احمدی نژاد اصلاح طلب می شود
محمد شوری

 
ج.ا.ا. برای بقاء،به اصلاحات  نیاز دارد و باید اصلاح طلب از نوع خودش داشته باشد و یا بسازد؛و گرنه محکوم به فناست؛و براندازی به سراغش خواهد آمد.
حاکمیت یکدستی که در این سالها با افرادِ ثابتِ خود شریان قدرت و ثروت را دارد، نمی خواهدبعداز رهبری آقای«خامنه ای»،بازنشسته شود.رویکردجدید«احمدی نژاد»،نشان از آن دارد.
یکی از ضعف های اساسی و کلیدی مردم ایران این است که«رجُل سیاسی»خود را ریشه یابی نمی کنند؛کمتر نقب به گذشته می زنند و فراموشکارند.برای همین هم هست که از یک سوراخ چندین بار گَزیده می شوند و انقلاب فرزندانش را      می خورد و به استحاله می رسد!
وقتی هر رویکرد اجتماعی،یعنی هر تغییر ساختاردر بنیادهای اقتصادی،سیاسی، فرهنگی که نامش«انقلاب»است،شروع شود،باید همزاد با آن،اصلاحات نیزشروع شود وگرنه محکوم به شکست خواهد شد.
حال اگر بخواهید بدانید دراین سالها قولا و عملا چه کس و کسانی،چه گروه و گروه هایی برای حفظ انقلاب بهمن57،رویکرداصلاح طلبانه داشته اند،بهتراست فقط 10سال(سالهای دهه 60آ)را موشکافی کنید.
شور و هیجان آغشته به احساسات و جوان گرایی انقلاب؛بی تجربه بودن،نفوذ جواسیس غرب و شرق و ورود آنها ازهمان سال نخست به حوزه مدیریت و از جمله وزارت اطلاعات ج.ا.ا.(واجا)-که تمام راههابه این وزارتخانه ختم وسرنخ تمام ماجراها به آن می رسد و به نظر می آید باید مانند«ساواک»که آن اواخر منحل شد، نوسازی شود-سبب شد تا اولین دولت انقلاب،به رهبری مهندس مهدی بازرگان،که با پیشینه مُتدیِّن بودن به احکام اسلام،مشهوربودن به روشنفکری و دارای سوابق مدیریتی،مورد اعتمادبود،دولتش نیامده برود.که با پدیدار شدن حوادث کردستان، تصرف سفارت آمریکا درتهران،و بلافاصله 8سال جنگ،آنچه غایت وآرزوی انقلاب بود کُند و یا مَسخ شود و زندگی در این بحرانها معجونی را به خورد مردم داد که باز تولیدش نفاق،ریا،تملق و فساداست.
انقلاب ایران هر چند از نوع آرام و تنها اسلحه اش حضور مداوم ومستمر مردم در کف خیابان بود،اماپیشینه ای داشت که در آن افراد و گروه هایی با سوابقی معلوم، دوست و حق داشتندکه درهدایت و حفظ و اصلاح انقلاب با عقاید خود فعالیت داشته باشند.مثل سازمان مجاهدین خلق،جبهه ملی،نهضت آزادی ایران،حزب توده و چریکهای فدایی خلق.
اما تضادها واختلافات(باپیشینه کینۀ زندان)همه آنها را از این چرخه خارج و همه امور خلاصه درسه جریان شد:«روحانیت»،«سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی» و «مؤتلفه»ای ها.گروه هایی که ابتدا در یک آپارتمان باهم زندگی می کردند،اما بعدها سفره شان را از هم در تقسیم بندی هایی مثل روحانیون و روحانیت،مجمع و جامعه،انجمن و انواع حزب ریز و درشت-که در زمان انتخابات همیشه خلق الساعه تولید می شوند-جدا کردند.
بعد از تصفیه وکنار رفتن گروه های غیرخودی،نوبت به خودشان رسید:
مهم ترینش،قائم مقام رهبری(آیت الله منتظری)با پیراهن عثمان شدن قتل«شمس آبادی»توسط«سیدمهدی هاشمی».
