سرباز گمنام در انواع مختلف/این یک داستان واقعی ست
محمد شوری


در هفته سربازان گمنام امام زمان(نیمه شعبان)به سرمی بریم.
برای دونستن داستان انواع سربازان گمنام،باید بدونیم اصلن چه جوری این اصطلاح باب شد و در طول زمان چگونه متکامل،و ریشه اش کجاس؟
قصه از اون روزی شروع شد که خمینی دردیدار با مردمی که به دیدارش رفته بودن(10مرداد1360)گفت:
«…من به حسب تکلیف شرعى به همه ملت عرض مى کنم که هر منزلى این دو سه تا منزلى که در اطراف خانه خودش است نظربکندببیندچه جورمى گذرد درسرتاسرملت.وقتى مـمـکـلت مـال خـودشـمـاهـسـت ودارنـدبـرضـدمـمـلکـت شـمـاعـمـل مـی کـنـنـد خـودتان بایداین مسائل راحل بکنیدوننشینید که دولت بکند.دولت همچوقـدرتـى الان نـداردکه همه درسرتاسرکشورعرض مى کنم اطلاعات داشته باشد.خودشـمـابـایـدجـمـعـیـت اطلاعاتى وگروه اطلاعاتى باشید.خوب هرانسانى مى تواندکه بـفـهـمـدایـن مـنـزل هـمـسـایـه کـى هـا هـسـتـنـدوچـه مـى کـنـنـد،آن منزل آن طرفیش هم چه مى کند.این دوسه تا منزلى که اطراف است،آن شماراتحت نظربـگیردشما هم اوراتحت نظربگیرید. اگر ده روز،بیست روز،یک ماه این کاربشودکه هـمـه مـردم تـوجه به این داشته باشندکه این همسایه من چه مى کند،توخانه همسایه من کى رفت وآمدمى کند،پیداکردن یک ردپائى ازاین منافقین ومنحرفین فورااطلاع بدهندبـه آن کـمـیـتـه نـزدیـک،بـه آن کـلانـتـرى نـزدیـک اطـلاع بـدهـنـدکـه یـک هـمـچـودرآن منزل هاست،اگراینطور بشود زودحل مى شود».
درست یادم نیست که آیا آیت الله منتظری قبل ازاین سخنرانی دردرسش مبانی ایدئولوژیک تشکیلات امنیتی و اطلاعاتی از نظر احگام اسلامی رو بیان کرد یابعدش؟ اما خیلی سالها پیش مبانی اسلامی اون گفته شده بود.
«آیت الله منتظری»اون زمان نایبِ نایبِ امام زمان بود.
(درجمهوری اسلامی ایران هم نایب خاص داریم وهم نایب عام،نواب عامش زیاد است تاوقتی شاه ببخشه،اونها-که شاقلی اش باشن-نبخشن!)
قصه نایبان امام زمان هم مثل سربازان گمنامش خواندنی ست؛که به وقتش خواهیم نوشت.اماهمین قدربگویم که آقای منتظری،خودش هیچ مایل نبود که نایبِ نایبِ امام زمان بشه،زورکی نایبِ نایبش کردن و بعدهم باهزارمن سریش و وصله ناجور،سعی کردن این دادن روپس بگیرن وواسش هم یک قطارتوجیه ردیف کنن.
«منتظری»تنها آخوندی بودکه درجمهوری اسلامی–(اونهم آخوندی که خیلی خیلی مرید«خمینی»بود واو را دوست می داشت.وسهم زیادی هم در پیروزی انقلاب داشت)جلوی حکومت و مرادواستادش ایستادواز هرچه جنایت که به اسم«سربازگمنام»داشت انجام می شد،اعلان برائت کرد!
«منتظری» اطلاعات روازساواک شاه هم بدترتوصیف کردوگفت اینها روی ساواک رو هم سفید کرده ان.
او هم چنین وزیر اطلاعات رو ماشین امضایی بیش نمی دونست!
الان خود وزیر(سیدمحمودعلوی)در جمع فرمانداران ازدست اینهاشاکی شده و گفته:««برخی مجموعه ها که دستی در انتخابات دارند به دنبال جایگزینی برای من در وزارت اطلاعات هستند».که طبق روال معمول این خبر تکذیب شد؛وروابط عمومی وزارت اطلاعات،نقل قول منتسب به سید محمود علوی وزیر اطلاعات در برخی رسانه‌هامبنی بر«تلاش برخی‌ها برای تغییر وزیر اطلاعات» رو تکذیب کرد!
