بورشدن رهبر و سیلی سنگین مردم به سپاه پاسداران در تظاهرات «روز قدس»
ایرج شكری

خط و نشان کشیدنهای خامنه ای در نماز جمعه*

  بعد از ماجرای کودتای انتخاباتی تاکنون، مردم به رغم خط و نشان کشیدنهای فرماندهان دستگاه سرکوب رژیم که با تظاهرات «غیر مجاز بشدت برخورد خواهد شد»، چند بار به خیابانها آمده اند و به تظاهرات پرداخته اند وهر بار با نیروی انتظامی درگیر شده اند و البته بهای آن را هم با زخمی و کشته شدن و دستگیریها پرداخته اند. اما تظاهرات مردم در «روز قدس» در بستر «موج سبز» از چند نظر اهمیت فوق العاده دارد. یکی این که شخص رهبر قبلا در نماز جمعه 20 شهریور، روز قدس را «مظهر وحدت ملت» خوانده بود و تاکید کرده بود که «مراقب باشيد در روز قدس كسانى نخواهند از اين اجتماعات براى ايجاد تفرقه استفاده كنند. از تفرقه بايد ترسيد. با تفرقه بايد مقابله و معارضهکرد، تفرقه نباید به وجود بیاید. آن وقتى ملت ايران ميتواند پرچم قدس را با افتخار بلند كند كه يكپارچه باشد. در طول اين سالها سعى كردند اين راهم به هم بزنند اما بحمداللَّه نتوانستند؛ ان‏شاءاللَّه بعداً هم نخواهند توانست.»  دیگر این که او هم در خطبه اول و هم در خطبه دوم با اظهاراتش نشان داد که نه تنها مطلقا حقی برای معترضان و ناراضیان قائل نیست بلکه به رغم این همه خشونت و رفتار سرکوبگرانه و جنایتکارانه که بعد از انتخابات صورت گرفته است، مدعی شد که در مرحله مدارا با «معارضان » است و تهدید به قاطعیت خمینی گونه و «قاطعیت علوی» کرد. او در خطبه اول با شرح رفتار امام اول شیعیان در جنگ صفین و جمل و برخورد او با «خوارج» که به گفته وی در ابتدا مدارا و نصحیت بود، تاکید کرد که وقتی این روش چاره ساز نشد، امام شمشیر کشید و جنگید و به ویژه در این زمینه رفتار علی با خوارج را مورد تاکید قرار داد و گفت:« اما آن وقتى كه اين مدارا اثر نكند، آن وقت جاى قاطعيت علوى است؛ آن جایى است كه اميرالمؤمنين نشان ميدهد كه با كسانى مثل خوارج، آنجور رفتار ميكند كه خودش فرمود: «انا فقأت عين الفتنة»؛ چشم فتنه را من در آوردم». در خطبه دوم خامنه ای شدت عمل خمینی را به یاد معترضان و منتقدان خودش آورد که به ادعای وی بازهم اول مدارا بود اما چون «نصایح» خمینی مؤثر واقع نشد، او با قاطعیت رفتار کرد و در این زمنینه نحوه برخورد خمینی با «دولت موقت، مخالفین لایحه قصاص و گروهک منافقین» و «حتی در سطوح بالاتر از رئیس جمهور»(عزل منتظری) را مثال زد.

  اتهامات و برچسب زنی خامنه ای

- حربه دیگری که خامنه ای برای مرعوب کردن جناح معترض بکار برد این بود که اعتراضات بعد از انتخابات را «بلوا» نامید و به طور آشکاری آن را ناشی از هدایت از خارج دانست و از جمله گفت:« اين بلواهائى كه شما مشاهده كرديد در دوره‏ى بعد از انتخابات پيش آمد و پيش آوردند و آنها حمايت كردند، همه براى همين بود كه شايد بتوانند پشتوانه‏ى مردمى انقلاب را ضربه بزنند و از انقلاب بگيرند. بنده عرض كردم نشانه‏ى اعتماد مردم به اين نظام، حضور چهل ميليونى در انتخابات بود. حالا در راديوهاى بيگانه و متأسفانه بعضى هم در داخل همنواى با آنها، هى اصرار و تكرار كه بله، اعتماد مردم از نظام سلب شده!..». او هم چنین بدون ذکر نام اصلاح طلبان درون حاکمیت به محوریت خاتمی، آنها را متهم کرد که در سر داشتند که یک جمهوری اسلامی تقلبی درست کنند و به مردم در این مورد هشدارد. این آخوند مستبد در این زمینه گفت:« مراقب باشيد يك نظام جمهورى اسلامى تقلبى نخواهند براى ما درست كنند؛ كارى كه در ده سال گذشته هم بعضاً حركاتى انجام گرفت، اما خداى متعال مهار كرد؛ مردم بيدار بودند، هشيار بودند، اجازه ندادند. ميخواستند كارهائى بكنند، شعارهاى امام را به موزه بسپرند؛ صريحاً ميگفتند كه اينها كهنه شده! نه، شعارهاى انقلاب كهنه شدنى نيست؛ هميشه تازه است، هميشه براى آحاد مردم جذاب است. شعارى كه به نفع مستضعفين است، شعارى كه به نفع عزت ملى است، شعارى كه در آن مقاومت و ايستادگى است، اين شعارها هيچ وقت كهنه نميشود؛ براى هيچ ملتى كهنه نميشود، براى نظام ما هم كهنه نخواهد شد».

