حرفهای خامنه ای در جمع فرماندهان سپاه، «نقشه راه» برای همه
ایرج شكری

 

سخنان خامنه ای روز 25 شهریور در دیدار با پاسداران شرکت کننده در بیست و یکمین مجمع فرماندهان سپاه، ترسیم خطوط و سیاستهایی بود که خامنه ای بعد از وادادن در برابر غرب و «استکبار جهانی» در مساله اتمی که بسیاری از ولایتمداران و نیروهای ارزشی را سرخورده و افسرده کرد، پیش خواهد گرفت و مجری این سیاستها هم که اساسا در جهت تشدید جوّ امنیتی و پلیسی است، سپاه پاسداران خواهد بود.  خامنه ای برای نشان دادن «آشتی ناپذیر» و «بی تزلزل» و «انقلابی» بودن خودش، پیشاپیش حتی برای زمانی که «ریق رحمت» سرکشیده و «دعوت حق» را لبیک گفته و «قبض» سفر به «دیار باقی» را گرفته باشد، زمینه های مختلف برای اتهام زنی و بگیر و ببند و خودسری در اداره امور داخل کشور و روابط خارجی را برای پاسداران تعیین کرد. این سخنان خامنه ای، چیزی شبیه سخنان خمینی در سوم خرداد 58 ، مندرج در کیهان 5خرداد همان سال است که محور و موضوع اصلی آن دشمن شناسی و تعریف این که اسلام چیست* و تعیین وظیفه برای امت برای مبارزه با «دشمنان» «بدتر از مبارزه ای که با شاه کردند»، است. با این تفاوت که در آن زمان و در آغاز به قدرت رسیدن خمینی که هنوز قانون اساسی رژیمش تدوین نشده و ارگانهای سرکوب و پلیسی اش سازمان و دستگاه گسترده کنونی با جنایتکاران پرتجربه را نداشت و گروههای مبارز انقلابی و آزادیخواه سیاسی که مخالف شکل گرفتن حکومتی مذهبی و جمهوری اسلامی بودند، بسیار فعال بودند، روی سخنش با امت بود و نگرانیش از گروههایی بود که رفع نابرابری و تبعیض از هر نوعی و دموکراسی می خواستند و خواستار جمهوری بدون صفت اسلامی و با صفت دموکراتیک بودند، اما اکنون مخاطب اصلی خامنه ای فرماندهان سپاه هستند و نگرانی او از نفوذ دشمن در« مراکز تصیمیم گیری و تصمیم سازی» است.

این موضوع بر همگان روشن است که از آغاز ملاخور شدن انقلاب ضد سلطنتی و دموکراسی خواهانه مردم ایران در سال 57 توسط خمینی، با تصفیه ها و پاکسازی های گسترده یی که در دستگاههای مختلف حکومتی کارکنان مبارز کانونهای اعتصابی دوران انقلاب را همراه مدیران و دوران شاه، هدف قرار داده بود، کسانی که در مراکز تصمیم گیری و پستهای مدیریت گماشته شده اند، همه عناصر این رژیم و مرید و پیرو خمینی و معتقد به اسلام «حوزه ای و رساله ای» بوده اند و کسی جز فرومایگان پیرو ولایت فقیه در مراکز تصمیم گیری نبوده و به جز مجلس اول که در آن چندتایی عناصر«لیبرال – مذهبی» وارد شده بودند-که بعد از رویدادهای خرداد سال 60 و انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی - یا فراری، یا دستگیر و یا خانه نشین شدند، در سایر انتخابات در سی و چند سال گذشته، عناصر«غیر خودی»، به هیچوجه امکان شرکت در انتخابات و ورود به مجلس را نداشته اند. بنابر این وقتی خامنه ای در شرح خطراتی که می تواند متوجه رژیم باشد خطاب به فرماندهان سپاه پاسداران می گوید:« در زمینه سیاسی نیز بیگانگان به دنبال نفوذ در مراکز تصمیم‌گیری و اگر نشد، نفوذ در مراکز تصمیم‌سازی هستند که در صورت تحقق این توطئه، جهت‌گیری‌ها، تصمیمات و حرکت عمومی کشور، براساس خواست و اراده بیگانگان، تنظیم و اجرایی خواهد شد». مراکز تصمیم گیری که روشن است منطورش دستگاه اجرایی است و «مراکز تصمیم سازی» را اهل فن در کار رسانه ای و خبر، مجلس دانسته اند که این برداشت درست است و بکاربردن آن برای بیان نگرانی اش از ورود عناصر جناح رقیب و توسری خورده موسوم به اصلاح طلبان به مجلس است که قبلا دردسر سازی آنها را در مجلس ششم، با اخم و خشم پاسخ گفته است. خامنه ای در آغاز سخنانش تاکید کرد که« سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یک سازمان سر به زیر و سرگرم کارهای اداری خود نیست بلکه یک ناظرِ آگاه و بینا و متوجه مسائل داخلی و خارجی است» و با یاد آوری اهمیت«مجموعه اطلاعات سپاه» تاکید کرد که :«مجموعه اطلاعات سپاه باید به طور دائم مسائل را رصد و تهدیدها را شناسایی کند».

می بینم که با آن ارزیابی از «اهداف بیگانگان» برای نفوذ در «مراکز تصیمیم گیری و تصمیم سازی» و این توصیف از اطلاعات سپاه و تعیین وظیفه برای آن، «نقشه راه» برای ادامه حیات سیاسی رژیم را ترسیم کرده است و عامل هدایت کننده و قطب نما و جهت یاب حرکت هم چیز جز«اطلاعات سپاه» نیست. با این مرزبندی ها و وظایف تعیین شده از سوی رهبر برای سپاه که در وقع چیزی جز تشویق سپاه به شرارت و افسارگسیختگی بی مرز نیست، چه کسی از عناصر نظام می تواند خیال خام اتخاذ تصیمیم بنابر بر «مصلحت نظام» را با ارزیابی مستقل و نه منطبق با رجزخوانی ها و عربده کشی های فرماندهان سپاه را پیش بگیرد؟ آنچه را که خامنه ای خطر می داند در واقع در داخل است و از ضربه خوردن به اقتدار مطلق«ولایت» بر امت نگران است. او می خواهد موقعیت «شاهانه» خود را حفظ کند. تصمیمات بزرگ را او بگیرد و نهادهایی را تحت اختیار داشته باشد که «معاف از حسابرسی» هستند و خودش هم به هیچ مرجعی پاسخگو نباشد و دنبال رویاهای خودش برای اعمال اراده در تحولات منطقه و در بازی قدرتها باشد. تنها عده یی آدم از مرحله پرت و مهمل گو ممکن است اهمیتی برای نقش خبرگان در نظارت بر عملکرد رهبر و حسابرسی در مورد آن قائل باشند وگرنه همه می دانند که مجلس خبرگان هم دست نشانده رهبر از طریق فقهای منتخب او در شورای نگهبان است و کلا نقش نظارتی این مجلس بر عملکرد «رهبری»، کشک و پشم است و پوچ.

