آقای نصیبی در کوچه بن بست «علی چپ»
ایرج شكری

هنوز مرکب نوشته آقای بصیرنصیبی در مورد بدل سازی سینمای زیر زمینی خشک نشده بود که نامه سرگشاده بهمن قبادی سینماگر مردم دوست وترقیخواه کرد را در انتقاد از مواضع و اظهارات فرصت طلبانه عباس کیارستمی خواندیم*.
آقای نصیبی در آن مطلب چنین به داوری در مورد بهمن قبادی نشست:
 
«ج. اسلامی وقتی دریافت که سینمای زیر زمینی هم به یک واقعیت تبدلیل شده که کنترلش از عهده رژیم خارج است ،خودش سینمای زیر زمینی هم علم کرد وبهمن قبادی با سابقه کار در حراست و همراه خانواده مخمل باف گزینه مناسبی بود به خصوص که وی کردزاده هم بودومحل تولد او برای قالب کردن کار او به جشنواره ها ودیگر محافل سینمایی یک امتیاز محسوب می شد. او حالا تبدلیل شده است به فیلم زیر زمینی ساز با جواز کسب ویژه !که مطبوعات حکومتی هم مجازند لحظه به لحظه موفقیت او در جشنواره های خارجی را با آب و تاب انتشار دهند. در ماجرای رکسانا صابری، محبوب پرزیدنت «اوبا ما» هم سهمی بریایش قایل شدندو نقشی که خوب ازعهده اش برآمد».
 
من در مطلبی به انتقاد به این دیدگاه ایشان پرداخته بودم **و سوال این است که خب حالا این نامه بهمن قبادی هم بدل سازی است یا واقعا دردی را بیان می کند. اگر بدل سازی باشد، یعنی رژیم نیز همین مواضع بهمن قبادی را در مورد مسائلی که بیان کرده تایید می کند، پس مشکل بهمن قبادی با رژیم چیست؟ نکند آن هم ساختگی است و مساله تبعیض علیه سنیان و دشواریهای خود او در ساختن فیلم همه دروغ است. و اگر دروغ است نفعش برای بهمن قبادی چیست؟ و اگر دروغ نیست که به نظر من نیست، آن وقت این سوال را می شود مطرح کرد که خب آیا این نامه سرگشاده بهمن قبادی در آن نشریه سینمای آزاد جایی دارد یا ندارد، اگر ندارد چرا؟ اگر دارد پس باید پذیرفت که قضاوتی که بهمن قبادی را محصول بدل سازی رژیم جمهوری اسلامی دانسته بود غلط بوده و لازم است اصلاح شود. اما بن بست بودن کوچه تنگ وباریک و کوچکی که اقای نصیبی در آن قرار دارد به وضوح در نوشته اخیر او«استقلال سینمای جمهوری اسلامی درمعرض خطر است! شوخی نمی فرمائید ؟» در برابر عموم قرار دارد هم چنان که خود را به «کوچه علی چپ» زدن آقای نصیبی در این زمینه. آقای نصیبی طبق معمول با گم کردن سوراخ دعا، به حمله به سینماگرانی که نامه سرگشاده به مردم را نوشته اند پرداخته است اما آن چه جالب است این است که یکی از کسانی که  اظهاراتش مرجع استناد آقای نصیبی به عنوان تحت کنترل بودن سینما در تمام مراحل است(ایرادی هم بر آن وارد نیست ولی سینمای مستقل معنیش سینمای غیر سفارشی است)، یعنی آقای بهرام بیضایی، خود از امضاء کنندگان همین نامه است و آقای نصیبی هم البته نام تمام امضاء کنندگان آن نامه کوتاه را آورده است، اما حمله سنگینش بیشتر متوجه کیا رستمی است و در عین حال همه را در جوال رژیم جمهوری اسلامی قرار داده است:
 
«جالب است بیانه ای از سینماگران با ادعا همراهی با مردم منتشر شود، اما هیچ اشاره ای به جنایت های این چند ماه رژیم نمی شود از محتوای این اعتراض نامه چنین استنباط می شود که دل نگرانی اکثر اینان شایعه حذفشان بعداز دوره دوم ریاست جمهور قلابی دکتر! احمدی نژاد است».
 
با این حساب بهرام بیضایی که غالبا از حمله های آقای نصیبی در امان بود نیز، دریافت کننده این سر زنش است. متاسفانه چیزی که آقای نصیبی نمی خواهد ببیند و این مشکل را من خصوصا از بعد از آتش بس به این طرف که کم کم تولیدات سینما و انتشار ماهنامه  رو به تزاید می رفت، با دوستان سابق از خود راضی خود داشتم این است که مبارزه مردم با یک رژیم«خودی» هرچند که خیلی هم خونریز و جنایتکار باشد، نمی تواند با همان معیارهایی مورد ارزیابی قرار بگیرد که اگر یک رژیم بیگانه بر کشور حاکم می شد. مبارزه مردم اندک اندک، اما گسترده و پیوسته و به شکل اعتراضات گوناگون صورت می گیرد و در کسب مطالبات خودشان است که رژیم را سانتیمتر به سانتیمتر عقب می رانند. اعلامیه محکومیت جنایات رژیم نیز ممکن است روزی از سوی سینماگران کشور صادر شود، ولی اکنون همین امضای جمعی هم پدیده نوظهوری است که من شخصا یادم نمی آید قبلا از سوی سینماگران دیده شده باشد. بن بستی کوچه یی که آقای نصیبی در آن قرار دارد، وقتی آشکار می شود که همین چند خطی را که از مطلب اخیر ایشان نقل کردم، در کنار چند خط دیگر از اول همین مقاله قرار بدهیم:
 
« اطلاعیه ای اواخراکتبر روی سایت ها آمد ومورد توجه قرارگرفت با عنوان دوستداران سینمای ایران. قصد ونیت چنین اطلاعیه هایی آنقدر گویا ست که نیاز نیست روی بند بند آنها تامل کنیم من هم به اشاره ای گذرا به محتوای این بیانیه بسنده می کنم .اماسرنگونی طلبان حامی سینما ی نظام جمهوری اسلامی می توانند با مشاهده نام من بالای مطلب همان قضاوت های همیشگی یشان راتکرار کنند، [...]باکی نیست خورشید همیشه زیر ابر نمی ماند اگر جنبش مردم ما برعلیه کلیت نظام جمهوری اسلامی بار دیگر توسط شبه اصلاح طلبان سبز پوش شده مصادره نشود، دور نیست زمانی که این نظام فاسدبه سقوط کشانده شودواگر حکومتی مردمی به روی کار بیاید وپرونده های آنها که با کارشان ،رفتارشان ،بقای این جباران را باعث شده اندگشوده شود آن زمان معلوم خواهد شد قضاوت ما حق بود ویا حمایت های آنها از سینمای گلخانه ای».
 
