خنجر و خیانت و چند نکته برای یاد آوری در سخنرانی مهرتابان
ایرج شكری

مهرتابان آزادی و رئیس جمهور مجاهدین، در سخنرانی در گردهمایی ویلپنت در روز 27 ژوئن، که در آن روی نقش رژیم در عراق و سوریه زیاد مانور داد*، در تاکید بر استواری مجاهدین در مبارزه برای هدفی که دارند و از آن به عنوان «آزادی» نام برد، گفت که برای رسیدن به آن از هر هفت خوانی که لازم باشد عبور خواهند کرد و از جمله از هفت خوان «اتهام و شیطانسازی و خنجز و خیانت» یاد کرد.

در مورد خنجر و خیانت که اتهامی است که قبلا مسعود رجوی هم بدون ذکر نام متهمان آن را بکار برده منظور اینها ، استعفای دو عضو قدیمی و سرشناس شورا در خرداد سال قبل است که سبب سوزش بسیار شدید رهبری مستبد و خودمحوربین مجاهدین شد. همانطور همگان می دانند رهبری مجاهدین به فوریت دست بکار اقدام بیشرمانه پرونده سازی برای ترور شخصیت این دو شد - که نگارنده همانوقت در این زمینه به اعضای «شورای ملی مقاومت» هشدار دادم-، و منظوراز «شیطانسازی» هم انتقاداتی است که کسانی که سابقا از همراهان «شورایی» یا هوادران سابق مجاهدین و از رزمندگان «ارتش» مسعود رجوی بوده اند، بعمل می آورند. در این میان انتشار نامه سرگشاده ایرج مصداقی به مسعود رجوی با عنوان گزارش 92، ، کاری بود هرکول وار در «لای روبی طویله اوژیاس» و هر انتقادی هم که بر آن وارد باشد، نکات بسیاری در عملکرد مستبدانه و فرصت طلبانه و غلط رهبری مجاهدین را مطرح کرده و همین امر از آنجا که ضربه سنگین به تقدس و به منبر امامت رهبر بود، چنان خشم جنون آمیزی در دستگاه رهبری مجاهدین بر انگیخت که نویسنده گزارش در برنامه تلویزیونی مجاهدین که در آن مهدی ابریشمچی حضور داشت، مورد تهدید «بند از بند» جدا شدن قرار گرفت..

  آن دو استعفا «سوزش» بسیار برای کسی داشت که کلا نگاه مالکانه از نوع برده داری، به کسانی دارد که با هدف مبارزه برای سرنگونی رژیم آخوندی به تشکلهایی که او ظاهرا برای چنین هدفی تشکیل داده بود، پیوستند. آن دو استعفا که در دستگاه خود کامه ای که رهبرش پیشاپیش برای خود کارنامه جلد«زرکوب» تاریخسازی به چاپ می دهد و ادا اطوارهایی در می آورد که بیشتر برای جا انداختن نقش یک «حکمران با جلال و جبروت» مناسب است و نه برای کسی که برای حق حاکمیت مردم  وجمهوری و دموکراسی مبارزه می کند، خنجر و خیانت شمرده می شود. آن دو استعفا که بعد از بی نتیجه ماندن انتقادات و تذکرات طی سالیان دراز و لبریزشدن کاسه صبر دو مستعفی با چند رویداد از عملکرد رهبری مجاهدین از جمله، یکی افتضاح انتشار اعتراف به «مفعول بودن» یکی از اعضای مجاهدین مستقر در عراق که بعد از فروبردنش در «دیگ» اعترافاتش را به مهدی ابریشمچی نوشته بود، صورت گرفت. گزارشی که به روشنی حکایت از رفتار وحشتناک و فشارهای روانی غیرانسانی و کشنده یی داشت که به طمعه نگونبخت دستگاه شکنجه روحی ساخته شده با تکنولوژی منحصر به فرد «انقلاب» مریم  وارد می شود. رویداد دیگر آن فرمان هپروتی «برپا» دادن به «یکانهای ارتش آزادیبخش» در داخل کشور و آن دو پیام عجیب دیگر که مسعود رجوی  در اردیبهشت سال قبل و در آستانه برگزاری انتخابات فرستاد بود. پیام اول که آن را به رفسنجانی و خامنه ای فرستاده بود، ضمن «حقیر»   نامیدن خود، به خامنه ای و رفسنجانی دستورالعمل ارائه می کرد که چه باید بکنند و در دومی که در 31 اردیبهشت، بعد از رد صلاحیت رفسنجانی توسط شورای نگهبان فرستاد،با «ولی فقیه در مانده ارتجاع در سراشیبی سرنگونی» اتمام حجت می کرد و به رفسنجانی رهنمود می داد که باید دست درست حوزه و بازار، بساط خامنه ای را بهم بریزد(واقعا این دو پیام محصول ذهنیت مطلق و اوهام، وجوک ماندگاری است).)**

زخم التیام ناپذیر آن دو استعفا

 آن دو استعفا  برای «رهبر مقاومت» که از بعد از ماجرای سقوط رژیم صدام حسین به این سو و به ویژه از بعد از واگذاری مساله حفاظت مجاهدین مستقر در عراق به دولت مالکی و خروج نیروهای آمریکایی از عراق، با مهر شورا کار می کرد و در دوزه بازی هایش از«کارت شورا» به عنوان «تنها آلترناتیو دموکراتیک» رژیم، استفاده کرده و می کند سخت سنگین بود. چرا که این دو در واقع دو چهره شورایی بسیار فعال و حاضر در تجمعات مجاهدین و از سخنرانان اجتماعات و تحصّن های مجاهدین و کالای ویترین دکانی که مسعود رجوی به عنوان «آلترناتیو دموکراتیک» باز کرده، بودند. این کالاهای ویترنی چند نفر بیشتر نبودند که تنی چند همراه با انعکاس بیرونی و آقای دکتر مهابادی بدون انعکاس بیرونی و اطلاع رسانی از سوی مجاهدین از آن بیرون رفته بودند و با خروج این دو نفر از آن،  سه نفر دیگر باقی مانده بودند. آن دو سه نفر  نیز، چنان در ماجرای استعفای آقایان روحانی و قصیم، در رویکرد ضد دموکراتیک و امنیتی و اتهام زنی نفرت انگیز مسعود رجوی به استعفا دهندگان، بکار گرفته شدند که دیگر آن دکان چیزی جز «تغار ماست ترش و کپک زده» ندارد. 

دستگاه رهبری مجاهدین که گردن کشی دو عضو مستعفی را نمی توانست تحمل بکند و به چیزی جز له و لورده کردن منتقد، راضی نمی شود و در این راه هیج حد و مرزی برای اتهام زنی ناجوانمردانه و کثیف نمی شناسد، دست به کار راه انداختن ارکستر ارعاب و پرونده سازی برای کوبیدن این دو نفر شد. یکبار به طور «اضطرای» و یکبار هم با چرند بافی «تفصیلی» 58 صفحه ای که در دوّمی، اقدام ننگ در ننگ نوشتن یک مقاله توطئه گرانه از سوی یکی از «دوستان» شورایی آن دو «پیاز داغ» آن بود. اما این کارها نه تنها زدن ستونی زیر سقف شکسته آن دکان نبود، بلکه خرابی آن «تاریکخانه اشباح» و آنچه در درون بود به طور بیسابقه در برابر افکار عمومی  قرار گرفت و بر همگان معلوم شد که در زیر آن سقف، دستگاه پرونده سازی و اتهام زنی کار می کند و ارکستر ارعاب «در پرتو مهرتابان آزادی» سازهاشان را کوک می کنند. آن اقدام زشت و البته احمقانه، ترور شخصیت  و انتقام جویی برای ارضای تکّبر زخم خورده رهبری مجاهدین بود.  بنابر این باید به سرکار خانم «رئیس جمهور» که سوز بیانشان روی«صفحه» سخنرانیهای تکراری روی کلمه آزادی گیر می کند، و هی آن را تکرار می کنند، یاد آور شد که این آزادی آزادی گفتن شما، با عملتان محک می خورد و در عمل، ویژگی بی مانند شما، نابردباری و هتاکی در برابر انتقاد و اتهام زنی و پرونده سازی بیشرمانه برای ترور شخصیت منتقدان است و با این منش و روش ادعای تلاش برای آزادی و دمکراسی کردن،«حرف مفت» است.

