داعش دشمن فرضی صهیونیزم،غرب وآمریکا
محمد شوری

 

داعش دشمن فرضی مسیحیّت دولتی غرب است!

دشمن فرضی اصطلاحی ست درادبیات نظامی؛که نمایشی ازآنرا ما در مانورهای نظامی می بینیم.

اما این اصطلاح در حوزه سیاست هم کاربرد فراوان دارد.هم چنین شیوه و شمایل متنوع هم دارد.

همه حاکمیت های سیاسی،یک یاچنددشمن فرضی برای خودترسیم می کنند. دلیلش بازدارندگی از سلسله واکنش های مردمی به بازتاب های عملی کارکردهای آنهاست.

دولت ها و حاکمیت های سیاسی با رویکردهای توتالیتری و یا شبه استبدادی با گرایش قدرت فردی و تک حزبی باتراشیدن مجسمه یا مجمسه هایی از دشمن فرضی،مردم تحت حاکمیت خود را نسبت به آن می ترسانند تا در راستای آن قدرت خود را کماکان حفظ کنند.وهمینطور بتوانند برای استمرارآن، قوانینی سلبی وضع کنند.

این استراتژی برای نظام های سیاسی با رویکرد و گرایش دمکراتیک که متکی به تقسیم وتوزیع قدرت دراداره جامعه هستند آنچنان محلی از اعراب ندارد.

ولی برای کشورهایی مثل اسرائیل که دولت صهیونیزم بین الملل است و اروپا و آمریکا که منافع سیاسی و اقتصادی و نظامی شان به جاهای دیگر گره می خورد،دشمن فرضی بیرونی در خارج ازمرزهای رسمی اهمیت خاصی دارد.

مسیحیت تا قبل از رنسانس رسما حاکم بر همه چیز بود،اما باخروج از حاکمیت و جدایی دین وسیاست،به شکل دیگری  نمود پیدا کرد.

در مسیحیت هم مانند یهود و اسلام قرائت های مختلف از آن هست.وهرکدام در اصطلاحی قرآنی:«کل حزب بمالدیهم فرحون» هستند.

اسلام سیاسی تا قبل از حاکمیت نظام ج.ا.ا.،وجه بنیادگرا و برافکن خشونت گرا نداشت.صرفادرامتداداصلاحات دینی خواستار داشتن قدرت سیاسی هم بود.

انقلاب بهمن 57 -که توسط روحانیت مصادره به مطلوب شد -با ایدئولوژی شیعه گری،نظریه ولایت فقیه را توانست حاکم کند.

حاکمیت 35ساله نظام ج.ا.ا. مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه و آثار آن،به غرب و صهیونیزم وآمریکا کمک کرد که ازآن کمال استفاده-برای سلطه مقتدرانه در منطقه-را ببرند.

اینطور نیست که کارشناس های آنهادرمورد ادیان وفِرَق آن مطالعه نداشته و برنامه ریزی نکنند.این برنامه نویسی پیش از ظهور انقلاب بهمن 57 که زمینه هایش آشکار شده بود،به  کارشناس ها این امکان را داد که وارد فاز آن شوند و برخی هم اعتقاد دارند با تصرف سفارت آمریکا انقلاب بهمن 57 به همان سمت دلخواه صهیونیزم بین الملل و آمریکا هل داده شد و ظهور گروه های بنیادگرای برافکن خشونت گرای دینی نتیجه عملکرد حاکمیت ولایت فقیه در ایران است که به غرب وصهیونیزم این امکان راداد که با حمایت پنهانی از آنها درجهت منافع خود یکه تاز باشند!

بنابراین مضحکه هست که فکر کنیم داعش والقاعده وطالبان وامثال آن صرفا یک گروه مذهبی درونی و مستقل است که توانسته این چنین قدرت بگیرد.

بی شک پشت آن ها صهیونیزم بین الملل است که حتی سعی دارد اوبامای برنده صلح نوبل راهم  به دام جنگ ببرد وسراسر منطقه را جنگی کند.(وشاید آتش جنگ جهانی سوم).سود ومنافع آنهادرهمین است.

