غوغا و دروغ و بیشرمی منفور
ایرج شكری

در یکی دو هفته اخیر مساله موضعگیریهای  کسانی در مخالفت با خارج شدن سازمان مجاهدین خلق از لیست آمریکایی گروههای تروریستی، انعکاس هایی در فضای اینترنتی داشته است و واکنشهایی چندی هم به آنها  نشان داده شده است. نکته یی که در این میان به نظر نگارنده مهم است و باید آن را مورد توجه قرار داد هوچی گری و دروغگویی کسانی است که دست به دامن آمریکا شده اند که مبادا مجاهدین را از لیست گروههای تروریستی خارج بکنید که برای جنبش سبز فاجعه است و حرکت دموکراسی خواهانه مردم ایران به خطر می افتد و از جمله «استدالال» می کنند  که خارج کردن مجاهدین از لیست گروههای ترویستی این امکان را به رژیم خواهد داد که حنبش مردم را به بهانه ارتباط آن یا هدایت ان از سوی مجاهدین مورد سرکوب خشن و شدید قرار بدهد. این استدلال را، هم در آن اعلامیه با امضاء 37 نفر عالمان در خدمت ارتجاع که مدت کوتاهی در سایت فاینشال تایمز قرار گرفته بود می شود دید و هم در اظهار نظر های افرادی از همان گروه و قماش. در این میان اسم آخوند کدیور بیشتر به عنوان اولین مبتکر و درخواست کننده از آمریکا برای نگهداشتن نام سازمان مجاهدین خلق در لیست گروههای تروریستی در ذهن ها نشسته است. آخوند کدیور قبل از این نیز به همراه یکی دیگر از امضاء کنندگان آن نامه به نام صدری هشداری به وزارت خارجه آمریکا در مورد خارج کردن نام مجاهدین از لیست تروریستی داده بود و تاثیر این اقدام را برای جنبش سبز فاجعه آمیز دانسته بود. نکته مهم و دروغ بزرگ در این ادعا این است که رژیم برای سرکوب کردن اعتراضات مردم و چسباند آن به مجاهدین یا به آمریکا و اسرائیل نیاز به هیچ دلیل و   سند و مدرک واقعی ندارد، هم چنان که حمله به کوی دانشگاه در سال 78 و حمله های بعدی دهسال بعد از آن رویداد، نداشت. اصولا هر نوع  ضربه و شدت عمل نسبت به منتقدانی که با «ولایت مطلقه» که مستقما وصل به خداست، مساله دارند یا هر عاملی که تهدید و خطری متوجه این رژیم سرکوبگر ارتجاعی- که خمینی پلید پایه های آن را بر مردم فریبی و مردم کشی و آزادی سیتزی استوار کرد-،می کند، شرعا و عملا جایز است و دستگاه ولایت فقیه چیزی که کم ندارد جانی و جلاد برای انداختن به جان معترضان و منتقدان است. به یاد امثال آخوند وقیح کدیور باید آورد که «آقا» مگر ندیدی برای از بین بردنِ رد آثار و سرنخهای قتلهای زنجیره ای با سعید امامی و همسر سعید امامی چه کردند؟ همان قتلهایی که برای زمین زدن خاتمی و وادار به استغفا کردنش از مقام ریاست جمهوری راه انداختند. همان خاتمی که چیزی جز حفظ نظام جمهوری اسلامی و اجرای قانون اساسی نظام و استقرار «جامعه مدنی – دینی » نمی خواست. به گفته خود خاتمی هر 9 روز یک بحران راه انداختند و مساله ایجاد کردند. با این ارزیابی که چون وقتی او وزیر ارشاد بود، به خاطر فشارهای جناح هار موسوم به محافظه کار از پست وزارت استعفا کرد، این بار با رو به رو شدن با چنان مساله وحشتناکی (قتلهای زنجیره ای) که به اعتبارش به عنوان رئیس جمهور هم در داخل و هم در سطح روابط بین المللی به شدت ضربه میزد، عرصه را ترک کند. ماجرای «کارناوال شب عاشورا»، ازاقدامات «غیر خشونت آمیز» علیه خاتمی «اصلاح طلب» بود که مطلقا ربطی به مجاهدین نداشت همچنان که ترور حجاریان نظریه پرداز اصلی  و از متفکران «اصلاحات» هم کار مجاهدین نبود. از بگیر و ببندهایی که رژیم در بین «اصلاح طلبان» راه انداخت تا به رسیم به کشف «جریان انحرافی» در اطرافیان محمود احمدی نژاد هم، هیچکدام ربطی به مجاهدین ندارد. آخوند کدیور و آن زن که به مصداق «نام کافور نهند بر زنگی» اسمش حقیت جو است و دیگر ایرانی تباران با بی تباران فارسی زبان امضاء کننده آن نامه خوب است نگاهی به سایت «عمّاریون» و اتهاماتی که در آن به میرحسین موسوی زده می شود و آن پرونده بلند «پروژه جوش» و میرماسون نامیدن موسوی و چسابند او و همسر و  مشاورش به فراماسونری نگاه بکنند، یا اتهامات کیهان شریعتمداری به خاتمی و موسوی و این که آنها از آمریکا و سیا و خط می گیرند و با طراحان «انقلاب مخملی» برو بیا داشته اند را مرور بکنند و کمی حیا بکنند و نامربوط نگویند. در رژیمی که به درخواست به حق کارگران برای تشکیل سندیکا ، که یک تشکل صنفی است و حتی در اساسنامه هاشان وفاداری به نظام و قانون اساسی درج شده، با سرکوب کردن و زبان بریدن و به زندان افکندن پاسخ داده می شود، این چه استدال مهملی است که خارج شدن مجاهدین از لیست تروریستی وزارت خارجه آمریکا بهانه به دست رژیم برای سرکوبی مردم می دهد؟ رژیمی که «آب بازی» جوانان را در پارک «توطئه» یی علیه خود می داند، روشن است که جز با سرکوب به تظاهرات مسالمت آمیز مردم پاسخ نخواهد داد چه مجاهدین در لیست تروریستی آمریکا باشند چه نباشند. مؤثرترین راه عقب نشاندن رژیم و خنثی کردن نیروی سرکوبگر رژیم، اتحاد گسترده گروههای مختلف مردم در ایستادگی در برابر رژیم و نه گفتن به همه انتخابات نمایشی و یا به قول استاد دانشگاهی به «مناسک» انتخابات و تحریم آن است. می شود مخالف مجاهدین بود یا حتی از آنان متنفر بود، اما دست بدامن آمریکا شدن که مجاهدین را در لیست ترویستی نگه دارید، تنها یک پیام دارد و آن هم پیام به ستگاه ولایت فقیه است و پیام هم این است که ما مجاهدین را تروریست می دانیم و آن کاری هم که دلخواه شماست اما به لحاظ «شآن نظام» بر زبان نمی آورید، یعنی درخواست عدم تغییر سیاست آمریکا در مورد آنها و نگهداشتن «منافقین» در لیست ترویستی، ما آن را به صراحت و با انتشار بیانیه در نشریات پرتیرارژ و در فضای سایبری، از آمریکا خواستار می شویم، پس دوستی و ارادت خالصانه مارا باور داشته باشید. وجود آن فیلسوف توّاب در بین امضا کنندگان آن نامه خود بیانگر مفتضح بودن این اقدام خبیثانه است. نگارنده کاری به آمریکائیانی نظیر گری سیک و دیگران ندارم، روی سخن در اینجا با آن «ایرانیان» ی است که وارد چنین اردوکشی نفرت انگیزی علیه مجاهدینی شده اند که آمریکا با زیر پا گذاشتن تعهداتی که بر مبنای کنوانسیونهای بین المللی در مورد حفاظت آنان در کمپ اشرف داشت، و با توجه به این که بعد از تحقیق توسط سیا و اف بی آی در مورد تک تک آنان  و تایید عدم شرکت آنان در قدامات تروریستی حفاظت از آنان را متعهد شده بود، برای خشنودی رژیم و باز گذاشتن راه لاس زدن با آن، راه یورش گرازهای عراقی مسلح به مسلسل ومجّهزه به نفربر زرهی را به آنان باز گذاشت. 

