بیانیه سالگرد تاسیس شورا و نکاتی مربوط به رجزخوانی های مسعود رجوی و پیامدهای آن
ایرج شكری

 

بیانیه سی و سومین سالگرد تاسیس «شورای ملی مقاومت»، که یازده سال است در غیبت و مجهول المکان و چهره پنهان بودن مسعود رجوی تحت ریاست مریم رجوی ادراه می شود، با حجم 45 صفحه آ -4 و در بیش از 21 هزار و سیصد کلمه، چندی پیش منتشر شد.

تاریخ تأسیس شورا، 30 تیر 1360 است. تاریخ انتشار  زیر بیانیه آن تاریخ روز ندارد، اما ماه انتشار مرداد ذکر شده است با این حال در نیمه شهریور در سایت همبستگی درج شد. این بیانیه پر است از «بریدن و چسباندن» از اطلاعیه ها و بیانیه های قبلی (مثلا یک صفحه از بیاینه سال قبل و دو صفحه و نیم یکجا از بیانیه سال 84 در آن نقل شده است) و نیز بریدن و چسباندن فرمایشات مهرتابان آزادی، رئیس جمهوری آینده این تشکل که مجاهدین نزدیک به بیست سال است در 30 مهرماه  سالگرد انتخابش به عنوان رئیس جمهور  آینده ایران – یعنی زمانی که خودشان رژیم را سرنگون کرده و قدرت را به طور انحصاری قبضه کرده باشند - جشن می گیرند و نقل و نبات می خورند به یکدیگر و به مردم ایران تبریک و تهنیت می گویند.

همچنین بریدن و چسباندن های خسته کننده دیگر از حرفهای دیگران، از مقامات رژیم گرفته تا کسانی که در مراسم و گردهمایی هایی که خودشان براه انداخته بودند، صحبتهایی کرده اند و از مقالات روزنامه های داخل و خارج در این بیانیه فراوان است. مثل فرمایشاتی طولانی و فرساینده روح در نشست های طولانی که مسعود رجوی در منبر رفتن برای مریدان، تحلیلهای ذهنی و برمبنای میل مبارک را بر اساس آنها ارائه می کند. 

در این بیانیه رویدادهای مربوط به عراق جای زیادی دارد و البته تغییر مالکی(که بعدا یکی از سه معاون رئیس جمهور کنونی- فواد معصوم- شد) با جست و خیز و دست افشانی و پایکوبی به عنوان یک پیروزی و دستاورد برایم مسعود رجوی ارزیابی و ارائه شده است ( مثل آن انتخابات پارلمانی چند سال پیش که تنها با یک کرسی اضافه برای جناح رقیب مالکی، مسعود رجوی طی سخنان و تحلیل های خود برای مریدان، آن را «جزغاله» شدن مالکی و نتیجه تاثیر اقدامات مجاهدین دانست).

در بهره برداری از کنار رفتن مالکی و ارائه آن به عنوان دستاورد سیاست و تصمیمات مسعود رجوی در صفحات آغازین بیانیه آمده است:« اما بركناري رسمي مالكي و در هم شكستن توطئه هاي 8 ساله را بايد به رزم آوران آزادي در خط مقدم نبرد و به ويژه آقاي مسعود رجوي، مسئول شوراي ملي مقاومت، كه هدايت كارزارهاي پياپي و مقابله با تهاجمها و تعرضهاي بي وقفة دشمن را بر عهده داشت، تبريك و تهنيت گفت».

به گمان نگارنده، این بیانیه مطوّل اگر خاصیتی داشته باشد، همین گفتن تبریک و تهنیت «شورا» به مسعود و مریم و مجاهدین و ستایش از دستاوردهای در اغلب موارد «بزرگ» آنان در «کارزار سرنگونی» است و خاصیت دیگر آن هم به عنوان «خوراک» و موضوعی برای تشکیل جلسات برای هواداران به ویژه در لیبرتی و خواندن و خوراندن آن به مریدان به عنوان تایید دستاوردهای آنان در «کارزار سرنگونی» از طرف شورا به نشانه واقعی بودن این دستاورد ها، که مسئولان می توانند هرچقدر دلشان بخواهد روی اهمیت آن تاکید و بحث در مورد آن را کش بدهند، و گرنه روشن است که چه گروه های سیاسی مخالف رژیم و چه شهروندان عادی، بیانیه 45 صفحه یی تشکیلاتی که کارنامه خود تایید کرده اش را «جز پیروزی های بزرگ» چیز دیگری تشکیل نمی دهد و تا کنون به هیچ سوالی پاسخی به زبان و لحنی که باید  گروهی که مدعی «رهبری مقاومت مردم» برای سرنگونی «رژیم فاشیسم مذهبی» و استقرار دمکراسی در ایران است بکار بگیرد، نداده بلکه جواب استعفای همراه با انتقاد اعضای قدیمی و یاران شفیق دیروزی خود را، که به دلیل نارضایی هایی که داشتند به همراهی خود با مجاهدین پایان دادند و خیلی محترمانه و همراه با تکریم و تجلیل از تلاشهای گذشته مجاهدین و شورا استعفا نامه خود را نوشته بودند، با پرونده سازی و چسباندن آنان به وزرات اطلاعات و با توهین اوباش مرید «ولایت نوین» و «سنگسار» سیاسی داده، ارزش خواندن ندارد، اگرچه «مهره »های ستون فقرات و تشکل اصلی و همه کاره این بساط که مجاهدین باشند، خودشان به خودشان خرمن خرمن گل به عنوان مبلغان اسلام «بردبار و دمکراتیک» هدیه کرده و می کند که نمونه اش را می شود در افاضات مربوط به پنحاهمین سالگرد تاسیس سازمان مجاهدین دید.

حالا در مورد همین تبریک شورا به مسعود رجوی، باید پرسید که اولا حاصل تغییر و کنار مالکی از مقام نخست وزیری، با آن بهای سنگینی که سالها پافشاری ماندن در عراق ببار آورد و به ویژه بعد از کشتار اشرف برای مجاهدین چیست و چه تاثیری در انسداد نفوذ رژیم در عراق دارد؟ آیا مثلا تنها کشتار شهریور سال قبل در اشرف، به عنوان بهایی که برای تغییر مالکی پرداخت شده است، قابل قبول است؟ آیا تغییر مالکی  به معنی «پایان توطئه های رژیم» در عراق است ؟ آیا همین برداشت دلیل مهمل بودن این بیانیه نیست؟ اما همچنان که نگارنده این سطور طی سالهای گذشته چند بار یادآوری کرده ام، با کنار رفتن مالکی از قدرت، نه حزب او و نه تشکلهای سیاسی دست پرورده و یا برخوردار از حمایت های رژیم که به نوبه خود رابطه نزدیک و دوستانه ای با رژیم آخوندی دارند و ساختار کنونی قدرت سیاسی و مدیریت کشور را در عراق تشکیل می دهند، از صحنه سیاسی عراق محو نخواهند شد و حتی اگر ائتلاف‌های متعلق به اوپوزیسیون سنی هم قدرت را به دست بگیرند، در اوضاع نابسامانی که عراق دارد، آرامش در روابط خود با همسایه بزرگ و قدرتمند خویش را که رژیم آخوندی بر آن حکومت می کند، به تنش به آن ترجیح خواهند داد و «منافع» خود را به خاطر حمایت از مجاهدینی که هیچ معجزه یی در تغییر اوضاع در ایران و سرنگون کردن رژیم، آنگونه که ادعای آن را دارند، ساخته نیست، به خطر نخواهند انداخت.

