اختلاف در ارزیاببها و رشد افقی شجره طیبه
ایرج شكری

در یادداشتی با امضای آقای  صدر الدین سیدی(1) که من نمی او را نمی شناسم، نویسنده بعد از نیش و کنایه در اول یادداشت که همچنان از آن منطق ورشکسته «جبهه متحد ارتجاع» که بعد از انقلاب ایدئولوژیک (2)  از سوی رهبری مجاهدین برای برخورد با منتقدان خود در اپوزیسیون به کار گرفته شد، آب می خورد، و با وارد کردن، رادیو فردا و آیت الله بی بی سی و... به بحث که ارتباطی به مسائل مطرح شده در نوشته قبلی و نوشته های دیگر من که در انتقاد از ارزیابیها و موضعگیریها و تصمیمات غلط مسعود و مریم رجوی نوشته ام نداشت، نکاتی را به عنوان «قسمت پر لیوان» که از نظر ایشان من به آن توجه نداشته ام ذکر کرده اند که من نمی دانم چگونه می شود مثلا  در محاصره دشمنان رنگارنگ بودن را دستاورد و قسمت پر لیوان دید. از سوی دیگر من هم در نوشته خود اشاره کرده بودم که مجاهدین در شرایط دشوار به مبارزه با رژیم ادامه داده اند، البته بدون بحث زیاد روی انحرافات و تصمیمات غلط رهبری مجاهدین . چون نمی خواهم در این یادداشت وارد بحثهایی بشوم که سبب طولانی شدن مطلب می شود، اول به این نکته اشاره کنم که، این که اعا کرده اند شعار مرگ بر ولایت فقیه شعار مجاهدین و سرنگونی طلبان بوده است  و نه جنبش سبز اولا در نوشته قبلی من بحث «جنبش سبز» نبود بلکه سوالی در آن بود برای فکر کردن در این مساله که چرا وقتی پیامی از سوی موسوی و کروبی در دعوت به راه پیمایی به بهانه حمایت از اعتراضات و قیام مرم مصر شد، به رعم فضای پلیسی از سوی مردم جواب داده شد ولی به دعوتهای جناب مسعود رجوی، نه در بهمن سال گذشته( و نه در سالهای قبل از جمله در ماجرای 18 تیر78) هیچ وقت جوابی داده نشده است.  نکته دیگر این که بگوییم این شعار را مجاهدین و سرنگونی طلبان بین مردم برده اند، این مساله را با خود همراه دارد که گویی قبلا مردم و جوانان همه معتقد به ولایت فقیه بوده اند. به یاد ایشان می آورم، که  تنی چند از مبلغان هنری عقیدتی این رژیم، پوچی و بی ارزشی آن مساله یی که به قول معروف برای این رژیم مساله ناموسی و تبلور کل ارزشهای مکتبی آن بود- یعنی «ایثارگریهای رزمندگان اسلام» و تقدس جبهه و شهادت-، در نظر مردم و گاه سرخوردگی خود آن رزمندگان و در عین حال سرخوردگی خود را، سالها پیش آن «جنبش سبز»، در فیلمهایی مثل «عروسی خوبان»(1367) ساخته محسن مخملباف اولین سینماگر حزب اللهی و اولین حزب اللهی تبلیغاتجی سرخورده از «مکتب امام خمینی» و فیلمهایی مثل «از کرخه تا راین»(1371) و «آژانس شیشه یی»(1377)، ساخته ابراهیم حتمی کیا، موضوع فیلم خود قرار داده بودند (3) ، حالا چطور می شود مدعی شد که در جامعه یی که مبلغان فرهنگی سرشناس مکتبی رژیم، از هدفها و ارزشهای مقدس مکتبی حاکمان سرخورده شده اند، از آن میلیونها جوان و بخش عظیمی از مردم ایران - که کلا درکشان از اسلام و خدا و پیغمبر آن چیزی نبود و نیست که آخوندها از آن احکام محارب و مفسد خواندن منتقدان و مخالفان و اعدام و داغ و درفش را بیرون کشیدند-، کسی نفرتش متوجه لایت فقیه نبوده و مجاهدین آن را به میان مردم برده اند؟ حتی در قبل از 30 خرداد 60 هم اگر چه خمینی قدرت بسیج صد ها هزار نفری از توده های نا آگاه و متعصب و نیز اراذل اوباشی از جنس شعبان بی مخ را داشت، در همان زمان هم میلیونها ایرانی از ولایت و امامت خمینی متنفر بودند و رژیم اسلامی به آنها تحمیل  شده بود. راهپیمایی نیم میلیون نفری در روز کارگر در 11 اردیبهشت در سال 58 زیر پرچم چپ و تجمع اعتراضی بزرگ مردم به دعوت جبهه دموکراتیک ملی، علیه تعطیل شدن روزنامه آیندگان در مرداد همان سال گواه این امر است. در ضمن نمی دانم اقای سیدی ماجرای درج نمایشنامه «کنکور وقت ظهور»(4)  در نشریه دانشجویی موج را به یاد دارند یا نه که نویسنده آن ابتدا مهدورالدم اعلام شد و بعد به زندان محکوم شد. آن نمایشنامه که دریک نشریه متعلق به انجمن های اسلامی دانشجویان درج شده بود؛ نشان دهنده بی ثمری و پوچی همه مغزشویی ها و تبلیغات آخوندی برای تزیق ارزشهای مکتبی رژیم به جوانان بود. اما این کاملا درست است و من هم قبول دارم که نقش نیروهای سرنگونی طلبی با سیاستهای تحریم انتخابات رژیم و بردن شعارهای «ساختار شکنانه» و مرگ بر رژیم ولایت فقیه در گسترش چنین شعارهایی در بین مرم نقش دارند. این ادعای جناب سیدی هم مثل آن ادعای دیگر است که اگر جایی در تظاهراتی سرود ای ایران خوانده شد، مجاهدین می گویند «سرودی ای ایران سرود رسمی شورای ملی مقاومت» خوانده شد! حال آن که این سرود سالها قبل از سقوط رژیم شاه وجود داشته و اگر شورا آن را به عنوان سرود انتخاب کرد برای آن بود که سرودی شناخته شده و محبوب مردم بود. این خود فربیها، چیزی نیست که بشود چاره ساز انزوای خود خواسته و خود تولید کرده رهبری مجاهدین به خاطر عملکرد خود محوربینانه و تنگ نظرانه اش را، بپوشاند.

