اگر حصرکروبی ومیرحسین موسوی برداشته شود چه می شود؟
محمد شوری

این یک داستان واقعی ست!

بدنبال انتخاب مجدد«محموداحمدی نژاد»وتشکیک در شمارش آرا،«مهدی کروبی»و«میرحسین موسوی»به آن اعتراض کردند؛بعدش،اعتراضات مردمی هم بالاگرفت و جنبشی بنام«جنبش سبز»سر راه مان سبز شد!

این سبز شدن،اولش همین جوری درست نشد؛قبلش با عکسی از میرحسین که شال سبزی رو گردنش انداخته بود،کلید خورده بود، یعنی یه چیزایی بعضی ها ازهمون اول میدونستن!؟

اعتراضات که اوج گرفت  جنبش سبز هم به لیست  جنبش های ما اضافه شد!!

جنبش سبز،بابه حصر خانگی رفتن کروبی ومیرحسین،درنهایت فروکش کردوازاون زمان تا الان،دائما اینجا واونجادرمورد اینکه حصر لازم است یا اینکه برداشتنش واجب،کلی چیزا خوانده وشنیده و دیده ایم!وکلی  دکان هم دراین وسط، در«بازار سیاست»باز شد!

این جنبش یه خوبی برای نظام جمهوری اسلامی ایران داشته ودارد؛واونم اینه که هر کهنه ای  نوشد!

وچون قحط الرجال است توی این مملکت،هرکه تو این سالها مدتی سروصدایی ازش نبود،دوباره اومد بالا ودراین گفت و گو وآن مصاحبه،شروع کرد به دفاع از خود وعملکردش،یه بارهم کسی نبود که بیاد بگه ماست من ترش بود!

یه خوبی دیگه هم این جنبش سبز برای نظام داره،واون هم اینه که سالهای سیاه دهه 60(که میرحسین از اون به بازگشت به دوران طلایی امام ازش یاد کرده)رفت زیر خروارها لایه  بتونی!

واین چنین همه مشغول جنبش سبزشدند وبا آن جنبیدند!!

که یقول مولانا:

هر که او بی سر بجنبد دُم بود / جنبشش چون جنبش کژدم بود

وهم چنین معلوم شد که تمام زندانی ها و شکنجه ها و اعدام ها ومصاحبه گرفتن های آن دوره (یعنی دهه 60،که برخی از همین سردمداران جنبش سبز اون زمان سری در سرها داشته و این جا واون جادستی درقدرت)هیچکدام به پای زندانی های دوره جنبش سبز و شکنجه ها ومصاحبه گرفتن های این دوره نمی رسد،مقام وارزش این جنبش یه چیز دیگه س!

خداراشکرکه تکنولوزی این دهه هم  به آنها کمک کرد تا اهمیت آن برهمگان روشن شود!

حالا می خواهیم توی این قصه از یه منظری خاص به این پرسش پاسخ بدیم که اگر مهدی کروبی ومیرحسین موسوی،که حصرشان از همه حصرهای تاریخ 37 ساله جمهوری اسلامی که برای این وآن درست شد وجیک کسی هم بلند نشد،مهم تراست!،به حصر خانگی نمی افتادند،چه اتفاقی می افتاد؟

واگر این دو از حصر آزاد شون چه اتفاقی می افتد؟

واینکه این آیا این حصر درراستای حفظ نظام جمهوری اسلامی ست؟که حفظش اوجب واجباته؟

یک:

عده ای معتقدند:

اگرمهدی کروبی ومیرحسین موسوی به حصر نمی افتادند،هیچ اتفاقی هم  نمی افتاد!

اینها می گویند:

بی شک آنها(منظور مهدی کروبی ومیرحسن موسوی ست)به نحوه ی کِش پیداکردن اعتراضات،وتعمیم آن به مسائلی که موجودیت نظام ج.ا.رو به خطر بیاندازه، مخالفت می کردند!

دلیل اینها هم این است که:

هردو به نظام ج.ا.وامام خمینی و قانون اساسی(باوجود ولایت مطلقه فقیه)وفادار وموافقن!

وبعد نتیجه ای که این عده می گیرن این است که:

برای آنها(منظور کروبی ومیرحسین است)اعتراض صرفابخاطررای نیاوردن خودشان بود،ولی برای مردم،بهانه ای شدبرای مطالباتی که دراین 37سال بخاطرش سرکاررفتن!و البته برای حاکمیت ونظام جمهوری اسلامی هم  می تونه یه سوپاپ مطئمن و دائمی باشه!

