صداقت و شهامت آقای دكتر ملكی
ایرج شكری

آقای دكتر ملكی اولین رئیس دانشگاه تهران بعد از انقلاب را من از نزدیك ندیده ام  و هیچ گونه آشنایی با او نداشته ام، اما صداقت و شهامت او در آن اوائل انقلاب در محكوم كردن رفتار حزب اللهی ها كه در محیط دانشگاه تشنج ایجاد می كردند، خاطره یی فراموش نشدنی در ذهن من از او باقی گذاشته است. چون در آن زمان دست اندركاران و مقامات رژیم اسلامی تازه مستقر شده، حاظر نبودند حزب اللهی ها كه تجمعات و میتینگ های سازمانهای سیاسی را مورد یوروش قرار داده و سنگ باران می كردند، بساط كتاب و نشریه هوادران آنها را كه در پیاده روهای خبابانهای اطراف دانشگاه و خیابان كارگر بیشتر مستقر بودند، بهم می ریختند و آنها را مضروب می كردند، محكوم كنند بلكه برعكس از آنها، به عنوان مردم«مسلمان» ناراضی از رفتار گروههای سیاسی حمایت می كردند. اما اعتراض دكتر ملكی  به رفتار حزب اللهی ها در برهم زدن آرامش محیط دانشگاه و ایجاد تشنج در آنجا، در آن اوائل به قدرت رسیدن خمینی در ایران، از او تصویر یك انسان مسئول و با صداقت در ذهن من باقی گذاشته است. علاوه بر این آقای دكتر ملكی كه رنج 5 سال زندان رژیم خمینی را از سال 60 تا 65 تحمل كرده است، همواره منتقد و معترض به عملكرد رژیم ولایی و عملكرد رهبر آن بوده است كه در نوشته های اخیر او هم مشهود است.  

در اوائل آیان 1358 بود كه گروهی اوباش چاقوكش مرید خمینی وارد دانشكده فنی شده و اقدام به پاره كردن پوسترها و ایجاد تشنج در دانشگاه كردند. این اقدام با اعتراض دانشجویان رو به رو شد.  در گزارش خبرگزاری پارس كه خبرگزاری رسمی كشور بود و (هنوز مهر منحوس جمهوری اسلامی روی آن نخورده بود)، و در كیهان 8 آبان 58 درج شد، از جمله آمده بود:«  این عده كه با اعتراض دانشجویان مواجه شده بودند، دست به چاقوكشی و ارعاب دانشجویان زدند كه در نتیجه چند تن از دانشجویان زخمی شدند». دانشجویان گروهی از این اوباش را دستگیر كردند و بنا بر همان گزارش در آمفی تئاتر دانشكده فنی در حضور «سرپرست موقت دانشگاه» ( دكتر ملكی)، مقامات دانشكده فنی و قریب به هزار نفر از دانشجویان به محاكمه و پرس و جو و  نكوهش آنان پرداختند «تا درصورت لزوم آنان را تحویل مقامات قضایی كنند» . در گزاش یاد شده آمده است كه« در پایان سرپرست موقت دانشگاه تهران ضمن محكوم ساختن اینگونه اعمال ]اوباشگری حزب اللهی ها[  گفت: خارج از محیط دانشگاه هیچ مقامی از من پشتییانی نمی كند، من فقط به حمایت دانشجویان متكی هستم.». جلسه «محاكمه» اوباش حزب اللهی در روز 7 آبان از ساعت 2 بعد از ظهر تا ساعت 5 طول كشید، و فردای آن روز دكتر ملكی در گفتگو با خبرنگار كیهان، در مورد رویداد مذكور از جمله گفت:«تا به حال هر اقدامی كرده ایم و بخشنامه كرده ایم كه دانشگاه جای دانشجو است و میتنگ و تظاهرات باید با اجازه مسئولان دانشگاه باشد كسی گوشش بدهكار نیست و در این میان افراد فرصت طلب و حرفه ای هم خود را وارد دانشگاه می كنند و اتفاقاتی نظیر آنچه رخ داد به وجود می آورند... ما در دانشگاه هرچند یكبار شاهد قضایای اینچنینی هستیم. یكبار زهرا خانم نامی را تحریك می كنند و بكبار اشخاص دیگر و به همین دلیل كار درس و كلاس را در دانشگاه مختل می كنند»(1). دكتر ملكی یاد آور شده بود كه ماجرای دانشكده فنی به سپاه پاسداران اطلاع داده شد و چند پاسدار آمدند و افراد دستیگر شده توسط دانشجویان را، بردند و دو تن از دانشجویان هم همراه آنان رفتند. بنا بر گزارش خبرنگار كیهان دكتر ملكی گفت« متاسفانه بعد از جلسه دیروز شخصی در محوطه جلوی مرا گرفت كه: شما به چه حقی دستور دادید برادران ما را بگیرند؛ و خلاصه هزار خط و نشان برای من كشید...». كیهان در 9 آبان 58 به نقل از خبرگزاری پارس گزارش داد:« در جلسه یی كه به منطور بررسی چگونگی حمله به دانشكده فنی با شركت خبرنگاران رسانه های گروهی و با حضور مدیریت موقت دانشگاه] دكتر ملكی[ ، مسئولان دانشكده فنی و شورای هماهنگی دانشكده و نمایندگان دانشجویان مبارز طرفدار آزادی طبقه كارگر، انجمن دانشجویان مسلمان، دانشجویان پیشگام، دانشجویان دموكرات، سازمان دانشجویان مسلمان  و نمایندگان كار كنان این دانشكده تشكیل شد، شركت كنندگان نقطه نظر های خود را در زمینه چگونگی حمله به دانشكده فنی و دستگیری  و بازجویی مهاجمان از سوی دانشجویان بیان كردند و خواستار مجازات مهاجمین از سوی مسئولین مملكتی شدند». بنا بر گزارش یاد شده « در این جلسه دكتر محمد ملكی سرپرست دانشگاه تهران در باره نحوه برقراری امنیت در دانشگاه گفت: به هر حال محیط این دانشگاه باید از امنیت برخور دار باشد و این خواست همه دانشجویان، استادان و كسانی است كه در این محیط كار می كنند. وی افزود: در مورد چگونگی برقرای نظم و امنیت در دانشگاه نقطه نظرهای متفاوتی تاكنون عنوان شده است و  ما معتقد به تشكیل شورایی از همه دانشكده ها هستیم و معتقدیم كه خود دانشجویان باید حفط امنیت محیط تحصیل خود را به عهده بگیرند». دكتر ملكی هشدار داده بود كه « اگر مهاجمان دانشكده فنی آزاد شوند استعفا می دهم». این جوّ و شرایط آن روز دانشگاهها بود. دانشجویان گرایشهای سیاسی مختلف در دانشگاه حضور داشتند، اما مزاحمت توسط دسته های اوباش از بیرون به دانشگاه تحمیل می شد. همچنین فكر و گرایش اداره شورایی امور  دانشگاه كه از آن صحبت شده است، گرایشی بود كه در كانونهای اعتصابی ماههای انقلاب هم شكل گرفته بود و به طور مثال شورای موسس اتحادیه كاركنان رادیو و تلویزیون، خواهان آن بود كه رادیو و تلویزیون كشور تحت نظارت هیئت امنایی از نمایندگان شورای موسس اتحادیه كاركنان سازمان رادیو و تلویزیون، نمایندگان سازمان چریكهای فدایی خلق و سازمان مجاهدین خلق ایران، نماینده كانون وكلا، نماینده كارگران و ... اداره شود. اما خمینی پلید و پیروان و كارگزارانش از آغاز در همه جا شروع به تصفیه و اخراج و سركوبی كاركنان مبارز زمان انقلاب، به اتهامات و برچسبهای گوناگون كردند. آقای دكتر ملكی 10 سال پیش در مصاحبه یی با نشریه لوح (كه توسط محمد قائد از روزنامه نگاران با سابقه كه تا زمان مصادره آیندگان در آن روزنامه قلم می زد، منتشر می شود)، به نفشه و برنامه تعطیل كردن دانشگاهها كه توسط حزب جمهوری اسلامی و دبیر سیاسی آن حسن آیت برنامه ریزی شده بود، و به نقش جلال الدین فارسی  در ستاد انقلاب فرهنگی طرفدار روش خشونت آمیز بوده ، در تصفیه استادان و دانشجویان دانشگاهها تاكید كرده است.(2). در مورد جلاالدین فارسی كه كاندیدای حزب جمهوری اسلامی برای ریاست جمهوری بود، و به خاطر بحثهایی كه در مور ایرانی الاصل نبودن او برانگیخته شده بود، خمینی تاكید كرد كه او كنار برود، این را هم باید یاد آوری كرد كه او در  روز جمعه سوم مهر ماه سال71  هنگام شكار كبك در روستایی در اطراف طالقان فردی به اسم بهمن رضا خانی را كه به او اعتراض كرده بود با شلیك 4 گلوله به قتل رساند. روزنامه سلام 5 مهر 71 نوشت كه اعتراض مقتول به خاطر غیر قانونی بودن شكار كبك در محل بوده است و  «قاتل كه قصد فرار از محل ارتكاب جنایت را داشته توسط روستائیان دستگیر می شود...» این جنایت توسط رژیم ماست مالی شد و جلال الدین فارسی هنوز كیفر جنایت خود رانیافته است و جناب ایشان در فرمانیه( احتمالا در یكی از خانه های مصادره شده متعلق به مقامات تیرباران شده رژیم شاه) سكونت دارد.

