بازی چرخ بشکندش بیضه در کلاه
ایرج شكری

آقای سیدی در واکنش به مطلبی که من با عنوان «اختلاف در ارزیابیها...» نوشته بودم، مطلبی با عنوان «جبهه متحد انقلاب» نوشته است و نظرات خودشان را هم در مورد جبهه انقلاب   http://www.pezhvakeiran.com/page1.php?id=35624

هم در مورد جبهه ارتجاع و هم در مورد عملکرد مجاهدین و سیاست ماندن در عراق و هم تاکید دوباره بر مفهوم گفته های آقای رجوی در مورد رشد «شجره طیبه» و نکات چند دیگری بیان کرده است. من قصد ندارم به طور «مورد به مورد» به بحث در مورد نظرات ایشان بپردازم، اما نکاتی را لازم به تذکر و یاد آوری دیدم. ابتدا، به آخر مطلب ایشان می پردازم، این که من در نوشته قبلی ام یاد آور شده بودم ایشان را نمی شناسم، قصد توهین یا اهانتی در کار نبود. اولا این که این اسم اعم از این حقیقی باشد یا مستعار، جزو اسم هایی نبود که ما آنها را لااقل در پژواک ایران مرتب می بینم و از دیدگاهشان نسبت به مسائل کم و بیش آگاهیم، دیگر این که برای این بود که کسی در پیام و یادداشتی به طور مستقیم مرا مخاطب قرار داده و خواسته بود بمن که نزدیک به بیست سال به عنوان دوست مجاهدین و حامی شورا (که مدتی هم عضویت آن را داشتم) یاد آوری کند که من نیمه خالی لیوان را می بینم و نیمه پر آن را نمی بینم. اتفاقا  15 یا 16 سال پیش در یکی ازنشستهای بزرگ (با شرکت حد اکثر اعضا) شورا من در بحثی، به مسئول شورا گفتم اجازه بدهید کمی هم نیمه خالی لیوان را ببینم . تلاش من هم از طریق آن چه در نشریات مربوط به شورا و گروههای عضو شورا مثل نبرد خلق متعلق به چریکهای فدایی خلق و آزادی متعلق به جبهه دموکراتیک ملی می نوشتم، این بود که آن نیمه خالی پرشود. از جمله با پرداختن با موضوعاتی که در داخل کشور مهم بود، ولی برای مجاهدین نه تنها مهم نبود، بلکه نظر خوشی به مطرح شدن آن نداشتند و در این زمینه من بحث و جدلها با آنها داشتم، مثل اهمیت کار روشنفکران و اهل قلم در این رژیم منحوس مذهبی و ایدئولوژیک و دشورای کار آنان زیر تیغ سانسور و تهدیدات دائم پلیسی. هم چنین طرح شعار «آزادی برابری با شورا با ارتش آزادیبحش ملی» هم با همین هدف بود. اما از آنجا که «مبارزه خصوصی» برای انحصار قدرت و رهبری، خط و مشی خودش را هم داشت که «انحصار مبارزه» و قرار داشتن اهرم هدایت آن در دست رهبر و «تیز کردن» مساله رهبری(ترمی که بعدا از انقلاب ایدئولوژیک به کار گرفتند) بود، کار من با آن هدف و روش در تناقض بود. هدفی که شعار ویژه اش «ایران رجوی – رجوی ایران» است که نه نگاهی به آزادی وبرابری دارد و نه این که شورا و آن ارتش، به عنوان ارگان  و وسیله رسیدن به آن مقصود(آزادی و برای که حق مردم است) در آن مورد نظر قرار گرفته است. شعاری مالک الرقابی که تفرعنی عظیم را منعکس می کند و زاییده بینشی است که مردم را بحساب نمی آورد یا رعیت می شمارد و به همین خاطرهم، این شعار مسموم کننده افکار عمومی با زهر بدگمانی نسبت به اهداف رهبری مجاهدین و از عوامل و اسباب انزوای مجاهدین شد و سمی بودن و زیانبار بودن آن را من چند بار کتبا و مستقما به بالایی ها از جمله یک بار هم به شخص آقای رجوی یاد آور شده بودم و این تنها من هم نبودم که این مساله را یاد آوری کرده باشد. اما واکنشها در عمل تاکید بیشتر و بیشتر روی آن با انجام اقداماتی مثل انتشار عکسی در صفحه اصلی سایت همبستگی ملی از این شعار بر پارچه یی آویزان بر درختی، با توضیح در زیر آن که این شعار در کنار زاینده رود نصب شده است. یا مثلا انتشار خبری مبنی بر این که در فلان مسابقه فوتبال تراکتهایی علیه رژیم پخش شده که این شعار هم زیر آن نوشته شده بوده است و یا فرستادن عکسهای بزرگی از جناب مسعود رجوی همرا با این شعار در زیر آن، به هوا با بادکنهای بزرگ (پرشده با گازهای سبک مثل ئیدرژن) در اطراف استادیوم آزادی. اینها مال ده پانزده سال پیش بود. اخیرا هم این شعار در تجمع عید فطر تکرار شد. این شعار خود شارح نیت آن شارع است که با انقلاب ایدئولوژیکش مجاهدین خلق ایران را هم به «به سربازان مریم و مسعود» تبدیل کرد تا اگر در برابر خمینی که رهبری انقلاب را «غصب» کرده،شعار می دهند «ما همه سرباز توایم خمینی ...» ایشان در مقام رهبر عقیدتی مجاهدین، سربازان خوش را داشته باشد و در برابر رقیب غاصب در توازن مناسب تری قرار بگیرد! هیچ توصیه و انتقادی هم که این کارها دافعه شدید دارد، نکنید  کارگر نشد که نشد. اما تردیدی نیست که آن شعار هیچ چیزی که ارتباطی به خواستهای مرم در مبارزه با رژیم داشته باشد ندارد و به همین دلیل هیچوقت در تظاهرات مردم در ایران شنیده نخواهد شد همچنانکه در بیش از ربع قرن بعد مطرح شدن آن و تلاشهای بی وقفه برای تزریق آن به جامعه شنیده نشده است.

تجربه بی خرج و زحمت برای «رو کم کنی»

 برای این که از بحث در مسائل متعد مربوط به جبهه متحد انقلاب و ارتجاع و نیمه پر و خالی لیوان و  «روکم کنی» که ایشان مورد توجه قرار داده است، «فاکتور» بگیریم، خدمت جناب سیدی عرض می کنم که خوب است که رهبر مجاهدین مبتکر برگزاری یک راهپیمایی و تظاهرات از پیش اعلام شده در داخل کشور باشند تا به همه نشان بدهند که: آنچه «جنبش سبز» نام گرفت، حاصل تلاش مجاهدین بود ولی در قیل و قال انتخابات به کیسه میرحسین موسوی ریخت و نشان بدهند که جوانان «اشرف نشانند» و «اشرفی» ها، با جلوی خودروعراقیها خوابیدن در مرداد 88 و با اجرای دستور «بیابیا گفتن» به نیروهای خصم وجلو نفر بر زرهی و مسلسل گرازهای نیروهای مسلح عراقی قرار گرفتن و دسته دسته به خاک و خون غلتیدن، «قیام آفرین» هستند، و در جامعه ایران حرف رهبرآنها شنیده می شود و منزوی نیستند و جوانان «اشرف نشان»، به محض کشیده شدن سوت از سوی «رهبر مقاومت» به وسط میدان خواهند دوید. خصوصا که در بیانیه سی امین سالگرد تشکیل شورای ملی مقاومت که به تازگی منتشر شده است اما تاریخ مرداد را دارد، به میرحسین موسوی و مهدی کروبی سرکوفت زده اند که این  دو 6 ماه است سکوت پیشه کرده اند. پس فرصت از این نظر هم مغتنم است. آنها از شش ماه پیش در بازداشت خانگی همراه با قطع ارتباط با بیرون هستند.

