تفاوت منتظری و خمینی
محمد شوری

وقتی زندگی فردی و سلوک اجتماعی منتظری و خمینی آنالیز شود،به علل آنچه اختلاف وتفاوت از آن سرباز کرد،آگاه خواهید شد!
آنچه سرانجام بین امام خمینی(رهبرانقلاب بهمن 57)وآیت الله العظمی منتظری(قائم مقام وی) جدایی افکندوآنرادرمیان جامعه عریان کرد،تأثیر محیط زیست و ارتباطات آنهاست.
تأثیر محیط و ارتباطات برساختارشکل گیری شخصیت افرادبنیادی است و روزی آنرا نشان خواهد داد.
هرچند میان آیت الله منتظری و خمینی رابطه مرید و مرادی وجودداشت و گاه استنکاف و سکوت آیت الله منتظری هم از همین ناحیه است،اما بین آن دو تفاوت های فاحش وجوددارد که همانها نیز سبب شد تا شیدایی ایشان به امام خمینی اثرگذارنشود.
این اختلاف(محیط زیست و نوع ارتباطات وتعامل با افراد) در میان دیگر روحانیون شیعه هم تا حدودی مشهود است.
بین روحانیتی که پیش از انقلاب تمام زندگی اش خلاصه می شد در حوزه وحجره و حتی گوش دادن به رادیو را هم حرام می دانست،و فقط از جیب مردم ارتزاق می کرد،تا روحانیتی که از آن بافت کَبکی دل برکند و با استقلال مالی خود،در عرصه های اجتماعی متجددانه شهری حضور پیدا کرد،تفاوت محسوس و فاحش است.
شما وقتی نوع زندگی مثلا آیت الله طالقانی،آیت الله بهشتی و محمد جواد باهنر و آیت الله گلزاده غفوری و مفتح و آیت الله مطهری را  بررسی کنید،مصادیق این تفاوت را هم می بینید.
گفتنی است هرچند  پس ازانقلاب فضا  عوض شد و روحانیت همه جا حضور دارد، ولی ارتزاق از جیب دولت و کارمند دولت شدن وی،استقلالش را گرفت و به این روز افتاد که مصادیقش را هر فرد کوچه بازاری هم می تواند بشمارد!
یکی از ایرادات حاکمیت و نهادقدرت -که از موضع  قدرت و توانایی ودستیابی به رسانه وتبلیغات دایم اذهان را به بازی گرفت-مسأله ساده لوحی (که آنرا با مترادف با ساده بودن تعریف می کردند) و نفوذ ضدانقلاب و افراد مسأله دار در بیت و دفاتر آیت الله منتظری  بود.
این درحالی است که یک مدیر و یک رئیس و یک مسئول و رهبر جامعه هرچند خوب، مقدس، با تقوی و ساده زیست و پاک هم باشد،ولی نداند اطرافش چه خبر است،نه تنها هیچ ارزشی ندارد،بلکه در مقامی که هست بخاطر ضعف مدیریت و ضعف اطلاعات و ضعف خبرگیری باید هم در آن دنیا و هم این دنیا مورد مواخذه و بازخواست  قرار گیرد.
«تذکر و مذکر همیشه لازم است و برای هرکس ضرورت دارد.امیرالمومنین علی (ع)گاهی به بعضی اصحابش می فرمود پاشو موعظه کن.بدیهی است که شاگرد چیزی ندارد که به استاد به گوید.معتذر می شوندبه اینکه ما درحضور شما چه بگوئیم؟علی فرمود:درشنیدن اثری است که در دانستن نیست»[1]
درهمان مصاحبه معروف باعمادالدین  باقی ایشان می گوید:«من به امام گفتم که آیا نامه هایی که برای شما می آیدرامی خوانید؟امام گفت:خلاصه مطالب مهم اش  رامی نویسند و می دهند. به من».اما آیت الله منتظری همانجا به امام خمینی می گوید:«من حتی فحش هایش را هم می خوانم»
اتفاقا اولین کسی که اولین بار در تاریخ نظام ج.ا.ا.، لفظ کانالیزه شدن امام خمینی را عنوان کرد،فرزند وی (احمدخمینی)است.
