مقدس های تاریک اندیش و خود محوربینان، بیگانه با مردم
ایرج شكری

اصغر فرهادی حامی اسرائیل است، این از آخرین اظهار نظرهای فرج الله سلحشور  «سینماگر مسجدی» است که بودجه های کلان در اختیارش می گذارند و سریال هایی مذهبی برای صدا و سیمای آخوندی می سازد. اصغر فرهادی از اراذل و اوباش است. این در واکنش یک «کمونیست کارگری» در مورد اسکار گرفتن فرهادی دیده می شود. این یادداشت نگاهی است به این دو دیدگاه. جمله یی که از سلحشورنقل شد، او در پاسخ به سوال «اوج نیوز»* که نظر اورا در مورد اسکار گرفتن فرهادی پرسیده بود بر زبان رانده است. استدلال او هم این است که فرهادی هم مثل ورزشکاران که وقتی رقیبی از اسرائیل دارند، مسابقه را ترک می کنند، باید صحنه را ترک می کرد و از رقابت صرفنظر می کرد(فیلمی از اسرائیل هم نامزد اسکار شده بود) و با اشاره به این که او این کار را نکرده است این سوال را مطرح می کند که :«آیا این حمایت از اسرائیل نیست؟». سلحشور حتی انتظاری بیشتر از این دارد او یاد آور شده است که:« به نظر بنده وی اصلا نباید اجازه می داد فیلمش در اسکار حضور یابد، چون تمام سینمای هالیود و اسکار متعلق به رژیم صهیونیستی». زبان بسته توجه ندارد که ارسال فیلم فرهادی به عنوان فیلم برگزیده سینمای ایران برای رقابت در جایزه اسکار، اقدامی از طریق مقامات سینمایی جمهوری اسلامی بوده و قبل از آن، از سال 73 هر سال فیلمی به برای شرکت در مراسم اسکار فرستاده شده که از آن میان چهار بار فیلمهای ساخته مجید مجیدی کارگردان ولایتمدار به اسکار فرستاده شده و فیلم «بچه های آسمان» ساخته مجیدی 12 سال پیش(سال 1999) به عنوان نامزد دریافت اسکار بهترین فیلم خارجی برگزیده شد ولی برنده اسکار نشد. اگر هالیود و اسکار تماما متعلق به رژیم صهیونیستی است ولی طی سالهای گذشته از ایران فیلمی برای شرکت در رقابت اسکار معرفی شده، و این کار خطاست، ایراد از فرهادی نیست. یا مقامات نظام الهی جمهوری اسلامی این مساله را که فرج الله سلحشور می فهمد و می داند، نمی فهمند و نمی دانسته اند که یک چنین بی اطلاعی از سوی متولیان فرهنگی نظام اسلامی، نشانه کودنی و نادانی حیرت انگیز آنان است و در این صورت این به عهده فرج سلحشور بوده است که باید لااقل از زمان معرفی «بچه های آسمان» تاکنون، به وظیفه شرعی در نهی از منکر و برحذر داشتن آنها از این اقدام خلاف اصول استکبار ستیزی و سیاست ضد صهیونیستی، انجام می داده است. در این صورت هم دو حالت می توان فرض کرد یا این که او وظیفه اش را انجام داده و اعتنایی به آن نشده است، یا این که در این زمینه کاری صورت نداده و پیگبر نبوده است، در هردو حالت نتیجه یی که می شود گرفت این است که اتهام و انتقاد او به فرهادی در مورد حضورش در اسکار نامربوط است و مهمل گویی است. شکل دیگر صورت مساله این است که مقامات نظام،همان نظری که سلحشور در مورد هالیود و اسکار دارد، ندارند. در این صورت نیز باز هم اتهام سلحشور به فرهادی، هذیان و مهمل گویی است. طنز تلخ روزگار این است که دختر سلحشور که او هم بازیگر سینما و تلویزیون است، دریافت اسکار را به فرهادی تبریک گفته است. سلحشور، این موجود مسخره رقت انگیز، که گویی به دنیای مردگان تعلق دارد یا تاکنون در غار زندگی می کرده است، از این ماجرا متأثر و ناراحت است و این را در همان مصاحبه که پیشتر به آن اشاره شد بیان داشته است.

