شهیدان 19 فروردین اشرف دفن شدند، سوالها و حرفهایی که می ماند
ایرج شكری

سایت رسمی مجاهدین و سایت «همبستگی ملی»، روز 15 شهریور(6 سپتامبر) ویدئو مراسم خاکسپاری شهدای 19 فرودین را در اشرف در صفحه اول خود قرار دادند. البته شروع این ویدئوها در این دوسایت یکی نیست. آنچه در سایت همبستگی شروع می شود بخشی 13 دقیقه یی از این ویدئو است که همراه بخشهای دیگر در یوتیوب هم قرار دارد، اما ویدئو سایت مجاهدین 55 دقیقه یی است که قسمتی از آخر آن هم به مراسم خاکسپاری مجاهد شهید منصور حاجیان اختصاص دارد که از مجروهان آن رویداد بود و بعد از تحمل دو ماه جراحات ناشی از رویارویی با نیروهای عراقی، به علت عدم دسترسی به درمان جان باخت. در آغاز ویدئویی که در سایت مجاهدین قرار دارد، بعد از صحنه هایی همراه با اجرای سرود از مراسم، قسمتهایی کوتاه از سخنان جناب مسعود رجوی رهبر مجاهدین به مناسبت عید فطر(برابر با 9 شهریور) گنجانده شده است که در آن اشاره می کند که شهدای «فروغ اشرف» - اسمی که ایشان برای رویداد 19 فرودین برگزیده-، بعد از شهادتشان 40 روز هم با پیکرهاشان به پیکار ادامه دادند و در تصاویر مربوط  به مراسم، یکی از خانمهای مجاهد که آغازگر مراسم است یاد آور می شود که شهدای 19 فروردین باید در قطعه مروارید و به خصوص در کنار شهدادی مرداد ماه 88 به خاک سپرده می شدند ولی به خاطر اشغال قطعه مروارید توسط جانیان، بعد از 38 روز مراسم خاکسپاری آنان برگزار می شود. سوال این است که 38 یا 40 روز بعد از شهادت آن 35 مجاهد، برابر است با یکی دو  روز مانده به پایان اردیبهشت یا اول خرداد، کلیپ مراسم خاکسپاری روز دوشنبه 15 شهریور، در سایت مجاهدین و همبستگی ملی قرار گرفته است، علت این تاخیر بیش از سه ماهه یا علت این «پنهانکاری» چه  بوده است؟ نگارنده در یکی دو مطلب از تصمیم عدم دفن شهدا در قطعه مروارید،با شرایط تعیین شده از سوی عراقیها -که شرکت اندکی از اشرفی ها و بدون پرچم و شعار بود-، و درخواست از آمریکا  برای مداحله در این مورد از سوی خانم رجوی انتقاد کرده بودم، و علت آن هم مشکلات موجود در اشرف به خاطر کارشکنی های مالکی و مسائلی که نگهداری 35 جنازه در آن شرایط کمبود امکانات از یکسو و شدت گرمای هوا از یک سو می توانست سبب شود، بود. علاوه بر آن تاثیرات ناگوار روحی این مساله بر روی بازماندگان شهدا در ایران را هم یاد آور شده بودم و در مطلبی که در 13 تیر(4 ژوئیه) با عنوان «ضرورت توضیح واضحات» نوشتم، از خانم رجوی درخواست کرده بودم که دستور دفن آن شهدا را بدهد. اکنون معلوم می شود که دستگاه رهبری مجاهدین بعد از اعلام ممنوعیت دفن شهدا در اشرف که واکنش  دولت جبّار و مرتجع عراق به تصمیم اعلام شده از سوی خانم رجوی بود، رهبری مجاهدین راه مصاف به آن را پیش گرفته و در گوشه دیگری از اشرف که در اختیارشان است، محلی برای دفن آن جان سوختگان آماده کرده و دست به کار تهیه مقدمات برای برگزاری مراسمی آنگونه که می خواستند شده اند که شامل تهیه تابوتها و یونیفورمهای ویژه برای این مراسم(آن یونیفورمهای سیاه با کمبربند سرخ  و بدون کلاه قبلا در دیده نشده بود . احتمالا این تنها ارتش دنیا است که یونیفورم مخصوص مراسم تشیع جنازه دارد)  ومحل موزه یادگارهای شهدا شده اند. به هر حال هیچگونه توضیحی در مورد این تاخیر در اطلاع رسانی نه در ویدئو کلیپ و نه به صورت نوشتاری در سایتهای مربوطه داده نشده است. این بازهم نشان دهنده اشکالی است که کلا در دستگاه رهبری مجاهدین در شناخت و ارزشگذاری و ارتباط با مقوله یی به اسم افکار عمومی و مردم وجود دارد. حتی اگر خانواده های شهدا را از طریق ارتباط تلفنی و یا زنجیره روابط خانوادها از مساله انجام خاکسپاری مطلع کرده بوده باشند، این باز هم جبران اشکال ارتباط با افکار عمومی یا به عبارتی بی اعتنایی به افکار عمومی را نمی کند، به ویژه اگر در نظر بگیریم این بی اعتنایی از سوی کسانی صورت می گیرد که مدعی اند اشرف دژ استراتژیک مقاومت مردم ایران است، اشرف الگو است برای مردم (ادعایی که خانم رجوی در سخنان اخیرش به مناسبت انتخاب مسئول اول جدید سازمان مجاهدین می کند)، و... این مدعیان باید به این هم فکر می کردند که آن مردم لابد به یاد شهدای خود هستند و دفن نشدن جنازه شهدا مساله یی است که خاطر آنها را آزرده می کند.  بعد از «انقلاب ایدئولوژیک» که دستگاه رهبری مجاهدین در اوج افلاک قرار گرفت و ارتباط معکوس با مردم را پیشه کرد، یعنی به جای تلاش برای مورد حمایت و تایید مردم بودن این رهبری بود که «چتر» حمایت و زعامت خود را بر سر مردم گسترده بود و مردم همه «باید» می آمدند زیر چتر ایشان،رهبری از تاریخ طلبکار شد و این را بی هیچ پرده پوشی در شعار مالک الرقابی ایران رجوی - رجوی ایران که مورد انزجار همه، حتی همپیمانان غیر مجاهد خودش بود، انعکاس می داد و هرکه بیرون از دایره مریدان و پیروان بود، دشمنان بالقوه یا بالفعل و یا  بیهوده  و بی مصرف شمرده شدند.  رهبری به نحو تآسفباری به امر افکار عمومی  بی اعتنا شد و مبارزه اش در مسیری با شیب  تندی قرار گرفت که نگارنده آنرا مبارزه «خصوصی» برای حق رهبری و انحصار قدرت، حقی که به رهبر مجاهدین تعلق داشته و آخوندها غصب کرده اند، می نامم. از طرف دیگر در عمل هم می دیدیم که مجاهدین اعلامیه های عملیات خود را به اسم شهدای خود و برای «انتقام خون» آنان منتشر می کردند، و این خط «انتقام گرفتن»، که سرچشمه آموزه های ایدئولوژیک آنان است، «آرمانگرایی ایدئولوژیک» آنان که را «گرفتن  انتقام خون به ناحق ریخته شده و انتقام ناگرفته حسین از یزیدیان زمان» است، شکل می دهد، که زبان رهبر و معلم عقیدتیشان بارها شنیده ایم. این «آرمان گرایی» البته هم استتار و هم حصاری مثل سیم خار دار برق دار است برای مصون نگه داشتن فردیت رهبری سازمان و جایگاه قدّیسی آن  از «خدشه دار شدن با انتقاد» است. جناب مسعود رجوی در همان بخش کوتاه سخنانش که در ویدئو کلیپ مراسم گنجانده شده است، شهدای 19 فروردین را هم هدیه یی به خاک پای امام حسین نام داد.  به نظر می رسد که علت تاخیر سه ماه و نیمه اعلام خبر آن مراسم این بوده است که آن را با مراسم انتخاب مسئو اول سازمان مجاهدین همراه کنند که برای خودشان رویداد مهمی است تا به این ترتیب، تلخی ماجرای شهادت آن سی و پنج نفر در رویداد «پرشور» انتخاب مسئول اول سازمان حل شود.

