دور زدن دمکراسی!
محمد شوری

تمامت خواهان با قرنطینه کردن مردم، دمکراسی را دور می زنند.

 

دمکراسی مذهب تمدن و تجدد است. و منافاتی هم باعقاید،آداب و رسوم ادیان و مذاهب و توتم های مورد پرستش و ستایش  ندارد.

 

آنها می توانند با هم کنار بیایند و با هم همکاری کنند.منتها باید در امتداد و عرض آن،علاوه بر تابوشکنی،مردم را از زندان قرنطینه تمامت خواهان آزاد کرد.

 

دمکراسی یک تعریف معلوم  دارد.گُنگ نیست. دمکراسی قابل تبدیل و تجزیه هم نیست. دمکراسی یعنی:اداره جامعه توسط مردم همان جامعه.

 

اما ازآنجا که نهاد آدمی(نه انسانی)میل به تمامت خواهی دارد،سعی می کند دمکراسی را مصادره به مطلوب کند و باصطلاح آنرا دور بزند.

 

دمکراسی همزاد با تمدن و تجدد در سرتاسر دنیای زمینی آدمها متولد و سپس در فرایندهایی،متحول و یا معلول و یا ذلیل شد.

 

دمکراسی رآس ها،دمکراسی مذهبی،دمکراسی فرهیختگان و نام آوران و دمکراسی اقلیت و اکثریت از جمله فرایندهایی است که در بُرهه هایی از تاریخ، درجامعه انسانی  آمد و شد داشت و یا دارد.

 

دور زدن دمکراسی، همان فرایند دمکراسی علیه دمکراسی است.

 

جوامع مختلف با فرهنگ  و تمدن های متفاوت بواسطه قرنطینه شدن مردم دچار اُفت و خیز و افول در درجه فهم و آگاهی می شوند و به همین نسبت تمامت خواهان سیطره خود را تکامل و تعمیم می دهند.

 

دور زدن دمکراسی در هزاره سوم،بهترین شیوه و راهکار تمامت خواهان برای سروری و آقایی برمردم است.

 

بهترین،جامع ترین و کامل ترین دمکراسی آن است که انتخاب شونده و انتخاب کننده واقعا و با میل فکری و برخاسته از اندوخته اندیشه نسبی از شناخت محیط، حق رآی داشته باشند و قدرت انتخاب شونده نیز محدود و برای آنها در صورت دور زدن دمکراسی،نهادها و رسانه ها و افکار عمومی برای استیضاح وی آزاد(به ماهو آزاد) باشند.

 

هرچه جامعه بشری از دوره عصرقدیم  دور شد و قدم به عصر ماشین گذاشت،فهم و آگاهی هم متحول شد. و به همین نسبت تمامت خواهان  توسط کارشناسان،جامعه شناسان،سیاستمداران،سرمایه داران و تحلیلگران خود، درصدد یافتن راه هایی برای دور زدن دمکراسی هستند.

 

الان مثل سابق نمی شود به کشور دیگرلشگر کشی کرد و حکومت  و نهاد دولت و قدرت را در اختیارگرفت؛ و یا نمی توان همانند گذشته یک نفر بر جان و ناموس مردم حکومت کند و مراتب ارباب و رعیتی برقرار باشد.

 

برای آنکه دمکراسی دور زده شود،باید مردم را در قرنطینه قرار داد.قرنطینه شدن مردم در جغرافیای مختلف به نسبت فهم و شعور و آگاهی عمومی، متفاوت است.

 

از اثرات قرنطینه شدن مردم این است که مردم نسبت به فهم واقعی موضوعات جاهل می شوند.و همان جهل باعث  انجام افعالی می شود که در قاموس کلام، به  فاعل آن قاصر می گویند.

 

فرق«قاصر»و«مقصر»در این است که فعل فرد قاصر از روی جهل به موضوع و غالبا ناخواسته و غیرعامدانه است؛ ولی فعل فرد مقصر دانسته و غالبا عامدانه می باشد.   

 

قرنطینه کردن مردم منجربه انسداد فکری و به همین تناسب نیز سبب جهالت درموضوع می شود.وبواسطه همین جهل،هررایی هم که دریک انتخاب با فرایند دمکراسی جایگزین شود،صورت واقعی و حقیقی  قضیه نیست و معیوب است.و باصطلاح حوزویان«غش در معامله»است و لذاباطل.    

