سخنی که طنز ومحضکه عام وخاص شد!
محمد شوری

رهبر جمهوری اسلامی ایران(خامنه ای)  در دیدار دست اندرکاران انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان گفتند:کسانی که مخالف نطامند رای بدهند،اما حق ندارد نماینده شوند!!

1-حضرت آقا،جنابعالی بیش از ربع قرن و بعلاه 8 سال رئیس جمهوری،یک تنه فرمان وسکان انقلاب دراختیارتان هست.

2-خمینی در اولین سخنان خود هنگام ورود به ایران گفت:«... ما فرض می‌کنیم که یک ملتی تمامشان رای داند که یک نفری سلطان باشد، بسیار خوب، اینها از باب اینکه مسلط بر سرنوشت خودشان هستند و مختار به سرنوشت خودشان هستند، رای آنها برای آنها قابل عمل است، لکن اگر چنانچه یک ملتی رای دادند، ولو تمامشان به اینکه اعقاب این سلطان هم سلطان باشد، به چه حقی ملت پنجاه سال پیش از این سرنوشت ملت بعد را معین می‌کند؟ سرنوشت هر ملتی به دست خودش است...پدرهای ما ولی ما هستند؟ مگر آن اشخاصی که در صد سال پیش از این، هشتاد سال پیش از این بودند، می‌توانند سرنوشت یک ملتی را که بعدها وجود پیدا کنند، آنها تعیین بکنند؟ این هم یک دلیل که سلطنت محمدرضا، سلطنت قانونی نیست».

3-معنای ساده ای که هرخاص وعام از انتخابات درک می کند،این است که   بتواننددرسرنوشت واداره کشورخودسهیم باشدواین قدرت چرخ بخورد.

4-بادیدگاه و سخنی که فرموده اید،پس چرا انتخابات برگزارمی کنید؟

5-یارومی روم باشید ویازنگی زنگ!

نمی شود پز دمکراسی و انتخابات وپارلمان وتفکیک قواراداشت،ولی ازآن طرف به خلق الله بگوئید به اینهایی که من می گویم رای بدهید!

سخن اخیرشما یعنی اینک هم خدامی خواهید وهم خرمارا!!

6-چرا شرم دارید ازاینکه بگوئید درحکومت اسلامی انتخابات وشورا وتفکیک قوا یک امری ست صوری؟

پیشترها جناب آذری قمی دربیان تئوری سیستم حکومتی دراسلام گفته بود:مایک کیلو گلابی داریم،مردم هم باید همان رابخرند!

7-واگر یادتان باشد-که هست-پیش ازانقلاب ابتداشعارداده می شدکه: استقلال،آزادی حکومت اسلامی، این حکومت اسلامی چیزی مثل داعش امروز و حکومت مطلقه جنابعالی(ببخشیدولی فقیه)را تداعی  می کرد،لذازهبران متوجه شدندو آنرا به استقلال، آزادی،جمهوری اسلامی تغییردادند. جمهوری هم که یعنی شرکت آحاد مردم!

8-درآنزمانی که شما قراربود برای رئیس جمهوری انتخاب شوید،دورقیب بیشترنداشتید.من با آقای توسلی ازاعضای بیت امام تماس گرفته وگفتم شمامی فرمائید واجب عینی وتکلیف شرعی ست که مردم درانتخابات شرکت کنند.من میان کاندیداهاکسی راکه بپسندم ندیدم،آیا می شود برای ادای تکلیف رای سفید بدهم؟ایشان درپاسخ اینجانب گفتند:آری.

من نیزهمان سخنانرادراطلاعیه ای مکتوب وبه تعداد50نسخه(تاکید می کنم فقط 50نسخه)تکثیروبوسیله پست به آدرس فقط برای برخی مسئولین(ونه مردم عادی)بوسیله پست(آنموقع ارزان بود!!)ارسال کردم،که بازتاب آن این شد که آقای توسلی حرفش رابیاید درسیما جمهوری اسلامی پس بگیرد...

