حاصل مکتب رجوی، فضولات انباشته بر ذهن و جاری برزبان مریدان
ایرج شكری

یکی از پرورش یافتگان مکتب مسعود رجوی، که از ادبیات و جملاتی که علیه منتقدان بکار برده است، «حل شدگی کامل» او «در انقلاب مریم»، و پیروی بی انحراف واعوجاج او از آموزشهای مریم و مسعود رهبران عقیدتی اش، در او کاملا مشهود است، (با اسم مستعار سیاوش جعفری)در مطلبی با عنوان «شاعر مزبله نشين درباری » که چندی پیش  در سایت «همبستگی ملی»درج شد، و در آن اسماعیل وفا یغمایی و ایرج مصداقی و کریم قصیم و روحانی و ...را مورد اهانت قرار داده بود، تعفن مکتب و ایدئولوژی و فرهنگ و ادبیاتی را که در آن نشو و نما پیدا کره و در آن غوطه می خورد، به نمایش گذاشت. از آنجا که سایت یاد شده در واقع بلند گویی تبلیغاتی برای «رئیس جمهور برگزیده مقاومت» و  همسر غایب از نظر ایشان و آن «تنها آلترناتیو دموکراتیک» ادعایی تحت رهبری ایشان است، آنچه در آن لجن پراکنی آمده، انعکاسی از شخصیت و منش و روش آن دو شخصیت یاد شده، به ویژه «مریم رهایی»! هم هست.

همراه آن مطلب نوشته دیگری از محمد اقبال با تیتر «باز نشخوار کنندگان فضولات ولایت» هم جزو «مطالب برگزیده» در همان سایت درج شده بود  که در آن نویسنده ضمن هرزه زبانی و یاوه گویی و اهانت به خواهرنش برای چندمین بار، کلا منتقدان سیاستهای فاجعه بار رهبری مجاهدین را مورد اهانت قرار داده بود. در نوشتار « شاعر مزبله نشين دربار»، که مرید کف برلب، ساطورش را برای قیمه قیمه کردن اسماعیل وفا بلند کرده است و همراه است  با فحش و توهین به اسماعیل وفا یغمایی و نیز اهانت به منتقدان سابقا همراه مجاهدین و آن دو عضو مستعفی شورا، همراه است با ستایش از مسعود و نقل سخنانی از او به عنوان «سند حقانیت» ساطورکشی و عربده کشی خودش و الهام بخش دهن دریدگیهایی که کرده بود.

از جملات متجلی و منعکس کننده آموزشهای «انقلابی» مکتب مریم و مسعود، در این مقاله این جملات است:« اين بريده خائن[اسماعیل وفا یغمایی]، مانند كساني كه مدت زيادي در انبار پياز كاركند، بوي پياز ميگيرند، آنقدر با فضولات مناسبات مجاهدين و شورا حشر و نشر كرده است كه سر تا پايش بوي فضولات و مزبله، و كثافت آخوندي ميدهد. البته از نوع آخوندهاي هرزه و همه كاره اي كه روزعاشورا هم دست از عياشي برنميدارند.

اين مزبله نشين، قيافه، ”بخت النصري“ پاسدار تازه سردوشي گرفته سعيد جمالي، را با ”چالرز برونسون“ مقايسه ميكند. تواب خائني مانند ايرج مصداقي را مقاوم جلوه ميدهد، فضولات مجاهدين و شورا يعني، كريم و قصيم و روحاني و شكري و بي عاطفه اقبال و بي عفت اقبال را به سر و روي خودش ميمالد و به دلايل روشني برخي از آنها را پاكدامن!!؟؟ و شريف معرفي كرده و به به و چه چه ميكند»  

این کلب بن کلب و این مرید «پرشور» مسعود و مریم که در حالتی جنون آمیز و مثل یک حیوان درنده گرسنه، بی تاب دریدن و بلعیدن طعمه یی، به منتقدان حمله ور شده، مثل مربی و معلم از فرط تکبّر به مرحله جنون رسیده خود، مسعود رجوی که تئوریسین و نظریه پرداز مشابه و همسان بودن «جذب و دفع» در ارگانیسم اجتماعی مثل ارگانیسم زنده(بیولوژیک) زنده است، جدا شدگان منتقد سیاست های فاجعه بار رهبری مجاهدین را «فضولات» می نامد، متوجه نیست که همراه با این توهین های مکتبی وقتی «فضولات مجاهدین و شورا» را دارای همان بویی می داند که «فضولات مزبله و کثافت آخوندی» نا خواسته به ماهیت و کارکرد یکسان دو دستگاه اعتراف می کند ، چرا که همه می دانند که نیاز به دانش و تحقیق علمی ندارد که «فضولات» سگ، بوی پشگل گوسفند یا بوی پهِن نمی دهد.

اما در حقیقت و در واقعیت، سه دهه است می بینم که فضولات دو رژیم شاه و خمینی، در آن ذهنهایی انباشته شده که شعار «ایران رجوی – رجوی ایران» مثل بخارات ناشی از تخمیر و متانیزاسیون از بلند شده و پساب آن هم همین حرفها علیه منتقدان است، که بر زبانها و قلمهای حیواناتی از قماش نویسنده مقاله مورد اشاره و محمد اقبال و سایر عوضی هایی که «کفن پوش و فدایی» رهبر خود هستند، جای شده است. من نمی دانم اگر «پدر اقبال» زنده بود و آن اهانتها به دخترانش را در سایت «همبستگی ملی»! می خواند، این که عفت اقبال را مریدان مریم و مسعود، بی عفت بنامند و پاکدامن خوانده شدن آنان از سوی اسماعیل وفا یغمایی را مورد طعنه قرار بدهند، یا آن دریدگیهای محمد اقبال را می دید چه حالی می شد. و یا به محمد اقبال و دستگاه رهبری مجاهدین چه می گفت. یادمان هست که مهدی خان ابریشمچی در رثای او و آن چه در گفتگو در آخرین ملاقاتش با او گذشته بود ، چه روضه یی خواند. به هر حال خوب شد که عمرش به دیدن این روزها نرسید.