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی؛که از همان سال نخست در ارکان مهم امنیتی و نظامی و اداری کشور،قدرت بیشتری را در اختیار داشت،زیر ذره بین عقیده رفت.
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که با تأسیس حزب پیشمرگان کردستان،شروع و با حزب مشارکت اسلامی از سوی نظام،منحله اعلام شد،به جریان راست و چپ تقسیم و بعد از بارها انحلال  و کش و قوس سرانجام جریان چپ آن دوام یافت و در عرصه های سیاسی و اقتصادی و مدیریتی با همین نام به فعالیت خود ادامه داد و افراد راست سازمان و میانه رو آن یا به شکل انفرادی و مستقل و یا با حضور در جریان های دیگر و تأسیس گروه هایی،آنان نیز به موازات حضور طیف چپ به رقابت با آنان پرداختند.
روحانیت هم که با حزب جمهوری اسلامی قصد فعالیت داشت،چون مال این حرفها نبودواصلا اعتقاد ریشه ای به تأثیراحزاب دررونداصلاح انقلاب درحکومت اسلامی نداشت،زود منحل شد،اما نیروهای آن هنوز قدرت را دارندو در جای جای مملکت می توان آنانراجستجوکرد.ودرادامه مسیر،درجریان بدست آوردن قدرت اجرایی-که این اختلاف ریشه قدیمی قبل از انقلاب را دارد-به«مجمع»و«جامعه»تقسیم شدند.
مؤتلفه ای هاهم که خود را ازجمعیت به حزب ارتقاء داده اند،همان جریان  بازار است که فعالیت سیاسی قبل از انقلاب هم داشتند.از همان ابتدا با حضور در  عرصه های کلان مدیریت،باتأسیس گروه های خُرده بورژوای همنوع خود(اصولگرا)و ساپورت آنها،ازجمله«احمدی نژاد»،که اینک به«جریان فتنه»معروف شده است، همچنان بر انقلاب تسلط دارد!
این نوع تفکیک به پروسه های دیگر-ازجمله دانشجویان-که ازهمان نواحی هم ساپورت مالی و رانتی می شوند،صادر شد!
برخی ازاین تغییرات طبیعی و زائیده تغییر الزامی«زمان»هستند؛که البته روندرشد آن بیشتر به سمت حضور«لُمپَنیسم»در بدست آوردن قدرت بوده است!
و مادرِمعنوی و حتی در جاهایی،هدایت خیلی از این افراد وگروه های مذهبی «انجمن جحتیه»است که برخلاف شعارش مبنی برعدم دخالت در امور سیاسی، نفوذ و حضورش ملموس و به تناسب زمان و بحران های انقلاب،تغییر رویه می دهد و مانند یک جریان فراماسونری اکتیو است!
انقلاب بهمن 57،برای نهادینه شدن«آزادی»در کشوراستبداد زده بوجود آمد؛اما در مسلخ عوام،ذبح و تا توانست لُمپن تولید و آنهارا در همه نهادها و عرصه مدیریت توزیع کرد؛تا از ورود اندیشه  و آگاهی و نقد در بازار سیاست بکاهد و بتواند همواره پای ثابت قدرت در اداره کشور باشد و به تبع آن بخش عظیم ثروت را بدست آورد و چون ثروت بادآورده،فساد می آورد،برای همین خوب گفته اند که:
«یا رب روا مدار که گدا معتبر شود،گرمعتبر شود،ز خدا بی خبر شود».
 پروسه افشاگری درناحیه خودی هاکه آنرا در برخی بیانیه و اعلانات و گفته ها-که  اخیرا می خوانیم و می شنویم-ناشی از همین مسیر است.تاجایی که جسته و گریخته می شنویم و می خوانیم  رهبری ریشش در گرو همین پروسه است!
