[کرونا]ی ولایت فقیه!
محمد شوری

توهَمات تصورات ذهنی «علی خامنه ای» تمام شدنی نیست. با این تفاوت که در پیام و در سخنرانی سال99، علاوه بر تکرار  همان مکررات  همیشگی، «اجنه» نیز به تعداد دشمنان اضافه شد و به این جهت،«جهش» در سخنان وی کاملا مشهود بود!!

دشمن(فرضی)تراشی و از جمله«اجنه» به عنوان  دشمنی جدید،و آمریکا که  در راس دشمنان  ثابت است،قاعده ی سخنرانی های خامنه ای است که در نظام ولایت فقیه هر حرف وی نیز وحی منزل است.

علی خامنه ای41سال است  با «تابو»ی «آمریکا» و تئوری توطئه«دشمن»،ایران و مردمش را  با تحریم، در قرنطینه ولایت فقیه قرار داده است.

خامنه ای تنها آرا و عقیده ی  خود را حقیقت کامل  و اسلام  ناب  می داند؛ و در حکومت ولایت فقیه تنها تفسیری از قرآن و دین قابل قبول است که وی می گوید.و برپایه آن نیز عدالت و آزادی تبیین و تعریف شده و بر اساس  آن قوانین هم تدوین می شود.

مردم  و جوانان از نظر خامنه ای آن قشر وابسته به نهادهای قدرت(از جمله آتش به اختیاران) هستند که اگر رانت و حمایت های پنهانی  مالی و غیره را از آن ها بگیرند،سراشیبی سقوط و انهدام حکومت فقیه سرعت مضاعف می گیرد.برای همین است که تمام تلاش خامنه ای و حاکمیت،تقویت این بخش از مردم است.

در حاشیه ی  همین بخش از مردم، و از  دل آن ها، طبقه دیگری از مردم تولید و یا باز تولید شد که با تعالیم 41ساله ی  حکومت فقیه،راه حقه بازی،شارلاتانی و کلاه گذاری  و کلاهبرداری،ریاکاری و تملق را بخوبی آموخته و می دانند کجا و کی (در اصطلاح روحانیت) «غش در معامله» کنند و با «دفع افسد به فاسد»، راه را برای ثروت اندوزی  بیشتر و فساد فی الارض باز کنند. «مرفهین بی درد» ی که ساخت  نظام ولایت فقیه هستند.

در این41سال،بخش بزرگی از توده مردم،گله ای به بیماری کرونای ولایت فقیه آلوده شدند و قوه تفکر و درست اندیشیدن و انتخاب صحیح از آنان سلب شد.و در این میان بخشی از روشنفکران وطنی موطن در داخل و مهاجر در خارج، و بخشی از به اصطلاح افرادی که   واژه ی «اصلاح طلب» را به شناسنامه خود سنجاق کرده اند، به همراه بخشی از اپوزیسیون صادراتی که مهندسی شده وظایف خود را در بیان مخالفت و مواففت و نقد و آنالیز رویدادها بخوبی می دانند به این بیماری دامن رده و می زنند تا همچنان کرونای ولایت فقیه دامنه ی خود را وسیع تر کنند و آنان هم بتوانند  به زندگی منافقانه و مزوّرانه خود،با نقاب فریب ادامه دهند.

علی خامنه ای حتی ولایت فقیه خمینی را هم  متعلم نیست.چه رسد به آنچه که«مرتضی مطهری» در ابتدای انقلاب در مصاحبه ای گفت:

