آیا هاشمی رفسنجانی عوض شده است؟
محمد شوری

 

«سعیدحجاریان»،نظریه پرداز«اردوگاه اصلاح طلبان»،درمصاحبه ای با«خبرگزاری تسنیم»گفته است:«هاشمی رفسنجانی عوض شده است»!

نشریه«عصرما»،ارگان«سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی»در تحلیلی،درمورد «هاشمی رفسنجانی»اینگونه اظهارنظر کرده است:

«علی اکبرهاشمی رفسنجانی،رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام،روزپنج شنبه 26تیرماه،یعنی یک روزپس ازبرگزاری راهپیمائی بزرگ مردم تهران درمقابل دانشگاه تهران که باخاتمه یافتن درگیری های خیابانی وحاکم شدن آرامش وفروکش کردن بحران همزمان بود.به اظهارنظردرباره حوادث اخیر پرداخت. این رویه شناخته شده رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام است که غالبا در لحظات بحرانی خود را ازصحنه کشاکش عناصرحاضر درمیدان کنار می کشدو پس از خاموش شدن شعله های بحران،به اظهارنظرهایی می پردازد که باوجه غالب میدان همسویی وهمگرایی بیشتری دارد. واین چنین است که پای این شخصیت سیاسی کشورعموما ازمخاطرات میدان سیاست روز و از عوارض درگیری های مستقیم و رودررودرامان می ماند».

اما اکنون،به برکت«محموداحمدی نژاد»مخالفان وناقدان دیروز(برسبیل دشمن دشمن مادوست ماست)،پشت ایشان ایستاده ودرراستای تحقق دولت«اعتدال»و«نرمال» سعی دارند کشور راپس از 37سال دمکراتیزه کنند!!

تنهامستندونشانه ی عوض شدن«هاشمی رفسنجانی بهرمانی»،همان گفته وی درآخرین نمازجمعه وتوصیه وی به رهبری برای بازکردن فضای سیاسی کشور،پس ازحوادث جنبش سبز بود که به فتنه88معروف شد!

اماآیااین نشانه عوض شدن ایشان است؟

مدتهاست که هاشمی رفستجانی (وخانواده اش)آماج حملات جناح راست وهواداران «مصباح یزدی»ست.

آیت الله منتظری،دراوج قدرت سیاسی(قائم مقام رهبری)به تاسی از مقتدایش امام علی(ع)،قدرت برایش به اندازه آب بینی بُزی هم ارزش نداشت، ودر وقایع اعدام های سال 67محکم ایستادوباآن مخالفت کرد.

هم چنین ایشان، تعمیم قانون اساسی در مورد«مطلقه»کردن«ولایت فقیه»؛ودادن اختیارات بیش از (حتی بیش از خمینی، رهبرکاریزماتیک انقلاب 57)،به جانشین، مخالفت و به صراحت از«خامنه ای»انتقادکردو برای همین سالهادرحبس خانگی درشدیدترین وضع زندگی گذراند.

اوعلاوه براینکه برنظریه خود درمورد ولایت فقیه تجدیدنظرکرد وبه روشنی آنرا توضیح داد،درمورداشتباه بودن تصرف سفارت آمریکا درتهران(لانه جاسوسی)،این شجاعت را به خرج داد که عقیده اش رابگوید!

آیا شمادرکارنامه هاشمی رفسنجانی چنین مواضعی را می بینید؟!مطلقا خیر!

بلکه به عکس،اوسعی دارد دراین مخالفت هایی که باوی می شود(وبه زعم این نویسنده برخی ساختگی وبرای بزرگ نمایی و درجهت اهداف آتی وازجمله جاانداختن رهبری آینده برای حفظ نظام جمهوری اسلامی ست)وهم چنین حمایت رانتی از هوادارانش(ازجمله روزنامه آرمان که رسما بلندگوی رسمی وی شده است)این راثابت کندکه همیشه اومرکز اعتدال ومیانه روی وتعادل بوده وتمام کارهای سابق واکنون وی درراستای تحقق شعاری انقلاب بوده وهست!

اوهم چنین اخیراگفته است:«گزینش های غلط در مدیریت اجرایی»(منظور وی دولت محموداحمدی نژاد است)کشور رابه ورطه سقوط وورشکستگی کشانده»(نقل به مضمون).اما اونه گفت که گزینش او درانتخاب آقای خامنه ای به رهبری،(که نظرش  به نظر احمدی نژاد نزدیک تر است تابه وی)سرمنشاء تمامی وضعیت فعلی ست.