«واجا»همون«وزارت اطلاعات جمهوری اسلامیه ایرانه»که برخی به اون «ساواخ»(مترادف ساواک)هم میگن؛به معنی«سازمان اطلاعات وامنیت خمینی»
داشتم چی می گفتم؟
آهان یادم اومد؛آقای«منتظری»دردرس های حوزوی خودبه شاگردانش-که بعدا چندجلدکتاب به زبان عربی شدوشاگردانش هم اون رو به زبان فارسی ترجمه کردن،واسم کتابش هم شد:«مبانی فقهی حکومت اسلامی»-در جلدچارش، در موردچارت تشکیلاتی اطلاعات،بحث مفصلی داردکه حتمن برید بخونید،ایشون با انواع روایت فقهی و ادلّه اسلامی واخلاقی توضیح می ده که یه نهادامنیتی و اطلاعاتی در حکومت اسلامی بایس جه جوری باشه؛اونجاخوندم که:
«نکته مهم دیگر اینکه در گزینش و انتخاب و انتصاب افراد برای مشاغل تجسس و کسب اخبار،نباید معیار گزینش بیکار بودن آن افراد و شاغل بالفعل شان باشد،بلکه باید معیارملاک انتخاب آگاهی واهلیت وصلاحیت داشتن و واجد شرایط بودن آن اشخاص برای تصدی واشتغال در حین منصب هایی باشد.روی این اصل ممکن است اعضای دستگاه کسب اخبار حتی از میان کسانی که شغل هایی نیز دارند برگزیده شوند.مانند نمایندگان مجلس که نسبت به وضع موکلین خود آگاهی دارند،ائمه جمعه و جماعات وجماعت گویندگان و وعاظ اساتید،محصلین ،رانندگان،برخی ازکسبه،روسای قبایل و عشایر وامثال اینها…»
یه چیز دیگه هم،همین جا بد نیست که بگم واون اینه که:
چون اسم ساواک پهلوی رو بردم ،خوب است بدونید اون آخرای سلطنت و اوائل انقلاب هرکسی از کسی بدش می اومد،بهش می گفتن ساواکی!
حتی فک کنم یه کتابی هم از سوی حزب توده(اگه اشتباه نکرده باشم)چاپ شد که اسامی 8000ساواکی رو نوشته بود.
سرباز گمنام هم نام نوعی ساواکی های این دوره است که تعدادش متنوع و حتی پیچیده و راز و رمزدارتر و سفیدتر!!
سربازگمنام هم بانامش داریم هم بی نامش،مختص تنهاکشورما هم نیست؛ منتهااونها امام زمان ندارن.
«جاسوس»و«ستون پنجم»اسم عام وبین المللی سرباز گمنامه.اسم اخص و ویژه وروحانی ومعنوی والهی وماورای متافیزیکی اش همون«سرباز گمنام امام زمانه»که ابتدا خمینی نایب ایشون برسرزبانها انداخت!
ماهمچنین سربازان بانامی که نامور جهان هم هستند،داریم.اونهایی که جانانه درراه میهن جانفشانی کردند–که اخیرا175پیکرپاک اینها باوجود سالیان زیادی که ازجنگ عراق وایران می گذره،به وطن آوردن-و برخی هم همچنان هنوز بی نام نشان وگمنام هستن؛اونهم بدلیل خودی وغیر خودی شدن شهدای جنگ! کسی نه اونهارامی شناسه ونه یادی ازشون می کنه!
اما این هفته ای که برای سربازان گمنام نامگذاری شده مخصوص کارکنان وزارت اطلاعاته که انواع اون را عرض می کنم:
کلن در میون سرباز گمنام هم کلاهی داریم هم غیر کلاهی!!
هم بومی داریم وهم غیر بومی!مثلن:کشمیری،هندی زاده!!
هم فرنگ رفته ودرس خونده و زندگی کرده تو آمریکا وبلادکفرداریم(مثل سعید امامی!وسردارمحمدجواد ظریف!)وهم زندان رفته دوره شاه(مثل اسدالله لاجوردی!!)