 

در چنین سیکل معیوبی، دمکراسی بارها توسط تمامت خواهان دور زده خواهد شد. و دور  هم که باطل  است.

 

دراین فرایند سرعت آگاهی یا صفر است و یا محدود به همان محدوده. و یا در صورت رخنه و نفوذ به قرنطینه، شکننده و  البته خیلی کُند و خسته کننده خواهد بود.

 

مردم را به دو دسته می توان تقسیم کرد.دسته آگاه، دسته نادان.

 

گرو نادان هم به دو دسته  جاهلان قاصر(یعنی همان کسانی که توسط تمامت خواهان با انواع سرمایه گذاری ها و بواسطه داشتن و دراختیارگرفتن رانت عظیمی از ثروت مردم-مثل نفت خودمان-آنهارادرقرنطینه قرارداده اندتادائمادریک دور مکرر،فقط آنها را ببینند،حرف آنها را بشنوند،مطالب آنها را بخوانند وقس علیهذا...و گروهی دیگرکه خداوند در قرآن به آنها اشاره کرده است:«اولئک کالانعام بل هم اضل».یعنی مثل چارپایان زندگی می کنندو بلکه از آنهاهم پست تر.  

 

جمعیت  آماری این نوع از افراد درسراسر جهان،رقم کمی هم نیست!! وبرای همین هم هست که خداوندبه کرّات در قرآن اشاره دارد که:«اکثرهم لایعقلون» و«اکثرهم لا یعلمون»!چون این مردم در دور باطل بی شعوری و نفهمی هستند،و لذا از کوزه همان برون تراود که در اوست! از گُرده این نوع آدمها هر کسی به فراخور توانایی اش  سواری می گیرد.    

 

در گروه دانایان،بخشی ازاین افراد، درجهت دور زدن دمکراسی تلاش می کنند تا همیشه در صحنه حضور داشته باشند و البته مردم هم(همان مردم قرنطینه شده)هم همواره  در صحنه و وسط میدان هستند!!

 

بخش دیگری هم هستند که بواسطه عدم توانایی در اختیارداشتن  منابع،و تقدم اخلاق بر هرچیز،مهجور واقع می شوند و گاها همچنان گمنام باقی می مانند.

 

مصادیق مشهود و غیر مشهود دور زدن دمکراسی فراوان است.

 

مثلا پوتین رئیس جمهوری دو دوره روسیه شوروی سابق و نخست وزیرفعلی  و نیروی امنیتی  و اطلاعاتی کا.گ.ب شوروی سابق می خواهد دوباره کاندیدای ریاست جمهوری شود، تا همیشه باشد!

 

یا مثلا هرچند«دمکراسی مشترک»در افغانستان و عراق و بهار کشورهای عربی که درحال وقوع است،مثل مصر،لیبی،بحرین سوریه،یمن و تونس،منافع مشترکی ازآن حاصل می شود،اما همان تمامت خواهان  درحال دور زدن دمکراسی  هستند؛وشایددر مصر این دور زدن مشهود تربه چشم آید.   

 

دمکراسی در نظام ج. ا.ا هم سالهاست که توسط تمامت خواهان در اسم و رسم و انواع احزاب خلق الساعه و با عناوین مختلف و درفرایند تثبیت نظارت استصوابی دور زده شده است.

 

مثلادر انتخابات پیش روی کشورمان(مجلس و ریاست جمهوری و شوراها)با تـآسیس مثلا جبهه پایداری و به قول معروف با راه انداختن دعوای«حیدر نعمتی»و در راستای دور زدن دمکراسی،می خواهندترکیب اصلی فعلی در نهادهای تصمیم گیر(مافیای ثابت قدرت) همچنان تثیبت شود.و البته خدشه ای هم به دمکراسی وارد نشود!   

