اعلان جنگ داخلی توسط خامنه ای،«توزرد»ی سبز و ضرورت آمادگی مردم
ایرج شكری

یکی از قلمزنان «جنبش سبز» در مطلبی با عنوان «جمهوری ایرانی و دیوار واقعیتها»*، به مطرح شدن این شعار که از روز قدس به این سو، در تظاهرا ت شنیده می شود پرداخته و ضمن تصریح این که این شعار فراتر از توانائیها و ظرفیت جنبش سبز است، دست به یک تحریف و قلب واقعیت هم زده و آن این که و نوشته است:« در نهایت (و با تاکید مجدد که اینجا ارزیابی درستی‌ یا نادرستی این شعار در عالم ایده‌ال مدّ نظر نیست) شعار جمهوری ایرانی ‌در ساحت عمل به نفع نیروهای سرکوبگر بوده چراکه آنها توانسته‌اند با توسل به این شعار، پایگاه اجتماعی محدود اما به هر حال موجود خود را به حرکت درآورند». اما واقعیت این است همچنان که خود موسوی و کروبی هم انتظار واکنش خشم آلود و خروشی که از مردم در نتیجه کودتای انتخاباتی به ظهور پیوست را نداشتند، جناح هار به رهبری ولی امر مسلمین از این خروش خیلی بیشتر شوکه شدند. توحش روز 30 خرداد کودتا گران در سرکوبی خشن شرکت کنندگان در تظاهرات و یورش به خانه های مردم در مناطقی از تهران، به همراه توحشی که در کهریزگ با قتل و تجاوز علیه دستگیرشدگان اعمال شد، واکنشی فوری و ضربتی برای ایجاد رعب و جمع کردن تظاهرات از سوی ستاد کودتا بود. اما تظاهرات با توحش نیروهای سرکوبگر خاموش نشد و روز قدس به رغم تهدید ها و هشدارهای شخص خامنه ای در تاکید بر جلوگیری از تفرقه و شعارهای انحرافی و تهدیدات فرماندهان نیروهای سرکوب رژیم در برخورد شدید با «تفرقه افکنان»، شعارهایی مثل نه غزه نه لبان جانم فدای ایران که در این روز شنیده شد و شعار جمهوری ایرانی هم که ابتکار خود مردم برای اولین بار در همین تظاهرات روز قدس شنیده شد، علائم هشدار دهنده کافی بود، برای احتمال انفجار مهار ناپذیر خشم مردم که ممکن است به هر انگیزه اتفاق بیفتد. از این رو کودتاگران به ارزیابی توانایی و امکانات خود و تجدید سازمان آن پرداختند. تغییرات در ساختار و تشکیلات سپاه و بسیج و گماشتن چهره منفوری چون نقدی به بفرماندهی بسیج و عنصری مثل آخوند طائب فرمانده پیشین بسیج در تشکیلات نو بنیاد سازمان اطلاعات سپاه همه حکایت از آماده شدن کودتاچیان برای پیش گرفتن یک سیاست«دینامیک» با درون مایه نیروماند ، برای یورش پیوسته وگسترده به اعتراضات مردم است. اظهارات پاسدار جعفری در جمع مسؤلان بسیج دانشجویان در 10 مهر ماه و هندوانه زیر بغل آنان دادن در که« فرماندهان جوان جبهه جنگ نرم باید با عرصه های سیاسی و فرهنگی این میدان آشنا شوند و در هر مکانی که هستند، عکس العمل های مناسب نشان داده و روشنگری کنند و منتظر دستور مسئولین بالادست نباشند » همه نشان از عزم قاطع جناح هار برای سرکوبی اعتراضات مردم دارد. نکته یی که باید به آن توجه داشت این است که بکار بردن ادبیات نظامی در رویا رویی با اعتراضات مردم از سوی کسانی چون فرمانده سپاه پاسداران و شخص خامنه ای تصادفی و یا «اشباه لپی» نیست، یک انتخاب آگاهانه است برای نشان دادن این که آنها در برابر اعتراضات مردم، شرایط را برای موجودیت خودشان جنگی می بینند و برای آغاز آن آماده شده اند و حمله هایی هم به صف دشمن که همان مردم معترض هستند انجام داده اند. قبل از فرمانده سپاه، خامنه ای در دیدار نمایندگان بعضی تشکلهای دانشجویی ذوب در ولایت و نمایندگان «نخبگان عملی و فرهنگی دانشگاهها»، در 4 شهریور خطاب به آنان گفته بود« دانشجويان ، افسران جوان در جبهه مقابله با جنگ نرم دشمنان و جريان شيطاني متکي بر زور و تزوير و پول هستند». بنا بر شواهدی که به آن اشاره شد، بسیجی که رژیم برای جمع کردن سیاهی لشکر روز 13 آبان راه انداخت، ربطی به شعار جمهوری ایرانی و این که به ادعای قلمزن جنبش سبز، این شعار باعث فعال شدن پایگاه احتماعی محدود جناح مقابل شده ندارد. خامنه ای در همان 29 خرداد که چند کلمه با« آقا امام زمان» که کشور و انقلاب را متعلق به او دانست، صحبت کرد، قاطعیت خود بر ایستادگی تا پای جان در برابر معترضان و تغییر خواهان اعلام کرد و گفت:« من جان ناقابلى دارم، جسم ناقصى دارم، اندك