 در ماجرای دانشكده فنی كه به آن اشاره شد، از رادیو و تلویزیون، همكار ما كه خبر نگار با سابقه مسائل اقتصادی بود، برای تهیه گزارشی از ماجرای دانشكده فنی  رفته بود و گفتگویی با دكتر ملكی انجام داده بود. شب موقع تدوین گزارش فردی كه به عنوان مسئول خبر تلویزیون از سوی رژیم گماشته شده بود، قصد سانسور سخنان دكتر ملكی در محكوم كردن رفتار حزب اللهی ها را داشت كه من به شدت به او اعتراض كردم. الان یادم نیست كه آن گزارش بدون حذف حرفهای دكتر ملكی در محكوم كردن مهاجمان پخش شد یانه.  این ماجر و خاطراتی از سانسور در تلویزیون توسط كارگزاران رژیم اسلامی را شاید در فرصتی دیگر  بنویسم.

 

 این گزارش را به نشانه احترام به آقای دكتر ملكی كه پایبندی به بیان حقیقت را به فرصت طلبی و مقام پرستی نفروخت و او را یك ایرانی دلسوز به سرنوشت نسل جوان و نگران آینده میهن خویش و آدم آزادیخواهی می دانم نوشتم.

اظهارات اخیر خامنه ای در روز اول خرداد  در دیدار با اعضای ستاد برگزاری نوزدهیمن سالگرد مرگ خمینی

خونریز، كه در آن حفظ مرز خودی و غیر خودی را به اندازه حفظ مرزهای جغرافیایی داری اهمیت  دانست و بر آن تاكید كرد(3)،  و این كه روش خمینی در« انتخاب كلمات» برای حفظ این مرز بندی، از جمله این كه خمینی مخالف جمهوری دموكراتیك بود و بر جمهوی اسلامی تاكید كرد، و به جای حكومت كلمه ولایت را بكار گرفت، فكر می كنم پاسخ روشنی است به نامه اخیر آقای دكتر ملكی به خامنه ای یعنی این كه مقام ولایت فقیه به چیزی جز انحصار قدرت و اعمال ولایت فكر نمی كند، اگر چه گمان می كنم آقای دكتر ملكی هم هیج توهمی در این كه نامه ایشان و امر به معروف و نهی از منكر، تاثیری در جهت تغییر رفتار خامنه ای  بگذارد، ندارد.

