قضیه شکل اول و شکل دوم، و استحاله قهقرایی آدمها
ایرج شكری

فیلم قضیه شکل اول و قضیه شکل دوم ، که مدتی است روی سایت پژواک ایران قرار دارد و نمی دانم چه تعداد از کاربران آن رادیده اند ، فیلم است نیمه مستندی است که در سال 58 توسط عباس کیا رستمی ساخته شده است. در شرحی که در مورد آن دیدم این فیلم تا کنون در ایران نمایش داده نشده است. می شود گفت این فیلم یک فیلم آموزشی- تربیتی است در مورد یک سوال و یک مساله اخلاقی همراه با یک نتیجه گیری. این مساله که بین حفظ منافع خود و منافع گروهی که به آن تعلق داریم (منظور فیلم با برداشت من گروه اجتماعی است) وقتی که پای قربانی کردن یکی از آن دو پیش بیاید، کدام را باید انتخاب کرد. نتیجه گیری آن هم این است که وقتی با نمایش حالت دوم که اتحاد دانش آموزان در مقاومت ومعرفی نکردن همکلاس نظم برهم زن است، فیلم پایان می یابد، صدای آن ریتم که این بار توسط همه کلاس ایجاد می شود، به جای موزیک متن پایان فیلم و به هنگام نشان دادن لیست اسامی عوامل شرکت در تولید فیلم، شینده می شود. موضوع فیلم در یک کلاس و در یک مدرسه می گذرد. معلم در این فیلم در واقع نماد قدرت و «نظم موجود» است. معلمی در برابر تابلو کلاس ایستاده و در حال کشیدن دیاگرام و برشی از ساختمان گوش است که ظاهرا قرار است در مورد آن به شاگردان درس بدهد، او پشت به کلاس ایستاده و مشغول تکمیل کردن طرح است که صدای ریتمی که با زدن خود کار به میز یا صندلی ایجاد شده بلند می شود، معلم بر می گردد ببیند کیست. صدا متوقف می شود. این کار سه چهار بار تکرار می شود و معلم چون نمی تواند، شاگرد شلوغ کن را بشناسد، به شاگردان دو ردیف از ته کلاس می گوید یا باید بگویند چه کسی بوده که بی نظمی می کرد یا همه آن دو ردیف یک هفته حق ورد به کلاس را نخواهند داشت. دانش آموزان آن دو ردیف همه ترجیح می دهند چیزی نگویند و کلاس را ترک می کنند، اما در روز سوم، یکی از دانش آموزان بعد از مدتی دو دلی، وارد کلاس می شود و فردی را که نظم را به هم می زده معرفی می کند و می رود سرجایش می نشیند. اما از کاری که کرده از همان آغاز ناراحت و نا آرام است چون می داند که دیگر در آن جمع کسی نظر خوشی به او نخواهد داشت. حالت دوم هم صحنه ضربه به میز و و پرسش معلم و بعد اخراج شاگردن دو ردیف آخر است در این حالت همه شاگردان یک هفته پشت در می مانند و کسی شاگرد شلوغ کن را معرفی نمی کند. و در پایان یک هفته، همه به کلاس بر می گردند. این قسمت از فیلم که اشاره شد خود به شکل گزارش تصویری در فیلم، هم به والدین شاگردانی که مورد سوء ظن معلم قرار گرفته و از کلاس اخراج شده بودند، و هم به چند تن از شخیصتهای سیاسی و فرهنگی در آن زمان نشان داده می شود و نظ هر کدام از آنها را در مورد هر دو حالت سوال می شود. اول از پدر ها می پرسیده می شود که فرزندشان در این مورد باید چکار کند، آیا باید شاگرد بر هم زننده نظم را معرفی بکند و برود بنشیند در کلاس درس یا نه مقاومت کند و چیزی نگوید. آنها هم نظرات خود را می گویند. در این میان دوتن خواهان معرفی خاطی هستند و دوتن مخالف ویکی از آنها هم بشدت مخالف معرفی کردن خاطی است و آن را دارای تاثیر بد اخلاقی در شخصیت بچه می داند. شخصیت های سیاسی ابتدا در مورد اقدام دانش آموزی که همکلاس خاطی خود را لو داده، مورد سوال قرار می گیرند، و بعد در مورد حالت دوم (که دانش آموزان بدون معرفی همکلاسی خود، یک هفته بیرون کلاس می مانند، و در پایان یک هفته به کلاس درس باز می گردند). در نوشته منظورم من فقط پرداختن به اظهارات یکی از شخصیت های این فیلم، آیت الله شیخ صادق خلخالی حاکم شرع دادههای انقلاب اسلامی است. صادق خلخالی در در پاسخ به این سوال که آیا آن دانش آموز کار خوبی کرد که همکلاس خود را که شلوغ کرده بود معرفی کرد، در پاسخ، روش معلم را مورد انتقاد قرار می دهد و کار معلم را تفتیش عقاید و تجسس می شمرد و می گوید که « انسانیت یک بچه را شما با این عمل مورد ملعبه قرار می دهید تا او بشود آلت بی اراده دست شما هر جوری که بخواهید، و این به نظر من در روح بچه یک اثر بدی می گذارد و بچه را کم کم نسبتب به شخصیت خودش بی وفا می کند. بچه ای که در یک جا اعتراف می کند علیه رفیقش بعد دریکجای دیگر و...بعد ممکن است در یک مراحل حساسی تصمیم به خیانت هم بگیرد، این رویّه رویّه غلتی است. با آموزش عالی اسلام هیچ وقت جور نیست که کسی را واداریم که علیه کسی شهادتی بدهد، شعری هم من می توان در این باره بگویم و آن شعر حافط است که می گوید: " گفت آسان گیر بر خود کارها که از روی طبع/ سخت می گیرد جهان بر مردمانِ سخت کوش". اگر شما بخواهید با سختی و خشونت رفتار کیند این نتایج نامطلوبی مسلما در بر خواهد داشت». خلخالی در قضیه نوع دوم، که دانش آموزان یک هفته پشت در کلاس می مانند و بعد بدون معرفی همکلاس نظم شکن خود، همگی به سر کلاس باز می گردند، در پاسخ به این سوال که آیا، به نظر شما عمل این دانش آموزان و مقاومتی که نشان دادند صحیح است، می گوید:«این عمل (معرفی نکردن کسی که کلاس را بهم زده)، از نظر روانی و از نظر شرعی خیانت حساب نمی شود، بلکه یک نوع وفا داری است» وی در ادامه صحبتش روش بکار گرفته شده از سوی معلم را روش غلطی می داند وتاکید می کند که این روش از طرف کسانی که تعلیم و تربیت را بعهده دارند روش غلط و زننده یی است و در واقع از بچه می خواهند که به هم نوع خود خیانت کنند. خلخالی می افزاید که از طریقه های دیگری که در آن روح وفا داری بچه شکسته نشود باید وارد شد: به عنوان همکاری، به عنوان دلسوزی.