 

حاکمیت و نهاد رسمی قدرت در ج.ا.ا.،هرچند دمکراسی را فریب و ناقص می داند و به آن اعتقادی هم  ندارد و دمکراسی ولایت مطلقه فقیه را متکامل تر و ناشی از اراده حاکمیت خداوند می داند،اما نمی توانند از ابزار و لوازم یک دمکراسی که همانا لازمه اش انتخابات آزاد و داشتن احزاب و انتشار مطبوعات متعدد و وجود پارلمان است،خود را بازنشسته کند و یا خود را در مظان اتهام دیکتاتوری قراردهدویابخواهدمثلا به شکل زمامداری علی (ع)در دوران صدراسلام بپردازد!منتهابرای آنکه وجهه آنان تخریب هم نشود و متهم به دیکتاتوری و یا انحصار طلبی و انحصارگرایی و تمامت خواهی هم نشوند در این سالها(خصوصا بعد از رحلت امام خمینی)،به قرنطینه کردن مردم پرداختند.

 

مهم ترین قرنطینه ای که اخیراقصددارندباتمام وجودروی آن سرمایه گذاری کنند، جلوگیری ازداشتن ماهواره توسط مردم است که اخیرا با عملیات رعب آور به برداشتن دیش ها کرده اند.ویا قرنطینه کردن اینترنت(اینترنت ملی) وفلیترینگ شدیدی که اعمال می شود.

 

یکی از اثرات قرنطینه شدن این است که اگر مثلا امروز حکم شود که نظارت استصوابی برداشته خواهدشد،وانتخابات آزادصورت خواهدگرفت وزندانیان سیاسی هم آزاد،به ضرس قاطع می شودپیش بینی کردکه همانهایی رای خواهندآورد که پیشتر به نسبت مساوی  درعرصه های مدیریت کلان کشور(خصوصادرنهادهای مهم مثل حوزه قضایی و اطلاعاتی) حضورداشته و فعال مایشاء بوده اند!؟

 

مثلاهمانهایی که دردوره ایشان فردی مثل عزت الله سحابی(فرزندمحبوب ورنج کشیده ایران)،بخاطریک نامه نوشتن به زندان می افتدوسرانجام گمنام هم می میرد،دوباره در راس قدرت قرارخواهندگرفت.

 

ویا کسانی رای خواهندآوردکه دردوره ایشان آیت الله منتظری(مهم ترین فرد انقلاب،و قائم مقام امام خمینی دررهبری)،خانه وکاشانه اش رابابیل وکلنگ توسط همین مردمی که در قرنطینه اینهابوده اند،تخریب  وموردناسزاولعن و نفرین حکومتی و رسانه ای قرارمی گیرد. شخصیت ممتاز ونستوهی که سالهابه حصر می افتد وبعدهمانهاکه اورابه خاطر سستی درمدیریت ویانقاب نفاق به این وضعیت انداخته اند،به طوری که ایشان بعدازتاسیس ج.ا.ا.تقریبا تمام عمرش رادر حصر و فشار و ناسزاگویی و فحاشی رسانه ای  و مدیریتی حکومتی فرارگرفت،دراین دوره وبا دورزدن دمکراسی،از او آنچنان تمجید و تکریم می شود که گویی اتفاقی نیفتاده است.

 

همانهایی که سالهای سال،درعرصه های مختلف مدیریتی،خودشان ،فرزندانشان،اقوام سببی و نسبی ودنباله هایشان،سند شش دانگ انقلاب بنام شان است،وبخاطرداشتن تبلیغات رسانه ای درداخل وخارج و پمپاژ و بمباران مکرر و مرتب خودشان برمردم قرنطینیه شده،همچنان  علیه السلام هستند، همانها هم  رای خواهند آورد!

 

و در این دایره تنگ ومحدود اگر گاهی هم بواسطه جنگ قدر ت و یا رویکردی ناخواسته با  لطف خفیه خداوند، نقاب هایی هم به کنار رود،مثل افشای و رو شدن اختلاس اخیر، گفته خواهد شد که نباید آنرا کش داد،چرا؟زیرا«چون پرده درافتد نه تو مانی و نه من»و لذا بادورزدن دمکراسی که بواسطه قرنطینه  بودن مردم در حال انجام است،این اتفاق خوش یُمن نیز مثل دیگر اتفاقات،نسترون و عقیم خواهد ماند.  

 

تاکید می کنیم آنچه هم که در وضعیت قرنطینه ای،منجربه عصیان اجتماعی و یانهضت و جنبش شود،عقیم است.همچنانکه انقلاب عظیم مردم ایران،ابتر شد. برای بیرون آوردن مردم از قرنطینه تمامتخواهان،«بی قالب های آزاد و آگاه»   باید تزریق«آگاهی»کنند!     