  خامنه ای در جایی از سخنانش به اختلاف دیدگاههایی که در رژیم با دو بینش تحقق«جمهوری اسلامی» و ادامه یا صدور «انقلاب اسلامی» وجود دارد کرده است؛ در آنجا که گفته است:«برخلاف تصورات و القائات اتاق فکرهای بیگانه که در داخل هم عده‌ای آنها را تکرار می‌کنند، انقلاب تمام‌شدنی نیست و تبدیل آن به «جمهوری اسلامی» به معنایی که آنها فکر می‌کنند، امکان‌پذیر نخواهد بود». لازم به یاد آوری است که حدود سه سال پیش که حسن روحانی کتاب «امنیت ملی و دیپلماسی هسته ای» خود را منتشر کرد در مصاحبه ای گفت که آنچه مردم از اختلافات مسئولان نظام می بینند فقط قسمت پیدای کوه یخ است و اضافه کرد که دو دیدگاه بین گردانندگان رژیم موجود است، یکی دیدگاهی است که می گوید ما باید وعده هایی را که به مردم در «جمهوری اسلامی» داده بودیم عملی کنیم، و دیدگاه دیگری که معتقد به صدور انقلاب است. بی جهت نیست که مساله «جمهوری اسلامی» و «انقلاب اسلامی»اکنون به عنوان دو دیدگاه نا همخوان و متنافر از سوی جناح هار ولایتمدار و خود رهبر، مورد بحث قرار گرفته است. حسن عباسی که با پرحرفیها و خود تئوری ساز و نطریه پرداز بینی هایش شناخته شده است، در سخنرانی های اخیرش در مورد برجام، روی تقابل این دو دیدگاه تاکید کرده است که از جمله می توان در ثانیه های آخر ویدئویی از سخنرانی او در این لینک دید  http://www.rajanews.com/news/220057

خامنه ای که خود خدای استبداد و اختناق است به درستی تشخیص داده است که آزادی اندیشه و بیان تهدیدی بزرگ و حتی بزرگترین تهدید برای نظام ولایت فقیه است که «امام راحل» هم از آغاز دوران بعد از شاه و چپاندن جمهوری اسلامی به ماتحت تاریخ ایران، متوجه آن بود. او که پیرو «روح الله» است به یاد دارد که خمینی در آغاز با نالیدن هایی مثل آنچه در دیدار با نفرات کمیته های قزوین در 10 خرداد 58 بر زبان راند و گفت« ما از سرنيزه ها و مسلسها فارغ شديم و اكنون سر قلمها بر ضد ماست. قلمها جاي سرنيزه آمده است. مقاله ها به جاي مسلسل به روي اسلام بسته شده[...]ما گرفتار به اصطلاح روشنفكرها هستيم. ما گرفتار آزاديخواهان هستيم [...]»(کیهان همان تاریخ) نگرانی اش را از آن نشان داد، و دو ماه بعد در اعلان جنگ به دگر اندیشان و اهل قلم و شمشیر از رو بستن علیه آنان تردید نکرد و در سخنرانی 26 مرداد 58 اظهار پشیمانی کرد که چرا از اول چوبه های دار در میدان های بزرگ برپا نکرده است.

 http://iradj-shokri.blogspot.fr/2008/08/blog-post_18.html

 

 خامنه ای که می داند که فروریختن باور به آنچه که رژیم  به عنوان ارزشها و معیارهای دینی و مذهبی و خدشه ناپذیر، به روشهای گوناگون به جامعه و به ذهنها، حتی از زمان خرد سالی کودکان، تلاش می کند تزریق کند، فروریختن نظام آخوندی را در پی خواهد داشت، با ابداع مقوله هایی مثل «تهاجم فرهنگی» و «ناتو فرهنگی»، پیوسته بر طبل اختناق و سانسور و تنگ کردن عرصه بر اهل قلم و فرهنگسازان کشور کوبیده است، چنان که وزارت اطلاعاتش که ستاد جنایتکاران مردم ستیز آزادی کش است، هنوز که هنوزاست اجازه گردهمایی به اعضای کانون نویسندگان نمی دهد و اساسا حق موجودیت برای آن قائل نیست، در این سخنان نیز، خامنه ای کوبیدن بر طبل اختناق را فراموش نکرد  و در مورد «سرمایه‌گذاری سنگین دشمنان برای نفوذ فرهنگی و تغییر تدریجی باورهای مردم » هشدار داد و این هشدار در پایگاه اطلاع رسانی او تیتر گزارش دیدار فرماندهان سپاه با او قرار گرفته و چنین آمده است«نفوذ فرهنگی و سیاسی خطرناکتر از نفوذ اقتصادی و امنیتی است/ دشمن بدنبال دگرگون کردن باورهای جامعه و نفوذ در مراکز تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی است». با این دستاویز، طبعا برای فرهنگ سازان و اهل اندیشه و قلم، آش همان است و کاسه همان خواهد بود و حتی خامنه ای به خاطر وادادان در برابر فشارهای قدرتهای بزرگ در مساله اتمی و پذیرفتن قلّاده «استکبار جهانی» برگردنش، برای جلوگیری از آثار تخریبی آن بر موقعیتش و حفظ «هیمنه» و «حفظ ارزشهای انقلاب اسلامی»، قصد دارد دست به تشدید  اختناق و ارعاب بزند. دیدار دوساعته و نیمه خامنه ای با معلولان جنگی قطع نخاعی و نابینا و بالای 70 درصد در روز یکشنبه 29 شهریور که فرمانده سپاه و ارتش را نیز همراه برده بود، اگر چه در آستانه مراسم سالانه یی به مناسبت سالگرد شروع جنگ عراق با رژیم بود، اما اقدامی بود از سوی «مقام عظمای ولایت» برای «تعزیز» و تاکید بر«ارزشهای انقلاب اسلامی و ایثارگریها و خون شهدای انقلاب اسلامی» و نشان دادن این که او همچنان در کنار بسیجیان و پاسداران است و چیزی در خط و گرایشات «رهبر» تغییر نکرده است. 