او یک بار تاکید می کنند که با این وضع برخورد نکنند و «از بچه و نو نهالان که شخصیت پاک و دست نخورده یی دارند به عنوان جاسوس و فاش کننده اسرار دیگران استفاده نکنند چون این شخصیت آنها را می شکندو خودشان را هم درنظر خودشان کوچک جلوه می دهد. ». این فرمایشات حکم شرع دادگاههای انقلاب مربوط به ماههای اول به قدرت رسیدن خمینی و زمانی است که هنوز خمینی نتوانسته بود شعار یا روسری یا توسری را عملی کند چون در فیلم خانم ژاله سرشار از کارکنان سازمان پرورش فکری کودکان و نوجوانان و خانم برومند را می بینم که بدون روسری در برابر دوربین قرار داند. در آن زمان نیروهای ترقیخواه و چب در جامعه حضور فعال داشتند و آخوند ها هنوز دستگاه اطلاعاتی و شکنجه خود را سازمان نداده بودند. در آن روزها نگرانی بزرگ همه نیروهای آزادیخواه و ترقیخواه این بود که چه باید کرد تا داستان ساواک وداغ و درفش و اعدام و شکنجه تکرار نشود. این نگرانی در حالی بود که تمایلات ارتجاعی و انحصار طلبانه آخوندها به ویژه خمینی پلید همه را نسبت به آینده نگران کرده بود و از طرفی نگرانی توطئه از سوی آمریکا و براه انداختن کودتا هم، سایه خود را در نگرانیها داشت. آخوندها همانطور که در این اظهارات خلخالی در فیلم دیده می شود، پاسخهای از این نوع که تعلیم عالی اسلام تجسس و تفتیش عقاید را جایز نمی داند یا این که احکام حیات بخش اسلام چنان است که همه را مجذوب خواهد کرد و هرکس خلاف آن را بخواهد خود به خود در بین ملت مسلمان ایران منزوی خواهد شد در آستین داشتند. اما آنهایی که آن روزها را دیده اند می دانند که حتی قبل از ورود خمینی به ایران اسلامگراها باندهای ضربت فاشیستی خود را سازمان داده بودند و به تجمعات هواداران نیروهای چپ و بساط کتاب آنها یوروش می بردند. تنها کافی بود چند ماه از به قدرت نشتن خمینی پلید بگذرد تا او عزم جزم کند که برای استقرار ولایتش که هنور قانون اساسی آن هم تدوین نشده بود، تیغ علیه آزادی اندیشه و بیان بکشد و هم چنان که در سخنرانی 26 مرداد 58 به صراحت بیان کرد، تاسف بخورد که چرا از اول هرچه حزب و گروه سیاسی و هرچه نشریه بوده تعطیل نکرده و چرا چوبه های دار در میدانهای بزرگ برای درو کردن سران گروههای سیاسی و دست اندرکاران مطبوعات، برپا نکرده است. برخلاف ادعای شیخ صادق خلخالی مبنی غیر اسلامی بودن تفتیش عقاید و بر خلاف این که مدعی بود واداشتن دانش آموزان به جاسوسی کار مذمومی است، دو سال اندی بعد از کوبیده شدن میخ ولایت فقیه، وقتی «دروکردن» نیروهای سیاسی شروع شد، صحبت از«اطلاعات 36 میلیونی»( آمارجمعیت آن موقع ایران) به میان آوردند، یعنی به خبرچینی و جاسوسی واداشتن همه مردم علیه یکدیگر. کاری که اکنون با شرحی که فرمانده کل سپاه در مورد طرح جدید سپاه و بسیج داده است،این بار به شکل سازمان یافته و هدایت شده در رویای عملی کردن آن علیه مردم ناراضی و معترضان هستند. برخلاف آن معیار اسلامی مورد ادعای خلخالی در مورد جایز نبودن تجسس، خمینی در پیام اول مهر 1361 به مناسبت آغاز سال تحصیلی دانش آموزان را علیه معلمان و دبیران و علیه همشاگردیها و دوستان خود و معلمان را علیه همکاران خود به جاسوسی و خبرچینی فراخواند و برآن تاکید کرد. در این پیام که در کیهان اول مهر 1361 درج شده است، خمینی گفت:« دانش آموزان عزیز در کمال دقت و بی طرفی اعمال و کردار دبیران و معلمین را زیر نظر بگیرند که اگر خدای نکرده در یکی از آنان انحرافی ببنند، بلافاصله به مقامات مسئول گزارش نمایند و خود دبیران و معلمین با هوشیاری مواظب همکاران خود باشند تا اگر بعضی از آنان خواستند افکار انحرافی را خود را درخلال تدریس به فرزندان میهن اسلامی مان القاء کنند، از آنان جلوگیری نمایند ودر صورتیکه فایده یی نبخشید، با قاطعیت مطلب را با مسئولان در میان بگذارند[...] فرزندان عزیزم خود از یکدیگر به بهترین وجه مراقبت نمایند و در صورتیکه مشاهده کردند که بعضی از دشمنانان در لباس دوست و همشاگردی می خواهند آنان را جذب گروه خود کنند به مقامات مسئول معرفی نمایند و سعی کنند این کار را بصورتی مخفی انجام دهند». کشتارهای جوخه های مرگ خمینی از نیروهای ترقیخواه و چپ و به ویژه کشتار تابستان 67 همه با حکم دادگاههای انقلاب اسلامی وبه حکم حکام شرعی از قماش خود خلخالی این جلاد خلق کرد و ترکمن و با فرمان کشتنی که با الله اکبر سرجوخه ها و جلادان اجرا می شد،صورت گرفت. اکنون هم شاهدیم که خودیهای منتقد را به چه وضعی تحت فشار می گذارند و به اعترافات تلویزیونی می کشند و چه بیشرمانه تلاش می کنند جنایاتشان را در ربودن تجاوز کشتن جوانانی که جرمشان فریاد کردن آزادی و مطالبه حقوق شهروندی بوده، لاپوشانی و ماست مالی کنند و در این راه باز هم از تلویزیون- این رسانه ملی مصادره شده توسط رژیم آخوندی از اول سرنگونی رژیم شاه-، استفاده کردند و بیشرمانه سناریوهایی برای دروغ بودن اتهامات دستگیری و شکنجه و تجاوز شرکت کنندگان در تظاهرات، نظیر ترانه موسوی به اجرا گذاشتند.