دوم:

این عده هم چنین می گویند:

مهدی کروبی و میرحسین موسوی در صورتی که به حصر نمی افتادند،می بایستی به احساساتی که به هواداری ازآن دو می شد،پاسخ می دادند واز آنجاکه این احساسات رنگ وبویی فراترازاعتراض به «رای من کو»بود،وبااعتقاد آنها(یعنی قانون اساسی با طعم ولایت فقیه)همخوانی نداشت،لذا حصر به آنان کمک کردتا ازاین مخمصه نجات یافته و از مواجهه وپاسخ  دادن به احساسات مرذمی!،خلاص شون!

سوم:

دلیل دیگر این عده به مدعای خود این است که:

در کارنامه مهدی کروبی و میرحسین موسوی علاوه براینکه سالها مدیریت ا جرایی و تقنینی هست،حرفها ونامه ها و روش هایی هم هست که درصورت عدم حصر می بایست پاسخ می گفتند؛مثلن برخورد آنها به موضوع حصر آیت الله منتظری وخلع ید از قائم مقامی ایشان ومهم تر از همه قتل عام سال 67!

وازاین صغرا وکبرای خود چنین نتیجه گیری می کنن که:

حصر به آنها کمک کرد،ازاین پاسخگویی حداقل در مقطعی خلاص شوند وبرای بعدش،دراین فرصت  حضوردرحصر،یه فکری خواهن کرد!؟ تابلکه شایدموضوع به فراموشی سپرذه شود.

وایضن اضافه می کنن:

علاوه براین،درکارنامه هردو مسائل دیگری هم هست که خوددلیل بوجود آمدن وضع موجود است،مثل نحوه ی برخورد با حُکم حکومتی(که درهیچ جای قانون نیست)وسکوت ممتدی که میرحسین موسوی دراین سالها داشت!

چهارم:

ازجمله قرائن ودلایلی که میارن، این است که:

مهدی کروبی و میرحسین شخصیت هایی نیستن که نتونن برای پاسخ به ابراز احساسات مردم،آمد وشد نداشته باشن!

مثلن آیت الله منتظری درحصر هم که نبود،بدلیل شخصیت کاریزمایی وموقعیتی که داشت،نمی تونست دراین جا وآنجا برود وسخنرانی کند،هرچند که سعی می کرد همه را به حضور خودبپذیرد و عقاید مختلف را بداند!ولی مهدی کروبی و میرحسین موسوی،برخلاف امثال مراجع تقلیدوحضرت رهبری(که فقط بارعام  گزینشی دارن)می تونن این ور واون ور برن و حرف بزنن!

بنابراین درصورتی که به حصر نمی افتادند ومطالبات مردم در«رای من کو»بازم کش پیدامی کرد، می بایست اینجا و اون جا سخنرانی می کردند؛ وهمین خود موجب تنش و مواجه با مخالفینی که خودداشتندو یا حاکمیت برایش ترتیب می داد،می شد!

درگیری و شدَّت آن هم  چیزی نیست که این دو بخواهن.و چون منجربه  از هم پاشیدن شیرازه مملکت می شد،لذامی شود گفت حصرعلاوه براینکه مانع اینکار شد،برای نظام و هردوشان،نوعی مباهات وافتخارهم هست!

پنجم:

علاوه برهمه ی این قرائن واحتمالاتی  که گفته شد،می گویند:

الان چندسال ازحصرگذشته،وحالا مثلن بیان همین فردا اونا رو باصطلاح از حصر خارج وآزاد  کنن،چی پیش میاد؟چی میشه؟

وخودشون اینطور جواب می دن:

اولش سیل آدم های نظام،وهوادار و مخالف حصر،به دیدار میان و مثل همین زندانی هایی که پس از رهایی اززندان،به دیدارشان رفتند و عکس های یادگاری هم گرفتتند، کمی گپ های سیاسی میزنن!که البته مطبوعات حامی هم برخی مطالبشون  رو به عنوان  چاشنی چاپ می کنن!

اما بعدش که فروکش  کرد چی پیش میاد؟

واین سوال را مطرح می کنن:

فکر می کنید مهدی کروبی و میرحسین موسوی دوباره راه می افتن این ور واون ور سخنرانی می کنن ودوباره کبریت به خاکستر خاموش جنبش سبز می زنن؟!