نگاهی به پیام عید فطر 

از تاکتیکهایی که آقای رجوی بکار می گیرد که کسی در درستی و پیروزمند بودن سیاستهای بکار گرفته شده از سوی ایشان فکر تردید به خود راه ندهد، این است که سقف این دستاوردها را چنان بالا می گیرد که پیروان و همراهان در برابر «عظمت» ادعاهایی که در برابرشان قرار دارد، خود را کوچک تر از آن بیابد که با معمار آن بنای عظیم، به بحث و اما و اگر بپردازند و فکر چنین کاری که به خود راه نمی دهند. در سخنان و جمعبندی های ایشان همیشه دستاوردهای مجاهدین (که البته همه تحت رهبری و هدایت ایشان و تلاش مهرتابان آزادی  صورت گرفته است)، جهش وار و «پیروزی های بزرگ» بوده است، هم چنان که در این پیام که کلا دست آورد مجاهدین را –که اکنون به نحو تلخ و دردناکی آینده سازمانی اش را تصمیم وزارت خارجه آمریکا در مورد ابقا یا خرج کردن نام آن از لیست تروریستی رقم می زند-«خرق عادت» در سیاست دانسته و مجاهدین  را به خاطر کیفیت و طول مبارزه، در «قله شرف بشریت قرن بیستم و بیست یکم»  قرار داده که البته بازهم بر همه «واضح و مبرهن» است  که این «خرق عادت» تحت رهبری خودشان صورت گرفته است و از کرامات خود ایشان است. از بنیانگذار سازمان یاد کرده که کاش بود و می دید که سازمانی که او آن را پی ریخت چه شاخ و برگی گسترده است. ولی این نکته را نمی بیند که اگر بنیانگذار سازمان زنده بود و شرایطی که اشرفی ها در آن قرار دارند و لیست اسامی سخنرانان و حامیان آمریکایی مجاهدین را که در کنفرانسها –  مطالبی در مورد پرداختهای قابل توّجه  برای «حق القدم» و بالای منبر رفتن آنان در رسانه ها منتشر شده است-، می دید چه واکنشی نشان می داد و چه حالی می شد. من منکر این نیستم که مجاهدین سالهای طولانی در شرایط سخت و جانکاهی که با هزار توطئه از سوی رژیم و همدستان خارجی اش رو به رو بوده اند، به مبارزه با رژیم  و مقاومت در برابر آن ادامه داده اند، اما سوال این است که هدف این مبارزه چه بوده و آیا مسیر  درستی را پیموده  و حاصل آن کدام است و در کجا متبلور می شود؟ آقای رجوی 8 بهمن سال قبل و در آستانه دهه فجر در پیامی به  مردم آنان را به خروش و خیزش علیه رژیم در بهمن ماه دعوت کرد، اما خبری نشد، ولی کروبی و موسوی به بهانه حمایت از اعتراضات و قیام مردم مصر علیه حسنی مبارک دعوت به تظاهرات در 25 بهمن کردند و با وجود بسیج شدید پلیسی و با این که از فاصله دعوت تا روز موعود رژیم مبارک هم سقوط کرده بود، تظاهرات صورت گرفت. بالاخره نباید پرسید که آیا موفقیت را به نسبت دستیابی به هدف یا اهداف تعیین شده باید تعیین کرد یا به نسبت «کیفیت و مدت» ریاضت و زجر کشیدن و شهید دادنهای قابل اجتنابی که هیچ تاثیری بر پیشرفت و گسترش مبارزه مردم ندارد؟ اگر بعد از این همه سال و آن دستاوردهای مورد تاکید ایشان، پیام رهبری مجاهدین، فاقد انگیزش و تاثیر لازم برای به حرکت در آوردن مردم است، پس باید دید اشکال کار کجاست. مردم را که نمی شود محکوم کرد. مبارزه سیاسی یک حزب یا سازمان اعم از پیشرو یا ارتجاعی عبارت از سازمان دادن و به حرکت در آوردن مردم برای دستیابی به هدفهای تعیین شده از سوی حزب یا سازمانی است که آن اهداف را در برگیرنده منافع مردم و یا اهداف مورد نظر مردم یا به اندازه کافی مورد حمایت طبقه یی از جامعه و بخشی از مردم می داند. اگر حزب یا سازمان نتوانست حمایت مردم را  برای دستیابی اهداف تعیین شده و در مواردی مثل آن چه ما می خواهیم، قبول خطر و پرداخت بها در این زمینه، جلب کند، به هر حال اشکال در ارزیابیها و تعیین اهداف و اشکال در توانائیها و در ایجاد ارتباط با مردم از سوی حزب و سازمان است و نه مردم.  حالا در این بحث خیلی جالب است که در نظر بگریم که رهبری سازمان مجاهدین، ماندن در عراق را با ادعا و اهدافی مثل، مبارزه با گسترش بنیاد گرایی و جلوگیری از بلعیده شدن عراق توسط رژیم، توجیه کرده است و آن که باید قدردان این سیاست مجاهدین می شد، یعنی آمریکا، حالا کمر به متلاشی کردن تشکیلاتش بسته است(شد غلامی که آب جوی آرد/ آب جوی آمد و غلام ببرد). یک نکته خیلی تخیلّی و از مواردی که اصلا ارتباطی به مبارزات مردم ندارد، و من در این مورد از آقای رجوی استدعا می کنم که اصلا در این فکر و خیالها فرو نروند و فکرشان را روی ارتباط با مردم درون و بیرون مرز برای برچیدن رژیم آخوندی متمرکز بکنند این است که ایشان با تاکید بر این که «مجاهدین شکوهمند ترین حماسه پایداری به لحاظ کیفیت و طول و زمان در قرن بیستم و بیست ویکم را از خودشان کردند، بر بام شرف بشریت معاصر قرار گرفتند»، گفته اند که «شجره طیبه یی که اصل آن ثابت[ منطورشان اسلام است لابد] و حالا در سراسر عالم شاخه و برگ گسترده است». یک چنین تخیّلات و توّهمات واقعا پرت افتادن از مساله و موضوع مبارزه و از اساس گمراه کنند و خطرناک و نگران کننده است. من امیدوارم آقای رجوی زیاد مجذوب ارزیابی های کسانی مثل ژان زیگلر که گمان می کند برای جوانان مسلمان شمال افریقا  که اکنون دستخوش انقلاب و تحول است و دنبال الگویی هستند، مجاهدین مستقر در اشرف بهترین الگو هستند و برچیدن اشرف فاجعه است، نشود، این کارشناس و جامعه شناسان غربی هم که البته «معصوم » نیستند،در ارزیابیهاشان از مسائل اجتماعی و سیاسی دچار اشتباه می شوند و پرت و پلا می گویند، چنان که چندی پیش الکساندر آدلر که موّرخ و صاحب نظر در مسائل سیاسی در فرانسه است در یک برنامه تلویزیونی در پاسخ به سوالی در مورد ممکن بودن تحولاتی توسط نیروهای مسلح در سوریه و ایران، او برخلاف سایر شرکت کنندگان در برنامه که آنها هم کارشناسان مسائل سیاسی بودند گفت قالیباف شهردار تهران که ژنرال سپاه است در اپوزیسیون است(!) و ممکن است در انتخابات آینده ریاست جمهوری او انتخاب شود. به هر حال بهتر است ما به ارتباط با مردم خودمان فکر کینم و خانه خود را آباد کنیم ومطمئن باشیم اگر در این کار موفق شویم، جویندگان الگو، اگر ما را مناسب گرایش و آمال خود،دیدند سرمشق قرار خواهند داد ضمن این که شاخ و برگ آن شجره طیبه در سراسر عالم، مثل آن امضاهای سه میلیون  سُنی و دومیلیون شیعه عراقی، خاصیتی به اندازه  نگاهی از گوشه چشم «هیلاری عزیز»، برای حل مساله   اضطراریِ مهار کردن مالکی در مورد ضرب العجل تعیین شده برای خارج شدن مجاهدین از عراق ندارد. من باز هم از جناب رجوی استدعا می کنم این نوع تفکرات عظمت طلبانه را که شباهت هایی به گرایشهای اسلامگرایانی که با جمبوجت در 12 بهمن 57 در ایران فرود آمدند و می خواستند حزب مستضعفین جهان  را تشکیل بدهند، دارد و عواقبش را می دانیم از خود دور کنند و تمام فکر و توان خود را روی جلب حمایت هرچه بیشتر ایراینان و گرد آوری نیروی هرچه بیشتر در ائتلاف و اتحادی برای برقراری دمکراسی و تضمین حقوق شهروندی مردم ایران و راهها و سیاستهای لازم برای استقرار عدالت اجتماعی در کشور خودمان متمرکز کنند. نکته آخر این که ایشان فرموده اند که« اشرف اینک سرنهاده به پیمان در تلاطم توفان راه و رسم ستیزش، خون فشانی است». باید آروز کرد که مسأله اشرف به «لطف آمریکا» و با راه حل ارائه شده توسط جامعه اروپا و انتقال مجاهدین از عراق حل شود و آن «خون فشانیها» بی ثمر تکرار نشود.

