صدور انقلاب؛کالایی که مرجوع شد!
محمد شوری

چنین روزی در چند سال پیش

23بهمن1358

صدور انقلاب؛کالایی که مرجوع شد!

روزنامه جمهوری اسلامی23بهمن1358

در سالگرد انقلاب،امام امت خطوط استراتژیک سیاست خارجی را ترسیم کرد:

«ما انقلاب مان را به تمام  جهان صادر خواهیم کرد.چرا که انقلاب ما اسلامی است. تا بانگ لا اله الا الله و محمد رسول الله بر تمام جهان طنین نیافکند،مبارزه هست و تا مبارزه در هر کجای جهان علیه مستکبرین هست،ما هستیم».

پاورقی:

آیا انقلاب ها صادر شدنی هستند؟ و چرا انقلاب بهمن57 صادر نشد؟!

1-وقوع هر انقلاب معلول عوامل متعدد است؛و هیچ جریان یا حزب و فرد و افرادی نمی تواند هر زمان که بخواهد انقلاب را تولید و به سرانجام و پیروزی برساند.

2-انقلابی که از یک ایدئولوژی حمایت کند و آرمان و عقیده و خاستگاهش ایدئولوژی باشد، در ذات خود مساله «صدور انقلاب » را دارد؛ چه بخواهیم و چه نخواهیم با آن متولد می شود؛ ایدئولوژی انقلاب بهمن57، «دین اسلام» بود که مردم ایران را با دیگر کشورهای مسلمان و اسلامی پیوند می زد.

3-ایدئولوژی ها هیچگاه نمی توانند گستردگی و فعالیت خود را در شکل حکومت و  مدیریت به همه پوشش دهند.یک جایی بالاخره متوقف می شوند.

4-انقلاب مارکسیسم_لنینیستی شوروی سابق تنها انقلابی بود که توانست در عمل باصطلاح صادر شود؛ و به دلیل  حمایت از طبقه کارگر و ضدیت با سرمایه داری، و  شعار برقراری عدالت، در آن دهه و آن قرن، خریدار و مصرف کننده بسیاری را بدست آورد؛ و به شکل طبیعی این پتانسیل را بدست آورد که بتواند با انقلاب خود، در دیگر کشورها(به خصوص پس از خاتمه جنگ جهانی دوم)پایگاه هایی را بدست آورد و برخی از کشورها به طور رسمی حکومت کمونیستی را رسما برقرار کنند و به نوعی تحت الحمایه و قیومیّت اتحاد جماهیر شوروی شوند. جنگ سرد بین شوروی سابق و آمریکا(و اروپا) به همین دلیل بود.که با روند رو به رو رشد فضای امنیتی و دیکتاتوری و به اصطلاح استالینیستی، سرانجام اتحاد جماهیر شوروی فروپاشید و به دنبالش اکثر کشورهایی که حکومت مارکسیسم-لنینیسم را داشتند، سقوط  کرده و به جای آن حکومت های مستقل و متمایل به غرب و اروپا را تاسیس کردند.

انقلاب اسلامی ایران از این قاعده مستثنا نیست؛با این تفاوت که برخلاف شوروی سابق، هیچ کشور اسلامی، نظام سیاسی اش بدلیل صدور انقلاب ساقط نشد و هیچ کشور مسلمانی مانند ایران«جمهوری اسلامی» نشد و در اصل کالای صادراتی انقلاب به دلیل نامرغوب بودن،غش درمعامله، و جنس تقلبی و خیانت و دروغگویی،هیچ وقت صادر نشد و در هر موردی هم که تلاش کرد کالایش مرجوع شد!!

دلیل مهمی که انقلاب ایران_برخلاف شوروی سابق_هیچ پایگاه حکومتی در دیگر کشورهای مسلمان بدست نیاورد، «شیعی» بودن این انقلاب است. عقیده ای که اکثریت مسلمان ها از آن برخوردار نیستند! ولی رهبری ولایت فقیه در جمهوری اسلامی با این تصور خام که همه مسلمان ها از الگوی ایران تبعیت خواهند کرد، به مساله صدور انقلاب( که آن هم تحت تاثیر اتحاد جماهیر شوروی بود)دامن زد.

