افزایش دین گریزی و بی خاصیتی هزینه های کلان نماز خوان پروری
ایرج شكری

 
خمینی با پیمان شکنی در وعده یی که در سخنرانی بهشت زهرا برای برگزاری محلس مؤسسان داده بود و تغییر دادن روندی که قرار بود برای استقرار قدرت سیاسی بعد از سرنگونی رژیم شاه پیش گرفته شود و سوء استفاده از احساسات مذهبی بخش بزرگی از مردم، از همان آغاز جمهوری اسلامی را به مردم تحمیل کرد و بعد مجلس خبرگان 70 نفری اش - که جای مجلس مؤسسان را گرفته بود-، قانون اساسی آن را نوشت و بعد هم با به راه انداخت ماجرای اشغال سفارت آمریکا، هر صدای انتقاد و اعتراضی را در غوغای تبلیغاتی آن محو کرد و آن قانون اساسی را به «رفراندم» گذاشت و به تایید «امت امام» رساند و به رژیمش و به ولایت و امات خودش بر مردم، شکل قانونی داد. این که با بودن کسانی چون بهشتی و رفسنجانی، خمینی مهندس بازرگان را برای تشکیل دولت موقت انتخاب کرد، برای کسانی که آن روزها را دیده اند، دلیلی روشنی داشت و آن این که در فضای سیاسی آن روزها، انتخاب یک آخوند به  ریاست دولت آن قدر مسخره بود که نه آخوندها و نه خمینی به فکر آن نیافتند. چون خمینی هم این را خوب می فهمید که باید برای جمع و جور کردن اوضاع بهم ریخته بعد از انقلاب کسی را انتخاب کند که ضمن مطمئن بودن از مسلمان و مؤمن بودنش، برای بخش «با سواد » مردم که نظر خوشی به آخوند نداشتند و در ضمن همانها هم بخش بزرگ بدنه دستگاه اداری کشور را تشکیل می دادند که با اعتصاب خود رژیم شاه و دولت بختیار را ساقط کردند، دافعه نداشته باشد. نامزد اولین دوره ریاست جمهوری از سوی، حزب جمهوری اسلامی (جلاالدین فارسی) بود که به خاطر بحث ایرانی الاصل نبودنش کنار گذاشته شد و بعد این حزب حسن حبیبی را معرفی کرد، این در حالی بود که بهشتی و رفسنجانی و خامنه ای از مؤسسان و بنیانگذاران این حزب بودند. این هم دلیل روشن دیگری بر دافعه یی بود که آخوند برای قرار گرفتن در بالاترین مقام سیاسی کشور داشت.
 بازرگان خواهان اجبار در حجاب برسر زنان کردن و اجبار در به نماز خوانی واداشتن کارکنان دولت نبود.  البته بد نیست یاد آوری شود که اگر چه بازرگان یکبار که در پیام و گزارش تلویزیونی خود به مردم، وقتی به آیه یی از قرآن اشاره کرد و آنرا تفسیر کرد، اضافه کرد که:«البته نخست وزیر نباید تفسیر قرآن بکنه ولی مگه ما چیمون مثل آدمیزاده که این باشه»(نقل به مضمون) اما وزیرخارجه دوران نخست وزیری وی، جناب دکتر ابراهیم یزدی، تحصیل کرده آمریکا، برای دیپلمات ها و مدیران وزارت خارجه  جلسه تفسیر قرآن می گذاشت و آنها را «چار زانو» روی زمین (در سالن) می نشاند و برای آنها سوره  «التکاثر» و... را ترجمه و تفسیر می کرد. در آغاز دوران سیاه این حکومت مذهبی آخوندی، زمانی که مرتجعی مثل محمد علی رجایی، در پست نخست وزیری قرار گرفت، دستور تعطیلی کار در همه جا در زمان نماز ظهر را صادر کرد و در اداره ها و سازمانهای دولتی، آخوندی هم به عنوان پیشنماز برای برگزاری نماز ظهر به جماعت، تعیین شده بود و انجمن های اسلامی هم گزارش دهنده غیبت کارمندان در نماز جماعت به مقامات بالا بودند که می توانست به پرونده سازی برای «پاکسازی» آنان بیانجامد. خمینی این امام و پیشوای مرتجعان، در آن ماههای آغازین تکیه زدن بر قدرت که نیروهای پیشرو وکمونیست ها حضور فعال در جامعه داشتند و موضوع و هدف مبارزات مردم را آزادی و برابری و قطع وابستگی سیاسی و اقتصادی به «امپریالیسم جهانی به سرکردگی آمریکا» و کوتاه کردن دست غارتگران داخلی و خارجی از دارایی و ثروتهای متعلق به مردم می دانستند و برای آن تبلیغ می کردند، در سخنرانیهایش در برابر مریدان و مقلدان و مردم محرومی که به غلط او را نجات بخش و اعتبار و عزّت دهنده خود یافته بودند، دائما تکرار می کرد مردم ما برای اسلام جوانهاشان را دادند و خون دادند نه برای این که «کشورشان مثل سوییس بشود». سید روح الموسو الخمینی، به صراحت اعلام می کرد که اقتصاد مال الاغ است و مردم اسلام را می خواهند. او همچنین معتقد بود که «ما ملت گریه سیاسی هستیم» باید برای سید الشهدا گریه کنیم؛ این گریه ها مارا نجات داد! یکسال و چند ماه بعد از تکیه زدن به قدرت، خمینی انقلاب فرهنگی راه انداخت و دانشگاههای کشور را تعطیل و شروع به تصفیه استادان و دانشجویان دگراندیش و نیز کتابخانه های کشور از کتابهای «ضاله» کرد و می خواست که دانشگاههای کشور را اسلامی و مثل حوزه بکند. در روند همین اسلامی کردن بود که لطمه فاجعه باری هم به آرشیو فیلم ایران زدند و بنابر خبری که خودشان اعلام کردند، بعد از تفکیک فیلمها، 42 کامیون فیلم آرشیو فیلمخانه ملی ایران را که خلاف شرع یافته بودند، با به بیابان برده و به آتش کشیدند.
 بعد از دو سال که باز گشایی دانشگاهها(ابتدا در رشته پزشکی که نیاز مبرم به آن به خاطر جنگ وجود داشت)، شروع شد، در مورد قبول شدگان در کنکور تحقیقات محلی به عمل می آمد - از جمله  این که فرد مورد تحقیق، نماز جمعه میرود یا نه و آیا هوادار «گروهکها» بوده یا نه - و اگر از سوی بسیج و امام جمعه مسجد محل گزارشی مبنی بر این که قبول شده کنکور از معتقدان و حامیان رژیم نیست داده می شد، در دانشگاه پذیرفته نمی شد. اگر چه کنکورها و آزمون ها در برگیرنده  سوالات مربوط به «بینش دینی» هم بود که درست به یادم نیست که این سولات در طی مصاحبه پرسیده می شد یا به طور کتبی. می دانیم که در این سالهای سیاه،« اسلامی» ها، گذشته از تعقیب و کوبیدن سرِدگراندایشان دارای گرایشهای سیاسی مختلف، به بخش بسیار گسترده مردم عادی هم به خاطر تحمیل معیارهای ارتجاعی خود توهین و ستم بسیار روا داشته اند که ریختن مزدوران رژیم به جشها و میهمانی ها، از اقدامات همیشگی در ارعاب و سرکوبی بوده است. آزار و توهین به زنان به بهانه بد حجابی، از جمله فروبردن پای آنها در کیسه های پر از سوسک از اقدامات «مردان خداجو»ی مرید خمینی بوده است. فروبردن پای زنان(زنانی که به جرم بد حجابی یا شرکت در میهمانی هایی که خلاف شرع تشیخص داده شده بود دستگیر می شدند) در کیسه پر سوسک، در تبلیغات انتخاباتی از سوی احمدی نژاد به عنوان اقدامی که جناح رقیب زمانی که جناح غالب بود به آن مبادرت می کرد، یاد آوری شد. فروبردن پونز روی پیشانی دختران بد حجاب که زمانی باکشیدن روسری روی پیشانی بدحجاب و تثبیت آن انجام میشد، هنوز توسط گروههایی درنده گله سگهای حزب اللهی انجام می شود. کشیدن تیغ به لبهای زنان و دختران آرایش کرده و قیچی کردن کروات مردان، در سالهایی که اکنون بیش از دو دهه از آن دور شده ایم، از کارهایی بود که خبر آنها «دهان به دهان» شنیده می شد. در آغاز فیلم «زندگی خصوصی»  که ماجرای آن در سالهای اخیر اتفاق می افتد، صحنه ای از فرو کردن پونز به پیشانی یک «بدحجاب»، باز آفرینی شده است *.