آبروئى هم دارم كه اين را هم خود شما به ما داديد؛ همه‏ى اينها را من كف دست گرفتم، در راه اين انقلاب و در راه اسلام فدا خواهم كرد؛ اينها هم نثار شما باشد. .. ما اين راه را ادامه خواهيم داد؛ با قدرت هم ادامه خواهيم داد». روشن است که جناب میرحسن موسوی و خاتمی و کروبی، که اسلامگرایانی خمینیست هستند و اصلا انگیزه به میدان آمدنشان حفظ و بقای جمهوری اسلامی است، به هیچ خواستی و هیچ روشی که تهدیدی برای برچیده شدن این رژیم مذهبی لعنتی با عزم و اراده توده ها باشد، تن نخواهند داد. مقاله نویس جنبش سبز نوشته است که جنبش سبز در عمل گرایی دنبال راههای کم هزینه است و«جناب آقای موسوی با فراست سیاسی بالای خود به همین نکته اشاره کردند وقتی‌خواستار خلق روش‌هایی‌ شدند که حتا برای "زنان باردار و کودکان خردسال" نیز به قدر کافی‌ امن باشد. از این جهت، شعار جمهوری ایرانی‌که در کنه خود دعوت به مسیری پر هزینه را نهفته است، بی‌شک ورای طاقت جنبش سبز است». این که جناب میرحسین ارزشی برای جان انسانها قائل شده، همان میرحسینی که زمان نخست وزیری پیشانی بند یا ثار الله، و الله اکبر به سر می بست و بالباس بسیجی به سخنرانی برای کودک سربازان «یکبار مصرف» برای اعزام جبهه های جنگ ضد میهنی و ضد مردمی خمینی برای صدور انقلاب اسلامی و فتح قدس از راه کربلا سخنرانی می کرد، همانی که در مقام نخست وزیر دستور محرمانه ممنوع الخروج بودن پسران چهارده سال به بالا را صادر کرده بود تا برای اعزام به جبهه یک نفر را هم که شده از دست ندهد، تحول مثبتی است. اما آن فرمایشات ایشان، نه به خاطر ارزش جان و حیات شهروندان ایرانی، بلکه ناشی از نگرانی از انفجار غیر قابل کنترل خشم مردم است. آقایان یک مساله را فراموش کرده اند یا به روی خود نمی آورند و آن این که از روز پیدایش این رژیم، این اپوزیسیون نبود که «راه پر هزینه» را انتخاب کرد، این انحصار طلبی خمینی و دست اندر کاران رژیم که خود جناب میرحسین موسوی هم یکی از آنها بود، راه پر هزینه را به اپوزیسیون تحمیل کرد. میرحسین موسوی کسی است که در دورانی که خمینی پلید خون ریز، با تکیه بر جهل و تعصب توده های محروم، در ایجاد اختناق و در سرکوبگری مرزی نمی شناخت، نخست وزیر خط امامیِ برخوردار از حمایت کامل خمینی بود. همین عالیجناب، بری تشکلی تخصصی و غیر سیاسی مثل سازمان نظام پزشکی ایران، حق موجودیت مستقل قائل نبود و با برچسپهای رایج در خط آمریکا بودن و مهملاتی از این قبیل سازمان نظام پزشکی را منحل و وزیر بهداری خود را در راس آن گماشت و به سرکوبی پزشکان مبادرت کرد. این رژیم منحوس اسلامی بنیادش بر مردم فریبی، بر تبعیض و مردم کشی و آزادی کشی برپا شده که سخنان خمینی در همان ماههای اول به قدرت رسیدن به ویژه در سخنان سوم خرداد و 26 مرداد 58 به خوبی نمایان است**. اکنون بعد از سه دهه انباشت مطالبات مردم، ماجرای «کودتای» انتخاباتی، شکنندگی این رژیم را در بالا به جایی رساند که خشم دونسل از پایینی های سرکوب شده در بستر اعتراض به نتیجه انتخابات، جاری شد و همانطور که مدرس دانشگاه آقای حاتم قادری هم در مصاحبه یی به درستی مورد توجه قرار داده بود***، در همان هفته اول بعد از انتخابات، مرم از میرحسین موسوی عبور کردند. این تنها آقای حاتم قادری محقق و استاد دانشگاه نیست که میرحسین موسوی را به عنوان انتخاب ناگزیر مردم به عنوان رئیس جمهور و «نه نماینده خواستها و منافع آنان» ارزیابی کرده است، بسیاری از کسانی که در خیابان با عکس میرحسین موسوی و یا نماد نوار سبز به خیابان آمده و در تظاهرات شرکت داشته اند، کاملا اگاهانه و از موضع انتخاب «بین و بد و بدتر» به حمایت از موسوی برخواستند. این امر در فیلم نیمه مستندی هم که دختر مخملباف در مورد انتخابات ساخته، نیز منعکس است. بنا براین، طنین انداز شدن شعار جمهوری ایرانی از سوی مردم، به فاصله دو سه ماهی بعد از کودتای انتخاباتی، در حالی که اقدامی جز سخنان یا پیامهایی که کاملا با رعایت اصل آسته برو آسته بیا، از سوی کسانی که ظاهرا رهبری اعتراضات مردم را دارند بیان شده، دیده نشده است، تعجبی ندارد.
