احمدی نژاد اصلاح طلب می شود
محمد شوری

 
ج.ا.ا. برای بقاء،به اصلاحات  نیاز دارد و باید اصلاح طلب از نوع خودش داشته باشد و یا بسازد؛و گرنه محکوم به فناست؛و براندازی به سراغش خواهد آمد.
حاکمیت یکدستی که در این سالها با افرادِ ثابتِ خود شریان قدرت و ثروت را دارد، نمی خواهدبعداز رهبری آقای«خامنه ای»،بازنشسته شود.رویکردجدید«احمدی نژاد»،نشان از آن دارد.
یکی از ضعف های اساسی و کلیدی مردم ایران این است که«رجُل سیاسی»خود را ریشه یابی نمی کنند؛کمتر نقب به گذشته می زنند و فراموشکارند.برای همین هم هست که از یک سوراخ چندین بار گَزیده می شوند و انقلاب فرزندانش را      می خورد و به استحاله می رسد!
وقتی هر رویکرد اجتماعی،یعنی هر تغییر ساختاردر بنیادهای اقتصادی،سیاسی، فرهنگی که نامش«انقلاب»است،شروع شود،باید همزاد با آن،اصلاحات نیزشروع شود وگرنه محکوم به شکست خواهد شد.
حال اگر بخواهید بدانید دراین سالها قولا و عملا چه کس و کسانی،چه گروه و گروه هایی برای حفظ انقلاب بهمن57،رویکرداصلاح طلبانه داشته اند،بهتراست فقط 10سال(سالهای دهه 60آ)را موشکافی کنید.
شور و هیجان آغشته به احساسات و جوان گرایی انقلاب؛بی تجربه بودن،نفوذ جواسیس غرب و شرق و ورود آنها ازهمان سال نخست به حوزه مدیریت و از جمله وزارت اطلاعات ج.ا.ا.(واجا)-که تمام راههابه این وزارتخانه ختم وسرنخ تمام ماجراها به آن می رسد و به نظر می آید باید مانند«ساواک»که آن اواخر منحل شد، نوسازی شود-سبب شد تا اولین دولت انقلاب،به رهبری مهندس مهدی بازرگان،که با پیشینه مُتدیِّن بودن به احکام اسلام،مشهوربودن به روشنفکری و دارای سوابق مدیریتی،مورد اعتمادبود،دولتش نیامده برود.که با پدیدار شدن حوادث کردستان، تصرف سفارت آمریکا درتهران،و بلافاصله 8سال جنگ،آنچه غایت وآرزوی انقلاب بود کُند و یا مَسخ شود و زندگی در این بحرانها معجونی را به خورد مردم داد که باز تولیدش نفاق،ریا،تملق و فساداست.
انقلاب ایران هر چند از نوع آرام و تنها اسلحه اش حضور مداوم ومستمر مردم در کف خیابان بود،اماپیشینه ای داشت که در آن افراد و گروه هایی با سوابقی معلوم، دوست و حق داشتندکه درهدایت و حفظ و اصلاح انقلاب با عقاید خود فعالیت داشته باشند.مثل سازمان مجاهدین خلق،جبهه ملی،نهضت آزادی ایران،حزب توده و چریکهای فدایی خلق.
اما تضادها واختلافات(باپیشینه کینۀ زندان)همه آنها را از این چرخه خارج و همه امور خلاصه درسه جریان شد:«روحانیت»،«سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی» و «مؤتلفه»ای ها.گروه هایی که ابتدا در یک آپارتمان باهم زندگی می کردند،اما بعدها سفره شان را از هم در تقسیم بندی هایی مثل روحانیون و روحانیت،مجمع و جامعه،انجمن و انواع حزب ریز و درشت-که در زمان انتخابات همیشه خلق الساعه تولید می شوند-جدا کردند.
بعد از تصفیه وکنار رفتن گروه های غیرخودی،نوبت به خودشان رسید:
مهم ترینش،قائم مقام رهبری(آیت الله منتظری)با پیراهن عثمان شدن قتل«شمس آبادی»توسط«سیدمهدی هاشمی».
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی؛که از همان سال نخست در ارکان مهم امنیتی و نظامی و اداری کشور،قدرت بیشتری را در اختیار داشت،زیر ذره بین عقیده رفت.
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که با تأسیس حزب پیشمرگان کردستان،شروع و با حزب مشارکت اسلامی از سوی نظام،منحله اعلام شد،به جریان راست و چپ تقسیم و بعد از بارها انحلال  و کش و قوس سرانجام جریان چپ آن دوام یافت و در عرصه های سیاسی و اقتصادی و مدیریتی با همین نام به فعالیت خود ادامه داد و افراد راست سازمان و میانه رو آن یا به شکل انفرادی و مستقل و یا با حضور در جریان های دیگر و تأسیس گروه هایی،آنان نیز به موازات حضور طیف چپ به رقابت با آنان پرداختند.
روحانیت هم که با حزب جمهوری اسلامی قصد فعالیت داشت،چون مال این حرفها نبودواصلا اعتقاد ریشه ای به تأثیراحزاب دررونداصلاح انقلاب درحکومت اسلامی نداشت،زود منحل شد،اما نیروهای آن هنوز قدرت را دارندو در جای جای مملکت می توان آنانراجستجوکرد.ودرادامه مسیر،درجریان بدست آوردن قدرت اجرایی-که این اختلاف ریشه قدیمی قبل از انقلاب را دارد-به«مجمع»و«جامعه»تقسیم شدند.
مؤتلفه ای هاهم که خود را ازجمعیت به حزب ارتقاء داده اند،همان جریان  بازار است که فعالیت سیاسی قبل از انقلاب هم داشتند.از همان ابتدا با حضور در  عرصه های کلان مدیریت،باتأسیس گروه های خُرده بورژوای همنوع خود(اصولگرا)و ساپورت آنها،ازجمله«احمدی نژاد»،که اینک به«جریان فتنه»معروف شده است، همچنان بر انقلاب تسلط دارد!
این نوع تفکیک به پروسه های دیگر-ازجمله دانشجویان-که ازهمان نواحی هم ساپورت مالی و رانتی می شوند،صادر شد!
برخی ازاین تغییرات طبیعی و زائیده تغییر الزامی«زمان»هستند؛که البته روندرشد آن بیشتر به سمت حضور«لُمپَنیسم»در بدست آوردن قدرت بوده است!
و مادرِمعنوی و حتی در جاهایی،هدایت خیلی از این افراد وگروه های مذهبی «انجمن جحتیه»است که برخلاف شعارش مبنی برعدم دخالت در امور سیاسی، نفوذ و حضورش ملموس و به تناسب زمان و بحران های انقلاب،تغییر رویه می دهد و مانند یک جریان فراماسونری اکتیو است!
انقلاب بهمن 57،برای نهادینه شدن«آزادی»در کشوراستبداد زده بوجود آمد؛اما در مسلخ عوام،ذبح و تا توانست لُمپن تولید و آنهارا در همه نهادها و عرصه مدیریت توزیع کرد؛تا از ورود اندیشه  و آگاهی و نقد در بازار سیاست بکاهد و بتواند همواره پای ثابت قدرت در اداره کشور باشد و به تبع آن بخش عظیم ثروت را بدست آورد و چون ثروت بادآورده،فساد می آورد،برای همین خوب گفته اند که:
«یا رب روا مدار که گدا معتبر شود،گرمعتبر شود،ز خدا بی خبر شود».
 پروسه افشاگری درناحیه خودی هاکه آنرا در برخی بیانیه و اعلانات و گفته ها-که  اخیرا می خوانیم و می شنویم-ناشی از همین مسیر است.تاجایی که جسته و گریخته می شنویم و می خوانیم  رهبری ریشش در گرو همین پروسه است!