واقعیت این است که راه دموکراسی دشوار است. به نظر من ماها که اپوزیسیون رژیم و مقیم کشورهای اروپایی یا آمریکا یا کانا دا یا استرالیا هستیم، خوب است به نحوه رابطه شهروندان با سیستم قدرت سیاسی و نیز چگونگی گردش کار در این این دموکراسیهای بنا شده بر اساس آزادی عقیده و بیان و آزادی احزاب توجه کنیم. هر ایرادی هم که به نواقص این نظامها وارد باشد، آزادی عقیده و بیان در آن و تضمین حقوق شهروندان منطبق با اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای بین المللی، مع دستاورد بزرگ تلاشهای روشنفکران و مبارزات مردمان این کشور هاست، حسن بزرگ آنهاست. هنوز مردم ما تا برخوردار شدن از آن خیلی فاصله دارند. کار اهل سیاست و کسانی که اهرمهای قدرت را در این کشورها در دست می گیرند، کار آسانی نیست. چون اینجا صدای اعتراض و اعتصابات را نمی شود خفه کرد. استفاده از مطبوعات و رسانه ها در انحصار عده یی خاص نیست و به خاطر همین تصمیم گیران و مقامات، همچنان که نمایندگان احزاب اپوزیسیون، از طرف خبرنگاران دائم در مورد بحثها و مسائل موجود در جامعه مورد سوال قرار می گیرند، و به «فرموده» و امریه صادر کردن یا خود مقدس بینی هر انتقادی را رد کردن، و برچسب مزدور زدن و با این قبیل یاوها برای خفه کردن هر منتقدی بکار گرفتن، اصلا جای در این نظامها ندارد و طبعا نه معترضان نه سوال کنندگان را نمی شود خاموش کرد. من از تکرار این موضوع خسته نمی شوم که بزرگترین نفع دموکراسهای غربی برای مردم، که به نظر من ارزش فوق العاده یی دارد، از بین بردن زمینه پیدایش مگالومن ها یا خودبزرگ بینان صحنه در سیاست است که به یمن آزادی عقیده و بیان و صد البته آزادی بعد از اظهار عقیده و بیان میسر شده است. حالا نگاه کنیم به وضع خودمان در طول این همه سال اقامت در خارج کشور، منطق «مرغ یه پا داره» بر افکار خیلی از ماه چیره است. من نمی گویم آدم به هر انتقادی باید عقیده اش را عوض یا در آن تجدید نظر بکند ولی اگر واقع بین باشیم من فکر می کنم هنوز واکنشهای تعصب آلود در برابر انتقادات از اشکالات کار ماست. طبعا خود من هم حتما از چنین مشکلی بری نیستم. اما بدتر از این، گرایش خفه کردن صدای هر انتقادی از سوی خود مقدس بینان و خود برتر بینانی است که خودشان برای خودشان حسابهای ویژه در مبارزه دارند و هرچه رژیم در سرکوبی آزادیها و کشتار نیروهای سیاسی جنایت کرده، آنها آن را بهای پرداخته شده از جناب خود می دانند و به ازای آن از همه طلبکارند. آنان به کلی هدف را که استقرار آزادی و دموکراسی بود فراموش کرده اند و رویای انحصار قدرت به کلی توان وقع بینی را از آنان گرفته است. تلاش برای کسب قدرت که باید تلاشی می بود برای بدست آوردن ابزار و اهرم استقرار دموکراسی و تلاش برای برقراری عدالت اجتماعی، به جای هدف نشسته است. به خاطر همین اینها نمی توانند با هیچکس کنار بیاند و برای از میدان بدر کردن منتقدان جدی برچسب زنی به ویژه چسباند آدم منتقد به رژیم و اهانت به متقد را جزو حقوق حقه خود می دانند. در این میان دستگاههای اطلاعاتی رژیم نیز برای حق به جناب خود دادن در سرکوب و تعقیب این مخالفان اسلامگرای خود، گاه و بیگاه با نقل انتقادهایی که از آنها می شود، مثل امداد غیبی به کمک خود محوربینان می شتابد تا آنها باز هم حق به جانب خود بدهند و البته زیانی که خود محوربینان از روش خود می برند، دست و پا زدن در تعصب و در جا زدن در اشتباهات خویش است. خود محوربینان نمی توانند درک کنند که مردم هم دارای قوه تمیز هستند و شعور دارند و برچسب زنیها و توهین ها به منتقدان، برای مردمی که با رژیمی چنگ در چنگ اند که سی سال است کارش همین بوده، فقط می تواند انزجار آنها را نسبت به کسانی که چنین روشی را به قدرت نرسیده علیه منتقدان بکار می گیرند برانگیزد. من فکر می کنم که اهل اندیشه و نوشتن، باید با این روشها برخورد و آن را تقبیح کنند. شاید این جماعت در روش ضد دمکراتیک ومنحط خود تجدید نظر کنند.

ادعای آیت الله خلخالی را در حرف و اقدامات او و امامش را هم در عمل دیدیم. به هرحال در ادعا هر کس و هرگروهی می تواند هر ادعایی بکند و بخودش تبریک و تهنیت بگوید یا توسط حواریون تجلیل شود، اما آن چه مورد داوری قرار می گیرد عمل است.