هاشمی رفسنجانی توان اقرار به اشتباهات خودرا ندارد،اصلن معتقد نیست که اشتباهاتی هم داشته؛اما درعوض می خواهد برای سناریو هایی که درموردش (به عمد یا واقعی)درجریان است،تاحدودی مثلن مافات گذشته کند،و از جمله  راه بازکردن به مجلس خبرگان رهبری  که انتخاباتش درپیش است،و احتمال اینکه دراین مجلس رهبر بعدی معلوم شود،هست؛و سخنانی که دائم از این سو وآن سو در مورد «حسن خمینی»به عنوان«خمینی دوم»می شود.

برای هاشمی رفسنجانی واردوگاه اصلاح طلبان،هیچ چیزی به اهمیت همین موضوع نیست. آنهاحفظ نظام(ودرواقع حفظ موجودیت خودرا)دراتفاق افتادن این امر به سمت خودمی دانند.وحسن خمینی بهترین گزینش است!

اگرحصرخانگی آقایان کروبی و میرحسین موسوی(درشرایط فعلی)را خودخواسته ندانیم!(که برای آن می شود قرائنی ردیف کرد)،بخشی از کش دادن سوژه حصرآنها به همین موضوع ارتباط دارد.

حسن خمینی(آنطور که مشهوراست نواندیش ودارای حسن  اخلاق وانسان وارسته ای است؛وحتما انشا الله همینطوراست)نباید دراین دام بیفتد،همچنانکه توسط اردوگاه اصلاح طلبان پدرش دراین دام افتادوآخرالامرجانش راهم ازدست داد!

حفظ نظام با بازگشت به اهداف انقلاب 57،باحضورهمه نیروهای داخل وخارج (باتوجه به تجربه 37سال)دریک انتخابات آزاد میسور وممکن می شود.

محمد شوری(نویسنده وروزنامه نگار)26آبان 1394

 

 

 

 

 

