نگاهی به فیلم جدایی نادر از سیمین
ایرج شكری

از روز چهارشنبه 8 ژوئن (18 خرداد) فیلم «جدایی نادر از سیمین» به کارگردانی اصغر فرهادی که در جشنواره برلن برنده جایزه خرس طلایی برای بهترین فیلم شده بود، در سینماهای فرانسه به نمایش درآمد. این فیلم در مطبوعات فرانسه هم مورد ستایش و تمجید بسیار قرار گرفته است. فرهادی در این فیلم هم مثل فیلم درباره الی، تماشاگر، به ویژه تماشاگر ایرانی را به موضع داوری در مورد رفتار و روابط آدمهایی می کشاند که دروغ گفتن در آن مثل نخی وقایع را به هم مربوط می کند، آدمهایی که خود تماشاگر هم می تواند یکی از همانها باشد.

ماجرای فیلم

 داستان عبارت از این است که زنی که لیلا حاتمی بازیگر نقش آن است(سیمین)، به خاطر آینده فرزندشان که دختر 11 ساله ایست می خواهد با خانواده به آلمان مهاجرت کند که اجازه اقامت در آن کشور را هم بدست آورده است . اما شوهرش(نادر) با این کار موافق نیست دلیل مهمی هم که برای این کار می آورد این است که پدرش را که مبتلا به بیماری آلزایامر  است نمی تواند تنها بگذارد. زن به خاطر همین امر می خواهد از شوهرش طلاق بگیرد. صحنه  اول فیلم، این دو را در برابر قاضی دادگاه خانواده هنگام بحث و جدل و ارائه دلیل-یکی برای رفتن و یکی برای ماندن-، نشان می دهد. ادامه ماجرا این است که زن که تصمیم قطعی برای جدایی گرفته است خانه خود را ترک می کند و به خانه پدرش می رود و مرد به ناچار برای مراقتب از پدرش زنی را که همسرش معرفی کرده است استخدام می کند. این زن آدمی مذهبی است  و شوهرش که قبلا در کفاشی کار می کرده است مدتی است بیکار است و به خاطر همین شوهر زیر قرض و بدهکار است و زیر فشار طلبکاران قرار داد. این زن بدون اطلاع شوهرش دنبال کار آمده است و در روز دوم در غفلت کوچکی از سوی زن خدمتکار، پیرمرد از آن خانه خارج می شود و زن سراسیمه به حستجوی او به خیابان می رود و او را در کنار دکه روزنامه فروشی می باید و به خانه بر می گرداند، روز بعد که نادر وقتی از سر کار و همراه دخترش که او را از مدرسه برداشته است، به خانه بر می گردد خدمتکار در خانه نیست. پدرش از تخت افتاده است و یک دستش به تخت بسته است و به نظر می رسد که مرده است ولی پیر مرد نمرده است و کمی بعد خدمتکار هم از راه می رسد، نادر از این که خدمتکار خانه را با بستن دست پدرش به تخت ترک کرده است به شدت خشمگین است. او ضمن این که به زن اتهام برداشتن پولی را که در خانه بوده می زند، زن را به شکل تحقیر آمیزی از خانه بیرون می کند. پیامد این ماجرا این است که زن که حامله بوده است و ظاهرا نادر هم نمی