهم-با افرادی که  نقش اپوزیسیون بازی می کنن-قرق خودتون کردید؟بنگاه های خبری مثل«بی.بی.سی» و«فردا» و«صدای آمریکا» کارشناسان خودتون اونجا یا کارمند شده ان،ویا فقط باتیپ های خاصی  مصاحبه می کنن که اون هم خام مطالب و نُت یادداشتاشون رو هم شما براشون ارسال می کنید؟مثلن،الان نصف هیات مدیره انجمن صنفی روزنامه نگار یاکارمند «بی.بی.سی» هستن یا کارشناس ومصاحبه شونده دائمی اونچا؛دیگه چی کم دارین؟چی میخاین؟!!

اگه مثل امثال من از رانت مالی برخوردارنبودید،وبدلیل فشارحاکمیت ونیروهای اطلاعاتی وامنیتی از حیُز انتفاع افتاده بودید و8تتان در گرو 9تان بود،خارج از کشور هم نمی تونستید برید،چه می کردید؟

گفتم:

اون ها بلاخره گروهی کارمی کنن وهوای همودارن؟

رفیق فابریک گفت:

اولن این با حرفای دمکرات منشانه وازاین حرفای روشنفکرانه که دائم میزنن منافات داره که بیقه رو بخاطر حضور دائمی خودشون در قدرت، بایکوت کنن؟! ثانین،هموشون اینجوری که میگی نیستن؟مثلن این آقا صادق(زیباکلام رو میگم)به کدام گروه ودسته وابستس؟!ازوقتی که انقلاب پیروز شد تا الان همیشه تونسته حرف بزنه،سخنرانی کنه،مصاحبه باهاش بشه،کتاباشو چاپ کنه،حقوق وامکاناتش مادیش هم قطع نشه.اما حالا که مثلن به دو تا کتاباش مجوز چاپ ندادن،فریادوفغانش گوش فلک رو پرکرد که اگر مجوز ندید میرم افغانستان چاپ می کنم؟تازه برای همین فریاد و فغانش هم،کلی آدم وسایت  ساپورتش می کنن وخودش همین میشه تبلیغ؟!

گفتم: خُب داشتی می گفتی؟

رفیق فابریک گفت:

چی رو داشتم می گفتم؟

گفتم:

سخنرانی آقا سعید تودانشگاه رو!

رفیق فابریک گفت:

آهان،ایشون اومده انتخابات ریاست جمهوری دوم خرداد را باهمه انتخابات و ازجمله ذوره اول مقایسه کرده وگفته تنها انتخابات دوم خردادآزادنه ترین و بی نظیرترین انتخابات بوده؟

ایشون گفته:دردوره اول بنی صدررقیب (همون جلال افغانی)نداشت؛چونکه کاندید«حزب جمهوری اسلامی»از دور خارج شد وباقی رقبا عددی نبودن،برای همین بنی صدر اول شد!!؟!!

اما در دوره خاتمی بااینکه فقط ناطق نوری رفیق رقیب بود!آزادترین انتخابات  در این 35 سال بوده!!

درحالیکه همین ایشون چند پاراگرف بعد خودش مطلب خودش رو نقض میکنه،  اونم اونجایی که گفته:مردم محروم(که اکثریت هم هستن)فقط بخاطر سیادت و مظلومیت خاتمی به ایشون رای دادن؟

ببین چه جوری بلدن اوضاع را به نفع خودشون تحلیل وتفسیر کنن؟

چرا؟چون اگه فرصتی هم بشه،فضا فقط برای ایناس که بلند گو دستشون بدن تا تحلیلاشون را بخورد مردم بدن!

گفتم:

مصاحبه عباس عبدی چی؟ نظرت چیه؟

رفیق فابریک گفت:

ایشون که تحلیلاش در جهت ماسمالیزاسیون کردن اوضاع اصلن رودست ندارده؟

گفتم:چطور؟

رفیق فابریک گفت:

ایشون اولن میاد می گه من اگه سکوت کنم میگن چرا سکوت می کنی؟واگه حرف بزنم ومصاحبه ویادداشت بنویسم میگن شهوت دیده شدن  داره؟

آخه برادرمن تابوده که شما بودید،فضاکه کمی مناسب هم بشه فقط شماها حق حرف زدن دارید!غیراز اینه؟

گفتم:

چی بگم!

رفیق فابریک اضافه کرد:

اویشون  بین اخراج از نظام و خروج از حاکمیت فرق قائل شده؟ببین چه جوری ماس مالیزاسیون میکنه؟!

خروج از حاکمیت یعنی اینکه هواکه پس باشه،اوضاع که به نفع ما نباشه،فرصت حرف زدن که نداشته باشیم،سکوت می کنیم می ریم توپستو،به مطالعه و تحقیقات می پردازیم،حتی برخی مون هم می ریم زندان(زندانی که البته قرنطینه هم هست وکسی سر درنمیاره ولی اخبارشون دائم همه جاهست!)، اما اخراج از حاکمیت یعنی مثل کروبی،مثل میرحسین که حداقل تا خامنه ای زنده س اینهادیگه حق نفس کشیدن هم ندارن؟

می دونی چرا اصلاح طلبان هیچ وقت رک و صریح درمورد اصل ولایت فقیه حرف نمی زنن وهمش میگن باید از ظرفبت های قانون اساسی استفاده(درواقع سو استفاده) کرد!؟

گفتم:

نه؛خودت بگو!