[ولایت فقیه به این معنی نیست که فقیه خوددررأس دولت قراربگیردوعملا حکومت کند.نقش فقیه دریک کشور اسلامی،یعنی کشوری که درآن مردم ،اسلام رابه عنوان یک ایدئولوژی پذیرفته و به آن ملتزم ومتعهد هستندنقش یک ایدئولوگ است.نه نقش یک حاکم...تصورمردم آنروز- دوره مشروطیت-ونیز مردم ماازولایت فقیه این نبوده ونیست که فقهاحکومت کنندواداره مملکت رابدست گیرند...اساسا فقیه راخودمردم انتخاب می کنندواین امرعین دمکراسی است...آیا اسلام دین طبقه روحانیت است؟آیااسلام ایدئولوژی روحانیون است؟یاایدئولوژی انسان بماهو انسان؟آیاواقعاروشنفکران ما،آنگاه که با مفهوم جمهوری اسلامی روبرو می شوند یا این کلمه رامی شنوندجمهوری به اصطلاح آخوندی درذهنشان تداعی می شود که تنهافرقش با سایرجمهوری هادراین است که طبقه روحانیون عهده دارمشاغل وشاغل پست ها هستند؟ حقیقتااگرنمی دانستندوچنین تصوری راداشتند،جای تعجب است و اگرمی دانستندونعل وارونه می زده اند،جای تأسف».(نقل از کتاب پیرامون انقلاب اسلامی،ص85(.].

علی خامنه ای تفسیر به رای خود از دین و قرآن،و واژه هایی مثل صبر،توکل،استقامت،و مشورت را اقتدارگرایانه و با قدرت و ثروتی که از منابع ملی در اختیار دارد،می خواهد بر جامعه و مردم و طبقات مختلف تحمیل کند و کرده است.هیچکس حق مخالفت  ندارد.صدا وسیما که باید تبلور آنلاین جامعه باشد، نمایش  دهنده ی  آروق  هایی شده که نهاد ولایت فقیه می زند.

حکایت  خامنه ای و و لایت فقیه وی، حکایت آن خیاط و شاه و دوختن آن لباس نامرئی است که هرکه آن لباس را برتن شاه  نمی دید،حرامزاده محسوب می شد و قس علیهذا و الخ...!

آن «وشاورهم فی الامری» که خامنه ای از قرآن  تفسیر می کند،همین مجلس برآمده از نظارت استصوابی برگزیدگان وی در شورای نگهبان  است که همان ها هم آرای اکثریت مردم را ندارند! و یا مجمع تشخیص مصلحت نظام، که اکثریت قریب به اتفاق اعضایش منصوب وی هستند!! و مصلحت ایران و مردم در اختیار چندنفر خاص قرار داده شده  است؛ چند نفری  که سال ها در در این پُست و آن پُست،مدیریت را بین خود تقسیم کرده  و در چرخش قدرت  حضور تکراری دارند!

و ایضا  همینطور دیگر مسئولان و مدیران خُرد و کلانی که در این جا و آن جا مستقیم و غیر مستقیم منصوب خامنه ای هستند.

آیا جامعه ما، جامعه  مُرفَه(بادرد!!) است و در رفاه  زندگی می کند،و تولیدکننده و فعال وشاداب است؟ که خُب، «آن چه عیان است چه حاجت به بیان است»!!حالا با کدام مردم  و کدام نیروی انسانی کیفی و توان مالی و قدرت و امنیت اقتصادی می توان «جهش» کرد؟بماند!! مثل «کبک سر در برف» فرو کرده اند!؟

آن مردمی که 41سال در گرداب  کرونای ولایت فقیه افتاده و دست و پا می زنند چه می دانند صبر و صابرین و صبوری چیست؟!آنان از سر نداری چاره ای جز تحمل ندارند!

خودتان گفته اید، دائم و بارها در بالای منابر وعظ کرده و گفته اند(البته از شکم سیری گفته اند):«لا معاش له  لا معاد له».این مردم در زندگی روزمره برای تامین معیشت سگ دو می زنند که تومنی صنار دربیاورند و...! فقر، فساد و نکبت می آورد و قوه تفکر و اندیشه کردن را از آدمی سلب می کند؛ و ایضا ایمان به خدا را ...!

به گذشته ای  افتخار می کنید که آن هم مال شما و حکومت ولایت فقیه نیست! شما در این 41سال حکومت ولایت فقیه در حوزه های علمیه تان، در دانشگاه هایتان، در مراکز علمی و غیره، چند تا ابن سینا و زکریای رازی و مانند آن تربیت و پرورش  داده اید...!؟!!