پیامدهای انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در ایران هرگونه خوشباوری و توّهمی در مورد توانایی تغییر صحنه در ایران توسط «اپوزیسیون اصلی رژیم» را (اگر هم توّهمی وجود داشت) از میان برد. در این رویداد شایسته تهنیت به «مسئول شورای ملی مقاومت» اما، مالکی از نخست وزیری کنار رفته و نه از صحنه سیاسی و چنان که می دانیم در یک تحول بلافاصله بعد از کنار رفتن مالکی از نخست وزیری، وی به همراه ایاد علاوی و یک تن دیگر به عنوان معاونان رئیس جمهور عراق  انتخاب شدند. این تلاشی است از سوی رئیس جمهور جدید عراق برای کاهش تنش سیاسی در عراق در اوضاع خطرناکی که آن کشور با آن دست به گریبان است صورت گرفته است، به همین دلیل حتما تلخی مضاعفی برای رهبری خودخواه و خیال پرست مجاهدین و دستیاران متکّبرش همراه داشته است. چرا که هم مالکی معاون رئیس جمهور شد و هم ایاد علاوی که مجاهدین او را خیلی «حلوا حلوا» می کردند، به عنوان معاون دیگر رئیس جمهور عراق در کنار او می نشید. حال هم می بینم که به رغم آن دست افشانی و پایکوبی و این تبریک و تهنیت برای برکناری مالکی، هیچ تغییر و چرخشی که در آن نشانه یی از «خوش آمد گویی» برای ماندن مجاهدین در عراق باشد – چیزی که خواست رهبری مجاهدین است- دیده نمی شود( و البته در آینده هم دیده نخواهد شد)، برعکس از بعد از کنار رفتن مالکی از نخست وزیری خودشان با انتشار اطلاعیه هایی نسبت به ادامه فشارها به ساکنان لیبرتی، که صادر کنندگان اطلاعیه ابتدا سعی می کردند به نیروهای طرفدار مالکی نسبت بدهند، اعتراض کرده اند و در تازه ترین اطلاعیه خبر از درگذشت یکی دیگر از ساکنان لیبرتی به علت «محاصره جنایتکارانه لیبرتی» و عدم دسترسی به خدمات درمانی که در روز 27 شهریور اتفاق افتاده است، داده اند. وی از بیماری قلبی در رنج بوده است..

اکنون شدت به هم ریختگی در منطقه خاورمیانه با پیدایش داعش یا «دولت اسلامی» و نیز آشفتگی اوضاع در یمن و در لیبی و تشنج در مصر، و نیز کمی دورتر تاخت و تاز اسلام گرایان در سومالی نیجریه و مالی، گرفتاریهای به اندازه کافی بزرگی است که رهبران آمریکا و اروپا را از هر اقدام حادی که سبب آشفتگی شدید در رژیمی بشود که در شرایطی که ذکر آن گذشت، نه تنها مثل دیوار بلندی است که پیشروی داعش را به سوی ایران و وصل شدن آنان به بنیاد گرایانی که در افغانستان و پاکستان فعالند را دشوار می کنند، بلکه این رژیم را که خواهان حفظ و تثبت دستگاه سیاسی کنونی عراق است که با تلاش و هزینه سنگین چند صد میلیارد دلاری و نزدیک 5 هزار کشته و دهها هزار زخمی از سربازان آمریکایی برای آمریکا، در آنجا مستقر شده است، به متحد آمریکا و در عمل کمک رسان به آمریکا تبدیل کرده است. به عبارت دیگر اگر ادعای مجاهدین مبنی بر خطر «بلعیده شدن عراق توسط رژیم» درست هم می بود، بی تردید آمریکا آن را به بلعیده شدن توسط داعش یا دولت اسلامی ترجیح می داد، همچنانکه افراد متعددی از مقامات سیاسی و نظامی و امنیتی آمریکا و اروپا، داعش را خطرناک تر از القاعده دانسته و در هم شکستن آن را دشوار تر از مورد القاعده دانسته اند و این را بیان کرده اند. افکار عمومی جهان هم آگاه است که القاعده از قتل عام هایی که داعش در سرزمین هایی که در آن نفوذ کرده به راه انداخته به راه نیانداخت و زن و بچه قربانیان را به غنیمت نگرفت و به فروش نگذاشت. به همین دلیل تبلیغات و « پستان به تنورچسابندن» رهبری مجاهدین علیه بنیاد گرایی و ادعای خنده دارد پرچمدار «جهانی اسلام بردبار بودن» ( از جمله در نوشته هایی که همان امضاهایی زیر آن است که در نامربوط ها و گند گاو چاله دهانی ها در مورد اعضای مستعفی شورا و چند منتقد از همراهان سابق مجاهدین نوشته شده بود گذاشته شده بود)، و با همین ادعا انتظار سرمایه گذاری قدرتهای اروپایی و دستگاه حکومتی آمریکا را برای یاری دادن و راه باز کردن برای بردن «مهرتابان» به ایران و نشاندن او در مقام ریاست جمهوری در ایران داشتن، سیر و سیاحت اینان در بالای ابرهای خیال است. اینان چاه نکنده از بیست سال پیش منار دزدیده اند. در حالی که هیچ حضور قابل اعتنایی در داخل برای بی ثبات کردن و فروریختن رژیم ندارند و در داخل کشور چنان که در ماجراهای بعد از انتخابات 88 دیده شد در افکار عمومی منزوی هستند و در بین اپوزیسیون خارج کشورنیز بشدت منزوی و مطرود هستند و تحلیل ها و موضعکیرهای مضحک «مسئول شورای ملی مقاومت» در آن دو پیامی که در آستانه انتخابات فرستاد و نتیجه انتخابات هم نشان داد که واقعا رهبری این جریان کلا از مرحله پرت است و در دنیای خودش بسر می برد، حالا با ادعای پرچمداری «اسلام برد بار» بودن، انتظار دارند که غرب با رژیم در بیافتد تا اینان بتوانند(چطور بتوانند این هم معمایی است که کسی نباید سوال کند) با طبل و شیپور، مهر تابان را به تهران ببرند و بر کرسی ریاست جمهوری بنشانند و بساط «فرش سرخ» و پیش فنگ پا فنگ و دنگ و فنگ به راه بیاندازند. مساله ابهامی ندارد، اگر آنچه گفته شد بی اساس است، خُب بفرمایید اقدام براندازی را که بسته به اراده شماست و به یکانهای و لشکرهای فدایی ارتش آزادی هم فرمانده کل فرمان برپا و اقدام داده است، چرا این همه به تاخیر انداخته اید؟

از «دوران راهگشایی برای ارتش ازادیبخش» که  با رفتن مریم به عراق بعد از سفرهای اروپائیش شروع شده بود، حدود 18 سال می گذرد، چقدر می خواهید این دست و آن دست کنید؟ شما که عمر نوح ندارید که، همه شماها که سی خرداد را سازمان دادید در اکثریت، بالای 60 سال دارید. بفرمایید و در کار خیر استخاره و تعلّل نکنید. رژیم را که به زمین بزنید، همین دولتهایی که به شما روی خوش نشان نمی دهند، لجاجت نخواهند کرد، البته به شرطی که بتوانید در قدرت مستقر بشوید و از هرجا شورش های علیه شما برپا نشده باشد. ولی واقعیت ورای فرمایشات و میل مبارک شما، خودش را تحمیل می کند و چماقش را بر فرق سر آدم واقعیت گریز فرود می آورد. شما نه تنها توانایی سرنگون کردن رژیم و قبضه قدرت را ندارید، بلکه توانایی راه انداخت اعتراض و تظاهرات قابل ملاحظه در ایران را هم ندارید.