اما آن چه به نظر من در این ماجرا برجسته است این است که محمد اقبال با برگردن نهادن داوطلبانه یوغ پفیوزی و اهانت به خواهرانش به ویژه به عاطفه، پالان بارکشی آن برای آن فضولاتی که از ذهن و زبان مریدان «رهبری انقلاب نوین» به سوی خواهرانش روانه شده است را، هم به برپشت دارد. من قبلا وقتی محمد اقبال بیشعور اولین مطلب در اهانت به خواهرش را نوشت و آن را در مطلبی با عنوان «تکثیر روح و منش مادر طریق الاسلام » مورد انتقاد قرار دادم، نظریه پردازی مهمل مسعود رجوی در مورد یکسان دانستن جذب و دفع اجتماعی با سوخت و ساز و متابولیسم را مورد بحث قرار داده و آن را مردود دانسته ام که آن بحث در مقاله یاد شده، زیر میان تیتر « جذب بیولوژیکی و جذب اجتماعی » آمده است.*

با همین دیدگاه جذب بیولوژیک و متابولیک در کار سیاسی است که مسعود رجوی به مساله «شورا» و «ائتلاف» نگاه می کند و این هم یکی از عواملی است که ائتلاف و کار به شیوه «پارلمانی» با حضرتش را از محتوا خالی و غیر ممکن می کند چرا که او باید هرچه را که جذب می کند، بِجَود و خرد کند و قورت بدهد و جزو پیکره خودش بکند. به خاطر همین کمترین انتقادی از سوی کسانی که وارد ائتلاف یا همکاری و همراهی با او شده اند، سبب اختلال و ناهنجاری در ارگانیسم ایشان شده و سبب عربده کشی ها و خرناس کشی و چنگ و دندان نشان دادن می شود. اگر در اینها کمترین اعتقادی به دموکراسی و حق حاکمیت مردم بود، هرزه زبانی و تهدید و توهین به منتقدان اینگونه به روش و رفتار و فرهنگ اینان تبدیل نمی شد و در رسانه یی که مُعرّف «جبهه همبستگی ملی» و «تنها آلترناتیو دموکراتیک» است که در حال حاظر «مریم مهرتابان- رئیس جمهور ایران»، بالاترین شخصیت و سخنگوی آن در «کنفرانسها»ی بین المللی است و سخنرانیها در مورد ستایش آزادی و دموکراسی و محکوم کردن استبداد دینی و فاشیسم مذهبی کرده و می کند، منعکس نمی شد.

این نوع برخوردها و خرناس کشیدن ها که و لجن پراکنی ها که در چند ماه گذشته و بعد از فتوی مذهبی مسعود رجوی در اواخر سال گذشته در مورد کنار گذاشتن حیا و بکار بستن دریدگی تشدید شده است، گواه روشنی است که مبارزه «خصوصی » اینها برای کسب و انحصار قدرت و بر قراری نظامی پلیسی با ارعاب نفس گیر با محوریت یک مالک الرقاب و رهبر غیرقابل انتقاد  است. رهبری که با تصویر منحوسش که در همه جا (جز توالتهای عمومی) نصب شده اعلام حضور و اقتدار مطلق می کند، اقتداری که نگبهان و حافظ آن یک دستگاه امنیتی گسترده و مرعوب کننده و با اختیار نا محدود و دارای دست باز در تجاوز به همه حقوق شهروندان، و لگد مال کردن حرمت و حیثیت آنان(همانطور که در مقاله مورد بحث  و در جملات نقل شده از آن بی پدر مادر حل شده در انقلاب مریم، در مورد اسماعیل وفا یغمایی و عفت اقبال دیده می شود) است. ثلاثه مزوّر جبّار که به خاطر تکبّر و خودپرستی تغلیظ شده، شعورشان هم مختل شده است، چون در اوهام غرق اند نمی توانند بفهمند که مردم از روی رفتار آنان به قضاوت در مورد آنان می پردازند نه از نطق های تهیه شده برای «کنفرانس»های پرخرجی که برای خارجی ها برگزار می کنند، یا برخی پیامهای مزورانه یی که در مورد دموکراسی خواهی می دهند.

مثلی است که می گوید:«جواب ابلهان خاموشی است». این اندرز برای روابطه محدود و برای آنچه به شکل موردی اتفاق بیافتد، رهنمود خوبی می تواند باشد. آدم به جای دهن به دهن شدن با فرد یا افراد ابلهی در موردی که به شکل مقطعی و در زمانی زود گذر پیش می آید، بهتر است، بی اعتنایی پیش بگیرد تا «قال قضیه» کنده شود و جنگ و جدل پیش نیاید و وقت و انرژی تلف نشود. اما وقتی بلاهت و یاوه گویی با قلدری و پاچه ورمالیدگی همراه شد و خط و سیاست یک گروه قرار گرفت، دیگر خاموشی در برابر این خط کار درستی نیست. به این دلیل درست نیست که ممکن است باعث شود ابلهان قلدر و پاچه ورمالیده، بیشتر در عوالم خود فروبروند و بلاهت و قلدر منشی و پاچه ورمالیدگیشان، تغلیظ و در دهن دریدگی های خود تشیجیع  و پر روتر بشوند.

از طرف دیگر، وقتی هرزه درایی و عربده کشی به شکل روش برخورد با منتقدان، از سوی یک گروه سیاسی مدعی «تنها آلترناتیو دموکراتیک» بودن، بکار گرفته می شود، ضروری است که پاسخی به آن داده شود. در مورد نوع پاسخ دادن ممکن است برخی یا خیلی ها با نظر من موافق نباشند، اما من معتقدم که برخورد با لات و عربده کش و نسق گیر، نباید با تعارف و احتراماتی همراه باشد که اصلا نه طرف لیاقت آن را دارد و نه شعور فهم زبان بچه آدم و زبان بحث و نه این که تاثیر مثبتی در تغییر روش ناشی از رویای مالک الرقاب ایران شدن رهبری این جریان می گذارد که شعار منحوس و هیتلری ایران رجوی – رجوی ایران به خوبی معرف آن است. تجربه مردم در سی سال گذشته و به ویژه نسل جوان که بزرگترین گروه جمعیتی در جهت گیری و تاثیرگذاری در داوری افکار عمومی است و بزگترین نیروی صحنه های درگیری مردم با نیروهای سرکوبگر رژیم مذهبی بوده است، می داند که بزرگترین مانع دموکراسی عدم تحمل دگراندیشان و منتقدان از سوی حاکمان است و انواع چماق کشی ها و روشهای ایجاد اختناق توسط حاکمان را می شناسند. نسل جوان رویکردی جز انزجار و تنفر از رفتار و روش دستگاه رهبری مجاهدین با منتقدان نمی تواند داشته باشد این را انزوای مجاهدین در رویداهایی که نفوذ و مورد حمایت بودن رهبری مجاهدین به محک کشیده شد و در فراخوان هایی که داد و حمایتی دیده نشد، بارها آشکار شده و به ثبوت رسیده است.