رنسانس در غرب محصول جدایی دین حکومتی از ارکان قدرت در  تصمیم گیری  برای مردم و جامعه بود؛ که جهشی راه تکامل را طی کرد و به پیشرفت  های کنونی رسید.اما ما در 41سال حکومت ولایت فقیه، در حال بازگشت به  قرون وسطا هستیم. و اگر تحولی هم هست از سر اجبار زمانه و تکنولوژی غالب  است که قالب شده؟! نه رای و اندیشه های فقها که در حکومت فقیه و به نام اسلام ،اصل قرآن را ول کرده و صرفا به آرای فقه متاثر از احادیث و روایات چسبیده اند! و با آن هم می خواهند میکرب کرونا را منهدم کنند!!

از انقلاب57، رنسانس اسلامی  تصور می کردیم. فکر می کردیم با این انقلاب واقعا رنسانسی در اندیشه ی مذهبی و دینی ایجاد می شود و جامعه  و حوزه های علمیه و دانشگاه ها و مراکز تعلیم و تربیت و رسانه ها،به حکم آیه ی «فبشر عباد الذین یستممون القول و یتبعون احسنه...» و به حکم  آیه ی « لا اکراه فی الدین» و به حکم آیه ی «والناشرات نشرا»و آیه ی «نون والقم مایسطرون»، خرافات و تابوها و  آن افیونی که از دین ساخنه شده، اصلاح می شود و مسلمان ها همچون غرب، رنسانس خود را تجربه خواهند کرد. اما بدبختانه  و متاسفانه نهاد های قدرت و کمپانی های سرمایه داری از دل  اندیشه ولایت فقیه،داعش و طالبان و القاعده  و غیره را بیرون آوردند؛ و41سال است به یُمن حکومت ولایت فقیه  درایران،مسلمان های جهان  به جان هم افتاده و همدیگر را لَت و پار می کنند!

دینداران حکومتی و مبلغین آن( اعم ازآخوند حکومتی و مراجع تقلید آن) و جامعه  وعاظ و مداح، 41سال است(باشکم سیری و تامین معیشت و خاطری آسوده و ایمن )، خواسته اند دین را  (آنهم دینی که متاثر از قرائت خودشان است) زورکی  و با کمک صدا و سیما و ائمه جمعه و نهادهای وابسته، به خانه های مردم ببرند اما نتوانستند،ولی اکنون با «کرونا»دکانشان را همان «خدا»تعطیل کرد تا آن ها که «کین جلوه در محراب و منبر می کردند و در خلوت کار دیگر»،شاید از ترس مرگ، در خلوت خانه و قرنطینه اجباری و خانگی، ،قبل از آنکه مرگ سراغشان آید،به خود آیند و راه تویه نصوح را برگزینند! که بازهم به حکم آیه ی «صم،بکم،عمی فهم لایرجعون»فکر نمی کنم و بعید است چنین اتفاقی بیفتد!!

حاکمیت 41سال است مردم را با اندیشه ولایت فقیه در قرنطینه قرار داده و مانع انتشار آزاد اخبار و اطلاع رسانی شده است؛ و به کمک بخشی از نیروهای صادراتی خود، دائم و در هر لحظه فقط به شبکه های اجتماعی، به ماهواره و به اینترنت  گیر می دهند و از مضرات آن می گویند.و بدون آن که بنیه ای در چنته داشته باشند،می خواهند جلوی انقلابی که توسط تکنولوژی در حال انجام است را بگیرند.

تفکر و اندیشه ی ولایت فقیه قوه عاقله ی  عقلا، روشنفکران، روحانیان، هنرمندان و دانشگاهیان را ضعیف کرده  و آنان را  به سکوت،لاپوشانی و توجیه و مماشات وادار کرده است.

چهل و یک سال است که  ایران و مردمش،در «کرونای ولایت فقیه»  گرفتار هستند و ویروس ولایت فقیه -که آفت  به دین هم زده - در حال گسترش «گله ای»است!

