مردم جن زده مفتون شیدایی سیاستمداران!
محمد شوری

 

فواره چون بلند شود،سرنگون شود...

دراین 33سال هیچ فردو گروه سیاسی در واکنش به رویدادهای سیاسی پیش رو نه خود را مقصرمی داند و نه مردم جن زده ایران را!

اگربه سخنان مخالفین (اعم ازمذهبیون وملیّون وکمونیست ها) وهم چنین موافقان نظام دراین 33 سال دقت کنید همه آنها بلا استثناء اولا خود را(در شرایطی که  اکنون هستیم) پاک و منزه ازخطا،تقصیر،اشتباه وگناه می دانند و ثانیا همه آنهامردم را ملتی باشعور،با درایت،و آگاه به زمان و مطلع ازحوادث سیاسی و شناخت ازافراد؟!

این درحالی است که وضعیت فعلی محصول کسانی هم هست که اینک بخاطرجنگ قدرت در دام استبدادی که خودشان هم بی نقصیرنیستند، گرفتار آمده اند که هم در تثبیت آن تلاش های وافر و گاه رذیلانه و منافقانه داشته اند؛مثل دادن قدرت مافوق قانون، درقانون اساسی برای شخص ولایت فقیه، لابد به گمان آنکه روزی هم این قدرت نصیب آنها هم بشود! و تابه امروز لام تا کام سخنی نگفتند و مکتوبی ننوشتند واکنون که خیاط در کوزه افتاده است، داد از سلطان جائر می زنند... این فریاد به گمان ما ازحُب علی نیست، ازبغض معاویه است که روزی روزگاری وقتی افرادی مثل مهندس مهدی بازرگان و آیت الله منتظری(آنزمانی که آنان نیز درکرسی قدرت نشسته بودند و لعن این دو می کردند)دراوج سکوت ملتهب از ریا،نفاق و ترس فریاد زدند:ولایت فقیه تنها عبایی است که فقط به تن امام می خورد و برتن دیگران گشاد است... ولایت فقیه نباید تبدیل به سلطنت فقیه شود...که آنها اگراینک کلمه الحقی هم می گویند  بوی یرادبهاالباطل می دهد! و آدمی احساس می کند برای فریب دوباره مردمی است که چون آدمهای جن زده،مفتون شیدایی سیاستمدارانی شده اند که آداب سیاست را در دوره ای که بایستی رعایت می کردند، نکردند و اکنون که درکنار و حاشیه قدرت هستند و نه سواربرقدرت،فریاد:ای آزادی چه رنج ها و زندانها که برایت نکشیده ام،بر زبان دارند!

این درحالی است که مطلعین سیاسی می دانند که خیلی ازاین افراد لااقل رنج سیاسی که نکشیده اند،هیچ خودشان و اقوامشان نیز سهم شان را هم گرفته اند و کیسه و جیب همه شان به یُمن همان ولایت فقیه پرشده است که اکنون می توانندبادراختیارداشتن بهترین امکانات،مادی درداخل وخارج وبایکوت برخی (بدلیل نداشتن  همان امکانات) بخواهند دوباره مردم مفتون شده را شیدای خود کنند!

واقعش این است که در این بلبشوی سیاسی که جریانهای سیاسی راه انداخته اند، همه آنها بدلیل فهم قاصرمردم و شمولیت شیدایی آنهاکه  شاد و شنگولند! می خواهند دوباره ازاین نقطه ضعف،سوار برقدرت شوند!مردمی که  وقتی بخود می آیندکه مثل وقوع یک جنگ تازه کار ازکار گذشته باشد و قدمی دیگر تمدن پرآوازه ایرانی،مشمول فرسودگی و هدم وعدم شود!