حال بهتر است اشرفیها را سرگرم تدارک برگزاری  جشنهای سالروز انتخاب مریم به ریاست جمهوری ایران که ده پانزده سالی است در روزهای پایانی مهر برگزار می شود در نظر بیاوریم. جشنی که جایگزین جشن مهرگان شد که بعد از آمدن خانم مریم رجوی از عراق به فرانسه ابتکار برگزاری آن همراه با انتشار هفته نامه ایران زمین پیدا شد اما بعد از بازگشت ایشان به عراق و آغاز «دوران راهگشایی برای ارتش آزادیبخش»، جشن مهرگان جای خود را به جشن سالگرد انتخاب مریم «توسط شورای ملی مقاومت» به ریاست جمهوری موقت بعد از سرنگونی رژیم داد که انشاء الله و تعالی لابد روزی تحقق خواهد یافت. شاید همین حذف جشن مهرگان که ریشه در فرهنگ و اساطیر ایران دارد، و جایگزین کردن آن با روز انتخاب مریم به عنوان رئیس جمهور برای دوران گذار بعد از سرنگون کردن رژیم، خود روشنگر مفهوم «مبارزه و جنگ خصوصی» مجاهدین با رژیم و فاصله عظیم بین رهبری مجاهدین با مردم و با مبارزات مردم باشد.

منابع و توضیحات:

بخشی از سخنان مسعود رجوی در عید فطر که ضمیه کلیپ تدفین شهیدان 19 فروردین است:

« در نخستین عید در نخستین فطر گرامی می داریم یاد یاران خاموش، اما پرجوش را، اونهایی که با بدنهاشون هم چهل روز با پیکرهاشون، بعد از شهادت جنگیدند، و مرزهای جدیدی در صدق و فدا درنوردیدند. اشرف اینک سرنهاده به پیمان در تلاطم توفان، راه و رسم ستیزش، خون فشانی است. سی و شش مجاهد شهید در کارزار کبیر فروغ اشرف را به خاک پای سرور شهیدان، پیامبر جاودان آزادی امام حسین تقدیم می کنیم. با سلام به یکایک مجاهدانی که در آستان او فرود آمدند. فدیه رحمت و بشارت فتح و پیرزی به خلق قهرمان اما در زنجیر ایران ...

