شکست رژیم در جذب فرهنگی مردم و در جایگزین کردن اسلام به جای ایران
ایرج شكری

در آنچه مربوط  به گرایش و سلیقه و ذائقه فرهنگی است، برخلاف تسلط سی و پنج ساله رژیم بر رسانه ها و به ویژه رادیو تلویویزیون، و برخلاف بکار گرفتن روش «تزریقی» وارد کردن معیارها و ارزشهای «دینی» و ارزشهای «انقلاب اسلامی» به جامعه و  برنامه ریزی و اجرا و نظارت برتربیت «اُمت»، از گهوار تا گور، برای «مسلمان و متدین» و پیرو ولایت فقیه بار آوردن نسل بعد از نسل، هرچه زمان می گذرد،«تزریقات» رژیم و مسجد سازیهای گسترده و هزینه های کلان «قرآنی» اش بی خاصیت تر می شود و هر از چندی، از سوی گروههای مختلف ما شاهد نا فرمانیهایی هستیم که البته مثل قسمت بیرون از آب کوه یخ است.

رژیم تقویت باورهای مذهبی بنا بر روایت آخوندها را که البته آمیخته به جهل و خرافات است ماتم و عزاداری و در حجاب نگهداشتن زنان و تبعیض جنسی و تعصب در این زمین از عناصر تشکیل دهنده آن است برای استحکام و بقای خود ضروری می داند و در این زمینه  برنامه هایی نظیر«شیرخورگان حسینی» و مسابقات حفظ و قرائت قرآن که جوایز مختلف برای گروههای مختف دارد( مثلا برای زندانیان جایزه کاهش دوره محکومیت است و در ارتش هم این مسابقه را اخیرا راه انداخته اند که  لابد در ترفیعات «لحاظ» می شود) راه انداخت و سفرهای زیارتی به عنوان جایزه یا پادشی برای کارها و فعالیت های مختلف در نظر گرفته است، اما آنچه در واقعیت امر دیده می شود و چنان که شواهد مختلف گواه آن است، گرایشات و باورهای عمومی مذهبی مردم- که قبل از این رژیم هم مسلمان بوده اند- و رفتار متاثر از این باورها، از نوع تزیریقی تولید آخوندی که رژیم سعی می کند هر از چندی به شیوه ای و به بهانه ای، علم و کُتلی برای آن راه بیاندازد، نظیر آنچه در مورد اتفاق فستیوال کن به راه انداخت، نیست.

در زمینه «سلطه فرهنگی» در تمام این دوران سیاه 35 ساله، حرکتها و اقدامات رژیم در زمینه آفرینشی و جذب، حتی در دورانی که جنگ ادامه داشت و رژیم از طریق پخش نوحه های «برادر آهنگران» و کارهایی ازاین دست و تهیج نوجوانان دوره راهنمایی و دبیرستان، برای جذب نیروی«یکبار مصرف»، برای فرستادن به باتلاق خونین جنگ خمینی با صدام برای «فتح قدس از راه کربلا» موفقیتهایی داشت، محدود به همین و سوء استفاده از احساسات میهنی مردم برای جذب کمکهای نقدی و جنسی بود و کلا آفرینشی با توان جذب گسترده و تغذیه فرهنگی جامعه نداشت. قدرت رژیم البته تخریبی همراه با اعمال سانسور و سرکوبگری و ضد آفرینشی و مانع تراشی در برابر فرهنگ سازان جامعه ایرانی بود. اگر رژیم در جذب فرهنگی مردم موفق بود، آنها همه خط و نشانها و تهدیدها علیه کارکنان دولت و متهم کرد آنان به بی تفاوتی به ایثارگریهای «رزمندگان اسلام و شهدا» در آن دوران که میرحسین موسوی نخست وزیر و رفسنجانی در مقام رئیس مجلس مرد قدرتمند نظام بعد از خمینی بود، بکار نمی رفت.

در آن زمان که دست اندرکاران هدف بزرگشان چیزی جز تدوام جنگ و برانداختن رژیم صدام و «فتح قدس از راه کربلا» نبود،(همچنان که امروز مساله اصلی شان غنی ساز اورانیم است)، برای ارعاب آن بخش بزرگ جمعیت ناسازگار که در شهرهای بزرگ ساکن بودند و بخش بزرگ این جمعیت شهری کارکنان سازمانها و اداره های دولتی؛ رسانه ها و تبلیغاتچیان رژیم خمینی ساخته،از ضروت «وزیدن نسیم جبهه ها  به شهرها » سخن می گفتند. این البته یک نمونه از ارعاب بود. خود رفسنجانی یکبار در نماز جمعه زنانی را که برای لج بازی با رژیم کمی موی خود را بیرون از روسری می گذارند تهدید کرد که ادوگاههایی ایجاد خواهد شد و این قبیل زنان به آنجا فرستاده خواهند شد و خرج مدت اقامتشان را هم شوهرانشان باید بپردازند. روشهای ارعاب با رفتار خشونت آمیز، گاه با هدف قرار دادن یک صنف و یا یک گروه شغلی صورت می گرفت که در آنها نشانه های عدم تبعیت و یا ناسازگاری با معیارهاری ارزشی و ضوابط تحمیلی رژیم دیده می شد. حمله به مطب پزشکان که مثلا چرا اتاق انتظار برای مردان و زنان جداگانه نیست و به ویژه حمله به مطب پزشکان بیماری های زنان و ضرب وشتم مراجعان به بهانه عدم رعایت حجاب، از جمله این اقدامات سرکوبگرانه بود. یک نمونه دیگر از رویا رویی های آن دوران رژیم با جمعیت ناسازگار با معیارها و ضوابط اسلامی را احمدی نژاد در تبلیغات انتخاباتی به رخ میرحسین موسوی کشید و به یاد او آورد که «پای خانمها را درون کیسه های پر از سوسک فرو کردن» به چه دورانی مربوط است.

در آن دوران حمله به مردانی که کروات داشتند -که البته در آن دوران خیلی نادر بودند کسانی که با کروات بیرون بیایند که تابلو آشکار مخالفت با آخوند شمرده می شد-، و قیچی کردن کروات آنها(خبرها و شایعاتی در این مورد بود) یا حمله به کسانی که پیراهن آستین کوتاه به تن می کردند از موارد انجام فریضه دینی «امر به معروف و نهی از منکر» حزب اللهی ها بود. البته مردان آستین کوتاه پوش «قانونا» خلاف کار شناخته می شدند و شلاق و جریمه «سزای» نافرمانیشان بود. خبرهای شفاهی و در گفته های مردم بود که گشتهای ویژه پلیس رژیم زنانی را که رژ برلب دارند متوقف می کنند و به بهانه پاک کردن رژ لب آنها دستمال کاغدی هایی را که تیع اصلاح صورت در لای آن پنهان کرده اند، به لب زنها می کشیدند و لبهای آنها را شکاف می دادند.

ارعاب و تهدید و وحشیگری علیه مردم نافرمان در برابر احکام اسلام و حکومت اسلامی همچنان به شکل های خود سرانه یا از طریق نهادهای «قانونی» ادامه دارد و البته زنان پیوسته پرشمار ترین قربانیان تحت فشار رژیم بوده اند. یک صحنه از این اقدامات اسلامی در انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر به شکل تکان دهنده، در فیلم گشت ارشاد، باز آفرینی شده، آنجا که حزب اللهی ها دختری را که روسری اش عقب رفته و مویش نمایان بوده را دنبا می کنند و اورا گیر می اندازند و بعد با پونز روسری او را روی پیشانی «تثبیت» می کنند تا دیگر سُر نخورد و عقب نرود. راه انداختن دسته های موتورسوار به سردستگی الله کرم و آن پیرکفتار که تفنگ دور بین دار برشانه می انداخت(حاج بخشی که یکی دو سال پیش مرد) با شعار مرگ بر بی حجاب در خیابانها در دوره ریاست جمهوری رفسنجانی را همه  بیاد دارند. در این رژیم منحوس فریاد و خروش سیاستگذاران و گردانندگان در زمنیه «تهاجم فرهنگی» و ضرورت برخورد با کسانی که متهم به مشارکت در این امر می شوند، هیچوقت خاموش نشده است و بخشی از قتل روزنامه نگاران و نویسندگان مربوط به دوران سردار سازندگی، بخشی مربوط به دوره خاتمی است و بگیر و بببند در این زمینه همچنان ادامه دارد.