اگرآداب سیاست رعایت می شد،اینها باید بدانندکه خود در این وضعیت مقصرند. برای آنکه حرف شان به دل بنشیند باید اول بخودشان یک سوزن بزنند! اما چرا اینکار را نمی کنند؟!چون:آنوقت پرده ها که کنار رود(هرچنداین روزها به استناد سخن یکی از امامان که فرمود:اللهم اشغل الظالمین بالظالمین،ظلم کنندگان پرده هم را دارند می درند)مردم قاصر مفتون شده جن زده مامتوجه می شوند عجب کلاهی تمامی سیاستمداران بر سرشان گذاشته اند؟! لذا اینهابدشان هم نمی آید که این مردم همچنان برای آنها(بی حساب و کتاب)سوت بزنند و شیدایی کنند!آنطورکه دراین 33سال هم برای یزید هورا کشیدند و هم برای امام حسین!!؟

اینکه الان(هرچندکه شاید یک نوع وسیله گمراه کننده و فریب اذهان هم باشد)داد می زنندکه شنودها در رختحواب ها هم هست!در حالیک باید پرسید مگرمال آلان است؟! زمان شماچطور؟ نبود؟

یاآنکه بخواهند باشدیدترین و تندترین الفاظ یا بخاطر مثلا فقط حذف یک معظم از مقام،محکوم به زندان وحبس وشلاق شوند(درحالی که ما که توی روزنامه سلام که بودیم گه گاهی عامدامعظم راازمقام قلم می کشیدیم وچیزی هم نشد...) محکوم که شوندهیچ؛زیادی هم آگراندیسمان شود!والبته مثل قضیه سکینه آشتیانی که برای دولت ایران سوژه مناسبی شده تا جهانیان را سرکار بگذارد،و این وسط حرفهای گفتنی زده نشود و اگر برخی هم می گویند،بایکوت شود...

آنچه که اینک برای بازسازی لایه سوراخ سوراخ شده انقلاب،انقلابی که اگر واقعا خوب اداره می شد و فهم و شعورمدیریت اداره آن بود،موجب تعالی می شد،نه اینکه دراین 33 سال موجب تؤالی فساد و مفسده شده است،لازم است که این آقایانی که دائم ازهم انتقاد می کنند،یاد شان بیاوریم این است  که آنان قدرت و سهمشان رادراین 33سال،در شرکت سهامی خاص ج.ا.ا. گرفته اند،نه من نوعی!

که اکنون بدلیل مفتونی و شیدایی و جن زده گی مردمی که در چم وخم بدبختی درهم می لولند،که اگریک فردی هم بدون هیچ پشتوانه وسابقه سیاسی وفرهنگی و علمی وسواد سیاسی برقدرت سوار شود،او را معجزه گر مشکلات بدانند،بخواهند دوباره بایک فریب و بدلیل همان داشتن بهترین امکانات سمعی و بصری دررسانه هاو توزیع افرادخویش در آن،سهم از دست رفته یکی دوسال اخیرشان را دوباره تامین کنند!

این نه جوانمردانه است و نه عادلانه،والبته اگربازی سیاست دراین 33 سال عادلانه بود،آنها عزیر مردم می شدند،و مردم برایشان تره هم خورد می کردند! اما اینطور نیست.

آینده ایران به واکنش مردم وابسته است؛اماازاین مردم جن زده امیدی نیست.آن مردمی که من می شناسم و برخورد دارم و با آن روبرو هستم می دانم که مثل آدمهای جن زده احتیاج به شوک دارند!

آیااین شوک،تحمیل یک جنگ دیگر است؟یاازهم پاشیدن شیرازه اقتصاد مملکت که ازرأسش تا ته اش دزدتربیت کرده وبرای آنکه بخواهنددزدی را«درز»بگیرند، رئیس پلیسش می آیدمی گوید:«بایدما دربانک مرکزی حضور داشته باشیم واگر مااز اول حضور داشتیم اینطورنمی شد»!!سخنی شبیه یک جوک!که کَل اگر طیب هستی،وظیفه اصلی ات،که همانا امنیت بدون حضورپلیس است را مدیریت کن!یا فروپاشی اخلاقی که درسایه حکومت اسلامی که دائم وَعظش گوش فلک را پر کرده،اماجنایاتی رامی خوانیم ومی شنویم که در غیراخلاقی ترین حکومت هاهم نبوده است!

طناب ظلم از کلفتی پاره می شود.