تحلیلهای غلط ، خودمحور بینی و توّهم  

 در بخشی از مطالب که در آن ایشان به عواملی که سبب باقی ماندن ارتجاع می شود پرداخته اند، اتقاقا من هم با ایشان هم عقیده ام منتهی در تعیین مصادیق آن، من عملکرد رهبری مجاهدین را منطبق با آن می بینم . به طور مثال «عدم توان تجزیه و تحلیل مسائل، خود بزرگ بینی، فردیّت و ارجحّیت دادن منافع شخصی و گروهی به منافع جمع» از آن جمله است. منطور من از منافع جمع البته هم منافع آن آلترناتیوی است که به ابتکار خود رهبری مجاهدین شکل گرفته بود و خیلی های چون مرا هم در آغاز امیدوار کرده بود که در قالب این آلترناتیو، می توان به آنچه که مردم ایران از انقلاب علیه شاه انتظار داشتند، (و خمینی پلید انقلاب آنها را به گندابی تبدیل کرد که جمهوری اسلامی و نظام ولایت فقیه نام دارد و زیستگاه مناسب برای حیواناتی چون خودش شد) ، هم منافع آن مردمی است که در ایران تحت حاکمیت این رژیم زندگی می کنند و با آن در تضاد هستند و به شکلهای مختلف این تضاد در جامعه پدیدار می شود. طبعا سیاستها و روشهایی که باعث بدگمانی و دلسری مردم نسبت به کسانی که مدعی هستند نیروی اصلی و در خط مقدم مصاف برای سرنگونی رژیم هستند، خلاف منافع «جمع» و منافع مردم است.

منظور از عدم توانایی تحلیل به معنی نداشتن تحلیل  و ارائه نکردن تحلیل نیست. بلکه داشتن تحلیلهای غلط است. غلط هم به دلیل روش و ورود غلط به مساله و هم به دلیل ارزیابی و نتیجه گیری. تحلیلهای غلط از سوی آقای رجوی زیادند. چون روشی که اصولا ایشان بکار می گیرد و ورودشان به مساله اغلب برای ارائه تحلیلی است که نتیجه دلخواه و منطبق با آرزوها از آن به دست بیاید و در مواردی با یک پیش زمینه محوریت دادن به نقش خود و گروه تحت اختیارشان در معادلات همراه است- که کلا ذهنی است و منطبق بر واقعیت نیست-  و این سبب غلط در آمدن این تحلیلهاست. مثلا در ارزیابی اوضاع جهان و منطقه و وضع رژیم، که ایشان در 7 آذر سال 87 ارائه کرد با اشاره به تضادها و اختلافات رژیم با آمریکا در مساله اتمی و نفوذ رژیم در عراق بر این باور بود که اگر رژيم در زمينه اتمي و عراق، عقب بنشيند و جام زهر بخورد؛ شمارش معكوس طلسم‌شكني آغاز مي‌گردد و موتور سرنگوني از طريق اجتماعي روشن مي‌شود. اگر عقب ننشيند، شرايط را به سمتي مي‌كشد ،كه موتور[ منظوشان از موتور، جنگ آمریکا با رژیم است ] با جرقه‌يي در تقدير و اجتناب‌ناپذير، روشن مي‌شود. همزمان با كاهش نيروهاي آمريكايي در عراق، اين جرقه حاصلضرب دو خط قرمز هسته‌يي و حفظ عراق و در عين حال تنهابرون‌رفت و تضمين دولت جديد آمريكا براي مهار كردن رژيم درهر دو زمينه ،محسوب مي‌شود.».خُب امروز سه سال بعد از آن تحلیلی می دانیم که چه اتفاقاتی افتاد و چه اتفاقاتی نیافتاده است. معلوم نیست چرا آقای رجوی فکر می کرد مساله غنی سازی چنان اهمیتی برای مردم دارد که اگر رژیم از آن عقب بنشیند، عامل اجتماعی به میدان خواهد آمد و روند سرنگونی آغاز خواهد شد. عامل اجتماعی در اعتراض به انتخابات و با حمایت از موسوی به میدان آمد و تلاشهای آقای رجوی برای به دست گرفتن رهبری و برای تغییر مسیر آن شکست کامل بود که بی پاسخ ماندن پیام «خروش بهمن» ایشان از سوی مردم که در سال گذشته در آستانه «دهه فجر» فرستاد و از سوی دیگر پاسخ مثبت مردم به دعوت موسوی و کروبی برای راهپیمایی در 25 بهمن، جلوه بارز این شکست بود که حتما از چشم قدرتهایی که روی تحولات ایران «زوم» کرده اند و به دقت مسائل را دنبال می کنند پوشیده نمانده است. به هر حال «موتور» مورد نظر آقای رجوی روشن نشد که هیچ بلکه دو رویداد خونین اشرفیان از سر گذراندند که هردو بنا بر شواهدی که خود مجاهدین هم روی آن تاکید داشتند با چراغ سبز آمریکا بود و دست آخر هم موضعگیری سفرای ثابت و سیّار آمریکایی مبنی بر انتقال مجاهدین از اشرف به جایی «کمی دورتر و کمی امن تر» و انحلال سازمان مجاهدین خلق به عنوان پیش شرط تثبت نام به عنوان پناهنده، مهر دیگری بر غلط بودن ارزیابی «روشن شدن موتور» برای سرنگونی بود. اما «ام المصائب»، سیاست در افتادن رهبری مجاهدین با مالکی و پافشاری ماندن در عراق است که هرچه در چهار پنج سال گذشته بر مجاهدین رفته است، بیشتر ناشی از آن است. من در این زمینه قبلا نوشته ام و در اینجا دوباره به آن نمی پردازم. فقط تاکید می کنم که خود را تحت حفاطت آمریکا دیدن و سرشاخ شدن با دولت تشکیل شده از کسانی که نمک پروده رژیم بوده و منافع کلانی در داشتن رابطه حسنه با رژیم دارند، دست به کارهای تحریک آمیزی مثل برگزاری رژه در اشرف زدن و علنا به نمایش تلویزیونی گذاشتن بی اعتنایی خود به «دولت عراق» که در خاک آن مستقر بودند یا الفاظ تحقیر آمیز در مورد مالکی به کار بردن، سیاستی غلط ناشی از خام خیالی از وزن و اهمیت خود نزد آمریکا و سیاستی بدون دوراندیشی و خردمندی لازم بود. مالکی با همه ویژگی هایی که دارد، آدم به درد بخور و کارآمد برای آمریکائیها برای جمع و جورکردن اوضاع بعد از خروج آمریکائیهاست. حالا دو تا یا سه تا وزارتخانه را بی وزیر گذاشته یا هر غلط دیگری در انتخابات می کند یا در فلان زمینه کارآیی ندارد یا فساد و رشوه خواری در دستگاه دولتش گسترده است و تظاهرات مردم را سرکوب می کند اینها برای آمریکا در مقابل تثبت رژیم عراق، اصلا اهمیتی ندارد. مگر دولت کرزی در افغانستان از نظر فساد وضع بهتری دارد؟ فعلا این یکی برای جمع کردن اوضاع دم دست آمریکاست و آمریکا هم بی تردید کاری که برای این دولت دردسر ساز باشد نمی کند. از تحلیهای غلط دیگر، این را می توان یاد آور شد که رهبر مجاهدین شرایط بعد انتخابات سال 1376 را که منجر به نتیجه دور از انتظار روی کار آمدن خاتمی شد ( که بر خلاف پیش بینی مسعود رجوی در سخنانی که پخش تلویزیونی شد، ناطق نوری را به طور قطع رئیس جمهور از پیش تعیین شده نمایش انتخاباتی می دانست)، وضعیت رژیم را چنین بیان کردند که روی کار آمدن خاتمی مثل روی کار آمدن بختیار است در زمان انقلاب. یعنی این اندازه رژیم را در آستانه سقوط می دیدند. حالا 14 سال گذشته و می دانیم که در دوره دوم که خاتمی رئیس جمهور شد 8 رقیب صف کشیده در برابر نزدیک 25 درصد آرا را به خود اختصاص دادند. بعد از خاتمی احمدی نژاد رئیس جمهور شد و تقلب انتخاباتی در انتخابات 88، و اعتراضات مردم و پی آمدهای آن و پیدا شدن «جنبش سبز»، چیزی بود که رهبر مجاهدین مطلقا انتظارش را نداشت و پیش بینی نمی کرد و..