 

1- این زهرا خانم مورد حمایت قطب زاده سرپرست منصوب شده از سوی خمینی برای رادیو و تلویزیون هم بود.

در فیلم نیمه پنهان ساخته خانم تهیمنه میلانی صحنه كوتاهی به یوروش حزب اللهی ها به بساط كتاب هواداران گروههای سیاسی و نقش زهرا خانم هم اشاره شده است. البته فیلم یاد شده با سانسور زیاد همراه بوده و برای كارگردان دردسر آفرین شد.

 

2- قسمتی از مصاحبه آقای دكتر ملكی با نشریه لوح شماره هفتم، دیماه 78

لینك مصاحبه در زیر مطلب آمده است.

«... به این ترتیب در دانشگاه بسته شد. بعدها معلوم شد كه این جریان توطئه‏اى سیاسى و از پیش طراحى شده بود. برنامه‏اى بود كه قبل از این جریانات، گروهى به سركردگى آقاى حسن آیت براى بستن دانشگاهها برنامه‏ریزى كرده بودند و جریان طورى پیش رفت كه رئیس جمهور هم موافق بستن دانشگاه شد. بعدها نوارى در آمد كه در آن معلوم شد توى این جریان آقاى بنى‏صدر هم رو دست خورد. آن نوار معروف آیت در این كتاب (غائله چهاردهم اسفند 1359: ظهور و سقوط ضد انقلاب) به‏طور كامل آمده است. آقاى آیت در حزب جمهورى اسلامى نقش بسیار مهمى داشت و دبیر سیاسى حزب بود، یعنى كسى كه براى حزب برنامه‏هاى سیاسى مى‏ریزد. آیت پیشترها یكى از اعضاى حزب زحمتكشان بود كه با دكتر بقایى ارتباط داشت. ثابت شده كه دكتر بقایى همكار ساواك و وابسته به سیا بود و توطئه مى‏كرد. آیت گفته بود كه دانشگاه بسته شود. در این نوار حملات شدیدى به بنى‏صدر شده بود و بنى‏صدر به همین دلیل نوار را منتشر كرد، چون توطئه علیه خودش بود. در دانشگاه را بستند و او را از ریاست جمهورى عزل كردند و آقاى آیت هم آمد با افتخار گفت این كار را او كرده. این توطئه بود، نقشه بود كه در دانشگاه را ببندند.

 

.... وقتى ستاد انقلاب فرهنگى دست یك نفر باشد، آن هم فردى مانند جلال‏الدین فارسى‏كسى كه كاندیداى ریاست جمهورى شد و شخص امام مخالفت كردندآن یك فرد چه مى‏كند؟ آقاى جلال‏الدین فارسى یكى از مدافعان سرسخت اخراج و خشونت بود».

 

http://mghaed.com/lawh/interviews/int.maleki.htm

 

http://www.farsnews.net/newstext.php?nn=8703010535 حرفهای خامنه ای            3-

 