حالا می خواهم این سوال را در ارتباط با نوشته قبلی خودم از نویسنده یادداشت بکنم و خوب است به این سوال جواب بدهند که آیا به نظر ایشان مساله دفن اجساد شهدای مساله یی حائز اهمیت برای اطلاع دادن به افکار عمومی بود یا نبود؟ گمان نمی کنم که جواب ایشان منفی باشد. اگر مهم بود که مردم بدانند اجساد آن شهیدان - به ویژه با توجه به این که در شرایط و امکانات اشرف، نگهداری آن دشوار بود- دفن شده است، چرا سه و ماه نیم در اطلاع این مساله به مردم تأخیر شد؟ به هرحال نیروهای عراقی که اشرف را تحت نظارت دارند حتما از آن مراسم خاکسپاری باخبر شده اند. این تاخیر با چه حساب کتابی صورت گرفته است؟  حال نمی دانم ایشان در کدام طرف بنده قرار دارد و اصولا خودشان در چه حالتی قرار دارند و به این مساله چگونه نگاه می کنند. چون علاوه بر شرق و غرب، رو به رو و پشت سرهم از جهت هایی است که نگاه آدم می تواند روی آنها متوقف شده باشد و مثلا  در رویای گذشته ها ،  کسی در رویایِ بازگشت به کاخ صاحبقرانیه و سعد آباد به سر ببرد و یکی در رویای سخنرانی امجدیه در سال 58! به بالا و مهر و ماه یا پایین روی زمین نگاه کردن هم نباید از قلم انداخت. در پایین روی زمین مردم هستند با مسائل شان که در روی زمین با اتحاد و سازمانیابی، آنها قادر به شکست دادن رژیم و تغییر وضع خواهند بود، نگاه به بالا، از آسمان و مهر و ماه، رسیدن معجزه و فرج را به مردم را وعده می دهد، حال و هوایی که البته خطر در چاله و چاه افتادن و زمین خوردن و دست و سر و پا شکستن «سر به هوا» ها را به همراه دارد. حتی در حالت خیلی غیر معمول ممکن است یکی بالانس بزند روی دست راه برود که در آن صورت کلا همه چیز وارونه دیده می شود. این حالت اگر چه غیرعادی است، اما غیر ممکن نیست بعضی ها بلدند روی دست راه بروند یا روی سر خود بایستند.

 آن چه که فرموده اند در نوشته من دیده نمی شود، ربطی به موضوع نداشت من به بررسی مشکلاتی که قبلا روی سر مجاهدین آوار شده یا موضعگیرهایی که بر علیه آنان شده نپرداخته بودم که به موضوعاتی که ایشان ردیف کرده اند بپردازم. اتفاقا اختلاف نظر من و انتقاد من در مساله ماندن در عراق به خاطر همین موضع به شدت آسیب پذیر مجاهدین است که ظاهرا جناب سیدی طبق روشی که در مطالب مشابه هم دیده ایم آن را نقطه قوت و دلیل اهمیت مجاهدین می داند. ایشان خوب است که به موضعگیریهای آقا و خانم رجوی در مورد اخطار های چند سال گذشته دولت عراق مبنی بر این که مجاهدین باید خاک عراق را ترک کنند نگاهی بیاندازند(که با رجز خوانی رهبری مجاهدین و خوابهای پنبه دانه ای خوانده شدن آن از سوی دستگاه تبلیغاتی مجاهدین، به آن واکنش نشان داده می شد) و نیز نگاهی به واکنش جناب رجوی به انتقادات به سیاست ماندن در اشرف بکنند(5) و  شرایط اضطراری امروز را هم ببینند، بعد به اندازه گرفتن قسمت پر و خالی لیوان بپردازند. ایشان که قسمت پر لیوان را می بینند خوب است یک تفسیر و توضیحی در مورد آن پیام جناب رجوی با تیتر«ارتش آزادیبخش پیروز شد» که هنوز هم در صفحه اول سایت رسمی مجاهدین قرار دارد(من هم با متن پیاده شده آن را در وبلاگم قرار داداه ام)، به خوانندگان پژواک ایران بدهند  و بما بگویند که به چه دلیل رویداد های لیبی که همراه با مداخله نیروهای ناتو علیه قذافی بود، به «لیوان» آقای رجوی سرازیر شده است!؟ یا اگر این پیام تبریک دست افشان و پا کوبان که مردم خاورمیانه را هم مخاطب خود قرار داده است، مفهوم دیگری دارد(مثلا مفهومی مثل «ما خواهان اقدامی نظیر این علیه رژیم هستیم و بی صبرانه  آماده ایم که فعالانه در این امر شرکت کنیم»)، آن را هم بدون ریاکاری به مردم توضیح بدهد.

اما در مورد توضیجی که در مورد شجره طیبه و مفهوم آن داده اند، باید عرض کنم که ایشان در این زمینه هم توجه نکرده اند که برداشت من از رشد و شاخه وبرگ دادن آن «شجره طیبه»، منطبق است به مفهومی که در گفته های جناب مسعود رجوی بود و من متن آن را هم در زیر آن نوشته خود آورده ام. جمله آقای رجوی این است شجره طیبه ای که اصل اون ثابت  و حالا در سراسر عالم شاخه و برگ گسترده است». این جمله به روشنی خلاف فرمایش جناب سیدی که گفته اند:«در ارتباط با مفهوم شجره طیّبه  باید به اطلاع آقای ایرج شکری برسانم که منظور استواری و پایداری عمودی یک تفّکر انقلابی است و نه رشد و گسترش افقی اسلام در جهان، آنظور که ایشان از "شجره طیبّه" درک و فهم کرده اند. شجره معنای عربی درخت است و درخت افقی رشد نمی کند. »،. می بینم که آقای سیدی گویا به متن سخنان آقای رجوی در زیر همان نوشته من اصلا نگاه نکرده است، چرا که شجره مورد نظر آقای رجوی در «سراسر عالم» شاخه و برگ گسترده است و می دانیم که این عالم مورد نظر دیگر مثل آن «شجره» استعاری و مجازی نیست و منطور دنیای جغرافیایی ماست، و «سراسر عالم»،عمودی نیست و با طول عرض مشخص می شود و با کیلومتر مربع اندازه گرفته می شود و آقای رجوی هم از «گسترده» شدن شاخه و برگ آن شجره در سراسر عالم یا پهنه گیتی حرف زده است که در مقیاس سطح گره زمین، منطورشان بوده است و  از سربرکشیدن و سر به آسمان ساییدن نگفته است که بگوییم منظورش همان بوده که آقای سیدی گفته است. البته منطور آقای رجوی با برداشت من گستردگی اسلام به طول کلی نبود که همان «اصل ثابت» در سخنان ایشان است، بلکه اسلام خودشان و شجره طیبه مجاهدین و تاثیرات مجاهدین بود به خاطر همین هم من «استدعا» کردم در چنان عوالمی فرو نرود و تحت تاثیر حرفهای کسانی مثل ژان زیگلر قرار نگیرد. در ضمن من از زبان عربی جز چیز اندکی از آنچه در درسهای دبیرستانی خوانده بودم نمی دانم اما می دانم که در عربی شجر به فتح شین و جیم به معنی درخت و اشجار جمع آن است و در فرهنگ لغت شجره به معنی واحد آن(یک درخت) آمده است این راهم خوب است یاد آوری کنم که اشاره من در نوشته قبلی به گفته های ژان زیگلر مربوط به سخنانی از ایشان در کنفرانسی در ژنو با حضور خانم مریم رجوی بود که آقای رجوی آن را مورد استناد قرار داده بود و تصویر و صدای آن در کلیپ مربوط به پیام «ارتش آزادیبخش پیروز شد» آقای رجوی گنجانده شده است.