پ-29 مهر 1388- 21 اکتبر 2009

http://iradj-shokri.blogspot.com

منبع:پژواک ایران

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

facebook Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

   نسخه‌ی چاپی  

ایرج شكری

فهرست مطالب ایرج شكری در سایت پژواک ایران 

*متوقف و له کردن یک خودرو انفجاری داعش با تانک توسط ارتش مصر در شمال سینا
*سرازیر شدن خشم سپاه و رهبر به سوی روحانی، آینده نا روشن او و سایه جنگ
*حقه بازی آخوند موسوی خوئینیها و وصل کردن خامنه ای به «عالم غیب»‏
*انتخاباتی با بازندگان بزرگ و تصاویر ماندگار یک دیدار و سالهای سربی برای روحانی
*دیدار پُر برکت امیر تتلو با رئیسی
*طلبکاری در دو پیام پاسدار باقری «رئیس ستاد کل نیروهای مسلح»، و تودهنی به آن در رویدادها
*استفاده از سینما توسط فرومایگان برای توجیه جنایات رژیم در دهه ۶۰
*‏«گلاب زدن» گردانندگان رژیم به یاد و نام خمینی
*تعیین تکلیف برای همه مسئولان نظام از سوی پاسدار جعفری فرمانده کل سپاه، رزمایش کودتا
*وقتی مردی به زنش، بگوید «دوستت دارم» چه اشکالی دارد؟
*اسکار فرهادی، جلوه یی از مفهوم «ایرانیان» برای جهانیان و تلاش مذبوحانه محافل و ‏مقامات رژیم برای مصادره «اسلامی» آن
*اولین مصاجبه خمینی با خیرنگاران ایرانی در پاریس آیینه تکبّر و استبداد و افکار ارتجاعی او
* پاسخ فرمانده نیروی دریایی در مورد جابجایی ناگهانی جانشین خود و ابهامی که باقی می ماند
*هاشمی رفسنجانی، له شده زیر توهین و تحقیر، اندوهگین و اشگ ریز، دق مرگ شد
*مقاله یی که سبب رهبر شدن خمینی شد
*خواندن ترانه «جان جهان» شجریان توسط دانش آموزان دبستان دخترانه یی در مشهد
*شهروندان قبرخواب، انتقاد کارگردان سینما، اشک تمساح روضه خوان زرنگ
*رژیم در حال غرق شدن در گند خودش، پاسدار صفوی غرق در هپروت تشکیل دولت جهانی اسلام ‏به مرکزیت رژیم
*شاه مرغوب،بهترین دیکتاتور و عطر و گلابش و مفهوم تجمع پاسارگاد ‏
*زوزه های آیت الله علم الهدی علیه زنان ۳۰ سال بعد از عربده رفسنجانی
*پرت و پلاها و روده درازیهای قاسم سلیمانی و دیگران در سالگرد جنگ و گذشتن از کنار مصائب مردم
*مساله حجاب در قرآن و علت پیدایش آن و حجاب اجباری مجاهدین برای آتنا فرقدانی
*بابت «اطلاع رسانی»، از وزارت دفاع روسیه «کمال تشکر را داریم»‏
*28 مرداد و بعد از آن و آینده ای که در راه است
*واکنش ارتش به اهانت حسن عباسی، اهانت اوباش انصارحزب الله به هنرمندان، «فضل» جوادی عاملی و حکایتی از عبید زاکانی
*عباس کیارستمی سینماگری که با رژیم «غیرخودی» و با مردم «خودی» بود و جهانی شد
*دست باز نیروی انتظامی رژیم در رفتار خشونت آمیز و شلیک و کشتن
*شگفتی آفرینی پاسدار سلیمانی با صدور بیانیه تهدید آمیز علیه بحرین، جلوه دیگری از خر تو خربودن اوضاع رژیم
*بلاهت آریامهری خامنه ای در تشدید سرکوب و اختناق برای حفظ رژیم
*برکناری پدر ترانه علیدوستی از سرمربیگری فوتبال نوجوانان
*حاشیه های ایرانی شصت و نهمین فستیوال کن
*بازهم اعترافی در مورد گریز مردم از دین و مسجد دولتی
* سالگرد فاجعه ۱۹ فروردین ۹۰ و شیپورچی های رهبری مجاهدین
*سپاه پاسداران آفریننده مصیبت وعامل جنایت علیه مردم است و نه سپر بلای آنها
*تعظیم «اسلام» در برابر شکوه ایران و ضربه و تلخی های انتخابات برای ولایتمداران
*شرکت در انتخابات، تایید رژیم ولایت فقیه و دادن اعتبار به آن برای سرکوبگری است
*آثار اداره «خرتوخری» امور در نیروی زمینی ارتش و افشا شدن یک دروغ دیگر پاسدار فدوی
*صراحت و جرأت یا ترس و خیانت رئیس جمهور حقوقدان
*نفرت مردم نسبت به نظام ولایت فقیه، در رنجهای علیرضا افتخاری
*یک آفرین به پاسدار فدوی برای «بزرگواری انسان دوستانه» نسبت به آمریکا و یک «صدا تو ببر » بیشرم، بخاطر ادعای رئوف بودن
*رویداد بازداشت تفگنداران، دو قایق نیروی دریایی آمریکا وخالی بندی، پنهانکاری و خودبزرگ بینی های ابلهانه فرماندهان سپاه
*سخنان خمینی در مورد واجب بودن تهمت زدن به علما و فقهایی که «لطمه می زنند به اسلام» و دادن حکم برداشتن عمامه آنان به جوانان
*استریپ تیز فرمانده قرارگاه پدافند هویی خاتم الانبیاء
* تنش شدید در روابط رژیم با عربستان سعودی در پی اعدام شیخ باقرالنمر
*پرت و پلاها های پر حرارت عقیدتی فرمانده متحجر سپاه
* اظهارات بی اجازه محسن رضایی و دریافت تو دهنی از ولایتی
*کاری درست در برابر رژیم ضد ایرانی و آخوندیسم و ماتم پرستی، اما با شعاری نا مناسب
*پیشنهاد فیکسیونی به رئیس جمهور آمریکا، برای آرام کردن تند روها
*چرندیاتی از «فرهنگ عاشورایی» و تراکم حیرت انگیز نادانی در راویان
*پاسدار جعفری و ادعاهای بی ربط اش و تلاش برای محو آثار خالی بندی و غلط زیادی
*عجله رژیم در اعلام مرگ سفیر سابق، انتقاد برادر سفیرسابق، حساسیتها به مساله ربوده شدن او
*حادثه ناگوار حج، فرصت طلبی رژیم برای معجزه سازی توسط «شهید» و نکته ها
*حرفهای خامنه ای در جمع فرماندهان سپاه، «نقشه راه» برای همه
*سوالی که مسلمانان باید از خود بکنند: آیا چنین خدایی را می شود دوست داشت؟
*بازی تازه خامنه ای و خوابی که سپاه پاسداران برای فردای مردم دیده: ایست بازرسی
*شخصیت حقوقی پایدار دولتها و پیگیری حقوقی جنایت 10 شهریور 92
*تایید برجام توسط خامنه ای، برد و پیروزی برای دولتیان، عزا برای نعّاران حفظ خط قرمز رهبر
*عبور از گذرگاه خونین اجتناب ناپذیر است، چون فرماندهان جنایتکار سپاه قدرت مطلق می خواهند
*کباده کشی ظریف، نسیه خوری روحانی، ماتم شریعتمداری، روزگار تلخ و سیاه ولی فقیه سیدعلی
*جنازه های با طراوت و نشاط و بادوام
*همدستی رئیس مجلس با دولت برای کنار گذاشتن مجلس از بحث بر سر توافق تسلیم در مساله اتمی
*ستایشگر سپاه قدس، حالا با ستایش از خامنه ای ، تلاش می کند آبروی رفته را به او باز گرداند.