رژیم منحوس آخوندی یک دوره دهساله داشتن دستگاه ویدئو را ممنوع و جرم اعلام کرد. اما خرید و فروش قاچاق آن متوقف نشد و گفته می شد در مجموعه های مسکونی مردم از طریق استفاده از آنتن مرکزی ساختمان و دستکاری های فنی لازم، ویدئوهای دلخواهشان اعم از کنسرت یا فیلم را به طور مشترک در خانه های خود تماشا می کردند(یک خانواده دستگاه ویدئو را روشن می کرد و نوار را می گذاشت بقیه در تلویزیون در خانه خود می دیدند). رژیم با پذیرش شکستش در کار آمد بودن کنترل فرهنگی از طریق ممنوعیت ویدئو، با گامی به پس گمان برد که راه عقلایی در این زمنیه، راه انداختن «ویدئو کلوپ» و مغازه های کرایه مجاز ویدئو و کنترل محتوایی کاستهاست. اما به خاطر سانسورهای اعمال شده در ویدئوها و نیز گزینشهایی که ذائقه مردم را راضی نمی کرد این سیاست هم شکست خورد. روشی که مردم برای تودهنی زدن به رژیم بکار گرفتند، این بود که آنها فیلمهایی که را مجاز نبود(از جمله برنامه های تلویزیونی و کنسرتهای خوانندگان قبل از انقلاب) روی ویدئوهای کرایه ای ضبط کرده و به مغازه برمی گرداندند، و مغازه دار هم بدون این که بداند آن را به مشتری بعدی کرایه می داد، روشن است که این مساله خیلی زود از پرده برون افتاد و این امر، مساله بزگی شد در سر راه آن تدبیر.

رژیم برای مقابله با این تاکتیک مردم، مقرر کرد که مغازه های کرایه دهنده ویدئو، موقعی که کرایه کننده آن را برمی گرداند، باید در حضور خود طرف آن را باز بینی کنند تا اگر طرف چیزی روی آن ضبط کرده بود مساله روشن بشود و خطا کار به تله بیفتد! البته این باز بینی با سرعت بالا صورت می گرفت و حتی دستگاههایی هم برای اینکار در اختیار مغازه قرار داشت، اما چنین کاری اولا هم باعث فرسودگی خراب شدن سریع نوارها می شد هم  به علت کمی تعداد دستگاههای باز بینی سریع که در اختیار مغازه داران بود و به علت مشکلی که معطل نگه داشتن مشتریان برای کنترل ویدئو به وجود می آورد، غیر قابل کار آمد بودن آن روش هم نمایان شد.

دوران فرستنده های تلویزیونی ماهوراه ای رسید و مبارزه با آنتن های بشقابی دریافت برنامه تلویزیونهایی که از طریق ماهواره برنامه هاشان پخش می شود، فرار رسید که این جنگ در عین بیچارگی و درماندگی رژیم، همچنان ادامه دارد و چندی پیش، در اقدام بشدت ابلهانه ای که فقط از همین رژیم و پاسداران نادانش می تواند سر بزند، در شیراز دویست سیصد آنتن بشقابی جمع آوری شده از بامها و خانه های مردم را نیروهای سرکوبگر رژیم در خیابان چیدند و با نفربر زرهی از روی آن عبورکردند و با این کار در عوالم ابلهانه خود غرق شادمانی پیروزی در جنگ با برنامه تلویزیونهای ماهواره ای شدند، در حالیکه ماهواره ها همچنان آن بالا بودند و هستند و  برنامه هایشان پخش می شود و مراکز تولید کننده برنامه تلویزیونهای ماهواره ای هم فرسنگها دوتر و در کشورهای دیگر، همچنان برای بیندگان ایرانی برنامه تولید می کنند و آگهی تجارتی هم پخش می کنند و باز هم میلیونها ایرانی آنها را تماشا می کنند. گفته می شود میلیونها خانواده ایرانی تماشا گر برنامه این تلویزیونها هستند.

رژیم تحمیلی 

این رژیم تحمیلی حاصل حمایت تبلیغاتی و رسانه یی گسترده غرب کمونیست ستیز در جهان دو قطبی دهه های پایانی قرن بیستم،  در رهبر کردن خمینی است که تردیدی در ضد کمونیست بودنش نبود و به همین دلیل گزینه قابل اعتمادی برای سد کردن راه قدرت گرفتن چپ پرسابقه در ایران و مانع شدن از قرار گرفتن ایران در حوزه نفوذ شوری برای دوران بعد از شاه بود. شاه که بیماری سرطانش فرصت زیادی برای زنده ماندنش نمی گذاشت و ولیعهدش هنوز در سنی نبود و تجربه ای نداشت که بتواند از پس کنترل مردمی که ربع قرن آرزوی به زمین کوبیدن تاج و تخت و منهدم کردن بساط سلطنت در ایران را داشتند بر آید. خمینی هم آخوند مرتجع شیّادی بود که با سوء استفاده از احساسات مذهبی و تَعصّب و ناآگاهی محرومان و لگدمال شدگان رژیم شاه  و کشتاری که از انقلابیون و آزادیخواهان ایران کرد، نقش ضد انقلابی و آزادی برانداز خود را به نحو جنایتکارانه انجام داد. در زمان برگزاری شبهای شعر کانون نویسندگان در مهر ماه 1356 اسمی از خمینی نبود و این مطلب را که یکسال قبل از انقلاب اسمی از خمینی در میان نبود را کسانی مثل آقای محمد ملکی اولین رئیس دانشگاه بعد از انقلاب هم در یکی از مقالات خود مورد تاکید قرار داده است.

من بر این باورم که تحلیل گران رویدادهای انقلاب ایران، هربار که می خواهند در مورد شرایط زمان انقلاب و  موقعیت خمینی در ایران بعد از سقوط رژیم شاه 57 و تعادل نیرو بین گرایشهای موجود در جامعه آن روز با خمینی نظر بدهند، حتما یکبار سخنان خمینی در سوم خرداد 58 را که کیهان 5 خرداد 58 با تیتر «امام استراتژی مبارز را اعلام کرد بخوانند»* که به روشنی منعکس کننده موقعیت متزلزل و آسیب پذیری که داشت است. به هرحال خمینی پیوسته بر اسلام خواهی مردم و این که مردم انقلابشان برای این نبوده کشورشان مثل سوییس بشود، تاکید داشت و فریادش از دست روشنفکران و آزادیخواهان بلند بود و آنها را ضد اسلام و آخوند می دانست و حرفهاشان و هدفشان را توطئه برای از بردن «روحانیت» می دانست که از نظر او روحانیت خود اسلام بود. او به صراحت در همان سخنان گفت که «آخوند یعنی اسلام روحانیین و اسلام در هم مدغمند». عوامل دیگری مثل مداخله ارتش سرخ در افغانستان و وجود دیکتاتور ابلهی مثل صدام در عراق که وارد جنگ گسترده نظامی با ایران شد، به کمک و تقویت موقعیت خمینی آمد. اما با تمام اقدامات سرکوبگرانه و «انقلاب فرهنگی» و  شیاّدهای مردم فریبانه، رژیم آخوندی، هیچوقت از حرکتهای هنجار شکنانه و آخوند ستیزانه جامعه پویای ایران که از قرار گرفتن در قالب و معیارهای آخوندی دچار اختناق و خفقان است، آسوده نبوده و کشتارها و سرکوبیدن های وحشیانه و خونین «دوران طلایی امام» از نیروهای ترقیخواه و آزادیخواه نیز نتوانست مردم ایران را به «اُمّت» ولایتمدار دلخواه روحانیت مرتجع ایرانی ستیز، تبدیل کند.