برای آنکه بدانیم چه افراد وگروه هایی واقعا دراین سالها رویکرد اصلاح طلبانه داشته اند،باید رفت و به سخنان و فعالیت های آنان در مورد«آزادی انتشار آگاهی» در برهه های مختلف،مخصوصادهه 60 نگاه کرد و دید آیا اصلا نقل قولها  با ادعاهای فعلی و عملکرد همخوانی دارد یا نه؟
به صرف تبلیغات-که آنهم از ناحیه رانت حضور در عرصه مدیریت کسب شده-فرد و گروهی را نمی توان موصوف به  اصلاحات کرد.
متأسفانه مردم  ما کمتر جستجوگر این نوع موضوعات هستند و صرفا با یک ادعا تحت تأثیر عوامل مختلف،و از جمله«عدم شناخت»،برای هرکسی در این سالها هورا کشیدند و یا«مرگ بر ...»فریاد زدند.
مااکنون«مانور تجمل»ی که بعداز ختم جنگ،اولین سخن«هاشمی رفسنجانی»بود را درحال تماشاهستیم.اما این مانور فقط برای عده قلیلی هر روز هست؛که علاوه بر آلودگی هوا،دستهای آلوده لُمپنیسم را هم به رأس مدیریت آورده  است!
عده ای که وقتی شجره نامه شان بررسی شود،یا سر در آخور نهاد امنیتی و اطلاعاتی وسپاهی گری دارندویاباپیوندهای خانوادگی ووابستگی  به بیوت خواص، و«فرزند»زاده گی،توانسته اند،سالهای سالها برگُرده مردم سوار و ازآنها سواری  بگیرند و نامش را هم مردم سالاری دینی بگذارند!
بنابراین جای تعجب نیست«احمدی نژادی» ای که از همین بوته برآمده و با آمدن وی،براحتی اعظم ثروت ومدیریت مملکت و از جمله مخابرات و نفت را در هم حلقوم آنها گذاشت،بخواهد(با فریب)اصلاح طلب هم شود.
هرچند نباید بازی احمدی نژاد  با رهبری را زیاد جدی گرفت،که فرض برصحت،نشان از آن است که آنهایی که در رأس هرم قدرت هستند،اینبار قصد دور زدن رهبری را هم دارند؛تا جای پای خود برای بعد از این را محکم کنند.
خروج و یا اخراج عده ای از نهاد دولت و یا ورود و دخول عده دیگر به آن،هر چند،از سوی احمدی نژاد هدایت شده و بی حساب و کتاب و بدون پشتوانه نیست،اما اگر یک دهمش را آقای خاتمی در دوره صدارتش انجام می داد و مثلا با همان پشتوانه رأیش،در مورد افرادی چون غلامحسین کرباسچی،مهاجرانی و عبدالله نوری قاطعانه کوتاه نمی آمد،ویادرمورد وزیر اطلاعات،خود حق انتخاب داشت،الان برای ورود دوباره اش اینقدر کاسه چه کنم چه کنم بدست نمی گرفت؟...
سوابق اجرایی،سوابق علمی،وسوابق قبل از انقلاب رئیس جمهوری و افرادی مانندمشایی وبقایی معلوم است.سوابق افرادی مثل محسنی اژه ای،پورمحمدی، و خانواده لاریجانی ها و هکذا امثالهم هم معلوم است.سوابق حضور و خروج جریان موسوم به اصلاح طلبان هم کاملا آشکاراست.که کدامشان درکجاکار و از کجا به کجا وچه مدت و در چه پروژه ای چه فعالیتی داشته و به چه میران سهم در اصلاح انقلاب و به چه مقدار در اضمحلال و استحاله آن سهیم بوده اند!
راحت می شود فهمید کی در کجا کار می کرده،و سوابق تحصیلی اش در سال نخست انقلاب چه میزان بوده و مقطع تحصیلی فعلی وی چگونه کسب شده و در این سالها ثروت و منابع مالی وی و گروه و یا اعضای خانواده اش ازکجا و چگونه تأمین شده و می شود.هم چنین منابع مالی برخی از این افراد وخانواده هایشان در خارج از کشور که الان نقش اپوزیسیون را هم بازی می کنند.