رفیق فابریک گفت:

برای اینکه ولایت فقیه خودش از همه چیزسردرنمیاره،و مجبوره با هدایت دیگران میخشو بکوبه؟

اصلن بازی احزاب درایران – که فقط شب انتخابات هم فعال میشن- بخاطرهمینه که بتونن یه جوری بخشی از قدرت رو بگیرن وآقارو(همون نایب برحق امام زمان،و ولایت مطلقه فقیه رو)مُجاب کنن که مثلن رو این موضوع اینجوری عمل کنه،بهتره!

گفتم:

مگه چه عیبی داره؟شاید بشه بامشاوره درست،راه صحیح رو به آقا نشون بدن!

رفیق فابریک گفت:

عیبی نداره،خیلی هم خوبه،اما موضوع اینه که فقط همینا همیشه مشاوره می تونن بدن.یعنی فقط اینا می تونن  وارد بازی سیاست بشن،یعنی تاموقعی که حضرت آقا-نایب امام زمان بر روی زمین- اینها رواززمین بازی اخراج نکرده و کن فیکونشون نکرده،حق حیات دارن؛لذا مشاوره هاشون هم جوریه که دل آقا رو بدس بیارن،که یک وقت اخراجشون نکنه!نمی دون دل آقا سال های سالس که دست دیگرانی ست که مترصد مرگ ایشونن که با رفتن،کودتا بکنن!؟

اصلن تا حالادیدی همین افراد(مثل عبدی و حجاریان وزیباکلام)مستقیما آقای خامنه ای رو نشانه بگیره؟

گفتم:

نه،خیلی کم. اونی هم که بوده،بازی شون جای ان قلت داره؟

رفیق فابریک گفت:

یکیش برای اینه که(بقول عبدی) از حاکمیت اخراج نشن،ودیگه اینکه برای بعداز فوت ایشون آلترناتیو حفظ نظام و دستیابی به قدرت را برای خودشون محفوظ کنن؟

قول شرف می دم اگه یه روز،اصل نظارت اسنصوابی رو بردارن،وولایت فقیه رو از همین قانون اساسی حذف کنن،همین ها دیگه کسی واسشون تره هم  خُرد  نمی کنه؟

اینهامردم رو توقرنطینه گذاشته ان،تا فقط عده ای خاص دیده شن وبعدهم میگن شهوت دیده شدن نداریم!!؟

گفتم:

خب قحط الرجاله؟

رفیق فابریک گفت:

نه؛جهل الرجاله!

نمیذارن دیگران دیده شن،تا فرصت پیدامی شه وکمی اوضاع مطلوب میشه، فقط بازهمینهاسروکله شون پیدا میشه،همین هاحق گرفتن مجوزنشریه دارن وهمینهاهم کتاباشون چاپ میشه،یه کَم که اوضاع بهترتر هم که  بشه برخی هم می تونن با میو میو کردن  مُدام (بقول همون گفت وشنودی که سالهاپیش شریعتمداری درروزنامه کیهان نوشت)یه تیکه جیگر گیرشون بیاد!

می زارن جلوشون تا سرشون رو نخورن!

گفتم:

بخاطر اینکه:

«مملکت همش واس ماس»!

محمد شوری/نویسنده و روزنامه نگار/ششم خرداد1394

 

 

 

 

 