اما این تنها سلحشور یا گردانندگان سایتهایی مثل خبرگزاری فارس و رجانیوز نیستند که نگاهی دشمنخو، و تحقیر آمیز به سینماگر ایرانی دارند. دیگرانی هستند که  از موضع «رادیکال» ضد رژیم بودن، کلا هرچه سینماگر است و هرچه تولید فرهنگی و هنری در ایران است را در خدمت رژیم می دانند و استدلالشان هم این است که اگر به زیان رژیم بود اجازه تولید نمی داد. اما چیزی که در محاسبه آنها نیست، آن مردمی است که این تولیدات برای آنهاست و مثل هر نیاز عمومی دیگری رژیم ناچار است به تامین حداقلهایی تن دردهد. ده سال ممنوع کردن دستگاه ویدئو برای «استریلیزه» کردن مصرف سینمایی مردم از «آفت»هایی که ممکن است برای «اسلام و ایمان» آنها داشته باشد، راه به جایی نبرد، هم چنان که ممنوعیت آنتهای بشقابی و استفاده از ماهواره هم راه بجایی نبرده است و از این شکستهاست که رژیم ناچار به دادن فضایی برای تولیدات فرهنگی دارای جاذبه یا سازگار با «ذائقه» مردم شده است. چنان که در ابتدای مطلب اشاره شد، در واکنش به اسکار فرهادی و قدر دانی و تبریک گفتن ها به او، یکی از موضع یک «کمونیست کارگری» با یاد آوری نکاتی در مورد این که هالیود جزئی از سیستم سرمایه داری  است و این که «صنعت کثیف هالیوود در طول دوران جنگ سرد هزاران فیلم ضد کمونیستی ساخت و ابزار فرهنگی مهمی بود برای توسعه سیاستهای فرهنگی نظام سرمایه داری»، دادن جایزه اسکار به فرهادی را اقدامی با یک «هدف پشت پرده»  دانسته و آن هدف را هم این گونه شرح داده است:«اصغر فرهادی را گذاشته اند برای حفظ کلیت رژیمی که لرزانتر از همیشه، از درون و بیرون منزوی است و فاتحه اش را خوانده اند، جنازه متحرکی است و انقلاب دم دروازه هایش رسیده». این «کمونیست کارگری» در نتیجه گیری از نکاتی که یاد آور شده از جمله نوشته است:« به رغم هیاهوهای سطحی و ناسیونالیستی عده ای بی تجربه یا با تجربه های حامی رژیم اسلامی، این بازی باید مثل بازی شیرین عبادی افشا شود. باید نشان دهیم که این اراذل نمی توانند هر از چند گاه با شعور مردم بازی کنند». نمی دانم چگونه دادن اسکار به فرهادی می تواند او را به عامل حفظ نظام «لرزانی» تبدیل بکند که «انقلاب به دروازهایش رسیده».** در حالی که در پیام ها و دیدارهای رسمی مقامات غربی با رژیم «بسته ها پیشنهاد» ها برای حل مسائل موجود، به رژیم ارائه شده است و سینماگران در این رابطه هیچ قسمتی از « پیاز» نیستند. این که چطور فرهادی عامل «حفظ کلیت» نظام اسلامی  می تواند بشود این لابد فهمیدنی نیست بلکه «حس کردنی» است و باید حسی مثل «حس ششم» داشت که همه ندارند. هم چنین نکته دیگر تاسفباری که در این دیدگاه هست:«اراذل و اوباش» نامیدن کارگردان و کسانی است که از او تقدیر کردنده اند  که اگر شامل «بی تجربه ها» نشود، او سایرین را از قماش کارگرازان رژیم دانسته و اراذل و اوباش نامیده است. در میدان تاخت و تاز ایشان، کانون نویسندگان ایران هم در اردوای مقابل ( اردوی حامیان رژیم) قرار می گیرد. در اینجا این سوال مطرح می شود که این کمونیست کارگری، با این دیدگاه و با این داوری چه درسی می تواند به «بی تجربه ها» بدهد که بی تردید نمی توانند بپذیرند که اصغر فرهادی و دیگرانی که از اسکار گرفتن او خوشحال شدند(منهای بعضی کارگزاران شیّاد و فرصت طلب رژیم)، اراذل و اوباش هستند و این که چگونه صاحبان چنین منش وبینشی توانایی تاثیرگذاری مثبت در آن بی تجربه ها و جلب حمایت توده های کارگری و زحمتکش را می تواند داشته باشد که بی تردید اراذل و اوباش دانستن کارگردان فیلم جدایی نادر از سیمین را، دور از انصاف خواهند یافت؟.  گرچه «افتخار ملی» نامیدن دریافت اسکار مبالغه آمیز است، اما  در رژیمی که «رئیس جمهور» آن محمود احمدی نژاد است که «افتخار ملی» و عقیدتی او نفی هوکاست و کشتار یهودیان است و در رژیمی که از شبکه های تلویزیونی متعددی که دارد، دائم خرافات و مهملات به جامعه تزریق می شود، «افتخار ملی» نامیدن اسکار، نوعی نزدیکی به دنیای امروز و فاصله گرفتن از نظام ارزشی آخوندی و فرهنگ «حوزه و روضه» است. حتی اگر 12 سال پیش این جایزه به مجید مجیدی کارگردان ولایتمدار به خاطر فیلم «بچه های آسمان» تعلق می گرفت باز هم اسکار، جایزه به فیلمی بود که معضل فقر را مورد توجه قرار داده بود و دادن  اسکار به یک کارگردان ولایتمدار، با هیچ عقل سلیمی نمی تواند به عنوان ولایتمدار شدن داوران هالیود و تلاشی برای حفظ نظام ولایت فقیه ارزیابی شود. فرد دیگری با گرایشاتی شبیه به این یکی، کانون نویسندگان ایران را به خاطر تبریکی که به فرهادی گفته بود مورد انتقاد و حمله قرار داده بود که آقای فریبرز رئیس دانا، پاسخ بلند روشنگرانه یی به او داده است که خواندن آن را به علاقمندان به این موضوع توصیه می کنم***. آقای رئیس دانا در پاسخ  به آن منتقد که یاد آور شده بود که اسکار به یک فیلم فاشیستی مثل «شکار گوزنها» هم داده شده است، به این مساله هم پرداخته و از جمله یاد آور شده است که هالیود که بخشی وابسته و پیوسته به اسکار است و در واقع هر دو، به وجه غالب، نه نولیبرال نه نوفاشیست و نه نومحافظ کارند بلکه «لیبرال» به شمار می‏آیند چون از آن طریق صنف فیلم‏سازی می‏تواند آزادانه‏ تر حرف بزند، تولید کند و به فروش برساند. در همین هالیود، وارن بیتی (آن هنرپیشه‏ ی معروف فیلم قدیمی عاشقانه‏ ی "شکوه علفزار") فیلمی تهیه کرد به نام ردز (سرخ ها) درباره جان رید نویسنده و تاریخ نگار انقلاب روسیه و نویسنده‏ ی سوسیالیستی که بارها حضوری فعال و مدافعه جویانه در شوروی داشته است و اساساً در دفاع از بلشویک‏ ها و کمونیست ها سفر کرده و کتاب نوشته است. این فیلم در ۱۹٨۱، پنج جایزه‏ اسکار را برد. وارن بینی در ۱٥-۱۰ سال بعد در فیلمی که نامش را خوب به یاد ندارم (بول ورک[بولورث]، شاید ) آشکارا و به خوبی بیان کرد که بدیل او در انتخابات نیرنگ بازانه لیبرالی دو حزبی، "سوسیالیسم: است». به این یاد آوری بد نیست این را هم اضافه کنم که فیلمهای چارلی چاپلین که به اعتقاد من جهانی تر از او در سینما نداریم و کار بسیار ارزشمند او «عصر جدید» که بیرحمی و ستمی که از سیستم بهره کشی سرمایه داری به انسان روا می شود و مساله شدت کار- که متفاوت است با مساله طولانی بودن ساعت کار و استثمار شدید تری است- را به تصویر کشیده از تولیدات هالیود و کمپانی یونایتد آرتیست است و چارلی چاپلین نیز از دریافت کنندگان اسکار بوده است.