انواع روشها برای تزریق ایمان اسلامی
تهدیدها و سرکوبگریها، همچنان که همه می دانیم در تما این سالهای سیاه در زیر آسمان سنگی جمهوری اسلامی همراه بوده است با انواع تبلیغات برای اسلام و قرآن و جان انداختن ارزشهای آخوندی و پرورش «الله اکبر» گو و نسل عاشاقان «اهل بیت عصمت و طهارت » و عزاداران حسینی، چنان که برای کودکان شیرخوار هم مراسمی به اسم «شیرخوارگان حسینی» برگزار می کنند. تبلیغات خدا پرستی به سبک آخوندی در مدارس گاه قربانیانی هم به جا گذاشته است. 21 سال پیش روزنامه رسالت که خود به یکی از جناحهای متحجر رژیم تعلق دارد، در گزارشی در شماره ۱۸ دیماه ۱۳۷۰ از میزگردی که همین روزنامه در مورد علل قتل و خودکشی ترتیب داده بود، تهیه کرده بود، از قول یک بازپرس ویژه قتل- شرکت کننده در آن میزگرد-، در مورد:« فهم نادرست از یک موضوع دینی» به عنوان علت و انگیزه خود کشی نوشت:« به عنوان مثال در یکی از دبیرستانهای تهران، به فاصله ده روز سه  دختر دانش آموز با پرت کردن خود از ساختمان مدرسه خود کشی کرده بودند. در تحقیقات مشخص شد که دو معلم امور تربیتی صبحها با سخنرانیهای پی در پی در این مدرسه در مذمّت و پوچی دنیا به تفصیل سخن می گفتند و حتی با بردن دانش آموزان به بهشت زهرا، آنان را در قبر می خواباندند و عکس هم گرفته بودند. این دختران به دلیل فهم نادرست از یک موضوع فلسفی و تأثیر پذیری از یک بد آموزی مذهبی تحت عنوان عشق به خدا و عدم تحمل دوری او، دست به خودکشی زده بودند و این کار را در وصیتنامه های خود به تفصیل نوشته بودند. بازپرسی که این مدرسه را مورد بازدید قرار داده بود، در گزارش خود، جوّ خودکشی را این مدرسه را بسیار بالا توصیف کرد و اظهار داشت حداقل چهل نفر از دختران این مدرسه قصد خودکشی دارند. البته پس از این ماجرا به جای این که معلمان را جا به جا کنند، همه [آن] دختران دانش آموز را از آن مدرسه پراکنده و هر کدام را به مدارس گوشه و کنار تهران منتقل کردند». سفرهایی هم با نام «راهیان نور» راه می اندازند و دانش آموزان و دانشجویان را به مناطق عملیات جنگی می برند، نه با هدف تقویت احساسات میهن پرستانه که در واقع آخوندها آن را مخرّب ایمان مذهبی و به زیان پایگاه استوار بر جهل و تعصبات دینی خود می دانند، و جنگ «رزمندگان اسلام» با کفر، که جنگ برای «رفتن به کربلا» و بعد «فتح قدس از راه کربلا» بود، از آن نیرو نمی گرفت، بلکه در آنجا توضیحاتی داده می شود و احتمالا نوحه یی هم خوانده می شود تا مساله «شهادت رزمندگان اسلام» بیشتر برای بازدیدکنندگان زنده شود و آنها به خاطر بسپرند که برای «جمهوری اسلامی» چه خونها داده شد و چقدر همه باید به معیارهای رژیم پایبند باشند. هدفی  که رژیم در داخل شهرها با ارعاب مردم توسط  نیروی انتظامی و با گشت ارشاد و با مزدوران لباس شخصی و بسیجی، دنبال می کند. این کاروانهای راهیان نور، در موارد متعدد با تصادف های دلخراش همراه بوده و راهیان نور را راهی گور کرده و خانواده ایشان را داغدار. یکی از آخرین نمونه های تصادفهای دلخراش «راهیان نور»، در مهرهاه سال جاری رخ داد که 26 دانش آموز دختر از شهر بروجن، کشته شدگان آن حادثه بودند.
مسجد سازی  فراوان با هزینه های بسیار
در طول سالهای سیاه و سنگین و ننگین حیات رژیم روضه خوانها، مساجد بسیاری ساخته شده و می شود، پولهای فراوانی برای «قرآن خوان» پروری و نوحه خوان پروری خرج شده و می شود، اما اخباری از نگرانی اسلام پناهان از گسترش دین گریزی و خدا گریزی جوانان در لابه لای اخبار به طور مکرر دیده می شود. در مورد افزایش پولی که در این زمینه هزینه می شود ذکر چند نمونه از سخنان دست اندرکاران رژیم گواه این امر است:
- سایت بهار نیوز 6 آذر ماه (سال جاری) به نقل از مشاور شهردار تهران و رئیس مرکز فعالیتهای امور دینی شهرداری تهران که آخوندی به نام ناصحی است نوشت:« به گزارش ایسنا، حجت الاسلام ناصحی در مراسم کلنگ زنی احداث ۵ باب مسجد در این منطقه -که بطور پایلوت در محله شاد آباد برگزار شده بود-، افزود: مرکز فعالیت‌های دینی شهرداری تهران در طول ۷ سال اخیر به امورات تعداد ۲۰۰۰ مرکز مذهبی رسیدگی مي‌کند، بطوری که با تدابیر دکتر قالیباف در سال جاری اعتباری بالغ بر یکصد میلیارد تومان به امر توسعه، تجهیز و بازسازی این اماکن اختصاص پیدا کرده است». این آخوند اضافه کرد:« در نشست اخیر شورای شهرداران مناطق، قالیباف تأکید داشتند که مي‌بایست تا اوایل سال آینده تعداد ۷۲ زمین اهدائی برای احداث مساجد به ۲۰۰ قطعه افزایش یابد تا شهروندان برای انجام امورات دینی و مذهبی خویش دغدغه ای نداشته باشند».
-اوائل بهمن، محمد بنیادی «مدیر کل قرآن عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش»، در اظهاراتی که در چند سایت رژیم منعکس شد، گفت:« اعتباری بالغ بر 100 میلیارد تومان برای توسعه مدارس قرآنی درنظر گرفته شده است و تا سال آینده تعداد مدارس قرآنی به 500 هزار می‌رسد».