مفهوم این حرف آقا نصیبی این است که اگر فردا این نظام فاسد ساقط شد و یک حکومت مردمی روی آمد، آن وقت در آن حکومت مردمی،«پرونده» این سینماگران که حتما اسناد معتبرش را در آرشیو سینمای آزاد بایگانی شده، رو خواهد شد ومردم در باره سینماگرانی که دیگر بیضایی و تقوایی هم در شمار آنها هستند، همچنان که جعفرپناهی و ابوالفضل جلیل و بهمن قبادی(کلا آنهایی هم که در این لیست 40 نفره نیستند اما قبلا «پنبه» آنها توسط اقای نصیبی زده شده است)، همان قضاوتی را خواهند که خورشید حقیقت فرمایشات کنونی آقای نصیبی مشهود است و مغرضان یا افراد کودن مثل من که در بین نیروهای سرنگونی طلب هم جاگرفته اند و ابری شده اند در برابر این خورشید، دیگر حرفی برای گفتن نخواهند داشت. با جملاتی که از فرمایشات آقای نصیبی نقل کردم، واقعا نتیحه دیگری جز این نمی شود گرفت که با سرنگونی این رژیم و روی کار آمدن حکومتی مردمی، مردم تقریبا همه سینماگران اسم و رسم دار کشور حتی ناصر تقوایی وبهرام بیضایی را هم  به عنوان کسانی که« با کارشان، با رفتارشان، بقای این جباران را باعث شده اند» محکوم خواهند کرد. جدّی می فرمایید آقای نصیبی؟

منابع:

http://www.pezhvakeiran.com/page1.php?id=17093   *

http://www.pezhvakeiran.com/page1.php?id=16867**

آبان 1388- 13 نوامبر 2009 22 – پ

 
 
 

درودی به بهمن قبادی سینماگر مردم دوست، تصویرگر رنج و حماسه

 

سینما اگرچه درآغاز تولدش، وسیله سرگرمی بود، اما خیلی زود وسیله بیان هم شد. این وسیله بیان، هم  مثل نوشتن می تواند کاربرد متفاوتی داشته باشد، می تواند برای دروغ پردازی و تحمیق مردم بکار گرفته شود، می تواند مثل گپ زدن های بی محتوا برای گذران وقت بکار برود و می تواند برای بیان مساله یی و لزوم توجه به آن بکار گرفته شود و اگر فیلمی تاریخی باشد و واقعکرایانه، می تواند مردم را با گوشه های از رویداهای گذاشته و حقایق مربوط آنها آشنا کند. من بر این باورم  که فیلمهای چارلی چاپلین به ویژه فیلم عصر جدید او از نمونه های ممتاز سینما به عنوان وسیله یی برای بیان عقیده به گونه یی که در کاربرد قلم می شود دید، هستند. تاثیر سینما، هم به خاطر گستردگی و تنوع جمعیت مخاطبانش و هم به خاطر تاثیرات ویژه تصویر که در نوشتار نیست، بر مخاطبان بیشتر است و به خاطر این دویژگی از اهمیت خاصی برخوردار است و به خاطر همین هم هست که رژیم جمهوی اسلامی فشار به سینماگران ایران را تنها با سانسور اعمال نمی کند، بلکه با ممنوعیت نمایش فیلمهایی که با گذشت از صافی همان وزارت ارشاد اسلامی منحوس تولید و تدوین و آماده پخش شده هم اعمال می کند، تا با ضربه سنگین مالی فکر ساختن فیلمهایی «بحث انگیز» را از سر دیگران بدر کند، یا با محدود کردن زمان نمایش و تعداد سینماهای نمایش دهنده، باز هم به لحاظ اقتصادی و مالی آنها را در تنگنا قرار بدهد. طبعا چنین فشارهایی عرصه برای فیلمهای آخوند پسند و فلیمهای نازل را بیشتر باز می کند و فیلمسازانی مثل بهمن قبادی، جعفر پناهی، ابوالفضل جلیلی، بهرام بیضایی، ناصر تقوایی، بهمن فرمان آرا و شمار دیگری از سینماگران مردم دوست و ترقیخواه و خوش فکر، دیگر نمی توانند در عرصهً تنگی که وزرات ارشاد اسلامی برایشان به وجود آورده کار بکنند. فشار روحی، شاید آن جنبه از فشار سانسور بر سینماگران باشد که اکثرا از نظرها پوشیده می ماند. سناریو نوشتن و فیلم ساختن، کاری است در عرصه خلاقیت و آفرینش که از فکر و جان انسان مایه می گیرد. آنوقت تصورش را بکیند، آن چه را که از فکر و جان کسانی مثل بهمن قبادی پا به عرصه وجود گذاشته است، عناصر بیشعور و خودخواه و مردم ستیزی که اکثر سابقه پاسداری دارند و در وزارت ارشاد می لوند، به دست و پا یا چهره وچشمش آسیب می رساند به سینماگر تکلیف می کنند آنچه حاصل خلاقیت شماست باید این گونه باشد و این به خودی خود، خیلی تلخ و دردناک و فشار روحی آن برای یک هنرمند باید بسیار سنگین و کشنده باشد. از آنجا که سانسورچیان آدمهای بیشعوری هم هستند، به رغم سانسور فیلمنامه و به رغم بازبینی فیلم تدوین شده و اعمال سلیقه و سانسور در آن، باز بعدا که فیلم مثلا در جشنواره یی به نمایش در می آید و مورد نقد و بررسی قرار می گیرد یا به خاطر برداشتهایی که از فیلم نزد تماشاگران شده و به مذاق دستگاه منحوس ارشاد اسلامی سازگار نیست، اکران فیلم را ممنوع می کنند، مثل اتفاقی که برای فیلم سنتوری مهرجویی افتاد. دیکتاتور ها همه بلاهت کم و پیش مشابهی دارند و گمان می کنند که می توانند با کنترل تولیدات فرهنگی و بستن زبانها و شکستن قلمها، به طور مادام العمر مقتدرانه بر مردم حکم برانند و با گسترش رعب وحشت توسط سیستم پلیسی و اعمال شکنجه و خشونت، زمینه رشد افکار نو و اعتراض و تحول خواهی را بخشکانند و در آرامش و سکوت گورستانی که ایجاد کرده اند، خود آسوده بخوابند. اما اینطور نیست. جامعه از شرایط زمان خواه ناخواه تاثیر می پذیرد، چرا که وقتی پدیده یی مثل تلفن یا اینترنت و ماهواره پیدا شد، دیکتاتورها نمی توانند مثلا با پیدایش و گشترش شبکه تلفنی در جهان، به تلگراف که کنترلش آسان تر است اکتفا کنند، یا وقتی اینترنت پیدا شد، به تلفن اکتفا کنند که باز هم کنترلش از اینترنت آسان تر است و با آن عکس و فیلم نمی شود مبادله کرد. آنها ناچارند از این وسایل برای گردش کار در کشور استفاده بکنند، و استفاده از این وسایل هم تاثیرات و عوارض خود را دارد.