اما آنچه در این بیانیه به نظر می رسید تازگی دارد، این بود که از حمله آمریکا به عراق در زمان بوش که منجر به سرنگونی صدام شد، به عنوان «تجاوز آمریکا به عراق» نامبرده شده است. البته من حوصله این که بیانیه های قبلی را بررسی کنم و به یقین بتوانم بگویم اول بار است که این نامگذاری برای آن اقدام بکار گرفته شده یا نه نداشتم ولی این موضوع خیلی تازه به نظرم رسید و فکر می کنم قبلا آن را ندیده بودم و خیلی توّجهم را جلب کرد. شاید علت کار برد این «ترم» برای این بوده باشد که در تحلیل مجاهدین اوضاع عراق به سمت فرو پاشی و قدرت گرفتن کسانی که اینان آنها را «انقلابیون و عشایر» می نامند اما اخبار و گزارشها بر رهبری داعش در آن رویدادها گواهی می دهند، باشد. به هر حال این نه بیان نوعی فاصله گرفتن از آمریکا و سیاست دخیل بستن به کاخ سفید و امید داشتن به پذیرفته شدن برای پادویی برای تحقق اهداف آمریکا در منطقه و ایران، بلکه به جهت نزدیکی به گروههایی است که از سرنگونی صدام و از دست بالا داشتن شیعیان متحد رژیم در قدرت سیاسی در عراق ناراضی اند. 

یکسال پیش که کشتار بیرحمانه و جنایتکارانه مجاهدین در اشرف رخ داد، آن رویداد چنان تکان دهنده بود که رخدادها و مسائل قبل از آن در حاشیه قرار گرفت و آن اقدام یک انتقام جویی دوگانه از سوی مالکی و رژیم به نظر آمد که به عنوان پیامد واقعیت گریزی رهبری مجاهدین و به مقابله برخاستن با دولت عراق و اصرار ماندن در اشرف و عراق، و رابطه پر تنشی که با مالکی داشت به نظر می رسید. اکنون یکسال بعد از آن فاجعه، وقتی به زمان رویداد و مسائلی که در ارتباط با مجاهدین و رژیم توجه کنیم، به باور من با توجه به اظهارات تنی چند از فرماندهان پاسداران در خرسندی خاطر از این رویداد به ویژه با توجه با حضور و حرفهای پاسدار سلیمانی فرمانده سپاه قدس(که گفته می شود در گردش امور سیاسی در عراق اعمال نظر می کند و به نوعی سیاستگذار است و مجاهدین خود روی این مساله خیلی تاکید کرده اند) در مجلس خبرگان و از «مرصاد» مهمتر دانستن آنچه در اشرف اتفاق افتاده بود، به نظر می رسد که آن جنایت پاسخ رژیم بود به آن پیامی که مسعود رجوی که در 31 اردیبهشت بعد از رد صلاحیت رفسنجانی برای کاندیدا شدن در انتخابات فرستاد. پیامی که دستگاه تبلیغاتی مجاهدین با تیتر «اتمام حجت با ولی فقیه درمانده ارتجاع در سراشیبی سرنگونی» منتشر کرد.

این گمان از آنجا قوت می گیرد که مجلس خبرگان رهبری، همانطور که می دانیم در قانون اساسی رژیم مجلسی است که عملکرد رهبر را باید رسیدگی کند و در صورت مرگ رهبر یا در وضعی که رهبر نتواند دیگر وظایفش را انجام دهد، رهبر جدید را انتخاب می کند. البته حضور پاسدار سلیمانی در مجلس خبرگان ظاهرا برای شرح شرایط و وضع منطقه بود. خلاصه این که آن مقایسه مبالغه آمیز کشتار اشرف با مرصاد(فروغ جاویدان مجاهدین) که در درجه اول دسته گلی بود که قاسم سلیمانی به خودش می داد، این معنی را داشت که ضربه سنگینی به گروهی وارده شده است که به ولی فقیه که نماد هویت رژیم جمهوری اسلامی و «عمود خیمه نظام» است، اتمام حجت کرده و اهانت کرده بود و به رفسنجانی خط داده بود که با بازار و حوزه دست در دست بدهد و خامنه ای را را از قدرت به زیر بکشد. احتمالا سخنان سلیمانی در مورد کشتار اشرف بیش از آن بوده است که از قول «یک نماینده مجلس خبرگان» در خبرگزاری فارس و رسانه های رژیم ذکر شد. فرماندهان دیگر سپاه از جمله پاسدار سلامی ابله جانشین فرمانده سپاه نیز با جست و خیز و شعف بسیار از سلاخی مجاهدین، عربده قدرتمندی کشیدند. سپاهی که ضد هرگونه «اصلاحات» است و نسبت به «جریان فتنه» بی گذشت. موضعگیرهای بیشرمانه پاسداران در مورد آن   کشتار هولناک و ضد انسانی، برای دادن این پیام به جناج مخالف استبداد خامنه ای و «جریان فتنه» بود که جایگاه و اقتدار ولی فقیه محکم است و هر تهدیدی نسبت به آن از سوی پاسداران پاسخی خواهد یافت مثل پاسخی که به رهبر مجاهدین داده شد. عامل دیگر هم ممکن است در اقدام به کشتار مجاهدین اشرف دخیل بوده باشد و آن هم انتشار مطالبی تحت عنوان «منتخب نشستهای رمضان  در_لیبرتی و اشرف-مسعود رجوی تیر و مرداد 92  » بود.

سپاه پاسداران در دست مالکی، با این کار می خواستند نشان بدهند نگه داشتن مجاهدین ولو صد نفر در اشرف  هزینه بسیار سنگینی برای رهبر مجاهدین خواهد داشت. طبعا با آن رویداد که منجر به میان رفتن بیش از نیمی از کسانی شد که مسعود رجوی برای نشان دادن در اختیار داشتن اشرف، آنها را در اشرف نگه داشته بود، دیگر باز هم پافشاری برای ماندن در اشرف برای ادعای در اختیار داشتن آن، هم خشم و نفرت بیش از پیش در افکار عمومی ایرانیان نسبت به رفتار جنون آمیز رهبری مجاهدین بر می انگیخت و هم رهبری مجاهدین در برابر امتناع از ترک اشرف، غیر قابل دفاع تر از پیش می ماندند.