هم روحانی وآیت الله داریم(مثل محمدی دون پرور یاهمون محمدی نیک معروف به ری شهری!)وهم غیر روحانی؛که اینها اصلن گمنام اندر گمنامن!!
باید بگم مدیرانی از این دست،خیلی زیاده.مگر اینکه چی بشه،قتلی بش،یه آدم ربایی بشه،چیزی مثل جریان قتل های زنجیره ای بشه و تقش درآد،تا برخی گمنام ها از گمنامی بیرون بیان.خوب نیست آدم این همه سال گمنام بمونه.آدمیزاد دوست داره شناخته شه و واسش هورا بکشن!!
این جوری شد که برخی از این گمنام ها شدن وزیر،وکیل ومشاور و کارشناس کتاب وعتیقه و الخ…
ما حتی حیوانات گمنام هم داریم،نه اینکه منظورمون این است که دوپاهایی از جنس «کالانعام بل هم اضل»!؟!!
نه!
این حیوانات گمنام واقعاجزوچهارپایانن،نه دوپا و نه سه پا!!
حیواناتی مثل گربه و کلاغ،که تو بدنشون توسط دامپزشکان گمنام،وسیله های پیچیده استراق سمع کارمی گذارن تا واسه خودشون توشهر آزادانه بچرخن و مراکز متعددشنود هم رصدشون کنن…
به مرور زمان همراه با رشد تکنولوژی «سرباز گمنام»در اشکال وانواع متعددبه بازاراومد!
از«سیاهی لشگر» ساده گرفته تا پیچیده اش.
که بخشی از اونها را براتون توصیف می کنم:
آدم جمع کن!
مثل خانمی که برای مراسم های مختلف از ختنه سوران تا جشن تولد تا تبلیغات واسه ریاست جمهوی و قس علیهذا آدم جمع می کند.
که مارو یاد«زهرا»خانوم ابتدای انقلاب می اندازه که برای حمایت از«صادق قطب زاده»آدم وطومارجورمی کرد؛تاجایی که صادق قطب زاده،به«صادق طورمار زاده» معروف شد!
قسمتی از مصاحبه ای که با این خانوم شده-که خودش میگه فی سبیل الله وبر ای رضای خداوخلق خدا،این کارهارو میکنه ودستمزدی هم دریافت نمی کنه!!-روبخونید:
«شغل واقعی او تدارک دیدن و مهیا کردن افراد برای حضور در همایش‌ها و مراسم‌هاست.به نحوی که بنا به خواسته کارفرما او می‌تواند سالن یک همایش رادر ظرفیتی بین500 تا 1000نفرپرکند.اوتوانایی دارد تا در طبقه‌بندی‌های مختلف سنی،تحصیلی وحتی جنسیتی میهمانان رافراهم کند.برای خود بانک اطلاعاتی مناسبی از افراد تهیه کرده و سامانه پیامکی دارد. می‌گوید این افراد به فراخور مراسم می‌توانندتشویق کنند،سوت و کف بزنند، ساکت وآرام باشند یا در برخی مباحث حضور فعال داشته باشند. شغل این زن ساماندهی و مدیریت این افراد است که در دوره برگزاری انتخابات کارش سکه می‌شود. او یکی از مهم‌ترین افراد برای گرم کردن میتینگ‌های سیاسی است.
او می گوید:«مزد این‌ها بایدزودداده شود.پول را پیش می‌گیریم تااگر اتفاقی افتاد مشکلی پیش نیاید».
دستمزد خود شما چقدر است؟
«من تاکنون پولی برای فعالیت‌هایی که داشته‌ام دریافت نکرده‌ام. البته بسته به اینکه مراسم درخصوص چه موضوعی باشند، مخاطبان‌ مختلفی را جمع می‌کنم.
این را شما تعیین می‌کنید که مخاطبان چگونه باشند.نخبه باشند یا معتاد باشند یا باسواد باشند.شما باید به دو شکل هزینه کنید.اول هزینه افرادو بعد هزینه اتوبوس ومینی بوس.من تنهاهزینه‌های استفاده ازخط تلفن وهزینه‌های شخصی را می‌گیرم…من این توانایی را دارم که از مناطق 22گانه برای متقاضی مخاطب جمع کنم.به طورمثال درهرمحله‌ای باافرادفعال وتوانمندی درارتباط هستم که می‌توانند چنین جمعیت‌هایی را گردآوری کنند…هر نفر 25 هزارتومان.