شرح بیشتر در مورد ارزیابیهای غلط و نیز ایرادتی که به آنچه آقای سیدی جزئیات یا تاکتیکها،نامیده  وارد است در مطلبی از آقای علی ناظر با عنوان« نیم درصدی، خس و خاشاک، زردک و خرس ها   »http://www.pezhvakeiran.com/page1.php?id=33812

و نیز مطلبی با عنوان «ضرورت توضیح واضحات از نگارنده می توان یافت  »http://www.pezhvakeiran.com/page1.php?id=33982

باز هم در مورد شجره طیّبه

آقای سیدی باز هم روی مفهوم «شجره طیبه» تاکید کرده است. گویی که من نمی دانم معنی آن چیست. بحث بر سر مفهوم شجره طیبه نیست که بار اولی هم نبود که آقای رجوی به کار می برد؛ استنباط من از سخنان آقای رجوی در عید فطر در مورد شاخه و برگ دادن «شجره طیبه» که یاد آور شده بود «اصل آن ثابت» است و من این اصل را معادل اسلام گرفته بودم و نه آن شجره طیبه را که  شاخه و برگش در سراسر جهان  گسترده شده - که منطورش همان مکتب و مرام مجاهدین است- از ارتباط این سخنان با سخنان ایشان در پیام تبریک به مناسبت «پیروزی ارتش آزادیبخش » لیبی بود که در بخشی از آن اظهارات ژان زیگلر را در مورد اهمیت اشرف مورد تایید و استناد قرار داده بود. دراظهارات به کلی ذهن گرایانه ژان زیگلر که در کلیپ مربوط به پیام پیروز ارتش آزادیبخش لیبی گنجانده شده است * او،هم موفقیت مجاهدین در برچیدن رژیم و جایگزین شدن آنها به جای رژیم را   پادزهری برای اسلام هراسی در اروپا دانسته بود که زندگی اروپائیان را مسموم می کند وسبب رشد نژاد پرستی است و هم با اشاره به سفری که به شما افریقا کرده بود با اشاره به انقلابی که در کشورهای مسلمان و عرب شمال افریقا اتفاق افتاده است و این که جوانان انقلابی این کشورها دنبال یک الگو هستند، مجاهدین را الگویی دانسته بود که انچه آنها در جستجویش هستند، در خود متجلی می کند. از این جهت حرفهای ژان زیگلر را ذهن گرایانه می دانم که در حالی که اسلامگرایان میانه رو در قدرت در ترکیه که ضرورت لائیک بودن دولت باور دارند و به آن پایبند هستند و به زور هم کسی را وادار به رعایت آداب و آئین های اسلامی نکرده اند، با دنیای غرب هم رابطه دوستانه دارند نتوانسته تاثیری در اسلام هراسی بگذارد، مجاهدین هم نمی توانند. اسلام هراسی که نیروهای راست گرا به آن دامن می زنند ناشی از رفتار متعصبان مذهبی اسلامگراست که علاوه بر آن چه از آنها در کشورهای عربی و اسلامی دیده شده است، در کشورهای اروپایی هم در بین مسلمانان مقیم این کشورها وجود دارند و  در این مورد نه اسلامگرایان مدره سنی در قدرت در ترکیه و نه مجاهدین کاری نمی توانند بکنند. باید در همین کشورها بار کار فرهنگی و سیاستهای مناسب برای خنثی کردن اسلام هراسی راهی پیدا شود. به هر حال من اصلا اصرا ندارم که منظور آقای رجوی همان چیزی بوده  است که من استنباط کرده ام، من فقط خواستم در مورد مساله یی که آن را انحرافی نگران کننده می دانستم هشدار داده باشم. اگر چنین انحرافی نیست چه بهتر.

کج فهمی نبود، یاد آوری ورطه فنا و «فرجه بقا» بود

نکته دیگری که لازم به تذکر است، مربوط به آن چیزی است که ایشان کج فهمی و غلط اندیشی نامیده و گفته است:« این کج فهمی و غلط اندیشی در بعضی افراد چنان افراطی است که سرکوب و شکنجه و کشتار مخالفین و موج فرار ایرانیها از جهنّم فاشیست مذهبی را هم تقصیر انقلاب میدانند و می گویند اگر دهانتان را می بستید و حرف نمی زدید و مقاومت نمی کردید، رژیم هم نمی زد و نمی کشت...». ظاهرا در اینجا ایشان از آن قسمت از نوشته من در پانویس شماره دو بر آشفته است که با اشاره به شکست مبارزه مسلحانه یی که مجاهدین برای سرنگونی رژیم حد اکثر تا سه سال بعد از شروع آن پیش گرفته بودند و رهبری مجاهدین انقلاب ایدئولوژیک را برای گریز از پذیرش شکست آن طراحی و اجرا کرد، یا د آور شده بودم که: « البته این تنها مجاهدین نبودند که عواقب و عوارض آن استراتژی متحمل شدند، بلکه گروه هایی که به طور تحلیلی موافق مبارزه مسلجانه نبودند هم اعضا و هوادارانشان با تیغ جلادان رژیم و در شکنجه گاههای رژیم، کشته شدند.». این یاد آوری هم از آن جهت بود که  به عالیجنابانی  که «خون فشانی» را ارزش مطلق قرار داده و خود را مرد این میدان و دیگران را گریخته از میدان می دانند و بابت جنایات رژیم از همه طلب کارند و زمانی هم به تاکید یاد آور می شدند«مجاهدین جنگیدند و برای دیگران فرجه بقا خریدند»، یاد آور شده باشم که نه خیر اینطور هم نیست. مجاهدین جنگی را شروع کردند که خودشان هم تدارک لازم برای آن ندیده بودند- مثل بعضی کارهای دیگر ناشی از «تحلیلهای نیمه کاره» یا غلط. انفجار دفتر حز جمهوری اسلامی هم که رژیم به مجاهدین نسبت می دهد، «فرصت طلایی» به قول خلحالی جلاد برای درو کردن مخالفان به رژیم داد و آن گروههایی هم که مبارزه مسلحانه را روش مناسب و دارای احتمال موفقیت برای سرنگونی رژیم نمی دانستند، درو شدند و مبارزه مجاهدین نه تنها فرجه بقا برای آنان نبود ، بلکه افکندانشان به ورطه هلاک و نابودی بود. حتی برای پر کردن خلاء اطلاع رسانی ناشی از تعطیل شدن نشریه مجاهد بعد از سی خرداد 60، گروههای و سازمانهای دیگر در آن جوّ بسیاروحشتناک خفقان که مرگ در کوچه و خیابان در هرقدم در کمین افراد فعال سیاسی بود، به انتشار توزیع نشریه از طریق هواداران ادامه دادند و در این راه البته متحمل قربانیان زیادی شدند و سرانجام با ضربه هایی که خوردند این فعالیت غیرممکن و تعطیل شد.