ومضحکه تر آن که نزدیک به 50 کشور از پس یک گروه تروریستی برنیامده اند. این درحالی ست که اگر ارتش عراق فشل نشده بود و جا خالی نمی کرد اصلا بازی داعش به اینجا نمی رسید.

یادآوری می کنیم که  ارتش عراق سالهای سال ماهیت بعثی داشته.ساختار حزب بعث چه در سوریه وعراق یک ساختار صهیونیستی ست.

حمید عنایت در کتاب خود با عنوان اندیشه سیاسی در اسلام معاصر از قول امام محمد غزالی می نویسد:

«از نظراو(غزالی)خصومت غرب با اسلام همه ادامه جنگ های صلیبی است. وی برآن است که بعضی ها گول ظاهررامی خورندوتصور می کنند که اروپایی ها دین رابوسیده اندوکنار گذارده اند.لذا تردید دارند که ایستادن اروپا دربرابر اسلام به انگیزه احساسات صلیبی باشد. ولی حقیقت غیرازاین است.عنوان رسمی حکومت انگلیس«حامی حریم ایمان»است و نخستین ماده در برنامه حزب محافظه کار استقرار تمدن مسیحی است».

اصلی ترین و کاراترین و برنده ترین سلاح برای برچیدن گروه هایی مثل داعش اصلاح حکومت ولایت فقیه در ایران است که خود را نماینده خدا وحرفش را حرف خدا می داند.همان تصوری که رهبر گروه داعش برای خود دارد.

محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)

 12مهر1393

https://www.facebook.com/mohammad.shorijeze

 