پ- 4 خرداد 1387 – 24 مه 2008

منبع:پژواک ایران

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

facebook Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

   نسخه‌ی چاپی  

ایرج شكری

فهرست مطالب ایرج شكری در سایت پژواک ایران 

*سرازیر شدن خشم سپاه و رهبر به سوی روحانی، آینده نا روشن او و سایه جنگ
*حقه بازی آخوند موسوی خوئینیها و وصل کردن خامنه ای به «عالم غیب»‏
*انتخاباتی با بازندگان بزرگ و تصاویر ماندگار یک دیدار و سالهای سربی برای روحانی
*دیدار پُر برکت امیر تتلو با رئیسی
*طلبکاری در دو پیام پاسدار باقری «رئیس ستاد کل نیروهای مسلح»، و تودهنی به آن در رویدادها
*استفاده از سینما توسط فرومایگان برای توجیه جنایات رژیم در دهه ۶۰
*‏«گلاب زدن» گردانندگان رژیم به یاد و نام خمینی
*تعیین تکلیف برای همه مسئولان نظام از سوی پاسدار جعفری فرمانده کل سپاه، رزمایش کودتا
*وقتی مردی به زنش، بگوید «دوستت دارم» چه اشکالی دارد؟
*اسکار فرهادی، جلوه یی از مفهوم «ایرانیان» برای جهانیان و تلاش مذبوحانه محافل و ‏مقامات رژیم برای مصادره «اسلامی» آن
*اولین مصاجبه خمینی با خیرنگاران ایرانی در پاریس آیینه تکبّر و استبداد و افکار ارتجاعی او
* پاسخ فرمانده نیروی دریایی در مورد جابجایی ناگهانی جانشین خود و ابهامی که باقی می ماند
*هاشمی رفسنجانی، له شده زیر توهین و تحقیر، اندوهگین و اشگ ریز، دق مرگ شد
*مقاله یی که سبب رهبر شدن خمینی شد
*خواندن ترانه «جان جهان» شجریان توسط دانش آموزان دبستان دخترانه یی در مشهد
*شهروندان قبرخواب، انتقاد کارگردان سینما، اشک تمساح روضه خوان زرنگ
*رژیم در حال غرق شدن در گند خودش، پاسدار صفوی غرق در هپروت تشکیل دولت جهانی اسلام ‏به مرکزیت رژیم
*شاه مرغوب،بهترین دیکتاتور و عطر و گلابش و مفهوم تجمع پاسارگاد ‏
*زوزه های آیت الله علم الهدی علیه زنان ۳۰ سال بعد از عربده رفسنجانی
*پرت و پلاها و روده درازیهای قاسم سلیمانی و دیگران در سالگرد جنگ و گذشتن از کنار مصائب مردم
*مساله حجاب در قرآن و علت پیدایش آن و حجاب اجباری مجاهدین برای آتنا فرقدانی
*بابت «اطلاع رسانی»، از وزارت دفاع روسیه «کمال تشکر را داریم»‏
*28 مرداد و بعد از آن و آینده ای که در راه است
*واکنش ارتش به اهانت حسن عباسی، اهانت اوباش انصارحزب الله به هنرمندان، «فضل» جوادی عاملی و حکایتی از عبید زاکانی
*عباس کیارستمی سینماگری که با رژیم «غیرخودی» و با مردم «خودی» بود و جهانی شد
*دست باز نیروی انتظامی رژیم در رفتار خشونت آمیز و شلیک و کشتن
*شگفتی آفرینی پاسدار سلیمانی با صدور بیانیه تهدید آمیز علیه بحرین، جلوه دیگری از خر تو خربودن اوضاع رژیم
*بلاهت آریامهری خامنه ای در تشدید سرکوب و اختناق برای حفظ رژیم
*برکناری پدر ترانه علیدوستی از سرمربیگری فوتبال نوجوانان
*حاشیه های ایرانی شصت و نهمین فستیوال کن
*بازهم اعترافی در مورد گریز مردم از دین و مسجد دولتی
* سالگرد فاجعه ۱۹ فروردین ۹۰ و شیپورچی های رهبری مجاهدین
*سپاه پاسداران آفریننده مصیبت وعامل جنایت علیه مردم است و نه سپر بلای آنها
*تعظیم «اسلام» در برابر شکوه ایران و ضربه و تلخی های انتخابات برای ولایتمداران
*شرکت در انتخابات، تایید رژیم ولایت فقیه و دادن اعتبار به آن برای سرکوبگری است
*آثار اداره «خرتوخری» امور در نیروی زمینی ارتش و افشا شدن یک دروغ دیگر پاسدار فدوی
*صراحت و جرأت یا ترس و خیانت رئیس جمهور حقوقدان
*نفرت مردم نسبت به نظام ولایت فقیه، در رنجهای علیرضا افتخاری
*یک آفرین به پاسدار فدوی برای «بزرگواری انسان دوستانه» نسبت به آمریکا و یک «صدا تو ببر » بیشرم، بخاطر ادعای رئوف بودن
*رویداد بازداشت تفگنداران، دو قایق نیروی دریایی آمریکا وخالی بندی، پنهانکاری و خودبزرگ بینی های ابلهانه فرماندهان سپاه
*سخنان خمینی در مورد واجب بودن تهمت زدن به علما و فقهایی که «لطمه می زنند به اسلام» و دادن حکم برداشتن عمامه آنان به جوانان
*استریپ تیز فرمانده قرارگاه پدافند هویی خاتم الانبیاء
* تنش شدید در روابط رژیم با عربستان سعودی در پی اعدام شیخ باقرالنمر
*پرت و پلاها های پر حرارت عقیدتی فرمانده متحجر سپاه
* اظهارات بی اجازه محسن رضایی و دریافت تو دهنی از ولایتی
*کاری درست در برابر رژیم ضد ایرانی و آخوندیسم و ماتم پرستی، اما با شعاری نا مناسب
*پیشنهاد فیکسیونی به رئیس جمهور آمریکا، برای آرام کردن تند روها
*چرندیاتی از «فرهنگ عاشورایی» و تراکم حیرت انگیز نادانی در راویان
*پاسدار جعفری و ادعاهای بی ربط اش و تلاش برای محو آثار خالی بندی و غلط زیادی
*عجله رژیم در اعلام مرگ سفیر سابق، انتقاد برادر سفیرسابق، حساسیتها به مساله ربوده شدن او