- خبرگزاری تسنیم 11 اسفند گزارش داد:« علی سرابی, قائم‌مقام شورای عالی قرآن و رئیس هیئت مدیره اتحادیه تشکل‌های قرآنی کشور در گفت‌وگو با خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم ، درباره بودجه نیم‌درصدی قرآن گفت: کل بودجه‌های قرآنی که به دستگاه‌های مختلف برای انجام فعالیت‌هایی چون مسابقات و آموزش‌های قرآنی و امور تبلیغی‌ ترویجی پرداخت می‌شود، شاید به حدود بیست تا سی میلیارد نرسد؛ این در حالی است که آن مبلغی که از بودجه نیم‌درصد تخصیص پیدا کرد رقمی در حدود 200میلیارد تومان بود که بیش از پنج برابر بودجه سنواتی دستگاه‌ها بود که رقم قابل توجهی است. سرابی در ارتباط با برنامه‌هایی که برای هزینه‌کرد این بودجه به تصویب رسید، تصریح کرد: برنامه‌ها کمابیش برنامه‌های جامعی بود؛ شورای توسعه فرهنگ قرآنی و نیز هرکدام از کمیسیون‌های آموزش عمومی، تبلیغ، ترویج و پژوهش چند ماه کار کردند و برنامه‌های جامعی را که تمام فعالیت‌های قرآنی را به نوعی پوشش می‌داد، به تصویب رساندند. ».  این بودجه نیم درصدی، باید همان بودجه یی باشد که سایت دولت در کارنامه سال نود دولت احمدی نژاد، در شمار اقدامات انجام شده آورده است و آن  عبارت است از« تصویب اختصاص 5/0 درصد بودجه های جاری و عمرانی کشوربه مسایل قرآنی». در ضمن از نمونه هایی که ذکر این نکته هم روشن است که تشکلهای متعدی که برای تبلیغات قرآنی و ... به وجود آمده است، خود « دفتر و دستکی» دارند که طبعا هرکدام از آنها برای خود هزینه ای دارند که به احتمال زیاد خارج از بودجه «قرآنی» در نظر گرفته شده است و چون زائده و غده یی چسبیده به دستگاههای اجرایی، به کار مشغولند.
- سایت دولت در کارنامه خود برای سال 90، در زمینه « اقدامات پرورشی و تربیت بدنی» از جمله اقدامات زیر را آورده است:
 ایجاد 10 هزار مدرسه قرآنی و افزایش آن به 20 هزار مدرسه در سال 90
•سامان دهی فعالیت های قرآنی کشور با 1 هزارو700 میلیارد تومان
•تألیف 83 عنوان کتاب خودآموز قرآن
•تصویب احداث 400 باب نماز خانه و کتابخانه و 100باب سالن ورزشی با همکاری استانداری ها در راستای طرح احداث 2 هزار باب نماز خانه و کتابخانه
•آغاز احداث 20 هزار نمازخانه و کتابخانه در مدارس کشور
•تصویب اختصاص 5/0 درصد بودجه های جاری و عمرانی کشوربه مسایل قرآنی
 اعزام 600 هزارنفر فرهنگی و دانش آموز در قالب کاروان راهیان نور به مناطق عملیاتی 8 سال دفاع مقدس. در حالی که شرکت کنندگان در سال87 تنها 30 هزار نفر بوده و در سال 88 این رقم به 300 هزار نفر افزایش یافته است و برای سال 90 اعزام یک میلیون و دویست هزار نفر هدف گذاری شده
- چند سال پیش از این هم حسین صفار هرندی وزیر ارشاد وقت احمدی نژاد از 20 برابرشدن بودجه های قرآنی وزارت ارشاد خبر داد و یاد آور شد که « بودجه اي كه مركز ترويج فعاليت هاي قرآني وزارت فرهنگ و ارشاد دارد، بودجه اي معادل يا حتي بيش از معاونت هاي اين وزارتخانه است» و خود او تاکید کرد که « اين در حالي است كه بسياري از دستگاه هاي ديگر نيز فعاليت هاي قرآني دارند.
گریز از دین و شرم از نماز خواندن
اما برخلاف این همه دستگاه و این همه تشکیلات و هزینه و ریخت پاش، از برخی اظهارات و گفته ها در لابه لای خبرها، چنین پیداست که دین گریزی در بین جوانان رو به گسترش است و حتی «نماز خوان» بودن باعث شرمندگی است و خیلی از نماز خوانها مایل به «ابراز» آن نیستند و اگر آنچه را که در 30 دی سایت بازتاب نوشته بود بپذیریم حتی «حوادث سال 1388 و استفاده حداکثری از دین و باورهای مذهبی برای مقابله با معترضان، موجب شد تا بی دینی به صورت یک سونامی در میان جوانان درآید، به نحوی که اکنون تعداد زیادی از افراد عدم التزام خود به رفتارهای دینی و حتی عدم باور خود به خدا را به صورت علنی در شبکه های اجتماعی ابراز می کنند». مبارک است این سونامی. امید که با امواجی چنان بلند و پرقدرت برآید که با حوزه علمیه و «مرقد امام راحل» بدتر از آن کند که  سونامی در اندونزی و ژاپن با خانه های مردم و ماشینهای پارک شده در خیابان کرد. حالا شاید ارزیابی نویسنده مقاله بازتاب مبالغه آمیز باشد، شاید هم نه. اما آن چه گفتم از لابه لای اخبار و گفته ها می شود فهمید، نمونه های متعدد دارد. مثلا خبرگزاری فارس مصاحبه یی داشت با ده نمکی در مورد آخرین فیلمش «رسوایی» که به نظر می رسد فیلمی است باهدف منزه و پاک و قابل اعتماد نشان دادن «روحانی» و آخوند که روشن است که مورد انزجار مردم هستند. در جایی در این مصاحبه ده نمکی گفته است« اینکه ما جوان ها را متهم به دین گریزی کنیم و بگوییم مسجد نمی آیند پس نسبت به آنها مسئولیتی نداریم شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت است» ده نمکی در پاسخ به سوال دیگری در مورد این که «روحانی» فیلمش با مردم ارتباط تنگاتنگ دارد در حالی که در شهرهای بزرگ ارتباط مردم با روحانیت متفاوت است گفته است:« اتهامی که به جوان ها در شهرهای بزرگ زده می شود دین گریزی است، چون روحانیون ما در شهرهای کوچک و روستاها مثل مردم زندگی می کنند [...]شاید یکی از دلایل دین گریزی جوان ها همین امر باشد». منظور او «همین امر»، تفاوت زندگی روحانیون با مردم در شهرها بزرگ با مردم است که در همین مصاحبه یاد شده به طور سربسته و استعاره یی از آن با عنوان «شیشه های دودی» که و سبب فاصله روحانیون با مردم است یاد کرده که منظورش، ماشین های گرانقیمت با شیشه های دودی رنگ (و شاید در مواردی هم ضد گلوله) است.