خیانت از کجا سر زد و خنجر کی زد

 خیانت را هم شماها - رهبری مجاهدین- به هم پیمانانتان کردید و از اعتماد آنها سوء استفاده کردید. قرار بر شورا بود و آلترناتیو قرار بود شورای ملی مقاومت باشد، اما با حقه بازی و استبداد رای، مساله را تبدیل به دعوا بر سر لحاف ملا کردید و شعارتان شد ایران رجوی- رجوی ایران، حتی «مجاهدین خلق ایران» را هم به «سربازان مریم و مسعود» تبدیل کردید و «بنام مریم و مسعود» را در اطلاعیه های سازمان مجاهدین بکار بردید که طبعا دافعه آن دامن شورا را هم می گرفت. امّا در برابر هر تذکری در مورد زشتی و دافعه دار بودن این کارها، لجبازی کردید. در انحراف از مسیر، بعدا هدفتان هم خیلی روشنتر شد و شد بردن «مریم مهرتابان» به تهران برای نشاندن او بر اریکه قدرت که قرار بود بنا بر اراده و خواست و فرمایش مسعود رجوی،«ارتش آزدایبخش ملی با چنگ و دندان هم شده» ایشان را به تهران ببرد(همین مسعود رجوی در مرداد 88 و فرودین 90 مجاهدین را با فرمان جنون آمیز بیابیا گفتن به دشمن، مجاهدین را با دست خالی جلوی گرازهای مسلح عراقی و بیل لودرها و زیرچرخ خودروها فرستاد و فاجعه و مصیبت آفرید). در خود محوری بینش و رویای انحصار قدرت چنان حرص و آز نشان داده اید که مطلقا به مسخرگی بعضی از کارهاتان هم توجه ندارید.

در اقدامی مسخره جشن سالروز «انتخاب مریم» به عنوان رئیس جمهور ایران! را جای جشن مهرگان گذاشتید(شیفتگی به قدرت و نسیه خوری حریصانه و «عظمت» توّهم را ببین)، قرار بر شورا و جمهوری و جدایی دین از دولت بود، مراسم تحویل سال نو را با پخش تلاوت قرآن به مجلس ختم تبدیل کردید و در دوره یی که آقا و خانم در کنار هم تشریف داشتید، مراسم را در دکوری سلطنتی و با مدل «شاهنشاه و شهبانو» برگزار می کردید و یکی به اسم رهبر مقاومت و یکی هم به اسم رئیس جمهور برگزیده مقاومت، پیام نوروزی می فرستاد. در مسخرگی مراسم تحویل سال نو به سبک ایدئولوژیک شما ویدئو مربوط به سال 92 خود فیلم مستند گویایی است. آنجا که شمارش معکوس ده ثانیه یی برای آغاز سال نو شروع می شود و حاضران با شادی و همصدا شمارش می کنند، با آغاز سال نو که هلهله و شادی شروع می شود، امّا ناگهان تلاوت قرآن پخش می شود و همزمان «هیس هیس» خانم رییس جمهور به حاضران؛ و جمعیت یکباره از مجلس جشن و شادی به مجلس عزا پرت می شوند! مسخره تر از این می شود؟ خصوصا که در آن مجلس میهمانان خارجی هم حضور داشتند. . سالهاست که به رغم انتقادات درونی و بیرونی، به این مسخرگی پافشاری می کنید. واقعا شماها چه مرگتان است؟ می خواهید اسلام و قرآن برای مردم نوبر ببرید؟

خنجر را هم شما با اتهام زنی های غیرشرفتمدانه و بیشرمانه و ترور شخصیت به کسانی زدید که به سیاست های آلوده به تکّبر و توّهم و فاجعه آفرین شما انتقاد داشتند. با استحاله قهقرایی و انحطاط، پا در جای پای شاه و خمینی گذاشتید و به قدرت نرسیده، میثاق و پیمان و ضابطه را زیر پا گذاشتید. برای ارضای خودخواهی درنده و استبداد وحشی که در وجودتان لانه کرده است، عضو منتقد شورا را که چیزی جز خیر و صلاح شما و پیشبرد مبارزه جمعی را نمی خواست و انتقادهایی داشت و پیشنهاداتی داده بود، با کلک و پنهان کاری و با زیر پا گذاشتن میثاق و ضابطه، از اعلام نظر و رای دادن به بیانیه سالانه شورا، بدون این که حتی اعضای قدیمی شورا اطلاع داشته باشند کنار گذاشتید و بعد هم برای این که به آدم منتقد بفهمانید که شورا تابع اراده و اختیار شما و در دست شماست و هرکاری بخواهید با مهر و تایید شورا می کنید، در سطور آغازین بیانیه( بیانیه سال 83) از شورائیان التزام به برنامه و مصوبات را گرفتید(چون منتقد از جمله خواهان کنار گذاشته شدن صفت اسلامی از دولت موقت شده بود) و بیانیه را با تاکید بر «تصویب به اتفاق آرا» منتشر کردید.

http://iradj-shokri.blogspot.fr/2013/09/blog-post.html

دروغ ریاکاری و استبداد

 حالا هم باز در آن اجتماع پرهزینه که بنا بر آمار و تبلیغات خودتان با نزدیک به هزار و پانصد اتوبوس سیاهی لشکر به آن آوردید(به احتمال زیاد بخشی از آنها با هواپیما به فرانسه آمده بودند و از هتل محل اقامت به آنجا منتقل شدند که هزینه همه اینها را پرداخت کرده اید)، و در آن دو ژنرال باز نشسته آمریکایی و چند مقام سابق «گران منبر»، از نخست وزیر سابق و وزیر سابق و مشاور سابق و... سابق، در آن شرکت داشتند (اما هیچ چهره شناخته شده از اپوزیسیون خارج کشور در آن حضور نداشت و هیچ تشکلی با سابقه شناخته شده هم پیامی برای شما نفرستاده) باز مدعی شدید که برای آزادی تلاش می کنید و خواهان جدایی دین از دولت هستید. من به هموطنانم می گویم که اینها دروغگو می گویند. رفتار اینها نشان می دهد که رویای مالک الرقابی و انحصار قدرت و استقرار رژیمی بر محور اقتدار پولادین و رعب آور هستند. «رهبر»ی که با عکسهایی از او که همه جا نصب شده در بالای سرهمه بر رفتار و گفتار همه نظارت می کند و پیروان معتصب اش که میراث از «خون شهیدان» می برند، مراقب و گزارش امورند. رهبری که  مرجع ارزش گذاری در همه امور اوست کشور را با امریه و فرمان اداره خواهد کرد. این است آن انگیزه بسیار قوی اینان برای دستیابی به قدرت است. براه انداختن انتخابات فرمایشی و تشکیل مجلس یک دست، در فضایی که همه  غیر مریدان به فتوای رهبر مزدور و اهل کوفه و...هستند و طلبکار شدن از همه به خاطر «خون شهیدان و رنج و شکنج مجاهدین» با هزاران ساعت ویدئو به عنوان سند، وسوسه یی است که رفتار امروزاینان در مورد آن دو استعفا و واکنشها شان به انتقادات و منتقدان، نشانه های روشن وجود آن وسوسه در سر اینهاست. به مهرتابان «منادی آزادی» باید یاد آور شد که «همنشین تو از تو به باید/ تا ترا عقل و دین بیفزاید»، اقامت در عراق صدامی و بعثی و دور از چشم و نظارت افکار عمومی، به دلخواه خود عمل کردن و به هیچ مرجعی پاسخگو نبودن، و طلبکار شدن از زمین و زمان، بابت «خون شهیدان»- که تکّبر و خود محور بینی و از مرحله پرت بودن رهبر مجاهدین، در ریخته شدن آن (مثل رویدادهای مرداد 88 و فروردین 90) نقش مهمی داشته است، روحیه و شخصیت بشدت مستبد و خودسر در شما به وجود آورده است و جز به له کردن منتقد به چیزی دیکری راضی نمی شوید. به خاطر همین راهی که در برابر منتقدان قرار می دهید وارد شدن در معادله «رو کم کنی» است. همگان می توانند بنابر سابقه امر در اسناد و مطلب منتشر شده داوری کنند که من شروع کننده تخاصم نبودم. نظامی که شما می خواهید برقرار کنید، اسدالله لاجوردی ها و حسین شریعتمداری ها یش را پیشاپیش پروده است و دستگاه امنیتی آن پیشاپیش برای منتقدان و ناراضیان پرونده هایش را تهیه و تنظیم کرده است. نمونه نفرت انگیز آن را همه در برخورد شما با استعفای دو عضو شورا دیدند و نمونه  ننگین آن را همه در کار محمد اقبال، به ویژه در نوشته بیشرمانه اش (حیوان لیبرتی) می توانند ببینند که تصریح کرده  مشغول جمع کردن مدرک علیه خواهرش(که جرم او  نگرانی از وضع افراد مستقر در لیبرتی و تاکید و تلاشش برای انتقال هرچه زدوتر آنان از عراق به کشور ثالث است که خشمی بهیمی در دستگاه رهبری عقیدتی را سبب شده) برای مجازات فردای اوست که البته با مثالی که آورده آن مجازات چیزی جز اعدام نیست. توّهم دستیابی انحصاری به قدرت، هسته زاینده چنین دریدگی هایی است. از این مردک باید پرسید آن مدارک را به کجا می خواهی ارائه کنی؟ به دادگاه انقلاب نوین؟ این که مدرک نمی خواهد، رهبر عقیدتی حکم مهدور الدم بودن منتقدان را از قبل صادر کرده  و قرار است بند از بند آنان جدا کنید. اگر غیر از این بود، باید تذکر و اصلاح در مورد شکر خواریهای از این دست مریدان به عمل می آمد، اما رهبران در گفتار و رفتار، به دهن آنان بوسه زدند. اما ای مردک مفلوک، اگر قرار باشد واقعا کارهای شما و انتقادات دیگران، در دادگاهی مورد رسیدگی قرار بگیرد، همان «مدارک»ی که در حال جمع کردنش هستی، سند محکومیت خودت و رهبران جبّار و مزوّر تواست.