آخوندها در جایگزن کردن «اسلام» و «اسلامی» به جای ایران و ایرانی شکست خورده اند

خمینی پلید و آخوندهای ایرانی ستیز در محوکردن علائق میهنی و ایرانی مردم و جایگزین کردن آن با «اسلام» شکست خوردند. رژیمی که هرچیزی که در خارج دایره اسلام و شرع بود را طاغوتی و مردود می دانست، ناچار شد که در موارد متعدی  در برابر مردم کوتاه بیاید و در مواردی خود را همسو با علائق آنها مثلا ارج گذاشتن به کوروش نشان بدهد و برای امانت گرفتن لوحه حقوق بشر او و در موزه قرار دادن آن، نمایش راه بیاندازد. اگر چه آیت الله های ایرانی ستیز همچنان در مواضع ایران ستیزانه خود پا برجا هستند و چندی پیش آخوند جوادی آملی در نامربوط های اسلام محورانه و ایران ستیزانه ای گفته است « مبادا اسلامی حرف بزنیم و ایرانی فکر کنیم[...].پرچم سه رنگ عرضه ندارد خودش را حفظ کند. پرچم سه رنگ نتوانسته پرچم یازهرا و یاعلی را حفظ کند ولی پرچم یازهرا و یاعلی توانسته پرچم سه رنگ را حفظ کند». جهبه ملی خارج کشور اطلاعیه در پاسخ به این نامربوط گویی صادر کرد. در ناکامی آخوندها در محو علائق میهنی ایرانیان و جایگزین کردن آن با «اسلام ناب محمدی» مناسب می دانم نمونه و شاهد دیگری را یاد آوری کنم. به تازگی در یوتیوب  ویدئوی سرودی دیدم گویا تهیه و تولید شده در گروه کودک و نوجوان شبکه دوم تلویزیون رژیم است، امّا  بنا بر توضیحی که در زیر آن آمده است، اجازه پخش به آن داده نشده است.

اما در وبلاگی بر اساس اطلاعاتی که کاربران داده اند، این سرود در سال 86 ساخته شده و البته چند سالی تلویزیون اجازه پخش آن را نداده است. اولین انتشار اینترنتی آن به نظر می رسد که در اسفند 91 بوده است. گمانه زنی برای علت عدم پخش یکی دیده شدن سازهای موسیقی است که بچه ها می نوازند و دلیل دیگر هم تک خوانی دختر بچه ای است که «شرعا مکلّف» است و قابل نکاح و ازدواج  و صدایش مرد دینمدار و ولایتمدار را می تواند حالی به حالی کند. اما بنا بر همان اطلاعات این سرود بعدا نه با این تصویر بلکه به صورت کلیپی و با تصاویر دیگر و نیز با تکخوانی توسط یک پسر از تلویزیون پخش شده است. بنا اطلاعات یاد شده سراینده شعر بنفشه فریس آبادی است و آهنگ آن را مسعود ناظر ساخته است و سرپرست و تعلیم دهنده گروه اوست.

این سرود که بیشتر گروه همسرایان آن را دخترکان ده دوازده ساله  تشکیل می دهند، شعر میهنی بسیار زیبایی دارد. اسمش « سرزمین من» است. کلمه ای از اسلام و قرآن و امام در این سرود نیست. این خود به نظر من بیانگر این است که بعد از سی و پنج سال کنترل شدید رسانه ها و استفاده انحصاری از سازمان و امکانات عظیم رادیو تلویزیون و کنترل کتابهای درسی و دستگاه آموزش و پروش، «ایرانی فکرکردن» در قلب دستگاهی که هر روز دهها ساعت فیلم و برنامه از شبکه های مختلف به جامعه سرازیر کرده و می کند، اردنگی سنگینی به اسلام پناهان و متشرعان زده است. اگر گروه موسیقی وابسته به تلویزیون هم نباشد فرق زیادی نمی کند. خوب است یاد آوری کنم که آن فزیکدانی که ترور شد و دختر کوچک باز مانده از او مورد استفاده تبلیغاتی رژیم قرار گرفت، آرمیتا نام داشت و نه «ام البنین» یا «زینب» و «فاطمه» و... این سرود بسیار زیبا را در لینک زیر می شود دید و شنید.

https://www.youtube.com/watch?v=K1AtlStatGc


 ما حتی نمونه هایی هم از رویگردانی مبلغان فرهنگی – هنری این رژیم از معیارهای ارزشی آخوندی و پیوستن به جامعه ایرانی را دیده ایم. آن فیلم ساز حزب اللهی، که چگونه تغییر کرد و راه دیگری پیش گرفت. حالا به اینها باید علاقه مردم به موسیقی و رقص را که رژیم به طور کلی با آن سر ستیز داشته و دارد و حرام می داند و تلاش هنرمندان در مناطق مختلف ایران برای زنده نگهداشتن موسیقی و رقصهای محلی را اضافه کرد. در دنیای امروز رسانه های نوین ارتباطی انحصار رسانه ای مستبدان صاحب زر و زور را تا اندازه زیادی خنثی می کند. ویدئو کوتاهی دیدم در یوتیوب از رقص دو نانوای سنگکی ضمن کار، که خیلی جالب و دیدنی است. بگذار ولی امر مسلمین که «موسیقی مطرب»(نشاط آور» را حرام می داند، همچنان فتواهای شرعی ارتجاعی صادر کند.مردم به رقصشان را می کنند و به ریش آیت الله و به فتواهاشان می خندند.  لینک رقص آن دو نانوا:

https://www.youtube.com/watch?v=Xrk5XENJrx0

  در رویارویی جامعه ایرانی با ارزشهای نظام آخوندی، ماجرای آن زنک فرصت طلب دریده- بازیگر تلویزیون و سینما-  که در یک برنامه  تلویزیونی در عید، سال نو را به سیدعلی خامنه ای تبریک گفت و او را «رهبرم» خطاب کرد و پی آمدهای آن بسیار در خور توجه است. رفتار آن زنک(تبریک گویی به خامنه ای) سبب انزجار بسیاری نسبت به او شد که در شبکه های اجتماعی نثارش کرده بودند. او این راهم ادعا کرده که شیشه ماشینش را در روز تولد پسر شانزده ساله اش در روز 6 اردیبهشت خُرد کرده بودند و یا باچوب او را زده اند که این دو مورد می تواند دروغ و برای بازار گرمی باشد. این زَنَک وقیح که به گوشش رسیده بود که در محافل سینمایی و هنری گفته بودند «سینمای ما جای اینگونه زنها نیست» در مراسمی در دانشگاه تهران به مناسبت 13 رجب(تولد علی) که در آن کسانی از فیلمسازان ولایتمدار و حزب اللهی مثل فرج الله سلحشور و جمال شورجه شرکت داشتند،خواهان یک «9 دی دربخش فرهنگی» شد** یعنی اقدامی نظیر راه انداختن تظاهراتی از «ساندیس خورها» و بسیجی ها، تحت حمایت پلیس ولباس شخصی ها در 9 دی 88، که اقدامی بود بر علیه تظاهرات مردم در روز عاشورای 88 در اعتراض به کودتای انتخاباتی.