سانسور بسیار ویرانگر رژیم روضه خوانهای مرتجع به رهبری خمینی ضد ایران و ایرانی، تصفیه کتابخانه های کشور از «کتب ضاله» و تصفیه و نابودی آرشیو فیلم کشور را در همان آغاز به قدرت رسیدن خمینی هدف خود قرار داد و آن گونه که خودشان اعلام کردند بعد از تفکیک فیلمهای آرشیو فیلم، 40 کامیون فیلم رژیم اسلامی در آرشیو ماندنشان را هم جایز نداسته بودند، نا بود کردند. سانسور دائم و جاری و گسترده را هم برقرار کردند. فروش وسائل موسیقی را ممنوع و سبب فرار بسیاری از هنرمندان موسیقی از کشور شدند. با این حال جامعه پویا و زاینده و بالنده ایران، مثل گیاهانی که از شکاف سنگها سر بر می آورند یا گیاهانی که از زیر اسفالت در کنار جاده یا در پیاده رویی، با شکافتن آن و رویدن و گل دادن، نیروی زندگی را به نمایش می گذارد، بر دیوارهای بلند و سنگی دژ این دد منشان، نشانه های زنده بودن اندیشه و هنر را در شکلهای تازه و گوناگون از عدم به عرصه وجود آورد. بهمن قبادی یکی از آنهاست و در موسیقی چهره بی همتایی مثل سعید جعفر زاده(همای) پیداشده است. اینان گیاهان سرسبز رویده بر دژ سنگی اهریمنان هستند که حاصل کارشان گلهایی است که عطر و زیبایی زنده بودن به مفهوم انسانی آن را در شرایط زندگی سوز به مفهوم ددمنشانه آن  که رژیم آخوندی بر میهن گسترد، در فضای میهن می پراکنند. بهمن قبادی در نامه سرگشاده خود در انتقاد از کیارستمی*اشاره یی به تبعیضات ظالمانه رژیم علیه به کردها که از اقوام ساکن ایران زمین هستند و زبان منطقه یی خود را دارند و سنی مذهب هستند،کرده است. او این ظلم و تبعیض را با چیره دستی در فیلم زمانی برای مستی اسبها به تصویر کشیده است. روزی، بعد از دیدن این فیلم دوستی پرسید خب رفتی فیلم را دیدی ؟ چطور بود؟ گفتم آنچه از محرومیت وتبعیض و به دست فراموشی سپرده شدن این مردم(کردها) به تصویر کشیده شده است، استخوان سوز بود. اگر چه فیلم زمانی برای مستی اسبها، پایانی حماسی از اراده نوجوانی برای رساندن برادر بیمارش به آن سوی مرز برای معالجه دارد، اما این به خودی خود چیزی از انبوهی اندوهی که در آن بی پناهی متراکم شده است، نمی کاهد.  کاش از بلوچها هم کارگردانی مثل بهمن قبادی داشتیم که رنجهای آن دیار را به تصویر می کشید. چندی پیش در مطلبی از روشنفکر عرب خوزستانی آقای یوسف عزیزی بنی ُطرُف خواندم که به نقل از یک نماینده سابق سراوان در مجلس نوشته بود که در سال تحصیلی 81-1382 تعداد دانشجویانی که در دانشگاههای استان سیستان و بلوچستان تحصیل می کرده اند تنها 20 نفر بوده است(در سال 56 این تعداد 9 نفر بوده است) در حالی که جمعیت بلوچ کشور 2 میلیون نفر برآورد می شود. آقای عزیزی بنی طرف افزوده بود که «حال اگر دست بالا را بگيريم وبر اين مبنا فرض كنيم كه 200 دانشجوي بلوچ در كل دانشگاه هاي ايران تحصيل مي كنند، در اين صورت سهم بلوچ ها از 4 مليون شمار كل دانشجويان ايراني فقط ،005% ( پنج هزارم درصد) است. يعني از هر ده هزار دانشجوي ايراني فقط 5 نفر آنان دانشجوي بلوچ اند. بنابرهمان گزارش هیچ برنامه رادیویی یا تلویزیونی به زبان بلوچی در رادیو تلویزیون استان وجود ندارد(در خوزستان روزی نیم ساعت برنامه رادیویی به زبان عربی پخش می شود). این تنها گوشه یی از بیدادی است که در دو رژیم شاه و خمینی بر این مردم رفته است. «فیلم لاکپشت هم پرواز می کنند» قبادی که ماجرای آن در کردستان عراق می گذرد و آن را دیده ام نیز، فیلمی ارزشمند است. کوهی از پوکه های گلوله توپ که روی هم جمع شده اند، تصویری از گستردگی ویرانگری و مرگبار بودن جنگ در آن سامان را بدست می دهد که نه گزاشهای نوشتاری و نه حتی در فیلمهای خبری تلویزیونی در ذهن انسان نمی نشاند. متاسفانه هنوز فیلم ممنوع شده او در ایران، نیمه ماه یا نیوه مانگ را ندیده ام اگر چه قسمتهایی از آن را در یوتیوب می شود دید.  من برای این کارگردان با استعداد و مردم دوست کرد، موفقیت روز افزون آرزومندم . به امید برچیده شدن این رژیم ضد ایرانی و ضد مردمی و بازگشت همه تبعیدیان ایرانی به میهن.