چرا این قدر گران؟چون جمع و جور کردن پیرمرد و پیرزن خیلی سخت‌تر از جوانان است.شمابایدهزینه پذیرایی وحمل ونقل راهم اضافه کنید…
شمابرای همه گونه مراسم آدم جمع می‌کنید؟
بله. از مراسم ختنه سوری تا جشن تولد.و…
حتی جشن تولد؟
بله. بعضی‌ها دوست دارند مراسم جشن تولد فرزندشان پرشکوه باشد. برای این مراسم 50 بچه اجیر کردم. لباس خوب هم برایشان خریدم و شیک و تمیز بردمشان مراسم. حتی مادر بچه هم برای همه بچه‌ها هدیه خرید که بدهند به فرزندش. سال گذشته هم پسر حاج‌آقا «ا»…
شنیده‌ام کارسیاسی هم می‌کنید مثلادرانتخابات ریاست جمهوری سال گذشته افرادزیادی برای یکی ازنامزد‌هاجمع کردید.درست می‌گویم؟
بله درست است.اما اسم این کار،فعالیت سیاسی نیست.مثلابه آن‌ها می‌گویم که این نمایندگان مجلس. این‌ها را حمایت کنید.در ازای آن هم طبیعتاً تماس‌ها و هزینه‌های تلفن‌های همراه هزینه‌بر است و پرداختش با متقاضی است.در این مواقع که انتخابات مجلس است،کسی که حضورمی‌یابدطبیعتاًبه دنبال خواسته‌ای است.حال یامادی یامعنوی.درابتدا نمی‌توان بدون هزینه ازآن‌ها در خواست شرکت در این برنامه‌ها را داشت.به هر ترتیب بنده تحصیلاتم روابط عمومی است و تلاش می‌کنم از این تخصص در این زمینه بهره ببرم. با توجه به اینکه شاغل هم هستم، در مواقعی که در دسترس نباشم، شماره دفترم را به متقاضی می‌دهم تا با کارمندانم صحبت کند. …
یک سوال دیگر. آیا شما برای انتخابات ریاست جمهوری هم فعالیت کرده‌اید؟
بله. باعث افتخارم است که بیان کنم که در تیم آقای…. فعالیت کرده‌ام. تلاش خودم را هم کرده‌ام. هرچند ایشان ناکام ماندند. حتی با وجودی که در گذشته فعالیت‌هایی هم برای آقای… داشتم، اما در انتخابات ریاست جمهوری با ایشان همکاری نکردم. البته پسرم از ظرفیت‌هایی که من داشتم برای همکاری با آقای… استفاده کرد و حدود 30 دستگاه اتوبوس برای همایش ایشان ارسال کرد. حالا من کاری به مسائل سیاسی ندارم. همین که بتوانیم مردم را تشویق به حضور پای صندوق‌های رای کنیم، وظیفه‌مان را انجام داده‌ایم. من نمی‌توانم به شرکت‌کنندگان بگویم که به دکتر روحانی رای بدهند یا به دکتر قالیباف. هنرمندی من همین است که بتوانم افراد را پای صندوق رای بکشانم. بقیه مسائل و هر گونه تصمیم‌گیری دیگر با خود شرکت‌کنندگان است…»
دلواپسان:
که دسته دیگری ازسربازان وسیاهی لشگرهای گمنامن که از همین«آدم جمع کن»ها هم یحتمل کمک ونیرومی گیرن و به یار گیری می پردازند.اینها صرفا در مسائل حساس،حساسن والبته نگران ودلواپس.
بسیجی:
نام دیگرسرباز گمنام است که مراتب ودرجات اونهاباسیاهی لشگرهای معمولی تفاوت داره!رده هایی مثل:
«پیاده نظام»،«چماق دار»،«سمپات»،«نوچه»،«عضو»،«کلت به کمر»،«تک تیرانداز»،«نگهبان زندان»،«بازجو»،«سربازجو»،«بازپرس»،«دادیار»،«دادستان»و «قاضی»!
البته هنوزکسی که از این رده ها به«ریاست قوه قضائیه»نرسیده!
امانه،عنقریب،یحتمل،با حکم نایب امام زمان«محسنی اژه ای»(که زمانی طلبه ای معمولی ازمدرسه حقانی بود و به عنوان سربازی گمنام پا به تشکیلات واجا گذاشت واکنون معاون اول رئیس قوه قضائیه اس،)به این مقام برسد!!