اکنون مساله، برداشتن مانع از راه خروج مجاهدین است

نکته دیگر این که به نظر می رسد ایشان دقت و توجه لازم به رویدادها و گفته ها و تصیمات رهبری مجاهدین نمی کند که اینطور سنگ ماندن در اشرف را به سینه می زند و... مثل این که متوجه نیستند که مساله اکنون برداشتن مانع از سر راه  اجرای راه حل پیشنهادی اتحادیه اروپا برای انتقال مجاهدین به کشورهای ثالث است که خانم رجوی هم اعلام کرده است که مجاهدین آن را می پذیرند. ارزیابی آقای رجوی در مورد اهمیت اشرف اعم از این که ذهن گرایانه باشد یا واقعگرایانه فرقی نمی کند. دولتی که در عراق با هزینه سرسام آور نزدیک به هزار میلیارد دلار و با دادن نزدیک به 4500 کشته و هزاران مجروج از نیروهای آمریکایی، مستقر شده است، مجاهدین را در خاک خود نمی پذیرد و می خواهد که آنها اشرف را ترک کنند. طبیعی است که نقشی رهبری مجاهدین در ذهن خودش در مورد اهمیت اشرف «برای جلوگیری از گشترش بنیاد گرایی در عراق» یا ادعای گنده و بی معنی و توّهم الود «جلوگیری از بلعیده شدن عراق توسط رژیم» دارد، باید برای آمریکا خوش می آمد و خریدارش می شد که دیدیم که اینطور نبود و جوابش را در سخنان سفیران ثابت و سیار آمریکا گرفت و که حتی با قلدرمنشی خواهان اعلام انحلال سازمان مجاهدین به عنوان پیش شرطی برای ثبت نام اشرفیان به عنوان پناهجو شده بودند. بلعیده شدن عراق توسط رژیم واقعا یعنی چه؟ اولا شیعیان دست پروده رژیم در عراق نقش بزرگی در ساختار سیاسی کنونی عراق دارند. در ثانی مگر اپوزیسیون عراقی و مردم عراق برگ چغندرند که رژیم عراق را ببلعد؟ تازه اگر رژیم قصد بلعید عراق را داشته باشد مجاهدین که محصور در اشرف که خودشان پی در پی برای جلوگیری از فاجعه انسانی در اشرف فراخوان می دادند و می دهند، نمی توانند مانع «بلعیده شدن عراق» بشوند.

به هر حال ادعاها و ارزیابیها باید با واقعیت همخوانی داشته باشد. این انتقادهای کسانی چون من از غلط بودن سیاست ماندن در عراق نبود که سبب شد سفیران ثابت و سیّار آمریکا، پیشنهاد «کمی دو تر و کمی امن تر» و انحلال سازمان مجاهدین را بدهند، این عدم توانایی رهبری مجاهدین در ایجاد تحول و تغییر دادن صحنه در داخل کشور، با ایجاد حرکت از سوی مردم بر علیه رژیم بود که آن ادعاهایی را که هیچ تاثیری هم در اعتراضات مردم در داخل نداشت - چون مساله آنها نبود-، بی اعتبار و بی ارزش کرد. این که آقای رجوی گفته اند اشرف فلان تاثیر و فلان نقش را داشته است، این آن چیزی است که می خواهند به دیگران القا کند. البته به قول سیلونه در کتاب مکتب دیکتاتورها، کاملا امکان دارد که سخنوری دروغی را که می خواهد به دیگران القا کند، در اثر تکرار خودش هم باور کند. جبهه متهد انقلاب، با «جبهه منفرد انزوا» که آن چیزی است که مجاهدین ساخته اند، از نوع ارتباطش با درون و بیرون از خود تعریف می شود و شناخته می شود نه به ادعاهایی که در عرش نمی گنجد و صحنه آرائیهای بی محتوا. به قول ناصرخسرو: «به چهره شدن چون پری کی توانی؟/ به افعال ماننده شو مر پری را».

منابع و توضیحات:

ویدئو مربوط به پیام تبریک آقای رجوی به مناسبت پیروز ارتش آزدایبخش لیبی که فیلم سخنرانی ژان زیگلر با موضوعاتی که به آن اشاره شد در آن گنجانده شده است. قبلا کوتاه شده سخنان ژان زیگلر به طور جداگانه، که قسمت مربوط به الگو بودن مجاهدین برای جوانان انقلابی عرب از آن حذف شده بود، در سایت همبستگی قرار گرفته بود.