در آستانه چهل و هفتمین سال تأسیس سازمان هستیم به نظر من مکتب صدق و فدا، خرق عادت در دنیای سیاست، پیوند ناگسستنی با شرافت، شکوهمند ترین حماسه پایداری به لحاظ کیفیت و طول زمان در قرن بیستم و بیست و یکم را مجاهدین از خودشان کردند، بربام شرف و بشریت و دنیای معاصر جای گرفتند، شجره طیبه ای که اصل اون ثابت  و حالا در سراسر عالم شاخه و برگ گسترده است. اکنون رویت نماید، آسمان آیینه در دست، آفتابخیزان است، اشرف خیزان است، خلق در زنجیر ایران آماده قیام و خیزان است».

لینک قسمت اول ویدئو خاکسپاری شهدا همراه با سخنان مسعود رجوی

 http://youtu.be/4bv7nE5-mU8 

لینک ویدئو کلیپ کامل خاکسپاری شهدا

http://www.mojahedin.org/pages/linksdetails.aspx?downloadfile=../links/other/9000612_ceesheesh.flv*5763

17 شهریور 1390 -  8 سپتامبر 2011

منبع:پژواک ایران

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

facebook Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

   نسخه‌ی چاپی  

ایرج شكری

فهرست مطالب ایرج شكری در سایت پژواک ایران 

*سرازیر شدن خشم سپاه و رهبر به سوی روحانی، آینده نا روشن او و سایه جنگ
*حقه بازی آخوند موسوی خوئینیها و وصل کردن خامنه ای به «عالم غیب»‏
*انتخاباتی با بازندگان بزرگ و تصاویر ماندگار یک دیدار و سالهای سربی برای روحانی
*دیدار پُر برکت امیر تتلو با رئیسی
*طلبکاری در دو پیام پاسدار باقری «رئیس ستاد کل نیروهای مسلح»، و تودهنی به آن در رویدادها
*استفاده از سینما توسط فرومایگان برای توجیه جنایات رژیم در دهه ۶۰
*‏«گلاب زدن» گردانندگان رژیم به یاد و نام خمینی
*تعیین تکلیف برای همه مسئولان نظام از سوی پاسدار جعفری فرمانده کل سپاه، رزمایش کودتا
*وقتی مردی به زنش، بگوید «دوستت دارم» چه اشکالی دارد؟
*اسکار فرهادی، جلوه یی از مفهوم «ایرانیان» برای جهانیان و تلاش مذبوحانه محافل و ‏مقامات رژیم برای مصادره «اسلامی» آن
*اولین مصاجبه خمینی با خیرنگاران ایرانی در پاریس آیینه تکبّر و استبداد و افکار ارتجاعی او
* پاسخ فرمانده نیروی دریایی در مورد جابجایی ناگهانی جانشین خود و ابهامی که باقی می ماند
*هاشمی رفسنجانی، له شده زیر توهین و تحقیر، اندوهگین و اشگ ریز، دق مرگ شد
*مقاله یی که سبب رهبر شدن خمینی شد
*خواندن ترانه «جان جهان» شجریان توسط دانش آموزان دبستان دخترانه یی در مشهد
*شهروندان قبرخواب، انتقاد کارگردان سینما، اشک تمساح روضه خوان زرنگ
*رژیم در حال غرق شدن در گند خودش، پاسدار صفوی غرق در هپروت تشکیل دولت جهانی اسلام ‏به مرکزیت رژیم
*شاه مرغوب،بهترین دیکتاتور و عطر و گلابش و مفهوم تجمع پاسارگاد ‏
*زوزه های آیت الله علم الهدی علیه زنان ۳۰ سال بعد از عربده رفسنجانی
*پرت و پلاها و روده درازیهای قاسم سلیمانی و دیگران در سالگرد جنگ و گذشتن از کنار مصائب مردم
*مساله حجاب در قرآن و علت پیدایش آن و حجاب اجباری مجاهدین برای آتنا فرقدانی
*بابت «اطلاع رسانی»، از وزارت دفاع روسیه «کمال تشکر را داریم»‏
*28 مرداد و بعد از آن و آینده ای که در راه است
*واکنش ارتش به اهانت حسن عباسی، اهانت اوباش انصارحزب الله به هنرمندان، «فضل» جوادی عاملی و حکایتی از عبید زاکانی
*عباس کیارستمی سینماگری که با رژیم «غیرخودی» و با مردم «خودی» بود و جهانی شد
*دست باز نیروی انتظامی رژیم در رفتار خشونت آمیز و شلیک و کشتن
*شگفتی آفرینی پاسدار سلیمانی با صدور بیانیه تهدید آمیز علیه بحرین، جلوه دیگری از خر تو خربودن اوضاع رژیم
*بلاهت آریامهری خامنه ای در تشدید سرکوب و اختناق برای حفظ رژیم
*برکناری پدر ترانه علیدوستی از سرمربیگری فوتبال نوجوانان
*حاشیه های ایرانی شصت و نهمین فستیوال کن
*بازهم اعترافی در مورد گریز مردم از دین و مسجد دولتی
* سالگرد فاجعه ۱۹ فروردین ۹۰ و شیپورچی های رهبری مجاهدین
*سپاه پاسداران آفریننده مصیبت وعامل جنایت علیه مردم است و نه سپر بلای آنها
*تعظیم «اسلام» در برابر شکوه ایران و ضربه و تلخی های انتخابات برای ولایتمداران
*شرکت در انتخابات، تایید رژیم ولایت فقیه و دادن اعتبار به آن برای سرکوبگری است
*آثار اداره «خرتوخری» امور در نیروی زمینی ارتش و افشا شدن یک دروغ دیگر پاسدار فدوی
*صراحت و جرأت یا ترس و خیانت رئیس جمهور حقوقدان
*نفرت مردم نسبت به نظام ولایت فقیه، در رنجهای علیرضا افتخاری
*یک آفرین به پاسدار فدوی برای «بزرگواری انسان دوستانه» نسبت به آمریکا و یک «صدا تو ببر » بیشرم، بخاطر ادعای رئوف بودن
*رویداد بازداشت تفگنداران، دو قایق نیروی دریایی آمریکا وخالی بندی، پنهانکاری و خودبزرگ بینی های ابلهانه فرماندهان سپاه
*سخنان خمینی در مورد واجب بودن تهمت زدن به علما و فقهایی که «لطمه می زنند به اسلام» و دادن حکم برداشتن عمامه آنان به جوانان