دانسته است که او حامله است بچه اش سقط می شود و به دنبال این امر زد و خوردی هم بین نادر و همسرِ زن خدمتکار در در بیمارستان صورت می گیرد. خلاصه کار به شکایت زن خدمتکار و شوهرش، از نادر که به ادعای زن با هُل دادن او سبب افتادنش از پله و سقط جنین شده است، می کشد و در اینجا مساله اطلاع یا عدم اطلاع نادر از حامله بودن آن زن هم مطرح می شود. نادر مدعی است نمی دانسته که آن زن حامله است. اما بعدا در بحثی که  دخترش در این زمینه با او می کند، او قبول می کند که می دانسته ولی زمانی که او را هل می داده است اصلا به خاطر عصبانیت از وضعی که برای پدرش پیش آمده بود این مساله در خاطرش نبوده است. اما از سوی دیگر زن مستخدم هم در مورد علت سقط جنین دروغ گفته است و صدمه به کودکی که در شکم داشته موقعی اتفاق افتاده است که او به جستجوی پیرمرد به خیابان رفته بود و اتومبیلی به او اصابت می کند و او همان وقت دل درد گرفته بوده است و بعد هم حرکتی از بچه در رحم خود حس نمی کرده است. سرانجام مساله به مصالحه با پرداخت غرامت از سوی نادر به زن خدمتکار و همسرش می رسد و نادر که آماده پرداخت است فقط قبل از پرداخت می خواهد زن به قرآن قسم بخورد که در  او باعث سقط جنین زن شده است. اما زن حاضر به سوگند خوردن نیست و اصرا همسرش به سوگند خوردن زن برای دریافت پولی که برای آنها بسیار ضروری است و او را از فشار بدهی و طلبکاران می رهاند، بی نتیجه است و مرد که باخشم و درماندگی به سرو صورت خود می کوبد نمی تواند تغییری در تصمیم زن - که می ترسد سوگند دروغ به قرآن، سبب رسیدن بلایی به سر دختر خردسالش بشود- تغییر ایجاد کند. صحنه آخر باز در دادگاه و در برابر قاضی است که سرانجام باید «ترمه» فرزند نادر و سیمین، انتخاب کند که می خواهد با پدرش بماند یا با مادرش و تماشاگر از تصمیم دختر بی خبر می ماند. در این فیلم شاهدیم که چگونه دروغ گفتن برای «پیش بردن کار خود» یک امر رایج در روابط آدمها، خواه از جنبه فرصت طلبانه، خواه برای انجام امری، حتی به خاطر احساس مسئولیت است و این دروغ گفتن اگرچه ممکن است در مواردی به طور مقطعی برای حل مساله یی کار گشا باشد اما به عنوان ویژگی در روابط آدمها، رابطه ها را پیچیده و دشوار و گاه زهرآگین می کند. این دروغ گفتن البته ناشی از عواملی خارج از ویژگی فردی آدمها هم هست. به طور مثال این که زن خدمتکار که کارکردنش را از شوهرش پنهان کرده بود، به خاطر فرصت طلبی و پیش بردن کار خودش نبود. قرار داشتن در چنبره ارزشها و معیارهایی  چه مذهبی و چه بر آمده از جامعه مرد سالار هم در این امر دخیل است.