 

والسلام

محمد شوری(نویسنده وروزنامه نگار)18مهر90

 

 

 

 

 

 

 

منبع:پژواک ایران


محمد شوری

فهرست مطالب محمد شوری در سایت پژواک ایران 

*[کرونا]ی ولایت فقیه!  [2020 Mar] 
*صدور انقلاب؛کالایی که مرجوع شد!  [2020 Feb] 
*۴۱سالگی؛مردم در انقلاب ۵۷ قد نکشیدند!  [2020 Feb] 
*کشته شدن قاسم سلیمانی و نوشیدن جام زهر دوم توسط ولی فقیه سوم! [2020 Jan] 
*آیت الله منتظری؛قائم مقام مردمی،نه رهبری!  [2019 Dec] 
*چه کسانی ازتخریب اموال عمومی دراعتراضات مردمی سود می برند؟ [2019 Nov] 
* روح الله زم [پادوی «دولت سایه»] قربانی شد برای پاسداران گمنام! [2019 Oct] 
*انقلاب یا اصلاح؟ چه باید کرد؟ از کجاآغاز کنیم؟  [2019 Aug] 
*مذاکره و رابطه با آمریکا بقای ولی فقیه بعدی!  [2019 May] 
*آیت الله منتظری آبروی بربادرفته روحانیت!  [2019 May] 
*در فرمالیسم حجاریان سخنی از ولایت فقیه نیست!  [2019 Apr] 
* بازی تام وجری سپاه ایران و حزب جمهوریخواه آمریکا [2019 Apr] 
*هرچه فریاد دارید بر سر ولایت فقیه بکشید! [2019 Apr] 
*سرنظام(ولایت فقیه) برتن آن (جمهوریت) باهزارمن سریش نمی چسبد!  [2019 Mar] 
*«زم نیوز» پادویی از «پادو»های دولت سایه!  [2019 Mar] 
*۱۱ اسفند ۱۳۵۷ ورودگوشت یخ زده ممنوع! [2019 Mar] 
*ازدواج سفید،همان ازدواج موقت در دوران مدرنیته است!  [2019 Mar] 
*مثلث اتحاد درپشت پرده دو نامه معروف خمینی به منتظری [2019 Feb] 
*مصلحت کثیف در چهل سالگی انقلاب!  [2019 Feb] 
* شکنجه و تو چه می دانی شکنجه چیست؟  [2019 Jan] 
*جمهوری اسلامی مواد مخدر است!  [2019 Jan] 
* ایدئولوژی تحریم!  [2018 Nov] 
*سید محمد خاتمی چرخ تیوبلس نظام!  [2018 Nov] 
*دِل و دُماغ اصلاحات در ایران [2018 Sep] 
*مستند قائم مقام؛غش در معامله!  [2018 Aug] 
*اصلاحات اقتصادی در گرو اصلاحات سیاسی ست! [2018 Aug] 
*براندازی مصلحانه؟!  [2018 Jun] 
*چهار راه اصلاحات در بن بست ولایت فقیه! [2018 May] 
*در سرزمین سوخته قحط الرجال نیست! [2018 Apr] 
*همیشه پای یک روحانی درمیان است!  [2018 Mar] 
*گفت و گوی ملی؛ فریبی دیگر!  [2018 Mar] 
* پروپاگاندای احمدی نژاد [2018 Feb] 
* سرویس بهداشتی جاسوسان [2018 Feb] 
*فریب رفراندوم [2018 Feb] 
*انقلابی سزارینی!  [2018 Jan] 
*اگرخامنه ای فوت کند...اگرخاتمی رهبرشود!  [2018 Jan] 
*مشکل خامنه ای بحران رهبری ست!  [2018 Jan] 
*جمهوری ایران!  [2018 Jan] 
*قلب حقیقت درماجرای مک فارلین! [2017 Nov] 
*چندسال پیش(۸شهریور۱۳۶۰؛انفجارکاخ نخست وزیری(شهیدسوم! [2017 Aug] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت پایانی(پایان جمهوری) [2017 Aug] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت هفتم(تدارکاتچی ولایت فقیه)  [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت ششم(آتش تهیه)  [2017 Jul] 
*وقاحت هم حدی داردآقای فلاحیان! [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت پنجم(چهره اسناد) [2017 Jul] 
*چندسال پیش(قسمت چهارم)ویژه ابوالحسن بنی صدر(خمینی پاریسی)  [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت سوم(قطب فقط قطب ولایت فقیه) [2017 Jun] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت دوم(هاشمی،هاشمی،ابوالحسن درنره!) [2017 Jun] 