اما این دریدگی و خودبزرگ بینی باز هم به ضررآن زنک تمام شد. بنا به خبرهایی که روز 2 خرداد در این زمینه در سایتهای رژیم منتشر شد، او که  به عنوان  مجری پروژه ای به «اسم یار دوازدهم» در حمایت از بازیکنان تیم ملی فوتبال در جام جهانی ۲۰۱۴ انتخاب شده بود «به دلیل هجمه های فراوان از این سمت استعفا داد» علت آن هم این ذکر شده است که:« برخی از هنرمندان نسبت به حضور الهام چرخنده به عنوان مجری طرح اعتراض داشتند و گفتند اگر وی مجری طرح باشد ما در این پروژه حضور نخواهیم یافت». با این بایکوت، این «مگس سبز» چرخنده، دور«کُپه» وجود آقا سیدعلی رهبرش، ناچار شده به خاطر مساله ساز نشدن و «حاشیه ساز» نشدن برنامه، خود را از آن کنار بکشد.

رجا نیوز همراه درج خبر استعفای وی، و برای نشان دادن «ستمگری» معاندان نظام، لیستی هم از بازیگرانی ارائه داد که قبل از این ماجرا، به خاطر دیدار با خامنه ای یا شرکت در فیلم قلاده های طلا (که سراسر تحریف  و دروغ در مورد رویدادهای سال 88 بود و تقلید مسخره یی هم از فیلمهای جیمزباندی قدیم بود) ، مورد نفرت و انزجار مردم قرار گرفته اند. بازهم در اینباره خواندنی اظهار نظر ابولقاسم طالبی آن وزارت اطلاعاتی حرمزاده کارگردان قلاده های طلااست که به نظر می رسد از آنجا که دریافته است که دوران طلایی دریافت بی سرو صدای کمکها کلان از وزارت ارشاد، نظیر کمک یک میلیاردی از وزارت ارشاد محمود احمدی نژاد برای ساختن فیلم قلاده های طلا، بپایان رسیده است(او منکر گرفتن کمک از وزارت ارشاد برای ساختن آن فیلم بود ولی شمقدری که حرمزاده تر از او است به صراحت کمک یک میلیاد تومانی برای ساختن آن فیلم را مورد تایید قرار داد)، با خشم و سوزشی شدید از بایکوت الهام چرخنده سخن گفته است. او در یادداشتی خبرگزاریهای و سایتهای ولایتمدار انتشار دادند، منتقدان آن زنک را، فاشیست و فرزندان موسولینی نامیده و مهملاتی گفته که خواندی و خندیدنی است***. خندیدنی از سوزشی که از آن منعکس است.

همین عنصر که از لجنهای رژیم و منفوترینها در نزد مردم است، در آخرین اقدام وقیحانه خود که باید آن را یک همدستی با خبرگزاری رسوای وابسته به سپاه برای تحریف دوباره پیام لیلا حاتمی و عذر خواهی نشان دادن آن دانست، در یادداشتی که خبرگزاری وابسته به سپاه فارس منتشرکرد، از لیلا حاتمی به خاطر «عذر خواهی» که از مردم کرده تجلیل کرده و او را به خاطر این کار ستوده است! حال آنکه لیلا حاتمی در پیامش اظهار تاسفی کرده بود از حالات و واکنشهای کسانی که اینقدر فهم و شعور نداشتند که بفهمند(و اینها کارگزاران و رسانه های وابسته به دربار خامنه ای و به پاسداران جهل و جنایت بودند) که او در آن مراسم که صدها خبرنگار و عکاس در آنجا حضور داشتند، در برابر آداب و رفتار مرسوم در کشور میزبان آنهم از سوی یک آدم 84 ساله واکنش دیگری نمی توانست نشان بده و در پیام خود از این که ناچار به دادن چنان توضیحاتی شده بود، اظهار شرم کرده بود و حق داشت که شرمنده باشد از این که چه عقب ماندها و بیشعورهایی در کشورش کارگردان امورند.  

شاهد دیگری از ورشکستگی رژیم در جذب «فرهنگی و ارزشی» و تقابل جامعه با آنچه رژیم آخوندی با تمام توان و با شبکه های تلویزیونی و برنامه های مختلف تلاش کرده به عنوان ارزشهای دینی و ارزشها و معیارهای مقدس به جامعه تزریق کند، به پس زده شده، در شعرهایی دیده می شود که بنا بر نوشته یی انتقادی و اعتراضی که در خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران آمده است در کتابی بوده است که از نمایشگاه کتاب برداشته شده بود، اما در جشنواره شعر فجر در آخر اردیبهشت، مطرح شده است. این شعرها در بخش ترانه ها مطرح شده و سراینده یکی از شعرهای مورد انتقاد قرار گرفته، کسی است که پدرش در جنگ کشته شده است(یا در شعر چنین است). قسمتهایی که در انتقاد مندرج در فارس از این شعر آمده این است:   

جنگ تو با مرگ بود؛ اما پدر

… طرح منع زندگی تصویب شد

فهم " لا اکراه فی الدین" سخت بود

نص قرآن خدا انکار شد

بس که بی تو، توو سری خورد از همه

خواهرم از روسری بیزار شد!

: و در ادامه این شعر می‌خوانیم

گم شده راه بهشت نسل تو

قصه بعد از این عذاب نسل ماس

رو به چی سجده کنم وقتی که دور

دوره ی سرگیجه ی قبله نماس!

نا امید از روزگار و آدما

سرنوشتم وحشت و تنهاییه

توو سرم اسلام سخت فلسفی

هم دمم سیگار آمریکاییه ...

از شعرهای دیگری که در انتقادی که به آن اشاره شده آمده است یکی هم این ابیات هستند:

کاش از سکوتت دست برداری

امشب دیگه وقت خجالت نیست

از روسریتم چشم پوشی کن

 این جوری آدم با تو راحت نیست...

 انتقاد مندرج در خبرگزاری وابسته به سپاه در لینک زیر در دسترس است:‌

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930231000389

 

منابع و توضیحات:

* سخنان خمینی مندرج در کیهان 5 خرداد 1358، ضمیمه مقاله «سی سال پیش جوٌ سیاسی چنین بود و خمینی این بود» نگارنده است و در  زیر مقاله آمده است. در لینک زیر:

http://iradj-shokri.blogspot.fr/2009/02/22-62.html

** در ویدئویی که لینک آن در زیر آمده، الهام چرخنده در حال سخنرانی در مراسمی تحت عنوان فرهنگ انقلاب در دانشگاه تهران دیده می شود. طول مدت ویدئو 9 دقیقه و 21 ثانیه است. او سخنان او در این مورد که در حوزه فرهنگی به یک 9 دی نیاز داریم در دقیقه هشتم بیان می شود. او ضمن همین سخنرانی باز هم مرید سید علی خامنه ای بودن را مورد تاکید قرار می دهد و روز پدر را به او تبریک می گوید. از انگشتر خرکی و ساعت بند پهنی که بدست دارد همچنان که برخی از عکسهای قبلی او نشان می دهد از او به لحاظ «ایمانی» نمی تواند از «خواهران» حجاب دولایه ای واقعی باشد و این موضوع را یکی از عناصر تبلیغاتی و قلمزن اینترنتی به حزب اللهی های رژیم یاد آور شده بود که نباید در این فرد که «گذشته محکمی» ندارد، خیلی سرو صدا راه بیاندازند.

http://www.youtube.com/watch?v=80IijgfQxik

 اظهارات خشمگینانه ابولقاسم طالبی در مورد بایکوت الهام چرخنده در لینک زیر:***

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930303001149

   ۱۲خرداد ۱۳۹۳ - ۲ ژوئن ۲۰۱۴

http://iradj-shokri.blogspot.fr

 

 

