هارمونی علی مطهری!
محمد شوری

 

گشایش در بن بست اندیشه سیاسی نظام ج.ا.ا،وحفظ آن برای بعداز فوت «سید علی خامنه ای» ورهبران کلیدی آن مثل «هاشمی رفسنجانی»(که همه گی آفتاب آب لب بوم هستند)سودا وآرزوی جریان های وفادار به نظام است.

«علی مطهری» در اندیشه گشودن «راه سوم»،(یا خط سوم) درراستای آرمان های نخست انقلاب –که آنرا رجوع و بازگشت به  تفکرو آرای پدرش«آیت الله مرتضی مطهری می داند-به رهبری وهدایت خودش است!

«مرتضی مطهری»،روحانی ومتفکر وفیلسوف برجسته شیعه واز نظریه پردازان اندیشه انقلاب اسلامی ست؛که محبوب«خمینی»ست و آرایش بلااستثنامورد تائیداوست!

اما آیا با این وجود،بعد از 35 سال این امر میسور وممکن است؟

سوابق حاکی از آن است که حتی«خمینی»،نتوانست درمقابل فشار «روحانیت»سنتی وابسته به«بازار»درمقابل عدم  توزیعکتاب«مبانی اقتصاد اسلامی»،(چاپ انتشارات حکمت)کوتاه بیاید ودستور جمع آوری آنرا داد.

«مرتضی مطهری»هم چنین درمورد«ولایت فقیه»ونقش آن درساختار «جمهوری اسلامی»در کتاب«پیرامون انقلاب اسلامی»-که درمصاحبه با «عبدالکریم سروش»از«صداوسیما»در سال نخست انقلاب پخش شد-عقایدی متفاوت با آنچه که بعدا«خمینی»در مورد وظیفه «ولایت فقیه» وحوزه نفوذ و قدرتش بیان کرد-که بعدهم درتعمیم«قانون اساسی» به «ولایت مطلقه فقیه»تعبیرشد-دارد.

هم چنین سلف و جانشین وی«سید علی خامنه ای»،که در درطول ربع قرن حاکمیت بلامنازع خود،متفاوت و متضاد با آنچه «آیت الله مرتضی مطهری»گفته است،عمل کرده ویکی ازعلل مخالفت ها و«ان قلت»های مکرر«علی مطهری»-که تفکر اصولگرایی را هم یدک می کشد- همین رویکرد رهبری به شیوه حکومت داری و بیان اندیشه«ولی فقیه»است!

«آیت الله مرتضی مطهری»هم چنین در مورد مسائل اجتماعی و موضوعات خاص عقایدی متفاوت تر از«روحانیت»سنتی دارد.

او در کتاب «ده گفتار»درمورد«سازمان روحانیت»و شیوه اداره آن و تغذیه مالی  طلاب دینی از اموال خمس عقایدی متفاوت دارد؛ که روحانیت سنتی وابسته به«خمس»از افراد متمول وثروتمند،آنرا نمی پسندد!

وی(آیت الله مرتضی مطهری)،هم چنین در مورد«حجاب»برخلاف آنچه تبلیغ می شود- اندیشه خاصی دارد.

از«سیدمحمود دعایی»،مدیر مسئول روزنامه اطلاعات،نقل شده است که کتاب«حجاب»ایشانرا به نزد خمینی بردندوانتقاد کردند که این کتاب«زنان»را بی حجاب می کند!

آیا با توجه به تجربه حکومت داری به شیوه اندیشه«ولایت فقیه»خمینی و بن بست سیاسی،فکری موجوددر نظام ج.ا.ا،«علی مطهری»ازرویکرد به  اندیشه های پدرش پیروز وموفق بیرون می آید؟

او(علی مطهری)،مخالفان سرسختی دارد:

1-آنچه از وی درموردبرخی مسائل حوزه اجتماعی(مثل حجاب)در«رسانه» های داخلی وبیرونی تبلیغ شده،کار وی را سخت کرده است؛شایداواز پشتیبانی«افکار عمومی»برخوردار نباشد!