الهام نداف تهیه کننده فیلم «سر به مُهر»- که وزارت ارشاد به دلیل «برداشت نادرست» از آن به مدت یکسال حاضر به دان اجازه ساختت به آن نبوده است-، در حرفهایی که سایت خبر آنلاین نقل کرده گفته است: «این فیلم را ساختم برای اینکه برخی از افراد شهامت ابراز نماز خواندن را ندارند. این دلیل اصلی بود، اینکه یک آدم به دلایل مختلف شهامت ابراز نماز خواندن را ندارد.  ...  در جامعه امروز و در میان جوانان ابراز به دین‌داری کار ساده و راحتی نیست. برخی از افراد در ابراز به دینداری خجالت می‌کشند». حال علاوه بر این موارد، اگر آنچه  شیخ قرائتی گفته، درست باشد، معلوم می شود که تمام تلاشها و انقلاب فرهنگی و تصفیه کتابخانه های کشور و بکارگرفتن سانسور شدید در مطبوعات و در تولیدات سینمایی و موسیقی و استفاده انحصاری از رادیو و تلویزیون؛ برای از بیخ و بن «اسلامی» کردن ایران و مردم ایران، و در ضمن خندیدن به ریش علم و نشاندن حوزه برسر دانشگاه؛ همه به باد رفته است. قرائتی که  به نظر من اورا به لحاظ تبلور «فضل و علم» ویژه آخوندها باید بعد از ملاحسنی قرار داد و مثلا اگر ملاحسنی«جواهری» باشد مثل «دریای نور» بر تارک نظام عمامه داران او مثل «جقه» یی از الماس و زمرد بر سینه آن است، در سخنانی «رنجنامه» گونه، «دردمندانه» گفته است:« يكی از اساتيد دانشگاه از دانشجويان خود خواسته است كه آيات قرآن را در متن پايان‌نامه و تحقيقات خود نياورند بلكه در پاورقی بياورند تا ارزش علمی كارشان كم نشود». برای اهمیت موضوع باید توجه داشته که دانشگاههای کشور علاوه بر تصفیه گسترده در « انقلاب فرهنگی» و اخراج استادانی که برچسب «طاغوتی» یا «غرب زده» خورده بودند، و جایگزین شدن ریشوها و شریعت پناه ها به جای آنها، همیشه تحت نظارت و تصفیه و اخراج استاد و دانشجو به بهانه های گوناگون بوده  است. سخنان قرائتی این آخوند ضد علم که قبلا گفته بود کتاب نمی خواند و آنچه هم  که مربوط به اخبار است فقط خلاصه آن را می خواند، توسط خبرگزاری (بین المللی)قرآنی رژیم - ایکنا (تشکیل شده از حرف اول کلمات تشکیل دهنده اسم آن در انگلیسی «اینترنشنال قرآن نیوز ای جنسي »! است) گزارش شده، خواندنی است**. یکی از نظر مسائلی که مورد تاسف اوست، مسائلی که نشان دهنده ناتوانی رژیم ملاها در کنترل جامعه پویای ایران و ناتوانی آن در تحمیل معیارهای ارتجاعی آخوندی به آن است و یکی هم در مورد شناختن افکار مهمل و گندیده او که یکی از چهره های رسانه ای رژیم و با برنامه آموزشی در تلویزیون در طی سالیان دراز این سالهای سیاه سنگین و ننگین نظام آخوندی بوده است و هنوز هم برنامه تلویزیونی دارد و وراجی می کند. در سخنرانی مورد اشاره به قرائتی گفته است هرجا دانشگاه بیشتر است، جرم و جنایت هم بیشتر است!
اما طنز گزنده یی که آن هم نشانه روشن شکست ویرانگر برای آخوندهای متکّبر مستبد متحّجر است، آخوندهایی که موسیقی و ورزش و هنرهای نمایشی را در آغاز یا ممنوع کردند یا با هزار مانع روبه ساختند، آخوندهایی که بیش از سی سال با گله های اوباش وبا مزدوران نیروی انتظامی به آزار و اذیت زنان پرداختند  و با ایراد گرفتن از لباس و آرایش آنها به ضرب و شتم آنها در خیابان و بازداشت و بردن به پاسگاهها و کلانتری ها پرداختند، اوقاتشان را تلخ و چشمانشان را اشکبار کردند، این است که در جامعه یی با انواع «معیارهای اخلاقی» و رفتاری و این همه فشار، کشتی رژیم اسلامی به طرف دیگری کج شده است. جسته و گریخته خوانده وشنیده بودم که بعضی از مردان هنرپیشه یا فوتبالیستها، «زیر ابرو» بر می دارند، کاری که زنان و دختران در آرایش چهره می کنند. اما وقتی که مرضیه دباغ که یکی از سه نفری بود که حامل  پیام خمینی به گرباچف بود، در مصاحبه با خیرگزاری فارس، در پاسخ به سوالی که از چه چیز بیشتر رنج می برد، از زیر ابرو برداشتن مجریان و گویندگان برنامه در صدا و سیمای جمهوری اسلامی شکوه کرده بود، دیگر نمی توان در مورد درستی موضوع، تردید کرد. مرضیه دباغ یاد آورشده که چند بار تلاش کرده با ضرغامی تماس بگیرد اما « متأسفانه یا می‌گویند جلسه است یا می‌گویند شماره بگذارید که متأسفانه هنوز موفق نشده‌ایم با ایشان صحبت کنیم »***. آخوندها و مقلدان خمینی روز به روز خود را در کنترل مردم و به ویژه نسل جوان بیچاره تر و «ارزشهای دینی و فرهنگی» خود را مطرود تر می بینند.
منابع:
                http://www.youtube.com/watch?v=cbpL5axLiSM  *   
در لینک بالا می شود فیلم زندگی خصوصی را دید. این فیلم با فیلم زندگی خصوصی آقا و خانم م یکی نیست. آن فیلم دیگر با بازی کنان دیگری استد
۱۳ اسفند ۱۳۹۱ - ۳ مارس ۲۰۱۳
 

منبع:پژواک ایران

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

facebook Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

   نسخه‌ی چاپی  

ایرج شكری

فهرست مطالب ایرج شكری در سایت پژواک ایران 

*سرازیر شدن خشم سپاه و رهبر به سوی روحانی، آینده نا روشن او و سایه جنگ
*حقه بازی آخوند موسوی خوئینیها و وصل کردن خامنه ای به «عالم غیب»‏
*انتخاباتی با بازندگان بزرگ و تصاویر ماندگار یک دیدار و سالهای سربی برای روحانی
*دیدار پُر برکت امیر تتلو با رئیسی
*طلبکاری در دو پیام پاسدار باقری «رئیس ستاد کل نیروهای مسلح»، و تودهنی به آن در رویدادها
*استفاده از سینما توسط فرومایگان برای توجیه جنایات رژیم در دهه ۶۰
*‏«گلاب زدن» گردانندگان رژیم به یاد و نام خمینی
*تعیین تکلیف برای همه مسئولان نظام از سوی پاسدار جعفری فرمانده کل سپاه، رزمایش کودتا
*وقتی مردی به زنش، بگوید «دوستت دارم» چه اشکالی دارد؟