مساله دیگری که با غوغا و گرد و خاک در مورد «خطر» مجاهدین در صورت بیرون آمدن از لیست تروریستی آمریکا مطرح می کنند، بکار گرفتن مجاهدین در حمله نظامی  به ایران توسط آمریکاست و مسخره ترین استدالالها را هم در این مورد می توان در همان مصاحبه تریتا پارسی با روزنامه اینترنتی روز به تاریخ چهارشنبه 19 مرداد دید* گویا این عالیجناب «استاد یار روابط بین المللی در دانشگاه جان هاپکینز» و رئیس «شورای ملی آمریکائیان ایرانی تبار» است. این «شورای ملی...» با توجه به تعداد ایرانیان مقیم آمریکا و دارای تابعیت آمریکائی، عرض و طولش باید میلمتری باشد چرا که ایرانیان دارای تابعیت آمریکایی زیادند و در سطوح عالی علمی و دانشگاهی در آمریکا کم نیستند و تردیدی نباید کرد که این اسم گذاری برای تشکلی که مواضع حمایتگرانه در مورد رژیم دارد، رژیمی که مورد نفرت اکثریت ایرانیان مقیم آمریکاست، اسم بی ربطی است. این شخص در مصاحبه یاد شده، در دسته بندی گروههایی که در آمریکا از مجاهدین حمایت می کنند، سه گروه را مشخص کرده است و گروه سوم را که «کلیدی و خطرناک» دانسته چنین معرفی کرده است:« دسته سوم که دسته ای کلیدی و خطرناک هستند کسانی هستند که معتقدند می شود از مجاهدین خلق برای حمله به خاک ایران سواستفاده  و دانشمندان ایرانی را ترور کرد و... آنها میدانند که هر اقدامی از این دست برای خود آنها هزینه های گزافی دارد و لذا می خواهند از مجاهدین خلق  در این زمینه استفاده کنند؛ یعنی ابتدا از لیست گروههای تروریستی آنها را خارج کنند و سپس به آنها برای عملیات تروریستی در داخل ایران و یا حمله به خاک ایران امکانات دهند». این استاد دانشگاه در اینجا مثل حماری بر او کتابی چند، ظاهر شده است. چرا که با آن اظهارات این سوال بی پاسخ پیدا می شود که برای آن گروههای «کلیدی» چه ضرورتی دارد که برای  به کار گرفتن مجاهدین در کارهای تروریستی، آنها را از لیست تروریستی خارج کنند، چون کارهای تروریستی و کشتن دانشمندان اتمی ایران اولا در داخل اتفاق می افتد، ثانیا تصیم این قبیل اقدامات را سیا یا وزارت دفاع آمریکا می توانند مخفیانه و با دور زدن یا فرار از  تایید نهادهای قانونی آمریکا بگیرند و سوابق اقدامات مخفیانه دستگاه اجرایی آمریکا، در اقدامات مربوط به ترور فیدل کاسترو یا ساختن پایگاه درخاک لائوس در زمان جنگ ویتنام و یا فروش سلاح به رژیم در ماجرایی که به ایران گیت یا ایران کنترا معروف شد، وجود دارد و کلا چطور ممکن است که با خروج مجاهدین از لیست تروریستی طرحهای ترور دانشمندان ایرانی توسط مجاهدین را در کانال قانونی در آمریکا قرار داد و اگر قرار نیست «قانونی» باشد – که در همین مصاحبه هم روشن است که قرار نیست آمریکا ترور های مورد نظر را به عهده بگیرد،-، چه فرقی می کند که مجاهدین در لیست تروریستی باشند یا نباشند. هم چنین است در مورد بکار گرفتن مجاهدین در جنگ احتمالی آمریکا علیه رژیم. حالا بماند که در مورد جنگ احتمالی هم با تجربه آن چه که در افغانستان و عراق، آمریکا با آن رو به روست و قبلا در دوره بوش هم در مورد «طرحهای حمله به ایران» مطرح شد، طرح جنگی فرضی آمریکا با رژیم، حمله موشکی و بمباران خواهد بود و نه زمینی و به هر حال آمریکا در آن جنگ نیازی به مجاهدین چه در لیست تروریستی باشند و چه خارج از آن ندارند. آنها اشغال عراق را با طرحهای خودشان و در مدت پیش بینی شده انجام دادند. نتیجه دیگری هم که از همین مصاحبه می شود گرفت این است که ترورهای متخصصان اتمی که بعدا از انتخابات صورت نه کار آمریکا بوده و نه مجاهدین در آن شرکت داشته اند، حالا معلوم نیست چرا آن گروه «خطرناک» امریکا باید به این هوس بیفتد که برای اجرای آن کاری که مورد نظرش هست و دارد توسط عوامل ناشناسی اجرا می شود، یعنی ترور دانشمندان اتمی، خودش را وارد معرکه یی کند که نیازی به وارد شدن به آن ندارد، چون دارد اجرا می شود. با توجه به این نکات است که می بینم این شخص(تریتا پارسی) و آن گروه همصدا با او، با آن اطلاعیه و درخواست، درواقع خواهان تدوام اعمال بیرحمانه ترین خشونت علیه مجاهدین هستند که  آمریکا و انگلستان بعد از اشغال بغداد،،با بمباران پایگاههای آنان سبب  و کشته و مجروح شدن گروهی از آنان شدند و نیز در دوسال گذشته با همراهی و هماهنگی آمریکا با خواستهای رژیم ولایت فقیه و دولت مالکی در عراق، با رفتار وحشیانه یی که از سوی نیروهای مسلح عراقی صورت گرفت و تاکنون در مجموع منجر به کشته شدن نزدیک به 50 نفر شده است، از شدید و خشونت گسترده یی رنج برده اند. حتی زخمیهای حمله های وحشیانه عراقیها، جز چند تن از آنان که در وضع وخیمی بودند، از کمک های پزشکی و درمان از سوی نیروهای آمریکا که در عراق دارای بیمارستان و امکانات لازم هستند،  برخوردار نبوده اند و بیش از سیصد نفر از زخمی های رویداد 19 فرودین سال جاری، هم چنان کمبودها و نارسایی درمانی اشرف را علاوه بر سایر نارسائیها موجود، تحمل می کنند.  سیاست و ارزیابیهای غلط رهبری مجاهدین در ماندن در عراق و مسائل دیگری مربوط به عملکرد رهبری مجاهدین، بحث دیگری است که نگارنده این سطور در نوشته و یادداشتهای متعددی به آن پرداخته ام وباز هم خواهم پرداخت. اما تداوم قرار دادن مجاهدین در شمار گروههای تروریستی و هر درخواستی یا تاییدی در این زمینه اقدامی است که تنها می تواند گردانندگان رژیم ولایت فقیه را خرسند کند و هیچ ربطی به مبارزات مردم و این که امری برای حفظ مردم از اعمال خشونت رژیم یا به نفع مبارزات  مردم است، ندارد.