*استریپ تیز فرمانده قرارگاه پدافند هویی خاتم الانبیاء
* تنش شدید در روابط رژیم با عربستان سعودی در پی اعدام شیخ باقرالنمر
*پرت و پلاها های پر حرارت عقیدتی فرمانده متحجر سپاه
* اظهارات بی اجازه محسن رضایی و دریافت تو دهنی از ولایتی
*کاری درست در برابر رژیم ضد ایرانی و آخوندیسم و ماتم پرستی، اما با شعاری نا مناسب
*پیشنهاد فیکسیونی به رئیس جمهور آمریکا، برای آرام کردن تند روها
*چرندیاتی از «فرهنگ عاشورایی» و تراکم حیرت انگیز نادانی در راویان
*پاسدار جعفری و ادعاهای بی ربط اش و تلاش برای محو آثار خالی بندی و غلط زیادی
*عجله رژیم در اعلام مرگ سفیر سابق، انتقاد برادر سفیرسابق، حساسیتها به مساله ربوده شدن او
*حادثه ناگوار حج، فرصت طلبی رژیم برای معجزه سازی توسط «شهید» و نکته ها
*حرفهای خامنه ای در جمع فرماندهان سپاه، «نقشه راه» برای همه
*سوالی که مسلمانان باید از خود بکنند: آیا چنین خدایی را می شود دوست داشت؟
*بازی تازه خامنه ای و خوابی که سپاه پاسداران برای فردای مردم دیده: ایست بازرسی
*شخصیت حقوقی پایدار دولتها و پیگیری حقوقی جنایت 10 شهریور 92
*تایید برجام توسط خامنه ای، برد و پیروزی برای دولتیان، عزا برای نعّاران حفظ خط قرمز رهبر
*عبور از گذرگاه خونین اجتناب ناپذیر است، چون فرماندهان جنایتکار سپاه قدرت مطلق می خواهند
*کباده کشی ظریف، نسیه خوری روحانی، ماتم شریعتمداری، روزگار تلخ و سیاه ولی فقیه سیدعلی
*جنازه های با طراوت و نشاط و بادوام
*همدستی رئیس مجلس با دولت برای کنار گذاشتن مجلس از بحث بر سر توافق تسلیم در مساله اتمی
*ستایشگر سپاه قدس، حالا با ستایش از خامنه ای ، تلاش می کند آبروی رفته را به او باز گرداند.
*وضع مبهم پاسدارای که دستور برداشتن مجسمه آریوبرزن را داده بود
*ریخت و پاشهای اسلام گسترانه رژیم و تودهنی مردم به رژیم با شکستن هنجارهای تحمیلی
*چگونگی برقراری دوباره تحریم ها، به شرحی که سوزان رایس داده است.
*قلّاده بر گردن رژیم درنده خو، بر مردم ایران مبارک باد
*کاسبی و بهره برداری خامنه ای از جنازه گردانی
*مکتب فاجعه آفرین خود محوربینی لبریز از بلاهت فرماندهان سپاه و دست اندر کاران رژیم و ضربه ای که در راه است
*تصادفی طاغوتی، در رژیم لاهوتی
*ایسنا آیت الله صافی را بالا برد، اما خامنه ای در سفر به قم به او اعتنا نکرد
*آیا آمریکا همان بازی را با رژیم می خواهد بکند که با مجاهدین کرد؟
*پوزه بند رهبر برای منتقدان و پذیرش افسار خوردن نظام
* آنجا که اسلام و مسلمانی سعدی، انسانیت او را می بلعد
*درنده خویی مذهبی در افغانستان و اقدام چشمگیر زنان علیه آن
*اندوه ناشی از فقر و فشار اقتصادی کم نیست، عزاداری در نوروز را هم تحمیل می کنند.
*پاسداران زیاده طلب و بی اعتنایی به رهبر و سلسله مراتب
*مطهری مورد یورش قرار گرفت، اما گند به سر روی نیروی انتظامی منفعل، زده شد
*ضربه خرس طلایی به خرناس کشهای نظام ولایی و حرفهایی از جعفر پناهی
*از سکه افتادن سرداران اسلام و ارزش شهادت در رژیم خر تو خری
*روح روح الله خمینی در کشتار پاریس ظاهر شد
*تلاش فرمانده سپاه برای «جاخالی دادن» در برابر کنایه روحانی
*عکس طناز طباطبایی به اشتباه به جای عکس ریحانه حباری در لحظات قبل از اعدام معرفی می شود
*ایراندختی که از یاد نخواهد رفت
*اولین عملیات جنگی گرانترین هواپیمای جت جنگی علیه اسلامگرایان
*بیانیه سالگرد تاسیس شورا و نکاتی مربوط به رجزخوانی های مسعود رجوی و پیامدهای آن
*فاجعه بار بودن آموزش موسیقی در مهد کودکها از نظر مدیر حوزه های علمیه
*ادعای پوچ وزارت اطلاعات در مورد رهایی قهرمان شمشیربازی
*فرصت طلبی رژیم منحوس برای مصادره مراسم تشییع جنازه شاعری بزرگ
*جنایات بدون مکافات، غزه پیش آدم سوزی ژاپن چیزی نیست
*خودنمایی های روز قدسی سرداران سپاه و آیینه خر تو خری رژیم
*سقوط و فساد سیاسی رهبری مجاهدین در آیینه تحریف اخبار سوریه
*یادداشتی در مورد علت حمله وزارت خارجه فرانسه به مجاهدین
*خنجر و خیانت و چند نکته برای یاد آوری در سخنرانی مهرتابان
* مسعود رجوی، حمایت از داعش در عراق، رقت انگیز، و در «آخر» خط
*یک رویداد فرهنگی – هنری برای لرزندان استخوانهای خمینی درگور
*شکست رژیم در جذب فرهنگی مردم و در جایگزین کردن اسلام به جای ایران
*پاسخ های کوبنده کیومرث پور احمد در مورد عربده کشیهایی که علیه لیلا حاتمی راه افتاد
*شرمندگی لیلا حاتمی از عربده مسلمانان شرور ، لیلا عذر خواهی نکرده
*تکذیب ادعایی در چرند بافی شلغمکارانه
*بی تدبیری دولت تدبیر و تدبیر ظریف یک پاسدار
*گزارشی تلویزیونی در مورد «ازدواج موقت» در ایران
*مستندی در مورد چگونگی کشتار کمونیستها در اندونزی
*خودت فکر کن کی و کجا روحت را به شیطان فروختی
*بحران روحی مسعود رجوی و برخورد مناسب با آن
*پیت سیگر ترانه خوان عدالت و آزادی و محبت، درگذشت