اینها از آنجا که در دنیای ذهنی خود زندگی می کنند و گمان می کنند که سرآنجام یکه تازانه و به طور انحصاری قدرت سیاسی را در ایران به دست خواهند گرفت و به طور «انقلابی» و خمینی گونه احکام غیر قابل اعتراض خود را در مورد منتقدانی که برچسب خائن به آنها زده اند، صادر خواهند و دمار از روزگار هرچه منتقد است، در خواهند آورد، این غلطها را می کنند. نمونه های فراوان ذهنی بودن در فرمایشات و فرمان و پیام صادر کردن های مسعود رجوی را دیده ایم و با آن آشنا هستیم. همین مقاله نویس فرومایه در توّهمات لبریز از  بلاهت خود که ناشی از «تحلیل» اوضاع و شرایط در دستگاه مکتبی و منطبق با امیال رهبری است که از سوی تشکیلات به مریدان چون او تنقیه می شود، رویای سوریه شدن ایران و جنگ «ارتش آزادیبخش» و سرنگون شدن رژیم را در سر می پروراند:« واقعيت اين است كه درمرحله سرنگوني، رژيم درتله اتمي كه مجاهدين، آن را به گردنش انداخته اند، ازاين پس سه راه بيشتر ندارد. يا بايد ميزمذاكره را چپه كند و عواقب همه چيز را بجان بخرد و منتظر ارتش آزاديخش درسراسر ميهن اسير، هم چون قهرمانان ارتش آزاديبخش سوريه باشد، كه درآنصورت، طومار رژيم و مزدورانش به سخت ترين شكل درهم كوبيده ميشود».

این مرید مشنگ کلا فراموش کرده که اولا ارتش آزاد سوریه از اوهام آدمی مثل مسعود رجوی در سوریه بیرون نیامد، بلکه آن را نظامیان ناراضی و جدا شده از ارتش تشکیل دادند، از این گذشته هنوز بعد از این همه کشت و کشتار و ویرانی گسترده در آن کشور و گریختن بیش از دو میلیون نفر از کشور که بخش بزرگی از آنها در سرمای زمستان در شرایط بسیار ناگواری در اردوگاهها حاشیه مرز به سر می برند و جا به جایی میلیونها نفر دیگر در داخل و ترک خانه و کاشانه و کار زندگیشان، هنوز هیچ چیز که گواهی سرنگونی رژیم اسد توسط «ارتش آزادی» سوریه بدهد وجود ندارد برعکس درگیری های خونینی بین ارتش آزاد و گروههای دیگری از مخالف اسد صورت گرفته است. حالا بماند که منطقه کرد نشین سوریه با رژیم اسد در جنگ نیست. این است دنیای ذهنی مریدان ابله رهبران متکّبر و متفرعن و واقعیت گریز.

دستگاه رهبری مجاهدین باید به خاطر بسپرد که یک سازمان و تشکیلات سیاسی بیش نیست و ایران ارث پدر و مردم ایران هم رعیت کسی نیستند. دستگاه رهبری مجاهدین باید به خاطر بسپرد که تکرار جلوس یک «امام» بر مسند قدرت مطلق که فرمایشات ایشان هرجا که لازم دید جای قانون بنشیند و بنا بر امیال مبارک هرکس را خواست خائن و دشمن بنامد و هر مجازاتی برای هرکس و گروهی خواست تعین و توسط مریدان و کارگزارانش اجرا بکند، هرگز تکرار نخواهد شد. رهبری مجاهدین نمی تواند و هرگز در جایگاهی قرار نخواهد گرفت که بنا بر معیارها و پرونده سازی های خود کسانی چون اسماعیل و دکتر قصیم و روحانی را متهم به خیانت بکند و بعد هم آنها را کیفر بدهد. رهبری مجاهدین باید بداند اگر بنا بر حسابرسی  عملکردها باشد، بابت اتهام زنی هایی که کرده اند، و نیز سیاستها و تصمیمات غلطی که گرفته اند و رجز خوانیهای خمینی گونه ای که کرده اند که هزینه سنگین و خونینی برای بدنه سازمان همراه داشته باید پاسخگو باشند. دهن دریده ها و عربده کشهای مرید و پیرو مسعود و مریم، بدانند که اعم از این نرینه باشند یا مادینه، ِشکر خوردن هاشان، به ویژه اگر با لقمه های «کله گربه یی» همراه باشد (مثل مقاله مورد بحث این نوشته)، ، با پاسخی چون ضربه محکمی با پاشنه پا به پوزه و دهن هرزه و گشادشان همراه خواه بود، به نحوی که درد آن را رهبران در دل و روده خود حس کنند.

منابع و توضیحات:

شاعر مزبله نشين درباري

http://www.hambastegimeli.com/46363

تکثیر روح و منش مادر طریق الاسلام

http://iradj-shokri.blogspot.fr/2013/02/normal-0-21-false-false-false-fr-x-none_21.html

یاد آوری این که اعتراضات ما برای چه بود و نامه هایی که نوشتم و مساله سوریه شدن ایران و ارتش آزادیبخش در مورد محمد اقبال و در مورد داستانسرایی در مورد عکس و یادی از عظیم نارویی

محمد اقبال: بازنشخوار كنندگان فضولات ولايت

 http://www.hambastegimeli.com/home/46351

از جمله رجز خوانی ها و تصمیمات غلط مسعود رجوی که خود محور بینی و واقعیت گریزی او عامل آن بود دو رویداد خونین درگیری با نیروهای عراقی در مرداد ۸۸ و فروردین ۹۰ بود، در لینک زیر یکی از مقالاتی که من در مورد آن رویداد و محکوم به شکست بودن درخواست بازگشت حفاظت اشرف به نیروهای آمریکایی نوشتم(اطلاعیه «اعتصاب غذا کنندگان در اشرف» و نکاتی برای یاد آوری و تاکید دوباره) آمده است.

 http://iradj-shokri.blogspot.fr/2009/08/120.html

سه شنبه ۲۴ دی ۱۳۹۲ - ۱۴ ژانویه ۲۰۱۴

http://iradj-shokri.blogspot.fr/

 