 *- مصاحبه تریتا پارسی با روز:

http://www.roozonline.com/persian/news/newsitem/archive/2011/august/10/article/-200ecc9779.html

22 مرداد 1390 – 13 اوت 2011

http://iradj-shokri.blogspot.com

 

 

منبع:پژواک ایران

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

facebook Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

   نسخه‌ی چاپی  

ایرج شكری

فهرست مطالب ایرج شكری در سایت پژواک ایران 

*سرازیر شدن خشم سپاه و رهبر به سوی روحانی، آینده نا روشن او و سایه جنگ
*حقه بازی آخوند موسوی خوئینیها و وصل کردن خامنه ای به «عالم غیب»‏
*انتخاباتی با بازندگان بزرگ و تصاویر ماندگار یک دیدار و سالهای سربی برای روحانی
*دیدار پُر برکت امیر تتلو با رئیسی
*طلبکاری در دو پیام پاسدار باقری «رئیس ستاد کل نیروهای مسلح»، و تودهنی به آن در رویدادها
*استفاده از سینما توسط فرومایگان برای توجیه جنایات رژیم در دهه ۶۰
*‏«گلاب زدن» گردانندگان رژیم به یاد و نام خمینی
*تعیین تکلیف برای همه مسئولان نظام از سوی پاسدار جعفری فرمانده کل سپاه، رزمایش کودتا
*وقتی مردی به زنش، بگوید «دوستت دارم» چه اشکالی دارد؟
*اسکار فرهادی، جلوه یی از مفهوم «ایرانیان» برای جهانیان و تلاش مذبوحانه محافل و ‏مقامات رژیم برای مصادره «اسلامی» آن
*اولین مصاجبه خمینی با خیرنگاران ایرانی در پاریس آیینه تکبّر و استبداد و افکار ارتجاعی او
* پاسخ فرمانده نیروی دریایی در مورد جابجایی ناگهانی جانشین خود و ابهامی که باقی می ماند
*هاشمی رفسنجانی، له شده زیر توهین و تحقیر، اندوهگین و اشگ ریز، دق مرگ شد
*مقاله یی که سبب رهبر شدن خمینی شد
*خواندن ترانه «جان جهان» شجریان توسط دانش آموزان دبستان دخترانه یی در مشهد
*شهروندان قبرخواب، انتقاد کارگردان سینما، اشک تمساح روضه خوان زرنگ
*رژیم در حال غرق شدن در گند خودش، پاسدار صفوی غرق در هپروت تشکیل دولت جهانی اسلام ‏به مرکزیت رژیم
*شاه مرغوب،بهترین دیکتاتور و عطر و گلابش و مفهوم تجمع پاسارگاد ‏
*زوزه های آیت الله علم الهدی علیه زنان ۳۰ سال بعد از عربده رفسنجانی
*پرت و پلاها و روده درازیهای قاسم سلیمانی و دیگران در سالگرد جنگ و گذشتن از کنار مصائب مردم
*مساله حجاب در قرآن و علت پیدایش آن و حجاب اجباری مجاهدین برای آتنا فرقدانی
*بابت «اطلاع رسانی»، از وزارت دفاع روسیه «کمال تشکر را داریم»‏
*28 مرداد و بعد از آن و آینده ای که در راه است
*واکنش ارتش به اهانت حسن عباسی، اهانت اوباش انصارحزب الله به هنرمندان، «فضل» جوادی عاملی و حکایتی از عبید زاکانی
*عباس کیارستمی سینماگری که با رژیم «غیرخودی» و با مردم «خودی» بود و جهانی شد
*دست باز نیروی انتظامی رژیم در رفتار خشونت آمیز و شلیک و کشتن
*شگفتی آفرینی پاسدار سلیمانی با صدور بیانیه تهدید آمیز علیه بحرین، جلوه دیگری از خر تو خربودن اوضاع رژیم
*بلاهت آریامهری خامنه ای در تشدید سرکوب و اختناق برای حفظ رژیم
*برکناری پدر ترانه علیدوستی از سرمربیگری فوتبال نوجوانان
*حاشیه های ایرانی شصت و نهمین فستیوال کن
*بازهم اعترافی در مورد گریز مردم از دین و مسجد دولتی
* سالگرد فاجعه ۱۹ فروردین ۹۰ و شیپورچی های رهبری مجاهدین
*سپاه پاسداران آفریننده مصیبت وعامل جنایت علیه مردم است و نه سپر بلای آنها
*تعظیم «اسلام» در برابر شکوه ایران و ضربه و تلخی های انتخابات برای ولایتمداران
*شرکت در انتخابات، تایید رژیم ولایت فقیه و دادن اعتبار به آن برای سرکوبگری است
*آثار اداره «خرتوخری» امور در نیروی زمینی ارتش و افشا شدن یک دروغ دیگر پاسدار فدوی
*صراحت و جرأت یا ترس و خیانت رئیس جمهور حقوقدان
*نفرت مردم نسبت به نظام ولایت فقیه، در رنجهای علیرضا افتخاری
*یک آفرین به پاسدار فدوی برای «بزرگواری انسان دوستانه» نسبت به آمریکا و یک «صدا تو ببر » بیشرم، بخاطر ادعای رئوف بودن