اطلاعیه فوری سپاه برای ارعاب

- عامل دیگری که حضور معترضان در راهپیمایی روز قدس را دارای اهمیت ویژه یی می کند این است که  سپاه پاسداران انقلاب اسلامی – که نه نیروی حافظ نظم عمومی بلکه نیروی حافظ «انقلاب اسلامی » است-، بعد از ظهر پنج شنبه (روز قبل از راه پیمایی) با صدور اطلاعیهَ شدید الحنی یی که سپاه نیوز با قید(فوری) آن را منتشر کرد به میدان آمد. آنچه منتشر شد، متن تنظیم شده برای استفاده در اخبار روزنامه ها و رادیو تلویزیون بود و نه اطلاعیه به شکل کامل. در همان متنی که از روابط عمومی سپاه نقل شده بود و به جز فحش ناموسی، بدترین اهانتها و اتهام به معترضان  جناح هار تحت رهبری خامنه ای ، زده شده بود، از جمله آمده بود: «دشمنان انقلاب و نظام و شکست‌خوردگان عرصة انتخابات اخير در تلاش هستند برای انتقام از مردمی که با خلق حماسه 22 خرداد و حضور بی نظير 85 درصدی خود، فصل نوينی در روند پيشرفت و تعالی کشور گشوده‌اند، باحرکات خاص و شعارهای انحرافی و استفاده از نماد‌های فريبنده رنگین و عمل کردن به نسخة رسانه‌های بيگانه و صهيونيستی در صفوف متحد مردم اخلال ايجاد کرده و شعارهاي واحد و کوبنده ملت عليه اشغالگران سرزمين فلسطين را به شعارهای انحرافی و مورد رضايت آمريکايي‌ها و صهيونيست‌ها مبدل سازند». بعد از این برچسبها و اتهامات، سپاه پاسداران خط و نشان کشیده بود که:« با آگاهی و بصيرت ايرانيان و آمادگی فرزندان دلير و رشيد مردم در دستگاهها و نهادهای امنيتی و انتظامی، بويژه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بسيج برای رويارويي قاطع با هرگونه حرکت انحرافی، ضد انقلابی و ضد مردمی ، به اشخاص و جريان‌هايي که در صدد ريختن آب به آسياب دشمن صهيونيستي هستند هشدار می‌دهيم چنانچه قصد هرگونه اخلال و بی‌نظمی در راهپيمايي با شکوه روز قدس را داشته باشند با برخورد قاطع فرزندان شجاع و غيور ملت مواجه خواهند شد». و در پایان اطلاعیه به سبک و روش بکار گرفته شده در دهه سیاه 60 و ایجاد رعب در دوران درنده خویی بی حد و حصر حزب الله و سپاه با هدایت لاجوردی جلاد، برای بسج «اطلاعات 36 میلیونی»، از «اقشار و آحاد مختلف ملت، بويژه مردم شريف تهران» خواسته شده بود که، « در صورت بروز هرگونه حرکت انحرافی و مخل نظم و اهداف راهپيمايي روز قدس، هوشمندانه عرصه را برای عوامل بيگانه تنگ کرده و با حضور گستره خود، بعنوان پيشتاز نسبت به خنثی سازی توطئه سناريوي دشمنان اقدام و نيروهای امنيتی و انتظامی را در انجام وظايف محوله ياری کنند». مفهوم این اطلاعیه چیزی باز گذاشتن دست گله سگان حزب اللهی و اراذل و اوباش لباس شخصی برای هرگونه اقدام خودسرانه و اوباشگری و افتادن به جان مردم، نبود.

عبور مردم از رهبران و نکاتی در مورد شعارها

 - اما به رغم این تهدیدها و خط نشان کشیدنها از سوی رهبر و از سوی پاسداران جهل و جنایت و آخوندیسم، که باهدف به وجود آوردن جوّ سنگین ارعاب ودر خانه نگهداشتن مردم و خالی نگهداشتن خیابانها از حضور معترضان صورت گرفت، هم سران حرکت «موج سبز» و هم مردم متنفر از آخوندیسم و استبداد به خیابانها آمدند. در حرکت روز قدس، بازهم مردم با شعارهای خود، از رهبران «موج سبز» عبور کرده و آنها را پشت سرگذاشتند. شعار «نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران» و «استقلال آزادی جمهوری ایرانی» شعارهایی نیست که خوشایند کسانی مثل موسوی و کروبی و خاتمی باشد. البته من بر این باورم که شعار نه غزه نه لبنان... به معنی بی تفاوتی مردم نسبت به آنچه در فلسطین و بر فلسطینان می گذرد نیست، بلکه در درجه اول واکنشی است به نفی هولوکاست توسط احمدی نژاد که درجهان واکنشهای منفی برانگیخته و نسل جوان از این که چنین جنایت بزرگی علیه بشریت به بهانه حمایت از فلسطینیان نادیده گرفته می شود و اظهارات بلاهت بار احمدی نژاد می تواند نام ایران و تصویر مردم ایران را در نظر جهانیان خدشه دار کند، خشمگین است. این شعار و شعار دیگری که قبل از این در دروه اول ریاست جمهوری حاج محمود ساخته شده بود(فلسطین را رها کن – فکری به حال ما کن) هر دو متعلق به دوره احمدی نژاد است قبلا چنین شعاری وجود نداشت. همچنان که شعار «مرگ بر طالبان چه در کابل چه تهران» هم از شعارهایی است که علیه جناح درقدرت کنونی ساخته شد. نسل جوان و بخش آگاه و ترقیخواه مردم ایران، سیاست های مداخله جویانه رژیم در فلسطین و لبنان را که همراه با تلاش برای ایجاد شکاف در بین فلسطینان و حمایتهای مالی کلان به حماس و حزب الله لبنان است را، رد می کنند. شعارهای دیگری نیز در این راهپیمایی داده شد از «جمله کروبی بت شکن- بت بزرگ رو بشکن» و «ما اهل کوفه نیستیم- پشت یزید بایستیم»، که به روشنی بیانگر نفرت مردم شرکت کننده در راهپیمایی قدس در بستر «موج سبز«، از خامنه ای است. شعار «اعتراف شکنجه دیگر اثر ندارد» باز هم بیانگر شکست دستگاه ولایت فقیه و ارگانهای سرکوبگرش برای ارعاب مردم است که رسانه ملی رادیو تلویزیون را که به مردم ایران تعلق دارد، سه دهه است که به طور انحصاری و برای تزریق و تنقیه ایدئولوژی و مکتب آخوندی به مردم و به عنوان وسیله یی در خدمت گسترش جوّ پلیسی و ارعاب و حتی ابزار شکنجه روانی ( طی برنامه های واداشتن به اعترافات تلویزیونی متهمان)،  بکار گرفته است. این روش هم دیگر کارآیی خود را از دست داده است. ایجاد فضای رعبب و سکوت مثل دهه سیاه60 و نیمه دهه هفتاد دیگر ممکن نیست. با توجه به اظهارات خامنه ای و آن اطلاعیه شدید اللحن و پر اتهام سپاه پاسداران و با توجه به این که قبل از آن هم فرمانده سپاه دست به یک  به اصطلاح افشاگری در مورد موسوی و خاتمی موسوی خوئینها زده بود و با توجه به این که پاسدار شریعتمداری در آستانه برگزاری« روز قدس» در کیهان نوشته بود که « تمامی كسانی كه روز قدس با شعار و نشانه های تفرقه انگیز در صحنه حاضر می شوند، چه بدانند و چه ندانند و چه بخواهند و چه نخواهند، مزدور اسرائیل هستند و در این میان، آنها كه دانسته آمده اند، در جنایات وحشیانه اسرائیل سهیم می باشند و آنان كه به فریب آمده اند، اگرچه، جرم كمتری دارند ولی مقابله با آنها ضرورتی اجتناب ناپذیر است. مگر دیوانه ها مصداق «لیس علی المجنون حرج» نیستند؟ ولی اگر دیوانه ای با دشنه قصد كشتن كودك معصومی را داشته باشد، مقابله با او به هر قیمتی كه تمام شود ضروری است، هرچند كه دستگاه قضایی او را به این علت كه دیوانه است، مجرم نشناسد. ». با تمام این تهدیدات مردم آمدند و با «نمادهای رنگین» آمدند و باشعارهای که شنیدیم و خواندیم و با توجه به مواردی که یاد شد اهمیت فوق العاده تظاهرات معترضان در روز قدس به گمان روشن شده باشد.