*ممنوعیت برگزاری جلسه کانون نویسندگان، ننگ و خفت برای آخوند روحانی
*بعد از نزدیک سی سال دهنکجی و قلدرمنشی دیدن، تودهنی زدن حق است
*چماق و چاقو و اوباش گری حل کننده مشکل منتطق ضعیف مریدان خمینی
*حاصل مکتب رجوی، فضولات انباشته بر ذهن و جاری برزبان مریدان
*نپذیرفتن اشتباه و عزم راسخ مسعود رجوی در به کشتن دادن مجاهدین تا آخرین نفر
*پاسخی به اوباش «ترانه خوان گروه هنری ارتش آزادیبخش و سیمای آزادی» مسعود و مریم رجوی
*تبریک به عمه «رئیس جمهور برگزیده مقاومت» و به عمه «رهبر مقاومت»
*... ترانه ای بر روی حکایتی از دفتر پنجم مثنوی – شهید راه
*اهانت محمد علی شیخی به مرضیه در جلسه یی با حضور مهدی ابریشمچی
*نکته یی برای یاد آوری –2
*سالگرد در گذشت مرضیه، و آنچه باید گفته می شد و نشد
*نکته یی برای یاد آوری
*واقعیت گریزی و خودمحور بینی رهبری، زمینه ساز کشتار مجاهدین در اشرف
*آیا زمان افسار زدن به سپاه پاسداران فرا رسیده است؟
*خدا در کنار جلّادان در اشرف و شادی و شعف از پاسداران از شقاوت
*شباهت ها با روش آمریکایی و اصولگرایان رژیم، در کار رهبری مجاهدین و ضرورت انتقاد از خود
*تغییر رویکرد به مفتریان بعد از بیانیه تفصیلی
*یادداشتی بر انتقاد اسماعیل وفا یغمایی
*تاریخسازی مسخره
*آیا فروغ جاویدان با تاکتیک دیگری می توانست پیروز شود؟
*کالبد شکافی یک فاجعه: بهای سنگینی که مجاهدین برای خواست رهبری می پردازند
*بحث تلخ دیگر، در مورد بیاینه تفصیلی شورا
*نقش رژیم و تعصب مذهبی – ناموسی، در جنایات فجیع علیه زنان
*سپاه خامنه ای را «آیت الله عظمی» کرد و جای «شاهنشاه آریامهر» نشاند
*تایید و بهره برداری بیانیه تفصیلی شورا، از مقاله توطئه گرانه مهدی سامع
*بیانیه تفصیلی «شورای ملی مقاومت» و تحریفات مربوط به اخراج خودسرانه من
*اگر آدم حرفی زد و بعد حاشا کرد چه معنی می دهد
*روحانی حلقه اتصال در بالا و با کلیدی برای گشودن دری در بن بست
*بیانیه تفصیلی شورا، و یاد آوری «علی الحساب» من
*دلیل نامربوط بودن ارتباط حمله موشکی به لیبرتی با استعفای روحانی وقصیم، در سخنان مریم رجوی
*نکاتی برای یاد آوری و توجه در پیام اخیر آقای رجوی و آن بمب ساعتی
*اولین نتیجه گیری ها از پایان یافتن نمایش انتخاباتی و پیام ها
*یک تقلب برای منحرف کردن افکار عمومی از یک اقدام بیشرمانه شورا
*موقعیت جدید کاندیداها و تغییر درصد احتمال پیروزی آنها
*آلت دست رهبری مجاهدین و شریک پرونده سازی های بیشرمانه برای ترورشخصیت توسط آنها نشوید
*نکات مهم در استعفا نامه دو عضو با سابقه شورا
*از کجا به اینجا رسیدیم
*ضرورت همبستگی و اعتراض در برابر قلدرمنشی و نسق گیری رهبری مجاهدین
*با رد صلاحیت رفسنجانی، به احتمال زیاد،چماقدار سابقه دار رئیس جمهور آینده است
*اعتراف ریشهری به مسخره بودن آخوندها در نظرمردم در ایرانِ قبل از انقلاب
*اعتراف قالیباف به چماقداری از زمان «دارو دسته شهید بهشتی»
*انتقادهایی از حضرت «سر»:ارزیابیهایی غلط،خشم و توّهم و حرفهای بی پشتوانه
*مجاهدین در تله، اشک تمساح ریختن آمریکائیها و جان کری
*تکبرّ بلاهت آور و بلاهت ویرانگر
*اضطرار احمد توکلی و قدرت اجتماعی اقشار ضد مقام رهبری
*افزایش دین گریزی و بی خاصیتی هزینه های کلان نماز خوان پروری
*ادعای بی ربط لابی کردن برای اسکار، دریافت تودهنی سنگین
* تکثیر روح و منش مادر طریق الاسلام
*ادعاهای نامربوط فرمانده سپاه در مورد جنگ ایران و عراق پاسداران
* روی دیگر سکه قلنبه گوئیهای ابلهانه پاسدار سلامی و هلهله ها و عربده های 9 دی
*مسئولیت فراموش شده در مصاحبه بنی صدر
*اشکهای عزاداری محرّم، حیات بخش انگلها
*ادعایی بی ربط در سالگرد مرگ «تام جی اندرسون»
*افتخارات گندیده در رژیم گندیده
*زهر فرار حزب اللهی به اسرائیل و حرام شدن شیرینی پهباد پرانی
*روزهای تلخ و سیاه رفسنجانی، مرد قدرتمند دسته اشرار
* بحثهایی«علمی» که اپوزیسیون توجهی به آنها و اثرات آن در جامعه نمی کند
*پایان اجلاس غیر متعهدها، حاشیه ها و مشکل بقای رژیم
*هدیه مدال المپیک به مادر برای حفظ آن از مصادره شدن
*اعتراف آخوند علی اکبر محتشمی به انزجار مردم از روحانیت
*اگر وزیر اطلاعات دروغ نگفته باشد، از این خوشتر نباشد
*عربده و ارعاب ناتوان از مهار جامعه پویای ایران
*آن خشم و خروش به خاطر دست دان عادی و این ماستمالی کردن «دستمالی» زیرآبی
*مقدس های تاریک اندیش و خود محوربینان، بیگانه با مردم
*احترام بی مورد به «مقام امنیتی» و بی تقاوتی به یک بی شرم
*دیپلماسی گوساله ها و مصادره پیشاپیش اسکار توسط وزارت ارشاد
* نمایش خشم و عصیان، با نشان دادن پستان عریان
*خشم و درماندگی مالکی، علت محاسبه تعویق ضرب الاجل بستن اشرف از نوامبر
* تعویق تاریخ تعطیل کردن کمپ اشرف،آغازی برای حل مسالمت آمیز مساله