 به سرکار علّیه مهرتایان آزادی باید یاد آور شد که از آنجا که مطلقا حاظر به پذیرش خطا و ناتوانی و کم دانشی خود از درک و تحلیل درست مسائل داخلی و منطقه ای نیستید ( با یک نگاه به تحلیل های مسعود رجوی در 7-8 ساله گذشته ، به روشنی می توان دریافت چقدر آن تحلیلها ذهن گرایانه و برمبنای آرزو و تمایلات شخصی بنا شده تا واقعگرایی)، از مردم متنفرید و در نگاه زیارت عاشورایی آنها را اهل کوفه می دانید و یا متهم می کنید که شریک جنایات رژیم بوده اند یا سکوت کرده اند و لعنت و نفرت نثار آنها می کنید. مسعود رجوی از استاد دانشگاه تا کارمندان دولت را در خدمت رژیم و بعبارت دیگر مزدور رژیم می داند. چطور می شود باور کرد که شماها برای دموکراسی و حق حاکمیت مردم مبارزه می کنید؟ اگر برای آزادی و جدایی دین از دولت تلاش می کنید، چرا انتقادی درونی چنان برایتان سنگین و تحمل ناپذیر بود که دست به آن سناریوسازیها لبریز از دروغ و تحریف زدید که در آن نامه پنج صفحه یی دبیرخانه در پاسخ به نامه من در مورد عدم ارسال بیانیه سالانه برای اظهار نظر به من، مندرج است***.

رجزخوانی و یقین بی پایه

از نکات دیگر فرمایشات مهر تابان به آزمون طلبیدن رژیم برای نمایش حمایت گسترده مردم از مجاهدین بود و خواهان این شد که :« آزادي و امنيت اعضا و هواداران اين مقاومت را تأمين كنيد تا يك راهپيمايي در خيابانهاي تهران برگزار كنند، آن وقت مي‌بينيد كه چگونه سراپاي رژيمتان را در مي‌نوردند » البته مهرتابان با خیال راحت می تواند چنین شرط بندی هایی بکند، چون همه می دانیم چنان شرایطی هرگز فراهم نخواهد شد، اما اگر واقعا چنین شرایطی فراهم شود، من فکر می کنم که نتیجه چندان که گمان فرموده اند نباشد و باعث سرخودگی بیشتر و نفرت بیشرشان از این ملت «اهل کوفه» بشود. چه چیز می تواند تضمین کند که اگر در یک شرایط فرضی امنیّت کامل برای سفر به ایران و حضور و سخنرانی در بین مردم برای مهر تابان ورهبر عقیدتی فراهم شد،  خانواده قربانیان بیابیا گفتن های مرداد88 و فروردین 90 که خبر دفن جنازه این گروه دوم را با سه ماه تاخیر به اطلاع افکار عمومی رساندند و نیز خانواده آن نوجوانان دبیرستانی که وقتی جوخه های اعدام آنها را درو می کرد مسعود رجوی در خارج کشور عروسی کرد و داما شد،  لنگه کفشها به سویشان پرتاب نکنند ؟ مهدی ابریشمچی چه جوابی دارد اگر دانشجویان در تهران یا تبریز از او سوال بکنند که «آقا آن بازی طلاق و ازدواج "حماسه ای بر فراز حماسه های مجاهدین" چی بود که راه انداختید؟ بیخ گوش ما دختران مبارز کُرد همراه مردان همرزمشان علیه ارتش و نیروهای امنیتی تا دندان مسلح ترکیه سالهاست در جنگند و به رغم تروریست نامیده شدن و فشارهای سنگین و در محاصره و تحت حمله بودن از سوی رژیمهای ترکیه و رژیم آخوندی و عراق مبارزه خود را ادامه داده اند و بازیهای که شما سر مجاهدین آوردید سر آنها نیامده است و در ضمن به رغم دستگیری و در اسارت بودن رهبرشان، آنها جنگ خود و مبارزه خود را مشروط به اراده هیچ نیرو و قدرت خارجی نکرده اند». حال یک سوال دیگر برای شرایطی فرضی دیگری را هم می شود برای فکر کردن دستگاه رهبری عقیدتی و مریدانش در مورد شرایط کنونی جامعه و تغییر و تحولات سی و سه سال گذشته در کشور مطرح کرد و آن این که اگر فردا روزی شرایط و امنیت برگزاری یک انتخابات آزاد در کشور فراهم شود، و یک کاندیدا مهرتابان باشد و دیگری نسرین ستوده، ایرانیان داخل و خارج کشور به کدام یک بیشتر رای خواهند داد؟ فراموش نکنیم بخش اعظم واجدان شریط رای که 18(یا 15 ) تا 40 ساله ها هستند و من نمی دانم مهر تابان با تکیه بر چه فاکت و نشانه یی می تواند مدعی شود که بین آنها از محبوبیت و حمایت گسترده برخوردار است؟ در اعتراضات و شورش از انتخابات ریاست جمهوری رژیم در سال 88 که هیچ نشانه یی دیده نشد. اینها به قدرت نرسیده به لحاظ سیاسی آن درجه  فاسد شده اند  که گمان می کنند با پول همه را می شود خرید و همه کار می شود کرد.