منبع:پژواک ایران

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

facebook Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

   نسخه‌ی چاپی  

ایرج شكری

فهرست مطالب ایرج شكری در سایت پژواک ایران 

*سرازیر شدن خشم سپاه و رهبر به سوی روحانی، آینده نا روشن او و سایه جنگ
*حقه بازی آخوند موسوی خوئینیها و وصل کردن خامنه ای به «عالم غیب»‏
*انتخاباتی با بازندگان بزرگ و تصاویر ماندگار یک دیدار و سالهای سربی برای روحانی
*دیدار پُر برکت امیر تتلو با رئیسی
*طلبکاری در دو پیام پاسدار باقری «رئیس ستاد کل نیروهای مسلح»، و تودهنی به آن در رویدادها
*استفاده از سینما توسط فرومایگان برای توجیه جنایات رژیم در دهه ۶۰
*‏«گلاب زدن» گردانندگان رژیم به یاد و نام خمینی
*تعیین تکلیف برای همه مسئولان نظام از سوی پاسدار جعفری فرمانده کل سپاه، رزمایش کودتا
*وقتی مردی به زنش، بگوید «دوستت دارم» چه اشکالی دارد؟
*اسکار فرهادی، جلوه یی از مفهوم «ایرانیان» برای جهانیان و تلاش مذبوحانه محافل و ‏مقامات رژیم برای مصادره «اسلامی» آن
*اولین مصاجبه خمینی با خیرنگاران ایرانی در پاریس آیینه تکبّر و استبداد و افکار ارتجاعی او
* پاسخ فرمانده نیروی دریایی در مورد جابجایی ناگهانی جانشین خود و ابهامی که باقی می ماند
*هاشمی رفسنجانی، له شده زیر توهین و تحقیر، اندوهگین و اشگ ریز، دق مرگ شد
*مقاله یی که سبب رهبر شدن خمینی شد
*خواندن ترانه «جان جهان» شجریان توسط دانش آموزان دبستان دخترانه یی در مشهد
*شهروندان قبرخواب، انتقاد کارگردان سینما، اشک تمساح روضه خوان زرنگ
*رژیم در حال غرق شدن در گند خودش، پاسدار صفوی غرق در هپروت تشکیل دولت جهانی اسلام ‏به مرکزیت رژیم
*شاه مرغوب،بهترین دیکتاتور و عطر و گلابش و مفهوم تجمع پاسارگاد ‏
*زوزه های آیت الله علم الهدی علیه زنان ۳۰ سال بعد از عربده رفسنجانی
*پرت و پلاها و روده درازیهای قاسم سلیمانی و دیگران در سالگرد جنگ و گذشتن از کنار مصائب مردم
*مساله حجاب در قرآن و علت پیدایش آن و حجاب اجباری مجاهدین برای آتنا فرقدانی
*بابت «اطلاع رسانی»، از وزارت دفاع روسیه «کمال تشکر را داریم»‏
*28 مرداد و بعد از آن و آینده ای که در راه است
*واکنش ارتش به اهانت حسن عباسی، اهانت اوباش انصارحزب الله به هنرمندان، «فضل» جوادی عاملی و حکایتی از عبید زاکانی
*عباس کیارستمی سینماگری که با رژیم «غیرخودی» و با مردم «خودی» بود و جهانی شد
*دست باز نیروی انتظامی رژیم در رفتار خشونت آمیز و شلیک و کشتن
*شگفتی آفرینی پاسدار سلیمانی با صدور بیانیه تهدید آمیز علیه بحرین، جلوه دیگری از خر تو خربودن اوضاع رژیم
*بلاهت آریامهری خامنه ای در تشدید سرکوب و اختناق برای حفظ رژیم
*برکناری پدر ترانه علیدوستی از سرمربیگری فوتبال نوجوانان
*حاشیه های ایرانی شصت و نهمین فستیوال کن
*بازهم اعترافی در مورد گریز مردم از دین و مسجد دولتی
* سالگرد فاجعه ۱۹ فروردین ۹۰ و شیپورچی های رهبری مجاهدین
*سپاه پاسداران آفریننده مصیبت وعامل جنایت علیه مردم است و نه سپر بلای آنها
*تعظیم «اسلام» در برابر شکوه ایران و ضربه و تلخی های انتخابات برای ولایتمداران
*شرکت در انتخابات، تایید رژیم ولایت فقیه و دادن اعتبار به آن برای سرکوبگری است
*آثار اداره «خرتوخری» امور در نیروی زمینی ارتش و افشا شدن یک دروغ دیگر پاسدار فدوی
*صراحت و جرأت یا ترس و خیانت رئیس جمهور حقوقدان
*نفرت مردم نسبت به نظام ولایت فقیه، در رنجهای علیرضا افتخاری
*یک آفرین به پاسدار فدوی برای «بزرگواری انسان دوستانه» نسبت به آمریکا و یک «صدا تو ببر » بیشرم، بخاطر ادعای رئوف بودن
*رویداد بازداشت تفگنداران، دو قایق نیروی دریایی آمریکا وخالی بندی، پنهانکاری و خودبزرگ بینی های ابلهانه فرماندهان سپاه
*سخنان خمینی در مورد واجب بودن تهمت زدن به علما و فقهایی که «لطمه می زنند به اسلام» و دادن حکم برداشتن عمامه آنان به جوانان
*استریپ تیز فرمانده قرارگاه پدافند هویی خاتم الانبیاء
* تنش شدید در روابط رژیم با عربستان سعودی در پی اعدام شیخ باقرالنمر
*پرت و پلاها های پر حرارت عقیدتی فرمانده متحجر سپاه
* اظهارات بی اجازه محسن رضایی و دریافت تو دهنی از ولایتی
*کاری درست در برابر رژیم ضد ایرانی و آخوندیسم و ماتم پرستی، اما با شعاری نا مناسب
*پیشنهاد فیکسیونی به رئیس جمهور آمریکا، برای آرام کردن تند روها
*چرندیاتی از «فرهنگ عاشورایی» و تراکم حیرت انگیز نادانی در راویان
*پاسدار جعفری و ادعاهای بی ربط اش و تلاش برای محو آثار خالی بندی و غلط زیادی
*عجله رژیم در اعلام مرگ سفیر سابق، انتقاد برادر سفیرسابق، حساسیتها به مساله ربوده شدن او
*حادثه ناگوار حج، فرصت طلبی رژیم برای معجزه سازی توسط «شهید» و نکته ها
*حرفهای خامنه ای در جمع فرماندهان سپاه، «نقشه راه» برای همه
*سوالی که مسلمانان باید از خود بکنند: آیا چنین خدایی را می شود دوست داشت؟
*بازی تازه خامنه ای و خوابی که سپاه پاسداران برای فردای مردم دیده: ایست بازرسی
*شخصیت حقوقی پایدار دولتها و پیگیری حقوقی جنایت 10 شهریور 92
*تایید برجام توسط خامنه ای، برد و پیروزی برای دولتیان، عزا برای نعّاران حفظ خط قرمز رهبر
*عبور از گذرگاه خونین اجتناب ناپذیر است، چون فرماندهان جنایتکار سپاه قدرت مطلق می خواهند
*کباده کشی ظریف، نسیه خوری روحانی، ماتم شریعتمداری، روزگار تلخ و سیاه ولی فقیه سیدعلی
*جنازه های با طراوت و نشاط و بادوام
*همدستی رئیس مجلس با دولت برای کنار گذاشتن مجلس از بحث بر سر توافق تسلیم در مساله اتمی
*ستایشگر سپاه قدس، حالا با ستایش از خامنه ای ، تلاش می کند آبروی رفته را به او باز گرداند.
*وضع مبهم پاسدارای که دستور برداشتن مجسمه آریوبرزن را داده بود
*ریخت و پاشهای اسلام گسترانه رژیم و تودهنی مردم به رژیم با شکستن هنجارهای تحمیلی