http://iradj-shokri.blogspot.com/2011/08/blog-post_28.html  *

28 شهریور 1390 – 19 سپتامبر 2011

منبع:پژواک ایران

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

facebook Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

   نسخه‌ی چاپی  

ایرج شكری

فهرست مطالب ایرج شكری در سایت پژواک ایران 

*حقه بازی آخوند موسوی خوئینیها و وصل کردن خامنه ای به «عالم غیب»‏
*انتخاباتی با بازندگان بزرگ و تصاویر ماندگار یک دیدار و سالهای سربی برای روحانی
*دیدار پُر برکت امیر تتلو با رئیسی
*طلبکاری در دو پیام پاسدار باقری «رئیس ستاد کل نیروهای مسلح»، و تودهنی به آن در رویدادها
*استفاده از سینما توسط فرومایگان برای توجیه جنایات رژیم در دهه ۶۰
*‏«گلاب زدن» گردانندگان رژیم به یاد و نام خمینی
*تعیین تکلیف برای همه مسئولان نظام از سوی پاسدار جعفری فرمانده کل سپاه، رزمایش کودتا
*وقتی مردی به زنش، بگوید «دوستت دارم» چه اشکالی دارد؟
*اسکار فرهادی، جلوه یی از مفهوم «ایرانیان» برای جهانیان و تلاش مذبوحانه محافل و ‏مقامات رژیم برای مصادره «اسلامی» آن
*اولین مصاجبه خمینی با خیرنگاران ایرانی در پاریس آیینه تکبّر و استبداد و افکار ارتجاعی او
* پاسخ فرمانده نیروی دریایی در مورد جابجایی ناگهانی جانشین خود و ابهامی که باقی می ماند
*هاشمی رفسنجانی، له شده زیر توهین و تحقیر، اندوهگین و اشگ ریز، دق مرگ شد
*مقاله یی که سبب رهبر شدن خمینی شد
*خواندن ترانه «جان جهان» شجریان توسط دانش آموزان دبستان دخترانه یی در مشهد
*شهروندان قبرخواب، انتقاد کارگردان سینما، اشک تمساح روضه خوان زرنگ
*رژیم در حال غرق شدن در گند خودش، پاسدار صفوی غرق در هپروت تشکیل دولت جهانی اسلام ‏به مرکزیت رژیم
*شاه مرغوب،بهترین دیکتاتور و عطر و گلابش و مفهوم تجمع پاسارگاد ‏
*زوزه های آیت الله علم الهدی علیه زنان ۳۰ سال بعد از عربده رفسنجانی
*پرت و پلاها و روده درازیهای قاسم سلیمانی و دیگران در سالگرد جنگ و گذشتن از کنار مصائب مردم
*مساله حجاب در قرآن و علت پیدایش آن و حجاب اجباری مجاهدین برای آتنا فرقدانی
*بابت «اطلاع رسانی»، از وزارت دفاع روسیه «کمال تشکر را داریم»‏
*28 مرداد و بعد از آن و آینده ای که در راه است
*واکنش ارتش به اهانت حسن عباسی، اهانت اوباش انصارحزب الله به هنرمندان، «فضل» جوادی عاملی و حکایتی از عبید زاکانی
*عباس کیارستمی سینماگری که با رژیم «غیرخودی» و با مردم «خودی» بود و جهانی شد
*دست باز نیروی انتظامی رژیم در رفتار خشونت آمیز و شلیک و کشتن
*شگفتی آفرینی پاسدار سلیمانی با صدور بیانیه تهدید آمیز علیه بحرین، جلوه دیگری از خر تو خربودن اوضاع رژیم
*بلاهت آریامهری خامنه ای در تشدید سرکوب و اختناق برای حفظ رژیم
*برکناری پدر ترانه علیدوستی از سرمربیگری فوتبال نوجوانان
*حاشیه های ایرانی شصت و نهمین فستیوال کن
*بازهم اعترافی در مورد گریز مردم از دین و مسجد دولتی
* سالگرد فاجعه ۱۹ فروردین ۹۰ و شیپورچی های رهبری مجاهدین
*سپاه پاسداران آفریننده مصیبت وعامل جنایت علیه مردم است و نه سپر بلای آنها
*تعظیم «اسلام» در برابر شکوه ایران و ضربه و تلخی های انتخابات برای ولایتمداران
*شرکت در انتخابات، تایید رژیم ولایت فقیه و دادن اعتبار به آن برای سرکوبگری است
*آثار اداره «خرتوخری» امور در نیروی زمینی ارتش و افشا شدن یک دروغ دیگر پاسدار فدوی
*صراحت و جرأت یا ترس و خیانت رئیس جمهور حقوقدان
*نفرت مردم نسبت به نظام ولایت فقیه، در رنجهای علیرضا افتخاری
*یک آفرین به پاسدار فدوی برای «بزرگواری انسان دوستانه» نسبت به آمریکا و یک «صدا تو ببر » بیشرم، بخاطر ادعای رئوف بودن
*رویداد بازداشت تفگنداران، دو قایق نیروی دریایی آمریکا وخالی بندی، پنهانکاری و خودبزرگ بینی های ابلهانه فرماندهان سپاه
*سخنان خمینی در مورد واجب بودن تهمت زدن به علما و فقهایی که «لطمه می زنند به اسلام» و دادن حکم برداشتن عمامه آنان به جوانان
*استریپ تیز فرمانده قرارگاه پدافند هویی خاتم الانبیاء
* تنش شدید در روابط رژیم با عربستان سعودی در پی اعدام شیخ باقرالنمر
*پرت و پلاها های پر حرارت عقیدتی فرمانده متحجر سپاه
* اظهارات بی اجازه محسن رضایی و دریافت تو دهنی از ولایتی
*کاری درست در برابر رژیم ضد ایرانی و آخوندیسم و ماتم پرستی، اما با شعاری نا مناسب
*پیشنهاد فیکسیونی به رئیس جمهور آمریکا، برای آرام کردن تند روها
*چرندیاتی از «فرهنگ عاشورایی» و تراکم حیرت انگیز نادانی در راویان
*پاسدار جعفری و ادعاهای بی ربط اش و تلاش برای محو آثار خالی بندی و غلط زیادی
*عجله رژیم در اعلام مرگ سفیر سابق، انتقاد برادر سفیرسابق، حساسیتها به مساله ربوده شدن او
*حادثه ناگوار حج، فرصت طلبی رژیم برای معجزه سازی توسط «شهید» و نکته ها
*حرفهای خامنه ای در جمع فرماندهان سپاه، «نقشه راه» برای همه
*سوالی که مسلمانان باید از خود بکنند: آیا چنین خدایی را می شود دوست داشت؟
*بازی تازه خامنه ای و خوابی که سپاه پاسداران برای فردای مردم دیده: ایست بازرسی
*شخصیت حقوقی پایدار دولتها و پیگیری حقوقی جنایت 10 شهریور 92
*تایید برجام توسط خامنه ای، برد و پیروزی برای دولتیان، عزا برای نعّاران حفظ خط قرمز رهبر
*عبور از گذرگاه خونین اجتناب ناپذیر است، چون فرماندهان جنایتکار سپاه قدرت مطلق می خواهند
*کباده کشی ظریف، نسیه خوری روحانی، ماتم شریعتمداری، روزگار تلخ و سیاه ولی فقیه سیدعلی
*جنازه های با طراوت و نشاط و بادوام
*همدستی رئیس مجلس با دولت برای کنار گذاشتن مجلس از بحث بر سر توافق تسلیم در مساله اتمی
*ستایشگر سپاه قدس، حالا با ستایش از خامنه ای ، تلاش می کند آبروی رفته را به او باز گرداند.
*وضع مبهم پاسدارای که دستور برداشتن مجسمه آریوبرزن را داده بود
*ریخت و پاشهای اسلام گسترانه رژیم و تودهنی مردم به رژیم با شکستن هنجارهای تحمیلی