البته من به این جرم  ومثل آن درسال 65به زندان رفتم.حال باز ازجنابعالی می پرسم –به عنوان یک شهروندکه می خواهددرسرنوشت خود سهیم باشد- بین کاندیداها فردیاافرادموردعلاقه ام وجودندارد،آیامی توانم رای سفید بدهم؟!یاآنکه مجبورم همان یک کیلوگلابی راانتخاب کنم.

الان بدلایل مختلف مردم فکرمی کنندمجبورندشناسنامه شان حتماباید مهرانتخابات بخوردوگرنه...این ترس بخش عمده ی کسانی ست که رای می دهند!

9-حضرت آقا،متاسفانه شما ترس ازآینده ای دارید که هرچه زودتر قراراست به سراغتان بیاید:(مرگ!). ولذا سالهاست که اختیارقدرت دریدکسانی ست که درهمین سخنان اخیرملزم به دفاع ازآنها شده اید!درتمام این سالها هم طرف مشورت  شما همین ها هستند؛دورخود را با حصارآنهاآهنین کرده اید؛ وجهان راازعینک آنهامی بینید!

حضرت آقابرای عاقبت بخیری ودعای خیر،لطفاازاین حصارخودرابیرون بکشید وبه دیگران هم فرصت بدهید حرف بزنند ودرمدیریت واداره کشورسهیم باشند،متاسفانه شما همه را به چشم دشمن می بینید....

10-حضرت آقا!تکلیف مارامعلوم کنید!