تناقض در گفتار در مساله انتقال از عراق

نکته مثبت فرمایشات مریم رجوی، درخواست انتقال موقت نفرات مستقر در لیبرتی به آمریکا یا اروپا و اعلام آمادگی برای پرداخت هزینه آن بود. این را قبلا هم شاید گفته باشند، اما این فرمایشات با حرفهای مهدی ابریشمچی که یک هفته ای قبل از برگزاری آن تجمع، با تلویزیون مجاهدین انجام شده و روی سایت مجاهدین قرار گرفت، همخوانی ندارد. ابریشمچی در برابر این سوال مجری و برنامه تلویزیون که «خصوصیت ویژه گردهمایی امسال نسبت سال قبل چیست»، پانزده دقیقه پر حرفی کرد و پرت و پلا گفت. او که به نظر می رسد کمی هم «قاطی کرده» است، ضمن این پر حرفی باز هم آن ادعای بی ربط ماندن در عراق برای جلوگیری از بلعیده شدن رژیم را تکرار کرد و گفت:«رژیم خمینی می خواهد عراق را ببلعد، نباید گذاست عراق را ببلعد. این خار در عراق گلوی رژیم را تکه پاره باید بکند»****. خُب سوال این است که بالاخره آماده اید که عراق را به خرج خودتان هم که شده به طور جمعی ترک بکنید، یا این که می خواهید باز هم آنجا بمانید تا «گلوی رژیم را تکه پاره» کنید و نگذارید رژیم عراق را ببلعد!؟ این امر نشان دهنده تناقض در گفتار این دو مسئول درجه اول است که وقتی با آن حرف چند وقت پیش مسعود رجوی مبنی بر این که از زمان انتقال به لیبرتی مجاهدین در برابر «موشک خوردن یا موش شدن در برابر رژیم» مخیّر بوده اند و این دو انتخاب در برابرش قرار داشته ، می توان دریافت که تناقض هایی در حرف و اعای مبنی بر آمادگی برای ترک عراق، با خواست وعملشان در محل و روابطشان با ارگانهای ذیربط وجود دارد و این امر طبعا مانع پیشرفت کار بوده است.

هزینه زیاد و برداشت نا مطلوب

 از آن گردهمایی بزرگ و پر هزینه اما در عمل نتیجه مطلوب و چشمگیری حاصل و«ماده» نشد. یک سخنگوی دولت سوسیالیست فرانسه، در واکنش به آن تجمع، به شدت مجاهدین را مورد حمله قرار داد و بنابر خبری که روز 8 تیر از صدای آمریکا پخش شد، این سخنگو که نامش رومن نادال ذکر شده،سازمان مجاهدین خلق را برای «القای افکار خشونت آمیز و غیردموکراتیک با ماهیت فرقه گرایانه»، و «کارزار فشرده برای تأثیرگذاری و تحریف اطلاعات» محکوم کرد. حالا اگر این را هم در نظر بگیریم که بنابر شنیده ها در جریان تبلیغات انتخاباتی ریاست جمهوری در فرانسه نفرات مجاهدین در چسباند پوستر های تبلیغاتی یاری رسان حزب سوسیالست بوده اند، واقعیت عریان تر خود را می نمایاند.  در دنیای سیاست روی آنچه نقد و روی میز گذاشته می شود بازی می کنند و نه نسیه، آن تجمع و کارهایی از آن قبیل مثل کفش و لباس گرانقیمتی بر تن قمارباز است و نه نقدینه یی روی میز برای بازی. نقدینه برای دست اندرکاران سیاست وزن و تاثیر حضور در صحنه داخل کشور در برانگیختن مردم علیه رژیم و هدایت اعتراضات آنهاست که در دو رویدادی که به فاصله ده سال هردو لرزه بر پیکر رژیم ولایت فقیه افکند(یکی اعتراضات تیرماه 78 و دیگری اعترضات علیه کودتای انتخاباتی در سال88)، عدم تاثیر رهبری مجاهدین در آنها و منزوی بودنش در جامعه ایران بر همگان عیان شد. مجاهدین از پایان جنگ صدام حسین و خمینی به این سو، «نقدینه» قابل به حساب آمدنی ارائه نکرده اند. کارهای اطلاعاتی مثل مورد اطلاع رسانی در مساله فعالیتهای اتمی رژیم نیز به مفهوم داشتن توانایی به حرکت در آوردن مردم و هدایت اعتراضات آنان برای به زانو در آوردن رژیم نیست.  حتی با بعضی اقداماتشان مثل آن خمپاره زنی ها، موی دماغ و مزاحم در معاملات غربیها با رژیم بودند و غربیها با گذاشتن آنها در لیست تروریستی، فشار زیادی بر مجاهدین وارد آوردند و تلاش برای خارج شدن از آن به مساله اصلی فعالیت هاشان تبدیل شد و این بس نبود که سرنگون شدن صدام حسین و روی کار آمدن عناصر دست پروده رژیم در عراق، حفاظت آمریکا از مجاهدین را به مساله حیات و ممات  اینان تبدیل کرد و رهبری مجاهدین هزینه های فراوان با فرسودن و گاه ایجاد فاجعه برای مجاهدین، برای تاثیر گذاری با وزن ناچیز خود و در معادلات مربوط به منافع آمریکا در عراق و با رژیم کرد که حاصلی نداشت.

 در حالی که مجاهدین در اوائل دوران بعد از سقوط صدام امکان تقاضای انتقال از عراق را داشتند، اما رهبری مجاهدین ماندن در عراق را برگزید و البته با حقه بازی در بالای منبر رفتنها این را انتخاب مجاهدین جلوه می دهد، حال آنکه موضعگیری های خود او تا امروز که هنوز ادعای مسخره در اختیار داشتن «ارتش آزادی» می کند خود گواه این است که او نمی خواست و هنوز هم نمی خواهد مجاهدین عراق را ترک کنند چون در این صورت ناچار است شکست استراتژی سرنگون کردن رژیم با جنگ ارتش خصوصی خودش را که قرار بود «مهرتابان آزادی» پرورده حضرتش را به عنوان رئیس جمهور به تهران ببرد، بپذیرد.

در پایان به این ره گم کردگان سراب قدرت باز هم توصیه می کنم دست از خود محوربینی و رویای انحصار قدرت بردارید. اشتباهات خود را بپذیرید و از خود انتقاد کنید و به خاطر رفتار ناشایستی که داشته اید، به خاطر هتاکیها و تهمت زدنها و حرمت شکنی ها، از مردم ایران عذر خواهی بکنید.

خوب است «عملیات جاری» و «جهاد اکبر» و «مهار نفس امّاره» را در مورد خودتان هم «جاری» کنید. زیاد مطمئن نباشید که کارنامه تان در افکار عمومی کارنامه یی به درخشانی «مهر تابان» است. دست از تکّبر بردارید.

    

* سخنان مریم در ویلپنت 6 تیر 93

 www.mojahedin.org/news/140309/93

 

 

** دو پیام مسعود رجوی در اردیبهشت 92 به خامنه ای و رفسنجانی

http://vimeo.com/65933184

http://www.youtube.com/watch?v=suQpwhZxpF0

  *** مکاتبات من و جواب دستگاه مجاهدین ضمیمه دو مطلبی است که لینک آنها در زیر آمده است

بیانیه تفصیلی شورا، و یاد آوری «علی الحساب» من

http://iradj-shokri.blogspot.fr/2013/07/blog-post.html

بیانیه تفصیلی «شورای ملی مقاومت» و تحریفات مربوط به اخراج خودسرانه من

http://iradj-shokri.blogspot.fr/2013/07/blog-post_6.html

سخنان مهدی ابریشمچی ****

http://www.mojahedin.org/links/8999

 

******************************************************

یاد آوری و پوزش- در مقاله «شکست رژیم در جذب فرهنگی مردم و...»، به فیلمی اشاره کرده ام که در صحنه یی از آن حزب اللهی ها پونزی را به پشانی دختری فرو می کنند. اسم فیلم را اشتباها «گشت ارشاد» نوشته ام . آن صحنه مربوط به دقایق آغاز فیلم «زندگی خصوصی » ساخته محمد حسین فرحبخش  است.  با پوزش از اشتباه، این یاد آوری را لازم دیدم. در زیر لینک آن فیلم در یوتیوب آمده است و می توان آن را دید.

https://www.youtube.com/watch?v=RV514RIz5hA

*****************************************************

۱۶ تیر ۱۳۹۳ - ۷ ژوئیه ۲۰۱۴

http://iradj-shokri.blogspot.fr/

 