منابع و توضیحات:

    1 - یادداشت اقای سیدی

http://www.pezhvakeiran.com/page1.php?id=35491 

2 -  در مطلب قبلی، باید یاد آوری می کردم که انقلاب ایدئولوژیک اساسا سناریویی بود که با انتخاب مریم به عنوان همردیف مسئول سازمان کلید خورد. بعد شروع رسمی ماجرای اصلی آن در اسفند 63 با انتشار اطلاعیه دفتر سیاسی  سازمان مجاهدین صورت گرفت.  کل این بازی که مسعود رجوی از مجاهدین بیعت کتبی «در رکاب و تحت فرمان بودن» می گرفت که در ضمن همراه بود با تایید تام و تمام آنچه تا آن زمان انجام شده بود، برای گریز از پذیرفتن شکست استراتژی و ارزیابی آن زمان آقای رجوی در سرنگون کردن کوتاه مدت رژیم، با مبارزه مسلحانه بود که مدت تعیین شده برای تحقق آن در زماننبدی استراتژیکی اقای رجوی که حد اکثر سه سال از زمان آغاز ( از خرداد 1360) بود، بپایان رسیده بود. ایشان هیچ کجا و هیچ وقت شکست آن استراتژی نپذیرفته، استراتژیی که خونهای بسیاری در اجرای آن از مجاهدین ریخته شد و رنج زندانها و شکنجه های بسیاری را تحمل کردند و البته این تنها مجاهدین نبودند که عواقب و عوارض آن استراتژی متحمل شدند، بلکه گروه هایی که به طور تحلیلی موافق مبارزه مسلجانه نبودند هم اعضا و هوادارانشان با تیغ جلادان رژیم و در شکنجه گاههای رژیم، کشته شدند. اکنون نیز بعد از 23 خالی بودن کارنامه ارتش ازدیبخش از اقدام نظامی و 7 سال  بعد از ماجرای سرنگون شدن رژیم صدام حسین توسط آمریکا، به رغم این که کل تشکیلات سازمان مجاهدین در لبه پرتگاهی قرار گرفته است که تصمیم وزارت خارجه آمریکا در مورد خارج کردن یا ابقا سازمان مجاهدین  در لیست تروریستی برای آینده آن نقش تعیین کننده دارد، نه تنها مسعود رجوی حاظر به پذیرفت شکست استراتژی خود- سرنگونی رژیم با ارتش آزادیبخش- نیست، بلکه هم چنان نوید پیروزی ارتش آزادیبخش در برانداختن رژیم، «در پرتو مهرتابان آزادی و مقاومت»، رئیس جمهور قطعی آینده ایران را می دهد.

3  فیلم آژانس شیشه یی که در سال 77 ساخته شده است. رژیم مدتی هم اجازه اکران عمومی به آن نداد، هنوز هم برای علاقمندان شناختن تحولات جامعه ایران که آن فیلم را ندیده اند، فیلمی دیدنی و با نکاتی قابل تعمق در مساله شکست آرمانی و سرخوردگی بخشی پیروان خمینی هم در پایین هم در بین «الیت» های آن و نیز بی تفاوتی مردم به آنچه برای رژیم آخوندی بالاترین ارزشها بود.

4- کنکور وقت ظهور به همراه یادداشتی:

http://iradj-shokri.blogspot.com/2009/10/1378.html 

 

5- پیام لبریز خشم و توهین آقای مسعود رجوی در 10 دی 1387  نسبت به منتقدان ماندن در عراق و تاکید ایشان بر ماندن در عراق با آگاهی از خطراتی که در عراق متوجه مجاهدین است. عامل و علت غریو پیروز برآوردن و ضمن آن حمله شدید به منتقدان هم این بود که رایان کراکر سفیر وقت آمریکا در عراق بعد از بیش از سه ماه تحصن و تجمع هوادران و اعضای خانواده های مجاهدین در شهرهایی مثل نیویورک و اشنگتن که بخشی از آن در سرمای شدید گذشته بود، سفیر آمریکا تنها یاد آور شده بود که مجاهدین مستقر در اشرف به زور اخراج یا به ایران بازگردانده نخواهند شد . در حالی که خواست رهبر مجاهدین با قیماند اشرف تحت حفاظت آمریکا بود.

متن پیام جناب رجوی در 10 دی 87

 «با درود و سلام و با تبريك پيروزي،شما و مريم در اشرف پيروز شديد. گفته بوديم اگر اشرف بايستد، جهان به ايستادگي در برابر ديكتاتوري دين فروش برمي خيزد.

اينك اشرف پرشكوه با ياران نستوه در كارزاري به غايت فشرده و سخت و سنگين سرفراز مي شوند. نام ايران و ايراني و نام شهر شرف و پايداري را درهمه جا به اوج مي برند. از ژنو تا نيويورك و واشنگتن، از كانادا تا استراليا و ايتاليا، از انگلستان تا فرانسه و آلمان، از سوئد تا نروژ و فنلاند، از بلژيك تا دانمارك و هلند، از يمن تا مصر و لبنان، از اردن تا فلسطين و عراق....اين فرياد رساي هر ايراني و شوراي ملي مقاومت ايران، براي آزادي است كه در همه جا طنين مي اندازد، ميگسترد و ريشه مي دواند.از دانشگاهها و كارخانه ها تا سلسله جبال البرز. بيچاره آخوندهاي افسار گسيخته كه پاسخي جز دشنه و دسيسه و دار نمييابندبگير، ببند، بكش، گور خود كني به دست خود...از فرداي خيزش شيعيان در عراق عليه حاكمان مرتجع در ايران، رژيم پليد آخوندي چنگالها و دندانها تيز كرد. به گفته خودش، كمر به قصاص و قتل عام اشرفيان بست. سفلگان و دريوزگان بارگاه ولايت كه در برابر غداران و جباران جز تسليم نياموخته اند، زانو زدند. با زبانهاي گنديده و مسموم و با سوداهاي شوم براي اشرفيان، به مجاهدان آزادي تاختند. به جاي جلاد، «بي دنده و ترمز» قرباني را هدف قراردادند و به جاي ظالم، سنگ را به مظلوم زدند. بگذار در ساحل امن، در هاون رژيم آب بكوبند تا در هزار توي خفت و ذلت و در عقده هاي فرومايگي و حقارت، بپوسند. هيهات كه 6سال پيش، در محرّم حسيني،گفته بوديم كه «وقتي ديو تنوره ميكشد، وقتي كه دژخيم سر از پا نميشناسد، رمز ماندگاري و اعتلا، كلمه فداست.... مجاهدين از بنيانگذارانشان تا اعضا و هوادرانشان در تمام ايران و در سراسر جهان اين درس را به خوبي آموخته اند كه تاريخ خلق و ميهن خود را چگونه بنويسند. هيچ كس بيش از ما به خطراتي كه از هر سو ما را در بر گرفته احاطه و اشراف ندارد. اما عزم جزم كرده ايم تا اگر زمانه صد بار از اين هم خطيرتر و پر فتنه تر باشد، با تأسي به پيشواي آرماني مان، درسهاي جديدي از مقاومت و ايستادگي عرضه كنيم». خوشا اشرفيان صديق و پاكباز و سرداران و سالاراني كه غزل خوانان، دست افشان و پاكوبان، درس بزرگ مقاومت و ايستادگي عرضه كردند. يا ليتني كنت معكم...و خوشا ياران و هم چنين پشتيبانانِ بدون مرز عدالت و حرّيت بشري كه در كارزاري شگفت و ستايش انگيز، با « فانوس» رنج و خون مردم ايران و فرزندان رشيد آنان در چهارگوشه جهان بر سر ميدانها و خيابانها «جاركشيدند» و غيرممكن را ممكن ساختند.