*حادثه ناگوار حج، فرصت طلبی رژیم برای معجزه سازی توسط «شهید» و نکته ها
*حرفهای خامنه ای در جمع فرماندهان سپاه، «نقشه راه» برای همه
*سوالی که مسلمانان باید از خود بکنند: آیا چنین خدایی را می شود دوست داشت؟
*بازی تازه خامنه ای و خوابی که سپاه پاسداران برای فردای مردم دیده: ایست بازرسی
*شخصیت حقوقی پایدار دولتها و پیگیری حقوقی جنایت 10 شهریور 92
*تایید برجام توسط خامنه ای، برد و پیروزی برای دولتیان، عزا برای نعّاران حفظ خط قرمز رهبر
*عبور از گذرگاه خونین اجتناب ناپذیر است، چون فرماندهان جنایتکار سپاه قدرت مطلق می خواهند
*کباده کشی ظریف، نسیه خوری روحانی، ماتم شریعتمداری، روزگار تلخ و سیاه ولی فقیه سیدعلی
*جنازه های با طراوت و نشاط و بادوام
*همدستی رئیس مجلس با دولت برای کنار گذاشتن مجلس از بحث بر سر توافق تسلیم در مساله اتمی
*ستایشگر سپاه قدس، حالا با ستایش از خامنه ای ، تلاش می کند آبروی رفته را به او باز گرداند.
*وضع مبهم پاسدارای که دستور برداشتن مجسمه آریوبرزن را داده بود
*ریخت و پاشهای اسلام گسترانه رژیم و تودهنی مردم به رژیم با شکستن هنجارهای تحمیلی
*چگونگی برقراری دوباره تحریم ها، به شرحی که سوزان رایس داده است.
*قلّاده بر گردن رژیم درنده خو، بر مردم ایران مبارک باد
*کاسبی و بهره برداری خامنه ای از جنازه گردانی
*مکتب فاجعه آفرین خود محوربینی لبریز از بلاهت فرماندهان سپاه و دست اندر کاران رژیم و ضربه ای که در راه است
*تصادفی طاغوتی، در رژیم لاهوتی
*ایسنا آیت الله صافی را بالا برد، اما خامنه ای در سفر به قم به او اعتنا نکرد
*آیا آمریکا همان بازی را با رژیم می خواهد بکند که با مجاهدین کرد؟
*پوزه بند رهبر برای منتقدان و پذیرش افسار خوردن نظام
* آنجا که اسلام و مسلمانی سعدی، انسانیت او را می بلعد
*درنده خویی مذهبی در افغانستان و اقدام چشمگیر زنان علیه آن
*اندوه ناشی از فقر و فشار اقتصادی کم نیست، عزاداری در نوروز را هم تحمیل می کنند.
*پاسداران زیاده طلب و بی اعتنایی به رهبر و سلسله مراتب
*مطهری مورد یورش قرار گرفت، اما گند به سر روی نیروی انتظامی منفعل، زده شد
*ضربه خرس طلایی به خرناس کشهای نظام ولایی و حرفهایی از جعفر پناهی
*از سکه افتادن سرداران اسلام و ارزش شهادت در رژیم خر تو خری
*روح روح الله خمینی در کشتار پاریس ظاهر شد
*تلاش فرمانده سپاه برای «جاخالی دادن» در برابر کنایه روحانی
*عکس طناز طباطبایی به اشتباه به جای عکس ریحانه حباری در لحظات قبل از اعدام معرفی می شود
*ایراندختی که از یاد نخواهد رفت
*اولین عملیات جنگی گرانترین هواپیمای جت جنگی علیه اسلامگرایان
*بیانیه سالگرد تاسیس شورا و نکاتی مربوط به رجزخوانی های مسعود رجوی و پیامدهای آن
*فاجعه بار بودن آموزش موسیقی در مهد کودکها از نظر مدیر حوزه های علمیه
*ادعای پوچ وزارت اطلاعات در مورد رهایی قهرمان شمشیربازی
*فرصت طلبی رژیم منحوس برای مصادره مراسم تشییع جنازه شاعری بزرگ
*جنایات بدون مکافات، غزه پیش آدم سوزی ژاپن چیزی نیست
*خودنمایی های روز قدسی سرداران سپاه و آیینه خر تو خری رژیم
*سقوط و فساد سیاسی رهبری مجاهدین در آیینه تحریف اخبار سوریه
*یادداشتی در مورد علت حمله وزارت خارجه فرانسه به مجاهدین
*خنجر و خیانت و چند نکته برای یاد آوری در سخنرانی مهرتابان
* مسعود رجوی، حمایت از داعش در عراق، رقت انگیز، و در «آخر» خط
*یک رویداد فرهنگی – هنری برای لرزندان استخوانهای خمینی درگور
*شکست رژیم در جذب فرهنگی مردم و در جایگزین کردن اسلام به جای ایران
*پاسخ های کوبنده کیومرث پور احمد در مورد عربده کشیهایی که علیه لیلا حاتمی راه افتاد
*شرمندگی لیلا حاتمی از عربده مسلمانان شرور ، لیلا عذر خواهی نکرده
*تکذیب ادعایی در چرند بافی شلغمکارانه
*بی تدبیری دولت تدبیر و تدبیر ظریف یک پاسدار
*گزارشی تلویزیونی در مورد «ازدواج موقت» در ایران
*مستندی در مورد چگونگی کشتار کمونیستها در اندونزی
*خودت فکر کن کی و کجا روحت را به شیطان فروختی
*بحران روحی مسعود رجوی و برخورد مناسب با آن
*پیت سیگر ترانه خوان عدالت و آزادی و محبت، درگذشت
*ممنوعیت برگزاری جلسه کانون نویسندگان، ننگ و خفت برای آخوند روحانی
*بعد از نزدیک سی سال دهنکجی و قلدرمنشی دیدن، تودهنی زدن حق است
*چماق و چاقو و اوباش گری حل کننده مشکل منتطق ضعیف مریدان خمینی
*حاصل مکتب رجوی، فضولات انباشته بر ذهن و جاری برزبان مریدان
*نپذیرفتن اشتباه و عزم راسخ مسعود رجوی در به کشتن دادن مجاهدین تا آخرین نفر
*پاسخی به اوباش «ترانه خوان گروه هنری ارتش آزادیبخش و سیمای آزادی» مسعود و مریم رجوی