شناخت فوق و بررسی فعالیت این افراد در مورد نهادینه شدن آزادی در این سالها،آزادی انتشارمطبوعات آزاد ومستقل ونشربدون سانسور  کتاب وفعالیت های فرهنگی و علمی در حوزه اندیشه دینی و عقیدتی که  تأثیرگذاری کلیدی در هدایت مردم به سمت اندیشه ورزی و تفکر و بالارفتن شعور عقلانی در بازی سیاست دارد،اکنون ارجح بر همه نیازهای مردم است تا بدانند چه کس و کسانی و چه گروه وگروه هایی در این سالها همّ و غمّ و رنج و زندان و دربدری در فرنگ را فقط بخاطر اصلاح انقلاب چشیده اند و عمل آنها،عمل صالح،و به سمت پیشرفت بوده است؛نه آنکه کشف شود استمناء در قرآن آمده و گناه است!موضوعی که به هیچکس مربوط نیست؛چه رسد به آنکه بخواهندبرایش حکم شاذّ هم صادر کنند!؟!
بجای کشف این امور،دنبال آن باشند که علل انحطاط مسلمین و شیعیان را در همان قرآن جستجو کنند و یا در مورد تشییع فاحشه ای که بوسیله شنود حکومتی بر عرض و ناموس مردم انجام می شود،سخن به میان آورند و قس علیهذا...
و گرنه به صرف موصوف بودن به صفتی که خودشان برای خودشان ساخته اند،نباید داستان آش دادن ملانصرالدین را باور کرد!
امابدبختانه چون مردم ما خود رأسادر این حوزه کمتر وارد می شوند و همیشه مثل کالاهای نقدی و روزانه و مورد نیاز و حیاتی خود،چون نان و آب و مانندآن!کتاب    و مطبوعات نمی خوانند و وارد فهم و درک قضایای سیاسی و غیره نمی شوند و از سوی دیگر رانت قدرت(تمام جریانهایی که به نوعی دراین سالها برای خود پشتوانه مالی و غیره ساخته اند)نمی گذارد صدای افراد مستقل و بدون وابستگی به گوش مردم برسد،وسعی در بایکوت آنها را دارند،برای همین خیلی راحت و با کبکبه ناشی از قدرت بادآورده،یک فرد عراقی بخواهد شناسنامه ایرانی تبارها را باطلل کند. درحاکمیتی که بیگانه تبارها برخی شان در رأس برخی مشاغل کلیدی هستند؛فردی مثل«احمدی نژاد»اگر اصلاح طلب شود،امری غریب نیست!؟!!
اتفاقاچنین حاکمیتی به افرادی مثل«احمدی نژاد»در پروسه اصلاحات نیاز مُبرم دارد که بتواند بازی اصلاحات  را هم بدست گیرد و همچنان هم برخر مرادسوار باشد.
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)
شانزدهم دی ماه نود ویک
1-ن.ک.به مقاله «اهمیت مسایل جاسوسی»،كتاب«فرزنداسلام وقرآن»جلد2،ص834که ترفندهای ساواک را از زبان مرحوم محمد منتظری نوشته است.
2-هم چنین رجوع شود به لینک های:
و «تغییرکاربری در حکومت»http://mahkame2.wordpress.com/2012/07/20/
 و«نئواصلاح طلب ها»http://mahkame2.wordpress.com/2011/12/17.
و«مضحکه محکمه»http://mahkame2.wordpress.com/2011/10/02.