نطقه شروع این تصور خام،اولا مساله فلسطین  و ایجاد کشور مستقل فلسطینی بود که هم خاستگاه آن بر آمده از ایدئولوژی اسلامی بود و هم تقریبا همه کشورهای اسلامی و  مردم مسلمان(در فرق  و مذاهب مختلف) با آن هم عقیده بودند و در آن زمان همه کشورهای اسلامی بر آن اتفاق داشته و بر علیه اسرائیل و صهیونیزم جهانی اتحاد. و ثانیا،تصرف سفارت آمریکا در تهران بود؛که این نیز تحت تاثیر ایدئولوژی انترناسیونالیستی مارکسیسم و نفوذش در بخشی از جهان، انجام گرفت.

5-در استراتژی صدور انقلاب، این مساله که ایدئولوژی مارکسیسم زمینی بود و شوروی تا حدودی هم موفق شد و ایدئولوژی انقلاب ایران، آسمانی  و جمهوری اسلامی ایران  در صدور انقلاب ناموفق، از پارامترهای  بسیار مهمی است که باید در تحلیل  و آنالیزم تاریخ انقلاب57 آن را دخالت داد. و در نظر گرفت.

و مساله دیگر اینکه، اگر شوروی توانست در دیگر کشورها باصطلاح انقلابش را صادر کند، به خاطر آن بود که قدرت داشت و از این قدرت در اعمال خواسته هایش نهایت بهره را برد. اما جمهوری تازه تاسیس شده اسلامی ایران نه تنها فاقد آن  قدرت(و قدرت نظامی) بود، بلکه غوره نشده، مویز شد!

6-نظام جمهوری اسلامی ایران(که بهتر است گفته شود: نظام ولایت فقیه)، علیرغم مشترک بودن در لفظ«مسلمان» با کشورهای اسلامی و دیگر مسلمان های جهان،حتی در  بین شیعیان نیز نتوانست آن هدایت و قیومیّت و پایگاه  لازم را بدست آورد. صرفا به دلیل کمک مالی توانسته آن ها را به حمایت از خود وادارد. (مثل حزب الله لبنان).و زمانی که این کمک ها قطع و یا  کم شود و یا از جای دیگر، به اشکال دیگر به آن ها کمک بیشتری شود،این حمایت را هم از دست خواهد داد!

نظام ولایت فقیه بدلیل تئوری «ولایت فقیه»هیچ وقت، هیچ تاثیر آنچنانی بر مسلمان ها و حتی شیعیان نمی تواند بگذارد.

7-در اولین سالگرد پیروزی انقلاب57،خمینی سخنان فوق را می گوید و در آن سال همه افراد حقیقی و حقوقی(احزاب) و حتی افراد  و احزاب ملی  از نظریه صدور انقلاب حمایت کردند. و بیشتر هم به خاطر مساله«فلسطین» و پرستیژ آن بود!

8-خمینی علیرغم دادن آن فرمان(صدور انقلاب)،در عقیده و عمل با آن موافق نبود. وی همانطور که با گروه های قبل از انقلاب که خط مشی  مسلجانه داشتند، مخالف بود، با گروه ها و نهضت های آزادیبخش-که اکثریت آن ها خط مشی مسلجانه و نظامی را در راس اهداف شان قرار داده بودند-موافق نبود و آن ها را «باصطلاح نهضت های آزادی بخش» می نامید!