منبع:پژواک ایران

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

facebook Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

   نسخه‌ی چاپی  

ایرج شكری

فهرست مطالب ایرج شكری در سایت پژواک ایران 

*سرازیر شدن خشم سپاه و رهبر به سوی روحانی، آینده نا روشن او و سایه جنگ
*حقه بازی آخوند موسوی خوئینیها و وصل کردن خامنه ای به «عالم غیب»‏
*انتخاباتی با بازندگان بزرگ و تصاویر ماندگار یک دیدار و سالهای سربی برای روحانی
*دیدار پُر برکت امیر تتلو با رئیسی
*طلبکاری در دو پیام پاسدار باقری «رئیس ستاد کل نیروهای مسلح»، و تودهنی به آن در رویدادها
*استفاده از سینما توسط فرومایگان برای توجیه جنایات رژیم در دهه ۶۰
*‏«گلاب زدن» گردانندگان رژیم به یاد و نام خمینی
*تعیین تکلیف برای همه مسئولان نظام از سوی پاسدار جعفری فرمانده کل سپاه، رزمایش کودتا
*وقتی مردی به زنش، بگوید «دوستت دارم» چه اشکالی دارد؟
*اسکار فرهادی، جلوه یی از مفهوم «ایرانیان» برای جهانیان و تلاش مذبوحانه محافل و ‏مقامات رژیم برای مصادره «اسلامی» آن
*اولین مصاجبه خمینی با خیرنگاران ایرانی در پاریس آیینه تکبّر و استبداد و افکار ارتجاعی او
* پاسخ فرمانده نیروی دریایی در مورد جابجایی ناگهانی جانشین خود و ابهامی که باقی می ماند
*هاشمی رفسنجانی، له شده زیر توهین و تحقیر، اندوهگین و اشگ ریز، دق مرگ شد
*مقاله یی که سبب رهبر شدن خمینی شد
*خواندن ترانه «جان جهان» شجریان توسط دانش آموزان دبستان دخترانه یی در مشهد
*شهروندان قبرخواب، انتقاد کارگردان سینما، اشک تمساح روضه خوان زرنگ
*رژیم در حال غرق شدن در گند خودش، پاسدار صفوی غرق در هپروت تشکیل دولت جهانی اسلام ‏به مرکزیت رژیم
*شاه مرغوب،بهترین دیکتاتور و عطر و گلابش و مفهوم تجمع پاسارگاد ‏
*زوزه های آیت الله علم الهدی علیه زنان ۳۰ سال بعد از عربده رفسنجانی
*پرت و پلاها و روده درازیهای قاسم سلیمانی و دیگران در سالگرد جنگ و گذشتن از کنار مصائب مردم
*مساله حجاب در قرآن و علت پیدایش آن و حجاب اجباری مجاهدین برای آتنا فرقدانی
*بابت «اطلاع رسانی»، از وزارت دفاع روسیه «کمال تشکر را داریم»‏
*28 مرداد و بعد از آن و آینده ای که در راه است
*واکنش ارتش به اهانت حسن عباسی، اهانت اوباش انصارحزب الله به هنرمندان، «فضل» جوادی عاملی و حکایتی از عبید زاکانی
*عباس کیارستمی سینماگری که با رژیم «غیرخودی» و با مردم «خودی» بود و جهانی شد
*دست باز نیروی انتظامی رژیم در رفتار خشونت آمیز و شلیک و کشتن
*شگفتی آفرینی پاسدار سلیمانی با صدور بیانیه تهدید آمیز علیه بحرین، جلوه دیگری از خر تو خربودن اوضاع رژیم
*بلاهت آریامهری خامنه ای در تشدید سرکوب و اختناق برای حفظ رژیم
*برکناری پدر ترانه علیدوستی از سرمربیگری فوتبال نوجوانان
*حاشیه های ایرانی شصت و نهمین فستیوال کن
*بازهم اعترافی در مورد گریز مردم از دین و مسجد دولتی
* سالگرد فاجعه ۱۹ فروردین ۹۰ و شیپورچی های رهبری مجاهدین
*سپاه پاسداران آفریننده مصیبت وعامل جنایت علیه مردم است و نه سپر بلای آنها
*تعظیم «اسلام» در برابر شکوه ایران و ضربه و تلخی های انتخابات برای ولایتمداران
*شرکت در انتخابات، تایید رژیم ولایت فقیه و دادن اعتبار به آن برای سرکوبگری است
*آثار اداره «خرتوخری» امور در نیروی زمینی ارتش و افشا شدن یک دروغ دیگر پاسدار فدوی
*صراحت و جرأت یا ترس و خیانت رئیس جمهور حقوقدان
*نفرت مردم نسبت به نظام ولایت فقیه، در رنجهای علیرضا افتخاری
*یک آفرین به پاسدار فدوی برای «بزرگواری انسان دوستانه» نسبت به آمریکا و یک «صدا تو ببر » بیشرم، بخاطر ادعای رئوف بودن
*رویداد بازداشت تفگنداران، دو قایق نیروی دریایی آمریکا وخالی بندی، پنهانکاری و خودبزرگ بینی های ابلهانه فرماندهان سپاه
*سخنان خمینی در مورد واجب بودن تهمت زدن به علما و فقهایی که «لطمه می زنند به اسلام» و دادن حکم برداشتن عمامه آنان به جوانان
*استریپ تیز فرمانده قرارگاه پدافند هویی خاتم الانبیاء
* تنش شدید در روابط رژیم با عربستان سعودی در پی اعدام شیخ باقرالنمر
*پرت و پلاها های پر حرارت عقیدتی فرمانده متحجر سپاه
* اظهارات بی اجازه محسن رضایی و دریافت تو دهنی از ولایتی
*کاری درست در برابر رژیم ضد ایرانی و آخوندیسم و ماتم پرستی، اما با شعاری نا مناسب
*پیشنهاد فیکسیونی به رئیس جمهور آمریکا، برای آرام کردن تند روها
*چرندیاتی از «فرهنگ عاشورایی» و تراکم حیرت انگیز نادانی در راویان
*پاسدار جعفری و ادعاهای بی ربط اش و تلاش برای محو آثار خالی بندی و غلط زیادی
*عجله رژیم در اعلام مرگ سفیر سابق، انتقاد برادر سفیرسابق، حساسیتها به مساله ربوده شدن او
*حادثه ناگوار حج، فرصت طلبی رژیم برای معجزه سازی توسط «شهید» و نکته ها
*حرفهای خامنه ای در جمع فرماندهان سپاه، «نقشه راه» برای همه
*سوالی که مسلمانان باید از خود بکنند: آیا چنین خدایی را می شود دوست داشت؟
*بازی تازه خامنه ای و خوابی که سپاه پاسداران برای فردای مردم دیده: ایست بازرسی
*شخصیت حقوقی پایدار دولتها و پیگیری حقوقی جنایت 10 شهریور 92
*تایید برجام توسط خامنه ای، برد و پیروزی برای دولتیان، عزا برای نعّاران حفظ خط قرمز رهبر
*عبور از گذرگاه خونین اجتناب ناپذیر است، چون فرماندهان جنایتکار سپاه قدرت مطلق می خواهند
*کباده کشی ظریف، نسیه خوری روحانی، ماتم شریعتمداری، روزگار تلخ و سیاه ولی فقیه سیدعلی
*جنازه های با طراوت و نشاط و بادوام
*همدستی رئیس مجلس با دولت برای کنار گذاشتن مجلس از بحث بر سر توافق تسلیم در مساله اتمی
*ستایشگر سپاه قدس، حالا با ستایش از خامنه ای ، تلاش می کند آبروی رفته را به او باز گرداند.
*وضع مبهم پاسدارای که دستور برداشتن مجسمه آریوبرزن را داده بود
*ریخت و پاشهای اسلام گسترانه رژیم و تودهنی مردم به رژیم با شکستن هنجارهای تحمیلی