*وضع مبهم پاسدارای که دستور برداشتن مجسمه آریوبرزن را داده بود
*ریخت و پاشهای اسلام گسترانه رژیم و تودهنی مردم به رژیم با شکستن هنجارهای تحمیلی
*چگونگی برقراری دوباره تحریم ها، به شرحی که سوزان رایس داده است.
*قلّاده بر گردن رژیم درنده خو، بر مردم ایران مبارک باد
*کاسبی و بهره برداری خامنه ای از جنازه گردانی
*مکتب فاجعه آفرین خود محوربینی لبریز از بلاهت فرماندهان سپاه و دست اندر کاران رژیم و ضربه ای که در راه است
*تصادفی طاغوتی، در رژیم لاهوتی
*ایسنا آیت الله صافی را بالا برد، اما خامنه ای در سفر به قم به او اعتنا نکرد
*آیا آمریکا همان بازی را با رژیم می خواهد بکند که با مجاهدین کرد؟
*پوزه بند رهبر برای منتقدان و پذیرش افسار خوردن نظام
* آنجا که اسلام و مسلمانی سعدی، انسانیت او را می بلعد
*درنده خویی مذهبی در افغانستان و اقدام چشمگیر زنان علیه آن
*اندوه ناشی از فقر و فشار اقتصادی کم نیست، عزاداری در نوروز را هم تحمیل می کنند.
*پاسداران زیاده طلب و بی اعتنایی به رهبر و سلسله مراتب
*مطهری مورد یورش قرار گرفت، اما گند به سر روی نیروی انتظامی منفعل، زده شد
*ضربه خرس طلایی به خرناس کشهای نظام ولایی و حرفهایی از جعفر پناهی
*از سکه افتادن سرداران اسلام و ارزش شهادت در رژیم خر تو خری
*روح روح الله خمینی در کشتار پاریس ظاهر شد
*تلاش فرمانده سپاه برای «جاخالی دادن» در برابر کنایه روحانی
*عکس طناز طباطبایی به اشتباه به جای عکس ریحانه حباری در لحظات قبل از اعدام معرفی می شود
*ایراندختی که از یاد نخواهد رفت
*اولین عملیات جنگی گرانترین هواپیمای جت جنگی علیه اسلامگرایان
*بیانیه سالگرد تاسیس شورا و نکاتی مربوط به رجزخوانی های مسعود رجوی و پیامدهای آن
*فاجعه بار بودن آموزش موسیقی در مهد کودکها از نظر مدیر حوزه های علمیه
*ادعای پوچ وزارت اطلاعات در مورد رهایی قهرمان شمشیربازی
*فرصت طلبی رژیم منحوس برای مصادره مراسم تشییع جنازه شاعری بزرگ
*جنایات بدون مکافات، غزه پیش آدم سوزی ژاپن چیزی نیست
*خودنمایی های روز قدسی سرداران سپاه و آیینه خر تو خری رژیم
*سقوط و فساد سیاسی رهبری مجاهدین در آیینه تحریف اخبار سوریه
*یادداشتی در مورد علت حمله وزارت خارجه فرانسه به مجاهدین
*خنجر و خیانت و چند نکته برای یاد آوری در سخنرانی مهرتابان
* مسعود رجوی، حمایت از داعش در عراق، رقت انگیز، و در «آخر» خط
*یک رویداد فرهنگی – هنری برای لرزندان استخوانهای خمینی درگور
*شکست رژیم در جذب فرهنگی مردم و در جایگزین کردن اسلام به جای ایران
*پاسخ های کوبنده کیومرث پور احمد در مورد عربده کشیهایی که علیه لیلا حاتمی راه افتاد
*شرمندگی لیلا حاتمی از عربده مسلمانان شرور ، لیلا عذر خواهی نکرده
*تکذیب ادعایی در چرند بافی شلغمکارانه
*بی تدبیری دولت تدبیر و تدبیر ظریف یک پاسدار
*گزارشی تلویزیونی در مورد «ازدواج موقت» در ایران
*مستندی در مورد چگونگی کشتار کمونیستها در اندونزی
*خودت فکر کن کی و کجا روحت را به شیطان فروختی
*بحران روحی مسعود رجوی و برخورد مناسب با آن
*پیت سیگر ترانه خوان عدالت و آزادی و محبت، درگذشت
*ممنوعیت برگزاری جلسه کانون نویسندگان، ننگ و خفت برای آخوند روحانی
*بعد از نزدیک سی سال دهنکجی و قلدرمنشی دیدن، تودهنی زدن حق است
*چماق و چاقو و اوباش گری حل کننده مشکل منتطق ضعیف مریدان خمینی
*حاصل مکتب رجوی، فضولات انباشته بر ذهن و جاری برزبان مریدان
*نپذیرفتن اشتباه و عزم راسخ مسعود رجوی در به کشتن دادن مجاهدین تا آخرین نفر
*پاسخی به اوباش «ترانه خوان گروه هنری ارتش آزادیبخش و سیمای آزادی» مسعود و مریم رجوی
*تبریک به عمه «رئیس جمهور برگزیده مقاومت» و به عمه «رهبر مقاومت»
*... ترانه ای بر روی حکایتی از دفتر پنجم مثنوی – شهید راه
*اهانت محمد علی شیخی به مرضیه در جلسه یی با حضور مهدی ابریشمچی
*نکته یی برای یاد آوری –2
*سالگرد در گذشت مرضیه، و آنچه باید گفته می شد و نشد
*نکته یی برای یاد آوری
*واقعیت گریزی و خودمحور بینی رهبری، زمینه ساز کشتار مجاهدین در اشرف
*آیا زمان افسار زدن به سپاه پاسداران فرا رسیده است؟