*رویداد بازداشت تفگنداران، دو قایق نیروی دریایی آمریکا وخالی بندی، پنهانکاری و خودبزرگ بینی های ابلهانه فرماندهان سپاه
*سخنان خمینی در مورد واجب بودن تهمت زدن به علما و فقهایی که «لطمه می زنند به اسلام» و دادن حکم برداشتن عمامه آنان به جوانان
*استریپ تیز فرمانده قرارگاه پدافند هویی خاتم الانبیاء
* تنش شدید در روابط رژیم با عربستان سعودی در پی اعدام شیخ باقرالنمر
*پرت و پلاها های پر حرارت عقیدتی فرمانده متحجر سپاه
* اظهارات بی اجازه محسن رضایی و دریافت تو دهنی از ولایتی
*کاری درست در برابر رژیم ضد ایرانی و آخوندیسم و ماتم پرستی، اما با شعاری نا مناسب
*پیشنهاد فیکسیونی به رئیس جمهور آمریکا، برای آرام کردن تند روها
*چرندیاتی از «فرهنگ عاشورایی» و تراکم حیرت انگیز نادانی در راویان
*پاسدار جعفری و ادعاهای بی ربط اش و تلاش برای محو آثار خالی بندی و غلط زیادی
*عجله رژیم در اعلام مرگ سفیر سابق، انتقاد برادر سفیرسابق، حساسیتها به مساله ربوده شدن او
*حادثه ناگوار حج، فرصت طلبی رژیم برای معجزه سازی توسط «شهید» و نکته ها
*حرفهای خامنه ای در جمع فرماندهان سپاه، «نقشه راه» برای همه
*سوالی که مسلمانان باید از خود بکنند: آیا چنین خدایی را می شود دوست داشت؟
*بازی تازه خامنه ای و خوابی که سپاه پاسداران برای فردای مردم دیده: ایست بازرسی
*شخصیت حقوقی پایدار دولتها و پیگیری حقوقی جنایت 10 شهریور 92
*تایید برجام توسط خامنه ای، برد و پیروزی برای دولتیان، عزا برای نعّاران حفظ خط قرمز رهبر
*عبور از گذرگاه خونین اجتناب ناپذیر است، چون فرماندهان جنایتکار سپاه قدرت مطلق می خواهند
*کباده کشی ظریف، نسیه خوری روحانی، ماتم شریعتمداری، روزگار تلخ و سیاه ولی فقیه سیدعلی
*جنازه های با طراوت و نشاط و بادوام
*همدستی رئیس مجلس با دولت برای کنار گذاشتن مجلس از بحث بر سر توافق تسلیم در مساله اتمی
*ستایشگر سپاه قدس، حالا با ستایش از خامنه ای ، تلاش می کند آبروی رفته را به او باز گرداند.
*وضع مبهم پاسدارای که دستور برداشتن مجسمه آریوبرزن را داده بود
*ریخت و پاشهای اسلام گسترانه رژیم و تودهنی مردم به رژیم با شکستن هنجارهای تحمیلی
*چگونگی برقراری دوباره تحریم ها، به شرحی که سوزان رایس داده است.
*قلّاده بر گردن رژیم درنده خو، بر مردم ایران مبارک باد
*کاسبی و بهره برداری خامنه ای از جنازه گردانی
*مکتب فاجعه آفرین خود محوربینی لبریز از بلاهت فرماندهان سپاه و دست اندر کاران رژیم و ضربه ای که در راه است
*تصادفی طاغوتی، در رژیم لاهوتی
*ایسنا آیت الله صافی را بالا برد، اما خامنه ای در سفر به قم به او اعتنا نکرد
*آیا آمریکا همان بازی را با رژیم می خواهد بکند که با مجاهدین کرد؟
*پوزه بند رهبر برای منتقدان و پذیرش افسار خوردن نظام
* آنجا که اسلام و مسلمانی سعدی، انسانیت او را می بلعد
*درنده خویی مذهبی در افغانستان و اقدام چشمگیر زنان علیه آن
*اندوه ناشی از فقر و فشار اقتصادی کم نیست، عزاداری در نوروز را هم تحمیل می کنند.
*پاسداران زیاده طلب و بی اعتنایی به رهبر و سلسله مراتب
*مطهری مورد یورش قرار گرفت، اما گند به سر روی نیروی انتظامی منفعل، زده شد
*ضربه خرس طلایی به خرناس کشهای نظام ولایی و حرفهایی از جعفر پناهی
*از سکه افتادن سرداران اسلام و ارزش شهادت در رژیم خر تو خری
*روح روح الله خمینی در کشتار پاریس ظاهر شد
*تلاش فرمانده سپاه برای «جاخالی دادن» در برابر کنایه روحانی
*عکس طناز طباطبایی به اشتباه به جای عکس ریحانه حباری در لحظات قبل از اعدام معرفی می شود
*ایراندختی که از یاد نخواهد رفت
*اولین عملیات جنگی گرانترین هواپیمای جت جنگی علیه اسلامگرایان
*بیانیه سالگرد تاسیس شورا و نکاتی مربوط به رجزخوانی های مسعود رجوی و پیامدهای آن
*فاجعه بار بودن آموزش موسیقی در مهد کودکها از نظر مدیر حوزه های علمیه
*ادعای پوچ وزارت اطلاعات در مورد رهایی قهرمان شمشیربازی