*چگونگی برقراری دوباره تحریم ها، به شرحی که سوزان رایس داده است.
*قلّاده بر گردن رژیم درنده خو، بر مردم ایران مبارک باد
*کاسبی و بهره برداری خامنه ای از جنازه گردانی
*مکتب فاجعه آفرین خود محوربینی لبریز از بلاهت فرماندهان سپاه و دست اندر کاران رژیم و ضربه ای که در راه است
*تصادفی طاغوتی، در رژیم لاهوتی
*ایسنا آیت الله صافی را بالا برد، اما خامنه ای در سفر به قم به او اعتنا نکرد
*آیا آمریکا همان بازی را با رژیم می خواهد بکند که با مجاهدین کرد؟
*پوزه بند رهبر برای منتقدان و پذیرش افسار خوردن نظام
* آنجا که اسلام و مسلمانی سعدی، انسانیت او را می بلعد
*درنده خویی مذهبی در افغانستان و اقدام چشمگیر زنان علیه آن
*اندوه ناشی از فقر و فشار اقتصادی کم نیست، عزاداری در نوروز را هم تحمیل می کنند.
*پاسداران زیاده طلب و بی اعتنایی به رهبر و سلسله مراتب
*مطهری مورد یورش قرار گرفت، اما گند به سر روی نیروی انتظامی منفعل، زده شد
*ضربه خرس طلایی به خرناس کشهای نظام ولایی و حرفهایی از جعفر پناهی
*از سکه افتادن سرداران اسلام و ارزش شهادت در رژیم خر تو خری
*روح روح الله خمینی در کشتار پاریس ظاهر شد
*تلاش فرمانده سپاه برای «جاخالی دادن» در برابر کنایه روحانی
*عکس طناز طباطبایی به اشتباه به جای عکس ریحانه حباری در لحظات قبل از اعدام معرفی می شود
*ایراندختی که از یاد نخواهد رفت
*اولین عملیات جنگی گرانترین هواپیمای جت جنگی علیه اسلامگرایان
*بیانیه سالگرد تاسیس شورا و نکاتی مربوط به رجزخوانی های مسعود رجوی و پیامدهای آن
*فاجعه بار بودن آموزش موسیقی در مهد کودکها از نظر مدیر حوزه های علمیه
*ادعای پوچ وزارت اطلاعات در مورد رهایی قهرمان شمشیربازی
*فرصت طلبی رژیم منحوس برای مصادره مراسم تشییع جنازه شاعری بزرگ
*جنایات بدون مکافات، غزه پیش آدم سوزی ژاپن چیزی نیست
*خودنمایی های روز قدسی سرداران سپاه و آیینه خر تو خری رژیم
*سقوط و فساد سیاسی رهبری مجاهدین در آیینه تحریف اخبار سوریه
*یادداشتی در مورد علت حمله وزارت خارجه فرانسه به مجاهدین
*خنجر و خیانت و چند نکته برای یاد آوری در سخنرانی مهرتابان
* مسعود رجوی، حمایت از داعش در عراق، رقت انگیز، و در «آخر» خط
*یک رویداد فرهنگی – هنری برای لرزندان استخوانهای خمینی درگور
*شکست رژیم در جذب فرهنگی مردم و در جایگزین کردن اسلام به جای ایران
*پاسخ های کوبنده کیومرث پور احمد در مورد عربده کشیهایی که علیه لیلا حاتمی راه افتاد
*شرمندگی لیلا حاتمی از عربده مسلمانان شرور ، لیلا عذر خواهی نکرده
*تکذیب ادعایی در چرند بافی شلغمکارانه
*بی تدبیری دولت تدبیر و تدبیر ظریف یک پاسدار
*گزارشی تلویزیونی در مورد «ازدواج موقت» در ایران
*مستندی در مورد چگونگی کشتار کمونیستها در اندونزی
*خودت فکر کن کی و کجا روحت را به شیطان فروختی
*بحران روحی مسعود رجوی و برخورد مناسب با آن
*پیت سیگر ترانه خوان عدالت و آزادی و محبت، درگذشت
*ممنوعیت برگزاری جلسه کانون نویسندگان، ننگ و خفت برای آخوند روحانی
*بعد از نزدیک سی سال دهنکجی و قلدرمنشی دیدن، تودهنی زدن حق است
*چماق و چاقو و اوباش گری حل کننده مشکل منتطق ضعیف مریدان خمینی
*حاصل مکتب رجوی، فضولات انباشته بر ذهن و جاری برزبان مریدان
*نپذیرفتن اشتباه و عزم راسخ مسعود رجوی در به کشتن دادن مجاهدین تا آخرین نفر
*پاسخی به اوباش «ترانه خوان گروه هنری ارتش آزادیبخش و سیمای آزادی» مسعود و مریم رجوی
*تبریک به عمه «رئیس جمهور برگزیده مقاومت» و به عمه «رهبر مقاومت»
*... ترانه ای بر روی حکایتی از دفتر پنجم مثنوی – شهید راه
*اهانت محمد علی شیخی به مرضیه در جلسه یی با حضور مهدی ابریشمچی
*نکته یی برای یاد آوری –2
*سالگرد در گذشت مرضیه، و آنچه باید گفته می شد و نشد
*نکته یی برای یاد آوری
*واقعیت گریزی و خودمحور بینی رهبری، زمینه ساز کشتار مجاهدین در اشرف
*آیا زمان افسار زدن به سپاه پاسداران فرا رسیده است؟
*خدا در کنار جلّادان در اشرف و شادی و شعف از پاسداران از شقاوت
*شباهت ها با روش آمریکایی و اصولگرایان رژیم، در کار رهبری مجاهدین و ضرورت انتقاد از خود
*تغییر رویکرد به مفتریان بعد از بیانیه تفصیلی
*یادداشتی بر انتقاد اسماعیل وفا یغمایی
*تاریخسازی مسخره
*آیا فروغ جاویدان با تاکتیک دیگری می توانست پیروز شود؟
*کالبد شکافی یک فاجعه: بهای سنگینی که مجاهدین برای خواست رهبری می پردازند
*بحث تلخ دیگر، در مورد بیاینه تفصیلی شورا
*نقش رژیم و تعصب مذهبی – ناموسی، در جنایات فجیع علیه زنان
*سپاه خامنه ای را «آیت الله عظمی» کرد و جای «شاهنشاه آریامهر» نشاند
*تایید و بهره برداری بیانیه تفصیلی شورا، از مقاله توطئه گرانه مهدی سامع
*بیانیه تفصیلی «شورای ملی مقاومت» و تحریفات مربوط به اخراج خودسرانه من
*اگر آدم حرفی زد و بعد حاشا کرد چه معنی می دهد
*روحانی حلقه اتصال در بالا و با کلیدی برای گشودن دری در بن بست
*بیانیه تفصیلی شورا، و یاد آوری «علی الحساب» من
*دلیل نامربوط بودن ارتباط حمله موشکی به لیبرتی با استعفای روحانی وقصیم، در سخنان مریم رجوی
*نکاتی برای یاد آوری و توجه در پیام اخیر آقای رجوی و آن بمب ساعتی
*اولین نتیجه گیری ها از پایان یافتن نمایش انتخاباتی و پیام ها
*یک تقلب برای منحرف کردن افکار عمومی از یک اقدام بیشرمانه شورا
*موقعیت جدید کاندیداها و تغییر درصد احتمال پیروزی آنها
*آلت دست رهبری مجاهدین و شریک پرونده سازی های بیشرمانه برای ترورشخصیت توسط آنها نشوید
*نکات مهم در استعفا نامه دو عضو با سابقه شورا
*از کجا به اینجا رسیدیم
*ضرورت همبستگی و اعتراض در برابر قلدرمنشی و نسق گیری رهبری مجاهدین
*با رد صلاحیت رفسنجانی، به احتمال زیاد،چماقدار سابقه دار رئیس جمهور آینده است
*اعتراف ریشهری به مسخره بودن آخوندها در نظرمردم در ایرانِ قبل از انقلاب