خمینی این تصور را داشت که با پیروزی انقلاب(که به دلیل مسلمان بودن  اکثریت مردم ایران، پسوند اسلامی به آن پیوند زده شد)،دیگر مسلمان های کشورهای اسلامی با تحت تاثیر قرار گرفتن از انقلاب ایران،مردمش در کف خیابان شروع به مبارزه کرده و همچون مردم ایران به پیروزی می رسند و ایران همچون اتحاد جماهیر شوروی لیدر و رهبری آن ها را بدست خواهد گرفت و اتحاد جماهیر اسلامی را تاسیس خواهد کرد.تصوری که با شروع جنگ عراق و ایران بشدّت آگراندیسمان شد و به مرور، به شکل بدخیم  آن تا الان ادامه پیداکرد.

دیگر تصور خام و غلط (و اتفاقا دلیل مهم عدم صدور انقلاب)رهبری جهان اسلام است  که در این 30واندی سال حکومت«خامنه ای»،از وی به عنوان«رهبر مسلمین جهان» یاد می شود و دائم در بوق رسانه های تبلیغی نظام ولایت فقیه دمیده می شود!

9-«اسلام» که از برقراری عدالت  و برادری و عدم تبعیض بین آدم های کُره زمین-که هیچ تفاوت و برتری  نسبت به هم ندارند، مگر آن کس که صالح و باصطلاح با تقوا باشد(و این صالح و متقی بودن در عمل باید خود را نشان دهد و نه در تصویب شورای نگهبان!! )به استبداد دینی و خلاصه شدن دین و اسلام و قرآن  و همه امورات مدیریتی کشور، در شخص«ولایت فقیه»،(که از آن در حد خدا و قدرت پیامبر تبیین شد و به او امکان سلطه و اقتدار و خود محوری و کیش شخصیت و دیکتاتوری را داد)، در انقلاب57 تنزّل شانیّت پیدا کرد و به ضد خود تبدیل شد  و آن یک مقدار ایمانی را هم که مردم پیش از انقلاب به دین و انجام آداب دینی مثل خواندن نماز  روزه و غیره داشتند از آن ها گرفت و فساد و فحشایش بیش از دوران رژیم پهلوی_که مشروب فروشی و «شهرنو»اش آدرسش معلوم بود_برجسته شد! لذا  باید هم در مساله صدور انقلاب شکست بخورد. چون الگویی برای کشورهای مسلمان درست نکرد که به شکل طبیعی (و نه نظامی و مزدورپروری آن) هم صادر شود.

10-در مورد تفاوت دیدگاه ها از سوی احزاب و افراد در پروژه صدور انقلاب و در روند اجرا و عملیات(مثل دوره کوتاهی که«محمد منتظری» زنده بود و بیش از همه،به دلیل ارتباطاتش با افراد و نهضت های آزادیبخش در قبل از انقلاب فعال بود)،و یا دوره کوتاهی که سپاه پاسداران واحد نهضت های آزادیبخش را  به مسئولیت» سید مهدی هاشمی» تاسیس کرد و خودش نیز قربانی همین موضوع «صدور انقلاب» شد و توسط نظام ولایت فقیه«اعدام» گردید، و پس از انحلال این واحد در سپاه و در عوض، تاسیس سپاه قدس و حکومتی و دولتی شدن صدور انقلاب، در جای دیگری که فرصت باشد خواهیم نوشت!

بیست وسوم بهمن نود و هشت

t.me/shourimohammad

 

 

 
 
 

 

 
 
 