*چگونگی برقراری دوباره تحریم ها، به شرحی که سوزان رایس داده است.
*قلّاده بر گردن رژیم درنده خو، بر مردم ایران مبارک باد
*کاسبی و بهره برداری خامنه ای از جنازه گردانی
*مکتب فاجعه آفرین خود محوربینی لبریز از بلاهت فرماندهان سپاه و دست اندر کاران رژیم و ضربه ای که در راه است
*تصادفی طاغوتی، در رژیم لاهوتی
*ایسنا آیت الله صافی را بالا برد، اما خامنه ای در سفر به قم به او اعتنا نکرد
*آیا آمریکا همان بازی را با رژیم می خواهد بکند که با مجاهدین کرد؟
*پوزه بند رهبر برای منتقدان و پذیرش افسار خوردن نظام
* آنجا که اسلام و مسلمانی سعدی، انسانیت او را می بلعد
*درنده خویی مذهبی در افغانستان و اقدام چشمگیر زنان علیه آن
*اندوه ناشی از فقر و فشار اقتصادی کم نیست، عزاداری در نوروز را هم تحمیل می کنند.
*پاسداران زیاده طلب و بی اعتنایی به رهبر و سلسله مراتب
*مطهری مورد یورش قرار گرفت، اما گند به سر روی نیروی انتظامی منفعل، زده شد
*ضربه خرس طلایی به خرناس کشهای نظام ولایی و حرفهایی از جعفر پناهی
*از سکه افتادن سرداران اسلام و ارزش شهادت در رژیم خر تو خری
*روح روح الله خمینی در کشتار پاریس ظاهر شد
*تلاش فرمانده سپاه برای «جاخالی دادن» در برابر کنایه روحانی
*عکس طناز طباطبایی به اشتباه به جای عکس ریحانه حباری در لحظات قبل از اعدام معرفی می شود
*ایراندختی که از یاد نخواهد رفت
*اولین عملیات جنگی گرانترین هواپیمای جت جنگی علیه اسلامگرایان
*بیانیه سالگرد تاسیس شورا و نکاتی مربوط به رجزخوانی های مسعود رجوی و پیامدهای آن
*فاجعه بار بودن آموزش موسیقی در مهد کودکها از نظر مدیر حوزه های علمیه
*ادعای پوچ وزارت اطلاعات در مورد رهایی قهرمان شمشیربازی
*فرصت طلبی رژیم منحوس برای مصادره مراسم تشییع جنازه شاعری بزرگ
*جنایات بدون مکافات، غزه پیش آدم سوزی ژاپن چیزی نیست
*خودنمایی های روز قدسی سرداران سپاه و آیینه خر تو خری رژیم
*سقوط و فساد سیاسی رهبری مجاهدین در آیینه تحریف اخبار سوریه
*یادداشتی در مورد علت حمله وزارت خارجه فرانسه به مجاهدین
*خنجر و خیانت و چند نکته برای یاد آوری در سخنرانی مهرتابان
* مسعود رجوی، حمایت از داعش در عراق، رقت انگیز، و در «آخر» خط
*یک رویداد فرهنگی – هنری برای لرزندان استخوانهای خمینی درگور
*شکست رژیم در جذب فرهنگی مردم و در جایگزین کردن اسلام به جای ایران
*پاسخ های کوبنده کیومرث پور احمد در مورد عربده کشیهایی که علیه لیلا حاتمی راه افتاد
*شرمندگی لیلا حاتمی از عربده مسلمانان شرور ، لیلا عذر خواهی نکرده
*تکذیب ادعایی در چرند بافی شلغمکارانه
*بی تدبیری دولت تدبیر و تدبیر ظریف یک پاسدار
*گزارشی تلویزیونی در مورد «ازدواج موقت» در ایران
*مستندی در مورد چگونگی کشتار کمونیستها در اندونزی
*خودت فکر کن کی و کجا روحت را به شیطان فروختی
*بحران روحی مسعود رجوی و برخورد مناسب با آن
*پیت سیگر ترانه خوان عدالت و آزادی و محبت، درگذشت
*ممنوعیت برگزاری جلسه کانون نویسندگان، ننگ و خفت برای آخوند روحانی
*بعد از نزدیک سی سال دهنکجی و قلدرمنشی دیدن، تودهنی زدن حق است
*چماق و چاقو و اوباش گری حل کننده مشکل منتطق ضعیف مریدان خمینی
*حاصل مکتب رجوی، فضولات انباشته بر ذهن و جاری برزبان مریدان
*نپذیرفتن اشتباه و عزم راسخ مسعود رجوی در به کشتن دادن مجاهدین تا آخرین نفر
*پاسخی به اوباش «ترانه خوان گروه هنری ارتش آزادیبخش و سیمای آزادی» مسعود و مریم رجوی
*تبریک به عمه «رئیس جمهور برگزیده مقاومت» و به عمه «رهبر مقاومت»
*... ترانه ای بر روی حکایتی از دفتر پنجم مثنوی – شهید راه
*اهانت محمد علی شیخی به مرضیه در جلسه یی با حضور مهدی ابریشمچی
*نکته یی برای یاد آوری –2
*سالگرد در گذشت مرضیه، و آنچه باید گفته می شد و نشد
*نکته یی برای یاد آوری
*واقعیت گریزی و خودمحور بینی رهبری، زمینه ساز کشتار مجاهدین در اشرف
*آیا زمان افسار زدن به سپاه پاسداران فرا رسیده است؟
*خدا در کنار جلّادان در اشرف و شادی و شعف از پاسداران از شقاوت
*شباهت ها با روش آمریکایی و اصولگرایان رژیم، در کار رهبری مجاهدین و ضرورت انتقاد از خود
*تغییر رویکرد به مفتریان بعد از بیانیه تفصیلی
*یادداشتی بر انتقاد اسماعیل وفا یغمایی
*تاریخسازی مسخره
*آیا فروغ جاویدان با تاکتیک دیگری می توانست پیروز شود؟
*کالبد شکافی یک فاجعه: بهای سنگینی که مجاهدین برای خواست رهبری می پردازند
*بحث تلخ دیگر، در مورد بیاینه تفصیلی شورا
*نقش رژیم و تعصب مذهبی – ناموسی، در جنایات فجیع علیه زنان
*سپاه خامنه ای را «آیت الله عظمی» کرد و جای «شاهنشاه آریامهر» نشاند
*تایید و بهره برداری بیانیه تفصیلی شورا، از مقاله توطئه گرانه مهدی سامع
*بیانیه تفصیلی «شورای ملی مقاومت» و تحریفات مربوط به اخراج خودسرانه من
*اگر آدم حرفی زد و بعد حاشا کرد چه معنی می دهد
*روحانی حلقه اتصال در بالا و با کلیدی برای گشودن دری در بن بست
*بیانیه تفصیلی شورا، و یاد آوری «علی الحساب» من
*دلیل نامربوط بودن ارتباط حمله موشکی به لیبرتی با استعفای روحانی وقصیم، در سخنان مریم رجوی
*نکاتی برای یاد آوری و توجه در پیام اخیر آقای رجوی و آن بمب ساعتی
*اولین نتیجه گیری ها از پایان یافتن نمایش انتخاباتی و پیام ها
*یک تقلب برای منحرف کردن افکار عمومی از یک اقدام بیشرمانه شورا
*موقعیت جدید کاندیداها و تغییر درصد احتمال پیروزی آنها
*آلت دست رهبری مجاهدین و شریک پرونده سازی های بیشرمانه برای ترورشخصیت توسط آنها نشوید
*نکات مهم در استعفا نامه دو عضو با سابقه شورا
*از کجا به اینجا رسیدیم
*ضرورت همبستگی و اعتراض در برابر قلدرمنشی و نسق گیری رهبری مجاهدین
*با رد صلاحیت رفسنجانی، به احتمال زیاد،چماقدار سابقه دار رئیس جمهور آینده است
*اعتراف ریشهری به مسخره بودن آخوندها در نظرمردم در ایرانِ قبل از انقلاب