در ميان پردة خون، عشق را گلزارها

عاشقان را با جمال عشق، بي چون، كارها

عقل گويد: شش جهت حّد است و بيرون راه نيست

عشق گويد : راه هست و رفته ام من بارها

مسعود رجوي».

------------------

21 شهریور 1390- 12 سپتامبر 2011

http://iradj-shokri.blogspot.com

 

منبع:پژواک ایران

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

facebook Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

   نسخه‌ی چاپی  

ایرج شكری

فهرست مطالب ایرج شكری در سایت پژواک ایران 

*سرازیر شدن خشم سپاه و رهبر به سوی روحانی، آینده نا روشن او و سایه جنگ
*حقه بازی آخوند موسوی خوئینیها و وصل کردن خامنه ای به «عالم غیب»‏
*انتخاباتی با بازندگان بزرگ و تصاویر ماندگار یک دیدار و سالهای سربی برای روحانی
*دیدار پُر برکت امیر تتلو با رئیسی
*طلبکاری در دو پیام پاسدار باقری «رئیس ستاد کل نیروهای مسلح»، و تودهنی به آن در رویدادها
*استفاده از سینما توسط فرومایگان برای توجیه جنایات رژیم در دهه ۶۰
*‏«گلاب زدن» گردانندگان رژیم به یاد و نام خمینی
*تعیین تکلیف برای همه مسئولان نظام از سوی پاسدار جعفری فرمانده کل سپاه، رزمایش کودتا
*وقتی مردی به زنش، بگوید «دوستت دارم» چه اشکالی دارد؟
*اسکار فرهادی، جلوه یی از مفهوم «ایرانیان» برای جهانیان و تلاش مذبوحانه محافل و ‏مقامات رژیم برای مصادره «اسلامی» آن
*اولین مصاجبه خمینی با خیرنگاران ایرانی در پاریس آیینه تکبّر و استبداد و افکار ارتجاعی او
* پاسخ فرمانده نیروی دریایی در مورد جابجایی ناگهانی جانشین خود و ابهامی که باقی می ماند
*هاشمی رفسنجانی، له شده زیر توهین و تحقیر، اندوهگین و اشگ ریز، دق مرگ شد
*مقاله یی که سبب رهبر شدن خمینی شد
*خواندن ترانه «جان جهان» شجریان توسط دانش آموزان دبستان دخترانه یی در مشهد
*شهروندان قبرخواب، انتقاد کارگردان سینما، اشک تمساح روضه خوان زرنگ
*رژیم در حال غرق شدن در گند خودش، پاسدار صفوی غرق در هپروت تشکیل دولت جهانی اسلام ‏به مرکزیت رژیم
*شاه مرغوب،بهترین دیکتاتور و عطر و گلابش و مفهوم تجمع پاسارگاد ‏
*زوزه های آیت الله علم الهدی علیه زنان ۳۰ سال بعد از عربده رفسنجانی
*پرت و پلاها و روده درازیهای قاسم سلیمانی و دیگران در سالگرد جنگ و گذشتن از کنار مصائب مردم
*مساله حجاب در قرآن و علت پیدایش آن و حجاب اجباری مجاهدین برای آتنا فرقدانی
*بابت «اطلاع رسانی»، از وزارت دفاع روسیه «کمال تشکر را داریم»‏
*28 مرداد و بعد از آن و آینده ای که در راه است
*واکنش ارتش به اهانت حسن عباسی، اهانت اوباش انصارحزب الله به هنرمندان، «فضل» جوادی عاملی و حکایتی از عبید زاکانی
*عباس کیارستمی سینماگری که با رژیم «غیرخودی» و با مردم «خودی» بود و جهانی شد
*دست باز نیروی انتظامی رژیم در رفتار خشونت آمیز و شلیک و کشتن
*شگفتی آفرینی پاسدار سلیمانی با صدور بیانیه تهدید آمیز علیه بحرین، جلوه دیگری از خر تو خربودن اوضاع رژیم
*بلاهت آریامهری خامنه ای در تشدید سرکوب و اختناق برای حفظ رژیم
*برکناری پدر ترانه علیدوستی از سرمربیگری فوتبال نوجوانان
*حاشیه های ایرانی شصت و نهمین فستیوال کن
*بازهم اعترافی در مورد گریز مردم از دین و مسجد دولتی
* سالگرد فاجعه ۱۹ فروردین ۹۰ و شیپورچی های رهبری مجاهدین
*سپاه پاسداران آفریننده مصیبت وعامل جنایت علیه مردم است و نه سپر بلای آنها
*تعظیم «اسلام» در برابر شکوه ایران و ضربه و تلخی های انتخابات برای ولایتمداران
*شرکت در انتخابات، تایید رژیم ولایت فقیه و دادن اعتبار به آن برای سرکوبگری است
*آثار اداره «خرتوخری» امور در نیروی زمینی ارتش و افشا شدن یک دروغ دیگر پاسدار فدوی
*صراحت و جرأت یا ترس و خیانت رئیس جمهور حقوقدان
*نفرت مردم نسبت به نظام ولایت فقیه، در رنجهای علیرضا افتخاری
*یک آفرین به پاسدار فدوی برای «بزرگواری انسان دوستانه» نسبت به آمریکا و یک «صدا تو ببر » بیشرم، بخاطر ادعای رئوف بودن
*رویداد بازداشت تفگنداران، دو قایق نیروی دریایی آمریکا وخالی بندی، پنهانکاری و خودبزرگ بینی های ابلهانه فرماندهان سپاه
*سخنان خمینی در مورد واجب بودن تهمت زدن به علما و فقهایی که «لطمه می زنند به اسلام» و دادن حکم برداشتن عمامه آنان به جوانان
*استریپ تیز فرمانده قرارگاه پدافند هویی خاتم الانبیاء
* تنش شدید در روابط رژیم با عربستان سعودی در پی اعدام شیخ باقرالنمر
*پرت و پلاها های پر حرارت عقیدتی فرمانده متحجر سپاه
* اظهارات بی اجازه محسن رضایی و دریافت تو دهنی از ولایتی
*کاری درست در برابر رژیم ضد ایرانی و آخوندیسم و ماتم پرستی، اما با شعاری نا مناسب
*پیشنهاد فیکسیونی به رئیس جمهور آمریکا، برای آرام کردن تند روها