منبع:پژواک ایران


محمد شوری

فهرست مطالب محمد شوری در سایت پژواک ایران 

*مصلحت کثیف در چهل سالگی انقلاب!  [2019 Feb] 
* شکنجه و تو چه می دانی شکنجه چیست؟  [2019 Jan] 
*جمهوری اسلامی مواد مخدر است!  [2019 Jan] 
* ایدئولوژی تحریم!  [2018 Nov] 
*سید محمد خاتمی چرخ تیوبلس نظام!  [2018 Nov] 
*دِل و دُماغ اصلاحات در ایران [2018 Sep] 
*مستند قائم مقام؛غش در معامله!  [2018 Aug] 
*اصلاحات اقتصادی در گرو اصلاحات سیاسی ست! [2018 Aug] 
*براندازی مصلحانه؟!  [2018 Jun] 
*چهار راه اصلاحات در بن بست ولایت فقیه! [2018 May] 
*در سرزمین سوخته قحط الرجال نیست! [2018 Apr] 
*همیشه پای یک روحانی درمیان است!  [2018 Mar] 
*گفت و گوی ملی؛ فریبی دیگر!  [2018 Mar] 
* پروپاگاندای احمدی نژاد [2018 Feb] 
* سرویس بهداشتی جاسوسان [2018 Feb] 
*فریب رفراندوم [2018 Feb] 
*انقلابی سزارینی!  [2018 Jan] 
*اگرخامنه ای فوت کند...اگرخاتمی رهبرشود!  [2018 Jan] 
*مشکل خامنه ای بحران رهبری ست!  [2018 Jan] 
*جمهوری ایران!  [2018 Jan] 
*قلب حقیقت درماجرای مک فارلین! [2017 Nov] 
*چندسال پیش(۸شهریور۱۳۶۰؛انفجارکاخ نخست وزیری(شهیدسوم! [2017 Aug] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت پایانی(پایان جمهوری) [2017 Aug] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت هفتم(تدارکاتچی ولایت فقیه)  [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت ششم(آتش تهیه)  [2017 Jul] 
*وقاحت هم حدی داردآقای فلاحیان! [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت پنجم(چهره اسناد) [2017 Jul] 
*چندسال پیش(قسمت چهارم)ویژه ابوالحسن بنی صدر(خمینی پاریسی)  [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت سوم(قطب فقط قطب ولایت فقیه) [2017 Jun] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت دوم(هاشمی،هاشمی،ابوالحسن درنره!) [2017 Jun] 
*چندسال پیش (ویژه ابوالحسن بنی صدر) - قسمت اول (دادستان،دادستان، ابوالحسن درنره!) [2017 Jun] 
*عامل تغییرنظام شناسایی شد! [2017 May] 
*به مناسبت آغازبکار سی‌‌‌امین نمایشگاه بین المللی کتاب در تهران، در شهرآفتاب [2017 May] 
*استبداد نامرئی [2017 Apr] 
*تحریم؛ رفراندوم انتخاباتی [2017 Apr] 
*احمدی نژاد،کوتوله ای که غول شد! [2017 Apr] 
*بهمن۵۷؛انقلاب گیوتین  [2017 Feb] 
*هاشمی رفسنجانی؛انحصارطلبی اصلاح طلب!  [2017 Jan] 
*در پاسخ به بیانیه ی دادگاه ویژه روحانیت به احمد منتظری؛ من یکی ازاعضای باند سیدمهدی هاشمی هستم!  [2016 Dec] 
*فتح سفارت آمریکا در13 آبان 1358رابطه های بی رابطه؛ تدابیر بی تدبیر!  [2016 Nov] 
*دین را زمینی کنیم!  [2016 Oct] 
*مشکل جهان اسلام متولی آن است! [2016 Oct] 
*دو روی سکه ی بحران سوریه [2016 Oct] 
*نفوذی انقلابی زیرعبای من!؟ [2016 Aug] 
*فقدان رهبری درپساخامنه ای  [2016 Jul] 
*مبارزه بافساد؛ نمایشی کمدی درام مبارزه بافساد در جمهوری اسلامی [2016 Jul] 
* روزشمارمن و روزنامه سلام [2016 Jul] 
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7تیر1360 (قمست پایانی) [2016 Jul] 
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7 تیر 1360(قسمت چهارم) [2016 Jun] 
*چندسال پیش (44) محمد منتظری، وفات 7تیر 1360 (قسمت سوم)  [2016 Jun] 
*چندسال پیش(44)محمدمنتظری،وفات7تیر1360(قسمت دوم)  [2016 Jun] 
*چندسال پیش (۴۴) - محمدمنتظری، وفات ۷ تیر ۱۳۶۰ (قسمت اول) کاسه داغ تر از آش [2016 Jun] 
*جهان بینی حقوق بشری جهان وطنی! [2016 Jun] 
*سروش سلمان رشدی!  [2016 May] 
*اجتهاد در مقابل نص؛اساس جمهوری اسلامی ایران [2016 May] 
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش دوم [2016 May] 
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش اول  [2016 May] 
*توبه نصوح،حق الناس و ج.ا.ا  [2016 Apr] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)تیترخبر [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)من ساواکی نیستم  [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)زندانی وخانواده های زندانیان [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)احزاب وگروه هاوسازمانها [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)حرفهای تلفنی مردم [2016 Jan] 