*خدا در کنار جلّادان در اشرف و شادی و شعف از پاسداران از شقاوت
*شباهت ها با روش آمریکایی و اصولگرایان رژیم، در کار رهبری مجاهدین و ضرورت انتقاد از خود
*تغییر رویکرد به مفتریان بعد از بیانیه تفصیلی
*یادداشتی بر انتقاد اسماعیل وفا یغمایی
*تاریخسازی مسخره
*آیا فروغ جاویدان با تاکتیک دیگری می توانست پیروز شود؟
*کالبد شکافی یک فاجعه: بهای سنگینی که مجاهدین برای خواست رهبری می پردازند
*بحث تلخ دیگر، در مورد بیاینه تفصیلی شورا
*نقش رژیم و تعصب مذهبی – ناموسی، در جنایات فجیع علیه زنان
*سپاه خامنه ای را «آیت الله عظمی» کرد و جای «شاهنشاه آریامهر» نشاند
*تایید و بهره برداری بیانیه تفصیلی شورا، از مقاله توطئه گرانه مهدی سامع
*بیانیه تفصیلی «شورای ملی مقاومت» و تحریفات مربوط به اخراج خودسرانه من
*اگر آدم حرفی زد و بعد حاشا کرد چه معنی می دهد
*روحانی حلقه اتصال در بالا و با کلیدی برای گشودن دری در بن بست
*بیانیه تفصیلی شورا، و یاد آوری «علی الحساب» من
*دلیل نامربوط بودن ارتباط حمله موشکی به لیبرتی با استعفای روحانی وقصیم، در سخنان مریم رجوی
*نکاتی برای یاد آوری و توجه در پیام اخیر آقای رجوی و آن بمب ساعتی
*اولین نتیجه گیری ها از پایان یافتن نمایش انتخاباتی و پیام ها
*یک تقلب برای منحرف کردن افکار عمومی از یک اقدام بیشرمانه شورا
*موقعیت جدید کاندیداها و تغییر درصد احتمال پیروزی آنها
*آلت دست رهبری مجاهدین و شریک پرونده سازی های بیشرمانه برای ترورشخصیت توسط آنها نشوید
*نکات مهم در استعفا نامه دو عضو با سابقه شورا
*از کجا به اینجا رسیدیم
*ضرورت همبستگی و اعتراض در برابر قلدرمنشی و نسق گیری رهبری مجاهدین
*با رد صلاحیت رفسنجانی، به احتمال زیاد،چماقدار سابقه دار رئیس جمهور آینده است
*اعتراف ریشهری به مسخره بودن آخوندها در نظرمردم در ایرانِ قبل از انقلاب
*اعتراف قالیباف به چماقداری از زمان «دارو دسته شهید بهشتی»
*انتقادهایی از حضرت «سر»:ارزیابیهایی غلط،خشم و توّهم و حرفهای بی پشتوانه
*مجاهدین در تله، اشک تمساح ریختن آمریکائیها و جان کری
*تکبرّ بلاهت آور و بلاهت ویرانگر
*اضطرار احمد توکلی و قدرت اجتماعی اقشار ضد مقام رهبری
*افزایش دین گریزی و بی خاصیتی هزینه های کلان نماز خوان پروری
*ادعای بی ربط لابی کردن برای اسکار، دریافت تودهنی سنگین
* تکثیر روح و منش مادر طریق الاسلام
*ادعاهای نامربوط فرمانده سپاه در مورد جنگ ایران و عراق پاسداران
* روی دیگر سکه قلنبه گوئیهای ابلهانه پاسدار سلامی و هلهله ها و عربده های 9 دی
*مسئولیت فراموش شده در مصاحبه بنی صدر
*اشکهای عزاداری محرّم، حیات بخش انگلها
*ادعایی بی ربط در سالگرد مرگ «تام جی اندرسون»
*افتخارات گندیده در رژیم گندیده
*زهر فرار حزب اللهی به اسرائیل و حرام شدن شیرینی پهباد پرانی
*روزهای تلخ و سیاه رفسنجانی، مرد قدرتمند دسته اشرار
* بحثهایی«علمی» که اپوزیسیون توجهی به آنها و اثرات آن در جامعه نمی کند
*پایان اجلاس غیر متعهدها، حاشیه ها و مشکل بقای رژیم
*هدیه مدال المپیک به مادر برای حفظ آن از مصادره شدن
*اعتراف آخوند علی اکبر محتشمی به انزجار مردم از روحانیت
*اگر وزیر اطلاعات دروغ نگفته باشد، از این خوشتر نباشد
*عربده و ارعاب ناتوان از مهار جامعه پویای ایران
*آن خشم و خروش به خاطر دست دان عادی و این ماستمالی کردن «دستمالی» زیرآبی
*مقدس های تاریک اندیش و خود محوربینان، بیگانه با مردم
*احترام بی مورد به «مقام امنیتی» و بی تقاوتی به یک بی شرم
*دیپلماسی گوساله ها و مصادره پیشاپیش اسکار توسط وزارت ارشاد
* نمایش خشم و عصیان، با نشان دادن پستان عریان
*خشم و درماندگی مالکی، علت محاسبه تعویق ضرب الاجل بستن اشرف از نوامبر
* تعویق تاریخ تعطیل کردن کمپ اشرف،آغازی برای حل مسالمت آمیز مساله
*مشت محکم روزگار بر پوزه پاسدار توّاب ساز
* آمادگی به کشتن دادن میلیونها نفر ویژگی دین و مذهب پاسدار سلیمانی
*جنازه یی در راه سفارت آمریکا در امارات متحده عربی
*نقدی بر مقاله «میرحسین موسوی نخست وزیر آینده؟»
*تمجید از نیروی قدس سپاه، تحریف حقیقت و خدمت به رژیم