بورشدن رهبر و سیلی خوردن رهبر و سپاه ازمردم

 - اکنون خامنه ای بور شده و سران سپاه و کسانی امثال پاسدار شریعتمداری، این عقده یی فاشیست درنده خوی ضد ایرانی و ضد انسانیت، از اراده و شجاعت مردم سیلی سنگینی دریافت کرده اند. خامنه ای خود را در چاله یی انداخته است که تا هم اینجاهم سبب زخمی شدن و شکستن دک و دنده اش شده و معلوم نیست که چگونه از آن خارج خواهد شد. اگرچه او در سخنانش در روز عید فطر کمی به نعل وکمی میخ زد ولی با تاکید بر این که «گناه تهمت به نظام از تهمت به اشخاص سنگین تر است»، و با حمایت از روش ننگین اعترافات تلویزیونی (وفقط رد «حجیت» اتهامات اعتراف کنندگان به دیگران)، نشان داد که دست از تکبر و خود خواهی و قدرت پرستی برنخواهد داشت. حال باید دید در آینده یی که آسمان آن پوشیده از ابرهای توفانی برای رژیم و به ویژه جناح ولی فقیه است، آیا سران قلدر منش و بیشعور سپاه و خامنه ای خود خواه، بعد از این همه پارس کردن، معترضان را گازهم خواهند گرفت و با «قاطعیت علوی» با معترضان معامله یی خواهند کرد که امام و پیشوایشان با خوارج کرد و آیا«چشم فتنه» را در خواهند آورد؟ البته اگر این روش بکار گرفته شود، خیلی خوب است، چرا که کسانی چون خاتمی و میرحسین موسوی یا کروبی که هر سه اسلامگرایان ستایشگر خمینی هستند و برای بقای جمهوری اسلامی تلاش می کنند، نقششان اکنون تنها گزارشگر بخشی از خشم و فریاد مردم ستمدیده و غارت شده ایران، بودن است. آنها خود در اعمال ظلم و ستم به مردم در شکلهای مخلتف از تصمیم گیرندگان و آمران در دهه اول این رژیم منحوس اسلامی بوده اند. نه چیزی از مصائبی که مردم کشیده اند نصیب آنان شده است نه بیان کننده و انعکاس دهنده آنچه از خشم و نفرت نسبت به این رژیم بیداد گر در گستره جامعه ایران وجود دارد هستند. اگر خامنه ای آنها را «چشم فتنه» به حساب می آورد، با کندن آن هزاران چشمه نفرت و آتشفشان خشم مردم از اینجا و آنجا پدیدار خواهد شد که دیگر نه  موج سبز بلکه رودها از گدازه های سوزان خشم مردم  به راه خواهد افتاد تا با رژیم ولایت فقیه آن کند که سی سال پیش با رژیم سلطنتی کرد. عجالتان نارضایی ها انباشته شده از سی سال بیداد به شکل آرام و کنترل شده یی که در اعتراضات  مسالمت آمیز مردم جلوه گر شده، در بستر موج سبز جریان یافته است، اما «قاطعیت علوی» نابود کننده این عامل کنترل هم خواهد بود، چرا که پایانی خواهد بود برای امید یا توهّم امکان تغییر دادن وضع موجود از راههای قانونی و پایانی خواهد بود برای تردید ها و دو دلی ها برای میلیونها ایرانی تحت ستم و به ویژه نسل جوان شورشی برای  در پیش گرفتن مبارزه یی رادیکال و بکار بردن قهر در برابر قهر . این تنها راهی خواهد بود که آنان برای رهایی از این ستم سی ساله در برابر خود خواهند یافت. تجربه انقلاب سال 57 هنوز در خاطره پدران و مادران نسل جوان شورشی که اکنون 60-50 ساله هستند زنده است و از آن گذشته به یمن این انقلاب اطلاعاتی و امکانات «فضای مجازی» نسل جوان به اطلاعات و فیلمها و تصویر زیادی از گذشته دسترسی دارد و می داند که در روزهای انقلاب مردم بدون اسلحه به جنگ ارتش و گارد شاهنشاهی(سپاه پاسداران شاه) رفتند و زمانی هم که با به دست آوردن اولین سلاحها در تهران به جنگ مسلحانه با نیروهای مسلح شاه برای تسخیر ارگانهای سرکوبگر پرداختند هنوز خمینی حکم جهاد نداده بود(تا آخر هم نداد) اما مردم منتظر حکم جهاد او نشدند هم چنانکه برای اعتصابهای سراسری هم از او «استفتا» نکرده بوند.**اما شاید با توجه به ناکارآمد بودن بکار گرفتن نیروی سرکوب و تهدیدهای تا کنون بکار گرفته شده از سوی رهبر و سپاه پاسدارن جهل و جنایت، تحولات مسیر دیگری بپیماید و مثلا هم چنان که محمدر ضا باهنر اخیرا حاج محمود را تهدید به مطرح شدن عدم کفایت کرد، یک چنین برنامه یی اجرا بشود و با زمین کوبیدن حاج محمود، و برگزاری انتخابات مجدد و کاهش اعمال نظر شورای نگهبان و راه دادن به رقبای کنونی برای دست پیدا کردن به اهرمهای اجرایی و قانونگذاری، خامنه ای برای ولایت خود و رژیم اسلامی، برای مدتی امکان بقا فراهم کند. چرا که به هر حال نه موسوی و نه کروبی و نه خاتمی هیچ کدام خواهان دستگیری و محاکمه خامنه ای و سران سرکوبگر سپاه و شکنجه گران و فقهای شورای نگهبان که نیستند. در برابر«خطر» برچیده شدن نظام اسلامی با قیام مردم، وبرقراری یک نظام سیاسی دموکراتیک که بی تردید نظامی غیر دینی و لائیک خواهد بود، آنها با هم کنار خواهند آمد.