کسی که خودش توسط افرادی خاص در سالهای حیاتش ابتدا آنالیزو بعدکانالیز و سپس به توسط وی،توانستند خیلی از امور مملکتی  را بر امام خمینی تحمیل کنند و از این طریق نیز کار خود را پیش بردند و به اصطلاح سوار بر کار شدند!که اثراتش مشهود است و سپس در موقع ضرور که ضرر بر سود داشت می چربید، وی را هم سر به نیست کردند.
کاری که الان دارند با کارت احمدی نژاد(با توجه به سوابق این فرد)برای بعد از رهبر فعلی ج.ا.ا. (سیدعلی خامنه ای)بازی می کنند!
اختلاف آیت الله منتظری  با امام خمینی مسبوق به سابقه است و پیشینه  در قبل از انقلاب داردکه همان نیز بعدها دستاویز عقده گشایان و اختلاف افکنان هم شد.
مثلا شمادر کارنامه امام خمینی هیچ موردی (مگر نقل قول دیگران از جانب وی؟)که وی در مورد دکترعلی شریعتی(شخصیتی که آنزمان درنوع بیانش ازدین و مذهب مورد انتقاد شدید روحانیت سنتی بود)حرفی زده باشد را نمی بینید.به جز آن مورد تسلیت که ناچارا،امام ملزم به پاسخگویی شد!
اما در کارنامه آیت الله منتظری دستخط وامضایی از  ایشان در پشت جلد کتاب«اسلام شناسی»شریعتی رامی بینید که وی آنرا(قبل از انقلاب)به فلان کتابخانه مسجد اهداء کرده است!
در دوره 15 سال تبعید امام خمینی،آنهم در حوزه نجف که خود تفاوت های اساسی (بلحاظ گرایش و نوع دیدگاه وتفکر)با حوزه علمیه قم داشت،هیج چیز تازه(جز در موردانگشت شمار وبر حسب یک اتفاق و ازجمله مرگ فرزندش-که منجربه بروز نا آرامی های خفته شده مردم شد-نمی بینید. فقط تدریس آنهم دربافت حوزه علمیه نجف!
اما در کارنامه آیت الله منتظری:بازداشت به همراه فرزندش(1346)،تبعید به مسجدسلیمان  (1346) بازداشت دوباره(1347)،تبعید به نجف آباد(1349)تبعید به شهر طبس (1352)تبعید به شهر سقز(1353)بازداشت تاپیروزی انقلاب(1354).وجود دارد.
آیت الله منتظری دراین سالها در جامعه ایران زندگی کرد.با مردم و اقوام  مختلف حشر و نشر نمود. و در زندان های مختلف با افراد متفاوت و متضاد در فکر و عقیده، ازجمله مارکسیستها و اعضای مجاهدین خلق و دیگران زندگی کرد .
اما امام خمینی  دور از ایران بود. و مهم ترین  دوره زندگی اش در جایی مثل نجف  سپری شده است.
وقتی نوشته ها،گفته ها ،عکس العمل و واکنش های وی رادر دوره های مختلف جستجو کنید متوجه می شوید فقط  وی در دوره اندکی که در پاریس بود، بهترین سخنان را گفته است. سخنانی که همه موافقان  وهمه مخالفان  به آن استناد می کنند و آنرا می پذیرند.
جامعیت این دوره از زندگی وی  مشهود است.و این  بهترین دوره شخصیتی امام خمینی  است.
اما هرچه زمان در نوردیده شد،و به اصطلاح وی آنالیز و کانالیزه شد شما  تفاوت را به وضوح حس می کنید،تفاوتی که همان نیز سبب اختلاف ،تنش و بالاخره رودر رویی  مستقیم مخالفان و موافقان وی شد و آنرا هر زمان  علنی تر کرد!