منبع:پژواک ایران

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

facebook Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

   نسخه‌ی چاپی  

ایرج شكری

فهرست مطالب ایرج شكری در سایت پژواک ایران 

*متوقف و له کردن یک خودرو انفجاری داعش با تانک توسط ارتش مصر در شمال سینا
*سرازیر شدن خشم سپاه و رهبر به سوی روحانی، آینده نا روشن او و سایه جنگ
*حقه بازی آخوند موسوی خوئینیها و وصل کردن خامنه ای به «عالم غیب»‏
*انتخاباتی با بازندگان بزرگ و تصاویر ماندگار یک دیدار و سالهای سربی برای روحانی
*دیدار پُر برکت امیر تتلو با رئیسی
*طلبکاری در دو پیام پاسدار باقری «رئیس ستاد کل نیروهای مسلح»، و تودهنی به آن در رویدادها
*استفاده از سینما توسط فرومایگان برای توجیه جنایات رژیم در دهه ۶۰
*‏«گلاب زدن» گردانندگان رژیم به یاد و نام خمینی
*تعیین تکلیف برای همه مسئولان نظام از سوی پاسدار جعفری فرمانده کل سپاه، رزمایش کودتا
*وقتی مردی به زنش، بگوید «دوستت دارم» چه اشکالی دارد؟
*اسکار فرهادی، جلوه یی از مفهوم «ایرانیان» برای جهانیان و تلاش مذبوحانه محافل و ‏مقامات رژیم برای مصادره «اسلامی» آن
*اولین مصاجبه خمینی با خیرنگاران ایرانی در پاریس آیینه تکبّر و استبداد و افکار ارتجاعی او
* پاسخ فرمانده نیروی دریایی در مورد جابجایی ناگهانی جانشین خود و ابهامی که باقی می ماند
*هاشمی رفسنجانی، له شده زیر توهین و تحقیر، اندوهگین و اشگ ریز، دق مرگ شد
*مقاله یی که سبب رهبر شدن خمینی شد
*خواندن ترانه «جان جهان» شجریان توسط دانش آموزان دبستان دخترانه یی در مشهد
*شهروندان قبرخواب، انتقاد کارگردان سینما، اشک تمساح روضه خوان زرنگ
*رژیم در حال غرق شدن در گند خودش، پاسدار صفوی غرق در هپروت تشکیل دولت جهانی اسلام ‏به مرکزیت رژیم
*شاه مرغوب،بهترین دیکتاتور و عطر و گلابش و مفهوم تجمع پاسارگاد ‏
*زوزه های آیت الله علم الهدی علیه زنان ۳۰ سال بعد از عربده رفسنجانی
*پرت و پلاها و روده درازیهای قاسم سلیمانی و دیگران در سالگرد جنگ و گذشتن از کنار مصائب مردم
*مساله حجاب در قرآن و علت پیدایش آن و حجاب اجباری مجاهدین برای آتنا فرقدانی
*بابت «اطلاع رسانی»، از وزارت دفاع روسیه «کمال تشکر را داریم»‏
*28 مرداد و بعد از آن و آینده ای که در راه است
*واکنش ارتش به اهانت حسن عباسی، اهانت اوباش انصارحزب الله به هنرمندان، «فضل» جوادی عاملی و حکایتی از عبید زاکانی
*عباس کیارستمی سینماگری که با رژیم «غیرخودی» و با مردم «خودی» بود و جهانی شد
*دست باز نیروی انتظامی رژیم در رفتار خشونت آمیز و شلیک و کشتن
*شگفتی آفرینی پاسدار سلیمانی با صدور بیانیه تهدید آمیز علیه بحرین، جلوه دیگری از خر تو خربودن اوضاع رژیم
*بلاهت آریامهری خامنه ای در تشدید سرکوب و اختناق برای حفظ رژیم
*برکناری پدر ترانه علیدوستی از سرمربیگری فوتبال نوجوانان
*حاشیه های ایرانی شصت و نهمین فستیوال کن
*بازهم اعترافی در مورد گریز مردم از دین و مسجد دولتی
* سالگرد فاجعه ۱۹ فروردین ۹۰ و شیپورچی های رهبری مجاهدین
*سپاه پاسداران آفریننده مصیبت وعامل جنایت علیه مردم است و نه سپر بلای آنها
*تعظیم «اسلام» در برابر شکوه ایران و ضربه و تلخی های انتخابات برای ولایتمداران
*شرکت در انتخابات، تایید رژیم ولایت فقیه و دادن اعتبار به آن برای سرکوبگری است
*آثار اداره «خرتوخری» امور در نیروی زمینی ارتش و افشا شدن یک دروغ دیگر پاسدار فدوی
*صراحت و جرأت یا ترس و خیانت رئیس جمهور حقوقدان
*نفرت مردم نسبت به نظام ولایت فقیه، در رنجهای علیرضا افتخاری
*یک آفرین به پاسدار فدوی برای «بزرگواری انسان دوستانه» نسبت به آمریکا و یک «صدا تو ببر » بیشرم، بخاطر ادعای رئوف بودن
*رویداد بازداشت تفگنداران، دو قایق نیروی دریایی آمریکا وخالی بندی، پنهانکاری و خودبزرگ بینی های ابلهانه فرماندهان سپاه
*سخنان خمینی در مورد واجب بودن تهمت زدن به علما و فقهایی که «لطمه می زنند به اسلام» و دادن حکم برداشتن عمامه آنان به جوانان
*استریپ تیز فرمانده قرارگاه پدافند هویی خاتم الانبیاء
* تنش شدید در روابط رژیم با عربستان سعودی در پی اعدام شیخ باقرالنمر
*پرت و پلاها های پر حرارت عقیدتی فرمانده متحجر سپاه
* اظهارات بی اجازه محسن رضایی و دریافت تو دهنی از ولایتی
*کاری درست در برابر رژیم ضد ایرانی و آخوندیسم و ماتم پرستی، اما با شعاری نا مناسب
*پیشنهاد فیکسیونی به رئیس جمهور آمریکا، برای آرام کردن تند روها
*چرندیاتی از «فرهنگ عاشورایی» و تراکم حیرت انگیز نادانی در راویان
*پاسدار جعفری و ادعاهای بی ربط اش و تلاش برای محو آثار خالی بندی و غلط زیادی