*چندسال پیش (ویژه ابوالحسن بنی صدر) - قسمت اول (دادستان،دادستان، ابوالحسن درنره!) [2017 Jun] 
*عامل تغییرنظام شناسایی شد! [2017 May] 
*به مناسبت آغازبکار سی‌‌‌امین نمایشگاه بین المللی کتاب در تهران، در شهرآفتاب [2017 May] 
*استبداد نامرئی [2017 Apr] 
*تحریم؛ رفراندوم انتخاباتی [2017 Apr] 
*احمدی نژاد،کوتوله ای که غول شد! [2017 Apr] 
*بهمن۵۷؛انقلاب گیوتین  [2017 Feb] 
*هاشمی رفسنجانی؛انحصارطلبی اصلاح طلب!  [2017 Jan] 
*در پاسخ به بیانیه ی دادگاه ویژه روحانیت به احمد منتظری؛ من یکی ازاعضای باند سیدمهدی هاشمی هستم!  [2016 Dec] 
*فتح سفارت آمریکا در13 آبان 1358رابطه های بی رابطه؛ تدابیر بی تدبیر!  [2016 Nov] 
*دین را زمینی کنیم!  [2016 Oct] 
*مشکل جهان اسلام متولی آن است! [2016 Oct] 
*دو روی سکه ی بحران سوریه [2016 Oct] 
*نفوذی انقلابی زیرعبای من!؟ [2016 Aug] 
*فقدان رهبری درپساخامنه ای  [2016 Jul] 
*مبارزه بافساد؛ نمایشی کمدی درام مبارزه بافساد در جمهوری اسلامی [2016 Jul] 
* روزشمارمن و روزنامه سلام [2016 Jul] 
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7تیر1360 (قمست پایانی) [2016 Jul] 
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7 تیر 1360(قسمت چهارم) [2016 Jun] 
*چندسال پیش (44) محمد منتظری، وفات 7تیر 1360 (قسمت سوم)  [2016 Jun] 
*چندسال پیش(44)محمدمنتظری،وفات7تیر1360(قسمت دوم)  [2016 Jun] 
*چندسال پیش (۴۴) - محمدمنتظری، وفات ۷ تیر ۱۳۶۰ (قسمت اول) کاسه داغ تر از آش [2016 Jun] 
*جهان بینی حقوق بشری جهان وطنی! [2016 Jun] 
*سروش سلمان رشدی!  [2016 May] 
*اجتهاد در مقابل نص؛اساس جمهوری اسلامی ایران [2016 May] 
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش دوم [2016 May] 
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش اول  [2016 May] 
*توبه نصوح،حق الناس و ج.ا.ا  [2016 Apr] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)تیترخبر [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)من ساواکی نیستم  [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)زندانی وخانواده های زندانیان [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)احزاب وگروه هاوسازمانها [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)حرفهای تلفنی مردم [2016 Jan] 
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های نظامیان، افراد حکومتی و سیاستمداران [2016 Jan] 
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)روحانیت وحکومت اسلامی [2016 Jan] 
* چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های روشنفکران [2016 Jan] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)عکس امام در ماه [2016 Jan] 
* سخنی که طنز ومحضکه عام وخاص شد! [2016 Jan] 
*دمکراسی سلبی [2016 Jan] 
*در فقد آیت الله منتطری [2015 Dec] 
*اگر حصرکروبی ومیرحسین موسوی برداشته شود چه می شود؟ [2015 Nov] 
*مصاحبه ای منتشر نشده ای با خانواده جید شریف [2015 Nov] 