و اما آخرین خبر مربوط به ماجرای اسکار فرهادی که خبرگزاری ایلنا داده  این است که  وزارت ارشاد، مانع برگزاری از جشنی شده است که قرار بود در سالن ایوان شمس از ساعت 14 تا 17 (22 اسفند – 12 مارس2012) از سوی کانون کارگردانان سینمای ایران و شورای عالی تهیه کنندگان، با حضور «اهالی سینما» برای تقدیر از فرهادی برگزار شود. ارشاد اسلامی «مجوز لازم» را برای آن را نداده است. احتمالا مجوز باید مربوط به استفاده از سالن یاد شده باشد. این سالن یا تالار که ظرفیت آن 392 نفر ذکر شده و قبلا تالار حرکت نام داشته و نزدیک «بوستان قزل قلعه» قرار دارد، به معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران تعلق دارد و برای اجاره آن باید فرم مخصوص را پر کرد که در آن علاوه بر اطلاعات مربوط به اجاره کننده، نوع برنامه و  نوع مخاطب هم از سوالاتی است که باید به آن پاسخ داد. برای نگارنده روشن نیست که وزارت ارشاد از کجا صاحب این اختیار شده است که برای برگزاری جشنی از سوی دو تشکل صنفی در این سالن که لابد اجاره بها را هم خودشان باید می پرداختند، مجوز صادر کند. به هرحال این رویداد نشان دهنده آن است که در این ماجرا هم مثل آن ماجرای شادی بزرگ مردم در راه یافتن تیم ملی فوتبال به جام جهانی، رژیم نمی تواند با مردم همسو باشد. فرصت طلبیها و تبریکها یا تسلیتهای مزورانه چیزی از زشتی و نفرت انگیزی جبّاریت این حرامزده ها در نظر مردم کم نمی کند، بلکه برخشم آنان نسبت به این فرومایگان می افزاید. مردم وقتی آن تسلیت آمیخته به تجلیل وزیر ارشاد به مناسبت در گذشت سیمین دانشور را می بیند و درعین حال خبر دارند که اهل قلم چه فشاری از سوی وزارت ارشاد تحمل کرده ومی کنند و از آن گذشته بر آزار و تضیقاتی که بر بانوی شعر ایران سیمین بهبانی و کانون نویسندگان ایران، از سوی همین رژیم و همین لانه ارتجاع که وزارت ارشاد نام دارد روا می شود مطلع اند، حتما همان صفتی را که برای همه کارگزاران رژیم بکار می برند، برزبان می آورند:جاکشها.

 

منابع و توضیحات:

  http://www.owjnews.ir/latest-news-rss/item/2465  * -

 

http://rowzane.com/fa/articles-archiev/80-saeed-salehi/9151--57-.html   **

 

*** پاسخ دکتر رئیس دانا به منتقد تبریک کانون نویسندگان به فرهادی در لینک زیر

http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=44196

 

بد نیست یاد آوری کنم که فیلمی به نام «پانیشمنت پارک»، در سال 1971 به  کارگردانی پیتر واتکین ساخته شده که بازیگران غیر حرفه ای ساخته شده هستند. این فیلم زمانی ساخته شده به خاطر اوج گیری اعتراضات علیه جنگ ویتنام، ریچارد نیکسون با اعلام حالت فوق العاده اعتراضات در این زمینه را هدف قرار داده و معترضان به بهانه و اتهام تهدید امنیت، سرکوب می شدند. این فیلم گویا با این که تنها در یک سالن در آمریکا به نمایش در آمده بود، بعد از چهار روز از ادامه نمایش آن جلوگیری می شود. این فیلم در تلویزیونهای آمریکا هم نشان داده نشده است. در این فیلم محاکمه گروهی از معترضان و مجازاتی که برای آن تعیین می شود به تصویر کشیده شده است. محاکمه که با رفتار خشونت آمیز نیروهای سرکوبگر همراه است، در زیر یک چادر در منطقه بیابانی بسیار گرم آمریکا انجام می شود و محکومان در برابر انتخاب سالهای طولانی زندان یا انتخاب «پانیشمنت پارک(پارک تنبیه یا مجازات) قرار می گیرند. در انتخاب دوم آنها باید بتوانند در مدت سه روز خود را به پرچم آمریکا که در جایی در این بیابان قرار دارد برسانند. مسیر طولانی و ناروشن و گرمای بیابان سوزان چنان است که در مدت کوتاهی می تواند جان آنها را بگیرد و به آنها آب و آذوقه هم داده نمی شود. علاوه براین از مدتی بعد از حرکت، پلیس درکمین آنها برای شکارشان است. این فیلم و فیلم «سرخها» را می توان در لینکهایی در زیر آمده دانلو کرد. شاید نرام افزاری برای دانلود لازم باشد. لینک دانلود نرم افزار رایگان  مناسب هم در زیر آمده است.

Bulworth فیلم دیگری از وران بتی که دکتر رئیس دانا به آن اشاره کرده است در سال 1998 ساخته شده.  

 

 

http://thepiratebay.se/torrent/3847019/Peter_Watkins_-_Punishment_park___2_shorts_films

 

http://thepiratebay.se/torrent/6840764/Reds_%281981%29_1080p_Xvid_HD_2CD_5GB_%28moviesbyrizzo%29_multisubs

 نرم افزار:

http://www.utorrent.com/intl/fr/downloads

 

23 اسفند 1390 – 13 مارس 2012

 

 

 