*اعتراف قالیباف به چماقداری از زمان «دارو دسته شهید بهشتی»
*انتقادهایی از حضرت «سر»:ارزیابیهایی غلط،خشم و توّهم و حرفهای بی پشتوانه
*مجاهدین در تله، اشک تمساح ریختن آمریکائیها و جان کری
*تکبرّ بلاهت آور و بلاهت ویرانگر
*اضطرار احمد توکلی و قدرت اجتماعی اقشار ضد مقام رهبری
*افزایش دین گریزی و بی خاصیتی هزینه های کلان نماز خوان پروری
*ادعای بی ربط لابی کردن برای اسکار، دریافت تودهنی سنگین
* تکثیر روح و منش مادر طریق الاسلام
*ادعاهای نامربوط فرمانده سپاه در مورد جنگ ایران و عراق پاسداران
* روی دیگر سکه قلنبه گوئیهای ابلهانه پاسدار سلامی و هلهله ها و عربده های 9 دی
*مسئولیت فراموش شده در مصاحبه بنی صدر
*اشکهای عزاداری محرّم، حیات بخش انگلها
*ادعایی بی ربط در سالگرد مرگ «تام جی اندرسون»
*افتخارات گندیده در رژیم گندیده
*زهر فرار حزب اللهی به اسرائیل و حرام شدن شیرینی پهباد پرانی
*روزهای تلخ و سیاه رفسنجانی، مرد قدرتمند دسته اشرار
* بحثهایی«علمی» که اپوزیسیون توجهی به آنها و اثرات آن در جامعه نمی کند
*پایان اجلاس غیر متعهدها، حاشیه ها و مشکل بقای رژیم
*هدیه مدال المپیک به مادر برای حفظ آن از مصادره شدن
*اعتراف آخوند علی اکبر محتشمی به انزجار مردم از روحانیت
*اگر وزیر اطلاعات دروغ نگفته باشد، از این خوشتر نباشد
*عربده و ارعاب ناتوان از مهار جامعه پویای ایران
*آن خشم و خروش به خاطر دست دان عادی و این ماستمالی کردن «دستمالی» زیرآبی
*مقدس های تاریک اندیش و خود محوربینان، بیگانه با مردم
*احترام بی مورد به «مقام امنیتی» و بی تقاوتی به یک بی شرم
*دیپلماسی گوساله ها و مصادره پیشاپیش اسکار توسط وزارت ارشاد
* نمایش خشم و عصیان، با نشان دادن پستان عریان
*خشم و درماندگی مالکی، علت محاسبه تعویق ضرب الاجل بستن اشرف از نوامبر
* تعویق تاریخ تعطیل کردن کمپ اشرف،آغازی برای حل مسالمت آمیز مساله
*مشت محکم روزگار بر پوزه پاسدار توّاب ساز
* آمادگی به کشتن دادن میلیونها نفر ویژگی دین و مذهب پاسدار سلیمانی
*جنازه یی در راه سفارت آمریکا در امارات متحده عربی
*نقدی بر مقاله «میرحسین موسوی نخست وزیر آینده؟»
*تمجید از نیروی قدس سپاه، تحریف حقیقت و خدمت به رژیم
*کشف طرح تروریستی رژیم در آمریکا، « امداد غیبی» برای مجاهدین
*پناهجو شدن اشرفیها خبری خوب اما با کاستی ها و ابهامات
*بازی چرخ بشکندش بیضه در کلاه
*اختلاف در ارزیاببها و رشد افقی شجره طیبه
*شهیدان 19 فروردین اشرف دفن شدند، سوالها و حرفهایی که می ماند
*درگذشت مجاهدی سخت کوش و صمیمی و تصویری از آینده
*غوغا و دروغ و بیشرمی منفور
*با یک تیر چند نشان زدن خاتمی در تقدیر از آمنه بهرامی
*سخنان دبیرکل سازمان ملل روزنهً امیدی بر حل مساله اشرف
*در ضرورت توضیح واضحات
* چالشها و نمایشها در بستر شمارش معکوس برای تعیین تکلیف قطعی اشرف
* نگاهی به فیلم جدایی نادر از سیمین
*رژیم در سالگرد مرگ خمینی
*اعتراف ناخواسته دکتر قصیم در تلویزیون بی بی سی
*اعتراض من به قلدرمنشی بود
*شانتاژ، برچسب زدن، پرونده سازی، ارعاب و گرایش حذف منتقدان، یعنی همین
*کدام آرمان، کدام آرمان گرایی؟
*بیا بیا گفتن روش امام حسین نبود
*خواست انتقال از عراق باید در صدر خواستهای خانم رجوی قرار بگیرد
*رضا پهلوی، توّهم و توهین به شعور مردم
*آنچه برای آیت الله های مرتجع مهم است
*مفهوم ارزیابی ها و نتیجه گیری های فرماندهان سپاه در آینه عملکرد رژیم
*تشریفات محمد رضا شاهی و تشریفات ولایی و حزب اللهی و سبزاللهی
* عبور کشتی جنگی سید علی از کانال سوئز و تأملی در روش مسالمت آمیز مبارزه
*هاشمی غیرتت کو، فائزه عفتت کو، و پرونده سازیها
*راهپیمایی 25 بهمن، حاشیه ها، پیامدها
*جشنواره فجر مثل داروخانه یی شد که نفت می فروشد
*اپوزیسیون نباید از موسوی و کروبی دنباله روی کند
*بینش مهمل و حرفهای مهمل خمینیستها
*خامنه ای یک متهم به شرکت در ترور حریری رابه درجه سرلشکری ارتقاء داد
*شروری در صف اوپوزیسیون
*زین العابدین دیکتاتور تونس، ذلیل شد
*جنایات بی قتل واندوه انباشته در آنسوی خبرها
*جنگ روانی - جاسوسی اسرائیل و رژیم
*افشاگری و ابرازنفرت ایرانیان به رژیم، واکنش مناسب به فرصت طلبی وزارت اطلاعات
*سکوت در برابر ظلم بزرگ به جعفر پناهی، سرافکندگی برای اهالی سینما خواهد بود
*مسخرگی آخوندی، جنایات خدایی
*مسخره گی های عاشورایی و ستایش و ترویج خشونت در رژیم آخوندی
*رویارویی جنایتکارانه مذهبی سلفی- شیعه در ایران را باید محکوم کرد
*قدرت نمایی بلاهت بار احمدی نژاد، ضربه یی به نظام ولایی
*بساط ارتجاعی مرجعیت و آخوندیسم را باید در ایران جمع کرد
*جبّاریت رژیم علیه اهل سنت ، زمینه ساز ورود القاعده به ایران است
*لرزه های اضطراب، در نعره های اقتدار
* شاید مجید شریف پیش ما بود اگر اینترنت مثل امروز بود
*اجیر کردن عامل برای قتل فرزند، دستارود تعلیمات آخوندی و احکام شرعی
*آخوند مسخره از اخوان مسخره
*حکمت مستراحی و شخصیتهای مستراحی
*جنایت و رذالت از یک منشأ به بهانه های متفاوت
*مراسم عقد در سرقبر، تجلی مرده خوری آخوندهای مردم ستیز
*انفجار در پادگان سپاه، در آستانه سفر حاج محمود به لبنان
*ادعاهای متناقض، شاهدی بر پوچی ادعای پیروزمندانه بودن پایان جنگ
*اهانت به قرآن، غوغای بوزینگان و عربده فرومایگان در ایران
*صف آرایی در برابر رهبر: جبهه هواداران رئیس دفتر
*اتهام زنی و «گند زنی» بین جناح‌های متخاصم: کشتن خواهر پاسدار مشفق در جاده مشهد و...
*آغاز به کار «مشا نیوز» و اتهام «پوتینیسم» به حاج محمود
*جلوه یی از هویت و هنر مردم: گفتگوی عاشقانه به زبان آذری و به شعر
*شیطنت های خلاف اسلام با اجرای «نیمه رپ» به لهجه اصفهانی
*«مرض موت» لاعلاج رژیم خمینی ساخته به رغم سه دهه جنایت برای بقا