*چگونگی برقراری دوباره تحریم ها، به شرحی که سوزان رایس داده است.
*قلّاده بر گردن رژیم درنده خو، بر مردم ایران مبارک باد
*کاسبی و بهره برداری خامنه ای از جنازه گردانی
*مکتب فاجعه آفرین خود محوربینی لبریز از بلاهت فرماندهان سپاه و دست اندر کاران رژیم و ضربه ای که در راه است
*تصادفی طاغوتی، در رژیم لاهوتی
*ایسنا آیت الله صافی را بالا برد، اما خامنه ای در سفر به قم به او اعتنا نکرد
*آیا آمریکا همان بازی را با رژیم می خواهد بکند که با مجاهدین کرد؟
*پوزه بند رهبر برای منتقدان و پذیرش افسار خوردن نظام
* آنجا که اسلام و مسلمانی سعدی، انسانیت او را می بلعد
*درنده خویی مذهبی در افغانستان و اقدام چشمگیر زنان علیه آن
*اندوه ناشی از فقر و فشار اقتصادی کم نیست، عزاداری در نوروز را هم تحمیل می کنند.
*پاسداران زیاده طلب و بی اعتنایی به رهبر و سلسله مراتب
*مطهری مورد یورش قرار گرفت، اما گند به سر روی نیروی انتظامی منفعل، زده شد
*ضربه خرس طلایی به خرناس کشهای نظام ولایی و حرفهایی از جعفر پناهی
*از سکه افتادن سرداران اسلام و ارزش شهادت در رژیم خر تو خری
*روح روح الله خمینی در کشتار پاریس ظاهر شد
*تلاش فرمانده سپاه برای «جاخالی دادن» در برابر کنایه روحانی
*عکس طناز طباطبایی به اشتباه به جای عکس ریحانه حباری در لحظات قبل از اعدام معرفی می شود
*ایراندختی که از یاد نخواهد رفت
*اولین عملیات جنگی گرانترین هواپیمای جت جنگی علیه اسلامگرایان
*بیانیه سالگرد تاسیس شورا و نکاتی مربوط به رجزخوانی های مسعود رجوی و پیامدهای آن
*فاجعه بار بودن آموزش موسیقی در مهد کودکها از نظر مدیر حوزه های علمیه
*ادعای پوچ وزارت اطلاعات در مورد رهایی قهرمان شمشیربازی
*فرصت طلبی رژیم منحوس برای مصادره مراسم تشییع جنازه شاعری بزرگ
*جنایات بدون مکافات، غزه پیش آدم سوزی ژاپن چیزی نیست
*خودنمایی های روز قدسی سرداران سپاه و آیینه خر تو خری رژیم
*سقوط و فساد سیاسی رهبری مجاهدین در آیینه تحریف اخبار سوریه
*یادداشتی در مورد علت حمله وزارت خارجه فرانسه به مجاهدین
*خنجر و خیانت و چند نکته برای یاد آوری در سخنرانی مهرتابان
* مسعود رجوی، حمایت از داعش در عراق، رقت انگیز، و در «آخر» خط
*یک رویداد فرهنگی – هنری برای لرزندان استخوانهای خمینی درگور
*شکست رژیم در جذب فرهنگی مردم و در جایگزین کردن اسلام به جای ایران
*پاسخ های کوبنده کیومرث پور احمد در مورد عربده کشیهایی که علیه لیلا حاتمی راه افتاد
*شرمندگی لیلا حاتمی از عربده مسلمانان شرور ، لیلا عذر خواهی نکرده
*تکذیب ادعایی در چرند بافی شلغمکارانه
*بی تدبیری دولت تدبیر و تدبیر ظریف یک پاسدار
*گزارشی تلویزیونی در مورد «ازدواج موقت» در ایران
*مستندی در مورد چگونگی کشتار کمونیستها در اندونزی
*خودت فکر کن کی و کجا روحت را به شیطان فروختی
*بحران روحی مسعود رجوی و برخورد مناسب با آن
*پیت سیگر ترانه خوان عدالت و آزادی و محبت، درگذشت
*ممنوعیت برگزاری جلسه کانون نویسندگان، ننگ و خفت برای آخوند روحانی
*بعد از نزدیک سی سال دهنکجی و قلدرمنشی دیدن، تودهنی زدن حق است
*چماق و چاقو و اوباش گری حل کننده مشکل منتطق ضعیف مریدان خمینی
*حاصل مکتب رجوی، فضولات انباشته بر ذهن و جاری برزبان مریدان
*نپذیرفتن اشتباه و عزم راسخ مسعود رجوی در به کشتن دادن مجاهدین تا آخرین نفر
*پاسخی به اوباش «ترانه خوان گروه هنری ارتش آزادیبخش و سیمای آزادی» مسعود و مریم رجوی
*تبریک به عمه «رئیس جمهور برگزیده مقاومت» و به عمه «رهبر مقاومت»
*... ترانه ای بر روی حکایتی از دفتر پنجم مثنوی – شهید راه
*اهانت محمد علی شیخی به مرضیه در جلسه یی با حضور مهدی ابریشمچی
*نکته یی برای یاد آوری –2
*سالگرد در گذشت مرضیه، و آنچه باید گفته می شد و نشد
*نکته یی برای یاد آوری
*واقعیت گریزی و خودمحور بینی رهبری، زمینه ساز کشتار مجاهدین در اشرف
*آیا زمان افسار زدن به سپاه پاسداران فرا رسیده است؟
*خدا در کنار جلّادان در اشرف و شادی و شعف از پاسداران از شقاوت
*شباهت ها با روش آمریکایی و اصولگرایان رژیم، در کار رهبری مجاهدین و ضرورت انتقاد از خود
*تغییر رویکرد به مفتریان بعد از بیانیه تفصیلی
*یادداشتی بر انتقاد اسماعیل وفا یغمایی
*تاریخسازی مسخره
*آیا فروغ جاویدان با تاکتیک دیگری می توانست پیروز شود؟
*کالبد شکافی یک فاجعه: بهای سنگینی که مجاهدین برای خواست رهبری می پردازند
*بحث تلخ دیگر، در مورد بیاینه تفصیلی شورا
*نقش رژیم و تعصب مذهبی – ناموسی، در جنایات فجیع علیه زنان
*سپاه خامنه ای را «آیت الله عظمی» کرد و جای «شاهنشاه آریامهر» نشاند
*تایید و بهره برداری بیانیه تفصیلی شورا، از مقاله توطئه گرانه مهدی سامع
*بیانیه تفصیلی «شورای ملی مقاومت» و تحریفات مربوط به اخراج خودسرانه من
*اگر آدم حرفی زد و بعد حاشا کرد چه معنی می دهد
*روحانی حلقه اتصال در بالا و با کلیدی برای گشودن دری در بن بست
*بیانیه تفصیلی شورا، و یاد آوری «علی الحساب» من
*دلیل نامربوط بودن ارتباط حمله موشکی به لیبرتی با استعفای روحانی وقصیم، در سخنان مریم رجوی
*نکاتی برای یاد آوری و توجه در پیام اخیر آقای رجوی و آن بمب ساعتی
*اولین نتیجه گیری ها از پایان یافتن نمایش انتخاباتی و پیام ها
*یک تقلب برای منحرف کردن افکار عمومی از یک اقدام بیشرمانه شورا
*موقعیت جدید کاندیداها و تغییر درصد احتمال پیروزی آنها
*آلت دست رهبری مجاهدین و شریک پرونده سازی های بیشرمانه برای ترورشخصیت توسط آنها نشوید
*نکات مهم در استعفا نامه دو عضو با سابقه شورا
*از کجا به اینجا رسیدیم
*ضرورت همبستگی و اعتراض در برابر قلدرمنشی و نسق گیری رهبری مجاهدین
*با رد صلاحیت رفسنجانی، به احتمال زیاد،چماقدار سابقه دار رئیس جمهور آینده است