منبع:پژواک ایران

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

facebook Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

   نسخه‌ی چاپی  

ایرج شكری

فهرست مطالب ایرج شكری در سایت پژواک ایران 

*حقه بازی آخوند موسوی خوئینیها و وصل کردن خامنه ای به «عالم غیب»‏
*انتخاباتی با بازندگان بزرگ و تصاویر ماندگار یک دیدار و سالهای سربی برای روحانی
*دیدار پُر برکت امیر تتلو با رئیسی
*طلبکاری در دو پیام پاسدار باقری «رئیس ستاد کل نیروهای مسلح»، و تودهنی به آن در رویدادها
*استفاده از سینما توسط فرومایگان برای توجیه جنایات رژیم در دهه ۶۰
*‏«گلاب زدن» گردانندگان رژیم به یاد و نام خمینی
*تعیین تکلیف برای همه مسئولان نظام از سوی پاسدار جعفری فرمانده کل سپاه، رزمایش کودتا
*وقتی مردی به زنش، بگوید «دوستت دارم» چه اشکالی دارد؟
*اسکار فرهادی، جلوه یی از مفهوم «ایرانیان» برای جهانیان و تلاش مذبوحانه محافل و ‏مقامات رژیم برای مصادره «اسلامی» آن
*اولین مصاجبه خمینی با خیرنگاران ایرانی در پاریس آیینه تکبّر و استبداد و افکار ارتجاعی او
* پاسخ فرمانده نیروی دریایی در مورد جابجایی ناگهانی جانشین خود و ابهامی که باقی می ماند
*هاشمی رفسنجانی، له شده زیر توهین و تحقیر، اندوهگین و اشگ ریز، دق مرگ شد
*مقاله یی که سبب رهبر شدن خمینی شد
*خواندن ترانه «جان جهان» شجریان توسط دانش آموزان دبستان دخترانه یی در مشهد
*شهروندان قبرخواب، انتقاد کارگردان سینما، اشک تمساح روضه خوان زرنگ
*رژیم در حال غرق شدن در گند خودش، پاسدار صفوی غرق در هپروت تشکیل دولت جهانی اسلام ‏به مرکزیت رژیم
*شاه مرغوب،بهترین دیکتاتور و عطر و گلابش و مفهوم تجمع پاسارگاد ‏
*زوزه های آیت الله علم الهدی علیه زنان ۳۰ سال بعد از عربده رفسنجانی
*پرت و پلاها و روده درازیهای قاسم سلیمانی و دیگران در سالگرد جنگ و گذشتن از کنار مصائب مردم
*مساله حجاب در قرآن و علت پیدایش آن و حجاب اجباری مجاهدین برای آتنا فرقدانی
*بابت «اطلاع رسانی»، از وزارت دفاع روسیه «کمال تشکر را داریم»‏
*28 مرداد و بعد از آن و آینده ای که در راه است
*واکنش ارتش به اهانت حسن عباسی، اهانت اوباش انصارحزب الله به هنرمندان، «فضل» جوادی عاملی و حکایتی از عبید زاکانی
*عباس کیارستمی سینماگری که با رژیم «غیرخودی» و با مردم «خودی» بود و جهانی شد
*دست باز نیروی انتظامی رژیم در رفتار خشونت آمیز و شلیک و کشتن
*شگفتی آفرینی پاسدار سلیمانی با صدور بیانیه تهدید آمیز علیه بحرین، جلوه دیگری از خر تو خربودن اوضاع رژیم
*بلاهت آریامهری خامنه ای در تشدید سرکوب و اختناق برای حفظ رژیم
*برکناری پدر ترانه علیدوستی از سرمربیگری فوتبال نوجوانان
*حاشیه های ایرانی شصت و نهمین فستیوال کن
*بازهم اعترافی در مورد گریز مردم از دین و مسجد دولتی
* سالگرد فاجعه ۱۹ فروردین ۹۰ و شیپورچی های رهبری مجاهدین
*سپاه پاسداران آفریننده مصیبت وعامل جنایت علیه مردم است و نه سپر بلای آنها
*تعظیم «اسلام» در برابر شکوه ایران و ضربه و تلخی های انتخابات برای ولایتمداران
*شرکت در انتخابات، تایید رژیم ولایت فقیه و دادن اعتبار به آن برای سرکوبگری است
*آثار اداره «خرتوخری» امور در نیروی زمینی ارتش و افشا شدن یک دروغ دیگر پاسدار فدوی
*صراحت و جرأت یا ترس و خیانت رئیس جمهور حقوقدان
*نفرت مردم نسبت به نظام ولایت فقیه، در رنجهای علیرضا افتخاری
*یک آفرین به پاسدار فدوی برای «بزرگواری انسان دوستانه» نسبت به آمریکا و یک «صدا تو ببر » بیشرم، بخاطر ادعای رئوف بودن
*رویداد بازداشت تفگنداران، دو قایق نیروی دریایی آمریکا وخالی بندی، پنهانکاری و خودبزرگ بینی های ابلهانه فرماندهان سپاه
*سخنان خمینی در مورد واجب بودن تهمت زدن به علما و فقهایی که «لطمه می زنند به اسلام» و دادن حکم برداشتن عمامه آنان به جوانان
*استریپ تیز فرمانده قرارگاه پدافند هویی خاتم الانبیاء
* تنش شدید در روابط رژیم با عربستان سعودی در پی اعدام شیخ باقرالنمر
*پرت و پلاها های پر حرارت عقیدتی فرمانده متحجر سپاه
* اظهارات بی اجازه محسن رضایی و دریافت تو دهنی از ولایتی
*کاری درست در برابر رژیم ضد ایرانی و آخوندیسم و ماتم پرستی، اما با شعاری نا مناسب
*پیشنهاد فیکسیونی به رئیس جمهور آمریکا، برای آرام کردن تند روها
*چرندیاتی از «فرهنگ عاشورایی» و تراکم حیرت انگیز نادانی در راویان
*پاسدار جعفری و ادعاهای بی ربط اش و تلاش برای محو آثار خالی بندی و غلط زیادی
*عجله رژیم در اعلام مرگ سفیر سابق، انتقاد برادر سفیرسابق، حساسیتها به مساله ربوده شدن او
*حادثه ناگوار حج، فرصت طلبی رژیم برای معجزه سازی توسط «شهید» و نکته ها