*عجله رژیم در اعلام مرگ سفیر سابق، انتقاد برادر سفیرسابق، حساسیتها به مساله ربوده شدن او
*حادثه ناگوار حج، فرصت طلبی رژیم برای معجزه سازی توسط «شهید» و نکته ها
*حرفهای خامنه ای در جمع فرماندهان سپاه، «نقشه راه» برای همه
*سوالی که مسلمانان باید از خود بکنند: آیا چنین خدایی را می شود دوست داشت؟
*بازی تازه خامنه ای و خوابی که سپاه پاسداران برای فردای مردم دیده: ایست بازرسی
*شخصیت حقوقی پایدار دولتها و پیگیری حقوقی جنایت 10 شهریور 92
*تایید برجام توسط خامنه ای، برد و پیروزی برای دولتیان، عزا برای نعّاران حفظ خط قرمز رهبر
*عبور از گذرگاه خونین اجتناب ناپذیر است، چون فرماندهان جنایتکار سپاه قدرت مطلق می خواهند
*کباده کشی ظریف، نسیه خوری روحانی، ماتم شریعتمداری، روزگار تلخ و سیاه ولی فقیه سیدعلی
*جنازه های با طراوت و نشاط و بادوام
*همدستی رئیس مجلس با دولت برای کنار گذاشتن مجلس از بحث بر سر توافق تسلیم در مساله اتمی
*ستایشگر سپاه قدس، حالا با ستایش از خامنه ای ، تلاش می کند آبروی رفته را به او باز گرداند.
*وضع مبهم پاسدارای که دستور برداشتن مجسمه آریوبرزن را داده بود
*ریخت و پاشهای اسلام گسترانه رژیم و تودهنی مردم به رژیم با شکستن هنجارهای تحمیلی
*چگونگی برقراری دوباره تحریم ها، به شرحی که سوزان رایس داده است.
*قلّاده بر گردن رژیم درنده خو، بر مردم ایران مبارک باد
*کاسبی و بهره برداری خامنه ای از جنازه گردانی
*مکتب فاجعه آفرین خود محوربینی لبریز از بلاهت فرماندهان سپاه و دست اندر کاران رژیم و ضربه ای که در راه است
*تصادفی طاغوتی، در رژیم لاهوتی
*ایسنا آیت الله صافی را بالا برد، اما خامنه ای در سفر به قم به او اعتنا نکرد
*آیا آمریکا همان بازی را با رژیم می خواهد بکند که با مجاهدین کرد؟
*پوزه بند رهبر برای منتقدان و پذیرش افسار خوردن نظام
* آنجا که اسلام و مسلمانی سعدی، انسانیت او را می بلعد
*درنده خویی مذهبی در افغانستان و اقدام چشمگیر زنان علیه آن
*اندوه ناشی از فقر و فشار اقتصادی کم نیست، عزاداری در نوروز را هم تحمیل می کنند.
*پاسداران زیاده طلب و بی اعتنایی به رهبر و سلسله مراتب
*مطهری مورد یورش قرار گرفت، اما گند به سر روی نیروی انتظامی منفعل، زده شد
*ضربه خرس طلایی به خرناس کشهای نظام ولایی و حرفهایی از جعفر پناهی
*از سکه افتادن سرداران اسلام و ارزش شهادت در رژیم خر تو خری
*روح روح الله خمینی در کشتار پاریس ظاهر شد
*تلاش فرمانده سپاه برای «جاخالی دادن» در برابر کنایه روحانی
*عکس طناز طباطبایی به اشتباه به جای عکس ریحانه حباری در لحظات قبل از اعدام معرفی می شود
*ایراندختی که از یاد نخواهد رفت
*اولین عملیات جنگی گرانترین هواپیمای جت جنگی علیه اسلامگرایان
*بیانیه سالگرد تاسیس شورا و نکاتی مربوط به رجزخوانی های مسعود رجوی و پیامدهای آن
*فاجعه بار بودن آموزش موسیقی در مهد کودکها از نظر مدیر حوزه های علمیه
*ادعای پوچ وزارت اطلاعات در مورد رهایی قهرمان شمشیربازی
*فرصت طلبی رژیم منحوس برای مصادره مراسم تشییع جنازه شاعری بزرگ
*جنایات بدون مکافات، غزه پیش آدم سوزی ژاپن چیزی نیست
*خودنمایی های روز قدسی سرداران سپاه و آیینه خر تو خری رژیم
*سقوط و فساد سیاسی رهبری مجاهدین در آیینه تحریف اخبار سوریه
*یادداشتی در مورد علت حمله وزارت خارجه فرانسه به مجاهدین
*خنجر و خیانت و چند نکته برای یاد آوری در سخنرانی مهرتابان
* مسعود رجوی، حمایت از داعش در عراق، رقت انگیز، و در «آخر» خط
*یک رویداد فرهنگی – هنری برای لرزندان استخوانهای خمینی درگور
*شکست رژیم در جذب فرهنگی مردم و در جایگزین کردن اسلام به جای ایران
*پاسخ های کوبنده کیومرث پور احمد در مورد عربده کشیهایی که علیه لیلا حاتمی راه افتاد
*شرمندگی لیلا حاتمی از عربده مسلمانان شرور ، لیلا عذر خواهی نکرده
*تکذیب ادعایی در چرند بافی شلغمکارانه
*بی تدبیری دولت تدبیر و تدبیر ظریف یک پاسدار
*گزارشی تلویزیونی در مورد «ازدواج موقت» در ایران
*مستندی در مورد چگونگی کشتار کمونیستها در اندونزی
*خودت فکر کن کی و کجا روحت را به شیطان فروختی
*بحران روحی مسعود رجوی و برخورد مناسب با آن
*پیت سیگر ترانه خوان عدالت و آزادی و محبت، درگذشت
*ممنوعیت برگزاری جلسه کانون نویسندگان، ننگ و خفت برای آخوند روحانی
*بعد از نزدیک سی سال دهنکجی و قلدرمنشی دیدن، تودهنی زدن حق است
*چماق و چاقو و اوباش گری حل کننده مشکل منتطق ضعیف مریدان خمینی
*حاصل مکتب رجوی، فضولات انباشته بر ذهن و جاری برزبان مریدان
*نپذیرفتن اشتباه و عزم راسخ مسعود رجوی در به کشتن دادن مجاهدین تا آخرین نفر
*پاسخی به اوباش «ترانه خوان گروه هنری ارتش آزادیبخش و سیمای آزادی» مسعود و مریم رجوی