والسلام

محمد شوری(نویسنده وروزنامه نگار)

11دی90

 

منبع:پژواک ایران


محمد شوری

فهرست مطالب محمد شوری در سایت پژواک ایران 

*[کرونا]ی ولایت فقیه!  [2020 Mar] 
*صدور انقلاب؛کالایی که مرجوع شد!  [2020 Feb] 
*۴۱سالگی؛مردم در انقلاب ۵۷ قد نکشیدند!  [2020 Feb] 
*کشته شدن قاسم سلیمانی و نوشیدن جام زهر دوم توسط ولی فقیه سوم! [2020 Jan] 
*آیت الله منتظری؛قائم مقام مردمی،نه رهبری!  [2019 Dec] 
*چه کسانی ازتخریب اموال عمومی دراعتراضات مردمی سود می برند؟ [2019 Nov] 
* روح الله زم [پادوی «دولت سایه»] قربانی شد برای پاسداران گمنام! [2019 Oct] 
*انقلاب یا اصلاح؟ چه باید کرد؟ از کجاآغاز کنیم؟  [2019 Aug] 
*مذاکره و رابطه با آمریکا بقای ولی فقیه بعدی!  [2019 May] 
*آیت الله منتظری آبروی بربادرفته روحانیت!  [2019 May] 
*در فرمالیسم حجاریان سخنی از ولایت فقیه نیست!  [2019 Apr] 
* بازی تام وجری سپاه ایران و حزب جمهوریخواه آمریکا [2019 Apr] 
*هرچه فریاد دارید بر سر ولایت فقیه بکشید! [2019 Apr] 
*سرنظام(ولایت فقیه) برتن آن (جمهوریت) باهزارمن سریش نمی چسبد!  [2019 Mar] 
*«زم نیوز» پادویی از «پادو»های دولت سایه!  [2019 Mar] 
*۱۱ اسفند ۱۳۵۷ ورودگوشت یخ زده ممنوع! [2019 Mar] 
*ازدواج سفید،همان ازدواج موقت در دوران مدرنیته است!  [2019 Mar] 
*مثلث اتحاد درپشت پرده دو نامه معروف خمینی به منتظری [2019 Feb] 
*مصلحت کثیف در چهل سالگی انقلاب!  [2019 Feb] 
* شکنجه و تو چه می دانی شکنجه چیست؟  [2019 Jan] 
*جمهوری اسلامی مواد مخدر است!  [2019 Jan] 
* ایدئولوژی تحریم!  [2018 Nov] 
*سید محمد خاتمی چرخ تیوبلس نظام!  [2018 Nov] 
*دِل و دُماغ اصلاحات در ایران [2018 Sep] 
*مستند قائم مقام؛غش در معامله!  [2018 Aug] 
*اصلاحات اقتصادی در گرو اصلاحات سیاسی ست! [2018 Aug] 
*براندازی مصلحانه؟!  [2018 Jun] 
*چهار راه اصلاحات در بن بست ولایت فقیه! [2018 May] 
*در سرزمین سوخته قحط الرجال نیست! [2018 Apr] 
*همیشه پای یک روحانی درمیان است!  [2018 Mar] 
*گفت و گوی ملی؛ فریبی دیگر!  [2018 Mar] 
* پروپاگاندای احمدی نژاد [2018 Feb] 
* سرویس بهداشتی جاسوسان [2018 Feb] 
*فریب رفراندوم [2018 Feb] 
*انقلابی سزارینی!  [2018 Jan] 
*اگرخامنه ای فوت کند...اگرخاتمی رهبرشود!  [2018 Jan] 
*مشکل خامنه ای بحران رهبری ست!  [2018 Jan] 
*جمهوری ایران!  [2018 Jan] 
*قلب حقیقت درماجرای مک فارلین! [2017 Nov] 
*چندسال پیش(۸شهریور۱۳۶۰؛انفجارکاخ نخست وزیری(شهیدسوم! [2017 Aug] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت پایانی(پایان جمهوری) [2017 Aug] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت هفتم(تدارکاتچی ولایت فقیه)  [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت ششم(آتش تهیه)  [2017 Jul] 
*وقاحت هم حدی داردآقای فلاحیان! [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت پنجم(چهره اسناد) [2017 Jul] 
*چندسال پیش(قسمت چهارم)ویژه ابوالحسن بنی صدر(خمینی پاریسی)  [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت سوم(قطب فقط قطب ولایت فقیه) [2017 Jun] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت دوم(هاشمی،هاشمی،ابوالحسن درنره!) [2017 Jun] 