منابع و توضیحات:

  *خطبه های نماز جمعه 20 شهریور:

http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=contentShow&id=5867 

    ** در ویدئوکلیپی از سرود به یاد ماندنی برپاخیز که لینک آن در زیر آمده است تصویر صفحات اول روزنامه های روزهای آخر قبل از فروپاشی رژیم شاهنشاهی دیده می شود. ک در یکی از همین صفحات اول که مربوط است به روزنامه اطلاعات 22 بهمن سال 57 در حالی که تیتر بزرگ «تهران صحنه جنگ خونین مسلحانه است» ، خبری هم مبنی بر این خمینی گفته است «هنوز دستور جهاد نداه ام اما تصمیم آخر را می گیرم» درج شده است.

http://www.youtube.com/watch?v=CvqQXxgk7T8

  شهریور 1388- 22 سپتامبر 200931پ-

http://iradj-shokri.blogspot.co

منبع:پژواک ایران

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

facebook Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

   نسخه‌ی چاپی  

ایرج شكری

فهرست مطالب ایرج شكری در سایت پژواک ایران 

*سرازیر شدن خشم سپاه و رهبر به سوی روحانی، آینده نا روشن او و سایه جنگ
*حقه بازی آخوند موسوی خوئینیها و وصل کردن خامنه ای به «عالم غیب»‏
*انتخاباتی با بازندگان بزرگ و تصاویر ماندگار یک دیدار و سالهای سربی برای روحانی
*دیدار پُر برکت امیر تتلو با رئیسی
*طلبکاری در دو پیام پاسدار باقری «رئیس ستاد کل نیروهای مسلح»، و تودهنی به آن در رویدادها
*استفاده از سینما توسط فرومایگان برای توجیه جنایات رژیم در دهه ۶۰
*‏«گلاب زدن» گردانندگان رژیم به یاد و نام خمینی
*تعیین تکلیف برای همه مسئولان نظام از سوی پاسدار جعفری فرمانده کل سپاه، رزمایش کودتا
*وقتی مردی به زنش، بگوید «دوستت دارم» چه اشکالی دارد؟
*اسکار فرهادی، جلوه یی از مفهوم «ایرانیان» برای جهانیان و تلاش مذبوحانه محافل و ‏مقامات رژیم برای مصادره «اسلامی» آن
*اولین مصاجبه خمینی با خیرنگاران ایرانی در پاریس آیینه تکبّر و استبداد و افکار ارتجاعی او
* پاسخ فرمانده نیروی دریایی در مورد جابجایی ناگهانی جانشین خود و ابهامی که باقی می ماند
*هاشمی رفسنجانی، له شده زیر توهین و تحقیر، اندوهگین و اشگ ریز، دق مرگ شد
*مقاله یی که سبب رهبر شدن خمینی شد
*خواندن ترانه «جان جهان» شجریان توسط دانش آموزان دبستان دخترانه یی در مشهد
*شهروندان قبرخواب، انتقاد کارگردان سینما، اشک تمساح روضه خوان زرنگ
*رژیم در حال غرق شدن در گند خودش، پاسدار صفوی غرق در هپروت تشکیل دولت جهانی اسلام ‏به مرکزیت رژیم
*شاه مرغوب،بهترین دیکتاتور و عطر و گلابش و مفهوم تجمع پاسارگاد ‏
*زوزه های آیت الله علم الهدی علیه زنان ۳۰ سال بعد از عربده رفسنجانی
*پرت و پلاها و روده درازیهای قاسم سلیمانی و دیگران در سالگرد جنگ و گذشتن از کنار مصائب مردم
*مساله حجاب در قرآن و علت پیدایش آن و حجاب اجباری مجاهدین برای آتنا فرقدانی
*بابت «اطلاع رسانی»، از وزارت دفاع روسیه «کمال تشکر را داریم»‏
*28 مرداد و بعد از آن و آینده ای که در راه است
*واکنش ارتش به اهانت حسن عباسی، اهانت اوباش انصارحزب الله به هنرمندان، «فضل» جوادی عاملی و حکایتی از عبید زاکانی
*عباس کیارستمی سینماگری که با رژیم «غیرخودی» و با مردم «خودی» بود و جهانی شد
*دست باز نیروی انتظامی رژیم در رفتار خشونت آمیز و شلیک و کشتن
*شگفتی آفرینی پاسدار سلیمانی با صدور بیانیه تهدید آمیز علیه بحرین، جلوه دیگری از خر تو خربودن اوضاع رژیم
*بلاهت آریامهری خامنه ای در تشدید سرکوب و اختناق برای حفظ رژیم
*برکناری پدر ترانه علیدوستی از سرمربیگری فوتبال نوجوانان
*حاشیه های ایرانی شصت و نهمین فستیوال کن
*بازهم اعترافی در مورد گریز مردم از دین و مسجد دولتی
* سالگرد فاجعه ۱۹ فروردین ۹۰ و شیپورچی های رهبری مجاهدین
*سپاه پاسداران آفریننده مصیبت وعامل جنایت علیه مردم است و نه سپر بلای آنها
*تعظیم «اسلام» در برابر شکوه ایران و ضربه و تلخی های انتخابات برای ولایتمداران
*شرکت در انتخابات، تایید رژیم ولایت فقیه و دادن اعتبار به آن برای سرکوبگری است
*آثار اداره «خرتوخری» امور در نیروی زمینی ارتش و افشا شدن یک دروغ دیگر پاسدار فدوی
*صراحت و جرأت یا ترس و خیانت رئیس جمهور حقوقدان
*نفرت مردم نسبت به نظام ولایت فقیه، در رنجهای علیرضا افتخاری
*یک آفرین به پاسدار فدوی برای «بزرگواری انسان دوستانه» نسبت به آمریکا و یک «صدا تو ببر » بیشرم، بخاطر ادعای رئوف بودن
*رویداد بازداشت تفگنداران، دو قایق نیروی دریایی آمریکا وخالی بندی، پنهانکاری و خودبزرگ بینی های ابلهانه فرماندهان سپاه
*سخنان خمینی در مورد واجب بودن تهمت زدن به علما و فقهایی که «لطمه می زنند به اسلام» و دادن حکم برداشتن عمامه آنان به جوانان
*استریپ تیز فرمانده قرارگاه پدافند هویی خاتم الانبیاء