تا «ویروس ولایت فقیه» به وسیله طبیببان حاذقِ ماهرِ دانای صالحِ آزاده ی مستقلِ غیر وابسته به بیگانه و نهادهای ثروت و قدرت  معالجه نشود،هر حرکت و فعالیتی در راستای اصلاح و تربیت مردم و جامعه و زیرساخت های آن، اگر شدنی هم باشد-که نیست-کارحضرت فیل است  و عمر حضرت نوح می خواهد!! و این همان  پروژه ای  است که«اصلاح طلبان حکومتی» معمار آن هستند؛ تا استمرار آنان در دامن ولایت فقیه همچنان دوام داشته باشد!!

اما کجاست آن طبیب حاذق ماهر دانای صالح مستقل آزاده ی غیر وایسته؟:[شیر خدا و رستم دستانم آرزوست]!ولی با این وجود،هنوز برگزیده هایی  از همان  اکثریت مقهور و ناتوان(به قول نویسنده  ی یادداشت روزنامه اطلاعات در پنجم مهر سال 1320)،هستند که: [به پشتیبانی قلم به جنگ سرنیزه بُرنده و قدرت نظامی می روند. گاه تاثیر  این قلم به حدی است که از دیوارهای آهنین و دژهای استوار خداوندان قدرت گذشته و اساس نیروی آن ها را واژگون می سازد...درهروقت و هر زمان دوره حکومت مطلقه اقلیت ممتاز قبل از اینکه اجتماع به کلی استعداد اصلاح راازدست بدهد، به پایان می رسد. و اگر چنین نباشد یک ملت وجامعه چنان در غرقاب فساد غوطه ور می گردد که نجات و اصلاح آن محال. و انقراض آن قطعی است. دراین دوره های تحول باز مسئولیت بزرگ متوجه صاحبان قلم است این ها مسئول بیداری مردم هستند. چراغ دانش و فضیلت باید بدست آن ها و به استعانت قلم آن ها برافروخته شود. این طبقه مخصوصا آن ها که در دوره انحطاط توانسته اند روح آزادگی و عفت قلم را ازدست نداده و علی رغم تمام سختی ها و فلاکت ها و گرسنگی قلم را وسیله زیر پا گذاشتن حقوق اجتماع قرارنداده و با نابود ساختن عدالت اجتماعی برپایگاه قدرت انبیاء بوسه نزده اند، باید با یک نقشه اساسی و متین برای جبران زیانکاری های گذشته بکوشند و به ارشاد عقول و افکار کمر ببندند.].

تا ولایت فقیه هست و تا قانون اساسی با ولایت فقیه هویت پیدا می کند و تا همه  ی قدرت در اختیار ولی فقیه است و دین و مذهب و قرآن با قرائت ولایت فقیه معنی و مفهوم  درست را دارد، ایران و مردمش در هیچ جهتی«جهش» نخواهد داشت!

سوم فروردین نودونه

t.me/shourimohammad

 
 
 
 
 

 

 
 
 