*چندسال پیش (ویژه ابوالحسن بنی صدر) - قسمت اول (دادستان،دادستان، ابوالحسن درنره!) [2017 Jun] 
*عامل تغییرنظام شناسایی شد! [2017 May] 
*به مناسبت آغازبکار سی‌‌‌امین نمایشگاه بین المللی کتاب در تهران، در شهرآفتاب [2017 May] 
*استبداد نامرئی [2017 Apr] 
*تحریم؛ رفراندوم انتخاباتی [2017 Apr] 
*احمدی نژاد،کوتوله ای که غول شد! [2017 Apr] 
*بهمن۵۷؛انقلاب گیوتین  [2017 Feb] 
*هاشمی رفسنجانی؛انحصارطلبی اصلاح طلب!  [2017 Jan] 
*در پاسخ به بیانیه ی دادگاه ویژه روحانیت به احمد منتظری؛ من یکی ازاعضای باند سیدمهدی هاشمی هستم!  [2016 Dec] 
*فتح سفارت آمریکا در13 آبان 1358رابطه های بی رابطه؛ تدابیر بی تدبیر!  [2016 Nov] 
*دین را زمینی کنیم!  [2016 Oct] 
*مشکل جهان اسلام متولی آن است! [2016 Oct] 
*دو روی سکه ی بحران سوریه [2016 Oct] 
*نفوذی انقلابی زیرعبای من!؟ [2016 Aug] 
*فقدان رهبری درپساخامنه ای  [2016 Jul] 
*مبارزه بافساد؛ نمایشی کمدی درام مبارزه بافساد در جمهوری اسلامی [2016 Jul] 
* روزشمارمن و روزنامه سلام [2016 Jul] 
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7تیر1360 (قمست پایانی) [2016 Jul] 
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7 تیر 1360(قسمت چهارم) [2016 Jun] 
*چندسال پیش (44) محمد منتظری، وفات 7تیر 1360 (قسمت سوم)  [2016 Jun] 
*چندسال پیش(44)محمدمنتظری،وفات7تیر1360(قسمت دوم)  [2016 Jun] 
*چندسال پیش (۴۴) - محمدمنتظری، وفات ۷ تیر ۱۳۶۰ (قسمت اول) کاسه داغ تر از آش [2016 Jun] 
*جهان بینی حقوق بشری جهان وطنی! [2016 Jun] 
*سروش سلمان رشدی!  [2016 May] 
*اجتهاد در مقابل نص؛اساس جمهوری اسلامی ایران [2016 May] 
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش دوم [2016 May] 
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش اول  [2016 May] 
*توبه نصوح،حق الناس و ج.ا.ا  [2016 Apr] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)تیترخبر [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)من ساواکی نیستم  [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)زندانی وخانواده های زندانیان [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)احزاب وگروه هاوسازمانها [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)حرفهای تلفنی مردم [2016 Jan] 
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های نظامیان، افراد حکومتی و سیاستمداران [2016 Jan] 
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)روحانیت وحکومت اسلامی [2016 Jan] 
* چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های روشنفکران [2016 Jan] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)عکس امام در ماه [2016 Jan] 
* سخنی که طنز ومحضکه عام وخاص شد! [2016 Jan] 
*دمکراسی سلبی [2016 Jan] 
*در فقد آیت الله منتطری [2015 Dec] 
*اگر حصرکروبی ومیرحسین موسوی برداشته شود چه می شود؟ [2015 Nov] 
*مصاحبه ای منتشر نشده ای با خانواده جید شریف [2015 Nov] 