*حرفهای خامنه ای در جمع فرماندهان سپاه، «نقشه راه» برای همه
*سوالی که مسلمانان باید از خود بکنند: آیا چنین خدایی را می شود دوست داشت؟
*بازی تازه خامنه ای و خوابی که سپاه پاسداران برای فردای مردم دیده: ایست بازرسی
*شخصیت حقوقی پایدار دولتها و پیگیری حقوقی جنایت 10 شهریور 92
*تایید برجام توسط خامنه ای، برد و پیروزی برای دولتیان، عزا برای نعّاران حفظ خط قرمز رهبر
*عبور از گذرگاه خونین اجتناب ناپذیر است، چون فرماندهان جنایتکار سپاه قدرت مطلق می خواهند
*کباده کشی ظریف، نسیه خوری روحانی، ماتم شریعتمداری، روزگار تلخ و سیاه ولی فقیه سیدعلی
*جنازه های با طراوت و نشاط و بادوام
*همدستی رئیس مجلس با دولت برای کنار گذاشتن مجلس از بحث بر سر توافق تسلیم در مساله اتمی
*ستایشگر سپاه قدس، حالا با ستایش از خامنه ای ، تلاش می کند آبروی رفته را به او باز گرداند.
*وضع مبهم پاسدارای که دستور برداشتن مجسمه آریوبرزن را داده بود
*ریخت و پاشهای اسلام گسترانه رژیم و تودهنی مردم به رژیم با شکستن هنجارهای تحمیلی
*چگونگی برقراری دوباره تحریم ها، به شرحی که سوزان رایس داده است.
*قلّاده بر گردن رژیم درنده خو، بر مردم ایران مبارک باد
*کاسبی و بهره برداری خامنه ای از جنازه گردانی
*مکتب فاجعه آفرین خود محوربینی لبریز از بلاهت فرماندهان سپاه و دست اندر کاران رژیم و ضربه ای که در راه است
*تصادفی طاغوتی، در رژیم لاهوتی
*ایسنا آیت الله صافی را بالا برد، اما خامنه ای در سفر به قم به او اعتنا نکرد
*آیا آمریکا همان بازی را با رژیم می خواهد بکند که با مجاهدین کرد؟
*پوزه بند رهبر برای منتقدان و پذیرش افسار خوردن نظام
* آنجا که اسلام و مسلمانی سعدی، انسانیت او را می بلعد
*درنده خویی مذهبی در افغانستان و اقدام چشمگیر زنان علیه آن
*اندوه ناشی از فقر و فشار اقتصادی کم نیست، عزاداری در نوروز را هم تحمیل می کنند.
*پاسداران زیاده طلب و بی اعتنایی به رهبر و سلسله مراتب
*مطهری مورد یورش قرار گرفت، اما گند به سر روی نیروی انتظامی منفعل، زده شد
*ضربه خرس طلایی به خرناس کشهای نظام ولایی و حرفهایی از جعفر پناهی
*از سکه افتادن سرداران اسلام و ارزش شهادت در رژیم خر تو خری
*روح روح الله خمینی در کشتار پاریس ظاهر شد
*تلاش فرمانده سپاه برای «جاخالی دادن» در برابر کنایه روحانی
*عکس طناز طباطبایی به اشتباه به جای عکس ریحانه حباری در لحظات قبل از اعدام معرفی می شود
*ایراندختی که از یاد نخواهد رفت
*اولین عملیات جنگی گرانترین هواپیمای جت جنگی علیه اسلامگرایان
*بیانیه سالگرد تاسیس شورا و نکاتی مربوط به رجزخوانی های مسعود رجوی و پیامدهای آن
*فاجعه بار بودن آموزش موسیقی در مهد کودکها از نظر مدیر حوزه های علمیه
*ادعای پوچ وزارت اطلاعات در مورد رهایی قهرمان شمشیربازی
*فرصت طلبی رژیم منحوس برای مصادره مراسم تشییع جنازه شاعری بزرگ
*جنایات بدون مکافات، غزه پیش آدم سوزی ژاپن چیزی نیست
*خودنمایی های روز قدسی سرداران سپاه و آیینه خر تو خری رژیم
*سقوط و فساد سیاسی رهبری مجاهدین در آیینه تحریف اخبار سوریه
*یادداشتی در مورد علت حمله وزارت خارجه فرانسه به مجاهدین
*خنجر و خیانت و چند نکته برای یاد آوری در سخنرانی مهرتابان
* مسعود رجوی، حمایت از داعش در عراق، رقت انگیز، و در «آخر» خط
*یک رویداد فرهنگی – هنری برای لرزندان استخوانهای خمینی درگور
*شکست رژیم در جذب فرهنگی مردم و در جایگزین کردن اسلام به جای ایران
*پاسخ های کوبنده کیومرث پور احمد در مورد عربده کشیهایی که علیه لیلا حاتمی راه افتاد
*شرمندگی لیلا حاتمی از عربده مسلمانان شرور ، لیلا عذر خواهی نکرده
*تکذیب ادعایی در چرند بافی شلغمکارانه
*بی تدبیری دولت تدبیر و تدبیر ظریف یک پاسدار
*گزارشی تلویزیونی در مورد «ازدواج موقت» در ایران
*مستندی در مورد چگونگی کشتار کمونیستها در اندونزی
*خودت فکر کن کی و کجا روحت را به شیطان فروختی
*بحران روحی مسعود رجوی و برخورد مناسب با آن
*پیت سیگر ترانه خوان عدالت و آزادی و محبت، درگذشت
*ممنوعیت برگزاری جلسه کانون نویسندگان، ننگ و خفت برای آخوند روحانی
*بعد از نزدیک سی سال دهنکجی و قلدرمنشی دیدن، تودهنی زدن حق است
*چماق و چاقو و اوباش گری حل کننده مشکل منتطق ضعیف مریدان خمینی
*حاصل مکتب رجوی، فضولات انباشته بر ذهن و جاری برزبان مریدان
*نپذیرفتن اشتباه و عزم راسخ مسعود رجوی در به کشتن دادن مجاهدین تا آخرین نفر
*پاسخی به اوباش «ترانه خوان گروه هنری ارتش آزادیبخش و سیمای آزادی» مسعود و مریم رجوی
*تبریک به عمه «رئیس جمهور برگزیده مقاومت» و به عمه «رهبر مقاومت»