خامنه ای در همین دیدار، در برابر اظهارات یکی از معلولان که گفت«: نماینده‌های مجلس آنقدر که حواسشون به سانتریفیوژ و غنی‌سازی و... هست حواسشون به این نیست که آمریکا با این کار داره با این توافق پاش رو میذاره لای درِ تا این درِ مذاکره هیچوقت بسته نشه و ما تا چندین سال بعد هی باید بریم پشت میز مذاکره و  »، با «زرنگی» کردن تلاش کرد که «چهره انقلابی» از خود نشان بدهد و گفت:«این رو به من نگید، این رو به نماینده‌های مجلس بگید، به اونایی که فکر می‌کنید حواسشون نیست بگید...» این در حالیست که تصمیم گیرنده اصلی در این مورد خود اوست و برجام را با تمام ایراد های بیشماری که نیروهای «ارزشی» بر آن وارد می دانند، از جمله 100 ایرادی که جلیل در مورد نادیده گرفتن شدن حق رژیم در آن دیده و یا ارزیابی حسین شریعتمداری  از آن به عنوان «فاجعه آفرین» برای «اصول و مبانی انقلاب» در یادداشت روز کیهان تحت عنوان تنها گزینه پیش روی، برجام را مورد تایید قرار داد*. در یکی از آخرین «کشفیات» نیروهای ارزشی در مورد «برجام»،هفته نامه «رمزعبور» در آخرین شماره خود(شماره 14)، امضای جرج سوروس را که از سوی کسانی چون حسین شریعتمداری «معمار» و طرّاح «انقلابهای مخملی» معرفی شده است و کسانی مثل خاتمی را متهم به داشتن دیدار با او و خط گرفتن از او کرده است، در پای« برجام» دیده است.  http://www.rajanews.com/news/223051

در شرایطی که رژیم قرار دارد، نکاتی از سخنان خامنه ای در جمع فرماندهان سپاه که مورد بررسی قرار گرفت، نشان دهنده این است که او برای حفظ موقعیت و اقتدار و اعمال «ولایت»، هیچ تردیدی در مورد استفاده از کارگزارانی چون حسن روحانی رئیس جمهور به عنوان «سنگ استنجاء» و «پاک» نگهداشتن خودش نخواهد کرد. بنابر این کسانی از عناصر رژیم مثل حسن روحانی که در مقام ریاست جمهوری یا مسئولیتهایی مثل وزارت خارجه قرار دارند، حتما این را می فهمند و با آگاهی به این امر در مقامهایی که هستند قرار دارند. بعد از «برجام» رئیس جمهور دیگر تنها «تدارکاتچی» نخواهد بود بلکه مورد مصرف «استنجاء»یی برای ولی فقیه را هم دارد. همچنین تاکیداتی که او بر نقش سپاه و گستره دخالت آن کرد، این را برای کسانی که مایلند همچنان آن عامل و اَهرم اصلی قدرت در رژیم ولایت فقیه را که سپاه پاسداران است، ندیده بگیرند و به «تحلیل» و ارزیابیهای بی ربط در مورد امکان تغییر و تحول در عمل کرد سیاسی رژیم ولایت فقیه با حضور این یا آن باند و دسته از رژیم در قوه اجرایی یا قانونگذاری رژیم بپردازند، باید روشن کرده باشد که آنچه تعیین کننده است خط و منافع و اراده دستگاه فرماندهی سپاه پاسداران است که نهادی است بشدت ارتجاعی و مردمکش و آزادی ستیز و دشمنخو با فرهنگ ایرانی و متنفر از افتخارات تاریخی و چهرههای حماسی تاریخ ایران مثل، آریوبرزن و بابک خرّمدین است. سد و دیوار مانع اصلی برای عبور از دوران سیاه جمهوری اسلامی و این رژیم سرکوبگر ورود به دوران استقرار دموکراسی در ایران،همین نهاد خونخوار و خون ریز است. «بهمن» دیگری باید تا خشم دژخیم سوز خلق،سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را، چنان در هم بکوبد که توان ایستادگی در برابر اراده و خواست مردم برای تغییر و گذر از این دوران پر رنج و تحقیر را نداشته باشد، چنان که 37 سال پیش گارد جاویدان و گارد شاهنشاهی و ارتش شاهنشاهی را با تانکهای چیفتن و تمام آموزشها و مهارتهای نظامی اش، بی اثر کرد. با توجه آن چه گذشت به نظر نگارنده این سطور، سخنان خامنه ای در جمع فرماندهان سپاه(شرکت کننده در 21 مجمع سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) در 25 شهریور، تنها رهنمودی برای سپاه پاسداران نبود، بلکه «نقشه راه»ی است برای همه.

------------------------------------------------------------------------------  

  http://iradj-shokri.blogspot.fr/2015/08/blog-post_27.html *

-------------------------------------------------------------

۱ مهر ۱۳۹۴ - ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۵

http://iradj-shokri.blogspot.fr/

 

 