برای آنکه بدانیم چه افراد وگروه هایی واقعا دراین سالها رویکرد اصلاح طلبانه داشته اند،باید رفت و به سخنان و فعالیت های آنان در مورد«آزادی انتشار آگاهی» در برهه های مختلف،مخصوصادهه 60 نگاه کرد و دید آیا اصلا نقل قولها  با ادعاهای فعلی و عملکرد همخوانی دارد یا نه؟
به صرف تبلیغات-که آنهم از ناحیه رانت حضور در عرصه مدیریت کسب شده-فرد و گروهی را نمی توان موصوف به  اصلاحات کرد.
متأسفانه مردم  ما کمتر جستجوگر این نوع موضوعات هستند و صرفا با یک ادعا تحت تأثیر عوامل مختلف،و از جمله«عدم شناخت»،برای هرکسی در این سالها هورا کشیدند و یا«مرگ بر ...»فریاد زدند.
مااکنون«مانور تجمل»ی که بعداز ختم جنگ،اولین سخن«هاشمی رفسنجانی»بود را درحال تماشاهستیم.اما این مانور فقط برای عده قلیلی هر روز هست؛که علاوه بر آلودگی هوا،دستهای آلوده لُمپنیسم را هم به رأس مدیریت آورده  است!
عده ای که وقتی شجره نامه شان بررسی شود،یا سر در آخور نهاد امنیتی و اطلاعاتی وسپاهی گری دارندویاباپیوندهای خانوادگی ووابستگی  به بیوت خواص، و«فرزند»زاده گی،توانسته اند،سالهای سالها برگُرده مردم سوار و ازآنها سواری  بگیرند و نامش را هم مردم سالاری دینی بگذارند!
بنابراین جای تعجب نیست«احمدی نژادی» ای که از همین بوته برآمده و با آمدن وی،براحتی اعظم ثروت ومدیریت مملکت و از جمله مخابرات و نفت را در هم حلقوم آنها گذاشت،بخواهد(با فریب)اصلاح طلب هم شود.
هرچند نباید بازی احمدی نژاد  با رهبری را زیاد جدی گرفت،که فرض برصحت،نشان از آن است که آنهایی که در رأس هرم قدرت هستند،اینبار قصد دور زدن رهبری را هم دارند؛تا جای پای خود برای بعد از این را محکم کنند.
خروج و یا اخراج عده ای از نهاد دولت و یا ورود و دخول عده دیگر به آن،هر چند،از سوی احمدی نژاد هدایت شده و بی حساب و کتاب و بدون پشتوانه نیست،اما اگر یک دهمش را آقای خاتمی در دوره صدارتش انجام می داد و مثلا با همان پشتوانه رأیش،در مورد افرادی چون غلامحسین کرباسچی،مهاجرانی و عبدالله نوری قاطعانه کوتاه نمی آمد،ویادرمورد وزیر اطلاعات،خود حق انتخاب داشت،الان برای ورود دوباره اش اینقدر کاسه چه کنم چه کنم بدست نمی گرفت؟...
سوابق اجرایی،سوابق علمی،وسوابق قبل از انقلاب رئیس جمهوری و افرادی مانندمشایی وبقایی معلوم است.سوابق افرادی مثل محسنی اژه ای،پورمحمدی، و خانواده لاریجانی ها و هکذا امثالهم هم معلوم است.سوابق حضور و خروج جریان موسوم به اصلاح طلبان هم کاملا آشکاراست.که کدامشان درکجاکار و از کجا به کجا وچه مدت و در چه پروژه ای چه فعالیتی داشته و به چه میران سهم در اصلاح انقلاب و به چه مقدار در اضمحلال و استحاله آن سهیم بوده اند!