محمد شوری(نویسنده وروزنامه نگار)اول بهمن94

منبع:پژواک ایران

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

facebook Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

   نسخه‌ی چاپی  

محمد شوری

فهرست مطالب محمد شوری در سایت پژواک ایران 

*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت ششم(آتش تهیه)
*وقاحت هم حدی داردآقای فلاحیان!
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت پنجم(چهره اسناد)
*چندسال پیش(قسمت چهارم)ویژه ابوالحسن بنی صدر(خمینی پاریسی)
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت سوم(قطب فقط قطب ولایت فقیه)
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت دوم(هاشمی،هاشمی،ابوالحسن درنره!)
*چندسال پیش (ویژه ابوالحسن بنی صدر) - قسمت اول (دادستان،دادستان، ابوالحسن درنره!)
*عامل تغییرنظام شناسایی شد!
*به مناسبت آغازبکار سی‌‌‌امین نمایشگاه بین المللی کتاب در تهران، در شهرآفتاب
*استبداد نامرئی
*تحریم؛ رفراندوم انتخاباتی
*احمدی نژاد،کوتوله ای که غول شد!
*بهمن۵۷؛انقلاب گیوتین
*هاشمی رفسنجانی؛انحصارطلبی اصلاح طلب!
*در پاسخ به بیانیه ی دادگاه ویژه روحانیت به احمد منتظری؛ من یکی ازاعضای باند سیدمهدی هاشمی هستم!
*فتح سفارت آمریکا در13 آبان 1358رابطه های بی رابطه؛ تدابیر بی تدبیر!
*دین را زمینی کنیم!
*مشکل جهان اسلام متولی آن است!
*دو روی سکه ی بحران سوریه
*نفوذی انقلابی زیرعبای من!؟
*فقدان رهبری درپساخامنه ای
*مبارزه بافساد؛ نمایشی کمدی درام مبارزه بافساد در جمهوری اسلامی
* روزشمارمن و روزنامه سلام
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7تیر1360 (قمست پایانی)
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7 تیر 1360(قسمت چهارم)
*چندسال پیش (44) محمد منتظری، وفات 7تیر 1360 (قسمت سوم)
*چندسال پیش(44)محمدمنتظری،وفات7تیر1360(قسمت دوم)
*چندسال پیش (۴۴) - محمدمنتظری، وفات ۷ تیر ۱۳۶۰ (قسمت اول) کاسه داغ تر از آش
*جهان بینی حقوق بشری جهان وطنی!
*سروش سلمان رشدی!
*اجتهاد در مقابل نص؛اساس جمهوری اسلامی ایران
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش دوم
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش اول
*توبه نصوح،حق الناس و ج.ا.ا
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)تیترخبر
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)من ساواکی نیستم
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)زندانی وخانواده های زندانیان
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)احزاب وگروه هاوسازمانها
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)حرفهای تلفنی مردم
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های نظامیان، افراد حکومتی و سیاستمداران
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)روحانیت وحکومت اسلامی
* چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های روشنفکران
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)عکس امام در ماه
* سخنی که طنز ومحضکه عام وخاص شد!
*دمکراسی سلبی
*در فقد آیت الله منتطری
*اگر حصرکروبی ومیرحسین موسوی برداشته شود چه می شود؟
*مصاحبه ای منتشر نشده ای با خانواده جید شریف
*آیا هاشمی رفسنجانی عوض شده است؟
*چرخه قدرت در مطبوعات در حال کما!
*جامعه مدنی و جامعه زدنی(مجموعه اول)
*اسلام را از مسیراصلی منحرف کردیم!
*من ماله می کشم پس هستم!
*دمکراسی دینی!
*پارادوکس نفاق
*حزب اصلاحات حق مسلم ماست!
*«علامه» بجای «آیت الله»!
*فرهنگ اقتصاد،سیاست فرهنگی
*انقلابی که آنرا به مرگ گرفتند وبه تب راضی شد!
*سرباز گمنام در انواع مختلف/این یک داستان واقعی ست
*مملکت همش واس ماس؛ این یک داستان واقعی ست
*قول سیاست،غول اقتصاد
*حفظ نظامه،مگه چیه؟
*تفاوت اپوزیسیون در گذشته و حال؟
* دولت سایه ای که من می دانم قسمت ا تا ده
*ولایت فقیه خوب/ولایت فقیه بد
*۳۶ سال سلطنت فقیه
* شرکت سهامی خاص ج.ا.ا.با مشغولیت نامحدود!
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه دوم)
*هارمونی علی مطهری!
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه اول)
*تاوان 444 روز
*داعش دشمن فرضی صهیونیزم،غرب وآمریکا
*آمریکا منجی بشریت!
*این یک داستان واقعی ست
*نیمه پر، نیمه خالی
*خط قرمز ماست!
*نقشه پیش فرض در دست های آلوده
*شنود چی های «واجا»ونوچه شیپورچی های مطبوعات چی!
*روزخبرنگار، انجمن صنفی روزنامه نگاران و خودم
*کتاب، نمایشگاه، یک گزارش
*34سالگی انقلاب بهمن 57
*قرآن رمل و اسطرلاب نیست
*احمدی نژاد اصلاح طلب می شود
*گیرِ مردم
*تفاوت منتظری و خمینی
*قانون اساسی با سرویس پوپولیسم!
*سکولاریزم دینی!
*دلار رازی است
*خاتمی خامنه ای را نجات می دهد!
*حفظ نظام یا انقلاب؟
*هاشمی شویی
*بدویت سیاسی
*آگاهی ایزوله شده
*رضاخجسته رحیمی،سعید حجاریان؛ پرسش هایی که نشد،حرفهایی که نزد!
*آیاترورهای هسته ای کاروزارت اطلاعات است؟!
*اقتصادمقاربتی؛واقعیت این است!
*تغییر کاربری در حکومت
*هوس زور آزمایی با اسرائیل
*روشنفکری شریعتی
*نظارت حراستی!
*اصلاحات فقط با تغییر قانون اساسی میسور است
*ما بی شرف ها مانده ایم
*نفتی که ملی نشد،ملتی که نفتی شد!
*جدایی نان از سیاست
*مردم جن زده مفتون شیدایی سیاستمداران!
*پهلوی رضا پهلوی، آینه چو عیب تو بنمود راست/خود شکن آینه شکستن خطاست
*دور زدن دمکراسی!
*احمدی نژاد این روزها یک توپ بسکتبال شده است!
*بورژوا کُمپرادُرهای مسلمان!
*«واجا»
*سوتک و سکوت