منبع:پژواک ایران

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

facebook Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

   نسخه‌ی چاپی  

ایرج شكری

فهرست مطالب ایرج شكری در سایت پژواک ایران 

*سرازیر شدن خشم سپاه و رهبر به سوی روحانی، آینده نا روشن او و سایه جنگ
*حقه بازی آخوند موسوی خوئینیها و وصل کردن خامنه ای به «عالم غیب»‏
*انتخاباتی با بازندگان بزرگ و تصاویر ماندگار یک دیدار و سالهای سربی برای روحانی
*دیدار پُر برکت امیر تتلو با رئیسی
*طلبکاری در دو پیام پاسدار باقری «رئیس ستاد کل نیروهای مسلح»، و تودهنی به آن در رویدادها
*استفاده از سینما توسط فرومایگان برای توجیه جنایات رژیم در دهه ۶۰
*‏«گلاب زدن» گردانندگان رژیم به یاد و نام خمینی
*تعیین تکلیف برای همه مسئولان نظام از سوی پاسدار جعفری فرمانده کل سپاه، رزمایش کودتا
*وقتی مردی به زنش، بگوید «دوستت دارم» چه اشکالی دارد؟
*اسکار فرهادی، جلوه یی از مفهوم «ایرانیان» برای جهانیان و تلاش مذبوحانه محافل و ‏مقامات رژیم برای مصادره «اسلامی» آن
*اولین مصاجبه خمینی با خیرنگاران ایرانی در پاریس آیینه تکبّر و استبداد و افکار ارتجاعی او
* پاسخ فرمانده نیروی دریایی در مورد جابجایی ناگهانی جانشین خود و ابهامی که باقی می ماند
*هاشمی رفسنجانی، له شده زیر توهین و تحقیر، اندوهگین و اشگ ریز، دق مرگ شد
*مقاله یی که سبب رهبر شدن خمینی شد
*خواندن ترانه «جان جهان» شجریان توسط دانش آموزان دبستان دخترانه یی در مشهد
*شهروندان قبرخواب، انتقاد کارگردان سینما، اشک تمساح روضه خوان زرنگ
*رژیم در حال غرق شدن در گند خودش، پاسدار صفوی غرق در هپروت تشکیل دولت جهانی اسلام ‏به مرکزیت رژیم
*شاه مرغوب،بهترین دیکتاتور و عطر و گلابش و مفهوم تجمع پاسارگاد ‏
*زوزه های آیت الله علم الهدی علیه زنان ۳۰ سال بعد از عربده رفسنجانی
*پرت و پلاها و روده درازیهای قاسم سلیمانی و دیگران در سالگرد جنگ و گذشتن از کنار مصائب مردم
*مساله حجاب در قرآن و علت پیدایش آن و حجاب اجباری مجاهدین برای آتنا فرقدانی
*بابت «اطلاع رسانی»، از وزارت دفاع روسیه «کمال تشکر را داریم»‏
*28 مرداد و بعد از آن و آینده ای که در راه است
*واکنش ارتش به اهانت حسن عباسی، اهانت اوباش انصارحزب الله به هنرمندان، «فضل» جوادی عاملی و حکایتی از عبید زاکانی
*عباس کیارستمی سینماگری که با رژیم «غیرخودی» و با مردم «خودی» بود و جهانی شد
*دست باز نیروی انتظامی رژیم در رفتار خشونت آمیز و شلیک و کشتن
*شگفتی آفرینی پاسدار سلیمانی با صدور بیانیه تهدید آمیز علیه بحرین، جلوه دیگری از خر تو خربودن اوضاع رژیم
*بلاهت آریامهری خامنه ای در تشدید سرکوب و اختناق برای حفظ رژیم
*برکناری پدر ترانه علیدوستی از سرمربیگری فوتبال نوجوانان
*حاشیه های ایرانی شصت و نهمین فستیوال کن
*بازهم اعترافی در مورد گریز مردم از دین و مسجد دولتی
* سالگرد فاجعه ۱۹ فروردین ۹۰ و شیپورچی های رهبری مجاهدین
*سپاه پاسداران آفریننده مصیبت وعامل جنایت علیه مردم است و نه سپر بلای آنها
*تعظیم «اسلام» در برابر شکوه ایران و ضربه و تلخی های انتخابات برای ولایتمداران
*شرکت در انتخابات، تایید رژیم ولایت فقیه و دادن اعتبار به آن برای سرکوبگری است
*آثار اداره «خرتوخری» امور در نیروی زمینی ارتش و افشا شدن یک دروغ دیگر پاسدار فدوی
*صراحت و جرأت یا ترس و خیانت رئیس جمهور حقوقدان
*نفرت مردم نسبت به نظام ولایت فقیه، در رنجهای علیرضا افتخاری
*یک آفرین به پاسدار فدوی برای «بزرگواری انسان دوستانه» نسبت به آمریکا و یک «صدا تو ببر » بیشرم، بخاطر ادعای رئوف بودن
*رویداد بازداشت تفگنداران، دو قایق نیروی دریایی آمریکا وخالی بندی، پنهانکاری و خودبزرگ بینی های ابلهانه فرماندهان سپاه
*سخنان خمینی در مورد واجب بودن تهمت زدن به علما و فقهایی که «لطمه می زنند به اسلام» و دادن حکم برداشتن عمامه آنان به جوانان
*استریپ تیز فرمانده قرارگاه پدافند هویی خاتم الانبیاء
* تنش شدید در روابط رژیم با عربستان سعودی در پی اعدام شیخ باقرالنمر
*پرت و پلاها های پر حرارت عقیدتی فرمانده متحجر سپاه
* اظهارات بی اجازه محسن رضایی و دریافت تو دهنی از ولایتی
*کاری درست در برابر رژیم ضد ایرانی و آخوندیسم و ماتم پرستی، اما با شعاری نا مناسب
*پیشنهاد فیکسیونی به رئیس جمهور آمریکا، برای آرام کردن تند روها
*چرندیاتی از «فرهنگ عاشورایی» و تراکم حیرت انگیز نادانی در راویان
*پاسدار جعفری و ادعاهای بی ربط اش و تلاش برای محو آثار خالی بندی و غلط زیادی
*عجله رژیم در اعلام مرگ سفیر سابق، انتقاد برادر سفیرسابق، حساسیتها به مساله ربوده شدن او