http://www.pezhvakeiran.com/page1.php?id=17077  *

                  1. 22 آبان 1388- 13 نوامبر 2009

http://iradj-shokri.blogspot.com

منبع:پژواک ایران

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

facebook Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

   نسخه‌ی چاپی  

ایرج شكری

فهرست مطالب ایرج شكری در سایت پژواک ایران 

*سرازیر شدن خشم سپاه و رهبر به سوی روحانی، آینده نا روشن او و سایه جنگ
*حقه بازی آخوند موسوی خوئینیها و وصل کردن خامنه ای به «عالم غیب»‏
*انتخاباتی با بازندگان بزرگ و تصاویر ماندگار یک دیدار و سالهای سربی برای روحانی
*دیدار پُر برکت امیر تتلو با رئیسی
*طلبکاری در دو پیام پاسدار باقری «رئیس ستاد کل نیروهای مسلح»، و تودهنی به آن در رویدادها
*استفاده از سینما توسط فرومایگان برای توجیه جنایات رژیم در دهه ۶۰
*‏«گلاب زدن» گردانندگان رژیم به یاد و نام خمینی
*تعیین تکلیف برای همه مسئولان نظام از سوی پاسدار جعفری فرمانده کل سپاه، رزمایش کودتا
*وقتی مردی به زنش، بگوید «دوستت دارم» چه اشکالی دارد؟
*اسکار فرهادی، جلوه یی از مفهوم «ایرانیان» برای جهانیان و تلاش مذبوحانه محافل و ‏مقامات رژیم برای مصادره «اسلامی» آن
*اولین مصاجبه خمینی با خیرنگاران ایرانی در پاریس آیینه تکبّر و استبداد و افکار ارتجاعی او
* پاسخ فرمانده نیروی دریایی در مورد جابجایی ناگهانی جانشین خود و ابهامی که باقی می ماند
*هاشمی رفسنجانی، له شده زیر توهین و تحقیر، اندوهگین و اشگ ریز، دق مرگ شد
*مقاله یی که سبب رهبر شدن خمینی شد
*خواندن ترانه «جان جهان» شجریان توسط دانش آموزان دبستان دخترانه یی در مشهد
*شهروندان قبرخواب، انتقاد کارگردان سینما، اشک تمساح روضه خوان زرنگ
*رژیم در حال غرق شدن در گند خودش، پاسدار صفوی غرق در هپروت تشکیل دولت جهانی اسلام ‏به مرکزیت رژیم
*شاه مرغوب،بهترین دیکتاتور و عطر و گلابش و مفهوم تجمع پاسارگاد ‏
*زوزه های آیت الله علم الهدی علیه زنان ۳۰ سال بعد از عربده رفسنجانی
*پرت و پلاها و روده درازیهای قاسم سلیمانی و دیگران در سالگرد جنگ و گذشتن از کنار مصائب مردم
*مساله حجاب در قرآن و علت پیدایش آن و حجاب اجباری مجاهدین برای آتنا فرقدانی
*بابت «اطلاع رسانی»، از وزارت دفاع روسیه «کمال تشکر را داریم»‏
*28 مرداد و بعد از آن و آینده ای که در راه است
*واکنش ارتش به اهانت حسن عباسی، اهانت اوباش انصارحزب الله به هنرمندان، «فضل» جوادی عاملی و حکایتی از عبید زاکانی
*عباس کیارستمی سینماگری که با رژیم «غیرخودی» و با مردم «خودی» بود و جهانی شد
*دست باز نیروی انتظامی رژیم در رفتار خشونت آمیز و شلیک و کشتن
*شگفتی آفرینی پاسدار سلیمانی با صدور بیانیه تهدید آمیز علیه بحرین، جلوه دیگری از خر تو خربودن اوضاع رژیم
*بلاهت آریامهری خامنه ای در تشدید سرکوب و اختناق برای حفظ رژیم
*برکناری پدر ترانه علیدوستی از سرمربیگری فوتبال نوجوانان
*حاشیه های ایرانی شصت و نهمین فستیوال کن
*بازهم اعترافی در مورد گریز مردم از دین و مسجد دولتی
* سالگرد فاجعه ۱۹ فروردین ۹۰ و شیپورچی های رهبری مجاهدین
*سپاه پاسداران آفریننده مصیبت وعامل جنایت علیه مردم است و نه سپر بلای آنها
*تعظیم «اسلام» در برابر شکوه ایران و ضربه و تلخی های انتخابات برای ولایتمداران
*شرکت در انتخابات، تایید رژیم ولایت فقیه و دادن اعتبار به آن برای سرکوبگری است
*آثار اداره «خرتوخری» امور در نیروی زمینی ارتش و افشا شدن یک دروغ دیگر پاسدار فدوی
*صراحت و جرأت یا ترس و خیانت رئیس جمهور حقوقدان
*نفرت مردم نسبت به نظام ولایت فقیه، در رنجهای علیرضا افتخاری
*یک آفرین به پاسدار فدوی برای «بزرگواری انسان دوستانه» نسبت به آمریکا و یک «صدا تو ببر » بیشرم، بخاطر ادعای رئوف بودن
*رویداد بازداشت تفگنداران، دو قایق نیروی دریایی آمریکا وخالی بندی، پنهانکاری و خودبزرگ بینی های ابلهانه فرماندهان سپاه
*سخنان خمینی در مورد واجب بودن تهمت زدن به علما و فقهایی که «لطمه می زنند به اسلام» و دادن حکم برداشتن عمامه آنان به جوانان
*استریپ تیز فرمانده قرارگاه پدافند هویی خاتم الانبیاء
* تنش شدید در روابط رژیم با عربستان سعودی در پی اعدام شیخ باقرالنمر
*پرت و پلاها های پر حرارت عقیدتی فرمانده متحجر سپاه
* اظهارات بی اجازه محسن رضایی و دریافت تو دهنی از ولایتی
*کاری درست در برابر رژیم ضد ایرانی و آخوندیسم و ماتم پرستی، اما با شعاری نا مناسب
*پیشنهاد فیکسیونی به رئیس جمهور آمریکا، برای آرام کردن تند روها
*چرندیاتی از «فرهنگ عاشورایی» و تراکم حیرت انگیز نادانی در راویان
*پاسدار جعفری و ادعاهای بی ربط اش و تلاش برای محو آثار خالی بندی و غلط زیادی