*اعتراف ریشهری به مسخره بودن آخوندها در نظرمردم در ایرانِ قبل از انقلاب
*اعتراف قالیباف به چماقداری از زمان «دارو دسته شهید بهشتی»
*انتقادهایی از حضرت «سر»:ارزیابیهایی غلط،خشم و توّهم و حرفهای بی پشتوانه
*مجاهدین در تله، اشک تمساح ریختن آمریکائیها و جان کری
*تکبرّ بلاهت آور و بلاهت ویرانگر
*اضطرار احمد توکلی و قدرت اجتماعی اقشار ضد مقام رهبری
*افزایش دین گریزی و بی خاصیتی هزینه های کلان نماز خوان پروری
*ادعای بی ربط لابی کردن برای اسکار، دریافت تودهنی سنگین
* تکثیر روح و منش مادر طریق الاسلام
*ادعاهای نامربوط فرمانده سپاه در مورد جنگ ایران و عراق پاسداران
* روی دیگر سکه قلنبه گوئیهای ابلهانه پاسدار سلامی و هلهله ها و عربده های 9 دی
*مسئولیت فراموش شده در مصاحبه بنی صدر
*اشکهای عزاداری محرّم، حیات بخش انگلها
*ادعایی بی ربط در سالگرد مرگ «تام جی اندرسون»
*افتخارات گندیده در رژیم گندیده
*زهر فرار حزب اللهی به اسرائیل و حرام شدن شیرینی پهباد پرانی
*روزهای تلخ و سیاه رفسنجانی، مرد قدرتمند دسته اشرار
* بحثهایی«علمی» که اپوزیسیون توجهی به آنها و اثرات آن در جامعه نمی کند
*پایان اجلاس غیر متعهدها، حاشیه ها و مشکل بقای رژیم
*هدیه مدال المپیک به مادر برای حفظ آن از مصادره شدن
*اعتراف آخوند علی اکبر محتشمی به انزجار مردم از روحانیت
*اگر وزیر اطلاعات دروغ نگفته باشد، از این خوشتر نباشد
*عربده و ارعاب ناتوان از مهار جامعه پویای ایران
*آن خشم و خروش به خاطر دست دان عادی و این ماستمالی کردن «دستمالی» زیرآبی
*مقدس های تاریک اندیش و خود محوربینان، بیگانه با مردم
*احترام بی مورد به «مقام امنیتی» و بی تقاوتی به یک بی شرم
*دیپلماسی گوساله ها و مصادره پیشاپیش اسکار توسط وزارت ارشاد
* نمایش خشم و عصیان، با نشان دادن پستان عریان
*خشم و درماندگی مالکی، علت محاسبه تعویق ضرب الاجل بستن اشرف از نوامبر
* تعویق تاریخ تعطیل کردن کمپ اشرف،آغازی برای حل مسالمت آمیز مساله
*مشت محکم روزگار بر پوزه پاسدار توّاب ساز
* آمادگی به کشتن دادن میلیونها نفر ویژگی دین و مذهب پاسدار سلیمانی
*جنازه یی در راه سفارت آمریکا در امارات متحده عربی
*نقدی بر مقاله «میرحسین موسوی نخست وزیر آینده؟»
*تمجید از نیروی قدس سپاه، تحریف حقیقت و خدمت به رژیم
*کشف طرح تروریستی رژیم در آمریکا، « امداد غیبی» برای مجاهدین
*پناهجو شدن اشرفیها خبری خوب اما با کاستی ها و ابهامات
*بازی چرخ بشکندش بیضه در کلاه
*اختلاف در ارزیاببها و رشد افقی شجره طیبه
*شهیدان 19 فروردین اشرف دفن شدند، سوالها و حرفهایی که می ماند
*درگذشت مجاهدی سخت کوش و صمیمی و تصویری از آینده
*غوغا و دروغ و بیشرمی منفور
*با یک تیر چند نشان زدن خاتمی در تقدیر از آمنه بهرامی
*سخنان دبیرکل سازمان ملل روزنهً امیدی بر حل مساله اشرف
*در ضرورت توضیح واضحات
* چالشها و نمایشها در بستر شمارش معکوس برای تعیین تکلیف قطعی اشرف
* نگاهی به فیلم جدایی نادر از سیمین
*رژیم در سالگرد مرگ خمینی
*اعتراف ناخواسته دکتر قصیم در تلویزیون بی بی سی
*اعتراض من به قلدرمنشی بود
*شانتاژ، برچسب زدن، پرونده سازی، ارعاب و گرایش حذف منتقدان، یعنی همین
*کدام آرمان، کدام آرمان گرایی؟
*بیا بیا گفتن روش امام حسین نبود
*خواست انتقال از عراق باید در صدر خواستهای خانم رجوی قرار بگیرد
*رضا پهلوی، توّهم و توهین به شعور مردم
*آنچه برای آیت الله های مرتجع مهم است
*مفهوم ارزیابی ها و نتیجه گیری های فرماندهان سپاه در آینه عملکرد رژیم
*تشریفات محمد رضا شاهی و تشریفات ولایی و حزب اللهی و سبزاللهی
* عبور کشتی جنگی سید علی از کانال سوئز و تأملی در روش مسالمت آمیز مبارزه
*هاشمی غیرتت کو، فائزه عفتت کو، و پرونده سازیها
*راهپیمایی 25 بهمن، حاشیه ها، پیامدها
*جشنواره فجر مثل داروخانه یی شد که نفت می فروشد
*اپوزیسیون نباید از موسوی و کروبی دنباله روی کند
*بینش مهمل و حرفهای مهمل خمینیستها
*خامنه ای یک متهم به شرکت در ترور حریری رابه درجه سرلشکری ارتقاء داد
*شروری در صف اوپوزیسیون
*زین العابدین دیکتاتور تونس، ذلیل شد
*جنایات بی قتل واندوه انباشته در آنسوی خبرها
*جنگ روانی - جاسوسی اسرائیل و رژیم
*افشاگری و ابرازنفرت ایرانیان به رژیم، واکنش مناسب به فرصت طلبی وزارت اطلاعات
*سکوت در برابر ظلم بزرگ به جعفر پناهی، سرافکندگی برای اهالی سینما خواهد بود
*مسخرگی آخوندی، جنایات خدایی
*مسخره گی های عاشورایی و ستایش و ترویج خشونت در رژیم آخوندی
*رویارویی جنایتکارانه مذهبی سلفی- شیعه در ایران را باید محکوم کرد
*قدرت نمایی بلاهت بار احمدی نژاد، ضربه یی به نظام ولایی
*بساط ارتجاعی مرجعیت و آخوندیسم را باید در ایران جمع کرد
*جبّاریت رژیم علیه اهل سنت ، زمینه ساز ورود القاعده به ایران است
*لرزه های اضطراب، در نعره های اقتدار
* شاید مجید شریف پیش ما بود اگر اینترنت مثل امروز بود
*اجیر کردن عامل برای قتل فرزند، دستارود تعلیمات آخوندی و احکام شرعی
*آخوند مسخره از اخوان مسخره
*حکمت مستراحی و شخصیتهای مستراحی
*جنایت و رذالت از یک منشأ به بهانه های متفاوت
*مراسم عقد در سرقبر، تجلی مرده خوری آخوندهای مردم ستیز
*انفجار در پادگان سپاه، در آستانه سفر حاج محمود به لبنان
*ادعاهای متناقض، شاهدی بر پوچی ادعای پیروزمندانه بودن پایان جنگ
*اهانت به قرآن، غوغای بوزینگان و عربده فرومایگان در ایران
*صف آرایی در برابر رهبر: جبهه هواداران رئیس دفتر
*اتهام زنی و «گند زنی» بین جناح‌های متخاصم: کشتن خواهر پاسدار مشفق در جاده مشهد و...
*آغاز به کار «مشا نیوز» و اتهام «پوتینیسم» به حاج محمود
*جلوه یی از هویت و هنر مردم: گفتگوی عاشقانه به زبان آذری و به شعر
*شیطنت های خلاف اسلام با اجرای «نیمه رپ» به لهجه اصفهانی
*«مرض موت» لاعلاج رژیم خمینی ساخته به رغم سه دهه جنایت برای بقا