*فرصت طلبی رژیم منحوس برای مصادره مراسم تشییع جنازه شاعری بزرگ
*جنایات بدون مکافات، غزه پیش آدم سوزی ژاپن چیزی نیست
*خودنمایی های روز قدسی سرداران سپاه و آیینه خر تو خری رژیم
*سقوط و فساد سیاسی رهبری مجاهدین در آیینه تحریف اخبار سوریه
*یادداشتی در مورد علت حمله وزارت خارجه فرانسه به مجاهدین
*خنجر و خیانت و چند نکته برای یاد آوری در سخنرانی مهرتابان
* مسعود رجوی، حمایت از داعش در عراق، رقت انگیز، و در «آخر» خط
*یک رویداد فرهنگی – هنری برای لرزندان استخوانهای خمینی درگور
*شکست رژیم در جذب فرهنگی مردم و در جایگزین کردن اسلام به جای ایران
*پاسخ های کوبنده کیومرث پور احمد در مورد عربده کشیهایی که علیه لیلا حاتمی راه افتاد
*شرمندگی لیلا حاتمی از عربده مسلمانان شرور ، لیلا عذر خواهی نکرده
*تکذیب ادعایی در چرند بافی شلغمکارانه
*بی تدبیری دولت تدبیر و تدبیر ظریف یک پاسدار
*گزارشی تلویزیونی در مورد «ازدواج موقت» در ایران
*مستندی در مورد چگونگی کشتار کمونیستها در اندونزی
*خودت فکر کن کی و کجا روحت را به شیطان فروختی
*بحران روحی مسعود رجوی و برخورد مناسب با آن
*پیت سیگر ترانه خوان عدالت و آزادی و محبت، درگذشت
*ممنوعیت برگزاری جلسه کانون نویسندگان، ننگ و خفت برای آخوند روحانی
*بعد از نزدیک سی سال دهنکجی و قلدرمنشی دیدن، تودهنی زدن حق است
*چماق و چاقو و اوباش گری حل کننده مشکل منتطق ضعیف مریدان خمینی
*حاصل مکتب رجوی، فضولات انباشته بر ذهن و جاری برزبان مریدان
*نپذیرفتن اشتباه و عزم راسخ مسعود رجوی در به کشتن دادن مجاهدین تا آخرین نفر
*پاسخی به اوباش «ترانه خوان گروه هنری ارتش آزادیبخش و سیمای آزادی» مسعود و مریم رجوی
*تبریک به عمه «رئیس جمهور برگزیده مقاومت» و به عمه «رهبر مقاومت»
*... ترانه ای بر روی حکایتی از دفتر پنجم مثنوی – شهید راه
*اهانت محمد علی شیخی به مرضیه در جلسه یی با حضور مهدی ابریشمچی
*نکته یی برای یاد آوری –2
*سالگرد در گذشت مرضیه، و آنچه باید گفته می شد و نشد
*نکته یی برای یاد آوری
*واقعیت گریزی و خودمحور بینی رهبری، زمینه ساز کشتار مجاهدین در اشرف
*آیا زمان افسار زدن به سپاه پاسداران فرا رسیده است؟
*خدا در کنار جلّادان در اشرف و شادی و شعف از پاسداران از شقاوت
*شباهت ها با روش آمریکایی و اصولگرایان رژیم، در کار رهبری مجاهدین و ضرورت انتقاد از خود
*تغییر رویکرد به مفتریان بعد از بیانیه تفصیلی
*یادداشتی بر انتقاد اسماعیل وفا یغمایی
*تاریخسازی مسخره
*آیا فروغ جاویدان با تاکتیک دیگری می توانست پیروز شود؟
*کالبد شکافی یک فاجعه: بهای سنگینی که مجاهدین برای خواست رهبری می پردازند
*بحث تلخ دیگر، در مورد بیاینه تفصیلی شورا
*نقش رژیم و تعصب مذهبی – ناموسی، در جنایات فجیع علیه زنان
*سپاه خامنه ای را «آیت الله عظمی» کرد و جای «شاهنشاه آریامهر» نشاند
*تایید و بهره برداری بیانیه تفصیلی شورا، از مقاله توطئه گرانه مهدی سامع
*بیانیه تفصیلی «شورای ملی مقاومت» و تحریفات مربوط به اخراج خودسرانه من
*اگر آدم حرفی زد و بعد حاشا کرد چه معنی می دهد
*روحانی حلقه اتصال در بالا و با کلیدی برای گشودن دری در بن بست
*بیانیه تفصیلی شورا، و یاد آوری «علی الحساب» من
*دلیل نامربوط بودن ارتباط حمله موشکی به لیبرتی با استعفای روحانی وقصیم، در سخنان مریم رجوی
*نکاتی برای یاد آوری و توجه در پیام اخیر آقای رجوی و آن بمب ساعتی
*اولین نتیجه گیری ها از پایان یافتن نمایش انتخاباتی و پیام ها
*یک تقلب برای منحرف کردن افکار عمومی از یک اقدام بیشرمانه شورا
*موقعیت جدید کاندیداها و تغییر درصد احتمال پیروزی آنها
*آلت دست رهبری مجاهدین و شریک پرونده سازی های بیشرمانه برای ترورشخصیت توسط آنها نشوید
*نکات مهم در استعفا نامه دو عضو با سابقه شورا
*از کجا به اینجا رسیدیم
*ضرورت همبستگی و اعتراض در برابر قلدرمنشی و نسق گیری رهبری مجاهدین