*حادثه ناگوار حج، فرصت طلبی رژیم برای معجزه سازی توسط «شهید» و نکته ها
*حرفهای خامنه ای در جمع فرماندهان سپاه، «نقشه راه» برای همه
*سوالی که مسلمانان باید از خود بکنند: آیا چنین خدایی را می شود دوست داشت؟
*بازی تازه خامنه ای و خوابی که سپاه پاسداران برای فردای مردم دیده: ایست بازرسی
*شخصیت حقوقی پایدار دولتها و پیگیری حقوقی جنایت 10 شهریور 92
*تایید برجام توسط خامنه ای، برد و پیروزی برای دولتیان، عزا برای نعّاران حفظ خط قرمز رهبر
*عبور از گذرگاه خونین اجتناب ناپذیر است، چون فرماندهان جنایتکار سپاه قدرت مطلق می خواهند
*کباده کشی ظریف، نسیه خوری روحانی، ماتم شریعتمداری، روزگار تلخ و سیاه ولی فقیه سیدعلی
*جنازه های با طراوت و نشاط و بادوام
*همدستی رئیس مجلس با دولت برای کنار گذاشتن مجلس از بحث بر سر توافق تسلیم در مساله اتمی
*ستایشگر سپاه قدس، حالا با ستایش از خامنه ای ، تلاش می کند آبروی رفته را به او باز گرداند.
*وضع مبهم پاسدارای که دستور برداشتن مجسمه آریوبرزن را داده بود
*ریخت و پاشهای اسلام گسترانه رژیم و تودهنی مردم به رژیم با شکستن هنجارهای تحمیلی
*چگونگی برقراری دوباره تحریم ها، به شرحی که سوزان رایس داده است.
*قلّاده بر گردن رژیم درنده خو، بر مردم ایران مبارک باد
*کاسبی و بهره برداری خامنه ای از جنازه گردانی
*مکتب فاجعه آفرین خود محوربینی لبریز از بلاهت فرماندهان سپاه و دست اندر کاران رژیم و ضربه ای که در راه است
*تصادفی طاغوتی، در رژیم لاهوتی
*ایسنا آیت الله صافی را بالا برد، اما خامنه ای در سفر به قم به او اعتنا نکرد
*آیا آمریکا همان بازی را با رژیم می خواهد بکند که با مجاهدین کرد؟
*پوزه بند رهبر برای منتقدان و پذیرش افسار خوردن نظام
* آنجا که اسلام و مسلمانی سعدی، انسانیت او را می بلعد
*درنده خویی مذهبی در افغانستان و اقدام چشمگیر زنان علیه آن
*اندوه ناشی از فقر و فشار اقتصادی کم نیست، عزاداری در نوروز را هم تحمیل می کنند.
*پاسداران زیاده طلب و بی اعتنایی به رهبر و سلسله مراتب
*مطهری مورد یورش قرار گرفت، اما گند به سر روی نیروی انتظامی منفعل، زده شد
*ضربه خرس طلایی به خرناس کشهای نظام ولایی و حرفهایی از جعفر پناهی
*از سکه افتادن سرداران اسلام و ارزش شهادت در رژیم خر تو خری
*روح روح الله خمینی در کشتار پاریس ظاهر شد
*تلاش فرمانده سپاه برای «جاخالی دادن» در برابر کنایه روحانی
*عکس طناز طباطبایی به اشتباه به جای عکس ریحانه حباری در لحظات قبل از اعدام معرفی می شود
*ایراندختی که از یاد نخواهد رفت
*اولین عملیات جنگی گرانترین هواپیمای جت جنگی علیه اسلامگرایان
*بیانیه سالگرد تاسیس شورا و نکاتی مربوط به رجزخوانی های مسعود رجوی و پیامدهای آن
*فاجعه بار بودن آموزش موسیقی در مهد کودکها از نظر مدیر حوزه های علمیه
*ادعای پوچ وزارت اطلاعات در مورد رهایی قهرمان شمشیربازی
*فرصت طلبی رژیم منحوس برای مصادره مراسم تشییع جنازه شاعری بزرگ
*جنایات بدون مکافات، غزه پیش آدم سوزی ژاپن چیزی نیست
*خودنمایی های روز قدسی سرداران سپاه و آیینه خر تو خری رژیم
*سقوط و فساد سیاسی رهبری مجاهدین در آیینه تحریف اخبار سوریه
*یادداشتی در مورد علت حمله وزارت خارجه فرانسه به مجاهدین
*خنجر و خیانت و چند نکته برای یاد آوری در سخنرانی مهرتابان
* مسعود رجوی، حمایت از داعش در عراق، رقت انگیز، و در «آخر» خط
*یک رویداد فرهنگی – هنری برای لرزندان استخوانهای خمینی درگور
*شکست رژیم در جذب فرهنگی مردم و در جایگزین کردن اسلام به جای ایران
*پاسخ های کوبنده کیومرث پور احمد در مورد عربده کشیهایی که علیه لیلا حاتمی راه افتاد
*شرمندگی لیلا حاتمی از عربده مسلمانان شرور ، لیلا عذر خواهی نکرده
*تکذیب ادعایی در چرند بافی شلغمکارانه
*بی تدبیری دولت تدبیر و تدبیر ظریف یک پاسدار
*گزارشی تلویزیونی در مورد «ازدواج موقت» در ایران
*مستندی در مورد چگونگی کشتار کمونیستها در اندونزی
*خودت فکر کن کی و کجا روحت را به شیطان فروختی
*بحران روحی مسعود رجوی و برخورد مناسب با آن
*پیت سیگر ترانه خوان عدالت و آزادی و محبت، درگذشت
*ممنوعیت برگزاری جلسه کانون نویسندگان، ننگ و خفت برای آخوند روحانی
*بعد از نزدیک سی سال دهنکجی و قلدرمنشی دیدن، تودهنی زدن حق است
*چماق و چاقو و اوباش گری حل کننده مشکل منتطق ضعیف مریدان خمینی
*حاصل مکتب رجوی، فضولات انباشته بر ذهن و جاری برزبان مریدان
*نپذیرفتن اشتباه و عزم راسخ مسعود رجوی در به کشتن دادن مجاهدین تا آخرین نفر
*پاسخی به اوباش «ترانه خوان گروه هنری ارتش آزادیبخش و سیمای آزادی» مسعود و مریم رجوی