*اسکار فرهادی، جلوه یی از مفهوم «ایرانیان» برای جهانیان و تلاش مذبوحانه محافل و ‏مقامات رژیم برای مصادره «اسلامی» آن
*اولین مصاجبه خمینی با خیرنگاران ایرانی در پاریس آیینه تکبّر و استبداد و افکار ارتجاعی او
* پاسخ فرمانده نیروی دریایی در مورد جابجایی ناگهانی جانشین خود و ابهامی که باقی می ماند
*هاشمی رفسنجانی، له شده زیر توهین و تحقیر، اندوهگین و اشگ ریز، دق مرگ شد
*مقاله یی که سبب رهبر شدن خمینی شد
*خواندن ترانه «جان جهان» شجریان توسط دانش آموزان دبستان دخترانه یی در مشهد
*شهروندان قبرخواب، انتقاد کارگردان سینما، اشک تمساح روضه خوان زرنگ
*رژیم در حال غرق شدن در گند خودش، پاسدار صفوی غرق در هپروت تشکیل دولت جهانی اسلام ‏به مرکزیت رژیم
*شاه مرغوب،بهترین دیکتاتور و عطر و گلابش و مفهوم تجمع پاسارگاد ‏
*زوزه های آیت الله علم الهدی علیه زنان ۳۰ سال بعد از عربده رفسنجانی
*پرت و پلاها و روده درازیهای قاسم سلیمانی و دیگران در سالگرد جنگ و گذشتن از کنار مصائب مردم
*مساله حجاب در قرآن و علت پیدایش آن و حجاب اجباری مجاهدین برای آتنا فرقدانی
*بابت «اطلاع رسانی»، از وزارت دفاع روسیه «کمال تشکر را داریم»‏
*28 مرداد و بعد از آن و آینده ای که در راه است
*واکنش ارتش به اهانت حسن عباسی، اهانت اوباش انصارحزب الله به هنرمندان، «فضل» جوادی عاملی و حکایتی از عبید زاکانی
*عباس کیارستمی سینماگری که با رژیم «غیرخودی» و با مردم «خودی» بود و جهانی شد
*دست باز نیروی انتظامی رژیم در رفتار خشونت آمیز و شلیک و کشتن
*شگفتی آفرینی پاسدار سلیمانی با صدور بیانیه تهدید آمیز علیه بحرین، جلوه دیگری از خر تو خربودن اوضاع رژیم
*بلاهت آریامهری خامنه ای در تشدید سرکوب و اختناق برای حفظ رژیم
*برکناری پدر ترانه علیدوستی از سرمربیگری فوتبال نوجوانان
*حاشیه های ایرانی شصت و نهمین فستیوال کن
*بازهم اعترافی در مورد گریز مردم از دین و مسجد دولتی
* سالگرد فاجعه ۱۹ فروردین ۹۰ و شیپورچی های رهبری مجاهدین
*سپاه پاسداران آفریننده مصیبت وعامل جنایت علیه مردم است و نه سپر بلای آنها
*تعظیم «اسلام» در برابر شکوه ایران و ضربه و تلخی های انتخابات برای ولایتمداران
*شرکت در انتخابات، تایید رژیم ولایت فقیه و دادن اعتبار به آن برای سرکوبگری است
*آثار اداره «خرتوخری» امور در نیروی زمینی ارتش و افشا شدن یک دروغ دیگر پاسدار فدوی
*صراحت و جرأت یا ترس و خیانت رئیس جمهور حقوقدان
*نفرت مردم نسبت به نظام ولایت فقیه، در رنجهای علیرضا افتخاری
*یک آفرین به پاسدار فدوی برای «بزرگواری انسان دوستانه» نسبت به آمریکا و یک «صدا تو ببر » بیشرم، بخاطر ادعای رئوف بودن
*رویداد بازداشت تفگنداران، دو قایق نیروی دریایی آمریکا وخالی بندی، پنهانکاری و خودبزرگ بینی های ابلهانه فرماندهان سپاه
*سخنان خمینی در مورد واجب بودن تهمت زدن به علما و فقهایی که «لطمه می زنند به اسلام» و دادن حکم برداشتن عمامه آنان به جوانان
*استریپ تیز فرمانده قرارگاه پدافند هویی خاتم الانبیاء
* تنش شدید در روابط رژیم با عربستان سعودی در پی اعدام شیخ باقرالنمر
*پرت و پلاها های پر حرارت عقیدتی فرمانده متحجر سپاه
* اظهارات بی اجازه محسن رضایی و دریافت تو دهنی از ولایتی
*کاری درست در برابر رژیم ضد ایرانی و آخوندیسم و ماتم پرستی، اما با شعاری نا مناسب
*پیشنهاد فیکسیونی به رئیس جمهور آمریکا، برای آرام کردن تند روها
*چرندیاتی از «فرهنگ عاشورایی» و تراکم حیرت انگیز نادانی در راویان
*پاسدار جعفری و ادعاهای بی ربط اش و تلاش برای محو آثار خالی بندی و غلط زیادی
*عجله رژیم در اعلام مرگ سفیر سابق، انتقاد برادر سفیرسابق، حساسیتها به مساله ربوده شدن او
*حادثه ناگوار حج، فرصت طلبی رژیم برای معجزه سازی توسط «شهید» و نکته ها
*حرفهای خامنه ای در جمع فرماندهان سپاه، «نقشه راه» برای همه
*سوالی که مسلمانان باید از خود بکنند: آیا چنین خدایی را می شود دوست داشت؟
*بازی تازه خامنه ای و خوابی که سپاه پاسداران برای فردای مردم دیده: ایست بازرسی
*شخصیت حقوقی پایدار دولتها و پیگیری حقوقی جنایت 10 شهریور 92
*تایید برجام توسط خامنه ای، برد و پیروزی برای دولتیان، عزا برای نعّاران حفظ خط قرمز رهبر
*عبور از گذرگاه خونین اجتناب ناپذیر است، چون فرماندهان جنایتکار سپاه قدرت مطلق می خواهند
*کباده کشی ظریف، نسیه خوری روحانی، ماتم شریعتمداری، روزگار تلخ و سیاه ولی فقیه سیدعلی
*جنازه های با طراوت و نشاط و بادوام
*همدستی رئیس مجلس با دولت برای کنار گذاشتن مجلس از بحث بر سر توافق تسلیم در مساله اتمی
*ستایشگر سپاه قدس، حالا با ستایش از خامنه ای ، تلاش می کند آبروی رفته را به او باز گرداند.
*وضع مبهم پاسدارای که دستور برداشتن مجسمه آریوبرزن را داده بود
*ریخت و پاشهای اسلام گسترانه رژیم و تودهنی مردم به رژیم با شکستن هنجارهای تحمیلی
*چگونگی برقراری دوباره تحریم ها، به شرحی که سوزان رایس داده است.
*قلّاده بر گردن رژیم درنده خو، بر مردم ایران مبارک باد
*کاسبی و بهره برداری خامنه ای از جنازه گردانی
*مکتب فاجعه آفرین خود محوربینی لبریز از بلاهت فرماندهان سپاه و دست اندر کاران رژیم و ضربه ای که در راه است
*تصادفی طاغوتی، در رژیم لاهوتی
*ایسنا آیت الله صافی را بالا برد، اما خامنه ای در سفر به قم به او اعتنا نکرد
*آیا آمریکا همان بازی را با رژیم می خواهد بکند که با مجاهدین کرد؟
*پوزه بند رهبر برای منتقدان و پذیرش افسار خوردن نظام
* آنجا که اسلام و مسلمانی سعدی، انسانیت او را می بلعد
*درنده خویی مذهبی در افغانستان و اقدام چشمگیر زنان علیه آن
*اندوه ناشی از فقر و فشار اقتصادی کم نیست، عزاداری در نوروز را هم تحمیل می کنند.