*چرندیاتی از «فرهنگ عاشورایی» و تراکم حیرت انگیز نادانی در راویان
*پاسدار جعفری و ادعاهای بی ربط اش و تلاش برای محو آثار خالی بندی و غلط زیادی
*عجله رژیم در اعلام مرگ سفیر سابق، انتقاد برادر سفیرسابق، حساسیتها به مساله ربوده شدن او
*حادثه ناگوار حج، فرصت طلبی رژیم برای معجزه سازی توسط «شهید» و نکته ها
*حرفهای خامنه ای در جمع فرماندهان سپاه، «نقشه راه» برای همه
*سوالی که مسلمانان باید از خود بکنند: آیا چنین خدایی را می شود دوست داشت؟
*بازی تازه خامنه ای و خوابی که سپاه پاسداران برای فردای مردم دیده: ایست بازرسی
*شخصیت حقوقی پایدار دولتها و پیگیری حقوقی جنایت 10 شهریور 92
*تایید برجام توسط خامنه ای، برد و پیروزی برای دولتیان، عزا برای نعّاران حفظ خط قرمز رهبر
*عبور از گذرگاه خونین اجتناب ناپذیر است، چون فرماندهان جنایتکار سپاه قدرت مطلق می خواهند
*کباده کشی ظریف، نسیه خوری روحانی، ماتم شریعتمداری، روزگار تلخ و سیاه ولی فقیه سیدعلی
*جنازه های با طراوت و نشاط و بادوام
*همدستی رئیس مجلس با دولت برای کنار گذاشتن مجلس از بحث بر سر توافق تسلیم در مساله اتمی
*ستایشگر سپاه قدس، حالا با ستایش از خامنه ای ، تلاش می کند آبروی رفته را به او باز گرداند.
*وضع مبهم پاسدارای که دستور برداشتن مجسمه آریوبرزن را داده بود
*ریخت و پاشهای اسلام گسترانه رژیم و تودهنی مردم به رژیم با شکستن هنجارهای تحمیلی
*چگونگی برقراری دوباره تحریم ها، به شرحی که سوزان رایس داده است.
*قلّاده بر گردن رژیم درنده خو، بر مردم ایران مبارک باد
*کاسبی و بهره برداری خامنه ای از جنازه گردانی
*مکتب فاجعه آفرین خود محوربینی لبریز از بلاهت فرماندهان سپاه و دست اندر کاران رژیم و ضربه ای که در راه است
*تصادفی طاغوتی، در رژیم لاهوتی
*ایسنا آیت الله صافی را بالا برد، اما خامنه ای در سفر به قم به او اعتنا نکرد
*آیا آمریکا همان بازی را با رژیم می خواهد بکند که با مجاهدین کرد؟
*پوزه بند رهبر برای منتقدان و پذیرش افسار خوردن نظام
* آنجا که اسلام و مسلمانی سعدی، انسانیت او را می بلعد
*درنده خویی مذهبی در افغانستان و اقدام چشمگیر زنان علیه آن
*اندوه ناشی از فقر و فشار اقتصادی کم نیست، عزاداری در نوروز را هم تحمیل می کنند.
*پاسداران زیاده طلب و بی اعتنایی به رهبر و سلسله مراتب
*مطهری مورد یورش قرار گرفت، اما گند به سر روی نیروی انتظامی منفعل، زده شد
*ضربه خرس طلایی به خرناس کشهای نظام ولایی و حرفهایی از جعفر پناهی
*از سکه افتادن سرداران اسلام و ارزش شهادت در رژیم خر تو خری
*روح روح الله خمینی در کشتار پاریس ظاهر شد
*تلاش فرمانده سپاه برای «جاخالی دادن» در برابر کنایه روحانی
*عکس طناز طباطبایی به اشتباه به جای عکس ریحانه حباری در لحظات قبل از اعدام معرفی می شود
*ایراندختی که از یاد نخواهد رفت
*اولین عملیات جنگی گرانترین هواپیمای جت جنگی علیه اسلامگرایان
*بیانیه سالگرد تاسیس شورا و نکاتی مربوط به رجزخوانی های مسعود رجوی و پیامدهای آن
*فاجعه بار بودن آموزش موسیقی در مهد کودکها از نظر مدیر حوزه های علمیه
*ادعای پوچ وزارت اطلاعات در مورد رهایی قهرمان شمشیربازی
*فرصت طلبی رژیم منحوس برای مصادره مراسم تشییع جنازه شاعری بزرگ
*جنایات بدون مکافات، غزه پیش آدم سوزی ژاپن چیزی نیست
*خودنمایی های روز قدسی سرداران سپاه و آیینه خر تو خری رژیم
*سقوط و فساد سیاسی رهبری مجاهدین در آیینه تحریف اخبار سوریه
*یادداشتی در مورد علت حمله وزارت خارجه فرانسه به مجاهدین
*خنجر و خیانت و چند نکته برای یاد آوری در سخنرانی مهرتابان
* مسعود رجوی، حمایت از داعش در عراق، رقت انگیز، و در «آخر» خط
*یک رویداد فرهنگی – هنری برای لرزندان استخوانهای خمینی درگور
*شکست رژیم در جذب فرهنگی مردم و در جایگزین کردن اسلام به جای ایران
*پاسخ های کوبنده کیومرث پور احمد در مورد عربده کشیهایی که علیه لیلا حاتمی راه افتاد
*شرمندگی لیلا حاتمی از عربده مسلمانان شرور ، لیلا عذر خواهی نکرده
*تکذیب ادعایی در چرند بافی شلغمکارانه
*بی تدبیری دولت تدبیر و تدبیر ظریف یک پاسدار
*گزارشی تلویزیونی در مورد «ازدواج موقت» در ایران
*مستندی در مورد چگونگی کشتار کمونیستها در اندونزی
*خودت فکر کن کی و کجا روحت را به شیطان فروختی
*بحران روحی مسعود رجوی و برخورد مناسب با آن
*پیت سیگر ترانه خوان عدالت و آزادی و محبت، درگذشت
*ممنوعیت برگزاری جلسه کانون نویسندگان، ننگ و خفت برای آخوند روحانی
*بعد از نزدیک سی سال دهنکجی و قلدرمنشی دیدن، تودهنی زدن حق است
*چماق و چاقو و اوباش گری حل کننده مشکل منتطق ضعیف مریدان خمینی
*حاصل مکتب رجوی، فضولات انباشته بر ذهن و جاری برزبان مریدان