می دانیم که شروطی و مطالباتی که مریم رجوی برای ترک آن تعداد باقیمانده از اشرف به لیبرتی گذاشته بود، رعایت و برآورده نشد و رهبری مجاهدین بعد از به کشتن دادن 52  تن و به اسارت رفتن هفت نفر از مجاهدین مستقر در اشرف، ناگزیز به ترک کامل اشرف تن داد. جناب رهبر مقاومت 5 سال پیش در پیام به مناسبت سیزده آبان یاد آور شده بود حاظر به ترک عراق در برابر دریافت 200 میلیون دلار است که ارزش اموال مجاهدین و هزینه بکار رفته در اشرف است و تاکید داشت که مساله باید« طبق نظریه حقوقدانان بین المللی براساس مواد ۵۲ و ۵۳ کنوانسیونهای لاهه حل و فصل شود». در آن زمان نگارنده طی مطلبی با عنوان «من متهم می کنم...»* ضمن نقد پیام مذکور مشروط کردن خروج از عراق به حل دعاوی مربوط به اموال از ابهام و غیر روشن بودن استناد به کنوانسیون لاهه را که نگارنده مفهوم آن را رسیدگی به مساله در دیوان لاهه یافته و با یاد آوری مساله ملی شدن نفت و رد صلاحیت دادگاه لاهه برای رسیدگی به از سوی دکتر مصدق، مساله را مورد سوال قرار داده بودم.

اکنون حدود 5 سال بعد از آن پیام و یکسال بعد از کشتار مجاهدین در اشرف، ایشان و مهر تابان در این مورد به مردم توضیح بدهند که بالاخره ادعای مربوط به اموال مجاهدین به کجا رسید و آیا دعوای حقوقی در این زمینه مطرح شده است یا نه و روشن بفرمایند که بالاخره آن کنوانسیون مورد اشاره چه می گوید و در این زمینه برای اعاده حقوق خود چه کرده اند. حال این کف زدن و تبریک گفتن « شورای ملی مقاومت» به مسعود رجوی و تایید همه اقدامات او بدون کوچک ترین انتقادی از عملکرد او، از جمله عدم انتقاد از فرستادن آن دو پیام مسخره در آستانه انتخابات به خامنه ای و رفسنجانی در اردیبهشت سال قبل (15 و 30 اردیبهشت 92)، عملکرد مجلس خبرگان رژیم در برابر خامنه ای در نظر زنده می کند.

این شورا که با آن دو اقدام ننگین انتشار « اطلاعیه و بیانیه » در اتهام زنی به دو عضو برجسته و قدیمی شورا که گناهشان استعفای محترمانه بود، نقشی جز دنباله روی از رهبری مجاهدین و تایید اقدامات گاه مسخره، گاه فاجعه بار مسعود رجوی که در هر دو حال ناشی از جنون خود خواهی و برآمده از «من» به وزن مخصوص «ستاره های مرده و حفره سیاه های نوترونی» مسعود رجوی است، از خود نشان نداده اند، بهتر بود لااقل به فرستادن آن دو پیام و محتوای آن ایراد می گرفتند و به او توصیه می کردند همچنان که مجهوالمکان و چهره پنهان است، بهتر است خاموش بماند و از ارائه تحلیلهای ذهن گرایانه و بی ارتباط با واقعیت و از فرستادن پیامهایی که باعث شرمندگی و سرافکندگی برای هر آدم دارای عقل سالم در آن شورا و در بین هواداران مجاهدین است، به سران رژیم خود داری کند. چرا که خاموشی و خالی بودن صحنه از حضور صوتی او، هم برای خود او خوب است، هم برای آن «آلترناتیو» کذایی که عجالتان «مهر تابان آزادی» در حال «درخشش» در آن است و جای نگرانی نیست.

» لینک در زیر آمده است  * «من متهم می کنم

http://iradj-shokri.blogspot.fr/2009/11/15-13.html

پیام 30 اردیبهشت مسعود رجوی و «اتمام حجت با ولی فقیه:

https://www.youtube.com/watch?v=XtxjbgL-WUI

بیانیه سی و سومین سالگرد تاسیس شورا:

http://www.iranncr.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2877:2014-09-07-15-09-47&catid=29:2010-02-23-19-56-50&Itemid=137

  ۳۰ شهریور ۱۳۹۳ - ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۴

http://iradj-shokri.blogspot.fr/

 