آیت الله منتظری شخصیتی بود که شهامت اقرار به اشتباه راداشت.(مثلا مورد ولایت فقیه و مذاکره با آمریکا و تصرف سفارت آمریکا در تهران).
شهامتی که خیلی کم (آنهم با اشاره به مصادیق)این روزها می بینید و فقط  توجیه کردن  و حواله دادن به این و آن مشهود است.گویی که آنان هیچگاه در رأس مدیریت و سوار برکار     نبوده اند....،کی بود کی بود می شنویم و آنها را درنقش اپوزیسیونمی بینیم!؟!!
آیت الله منتظری تمام  دوران عمرش(به غیر از  چند سال اندک اول انقلاب)،را در تبعید،زندان و حصر)به سربرد.شایددر روزی که گفته می شود«یوم تبلی السرائر»است،شرم ساران سرافکنده در پیشگاهش وارد شوند و عذر تقصیر بخوانند...یادش در سالگر عروجش زنده باد:
گزین شدند و سوار گزیده را کشتند
سیه بپوش بردار،سپیده را کشتند
حرامیان همه شب را به حیله کوشیدند
چراغ قافله را با سحر خموشیدند
شکوه جلوه عمر دوباره را بردند
چوابر تیره فروغ ستاره را بردند
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)
27آذر1391

منبع:پژواک ایران


محمد شوری

فهرست مطالب محمد شوری در سایت پژواک ایران 

*مصلحت کثیف در چهل سالگی انقلاب!  [2019 Feb] 
* شکنجه و تو چه می دانی شکنجه چیست؟  [2019 Jan] 
*جمهوری اسلامی مواد مخدر است!  [2019 Jan] 
* ایدئولوژی تحریم!  [2018 Nov] 
*سید محمد خاتمی چرخ تیوبلس نظام!  [2018 Nov] 
*دِل و دُماغ اصلاحات در ایران [2018 Sep] 
*مستند قائم مقام؛غش در معامله!  [2018 Aug] 
*اصلاحات اقتصادی در گرو اصلاحات سیاسی ست! [2018 Aug] 
*براندازی مصلحانه؟!  [2018 Jun] 
*چهار راه اصلاحات در بن بست ولایت فقیه! [2018 May] 
*در سرزمین سوخته قحط الرجال نیست! [2018 Apr] 
*همیشه پای یک روحانی درمیان است!  [2018 Mar] 
*گفت و گوی ملی؛ فریبی دیگر!  [2018 Mar] 
* پروپاگاندای احمدی نژاد [2018 Feb] 
* سرویس بهداشتی جاسوسان [2018 Feb] 
*فریب رفراندوم [2018 Feb] 
*انقلابی سزارینی!  [2018 Jan] 
*اگرخامنه ای فوت کند...اگرخاتمی رهبرشود!  [2018 Jan] 
*مشکل خامنه ای بحران رهبری ست!  [2018 Jan] 
*جمهوری ایران!  [2018 Jan] 
*قلب حقیقت درماجرای مک فارلین! [2017 Nov] 
*چندسال پیش(۸شهریور۱۳۶۰؛انفجارکاخ نخست وزیری(شهیدسوم! [2017 Aug] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت پایانی(پایان جمهوری) [2017 Aug] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت هفتم(تدارکاتچی ولایت فقیه)  [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت ششم(آتش تهیه)  [2017 Jul] 
*وقاحت هم حدی داردآقای فلاحیان! [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت پنجم(چهره اسناد) [2017 Jul] 
*چندسال پیش(قسمت چهارم)ویژه ابوالحسن بنی صدر(خمینی پاریسی)  [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت سوم(قطب فقط قطب ولایت فقیه) [2017 Jun] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت دوم(هاشمی،هاشمی،ابوالحسن درنره!) [2017 Jun] 
*چندسال پیش (ویژه ابوالحسن بنی صدر) - قسمت اول (دادستان،دادستان، ابوالحسن درنره!) [2017 Jun] 