فقر و فرو ریزی ارزشهای مذهبی

از طرفی وقتی تماشاکر می بیند که شوهر آن زن خدمتکار اصرار دارد که زن قسم دروغ به قرآن بخورد و آنها خسارت را بگیرند، اما او رد می کند، بازهم باید داوری کند؛ این که رفتار آن مرد درمانده محکوم کردنی است که با این خودش هم به اندازه همسرش به قرآن اعتقاد دارد اما از همسرش می خواهد که به دروغ به قرآن قسم بخورد یا این که حق با آن زن است – که البته نه به خاطر اجحافی که به خانواده نادر و سیمین می شود بلکه به خاطر باور خودش و این که مباد با قسم دروغ  به قرآن و گرفتن پول اتفاق ناگواری پیش بیاید- از آن سرباز می زند. ولی اگر بیشتر و دورتر به وضغ این مرد درمانده دقیق شویم می بینیم که چگونه سختی شرایط و درماندگی، آدم مومن و زحمتکشی را به جایی می رساند که بدون واهمه از آن چه از کودکی تا مرگ، جزو تعلیمات رسمی و غیر رسمی و حزو فرهنگی است که این قشر از افراد جامعه  در آن غوطه می خورند، یعنی تقدس قرآن و ترس از عقوبت بی احترامی به آن که قسم دروغ به آن هم از آن جمله است ، نه تنها حاضر است که به راحتی این «گناه» را مرتکب شود تا خود را از زیر بار کمر شکنی که به لحاظ بیکاری با آن دست به گریبان است خلاص کند بلکه در تحمیل ارتکاب آن به همسرش اصرار هم می ورزد. این مساله اگر چه در ماجرای فیلم جای کوچکی در آخر فیلم دارد  اما به اندازه کافی نشان دهنده آن فاجعه ای است که در جامعه یی با مردم مسلمان که تحت حاکمیت آیت الله ها و «اقتدار» پاسداران انقلاب اسلامی و سربازان گمنام امام زمان و با اجرای احکام اسلام و قرآن اداره می شود، اتفاق افتاده است. یعنی سقوط ارزشهای به شدت مقدس در اثر فقر و بیکاری از یک سو و ستم و سرکوب تحقیر از سوی دیگر.  فقری که به همراه خود اعتیاد و فحشا را گسترش می دهد، جامعه را به بسوی افزایش جرم و جنایت و تباهی پیش می برد. اهمیت مساله اینجا است ظاهر این رژیم است که متولی ارزشهای مذهبی و اخلاقی در جامعه است اما با عملکرد جبارانه و غارتگرانه اش وضعی پیش آورده است که روز به روز به سست شدن این ارزشها می انجامد. حوداث تکان دهنده ای اتفاق می افتد که گاه خبرش را می توان لابه لای اخبار دید. این که پدر معتادی دختر 9 ساله خود را به خاطر دریافت پول و مواد مخدر در اختیار فروشنده و توزیع کننده مواد قرار داده است یا آدم معتادی به خاطر دریافت پول همسرش به بهانه بردن به سر کار تحویل کسانی داده که قصدی جز استفاده جنسی از او نداشته اند. فرو ریختن ارزشهای مذهبی و اخلاقی در بخشی از جمعیتی که قاعدتا باید بیشتر به آن پایبند باشد، حرف تازه و کشفی نیست که اصغر فرهادی کرده باشد، پوچ شدن و بی اعتباری ارزشهایی که رژیم خود را متولی و نگهدار آن می دانست، حدود ربع قرن پیش هم در فیلم دستفروش و هم در فیلم عروسی خوبان محسن مخملباف که از مبلغان هنری نظام اسلامی بود، باسرخوردگی به تصویر کشیده بود.

کدام مبارزه طبقاتی؟

از سوی دیگر اگر چه در فیلم مساله رنجی را که یک آدم زحمتکش که بعد از سالها کار در کفاشی ناگهان به بیرون از دایره کار و اشتغال و به «حاشیه» جامعه پرت شده است و جانش به لبش رسیده است و حتی به قاضی دادگاه هم می گوید که او را از حبس نترساند چون او زندگیش را باخته است و با او(به قاضی) اخطار می کند که «برو از خدا بترس»، اما تضادی که در کشمکش موجود در داستان فیلم خود را می نمایاند، تضاد بین یک زحمتکش با یک سرمایه دار صاحب کارخانه، یا یک مدیر دولتی نیست بلکه تضاد یک زحمتکش با یک کارمند است که حتی پرداخت دستمزد برای خدمتکاری که برای رسیدگی به پدرش استخدام می کند برای او هزینه یی سنگین است. به نظر من به خاطر این مساله نباید فرهادی را سرزنش کرد که مثلا به بیراهه رفته است و یا این که مجرم و مقصر بزرگ را که حاکمیت مستقر است، کنار گذاشته است. کشمکشهایی از آن نوع که در این فیلم می بینیم، خلاف واقعیت نیست و از این گونه «تضاد» ها در لایه های پایینی جامعه بین افراد با یکدیگر وجود دارد و پیش می آید و البته من شخصا نمی دانم می توان آن را به عنوان وجهی از «تضاد طبقاتی» موجود در جامعه ارائه کرد یا نه اما به هرحال یقنا تضاد بین «سنت و مدرنیته» نیست که خیلی ها در توضیح ملاخور شدن انقلاب سال 57 توسط خمینی، شرایط زمان جنگ سرد و منافع غرب به ویژه آمریکا در ایران را که روی کار آمدن یک رژیم مذهبی در ایران - ایرانی که 2500 کیلومتر مرز با اتحاد شوروی و نیروهای چپ گرای بشدت ضد آمریکایی سازمان یافته داشت-، تامین کننده آن بود، و به همین دلیل یاری رسان و جاده صاف کن خمینی بود نمی بینند و یا بهای لازم را نمی دهند و آن را در قالب (تضاد سنت و مدرنیته) توضیح می دهند.