اگر که  اینکار رو بکنن،که دوباره شلوغ میشه،عده ای مخالف،عده موافق،ودوباره اینها میرن توی حصر!!

پس به این نتیجه می رسیم  که  تااطلاع ثانوی  حصر چیز خیلی خوبی  ست و برای حفظ نظام بسیارمفید!!

محمد شوری (نویسنده و روزنامه نگار)6آذر1394

 

هم چنین به این یادداشت که در 25بهمن 86 نوشته شده است می توانید رجوع کنید:

https://www.tribunezamaneh.com/archives/87261

مُسهل(یبوست سیاسی)

منبع:پژواک ایران


محمد شوری

فهرست مطالب محمد شوری در سایت پژواک ایران 

*[کرونا]ی ولایت فقیه!  [2020 Mar] 
*صدور انقلاب؛کالایی که مرجوع شد!  [2020 Feb] 
*۴۱سالگی؛مردم در انقلاب ۵۷ قد نکشیدند!  [2020 Feb] 
*کشته شدن قاسم سلیمانی و نوشیدن جام زهر دوم توسط ولی فقیه سوم! [2020 Jan] 
*آیت الله منتظری؛قائم مقام مردمی،نه رهبری!  [2019 Dec] 
*چه کسانی ازتخریب اموال عمومی دراعتراضات مردمی سود می برند؟ [2019 Nov] 
* روح الله زم [پادوی «دولت سایه»] قربانی شد برای پاسداران گمنام! [2019 Oct] 
*انقلاب یا اصلاح؟ چه باید کرد؟ از کجاآغاز کنیم؟  [2019 Aug] 
*مذاکره و رابطه با آمریکا بقای ولی فقیه بعدی!  [2019 May] 
*آیت الله منتظری آبروی بربادرفته روحانیت!  [2019 May] 
*در فرمالیسم حجاریان سخنی از ولایت فقیه نیست!  [2019 Apr] 
* بازی تام وجری سپاه ایران و حزب جمهوریخواه آمریکا [2019 Apr] 
*هرچه فریاد دارید بر سر ولایت فقیه بکشید! [2019 Apr] 
*سرنظام(ولایت فقیه) برتن آن (جمهوریت) باهزارمن سریش نمی چسبد!  [2019 Mar] 
*«زم نیوز» پادویی از «پادو»های دولت سایه!  [2019 Mar] 
*۱۱ اسفند ۱۳۵۷ ورودگوشت یخ زده ممنوع! [2019 Mar] 
*ازدواج سفید،همان ازدواج موقت در دوران مدرنیته است!  [2019 Mar] 
*مثلث اتحاد درپشت پرده دو نامه معروف خمینی به منتظری [2019 Feb] 
*مصلحت کثیف در چهل سالگی انقلاب!  [2019 Feb] 
* شکنجه و تو چه می دانی شکنجه چیست؟  [2019 Jan] 
*جمهوری اسلامی مواد مخدر است!  [2019 Jan] 
* ایدئولوژی تحریم!  [2018 Nov] 
*سید محمد خاتمی چرخ تیوبلس نظام!  [2018 Nov] 
*دِل و دُماغ اصلاحات در ایران [2018 Sep] 
*مستند قائم مقام؛غش در معامله!  [2018 Aug] 
*اصلاحات اقتصادی در گرو اصلاحات سیاسی ست! [2018 Aug] 
*براندازی مصلحانه؟!  [2018 Jun] 
*چهار راه اصلاحات در بن بست ولایت فقیه! [2018 May] 
*در سرزمین سوخته قحط الرجال نیست! [2018 Apr] 
*همیشه پای یک روحانی درمیان است!  [2018 Mar] 
*گفت و گوی ملی؛ فریبی دیگر!  [2018 Mar] 
* پروپاگاندای احمدی نژاد [2018 Feb] 
* سرویس بهداشتی جاسوسان [2018 Feb] 
*فریب رفراندوم [2018 Feb] 
*انقلابی سزارینی!  [2018 Jan] 
*اگرخامنه ای فوت کند...اگرخاتمی رهبرشود!  [2018 Jan] 
*مشکل خامنه ای بحران رهبری ست!  [2018 Jan] 
*جمهوری ایران!  [2018 Jan] 
*قلب حقیقت درماجرای مک فارلین! [2017 Nov] 
*چندسال پیش(۸شهریور۱۳۶۰؛انفجارکاخ نخست وزیری(شهیدسوم! [2017 Aug] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت پایانی(پایان جمهوری) [2017 Aug] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت هفتم(تدارکاتچی ولایت فقیه)  [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت ششم(آتش تهیه)  [2017 Jul] 
*وقاحت هم حدی داردآقای فلاحیان! [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت پنجم(چهره اسناد) [2017 Jul] 