*نپذیرفتن اشتباه و عزم راسخ مسعود رجوی در به کشتن دادن مجاهدین تا آخرین نفر
*پاسخی به اوباش «ترانه خوان گروه هنری ارتش آزادیبخش و سیمای آزادی» مسعود و مریم رجوی
*تبریک به عمه «رئیس جمهور برگزیده مقاومت» و به عمه «رهبر مقاومت»
*... ترانه ای بر روی حکایتی از دفتر پنجم مثنوی – شهید راه
*اهانت محمد علی شیخی به مرضیه در جلسه یی با حضور مهدی ابریشمچی
*نکته یی برای یاد آوری –2
*سالگرد در گذشت مرضیه، و آنچه باید گفته می شد و نشد
*نکته یی برای یاد آوری
*واقعیت گریزی و خودمحور بینی رهبری، زمینه ساز کشتار مجاهدین در اشرف
*آیا زمان افسار زدن به سپاه پاسداران فرا رسیده است؟
*خدا در کنار جلّادان در اشرف و شادی و شعف از پاسداران از شقاوت
*شباهت ها با روش آمریکایی و اصولگرایان رژیم، در کار رهبری مجاهدین و ضرورت انتقاد از خود
*تغییر رویکرد به مفتریان بعد از بیانیه تفصیلی
*یادداشتی بر انتقاد اسماعیل وفا یغمایی
*تاریخسازی مسخره
*آیا فروغ جاویدان با تاکتیک دیگری می توانست پیروز شود؟
*کالبد شکافی یک فاجعه: بهای سنگینی که مجاهدین برای خواست رهبری می پردازند
*بحث تلخ دیگر، در مورد بیاینه تفصیلی شورا
*نقش رژیم و تعصب مذهبی – ناموسی، در جنایات فجیع علیه زنان
*سپاه خامنه ای را «آیت الله عظمی» کرد و جای «شاهنشاه آریامهر» نشاند
*تایید و بهره برداری بیانیه تفصیلی شورا، از مقاله توطئه گرانه مهدی سامع
*بیانیه تفصیلی «شورای ملی مقاومت» و تحریفات مربوط به اخراج خودسرانه من
*اگر آدم حرفی زد و بعد حاشا کرد چه معنی می دهد
*روحانی حلقه اتصال در بالا و با کلیدی برای گشودن دری در بن بست
*بیانیه تفصیلی شورا، و یاد آوری «علی الحساب» من
*دلیل نامربوط بودن ارتباط حمله موشکی به لیبرتی با استعفای روحانی وقصیم، در سخنان مریم رجوی
*نکاتی برای یاد آوری و توجه در پیام اخیر آقای رجوی و آن بمب ساعتی
*اولین نتیجه گیری ها از پایان یافتن نمایش انتخاباتی و پیام ها
*یک تقلب برای منحرف کردن افکار عمومی از یک اقدام بیشرمانه شورا
*موقعیت جدید کاندیداها و تغییر درصد احتمال پیروزی آنها
*آلت دست رهبری مجاهدین و شریک پرونده سازی های بیشرمانه برای ترورشخصیت توسط آنها نشوید
*نکات مهم در استعفا نامه دو عضو با سابقه شورا
*از کجا به اینجا رسیدیم
*ضرورت همبستگی و اعتراض در برابر قلدرمنشی و نسق گیری رهبری مجاهدین
*با رد صلاحیت رفسنجانی، به احتمال زیاد،چماقدار سابقه دار رئیس جمهور آینده است
*اعتراف ریشهری به مسخره بودن آخوندها در نظرمردم در ایرانِ قبل از انقلاب
*اعتراف قالیباف به چماقداری از زمان «دارو دسته شهید بهشتی»
*انتقادهایی از حضرت «سر»:ارزیابیهایی غلط،خشم و توّهم و حرفهای بی پشتوانه
*مجاهدین در تله، اشک تمساح ریختن آمریکائیها و جان کری
*تکبرّ بلاهت آور و بلاهت ویرانگر
*اضطرار احمد توکلی و قدرت اجتماعی اقشار ضد مقام رهبری
*افزایش دین گریزی و بی خاصیتی هزینه های کلان نماز خوان پروری
*ادعای بی ربط لابی کردن برای اسکار، دریافت تودهنی سنگین
* تکثیر روح و منش مادر طریق الاسلام
*ادعاهای نامربوط فرمانده سپاه در مورد جنگ ایران و عراق پاسداران
* روی دیگر سکه قلنبه گوئیهای ابلهانه پاسدار سلامی و هلهله ها و عربده های 9 دی
*مسئولیت فراموش شده در مصاحبه بنی صدر
*اشکهای عزاداری محرّم، حیات بخش انگلها
*ادعایی بی ربط در سالگرد مرگ «تام جی اندرسون»
*افتخارات گندیده در رژیم گندیده
*زهر فرار حزب اللهی به اسرائیل و حرام شدن شیرینی پهباد پرانی
*روزهای تلخ و سیاه رفسنجانی، مرد قدرتمند دسته اشرار
* بحثهایی«علمی» که اپوزیسیون توجهی به آنها و اثرات آن در جامعه نمی کند
*پایان اجلاس غیر متعهدها، حاشیه ها و مشکل بقای رژیم
*هدیه مدال المپیک به مادر برای حفظ آن از مصادره شدن
*اعتراف آخوند علی اکبر محتشمی به انزجار مردم از روحانیت
*اگر وزیر اطلاعات دروغ نگفته باشد، از این خوشتر نباشد
*عربده و ارعاب ناتوان از مهار جامعه پویای ایران
*آن خشم و خروش به خاطر دست دان عادی و این ماستمالی کردن «دستمالی» زیرآبی
*مقدس های تاریک اندیش و خود محوربینان، بیگانه با مردم
*احترام بی مورد به «مقام امنیتی» و بی تقاوتی به یک بی شرم
*دیپلماسی گوساله ها و مصادره پیشاپیش اسکار توسط وزارت ارشاد
* نمایش خشم و عصیان، با نشان دادن پستان عریان
*خشم و درماندگی مالکی، علت محاسبه تعویق ضرب الاجل بستن اشرف از نوامبر
* تعویق تاریخ تعطیل کردن کمپ اشرف،آغازی برای حل مسالمت آمیز مساله
*مشت محکم روزگار بر پوزه پاسدار توّاب ساز
* آمادگی به کشتن دادن میلیونها نفر ویژگی دین و مذهب پاسدار سلیمانی
*جنازه یی در راه سفارت آمریکا در امارات متحده عربی
*نقدی بر مقاله «میرحسین موسوی نخست وزیر آینده؟»