2-«اصلاح طلبان»(حکومتی)واصلاح طلبان(غیردوتی)و«اصولگرایان»وابسته به «روحانیت»و هم چنین اندیشه های «آیت الله مصباح»،ازمخالفان وی هستند و این اندیشه(آرای مرتضی مطهری)رابرنمی تابند!

3-«اصلاح طلبان حکومتی» دوست ندارند رهبری وهدایت نظام ج.ا.ا،(بخصوص بعد ازفوت سیدعلی خامنه ا ی)دراختیار غیر خودشان باشد.تا آنجاکه علنا  «سیدمحمد علی ابطحی»انحصارا رهبری آنرا در اختیار«سیدمحمد خاتمی»می داند.برای همین هم هست که از وی پشتیبانی نمی کنند،وپشت وی را خالی کرده اند.

4-اصلاح طلبان غیر دولتی،«سکولار»های دینی،سکولارهای ملی وسکولارهای سیاسی ومطلق کلا با چنین اندیشه هایی از بیخ و بُن مخالف و یادراختلاف فاحش هستند.اما از آنجا که یک ضرب المثل هست که«دشمن دشمن ما،دوست ماست»از وی حمایت می کنند.البته دربرخی از این افراد،«علی مطهری»(وبالطبع پدرش)دشمن محسوب نمی شود!

5-اختلاف«روحانیت»سنتی با«آیت الله مطهری(بدلیل رویکرد متفاوت اودرقبل از انقلاب)اساسی ست و اگر«خمینی»از وی حمایت مطلق نمی کرد و زود به هنگام فوت نمی کرد،شاید او نیز جزو محصورین ومغضوبین انقلاب بود!

6-درهمین راستا،باید اذعان کرد:این ساده انگاری و خوش بینی بیش از حد است که تصور کنیم «سید علی خامنه ای» -رهبر ج.ا.ا.-بیاید و در حمایت ویا کوتاه آمدن از گناه وی(که «9دی»را «یوم الشیطان»نامید)مماشات و صرف نظر کند.

بی شک اوحامی مخالفان«علی مطهری»است.ایشان نمی خواهدبجای تفکر خودش-درربع قرن اداره کشور-اندیشه های «آیت الله مطهری» مطرح شود.

وی همانطور که از«آیت الله منتظری:نگذشت و وی رادر خانه اش حبس نمود، وهمینطور«میرحسین موسوی»و«مهدی کروبی»(ازیاران وفادارخمینی)،بدون قبول مسئولیت رسمی و باحمایت از لابی های پنهان خودش،«علی مطهری» را «بایکوت» و ازحیّز انتفاع خواهدانداخت!اینکه موفق می شود یانه؟ شود،بستگی به طول بقای وحیات خودش دارد!

محمد شوری/نویسنده و روزنامه نگار/24دی 1393

 www.facebook.com/mohammad.shorijeze

 

محمدشوری,آیت الله مطهری,علی مطهری,محمد شوری,خمینی,سید علی خامنه ای,هاشمی رفسنجانی,سید محمد خاتمی,محمد علی ابطحی,کتاب,آیت الله مصباح,خط سوم,اصلاح طلب,اصولگرا,سکولار,حجاب,اقتصاد اسلامی,روحانیت,بازار,خمس,انقلاب,جمهوری اسلامی