منبع:پژواک ایران


محمد شوری

فهرست مطالب محمد شوری در سایت پژواک ایران 

*سراب اصلاحات در لابی ولایت فقیه برای بقای جمهوریت!  [2020 Sep] 
*مرفهین با درد، خریداران پیش فروش نفت ملت! [2020 Aug] 
*بدون ولایت فقیه!  [2020 Aug] 
*انتشارکتاب؛همه راه ها به کارشناس امنیتی ختم می شود!  [2020 Jul] 
*نامه سر گشاده به...! [2020 May] 
*[کرونا]ی ولایت فقیه!  [2020 Mar] 
*صدور انقلاب؛کالایی که مرجوع شد!  [2020 Feb] 
*۴۱سالگی؛مردم در انقلاب ۵۷ قد نکشیدند!  [2020 Feb] 
*کشته شدن قاسم سلیمانی و نوشیدن جام زهر دوم توسط ولی فقیه سوم! [2020 Jan] 
*آیت الله منتظری؛قائم مقام مردمی،نه رهبری!  [2019 Dec] 
*چه کسانی ازتخریب اموال عمومی دراعتراضات مردمی سود می برند؟ [2019 Nov] 
* روح الله زم [پادوی «دولت سایه»] قربانی شد برای پاسداران گمنام! [2019 Oct] 
*انقلاب یا اصلاح؟ چه باید کرد؟ از کجاآغاز کنیم؟  [2019 Aug] 
*مذاکره و رابطه با آمریکا بقای ولی فقیه بعدی!  [2019 May] 
*آیت الله منتظری آبروی بربادرفته روحانیت!  [2019 May] 
*در فرمالیسم حجاریان سخنی از ولایت فقیه نیست!  [2019 Apr] 
* بازی تام وجری سپاه ایران و حزب جمهوریخواه آمریکا [2019 Apr] 
*هرچه فریاد دارید بر سر ولایت فقیه بکشید! [2019 Apr] 
*سرنظام(ولایت فقیه) برتن آن (جمهوریت) باهزارمن سریش نمی چسبد!  [2019 Mar] 
*«زم نیوز» پادویی از «پادو»های دولت سایه!  [2019 Mar] 
*۱۱ اسفند ۱۳۵۷ ورودگوشت یخ زده ممنوع! [2019 Mar] 
*ازدواج سفید،همان ازدواج موقت در دوران مدرنیته است!  [2019 Mar] 
*مثلث اتحاد درپشت پرده دو نامه معروف خمینی به منتظری [2019 Feb] 
*مصلحت کثیف در چهل سالگی انقلاب!  [2019 Feb] 
* شکنجه و تو چه می دانی شکنجه چیست؟  [2019 Jan] 
*جمهوری اسلامی مواد مخدر است!  [2019 Jan] 
* ایدئولوژی تحریم!  [2018 Nov] 
*سید محمد خاتمی چرخ تیوبلس نظام!  [2018 Nov] 
*دِل و دُماغ اصلاحات در ایران [2018 Sep] 
*مستند قائم مقام؛غش در معامله!  [2018 Aug] 
*اصلاحات اقتصادی در گرو اصلاحات سیاسی ست! [2018 Aug] 
*براندازی مصلحانه؟!  [2018 Jun] 
*چهار راه اصلاحات در بن بست ولایت فقیه! [2018 May] 
*در سرزمین سوخته قحط الرجال نیست! [2018 Apr] 
*همیشه پای یک روحانی درمیان است!  [2018 Mar] 
*گفت و گوی ملی؛ فریبی دیگر!  [2018 Mar] 
* پروپاگاندای احمدی نژاد [2018 Feb] 
* سرویس بهداشتی جاسوسان [2018 Feb] 
*فریب رفراندوم [2018 Feb] 
*انقلابی سزارینی!  [2018 Jan] 
*اگرخامنه ای فوت کند...اگرخاتمی رهبرشود!  [2018 Jan] 
*مشکل خامنه ای بحران رهبری ست!  [2018 Jan] 
*جمهوری ایران!  [2018 Jan] 
*قلب حقیقت درماجرای مک فارلین! [2017 Nov] 
*چندسال پیش(۸شهریور۱۳۶۰؛انفجارکاخ نخست وزیری(شهیدسوم! [2017 Aug] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت پایانی(پایان جمهوری) [2017 Aug] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت هفتم(تدارکاتچی ولایت فقیه)  [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت ششم(آتش تهیه)  [2017 Jul] 
*وقاحت هم حدی داردآقای فلاحیان! [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت پنجم(چهره اسناد) [2017 Jul] 