منبع:پژواک ایران

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

facebook Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

   نسخه‌ی چاپی  

محمد شوری

فهرست مطالب محمد شوری در سایت پژواک ایران 

*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت ششم(آتش تهیه)
*وقاحت هم حدی داردآقای فلاحیان!
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت پنجم(چهره اسناد)
*چندسال پیش(قسمت چهارم)ویژه ابوالحسن بنی صدر(خمینی پاریسی)
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت سوم(قطب فقط قطب ولایت فقیه)
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت دوم(هاشمی،هاشمی،ابوالحسن درنره!)
*چندسال پیش (ویژه ابوالحسن بنی صدر) - قسمت اول (دادستان،دادستان، ابوالحسن درنره!)
*عامل تغییرنظام شناسایی شد!
*به مناسبت آغازبکار سی‌‌‌امین نمایشگاه بین المللی کتاب در تهران، در شهرآفتاب
*استبداد نامرئی
*تحریم؛ رفراندوم انتخاباتی
*احمدی نژاد،کوتوله ای که غول شد!
*بهمن۵۷؛انقلاب گیوتین
*هاشمی رفسنجانی؛انحصارطلبی اصلاح طلب!
*در پاسخ به بیانیه ی دادگاه ویژه روحانیت به احمد منتظری؛ من یکی ازاعضای باند سیدمهدی هاشمی هستم!
*فتح سفارت آمریکا در13 آبان 1358رابطه های بی رابطه؛ تدابیر بی تدبیر!
*دین را زمینی کنیم!
*مشکل جهان اسلام متولی آن است!
*دو روی سکه ی بحران سوریه
*نفوذی انقلابی زیرعبای من!؟
*فقدان رهبری درپساخامنه ای
*مبارزه بافساد؛ نمایشی کمدی درام مبارزه بافساد در جمهوری اسلامی
* روزشمارمن و روزنامه سلام
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7تیر1360 (قمست پایانی)
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7 تیر 1360(قسمت چهارم)
*چندسال پیش (44) محمد منتظری، وفات 7تیر 1360 (قسمت سوم)
*چندسال پیش(44)محمدمنتظری،وفات7تیر1360(قسمت دوم)
*چندسال پیش (۴۴) - محمدمنتظری، وفات ۷ تیر ۱۳۶۰ (قسمت اول) کاسه داغ تر از آش
*جهان بینی حقوق بشری جهان وطنی!
*سروش سلمان رشدی!
*اجتهاد در مقابل نص؛اساس جمهوری اسلامی ایران
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش دوم
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش اول
*توبه نصوح،حق الناس و ج.ا.ا
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)تیترخبر
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)من ساواکی نیستم
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)زندانی وخانواده های زندانیان
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)احزاب وگروه هاوسازمانها
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)حرفهای تلفنی مردم
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های نظامیان، افراد حکومتی و سیاستمداران
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)روحانیت وحکومت اسلامی
* چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های روشنفکران
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)عکس امام در ماه
* سخنی که طنز ومحضکه عام وخاص شد!
*دمکراسی سلبی
*در فقد آیت الله منتطری
*اگر حصرکروبی ومیرحسین موسوی برداشته شود چه می شود؟
*مصاحبه ای منتشر نشده ای با خانواده جید شریف
*آیا هاشمی رفسنجانی عوض شده است؟
*چرخه قدرت در مطبوعات در حال کما!
*جامعه مدنی و جامعه زدنی(مجموعه اول)
*اسلام را از مسیراصلی منحرف کردیم!
*من ماله می کشم پس هستم!
*دمکراسی دینی!
*پارادوکس نفاق
*حزب اصلاحات حق مسلم ماست!
*«علامه» بجای «آیت الله»!
*فرهنگ اقتصاد،سیاست فرهنگی
*انقلابی که آنرا به مرگ گرفتند وبه تب راضی شد!
*سرباز گمنام در انواع مختلف/این یک داستان واقعی ست
*مملکت همش واس ماس؛ این یک داستان واقعی ست
*قول سیاست،غول اقتصاد
*حفظ نظامه،مگه چیه؟
*تفاوت اپوزیسیون در گذشته و حال؟
* دولت سایه ای که من می دانم قسمت ا تا ده
*ولایت فقیه خوب/ولایت فقیه بد
*۳۶ سال سلطنت فقیه
* شرکت سهامی خاص ج.ا.ا.با مشغولیت نامحدود!
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه دوم)
*هارمونی علی مطهری!
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه اول)
*تاوان 444 روز
*داعش دشمن فرضی صهیونیزم،غرب وآمریکا
*آمریکا منجی بشریت!
*این یک داستان واقعی ست
*نیمه پر، نیمه خالی
*خط قرمز ماست!
*نقشه پیش فرض در دست های آلوده
*شنود چی های «واجا»ونوچه شیپورچی های مطبوعات چی!
*روزخبرنگار، انجمن صنفی روزنامه نگاران و خودم
*کتاب، نمایشگاه، یک گزارش
*34سالگی انقلاب بهمن 57
*قرآن رمل و اسطرلاب نیست
*احمدی نژاد اصلاح طلب می شود
*گیرِ مردم
*تفاوت منتظری و خمینی
*قانون اساسی با سرویس پوپولیسم!
*سکولاریزم دینی!
*دلار رازی است
*خاتمی خامنه ای را نجات می دهد!
*حفظ نظام یا انقلاب؟
*هاشمی شویی
*بدویت سیاسی
*آگاهی ایزوله شده
*رضاخجسته رحیمی،سعید حجاریان؛ پرسش هایی که نشد،حرفهایی که نزد!
*آیاترورهای هسته ای کاروزارت اطلاعات است؟!
*اقتصادمقاربتی؛واقعیت این است!
*تغییر کاربری در حکومت
*هوس زور آزمایی با اسرائیل
*روشنفکری شریعتی
*نظارت حراستی!
*اصلاحات فقط با تغییر قانون اساسی میسور است
*ما بی شرف ها مانده ایم
*نفتی که ملی نشد،ملتی که نفتی شد!
*جدایی نان از سیاست
*مردم جن زده مفتون شیدایی سیاستمداران!
*پهلوی رضا پهلوی، آینه چو عیب تو بنمود راست/خود شکن آینه شکستن خطاست
*دور زدن دمکراسی!
*احمدی نژاد این روزها یک توپ بسکتبال شده است!
*بورژوا کُمپرادُرهای مسلمان!
*«واجا»
*سوتک و سکوت