*آیا هاشمی رفسنجانی عوض شده است؟ [2015 Nov] 
*چرخه قدرت در مطبوعات در حال کما! [2015 Nov] 
*جامعه مدنی و جامعه زدنی(مجموعه اول) [2015 Nov] 
*اسلام را از مسیراصلی منحرف کردیم! [2015 Oct] 
*من ماله می کشم پس هستم! [2015 Sep] 
*دمکراسی دینی! [2015 Sep] 
*پارادوکس نفاق [2015 Aug] 
*حزب اصلاحات حق مسلم ماست! [2015 Aug] 
*«علامه» بجای «آیت الله»! [2015 Aug] 
*فرهنگ اقتصاد،سیاست فرهنگی [2015 Aug] 
*انقلابی که آنرا به مرگ گرفتند وبه تب راضی شد! [2015 Jul] 
*سرباز گمنام در انواع مختلف/این یک داستان واقعی ست [2015 Jun] 
*مملکت همش واس ماس؛ این یک داستان واقعی ست [2015 May] 
*قول سیاست،غول اقتصاد [2015 Apr] 
*حفظ نظامه،مگه چیه؟ [2015 Apr] 
*تفاوت اپوزیسیون در گذشته و حال؟ [2015 Mar] 
* دولت سایه ای که من می دانم قسمت ا تا ده [2015 Mar] 
*ولایت فقیه خوب/ولایت فقیه بد [2015 Feb] 
*۳۶ سال سلطنت فقیه [2015 Feb] 
* شرکت سهامی خاص ج.ا.ا.با مشغولیت نامحدود! [2015 Jan] 
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه دوم) [2015 Jan] 
*هارمونی علی مطهری! [2015 Jan] 
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه اول) [2014 Dec] 
*تاوان 444 روز [2014 Nov] 
*داعش دشمن فرضی صهیونیزم،غرب وآمریکا [2014 Oct] 
*آمریکا منجی بشریت! [2014 Aug] 
*این یک داستان واقعی ست [2014 Apr] 
*نیمه پر، نیمه خالی [2014 Jan] 
*خط قرمز ماست! [2013 Nov] 
*نقشه پیش فرض در دست های آلوده [2013 Oct] 
*شنود چی های «واجا»ونوچه شیپورچی های مطبوعات چی! [2013 Sep] 
*روزخبرنگار، انجمن صنفی روزنامه نگاران و خودم [2013 Aug] 
*کتاب، نمایشگاه، یک گزارش [2013 May] 
*34سالگی انقلاب بهمن 57 [2013 Jan] 
*قرآن رمل و اسطرلاب نیست [2013 Jan] 
*احمدی نژاد اصلاح طلب می شود [2013 Jan] 
*گیرِ مردم [2013 Jan] 
*تفاوت منتظری و خمینی [2012 Dec] 
*قانون اساسی با سرویس پوپولیسم! [2012 Dec] 
*سکولاریزم دینی! [2012 Nov] 
*دلار رازی است [2012 Nov] 
*خاتمی خامنه ای را نجات می دهد! [2012 Nov] 
*حفظ نظام یا انقلاب؟ [2012 Oct] 
*هاشمی شویی [2012 Oct] 
*بدویت سیاسی [2012 Sep] 
*آگاهی ایزوله شده [2012 Sep] 
*رضاخجسته رحیمی،سعید حجاریان؛ پرسش هایی که نشد،حرفهایی که نزد! [2012 Sep] 
*آیاترورهای هسته ای کاروزارت اطلاعات است؟! [2012 Aug] 
*اقتصادمقاربتی؛واقعیت این است! [2012 Jul] 
*تغییر کاربری در حکومت [2012 Jul] 
*هوس زور آزمایی با اسرائیل [2012 Jun] 
*روشنفکری شریعتی [2012 Jun] 
*نظارت حراستی! [2012 Jun] 
*اصلاحات فقط با تغییر قانون اساسی میسور است [2012 Jun] 
*ما بی شرف ها مانده ایم [2012 Apr] 
*نفتی که ملی نشد،ملتی که نفتی شد! [2012 Mar] 
*جدایی نان از سیاست [2012 Mar] 
*مردم جن زده مفتون شیدایی سیاستمداران! [2012 Jan] 
*پهلوی رضا پهلوی، آینه چو عیب تو بنمود راست/خود شکن آینه شکستن خطاست [2012 Jan] 
*دور زدن دمکراسی!  [2011 Oct] 
*احمدی نژاد این روزها یک توپ بسکتبال شده است! [2011 Oct] 
*بورژوا کُمپرادُرهای مسلمان! [2011 Sep] 
*«واجا» [2011 Aug] 
*سوتک و سکوت [2011 Jan]