*تمجید از نیروی قدس سپاه، تحریف حقیقت و خدمت به رژیم
*کشف طرح تروریستی رژیم در آمریکا، « امداد غیبی» برای مجاهدین
*پناهجو شدن اشرفیها خبری خوب اما با کاستی ها و ابهامات
*بازی چرخ بشکندش بیضه در کلاه
*اختلاف در ارزیاببها و رشد افقی شجره طیبه
*شهیدان 19 فروردین اشرف دفن شدند، سوالها و حرفهایی که می ماند
*درگذشت مجاهدی سخت کوش و صمیمی و تصویری از آینده
*غوغا و دروغ و بیشرمی منفور
*با یک تیر چند نشان زدن خاتمی در تقدیر از آمنه بهرامی
*سخنان دبیرکل سازمان ملل روزنهً امیدی بر حل مساله اشرف
*در ضرورت توضیح واضحات
* چالشها و نمایشها در بستر شمارش معکوس برای تعیین تکلیف قطعی اشرف
* نگاهی به فیلم جدایی نادر از سیمین
*رژیم در سالگرد مرگ خمینی
*اعتراف ناخواسته دکتر قصیم در تلویزیون بی بی سی
*اعتراض من به قلدرمنشی بود
*شانتاژ، برچسب زدن، پرونده سازی، ارعاب و گرایش حذف منتقدان، یعنی همین
*کدام آرمان، کدام آرمان گرایی؟
*بیا بیا گفتن روش امام حسین نبود
*خواست انتقال از عراق باید در صدر خواستهای خانم رجوی قرار بگیرد
*رضا پهلوی، توّهم و توهین به شعور مردم
*آنچه برای آیت الله های مرتجع مهم است
*مفهوم ارزیابی ها و نتیجه گیری های فرماندهان سپاه در آینه عملکرد رژیم
*تشریفات محمد رضا شاهی و تشریفات ولایی و حزب اللهی و سبزاللهی
* عبور کشتی جنگی سید علی از کانال سوئز و تأملی در روش مسالمت آمیز مبارزه
*هاشمی غیرتت کو، فائزه عفتت کو، و پرونده سازیها
*راهپیمایی 25 بهمن، حاشیه ها، پیامدها
*جشنواره فجر مثل داروخانه یی شد که نفت می فروشد
*اپوزیسیون نباید از موسوی و کروبی دنباله روی کند
*بینش مهمل و حرفهای مهمل خمینیستها
*خامنه ای یک متهم به شرکت در ترور حریری رابه درجه سرلشکری ارتقاء داد
*شروری در صف اوپوزیسیون
*زین العابدین دیکتاتور تونس، ذلیل شد
*جنایات بی قتل واندوه انباشته در آنسوی خبرها
*جنگ روانی - جاسوسی اسرائیل و رژیم
*افشاگری و ابرازنفرت ایرانیان به رژیم، واکنش مناسب به فرصت طلبی وزارت اطلاعات
*سکوت در برابر ظلم بزرگ به جعفر پناهی، سرافکندگی برای اهالی سینما خواهد بود
*مسخرگی آخوندی، جنایات خدایی
*مسخره گی های عاشورایی و ستایش و ترویج خشونت در رژیم آخوندی
*رویارویی جنایتکارانه مذهبی سلفی- شیعه در ایران را باید محکوم کرد
*قدرت نمایی بلاهت بار احمدی نژاد، ضربه یی به نظام ولایی
*بساط ارتجاعی مرجعیت و آخوندیسم را باید در ایران جمع کرد
*جبّاریت رژیم علیه اهل سنت ، زمینه ساز ورود القاعده به ایران است
*لرزه های اضطراب، در نعره های اقتدار
* شاید مجید شریف پیش ما بود اگر اینترنت مثل امروز بود
*اجیر کردن عامل برای قتل فرزند، دستارود تعلیمات آخوندی و احکام شرعی
*آخوند مسخره از اخوان مسخره
*حکمت مستراحی و شخصیتهای مستراحی
*جنایت و رذالت از یک منشأ به بهانه های متفاوت
*مراسم عقد در سرقبر، تجلی مرده خوری آخوندهای مردم ستیز
*انفجار در پادگان سپاه، در آستانه سفر حاج محمود به لبنان
*ادعاهای متناقض، شاهدی بر پوچی ادعای پیروزمندانه بودن پایان جنگ
*اهانت به قرآن، غوغای بوزینگان و عربده فرومایگان در ایران
*صف آرایی در برابر رهبر: جبهه هواداران رئیس دفتر
*اتهام زنی و «گند زنی» بین جناح‌های متخاصم: کشتن خواهر پاسدار مشفق در جاده مشهد و...
*آغاز به کار «مشا نیوز» و اتهام «پوتینیسم» به حاج محمود
*جلوه یی از هویت و هنر مردم: گفتگوی عاشقانه به زبان آذری و به شعر
*شیطنت های خلاف اسلام با اجرای «نیمه رپ» به لهجه اصفهانی
*«مرض موت» لاعلاج رژیم خمینی ساخته به رغم سه دهه جنایت برای بقا
*سالروز بمباران اتمی هیروشیما، فراموش کردن قربانیان جزغاله شده توکیو و بیش از 60 شهر دیگر
*حنجره یی که خاموش شد، صدایی که ماندگار است
*تقابل مردمکشان خمینیست دو جناح، افشاگرخیانتها و جنایتها
*جند الله دوگام به پس یک گام به پیش
*تعارف کم کن و بر مبلغ افزا
*خفّت خمینی در حیات و خواری او بعد از مرگ و بی آیندگی رژیم
*رپ «کافران بی نام» در هجو نوحه‌های ام القرای اسلام
*سه هزار آقا زاده در حال تحصیل در بلاد کفر
*به چنین مجلس و بر کرّو فَرَش باید ...
*ناگهان دهها «پیکر مطهر» در نماز جمعه !
*داس اسلام همچنان زندگی آزادگان ایران را درو می کند
*بودجه های قرآنی ، گربه های ایرانی
*از این بمبهای اتمی در همه شهرهای ایران منفجر کنید
*مربوط و نامربوط در مصاحبه رضا پهلوی
*بلند آوازه کردن نام ایران، و نه جمهوری اسلامی
*برای جعفر پناهی و یک یاد آوری
*افتضاح در سناریوی دستگیری عبدالمالک ریگی و چند نکته
*موعظه های کنونی میرحسین موسوی و گذشته و آینده او
*سانسور گزارش‌ها تصویریِ «انقلاب اسلامی» نشانه ترس از مردم