*چندسال پیش(قسمت چهارم)ویژه ابوالحسن بنی صدر(خمینی پاریسی)  [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت سوم(قطب فقط قطب ولایت فقیه) [2017 Jun] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت دوم(هاشمی،هاشمی،ابوالحسن درنره!) [2017 Jun] 
*چندسال پیش (ویژه ابوالحسن بنی صدر) - قسمت اول (دادستان،دادستان، ابوالحسن درنره!) [2017 Jun] 
*عامل تغییرنظام شناسایی شد! [2017 May] 
*به مناسبت آغازبکار سی‌‌‌امین نمایشگاه بین المللی کتاب در تهران، در شهرآفتاب [2017 May] 
*استبداد نامرئی [2017 Apr] 
*تحریم؛ رفراندوم انتخاباتی [2017 Apr] 
*احمدی نژاد،کوتوله ای که غول شد! [2017 Apr] 
*بهمن۵۷؛انقلاب گیوتین  [2017 Feb] 
*هاشمی رفسنجانی؛انحصارطلبی اصلاح طلب!  [2017 Jan] 
*در پاسخ به بیانیه ی دادگاه ویژه روحانیت به احمد منتظری؛ من یکی ازاعضای باند سیدمهدی هاشمی هستم!  [2016 Dec] 
*فتح سفارت آمریکا در13 آبان 1358رابطه های بی رابطه؛ تدابیر بی تدبیر!  [2016 Nov] 
*دین را زمینی کنیم!  [2016 Oct] 
*مشکل جهان اسلام متولی آن است! [2016 Oct] 
*دو روی سکه ی بحران سوریه [2016 Oct] 
*نفوذی انقلابی زیرعبای من!؟ [2016 Aug] 
*فقدان رهبری درپساخامنه ای  [2016 Jul] 
*مبارزه بافساد؛ نمایشی کمدی درام مبارزه بافساد در جمهوری اسلامی [2016 Jul] 
* روزشمارمن و روزنامه سلام [2016 Jul] 
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7تیر1360 (قمست پایانی) [2016 Jul] 
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7 تیر 1360(قسمت چهارم) [2016 Jun] 
*چندسال پیش (44) محمد منتظری، وفات 7تیر 1360 (قسمت سوم)  [2016 Jun] 
*چندسال پیش(44)محمدمنتظری،وفات7تیر1360(قسمت دوم)  [2016 Jun] 
*چندسال پیش (۴۴) - محمدمنتظری، وفات ۷ تیر ۱۳۶۰ (قسمت اول) کاسه داغ تر از آش [2016 Jun] 
*جهان بینی حقوق بشری جهان وطنی! [2016 Jun] 
*سروش سلمان رشدی!  [2016 May] 
*اجتهاد در مقابل نص؛اساس جمهوری اسلامی ایران [2016 May] 
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش دوم [2016 May] 
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش اول  [2016 May] 
*توبه نصوح،حق الناس و ج.ا.ا  [2016 Apr] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)تیترخبر [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)من ساواکی نیستم  [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)زندانی وخانواده های زندانیان [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)احزاب وگروه هاوسازمانها [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)حرفهای تلفنی مردم [2016 Jan] 
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های نظامیان، افراد حکومتی و سیاستمداران [2016 Jan] 
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)روحانیت وحکومت اسلامی [2016 Jan] 
* چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های روشنفکران [2016 Jan] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)عکس امام در ماه [2016 Jan] 
* سخنی که طنز ومحضکه عام وخاص شد! [2016 Jan] 
*دمکراسی سلبی [2016 Jan] 
*در فقد آیت الله منتطری [2015 Dec] 