*عامل تغییرنظام شناسایی شد! [2017 May] 
*به مناسبت آغازبکار سی‌‌‌امین نمایشگاه بین المللی کتاب در تهران، در شهرآفتاب [2017 May] 
*استبداد نامرئی [2017 Apr] 
*تحریم؛ رفراندوم انتخاباتی [2017 Apr] 
*احمدی نژاد،کوتوله ای که غول شد! [2017 Apr] 
*بهمن۵۷؛انقلاب گیوتین  [2017 Feb] 
*هاشمی رفسنجانی؛انحصارطلبی اصلاح طلب!  [2017 Jan] 
*در پاسخ به بیانیه ی دادگاه ویژه روحانیت به احمد منتظری؛ من یکی ازاعضای باند سیدمهدی هاشمی هستم!  [2016 Dec] 
*فتح سفارت آمریکا در13 آبان 1358رابطه های بی رابطه؛ تدابیر بی تدبیر!  [2016 Nov] 
*دین را زمینی کنیم!  [2016 Oct] 
*مشکل جهان اسلام متولی آن است! [2016 Oct] 
*دو روی سکه ی بحران سوریه [2016 Oct] 
*نفوذی انقلابی زیرعبای من!؟ [2016 Aug] 
*فقدان رهبری درپساخامنه ای  [2016 Jul] 
*مبارزه بافساد؛ نمایشی کمدی درام مبارزه بافساد در جمهوری اسلامی [2016 Jul] 
* روزشمارمن و روزنامه سلام [2016 Jul] 
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7تیر1360 (قمست پایانی) [2016 Jul] 
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7 تیر 1360(قسمت چهارم) [2016 Jun] 
*چندسال پیش (44) محمد منتظری، وفات 7تیر 1360 (قسمت سوم)  [2016 Jun] 
*چندسال پیش(44)محمدمنتظری،وفات7تیر1360(قسمت دوم)  [2016 Jun] 
*چندسال پیش (۴۴) - محمدمنتظری، وفات ۷ تیر ۱۳۶۰ (قسمت اول) کاسه داغ تر از آش [2016 Jun] 
*جهان بینی حقوق بشری جهان وطنی! [2016 Jun] 
*سروش سلمان رشدی!  [2016 May] 
*اجتهاد در مقابل نص؛اساس جمهوری اسلامی ایران [2016 May] 
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش دوم [2016 May] 
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش اول  [2016 May] 
*توبه نصوح،حق الناس و ج.ا.ا  [2016 Apr] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)تیترخبر [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)من ساواکی نیستم  [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)زندانی وخانواده های زندانیان [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)احزاب وگروه هاوسازمانها [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)حرفهای تلفنی مردم [2016 Jan] 
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های نظامیان، افراد حکومتی و سیاستمداران [2016 Jan] 
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)روحانیت وحکومت اسلامی [2016 Jan] 
* چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های روشنفکران [2016 Jan] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)عکس امام در ماه [2016 Jan] 
* سخنی که طنز ومحضکه عام وخاص شد! [2016 Jan] 
*دمکراسی سلبی [2016 Jan] 
*در فقد آیت الله منتطری [2015 Dec] 
*اگر حصرکروبی ومیرحسین موسوی برداشته شود چه می شود؟ [2015 Nov] 
*مصاحبه ای منتشر نشده ای با خانواده جید شریف [2015 Nov] 
*آیا هاشمی رفسنجانی عوض شده است؟ [2015 Nov] 