*مشت محکم روزگار بر پوزه پاسدار توّاب ساز
* آمادگی به کشتن دادن میلیونها نفر ویژگی دین و مذهب پاسدار سلیمانی
*جنازه یی در راه سفارت آمریکا در امارات متحده عربی
*نقدی بر مقاله «میرحسین موسوی نخست وزیر آینده؟»
*تمجید از نیروی قدس سپاه، تحریف حقیقت و خدمت به رژیم
*کشف طرح تروریستی رژیم در آمریکا، « امداد غیبی» برای مجاهدین
*پناهجو شدن اشرفیها خبری خوب اما با کاستی ها و ابهامات
*بازی چرخ بشکندش بیضه در کلاه
*اختلاف در ارزیاببها و رشد افقی شجره طیبه
*شهیدان 19 فروردین اشرف دفن شدند، سوالها و حرفهایی که می ماند
*درگذشت مجاهدی سخت کوش و صمیمی و تصویری از آینده
*غوغا و دروغ و بیشرمی منفور
*با یک تیر چند نشان زدن خاتمی در تقدیر از آمنه بهرامی
*سخنان دبیرکل سازمان ملل روزنهً امیدی بر حل مساله اشرف
*در ضرورت توضیح واضحات
* چالشها و نمایشها در بستر شمارش معکوس برای تعیین تکلیف قطعی اشرف
* نگاهی به فیلم جدایی نادر از سیمین
*رژیم در سالگرد مرگ خمینی
*اعتراف ناخواسته دکتر قصیم در تلویزیون بی بی سی
*اعتراض من به قلدرمنشی بود
*شانتاژ، برچسب زدن، پرونده سازی، ارعاب و گرایش حذف منتقدان، یعنی همین
*کدام آرمان، کدام آرمان گرایی؟
*بیا بیا گفتن روش امام حسین نبود
*خواست انتقال از عراق باید در صدر خواستهای خانم رجوی قرار بگیرد
*رضا پهلوی، توّهم و توهین به شعور مردم
*آنچه برای آیت الله های مرتجع مهم است
*مفهوم ارزیابی ها و نتیجه گیری های فرماندهان سپاه در آینه عملکرد رژیم
*تشریفات محمد رضا شاهی و تشریفات ولایی و حزب اللهی و سبزاللهی
* عبور کشتی جنگی سید علی از کانال سوئز و تأملی در روش مسالمت آمیز مبارزه
*هاشمی غیرتت کو، فائزه عفتت کو، و پرونده سازیها
*راهپیمایی 25 بهمن، حاشیه ها، پیامدها
*جشنواره فجر مثل داروخانه یی شد که نفت می فروشد
*اپوزیسیون نباید از موسوی و کروبی دنباله روی کند
*بینش مهمل و حرفهای مهمل خمینیستها
*خامنه ای یک متهم به شرکت در ترور حریری رابه درجه سرلشکری ارتقاء داد
*شروری در صف اوپوزیسیون
*زین العابدین دیکتاتور تونس، ذلیل شد
*جنایات بی قتل واندوه انباشته در آنسوی خبرها
*جنگ روانی - جاسوسی اسرائیل و رژیم
*افشاگری و ابرازنفرت ایرانیان به رژیم، واکنش مناسب به فرصت طلبی وزارت اطلاعات
*سکوت در برابر ظلم بزرگ به جعفر پناهی، سرافکندگی برای اهالی سینما خواهد بود
*مسخرگی آخوندی، جنایات خدایی
*مسخره گی های عاشورایی و ستایش و ترویج خشونت در رژیم آخوندی
*رویارویی جنایتکارانه مذهبی سلفی- شیعه در ایران را باید محکوم کرد
*قدرت نمایی بلاهت بار احمدی نژاد، ضربه یی به نظام ولایی
*بساط ارتجاعی مرجعیت و آخوندیسم را باید در ایران جمع کرد
*جبّاریت رژیم علیه اهل سنت ، زمینه ساز ورود القاعده به ایران است
*لرزه های اضطراب، در نعره های اقتدار
* شاید مجید شریف پیش ما بود اگر اینترنت مثل امروز بود
*اجیر کردن عامل برای قتل فرزند، دستارود تعلیمات آخوندی و احکام شرعی
*آخوند مسخره از اخوان مسخره
*حکمت مستراحی و شخصیتهای مستراحی
*جنایت و رذالت از یک منشأ به بهانه های متفاوت
*مراسم عقد در سرقبر، تجلی مرده خوری آخوندهای مردم ستیز
*انفجار در پادگان سپاه، در آستانه سفر حاج محمود به لبنان
*ادعاهای متناقض، شاهدی بر پوچی ادعای پیروزمندانه بودن پایان جنگ
*اهانت به قرآن، غوغای بوزینگان و عربده فرومایگان در ایران
*صف آرایی در برابر رهبر: جبهه هواداران رئیس دفتر
*اتهام زنی و «گند زنی» بین جناح‌های متخاصم: کشتن خواهر پاسدار مشفق در جاده مشهد و...
*آغاز به کار «مشا نیوز» و اتهام «پوتینیسم» به حاج محمود
*جلوه یی از هویت و هنر مردم: گفتگوی عاشقانه به زبان آذری و به شعر
*شیطنت های خلاف اسلام با اجرای «نیمه رپ» به لهجه اصفهانی
*«مرض موت» لاعلاج رژیم خمینی ساخته به رغم سه دهه جنایت برای بقا
*سالروز بمباران اتمی هیروشیما، فراموش کردن قربانیان جزغاله شده توکیو و بیش از 60 شهر دیگر
*حنجره یی که خاموش شد، صدایی که ماندگار است
*تقابل مردمکشان خمینیست دو جناح، افشاگرخیانتها و جنایتها
*جند الله دوگام به پس یک گام به پیش
*تعارف کم کن و بر مبلغ افزا
*خفّت خمینی در حیات و خواری او بعد از مرگ و بی آیندگی رژیم
*رپ «کافران بی نام» در هجو نوحه‌های ام القرای اسلام
*سه هزار آقا زاده در حال تحصیل در بلاد کفر
*به چنین مجلس و بر کرّو فَرَش باید ...
*ناگهان دهها «پیکر مطهر» در نماز جمعه !
*داس اسلام همچنان زندگی آزادگان ایران را درو می کند
*بودجه های قرآنی ، گربه های ایرانی
*از این بمبهای اتمی در همه شهرهای ایران منفجر کنید
*مربوط و نامربوط در مصاحبه رضا پهلوی
*بلند آوازه کردن نام ایران، و نه جمهوری اسلامی
*برای جعفر پناهی و یک یاد آوری
*افتضاح در سناریوی دستگیری عبدالمالک ریگی و چند نکته
*موعظه های کنونی میرحسین موسوی و گذشته و آینده او