*... ترانه ای بر روی حکایتی از دفتر پنجم مثنوی – شهید راه
*اهانت محمد علی شیخی به مرضیه در جلسه یی با حضور مهدی ابریشمچی
*نکته یی برای یاد آوری –2
*سالگرد در گذشت مرضیه، و آنچه باید گفته می شد و نشد
*نکته یی برای یاد آوری
*واقعیت گریزی و خودمحور بینی رهبری، زمینه ساز کشتار مجاهدین در اشرف
*آیا زمان افسار زدن به سپاه پاسداران فرا رسیده است؟
*خدا در کنار جلّادان در اشرف و شادی و شعف از پاسداران از شقاوت
*شباهت ها با روش آمریکایی و اصولگرایان رژیم، در کار رهبری مجاهدین و ضرورت انتقاد از خود
*تغییر رویکرد به مفتریان بعد از بیانیه تفصیلی
*یادداشتی بر انتقاد اسماعیل وفا یغمایی
*تاریخسازی مسخره
*آیا فروغ جاویدان با تاکتیک دیگری می توانست پیروز شود؟
*کالبد شکافی یک فاجعه: بهای سنگینی که مجاهدین برای خواست رهبری می پردازند
*بحث تلخ دیگر، در مورد بیاینه تفصیلی شورا
*نقش رژیم و تعصب مذهبی – ناموسی، در جنایات فجیع علیه زنان
*سپاه خامنه ای را «آیت الله عظمی» کرد و جای «شاهنشاه آریامهر» نشاند
*تایید و بهره برداری بیانیه تفصیلی شورا، از مقاله توطئه گرانه مهدی سامع
*بیانیه تفصیلی «شورای ملی مقاومت» و تحریفات مربوط به اخراج خودسرانه من
*اگر آدم حرفی زد و بعد حاشا کرد چه معنی می دهد
*روحانی حلقه اتصال در بالا و با کلیدی برای گشودن دری در بن بست
*بیانیه تفصیلی شورا، و یاد آوری «علی الحساب» من
*دلیل نامربوط بودن ارتباط حمله موشکی به لیبرتی با استعفای روحانی وقصیم، در سخنان مریم رجوی
*نکاتی برای یاد آوری و توجه در پیام اخیر آقای رجوی و آن بمب ساعتی
*اولین نتیجه گیری ها از پایان یافتن نمایش انتخاباتی و پیام ها
*یک تقلب برای منحرف کردن افکار عمومی از یک اقدام بیشرمانه شورا
*موقعیت جدید کاندیداها و تغییر درصد احتمال پیروزی آنها
*آلت دست رهبری مجاهدین و شریک پرونده سازی های بیشرمانه برای ترورشخصیت توسط آنها نشوید
*نکات مهم در استعفا نامه دو عضو با سابقه شورا
*از کجا به اینجا رسیدیم
*ضرورت همبستگی و اعتراض در برابر قلدرمنشی و نسق گیری رهبری مجاهدین
*با رد صلاحیت رفسنجانی، به احتمال زیاد،چماقدار سابقه دار رئیس جمهور آینده است
*اعتراف ریشهری به مسخره بودن آخوندها در نظرمردم در ایرانِ قبل از انقلاب
*اعتراف قالیباف به چماقداری از زمان «دارو دسته شهید بهشتی»
*انتقادهایی از حضرت «سر»:ارزیابیهایی غلط،خشم و توّهم و حرفهای بی پشتوانه
*مجاهدین در تله، اشک تمساح ریختن آمریکائیها و جان کری
*تکبرّ بلاهت آور و بلاهت ویرانگر
*اضطرار احمد توکلی و قدرت اجتماعی اقشار ضد مقام رهبری
*افزایش دین گریزی و بی خاصیتی هزینه های کلان نماز خوان پروری
*ادعای بی ربط لابی کردن برای اسکار، دریافت تودهنی سنگین
* تکثیر روح و منش مادر طریق الاسلام
*ادعاهای نامربوط فرمانده سپاه در مورد جنگ ایران و عراق پاسداران
* روی دیگر سکه قلنبه گوئیهای ابلهانه پاسدار سلامی و هلهله ها و عربده های 9 دی
*مسئولیت فراموش شده در مصاحبه بنی صدر
*اشکهای عزاداری محرّم، حیات بخش انگلها
*ادعایی بی ربط در سالگرد مرگ «تام جی اندرسون»
*افتخارات گندیده در رژیم گندیده
*زهر فرار حزب اللهی به اسرائیل و حرام شدن شیرینی پهباد پرانی
*روزهای تلخ و سیاه رفسنجانی، مرد قدرتمند دسته اشرار
* بحثهایی«علمی» که اپوزیسیون توجهی به آنها و اثرات آن در جامعه نمی کند
*پایان اجلاس غیر متعهدها، حاشیه ها و مشکل بقای رژیم
*هدیه مدال المپیک به مادر برای حفظ آن از مصادره شدن
*اعتراف آخوند علی اکبر محتشمی به انزجار مردم از روحانیت
*اگر وزیر اطلاعات دروغ نگفته باشد، از این خوشتر نباشد
*عربده و ارعاب ناتوان از مهار جامعه پویای ایران
*آن خشم و خروش به خاطر دست دان عادی و این ماستمالی کردن «دستمالی» زیرآبی
*مقدس های تاریک اندیش و خود محوربینان، بیگانه با مردم
*احترام بی مورد به «مقام امنیتی» و بی تقاوتی به یک بی شرم
*دیپلماسی گوساله ها و مصادره پیشاپیش اسکار توسط وزارت ارشاد
* نمایش خشم و عصیان، با نشان دادن پستان عریان
*خشم و درماندگی مالکی، علت محاسبه تعویق ضرب الاجل بستن اشرف از نوامبر
* تعویق تاریخ تعطیل کردن کمپ اشرف،آغازی برای حل مسالمت آمیز مساله
*مشت محکم روزگار بر پوزه پاسدار توّاب ساز
* آمادگی به کشتن دادن میلیونها نفر ویژگی دین و مذهب پاسدار سلیمانی
*جنازه یی در راه سفارت آمریکا در امارات متحده عربی
*نقدی بر مقاله «میرحسین موسوی نخست وزیر آینده؟»
*تمجید از نیروی قدس سپاه، تحریف حقیقت و خدمت به رژیم
*کشف طرح تروریستی رژیم در آمریکا، « امداد غیبی» برای مجاهدین