*با رد صلاحیت رفسنجانی، به احتمال زیاد،چماقدار سابقه دار رئیس جمهور آینده است
*اعتراف ریشهری به مسخره بودن آخوندها در نظرمردم در ایرانِ قبل از انقلاب
*اعتراف قالیباف به چماقداری از زمان «دارو دسته شهید بهشتی»
*انتقادهایی از حضرت «سر»:ارزیابیهایی غلط،خشم و توّهم و حرفهای بی پشتوانه
*مجاهدین در تله، اشک تمساح ریختن آمریکائیها و جان کری
*تکبرّ بلاهت آور و بلاهت ویرانگر
*اضطرار احمد توکلی و قدرت اجتماعی اقشار ضد مقام رهبری
*افزایش دین گریزی و بی خاصیتی هزینه های کلان نماز خوان پروری
*ادعای بی ربط لابی کردن برای اسکار، دریافت تودهنی سنگین
* تکثیر روح و منش مادر طریق الاسلام
*ادعاهای نامربوط فرمانده سپاه در مورد جنگ ایران و عراق پاسداران
* روی دیگر سکه قلنبه گوئیهای ابلهانه پاسدار سلامی و هلهله ها و عربده های 9 دی
*مسئولیت فراموش شده در مصاحبه بنی صدر
*اشکهای عزاداری محرّم، حیات بخش انگلها
*ادعایی بی ربط در سالگرد مرگ «تام جی اندرسون»
*افتخارات گندیده در رژیم گندیده
*زهر فرار حزب اللهی به اسرائیل و حرام شدن شیرینی پهباد پرانی
*روزهای تلخ و سیاه رفسنجانی، مرد قدرتمند دسته اشرار
* بحثهایی«علمی» که اپوزیسیون توجهی به آنها و اثرات آن در جامعه نمی کند
*پایان اجلاس غیر متعهدها، حاشیه ها و مشکل بقای رژیم
*هدیه مدال المپیک به مادر برای حفظ آن از مصادره شدن
*اعتراف آخوند علی اکبر محتشمی به انزجار مردم از روحانیت
*اگر وزیر اطلاعات دروغ نگفته باشد، از این خوشتر نباشد
*عربده و ارعاب ناتوان از مهار جامعه پویای ایران
*آن خشم و خروش به خاطر دست دان عادی و این ماستمالی کردن «دستمالی» زیرآبی
*مقدس های تاریک اندیش و خود محوربینان، بیگانه با مردم
*احترام بی مورد به «مقام امنیتی» و بی تقاوتی به یک بی شرم
*دیپلماسی گوساله ها و مصادره پیشاپیش اسکار توسط وزارت ارشاد
* نمایش خشم و عصیان، با نشان دادن پستان عریان
*خشم و درماندگی مالکی، علت محاسبه تعویق ضرب الاجل بستن اشرف از نوامبر
* تعویق تاریخ تعطیل کردن کمپ اشرف،آغازی برای حل مسالمت آمیز مساله
*مشت محکم روزگار بر پوزه پاسدار توّاب ساز
* آمادگی به کشتن دادن میلیونها نفر ویژگی دین و مذهب پاسدار سلیمانی
*جنازه یی در راه سفارت آمریکا در امارات متحده عربی
*نقدی بر مقاله «میرحسین موسوی نخست وزیر آینده؟»
*تمجید از نیروی قدس سپاه، تحریف حقیقت و خدمت به رژیم
*کشف طرح تروریستی رژیم در آمریکا، « امداد غیبی» برای مجاهدین
*پناهجو شدن اشرفیها خبری خوب اما با کاستی ها و ابهامات
*بازی چرخ بشکندش بیضه در کلاه
*اختلاف در ارزیاببها و رشد افقی شجره طیبه
*شهیدان 19 فروردین اشرف دفن شدند، سوالها و حرفهایی که می ماند
*درگذشت مجاهدی سخت کوش و صمیمی و تصویری از آینده
*غوغا و دروغ و بیشرمی منفور
*با یک تیر چند نشان زدن خاتمی در تقدیر از آمنه بهرامی
*سخنان دبیرکل سازمان ملل روزنهً امیدی بر حل مساله اشرف
*در ضرورت توضیح واضحات
* چالشها و نمایشها در بستر شمارش معکوس برای تعیین تکلیف قطعی اشرف
* نگاهی به فیلم جدایی نادر از سیمین
*رژیم در سالگرد مرگ خمینی
*اعتراف ناخواسته دکتر قصیم در تلویزیون بی بی سی
*اعتراض من به قلدرمنشی بود
*شانتاژ، برچسب زدن، پرونده سازی، ارعاب و گرایش حذف منتقدان، یعنی همین
*کدام آرمان، کدام آرمان گرایی؟
*بیا بیا گفتن روش امام حسین نبود
*خواست انتقال از عراق باید در صدر خواستهای خانم رجوی قرار بگیرد
*رضا پهلوی، توّهم و توهین به شعور مردم
*آنچه برای آیت الله های مرتجع مهم است
*مفهوم ارزیابی ها و نتیجه گیری های فرماندهان سپاه در آینه عملکرد رژیم
*تشریفات محمد رضا شاهی و تشریفات ولایی و حزب اللهی و سبزاللهی
* عبور کشتی جنگی سید علی از کانال سوئز و تأملی در روش مسالمت آمیز مبارزه
*هاشمی غیرتت کو، فائزه عفتت کو، و پرونده سازیها
*راهپیمایی 25 بهمن، حاشیه ها، پیامدها
*جشنواره فجر مثل داروخانه یی شد که نفت می فروشد