*تبریک به عمه «رئیس جمهور برگزیده مقاومت» و به عمه «رهبر مقاومت»
*... ترانه ای بر روی حکایتی از دفتر پنجم مثنوی – شهید راه
*اهانت محمد علی شیخی به مرضیه در جلسه یی با حضور مهدی ابریشمچی
*نکته یی برای یاد آوری –2
*سالگرد در گذشت مرضیه، و آنچه باید گفته می شد و نشد
*نکته یی برای یاد آوری
*واقعیت گریزی و خودمحور بینی رهبری، زمینه ساز کشتار مجاهدین در اشرف
*آیا زمان افسار زدن به سپاه پاسداران فرا رسیده است؟
*خدا در کنار جلّادان در اشرف و شادی و شعف از پاسداران از شقاوت
*شباهت ها با روش آمریکایی و اصولگرایان رژیم، در کار رهبری مجاهدین و ضرورت انتقاد از خود
*تغییر رویکرد به مفتریان بعد از بیانیه تفصیلی
*یادداشتی بر انتقاد اسماعیل وفا یغمایی
*تاریخسازی مسخره
*آیا فروغ جاویدان با تاکتیک دیگری می توانست پیروز شود؟
*کالبد شکافی یک فاجعه: بهای سنگینی که مجاهدین برای خواست رهبری می پردازند
*بحث تلخ دیگر، در مورد بیاینه تفصیلی شورا
*نقش رژیم و تعصب مذهبی – ناموسی، در جنایات فجیع علیه زنان
*سپاه خامنه ای را «آیت الله عظمی» کرد و جای «شاهنشاه آریامهر» نشاند
*تایید و بهره برداری بیانیه تفصیلی شورا، از مقاله توطئه گرانه مهدی سامع
*بیانیه تفصیلی «شورای ملی مقاومت» و تحریفات مربوط به اخراج خودسرانه من
*اگر آدم حرفی زد و بعد حاشا کرد چه معنی می دهد
*روحانی حلقه اتصال در بالا و با کلیدی برای گشودن دری در بن بست
*بیانیه تفصیلی شورا، و یاد آوری «علی الحساب» من
*دلیل نامربوط بودن ارتباط حمله موشکی به لیبرتی با استعفای روحانی وقصیم، در سخنان مریم رجوی
*نکاتی برای یاد آوری و توجه در پیام اخیر آقای رجوی و آن بمب ساعتی
*اولین نتیجه گیری ها از پایان یافتن نمایش انتخاباتی و پیام ها
*یک تقلب برای منحرف کردن افکار عمومی از یک اقدام بیشرمانه شورا
*موقعیت جدید کاندیداها و تغییر درصد احتمال پیروزی آنها
*آلت دست رهبری مجاهدین و شریک پرونده سازی های بیشرمانه برای ترورشخصیت توسط آنها نشوید
*نکات مهم در استعفا نامه دو عضو با سابقه شورا
*از کجا به اینجا رسیدیم
*ضرورت همبستگی و اعتراض در برابر قلدرمنشی و نسق گیری رهبری مجاهدین
*با رد صلاحیت رفسنجانی، به احتمال زیاد،چماقدار سابقه دار رئیس جمهور آینده است
*اعتراف ریشهری به مسخره بودن آخوندها در نظرمردم در ایرانِ قبل از انقلاب
*اعتراف قالیباف به چماقداری از زمان «دارو دسته شهید بهشتی»
*انتقادهایی از حضرت «سر»:ارزیابیهایی غلط،خشم و توّهم و حرفهای بی پشتوانه
*مجاهدین در تله، اشک تمساح ریختن آمریکائیها و جان کری
*تکبرّ بلاهت آور و بلاهت ویرانگر
*اضطرار احمد توکلی و قدرت اجتماعی اقشار ضد مقام رهبری
*افزایش دین گریزی و بی خاصیتی هزینه های کلان نماز خوان پروری
*ادعای بی ربط لابی کردن برای اسکار، دریافت تودهنی سنگین
* تکثیر روح و منش مادر طریق الاسلام
*ادعاهای نامربوط فرمانده سپاه در مورد جنگ ایران و عراق پاسداران
* روی دیگر سکه قلنبه گوئیهای ابلهانه پاسدار سلامی و هلهله ها و عربده های 9 دی
*مسئولیت فراموش شده در مصاحبه بنی صدر
*اشکهای عزاداری محرّم، حیات بخش انگلها
*ادعایی بی ربط در سالگرد مرگ «تام جی اندرسون»
*افتخارات گندیده در رژیم گندیده
*زهر فرار حزب اللهی به اسرائیل و حرام شدن شیرینی پهباد پرانی
*روزهای تلخ و سیاه رفسنجانی، مرد قدرتمند دسته اشرار
* بحثهایی«علمی» که اپوزیسیون توجهی به آنها و اثرات آن در جامعه نمی کند
*پایان اجلاس غیر متعهدها، حاشیه ها و مشکل بقای رژیم
*هدیه مدال المپیک به مادر برای حفظ آن از مصادره شدن
*اعتراف آخوند علی اکبر محتشمی به انزجار مردم از روحانیت
*اگر وزیر اطلاعات دروغ نگفته باشد، از این خوشتر نباشد
*عربده و ارعاب ناتوان از مهار جامعه پویای ایران
*آن خشم و خروش به خاطر دست دان عادی و این ماستمالی کردن «دستمالی» زیرآبی
*مقدس های تاریک اندیش و خود محوربینان، بیگانه با مردم
*احترام بی مورد به «مقام امنیتی» و بی تقاوتی به یک بی شرم
*دیپلماسی گوساله ها و مصادره پیشاپیش اسکار توسط وزارت ارشاد
* نمایش خشم و عصیان، با نشان دادن پستان عریان
*خشم و درماندگی مالکی، علت محاسبه تعویق ضرب الاجل بستن اشرف از نوامبر
* تعویق تاریخ تعطیل کردن کمپ اشرف،آغازی برای حل مسالمت آمیز مساله
*مشت محکم روزگار بر پوزه پاسدار توّاب ساز
* آمادگی به کشتن دادن میلیونها نفر ویژگی دین و مذهب پاسدار سلیمانی
*جنازه یی در راه سفارت آمریکا در امارات متحده عربی
*نقدی بر مقاله «میرحسین موسوی نخست وزیر آینده؟»
*تمجید از نیروی قدس سپاه، تحریف حقیقت و خدمت به رژیم
*کشف طرح تروریستی رژیم در آمریکا، « امداد غیبی» برای مجاهدین
