در فقد آیت الله منتطری
محمد شوری

سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز
مرده آن است که نامش به نکویی نبرند

۲۹ آذر ٨٨، سالمرگ آیت الله منتظری ست،او فردی ست که وجهی از آیت الله (نشانه ی خدا) بودن را هم در عمل و هم در کلام نشان داد.

همه ی موجودات (اعم از نباتات،جمادات وحیوانات) آیات و نشانه های خداوند هستند. اما وقتی این القاب (آیت الله) به فردی الصاق شود، باید درعمل صفات خداوند مثل رحمان بودن، عدالت داشتن و رحیم بودن هم را در او جاری دید؛ و لیکن با تاسیس نظام جمهوری اسلامی ما با سرهنگانی روبرو شده ایم که درجه ی آیت الله الهی گرفته اند!!

اگر القابی چون حجت الاسلام و آیت الله مراتب درس خواندن در حوزه است، همچنانکه که نظامیان با تحصیل فنون نظامی چنین درجاتی می گیرند، که هیچ, ولی چنانچه در نظامی که پایه اش را خدا و معنویت و اخلاق قرار می دهد، آیت الله هایش باید مجسمه ی صفات خدایی درعمل باشندکه تجربه ی ٣۷ سال حاکمیت ولایت فقیه و روجانیت،عکس موضوع را نشان داده واخلاق ومعنویت گمشده ی جامعه ی ایرانی ست که گفته اند: «الناس علی دین ملوکهم»!

آیت الله منتظری هرچند واضح و شارح «ولایت فقیه»بود، ولی از «گوساله»ی سامری ای که توسط حاکمیت ج.ا.،ساخته شد، تبری جست و بر خود لرزید و چون ابراهیم پیامبر تبر برداشت و این بت را شکست؛ برای آن نیز تاوان سختی داد. حیف که عمرش کفاف نداد.

ولایت فقیه، مدینه ی فاضله و ایده آل رویایی برای روحانیون شیعه است. مدینه ای که اکنون در اسارت قدرت فقیه، ویرانه شده است.

آیت الله منتظری بدلیل دیدگاه های خاص و نیز زندگی در ایران، میان مردم و روشنفکران (با افکار متضاد) حضور فیزیکی در زندانها و تبعیدهای مختلف، از او شخصیتی ممتایز ساخت. تنها مرجع تقلید و روحانی بلندپایه ی حوزه از نسل گذشته است که دیدگاههایش سبب حسادت و کینه ی همقطارانش (چه قبل و چه بعد از انقلاب) شد؛ حتی درمیان باصطلاح حامیانش.

او بطور طبیعی، قائم مقام رهبری بود و هیچ نیازی به هیچ آرایی نداشت؛ هر چند خود نمی خواست و سرانجام هم از این بلیّه ی زمینی رهایی جُست و عاقبت بخیر شد، آنچنانکه اکنون، دشمن و دوست و تاریخ به نیکی از او یاد می کند. اما در این میان از همان سالهای نخست انقلاب، کسانی بودند که نمی خواستند او قدرت را بعد از رهبری خمینی برعهده بگیرد ولذا زمینه چینی ها از همان سالها آغاز شده بود!

هاشمی رفسنجانی درسال ۶۲ در پاسخ به اظهارات طاهری اصفهانی (امام جمعه اصفهان) که گفته بود مردم نظر به آیت الله منتظری دارند، درتائید وی، ولی با اما و تبصره ای که بعدها مصداق عملی پیدا کرد و در انتخاب خامنه ای به کرسی نشست، می گوید:

«به نظر من مردم در میان علما توجه بیشتری به ‫‏آیت الله العظمی منتظری دارند. البته باید تقلید را با رهبری از هم جدا کنیم(!)، یعنی ممکن است کسانی باشند که بعد از امام در تقلید به گونه ای دیگر فکر کنند ولی از نظر سیاسی به آیت الله العظمی ‫‏منتظری توجه کنند. گرچه ممکن است اکثریت مقلد ایشان باشند. البته من بنا ندارم در این مسایل این گونه اظهار نظر کنم و اگر فرضا مردم روی آیت الله العظمی منتظری باشد، ‫‏مجلس خبرگان دیگر کاری نخواهد داشت». (۲ آذر ۱٣۶۱،‫ روزنامه اطلاعات)

و این مردم هنوز همان مردمی هستندکه عکس امام را در ماه می بینند و هنوز آبدیده نشده اند و افراد و جریان های سیاسی را نمی شناسند و... آگاهی های آنها توسط آشپزهای ویژه ساپورت می شود!