*پناهجو شدن اشرفیها خبری خوب اما با کاستی ها و ابهامات
*بازی چرخ بشکندش بیضه در کلاه
*اختلاف در ارزیاببها و رشد افقی شجره طیبه
*شهیدان 19 فروردین اشرف دفن شدند، سوالها و حرفهایی که می ماند
*درگذشت مجاهدی سخت کوش و صمیمی و تصویری از آینده
*غوغا و دروغ و بیشرمی منفور
*با یک تیر چند نشان زدن خاتمی در تقدیر از آمنه بهرامی
*سخنان دبیرکل سازمان ملل روزنهً امیدی بر حل مساله اشرف
*در ضرورت توضیح واضحات
* چالشها و نمایشها در بستر شمارش معکوس برای تعیین تکلیف قطعی اشرف
* نگاهی به فیلم جدایی نادر از سیمین
*رژیم در سالگرد مرگ خمینی
*اعتراف ناخواسته دکتر قصیم در تلویزیون بی بی سی
*اعتراض من به قلدرمنشی بود
*شانتاژ، برچسب زدن، پرونده سازی، ارعاب و گرایش حذف منتقدان، یعنی همین
*کدام آرمان، کدام آرمان گرایی؟
*بیا بیا گفتن روش امام حسین نبود
*خواست انتقال از عراق باید در صدر خواستهای خانم رجوی قرار بگیرد
*رضا پهلوی، توّهم و توهین به شعور مردم
*آنچه برای آیت الله های مرتجع مهم است
*مفهوم ارزیابی ها و نتیجه گیری های فرماندهان سپاه در آینه عملکرد رژیم
*تشریفات محمد رضا شاهی و تشریفات ولایی و حزب اللهی و سبزاللهی
* عبور کشتی جنگی سید علی از کانال سوئز و تأملی در روش مسالمت آمیز مبارزه
*هاشمی غیرتت کو، فائزه عفتت کو، و پرونده سازیها
*راهپیمایی 25 بهمن، حاشیه ها، پیامدها
*جشنواره فجر مثل داروخانه یی شد که نفت می فروشد
*اپوزیسیون نباید از موسوی و کروبی دنباله روی کند
*بینش مهمل و حرفهای مهمل خمینیستها
*خامنه ای یک متهم به شرکت در ترور حریری رابه درجه سرلشکری ارتقاء داد
*شروری در صف اوپوزیسیون
*زین العابدین دیکتاتور تونس، ذلیل شد
*جنایات بی قتل واندوه انباشته در آنسوی خبرها
*جنگ روانی - جاسوسی اسرائیل و رژیم
*افشاگری و ابرازنفرت ایرانیان به رژیم، واکنش مناسب به فرصت طلبی وزارت اطلاعات
*سکوت در برابر ظلم بزرگ به جعفر پناهی، سرافکندگی برای اهالی سینما خواهد بود
*مسخرگی آخوندی، جنایات خدایی
*مسخره گی های عاشورایی و ستایش و ترویج خشونت در رژیم آخوندی
*رویارویی جنایتکارانه مذهبی سلفی- شیعه در ایران را باید محکوم کرد
*قدرت نمایی بلاهت بار احمدی نژاد، ضربه یی به نظام ولایی
*بساط ارتجاعی مرجعیت و آخوندیسم را باید در ایران جمع کرد
*جبّاریت رژیم علیه اهل سنت ، زمینه ساز ورود القاعده به ایران است
*لرزه های اضطراب، در نعره های اقتدار
* شاید مجید شریف پیش ما بود اگر اینترنت مثل امروز بود
*اجیر کردن عامل برای قتل فرزند، دستارود تعلیمات آخوندی و احکام شرعی
*آخوند مسخره از اخوان مسخره
*حکمت مستراحی و شخصیتهای مستراحی
*جنایت و رذالت از یک منشأ به بهانه های متفاوت
*مراسم عقد در سرقبر، تجلی مرده خوری آخوندهای مردم ستیز
*انفجار در پادگان سپاه، در آستانه سفر حاج محمود به لبنان
*ادعاهای متناقض، شاهدی بر پوچی ادعای پیروزمندانه بودن پایان جنگ
*اهانت به قرآن، غوغای بوزینگان و عربده فرومایگان در ایران
*صف آرایی در برابر رهبر: جبهه هواداران رئیس دفتر
*اتهام زنی و «گند زنی» بین جناح‌های متخاصم: کشتن خواهر پاسدار مشفق در جاده مشهد و...
*آغاز به کار «مشا نیوز» و اتهام «پوتینیسم» به حاج محمود
*جلوه یی از هویت و هنر مردم: گفتگوی عاشقانه به زبان آذری و به شعر
*شیطنت های خلاف اسلام با اجرای «نیمه رپ» به لهجه اصفهانی
*«مرض موت» لاعلاج رژیم خمینی ساخته به رغم سه دهه جنایت برای بقا
*سالروز بمباران اتمی هیروشیما، فراموش کردن قربانیان جزغاله شده توکیو و بیش از 60 شهر دیگر
*حنجره یی که خاموش شد، صدایی که ماندگار است
*تقابل مردمکشان خمینیست دو جناح، افشاگرخیانتها و جنایتها
*جند الله دوگام به پس یک گام به پیش
*تعارف کم کن و بر مبلغ افزا
*خفّت خمینی در حیات و خواری او بعد از مرگ و بی آیندگی رژیم
*رپ «کافران بی نام» در هجو نوحه‌های ام القرای اسلام
*سه هزار آقا زاده در حال تحصیل در بلاد کفر
*به چنین مجلس و بر کرّو فَرَش باید ...
*ناگهان دهها «پیکر مطهر» در نماز جمعه !
*داس اسلام همچنان زندگی آزادگان ایران را درو می کند
*بودجه های قرآنی ، گربه های ایرانی
*از این بمبهای اتمی در همه شهرهای ایران منفجر کنید
*مربوط و نامربوط در مصاحبه رضا پهلوی
*بلند آوازه کردن نام ایران، و نه جمهوری اسلامی
*برای جعفر پناهی و یک یاد آوری
*افتضاح در سناریوی دستگیری عبدالمالک ریگی و چند نکته
*موعظه های کنونی میرحسین موسوی و گذشته و آینده او
*سانسور گزارش‌ها تصویریِ «انقلاب اسلامی» نشانه ترس از مردم
*مردم جان برلب رسیده، رژیم جبّار خون ریز و مساله «خشونت»
* بخشوده و نا بخشودنی، به مناسبت در گذشت منتظری