من کمترین شانسی برای خروج مسالمت آمیز از بحران کنونی و اعاده حقوق لگدمال شده مردم زیر سم خمینی و روحانیت شیعه نمی بینم. این رژیم در آغاز با گله سگان حزب اللهی در یورش به اجتماعات جوّ رعب در جامعه ایجاد می کرد و فضا را برای فعالیت مسالمت آمیز سیاسی دگراندیشان می بست، و چندی بعد با دستگیری گسترده و کشتار ازادیخواهان و ترقیخواهان ایران، پایه هایش را استوار شده کرد. دموکراسی برای این رژیم مذهبی مثل طناب دارد است. یکه نکته که به نظر می رسد آن بخش از اپوزیسیون که به طور مطلق طرفدار روشهای قانونی و مسالمت آمیز و اجتناب مطلق از روش قهر آمیز است، توجه چندانی ندارد این است که ما با یک رژیم مذهبی که رهبرش جانشین امام زمان است طرف هستیم. در این رژیم حتی روحانیون خیلی تغییر و یافته و اهل «حمایت از حقوق شهروندان»،وقتی پای انتخاب بین حق مردم و حقوق شهروندی یا حق اسلام و خدا قرار بگیرند، مطمئنان حق اسلام و خدا و پیغمبر را مقدم بر حقوق شهروندان خواهند دانست. حتی آقای حسینعلی منتظری. اسلام دین بدترین تبعیضها بین زن و مرد و مسلمان و غیر مسلمان است. دیه زن یا ارزش جان یک زن برابر نصف ارزش جان مرد است و... آخوندها از نرم شدها باشند یا سخت سر و یاسداران ارتجاع، هرگز به آزادی احزاب به معنی رایج آن در دنیا، تن نخواهند داد. چطور ممکن است سپاه پاسداران سرپا و برقرار باشد و ما در کشور حزب سوسیالیست یا کمونیست یا حتی حزب لیبرال غیر مذهبی داشته باشیم در حالی که به مذهبی- لیبرالها هم اجازه فعالیت رسمی تاکنون داده نشده است . چطور ممکن است سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سرپا و برقرار باشد و درکشور زنان از آزادی داشتن یا نداشتن حجاب برخوردار باشند. خیلی حقوق پیش پا افتاده فردی دیگر که این رژیم منحوس از مردم سلب کرده است همین وضع را دارد. با توجه به مطالبی از موضعگیری های خامنه ای و فرماندهان سپاه و اقدامات آنان برای رویارویی با معترضان که در عمل هم در سیزده آبان دیدیم و فردا در سالگرد روز دانشجو در شانزده آذر ماه خواهیم دید، در حالی که دشمن به مردم اعلان جنگ داده است، آیا در برابر شیپور جنگ و برطبل جنگ کوبیدن و هر از گاهی حمله کردن و قربانی گرفتن دشمن، پیوسته پرچم صلح به حرکت در آوردن و بر مبارزه قانونی پا فشردن، فرسودن و هدر دادن پتانسیل انقلابی جامعه نیست؟ این کار را قبلا یک دوره 8 ساله آقای خاتمی کرد. به نظر من سرکوبگریهای رژیم از بعد از انتخابات، برای ولایت فقیه حاصلی جز افزودن به نفرت و خشم مردم از این رژیم نخواهد داشت. این مرحله که شاید تا انتخابات ریاست جمهوری آینده ادامه داشته باشد، مرحله انباشته شدن هرچه بیشتر نفرت از رژیم ولایت فقیه در مردم است. با اتهامات و ادعاها و فحاشی های بکار گرفته شده از سوی کیهان و فرماندهان سپاه، علیه سران جنبش سبز، می توان پیش بینی کرد که اینان در انتخابات آینده کاندیدا نخواهند بود، یعنی شورای نگهبان کاندیدا توری آنها را رد می کند. علاوه بر این، در هر حال عزم خامنه ای و سپاه، برای مبارزه با «انقلاب مخملی» و«جنگ نرم است». خامنه ای خود جنگ داخلی به شکل نه چندان «نرم» را از نماز جمعه 29 خرداد آغاز کرده است. به نظر من باید مردم را به طور ذهنی و روانی برای رویارویی با جنگ اعلام شده توسط خامنه ای آدماده کرد. در غیر این صورت ممکن است در پی یک سری شورشهای پراکنده و سرکوبگری، باز هم برای مدتی مثلا یک دهه پتانسیل انقلابی جامعه کاهش یاید. متاسفانه رویا رویی با رژیم ولایت فقیه یعنی مرحله تخریب. بدون ویران کردن و واژگون کردن این رژیم، هیچ حرکتی برای تغییر ممکن نیست. گواه این مدعا همین جنایات بعد از انتخابات و همین دانشجویان زندانی و فعالان سندیکایی زندانی مثل منصور اسالو هستند. باید این تاریکخانه اشباح را در هم کوبید و به جای آن بنایی بر اساس سلیقه و پسند مردم ساخت.
:دو سخنرانی خمینی در سوم خرداد و 26 مردادد1358**
http://www.pezhvakeiran.com/page1.php?id=8163
http://www.pezhvakeiran.com/page1.php?id=4269
http://www.autnews.in/node/813***
پ-15 آبان 1388- 6 نوامبر 2009

منبع:پژواک ایران

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

facebook Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

   نسخه‌ی چاپی  

ایرج شكری

فهرست مطالب ایرج شكری در سایت پژواک ایران 

*سرازیر شدن خشم سپاه و رهبر به سوی روحانی، آینده نا روشن او و سایه جنگ
*حقه بازی آخوند موسوی خوئینیها و وصل کردن خامنه ای به «عالم غیب»‏
*انتخاباتی با بازندگان بزرگ و تصاویر ماندگار یک دیدار و سالهای سربی برای روحانی
*دیدار پُر برکت امیر تتلو با رئیسی
*طلبکاری در دو پیام پاسدار باقری «رئیس ستاد کل نیروهای مسلح»، و تودهنی به آن در رویدادها
*استفاده از سینما توسط فرومایگان برای توجیه جنایات رژیم در دهه ۶۰
*‏«گلاب زدن» گردانندگان رژیم به یاد و نام خمینی
*تعیین تکلیف برای همه مسئولان نظام از سوی پاسدار جعفری فرمانده کل سپاه، رزمایش کودتا