منبع:پژواک ایران

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

facebook Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

   نسخه‌ی چاپی  

ایرج شكری

فهرست مطالب ایرج شكری در سایت پژواک ایران 

*سرازیر شدن خشم سپاه و رهبر به سوی روحانی، آینده نا روشن او و سایه جنگ
*حقه بازی آخوند موسوی خوئینیها و وصل کردن خامنه ای به «عالم غیب»‏
*انتخاباتی با بازندگان بزرگ و تصاویر ماندگار یک دیدار و سالهای سربی برای روحانی
*دیدار پُر برکت امیر تتلو با رئیسی
*طلبکاری در دو پیام پاسدار باقری «رئیس ستاد کل نیروهای مسلح»، و تودهنی به آن در رویدادها
*استفاده از سینما توسط فرومایگان برای توجیه جنایات رژیم در دهه ۶۰
*‏«گلاب زدن» گردانندگان رژیم به یاد و نام خمینی
*تعیین تکلیف برای همه مسئولان نظام از سوی پاسدار جعفری فرمانده کل سپاه، رزمایش کودتا
*وقتی مردی به زنش، بگوید «دوستت دارم» چه اشکالی دارد؟
*اسکار فرهادی، جلوه یی از مفهوم «ایرانیان» برای جهانیان و تلاش مذبوحانه محافل و ‏مقامات رژیم برای مصادره «اسلامی» آن
*اولین مصاجبه خمینی با خیرنگاران ایرانی در پاریس آیینه تکبّر و استبداد و افکار ارتجاعی او
* پاسخ فرمانده نیروی دریایی در مورد جابجایی ناگهانی جانشین خود و ابهامی که باقی می ماند
*هاشمی رفسنجانی، له شده زیر توهین و تحقیر، اندوهگین و اشگ ریز، دق مرگ شد
*مقاله یی که سبب رهبر شدن خمینی شد
*خواندن ترانه «جان جهان» شجریان توسط دانش آموزان دبستان دخترانه یی در مشهد
*شهروندان قبرخواب، انتقاد کارگردان سینما، اشک تمساح روضه خوان زرنگ
*رژیم در حال غرق شدن در گند خودش، پاسدار صفوی غرق در هپروت تشکیل دولت جهانی اسلام ‏به مرکزیت رژیم
*شاه مرغوب،بهترین دیکتاتور و عطر و گلابش و مفهوم تجمع پاسارگاد ‏
*زوزه های آیت الله علم الهدی علیه زنان ۳۰ سال بعد از عربده رفسنجانی
*پرت و پلاها و روده درازیهای قاسم سلیمانی و دیگران در سالگرد جنگ و گذشتن از کنار مصائب مردم
*مساله حجاب در قرآن و علت پیدایش آن و حجاب اجباری مجاهدین برای آتنا فرقدانی
*بابت «اطلاع رسانی»، از وزارت دفاع روسیه «کمال تشکر را داریم»‏
*28 مرداد و بعد از آن و آینده ای که در راه است
*واکنش ارتش به اهانت حسن عباسی، اهانت اوباش انصارحزب الله به هنرمندان، «فضل» جوادی عاملی و حکایتی از عبید زاکانی
*عباس کیارستمی سینماگری که با رژیم «غیرخودی» و با مردم «خودی» بود و جهانی شد
*دست باز نیروی انتظامی رژیم در رفتار خشونت آمیز و شلیک و کشتن
*شگفتی آفرینی پاسدار سلیمانی با صدور بیانیه تهدید آمیز علیه بحرین، جلوه دیگری از خر تو خربودن اوضاع رژیم
*بلاهت آریامهری خامنه ای در تشدید سرکوب و اختناق برای حفظ رژیم
*برکناری پدر ترانه علیدوستی از سرمربیگری فوتبال نوجوانان
*حاشیه های ایرانی شصت و نهمین فستیوال کن
*بازهم اعترافی در مورد گریز مردم از دین و مسجد دولتی
* سالگرد فاجعه ۱۹ فروردین ۹۰ و شیپورچی های رهبری مجاهدین
*سپاه پاسداران آفریننده مصیبت وعامل جنایت علیه مردم است و نه سپر بلای آنها
*تعظیم «اسلام» در برابر شکوه ایران و ضربه و تلخی های انتخابات برای ولایتمداران
*شرکت در انتخابات، تایید رژیم ولایت فقیه و دادن اعتبار به آن برای سرکوبگری است
*آثار اداره «خرتوخری» امور در نیروی زمینی ارتش و افشا شدن یک دروغ دیگر پاسدار فدوی
*صراحت و جرأت یا ترس و خیانت رئیس جمهور حقوقدان
*نفرت مردم نسبت به نظام ولایت فقیه، در رنجهای علیرضا افتخاری
*یک آفرین به پاسدار فدوی برای «بزرگواری انسان دوستانه» نسبت به آمریکا و یک «صدا تو ببر » بیشرم، بخاطر ادعای رئوف بودن
*رویداد بازداشت تفگنداران، دو قایق نیروی دریایی آمریکا وخالی بندی، پنهانکاری و خودبزرگ بینی های ابلهانه فرماندهان سپاه
*سخنان خمینی در مورد واجب بودن تهمت زدن به علما و فقهایی که «لطمه می زنند به اسلام» و دادن حکم برداشتن عمامه آنان به جوانان
*استریپ تیز فرمانده قرارگاه پدافند هویی خاتم الانبیاء
* تنش شدید در روابط رژیم با عربستان سعودی در پی اعدام شیخ باقرالنمر
*پرت و پلاها های پر حرارت عقیدتی فرمانده متحجر سپاه
* اظهارات بی اجازه محسن رضایی و دریافت تو دهنی از ولایتی
*کاری درست در برابر رژیم ضد ایرانی و آخوندیسم و ماتم پرستی، اما با شعاری نا مناسب
*پیشنهاد فیکسیونی به رئیس جمهور آمریکا، برای آرام کردن تند روها
*چرندیاتی از «فرهنگ عاشورایی» و تراکم حیرت انگیز نادانی در راویان
*پاسدار جعفری و ادعاهای بی ربط اش و تلاش برای محو آثار خالی بندی و غلط زیادی
*عجله رژیم در اعلام مرگ سفیر سابق، انتقاد برادر سفیرسابق، حساسیتها به مساله ربوده شدن او
*حادثه ناگوار حج، فرصت طلبی رژیم برای معجزه سازی توسط «شهید» و نکته ها
*حرفهای خامنه ای در جمع فرماندهان سپاه، «نقشه راه» برای همه
*سوالی که مسلمانان باید از خود بکنند: آیا چنین خدایی را می شود دوست داشت؟
*بازی تازه خامنه ای و خوابی که سپاه پاسداران برای فردای مردم دیده: ایست بازرسی
*شخصیت حقوقی پایدار دولتها و پیگیری حقوقی جنایت 10 شهریور 92
*تایید برجام توسط خامنه ای، برد و پیروزی برای دولتیان، عزا برای نعّاران حفظ خط قرمز رهبر
*عبور از گذرگاه خونین اجتناب ناپذیر است، چون فرماندهان جنایتکار سپاه قدرت مطلق می خواهند
*کباده کشی ظریف، نسیه خوری روحانی، ماتم شریعتمداری، روزگار تلخ و سیاه ولی فقیه سیدعلی
*جنازه های با طراوت و نشاط و بادوام
*همدستی رئیس مجلس با دولت برای کنار گذاشتن مجلس از بحث بر سر توافق تسلیم در مساله اتمی
*ستایشگر سپاه قدس، حالا با ستایش از خامنه ای ، تلاش می کند آبروی رفته را به او باز گرداند.
*وضع مبهم پاسدارای که دستور برداشتن مجسمه آریوبرزن را داده بود
*ریخت و پاشهای اسلام گسترانه رژیم و تودهنی مردم به رژیم با شکستن هنجارهای تحمیلی