*پناهجو شدن اشرفیها خبری خوب اما با کاستی ها و ابهامات
*بازی چرخ بشکندش بیضه در کلاه
*اختلاف در ارزیاببها و رشد افقی شجره طیبه
*شهیدان 19 فروردین اشرف دفن شدند، سوالها و حرفهایی که می ماند
*درگذشت مجاهدی سخت کوش و صمیمی و تصویری از آینده
*غوغا و دروغ و بیشرمی منفور
*با یک تیر چند نشان زدن خاتمی در تقدیر از آمنه بهرامی
*سخنان دبیرکل سازمان ملل روزنهً امیدی بر حل مساله اشرف
*در ضرورت توضیح واضحات
* چالشها و نمایشها در بستر شمارش معکوس برای تعیین تکلیف قطعی اشرف
* نگاهی به فیلم جدایی نادر از سیمین
*رژیم در سالگرد مرگ خمینی
*اعتراف ناخواسته دکتر قصیم در تلویزیون بی بی سی
*اعتراض من به قلدرمنشی بود
*شانتاژ، برچسب زدن، پرونده سازی، ارعاب و گرایش حذف منتقدان، یعنی همین
*کدام آرمان، کدام آرمان گرایی؟
*بیا بیا گفتن روش امام حسین نبود
*خواست انتقال از عراق باید در صدر خواستهای خانم رجوی قرار بگیرد
*رضا پهلوی، توّهم و توهین به شعور مردم
*آنچه برای آیت الله های مرتجع مهم است
*مفهوم ارزیابی ها و نتیجه گیری های فرماندهان سپاه در آینه عملکرد رژیم
*تشریفات محمد رضا شاهی و تشریفات ولایی و حزب اللهی و سبزاللهی
* عبور کشتی جنگی سید علی از کانال سوئز و تأملی در روش مسالمت آمیز مبارزه
*هاشمی غیرتت کو، فائزه عفتت کو، و پرونده سازیها
*راهپیمایی 25 بهمن، حاشیه ها، پیامدها
*جشنواره فجر مثل داروخانه یی شد که نفت می فروشد
*اپوزیسیون نباید از موسوی و کروبی دنباله روی کند
*بینش مهمل و حرفهای مهمل خمینیستها
*خامنه ای یک متهم به شرکت در ترور حریری رابه درجه سرلشکری ارتقاء داد
*شروری در صف اوپوزیسیون
*زین العابدین دیکتاتور تونس، ذلیل شد
*جنایات بی قتل واندوه انباشته در آنسوی خبرها
*جنگ روانی - جاسوسی اسرائیل و رژیم
*افشاگری و ابرازنفرت ایرانیان به رژیم، واکنش مناسب به فرصت طلبی وزارت اطلاعات
*سکوت در برابر ظلم بزرگ به جعفر پناهی، سرافکندگی برای اهالی سینما خواهد بود
*مسخرگی آخوندی، جنایات خدایی
*مسخره گی های عاشورایی و ستایش و ترویج خشونت در رژیم آخوندی
*رویارویی جنایتکارانه مذهبی سلفی- شیعه در ایران را باید محکوم کرد
*قدرت نمایی بلاهت بار احمدی نژاد، ضربه یی به نظام ولایی
*بساط ارتجاعی مرجعیت و آخوندیسم را باید در ایران جمع کرد
*جبّاریت رژیم علیه اهل سنت ، زمینه ساز ورود القاعده به ایران است
*لرزه های اضطراب، در نعره های اقتدار
* شاید مجید شریف پیش ما بود اگر اینترنت مثل امروز بود
*اجیر کردن عامل برای قتل فرزند، دستارود تعلیمات آخوندی و احکام شرعی
*آخوند مسخره از اخوان مسخره
*حکمت مستراحی و شخصیتهای مستراحی
*جنایت و رذالت از یک منشأ به بهانه های متفاوت
*مراسم عقد در سرقبر، تجلی مرده خوری آخوندهای مردم ستیز
*انفجار در پادگان سپاه، در آستانه سفر حاج محمود به لبنان
*ادعاهای متناقض، شاهدی بر پوچی ادعای پیروزمندانه بودن پایان جنگ
*اهانت به قرآن، غوغای بوزینگان و عربده فرومایگان در ایران
*صف آرایی در برابر رهبر: جبهه هواداران رئیس دفتر
*اتهام زنی و «گند زنی» بین جناح‌های متخاصم: کشتن خواهر پاسدار مشفق در جاده مشهد و...
*آغاز به کار «مشا نیوز» و اتهام «پوتینیسم» به حاج محمود
*جلوه یی از هویت و هنر مردم: گفتگوی عاشقانه به زبان آذری و به شعر
*شیطنت های خلاف اسلام با اجرای «نیمه رپ» به لهجه اصفهانی
*«مرض موت» لاعلاج رژیم خمینی ساخته به رغم سه دهه جنایت برای بقا
*سالروز بمباران اتمی هیروشیما، فراموش کردن قربانیان جزغاله شده توکیو و بیش از 60 شهر دیگر
*حنجره یی که خاموش شد، صدایی که ماندگار است
*تقابل مردمکشان خمینیست دو جناح، افشاگرخیانتها و جنایتها
*جند الله دوگام به پس یک گام به پیش
*تعارف کم کن و بر مبلغ افزا
*خفّت خمینی در حیات و خواری او بعد از مرگ و بی آیندگی رژیم
*رپ «کافران بی نام» در هجو نوحه‌های ام القرای اسلام
*سه هزار آقا زاده در حال تحصیل در بلاد کفر
*به چنین مجلس و بر کرّو فَرَش باید ...
*ناگهان دهها «پیکر مطهر» در نماز جمعه !
*داس اسلام همچنان زندگی آزادگان ایران را درو می کند
*بودجه های قرآنی ، گربه های ایرانی
*از این بمبهای اتمی در همه شهرهای ایران منفجر کنید
*مربوط و نامربوط در مصاحبه رضا پهلوی
*بلند آوازه کردن نام ایران، و نه جمهوری اسلامی
*برای جعفر پناهی و یک یاد آوری
*افتضاح در سناریوی دستگیری عبدالمالک ریگی و چند نکته
*موعظه های کنونی میرحسین موسوی و گذشته و آینده او
*سانسور گزارش‌ها تصویریِ «انقلاب اسلامی» نشانه ترس از مردم
*مردم جان برلب رسیده، رژیم جبّار خون ریز و مساله «خشونت»