*چندسال پیش(قسمت چهارم)ویژه ابوالحسن بنی صدر(خمینی پاریسی)  [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت سوم(قطب فقط قطب ولایت فقیه) [2017 Jun] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت دوم(هاشمی،هاشمی،ابوالحسن درنره!) [2017 Jun] 
*چندسال پیش (ویژه ابوالحسن بنی صدر) - قسمت اول (دادستان،دادستان، ابوالحسن درنره!) [2017 Jun] 
*عامل تغییرنظام شناسایی شد! [2017 May] 
*به مناسبت آغازبکار سی‌‌‌امین نمایشگاه بین المللی کتاب در تهران، در شهرآفتاب [2017 May] 
*استبداد نامرئی [2017 Apr] 
*تحریم؛ رفراندوم انتخاباتی [2017 Apr] 
*احمدی نژاد،کوتوله ای که غول شد! [2017 Apr] 
*بهمن۵۷؛انقلاب گیوتین  [2017 Feb] 
*هاشمی رفسنجانی؛انحصارطلبی اصلاح طلب!  [2017 Jan] 
*در پاسخ به بیانیه ی دادگاه ویژه روحانیت به احمد منتظری؛ من یکی ازاعضای باند سیدمهدی هاشمی هستم!  [2016 Dec] 
*فتح سفارت آمریکا در13 آبان 1358رابطه های بی رابطه؛ تدابیر بی تدبیر!  [2016 Nov] 
*دین را زمینی کنیم!  [2016 Oct] 
*مشکل جهان اسلام متولی آن است! [2016 Oct] 
*دو روی سکه ی بحران سوریه [2016 Oct] 
*نفوذی انقلابی زیرعبای من!؟ [2016 Aug] 
*فقدان رهبری درپساخامنه ای  [2016 Jul] 
*مبارزه بافساد؛ نمایشی کمدی درام مبارزه بافساد در جمهوری اسلامی [2016 Jul] 
* روزشمارمن و روزنامه سلام [2016 Jul] 
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7تیر1360 (قمست پایانی) [2016 Jul] 
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7 تیر 1360(قسمت چهارم) [2016 Jun] 
*چندسال پیش (44) محمد منتظری، وفات 7تیر 1360 (قسمت سوم)  [2016 Jun] 
*چندسال پیش(44)محمدمنتظری،وفات7تیر1360(قسمت دوم)  [2016 Jun] 
*چندسال پیش (۴۴) - محمدمنتظری، وفات ۷ تیر ۱۳۶۰ (قسمت اول) کاسه داغ تر از آش [2016 Jun] 
*جهان بینی حقوق بشری جهان وطنی! [2016 Jun] 
*سروش سلمان رشدی!  [2016 May] 
*اجتهاد در مقابل نص؛اساس جمهوری اسلامی ایران [2016 May] 
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش دوم [2016 May] 
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش اول  [2016 May] 
*توبه نصوح،حق الناس و ج.ا.ا  [2016 Apr] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)تیترخبر [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)من ساواکی نیستم  [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)زندانی وخانواده های زندانیان [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)احزاب وگروه هاوسازمانها [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)حرفهای تلفنی مردم [2016 Jan] 
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های نظامیان، افراد حکومتی و سیاستمداران [2016 Jan] 
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)روحانیت وحکومت اسلامی [2016 Jan] 
* چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های روشنفکران [2016 Jan] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)عکس امام در ماه [2016 Jan] 
* سخنی که طنز ومحضکه عام وخاص شد! [2016 Jan] 
*دمکراسی سلبی [2016 Jan] 
*در فقد آیت الله منتطری [2015 Dec] 
*اگر حصرکروبی ومیرحسین موسوی برداشته شود چه می شود؟ [2015 Nov] 