*چگونگی برقراری دوباره تحریم ها، به شرحی که سوزان رایس داده است.
*قلّاده بر گردن رژیم درنده خو، بر مردم ایران مبارک باد
*کاسبی و بهره برداری خامنه ای از جنازه گردانی
*مکتب فاجعه آفرین خود محوربینی لبریز از بلاهت فرماندهان سپاه و دست اندر کاران رژیم و ضربه ای که در راه است
*تصادفی طاغوتی، در رژیم لاهوتی
*ایسنا آیت الله صافی را بالا برد، اما خامنه ای در سفر به قم به او اعتنا نکرد
*آیا آمریکا همان بازی را با رژیم می خواهد بکند که با مجاهدین کرد؟
*پوزه بند رهبر برای منتقدان و پذیرش افسار خوردن نظام
* آنجا که اسلام و مسلمانی سعدی، انسانیت او را می بلعد
*درنده خویی مذهبی در افغانستان و اقدام چشمگیر زنان علیه آن
*اندوه ناشی از فقر و فشار اقتصادی کم نیست، عزاداری در نوروز را هم تحمیل می کنند.
*پاسداران زیاده طلب و بی اعتنایی به رهبر و سلسله مراتب
*مطهری مورد یورش قرار گرفت، اما گند به سر روی نیروی انتظامی منفعل، زده شد
*ضربه خرس طلایی به خرناس کشهای نظام ولایی و حرفهایی از جعفر پناهی
*از سکه افتادن سرداران اسلام و ارزش شهادت در رژیم خر تو خری
*روح روح الله خمینی در کشتار پاریس ظاهر شد
*تلاش فرمانده سپاه برای «جاخالی دادن» در برابر کنایه روحانی
*عکس طناز طباطبایی به اشتباه به جای عکس ریحانه حباری در لحظات قبل از اعدام معرفی می شود
*ایراندختی که از یاد نخواهد رفت
*اولین عملیات جنگی گرانترین هواپیمای جت جنگی علیه اسلامگرایان
*بیانیه سالگرد تاسیس شورا و نکاتی مربوط به رجزخوانی های مسعود رجوی و پیامدهای آن
*فاجعه بار بودن آموزش موسیقی در مهد کودکها از نظر مدیر حوزه های علمیه
*ادعای پوچ وزارت اطلاعات در مورد رهایی قهرمان شمشیربازی
*فرصت طلبی رژیم منحوس برای مصادره مراسم تشییع جنازه شاعری بزرگ
*جنایات بدون مکافات، غزه پیش آدم سوزی ژاپن چیزی نیست
*خودنمایی های روز قدسی سرداران سپاه و آیینه خر تو خری رژیم
*سقوط و فساد سیاسی رهبری مجاهدین در آیینه تحریف اخبار سوریه
*یادداشتی در مورد علت حمله وزارت خارجه فرانسه به مجاهدین
*خنجر و خیانت و چند نکته برای یاد آوری در سخنرانی مهرتابان
* مسعود رجوی، حمایت از داعش در عراق، رقت انگیز، و در «آخر» خط
*یک رویداد فرهنگی – هنری برای لرزندان استخوانهای خمینی درگور
*شکست رژیم در جذب فرهنگی مردم و در جایگزین کردن اسلام به جای ایران
*پاسخ های کوبنده کیومرث پور احمد در مورد عربده کشیهایی که علیه لیلا حاتمی راه افتاد
*شرمندگی لیلا حاتمی از عربده مسلمانان شرور ، لیلا عذر خواهی نکرده
*تکذیب ادعایی در چرند بافی شلغمکارانه
*بی تدبیری دولت تدبیر و تدبیر ظریف یک پاسدار
*گزارشی تلویزیونی در مورد «ازدواج موقت» در ایران
*مستندی در مورد چگونگی کشتار کمونیستها در اندونزی
*خودت فکر کن کی و کجا روحت را به شیطان فروختی
*بحران روحی مسعود رجوی و برخورد مناسب با آن
*پیت سیگر ترانه خوان عدالت و آزادی و محبت، درگذشت
*ممنوعیت برگزاری جلسه کانون نویسندگان، ننگ و خفت برای آخوند روحانی
*بعد از نزدیک سی سال دهنکجی و قلدرمنشی دیدن، تودهنی زدن حق است
*چماق و چاقو و اوباش گری حل کننده مشکل منتطق ضعیف مریدان خمینی
*حاصل مکتب رجوی، فضولات انباشته بر ذهن و جاری برزبان مریدان
*نپذیرفتن اشتباه و عزم راسخ مسعود رجوی در به کشتن دادن مجاهدین تا آخرین نفر
*پاسخی به اوباش «ترانه خوان گروه هنری ارتش آزادیبخش و سیمای آزادی» مسعود و مریم رجوی
*تبریک به عمه «رئیس جمهور برگزیده مقاومت» و به عمه «رهبر مقاومت»
*... ترانه ای بر روی حکایتی از دفتر پنجم مثنوی – شهید راه
*اهانت محمد علی شیخی به مرضیه در جلسه یی با حضور مهدی ابریشمچی
*نکته یی برای یاد آوری –2
*سالگرد در گذشت مرضیه، و آنچه باید گفته می شد و نشد
*نکته یی برای یاد آوری
*واقعیت گریزی و خودمحور بینی رهبری، زمینه ساز کشتار مجاهدین در اشرف
*آیا زمان افسار زدن به سپاه پاسداران فرا رسیده است؟
*خدا در کنار جلّادان در اشرف و شادی و شعف از پاسداران از شقاوت
*شباهت ها با روش آمریکایی و اصولگرایان رژیم، در کار رهبری مجاهدین و ضرورت انتقاد از خود
*تغییر رویکرد به مفتریان بعد از بیانیه تفصیلی
*یادداشتی بر انتقاد اسماعیل وفا یغمایی
*تاریخسازی مسخره
*آیا فروغ جاویدان با تاکتیک دیگری می توانست پیروز شود؟
*کالبد شکافی یک فاجعه: بهای سنگینی که مجاهدین برای خواست رهبری می پردازند
*بحث تلخ دیگر، در مورد بیاینه تفصیلی شورا
*نقش رژیم و تعصب مذهبی – ناموسی، در جنایات فجیع علیه زنان
*سپاه خامنه ای را «آیت الله عظمی» کرد و جای «شاهنشاه آریامهر» نشاند
*تایید و بهره برداری بیانیه تفصیلی شورا، از مقاله توطئه گرانه مهدی سامع
*بیانیه تفصیلی «شورای ملی مقاومت» و تحریفات مربوط به اخراج خودسرانه من
*اگر آدم حرفی زد و بعد حاشا کرد چه معنی می دهد
*روحانی حلقه اتصال در بالا و با کلیدی برای گشودن دری در بن بست
*بیانیه تفصیلی شورا، و یاد آوری «علی الحساب» من
*دلیل نامربوط بودن ارتباط حمله موشکی به لیبرتی با استعفای روحانی وقصیم، در سخنان مریم رجوی
*نکاتی برای یاد آوری و توجه در پیام اخیر آقای رجوی و آن بمب ساعتی
*اولین نتیجه گیری ها از پایان یافتن نمایش انتخاباتی و پیام ها
*یک تقلب برای منحرف کردن افکار عمومی از یک اقدام بیشرمانه شورا
*موقعیت جدید کاندیداها و تغییر درصد احتمال پیروزی آنها
*آلت دست رهبری مجاهدین و شریک پرونده سازی های بیشرمانه برای ترورشخصیت توسط آنها نشوید
*نکات مهم در استعفا نامه دو عضو با سابقه شورا
*از کجا به اینجا رسیدیم
*ضرورت همبستگی و اعتراض در برابر قلدرمنشی و نسق گیری رهبری مجاهدین
*با رد صلاحیت رفسنجانی، به احتمال زیاد،چماقدار سابقه دار رئیس جمهور آینده است
*اعتراف ریشهری به مسخره بودن آخوندها در نظرمردم در ایرانِ قبل از انقلاب