منبع:پژواک ایران


محمد شوری

فهرست مطالب محمد شوری در سایت پژواک ایران 

*[کرونا]ی ولایت فقیه!  [2020 Mar] 
*صدور انقلاب؛کالایی که مرجوع شد!  [2020 Feb] 
*۴۱سالگی؛مردم در انقلاب ۵۷ قد نکشیدند!  [2020 Feb] 
*کشته شدن قاسم سلیمانی و نوشیدن جام زهر دوم توسط ولی فقیه سوم! [2020 Jan] 
*آیت الله منتظری؛قائم مقام مردمی،نه رهبری!  [2019 Dec] 
*چه کسانی ازتخریب اموال عمومی دراعتراضات مردمی سود می برند؟ [2019 Nov] 
* روح الله زم [پادوی «دولت سایه»] قربانی شد برای پاسداران گمنام! [2019 Oct] 
*انقلاب یا اصلاح؟ چه باید کرد؟ از کجاآغاز کنیم؟  [2019 Aug] 
*مذاکره و رابطه با آمریکا بقای ولی فقیه بعدی!  [2019 May] 
*آیت الله منتظری آبروی بربادرفته روحانیت!  [2019 May] 
*در فرمالیسم حجاریان سخنی از ولایت فقیه نیست!  [2019 Apr] 
* بازی تام وجری سپاه ایران و حزب جمهوریخواه آمریکا [2019 Apr] 
*هرچه فریاد دارید بر سر ولایت فقیه بکشید! [2019 Apr] 
*سرنظام(ولایت فقیه) برتن آن (جمهوریت) باهزارمن سریش نمی چسبد!  [2019 Mar] 
*«زم نیوز» پادویی از «پادو»های دولت سایه!  [2019 Mar] 
*۱۱ اسفند ۱۳۵۷ ورودگوشت یخ زده ممنوع! [2019 Mar] 
*ازدواج سفید،همان ازدواج موقت در دوران مدرنیته است!  [2019 Mar] 
*مثلث اتحاد درپشت پرده دو نامه معروف خمینی به منتظری [2019 Feb] 
*مصلحت کثیف در چهل سالگی انقلاب!  [2019 Feb] 
* شکنجه و تو چه می دانی شکنجه چیست؟  [2019 Jan] 
*جمهوری اسلامی مواد مخدر است!  [2019 Jan] 
* ایدئولوژی تحریم!  [2018 Nov] 
*سید محمد خاتمی چرخ تیوبلس نظام!  [2018 Nov] 
*دِل و دُماغ اصلاحات در ایران [2018 Sep] 
*مستند قائم مقام؛غش در معامله!  [2018 Aug] 
*اصلاحات اقتصادی در گرو اصلاحات سیاسی ست! [2018 Aug] 
*براندازی مصلحانه؟!  [2018 Jun] 
*چهار راه اصلاحات در بن بست ولایت فقیه! [2018 May] 
*در سرزمین سوخته قحط الرجال نیست! [2018 Apr] 
*همیشه پای یک روحانی درمیان است!  [2018 Mar] 
*گفت و گوی ملی؛ فریبی دیگر!  [2018 Mar] 
* پروپاگاندای احمدی نژاد [2018 Feb] 
* سرویس بهداشتی جاسوسان [2018 Feb] 
*فریب رفراندوم [2018 Feb] 
*انقلابی سزارینی!  [2018 Jan] 
*اگرخامنه ای فوت کند...اگرخاتمی رهبرشود!  [2018 Jan] 
*مشکل خامنه ای بحران رهبری ست!  [2018 Jan] 
*جمهوری ایران!  [2018 Jan] 
*قلب حقیقت درماجرای مک فارلین! [2017 Nov] 
*چندسال پیش(۸شهریور۱۳۶۰؛انفجارکاخ نخست وزیری(شهیدسوم! [2017 Aug] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت پایانی(پایان جمهوری) [2017 Aug] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت هفتم(تدارکاتچی ولایت فقیه)  [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت ششم(آتش تهیه)  [2017 Jul] 
*وقاحت هم حدی داردآقای فلاحیان! [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت پنجم(چهره اسناد) [2017 Jul] 
*چندسال پیش(قسمت چهارم)ویژه ابوالحسن بنی صدر(خمینی پاریسی)  [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت سوم(قطب فقط قطب ولایت فقیه) [2017 Jun] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت دوم(هاشمی،هاشمی،ابوالحسن درنره!) [2017 Jun] 