*تبریک به عمه «رئیس جمهور برگزیده مقاومت» و به عمه «رهبر مقاومت»
*... ترانه ای بر روی حکایتی از دفتر پنجم مثنوی – شهید راه
*اهانت محمد علی شیخی به مرضیه در جلسه یی با حضور مهدی ابریشمچی
*نکته یی برای یاد آوری –2
*سالگرد در گذشت مرضیه، و آنچه باید گفته می شد و نشد
*نکته یی برای یاد آوری
*واقعیت گریزی و خودمحور بینی رهبری، زمینه ساز کشتار مجاهدین در اشرف
*آیا زمان افسار زدن به سپاه پاسداران فرا رسیده است؟
*خدا در کنار جلّادان در اشرف و شادی و شعف از پاسداران از شقاوت
*شباهت ها با روش آمریکایی و اصولگرایان رژیم، در کار رهبری مجاهدین و ضرورت انتقاد از خود
*تغییر رویکرد به مفتریان بعد از بیانیه تفصیلی
*یادداشتی بر انتقاد اسماعیل وفا یغمایی
*تاریخسازی مسخره
*آیا فروغ جاویدان با تاکتیک دیگری می توانست پیروز شود؟
*کالبد شکافی یک فاجعه: بهای سنگینی که مجاهدین برای خواست رهبری می پردازند
*بحث تلخ دیگر، در مورد بیاینه تفصیلی شورا
*نقش رژیم و تعصب مذهبی – ناموسی، در جنایات فجیع علیه زنان
*سپاه خامنه ای را «آیت الله عظمی» کرد و جای «شاهنشاه آریامهر» نشاند
*تایید و بهره برداری بیانیه تفصیلی شورا، از مقاله توطئه گرانه مهدی سامع
*بیانیه تفصیلی «شورای ملی مقاومت» و تحریفات مربوط به اخراج خودسرانه من
*اگر آدم حرفی زد و بعد حاشا کرد چه معنی می دهد
*روحانی حلقه اتصال در بالا و با کلیدی برای گشودن دری در بن بست
*بیانیه تفصیلی شورا، و یاد آوری «علی الحساب» من
*دلیل نامربوط بودن ارتباط حمله موشکی به لیبرتی با استعفای روحانی وقصیم، در سخنان مریم رجوی
*نکاتی برای یاد آوری و توجه در پیام اخیر آقای رجوی و آن بمب ساعتی
*اولین نتیجه گیری ها از پایان یافتن نمایش انتخاباتی و پیام ها
*یک تقلب برای منحرف کردن افکار عمومی از یک اقدام بیشرمانه شورا
*موقعیت جدید کاندیداها و تغییر درصد احتمال پیروزی آنها
*آلت دست رهبری مجاهدین و شریک پرونده سازی های بیشرمانه برای ترورشخصیت توسط آنها نشوید
*نکات مهم در استعفا نامه دو عضو با سابقه شورا
*از کجا به اینجا رسیدیم
*ضرورت همبستگی و اعتراض در برابر قلدرمنشی و نسق گیری رهبری مجاهدین
*با رد صلاحیت رفسنجانی، به احتمال زیاد،چماقدار سابقه دار رئیس جمهور آینده است
*اعتراف ریشهری به مسخره بودن آخوندها در نظرمردم در ایرانِ قبل از انقلاب
*اعتراف قالیباف به چماقداری از زمان «دارو دسته شهید بهشتی»
*انتقادهایی از حضرت «سر»:ارزیابیهایی غلط،خشم و توّهم و حرفهای بی پشتوانه
*مجاهدین در تله، اشک تمساح ریختن آمریکائیها و جان کری
*تکبرّ بلاهت آور و بلاهت ویرانگر
*اضطرار احمد توکلی و قدرت اجتماعی اقشار ضد مقام رهبری
*افزایش دین گریزی و بی خاصیتی هزینه های کلان نماز خوان پروری
*ادعای بی ربط لابی کردن برای اسکار، دریافت تودهنی سنگین
* تکثیر روح و منش مادر طریق الاسلام
*ادعاهای نامربوط فرمانده سپاه در مورد جنگ ایران و عراق پاسداران
* روی دیگر سکه قلنبه گوئیهای ابلهانه پاسدار سلامی و هلهله ها و عربده های 9 دی
*مسئولیت فراموش شده در مصاحبه بنی صدر
*اشکهای عزاداری محرّم، حیات بخش انگلها
*ادعایی بی ربط در سالگرد مرگ «تام جی اندرسون»
*افتخارات گندیده در رژیم گندیده
*زهر فرار حزب اللهی به اسرائیل و حرام شدن شیرینی پهباد پرانی
*روزهای تلخ و سیاه رفسنجانی، مرد قدرتمند دسته اشرار
* بحثهایی«علمی» که اپوزیسیون توجهی به آنها و اثرات آن در جامعه نمی کند
*پایان اجلاس غیر متعهدها، حاشیه ها و مشکل بقای رژیم
*هدیه مدال المپیک به مادر برای حفظ آن از مصادره شدن
*اعتراف آخوند علی اکبر محتشمی به انزجار مردم از روحانیت
*اگر وزیر اطلاعات دروغ نگفته باشد، از این خوشتر نباشد
*عربده و ارعاب ناتوان از مهار جامعه پویای ایران
*آن خشم و خروش به خاطر دست دان عادی و این ماستمالی کردن «دستمالی» زیرآبی
*مقدس های تاریک اندیش و خود محوربینان، بیگانه با مردم
*احترام بی مورد به «مقام امنیتی» و بی تقاوتی به یک بی شرم
*دیپلماسی گوساله ها و مصادره پیشاپیش اسکار توسط وزارت ارشاد
* نمایش خشم و عصیان، با نشان دادن پستان عریان
*خشم و درماندگی مالکی، علت محاسبه تعویق ضرب الاجل بستن اشرف از نوامبر
* تعویق تاریخ تعطیل کردن کمپ اشرف،آغازی برای حل مسالمت آمیز مساله
*مشت محکم روزگار بر پوزه پاسدار توّاب ساز
* آمادگی به کشتن دادن میلیونها نفر ویژگی دین و مذهب پاسدار سلیمانی
*جنازه یی در راه سفارت آمریکا در امارات متحده عربی
*نقدی بر مقاله «میرحسین موسوی نخست وزیر آینده؟»
*تمجید از نیروی قدس سپاه، تحریف حقیقت و خدمت به رژیم