*اعتراف قالیباف به چماقداری از زمان «دارو دسته شهید بهشتی»
*انتقادهایی از حضرت «سر»:ارزیابیهایی غلط،خشم و توّهم و حرفهای بی پشتوانه
*مجاهدین در تله، اشک تمساح ریختن آمریکائیها و جان کری
*تکبرّ بلاهت آور و بلاهت ویرانگر
*اضطرار احمد توکلی و قدرت اجتماعی اقشار ضد مقام رهبری
*افزایش دین گریزی و بی خاصیتی هزینه های کلان نماز خوان پروری
*ادعای بی ربط لابی کردن برای اسکار، دریافت تودهنی سنگین
* تکثیر روح و منش مادر طریق الاسلام
*ادعاهای نامربوط فرمانده سپاه در مورد جنگ ایران و عراق پاسداران
* روی دیگر سکه قلنبه گوئیهای ابلهانه پاسدار سلامی و هلهله ها و عربده های 9 دی
*مسئولیت فراموش شده در مصاحبه بنی صدر
*اشکهای عزاداری محرّم، حیات بخش انگلها
*ادعایی بی ربط در سالگرد مرگ «تام جی اندرسون»
*افتخارات گندیده در رژیم گندیده
*زهر فرار حزب اللهی به اسرائیل و حرام شدن شیرینی پهباد پرانی
*روزهای تلخ و سیاه رفسنجانی، مرد قدرتمند دسته اشرار
* بحثهایی«علمی» که اپوزیسیون توجهی به آنها و اثرات آن در جامعه نمی کند
*پایان اجلاس غیر متعهدها، حاشیه ها و مشکل بقای رژیم
*هدیه مدال المپیک به مادر برای حفظ آن از مصادره شدن
*اعتراف آخوند علی اکبر محتشمی به انزجار مردم از روحانیت
*اگر وزیر اطلاعات دروغ نگفته باشد، از این خوشتر نباشد
*عربده و ارعاب ناتوان از مهار جامعه پویای ایران
*آن خشم و خروش به خاطر دست دان عادی و این ماستمالی کردن «دستمالی» زیرآبی
*مقدس های تاریک اندیش و خود محوربینان، بیگانه با مردم
*احترام بی مورد به «مقام امنیتی» و بی تقاوتی به یک بی شرم
*دیپلماسی گوساله ها و مصادره پیشاپیش اسکار توسط وزارت ارشاد
* نمایش خشم و عصیان، با نشان دادن پستان عریان
*خشم و درماندگی مالکی، علت محاسبه تعویق ضرب الاجل بستن اشرف از نوامبر
* تعویق تاریخ تعطیل کردن کمپ اشرف،آغازی برای حل مسالمت آمیز مساله
*مشت محکم روزگار بر پوزه پاسدار توّاب ساز
* آمادگی به کشتن دادن میلیونها نفر ویژگی دین و مذهب پاسدار سلیمانی
*جنازه یی در راه سفارت آمریکا در امارات متحده عربی
*نقدی بر مقاله «میرحسین موسوی نخست وزیر آینده؟»
*تمجید از نیروی قدس سپاه، تحریف حقیقت و خدمت به رژیم
*کشف طرح تروریستی رژیم در آمریکا، « امداد غیبی» برای مجاهدین
*پناهجو شدن اشرفیها خبری خوب اما با کاستی ها و ابهامات
*بازی چرخ بشکندش بیضه در کلاه
*اختلاف در ارزیاببها و رشد افقی شجره طیبه
*شهیدان 19 فروردین اشرف دفن شدند، سوالها و حرفهایی که می ماند
*درگذشت مجاهدی سخت کوش و صمیمی و تصویری از آینده
*غوغا و دروغ و بیشرمی منفور
*با یک تیر چند نشان زدن خاتمی در تقدیر از آمنه بهرامی
*سخنان دبیرکل سازمان ملل روزنهً امیدی بر حل مساله اشرف
*در ضرورت توضیح واضحات
* چالشها و نمایشها در بستر شمارش معکوس برای تعیین تکلیف قطعی اشرف
* نگاهی به فیلم جدایی نادر از سیمین
*رژیم در سالگرد مرگ خمینی
*اعتراف ناخواسته دکتر قصیم در تلویزیون بی بی سی
*اعتراض من به قلدرمنشی بود
*شانتاژ، برچسب زدن، پرونده سازی، ارعاب و گرایش حذف منتقدان، یعنی همین
*کدام آرمان، کدام آرمان گرایی؟
*بیا بیا گفتن روش امام حسین نبود
*خواست انتقال از عراق باید در صدر خواستهای خانم رجوی قرار بگیرد
*رضا پهلوی، توّهم و توهین به شعور مردم
*آنچه برای آیت الله های مرتجع مهم است
*مفهوم ارزیابی ها و نتیجه گیری های فرماندهان سپاه در آینه عملکرد رژیم
*تشریفات محمد رضا شاهی و تشریفات ولایی و حزب اللهی و سبزاللهی
* عبور کشتی جنگی سید علی از کانال سوئز و تأملی در روش مسالمت آمیز مبارزه
*هاشمی غیرتت کو، فائزه عفتت کو، و پرونده سازیها
*راهپیمایی 25 بهمن، حاشیه ها، پیامدها
*جشنواره فجر مثل داروخانه یی شد که نفت می فروشد
*اپوزیسیون نباید از موسوی و کروبی دنباله روی کند
*بینش مهمل و حرفهای مهمل خمینیستها
*خامنه ای یک متهم به شرکت در ترور حریری رابه درجه سرلشکری ارتقاء داد
*شروری در صف اوپوزیسیون
*زین العابدین دیکتاتور تونس، ذلیل شد
*جنایات بی قتل واندوه انباشته در آنسوی خبرها
*جنگ روانی - جاسوسی اسرائیل و رژیم
*افشاگری و ابرازنفرت ایرانیان به رژیم، واکنش مناسب به فرصت طلبی وزارت اطلاعات
*سکوت در برابر ظلم بزرگ به جعفر پناهی، سرافکندگی برای اهالی سینما خواهد بود
*مسخرگی آخوندی، جنایات خدایی
*مسخره گی های عاشورایی و ستایش و ترویج خشونت در رژیم آخوندی
*رویارویی جنایتکارانه مذهبی سلفی- شیعه در ایران را باید محکوم کرد
*قدرت نمایی بلاهت بار احمدی نژاد، ضربه یی به نظام ولایی
*بساط ارتجاعی مرجعیت و آخوندیسم را باید در ایران جمع کرد
*جبّاریت رژیم علیه اهل سنت ، زمینه ساز ورود القاعده به ایران است
*لرزه های اضطراب، در نعره های اقتدار
* شاید مجید شریف پیش ما بود اگر اینترنت مثل امروز بود
*اجیر کردن عامل برای قتل فرزند، دستارود تعلیمات آخوندی و احکام شرعی
*آخوند مسخره از اخوان مسخره
*حکمت مستراحی و شخصیتهای مستراحی
*جنایت و رذالت از یک منشأ به بهانه های متفاوت
*مراسم عقد در سرقبر، تجلی مرده خوری آخوندهای مردم ستیز
*انفجار در پادگان سپاه، در آستانه سفر حاج محمود به لبنان
*ادعاهای متناقض، شاهدی بر پوچی ادعای پیروزمندانه بودن پایان جنگ
*اهانت به قرآن، غوغای بوزینگان و عربده فرومایگان در ایران
*صف آرایی در برابر رهبر: جبهه هواداران رئیس دفتر
*اتهام زنی و «گند زنی» بین جناح‌های متخاصم: کشتن خواهر پاسدار مشفق در جاده مشهد و...
*آغاز به کار «مشا نیوز» و اتهام «پوتینیسم» به حاج محمود
*جلوه یی از هویت و هنر مردم: گفتگوی عاشقانه به زبان آذری و به شعر
*شیطنت های خلاف اسلام با اجرای «نیمه رپ» به لهجه اصفهانی
*«مرض موت» لاعلاج رژیم خمینی ساخته به رغم سه دهه جنایت برای بقا