*پاسداران زیاده طلب و بی اعتنایی به رهبر و سلسله مراتب
*مطهری مورد یورش قرار گرفت، اما گند به سر روی نیروی انتظامی منفعل، زده شد
*ضربه خرس طلایی به خرناس کشهای نظام ولایی و حرفهایی از جعفر پناهی
*از سکه افتادن سرداران اسلام و ارزش شهادت در رژیم خر تو خری
*روح روح الله خمینی در کشتار پاریس ظاهر شد
*تلاش فرمانده سپاه برای «جاخالی دادن» در برابر کنایه روحانی
*عکس طناز طباطبایی به اشتباه به جای عکس ریحانه حباری در لحظات قبل از اعدام معرفی می شود
*ایراندختی که از یاد نخواهد رفت
*اولین عملیات جنگی گرانترین هواپیمای جت جنگی علیه اسلامگرایان
*بیانیه سالگرد تاسیس شورا و نکاتی مربوط به رجزخوانی های مسعود رجوی و پیامدهای آن
*فاجعه بار بودن آموزش موسیقی در مهد کودکها از نظر مدیر حوزه های علمیه
*ادعای پوچ وزارت اطلاعات در مورد رهایی قهرمان شمشیربازی
*فرصت طلبی رژیم منحوس برای مصادره مراسم تشییع جنازه شاعری بزرگ
*جنایات بدون مکافات، غزه پیش آدم سوزی ژاپن چیزی نیست
*خودنمایی های روز قدسی سرداران سپاه و آیینه خر تو خری رژیم
*سقوط و فساد سیاسی رهبری مجاهدین در آیینه تحریف اخبار سوریه
*یادداشتی در مورد علت حمله وزارت خارجه فرانسه به مجاهدین
*خنجر و خیانت و چند نکته برای یاد آوری در سخنرانی مهرتابان
* مسعود رجوی، حمایت از داعش در عراق، رقت انگیز، و در «آخر» خط
*یک رویداد فرهنگی – هنری برای لرزندان استخوانهای خمینی درگور
*شکست رژیم در جذب فرهنگی مردم و در جایگزین کردن اسلام به جای ایران
*پاسخ های کوبنده کیومرث پور احمد در مورد عربده کشیهایی که علیه لیلا حاتمی راه افتاد
*شرمندگی لیلا حاتمی از عربده مسلمانان شرور ، لیلا عذر خواهی نکرده
*تکذیب ادعایی در چرند بافی شلغمکارانه
*بی تدبیری دولت تدبیر و تدبیر ظریف یک پاسدار
*گزارشی تلویزیونی در مورد «ازدواج موقت» در ایران
*مستندی در مورد چگونگی کشتار کمونیستها در اندونزی
*خودت فکر کن کی و کجا روحت را به شیطان فروختی
*بحران روحی مسعود رجوی و برخورد مناسب با آن
*پیت سیگر ترانه خوان عدالت و آزادی و محبت، درگذشت
*ممنوعیت برگزاری جلسه کانون نویسندگان، ننگ و خفت برای آخوند روحانی
*بعد از نزدیک سی سال دهنکجی و قلدرمنشی دیدن، تودهنی زدن حق است
*چماق و چاقو و اوباش گری حل کننده مشکل منتطق ضعیف مریدان خمینی
*حاصل مکتب رجوی، فضولات انباشته بر ذهن و جاری برزبان مریدان
*نپذیرفتن اشتباه و عزم راسخ مسعود رجوی در به کشتن دادن مجاهدین تا آخرین نفر
*پاسخی به اوباش «ترانه خوان گروه هنری ارتش آزادیبخش و سیمای آزادی» مسعود و مریم رجوی
*تبریک به عمه «رئیس جمهور برگزیده مقاومت» و به عمه «رهبر مقاومت»
*... ترانه ای بر روی حکایتی از دفتر پنجم مثنوی – شهید راه
*اهانت محمد علی شیخی به مرضیه در جلسه یی با حضور مهدی ابریشمچی
*نکته یی برای یاد آوری –2
*سالگرد در گذشت مرضیه، و آنچه باید گفته می شد و نشد
*نکته یی برای یاد آوری
*واقعیت گریزی و خودمحور بینی رهبری، زمینه ساز کشتار مجاهدین در اشرف
*آیا زمان افسار زدن به سپاه پاسداران فرا رسیده است؟
*خدا در کنار جلّادان در اشرف و شادی و شعف از پاسداران از شقاوت
*شباهت ها با روش آمریکایی و اصولگرایان رژیم، در کار رهبری مجاهدین و ضرورت انتقاد از خود
*تغییر رویکرد به مفتریان بعد از بیانیه تفصیلی
*یادداشتی بر انتقاد اسماعیل وفا یغمایی
*تاریخسازی مسخره
*آیا فروغ جاویدان با تاکتیک دیگری می توانست پیروز شود؟
*کالبد شکافی یک فاجعه: بهای سنگینی که مجاهدین برای خواست رهبری می پردازند
*بحث تلخ دیگر، در مورد بیاینه تفصیلی شورا
*نقش رژیم و تعصب مذهبی – ناموسی، در جنایات فجیع علیه زنان
*سپاه خامنه ای را «آیت الله عظمی» کرد و جای «شاهنشاه آریامهر» نشاند
*تایید و بهره برداری بیانیه تفصیلی شورا، از مقاله توطئه گرانه مهدی سامع
*بیانیه تفصیلی «شورای ملی مقاومت» و تحریفات مربوط به اخراج خودسرانه من
*اگر آدم حرفی زد و بعد حاشا کرد چه معنی می دهد
*روحانی حلقه اتصال در بالا و با کلیدی برای گشودن دری در بن بست
*بیانیه تفصیلی شورا، و یاد آوری «علی الحساب» من
*دلیل نامربوط بودن ارتباط حمله موشکی به لیبرتی با استعفای روحانی وقصیم، در سخنان مریم رجوی
*نکاتی برای یاد آوری و توجه در پیام اخیر آقای رجوی و آن بمب ساعتی
*اولین نتیجه گیری ها از پایان یافتن نمایش انتخاباتی و پیام ها
*یک تقلب برای منحرف کردن افکار عمومی از یک اقدام بیشرمانه شورا
*موقعیت جدید کاندیداها و تغییر درصد احتمال پیروزی آنها
*آلت دست رهبری مجاهدین و شریک پرونده سازی های بیشرمانه برای ترورشخصیت توسط آنها نشوید
*نکات مهم در استعفا نامه دو عضو با سابقه شورا
*از کجا به اینجا رسیدیم
*ضرورت همبستگی و اعتراض در برابر قلدرمنشی و نسق گیری رهبری مجاهدین
*با رد صلاحیت رفسنجانی، به احتمال زیاد،چماقدار سابقه دار رئیس جمهور آینده است
*اعتراف ریشهری به مسخره بودن آخوندها در نظرمردم در ایرانِ قبل از انقلاب
*اعتراف قالیباف به چماقداری از زمان «دارو دسته شهید بهشتی»
*انتقادهایی از حضرت «سر»:ارزیابیهایی غلط،خشم و توّهم و حرفهای بی پشتوانه
*مجاهدین در تله، اشک تمساح ریختن آمریکائیها و جان کری
*تکبرّ بلاهت آور و بلاهت ویرانگر
*اضطرار احمد توکلی و قدرت اجتماعی اقشار ضد مقام رهبری
*افزایش دین گریزی و بی خاصیتی هزینه های کلان نماز خوان پروری
*ادعای بی ربط لابی کردن برای اسکار، دریافت تودهنی سنگین
* تکثیر روح و منش مادر طریق الاسلام
*ادعاهای نامربوط فرمانده سپاه در مورد جنگ ایران و عراق پاسداران
* روی دیگر سکه قلنبه گوئیهای ابلهانه پاسدار سلامی و هلهله ها و عربده های 9 دی