*چرخه قدرت در مطبوعات در حال کما! [2015 Nov] 
*جامعه مدنی و جامعه زدنی(مجموعه اول) [2015 Nov] 
*اسلام را از مسیراصلی منحرف کردیم! [2015 Oct] 
*من ماله می کشم پس هستم! [2015 Sep] 
*دمکراسی دینی! [2015 Sep] 
*پارادوکس نفاق [2015 Aug] 
*حزب اصلاحات حق مسلم ماست! [2015 Aug] 
*«علامه» بجای «آیت الله»! [2015 Aug] 
*فرهنگ اقتصاد،سیاست فرهنگی [2015 Aug] 
*انقلابی که آنرا به مرگ گرفتند وبه تب راضی شد! [2015 Jul] 
*سرباز گمنام در انواع مختلف/این یک داستان واقعی ست [2015 Jun] 
*مملکت همش واس ماس؛ این یک داستان واقعی ست [2015 May] 
*قول سیاست،غول اقتصاد [2015 Apr] 
*حفظ نظامه،مگه چیه؟ [2015 Apr] 
*تفاوت اپوزیسیون در گذشته و حال؟ [2015 Mar] 
* دولت سایه ای که من می دانم قسمت ا تا ده [2015 Mar] 
*ولایت فقیه خوب/ولایت فقیه بد [2015 Feb] 
*۳۶ سال سلطنت فقیه [2015 Feb] 
* شرکت سهامی خاص ج.ا.ا.با مشغولیت نامحدود! [2015 Jan] 
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه دوم) [2015 Jan] 
*هارمونی علی مطهری! [2015 Jan] 
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه اول) [2014 Dec] 
*تاوان 444 روز [2014 Nov] 
*داعش دشمن فرضی صهیونیزم،غرب وآمریکا [2014 Oct] 
*آمریکا منجی بشریت! [2014 Aug] 
*این یک داستان واقعی ست [2014 Apr] 
*نیمه پر، نیمه خالی [2014 Jan] 
*خط قرمز ماست! [2013 Nov] 
*نقشه پیش فرض در دست های آلوده [2013 Oct] 
*شنود چی های «واجا»ونوچه شیپورچی های مطبوعات چی! [2013 Sep] 
*روزخبرنگار، انجمن صنفی روزنامه نگاران و خودم [2013 Aug] 
*کتاب، نمایشگاه، یک گزارش [2013 May] 
*34سالگی انقلاب بهمن 57 [2013 Jan] 
*قرآن رمل و اسطرلاب نیست [2013 Jan] 
*احمدی نژاد اصلاح طلب می شود [2013 Jan] 
*گیرِ مردم [2013 Jan] 
*تفاوت منتظری و خمینی [2012 Dec] 
*قانون اساسی با سرویس پوپولیسم! [2012 Dec] 
*سکولاریزم دینی! [2012 Nov] 
*دلار رازی است [2012 Nov] 
*خاتمی خامنه ای را نجات می دهد! [2012 Nov] 
*حفظ نظام یا انقلاب؟ [2012 Oct] 
*هاشمی شویی [2012 Oct] 
*بدویت سیاسی [2012 Sep] 
*آگاهی ایزوله شده [2012 Sep] 
*رضاخجسته رحیمی،سعید حجاریان؛ پرسش هایی که نشد،حرفهایی که نزد! [2012 Sep] 
*آیاترورهای هسته ای کاروزارت اطلاعات است؟! [2012 Aug] 
*اقتصادمقاربتی؛واقعیت این است! [2012 Jul] 
*تغییر کاربری در حکومت [2012 Jul] 
*هوس زور آزمایی با اسرائیل [2012 Jun] 
*روشنفکری شریعتی [2012 Jun] 
*نظارت حراستی! [2012 Jun] 
*اصلاحات فقط با تغییر قانون اساسی میسور است [2012 Jun] 
*ما بی شرف ها مانده ایم [2012 Apr] 
*نفتی که ملی نشد،ملتی که نفتی شد! [2012 Mar] 
*جدایی نان از سیاست [2012 Mar] 
*مردم جن زده مفتون شیدایی سیاستمداران! [2012 Jan] 
*پهلوی رضا پهلوی، آینه چو عیب تو بنمود راست/خود شکن آینه شکستن خطاست [2012 Jan] 
*دور زدن دمکراسی!  [2011 Oct] 
*احمدی نژاد این روزها یک توپ بسکتبال شده است! [2011 Oct] 
*بورژوا کُمپرادُرهای مسلمان! [2011 Sep] 
*«واجا» [2011 Aug] 
*سوتک و سکوت [2011 Jan]