*اعتراف قالیباف به چماقداری از زمان «دارو دسته شهید بهشتی»
*انتقادهایی از حضرت «سر»:ارزیابیهایی غلط،خشم و توّهم و حرفهای بی پشتوانه
*مجاهدین در تله، اشک تمساح ریختن آمریکائیها و جان کری
*تکبرّ بلاهت آور و بلاهت ویرانگر
*اضطرار احمد توکلی و قدرت اجتماعی اقشار ضد مقام رهبری
*افزایش دین گریزی و بی خاصیتی هزینه های کلان نماز خوان پروری
*ادعای بی ربط لابی کردن برای اسکار، دریافت تودهنی سنگین
* تکثیر روح و منش مادر طریق الاسلام
*ادعاهای نامربوط فرمانده سپاه در مورد جنگ ایران و عراق پاسداران
* روی دیگر سکه قلنبه گوئیهای ابلهانه پاسدار سلامی و هلهله ها و عربده های 9 دی
*مسئولیت فراموش شده در مصاحبه بنی صدر
*اشکهای عزاداری محرّم، حیات بخش انگلها
*ادعایی بی ربط در سالگرد مرگ «تام جی اندرسون»
*افتخارات گندیده در رژیم گندیده
*زهر فرار حزب اللهی به اسرائیل و حرام شدن شیرینی پهباد پرانی
*روزهای تلخ و سیاه رفسنجانی، مرد قدرتمند دسته اشرار
* بحثهایی«علمی» که اپوزیسیون توجهی به آنها و اثرات آن در جامعه نمی کند
*پایان اجلاس غیر متعهدها، حاشیه ها و مشکل بقای رژیم
*هدیه مدال المپیک به مادر برای حفظ آن از مصادره شدن
*اعتراف آخوند علی اکبر محتشمی به انزجار مردم از روحانیت
*اگر وزیر اطلاعات دروغ نگفته باشد، از این خوشتر نباشد
*عربده و ارعاب ناتوان از مهار جامعه پویای ایران
*آن خشم و خروش به خاطر دست دان عادی و این ماستمالی کردن «دستمالی» زیرآبی
*مقدس های تاریک اندیش و خود محوربینان، بیگانه با مردم
*احترام بی مورد به «مقام امنیتی» و بی تقاوتی به یک بی شرم
*دیپلماسی گوساله ها و مصادره پیشاپیش اسکار توسط وزارت ارشاد
* نمایش خشم و عصیان، با نشان دادن پستان عریان
*خشم و درماندگی مالکی، علت محاسبه تعویق ضرب الاجل بستن اشرف از نوامبر
* تعویق تاریخ تعطیل کردن کمپ اشرف،آغازی برای حل مسالمت آمیز مساله
*مشت محکم روزگار بر پوزه پاسدار توّاب ساز
* آمادگی به کشتن دادن میلیونها نفر ویژگی دین و مذهب پاسدار سلیمانی
*جنازه یی در راه سفارت آمریکا در امارات متحده عربی
*نقدی بر مقاله «میرحسین موسوی نخست وزیر آینده؟»
*تمجید از نیروی قدس سپاه، تحریف حقیقت و خدمت به رژیم
*کشف طرح تروریستی رژیم در آمریکا، « امداد غیبی» برای مجاهدین
*پناهجو شدن اشرفیها خبری خوب اما با کاستی ها و ابهامات
*بازی چرخ بشکندش بیضه در کلاه
*اختلاف در ارزیاببها و رشد افقی شجره طیبه
*شهیدان 19 فروردین اشرف دفن شدند، سوالها و حرفهایی که می ماند
*درگذشت مجاهدی سخت کوش و صمیمی و تصویری از آینده
*غوغا و دروغ و بیشرمی منفور
*با یک تیر چند نشان زدن خاتمی در تقدیر از آمنه بهرامی
*سخنان دبیرکل سازمان ملل روزنهً امیدی بر حل مساله اشرف
*در ضرورت توضیح واضحات
* چالشها و نمایشها در بستر شمارش معکوس برای تعیین تکلیف قطعی اشرف
* نگاهی به فیلم جدایی نادر از سیمین
*رژیم در سالگرد مرگ خمینی
*اعتراف ناخواسته دکتر قصیم در تلویزیون بی بی سی
*اعتراض من به قلدرمنشی بود
*شانتاژ، برچسب زدن، پرونده سازی، ارعاب و گرایش حذف منتقدان، یعنی همین
*کدام آرمان، کدام آرمان گرایی؟
*بیا بیا گفتن روش امام حسین نبود
*خواست انتقال از عراق باید در صدر خواستهای خانم رجوی قرار بگیرد
*رضا پهلوی، توّهم و توهین به شعور مردم
*آنچه برای آیت الله های مرتجع مهم است
*مفهوم ارزیابی ها و نتیجه گیری های فرماندهان سپاه در آینه عملکرد رژیم
*تشریفات محمد رضا شاهی و تشریفات ولایی و حزب اللهی و سبزاللهی
* عبور کشتی جنگی سید علی از کانال سوئز و تأملی در روش مسالمت آمیز مبارزه
*هاشمی غیرتت کو، فائزه عفتت کو، و پرونده سازیها
*راهپیمایی 25 بهمن، حاشیه ها، پیامدها
*جشنواره فجر مثل داروخانه یی شد که نفت می فروشد
*اپوزیسیون نباید از موسوی و کروبی دنباله روی کند
*بینش مهمل و حرفهای مهمل خمینیستها
*خامنه ای یک متهم به شرکت در ترور حریری رابه درجه سرلشکری ارتقاء داد
*شروری در صف اوپوزیسیون
*زین العابدین دیکتاتور تونس، ذلیل شد
*جنایات بی قتل واندوه انباشته در آنسوی خبرها
*جنگ روانی - جاسوسی اسرائیل و رژیم
*افشاگری و ابرازنفرت ایرانیان به رژیم، واکنش مناسب به فرصت طلبی وزارت اطلاعات
*سکوت در برابر ظلم بزرگ به جعفر پناهی، سرافکندگی برای اهالی سینما خواهد بود
*مسخرگی آخوندی، جنایات خدایی
*مسخره گی های عاشورایی و ستایش و ترویج خشونت در رژیم آخوندی
*رویارویی جنایتکارانه مذهبی سلفی- شیعه در ایران را باید محکوم کرد
*قدرت نمایی بلاهت بار احمدی نژاد، ضربه یی به نظام ولایی
*بساط ارتجاعی مرجعیت و آخوندیسم را باید در ایران جمع کرد
*جبّاریت رژیم علیه اهل سنت ، زمینه ساز ورود القاعده به ایران است
*لرزه های اضطراب، در نعره های اقتدار
* شاید مجید شریف پیش ما بود اگر اینترنت مثل امروز بود
*اجیر کردن عامل برای قتل فرزند، دستارود تعلیمات آخوندی و احکام شرعی
*آخوند مسخره از اخوان مسخره
*حکمت مستراحی و شخصیتهای مستراحی
*جنایت و رذالت از یک منشأ به بهانه های متفاوت
*مراسم عقد در سرقبر، تجلی مرده خوری آخوندهای مردم ستیز
*انفجار در پادگان سپاه، در آستانه سفر حاج محمود به لبنان
*ادعاهای متناقض، شاهدی بر پوچی ادعای پیروزمندانه بودن پایان جنگ
*اهانت به قرآن، غوغای بوزینگان و عربده فرومایگان در ایران
*صف آرایی در برابر رهبر: جبهه هواداران رئیس دفتر
*اتهام زنی و «گند زنی» بین جناح‌های متخاصم: کشتن خواهر پاسدار مشفق در جاده مشهد و...
*آغاز به کار «مشا نیوز» و اتهام «پوتینیسم» به حاج محمود
*جلوه یی از هویت و هنر مردم: گفتگوی عاشقانه به زبان آذری و به شعر
*شیطنت های خلاف اسلام با اجرای «نیمه رپ» به لهجه اصفهانی
*«مرض موت» لاعلاج رژیم خمینی ساخته به رغم سه دهه جنایت برای بقا