* تنش شدید در روابط رژیم با عربستان سعودی در پی اعدام شیخ باقرالنمر
*پرت و پلاها های پر حرارت عقیدتی فرمانده متحجر سپاه
* اظهارات بی اجازه محسن رضایی و دریافت تو دهنی از ولایتی
*کاری درست در برابر رژیم ضد ایرانی و آخوندیسم و ماتم پرستی، اما با شعاری نا مناسب
*پیشنهاد فیکسیونی به رئیس جمهور آمریکا، برای آرام کردن تند روها
*چرندیاتی از «فرهنگ عاشورایی» و تراکم حیرت انگیز نادانی در راویان
*پاسدار جعفری و ادعاهای بی ربط اش و تلاش برای محو آثار خالی بندی و غلط زیادی
*عجله رژیم در اعلام مرگ سفیر سابق، انتقاد برادر سفیرسابق، حساسیتها به مساله ربوده شدن او
*حادثه ناگوار حج، فرصت طلبی رژیم برای معجزه سازی توسط «شهید» و نکته ها
*حرفهای خامنه ای در جمع فرماندهان سپاه، «نقشه راه» برای همه
*سوالی که مسلمانان باید از خود بکنند: آیا چنین خدایی را می شود دوست داشت؟
*بازی تازه خامنه ای و خوابی که سپاه پاسداران برای فردای مردم دیده: ایست بازرسی
*شخصیت حقوقی پایدار دولتها و پیگیری حقوقی جنایت 10 شهریور 92
*تایید برجام توسط خامنه ای، برد و پیروزی برای دولتیان، عزا برای نعّاران حفظ خط قرمز رهبر
*عبور از گذرگاه خونین اجتناب ناپذیر است، چون فرماندهان جنایتکار سپاه قدرت مطلق می خواهند
*کباده کشی ظریف، نسیه خوری روحانی، ماتم شریعتمداری، روزگار تلخ و سیاه ولی فقیه سیدعلی
*جنازه های با طراوت و نشاط و بادوام
*همدستی رئیس مجلس با دولت برای کنار گذاشتن مجلس از بحث بر سر توافق تسلیم در مساله اتمی
*ستایشگر سپاه قدس، حالا با ستایش از خامنه ای ، تلاش می کند آبروی رفته را به او باز گرداند.
*وضع مبهم پاسدارای که دستور برداشتن مجسمه آریوبرزن را داده بود
*ریخت و پاشهای اسلام گسترانه رژیم و تودهنی مردم به رژیم با شکستن هنجارهای تحمیلی
*چگونگی برقراری دوباره تحریم ها، به شرحی که سوزان رایس داده است.
*قلّاده بر گردن رژیم درنده خو، بر مردم ایران مبارک باد
*کاسبی و بهره برداری خامنه ای از جنازه گردانی
*مکتب فاجعه آفرین خود محوربینی لبریز از بلاهت فرماندهان سپاه و دست اندر کاران رژیم و ضربه ای که در راه است
*تصادفی طاغوتی، در رژیم لاهوتی
*ایسنا آیت الله صافی را بالا برد، اما خامنه ای در سفر به قم به او اعتنا نکرد
*آیا آمریکا همان بازی را با رژیم می خواهد بکند که با مجاهدین کرد؟
*پوزه بند رهبر برای منتقدان و پذیرش افسار خوردن نظام
* آنجا که اسلام و مسلمانی سعدی، انسانیت او را می بلعد
*درنده خویی مذهبی در افغانستان و اقدام چشمگیر زنان علیه آن
*اندوه ناشی از فقر و فشار اقتصادی کم نیست، عزاداری در نوروز را هم تحمیل می کنند.
*پاسداران زیاده طلب و بی اعتنایی به رهبر و سلسله مراتب
*مطهری مورد یورش قرار گرفت، اما گند به سر روی نیروی انتظامی منفعل، زده شد
*ضربه خرس طلایی به خرناس کشهای نظام ولایی و حرفهایی از جعفر پناهی
*از سکه افتادن سرداران اسلام و ارزش شهادت در رژیم خر تو خری
*روح روح الله خمینی در کشتار پاریس ظاهر شد
*تلاش فرمانده سپاه برای «جاخالی دادن» در برابر کنایه روحانی
*عکس طناز طباطبایی به اشتباه به جای عکس ریحانه حباری در لحظات قبل از اعدام معرفی می شود
*ایراندختی که از یاد نخواهد رفت
*اولین عملیات جنگی گرانترین هواپیمای جت جنگی علیه اسلامگرایان
*بیانیه سالگرد تاسیس شورا و نکاتی مربوط به رجزخوانی های مسعود رجوی و پیامدهای آن
*فاجعه بار بودن آموزش موسیقی در مهد کودکها از نظر مدیر حوزه های علمیه
*ادعای پوچ وزارت اطلاعات در مورد رهایی قهرمان شمشیربازی
*فرصت طلبی رژیم منحوس برای مصادره مراسم تشییع جنازه شاعری بزرگ
*جنایات بدون مکافات، غزه پیش آدم سوزی ژاپن چیزی نیست
*خودنمایی های روز قدسی سرداران سپاه و آیینه خر تو خری رژیم
*سقوط و فساد سیاسی رهبری مجاهدین در آیینه تحریف اخبار سوریه
*یادداشتی در مورد علت حمله وزارت خارجه فرانسه به مجاهدین
*خنجر و خیانت و چند نکته برای یاد آوری در سخنرانی مهرتابان
* مسعود رجوی، حمایت از داعش در عراق، رقت انگیز، و در «آخر» خط
*یک رویداد فرهنگی – هنری برای لرزندان استخوانهای خمینی درگور
*شکست رژیم در جذب فرهنگی مردم و در جایگزین کردن اسلام به جای ایران
*پاسخ های کوبنده کیومرث پور احمد در مورد عربده کشیهایی که علیه لیلا حاتمی راه افتاد
*شرمندگی لیلا حاتمی از عربده مسلمانان شرور ، لیلا عذر خواهی نکرده
*تکذیب ادعایی در چرند بافی شلغمکارانه
*بی تدبیری دولت تدبیر و تدبیر ظریف یک پاسدار
*گزارشی تلویزیونی در مورد «ازدواج موقت» در ایران
*مستندی در مورد چگونگی کشتار کمونیستها در اندونزی
*خودت فکر کن کی و کجا روحت را به شیطان فروختی
*بحران روحی مسعود رجوی و برخورد مناسب با آن
*پیت سیگر ترانه خوان عدالت و آزادی و محبت، درگذشت
*ممنوعیت برگزاری جلسه کانون نویسندگان، ننگ و خفت برای آخوند روحانی