ساختار حکمرانی در جمهوری اسلامی، حکایت قصه ی ملانصرالدین است که برای سر کار گذاشتن همسایه ها الکی فریاد می زند آنجا آش می دهند، و همه ظرف بدست برای گرفتن آش در محل موردنظر حضور یافته و صفی بسته می شود!

قضایایی مثل تسخیر سفارت آمریکا در تهران مصداق روشن این شیوه است.

آشپزهای نظام جمهوری اسلامی اول سوژه را ترتیب می دهند و سپس فریاد می زنند آنجا آش می دهند و اینگونه افکار عمومی را به سمت مورد دلخواه جلب و سپس بدلیل خواست مردم، احکام خاص را هم صادر و برنامه های بعدی خود را اجرایی می کنند؛ دلیل آنرا هم حمایت مردم می دانند!

درمورد آیت الله منتظری، فردی که از سوی استادش (خمینی) فقیه عالیقدر و خلاصه شده ی او معرفی شده بود؛ یکباره در جنگ قدرت، وی را فاسق و منحرف و ساده لوح معرفی می کنند و برای آن نیز به شکل روش فوق حمایت های مردمی را هم می گیرند...

درسال ۱٣۶۴، خبرگان رهبری، تعیین می کند که ایشان بعد از فوت خمینی جانشین وی خواهد شد. حمایت های روحانیون و شخصیت ها و.... اینجا و آنجا در رسانه ها منتشر می شود.

اینجانب (راقم این سطور)، در همان سال با یکی از روحانیون مصاحبه ای در همین زمینه انجام داد، که بخشی از آن در روزنامه کیهان ۱۶ بهمن ۱٣۶۴، به چاپ رسید. در قسمتی از آن مصاحبه ،روحانی مورد نظر در پاسخ به پرسش من می گوید:

«...به هرحال یکوقت است که یک رهبری مدیون عامه مردم و فداکاری های عمومی مردم است. اینها دست رهبر را نمی بندد، اصلا رهبر همین است که خواست شرعی مسلمانان را برآوردن و در مقابل فداکاری های آنها از خود انعطاف نشان دادن و حرکت کردن در راه آنها. اما اگر رهبر مدیون افراد یا بخش های مشخصی باشد، نعوذبالله دست و بالش بسته خواهد بود، با توجه به اینکه هوای نفس ها و اینها هم بلی دیگر، در جماعت ما طلبه ها بعضی وقت ها غلبه پیدا می کند نسبت به بقیه اقشار مردم، اینهم یک انگیزه بود. و شما می دانید پیغمبر اکرم (ص) با آیه قرآن و ازطرف جبرئیل مامورابلاغ نیابت وامامت حضرت علی شدو بارها هم ازحضرت علی بالصراحت باعبارات رسائی تعریف کرد. ومساله بیعت که درهمان روزغدیرشد ومسلمانها چندروزی توقف کردندوآمدندبیعت نمودند.بااین همه این حرفها شاید سه ماه طول نکشیدکه بنابربربعضی ازتواریخ دوماه ونیم از قضیه گذشته بودکه پیامبر فوت کرد. شمابروید جزئیات آنرا پیدا کنید که مسائل آموزنده ای است. پیامبربا آنهمه تعریف هایی که ازحضرت علی کرد و از طرفی هم هیچ نوع وسائل تبلیغاتی که الآن مانند کتاب و روزنامه وغیره است اینهادرآنزمان هیچکدام نبود.یک طابقه وجماعتی پیداشدندوخیلی راحت اذهان مردم را تغییر دادندوتمام حرفهای پیامبر اکرم فراموش شدوآنهمه تعریف هایی که ازحضرت علی از پیامبر شنیده شده بودندوآنهمه فداکاریهایی که از خودحضرت علی دیده بودند همه اینها بایک جوسازی تمام شد وحضرت علی خانه نشین شد.بنابراین برادران احساس کردند که چنین مسائلی ممکن است پیش بیاید ویک علائمی را هم دیده بودند که به این نتیجه رسبدند که باید این کار صورت بگیرد».