*تبریک به عمه «رئیس جمهور برگزیده مقاومت» و به عمه «رهبر مقاومت»
*... ترانه ای بر روی حکایتی از دفتر پنجم مثنوی – شهید راه
*اهانت محمد علی شیخی به مرضیه در جلسه یی با حضور مهدی ابریشمچی
*نکته یی برای یاد آوری –2
*سالگرد در گذشت مرضیه، و آنچه باید گفته می شد و نشد
*نکته یی برای یاد آوری
*واقعیت گریزی و خودمحور بینی رهبری، زمینه ساز کشتار مجاهدین در اشرف
*آیا زمان افسار زدن به سپاه پاسداران فرا رسیده است؟
*خدا در کنار جلّادان در اشرف و شادی و شعف از پاسداران از شقاوت
*شباهت ها با روش آمریکایی و اصولگرایان رژیم، در کار رهبری مجاهدین و ضرورت انتقاد از خود
*تغییر رویکرد به مفتریان بعد از بیانیه تفصیلی
*یادداشتی بر انتقاد اسماعیل وفا یغمایی
*تاریخسازی مسخره
*آیا فروغ جاویدان با تاکتیک دیگری می توانست پیروز شود؟
*کالبد شکافی یک فاجعه: بهای سنگینی که مجاهدین برای خواست رهبری می پردازند
*بحث تلخ دیگر، در مورد بیاینه تفصیلی شورا
*نقش رژیم و تعصب مذهبی – ناموسی، در جنایات فجیع علیه زنان
*سپاه خامنه ای را «آیت الله عظمی» کرد و جای «شاهنشاه آریامهر» نشاند
*تایید و بهره برداری بیانیه تفصیلی شورا، از مقاله توطئه گرانه مهدی سامع
*بیانیه تفصیلی «شورای ملی مقاومت» و تحریفات مربوط به اخراج خودسرانه من
*اگر آدم حرفی زد و بعد حاشا کرد چه معنی می دهد
*روحانی حلقه اتصال در بالا و با کلیدی برای گشودن دری در بن بست
*بیانیه تفصیلی شورا، و یاد آوری «علی الحساب» من
*دلیل نامربوط بودن ارتباط حمله موشکی به لیبرتی با استعفای روحانی وقصیم، در سخنان مریم رجوی
*نکاتی برای یاد آوری و توجه در پیام اخیر آقای رجوی و آن بمب ساعتی
*اولین نتیجه گیری ها از پایان یافتن نمایش انتخاباتی و پیام ها
*یک تقلب برای منحرف کردن افکار عمومی از یک اقدام بیشرمانه شورا
*موقعیت جدید کاندیداها و تغییر درصد احتمال پیروزی آنها
*آلت دست رهبری مجاهدین و شریک پرونده سازی های بیشرمانه برای ترورشخصیت توسط آنها نشوید
*نکات مهم در استعفا نامه دو عضو با سابقه شورا
*از کجا به اینجا رسیدیم
*ضرورت همبستگی و اعتراض در برابر قلدرمنشی و نسق گیری رهبری مجاهدین
*با رد صلاحیت رفسنجانی، به احتمال زیاد،چماقدار سابقه دار رئیس جمهور آینده است
*اعتراف ریشهری به مسخره بودن آخوندها در نظرمردم در ایرانِ قبل از انقلاب
*اعتراف قالیباف به چماقداری از زمان «دارو دسته شهید بهشتی»
*انتقادهایی از حضرت «سر»:ارزیابیهایی غلط،خشم و توّهم و حرفهای بی پشتوانه
*مجاهدین در تله، اشک تمساح ریختن آمریکائیها و جان کری
*تکبرّ بلاهت آور و بلاهت ویرانگر
*اضطرار احمد توکلی و قدرت اجتماعی اقشار ضد مقام رهبری
*افزایش دین گریزی و بی خاصیتی هزینه های کلان نماز خوان پروری
*ادعای بی ربط لابی کردن برای اسکار، دریافت تودهنی سنگین
* تکثیر روح و منش مادر طریق الاسلام
*ادعاهای نامربوط فرمانده سپاه در مورد جنگ ایران و عراق پاسداران
* روی دیگر سکه قلنبه گوئیهای ابلهانه پاسدار سلامی و هلهله ها و عربده های 9 دی
*مسئولیت فراموش شده در مصاحبه بنی صدر
*اشکهای عزاداری محرّم، حیات بخش انگلها
*ادعایی بی ربط در سالگرد مرگ «تام جی اندرسون»
*افتخارات گندیده در رژیم گندیده
*زهر فرار حزب اللهی به اسرائیل و حرام شدن شیرینی پهباد پرانی
*روزهای تلخ و سیاه رفسنجانی، مرد قدرتمند دسته اشرار
* بحثهایی«علمی» که اپوزیسیون توجهی به آنها و اثرات آن در جامعه نمی کند
*پایان اجلاس غیر متعهدها، حاشیه ها و مشکل بقای رژیم
*هدیه مدال المپیک به مادر برای حفظ آن از مصادره شدن
*اعتراف آخوند علی اکبر محتشمی به انزجار مردم از روحانیت
*اگر وزیر اطلاعات دروغ نگفته باشد، از این خوشتر نباشد
*عربده و ارعاب ناتوان از مهار جامعه پویای ایران
*آن خشم و خروش به خاطر دست دان عادی و این ماستمالی کردن «دستمالی» زیرآبی
*مقدس های تاریک اندیش و خود محوربینان، بیگانه با مردم
*احترام بی مورد به «مقام امنیتی» و بی تقاوتی به یک بی شرم
*دیپلماسی گوساله ها و مصادره پیشاپیش اسکار توسط وزارت ارشاد
* نمایش خشم و عصیان، با نشان دادن پستان عریان
*خشم و درماندگی مالکی، علت محاسبه تعویق ضرب الاجل بستن اشرف از نوامبر
* تعویق تاریخ تعطیل کردن کمپ اشرف،آغازی برای حل مسالمت آمیز مساله
*مشت محکم روزگار بر پوزه پاسدار توّاب ساز
* آمادگی به کشتن دادن میلیونها نفر ویژگی دین و مذهب پاسدار سلیمانی
*جنازه یی در راه سفارت آمریکا در امارات متحده عربی
*نقدی بر مقاله «میرحسین موسوی نخست وزیر آینده؟»
*تمجید از نیروی قدس سپاه، تحریف حقیقت و خدمت به رژیم
*کشف طرح تروریستی رژیم در آمریکا، « امداد غیبی» برای مجاهدین