راحت می شود فهمید کی در کجا کار می کرده،و سوابق تحصیلی اش در سال نخست انقلاب چه میزان بوده و مقطع تحصیلی فعلی وی چگونه کسب شده و در این سالها ثروت و منابع مالی وی و گروه و یا اعضای خانواده اش ازکجا و چگونه تأمین شده و می شود.هم چنین منابع مالی برخی از این افراد وخانواده هایشان در خارج از کشور که الان نقش اپوزیسیون را هم بازی می کنند.
شناخت فوق و بررسی فعالیت این افراد در مورد نهادینه شدن آزادی در این سالها،آزادی انتشارمطبوعات آزاد ومستقل ونشربدون سانسور  کتاب وفعالیت های فرهنگی و علمی در حوزه اندیشه دینی و عقیدتی که  تأثیرگذاری کلیدی در هدایت مردم به سمت اندیشه ورزی و تفکر و بالارفتن شعور عقلانی در بازی سیاست دارد،اکنون ارجح بر همه نیازهای مردم است تا بدانند چه کس و کسانی و چه گروه وگروه هایی در این سالها همّ و غمّ و رنج و زندان و دربدری در فرنگ را فقط بخاطر اصلاح انقلاب چشیده اند و عمل آنها،عمل صالح،و به سمت پیشرفت بوده است؛نه آنکه کشف شود استمناء در قرآن آمده و گناه است!موضوعی که به هیچکس مربوط نیست؛چه رسد به آنکه بخواهندبرایش حکم شاذّ هم صادر کنند!؟!
بجای کشف این امور،دنبال آن باشند که علل انحطاط مسلمین و شیعیان را در همان قرآن جستجو کنند و یا در مورد تشییع فاحشه ای که بوسیله شنود حکومتی بر عرض و ناموس مردم انجام می شود،سخن به میان آورند و قس علیهذا...
و گرنه به صرف موصوف بودن به صفتی که خودشان برای خودشان ساخته اند،نباید داستان آش دادن ملانصرالدین را باور کرد!
امابدبختانه چون مردم ما خود رأسادر این حوزه کمتر وارد می شوند و همیشه مثل کالاهای نقدی و روزانه و مورد نیاز و حیاتی خود،چون نان و آب و مانندآن!کتاب    و مطبوعات نمی خوانند و وارد فهم و درک قضایای سیاسی و غیره نمی شوند و از سوی دیگر رانت قدرت(تمام جریانهایی که به نوعی دراین سالها برای خود پشتوانه مالی و غیره ساخته اند)نمی گذارد صدای افراد مستقل و بدون وابستگی به گوش مردم برسد،وسعی در بایکوت آنها را دارند،برای همین خیلی راحت و با کبکبه ناشی از قدرت بادآورده،یک فرد عراقی بخواهد شناسنامه ایرانی تبارها را باطلل کند. درحاکمیتی که بیگانه تبارها برخی شان در رأس برخی مشاغل کلیدی هستند؛فردی مثل«احمدی نژاد»اگر اصلاح طلب شود،امری غریب نیست!؟!!
اتفاقاچنین حاکمیتی به افرادی مثل«احمدی نژاد»در پروسه اصلاحات نیاز مُبرم دارد که بتواند بازی اصلاحات  را هم بدست گیرد و همچنان هم برخر مرادسوار باشد.
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)
شانزدهم دی ماه نود ویک
1-ن.ک.به مقاله «اهمیت مسایل جاسوسی»،كتاب«فرزنداسلام وقرآن»جلد2،ص834که ترفندهای ساواک را از زبان مرحوم محمد منتظری نوشته است.
2-هم چنین رجوع شود به لینک های:
و «تغییرکاربری در حکومت»http://mahkame2.wordpress.com/2012/07/20/
 و«نئواصلاح طلب ها»http://mahkame2.wordpress.com/2011/12/17.
و«مضحکه محکمه»http://mahkame2.wordpress.com/2011/10/02.
 