منبع:پژواک ایران


محمد شوری

فهرست مطالب محمد شوری در سایت پژواک ایران 

*[کرونا]ی ولایت فقیه!  [2020 Mar] 
*صدور انقلاب؛کالایی که مرجوع شد!  [2020 Feb] 
*۴۱سالگی؛مردم در انقلاب ۵۷ قد نکشیدند!  [2020 Feb] 
*کشته شدن قاسم سلیمانی و نوشیدن جام زهر دوم توسط ولی فقیه سوم! [2020 Jan] 
*آیت الله منتظری؛قائم مقام مردمی،نه رهبری!  [2019 Dec] 
*چه کسانی ازتخریب اموال عمومی دراعتراضات مردمی سود می برند؟ [2019 Nov] 
* روح الله زم [پادوی «دولت سایه»] قربانی شد برای پاسداران گمنام! [2019 Oct] 
*انقلاب یا اصلاح؟ چه باید کرد؟ از کجاآغاز کنیم؟  [2019 Aug] 
*مذاکره و رابطه با آمریکا بقای ولی فقیه بعدی!  [2019 May] 
*آیت الله منتظری آبروی بربادرفته روحانیت!  [2019 May] 
*در فرمالیسم حجاریان سخنی از ولایت فقیه نیست!  [2019 Apr] 
* بازی تام وجری سپاه ایران و حزب جمهوریخواه آمریکا [2019 Apr] 
*هرچه فریاد دارید بر سر ولایت فقیه بکشید! [2019 Apr] 
*سرنظام(ولایت فقیه) برتن آن (جمهوریت) باهزارمن سریش نمی چسبد!  [2019 Mar] 
*«زم نیوز» پادویی از «پادو»های دولت سایه!  [2019 Mar] 
*۱۱ اسفند ۱۳۵۷ ورودگوشت یخ زده ممنوع! [2019 Mar] 
*ازدواج سفید،همان ازدواج موقت در دوران مدرنیته است!  [2019 Mar] 
*مثلث اتحاد درپشت پرده دو نامه معروف خمینی به منتظری [2019 Feb] 
*مصلحت کثیف در چهل سالگی انقلاب!  [2019 Feb] 
* شکنجه و تو چه می دانی شکنجه چیست؟  [2019 Jan] 
*جمهوری اسلامی مواد مخدر است!  [2019 Jan] 
* ایدئولوژی تحریم!  [2018 Nov] 
*سید محمد خاتمی چرخ تیوبلس نظام!  [2018 Nov] 
*دِل و دُماغ اصلاحات در ایران [2018 Sep] 
*مستند قائم مقام؛غش در معامله!  [2018 Aug] 
*اصلاحات اقتصادی در گرو اصلاحات سیاسی ست! [2018 Aug] 
*براندازی مصلحانه؟!  [2018 Jun] 
*چهار راه اصلاحات در بن بست ولایت فقیه! [2018 May] 
*در سرزمین سوخته قحط الرجال نیست! [2018 Apr] 
*همیشه پای یک روحانی درمیان است!  [2018 Mar] 
*گفت و گوی ملی؛ فریبی دیگر!  [2018 Mar] 
* پروپاگاندای احمدی نژاد [2018 Feb] 
* سرویس بهداشتی جاسوسان [2018 Feb] 
*فریب رفراندوم [2018 Feb] 
*انقلابی سزارینی!  [2018 Jan] 
*اگرخامنه ای فوت کند...اگرخاتمی رهبرشود!  [2018 Jan] 
*مشکل خامنه ای بحران رهبری ست!  [2018 Jan] 
*جمهوری ایران!  [2018 Jan] 
*قلب حقیقت درماجرای مک فارلین! [2017 Nov] 
*چندسال پیش(۸شهریور۱۳۶۰؛انفجارکاخ نخست وزیری(شهیدسوم! [2017 Aug] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت پایانی(پایان جمهوری) [2017 Aug] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت هفتم(تدارکاتچی ولایت فقیه)  [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت ششم(آتش تهیه)  [2017 Jul] 
*وقاحت هم حدی داردآقای فلاحیان! [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت پنجم(چهره اسناد) [2017 Jul] 
*چندسال پیش(قسمت چهارم)ویژه ابوالحسن بنی صدر(خمینی پاریسی)  [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت سوم(قطب فقط قطب ولایت فقیه) [2017 Jun] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت دوم(هاشمی،هاشمی،ابوالحسن درنره!) [2017 Jun] 