*کشف طرح تروریستی رژیم در آمریکا، « امداد غیبی» برای مجاهدین
*پناهجو شدن اشرفیها خبری خوب اما با کاستی ها و ابهامات
*بازی چرخ بشکندش بیضه در کلاه
*اختلاف در ارزیاببها و رشد افقی شجره طیبه
*شهیدان 19 فروردین اشرف دفن شدند، سوالها و حرفهایی که می ماند
*درگذشت مجاهدی سخت کوش و صمیمی و تصویری از آینده
*غوغا و دروغ و بیشرمی منفور
*با یک تیر چند نشان زدن خاتمی در تقدیر از آمنه بهرامی
*سخنان دبیرکل سازمان ملل روزنهً امیدی بر حل مساله اشرف
*در ضرورت توضیح واضحات
* چالشها و نمایشها در بستر شمارش معکوس برای تعیین تکلیف قطعی اشرف
* نگاهی به فیلم جدایی نادر از سیمین
*رژیم در سالگرد مرگ خمینی
*اعتراف ناخواسته دکتر قصیم در تلویزیون بی بی سی
*اعتراض من به قلدرمنشی بود
*شانتاژ، برچسب زدن، پرونده سازی، ارعاب و گرایش حذف منتقدان، یعنی همین
*کدام آرمان، کدام آرمان گرایی؟
*بیا بیا گفتن روش امام حسین نبود
*خواست انتقال از عراق باید در صدر خواستهای خانم رجوی قرار بگیرد
*رضا پهلوی، توّهم و توهین به شعور مردم
*آنچه برای آیت الله های مرتجع مهم است
*مفهوم ارزیابی ها و نتیجه گیری های فرماندهان سپاه در آینه عملکرد رژیم
*تشریفات محمد رضا شاهی و تشریفات ولایی و حزب اللهی و سبزاللهی
* عبور کشتی جنگی سید علی از کانال سوئز و تأملی در روش مسالمت آمیز مبارزه
*هاشمی غیرتت کو، فائزه عفتت کو، و پرونده سازیها
*راهپیمایی 25 بهمن، حاشیه ها، پیامدها
*جشنواره فجر مثل داروخانه یی شد که نفت می فروشد
*اپوزیسیون نباید از موسوی و کروبی دنباله روی کند
*بینش مهمل و حرفهای مهمل خمینیستها
*خامنه ای یک متهم به شرکت در ترور حریری رابه درجه سرلشکری ارتقاء داد
*شروری در صف اوپوزیسیون
*زین العابدین دیکتاتور تونس، ذلیل شد
*جنایات بی قتل واندوه انباشته در آنسوی خبرها
*جنگ روانی - جاسوسی اسرائیل و رژیم
*افشاگری و ابرازنفرت ایرانیان به رژیم، واکنش مناسب به فرصت طلبی وزارت اطلاعات
*سکوت در برابر ظلم بزرگ به جعفر پناهی، سرافکندگی برای اهالی سینما خواهد بود
*مسخرگی آخوندی، جنایات خدایی
*مسخره گی های عاشورایی و ستایش و ترویج خشونت در رژیم آخوندی
*رویارویی جنایتکارانه مذهبی سلفی- شیعه در ایران را باید محکوم کرد
*قدرت نمایی بلاهت بار احمدی نژاد، ضربه یی به نظام ولایی
*بساط ارتجاعی مرجعیت و آخوندیسم را باید در ایران جمع کرد
*جبّاریت رژیم علیه اهل سنت ، زمینه ساز ورود القاعده به ایران است
*لرزه های اضطراب، در نعره های اقتدار
* شاید مجید شریف پیش ما بود اگر اینترنت مثل امروز بود
*اجیر کردن عامل برای قتل فرزند، دستارود تعلیمات آخوندی و احکام شرعی
*آخوند مسخره از اخوان مسخره
*حکمت مستراحی و شخصیتهای مستراحی
*جنایت و رذالت از یک منشأ به بهانه های متفاوت
*مراسم عقد در سرقبر، تجلی مرده خوری آخوندهای مردم ستیز
*انفجار در پادگان سپاه، در آستانه سفر حاج محمود به لبنان
*ادعاهای متناقض، شاهدی بر پوچی ادعای پیروزمندانه بودن پایان جنگ
*اهانت به قرآن، غوغای بوزینگان و عربده فرومایگان در ایران
*صف آرایی در برابر رهبر: جبهه هواداران رئیس دفتر
*اتهام زنی و «گند زنی» بین جناح‌های متخاصم: کشتن خواهر پاسدار مشفق در جاده مشهد و...
*آغاز به کار «مشا نیوز» و اتهام «پوتینیسم» به حاج محمود
*جلوه یی از هویت و هنر مردم: گفتگوی عاشقانه به زبان آذری و به شعر
*شیطنت های خلاف اسلام با اجرای «نیمه رپ» به لهجه اصفهانی
*«مرض موت» لاعلاج رژیم خمینی ساخته به رغم سه دهه جنایت برای بقا
*سالروز بمباران اتمی هیروشیما، فراموش کردن قربانیان جزغاله شده توکیو و بیش از 60 شهر دیگر
*حنجره یی که خاموش شد، صدایی که ماندگار است
*تقابل مردمکشان خمینیست دو جناح، افشاگرخیانتها و جنایتها
*جند الله دوگام به پس یک گام به پیش
*تعارف کم کن و بر مبلغ افزا
*خفّت خمینی در حیات و خواری او بعد از مرگ و بی آیندگی رژیم
*رپ «کافران بی نام» در هجو نوحه‌های ام القرای اسلام
*سه هزار آقا زاده در حال تحصیل در بلاد کفر
*به چنین مجلس و بر کرّو فَرَش باید ...
*ناگهان دهها «پیکر مطهر» در نماز جمعه !