*این سخن را درنیابد گوش خر
*ستاره یی در آسمان هنر ایران و موسیقی آذربایجانی بنام پریسا ارسلانی
*مروری بر تاریخچه تضاد دوجناح: ایدئولوژی متعفن و روشهای کثیف
*دیالوگ انتقادی با سربازان گمنام امام زمان
* آقای نصیبی در کوچه بن بست «علی چپ»
*یاد و خاطره یی از یک خدمتگزار فرهنگی و یک دوست که درگذشت
* یادداشی در مورد لبیک سایت وزارت اطلاعات رژیم، به در خواست «آ مهدی»
*من متهم می کنم، واکنشی به پیام اخیر آقای مسعود رجوی
*اعلان جنگ داخلی توسط خامنه ای،«توزرد»ی سبز و ضرورت آمادگی مردم
*ناگفته هایی از دو« 13 آبان»: چگونه صدای انقلاب به گوش شاه رسید و اشغال سفارت آمریکا
*چه کسی برای مردم فیلم خواهد ساخت اگر آقای نصیبی روزی مسئول سینمای کشور شود
*قضیه شکل اول و شکل دوم، و استحاله قهقرایی آدمها
*بیانیه بیست و هشتمین سالگرد تاسیس شورا، نکته یی و چند سوال
*فوتبال مردانه و فوتبال دوستان لجن
*به بهانه اظهارات یک خانم نماینده مجلس کویت
*اِنافَتَحنا»ی واقعیت گریزان متکبّر
*واكنش پنجم» و واكنش ملاباجي هاي حوزه علميه قم
*سینما و مردم، سینما و آقای نصیبی
*تحقیر ارتش توسط فرمانده کل سپاه و دیگران و واکنش فرماندهان ارتش
*سوالاتی از آقای منتظری و یک یاد آوری به میرحسین موسوی
*اعتراف ناخواسته آخوند ذوالنور بر منفور بودن رژیم
*بورشدن رهبر و سیلی سنگین مردم به سپاه پاسداران در تظاهرات «روز قدس»
*ایرباس در برابر دارائیهای بلوکه شده ایران پیشنهادی سنجیده و به نفع مردم ایران
*تعطیلی آیندگان اقدام شکرالله پا کنژاد و کنگره یی که برگزار نشد
*اراده و اعتراض مردم رهایی بخش خواهد بود، نه فرصت طلبی فرصت سوز اصلاح طلبان
*موضوعی در حاشیه انتخابات و کار مؤثر و مفید ی که آقای رجوی می تواند بکند
*سی سال پيش، « در اين بن بست…»
*رفسنجانی زیرآب ولایت خامنه ای را زد، اژه ای رفسنجانی را به آمریکاو اسرائیل بست و...
*فرار از مسئولیت آقای منتظری و از مرحله پرت بودن آقای کدیور
*تظاهرات پاسخی به روشها و اقدامات غیرقانونی مقامات قانونی
*سه پیام پایانی و جمعبندی رویداد انتخابات و مفهوم الله اکبر دیروز و امروز
*کار موثر و مفیدی که آقای منتظری می تواند بکند
*هشدار! توطئه ای علیه میرحسین موسوی در حال اجراست
*صحنه ای تکان دهنده از رفتن ندا از بین ما و ماندن ندا در فریادها و یادها
*اعلان جنگ خامنه ای و روز غلبه بر ترس
*ابطال انتخابات مشتی به پوزه ولی فقیه و یاسداران جنایتکار است، من از آن حمایت می کنم
*میرحسین موسوی، کروبی سید محمد خاتمی اصلاح طلبان بر سر دوراهی انتخابی تاریخی:
*مخدوش کردن ارزشها، جفا به امام راحل و تایید اقدام تروریستی علیه عربستان، در مناظره موسوی و احمدی نژاد
*میرحسین موسوی از موج خون تا موج سبر و شال سبز
*برای بهمن قبادی سینماگر مردم دوست
*«انقلاب اسلامی و کار نامه ردی روشنفکری»*
*ماهیت کارگزاران فرهنگی رژیم و انقلاب فرهنگی
*ویژگی جامعه ایران در نگرش و واکنش به سقط جنین
*مساله رادیو تلویزیون- تعادل قوا و واقعیتها(3)
*مسأله رادیو تلویزیون- تند روی شاید کرده باشیم اما بیراهه نرفتیم(2)
*خشم رفسنجاني و مرگ احمد خميني*
*مسأله رادیو و تلویزیون، انتقاد به جا و فراموشکاری اختیاری عبدالله نوری(1)
*عطاءالله مهاجرانی ، کشف کرامات خمینی و ستایش از تروریسم و چند یادآوری
*خنده برلسکونی و خشم آرژانتینها
*زیبایی شناسی یک ستایشگر خمینی و اهانت به ایرانیان
*سی سال پیش جوٌ سیاسی چنین بود و خمینی این بود
*سندی از مهندسی اسلامی بنای عظیم ۳۰ سال جنایت که جمهوری اسلامی نام دارد
*تبلیغات بی خدایان در اروپا، آمریکا و کانادا
*جنایت محکوم کردنی و جنایت با اجر دنیوی و اخروی
*یک تیر و دو نشان ارتجاعی خامنه ای و نکاتی برای یاد آوری
*تاثیر عامل فرهنگی بر موقعیت زنان
*خواب‌های پنبه‌دانه‌ای یا زمینه سازی برای جنایت علیه بشریت
*خوابگردی در فراموشخانه زمان
*آخوند وحید خراسانی سنی ستیز، نعل وارونه میزند
*رهنمودهای مهمل رهبر اسلام پناه، زوزه‌های وزیر ارشاد اسلامی
*وزیر ارشاد تهدید کرد هنرمندان خطا کار زیر پا گذاشته خواهند شد
*شورش یک زن جوان هنرمند علیه تبعیض و حجاب ، سیلی دیگری به رژیم ملاها
*حجاب و مراسم گشایش بازیهای المیپک
* این همه فاجعه را خمینی پی ریخت
*میراث خمینی و نگاه حوزوی- حیوانی به زن، منبع و منشأ تبعیض علیه زنان ایران
*صداقت و شهامت آقای دكتر ملكی
*توضيحي در مورد اعتصاب معلمان در سال ۱۳۴۰
*دنیای مراجع تقلید و دنیای شهروندان در هفته معلم
*تغییر حكم آیت الله، از سركوب كردن، به تظلّم
*منطق مردان خدا: سركوب كردن و نفس بريدن