*چندسال پیش (ویژه ابوالحسن بنی صدر) - قسمت اول (دادستان،دادستان، ابوالحسن درنره!) [2017 Jun] 
*عامل تغییرنظام شناسایی شد! [2017 May] 
*به مناسبت آغازبکار سی‌‌‌امین نمایشگاه بین المللی کتاب در تهران، در شهرآفتاب [2017 May] 
*استبداد نامرئی [2017 Apr] 
*تحریم؛ رفراندوم انتخاباتی [2017 Apr] 
*احمدی نژاد،کوتوله ای که غول شد! [2017 Apr] 
*بهمن۵۷؛انقلاب گیوتین  [2017 Feb] 
*هاشمی رفسنجانی؛انحصارطلبی اصلاح طلب!  [2017 Jan] 
*در پاسخ به بیانیه ی دادگاه ویژه روحانیت به احمد منتظری؛ من یکی ازاعضای باند سیدمهدی هاشمی هستم!  [2016 Dec] 
*فتح سفارت آمریکا در13 آبان 1358رابطه های بی رابطه؛ تدابیر بی تدبیر!  [2016 Nov] 
*دین را زمینی کنیم!  [2016 Oct] 
*مشکل جهان اسلام متولی آن است! [2016 Oct] 
*دو روی سکه ی بحران سوریه [2016 Oct] 
*نفوذی انقلابی زیرعبای من!؟ [2016 Aug] 
*فقدان رهبری درپساخامنه ای  [2016 Jul] 
*مبارزه بافساد؛ نمایشی کمدی درام مبارزه بافساد در جمهوری اسلامی [2016 Jul] 
* روزشمارمن و روزنامه سلام [2016 Jul] 
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7تیر1360 (قمست پایانی) [2016 Jul] 
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7 تیر 1360(قسمت چهارم) [2016 Jun] 
*چندسال پیش (44) محمد منتظری، وفات 7تیر 1360 (قسمت سوم)  [2016 Jun] 
*چندسال پیش(44)محمدمنتظری،وفات7تیر1360(قسمت دوم)  [2016 Jun] 
*چندسال پیش (۴۴) - محمدمنتظری، وفات ۷ تیر ۱۳۶۰ (قسمت اول) کاسه داغ تر از آش [2016 Jun] 
*جهان بینی حقوق بشری جهان وطنی! [2016 Jun] 
*سروش سلمان رشدی!  [2016 May] 
*اجتهاد در مقابل نص؛اساس جمهوری اسلامی ایران [2016 May] 
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش دوم [2016 May] 
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش اول  [2016 May] 
*توبه نصوح،حق الناس و ج.ا.ا  [2016 Apr] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)تیترخبر [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)من ساواکی نیستم  [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)زندانی وخانواده های زندانیان [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)احزاب وگروه هاوسازمانها [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)حرفهای تلفنی مردم [2016 Jan] 
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های نظامیان، افراد حکومتی و سیاستمداران [2016 Jan] 
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)روحانیت وحکومت اسلامی [2016 Jan] 
* چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های روشنفکران [2016 Jan] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)عکس امام در ماه [2016 Jan] 
* سخنی که طنز ومحضکه عام وخاص شد! [2016 Jan] 
*دمکراسی سلبی [2016 Jan] 
*در فقد آیت الله منتطری [2015 Dec] 
*اگر حصرکروبی ومیرحسین موسوی برداشته شود چه می شود؟ [2015 Nov] 
*مصاحبه ای منتشر نشده ای با خانواده جید شریف [2015 Nov] 