*بعد از نزدیک سی سال دهنکجی و قلدرمنشی دیدن، تودهنی زدن حق است
*چماق و چاقو و اوباش گری حل کننده مشکل منتطق ضعیف مریدان خمینی
*حاصل مکتب رجوی، فضولات انباشته بر ذهن و جاری برزبان مریدان
*نپذیرفتن اشتباه و عزم راسخ مسعود رجوی در به کشتن دادن مجاهدین تا آخرین نفر
*پاسخی به اوباش «ترانه خوان گروه هنری ارتش آزادیبخش و سیمای آزادی» مسعود و مریم رجوی
*تبریک به عمه «رئیس جمهور برگزیده مقاومت» و به عمه «رهبر مقاومت»
*... ترانه ای بر روی حکایتی از دفتر پنجم مثنوی – شهید راه
*اهانت محمد علی شیخی به مرضیه در جلسه یی با حضور مهدی ابریشمچی
*نکته یی برای یاد آوری –2
*سالگرد در گذشت مرضیه، و آنچه باید گفته می شد و نشد
*نکته یی برای یاد آوری
*واقعیت گریزی و خودمحور بینی رهبری، زمینه ساز کشتار مجاهدین در اشرف
*آیا زمان افسار زدن به سپاه پاسداران فرا رسیده است؟
*خدا در کنار جلّادان در اشرف و شادی و شعف از پاسداران از شقاوت
*شباهت ها با روش آمریکایی و اصولگرایان رژیم، در کار رهبری مجاهدین و ضرورت انتقاد از خود
*تغییر رویکرد به مفتریان بعد از بیانیه تفصیلی
*یادداشتی بر انتقاد اسماعیل وفا یغمایی
*تاریخسازی مسخره
*آیا فروغ جاویدان با تاکتیک دیگری می توانست پیروز شود؟
*کالبد شکافی یک فاجعه: بهای سنگینی که مجاهدین برای خواست رهبری می پردازند
*بحث تلخ دیگر، در مورد بیاینه تفصیلی شورا
*نقش رژیم و تعصب مذهبی – ناموسی، در جنایات فجیع علیه زنان
*سپاه خامنه ای را «آیت الله عظمی» کرد و جای «شاهنشاه آریامهر» نشاند
*تایید و بهره برداری بیانیه تفصیلی شورا، از مقاله توطئه گرانه مهدی سامع
*بیانیه تفصیلی «شورای ملی مقاومت» و تحریفات مربوط به اخراج خودسرانه من
*اگر آدم حرفی زد و بعد حاشا کرد چه معنی می دهد
*روحانی حلقه اتصال در بالا و با کلیدی برای گشودن دری در بن بست
*بیانیه تفصیلی شورا، و یاد آوری «علی الحساب» من
*دلیل نامربوط بودن ارتباط حمله موشکی به لیبرتی با استعفای روحانی وقصیم، در سخنان مریم رجوی
*نکاتی برای یاد آوری و توجه در پیام اخیر آقای رجوی و آن بمب ساعتی
*اولین نتیجه گیری ها از پایان یافتن نمایش انتخاباتی و پیام ها
*یک تقلب برای منحرف کردن افکار عمومی از یک اقدام بیشرمانه شورا
*موقعیت جدید کاندیداها و تغییر درصد احتمال پیروزی آنها
*آلت دست رهبری مجاهدین و شریک پرونده سازی های بیشرمانه برای ترورشخصیت توسط آنها نشوید
*نکات مهم در استعفا نامه دو عضو با سابقه شورا
*از کجا به اینجا رسیدیم
*ضرورت همبستگی و اعتراض در برابر قلدرمنشی و نسق گیری رهبری مجاهدین
*با رد صلاحیت رفسنجانی، به احتمال زیاد،چماقدار سابقه دار رئیس جمهور آینده است
*اعتراف ریشهری به مسخره بودن آخوندها در نظرمردم در ایرانِ قبل از انقلاب
*اعتراف قالیباف به چماقداری از زمان «دارو دسته شهید بهشتی»
*انتقادهایی از حضرت «سر»:ارزیابیهایی غلط،خشم و توّهم و حرفهای بی پشتوانه
*مجاهدین در تله، اشک تمساح ریختن آمریکائیها و جان کری
*تکبرّ بلاهت آور و بلاهت ویرانگر
*اضطرار احمد توکلی و قدرت اجتماعی اقشار ضد مقام رهبری
*افزایش دین گریزی و بی خاصیتی هزینه های کلان نماز خوان پروری
*ادعای بی ربط لابی کردن برای اسکار، دریافت تودهنی سنگین
* تکثیر روح و منش مادر طریق الاسلام
*ادعاهای نامربوط فرمانده سپاه در مورد جنگ ایران و عراق پاسداران
* روی دیگر سکه قلنبه گوئیهای ابلهانه پاسدار سلامی و هلهله ها و عربده های 9 دی
*مسئولیت فراموش شده در مصاحبه بنی صدر
*اشکهای عزاداری محرّم، حیات بخش انگلها
*ادعایی بی ربط در سالگرد مرگ «تام جی اندرسون»
*افتخارات گندیده در رژیم گندیده
*زهر فرار حزب اللهی به اسرائیل و حرام شدن شیرینی پهباد پرانی
*روزهای تلخ و سیاه رفسنجانی، مرد قدرتمند دسته اشرار
* بحثهایی«علمی» که اپوزیسیون توجهی به آنها و اثرات آن در جامعه نمی کند
*پایان اجلاس غیر متعهدها، حاشیه ها و مشکل بقای رژیم
*هدیه مدال المپیک به مادر برای حفظ آن از مصادره شدن
*اعتراف آخوند علی اکبر محتشمی به انزجار مردم از روحانیت
*اگر وزیر اطلاعات دروغ نگفته باشد، از این خوشتر نباشد
*عربده و ارعاب ناتوان از مهار جامعه پویای ایران
*آن خشم و خروش به خاطر دست دان عادی و این ماستمالی کردن «دستمالی» زیرآبی
*مقدس های تاریک اندیش و خود محوربینان، بیگانه با مردم
*احترام بی مورد به «مقام امنیتی» و بی تقاوتی به یک بی شرم
*دیپلماسی گوساله ها و مصادره پیشاپیش اسکار توسط وزارت ارشاد
* نمایش خشم و عصیان، با نشان دادن پستان عریان
*خشم و درماندگی مالکی، علت محاسبه تعویق ضرب الاجل بستن اشرف از نوامبر
* تعویق تاریخ تعطیل کردن کمپ اشرف،آغازی برای حل مسالمت آمیز مساله
*مشت محکم روزگار بر پوزه پاسدار توّاب ساز