 
 
 
 
 

منبع:پژواک ایران


محمد شوری

فهرست مطالب محمد شوری در سایت پژواک ایران 

*[کرونا]ی ولایت فقیه!  [2020 Mar] 
*صدور انقلاب؛کالایی که مرجوع شد!  [2020 Feb] 
*۴۱سالگی؛مردم در انقلاب ۵۷ قد نکشیدند!  [2020 Feb] 
*کشته شدن قاسم سلیمانی و نوشیدن جام زهر دوم توسط ولی فقیه سوم! [2020 Jan] 
*آیت الله منتظری؛قائم مقام مردمی،نه رهبری!  [2019 Dec] 
*چه کسانی ازتخریب اموال عمومی دراعتراضات مردمی سود می برند؟ [2019 Nov] 
* روح الله زم [پادوی «دولت سایه»] قربانی شد برای پاسداران گمنام! [2019 Oct] 
*انقلاب یا اصلاح؟ چه باید کرد؟ از کجاآغاز کنیم؟  [2019 Aug] 
*مذاکره و رابطه با آمریکا بقای ولی فقیه بعدی!  [2019 May] 
*آیت الله منتظری آبروی بربادرفته روحانیت!  [2019 May] 
*در فرمالیسم حجاریان سخنی از ولایت فقیه نیست!  [2019 Apr] 
* بازی تام وجری سپاه ایران و حزب جمهوریخواه آمریکا [2019 Apr] 
*هرچه فریاد دارید بر سر ولایت فقیه بکشید! [2019 Apr] 
*سرنظام(ولایت فقیه) برتن آن (جمهوریت) باهزارمن سریش نمی چسبد!  [2019 Mar] 
*«زم نیوز» پادویی از «پادو»های دولت سایه!  [2019 Mar] 
*۱۱ اسفند ۱۳۵۷ ورودگوشت یخ زده ممنوع! [2019 Mar] 
*ازدواج سفید،همان ازدواج موقت در دوران مدرنیته است!  [2019 Mar] 
*مثلث اتحاد درپشت پرده دو نامه معروف خمینی به منتظری [2019 Feb] 
*مصلحت کثیف در چهل سالگی انقلاب!  [2019 Feb] 
* شکنجه و تو چه می دانی شکنجه چیست؟  [2019 Jan] 
*جمهوری اسلامی مواد مخدر است!  [2019 Jan] 
* ایدئولوژی تحریم!  [2018 Nov] 
*سید محمد خاتمی چرخ تیوبلس نظام!  [2018 Nov] 
*دِل و دُماغ اصلاحات در ایران [2018 Sep] 
*مستند قائم مقام؛غش در معامله!  [2018 Aug] 
*اصلاحات اقتصادی در گرو اصلاحات سیاسی ست! [2018 Aug] 
*براندازی مصلحانه؟!  [2018 Jun] 
*چهار راه اصلاحات در بن بست ولایت فقیه! [2018 May] 
*در سرزمین سوخته قحط الرجال نیست! [2018 Apr] 
*همیشه پای یک روحانی درمیان است!  [2018 Mar] 
*گفت و گوی ملی؛ فریبی دیگر!  [2018 Mar] 
* پروپاگاندای احمدی نژاد [2018 Feb] 
* سرویس بهداشتی جاسوسان [2018 Feb] 
*فریب رفراندوم [2018 Feb] 
*انقلابی سزارینی!  [2018 Jan] 
*اگرخامنه ای فوت کند...اگرخاتمی رهبرشود!  [2018 Jan] 
*مشکل خامنه ای بحران رهبری ست!  [2018 Jan] 
*جمهوری ایران!  [2018 Jan] 
*قلب حقیقت درماجرای مک فارلین! [2017 Nov] 
*چندسال پیش(۸شهریور۱۳۶۰؛انفجارکاخ نخست وزیری(شهیدسوم! [2017 Aug] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت پایانی(پایان جمهوری) [2017 Aug] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت هفتم(تدارکاتچی ولایت فقیه)  [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت ششم(آتش تهیه)  [2017 Jul] 
*وقاحت هم حدی داردآقای فلاحیان! [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت پنجم(چهره اسناد) [2017 Jul] 
*چندسال پیش(قسمت چهارم)ویژه ابوالحسن بنی صدر(خمینی پاریسی)  [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت سوم(قطب فقط قطب ولایت فقیه) [2017 Jun] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت دوم(هاشمی،هاشمی،ابوالحسن درنره!) [2017 Jun] 