*کشف طرح تروریستی رژیم در آمریکا، « امداد غیبی» برای مجاهدین
*پناهجو شدن اشرفیها خبری خوب اما با کاستی ها و ابهامات
*بازی چرخ بشکندش بیضه در کلاه
*اختلاف در ارزیاببها و رشد افقی شجره طیبه
*شهیدان 19 فروردین اشرف دفن شدند، سوالها و حرفهایی که می ماند
*درگذشت مجاهدی سخت کوش و صمیمی و تصویری از آینده
*غوغا و دروغ و بیشرمی منفور
*با یک تیر چند نشان زدن خاتمی در تقدیر از آمنه بهرامی
*سخنان دبیرکل سازمان ملل روزنهً امیدی بر حل مساله اشرف
*در ضرورت توضیح واضحات
* چالشها و نمایشها در بستر شمارش معکوس برای تعیین تکلیف قطعی اشرف
* نگاهی به فیلم جدایی نادر از سیمین
*رژیم در سالگرد مرگ خمینی
*اعتراف ناخواسته دکتر قصیم در تلویزیون بی بی سی
*اعتراض من به قلدرمنشی بود
*شانتاژ، برچسب زدن، پرونده سازی، ارعاب و گرایش حذف منتقدان، یعنی همین
*کدام آرمان، کدام آرمان گرایی؟
*بیا بیا گفتن روش امام حسین نبود
*خواست انتقال از عراق باید در صدر خواستهای خانم رجوی قرار بگیرد
*رضا پهلوی، توّهم و توهین به شعور مردم
*آنچه برای آیت الله های مرتجع مهم است
*مفهوم ارزیابی ها و نتیجه گیری های فرماندهان سپاه در آینه عملکرد رژیم
*تشریفات محمد رضا شاهی و تشریفات ولایی و حزب اللهی و سبزاللهی
* عبور کشتی جنگی سید علی از کانال سوئز و تأملی در روش مسالمت آمیز مبارزه
*هاشمی غیرتت کو، فائزه عفتت کو، و پرونده سازیها
*راهپیمایی 25 بهمن، حاشیه ها، پیامدها
*جشنواره فجر مثل داروخانه یی شد که نفت می فروشد
*اپوزیسیون نباید از موسوی و کروبی دنباله روی کند
*بینش مهمل و حرفهای مهمل خمینیستها
*خامنه ای یک متهم به شرکت در ترور حریری رابه درجه سرلشکری ارتقاء داد
*شروری در صف اوپوزیسیون
*زین العابدین دیکتاتور تونس، ذلیل شد
*جنایات بی قتل واندوه انباشته در آنسوی خبرها
*جنگ روانی - جاسوسی اسرائیل و رژیم
*افشاگری و ابرازنفرت ایرانیان به رژیم، واکنش مناسب به فرصت طلبی وزارت اطلاعات
*سکوت در برابر ظلم بزرگ به جعفر پناهی، سرافکندگی برای اهالی سینما خواهد بود
*مسخرگی آخوندی، جنایات خدایی
*مسخره گی های عاشورایی و ستایش و ترویج خشونت در رژیم آخوندی
*رویارویی جنایتکارانه مذهبی سلفی- شیعه در ایران را باید محکوم کرد
*قدرت نمایی بلاهت بار احمدی نژاد، ضربه یی به نظام ولایی
*بساط ارتجاعی مرجعیت و آخوندیسم را باید در ایران جمع کرد
*جبّاریت رژیم علیه اهل سنت ، زمینه ساز ورود القاعده به ایران است
*لرزه های اضطراب، در نعره های اقتدار
* شاید مجید شریف پیش ما بود اگر اینترنت مثل امروز بود
*اجیر کردن عامل برای قتل فرزند، دستارود تعلیمات آخوندی و احکام شرعی
*آخوند مسخره از اخوان مسخره
*حکمت مستراحی و شخصیتهای مستراحی
*جنایت و رذالت از یک منشأ به بهانه های متفاوت
*مراسم عقد در سرقبر، تجلی مرده خوری آخوندهای مردم ستیز
*انفجار در پادگان سپاه، در آستانه سفر حاج محمود به لبنان
*ادعاهای متناقض، شاهدی بر پوچی ادعای پیروزمندانه بودن پایان جنگ
*اهانت به قرآن، غوغای بوزینگان و عربده فرومایگان در ایران
*صف آرایی در برابر رهبر: جبهه هواداران رئیس دفتر
*اتهام زنی و «گند زنی» بین جناح‌های متخاصم: کشتن خواهر پاسدار مشفق در جاده مشهد و...
*آغاز به کار «مشا نیوز» و اتهام «پوتینیسم» به حاج محمود
*جلوه یی از هویت و هنر مردم: گفتگوی عاشقانه به زبان آذری و به شعر
*شیطنت های خلاف اسلام با اجرای «نیمه رپ» به لهجه اصفهانی
*«مرض موت» لاعلاج رژیم خمینی ساخته به رغم سه دهه جنایت برای بقا
*سالروز بمباران اتمی هیروشیما، فراموش کردن قربانیان جزغاله شده توکیو و بیش از 60 شهر دیگر
*حنجره یی که خاموش شد، صدایی که ماندگار است
*تقابل مردمکشان خمینیست دو جناح، افشاگرخیانتها و جنایتها
*جند الله دوگام به پس یک گام به پیش
*تعارف کم کن و بر مبلغ افزا
*خفّت خمینی در حیات و خواری او بعد از مرگ و بی آیندگی رژیم
*رپ «کافران بی نام» در هجو نوحه‌های ام القرای اسلام
*سه هزار آقا زاده در حال تحصیل در بلاد کفر
*به چنین مجلس و بر کرّو فَرَش باید ...
*ناگهان دهها «پیکر مطهر» در نماز جمعه !
*داس اسلام همچنان زندگی آزادگان ایران را درو می کند
*بودجه های قرآنی ، گربه های ایرانی
*از این بمبهای اتمی در همه شهرهای ایران منفجر کنید
*مربوط و نامربوط در مصاحبه رضا پهلوی
*بلند آوازه کردن نام ایران، و نه جمهوری اسلامی
*برای جعفر پناهی و یک یاد آوری
*افتضاح در سناریوی دستگیری عبدالمالک ریگی و چند نکته
*موعظه های کنونی میرحسین موسوی و گذشته و آینده او
*سانسور گزارش‌ها تصویریِ «انقلاب اسلامی» نشانه ترس از مردم
*مردم جان برلب رسیده، رژیم جبّار خون ریز و مساله «خشونت»