محمد شوری/نویسنده و روزنامه نگار/10خرداد1394

 

منبع:پژواک ایران


محمد شوری

فهرست مطالب محمد شوری در سایت پژواک ایران 

*[کرونا]ی ولایت فقیه!  [2020 Mar] 
*صدور انقلاب؛کالایی که مرجوع شد!  [2020 Feb] 
*۴۱سالگی؛مردم در انقلاب ۵۷ قد نکشیدند!  [2020 Feb] 
*کشته شدن قاسم سلیمانی و نوشیدن جام زهر دوم توسط ولی فقیه سوم! [2020 Jan] 
*آیت الله منتظری؛قائم مقام مردمی،نه رهبری!  [2019 Dec] 
*چه کسانی ازتخریب اموال عمومی دراعتراضات مردمی سود می برند؟ [2019 Nov] 
* روح الله زم [پادوی «دولت سایه»] قربانی شد برای پاسداران گمنام! [2019 Oct] 
*انقلاب یا اصلاح؟ چه باید کرد؟ از کجاآغاز کنیم؟  [2019 Aug] 
*مذاکره و رابطه با آمریکا بقای ولی فقیه بعدی!  [2019 May] 
*آیت الله منتظری آبروی بربادرفته روحانیت!  [2019 May] 
*در فرمالیسم حجاریان سخنی از ولایت فقیه نیست!  [2019 Apr] 
* بازی تام وجری سپاه ایران و حزب جمهوریخواه آمریکا [2019 Apr] 
*هرچه فریاد دارید بر سر ولایت فقیه بکشید! [2019 Apr] 
*سرنظام(ولایت فقیه) برتن آن (جمهوریت) باهزارمن سریش نمی چسبد!  [2019 Mar] 
*«زم نیوز» پادویی از «پادو»های دولت سایه!  [2019 Mar] 
*۱۱ اسفند ۱۳۵۷ ورودگوشت یخ زده ممنوع! [2019 Mar] 
*ازدواج سفید،همان ازدواج موقت در دوران مدرنیته است!  [2019 Mar] 
*مثلث اتحاد درپشت پرده دو نامه معروف خمینی به منتظری [2019 Feb] 
*مصلحت کثیف در چهل سالگی انقلاب!  [2019 Feb] 
* شکنجه و تو چه می دانی شکنجه چیست؟  [2019 Jan] 
*جمهوری اسلامی مواد مخدر است!  [2019 Jan] 
* ایدئولوژی تحریم!  [2018 Nov] 
*سید محمد خاتمی چرخ تیوبلس نظام!  [2018 Nov] 
*دِل و دُماغ اصلاحات در ایران [2018 Sep] 
*مستند قائم مقام؛غش در معامله!  [2018 Aug] 
*اصلاحات اقتصادی در گرو اصلاحات سیاسی ست! [2018 Aug] 
*براندازی مصلحانه؟!  [2018 Jun] 
*چهار راه اصلاحات در بن بست ولایت فقیه! [2018 May] 
*در سرزمین سوخته قحط الرجال نیست! [2018 Apr] 
*همیشه پای یک روحانی درمیان است!  [2018 Mar] 
*گفت و گوی ملی؛ فریبی دیگر!  [2018 Mar] 
* پروپاگاندای احمدی نژاد [2018 Feb] 
* سرویس بهداشتی جاسوسان [2018 Feb] 
*فریب رفراندوم [2018 Feb] 
*انقلابی سزارینی!  [2018 Jan] 
*اگرخامنه ای فوت کند...اگرخاتمی رهبرشود!  [2018 Jan] 
*مشکل خامنه ای بحران رهبری ست!  [2018 Jan] 
*جمهوری ایران!  [2018 Jan] 
*قلب حقیقت درماجرای مک فارلین! [2017 Nov] 
*چندسال پیش(۸شهریور۱۳۶۰؛انفجارکاخ نخست وزیری(شهیدسوم! [2017 Aug] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت پایانی(پایان جمهوری) [2017 Aug] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت هفتم(تدارکاتچی ولایت فقیه)  [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت ششم(آتش تهیه)  [2017 Jul] 
*وقاحت هم حدی داردآقای فلاحیان! [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت پنجم(چهره اسناد) [2017 Jul] 
*چندسال پیش(قسمت چهارم)ویژه ابوالحسن بنی صدر(خمینی پاریسی)  [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت سوم(قطب فقط قطب ولایت فقیه) [2017 Jun] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت دوم(هاشمی،هاشمی،ابوالحسن درنره!) [2017 Jun] 