*اپوزیسیون نباید از موسوی و کروبی دنباله روی کند
*بینش مهمل و حرفهای مهمل خمینیستها
*خامنه ای یک متهم به شرکت در ترور حریری رابه درجه سرلشکری ارتقاء داد
*شروری در صف اوپوزیسیون
*زین العابدین دیکتاتور تونس، ذلیل شد
*جنایات بی قتل واندوه انباشته در آنسوی خبرها
*جنگ روانی - جاسوسی اسرائیل و رژیم
*افشاگری و ابرازنفرت ایرانیان به رژیم، واکنش مناسب به فرصت طلبی وزارت اطلاعات
*سکوت در برابر ظلم بزرگ به جعفر پناهی، سرافکندگی برای اهالی سینما خواهد بود
*مسخرگی آخوندی، جنایات خدایی
*مسخره گی های عاشورایی و ستایش و ترویج خشونت در رژیم آخوندی
*رویارویی جنایتکارانه مذهبی سلفی- شیعه در ایران را باید محکوم کرد
*قدرت نمایی بلاهت بار احمدی نژاد، ضربه یی به نظام ولایی
*بساط ارتجاعی مرجعیت و آخوندیسم را باید در ایران جمع کرد
*جبّاریت رژیم علیه اهل سنت ، زمینه ساز ورود القاعده به ایران است
*لرزه های اضطراب، در نعره های اقتدار
* شاید مجید شریف پیش ما بود اگر اینترنت مثل امروز بود
*اجیر کردن عامل برای قتل فرزند، دستارود تعلیمات آخوندی و احکام شرعی
*آخوند مسخره از اخوان مسخره
*حکمت مستراحی و شخصیتهای مستراحی
*جنایت و رذالت از یک منشأ به بهانه های متفاوت
*مراسم عقد در سرقبر، تجلی مرده خوری آخوندهای مردم ستیز
*انفجار در پادگان سپاه، در آستانه سفر حاج محمود به لبنان
*ادعاهای متناقض، شاهدی بر پوچی ادعای پیروزمندانه بودن پایان جنگ
*اهانت به قرآن، غوغای بوزینگان و عربده فرومایگان در ایران
*صف آرایی در برابر رهبر: جبهه هواداران رئیس دفتر
*اتهام زنی و «گند زنی» بین جناح‌های متخاصم: کشتن خواهر پاسدار مشفق در جاده مشهد و...
*آغاز به کار «مشا نیوز» و اتهام «پوتینیسم» به حاج محمود
*جلوه یی از هویت و هنر مردم: گفتگوی عاشقانه به زبان آذری و به شعر
*شیطنت های خلاف اسلام با اجرای «نیمه رپ» به لهجه اصفهانی
*«مرض موت» لاعلاج رژیم خمینی ساخته به رغم سه دهه جنایت برای بقا
*سالروز بمباران اتمی هیروشیما، فراموش کردن قربانیان جزغاله شده توکیو و بیش از 60 شهر دیگر
*حنجره یی که خاموش شد، صدایی که ماندگار است
*تقابل مردمکشان خمینیست دو جناح، افشاگرخیانتها و جنایتها
*جند الله دوگام به پس یک گام به پیش
*تعارف کم کن و بر مبلغ افزا
*خفّت خمینی در حیات و خواری او بعد از مرگ و بی آیندگی رژیم
*رپ «کافران بی نام» در هجو نوحه‌های ام القرای اسلام
*سه هزار آقا زاده در حال تحصیل در بلاد کفر
*به چنین مجلس و بر کرّو فَرَش باید ...
*ناگهان دهها «پیکر مطهر» در نماز جمعه !
*داس اسلام همچنان زندگی آزادگان ایران را درو می کند
*بودجه های قرآنی ، گربه های ایرانی
*از این بمبهای اتمی در همه شهرهای ایران منفجر کنید
*مربوط و نامربوط در مصاحبه رضا پهلوی
*بلند آوازه کردن نام ایران، و نه جمهوری اسلامی
*برای جعفر پناهی و یک یاد آوری
*افتضاح در سناریوی دستگیری عبدالمالک ریگی و چند نکته
*موعظه های کنونی میرحسین موسوی و گذشته و آینده او
*سانسور گزارش‌ها تصویریِ «انقلاب اسلامی» نشانه ترس از مردم
*مردم جان برلب رسیده، رژیم جبّار خون ریز و مساله «خشونت»
* بخشوده و نا بخشودنی، به مناسبت در گذشت منتظری
*این سخن را درنیابد گوش خر
*ستاره یی در آسمان هنر ایران و موسیقی آذربایجانی بنام پریسا ارسلانی
*مروری بر تاریخچه تضاد دوجناح: ایدئولوژی متعفن و روشهای کثیف
*دیالوگ انتقادی با سربازان گمنام امام زمان
* آقای نصیبی در کوچه بن بست «علی چپ»
*یاد و خاطره یی از یک خدمتگزار فرهنگی و یک دوست که درگذشت
* یادداشی در مورد لبیک سایت وزارت اطلاعات رژیم، به در خواست «آ مهدی»
*من متهم می کنم، واکنشی به پیام اخیر آقای مسعود رجوی
*اعلان جنگ داخلی توسط خامنه ای،«توزرد»ی سبز و ضرورت آمادگی مردم
*ناگفته هایی از دو« 13 آبان»: چگونه صدای انقلاب به گوش شاه رسید و اشغال سفارت آمریکا