مشروح این مصاحبه و اسامی شخصیت های روحانی وغیر روحانی و امضاهای طوماری که به حمایت از ایشان شده است رامی توانید در کتابی که با عنوان «بیعت یاحماسه قرن» چاپ شده است، بخوانید.

در هر صورت این پیش بینی درست از کار درآمد و همان خواسته ی «هاشمی رفسنجانی» در سخن فوق الذکر که بحث مرجعیت و تقلید را در سال ۱٣۶۲ مطرح می کند، عملی شد و رهبر آینده نه مرجع تقلید بود و نه مقلدی داشت و بقول آیت الله منتظری مرجع تقلید هم بچه بازی شد!

و هم چنین همان شد که روحانی فوق الذکر در این مصاحبه گفت: رهبری باید مدیون مردم باشد، و نه افراد خاص». دیدیم که رهبری مدیون افراد خاص شد. همچنان که هم ایشان (هاشمی رفسنجانی) درصدد است اینک نیز همچون جریان سازی های خاص خودش در انتخاب شدن خامنه ای به جانشینی خمینی، فرد موردنظر دیگری را برای بعد از خامنه ای در افکار عمومی جا اندازی کند. دعوای حیدری – نعمتی پیرامون حسن خمینی بخشی از سنایوریی ست که برای بعد از خامنه ای در حال مدیریت است!

محمد شوری (نویسنده و روزنامه نگار)