*وقتی مردی به زنش، بگوید «دوستت دارم» چه اشکالی دارد؟
*اسکار فرهادی، جلوه یی از مفهوم «ایرانیان» برای جهانیان و تلاش مذبوحانه محافل و ‏مقامات رژیم برای مصادره «اسلامی» آن
*اولین مصاجبه خمینی با خیرنگاران ایرانی در پاریس آیینه تکبّر و استبداد و افکار ارتجاعی او
* پاسخ فرمانده نیروی دریایی در مورد جابجایی ناگهانی جانشین خود و ابهامی که باقی می ماند
*هاشمی رفسنجانی، له شده زیر توهین و تحقیر، اندوهگین و اشگ ریز، دق مرگ شد
*مقاله یی که سبب رهبر شدن خمینی شد
*خواندن ترانه «جان جهان» شجریان توسط دانش آموزان دبستان دخترانه یی در مشهد
*شهروندان قبرخواب، انتقاد کارگردان سینما، اشک تمساح روضه خوان زرنگ
*رژیم در حال غرق شدن در گند خودش، پاسدار صفوی غرق در هپروت تشکیل دولت جهانی اسلام ‏به مرکزیت رژیم
*شاه مرغوب،بهترین دیکتاتور و عطر و گلابش و مفهوم تجمع پاسارگاد ‏
*زوزه های آیت الله علم الهدی علیه زنان ۳۰ سال بعد از عربده رفسنجانی
*پرت و پلاها و روده درازیهای قاسم سلیمانی و دیگران در سالگرد جنگ و گذشتن از کنار مصائب مردم
*مساله حجاب در قرآن و علت پیدایش آن و حجاب اجباری مجاهدین برای آتنا فرقدانی
*بابت «اطلاع رسانی»، از وزارت دفاع روسیه «کمال تشکر را داریم»‏
*28 مرداد و بعد از آن و آینده ای که در راه است
*واکنش ارتش به اهانت حسن عباسی، اهانت اوباش انصارحزب الله به هنرمندان، «فضل» جوادی عاملی و حکایتی از عبید زاکانی
*عباس کیارستمی سینماگری که با رژیم «غیرخودی» و با مردم «خودی» بود و جهانی شد
*دست باز نیروی انتظامی رژیم در رفتار خشونت آمیز و شلیک و کشتن
*شگفتی آفرینی پاسدار سلیمانی با صدور بیانیه تهدید آمیز علیه بحرین، جلوه دیگری از خر تو خربودن اوضاع رژیم
*بلاهت آریامهری خامنه ای در تشدید سرکوب و اختناق برای حفظ رژیم
*برکناری پدر ترانه علیدوستی از سرمربیگری فوتبال نوجوانان
*حاشیه های ایرانی شصت و نهمین فستیوال کن
*بازهم اعترافی در مورد گریز مردم از دین و مسجد دولتی
* سالگرد فاجعه ۱۹ فروردین ۹۰ و شیپورچی های رهبری مجاهدین
*سپاه پاسداران آفریننده مصیبت وعامل جنایت علیه مردم است و نه سپر بلای آنها
*تعظیم «اسلام» در برابر شکوه ایران و ضربه و تلخی های انتخابات برای ولایتمداران
*شرکت در انتخابات، تایید رژیم ولایت فقیه و دادن اعتبار به آن برای سرکوبگری است
*آثار اداره «خرتوخری» امور در نیروی زمینی ارتش و افشا شدن یک دروغ دیگر پاسدار فدوی
*صراحت و جرأت یا ترس و خیانت رئیس جمهور حقوقدان
*نفرت مردم نسبت به نظام ولایت فقیه، در رنجهای علیرضا افتخاری
*یک آفرین به پاسدار فدوی برای «بزرگواری انسان دوستانه» نسبت به آمریکا و یک «صدا تو ببر » بیشرم، بخاطر ادعای رئوف بودن
*رویداد بازداشت تفگنداران، دو قایق نیروی دریایی آمریکا وخالی بندی، پنهانکاری و خودبزرگ بینی های ابلهانه فرماندهان سپاه
*سخنان خمینی در مورد واجب بودن تهمت زدن به علما و فقهایی که «لطمه می زنند به اسلام» و دادن حکم برداشتن عمامه آنان به جوانان
*استریپ تیز فرمانده قرارگاه پدافند هویی خاتم الانبیاء
* تنش شدید در روابط رژیم با عربستان سعودی در پی اعدام شیخ باقرالنمر
*پرت و پلاها های پر حرارت عقیدتی فرمانده متحجر سپاه
* اظهارات بی اجازه محسن رضایی و دریافت تو دهنی از ولایتی
*کاری درست در برابر رژیم ضد ایرانی و آخوندیسم و ماتم پرستی، اما با شعاری نا مناسب
*پیشنهاد فیکسیونی به رئیس جمهور آمریکا، برای آرام کردن تند روها
*چرندیاتی از «فرهنگ عاشورایی» و تراکم حیرت انگیز نادانی در راویان
*پاسدار جعفری و ادعاهای بی ربط اش و تلاش برای محو آثار خالی بندی و غلط زیادی
*عجله رژیم در اعلام مرگ سفیر سابق، انتقاد برادر سفیرسابق، حساسیتها به مساله ربوده شدن او
*حادثه ناگوار حج، فرصت طلبی رژیم برای معجزه سازی توسط «شهید» و نکته ها
*حرفهای خامنه ای در جمع فرماندهان سپاه، «نقشه راه» برای همه
*سوالی که مسلمانان باید از خود بکنند: آیا چنین خدایی را می شود دوست داشت؟
*بازی تازه خامنه ای و خوابی که سپاه پاسداران برای فردای مردم دیده: ایست بازرسی
*شخصیت حقوقی پایدار دولتها و پیگیری حقوقی جنایت 10 شهریور 92
*تایید برجام توسط خامنه ای، برد و پیروزی برای دولتیان، عزا برای نعّاران حفظ خط قرمز رهبر
*عبور از گذرگاه خونین اجتناب ناپذیر است، چون فرماندهان جنایتکار سپاه قدرت مطلق می خواهند
*کباده کشی ظریف، نسیه خوری روحانی، ماتم شریعتمداری، روزگار تلخ و سیاه ولی فقیه سیدعلی
*جنازه های با طراوت و نشاط و بادوام
*همدستی رئیس مجلس با دولت برای کنار گذاشتن مجلس از بحث بر سر توافق تسلیم در مساله اتمی
*ستایشگر سپاه قدس، حالا با ستایش از خامنه ای ، تلاش می کند آبروی رفته را به او باز گرداند.
*وضع مبهم پاسدارای که دستور برداشتن مجسمه آریوبرزن را داده بود
*ریخت و پاشهای اسلام گسترانه رژیم و تودهنی مردم به رژیم با شکستن هنجارهای تحمیلی
*چگونگی برقراری دوباره تحریم ها، به شرحی که سوزان رایس داده است.