*سالروز بمباران اتمی هیروشیما، فراموش کردن قربانیان جزغاله شده توکیو و بیش از 60 شهر دیگر
*حنجره یی که خاموش شد، صدایی که ماندگار است
*تقابل مردمکشان خمینیست دو جناح، افشاگرخیانتها و جنایتها
*جند الله دوگام به پس یک گام به پیش
*تعارف کم کن و بر مبلغ افزا
*خفّت خمینی در حیات و خواری او بعد از مرگ و بی آیندگی رژیم
*رپ «کافران بی نام» در هجو نوحه‌های ام القرای اسلام
*سه هزار آقا زاده در حال تحصیل در بلاد کفر
*به چنین مجلس و بر کرّو فَرَش باید ...
*ناگهان دهها «پیکر مطهر» در نماز جمعه !
*داس اسلام همچنان زندگی آزادگان ایران را درو می کند
*بودجه های قرآنی ، گربه های ایرانی
*از این بمبهای اتمی در همه شهرهای ایران منفجر کنید
*مربوط و نامربوط در مصاحبه رضا پهلوی
*بلند آوازه کردن نام ایران، و نه جمهوری اسلامی
*برای جعفر پناهی و یک یاد آوری
*افتضاح در سناریوی دستگیری عبدالمالک ریگی و چند نکته
*موعظه های کنونی میرحسین موسوی و گذشته و آینده او
*سانسور گزارش‌ها تصویریِ «انقلاب اسلامی» نشانه ترس از مردم
*مردم جان برلب رسیده، رژیم جبّار خون ریز و مساله «خشونت»
* بخشوده و نا بخشودنی، به مناسبت در گذشت منتظری
*این سخن را درنیابد گوش خر
*ستاره یی در آسمان هنر ایران و موسیقی آذربایجانی بنام پریسا ارسلانی
*مروری بر تاریخچه تضاد دوجناح: ایدئولوژی متعفن و روشهای کثیف
*دیالوگ انتقادی با سربازان گمنام امام زمان
* آقای نصیبی در کوچه بن بست «علی چپ»
*یاد و خاطره یی از یک خدمتگزار فرهنگی و یک دوست که درگذشت
* یادداشی در مورد لبیک سایت وزارت اطلاعات رژیم، به در خواست «آ مهدی»
*من متهم می کنم، واکنشی به پیام اخیر آقای مسعود رجوی
*اعلان جنگ داخلی توسط خامنه ای،«توزرد»ی سبز و ضرورت آمادگی مردم
*ناگفته هایی از دو« 13 آبان»: چگونه صدای انقلاب به گوش شاه رسید و اشغال سفارت آمریکا
*چه کسی برای مردم فیلم خواهد ساخت اگر آقای نصیبی روزی مسئول سینمای کشور شود
*قضیه شکل اول و شکل دوم، و استحاله قهقرایی آدمها
*بیانیه بیست و هشتمین سالگرد تاسیس شورا، نکته یی و چند سوال
*فوتبال مردانه و فوتبال دوستان لجن
*به بهانه اظهارات یک خانم نماینده مجلس کویت
*اِنافَتَحنا»ی واقعیت گریزان متکبّر
*واكنش پنجم» و واكنش ملاباجي هاي حوزه علميه قم
*سینما و مردم، سینما و آقای نصیبی
*تحقیر ارتش توسط فرمانده کل سپاه و دیگران و واکنش فرماندهان ارتش
*سوالاتی از آقای منتظری و یک یاد آوری به میرحسین موسوی
*اعتراف ناخواسته آخوند ذوالنور بر منفور بودن رژیم
*بورشدن رهبر و سیلی سنگین مردم به سپاه پاسداران در تظاهرات «روز قدس»
*ایرباس در برابر دارائیهای بلوکه شده ایران پیشنهادی سنجیده و به نفع مردم ایران
*تعطیلی آیندگان اقدام شکرالله پا کنژاد و کنگره یی که برگزار نشد
*اراده و اعتراض مردم رهایی بخش خواهد بود، نه فرصت طلبی فرصت سوز اصلاح طلبان
*موضوعی در حاشیه انتخابات و کار مؤثر و مفید ی که آقای رجوی می تواند بکند
*سی سال پيش، « در اين بن بست…»
*رفسنجانی زیرآب ولایت خامنه ای را زد، اژه ای رفسنجانی را به آمریکاو اسرائیل بست و...
*فرار از مسئولیت آقای منتظری و از مرحله پرت بودن آقای کدیور
*تظاهرات پاسخی به روشها و اقدامات غیرقانونی مقامات قانونی
*سه پیام پایانی و جمعبندی رویداد انتخابات و مفهوم الله اکبر دیروز و امروز
*کار موثر و مفیدی که آقای منتظری می تواند بکند
*هشدار! توطئه ای علیه میرحسین موسوی در حال اجراست
*صحنه ای تکان دهنده از رفتن ندا از بین ما و ماندن ندا در فریادها و یادها
*اعلان جنگ خامنه ای و روز غلبه بر ترس
*ابطال انتخابات مشتی به پوزه ولی فقیه و یاسداران جنایتکار است، من از آن حمایت می کنم
*میرحسین موسوی، کروبی سید محمد خاتمی اصلاح طلبان بر سر دوراهی انتخابی تاریخی:
*مخدوش کردن ارزشها، جفا به امام راحل و تایید اقدام تروریستی علیه عربستان، در مناظره موسوی و احمدی نژاد
*میرحسین موسوی از موج خون تا موج سبر و شال سبز
*برای بهمن قبادی سینماگر مردم دوست
*«انقلاب اسلامی و کار نامه ردی روشنفکری»*
*ماهیت کارگزاران فرهنگی رژیم و انقلاب فرهنگی
*ویژگی جامعه ایران در نگرش و واکنش به سقط جنین
*مساله رادیو تلویزیون- تعادل قوا و واقعیتها(3)
*مسأله رادیو تلویزیون- تند روی شاید کرده باشیم اما بیراهه نرفتیم(2)
*خشم رفسنجاني و مرگ احمد خميني*
*مسأله رادیو و تلویزیون، انتقاد به جا و فراموشکاری اختیاری عبدالله نوری(1)
*عطاءالله مهاجرانی ، کشف کرامات خمینی و ستایش از تروریسم و چند یادآوری
*خنده برلسکونی و خشم آرژانتینها
*زیبایی شناسی یک ستایشگر خمینی و اهانت به ایرانیان
*سی سال پیش جوٌ سیاسی چنین بود و خمینی این بود
*سندی از مهندسی اسلامی بنای عظیم ۳۰ سال جنایت که جمهوری اسلامی نام دارد
*تبلیغات بی خدایان در اروپا، آمریکا و کانادا
*جنایت محکوم کردنی و جنایت با اجر دنیوی و اخروی
*یک تیر و دو نشان ارتجاعی خامنه ای و نکاتی برای یاد آوری
*تاثیر عامل فرهنگی بر موقعیت زنان
*خواب‌های پنبه‌دانه‌ای یا زمینه سازی برای جنایت علیه بشریت
*خوابگردی در فراموشخانه زمان
*آخوند وحید خراسانی سنی ستیز، نعل وارونه میزند
*رهنمودهای مهمل رهبر اسلام پناه، زوزه‌های وزیر ارشاد اسلامی
*وزیر ارشاد تهدید کرد هنرمندان خطا کار زیر پا گذاشته خواهند شد
*شورش یک زن جوان هنرمند علیه تبعیض و حجاب ، سیلی دیگری به رژیم ملاها
*حجاب و مراسم گشایش بازیهای المیپک
* این همه فاجعه را خمینی پی ریخت
*میراث خمینی و نگاه حوزوی- حیوانی به زن، منبع و منشأ تبعیض علیه زنان ایران
*صداقت و شهامت آقای دكتر ملكی
*توضيحي در مورد اعتصاب معلمان در سال ۱۳۴۰
*دنیای مراجع تقلید و دنیای شهروندان در هفته معلم
*تغییر حكم آیت الله، از سركوب كردن، به تظلّم
*منطق مردان خدا: سركوب كردن و نفس بريدن