*عجله رژیم در اعلام مرگ سفیر سابق، انتقاد برادر سفیرسابق، حساسیتها به مساله ربوده شدن او
*حادثه ناگوار حج، فرصت طلبی رژیم برای معجزه سازی توسط «شهید» و نکته ها
*حرفهای خامنه ای در جمع فرماندهان سپاه، «نقشه راه» برای همه
*سوالی که مسلمانان باید از خود بکنند: آیا چنین خدایی را می شود دوست داشت؟
*بازی تازه خامنه ای و خوابی که سپاه پاسداران برای فردای مردم دیده: ایست بازرسی
*شخصیت حقوقی پایدار دولتها و پیگیری حقوقی جنایت 10 شهریور 92
*تایید برجام توسط خامنه ای، برد و پیروزی برای دولتیان، عزا برای نعّاران حفظ خط قرمز رهبر
*عبور از گذرگاه خونین اجتناب ناپذیر است، چون فرماندهان جنایتکار سپاه قدرت مطلق می خواهند
*کباده کشی ظریف، نسیه خوری روحانی، ماتم شریعتمداری، روزگار تلخ و سیاه ولی فقیه سیدعلی
*جنازه های با طراوت و نشاط و بادوام
*همدستی رئیس مجلس با دولت برای کنار گذاشتن مجلس از بحث بر سر توافق تسلیم در مساله اتمی
*ستایشگر سپاه قدس، حالا با ستایش از خامنه ای ، تلاش می کند آبروی رفته را به او باز گرداند.
*وضع مبهم پاسدارای که دستور برداشتن مجسمه آریوبرزن را داده بود
*ریخت و پاشهای اسلام گسترانه رژیم و تودهنی مردم به رژیم با شکستن هنجارهای تحمیلی
*چگونگی برقراری دوباره تحریم ها، به شرحی که سوزان رایس داده است.
*قلّاده بر گردن رژیم درنده خو، بر مردم ایران مبارک باد
*کاسبی و بهره برداری خامنه ای از جنازه گردانی
*مکتب فاجعه آفرین خود محوربینی لبریز از بلاهت فرماندهان سپاه و دست اندر کاران رژیم و ضربه ای که در راه است
*تصادفی طاغوتی، در رژیم لاهوتی
*ایسنا آیت الله صافی را بالا برد، اما خامنه ای در سفر به قم به او اعتنا نکرد
*آیا آمریکا همان بازی را با رژیم می خواهد بکند که با مجاهدین کرد؟
*پوزه بند رهبر برای منتقدان و پذیرش افسار خوردن نظام
* آنجا که اسلام و مسلمانی سعدی، انسانیت او را می بلعد
*درنده خویی مذهبی در افغانستان و اقدام چشمگیر زنان علیه آن
*اندوه ناشی از فقر و فشار اقتصادی کم نیست، عزاداری در نوروز را هم تحمیل می کنند.
*پاسداران زیاده طلب و بی اعتنایی به رهبر و سلسله مراتب
*مطهری مورد یورش قرار گرفت، اما گند به سر روی نیروی انتظامی منفعل، زده شد
*ضربه خرس طلایی به خرناس کشهای نظام ولایی و حرفهایی از جعفر پناهی
*از سکه افتادن سرداران اسلام و ارزش شهادت در رژیم خر تو خری
*روح روح الله خمینی در کشتار پاریس ظاهر شد
*تلاش فرمانده سپاه برای «جاخالی دادن» در برابر کنایه روحانی
*عکس طناز طباطبایی به اشتباه به جای عکس ریحانه حباری در لحظات قبل از اعدام معرفی می شود
*ایراندختی که از یاد نخواهد رفت
*اولین عملیات جنگی گرانترین هواپیمای جت جنگی علیه اسلامگرایان
*بیانیه سالگرد تاسیس شورا و نکاتی مربوط به رجزخوانی های مسعود رجوی و پیامدهای آن
*فاجعه بار بودن آموزش موسیقی در مهد کودکها از نظر مدیر حوزه های علمیه
*ادعای پوچ وزارت اطلاعات در مورد رهایی قهرمان شمشیربازی
*فرصت طلبی رژیم منحوس برای مصادره مراسم تشییع جنازه شاعری بزرگ
*جنایات بدون مکافات، غزه پیش آدم سوزی ژاپن چیزی نیست
*خودنمایی های روز قدسی سرداران سپاه و آیینه خر تو خری رژیم
*سقوط و فساد سیاسی رهبری مجاهدین در آیینه تحریف اخبار سوریه
*یادداشتی در مورد علت حمله وزارت خارجه فرانسه به مجاهدین
*خنجر و خیانت و چند نکته برای یاد آوری در سخنرانی مهرتابان
* مسعود رجوی، حمایت از داعش در عراق، رقت انگیز، و در «آخر» خط
*یک رویداد فرهنگی – هنری برای لرزندان استخوانهای خمینی درگور
*شکست رژیم در جذب فرهنگی مردم و در جایگزین کردن اسلام به جای ایران
*پاسخ های کوبنده کیومرث پور احمد در مورد عربده کشیهایی که علیه لیلا حاتمی راه افتاد
*شرمندگی لیلا حاتمی از عربده مسلمانان شرور ، لیلا عذر خواهی نکرده
*تکذیب ادعایی در چرند بافی شلغمکارانه
*بی تدبیری دولت تدبیر و تدبیر ظریف یک پاسدار
*گزارشی تلویزیونی در مورد «ازدواج موقت» در ایران
*مستندی در مورد چگونگی کشتار کمونیستها در اندونزی
*خودت فکر کن کی و کجا روحت را به شیطان فروختی
*بحران روحی مسعود رجوی و برخورد مناسب با آن
*پیت سیگر ترانه خوان عدالت و آزادی و محبت، درگذشت
*ممنوعیت برگزاری جلسه کانون نویسندگان، ننگ و خفت برای آخوند روحانی
*بعد از نزدیک سی سال دهنکجی و قلدرمنشی دیدن، تودهنی زدن حق است
*چماق و چاقو و اوباش گری حل کننده مشکل منتطق ضعیف مریدان خمینی
*حاصل مکتب رجوی، فضولات انباشته بر ذهن و جاری برزبان مریدان
*نپذیرفتن اشتباه و عزم راسخ مسعود رجوی در به کشتن دادن مجاهدین تا آخرین نفر