*قلّاده بر گردن رژیم درنده خو، بر مردم ایران مبارک باد
*کاسبی و بهره برداری خامنه ای از جنازه گردانی
*مکتب فاجعه آفرین خود محوربینی لبریز از بلاهت فرماندهان سپاه و دست اندر کاران رژیم و ضربه ای که در راه است
*تصادفی طاغوتی، در رژیم لاهوتی
*ایسنا آیت الله صافی را بالا برد، اما خامنه ای در سفر به قم به او اعتنا نکرد
*آیا آمریکا همان بازی را با رژیم می خواهد بکند که با مجاهدین کرد؟
*پوزه بند رهبر برای منتقدان و پذیرش افسار خوردن نظام
* آنجا که اسلام و مسلمانی سعدی، انسانیت او را می بلعد
*درنده خویی مذهبی در افغانستان و اقدام چشمگیر زنان علیه آن
*اندوه ناشی از فقر و فشار اقتصادی کم نیست، عزاداری در نوروز را هم تحمیل می کنند.
*پاسداران زیاده طلب و بی اعتنایی به رهبر و سلسله مراتب
*مطهری مورد یورش قرار گرفت، اما گند به سر روی نیروی انتظامی منفعل، زده شد
*ضربه خرس طلایی به خرناس کشهای نظام ولایی و حرفهایی از جعفر پناهی
*از سکه افتادن سرداران اسلام و ارزش شهادت در رژیم خر تو خری
*روح روح الله خمینی در کشتار پاریس ظاهر شد
*تلاش فرمانده سپاه برای «جاخالی دادن» در برابر کنایه روحانی
*عکس طناز طباطبایی به اشتباه به جای عکس ریحانه حباری در لحظات قبل از اعدام معرفی می شود
*ایراندختی که از یاد نخواهد رفت
*اولین عملیات جنگی گرانترین هواپیمای جت جنگی علیه اسلامگرایان
*بیانیه سالگرد تاسیس شورا و نکاتی مربوط به رجزخوانی های مسعود رجوی و پیامدهای آن
*فاجعه بار بودن آموزش موسیقی در مهد کودکها از نظر مدیر حوزه های علمیه
*ادعای پوچ وزارت اطلاعات در مورد رهایی قهرمان شمشیربازی
*فرصت طلبی رژیم منحوس برای مصادره مراسم تشییع جنازه شاعری بزرگ
*جنایات بدون مکافات، غزه پیش آدم سوزی ژاپن چیزی نیست
*خودنمایی های روز قدسی سرداران سپاه و آیینه خر تو خری رژیم
*سقوط و فساد سیاسی رهبری مجاهدین در آیینه تحریف اخبار سوریه
*یادداشتی در مورد علت حمله وزارت خارجه فرانسه به مجاهدین
*خنجر و خیانت و چند نکته برای یاد آوری در سخنرانی مهرتابان
* مسعود رجوی، حمایت از داعش در عراق، رقت انگیز، و در «آخر» خط
*یک رویداد فرهنگی – هنری برای لرزندان استخوانهای خمینی درگور
*شکست رژیم در جذب فرهنگی مردم و در جایگزین کردن اسلام به جای ایران
*پاسخ های کوبنده کیومرث پور احمد در مورد عربده کشیهایی که علیه لیلا حاتمی راه افتاد
*شرمندگی لیلا حاتمی از عربده مسلمانان شرور ، لیلا عذر خواهی نکرده
*تکذیب ادعایی در چرند بافی شلغمکارانه
*بی تدبیری دولت تدبیر و تدبیر ظریف یک پاسدار
*گزارشی تلویزیونی در مورد «ازدواج موقت» در ایران
*مستندی در مورد چگونگی کشتار کمونیستها در اندونزی
*خودت فکر کن کی و کجا روحت را به شیطان فروختی
*بحران روحی مسعود رجوی و برخورد مناسب با آن
*پیت سیگر ترانه خوان عدالت و آزادی و محبت، درگذشت
*ممنوعیت برگزاری جلسه کانون نویسندگان، ننگ و خفت برای آخوند روحانی
*بعد از نزدیک سی سال دهنکجی و قلدرمنشی دیدن، تودهنی زدن حق است
*چماق و چاقو و اوباش گری حل کننده مشکل منتطق ضعیف مریدان خمینی
*حاصل مکتب رجوی، فضولات انباشته بر ذهن و جاری برزبان مریدان
*نپذیرفتن اشتباه و عزم راسخ مسعود رجوی در به کشتن دادن مجاهدین تا آخرین نفر
*پاسخی به اوباش «ترانه خوان گروه هنری ارتش آزادیبخش و سیمای آزادی» مسعود و مریم رجوی
*تبریک به عمه «رئیس جمهور برگزیده مقاومت» و به عمه «رهبر مقاومت»
*... ترانه ای بر روی حکایتی از دفتر پنجم مثنوی – شهید راه
*اهانت محمد علی شیخی به مرضیه در جلسه یی با حضور مهدی ابریشمچی
*نکته یی برای یاد آوری –2
*سالگرد در گذشت مرضیه، و آنچه باید گفته می شد و نشد
*نکته یی برای یاد آوری
*واقعیت گریزی و خودمحور بینی رهبری، زمینه ساز کشتار مجاهدین در اشرف
*آیا زمان افسار زدن به سپاه پاسداران فرا رسیده است؟
*خدا در کنار جلّادان در اشرف و شادی و شعف از پاسداران از شقاوت
*شباهت ها با روش آمریکایی و اصولگرایان رژیم، در کار رهبری مجاهدین و ضرورت انتقاد از خود