*چندسال پیش (ویژه ابوالحسن بنی صدر) - قسمت اول (دادستان،دادستان، ابوالحسن درنره!) [2017 Jun] 
*عامل تغییرنظام شناسایی شد! [2017 May] 
*به مناسبت آغازبکار سی‌‌‌امین نمایشگاه بین المللی کتاب در تهران، در شهرآفتاب [2017 May] 
*استبداد نامرئی [2017 Apr] 
*تحریم؛ رفراندوم انتخاباتی [2017 Apr] 
*احمدی نژاد،کوتوله ای که غول شد! [2017 Apr] 
*بهمن۵۷؛انقلاب گیوتین  [2017 Feb] 
*هاشمی رفسنجانی؛انحصارطلبی اصلاح طلب!  [2017 Jan] 
*در پاسخ به بیانیه ی دادگاه ویژه روحانیت به احمد منتظری؛ من یکی ازاعضای باند سیدمهدی هاشمی هستم!  [2016 Dec] 
*فتح سفارت آمریکا در13 آبان 1358رابطه های بی رابطه؛ تدابیر بی تدبیر!  [2016 Nov] 
*دین را زمینی کنیم!  [2016 Oct] 
*مشکل جهان اسلام متولی آن است! [2016 Oct] 
*دو روی سکه ی بحران سوریه [2016 Oct] 
*نفوذی انقلابی زیرعبای من!؟ [2016 Aug] 
*فقدان رهبری درپساخامنه ای  [2016 Jul] 
*مبارزه بافساد؛ نمایشی کمدی درام مبارزه بافساد در جمهوری اسلامی [2016 Jul] 
* روزشمارمن و روزنامه سلام [2016 Jul] 
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7تیر1360 (قمست پایانی) [2016 Jul] 
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7 تیر 1360(قسمت چهارم) [2016 Jun] 
*چندسال پیش (44) محمد منتظری، وفات 7تیر 1360 (قسمت سوم)  [2016 Jun] 
*چندسال پیش(44)محمدمنتظری،وفات7تیر1360(قسمت دوم)  [2016 Jun] 
*چندسال پیش (۴۴) - محمدمنتظری، وفات ۷ تیر ۱۳۶۰ (قسمت اول) کاسه داغ تر از آش [2016 Jun] 
*جهان بینی حقوق بشری جهان وطنی! [2016 Jun] 
*سروش سلمان رشدی!  [2016 May] 
*اجتهاد در مقابل نص؛اساس جمهوری اسلامی ایران [2016 May] 
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش دوم [2016 May] 
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش اول  [2016 May] 
*توبه نصوح،حق الناس و ج.ا.ا  [2016 Apr] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)تیترخبر [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)من ساواکی نیستم  [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)زندانی وخانواده های زندانیان [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)احزاب وگروه هاوسازمانها [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)حرفهای تلفنی مردم [2016 Jan] 
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های نظامیان، افراد حکومتی و سیاستمداران [2016 Jan] 
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)روحانیت وحکومت اسلامی [2016 Jan] 
* چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های روشنفکران [2016 Jan] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)عکس امام در ماه [2016 Jan] 
* سخنی که طنز ومحضکه عام وخاص شد! [2016 Jan] 
*دمکراسی سلبی [2016 Jan] 
*در فقد آیت الله منتطری [2015 Dec] 
*اگر حصرکروبی ومیرحسین موسوی برداشته شود چه می شود؟ [2015 Nov] 
*مصاحبه ای منتشر نشده ای با خانواده جید شریف [2015 Nov] 