 
 
 
 

منبع:پژواک ایران

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

facebook Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

   نسخه‌ی چاپی  

محمد شوری

فهرست مطالب محمد شوری در سایت پژواک ایران 

*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت ششم(آتش تهیه)
*وقاحت هم حدی داردآقای فلاحیان!
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت پنجم(چهره اسناد)
*چندسال پیش(قسمت چهارم)ویژه ابوالحسن بنی صدر(خمینی پاریسی)
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت سوم(قطب فقط قطب ولایت فقیه)
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت دوم(هاشمی،هاشمی،ابوالحسن درنره!)
*چندسال پیش (ویژه ابوالحسن بنی صدر) - قسمت اول (دادستان،دادستان، ابوالحسن درنره!)
*عامل تغییرنظام شناسایی شد!
*به مناسبت آغازبکار سی‌‌‌امین نمایشگاه بین المللی کتاب در تهران، در شهرآفتاب
*استبداد نامرئی
*تحریم؛ رفراندوم انتخاباتی
*احمدی نژاد،کوتوله ای که غول شد!
*بهمن۵۷؛انقلاب گیوتین
*هاشمی رفسنجانی؛انحصارطلبی اصلاح طلب!
*در پاسخ به بیانیه ی دادگاه ویژه روحانیت به احمد منتظری؛ من یکی ازاعضای باند سیدمهدی هاشمی هستم!
*فتح سفارت آمریکا در13 آبان 1358رابطه های بی رابطه؛ تدابیر بی تدبیر!
*دین را زمینی کنیم!
*مشکل جهان اسلام متولی آن است!
*دو روی سکه ی بحران سوریه
*نفوذی انقلابی زیرعبای من!؟
*فقدان رهبری درپساخامنه ای
*مبارزه بافساد؛ نمایشی کمدی درام مبارزه بافساد در جمهوری اسلامی
* روزشمارمن و روزنامه سلام
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7تیر1360 (قمست پایانی)
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7 تیر 1360(قسمت چهارم)
*چندسال پیش (44) محمد منتظری، وفات 7تیر 1360 (قسمت سوم)
*چندسال پیش(44)محمدمنتظری،وفات7تیر1360(قسمت دوم)
*چندسال پیش (۴۴) - محمدمنتظری، وفات ۷ تیر ۱۳۶۰ (قسمت اول) کاسه داغ تر از آش
*جهان بینی حقوق بشری جهان وطنی!
*سروش سلمان رشدی!
*اجتهاد در مقابل نص؛اساس جمهوری اسلامی ایران
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش دوم
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش اول
*توبه نصوح،حق الناس و ج.ا.ا
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)تیترخبر
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)من ساواکی نیستم
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)زندانی وخانواده های زندانیان
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)احزاب وگروه هاوسازمانها
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)حرفهای تلفنی مردم
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های نظامیان، افراد حکومتی و سیاستمداران
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)روحانیت وحکومت اسلامی
* چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های روشنفکران
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)عکس امام در ماه
* سخنی که طنز ومحضکه عام وخاص شد!
*دمکراسی سلبی
*در فقد آیت الله منتطری
*اگر حصرکروبی ومیرحسین موسوی برداشته شود چه می شود؟
*مصاحبه ای منتشر نشده ای با خانواده جید شریف
*آیا هاشمی رفسنجانی عوض شده است؟
*چرخه قدرت در مطبوعات در حال کما!
*جامعه مدنی و جامعه زدنی(مجموعه اول)
*اسلام را از مسیراصلی منحرف کردیم!
*من ماله می کشم پس هستم!
*دمکراسی دینی!
*پارادوکس نفاق
*حزب اصلاحات حق مسلم ماست!
*«علامه» بجای «آیت الله»!
*فرهنگ اقتصاد،سیاست فرهنگی
*انقلابی که آنرا به مرگ گرفتند وبه تب راضی شد!
*سرباز گمنام در انواع مختلف/این یک داستان واقعی ست
*مملکت همش واس ماس؛ این یک داستان واقعی ست
*قول سیاست،غول اقتصاد
*حفظ نظامه،مگه چیه؟
*تفاوت اپوزیسیون در گذشته و حال؟
* دولت سایه ای که من می دانم قسمت ا تا ده
*ولایت فقیه خوب/ولایت فقیه بد
*۳۶ سال سلطنت فقیه
* شرکت سهامی خاص ج.ا.ا.با مشغولیت نامحدود!
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه دوم)
*هارمونی علی مطهری!
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه اول)
*تاوان 444 روز
*داعش دشمن فرضی صهیونیزم،غرب وآمریکا
*آمریکا منجی بشریت!
*این یک داستان واقعی ست
*نیمه پر، نیمه خالی
*خط قرمز ماست!
*نقشه پیش فرض در دست های آلوده
*شنود چی های «واجا»ونوچه شیپورچی های مطبوعات چی!
*روزخبرنگار، انجمن صنفی روزنامه نگاران و خودم
*کتاب، نمایشگاه، یک گزارش
*34سالگی انقلاب بهمن 57
*قرآن رمل و اسطرلاب نیست
*احمدی نژاد اصلاح طلب می شود
*گیرِ مردم
*تفاوت منتظری و خمینی
*قانون اساسی با سرویس پوپولیسم!
*سکولاریزم دینی!
*دلار رازی است
*خاتمی خامنه ای را نجات می دهد!
*حفظ نظام یا انقلاب؟
*هاشمی شویی
*بدویت سیاسی
*آگاهی ایزوله شده
*رضاخجسته رحیمی،سعید حجاریان؛ پرسش هایی که نشد،حرفهایی که نزد!
*آیاترورهای هسته ای کاروزارت اطلاعات است؟!
*اقتصادمقاربتی؛واقعیت این است!
*تغییر کاربری در حکومت
*هوس زور آزمایی با اسرائیل
*روشنفکری شریعتی
*نظارت حراستی!
*اصلاحات فقط با تغییر قانون اساسی میسور است
*ما بی شرف ها مانده ایم
*نفتی که ملی نشد،ملتی که نفتی شد!
*جدایی نان از سیاست
*مردم جن زده مفتون شیدایی سیاستمداران!
*پهلوی رضا پهلوی، آینه چو عیب تو بنمود راست/خود شکن آینه شکستن خطاست
*دور زدن دمکراسی!
*احمدی نژاد این روزها یک توپ بسکتبال شده است!
*بورژوا کُمپرادُرهای مسلمان!
*«واجا»
*سوتک و سکوت