*چندسال پیش (ویژه ابوالحسن بنی صدر) - قسمت اول (دادستان،دادستان، ابوالحسن درنره!) [2017 Jun] 
*عامل تغییرنظام شناسایی شد! [2017 May] 
*به مناسبت آغازبکار سی‌‌‌امین نمایشگاه بین المللی کتاب در تهران، در شهرآفتاب [2017 May] 
*استبداد نامرئی [2017 Apr] 
*تحریم؛ رفراندوم انتخاباتی [2017 Apr] 
*احمدی نژاد،کوتوله ای که غول شد! [2017 Apr] 
*بهمن۵۷؛انقلاب گیوتین  [2017 Feb] 
*هاشمی رفسنجانی؛انحصارطلبی اصلاح طلب!  [2017 Jan] 
*در پاسخ به بیانیه ی دادگاه ویژه روحانیت به احمد منتظری؛ من یکی ازاعضای باند سیدمهدی هاشمی هستم!  [2016 Dec] 
*فتح سفارت آمریکا در13 آبان 1358رابطه های بی رابطه؛ تدابیر بی تدبیر!  [2016 Nov] 
*دین را زمینی کنیم!  [2016 Oct] 
*مشکل جهان اسلام متولی آن است! [2016 Oct] 
*دو روی سکه ی بحران سوریه [2016 Oct] 
*نفوذی انقلابی زیرعبای من!؟ [2016 Aug] 
*فقدان رهبری درپساخامنه ای  [2016 Jul] 
*مبارزه بافساد؛ نمایشی کمدی درام مبارزه بافساد در جمهوری اسلامی [2016 Jul] 
* روزشمارمن و روزنامه سلام [2016 Jul] 
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7تیر1360 (قمست پایانی) [2016 Jul] 
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7 تیر 1360(قسمت چهارم) [2016 Jun] 
*چندسال پیش (44) محمد منتظری، وفات 7تیر 1360 (قسمت سوم)  [2016 Jun] 
*چندسال پیش(44)محمدمنتظری،وفات7تیر1360(قسمت دوم)  [2016 Jun] 
*چندسال پیش (۴۴) - محمدمنتظری، وفات ۷ تیر ۱۳۶۰ (قسمت اول) کاسه داغ تر از آش [2016 Jun] 
*جهان بینی حقوق بشری جهان وطنی! [2016 Jun] 
*سروش سلمان رشدی!  [2016 May] 
*اجتهاد در مقابل نص؛اساس جمهوری اسلامی ایران [2016 May] 
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش دوم [2016 May] 
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش اول  [2016 May] 
*توبه نصوح،حق الناس و ج.ا.ا  [2016 Apr] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)تیترخبر [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)من ساواکی نیستم  [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)زندانی وخانواده های زندانیان [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)احزاب وگروه هاوسازمانها [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)حرفهای تلفنی مردم [2016 Jan] 
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های نظامیان، افراد حکومتی و سیاستمداران [2016 Jan] 
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)روحانیت وحکومت اسلامی [2016 Jan] 
* چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های روشنفکران [2016 Jan] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)عکس امام در ماه [2016 Jan] 
* سخنی که طنز ومحضکه عام وخاص شد! [2016 Jan] 
*دمکراسی سلبی [2016 Jan] 
*در فقد آیت الله منتطری [2015 Dec] 
*اگر حصرکروبی ومیرحسین موسوی برداشته شود چه می شود؟ [2015 Nov] 
*مصاحبه ای منتشر نشده ای با خانواده جید شریف [2015 Nov] 