*آیا هاشمی رفسنجانی عوض شده است؟ [2015 Nov] 
*چرخه قدرت در مطبوعات در حال کما! [2015 Nov] 
*جامعه مدنی و جامعه زدنی(مجموعه اول) [2015 Nov] 
*اسلام را از مسیراصلی منحرف کردیم! [2015 Oct] 
*من ماله می کشم پس هستم! [2015 Sep] 
*دمکراسی دینی! [2015 Sep] 
*پارادوکس نفاق [2015 Aug] 
*حزب اصلاحات حق مسلم ماست! [2015 Aug] 
*«علامه» بجای «آیت الله»! [2015 Aug] 
*فرهنگ اقتصاد،سیاست فرهنگی [2015 Aug] 
*انقلابی که آنرا به مرگ گرفتند وبه تب راضی شد! [2015 Jul] 
*سرباز گمنام در انواع مختلف/این یک داستان واقعی ست [2015 Jun] 
*مملکت همش واس ماس؛ این یک داستان واقعی ست [2015 May] 
*قول سیاست،غول اقتصاد [2015 Apr] 
*حفظ نظامه،مگه چیه؟ [2015 Apr] 
*تفاوت اپوزیسیون در گذشته و حال؟ [2015 Mar] 
* دولت سایه ای که من می دانم قسمت ا تا ده [2015 Mar] 
*ولایت فقیه خوب/ولایت فقیه بد [2015 Feb] 
*۳۶ سال سلطنت فقیه [2015 Feb] 
* شرکت سهامی خاص ج.ا.ا.با مشغولیت نامحدود! [2015 Jan] 
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه دوم) [2015 Jan] 
*هارمونی علی مطهری! [2015 Jan] 
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه اول) [2014 Dec] 
*تاوان 444 روز [2014 Nov] 
*داعش دشمن فرضی صهیونیزم،غرب وآمریکا [2014 Oct] 
*آمریکا منجی بشریت! [2014 Aug] 
*این یک داستان واقعی ست [2014 Apr] 
*نیمه پر، نیمه خالی [2014 Jan] 
*خط قرمز ماست! [2013 Nov] 
*نقشه پیش فرض در دست های آلوده [2013 Oct] 
*شنود چی های «واجا»ونوچه شیپورچی های مطبوعات چی! [2013 Sep] 
*روزخبرنگار، انجمن صنفی روزنامه نگاران و خودم [2013 Aug] 
*کتاب، نمایشگاه، یک گزارش [2013 May] 
*34سالگی انقلاب بهمن 57 [2013 Jan] 
*قرآن رمل و اسطرلاب نیست [2013 Jan] 
*احمدی نژاد اصلاح طلب می شود [2013 Jan] 
*گیرِ مردم [2013 Jan] 
*تفاوت منتظری و خمینی [2012 Dec] 
*قانون اساسی با سرویس پوپولیسم! [2012 Dec] 
*سکولاریزم دینی! [2012 Nov] 
*دلار رازی است [2012 Nov] 
*خاتمی خامنه ای را نجات می دهد! [2012 Nov] 
*حفظ نظام یا انقلاب؟ [2012 Oct] 
*هاشمی شویی [2012 Oct] 
*بدویت سیاسی [2012 Sep] 
*آگاهی ایزوله شده [2012 Sep] 
*رضاخجسته رحیمی،سعید حجاریان؛ پرسش هایی که نشد،حرفهایی که نزد! [2012 Sep] 
*آیاترورهای هسته ای کاروزارت اطلاعات است؟! [2012 Aug] 
*اقتصادمقاربتی؛واقعیت این است! [2012 Jul] 
*تغییر کاربری در حکومت [2012 Jul] 
*هوس زور آزمایی با اسرائیل [2012 Jun] 
*روشنفکری شریعتی [2012 Jun] 
*نظارت حراستی! [2012 Jun] 
*اصلاحات فقط با تغییر قانون اساسی میسور است [2012 Jun] 
*ما بی شرف ها مانده ایم [2012 Apr] 
*نفتی که ملی نشد،ملتی که نفتی شد! [2012 Mar] 
*جدایی نان از سیاست [2012 Mar] 
*مردم جن زده مفتون شیدایی سیاستمداران! [2012 Jan] 
*پهلوی رضا پهلوی، آینه چو عیب تو بنمود راست/خود شکن آینه شکستن خطاست [2012 Jan] 
*دور زدن دمکراسی!  [2011 Oct] 
*احمدی نژاد این روزها یک توپ بسکتبال شده است! [2011 Oct] 
*بورژوا کُمپرادُرهای مسلمان! [2011 Sep] 
*«واجا» [2011 Aug] 
*سوتک و سکوت [2011 Jan]