*آیا هاشمی رفسنجانی عوض شده است؟ [2015 Nov] 
*چرخه قدرت در مطبوعات در حال کما! [2015 Nov] 
*جامعه مدنی و جامعه زدنی(مجموعه اول) [2015 Nov] 
*اسلام را از مسیراصلی منحرف کردیم! [2015 Oct] 
*من ماله می کشم پس هستم! [2015 Sep] 
*دمکراسی دینی! [2015 Sep] 
*پارادوکس نفاق [2015 Aug] 
*حزب اصلاحات حق مسلم ماست! [2015 Aug] 
*«علامه» بجای «آیت الله»! [2015 Aug] 
*فرهنگ اقتصاد،سیاست فرهنگی [2015 Aug] 
*انقلابی که آنرا به مرگ گرفتند وبه تب راضی شد! [2015 Jul] 
*سرباز گمنام در انواع مختلف/این یک داستان واقعی ست [2015 Jun] 
*مملکت همش واس ماس؛ این یک داستان واقعی ست [2015 May] 
*قول سیاست،غول اقتصاد [2015 Apr] 
*حفظ نظامه،مگه چیه؟ [2015 Apr] 
*تفاوت اپوزیسیون در گذشته و حال؟ [2015 Mar] 
* دولت سایه ای که من می دانم قسمت ا تا ده [2015 Mar] 
*ولایت فقیه خوب/ولایت فقیه بد [2015 Feb] 
*۳۶ سال سلطنت فقیه [2015 Feb] 
* شرکت سهامی خاص ج.ا.ا.با مشغولیت نامحدود! [2015 Jan] 
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه دوم) [2015 Jan] 
*هارمونی علی مطهری! [2015 Jan] 
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه اول) [2014 Dec] 
*تاوان 444 روز [2014 Nov] 
*داعش دشمن فرضی صهیونیزم،غرب وآمریکا [2014 Oct] 
*آمریکا منجی بشریت! [2014 Aug] 
*این یک داستان واقعی ست [2014 Apr] 
*نیمه پر، نیمه خالی [2014 Jan] 
*خط قرمز ماست! [2013 Nov] 
*نقشه پیش فرض در دست های آلوده [2013 Oct] 
*شنود چی های «واجا»ونوچه شیپورچی های مطبوعات چی! [2013 Sep] 
*روزخبرنگار، انجمن صنفی روزنامه نگاران و خودم [2013 Aug] 
*کتاب، نمایشگاه، یک گزارش [2013 May] 
*34سالگی انقلاب بهمن 57 [2013 Jan] 
*قرآن رمل و اسطرلاب نیست [2013 Jan] 
*احمدی نژاد اصلاح طلب می شود [2013 Jan] 
*گیرِ مردم [2013 Jan] 
*تفاوت منتظری و خمینی [2012 Dec] 
*قانون اساسی با سرویس پوپولیسم! [2012 Dec] 
*سکولاریزم دینی! [2012 Nov] 
*دلار رازی است [2012 Nov] 
*خاتمی خامنه ای را نجات می دهد! [2012 Nov] 
*حفظ نظام یا انقلاب؟ [2012 Oct] 
*هاشمی شویی [2012 Oct] 
*بدویت سیاسی [2012 Sep] 
*آگاهی ایزوله شده [2012 Sep] 
*رضاخجسته رحیمی،سعید حجاریان؛ پرسش هایی که نشد،حرفهایی که نزد! [2012 Sep] 
*آیاترورهای هسته ای کاروزارت اطلاعات است؟! [2012 Aug] 
*اقتصادمقاربتی؛واقعیت این است! [2012 Jul] 
*تغییر کاربری در حکومت [2012 Jul] 
*هوس زور آزمایی با اسرائیل [2012 Jun] 
*روشنفکری شریعتی [2012 Jun] 
*نظارت حراستی! [2012 Jun] 
*اصلاحات فقط با تغییر قانون اساسی میسور است [2012 Jun] 
*ما بی شرف ها مانده ایم [2012 Apr] 
*نفتی که ملی نشد،ملتی که نفتی شد! [2012 Mar] 
*جدایی نان از سیاست [2012 Mar] 
*مردم جن زده مفتون شیدایی سیاستمداران! [2012 Jan] 
*پهلوی رضا پهلوی، آینه چو عیب تو بنمود راست/خود شکن آینه شکستن خطاست [2012 Jan] 
*دور زدن دمکراسی!  [2011 Oct] 
*احمدی نژاد این روزها یک توپ بسکتبال شده است! [2011 Oct] 
*بورژوا کُمپرادُرهای مسلمان! [2011 Sep] 
*«واجا» [2011 Aug] 
*سوتک و سکوت [2011 Jan]