*چه کسی برای مردم فیلم خواهد ساخت اگر آقای نصیبی روزی مسئول سینمای کشور شود
*قضیه شکل اول و شکل دوم، و استحاله قهقرایی آدمها
*بیانیه بیست و هشتمین سالگرد تاسیس شورا، نکته یی و چند سوال
*فوتبال مردانه و فوتبال دوستان لجن
*به بهانه اظهارات یک خانم نماینده مجلس کویت
*اِنافَتَحنا»ی واقعیت گریزان متکبّر
*واكنش پنجم» و واكنش ملاباجي هاي حوزه علميه قم
*سینما و مردم، سینما و آقای نصیبی
*تحقیر ارتش توسط فرمانده کل سپاه و دیگران و واکنش فرماندهان ارتش
*سوالاتی از آقای منتظری و یک یاد آوری به میرحسین موسوی
*اعتراف ناخواسته آخوند ذوالنور بر منفور بودن رژیم
*بورشدن رهبر و سیلی سنگین مردم به سپاه پاسداران در تظاهرات «روز قدس»
*ایرباس در برابر دارائیهای بلوکه شده ایران پیشنهادی سنجیده و به نفع مردم ایران
*تعطیلی آیندگان اقدام شکرالله پا کنژاد و کنگره یی که برگزار نشد
*اراده و اعتراض مردم رهایی بخش خواهد بود، نه فرصت طلبی فرصت سوز اصلاح طلبان
*موضوعی در حاشیه انتخابات و کار مؤثر و مفید ی که آقای رجوی می تواند بکند
*سی سال پيش، « در اين بن بست…»
*رفسنجانی زیرآب ولایت خامنه ای را زد، اژه ای رفسنجانی را به آمریکاو اسرائیل بست و...
*فرار از مسئولیت آقای منتظری و از مرحله پرت بودن آقای کدیور
*تظاهرات پاسخی به روشها و اقدامات غیرقانونی مقامات قانونی
*سه پیام پایانی و جمعبندی رویداد انتخابات و مفهوم الله اکبر دیروز و امروز
*کار موثر و مفیدی که آقای منتظری می تواند بکند
*هشدار! توطئه ای علیه میرحسین موسوی در حال اجراست
*صحنه ای تکان دهنده از رفتن ندا از بین ما و ماندن ندا در فریادها و یادها
*اعلان جنگ خامنه ای و روز غلبه بر ترس
*ابطال انتخابات مشتی به پوزه ولی فقیه و یاسداران جنایتکار است، من از آن حمایت می کنم
*میرحسین موسوی، کروبی سید محمد خاتمی اصلاح طلبان بر سر دوراهی انتخابی تاریخی:
*مخدوش کردن ارزشها، جفا به امام راحل و تایید اقدام تروریستی علیه عربستان، در مناظره موسوی و احمدی نژاد
*میرحسین موسوی از موج خون تا موج سبر و شال سبز
*برای بهمن قبادی سینماگر مردم دوست
*«انقلاب اسلامی و کار نامه ردی روشنفکری»*
*ماهیت کارگزاران فرهنگی رژیم و انقلاب فرهنگی
*ویژگی جامعه ایران در نگرش و واکنش به سقط جنین
*مساله رادیو تلویزیون- تعادل قوا و واقعیتها(3)
*مسأله رادیو تلویزیون- تند روی شاید کرده باشیم اما بیراهه نرفتیم(2)
*خشم رفسنجاني و مرگ احمد خميني*
*مسأله رادیو و تلویزیون، انتقاد به جا و فراموشکاری اختیاری عبدالله نوری(1)
*عطاءالله مهاجرانی ، کشف کرامات خمینی و ستایش از تروریسم و چند یادآوری
*خنده برلسکونی و خشم آرژانتینها
*زیبایی شناسی یک ستایشگر خمینی و اهانت به ایرانیان
*سی سال پیش جوٌ سیاسی چنین بود و خمینی این بود
*سندی از مهندسی اسلامی بنای عظیم ۳۰ سال جنایت که جمهوری اسلامی نام دارد
*تبلیغات بی خدایان در اروپا، آمریکا و کانادا
*جنایت محکوم کردنی و جنایت با اجر دنیوی و اخروی
*یک تیر و دو نشان ارتجاعی خامنه ای و نکاتی برای یاد آوری
*تاثیر عامل فرهنگی بر موقعیت زنان
*خواب‌های پنبه‌دانه‌ای یا زمینه سازی برای جنایت علیه بشریت
*خوابگردی در فراموشخانه زمان
*آخوند وحید خراسانی سنی ستیز، نعل وارونه میزند
*رهنمودهای مهمل رهبر اسلام پناه، زوزه‌های وزیر ارشاد اسلامی
*وزیر ارشاد تهدید کرد هنرمندان خطا کار زیر پا گذاشته خواهند شد
*شورش یک زن جوان هنرمند علیه تبعیض و حجاب ، سیلی دیگری به رژیم ملاها
*حجاب و مراسم گشایش بازیهای المیپک
* این همه فاجعه را خمینی پی ریخت
*میراث خمینی و نگاه حوزوی- حیوانی به زن، منبع و منشأ تبعیض علیه زنان ایران
*صداقت و شهامت آقای دكتر ملكی
*توضيحي در مورد اعتصاب معلمان در سال ۱۳۴۰
*دنیای مراجع تقلید و دنیای شهروندان در هفته معلم
*تغییر حكم آیت الله، از سركوب كردن، به تظلّم
*منطق مردان خدا: سركوب كردن و نفس بريدن