* آمادگی به کشتن دادن میلیونها نفر ویژگی دین و مذهب پاسدار سلیمانی
*جنازه یی در راه سفارت آمریکا در امارات متحده عربی
*نقدی بر مقاله «میرحسین موسوی نخست وزیر آینده؟»
*تمجید از نیروی قدس سپاه، تحریف حقیقت و خدمت به رژیم
*کشف طرح تروریستی رژیم در آمریکا، « امداد غیبی» برای مجاهدین
*پناهجو شدن اشرفیها خبری خوب اما با کاستی ها و ابهامات
*بازی چرخ بشکندش بیضه در کلاه
*اختلاف در ارزیاببها و رشد افقی شجره طیبه
*شهیدان 19 فروردین اشرف دفن شدند، سوالها و حرفهایی که می ماند
*درگذشت مجاهدی سخت کوش و صمیمی و تصویری از آینده
*غوغا و دروغ و بیشرمی منفور
*با یک تیر چند نشان زدن خاتمی در تقدیر از آمنه بهرامی
*سخنان دبیرکل سازمان ملل روزنهً امیدی بر حل مساله اشرف
*در ضرورت توضیح واضحات
* چالشها و نمایشها در بستر شمارش معکوس برای تعیین تکلیف قطعی اشرف
* نگاهی به فیلم جدایی نادر از سیمین
*رژیم در سالگرد مرگ خمینی
*اعتراف ناخواسته دکتر قصیم در تلویزیون بی بی سی
*اعتراض من به قلدرمنشی بود
*شانتاژ، برچسب زدن، پرونده سازی، ارعاب و گرایش حذف منتقدان، یعنی همین
*کدام آرمان، کدام آرمان گرایی؟
*بیا بیا گفتن روش امام حسین نبود
*خواست انتقال از عراق باید در صدر خواستهای خانم رجوی قرار بگیرد
*رضا پهلوی، توّهم و توهین به شعور مردم
*آنچه برای آیت الله های مرتجع مهم است
*مفهوم ارزیابی ها و نتیجه گیری های فرماندهان سپاه در آینه عملکرد رژیم
*تشریفات محمد رضا شاهی و تشریفات ولایی و حزب اللهی و سبزاللهی
* عبور کشتی جنگی سید علی از کانال سوئز و تأملی در روش مسالمت آمیز مبارزه
*هاشمی غیرتت کو، فائزه عفتت کو، و پرونده سازیها
*راهپیمایی 25 بهمن، حاشیه ها، پیامدها
*جشنواره فجر مثل داروخانه یی شد که نفت می فروشد
*اپوزیسیون نباید از موسوی و کروبی دنباله روی کند
*بینش مهمل و حرفهای مهمل خمینیستها
*خامنه ای یک متهم به شرکت در ترور حریری رابه درجه سرلشکری ارتقاء داد
*شروری در صف اوپوزیسیون
*زین العابدین دیکتاتور تونس، ذلیل شد
*جنایات بی قتل واندوه انباشته در آنسوی خبرها
*جنگ روانی - جاسوسی اسرائیل و رژیم
*افشاگری و ابرازنفرت ایرانیان به رژیم، واکنش مناسب به فرصت طلبی وزارت اطلاعات
*سکوت در برابر ظلم بزرگ به جعفر پناهی، سرافکندگی برای اهالی سینما خواهد بود
*مسخرگی آخوندی، جنایات خدایی
*مسخره گی های عاشورایی و ستایش و ترویج خشونت در رژیم آخوندی
*رویارویی جنایتکارانه مذهبی سلفی- شیعه در ایران را باید محکوم کرد
*قدرت نمایی بلاهت بار احمدی نژاد، ضربه یی به نظام ولایی
*بساط ارتجاعی مرجعیت و آخوندیسم را باید در ایران جمع کرد
*جبّاریت رژیم علیه اهل سنت ، زمینه ساز ورود القاعده به ایران است
*لرزه های اضطراب، در نعره های اقتدار
* شاید مجید شریف پیش ما بود اگر اینترنت مثل امروز بود
*اجیر کردن عامل برای قتل فرزند، دستارود تعلیمات آخوندی و احکام شرعی
*آخوند مسخره از اخوان مسخره
*حکمت مستراحی و شخصیتهای مستراحی
*جنایت و رذالت از یک منشأ به بهانه های متفاوت
*مراسم عقد در سرقبر، تجلی مرده خوری آخوندهای مردم ستیز
*انفجار در پادگان سپاه، در آستانه سفر حاج محمود به لبنان
*ادعاهای متناقض، شاهدی بر پوچی ادعای پیروزمندانه بودن پایان جنگ
*اهانت به قرآن، غوغای بوزینگان و عربده فرومایگان در ایران
*صف آرایی در برابر رهبر: جبهه هواداران رئیس دفتر
*اتهام زنی و «گند زنی» بین جناح‌های متخاصم: کشتن خواهر پاسدار مشفق در جاده مشهد و...
*آغاز به کار «مشا نیوز» و اتهام «پوتینیسم» به حاج محمود
*جلوه یی از هویت و هنر مردم: گفتگوی عاشقانه به زبان آذری و به شعر
*شیطنت های خلاف اسلام با اجرای «نیمه رپ» به لهجه اصفهانی
*«مرض موت» لاعلاج رژیم خمینی ساخته به رغم سه دهه جنایت برای بقا
*سالروز بمباران اتمی هیروشیما، فراموش کردن قربانیان جزغاله شده توکیو و بیش از 60 شهر دیگر
*حنجره یی که خاموش شد، صدایی که ماندگار است
*تقابل مردمکشان خمینیست دو جناح، افشاگرخیانتها و جنایتها
*جند الله دوگام به پس یک گام به پیش
*تعارف کم کن و بر مبلغ افزا
*خفّت خمینی در حیات و خواری او بعد از مرگ و بی آیندگی رژیم
*رپ «کافران بی نام» در هجو نوحه‌های ام القرای اسلام
*سه هزار آقا زاده در حال تحصیل در بلاد کفر
*به چنین مجلس و بر کرّو فَرَش باید ...
*ناگهان دهها «پیکر مطهر» در نماز جمعه !
*داس اسلام همچنان زندگی آزادگان ایران را درو می کند
*بودجه های قرآنی ، گربه های ایرانی
*از این بمبهای اتمی در همه شهرهای ایران منفجر کنید
*مربوط و نامربوط در مصاحبه رضا پهلوی
*بلند آوازه کردن نام ایران، و نه جمهوری اسلامی
*برای جعفر پناهی و یک یاد آوری
*افتضاح در سناریوی دستگیری عبدالمالک ریگی و چند نکته
*موعظه های کنونی میرحسین موسوی و گذشته و آینده او