*آیا هاشمی رفسنجانی عوض شده است؟ [2015 Nov] 
*چرخه قدرت در مطبوعات در حال کما! [2015 Nov] 
*جامعه مدنی و جامعه زدنی(مجموعه اول) [2015 Nov] 
*اسلام را از مسیراصلی منحرف کردیم! [2015 Oct] 
*من ماله می کشم پس هستم! [2015 Sep] 
*دمکراسی دینی! [2015 Sep] 
*پارادوکس نفاق [2015 Aug] 
*حزب اصلاحات حق مسلم ماست! [2015 Aug] 
*«علامه» بجای «آیت الله»! [2015 Aug] 
*فرهنگ اقتصاد،سیاست فرهنگی [2015 Aug] 
*انقلابی که آنرا به مرگ گرفتند وبه تب راضی شد! [2015 Jul] 
*سرباز گمنام در انواع مختلف/این یک داستان واقعی ست [2015 Jun] 
*مملکت همش واس ماس؛ این یک داستان واقعی ست [2015 May] 
*قول سیاست،غول اقتصاد [2015 Apr] 
*حفظ نظامه،مگه چیه؟ [2015 Apr] 
*تفاوت اپوزیسیون در گذشته و حال؟ [2015 Mar] 
* دولت سایه ای که من می دانم قسمت ا تا ده [2015 Mar] 
*ولایت فقیه خوب/ولایت فقیه بد [2015 Feb] 
*۳۶ سال سلطنت فقیه [2015 Feb] 
* شرکت سهامی خاص ج.ا.ا.با مشغولیت نامحدود! [2015 Jan] 
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه دوم) [2015 Jan] 
*هارمونی علی مطهری! [2015 Jan] 
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه اول) [2014 Dec] 
*تاوان 444 روز [2014 Nov] 
*داعش دشمن فرضی صهیونیزم،غرب وآمریکا [2014 Oct] 
*آمریکا منجی بشریت! [2014 Aug] 
*این یک داستان واقعی ست [2014 Apr] 
*نیمه پر، نیمه خالی [2014 Jan] 
*خط قرمز ماست! [2013 Nov] 
*نقشه پیش فرض در دست های آلوده [2013 Oct] 
*شنود چی های «واجا»ونوچه شیپورچی های مطبوعات چی! [2013 Sep] 
*روزخبرنگار، انجمن صنفی روزنامه نگاران و خودم [2013 Aug] 
*کتاب، نمایشگاه، یک گزارش [2013 May] 
*34سالگی انقلاب بهمن 57 [2013 Jan] 
*قرآن رمل و اسطرلاب نیست [2013 Jan] 
*احمدی نژاد اصلاح طلب می شود [2013 Jan] 
*گیرِ مردم [2013 Jan] 
*تفاوت منتظری و خمینی [2012 Dec] 
*قانون اساسی با سرویس پوپولیسم! [2012 Dec] 
*سکولاریزم دینی! [2012 Nov] 
*دلار رازی است [2012 Nov] 
*خاتمی خامنه ای را نجات می دهد! [2012 Nov] 
*حفظ نظام یا انقلاب؟ [2012 Oct] 
*هاشمی شویی [2012 Oct] 
*بدویت سیاسی [2012 Sep] 
*آگاهی ایزوله شده [2012 Sep] 
*رضاخجسته رحیمی،سعید حجاریان؛ پرسش هایی که نشد،حرفهایی که نزد! [2012 Sep] 
*آیاترورهای هسته ای کاروزارت اطلاعات است؟! [2012 Aug] 
*اقتصادمقاربتی؛واقعیت این است! [2012 Jul] 
*تغییر کاربری در حکومت [2012 Jul] 
*هوس زور آزمایی با اسرائیل [2012 Jun] 
*روشنفکری شریعتی [2012 Jun] 
*نظارت حراستی! [2012 Jun] 
*اصلاحات فقط با تغییر قانون اساسی میسور است [2012 Jun] 
*ما بی شرف ها مانده ایم [2012 Apr] 
*نفتی که ملی نشد،ملتی که نفتی شد! [2012 Mar] 
*جدایی نان از سیاست [2012 Mar] 
*مردم جن زده مفتون شیدایی سیاستمداران! [2012 Jan] 
*پهلوی رضا پهلوی، آینه چو عیب تو بنمود راست/خود شکن آینه شکستن خطاست [2012 Jan] 
*دور زدن دمکراسی!  [2011 Oct] 
*احمدی نژاد این روزها یک توپ بسکتبال شده است! [2011 Oct] 
*بورژوا کُمپرادُرهای مسلمان! [2011 Sep] 
*«واجا» [2011 Aug] 
*سوتک و سکوت [2011 Jan]