*مردم جان برلب رسیده، رژیم جبّار خون ریز و مساله «خشونت»
* بخشوده و نا بخشودنی، به مناسبت در گذشت منتظری
*این سخن را درنیابد گوش خر
*ستاره یی در آسمان هنر ایران و موسیقی آذربایجانی بنام پریسا ارسلانی
*مروری بر تاریخچه تضاد دوجناح: ایدئولوژی متعفن و روشهای کثیف
*دیالوگ انتقادی با سربازان گمنام امام زمان
* آقای نصیبی در کوچه بن بست «علی چپ»
*یاد و خاطره یی از یک خدمتگزار فرهنگی و یک دوست که درگذشت
* یادداشی در مورد لبیک سایت وزارت اطلاعات رژیم، به در خواست «آ مهدی»
*من متهم می کنم، واکنشی به پیام اخیر آقای مسعود رجوی
*اعلان جنگ داخلی توسط خامنه ای،«توزرد»ی سبز و ضرورت آمادگی مردم
*ناگفته هایی از دو« 13 آبان»: چگونه صدای انقلاب به گوش شاه رسید و اشغال سفارت آمریکا
*چه کسی برای مردم فیلم خواهد ساخت اگر آقای نصیبی روزی مسئول سینمای کشور شود
*قضیه شکل اول و شکل دوم، و استحاله قهقرایی آدمها
*بیانیه بیست و هشتمین سالگرد تاسیس شورا، نکته یی و چند سوال
*فوتبال مردانه و فوتبال دوستان لجن
*به بهانه اظهارات یک خانم نماینده مجلس کویت
*اِنافَتَحنا»ی واقعیت گریزان متکبّر
*واكنش پنجم» و واكنش ملاباجي هاي حوزه علميه قم
*سینما و مردم، سینما و آقای نصیبی
*تحقیر ارتش توسط فرمانده کل سپاه و دیگران و واکنش فرماندهان ارتش
*سوالاتی از آقای منتظری و یک یاد آوری به میرحسین موسوی
*اعتراف ناخواسته آخوند ذوالنور بر منفور بودن رژیم
*بورشدن رهبر و سیلی سنگین مردم به سپاه پاسداران در تظاهرات «روز قدس»
*ایرباس در برابر دارائیهای بلوکه شده ایران پیشنهادی سنجیده و به نفع مردم ایران
*تعطیلی آیندگان اقدام شکرالله پا کنژاد و کنگره یی که برگزار نشد
*اراده و اعتراض مردم رهایی بخش خواهد بود، نه فرصت طلبی فرصت سوز اصلاح طلبان
*موضوعی در حاشیه انتخابات و کار مؤثر و مفید ی که آقای رجوی می تواند بکند
*سی سال پيش، « در اين بن بست…»
*رفسنجانی زیرآب ولایت خامنه ای را زد، اژه ای رفسنجانی را به آمریکاو اسرائیل بست و...
*فرار از مسئولیت آقای منتظری و از مرحله پرت بودن آقای کدیور
*تظاهرات پاسخی به روشها و اقدامات غیرقانونی مقامات قانونی
*سه پیام پایانی و جمعبندی رویداد انتخابات و مفهوم الله اکبر دیروز و امروز
*کار موثر و مفیدی که آقای منتظری می تواند بکند
*هشدار! توطئه ای علیه میرحسین موسوی در حال اجراست
*صحنه ای تکان دهنده از رفتن ندا از بین ما و ماندن ندا در فریادها و یادها
*اعلان جنگ خامنه ای و روز غلبه بر ترس
*ابطال انتخابات مشتی به پوزه ولی فقیه و یاسداران جنایتکار است، من از آن حمایت می کنم
*میرحسین موسوی، کروبی سید محمد خاتمی اصلاح طلبان بر سر دوراهی انتخابی تاریخی:
*مخدوش کردن ارزشها، جفا به امام راحل و تایید اقدام تروریستی علیه عربستان، در مناظره موسوی و احمدی نژاد
*میرحسین موسوی از موج خون تا موج سبر و شال سبز
*برای بهمن قبادی سینماگر مردم دوست
*«انقلاب اسلامی و کار نامه ردی روشنفکری»*
*ماهیت کارگزاران فرهنگی رژیم و انقلاب فرهنگی
*ویژگی جامعه ایران در نگرش و واکنش به سقط جنین
*مساله رادیو تلویزیون- تعادل قوا و واقعیتها(3)
*مسأله رادیو تلویزیون- تند روی شاید کرده باشیم اما بیراهه نرفتیم(2)
*خشم رفسنجاني و مرگ احمد خميني*
*مسأله رادیو و تلویزیون، انتقاد به جا و فراموشکاری اختیاری عبدالله نوری(1)
*عطاءالله مهاجرانی ، کشف کرامات خمینی و ستایش از تروریسم و چند یادآوری
*خنده برلسکونی و خشم آرژانتینها
*زیبایی شناسی یک ستایشگر خمینی و اهانت به ایرانیان
*سی سال پیش جوٌ سیاسی چنین بود و خمینی این بود
*سندی از مهندسی اسلامی بنای عظیم ۳۰ سال جنایت که جمهوری اسلامی نام دارد
*تبلیغات بی خدایان در اروپا، آمریکا و کانادا
*جنایت محکوم کردنی و جنایت با اجر دنیوی و اخروی
*یک تیر و دو نشان ارتجاعی خامنه ای و نکاتی برای یاد آوری
*تاثیر عامل فرهنگی بر موقعیت زنان
*خواب‌های پنبه‌دانه‌ای یا زمینه سازی برای جنایت علیه بشریت
*خوابگردی در فراموشخانه زمان
*آخوند وحید خراسانی سنی ستیز، نعل وارونه میزند
*رهنمودهای مهمل رهبر اسلام پناه، زوزه‌های وزیر ارشاد اسلامی
*وزیر ارشاد تهدید کرد هنرمندان خطا کار زیر پا گذاشته خواهند شد
*شورش یک زن جوان هنرمند علیه تبعیض و حجاب ، سیلی دیگری به رژیم ملاها
*حجاب و مراسم گشایش بازیهای المیپک
* این همه فاجعه را خمینی پی ریخت
*میراث خمینی و نگاه حوزوی- حیوانی به زن، منبع و منشأ تبعیض علیه زنان ایران
*صداقت و شهامت آقای دكتر ملكی
*توضيحي در مورد اعتصاب معلمان در سال ۱۳۴۰
*دنیای مراجع تقلید و دنیای شهروندان در هفته معلم
*تغییر حكم آیت الله، از سركوب كردن، به تظلّم
*منطق مردان خدا: سركوب كردن و نفس بريدن