*تغییر رویکرد به مفتریان بعد از بیانیه تفصیلی
*یادداشتی بر انتقاد اسماعیل وفا یغمایی
*تاریخسازی مسخره
*آیا فروغ جاویدان با تاکتیک دیگری می توانست پیروز شود؟
*کالبد شکافی یک فاجعه: بهای سنگینی که مجاهدین برای خواست رهبری می پردازند
*بحث تلخ دیگر، در مورد بیاینه تفصیلی شورا
*نقش رژیم و تعصب مذهبی – ناموسی، در جنایات فجیع علیه زنان
*سپاه خامنه ای را «آیت الله عظمی» کرد و جای «شاهنشاه آریامهر» نشاند
*تایید و بهره برداری بیانیه تفصیلی شورا، از مقاله توطئه گرانه مهدی سامع
*بیانیه تفصیلی «شورای ملی مقاومت» و تحریفات مربوط به اخراج خودسرانه من
*اگر آدم حرفی زد و بعد حاشا کرد چه معنی می دهد
*روحانی حلقه اتصال در بالا و با کلیدی برای گشودن دری در بن بست
*بیانیه تفصیلی شورا، و یاد آوری «علی الحساب» من
*دلیل نامربوط بودن ارتباط حمله موشکی به لیبرتی با استعفای روحانی وقصیم، در سخنان مریم رجوی
*نکاتی برای یاد آوری و توجه در پیام اخیر آقای رجوی و آن بمب ساعتی
*اولین نتیجه گیری ها از پایان یافتن نمایش انتخاباتی و پیام ها
*یک تقلب برای منحرف کردن افکار عمومی از یک اقدام بیشرمانه شورا
*موقعیت جدید کاندیداها و تغییر درصد احتمال پیروزی آنها
*آلت دست رهبری مجاهدین و شریک پرونده سازی های بیشرمانه برای ترورشخصیت توسط آنها نشوید
*نکات مهم در استعفا نامه دو عضو با سابقه شورا
*از کجا به اینجا رسیدیم
*ضرورت همبستگی و اعتراض در برابر قلدرمنشی و نسق گیری رهبری مجاهدین
*با رد صلاحیت رفسنجانی، به احتمال زیاد،چماقدار سابقه دار رئیس جمهور آینده است
*اعتراف ریشهری به مسخره بودن آخوندها در نظرمردم در ایرانِ قبل از انقلاب
*اعتراف قالیباف به چماقداری از زمان «دارو دسته شهید بهشتی»
*انتقادهایی از حضرت «سر»:ارزیابیهایی غلط،خشم و توّهم و حرفهای بی پشتوانه
*مجاهدین در تله، اشک تمساح ریختن آمریکائیها و جان کری
*تکبرّ بلاهت آور و بلاهت ویرانگر
*اضطرار احمد توکلی و قدرت اجتماعی اقشار ضد مقام رهبری
*افزایش دین گریزی و بی خاصیتی هزینه های کلان نماز خوان پروری
*ادعای بی ربط لابی کردن برای اسکار، دریافت تودهنی سنگین
* تکثیر روح و منش مادر طریق الاسلام
*ادعاهای نامربوط فرمانده سپاه در مورد جنگ ایران و عراق پاسداران
* روی دیگر سکه قلنبه گوئیهای ابلهانه پاسدار سلامی و هلهله ها و عربده های 9 دی
*مسئولیت فراموش شده در مصاحبه بنی صدر
*اشکهای عزاداری محرّم، حیات بخش انگلها
*ادعایی بی ربط در سالگرد مرگ «تام جی اندرسون»
*افتخارات گندیده در رژیم گندیده
*زهر فرار حزب اللهی به اسرائیل و حرام شدن شیرینی پهباد پرانی
*روزهای تلخ و سیاه رفسنجانی، مرد قدرتمند دسته اشرار
* بحثهایی«علمی» که اپوزیسیون توجهی به آنها و اثرات آن در جامعه نمی کند
*پایان اجلاس غیر متعهدها، حاشیه ها و مشکل بقای رژیم
*هدیه مدال المپیک به مادر برای حفظ آن از مصادره شدن
*اعتراف آخوند علی اکبر محتشمی به انزجار مردم از روحانیت
*اگر وزیر اطلاعات دروغ نگفته باشد، از این خوشتر نباشد
*عربده و ارعاب ناتوان از مهار جامعه پویای ایران
*آن خشم و خروش به خاطر دست دان عادی و این ماستمالی کردن «دستمالی» زیرآبی
*مقدس های تاریک اندیش و خود محوربینان، بیگانه با مردم
*احترام بی مورد به «مقام امنیتی» و بی تقاوتی به یک بی شرم
*دیپلماسی گوساله ها و مصادره پیشاپیش اسکار توسط وزارت ارشاد
* نمایش خشم و عصیان، با نشان دادن پستان عریان
*خشم و درماندگی مالکی، علت محاسبه تعویق ضرب الاجل بستن اشرف از نوامبر
* تعویق تاریخ تعطیل کردن کمپ اشرف،آغازی برای حل مسالمت آمیز مساله
*مشت محکم روزگار بر پوزه پاسدار توّاب ساز
* آمادگی به کشتن دادن میلیونها نفر ویژگی دین و مذهب پاسدار سلیمانی
*جنازه یی در راه سفارت آمریکا در امارات متحده عربی
*نقدی بر مقاله «میرحسین موسوی نخست وزیر آینده؟»
*تمجید از نیروی قدس سپاه، تحریف حقیقت و خدمت به رژیم
*کشف طرح تروریستی رژیم در آمریکا، « امداد غیبی» برای مجاهدین