*پاسخی به اوباش «ترانه خوان گروه هنری ارتش آزادیبخش و سیمای آزادی» مسعود و مریم رجوی
*تبریک به عمه «رئیس جمهور برگزیده مقاومت» و به عمه «رهبر مقاومت»
*... ترانه ای بر روی حکایتی از دفتر پنجم مثنوی – شهید راه
*اهانت محمد علی شیخی به مرضیه در جلسه یی با حضور مهدی ابریشمچی
*نکته یی برای یاد آوری –2
*سالگرد در گذشت مرضیه، و آنچه باید گفته می شد و نشد
*نکته یی برای یاد آوری
*واقعیت گریزی و خودمحور بینی رهبری، زمینه ساز کشتار مجاهدین در اشرف
*آیا زمان افسار زدن به سپاه پاسداران فرا رسیده است؟
*خدا در کنار جلّادان در اشرف و شادی و شعف از پاسداران از شقاوت
*شباهت ها با روش آمریکایی و اصولگرایان رژیم، در کار رهبری مجاهدین و ضرورت انتقاد از خود
*تغییر رویکرد به مفتریان بعد از بیانیه تفصیلی
*یادداشتی بر انتقاد اسماعیل وفا یغمایی
*تاریخسازی مسخره
*آیا فروغ جاویدان با تاکتیک دیگری می توانست پیروز شود؟
*کالبد شکافی یک فاجعه: بهای سنگینی که مجاهدین برای خواست رهبری می پردازند
*بحث تلخ دیگر، در مورد بیاینه تفصیلی شورا
*نقش رژیم و تعصب مذهبی – ناموسی، در جنایات فجیع علیه زنان
*سپاه خامنه ای را «آیت الله عظمی» کرد و جای «شاهنشاه آریامهر» نشاند
*تایید و بهره برداری بیانیه تفصیلی شورا، از مقاله توطئه گرانه مهدی سامع
*بیانیه تفصیلی «شورای ملی مقاومت» و تحریفات مربوط به اخراج خودسرانه من
*اگر آدم حرفی زد و بعد حاشا کرد چه معنی می دهد
*روحانی حلقه اتصال در بالا و با کلیدی برای گشودن دری در بن بست
*بیانیه تفصیلی شورا، و یاد آوری «علی الحساب» من
*دلیل نامربوط بودن ارتباط حمله موشکی به لیبرتی با استعفای روحانی وقصیم، در سخنان مریم رجوی
*نکاتی برای یاد آوری و توجه در پیام اخیر آقای رجوی و آن بمب ساعتی
*اولین نتیجه گیری ها از پایان یافتن نمایش انتخاباتی و پیام ها
*یک تقلب برای منحرف کردن افکار عمومی از یک اقدام بیشرمانه شورا
*موقعیت جدید کاندیداها و تغییر درصد احتمال پیروزی آنها
*آلت دست رهبری مجاهدین و شریک پرونده سازی های بیشرمانه برای ترورشخصیت توسط آنها نشوید
*نکات مهم در استعفا نامه دو عضو با سابقه شورا
*از کجا به اینجا رسیدیم
*ضرورت همبستگی و اعتراض در برابر قلدرمنشی و نسق گیری رهبری مجاهدین
*با رد صلاحیت رفسنجانی، به احتمال زیاد،چماقدار سابقه دار رئیس جمهور آینده است
*اعتراف ریشهری به مسخره بودن آخوندها در نظرمردم در ایرانِ قبل از انقلاب
*اعتراف قالیباف به چماقداری از زمان «دارو دسته شهید بهشتی»
*انتقادهایی از حضرت «سر»:ارزیابیهایی غلط،خشم و توّهم و حرفهای بی پشتوانه
*مجاهدین در تله، اشک تمساح ریختن آمریکائیها و جان کری
*تکبرّ بلاهت آور و بلاهت ویرانگر
*اضطرار احمد توکلی و قدرت اجتماعی اقشار ضد مقام رهبری
*افزایش دین گریزی و بی خاصیتی هزینه های کلان نماز خوان پروری
*ادعای بی ربط لابی کردن برای اسکار، دریافت تودهنی سنگین
* تکثیر روح و منش مادر طریق الاسلام
*ادعاهای نامربوط فرمانده سپاه در مورد جنگ ایران و عراق پاسداران
* روی دیگر سکه قلنبه گوئیهای ابلهانه پاسدار سلامی و هلهله ها و عربده های 9 دی
*مسئولیت فراموش شده در مصاحبه بنی صدر
*اشکهای عزاداری محرّم، حیات بخش انگلها
*ادعایی بی ربط در سالگرد مرگ «تام جی اندرسون»
*افتخارات گندیده در رژیم گندیده
*زهر فرار حزب اللهی به اسرائیل و حرام شدن شیرینی پهباد پرانی
*روزهای تلخ و سیاه رفسنجانی، مرد قدرتمند دسته اشرار
* بحثهایی«علمی» که اپوزیسیون توجهی به آنها و اثرات آن در جامعه نمی کند
*پایان اجلاس غیر متعهدها، حاشیه ها و مشکل بقای رژیم
*هدیه مدال المپیک به مادر برای حفظ آن از مصادره شدن
*اعتراف آخوند علی اکبر محتشمی به انزجار مردم از روحانیت
*اگر وزیر اطلاعات دروغ نگفته باشد، از این خوشتر نباشد
*عربده و ارعاب ناتوان از مهار جامعه پویای ایران
*آن خشم و خروش به خاطر دست دان عادی و این ماستمالی کردن «دستمالی» زیرآبی
*مقدس های تاریک اندیش و خود محوربینان، بیگانه با مردم
*احترام بی مورد به «مقام امنیتی» و بی تقاوتی به یک بی شرم
*دیپلماسی گوساله ها و مصادره پیشاپیش اسکار توسط وزارت ارشاد
* نمایش خشم و عصیان، با نشان دادن پستان عریان
*خشم و درماندگی مالکی، علت محاسبه تعویق ضرب الاجل بستن اشرف از نوامبر
* تعویق تاریخ تعطیل کردن کمپ اشرف،آغازی برای حل مسالمت آمیز مساله
*مشت محکم روزگار بر پوزه پاسدار توّاب ساز
* آمادگی به کشتن دادن میلیونها نفر ویژگی دین و مذهب پاسدار سلیمانی
*جنازه یی در راه سفارت آمریکا در امارات متحده عربی
*نقدی بر مقاله «میرحسین موسوی نخست وزیر آینده؟»
*تمجید از نیروی قدس سپاه، تحریف حقیقت و خدمت به رژیم