*اگر حصرکروبی ومیرحسین موسوی برداشته شود چه می شود؟ [2015 Nov] 
*مصاحبه ای منتشر نشده ای با خانواده جید شریف [2015 Nov] 
*آیا هاشمی رفسنجانی عوض شده است؟ [2015 Nov] 
*چرخه قدرت در مطبوعات در حال کما! [2015 Nov] 
*جامعه مدنی و جامعه زدنی(مجموعه اول) [2015 Nov] 
*اسلام را از مسیراصلی منحرف کردیم! [2015 Oct] 
*من ماله می کشم پس هستم! [2015 Sep] 
*دمکراسی دینی! [2015 Sep] 
*پارادوکس نفاق [2015 Aug] 
*حزب اصلاحات حق مسلم ماست! [2015 Aug] 
*«علامه» بجای «آیت الله»! [2015 Aug] 
*فرهنگ اقتصاد،سیاست فرهنگی [2015 Aug] 
*انقلابی که آنرا به مرگ گرفتند وبه تب راضی شد! [2015 Jul] 
*سرباز گمنام در انواع مختلف/این یک داستان واقعی ست [2015 Jun] 
*مملکت همش واس ماس؛ این یک داستان واقعی ست [2015 May] 
*قول سیاست،غول اقتصاد [2015 Apr] 
*حفظ نظامه،مگه چیه؟ [2015 Apr] 
*تفاوت اپوزیسیون در گذشته و حال؟ [2015 Mar] 
* دولت سایه ای که من می دانم قسمت ا تا ده [2015 Mar] 
*ولایت فقیه خوب/ولایت فقیه بد [2015 Feb] 
*۳۶ سال سلطنت فقیه [2015 Feb] 
* شرکت سهامی خاص ج.ا.ا.با مشغولیت نامحدود! [2015 Jan] 
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه دوم) [2015 Jan] 
*هارمونی علی مطهری! [2015 Jan] 
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه اول) [2014 Dec] 
*تاوان 444 روز [2014 Nov] 
*داعش دشمن فرضی صهیونیزم،غرب وآمریکا [2014 Oct] 
*آمریکا منجی بشریت! [2014 Aug] 
*این یک داستان واقعی ست [2014 Apr] 
*نیمه پر، نیمه خالی [2014 Jan] 
*خط قرمز ماست! [2013 Nov] 
*نقشه پیش فرض در دست های آلوده [2013 Oct] 
*شنود چی های «واجا»ونوچه شیپورچی های مطبوعات چی! [2013 Sep] 
*روزخبرنگار، انجمن صنفی روزنامه نگاران و خودم [2013 Aug] 
*کتاب، نمایشگاه، یک گزارش [2013 May] 
*34سالگی انقلاب بهمن 57 [2013 Jan] 
*قرآن رمل و اسطرلاب نیست [2013 Jan] 
*احمدی نژاد اصلاح طلب می شود [2013 Jan] 
*گیرِ مردم [2013 Jan] 
*تفاوت منتظری و خمینی [2012 Dec] 
*قانون اساسی با سرویس پوپولیسم! [2012 Dec] 
*سکولاریزم دینی! [2012 Nov] 
*دلار رازی است [2012 Nov] 
*خاتمی خامنه ای را نجات می دهد! [2012 Nov] 
*حفظ نظام یا انقلاب؟ [2012 Oct] 
*هاشمی شویی [2012 Oct] 
*بدویت سیاسی [2012 Sep] 
*آگاهی ایزوله شده [2012 Sep] 
*رضاخجسته رحیمی،سعید حجاریان؛ پرسش هایی که نشد،حرفهایی که نزد! [2012 Sep] 
*آیاترورهای هسته ای کاروزارت اطلاعات است؟! [2012 Aug] 
*اقتصادمقاربتی؛واقعیت این است! [2012 Jul] 
*تغییر کاربری در حکومت [2012 Jul] 
*هوس زور آزمایی با اسرائیل [2012 Jun] 
*روشنفکری شریعتی [2012 Jun] 
*نظارت حراستی! [2012 Jun] 
*اصلاحات فقط با تغییر قانون اساسی میسور است [2012 Jun] 
*ما بی شرف ها مانده ایم [2012 Apr] 
*نفتی که ملی نشد،ملتی که نفتی شد! [2012 Mar] 
*جدایی نان از سیاست [2012 Mar] 
*مردم جن زده مفتون شیدایی سیاستمداران! [2012 Jan] 
*پهلوی رضا پهلوی، آینه چو عیب تو بنمود راست/خود شکن آینه شکستن خطاست [2012 Jan] 
*دور زدن دمکراسی!  [2011 Oct] 
*احمدی نژاد این روزها یک توپ بسکتبال شده است! [2011 Oct] 
*بورژوا کُمپرادُرهای مسلمان! [2011 Sep] 
*«واجا» [2011 Aug] 
*سوتک و سکوت [2011 Jan]