*پناهجو شدن اشرفیها خبری خوب اما با کاستی ها و ابهامات
*بازی چرخ بشکندش بیضه در کلاه
*اختلاف در ارزیاببها و رشد افقی شجره طیبه
*شهیدان 19 فروردین اشرف دفن شدند، سوالها و حرفهایی که می ماند
*درگذشت مجاهدی سخت کوش و صمیمی و تصویری از آینده
*غوغا و دروغ و بیشرمی منفور
*با یک تیر چند نشان زدن خاتمی در تقدیر از آمنه بهرامی
*سخنان دبیرکل سازمان ملل روزنهً امیدی بر حل مساله اشرف
*در ضرورت توضیح واضحات
* چالشها و نمایشها در بستر شمارش معکوس برای تعیین تکلیف قطعی اشرف
* نگاهی به فیلم جدایی نادر از سیمین
*رژیم در سالگرد مرگ خمینی
*اعتراف ناخواسته دکتر قصیم در تلویزیون بی بی سی
*اعتراض من به قلدرمنشی بود
*شانتاژ، برچسب زدن، پرونده سازی، ارعاب و گرایش حذف منتقدان، یعنی همین
*کدام آرمان، کدام آرمان گرایی؟
*بیا بیا گفتن روش امام حسین نبود
*خواست انتقال از عراق باید در صدر خواستهای خانم رجوی قرار بگیرد
*رضا پهلوی، توّهم و توهین به شعور مردم
*آنچه برای آیت الله های مرتجع مهم است
*مفهوم ارزیابی ها و نتیجه گیری های فرماندهان سپاه در آینه عملکرد رژیم
*تشریفات محمد رضا شاهی و تشریفات ولایی و حزب اللهی و سبزاللهی
* عبور کشتی جنگی سید علی از کانال سوئز و تأملی در روش مسالمت آمیز مبارزه
*هاشمی غیرتت کو، فائزه عفتت کو، و پرونده سازیها
*راهپیمایی 25 بهمن، حاشیه ها، پیامدها
*جشنواره فجر مثل داروخانه یی شد که نفت می فروشد
*اپوزیسیون نباید از موسوی و کروبی دنباله روی کند
*بینش مهمل و حرفهای مهمل خمینیستها
*خامنه ای یک متهم به شرکت در ترور حریری رابه درجه سرلشکری ارتقاء داد
*شروری در صف اوپوزیسیون
*زین العابدین دیکتاتور تونس، ذلیل شد
*جنایات بی قتل واندوه انباشته در آنسوی خبرها
*جنگ روانی - جاسوسی اسرائیل و رژیم
*افشاگری و ابرازنفرت ایرانیان به رژیم، واکنش مناسب به فرصت طلبی وزارت اطلاعات
*سکوت در برابر ظلم بزرگ به جعفر پناهی، سرافکندگی برای اهالی سینما خواهد بود
*مسخرگی آخوندی، جنایات خدایی
*مسخره گی های عاشورایی و ستایش و ترویج خشونت در رژیم آخوندی
*رویارویی جنایتکارانه مذهبی سلفی- شیعه در ایران را باید محکوم کرد
*قدرت نمایی بلاهت بار احمدی نژاد، ضربه یی به نظام ولایی
*بساط ارتجاعی مرجعیت و آخوندیسم را باید در ایران جمع کرد
*جبّاریت رژیم علیه اهل سنت ، زمینه ساز ورود القاعده به ایران است
*لرزه های اضطراب، در نعره های اقتدار
* شاید مجید شریف پیش ما بود اگر اینترنت مثل امروز بود
*اجیر کردن عامل برای قتل فرزند، دستارود تعلیمات آخوندی و احکام شرعی
*آخوند مسخره از اخوان مسخره
*حکمت مستراحی و شخصیتهای مستراحی
*جنایت و رذالت از یک منشأ به بهانه های متفاوت
*مراسم عقد در سرقبر، تجلی مرده خوری آخوندهای مردم ستیز
*انفجار در پادگان سپاه، در آستانه سفر حاج محمود به لبنان
*ادعاهای متناقض، شاهدی بر پوچی ادعای پیروزمندانه بودن پایان جنگ
*اهانت به قرآن، غوغای بوزینگان و عربده فرومایگان در ایران
*صف آرایی در برابر رهبر: جبهه هواداران رئیس دفتر
*اتهام زنی و «گند زنی» بین جناح‌های متخاصم: کشتن خواهر پاسدار مشفق در جاده مشهد و...
*آغاز به کار «مشا نیوز» و اتهام «پوتینیسم» به حاج محمود
*جلوه یی از هویت و هنر مردم: گفتگوی عاشقانه به زبان آذری و به شعر
*شیطنت های خلاف اسلام با اجرای «نیمه رپ» به لهجه اصفهانی
*«مرض موت» لاعلاج رژیم خمینی ساخته به رغم سه دهه جنایت برای بقا
*سالروز بمباران اتمی هیروشیما، فراموش کردن قربانیان جزغاله شده توکیو و بیش از 60 شهر دیگر
*حنجره یی که خاموش شد، صدایی که ماندگار است
*تقابل مردمکشان خمینیست دو جناح، افشاگرخیانتها و جنایتها
*جند الله دوگام به پس یک گام به پیش
*تعارف کم کن و بر مبلغ افزا
*خفّت خمینی در حیات و خواری او بعد از مرگ و بی آیندگی رژیم
*رپ «کافران بی نام» در هجو نوحه‌های ام القرای اسلام
*سه هزار آقا زاده در حال تحصیل در بلاد کفر
*به چنین مجلس و بر کرّو فَرَش باید ...
*ناگهان دهها «پیکر مطهر» در نماز جمعه !
*داس اسلام همچنان زندگی آزادگان ایران را درو می کند
*بودجه های قرآنی ، گربه های ایرانی
*از این بمبهای اتمی در همه شهرهای ایران منفجر کنید
*مربوط و نامربوط در مصاحبه رضا پهلوی
*بلند آوازه کردن نام ایران، و نه جمهوری اسلامی
*برای جعفر پناهی و یک یاد آوری
*افتضاح در سناریوی دستگیری عبدالمالک ریگی و چند نکته
*موعظه های کنونی میرحسین موسوی و گذشته و آینده او
*سانسور گزارش‌ها تصویریِ «انقلاب اسلامی» نشانه ترس از مردم
*مردم جان برلب رسیده، رژیم جبّار خون ریز و مساله «خشونت»