*آیا هاشمی رفسنجانی عوض شده است؟ [2015 Nov] 
*چرخه قدرت در مطبوعات در حال کما! [2015 Nov] 
*جامعه مدنی و جامعه زدنی(مجموعه اول) [2015 Nov] 
*اسلام را از مسیراصلی منحرف کردیم! [2015 Oct] 
*من ماله می کشم پس هستم! [2015 Sep] 
*دمکراسی دینی! [2015 Sep] 
*پارادوکس نفاق [2015 Aug] 
*حزب اصلاحات حق مسلم ماست! [2015 Aug] 
*«علامه» بجای «آیت الله»! [2015 Aug] 
*فرهنگ اقتصاد،سیاست فرهنگی [2015 Aug] 
*انقلابی که آنرا به مرگ گرفتند وبه تب راضی شد! [2015 Jul] 
*سرباز گمنام در انواع مختلف/این یک داستان واقعی ست [2015 Jun] 
*مملکت همش واس ماس؛ این یک داستان واقعی ست [2015 May] 
*قول سیاست،غول اقتصاد [2015 Apr] 
*حفظ نظامه،مگه چیه؟ [2015 Apr] 
*تفاوت اپوزیسیون در گذشته و حال؟ [2015 Mar] 
* دولت سایه ای که من می دانم قسمت ا تا ده [2015 Mar] 
*ولایت فقیه خوب/ولایت فقیه بد [2015 Feb] 
*۳۶ سال سلطنت فقیه [2015 Feb] 
* شرکت سهامی خاص ج.ا.ا.با مشغولیت نامحدود! [2015 Jan] 
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه دوم) [2015 Jan] 
*هارمونی علی مطهری! [2015 Jan] 
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه اول) [2014 Dec] 
*تاوان 444 روز [2014 Nov] 
*داعش دشمن فرضی صهیونیزم،غرب وآمریکا [2014 Oct] 
*آمریکا منجی بشریت! [2014 Aug] 
*این یک داستان واقعی ست [2014 Apr] 
*نیمه پر، نیمه خالی [2014 Jan] 
*خط قرمز ماست! [2013 Nov] 
*نقشه پیش فرض در دست های آلوده [2013 Oct] 
*شنود چی های «واجا»ونوچه شیپورچی های مطبوعات چی! [2013 Sep] 
*روزخبرنگار، انجمن صنفی روزنامه نگاران و خودم [2013 Aug] 
*کتاب، نمایشگاه، یک گزارش [2013 May] 
*34سالگی انقلاب بهمن 57 [2013 Jan] 
*قرآن رمل و اسطرلاب نیست [2013 Jan] 
*احمدی نژاد اصلاح طلب می شود [2013 Jan] 
*گیرِ مردم [2013 Jan] 
*تفاوت منتظری و خمینی [2012 Dec] 
*قانون اساسی با سرویس پوپولیسم! [2012 Dec] 
*سکولاریزم دینی! [2012 Nov] 
*دلار رازی است [2012 Nov] 
*خاتمی خامنه ای را نجات می دهد! [2012 Nov] 
*حفظ نظام یا انقلاب؟ [2012 Oct] 
*هاشمی شویی [2012 Oct] 
*بدویت سیاسی [2012 Sep] 
*آگاهی ایزوله شده [2012 Sep] 
*رضاخجسته رحیمی،سعید حجاریان؛ پرسش هایی که نشد،حرفهایی که نزد! [2012 Sep] 
*آیاترورهای هسته ای کاروزارت اطلاعات است؟! [2012 Aug] 
*اقتصادمقاربتی؛واقعیت این است! [2012 Jul] 
*تغییر کاربری در حکومت [2012 Jul] 
*هوس زور آزمایی با اسرائیل [2012 Jun] 
*روشنفکری شریعتی [2012 Jun] 
*نظارت حراستی! [2012 Jun] 
*اصلاحات فقط با تغییر قانون اساسی میسور است [2012 Jun] 
*ما بی شرف ها مانده ایم [2012 Apr] 
*نفتی که ملی نشد،ملتی که نفتی شد! [2012 Mar] 
*جدایی نان از سیاست [2012 Mar] 
*مردم جن زده مفتون شیدایی سیاستمداران! [2012 Jan] 
*پهلوی رضا پهلوی، آینه چو عیب تو بنمود راست/خود شکن آینه شکستن خطاست [2012 Jan] 
*دور زدن دمکراسی!  [2011 Oct] 
*احمدی نژاد این روزها یک توپ بسکتبال شده است! [2011 Oct] 
*بورژوا کُمپرادُرهای مسلمان! [2011 Sep] 
*«واجا» [2011 Aug] 
*سوتک و سکوت [2011 Jan]