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های نظامیان، افراد حکومتی و سیاستمداران [2016 Jan] 
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)روحانیت وحکومت اسلامی [2016 Jan] 
* چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های روشنفکران [2016 Jan] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)عکس امام در ماه [2016 Jan] 
* سخنی که طنز ومحضکه عام وخاص شد! [2016 Jan] 
*دمکراسی سلبی [2016 Jan] 
*در فقد آیت الله منتطری [2015 Dec] 
*اگر حصرکروبی ومیرحسین موسوی برداشته شود چه می شود؟ [2015 Nov] 
*مصاحبه ای منتشر نشده ای با خانواده جید شریف [2015 Nov] 
*آیا هاشمی رفسنجانی عوض شده است؟ [2015 Nov] 
*چرخه قدرت در مطبوعات در حال کما! [2015 Nov] 
*جامعه مدنی و جامعه زدنی(مجموعه اول) [2015 Nov] 
*اسلام را از مسیراصلی منحرف کردیم! [2015 Oct] 
*من ماله می کشم پس هستم! [2015 Sep] 
*دمکراسی دینی! [2015 Sep] 
*پارادوکس نفاق [2015 Aug] 
*حزب اصلاحات حق مسلم ماست! [2015 Aug] 
*«علامه» بجای «آیت الله»! [2015 Aug] 
*فرهنگ اقتصاد،سیاست فرهنگی [2015 Aug] 
*انقلابی که آنرا به مرگ گرفتند وبه تب راضی شد! [2015 Jul] 
*سرباز گمنام در انواع مختلف/این یک داستان واقعی ست [2015 Jun] 
*مملکت همش واس ماس؛ این یک داستان واقعی ست [2015 May] 
*قول سیاست،غول اقتصاد [2015 Apr] 
*حفظ نظامه،مگه چیه؟ [2015 Apr] 
*تفاوت اپوزیسیون در گذشته و حال؟ [2015 Mar] 
* دولت سایه ای که من می دانم قسمت ا تا ده [2015 Mar] 
*ولایت فقیه خوب/ولایت فقیه بد [2015 Feb] 
*۳۶ سال سلطنت فقیه [2015 Feb] 
* شرکت سهامی خاص ج.ا.ا.با مشغولیت نامحدود! [2015 Jan] 
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه دوم) [2015 Jan] 
*هارمونی علی مطهری! [2015 Jan] 
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه اول) [2014 Dec] 
*تاوان 444 روز [2014 Nov] 
*داعش دشمن فرضی صهیونیزم،غرب وآمریکا [2014 Oct] 
*آمریکا منجی بشریت! [2014 Aug] 
*این یک داستان واقعی ست [2014 Apr] 
*نیمه پر، نیمه خالی [2014 Jan] 
*خط قرمز ماست! [2013 Nov] 
*نقشه پیش فرض در دست های آلوده [2013 Oct] 
*شنود چی های «واجا»ونوچه شیپورچی های مطبوعات چی! [2013 Sep] 
*روزخبرنگار، انجمن صنفی روزنامه نگاران و خودم [2013 Aug] 
*کتاب، نمایشگاه، یک گزارش [2013 May] 
*34سالگی انقلاب بهمن 57 [2013 Jan] 
*قرآن رمل و اسطرلاب نیست [2013 Jan] 
*احمدی نژاد اصلاح طلب می شود [2013 Jan] 
*گیرِ مردم [2013 Jan] 
*تفاوت منتظری و خمینی [2012 Dec] 
*قانون اساسی با سرویس پوپولیسم! [2012 Dec] 
*سکولاریزم دینی! [2012 Nov] 
*دلار رازی است [2012 Nov] 
*خاتمی خامنه ای را نجات می دهد! [2012 Nov] 
*حفظ نظام یا انقلاب؟ [2012 Oct] 
*هاشمی شویی [2012 Oct] 
*بدویت سیاسی [2012 Sep] 
*آگاهی ایزوله شده [2012 Sep] 
*رضاخجسته رحیمی،سعید حجاریان؛ پرسش هایی که نشد،حرفهایی که نزد! [2012 Sep] 
*آیاترورهای هسته ای کاروزارت اطلاعات است؟! [2012 Aug] 
*اقتصادمقاربتی؛واقعیت این است! [2012 Jul] 
*تغییر کاربری در حکومت [2012 Jul] 
*هوس زور آزمایی با اسرائیل [2012 Jun] 
*روشنفکری شریعتی [2012 Jun] 
*نظارت حراستی! [2012 Jun] 
*اصلاحات فقط با تغییر قانون اساسی میسور است [2012 Jun] 
*ما بی شرف ها مانده ایم [2012 Apr] 
*نفتی که ملی نشد،ملتی که نفتی شد! [2012 Mar] 
*جدایی نان از سیاست [2012 Mar] 
*مردم جن زده مفتون شیدایی سیاستمداران! [2012 Jan] 
*پهلوی رضا پهلوی، آینه چو عیب تو بنمود راست/خود شکن آینه شکستن خطاست [2012 Jan] 
*دور زدن دمکراسی!  [2011 Oct] 
*احمدی نژاد این روزها یک توپ بسکتبال شده است! [2011 Oct] 
*بورژوا کُمپرادُرهای مسلمان! [2011 Sep] 
*«واجا» [2011 Aug] 
*سوتک و سکوت [2011 Jan]