*کشف طرح تروریستی رژیم در آمریکا، « امداد غیبی» برای مجاهدین
*پناهجو شدن اشرفیها خبری خوب اما با کاستی ها و ابهامات
*بازی چرخ بشکندش بیضه در کلاه
*اختلاف در ارزیاببها و رشد افقی شجره طیبه
*شهیدان 19 فروردین اشرف دفن شدند، سوالها و حرفهایی که می ماند
*درگذشت مجاهدی سخت کوش و صمیمی و تصویری از آینده
*غوغا و دروغ و بیشرمی منفور
*با یک تیر چند نشان زدن خاتمی در تقدیر از آمنه بهرامی
*سخنان دبیرکل سازمان ملل روزنهً امیدی بر حل مساله اشرف
*در ضرورت توضیح واضحات
* چالشها و نمایشها در بستر شمارش معکوس برای تعیین تکلیف قطعی اشرف
* نگاهی به فیلم جدایی نادر از سیمین
*رژیم در سالگرد مرگ خمینی
*اعتراف ناخواسته دکتر قصیم در تلویزیون بی بی سی
*اعتراض من به قلدرمنشی بود
*شانتاژ، برچسب زدن، پرونده سازی، ارعاب و گرایش حذف منتقدان، یعنی همین
*کدام آرمان، کدام آرمان گرایی؟
*بیا بیا گفتن روش امام حسین نبود
*خواست انتقال از عراق باید در صدر خواستهای خانم رجوی قرار بگیرد
*رضا پهلوی، توّهم و توهین به شعور مردم
*آنچه برای آیت الله های مرتجع مهم است
*مفهوم ارزیابی ها و نتیجه گیری های فرماندهان سپاه در آینه عملکرد رژیم
*تشریفات محمد رضا شاهی و تشریفات ولایی و حزب اللهی و سبزاللهی
* عبور کشتی جنگی سید علی از کانال سوئز و تأملی در روش مسالمت آمیز مبارزه
*هاشمی غیرتت کو، فائزه عفتت کو، و پرونده سازیها
*راهپیمایی 25 بهمن، حاشیه ها، پیامدها
*جشنواره فجر مثل داروخانه یی شد که نفت می فروشد
*اپوزیسیون نباید از موسوی و کروبی دنباله روی کند
*بینش مهمل و حرفهای مهمل خمینیستها
*خامنه ای یک متهم به شرکت در ترور حریری رابه درجه سرلشکری ارتقاء داد
*شروری در صف اوپوزیسیون
*زین العابدین دیکتاتور تونس، ذلیل شد
*جنایات بی قتل واندوه انباشته در آنسوی خبرها
*جنگ روانی - جاسوسی اسرائیل و رژیم
*افشاگری و ابرازنفرت ایرانیان به رژیم، واکنش مناسب به فرصت طلبی وزارت اطلاعات
*سکوت در برابر ظلم بزرگ به جعفر پناهی، سرافکندگی برای اهالی سینما خواهد بود
*مسخرگی آخوندی، جنایات خدایی
*مسخره گی های عاشورایی و ستایش و ترویج خشونت در رژیم آخوندی
*رویارویی جنایتکارانه مذهبی سلفی- شیعه در ایران را باید محکوم کرد
*قدرت نمایی بلاهت بار احمدی نژاد، ضربه یی به نظام ولایی
*بساط ارتجاعی مرجعیت و آخوندیسم را باید در ایران جمع کرد
*جبّاریت رژیم علیه اهل سنت ، زمینه ساز ورود القاعده به ایران است
*لرزه های اضطراب، در نعره های اقتدار
* شاید مجید شریف پیش ما بود اگر اینترنت مثل امروز بود
*اجیر کردن عامل برای قتل فرزند، دستارود تعلیمات آخوندی و احکام شرعی
*آخوند مسخره از اخوان مسخره
*حکمت مستراحی و شخصیتهای مستراحی
*جنایت و رذالت از یک منشأ به بهانه های متفاوت
*مراسم عقد در سرقبر، تجلی مرده خوری آخوندهای مردم ستیز
*انفجار در پادگان سپاه، در آستانه سفر حاج محمود به لبنان
*ادعاهای متناقض، شاهدی بر پوچی ادعای پیروزمندانه بودن پایان جنگ
*اهانت به قرآن، غوغای بوزینگان و عربده فرومایگان در ایران
*صف آرایی در برابر رهبر: جبهه هواداران رئیس دفتر
*اتهام زنی و «گند زنی» بین جناح‌های متخاصم: کشتن خواهر پاسدار مشفق در جاده مشهد و...
*آغاز به کار «مشا نیوز» و اتهام «پوتینیسم» به حاج محمود
*جلوه یی از هویت و هنر مردم: گفتگوی عاشقانه به زبان آذری و به شعر
*شیطنت های خلاف اسلام با اجرای «نیمه رپ» به لهجه اصفهانی
*«مرض موت» لاعلاج رژیم خمینی ساخته به رغم سه دهه جنایت برای بقا
*سالروز بمباران اتمی هیروشیما، فراموش کردن قربانیان جزغاله شده توکیو و بیش از 60 شهر دیگر
*حنجره یی که خاموش شد، صدایی که ماندگار است
*تقابل مردمکشان خمینیست دو جناح، افشاگرخیانتها و جنایتها
*جند الله دوگام به پس یک گام به پیش
*تعارف کم کن و بر مبلغ افزا
*خفّت خمینی در حیات و خواری او بعد از مرگ و بی آیندگی رژیم
*رپ «کافران بی نام» در هجو نوحه‌های ام القرای اسلام
*سه هزار آقا زاده در حال تحصیل در بلاد کفر
*به چنین مجلس و بر کرّو فَرَش باید ...
*ناگهان دهها «پیکر مطهر» در نماز جمعه !
*داس اسلام همچنان زندگی آزادگان ایران را درو می کند
*بودجه های قرآنی ، گربه های ایرانی
*از این بمبهای اتمی در همه شهرهای ایران منفجر کنید
*مربوط و نامربوط در مصاحبه رضا پهلوی
*بلند آوازه کردن نام ایران، و نه جمهوری اسلامی
*برای جعفر پناهی و یک یاد آوری
*افتضاح در سناریوی دستگیری عبدالمالک ریگی و چند نکته
*موعظه های کنونی میرحسین موسوی و گذشته و آینده او
*سانسور گزارش‌ها تصویریِ «انقلاب اسلامی» نشانه ترس از مردم
*مردم جان برلب رسیده، رژیم جبّار خون ریز و مساله «خشونت»