*پناهجو شدن اشرفیها خبری خوب اما با کاستی ها و ابهامات
*بازی چرخ بشکندش بیضه در کلاه
*اختلاف در ارزیاببها و رشد افقی شجره طیبه
*شهیدان 19 فروردین اشرف دفن شدند، سوالها و حرفهایی که می ماند
*درگذشت مجاهدی سخت کوش و صمیمی و تصویری از آینده
*غوغا و دروغ و بیشرمی منفور
*با یک تیر چند نشان زدن خاتمی در تقدیر از آمنه بهرامی
*سخنان دبیرکل سازمان ملل روزنهً امیدی بر حل مساله اشرف
*در ضرورت توضیح واضحات
* چالشها و نمایشها در بستر شمارش معکوس برای تعیین تکلیف قطعی اشرف
* نگاهی به فیلم جدایی نادر از سیمین
*رژیم در سالگرد مرگ خمینی
*اعتراف ناخواسته دکتر قصیم در تلویزیون بی بی سی
*اعتراض من به قلدرمنشی بود
*شانتاژ، برچسب زدن، پرونده سازی، ارعاب و گرایش حذف منتقدان، یعنی همین
*کدام آرمان، کدام آرمان گرایی؟
*بیا بیا گفتن روش امام حسین نبود
*خواست انتقال از عراق باید در صدر خواستهای خانم رجوی قرار بگیرد
*رضا پهلوی، توّهم و توهین به شعور مردم
*آنچه برای آیت الله های مرتجع مهم است
*مفهوم ارزیابی ها و نتیجه گیری های فرماندهان سپاه در آینه عملکرد رژیم
*تشریفات محمد رضا شاهی و تشریفات ولایی و حزب اللهی و سبزاللهی
* عبور کشتی جنگی سید علی از کانال سوئز و تأملی در روش مسالمت آمیز مبارزه
*هاشمی غیرتت کو، فائزه عفتت کو، و پرونده سازیها
*راهپیمایی 25 بهمن، حاشیه ها، پیامدها
*جشنواره فجر مثل داروخانه یی شد که نفت می فروشد
*اپوزیسیون نباید از موسوی و کروبی دنباله روی کند
*بینش مهمل و حرفهای مهمل خمینیستها
*خامنه ای یک متهم به شرکت در ترور حریری رابه درجه سرلشکری ارتقاء داد
*شروری در صف اوپوزیسیون
*زین العابدین دیکتاتور تونس، ذلیل شد
*جنایات بی قتل واندوه انباشته در آنسوی خبرها
*جنگ روانی - جاسوسی اسرائیل و رژیم
*افشاگری و ابرازنفرت ایرانیان به رژیم، واکنش مناسب به فرصت طلبی وزارت اطلاعات
*سکوت در برابر ظلم بزرگ به جعفر پناهی، سرافکندگی برای اهالی سینما خواهد بود
*مسخرگی آخوندی، جنایات خدایی
*مسخره گی های عاشورایی و ستایش و ترویج خشونت در رژیم آخوندی
*رویارویی جنایتکارانه مذهبی سلفی- شیعه در ایران را باید محکوم کرد
*قدرت نمایی بلاهت بار احمدی نژاد، ضربه یی به نظام ولایی
*بساط ارتجاعی مرجعیت و آخوندیسم را باید در ایران جمع کرد
*جبّاریت رژیم علیه اهل سنت ، زمینه ساز ورود القاعده به ایران است
*لرزه های اضطراب، در نعره های اقتدار
* شاید مجید شریف پیش ما بود اگر اینترنت مثل امروز بود
*اجیر کردن عامل برای قتل فرزند، دستارود تعلیمات آخوندی و احکام شرعی
*آخوند مسخره از اخوان مسخره
*حکمت مستراحی و شخصیتهای مستراحی
*جنایت و رذالت از یک منشأ به بهانه های متفاوت
*مراسم عقد در سرقبر، تجلی مرده خوری آخوندهای مردم ستیز
*انفجار در پادگان سپاه، در آستانه سفر حاج محمود به لبنان
*ادعاهای متناقض، شاهدی بر پوچی ادعای پیروزمندانه بودن پایان جنگ
*اهانت به قرآن، غوغای بوزینگان و عربده فرومایگان در ایران
*صف آرایی در برابر رهبر: جبهه هواداران رئیس دفتر
*اتهام زنی و «گند زنی» بین جناح‌های متخاصم: کشتن خواهر پاسدار مشفق در جاده مشهد و...
*آغاز به کار «مشا نیوز» و اتهام «پوتینیسم» به حاج محمود
*جلوه یی از هویت و هنر مردم: گفتگوی عاشقانه به زبان آذری و به شعر
*شیطنت های خلاف اسلام با اجرای «نیمه رپ» به لهجه اصفهانی
*«مرض موت» لاعلاج رژیم خمینی ساخته به رغم سه دهه جنایت برای بقا
*سالروز بمباران اتمی هیروشیما، فراموش کردن قربانیان جزغاله شده توکیو و بیش از 60 شهر دیگر
*حنجره یی که خاموش شد، صدایی که ماندگار است
*تقابل مردمکشان خمینیست دو جناح، افشاگرخیانتها و جنایتها
*جند الله دوگام به پس یک گام به پیش
*تعارف کم کن و بر مبلغ افزا
*خفّت خمینی در حیات و خواری او بعد از مرگ و بی آیندگی رژیم
*رپ «کافران بی نام» در هجو نوحه‌های ام القرای اسلام
*سه هزار آقا زاده در حال تحصیل در بلاد کفر
*به چنین مجلس و بر کرّو فَرَش باید ...
*ناگهان دهها «پیکر مطهر» در نماز جمعه !