*سالروز بمباران اتمی هیروشیما، فراموش کردن قربانیان جزغاله شده توکیو و بیش از 60 شهر دیگر
*حنجره یی که خاموش شد، صدایی که ماندگار است
*تقابل مردمکشان خمینیست دو جناح، افشاگرخیانتها و جنایتها
*جند الله دوگام به پس یک گام به پیش
*تعارف کم کن و بر مبلغ افزا
*خفّت خمینی در حیات و خواری او بعد از مرگ و بی آیندگی رژیم
*رپ «کافران بی نام» در هجو نوحه‌های ام القرای اسلام
*سه هزار آقا زاده در حال تحصیل در بلاد کفر
*به چنین مجلس و بر کرّو فَرَش باید ...
*ناگهان دهها «پیکر مطهر» در نماز جمعه !
*داس اسلام همچنان زندگی آزادگان ایران را درو می کند
*بودجه های قرآنی ، گربه های ایرانی
*از این بمبهای اتمی در همه شهرهای ایران منفجر کنید
*مربوط و نامربوط در مصاحبه رضا پهلوی
*بلند آوازه کردن نام ایران، و نه جمهوری اسلامی
*برای جعفر پناهی و یک یاد آوری
*افتضاح در سناریوی دستگیری عبدالمالک ریگی و چند نکته
*موعظه های کنونی میرحسین موسوی و گذشته و آینده او
*سانسور گزارش‌ها تصویریِ «انقلاب اسلامی» نشانه ترس از مردم
*مردم جان برلب رسیده، رژیم جبّار خون ریز و مساله «خشونت»
* بخشوده و نا بخشودنی، به مناسبت در گذشت منتظری
*این سخن را درنیابد گوش خر
*ستاره یی در آسمان هنر ایران و موسیقی آذربایجانی بنام پریسا ارسلانی
*مروری بر تاریخچه تضاد دوجناح: ایدئولوژی متعفن و روشهای کثیف
*دیالوگ انتقادی با سربازان گمنام امام زمان
* آقای نصیبی در کوچه بن بست «علی چپ»
*یاد و خاطره یی از یک خدمتگزار فرهنگی و یک دوست که درگذشت
* یادداشی در مورد لبیک سایت وزارت اطلاعات رژیم، به در خواست «آ مهدی»
*من متهم می کنم، واکنشی به پیام اخیر آقای مسعود رجوی
*اعلان جنگ داخلی توسط خامنه ای،«توزرد»ی سبز و ضرورت آمادگی مردم
*ناگفته هایی از دو« 13 آبان»: چگونه صدای انقلاب به گوش شاه رسید و اشغال سفارت آمریکا
*چه کسی برای مردم فیلم خواهد ساخت اگر آقای نصیبی روزی مسئول سینمای کشور شود
*قضیه شکل اول و شکل دوم، و استحاله قهقرایی آدمها
*بیانیه بیست و هشتمین سالگرد تاسیس شورا، نکته یی و چند سوال
*فوتبال مردانه و فوتبال دوستان لجن
*به بهانه اظهارات یک خانم نماینده مجلس کویت
*اِنافَتَحنا»ی واقعیت گریزان متکبّر
*واكنش پنجم» و واكنش ملاباجي هاي حوزه علميه قم
*سینما و مردم، سینما و آقای نصیبی
*تحقیر ارتش توسط فرمانده کل سپاه و دیگران و واکنش فرماندهان ارتش
*سوالاتی از آقای منتظری و یک یاد آوری به میرحسین موسوی
*اعتراف ناخواسته آخوند ذوالنور بر منفور بودن رژیم
*بورشدن رهبر و سیلی سنگین مردم به سپاه پاسداران در تظاهرات «روز قدس»
*ایرباس در برابر دارائیهای بلوکه شده ایران پیشنهادی سنجیده و به نفع مردم ایران
*تعطیلی آیندگان اقدام شکرالله پا کنژاد و کنگره یی که برگزار نشد
*اراده و اعتراض مردم رهایی بخش خواهد بود، نه فرصت طلبی فرصت سوز اصلاح طلبان
*موضوعی در حاشیه انتخابات و کار مؤثر و مفید ی که آقای رجوی می تواند بکند
*سی سال پيش، « در اين بن بست…»
*رفسنجانی زیرآب ولایت خامنه ای را زد، اژه ای رفسنجانی را به آمریکاو اسرائیل بست و...
*فرار از مسئولیت آقای منتظری و از مرحله پرت بودن آقای کدیور
*تظاهرات پاسخی به روشها و اقدامات غیرقانونی مقامات قانونی
*سه پیام پایانی و جمعبندی رویداد انتخابات و مفهوم الله اکبر دیروز و امروز
*کار موثر و مفیدی که آقای منتظری می تواند بکند
*هشدار! توطئه ای علیه میرحسین موسوی در حال اجراست
*صحنه ای تکان دهنده از رفتن ندا از بین ما و ماندن ندا در فریادها و یادها
*اعلان جنگ خامنه ای و روز غلبه بر ترس
*ابطال انتخابات مشتی به پوزه ولی فقیه و یاسداران جنایتکار است، من از آن حمایت می کنم
*میرحسین موسوی، کروبی سید محمد خاتمی اصلاح طلبان بر سر دوراهی انتخابی تاریخی:
*مخدوش کردن ارزشها، جفا به امام راحل و تایید اقدام تروریستی علیه عربستان، در مناظره موسوی و احمدی نژاد
*میرحسین موسوی از موج خون تا موج سبر و شال سبز
*برای بهمن قبادی سینماگر مردم دوست
*«انقلاب اسلامی و کار نامه ردی روشنفکری»*
*ماهیت کارگزاران فرهنگی رژیم و انقلاب فرهنگی
*ویژگی جامعه ایران در نگرش و واکنش به سقط جنین
*مساله رادیو تلویزیون- تعادل قوا و واقعیتها(3)
*مسأله رادیو تلویزیون- تند روی شاید کرده باشیم اما بیراهه نرفتیم(2)
*خشم رفسنجاني و مرگ احمد خميني*
*مسأله رادیو و تلویزیون، انتقاد به جا و فراموشکاری اختیاری عبدالله نوری(1)
*عطاءالله مهاجرانی ، کشف کرامات خمینی و ستایش از تروریسم و چند یادآوری
*خنده برلسکونی و خشم آرژانتینها
*زیبایی شناسی یک ستایشگر خمینی و اهانت به ایرانیان
*سی سال پیش جوٌ سیاسی چنین بود و خمینی این بود
*سندی از مهندسی اسلامی بنای عظیم ۳۰ سال جنایت که جمهوری اسلامی نام دارد
*تبلیغات بی خدایان در اروپا، آمریکا و کانادا
*جنایت محکوم کردنی و جنایت با اجر دنیوی و اخروی
*یک تیر و دو نشان ارتجاعی خامنه ای و نکاتی برای یاد آوری
*تاثیر عامل فرهنگی بر موقعیت زنان
*خواب‌های پنبه‌دانه‌ای یا زمینه سازی برای جنایت علیه بشریت
*خوابگردی در فراموشخانه زمان
*آخوند وحید خراسانی سنی ستیز، نعل وارونه میزند
*رهنمودهای مهمل رهبر اسلام پناه، زوزه‌های وزیر ارشاد اسلامی
*وزیر ارشاد تهدید کرد هنرمندان خطا کار زیر پا گذاشته خواهند شد
*شورش یک زن جوان هنرمند علیه تبعیض و حجاب ، سیلی دیگری به رژیم ملاها
*حجاب و مراسم گشایش بازیهای المیپک
* این همه فاجعه را خمینی پی ریخت
*میراث خمینی و نگاه حوزوی- حیوانی به زن، منبع و منشأ تبعیض علیه زنان ایران
*صداقت و شهامت آقای دكتر ملكی
*توضيحي در مورد اعتصاب معلمان در سال ۱۳۴۰
*دنیای مراجع تقلید و دنیای شهروندان در هفته معلم
*تغییر حكم آیت الله، از سركوب كردن، به تظلّم
*منطق مردان خدا: سركوب كردن و نفس بريدن