*سانسور گزارش‌ها تصویریِ «انقلاب اسلامی» نشانه ترس از مردم
*مردم جان برلب رسیده، رژیم جبّار خون ریز و مساله «خشونت»
* بخشوده و نا بخشودنی، به مناسبت در گذشت منتظری
*این سخن را درنیابد گوش خر
*ستاره یی در آسمان هنر ایران و موسیقی آذربایجانی بنام پریسا ارسلانی
*مروری بر تاریخچه تضاد دوجناح: ایدئولوژی متعفن و روشهای کثیف
*دیالوگ انتقادی با سربازان گمنام امام زمان
* آقای نصیبی در کوچه بن بست «علی چپ»
*یاد و خاطره یی از یک خدمتگزار فرهنگی و یک دوست که درگذشت
* یادداشی در مورد لبیک سایت وزارت اطلاعات رژیم، به در خواست «آ مهدی»
*من متهم می کنم، واکنشی به پیام اخیر آقای مسعود رجوی
*اعلان جنگ داخلی توسط خامنه ای،«توزرد»ی سبز و ضرورت آمادگی مردم
*ناگفته هایی از دو« 13 آبان»: چگونه صدای انقلاب به گوش شاه رسید و اشغال سفارت آمریکا
*چه کسی برای مردم فیلم خواهد ساخت اگر آقای نصیبی روزی مسئول سینمای کشور شود
*قضیه شکل اول و شکل دوم، و استحاله قهقرایی آدمها
*بیانیه بیست و هشتمین سالگرد تاسیس شورا، نکته یی و چند سوال
*فوتبال مردانه و فوتبال دوستان لجن
*به بهانه اظهارات یک خانم نماینده مجلس کویت
*اِنافَتَحنا»ی واقعیت گریزان متکبّر
*واكنش پنجم» و واكنش ملاباجي هاي حوزه علميه قم
*سینما و مردم، سینما و آقای نصیبی
*تحقیر ارتش توسط فرمانده کل سپاه و دیگران و واکنش فرماندهان ارتش
*سوالاتی از آقای منتظری و یک یاد آوری به میرحسین موسوی
*اعتراف ناخواسته آخوند ذوالنور بر منفور بودن رژیم
*بورشدن رهبر و سیلی سنگین مردم به سپاه پاسداران در تظاهرات «روز قدس»
*ایرباس در برابر دارائیهای بلوکه شده ایران پیشنهادی سنجیده و به نفع مردم ایران
*تعطیلی آیندگان اقدام شکرالله پا کنژاد و کنگره یی که برگزار نشد
*اراده و اعتراض مردم رهایی بخش خواهد بود، نه فرصت طلبی فرصت سوز اصلاح طلبان
*موضوعی در حاشیه انتخابات و کار مؤثر و مفید ی که آقای رجوی می تواند بکند
*سی سال پيش، « در اين بن بست…»
*رفسنجانی زیرآب ولایت خامنه ای را زد، اژه ای رفسنجانی را به آمریکاو اسرائیل بست و...
*فرار از مسئولیت آقای منتظری و از مرحله پرت بودن آقای کدیور
*تظاهرات پاسخی به روشها و اقدامات غیرقانونی مقامات قانونی
*سه پیام پایانی و جمعبندی رویداد انتخابات و مفهوم الله اکبر دیروز و امروز
*کار موثر و مفیدی که آقای منتظری می تواند بکند
*هشدار! توطئه ای علیه میرحسین موسوی در حال اجراست
*صحنه ای تکان دهنده از رفتن ندا از بین ما و ماندن ندا در فریادها و یادها
*اعلان جنگ خامنه ای و روز غلبه بر ترس
*ابطال انتخابات مشتی به پوزه ولی فقیه و یاسداران جنایتکار است، من از آن حمایت می کنم
*میرحسین موسوی، کروبی سید محمد خاتمی اصلاح طلبان بر سر دوراهی انتخابی تاریخی:
*مخدوش کردن ارزشها، جفا به امام راحل و تایید اقدام تروریستی علیه عربستان، در مناظره موسوی و احمدی نژاد
*میرحسین موسوی از موج خون تا موج سبر و شال سبز
*برای بهمن قبادی سینماگر مردم دوست
*«انقلاب اسلامی و کار نامه ردی روشنفکری»*
*ماهیت کارگزاران فرهنگی رژیم و انقلاب فرهنگی
*ویژگی جامعه ایران در نگرش و واکنش به سقط جنین
*مساله رادیو تلویزیون- تعادل قوا و واقعیتها(3)
*مسأله رادیو تلویزیون- تند روی شاید کرده باشیم اما بیراهه نرفتیم(2)
*خشم رفسنجاني و مرگ احمد خميني*
*مسأله رادیو و تلویزیون، انتقاد به جا و فراموشکاری اختیاری عبدالله نوری(1)
*عطاءالله مهاجرانی ، کشف کرامات خمینی و ستایش از تروریسم و چند یادآوری
*خنده برلسکونی و خشم آرژانتینها
*زیبایی شناسی یک ستایشگر خمینی و اهانت به ایرانیان
*سی سال پیش جوٌ سیاسی چنین بود و خمینی این بود
*سندی از مهندسی اسلامی بنای عظیم ۳۰ سال جنایت که جمهوری اسلامی نام دارد
*تبلیغات بی خدایان در اروپا، آمریکا و کانادا
*جنایت محکوم کردنی و جنایت با اجر دنیوی و اخروی
*یک تیر و دو نشان ارتجاعی خامنه ای و نکاتی برای یاد آوری
*تاثیر عامل فرهنگی بر موقعیت زنان
*خواب‌های پنبه‌دانه‌ای یا زمینه سازی برای جنایت علیه بشریت
*خوابگردی در فراموشخانه زمان
*آخوند وحید خراسانی سنی ستیز، نعل وارونه میزند
*رهنمودهای مهمل رهبر اسلام پناه، زوزه‌های وزیر ارشاد اسلامی
*وزیر ارشاد تهدید کرد هنرمندان خطا کار زیر پا گذاشته خواهند شد
*شورش یک زن جوان هنرمند علیه تبعیض و حجاب ، سیلی دیگری به رژیم ملاها
*حجاب و مراسم گشایش بازیهای المیپک
* این همه فاجعه را خمینی پی ریخت
*میراث خمینی و نگاه حوزوی- حیوانی به زن، منبع و منشأ تبعیض علیه زنان ایران
*صداقت و شهامت آقای دكتر ملكی
*توضيحي در مورد اعتصاب معلمان در سال ۱۳۴۰
*دنیای مراجع تقلید و دنیای شهروندان در هفته معلم
*تغییر حكم آیت الله، از سركوب كردن، به تظلّم
*منطق مردان خدا: سركوب كردن و نفس بريدن