منبع:پژواک ایران

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

facebook Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

   نسخه‌ی چاپی  

محمد شوری

فهرست مطالب محمد شوری در سایت پژواک ایران 

*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت ششم(آتش تهیه)
*وقاحت هم حدی داردآقای فلاحیان!
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت پنجم(چهره اسناد)
*چندسال پیش(قسمت چهارم)ویژه ابوالحسن بنی صدر(خمینی پاریسی)
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت سوم(قطب فقط قطب ولایت فقیه)
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت دوم(هاشمی،هاشمی،ابوالحسن درنره!)
*چندسال پیش (ویژه ابوالحسن بنی صدر) - قسمت اول (دادستان،دادستان، ابوالحسن درنره!)
*عامل تغییرنظام شناسایی شد!
*به مناسبت آغازبکار سی‌‌‌امین نمایشگاه بین المللی کتاب در تهران، در شهرآفتاب
*استبداد نامرئی
*تحریم؛ رفراندوم انتخاباتی
*احمدی نژاد،کوتوله ای که غول شد!
*بهمن۵۷؛انقلاب گیوتین
*هاشمی رفسنجانی؛انحصارطلبی اصلاح طلب!
*در پاسخ به بیانیه ی دادگاه ویژه روحانیت به احمد منتظری؛ من یکی ازاعضای باند سیدمهدی هاشمی هستم!
*فتح سفارت آمریکا در13 آبان 1358رابطه های بی رابطه؛ تدابیر بی تدبیر!
*دین را زمینی کنیم!
*مشکل جهان اسلام متولی آن است!
*دو روی سکه ی بحران سوریه
*نفوذی انقلابی زیرعبای من!؟
*فقدان رهبری درپساخامنه ای
*مبارزه بافساد؛ نمایشی کمدی درام مبارزه بافساد در جمهوری اسلامی
* روزشمارمن و روزنامه سلام
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7تیر1360 (قمست پایانی)
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7 تیر 1360(قسمت چهارم)
*چندسال پیش (44) محمد منتظری، وفات 7تیر 1360 (قسمت سوم)
*چندسال پیش(44)محمدمنتظری،وفات7تیر1360(قسمت دوم)
*چندسال پیش (۴۴) - محمدمنتظری، وفات ۷ تیر ۱۳۶۰ (قسمت اول) کاسه داغ تر از آش
*جهان بینی حقوق بشری جهان وطنی!
*سروش سلمان رشدی!
*اجتهاد در مقابل نص؛اساس جمهوری اسلامی ایران
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش دوم
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش اول
*توبه نصوح،حق الناس و ج.ا.ا
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)تیترخبر
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)من ساواکی نیستم
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)زندانی وخانواده های زندانیان
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)احزاب وگروه هاوسازمانها
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)حرفهای تلفنی مردم
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های نظامیان، افراد حکومتی و سیاستمداران
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)روحانیت وحکومت اسلامی
* چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های روشنفکران
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)عکس امام در ماه
* سخنی که طنز ومحضکه عام وخاص شد!
*دمکراسی سلبی
*در فقد آیت الله منتطری
*اگر حصرکروبی ومیرحسین موسوی برداشته شود چه می شود؟
*مصاحبه ای منتشر نشده ای با خانواده جید شریف
*آیا هاشمی رفسنجانی عوض شده است؟
*چرخه قدرت در مطبوعات در حال کما!
*جامعه مدنی و جامعه زدنی(مجموعه اول)
*اسلام را از مسیراصلی منحرف کردیم!
*من ماله می کشم پس هستم!
*دمکراسی دینی!
*پارادوکس نفاق
*حزب اصلاحات حق مسلم ماست!
*«علامه» بجای «آیت الله»!
*فرهنگ اقتصاد،سیاست فرهنگی
*انقلابی که آنرا به مرگ گرفتند وبه تب راضی شد!
*سرباز گمنام در انواع مختلف/این یک داستان واقعی ست
*مملکت همش واس ماس؛ این یک داستان واقعی ست
*قول سیاست،غول اقتصاد
*حفظ نظامه،مگه چیه؟
*تفاوت اپوزیسیون در گذشته و حال؟
* دولت سایه ای که من می دانم قسمت ا تا ده
*ولایت فقیه خوب/ولایت فقیه بد
*۳۶ سال سلطنت فقیه
* شرکت سهامی خاص ج.ا.ا.با مشغولیت نامحدود!
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه دوم)
*هارمونی علی مطهری!
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه اول)
*تاوان 444 روز
*داعش دشمن فرضی صهیونیزم،غرب وآمریکا
*آمریکا منجی بشریت!
*این یک داستان واقعی ست
*نیمه پر، نیمه خالی
*خط قرمز ماست!
*نقشه پیش فرض در دست های آلوده
*شنود چی های «واجا»ونوچه شیپورچی های مطبوعات چی!
*روزخبرنگار، انجمن صنفی روزنامه نگاران و خودم
*کتاب، نمایشگاه، یک گزارش
*34سالگی انقلاب بهمن 57
*قرآن رمل و اسطرلاب نیست
*احمدی نژاد اصلاح طلب می شود
*گیرِ مردم
*تفاوت منتظری و خمینی
*قانون اساسی با سرویس پوپولیسم!
*سکولاریزم دینی!
*دلار رازی است
*خاتمی خامنه ای را نجات می دهد!
*حفظ نظام یا انقلاب؟
*هاشمی شویی
*بدویت سیاسی
*آگاهی ایزوله شده
*رضاخجسته رحیمی،سعید حجاریان؛ پرسش هایی که نشد،حرفهایی که نزد!
*آیاترورهای هسته ای کاروزارت اطلاعات است؟!
*اقتصادمقاربتی؛واقعیت این است!
*تغییر کاربری در حکومت
*هوس زور آزمایی با اسرائیل
*روشنفکری شریعتی
*نظارت حراستی!
*اصلاحات فقط با تغییر قانون اساسی میسور است
*ما بی شرف ها مانده ایم
*نفتی که ملی نشد،ملتی که نفتی شد!
*جدایی نان از سیاست
*مردم جن زده مفتون شیدایی سیاستمداران!
*پهلوی رضا پهلوی، آینه چو عیب تو بنمود راست/خود شکن آینه شکستن خطاست
*دور زدن دمکراسی!
*احمدی نژاد این روزها یک توپ بسکتبال شده است!
*بورژوا کُمپرادُرهای مسلمان!
*«واجا»
*سوتک و سکوت