*سالروز بمباران اتمی هیروشیما، فراموش کردن قربانیان جزغاله شده توکیو و بیش از 60 شهر دیگر
*حنجره یی که خاموش شد، صدایی که ماندگار است
*تقابل مردمکشان خمینیست دو جناح، افشاگرخیانتها و جنایتها
*جند الله دوگام به پس یک گام به پیش
*تعارف کم کن و بر مبلغ افزا
*خفّت خمینی در حیات و خواری او بعد از مرگ و بی آیندگی رژیم
*رپ «کافران بی نام» در هجو نوحه‌های ام القرای اسلام
*سه هزار آقا زاده در حال تحصیل در بلاد کفر
*به چنین مجلس و بر کرّو فَرَش باید ...
*ناگهان دهها «پیکر مطهر» در نماز جمعه !
*داس اسلام همچنان زندگی آزادگان ایران را درو می کند
*بودجه های قرآنی ، گربه های ایرانی
*از این بمبهای اتمی در همه شهرهای ایران منفجر کنید
*مربوط و نامربوط در مصاحبه رضا پهلوی
*بلند آوازه کردن نام ایران، و نه جمهوری اسلامی
*برای جعفر پناهی و یک یاد آوری
*افتضاح در سناریوی دستگیری عبدالمالک ریگی و چند نکته
*موعظه های کنونی میرحسین موسوی و گذشته و آینده او
*سانسور گزارش‌ها تصویریِ «انقلاب اسلامی» نشانه ترس از مردم
*مردم جان برلب رسیده، رژیم جبّار خون ریز و مساله «خشونت»
* بخشوده و نا بخشودنی، به مناسبت در گذشت منتظری
*این سخن را درنیابد گوش خر
*ستاره یی در آسمان هنر ایران و موسیقی آذربایجانی بنام پریسا ارسلانی
*مروری بر تاریخچه تضاد دوجناح: ایدئولوژی متعفن و روشهای کثیف
*دیالوگ انتقادی با سربازان گمنام امام زمان
* آقای نصیبی در کوچه بن بست «علی چپ»
*یاد و خاطره یی از یک خدمتگزار فرهنگی و یک دوست که درگذشت
* یادداشی در مورد لبیک سایت وزارت اطلاعات رژیم، به در خواست «آ مهدی»
*من متهم می کنم، واکنشی به پیام اخیر آقای مسعود رجوی
*اعلان جنگ داخلی توسط خامنه ای،«توزرد»ی سبز و ضرورت آمادگی مردم
*ناگفته هایی از دو« 13 آبان»: چگونه صدای انقلاب به گوش شاه رسید و اشغال سفارت آمریکا
*چه کسی برای مردم فیلم خواهد ساخت اگر آقای نصیبی روزی مسئول سینمای کشور شود
*قضیه شکل اول و شکل دوم، و استحاله قهقرایی آدمها
*بیانیه بیست و هشتمین سالگرد تاسیس شورا، نکته یی و چند سوال
*فوتبال مردانه و فوتبال دوستان لجن
*به بهانه اظهارات یک خانم نماینده مجلس کویت
*اِنافَتَحنا»ی واقعیت گریزان متکبّر
*واكنش پنجم» و واكنش ملاباجي هاي حوزه علميه قم
*سینما و مردم، سینما و آقای نصیبی
*تحقیر ارتش توسط فرمانده کل سپاه و دیگران و واکنش فرماندهان ارتش
*سوالاتی از آقای منتظری و یک یاد آوری به میرحسین موسوی
*اعتراف ناخواسته آخوند ذوالنور بر منفور بودن رژیم
*بورشدن رهبر و سیلی سنگین مردم به سپاه پاسداران در تظاهرات «روز قدس»
*ایرباس در برابر دارائیهای بلوکه شده ایران پیشنهادی سنجیده و به نفع مردم ایران
*تعطیلی آیندگان اقدام شکرالله پا کنژاد و کنگره یی که برگزار نشد
*اراده و اعتراض مردم رهایی بخش خواهد بود، نه فرصت طلبی فرصت سوز اصلاح طلبان
*موضوعی در حاشیه انتخابات و کار مؤثر و مفید ی که آقای رجوی می تواند بکند
*سی سال پيش، « در اين بن بست…»
*رفسنجانی زیرآب ولایت خامنه ای را زد، اژه ای رفسنجانی را به آمریکاو اسرائیل بست و...
*فرار از مسئولیت آقای منتظری و از مرحله پرت بودن آقای کدیور
*تظاهرات پاسخی به روشها و اقدامات غیرقانونی مقامات قانونی
*سه پیام پایانی و جمعبندی رویداد انتخابات و مفهوم الله اکبر دیروز و امروز
*کار موثر و مفیدی که آقای منتظری می تواند بکند
*هشدار! توطئه ای علیه میرحسین موسوی در حال اجراست
*صحنه ای تکان دهنده از رفتن ندا از بین ما و ماندن ندا در فریادها و یادها
*اعلان جنگ خامنه ای و روز غلبه بر ترس
*ابطال انتخابات مشتی به پوزه ولی فقیه و یاسداران جنایتکار است، من از آن حمایت می کنم
*میرحسین موسوی، کروبی سید محمد خاتمی اصلاح طلبان بر سر دوراهی انتخابی تاریخی:
*مخدوش کردن ارزشها، جفا به امام راحل و تایید اقدام تروریستی علیه عربستان، در مناظره موسوی و احمدی نژاد
*میرحسین موسوی از موج خون تا موج سبر و شال سبز
*برای بهمن قبادی سینماگر مردم دوست
*«انقلاب اسلامی و کار نامه ردی روشنفکری»*
*ماهیت کارگزاران فرهنگی رژیم و انقلاب فرهنگی
*ویژگی جامعه ایران در نگرش و واکنش به سقط جنین
*مساله رادیو تلویزیون- تعادل قوا و واقعیتها(3)
*مسأله رادیو تلویزیون- تند روی شاید کرده باشیم اما بیراهه نرفتیم(2)
*خشم رفسنجاني و مرگ احمد خميني*
*مسأله رادیو و تلویزیون، انتقاد به جا و فراموشکاری اختیاری عبدالله نوری(1)
*عطاءالله مهاجرانی ، کشف کرامات خمینی و ستایش از تروریسم و چند یادآوری
*خنده برلسکونی و خشم آرژانتینها
*زیبایی شناسی یک ستایشگر خمینی و اهانت به ایرانیان
*سی سال پیش جوٌ سیاسی چنین بود و خمینی این بود
*سندی از مهندسی اسلامی بنای عظیم ۳۰ سال جنایت که جمهوری اسلامی نام دارد
*تبلیغات بی خدایان در اروپا، آمریکا و کانادا
*جنایت محکوم کردنی و جنایت با اجر دنیوی و اخروی
*یک تیر و دو نشان ارتجاعی خامنه ای و نکاتی برای یاد آوری
*تاثیر عامل فرهنگی بر موقعیت زنان
*خواب‌های پنبه‌دانه‌ای یا زمینه سازی برای جنایت علیه بشریت
*خوابگردی در فراموشخانه زمان
*آخوند وحید خراسانی سنی ستیز، نعل وارونه میزند
*رهنمودهای مهمل رهبر اسلام پناه، زوزه‌های وزیر ارشاد اسلامی
*وزیر ارشاد تهدید کرد هنرمندان خطا کار زیر پا گذاشته خواهند شد
*شورش یک زن جوان هنرمند علیه تبعیض و حجاب ، سیلی دیگری به رژیم ملاها
*حجاب و مراسم گشایش بازیهای المیپک
* این همه فاجعه را خمینی پی ریخت
*میراث خمینی و نگاه حوزوی- حیوانی به زن، منبع و منشأ تبعیض علیه زنان ایران
*صداقت و شهامت آقای دكتر ملكی
*توضيحي در مورد اعتصاب معلمان در سال ۱۳۴۰
*دنیای مراجع تقلید و دنیای شهروندان در هفته معلم
*تغییر حكم آیت الله، از سركوب كردن، به تظلّم
*منطق مردان خدا: سركوب كردن و نفس بريدن