منبع:پژواک ایران

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

facebook Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

   نسخه‌ی چاپی  

محمد شوری

فهرست مطالب محمد شوری در سایت پژواک ایران 

*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت ششم(آتش تهیه)
*وقاحت هم حدی داردآقای فلاحیان!
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت پنجم(چهره اسناد)
*چندسال پیش(قسمت چهارم)ویژه ابوالحسن بنی صدر(خمینی پاریسی)
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت سوم(قطب فقط قطب ولایت فقیه)
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت دوم(هاشمی،هاشمی،ابوالحسن درنره!)
*چندسال پیش (ویژه ابوالحسن بنی صدر) - قسمت اول (دادستان،دادستان، ابوالحسن درنره!)
*عامل تغییرنظام شناسایی شد!
*به مناسبت آغازبکار سی‌‌‌امین نمایشگاه بین المللی کتاب در تهران، در شهرآفتاب
*استبداد نامرئی
*تحریم؛ رفراندوم انتخاباتی
*احمدی نژاد،کوتوله ای که غول شد!
*بهمن۵۷؛انقلاب گیوتین
*هاشمی رفسنجانی؛انحصارطلبی اصلاح طلب!
*در پاسخ به بیانیه ی دادگاه ویژه روحانیت به احمد منتظری؛ من یکی ازاعضای باند سیدمهدی هاشمی هستم!
*فتح سفارت آمریکا در13 آبان 1358رابطه های بی رابطه؛ تدابیر بی تدبیر!
*دین را زمینی کنیم!
*مشکل جهان اسلام متولی آن است!
*دو روی سکه ی بحران سوریه
*نفوذی انقلابی زیرعبای من!؟
*فقدان رهبری درپساخامنه ای
*مبارزه بافساد؛ نمایشی کمدی درام مبارزه بافساد در جمهوری اسلامی
* روزشمارمن و روزنامه سلام
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7تیر1360 (قمست پایانی)
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7 تیر 1360(قسمت چهارم)
*چندسال پیش (44) محمد منتظری، وفات 7تیر 1360 (قسمت سوم)
*چندسال پیش(44)محمدمنتظری،وفات7تیر1360(قسمت دوم)
*چندسال پیش (۴۴) - محمدمنتظری، وفات ۷ تیر ۱۳۶۰ (قسمت اول) کاسه داغ تر از آش
*جهان بینی حقوق بشری جهان وطنی!
*سروش سلمان رشدی!
*اجتهاد در مقابل نص؛اساس جمهوری اسلامی ایران
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش دوم
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش اول
*توبه نصوح،حق الناس و ج.ا.ا
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)تیترخبر
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)من ساواکی نیستم
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)زندانی وخانواده های زندانیان
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)احزاب وگروه هاوسازمانها
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)حرفهای تلفنی مردم
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های نظامیان، افراد حکومتی و سیاستمداران
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)روحانیت وحکومت اسلامی
* چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های روشنفکران
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)عکس امام در ماه
* سخنی که طنز ومحضکه عام وخاص شد!
*دمکراسی سلبی
*در فقد آیت الله منتطری
*اگر حصرکروبی ومیرحسین موسوی برداشته شود چه می شود؟
*مصاحبه ای منتشر نشده ای با خانواده جید شریف
*آیا هاشمی رفسنجانی عوض شده است؟
*چرخه قدرت در مطبوعات در حال کما!
*جامعه مدنی و جامعه زدنی(مجموعه اول)
*اسلام را از مسیراصلی منحرف کردیم!
*من ماله می کشم پس هستم!
*دمکراسی دینی!
*پارادوکس نفاق
*حزب اصلاحات حق مسلم ماست!
*«علامه» بجای «آیت الله»!
*فرهنگ اقتصاد،سیاست فرهنگی
*انقلابی که آنرا به مرگ گرفتند وبه تب راضی شد!
*سرباز گمنام در انواع مختلف/این یک داستان واقعی ست
*مملکت همش واس ماس؛ این یک داستان واقعی ست
*قول سیاست،غول اقتصاد
*حفظ نظامه،مگه چیه؟
*تفاوت اپوزیسیون در گذشته و حال؟
* دولت سایه ای که من می دانم قسمت ا تا ده
*ولایت فقیه خوب/ولایت فقیه بد
*۳۶ سال سلطنت فقیه
* شرکت سهامی خاص ج.ا.ا.با مشغولیت نامحدود!
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه دوم)
*هارمونی علی مطهری!
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه اول)
*تاوان 444 روز
*داعش دشمن فرضی صهیونیزم،غرب وآمریکا
*آمریکا منجی بشریت!
*این یک داستان واقعی ست
*نیمه پر، نیمه خالی
*خط قرمز ماست!
*نقشه پیش فرض در دست های آلوده
*شنود چی های «واجا»ونوچه شیپورچی های مطبوعات چی!
*روزخبرنگار، انجمن صنفی روزنامه نگاران و خودم
*کتاب، نمایشگاه، یک گزارش
*34سالگی انقلاب بهمن 57
*قرآن رمل و اسطرلاب نیست
*احمدی نژاد اصلاح طلب می شود
*گیرِ مردم
*تفاوت منتظری و خمینی
*قانون اساسی با سرویس پوپولیسم!
*سکولاریزم دینی!
*دلار رازی است
*خاتمی خامنه ای را نجات می دهد!
*حفظ نظام یا انقلاب؟
*هاشمی شویی
*بدویت سیاسی
*آگاهی ایزوله شده
*رضاخجسته رحیمی،سعید حجاریان؛ پرسش هایی که نشد،حرفهایی که نزد!
*آیاترورهای هسته ای کاروزارت اطلاعات است؟!
*اقتصادمقاربتی؛واقعیت این است!
*تغییر کاربری در حکومت
*هوس زور آزمایی با اسرائیل
*روشنفکری شریعتی
*نظارت حراستی!
*اصلاحات فقط با تغییر قانون اساسی میسور است
*ما بی شرف ها مانده ایم
*نفتی که ملی نشد،ملتی که نفتی شد!
*جدایی نان از سیاست
*مردم جن زده مفتون شیدایی سیاستمداران!
*پهلوی رضا پهلوی، آینه چو عیب تو بنمود راست/خود شکن آینه شکستن خطاست
*دور زدن دمکراسی!
*احمدی نژاد این روزها یک توپ بسکتبال شده است!
*بورژوا کُمپرادُرهای مسلمان!
*«واجا»
*سوتک و سکوت