* بخشوده و نا بخشودنی، به مناسبت در گذشت منتظری
*این سخن را درنیابد گوش خر
*ستاره یی در آسمان هنر ایران و موسیقی آذربایجانی بنام پریسا ارسلانی
*مروری بر تاریخچه تضاد دوجناح: ایدئولوژی متعفن و روشهای کثیف
*دیالوگ انتقادی با سربازان گمنام امام زمان
* آقای نصیبی در کوچه بن بست «علی چپ»
*یاد و خاطره یی از یک خدمتگزار فرهنگی و یک دوست که درگذشت
* یادداشی در مورد لبیک سایت وزارت اطلاعات رژیم، به در خواست «آ مهدی»
*من متهم می کنم، واکنشی به پیام اخیر آقای مسعود رجوی
*اعلان جنگ داخلی توسط خامنه ای،«توزرد»ی سبز و ضرورت آمادگی مردم
*ناگفته هایی از دو« 13 آبان»: چگونه صدای انقلاب به گوش شاه رسید و اشغال سفارت آمریکا
*چه کسی برای مردم فیلم خواهد ساخت اگر آقای نصیبی روزی مسئول سینمای کشور شود
*قضیه شکل اول و شکل دوم، و استحاله قهقرایی آدمها
*بیانیه بیست و هشتمین سالگرد تاسیس شورا، نکته یی و چند سوال
*فوتبال مردانه و فوتبال دوستان لجن
*به بهانه اظهارات یک خانم نماینده مجلس کویت
*اِنافَتَحنا»ی واقعیت گریزان متکبّر
*واكنش پنجم» و واكنش ملاباجي هاي حوزه علميه قم
*سینما و مردم، سینما و آقای نصیبی
*تحقیر ارتش توسط فرمانده کل سپاه و دیگران و واکنش فرماندهان ارتش
*سوالاتی از آقای منتظری و یک یاد آوری به میرحسین موسوی
*اعتراف ناخواسته آخوند ذوالنور بر منفور بودن رژیم
*بورشدن رهبر و سیلی سنگین مردم به سپاه پاسداران در تظاهرات «روز قدس»
*ایرباس در برابر دارائیهای بلوکه شده ایران پیشنهادی سنجیده و به نفع مردم ایران
*تعطیلی آیندگان اقدام شکرالله پا کنژاد و کنگره یی که برگزار نشد
*اراده و اعتراض مردم رهایی بخش خواهد بود، نه فرصت طلبی فرصت سوز اصلاح طلبان
*موضوعی در حاشیه انتخابات و کار مؤثر و مفید ی که آقای رجوی می تواند بکند
*سی سال پيش، « در اين بن بست…»
*رفسنجانی زیرآب ولایت خامنه ای را زد، اژه ای رفسنجانی را به آمریکاو اسرائیل بست و...
*فرار از مسئولیت آقای منتظری و از مرحله پرت بودن آقای کدیور
*تظاهرات پاسخی به روشها و اقدامات غیرقانونی مقامات قانونی
*سه پیام پایانی و جمعبندی رویداد انتخابات و مفهوم الله اکبر دیروز و امروز
*کار موثر و مفیدی که آقای منتظری می تواند بکند
*هشدار! توطئه ای علیه میرحسین موسوی در حال اجراست
*صحنه ای تکان دهنده از رفتن ندا از بین ما و ماندن ندا در فریادها و یادها
*اعلان جنگ خامنه ای و روز غلبه بر ترس
*ابطال انتخابات مشتی به پوزه ولی فقیه و یاسداران جنایتکار است، من از آن حمایت می کنم
*میرحسین موسوی، کروبی سید محمد خاتمی اصلاح طلبان بر سر دوراهی انتخابی تاریخی:
*مخدوش کردن ارزشها، جفا به امام راحل و تایید اقدام تروریستی علیه عربستان، در مناظره موسوی و احمدی نژاد
*میرحسین موسوی از موج خون تا موج سبر و شال سبز
*برای بهمن قبادی سینماگر مردم دوست
*«انقلاب اسلامی و کار نامه ردی روشنفکری»*
*ماهیت کارگزاران فرهنگی رژیم و انقلاب فرهنگی
*ویژگی جامعه ایران در نگرش و واکنش به سقط جنین
*مساله رادیو تلویزیون- تعادل قوا و واقعیتها(3)
*مسأله رادیو تلویزیون- تند روی شاید کرده باشیم اما بیراهه نرفتیم(2)
*خشم رفسنجاني و مرگ احمد خميني*
*مسأله رادیو و تلویزیون، انتقاد به جا و فراموشکاری اختیاری عبدالله نوری(1)
*عطاءالله مهاجرانی ، کشف کرامات خمینی و ستایش از تروریسم و چند یادآوری
*خنده برلسکونی و خشم آرژانتینها
*زیبایی شناسی یک ستایشگر خمینی و اهانت به ایرانیان
*سی سال پیش جوٌ سیاسی چنین بود و خمینی این بود
*سندی از مهندسی اسلامی بنای عظیم ۳۰ سال جنایت که جمهوری اسلامی نام دارد
*تبلیغات بی خدایان در اروپا، آمریکا و کانادا
*جنایت محکوم کردنی و جنایت با اجر دنیوی و اخروی
*یک تیر و دو نشان ارتجاعی خامنه ای و نکاتی برای یاد آوری
*تاثیر عامل فرهنگی بر موقعیت زنان
*خواب‌های پنبه‌دانه‌ای یا زمینه سازی برای جنایت علیه بشریت
*خوابگردی در فراموشخانه زمان
*آخوند وحید خراسانی سنی ستیز، نعل وارونه میزند
*رهنمودهای مهمل رهبر اسلام پناه، زوزه‌های وزیر ارشاد اسلامی
*وزیر ارشاد تهدید کرد هنرمندان خطا کار زیر پا گذاشته خواهند شد
*شورش یک زن جوان هنرمند علیه تبعیض و حجاب ، سیلی دیگری به رژیم ملاها
*حجاب و مراسم گشایش بازیهای المیپک
* این همه فاجعه را خمینی پی ریخت
*میراث خمینی و نگاه حوزوی- حیوانی به زن، منبع و منشأ تبعیض علیه زنان ایران
*صداقت و شهامت آقای دكتر ملكی
*توضيحي در مورد اعتصاب معلمان در سال ۱۳۴۰
*دنیای مراجع تقلید و دنیای شهروندان در هفته معلم
*تغییر حكم آیت الله، از سركوب كردن، به تظلّم
*منطق مردان خدا: سركوب كردن و نفس بريدن