*داس اسلام همچنان زندگی آزادگان ایران را درو می کند
*بودجه های قرآنی ، گربه های ایرانی
*از این بمبهای اتمی در همه شهرهای ایران منفجر کنید
*مربوط و نامربوط در مصاحبه رضا پهلوی
*بلند آوازه کردن نام ایران، و نه جمهوری اسلامی
*برای جعفر پناهی و یک یاد آوری
*افتضاح در سناریوی دستگیری عبدالمالک ریگی و چند نکته
*موعظه های کنونی میرحسین موسوی و گذشته و آینده او
*سانسور گزارش‌ها تصویریِ «انقلاب اسلامی» نشانه ترس از مردم
*مردم جان برلب رسیده، رژیم جبّار خون ریز و مساله «خشونت»
* بخشوده و نا بخشودنی، به مناسبت در گذشت منتظری
*این سخن را درنیابد گوش خر
*ستاره یی در آسمان هنر ایران و موسیقی آذربایجانی بنام پریسا ارسلانی
*مروری بر تاریخچه تضاد دوجناح: ایدئولوژی متعفن و روشهای کثیف
*دیالوگ انتقادی با سربازان گمنام امام زمان
* آقای نصیبی در کوچه بن بست «علی چپ»
*یاد و خاطره یی از یک خدمتگزار فرهنگی و یک دوست که درگذشت
* یادداشی در مورد لبیک سایت وزارت اطلاعات رژیم، به در خواست «آ مهدی»
*من متهم می کنم، واکنشی به پیام اخیر آقای مسعود رجوی
*اعلان جنگ داخلی توسط خامنه ای،«توزرد»ی سبز و ضرورت آمادگی مردم
*ناگفته هایی از دو« 13 آبان»: چگونه صدای انقلاب به گوش شاه رسید و اشغال سفارت آمریکا
*چه کسی برای مردم فیلم خواهد ساخت اگر آقای نصیبی روزی مسئول سینمای کشور شود
*قضیه شکل اول و شکل دوم، و استحاله قهقرایی آدمها
*بیانیه بیست و هشتمین سالگرد تاسیس شورا، نکته یی و چند سوال
*فوتبال مردانه و فوتبال دوستان لجن
*به بهانه اظهارات یک خانم نماینده مجلس کویت
*اِنافَتَحنا»ی واقعیت گریزان متکبّر
*واكنش پنجم» و واكنش ملاباجي هاي حوزه علميه قم
*سینما و مردم، سینما و آقای نصیبی
*تحقیر ارتش توسط فرمانده کل سپاه و دیگران و واکنش فرماندهان ارتش
*سوالاتی از آقای منتظری و یک یاد آوری به میرحسین موسوی
*اعتراف ناخواسته آخوند ذوالنور بر منفور بودن رژیم
*بورشدن رهبر و سیلی سنگین مردم به سپاه پاسداران در تظاهرات «روز قدس»
*ایرباس در برابر دارائیهای بلوکه شده ایران پیشنهادی سنجیده و به نفع مردم ایران
*تعطیلی آیندگان اقدام شکرالله پا کنژاد و کنگره یی که برگزار نشد
*اراده و اعتراض مردم رهایی بخش خواهد بود، نه فرصت طلبی فرصت سوز اصلاح طلبان
*موضوعی در حاشیه انتخابات و کار مؤثر و مفید ی که آقای رجوی می تواند بکند
*سی سال پيش، « در اين بن بست…»
*رفسنجانی زیرآب ولایت خامنه ای را زد، اژه ای رفسنجانی را به آمریکاو اسرائیل بست و...
*فرار از مسئولیت آقای منتظری و از مرحله پرت بودن آقای کدیور
*تظاهرات پاسخی به روشها و اقدامات غیرقانونی مقامات قانونی
*سه پیام پایانی و جمعبندی رویداد انتخابات و مفهوم الله اکبر دیروز و امروز
*کار موثر و مفیدی که آقای منتظری می تواند بکند
*هشدار! توطئه ای علیه میرحسین موسوی در حال اجراست
*صحنه ای تکان دهنده از رفتن ندا از بین ما و ماندن ندا در فریادها و یادها
*اعلان جنگ خامنه ای و روز غلبه بر ترس
*ابطال انتخابات مشتی به پوزه ولی فقیه و یاسداران جنایتکار است، من از آن حمایت می کنم
*میرحسین موسوی، کروبی سید محمد خاتمی اصلاح طلبان بر سر دوراهی انتخابی تاریخی:
*مخدوش کردن ارزشها، جفا به امام راحل و تایید اقدام تروریستی علیه عربستان، در مناظره موسوی و احمدی نژاد
*میرحسین موسوی از موج خون تا موج سبر و شال سبز
*برای بهمن قبادی سینماگر مردم دوست
*«انقلاب اسلامی و کار نامه ردی روشنفکری»*
*ماهیت کارگزاران فرهنگی رژیم و انقلاب فرهنگی
*ویژگی جامعه ایران در نگرش و واکنش به سقط جنین
*مساله رادیو تلویزیون- تعادل قوا و واقعیتها(3)
*مسأله رادیو تلویزیون- تند روی شاید کرده باشیم اما بیراهه نرفتیم(2)
*خشم رفسنجاني و مرگ احمد خميني*
*مسأله رادیو و تلویزیون، انتقاد به جا و فراموشکاری اختیاری عبدالله نوری(1)
*عطاءالله مهاجرانی ، کشف کرامات خمینی و ستایش از تروریسم و چند یادآوری
*خنده برلسکونی و خشم آرژانتینها
*زیبایی شناسی یک ستایشگر خمینی و اهانت به ایرانیان
*سی سال پیش جوٌ سیاسی چنین بود و خمینی این بود
*سندی از مهندسی اسلامی بنای عظیم ۳۰ سال جنایت که جمهوری اسلامی نام دارد
*تبلیغات بی خدایان در اروپا، آمریکا و کانادا
*جنایت محکوم کردنی و جنایت با اجر دنیوی و اخروی
*یک تیر و دو نشان ارتجاعی خامنه ای و نکاتی برای یاد آوری
*تاثیر عامل فرهنگی بر موقعیت زنان
*خواب‌های پنبه‌دانه‌ای یا زمینه سازی برای جنایت علیه بشریت
*خوابگردی در فراموشخانه زمان
*آخوند وحید خراسانی سنی ستیز، نعل وارونه میزند
*رهنمودهای مهمل رهبر اسلام پناه، زوزه‌های وزیر ارشاد اسلامی
*وزیر ارشاد تهدید کرد هنرمندان خطا کار زیر پا گذاشته خواهند شد
*شورش یک زن جوان هنرمند علیه تبعیض و حجاب ، سیلی دیگری به رژیم ملاها
*حجاب و مراسم گشایش بازیهای المیپک
* این همه فاجعه را خمینی پی ریخت
*میراث خمینی و نگاه حوزوی- حیوانی به زن، منبع و منشأ تبعیض علیه زنان ایران
*صداقت و شهامت آقای دكتر ملكی
*توضيحي در مورد اعتصاب معلمان در سال ۱۳۴۰
*دنیای مراجع تقلید و دنیای شهروندان در هفته معلم
*تغییر حكم آیت الله، از سركوب كردن، به تظلّم
*منطق مردان خدا: سركوب كردن و نفس بريدن