*سالروز بمباران اتمی هیروشیما، فراموش کردن قربانیان جزغاله شده توکیو و بیش از 60 شهر دیگر
*حنجره یی که خاموش شد، صدایی که ماندگار است
*تقابل مردمکشان خمینیست دو جناح، افشاگرخیانتها و جنایتها
*جند الله دوگام به پس یک گام به پیش
*تعارف کم کن و بر مبلغ افزا
*خفّت خمینی در حیات و خواری او بعد از مرگ و بی آیندگی رژیم
*رپ «کافران بی نام» در هجو نوحه‌های ام القرای اسلام
*سه هزار آقا زاده در حال تحصیل در بلاد کفر
*به چنین مجلس و بر کرّو فَرَش باید ...
*ناگهان دهها «پیکر مطهر» در نماز جمعه !
*داس اسلام همچنان زندگی آزادگان ایران را درو می کند
*بودجه های قرآنی ، گربه های ایرانی
*از این بمبهای اتمی در همه شهرهای ایران منفجر کنید
*مربوط و نامربوط در مصاحبه رضا پهلوی
*بلند آوازه کردن نام ایران، و نه جمهوری اسلامی
*برای جعفر پناهی و یک یاد آوری
*افتضاح در سناریوی دستگیری عبدالمالک ریگی و چند نکته
*موعظه های کنونی میرحسین موسوی و گذشته و آینده او
*سانسور گزارش‌ها تصویریِ «انقلاب اسلامی» نشانه ترس از مردم
*مردم جان برلب رسیده، رژیم جبّار خون ریز و مساله «خشونت»
* بخشوده و نا بخشودنی، به مناسبت در گذشت منتظری
*این سخن را درنیابد گوش خر
*ستاره یی در آسمان هنر ایران و موسیقی آذربایجانی بنام پریسا ارسلانی
*مروری بر تاریخچه تضاد دوجناح: ایدئولوژی متعفن و روشهای کثیف
*دیالوگ انتقادی با سربازان گمنام امام زمان
* آقای نصیبی در کوچه بن بست «علی چپ»
*یاد و خاطره یی از یک خدمتگزار فرهنگی و یک دوست که درگذشت
* یادداشی در مورد لبیک سایت وزارت اطلاعات رژیم، به در خواست «آ مهدی»
*من متهم می کنم، واکنشی به پیام اخیر آقای مسعود رجوی
*اعلان جنگ داخلی توسط خامنه ای،«توزرد»ی سبز و ضرورت آمادگی مردم
*ناگفته هایی از دو« 13 آبان»: چگونه صدای انقلاب به گوش شاه رسید و اشغال سفارت آمریکا
*چه کسی برای مردم فیلم خواهد ساخت اگر آقای نصیبی روزی مسئول سینمای کشور شود
*قضیه شکل اول و شکل دوم، و استحاله قهقرایی آدمها
*بیانیه بیست و هشتمین سالگرد تاسیس شورا، نکته یی و چند سوال
*فوتبال مردانه و فوتبال دوستان لجن
*به بهانه اظهارات یک خانم نماینده مجلس کویت
*اِنافَتَحنا»ی واقعیت گریزان متکبّر
*واكنش پنجم» و واكنش ملاباجي هاي حوزه علميه قم
*سینما و مردم، سینما و آقای نصیبی
*تحقیر ارتش توسط فرمانده کل سپاه و دیگران و واکنش فرماندهان ارتش
*سوالاتی از آقای منتظری و یک یاد آوری به میرحسین موسوی
*اعتراف ناخواسته آخوند ذوالنور بر منفور بودن رژیم
*بورشدن رهبر و سیلی سنگین مردم به سپاه پاسداران در تظاهرات «روز قدس»
*ایرباس در برابر دارائیهای بلوکه شده ایران پیشنهادی سنجیده و به نفع مردم ایران
*تعطیلی آیندگان اقدام شکرالله پا کنژاد و کنگره یی که برگزار نشد
*اراده و اعتراض مردم رهایی بخش خواهد بود، نه فرصت طلبی فرصت سوز اصلاح طلبان
*موضوعی در حاشیه انتخابات و کار مؤثر و مفید ی که آقای رجوی می تواند بکند
*سی سال پيش، « در اين بن بست…»
*رفسنجانی زیرآب ولایت خامنه ای را زد، اژه ای رفسنجانی را به آمریکاو اسرائیل بست و...
*فرار از مسئولیت آقای منتظری و از مرحله پرت بودن آقای کدیور
*تظاهرات پاسخی به روشها و اقدامات غیرقانونی مقامات قانونی
*سه پیام پایانی و جمعبندی رویداد انتخابات و مفهوم الله اکبر دیروز و امروز
*کار موثر و مفیدی که آقای منتظری می تواند بکند
*هشدار! توطئه ای علیه میرحسین موسوی در حال اجراست
*صحنه ای تکان دهنده از رفتن ندا از بین ما و ماندن ندا در فریادها و یادها
*اعلان جنگ خامنه ای و روز غلبه بر ترس
*ابطال انتخابات مشتی به پوزه ولی فقیه و یاسداران جنایتکار است، من از آن حمایت می کنم
*میرحسین موسوی، کروبی سید محمد خاتمی اصلاح طلبان بر سر دوراهی انتخابی تاریخی:
*مخدوش کردن ارزشها، جفا به امام راحل و تایید اقدام تروریستی علیه عربستان، در مناظره موسوی و احمدی نژاد
*میرحسین موسوی از موج خون تا موج سبر و شال سبز
*برای بهمن قبادی سینماگر مردم دوست
*«انقلاب اسلامی و کار نامه ردی روشنفکری»*
*ماهیت کارگزاران فرهنگی رژیم و انقلاب فرهنگی
*ویژگی جامعه ایران در نگرش و واکنش به سقط جنین
*مساله رادیو تلویزیون- تعادل قوا و واقعیتها(3)
*مسأله رادیو تلویزیون- تند روی شاید کرده باشیم اما بیراهه نرفتیم(2)
*خشم رفسنجاني و مرگ احمد خميني*
*مسأله رادیو و تلویزیون، انتقاد به جا و فراموشکاری اختیاری عبدالله نوری(1)
*عطاءالله مهاجرانی ، کشف کرامات خمینی و ستایش از تروریسم و چند یادآوری
*خنده برلسکونی و خشم آرژانتینها
*زیبایی شناسی یک ستایشگر خمینی و اهانت به ایرانیان
*سی سال پیش جوٌ سیاسی چنین بود و خمینی این بود
*سندی از مهندسی اسلامی بنای عظیم ۳۰ سال جنایت که جمهوری اسلامی نام دارد
*تبلیغات بی خدایان در اروپا، آمریکا و کانادا
*جنایت محکوم کردنی و جنایت با اجر دنیوی و اخروی
*یک تیر و دو نشان ارتجاعی خامنه ای و نکاتی برای یاد آوری
*تاثیر عامل فرهنگی بر موقعیت زنان
*خواب‌های پنبه‌دانه‌ای یا زمینه سازی برای جنایت علیه بشریت
*خوابگردی در فراموشخانه زمان
*آخوند وحید خراسانی سنی ستیز، نعل وارونه میزند
*رهنمودهای مهمل رهبر اسلام پناه، زوزه‌های وزیر ارشاد اسلامی
*وزیر ارشاد تهدید کرد هنرمندان خطا کار زیر پا گذاشته خواهند شد
*شورش یک زن جوان هنرمند علیه تبعیض و حجاب ، سیلی دیگری به رژیم ملاها
*حجاب و مراسم گشایش بازیهای المیپک
* این همه فاجعه را خمینی پی ریخت
*میراث خمینی و نگاه حوزوی- حیوانی به زن، منبع و منشأ تبعیض علیه زنان ایران
*صداقت و شهامت آقای دكتر ملكی
*توضيحي در مورد اعتصاب معلمان در سال ۱۳۴۰
*دنیای مراجع تقلید و دنیای شهروندان در هفته معلم
*تغییر حكم آیت الله، از سركوب كردن، به تظلّم
*منطق مردان خدا: سركوب كردن و نفس بريدن