*چندسال پیش (ویژه ابوالحسن بنی صدر) - قسمت اول (دادستان،دادستان، ابوالحسن درنره!) [2017 Jun] 
*عامل تغییرنظام شناسایی شد! [2017 May] 
*به مناسبت آغازبکار سی‌‌‌امین نمایشگاه بین المللی کتاب در تهران، در شهرآفتاب [2017 May] 
*استبداد نامرئی [2017 Apr] 
*تحریم؛ رفراندوم انتخاباتی [2017 Apr] 
*احمدی نژاد،کوتوله ای که غول شد! [2017 Apr] 
*بهمن۵۷؛انقلاب گیوتین  [2017 Feb] 
*هاشمی رفسنجانی؛انحصارطلبی اصلاح طلب!  [2017 Jan] 
*در پاسخ به بیانیه ی دادگاه ویژه روحانیت به احمد منتظری؛ من یکی ازاعضای باند سیدمهدی هاشمی هستم!  [2016 Dec] 
*فتح سفارت آمریکا در13 آبان 1358رابطه های بی رابطه؛ تدابیر بی تدبیر!  [2016 Nov] 
*دین را زمینی کنیم!  [2016 Oct] 
*مشکل جهان اسلام متولی آن است! [2016 Oct] 
*دو روی سکه ی بحران سوریه [2016 Oct] 
*نفوذی انقلابی زیرعبای من!؟ [2016 Aug] 
*فقدان رهبری درپساخامنه ای  [2016 Jul] 
*مبارزه بافساد؛ نمایشی کمدی درام مبارزه بافساد در جمهوری اسلامی [2016 Jul] 
* روزشمارمن و روزنامه سلام [2016 Jul] 
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7تیر1360 (قمست پایانی) [2016 Jul] 
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7 تیر 1360(قسمت چهارم) [2016 Jun] 
*چندسال پیش (44) محمد منتظری، وفات 7تیر 1360 (قسمت سوم)  [2016 Jun] 
*چندسال پیش(44)محمدمنتظری،وفات7تیر1360(قسمت دوم)  [2016 Jun] 
*چندسال پیش (۴۴) - محمدمنتظری، وفات ۷ تیر ۱۳۶۰ (قسمت اول) کاسه داغ تر از آش [2016 Jun] 
*جهان بینی حقوق بشری جهان وطنی! [2016 Jun] 
*سروش سلمان رشدی!  [2016 May] 
*اجتهاد در مقابل نص؛اساس جمهوری اسلامی ایران [2016 May] 
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش دوم [2016 May] 
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش اول  [2016 May] 
*توبه نصوح،حق الناس و ج.ا.ا  [2016 Apr] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)تیترخبر [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)من ساواکی نیستم  [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)زندانی وخانواده های زندانیان [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)احزاب وگروه هاوسازمانها [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)حرفهای تلفنی مردم [2016 Jan] 
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های نظامیان، افراد حکومتی و سیاستمداران [2016 Jan] 
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)روحانیت وحکومت اسلامی [2016 Jan] 
* چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های روشنفکران [2016 Jan] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)عکس امام در ماه [2016 Jan] 
* سخنی که طنز ومحضکه عام وخاص شد! [2016 Jan] 
*دمکراسی سلبی [2016 Jan] 
*در فقد آیت الله منتطری [2015 Dec] 
*اگر حصرکروبی ومیرحسین موسوی برداشته شود چه می شود؟ [2015 Nov] 
*مصاحبه ای منتشر نشده ای با خانواده جید شریف [2015 Nov] 