*داس اسلام همچنان زندگی آزادگان ایران را درو می کند
*بودجه های قرآنی ، گربه های ایرانی
*از این بمبهای اتمی در همه شهرهای ایران منفجر کنید
*مربوط و نامربوط در مصاحبه رضا پهلوی
*بلند آوازه کردن نام ایران، و نه جمهوری اسلامی
*برای جعفر پناهی و یک یاد آوری
*افتضاح در سناریوی دستگیری عبدالمالک ریگی و چند نکته
*موعظه های کنونی میرحسین موسوی و گذشته و آینده او
*سانسور گزارش‌ها تصویریِ «انقلاب اسلامی» نشانه ترس از مردم
*مردم جان برلب رسیده، رژیم جبّار خون ریز و مساله «خشونت»
* بخشوده و نا بخشودنی، به مناسبت در گذشت منتظری
*این سخن را درنیابد گوش خر
*ستاره یی در آسمان هنر ایران و موسیقی آذربایجانی بنام پریسا ارسلانی
*مروری بر تاریخچه تضاد دوجناح: ایدئولوژی متعفن و روشهای کثیف
*دیالوگ انتقادی با سربازان گمنام امام زمان
* آقای نصیبی در کوچه بن بست «علی چپ»
*یاد و خاطره یی از یک خدمتگزار فرهنگی و یک دوست که درگذشت
* یادداشی در مورد لبیک سایت وزارت اطلاعات رژیم، به در خواست «آ مهدی»
*من متهم می کنم، واکنشی به پیام اخیر آقای مسعود رجوی
*اعلان جنگ داخلی توسط خامنه ای،«توزرد»ی سبز و ضرورت آمادگی مردم
*ناگفته هایی از دو« 13 آبان»: چگونه صدای انقلاب به گوش شاه رسید و اشغال سفارت آمریکا
*چه کسی برای مردم فیلم خواهد ساخت اگر آقای نصیبی روزی مسئول سینمای کشور شود
*قضیه شکل اول و شکل دوم، و استحاله قهقرایی آدمها
*بیانیه بیست و هشتمین سالگرد تاسیس شورا، نکته یی و چند سوال
*فوتبال مردانه و فوتبال دوستان لجن
*به بهانه اظهارات یک خانم نماینده مجلس کویت
*اِنافَتَحنا»ی واقعیت گریزان متکبّر
*واكنش پنجم» و واكنش ملاباجي هاي حوزه علميه قم
*سینما و مردم، سینما و آقای نصیبی
*تحقیر ارتش توسط فرمانده کل سپاه و دیگران و واکنش فرماندهان ارتش
*سوالاتی از آقای منتظری و یک یاد آوری به میرحسین موسوی
*اعتراف ناخواسته آخوند ذوالنور بر منفور بودن رژیم
*بورشدن رهبر و سیلی سنگین مردم به سپاه پاسداران در تظاهرات «روز قدس»
*ایرباس در برابر دارائیهای بلوکه شده ایران پیشنهادی سنجیده و به نفع مردم ایران
*تعطیلی آیندگان اقدام شکرالله پا کنژاد و کنگره یی که برگزار نشد
*اراده و اعتراض مردم رهایی بخش خواهد بود، نه فرصت طلبی فرصت سوز اصلاح طلبان
*موضوعی در حاشیه انتخابات و کار مؤثر و مفید ی که آقای رجوی می تواند بکند
*سی سال پيش، « در اين بن بست…»
*رفسنجانی زیرآب ولایت خامنه ای را زد، اژه ای رفسنجانی را به آمریکاو اسرائیل بست و...
*فرار از مسئولیت آقای منتظری و از مرحله پرت بودن آقای کدیور
*تظاهرات پاسخی به روشها و اقدامات غیرقانونی مقامات قانونی
*سه پیام پایانی و جمعبندی رویداد انتخابات و مفهوم الله اکبر دیروز و امروز
*کار موثر و مفیدی که آقای منتظری می تواند بکند
*هشدار! توطئه ای علیه میرحسین موسوی در حال اجراست
*صحنه ای تکان دهنده از رفتن ندا از بین ما و ماندن ندا در فریادها و یادها
*اعلان جنگ خامنه ای و روز غلبه بر ترس
*ابطال انتخابات مشتی به پوزه ولی فقیه و یاسداران جنایتکار است، من از آن حمایت می کنم
*میرحسین موسوی، کروبی سید محمد خاتمی اصلاح طلبان بر سر دوراهی انتخابی تاریخی:
*مخدوش کردن ارزشها، جفا به امام راحل و تایید اقدام تروریستی علیه عربستان، در مناظره موسوی و احمدی نژاد
*میرحسین موسوی از موج خون تا موج سبر و شال سبز
*برای بهمن قبادی سینماگر مردم دوست
*«انقلاب اسلامی و کار نامه ردی روشنفکری»*
*ماهیت کارگزاران فرهنگی رژیم و انقلاب فرهنگی
*ویژگی جامعه ایران در نگرش و واکنش به سقط جنین
*مساله رادیو تلویزیون- تعادل قوا و واقعیتها(3)
*مسأله رادیو تلویزیون- تند روی شاید کرده باشیم اما بیراهه نرفتیم(2)
*خشم رفسنجاني و مرگ احمد خميني*
*مسأله رادیو و تلویزیون، انتقاد به جا و فراموشکاری اختیاری عبدالله نوری(1)
*عطاءالله مهاجرانی ، کشف کرامات خمینی و ستایش از تروریسم و چند یادآوری
*خنده برلسکونی و خشم آرژانتینها
*زیبایی شناسی یک ستایشگر خمینی و اهانت به ایرانیان
*سی سال پیش جوٌ سیاسی چنین بود و خمینی این بود
*سندی از مهندسی اسلامی بنای عظیم ۳۰ سال جنایت که جمهوری اسلامی نام دارد
*تبلیغات بی خدایان در اروپا، آمریکا و کانادا
*جنایت محکوم کردنی و جنایت با اجر دنیوی و اخروی
*یک تیر و دو نشان ارتجاعی خامنه ای و نکاتی برای یاد آوری
*تاثیر عامل فرهنگی بر موقعیت زنان
*خواب‌های پنبه‌دانه‌ای یا زمینه سازی برای جنایت علیه بشریت
*خوابگردی در فراموشخانه زمان
*آخوند وحید خراسانی سنی ستیز، نعل وارونه میزند
*رهنمودهای مهمل رهبر اسلام پناه، زوزه‌های وزیر ارشاد اسلامی
*وزیر ارشاد تهدید کرد هنرمندان خطا کار زیر پا گذاشته خواهند شد
*شورش یک زن جوان هنرمند علیه تبعیض و حجاب ، سیلی دیگری به رژیم ملاها
*حجاب و مراسم گشایش بازیهای المیپک
* این همه فاجعه را خمینی پی ریخت
*میراث خمینی و نگاه حوزوی- حیوانی به زن، منبع و منشأ تبعیض علیه زنان ایران
*صداقت و شهامت آقای دكتر ملكی
*توضيحي در مورد اعتصاب معلمان در سال ۱۳۴۰
*دنیای مراجع تقلید و دنیای شهروندان در هفته معلم
*تغییر حكم آیت الله، از سركوب كردن، به تظلّم
*منطق مردان خدا: سركوب كردن و نفس بريدن