*مسئولیت فراموش شده در مصاحبه بنی صدر
*اشکهای عزاداری محرّم، حیات بخش انگلها
*ادعایی بی ربط در سالگرد مرگ «تام جی اندرسون»
*افتخارات گندیده در رژیم گندیده
*زهر فرار حزب اللهی به اسرائیل و حرام شدن شیرینی پهباد پرانی
*روزهای تلخ و سیاه رفسنجانی، مرد قدرتمند دسته اشرار
* بحثهایی«علمی» که اپوزیسیون توجهی به آنها و اثرات آن در جامعه نمی کند
*پایان اجلاس غیر متعهدها، حاشیه ها و مشکل بقای رژیم
*هدیه مدال المپیک به مادر برای حفظ آن از مصادره شدن
*اعتراف آخوند علی اکبر محتشمی به انزجار مردم از روحانیت
*اگر وزیر اطلاعات دروغ نگفته باشد، از این خوشتر نباشد
*عربده و ارعاب ناتوان از مهار جامعه پویای ایران
*آن خشم و خروش به خاطر دست دان عادی و این ماستمالی کردن «دستمالی» زیرآبی
*مقدس های تاریک اندیش و خود محوربینان، بیگانه با مردم
*احترام بی مورد به «مقام امنیتی» و بی تقاوتی به یک بی شرم
*دیپلماسی گوساله ها و مصادره پیشاپیش اسکار توسط وزارت ارشاد
* نمایش خشم و عصیان، با نشان دادن پستان عریان
*خشم و درماندگی مالکی، علت محاسبه تعویق ضرب الاجل بستن اشرف از نوامبر
* تعویق تاریخ تعطیل کردن کمپ اشرف،آغازی برای حل مسالمت آمیز مساله
*مشت محکم روزگار بر پوزه پاسدار توّاب ساز
* آمادگی به کشتن دادن میلیونها نفر ویژگی دین و مذهب پاسدار سلیمانی
*جنازه یی در راه سفارت آمریکا در امارات متحده عربی
*نقدی بر مقاله «میرحسین موسوی نخست وزیر آینده؟»
*تمجید از نیروی قدس سپاه، تحریف حقیقت و خدمت به رژیم
*کشف طرح تروریستی رژیم در آمریکا، « امداد غیبی» برای مجاهدین
*پناهجو شدن اشرفیها خبری خوب اما با کاستی ها و ابهامات
*بازی چرخ بشکندش بیضه در کلاه
*اختلاف در ارزیاببها و رشد افقی شجره طیبه
*شهیدان 19 فروردین اشرف دفن شدند، سوالها و حرفهایی که می ماند
*درگذشت مجاهدی سخت کوش و صمیمی و تصویری از آینده
*غوغا و دروغ و بیشرمی منفور
*با یک تیر چند نشان زدن خاتمی در تقدیر از آمنه بهرامی
*سخنان دبیرکل سازمان ملل روزنهً امیدی بر حل مساله اشرف
*در ضرورت توضیح واضحات
* چالشها و نمایشها در بستر شمارش معکوس برای تعیین تکلیف قطعی اشرف
* نگاهی به فیلم جدایی نادر از سیمین
*رژیم در سالگرد مرگ خمینی
*اعتراف ناخواسته دکتر قصیم در تلویزیون بی بی سی
*اعتراض من به قلدرمنشی بود
*شانتاژ، برچسب زدن، پرونده سازی، ارعاب و گرایش حذف منتقدان، یعنی همین
*کدام آرمان، کدام آرمان گرایی؟
*بیا بیا گفتن روش امام حسین نبود
*خواست انتقال از عراق باید در صدر خواستهای خانم رجوی قرار بگیرد
*رضا پهلوی، توّهم و توهین به شعور مردم
*آنچه برای آیت الله های مرتجع مهم است
*مفهوم ارزیابی ها و نتیجه گیری های فرماندهان سپاه در آینه عملکرد رژیم
*تشریفات محمد رضا شاهی و تشریفات ولایی و حزب اللهی و سبزاللهی
* عبور کشتی جنگی سید علی از کانال سوئز و تأملی در روش مسالمت آمیز مبارزه
*هاشمی غیرتت کو، فائزه عفتت کو، و پرونده سازیها
*راهپیمایی 25 بهمن، حاشیه ها، پیامدها
*جشنواره فجر مثل داروخانه یی شد که نفت می فروشد
*اپوزیسیون نباید از موسوی و کروبی دنباله روی کند
*بینش مهمل و حرفهای مهمل خمینیستها
*خامنه ای یک متهم به شرکت در ترور حریری رابه درجه سرلشکری ارتقاء داد
*شروری در صف اوپوزیسیون
*زین العابدین دیکتاتور تونس، ذلیل شد
*جنایات بی قتل واندوه انباشته در آنسوی خبرها
*جنگ روانی - جاسوسی اسرائیل و رژیم
*افشاگری و ابرازنفرت ایرانیان به رژیم، واکنش مناسب به فرصت طلبی وزارت اطلاعات
*سکوت در برابر ظلم بزرگ به جعفر پناهی، سرافکندگی برای اهالی سینما خواهد بود
*مسخرگی آخوندی، جنایات خدایی
*مسخره گی های عاشورایی و ستایش و ترویج خشونت در رژیم آخوندی
*رویارویی جنایتکارانه مذهبی سلفی- شیعه در ایران را باید محکوم کرد
*قدرت نمایی بلاهت بار احمدی نژاد، ضربه یی به نظام ولایی
*بساط ارتجاعی مرجعیت و آخوندیسم را باید در ایران جمع کرد
*جبّاریت رژیم علیه اهل سنت ، زمینه ساز ورود القاعده به ایران است
*لرزه های اضطراب، در نعره های اقتدار
* شاید مجید شریف پیش ما بود اگر اینترنت مثل امروز بود
*اجیر کردن عامل برای قتل فرزند، دستارود تعلیمات آخوندی و احکام شرعی
*آخوند مسخره از اخوان مسخره
*حکمت مستراحی و شخصیتهای مستراحی
*جنایت و رذالت از یک منشأ به بهانه های متفاوت
*مراسم عقد در سرقبر، تجلی مرده خوری آخوندهای مردم ستیز
*انفجار در پادگان سپاه، در آستانه سفر حاج محمود به لبنان
*ادعاهای متناقض، شاهدی بر پوچی ادعای پیروزمندانه بودن پایان جنگ
*اهانت به قرآن، غوغای بوزینگان و عربده فرومایگان در ایران
*صف آرایی در برابر رهبر: جبهه هواداران رئیس دفتر
*اتهام زنی و «گند زنی» بین جناح‌های متخاصم: کشتن خواهر پاسدار مشفق در جاده مشهد و...
*آغاز به کار «مشا نیوز» و اتهام «پوتینیسم» به حاج محمود
*جلوه یی از هویت و هنر مردم: گفتگوی عاشقانه به زبان آذری و به شعر
*شیطنت های خلاف اسلام با اجرای «نیمه رپ» به لهجه اصفهانی
*«مرض موت» لاعلاج رژیم خمینی ساخته به رغم سه دهه جنایت برای بقا
*سالروز بمباران اتمی هیروشیما، فراموش کردن قربانیان جزغاله شده توکیو و بیش از 60 شهر دیگر
*حنجره یی که خاموش شد، صدایی که ماندگار است
*تقابل مردمکشان خمینیست دو جناح، افشاگرخیانتها و جنایتها
*جند الله دوگام به پس یک گام به پیش
*تعارف کم کن و بر مبلغ افزا
*خفّت خمینی در حیات و خواری او بعد از مرگ و بی آیندگی رژیم
*رپ «کافران بی نام» در هجو نوحه‌های ام القرای اسلام
*سه هزار آقا زاده در حال تحصیل در بلاد کفر
*به چنین مجلس و بر کرّو فَرَش باید ...