* بخشوده و نا بخشودنی، به مناسبت در گذشت منتظری
*این سخن را درنیابد گوش خر
*ستاره یی در آسمان هنر ایران و موسیقی آذربایجانی بنام پریسا ارسلانی
*مروری بر تاریخچه تضاد دوجناح: ایدئولوژی متعفن و روشهای کثیف
*دیالوگ انتقادی با سربازان گمنام امام زمان
* آقای نصیبی در کوچه بن بست «علی چپ»
*یاد و خاطره یی از یک خدمتگزار فرهنگی و یک دوست که درگذشت
* یادداشی در مورد لبیک سایت وزارت اطلاعات رژیم، به در خواست «آ مهدی»
*من متهم می کنم، واکنشی به پیام اخیر آقای مسعود رجوی
*اعلان جنگ داخلی توسط خامنه ای،«توزرد»ی سبز و ضرورت آمادگی مردم
*ناگفته هایی از دو« 13 آبان»: چگونه صدای انقلاب به گوش شاه رسید و اشغال سفارت آمریکا
*چه کسی برای مردم فیلم خواهد ساخت اگر آقای نصیبی روزی مسئول سینمای کشور شود
*قضیه شکل اول و شکل دوم، و استحاله قهقرایی آدمها
*بیانیه بیست و هشتمین سالگرد تاسیس شورا، نکته یی و چند سوال
*فوتبال مردانه و فوتبال دوستان لجن
*به بهانه اظهارات یک خانم نماینده مجلس کویت
*اِنافَتَحنا»ی واقعیت گریزان متکبّر
*واكنش پنجم» و واكنش ملاباجي هاي حوزه علميه قم
*سینما و مردم، سینما و آقای نصیبی
*تحقیر ارتش توسط فرمانده کل سپاه و دیگران و واکنش فرماندهان ارتش
*سوالاتی از آقای منتظری و یک یاد آوری به میرحسین موسوی
*اعتراف ناخواسته آخوند ذوالنور بر منفور بودن رژیم
*بورشدن رهبر و سیلی سنگین مردم به سپاه پاسداران در تظاهرات «روز قدس»
*ایرباس در برابر دارائیهای بلوکه شده ایران پیشنهادی سنجیده و به نفع مردم ایران
*تعطیلی آیندگان اقدام شکرالله پا کنژاد و کنگره یی که برگزار نشد
*اراده و اعتراض مردم رهایی بخش خواهد بود، نه فرصت طلبی فرصت سوز اصلاح طلبان
*موضوعی در حاشیه انتخابات و کار مؤثر و مفید ی که آقای رجوی می تواند بکند
*سی سال پيش، « در اين بن بست…»
*رفسنجانی زیرآب ولایت خامنه ای را زد، اژه ای رفسنجانی را به آمریکاو اسرائیل بست و...
*فرار از مسئولیت آقای منتظری و از مرحله پرت بودن آقای کدیور
*تظاهرات پاسخی به روشها و اقدامات غیرقانونی مقامات قانونی
*سه پیام پایانی و جمعبندی رویداد انتخابات و مفهوم الله اکبر دیروز و امروز
*کار موثر و مفیدی که آقای منتظری می تواند بکند
*هشدار! توطئه ای علیه میرحسین موسوی در حال اجراست
*صحنه ای تکان دهنده از رفتن ندا از بین ما و ماندن ندا در فریادها و یادها
*اعلان جنگ خامنه ای و روز غلبه بر ترس
*ابطال انتخابات مشتی به پوزه ولی فقیه و یاسداران جنایتکار است، من از آن حمایت می کنم
*میرحسین موسوی، کروبی سید محمد خاتمی اصلاح طلبان بر سر دوراهی انتخابی تاریخی:
*مخدوش کردن ارزشها، جفا به امام راحل و تایید اقدام تروریستی علیه عربستان، در مناظره موسوی و احمدی نژاد
*میرحسین موسوی از موج خون تا موج سبر و شال سبز
*برای بهمن قبادی سینماگر مردم دوست
*«انقلاب اسلامی و کار نامه ردی روشنفکری»*
*ماهیت کارگزاران فرهنگی رژیم و انقلاب فرهنگی
*ویژگی جامعه ایران در نگرش و واکنش به سقط جنین
*مساله رادیو تلویزیون- تعادل قوا و واقعیتها(3)
*مسأله رادیو تلویزیون- تند روی شاید کرده باشیم اما بیراهه نرفتیم(2)
*خشم رفسنجاني و مرگ احمد خميني*
*مسأله رادیو و تلویزیون، انتقاد به جا و فراموشکاری اختیاری عبدالله نوری(1)
*عطاءالله مهاجرانی ، کشف کرامات خمینی و ستایش از تروریسم و چند یادآوری
*خنده برلسکونی و خشم آرژانتینها
*زیبایی شناسی یک ستایشگر خمینی و اهانت به ایرانیان
*سی سال پیش جوٌ سیاسی چنین بود و خمینی این بود
*سندی از مهندسی اسلامی بنای عظیم ۳۰ سال جنایت که جمهوری اسلامی نام دارد
*تبلیغات بی خدایان در اروپا، آمریکا و کانادا
*جنایت محکوم کردنی و جنایت با اجر دنیوی و اخروی
*یک تیر و دو نشان ارتجاعی خامنه ای و نکاتی برای یاد آوری
*تاثیر عامل فرهنگی بر موقعیت زنان
*خواب‌های پنبه‌دانه‌ای یا زمینه سازی برای جنایت علیه بشریت
*خوابگردی در فراموشخانه زمان
*آخوند وحید خراسانی سنی ستیز، نعل وارونه میزند
*رهنمودهای مهمل رهبر اسلام پناه، زوزه‌های وزیر ارشاد اسلامی
*وزیر ارشاد تهدید کرد هنرمندان خطا کار زیر پا گذاشته خواهند شد
*شورش یک زن جوان هنرمند علیه تبعیض و حجاب ، سیلی دیگری به رژیم ملاها
*حجاب و مراسم گشایش بازیهای المیپک
* این همه فاجعه را خمینی پی ریخت
*میراث خمینی و نگاه حوزوی- حیوانی به زن، منبع و منشأ تبعیض علیه زنان ایران
*صداقت و شهامت آقای دكتر ملكی
*توضيحي در مورد اعتصاب معلمان در سال ۱۳۴۰
*دنیای مراجع تقلید و دنیای شهروندان در هفته معلم
*تغییر حكم آیت الله، از سركوب كردن، به تظلّم
*منطق مردان خدا: سركوب كردن و نفس بريدن