*سانسور گزارش‌ها تصویریِ «انقلاب اسلامی» نشانه ترس از مردم
*مردم جان برلب رسیده، رژیم جبّار خون ریز و مساله «خشونت»
* بخشوده و نا بخشودنی، به مناسبت در گذشت منتظری
*این سخن را درنیابد گوش خر
*ستاره یی در آسمان هنر ایران و موسیقی آذربایجانی بنام پریسا ارسلانی
*مروری بر تاریخچه تضاد دوجناح: ایدئولوژی متعفن و روشهای کثیف
*دیالوگ انتقادی با سربازان گمنام امام زمان
* آقای نصیبی در کوچه بن بست «علی چپ»
*یاد و خاطره یی از یک خدمتگزار فرهنگی و یک دوست که درگذشت
* یادداشی در مورد لبیک سایت وزارت اطلاعات رژیم، به در خواست «آ مهدی»
*من متهم می کنم، واکنشی به پیام اخیر آقای مسعود رجوی
*اعلان جنگ داخلی توسط خامنه ای،«توزرد»ی سبز و ضرورت آمادگی مردم
*ناگفته هایی از دو« 13 آبان»: چگونه صدای انقلاب به گوش شاه رسید و اشغال سفارت آمریکا
*چه کسی برای مردم فیلم خواهد ساخت اگر آقای نصیبی روزی مسئول سینمای کشور شود
*قضیه شکل اول و شکل دوم، و استحاله قهقرایی آدمها
*بیانیه بیست و هشتمین سالگرد تاسیس شورا، نکته یی و چند سوال
*فوتبال مردانه و فوتبال دوستان لجن
*به بهانه اظهارات یک خانم نماینده مجلس کویت
*اِنافَتَحنا»ی واقعیت گریزان متکبّر
*واكنش پنجم» و واكنش ملاباجي هاي حوزه علميه قم
*سینما و مردم، سینما و آقای نصیبی
*تحقیر ارتش توسط فرمانده کل سپاه و دیگران و واکنش فرماندهان ارتش
*سوالاتی از آقای منتظری و یک یاد آوری به میرحسین موسوی
*اعتراف ناخواسته آخوند ذوالنور بر منفور بودن رژیم
*بورشدن رهبر و سیلی سنگین مردم به سپاه پاسداران در تظاهرات «روز قدس»
*ایرباس در برابر دارائیهای بلوکه شده ایران پیشنهادی سنجیده و به نفع مردم ایران
*تعطیلی آیندگان اقدام شکرالله پا کنژاد و کنگره یی که برگزار نشد
*اراده و اعتراض مردم رهایی بخش خواهد بود، نه فرصت طلبی فرصت سوز اصلاح طلبان
*موضوعی در حاشیه انتخابات و کار مؤثر و مفید ی که آقای رجوی می تواند بکند
*سی سال پيش، « در اين بن بست…»
*رفسنجانی زیرآب ولایت خامنه ای را زد، اژه ای رفسنجانی را به آمریکاو اسرائیل بست و...
*فرار از مسئولیت آقای منتظری و از مرحله پرت بودن آقای کدیور
*تظاهرات پاسخی به روشها و اقدامات غیرقانونی مقامات قانونی
*سه پیام پایانی و جمعبندی رویداد انتخابات و مفهوم الله اکبر دیروز و امروز
*کار موثر و مفیدی که آقای منتظری می تواند بکند
*هشدار! توطئه ای علیه میرحسین موسوی در حال اجراست
*صحنه ای تکان دهنده از رفتن ندا از بین ما و ماندن ندا در فریادها و یادها
*اعلان جنگ خامنه ای و روز غلبه بر ترس
*ابطال انتخابات مشتی به پوزه ولی فقیه و یاسداران جنایتکار است، من از آن حمایت می کنم
*میرحسین موسوی، کروبی سید محمد خاتمی اصلاح طلبان بر سر دوراهی انتخابی تاریخی:
*مخدوش کردن ارزشها، جفا به امام راحل و تایید اقدام تروریستی علیه عربستان، در مناظره موسوی و احمدی نژاد
*میرحسین موسوی از موج خون تا موج سبر و شال سبز
*برای بهمن قبادی سینماگر مردم دوست
*«انقلاب اسلامی و کار نامه ردی روشنفکری»*
*ماهیت کارگزاران فرهنگی رژیم و انقلاب فرهنگی
*ویژگی جامعه ایران در نگرش و واکنش به سقط جنین
*مساله رادیو تلویزیون- تعادل قوا و واقعیتها(3)
*مسأله رادیو تلویزیون- تند روی شاید کرده باشیم اما بیراهه نرفتیم(2)
*خشم رفسنجاني و مرگ احمد خميني*
*مسأله رادیو و تلویزیون، انتقاد به جا و فراموشکاری اختیاری عبدالله نوری(1)
*عطاءالله مهاجرانی ، کشف کرامات خمینی و ستایش از تروریسم و چند یادآوری
*خنده برلسکونی و خشم آرژانتینها
*زیبایی شناسی یک ستایشگر خمینی و اهانت به ایرانیان
*سی سال پیش جوٌ سیاسی چنین بود و خمینی این بود
*سندی از مهندسی اسلامی بنای عظیم ۳۰ سال جنایت که جمهوری اسلامی نام دارد
*تبلیغات بی خدایان در اروپا، آمریکا و کانادا
*جنایت محکوم کردنی و جنایت با اجر دنیوی و اخروی
*یک تیر و دو نشان ارتجاعی خامنه ای و نکاتی برای یاد آوری
*تاثیر عامل فرهنگی بر موقعیت زنان
*خواب‌های پنبه‌دانه‌ای یا زمینه سازی برای جنایت علیه بشریت
*خوابگردی در فراموشخانه زمان
*آخوند وحید خراسانی سنی ستیز، نعل وارونه میزند
*رهنمودهای مهمل رهبر اسلام پناه، زوزه‌های وزیر ارشاد اسلامی
*وزیر ارشاد تهدید کرد هنرمندان خطا کار زیر پا گذاشته خواهند شد
*شورش یک زن جوان هنرمند علیه تبعیض و حجاب ، سیلی دیگری به رژیم ملاها
*حجاب و مراسم گشایش بازیهای المیپک
* این همه فاجعه را خمینی پی ریخت
*میراث خمینی و نگاه حوزوی- حیوانی به زن، منبع و منشأ تبعیض علیه زنان ایران
*صداقت و شهامت آقای دكتر ملكی
*توضيحي در مورد اعتصاب معلمان در سال ۱۳۴۰
*دنیای مراجع تقلید و دنیای شهروندان در هفته معلم
*تغییر حكم آیت الله، از سركوب كردن، به تظلّم
*منطق مردان خدا: سركوب كردن و نفس بريدن