*آیا هاشمی رفسنجانی عوض شده است؟ [2015 Nov] 
*چرخه قدرت در مطبوعات در حال کما! [2015 Nov] 
*جامعه مدنی و جامعه زدنی(مجموعه اول) [2015 Nov] 
*اسلام را از مسیراصلی منحرف کردیم! [2015 Oct] 
*من ماله می کشم پس هستم! [2015 Sep] 
*دمکراسی دینی! [2015 Sep] 
*پارادوکس نفاق [2015 Aug] 
*حزب اصلاحات حق مسلم ماست! [2015 Aug] 
*«علامه» بجای «آیت الله»! [2015 Aug] 
*فرهنگ اقتصاد،سیاست فرهنگی [2015 Aug] 
*انقلابی که آنرا به مرگ گرفتند وبه تب راضی شد! [2015 Jul] 
*سرباز گمنام در انواع مختلف/این یک داستان واقعی ست [2015 Jun] 
*مملکت همش واس ماس؛ این یک داستان واقعی ست [2015 May] 
*قول سیاست،غول اقتصاد [2015 Apr] 
*حفظ نظامه،مگه چیه؟ [2015 Apr] 
*تفاوت اپوزیسیون در گذشته و حال؟ [2015 Mar] 
* دولت سایه ای که من می دانم قسمت ا تا ده [2015 Mar] 
*ولایت فقیه خوب/ولایت فقیه بد [2015 Feb] 
*۳۶ سال سلطنت فقیه [2015 Feb] 
* شرکت سهامی خاص ج.ا.ا.با مشغولیت نامحدود! [2015 Jan] 
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه دوم) [2015 Jan] 
*هارمونی علی مطهری! [2015 Jan] 
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه اول) [2014 Dec] 
*تاوان 444 روز [2014 Nov] 
*داعش دشمن فرضی صهیونیزم،غرب وآمریکا [2014 Oct] 
*آمریکا منجی بشریت! [2014 Aug] 
*این یک داستان واقعی ست [2014 Apr] 
*نیمه پر، نیمه خالی [2014 Jan] 
*خط قرمز ماست! [2013 Nov] 
*نقشه پیش فرض در دست های آلوده [2013 Oct] 
*شنود چی های «واجا»ونوچه شیپورچی های مطبوعات چی! [2013 Sep] 
*روزخبرنگار، انجمن صنفی روزنامه نگاران و خودم [2013 Aug] 
*کتاب، نمایشگاه، یک گزارش [2013 May] 
*34سالگی انقلاب بهمن 57 [2013 Jan] 
*قرآن رمل و اسطرلاب نیست [2013 Jan] 
*احمدی نژاد اصلاح طلب می شود [2013 Jan] 
*گیرِ مردم [2013 Jan] 
*تفاوت منتظری و خمینی [2012 Dec] 
*قانون اساسی با سرویس پوپولیسم! [2012 Dec] 
*سکولاریزم دینی! [2012 Nov] 
*دلار رازی است [2012 Nov] 
*خاتمی خامنه ای را نجات می دهد! [2012 Nov] 
*حفظ نظام یا انقلاب؟ [2012 Oct] 
*هاشمی شویی [2012 Oct] 
*بدویت سیاسی [2012 Sep] 
*آگاهی ایزوله شده [2012 Sep] 
*رضاخجسته رحیمی،سعید حجاریان؛ پرسش هایی که نشد،حرفهایی که نزد! [2012 Sep] 
*آیاترورهای هسته ای کاروزارت اطلاعات است؟! [2012 Aug] 
*اقتصادمقاربتی؛واقعیت این است! [2012 Jul] 
*تغییر کاربری در حکومت [2012 Jul] 
*هوس زور آزمایی با اسرائیل [2012 Jun] 
*روشنفکری شریعتی [2012 Jun] 
*نظارت حراستی! [2012 Jun] 
*اصلاحات فقط با تغییر قانون اساسی میسور است [2012 Jun] 
*ما بی شرف ها مانده ایم [2012 Apr] 
*نفتی که ملی نشد،ملتی که نفتی شد! [2012 Mar] 
*جدایی نان از سیاست [2012 Mar] 
*مردم جن زده مفتون شیدایی سیاستمداران! [2012 Jan] 
*پهلوی رضا پهلوی، آینه چو عیب تو بنمود راست/خود شکن آینه شکستن خطاست [2012 Jan] 
*دور زدن دمکراسی!  [2011 Oct] 
*احمدی نژاد این روزها یک توپ بسکتبال شده است! [2011 Oct] 
*بورژوا کُمپرادُرهای مسلمان! [2011 Sep] 
*«واجا» [2011 Aug] 
*سوتک و سکوت [2011 Jan]