* بخشوده و نا بخشودنی، به مناسبت در گذشت منتظری
*این سخن را درنیابد گوش خر
*ستاره یی در آسمان هنر ایران و موسیقی آذربایجانی بنام پریسا ارسلانی
*مروری بر تاریخچه تضاد دوجناح: ایدئولوژی متعفن و روشهای کثیف
*دیالوگ انتقادی با سربازان گمنام امام زمان
* آقای نصیبی در کوچه بن بست «علی چپ»
*یاد و خاطره یی از یک خدمتگزار فرهنگی و یک دوست که درگذشت
* یادداشی در مورد لبیک سایت وزارت اطلاعات رژیم، به در خواست «آ مهدی»
*من متهم می کنم، واکنشی به پیام اخیر آقای مسعود رجوی
*اعلان جنگ داخلی توسط خامنه ای،«توزرد»ی سبز و ضرورت آمادگی مردم
*ناگفته هایی از دو« 13 آبان»: چگونه صدای انقلاب به گوش شاه رسید و اشغال سفارت آمریکا
*چه کسی برای مردم فیلم خواهد ساخت اگر آقای نصیبی روزی مسئول سینمای کشور شود
*قضیه شکل اول و شکل دوم، و استحاله قهقرایی آدمها
*بیانیه بیست و هشتمین سالگرد تاسیس شورا، نکته یی و چند سوال
*فوتبال مردانه و فوتبال دوستان لجن
*به بهانه اظهارات یک خانم نماینده مجلس کویت
*اِنافَتَحنا»ی واقعیت گریزان متکبّر
*واكنش پنجم» و واكنش ملاباجي هاي حوزه علميه قم
*سینما و مردم، سینما و آقای نصیبی
*تحقیر ارتش توسط فرمانده کل سپاه و دیگران و واکنش فرماندهان ارتش
*سوالاتی از آقای منتظری و یک یاد آوری به میرحسین موسوی
*اعتراف ناخواسته آخوند ذوالنور بر منفور بودن رژیم
*بورشدن رهبر و سیلی سنگین مردم به سپاه پاسداران در تظاهرات «روز قدس»
*ایرباس در برابر دارائیهای بلوکه شده ایران پیشنهادی سنجیده و به نفع مردم ایران
*تعطیلی آیندگان اقدام شکرالله پا کنژاد و کنگره یی که برگزار نشد
*اراده و اعتراض مردم رهایی بخش خواهد بود، نه فرصت طلبی فرصت سوز اصلاح طلبان
*موضوعی در حاشیه انتخابات و کار مؤثر و مفید ی که آقای رجوی می تواند بکند
*سی سال پيش، « در اين بن بست…»
*رفسنجانی زیرآب ولایت خامنه ای را زد، اژه ای رفسنجانی را به آمریکاو اسرائیل بست و...
*فرار از مسئولیت آقای منتظری و از مرحله پرت بودن آقای کدیور
*تظاهرات پاسخی به روشها و اقدامات غیرقانونی مقامات قانونی
*سه پیام پایانی و جمعبندی رویداد انتخابات و مفهوم الله اکبر دیروز و امروز
*کار موثر و مفیدی که آقای منتظری می تواند بکند
*هشدار! توطئه ای علیه میرحسین موسوی در حال اجراست
*صحنه ای تکان دهنده از رفتن ندا از بین ما و ماندن ندا در فریادها و یادها
*اعلان جنگ خامنه ای و روز غلبه بر ترس
*ابطال انتخابات مشتی به پوزه ولی فقیه و یاسداران جنایتکار است، من از آن حمایت می کنم
*میرحسین موسوی، کروبی سید محمد خاتمی اصلاح طلبان بر سر دوراهی انتخابی تاریخی:
*مخدوش کردن ارزشها، جفا به امام راحل و تایید اقدام تروریستی علیه عربستان، در مناظره موسوی و احمدی نژاد
*میرحسین موسوی از موج خون تا موج سبر و شال سبز
*برای بهمن قبادی سینماگر مردم دوست
*«انقلاب اسلامی و کار نامه ردی روشنفکری»*
*ماهیت کارگزاران فرهنگی رژیم و انقلاب فرهنگی
*ویژگی جامعه ایران در نگرش و واکنش به سقط جنین
*مساله رادیو تلویزیون- تعادل قوا و واقعیتها(3)
*مسأله رادیو تلویزیون- تند روی شاید کرده باشیم اما بیراهه نرفتیم(2)
*خشم رفسنجاني و مرگ احمد خميني*
*مسأله رادیو و تلویزیون، انتقاد به جا و فراموشکاری اختیاری عبدالله نوری(1)
*عطاءالله مهاجرانی ، کشف کرامات خمینی و ستایش از تروریسم و چند یادآوری
*خنده برلسکونی و خشم آرژانتینها
*زیبایی شناسی یک ستایشگر خمینی و اهانت به ایرانیان
*سی سال پیش جوٌ سیاسی چنین بود و خمینی این بود
*سندی از مهندسی اسلامی بنای عظیم ۳۰ سال جنایت که جمهوری اسلامی نام دارد
*تبلیغات بی خدایان در اروپا، آمریکا و کانادا
*جنایت محکوم کردنی و جنایت با اجر دنیوی و اخروی
*یک تیر و دو نشان ارتجاعی خامنه ای و نکاتی برای یاد آوری
*تاثیر عامل فرهنگی بر موقعیت زنان
*خواب‌های پنبه‌دانه‌ای یا زمینه سازی برای جنایت علیه بشریت
*خوابگردی در فراموشخانه زمان
*آخوند وحید خراسانی سنی ستیز، نعل وارونه میزند
*رهنمودهای مهمل رهبر اسلام پناه، زوزه‌های وزیر ارشاد اسلامی
*وزیر ارشاد تهدید کرد هنرمندان خطا کار زیر پا گذاشته خواهند شد
*شورش یک زن جوان هنرمند علیه تبعیض و حجاب ، سیلی دیگری به رژیم ملاها
*حجاب و مراسم گشایش بازیهای المیپک
* این همه فاجعه را خمینی پی ریخت
*میراث خمینی و نگاه حوزوی- حیوانی به زن، منبع و منشأ تبعیض علیه زنان ایران
*صداقت و شهامت آقای دكتر ملكی
*توضيحي در مورد اعتصاب معلمان در سال ۱۳۴۰
*دنیای مراجع تقلید و دنیای شهروندان در هفته معلم
*تغییر حكم آیت الله، از سركوب كردن، به تظلّم
*منطق مردان خدا: سركوب كردن و نفس بريدن