*مصاحبه ای منتشر نشده ای با خانواده جید شریف [2015 Nov] 
*آیا هاشمی رفسنجانی عوض شده است؟ [2015 Nov] 
*چرخه قدرت در مطبوعات در حال کما! [2015 Nov] 
*جامعه مدنی و جامعه زدنی(مجموعه اول) [2015 Nov] 
*اسلام را از مسیراصلی منحرف کردیم! [2015 Oct] 
*من ماله می کشم پس هستم! [2015 Sep] 
*دمکراسی دینی! [2015 Sep] 
*پارادوکس نفاق [2015 Aug] 
*حزب اصلاحات حق مسلم ماست! [2015 Aug] 
*«علامه» بجای «آیت الله»! [2015 Aug] 
*فرهنگ اقتصاد،سیاست فرهنگی [2015 Aug] 
*انقلابی که آنرا به مرگ گرفتند وبه تب راضی شد! [2015 Jul] 
*سرباز گمنام در انواع مختلف/این یک داستان واقعی ست [2015 Jun] 
*مملکت همش واس ماس؛ این یک داستان واقعی ست [2015 May] 
*قول سیاست،غول اقتصاد [2015 Apr] 
*حفظ نظامه،مگه چیه؟ [2015 Apr] 
*تفاوت اپوزیسیون در گذشته و حال؟ [2015 Mar] 
* دولت سایه ای که من می دانم قسمت ا تا ده [2015 Mar] 
*ولایت فقیه خوب/ولایت فقیه بد [2015 Feb] 
*۳۶ سال سلطنت فقیه [2015 Feb] 
* شرکت سهامی خاص ج.ا.ا.با مشغولیت نامحدود! [2015 Jan] 
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه دوم) [2015 Jan] 
*هارمونی علی مطهری! [2015 Jan] 
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه اول) [2014 Dec] 
*تاوان 444 روز [2014 Nov] 
*داعش دشمن فرضی صهیونیزم،غرب وآمریکا [2014 Oct] 
*آمریکا منجی بشریت! [2014 Aug] 
*این یک داستان واقعی ست [2014 Apr] 
*نیمه پر، نیمه خالی [2014 Jan] 
*خط قرمز ماست! [2013 Nov] 
*نقشه پیش فرض در دست های آلوده [2013 Oct] 
*شنود چی های «واجا»ونوچه شیپورچی های مطبوعات چی! [2013 Sep] 
*روزخبرنگار، انجمن صنفی روزنامه نگاران و خودم [2013 Aug] 
*کتاب، نمایشگاه، یک گزارش [2013 May] 
*34سالگی انقلاب بهمن 57 [2013 Jan] 
*قرآن رمل و اسطرلاب نیست [2013 Jan] 
*احمدی نژاد اصلاح طلب می شود [2013 Jan] 
*گیرِ مردم [2013 Jan] 
*تفاوت منتظری و خمینی [2012 Dec] 
*قانون اساسی با سرویس پوپولیسم! [2012 Dec] 
*سکولاریزم دینی! [2012 Nov] 
*دلار رازی است [2012 Nov] 
*خاتمی خامنه ای را نجات می دهد! [2012 Nov] 
*حفظ نظام یا انقلاب؟ [2012 Oct] 
*هاشمی شویی [2012 Oct] 
*بدویت سیاسی [2012 Sep] 
*آگاهی ایزوله شده [2012 Sep] 
*رضاخجسته رحیمی،سعید حجاریان؛ پرسش هایی که نشد،حرفهایی که نزد! [2012 Sep] 
*آیاترورهای هسته ای کاروزارت اطلاعات است؟! [2012 Aug] 
*اقتصادمقاربتی؛واقعیت این است! [2012 Jul] 
*تغییر کاربری در حکومت [2012 Jul] 
*هوس زور آزمایی با اسرائیل [2012 Jun] 
*روشنفکری شریعتی [2012 Jun] 
*نظارت حراستی! [2012 Jun] 
*اصلاحات فقط با تغییر قانون اساسی میسور است [2012 Jun] 
*ما بی شرف ها مانده ایم [2012 Apr] 
*نفتی که ملی نشد،ملتی که نفتی شد! [2012 Mar] 
*جدایی نان از سیاست [2012 Mar] 
*مردم جن زده مفتون شیدایی سیاستمداران! [2012 Jan] 
*پهلوی رضا پهلوی، آینه چو عیب تو بنمود راست/خود شکن آینه شکستن خطاست [2012 Jan] 
*دور زدن دمکراسی!  [2011 Oct] 
*احمدی نژاد این روزها یک توپ بسکتبال شده است! [2011 Oct] 
*بورژوا کُمپرادُرهای مسلمان! [2011 Sep] 
*«واجا» [2011 Aug] 
*سوتک و سکوت [2011 Jan]