*ناگهان دهها «پیکر مطهر» در نماز جمعه !
*داس اسلام همچنان زندگی آزادگان ایران را درو می کند
*بودجه های قرآنی ، گربه های ایرانی
*از این بمبهای اتمی در همه شهرهای ایران منفجر کنید
*مربوط و نامربوط در مصاحبه رضا پهلوی
*بلند آوازه کردن نام ایران، و نه جمهوری اسلامی
*برای جعفر پناهی و یک یاد آوری
*افتضاح در سناریوی دستگیری عبدالمالک ریگی و چند نکته
*موعظه های کنونی میرحسین موسوی و گذشته و آینده او
*سانسور گزارش‌ها تصویریِ «انقلاب اسلامی» نشانه ترس از مردم
*مردم جان برلب رسیده، رژیم جبّار خون ریز و مساله «خشونت»
* بخشوده و نا بخشودنی، به مناسبت در گذشت منتظری
*این سخن را درنیابد گوش خر
*ستاره یی در آسمان هنر ایران و موسیقی آذربایجانی بنام پریسا ارسلانی
*مروری بر تاریخچه تضاد دوجناح: ایدئولوژی متعفن و روشهای کثیف
*دیالوگ انتقادی با سربازان گمنام امام زمان
* آقای نصیبی در کوچه بن بست «علی چپ»
*یاد و خاطره یی از یک خدمتگزار فرهنگی و یک دوست که درگذشت
* یادداشی در مورد لبیک سایت وزارت اطلاعات رژیم، به در خواست «آ مهدی»
*من متهم می کنم، واکنشی به پیام اخیر آقای مسعود رجوی
*اعلان جنگ داخلی توسط خامنه ای،«توزرد»ی سبز و ضرورت آمادگی مردم
*ناگفته هایی از دو« 13 آبان»: چگونه صدای انقلاب به گوش شاه رسید و اشغال سفارت آمریکا
*چه کسی برای مردم فیلم خواهد ساخت اگر آقای نصیبی روزی مسئول سینمای کشور شود
*قضیه شکل اول و شکل دوم، و استحاله قهقرایی آدمها
*بیانیه بیست و هشتمین سالگرد تاسیس شورا، نکته یی و چند سوال
*فوتبال مردانه و فوتبال دوستان لجن
*به بهانه اظهارات یک خانم نماینده مجلس کویت
*اِنافَتَحنا»ی واقعیت گریزان متکبّر
*واكنش پنجم» و واكنش ملاباجي هاي حوزه علميه قم
*سینما و مردم، سینما و آقای نصیبی
*تحقیر ارتش توسط فرمانده کل سپاه و دیگران و واکنش فرماندهان ارتش
*سوالاتی از آقای منتظری و یک یاد آوری به میرحسین موسوی
*اعتراف ناخواسته آخوند ذوالنور بر منفور بودن رژیم
*بورشدن رهبر و سیلی سنگین مردم به سپاه پاسداران در تظاهرات «روز قدس»
*ایرباس در برابر دارائیهای بلوکه شده ایران پیشنهادی سنجیده و به نفع مردم ایران
*تعطیلی آیندگان اقدام شکرالله پا کنژاد و کنگره یی که برگزار نشد
*اراده و اعتراض مردم رهایی بخش خواهد بود، نه فرصت طلبی فرصت سوز اصلاح طلبان
*موضوعی در حاشیه انتخابات و کار مؤثر و مفید ی که آقای رجوی می تواند بکند
*سی سال پيش، « در اين بن بست…»
*رفسنجانی زیرآب ولایت خامنه ای را زد، اژه ای رفسنجانی را به آمریکاو اسرائیل بست و...
*فرار از مسئولیت آقای منتظری و از مرحله پرت بودن آقای کدیور
*تظاهرات پاسخی به روشها و اقدامات غیرقانونی مقامات قانونی
*سه پیام پایانی و جمعبندی رویداد انتخابات و مفهوم الله اکبر دیروز و امروز
*کار موثر و مفیدی که آقای منتظری می تواند بکند
*هشدار! توطئه ای علیه میرحسین موسوی در حال اجراست
*صحنه ای تکان دهنده از رفتن ندا از بین ما و ماندن ندا در فریادها و یادها
*اعلان جنگ خامنه ای و روز غلبه بر ترس
*ابطال انتخابات مشتی به پوزه ولی فقیه و یاسداران جنایتکار است، من از آن حمایت می کنم
*میرحسین موسوی، کروبی سید محمد خاتمی اصلاح طلبان بر سر دوراهی انتخابی تاریخی:
*مخدوش کردن ارزشها، جفا به امام راحل و تایید اقدام تروریستی علیه عربستان، در مناظره موسوی و احمدی نژاد
*میرحسین موسوی از موج خون تا موج سبر و شال سبز
*برای بهمن قبادی سینماگر مردم دوست
*«انقلاب اسلامی و کار نامه ردی روشنفکری»*
*ماهیت کارگزاران فرهنگی رژیم و انقلاب فرهنگی
*ویژگی جامعه ایران در نگرش و واکنش به سقط جنین
*مساله رادیو تلویزیون- تعادل قوا و واقعیتها(3)
*مسأله رادیو تلویزیون- تند روی شاید کرده باشیم اما بیراهه نرفتیم(2)
*خشم رفسنجاني و مرگ احمد خميني*
*مسأله رادیو و تلویزیون، انتقاد به جا و فراموشکاری اختیاری عبدالله نوری(1)
*عطاءالله مهاجرانی ، کشف کرامات خمینی و ستایش از تروریسم و چند یادآوری
*خنده برلسکونی و خشم آرژانتینها
*زیبایی شناسی یک ستایشگر خمینی و اهانت به ایرانیان
*سی سال پیش جوٌ سیاسی چنین بود و خمینی این بود
*سندی از مهندسی اسلامی بنای عظیم ۳۰ سال جنایت که جمهوری اسلامی نام دارد
*تبلیغات بی خدایان در اروپا، آمریکا و کانادا
*جنایت محکوم کردنی و جنایت با اجر دنیوی و اخروی
*یک تیر و دو نشان ارتجاعی خامنه ای و نکاتی برای یاد آوری
*تاثیر عامل فرهنگی بر موقعیت زنان
*خواب‌های پنبه‌دانه‌ای یا زمینه سازی برای جنایت علیه بشریت
*خوابگردی در فراموشخانه زمان
*آخوند وحید خراسانی سنی ستیز، نعل وارونه میزند
*رهنمودهای مهمل رهبر اسلام پناه، زوزه‌های وزیر ارشاد اسلامی
*وزیر ارشاد تهدید کرد هنرمندان خطا کار زیر پا گذاشته خواهند شد
*شورش یک زن جوان هنرمند علیه تبعیض و حجاب ، سیلی دیگری به رژیم ملاها
*حجاب و مراسم گشایش بازیهای المیپک
* این همه فاجعه را خمینی پی ریخت
*میراث خمینی و نگاه حوزوی- حیوانی به زن، منبع و منشأ تبعیض علیه زنان ایران
*صداقت و شهامت آقای دكتر ملكی
*توضيحي در مورد اعتصاب معلمان در سال ۱۳۴۰
*دنیای مراجع تقلید و دنیای شهروندان در هفته معلم
*تغییر حكم آیت الله، از سركوب كردن، به تظلّم
*منطق مردان خدا: سركوب كردن و نفس بريدن