* بخشوده و نا بخشودنی، به مناسبت در گذشت منتظری
*این سخن را درنیابد گوش خر
*ستاره یی در آسمان هنر ایران و موسیقی آذربایجانی بنام پریسا ارسلانی
*مروری بر تاریخچه تضاد دوجناح: ایدئولوژی متعفن و روشهای کثیف
*دیالوگ انتقادی با سربازان گمنام امام زمان
* آقای نصیبی در کوچه بن بست «علی چپ»
*یاد و خاطره یی از یک خدمتگزار فرهنگی و یک دوست که درگذشت
* یادداشی در مورد لبیک سایت وزارت اطلاعات رژیم، به در خواست «آ مهدی»
*من متهم می کنم، واکنشی به پیام اخیر آقای مسعود رجوی
*اعلان جنگ داخلی توسط خامنه ای،«توزرد»ی سبز و ضرورت آمادگی مردم
*ناگفته هایی از دو« 13 آبان»: چگونه صدای انقلاب به گوش شاه رسید و اشغال سفارت آمریکا
*چه کسی برای مردم فیلم خواهد ساخت اگر آقای نصیبی روزی مسئول سینمای کشور شود
*قضیه شکل اول و شکل دوم، و استحاله قهقرایی آدمها
*بیانیه بیست و هشتمین سالگرد تاسیس شورا، نکته یی و چند سوال
*فوتبال مردانه و فوتبال دوستان لجن
*به بهانه اظهارات یک خانم نماینده مجلس کویت
*اِنافَتَحنا»ی واقعیت گریزان متکبّر
*واكنش پنجم» و واكنش ملاباجي هاي حوزه علميه قم
*سینما و مردم، سینما و آقای نصیبی
*تحقیر ارتش توسط فرمانده کل سپاه و دیگران و واکنش فرماندهان ارتش
*سوالاتی از آقای منتظری و یک یاد آوری به میرحسین موسوی
*اعتراف ناخواسته آخوند ذوالنور بر منفور بودن رژیم
*بورشدن رهبر و سیلی سنگین مردم به سپاه پاسداران در تظاهرات «روز قدس»
*ایرباس در برابر دارائیهای بلوکه شده ایران پیشنهادی سنجیده و به نفع مردم ایران
*تعطیلی آیندگان اقدام شکرالله پا کنژاد و کنگره یی که برگزار نشد
*اراده و اعتراض مردم رهایی بخش خواهد بود، نه فرصت طلبی فرصت سوز اصلاح طلبان
*موضوعی در حاشیه انتخابات و کار مؤثر و مفید ی که آقای رجوی می تواند بکند
*سی سال پيش، « در اين بن بست…»
*رفسنجانی زیرآب ولایت خامنه ای را زد، اژه ای رفسنجانی را به آمریکاو اسرائیل بست و...
*فرار از مسئولیت آقای منتظری و از مرحله پرت بودن آقای کدیور
*تظاهرات پاسخی به روشها و اقدامات غیرقانونی مقامات قانونی
*سه پیام پایانی و جمعبندی رویداد انتخابات و مفهوم الله اکبر دیروز و امروز
*کار موثر و مفیدی که آقای منتظری می تواند بکند
*هشدار! توطئه ای علیه میرحسین موسوی در حال اجراست
*صحنه ای تکان دهنده از رفتن ندا از بین ما و ماندن ندا در فریادها و یادها
*اعلان جنگ خامنه ای و روز غلبه بر ترس
*ابطال انتخابات مشتی به پوزه ولی فقیه و یاسداران جنایتکار است، من از آن حمایت می کنم
*میرحسین موسوی، کروبی سید محمد خاتمی اصلاح طلبان بر سر دوراهی انتخابی تاریخی:
*مخدوش کردن ارزشها، جفا به امام راحل و تایید اقدام تروریستی علیه عربستان، در مناظره موسوی و احمدی نژاد
*میرحسین موسوی از موج خون تا موج سبر و شال سبز
*برای بهمن قبادی سینماگر مردم دوست
*«انقلاب اسلامی و کار نامه ردی روشنفکری»*
*ماهیت کارگزاران فرهنگی رژیم و انقلاب فرهنگی
*ویژگی جامعه ایران در نگرش و واکنش به سقط جنین
*مساله رادیو تلویزیون- تعادل قوا و واقعیتها(3)
*مسأله رادیو تلویزیون- تند روی شاید کرده باشیم اما بیراهه نرفتیم(2)
*خشم رفسنجاني و مرگ احمد خميني*
*مسأله رادیو و تلویزیون، انتقاد به جا و فراموشکاری اختیاری عبدالله نوری(1)
*عطاءالله مهاجرانی ، کشف کرامات خمینی و ستایش از تروریسم و چند یادآوری
*خنده برلسکونی و خشم آرژانتینها
*زیبایی شناسی یک ستایشگر خمینی و اهانت به ایرانیان
*سی سال پیش جوٌ سیاسی چنین بود و خمینی این بود
*سندی از مهندسی اسلامی بنای عظیم ۳۰ سال جنایت که جمهوری اسلامی نام دارد
*تبلیغات بی خدایان در اروپا، آمریکا و کانادا
*جنایت محکوم کردنی و جنایت با اجر دنیوی و اخروی
*یک تیر و دو نشان ارتجاعی خامنه ای و نکاتی برای یاد آوری
*تاثیر عامل فرهنگی بر موقعیت زنان
*خواب‌های پنبه‌دانه‌ای یا زمینه سازی برای جنایت علیه بشریت
*خوابگردی در فراموشخانه زمان
*آخوند وحید خراسانی سنی ستیز، نعل وارونه میزند
*رهنمودهای مهمل رهبر اسلام پناه، زوزه‌های وزیر ارشاد اسلامی
*وزیر ارشاد تهدید کرد هنرمندان خطا کار زیر پا گذاشته خواهند شد
*شورش یک زن جوان هنرمند علیه تبعیض و حجاب ، سیلی دیگری به رژیم ملاها
*حجاب و مراسم گشایش بازیهای المیپک
* این همه فاجعه را خمینی پی ریخت
*میراث خمینی و نگاه حوزوی- حیوانی به زن، منبع و منشأ تبعیض علیه زنان ایران
*صداقت و شهامت آقای دكتر ملكی
*توضيحي در مورد اعتصاب معلمان در سال ۱۳۴۰
*دنیای مراجع تقلید و دنیای شهروندان در هفته معلم
*تغییر حكم آیت الله، از سركوب كردن، به تظلّم
*منطق مردان خدا: سركوب كردن و نفس بريدن