 توجه به جنبه های فنی و درک زبان تصویری البته می تواند ارزش کار کارگردان و احتمالا اشکالاتی را هم در فیلم هست بهتر بنمایاند که این جنبه را باید در نوشته های اهل فن و نقد نویسان سینمایی مطالعه کرد. خود فرهادی در مصاحبه یی با رادیو فرانس انتر گفت که در صحنه شروع فیلم دوربین را در جای قاضی قرار داده است و به این ترتیب تماشاگر در جای قاضی قرار گرفته است. از ایرادهایی که من دیدم به کارگردان گرفته شده بود یکی این بود که کسی را که برای ایفای نقش دختر یازده ساله در نظر گرفته است بزرگتر از یک دختر یازده ساله است.

نباید فراموش کرد که نوچه- جبّارهای ولایی مستقر در وزرات ارشاد تنها به خاطر آن که کارگردان (ونویسنده فیلمنامه) این فیلم در یک سخنرانی  در جشن خانه سینما اظهار امیدواری کرده بود که امیر نادری کارگردان مقیم خارج و بیضایی که تازه کشور را ترک کرده بود و جعفر پناهی دوباره در ایران فیلم بسازند، مورد غضب قرار دادند و پروانه ساخت فیلم را که گفته می شد 20 درصد آن فیلم برداری شده، بود لغو کردند. اما بعدا در این اقدام تنبیهی با توجه به این که فرهادی در مصاحبه هایش تاکید کرد که به ارزش حرفه ای و هنری کار کارگردانان نامبرده نطر داشته است و نه نقطه نظرهای سیاسی و اجتماعی آنان، تجدید نظر شد و آن ممنوعیت برداشته شد و به هرحال فرهادی توانست این فیلم را بسازد. نکته دیگر این که این فیلم در ایران  تقریبا همزمان با فیلم اخراجیها در ایام نوروز اکران شد و مردم استقبال بسیارخوبی از این فیلم کردند به طوری حتی گفته می شد در مقایسه با هفته اول فروش اخراجیها ساخته ده نمکی که رژیم همه نوع از آن حمایت می کرد و حتی سندی هم که نشان دهنده دستور معاونت نیروی انتظامی برای بردن نفرات این نیرو به دیدن فیلم بود در اینترنت انتشار یافت، فروش این بیشتر بود. خبرگزاری معلوم الحال فارس برای پرفروش ترین فیلم بودن اخراجی ها خبرسازی های چندی کرد و یکی دو مطلب هم بر ضد فیلم فرهادی و خود کارگردان درج کرد، به غیر از این نیز سایتهای دیگری که وابسته به باندهای درنده «ارتش سایبری» رژیم بودند، مطالبی علیه فیلم و کارگردان نوشتند. آن یک جمله در اول فیلم که از زبان سیمین(لیلا حاتمی) شینده می شود که می گوید نمی خواهد فرزندش در شرایطی[که در ایران] هست بزرگ شود، بیشتر برای اوباش ولایی ارتش سایبری رژیم، گزنده بوده است. نقش آفرینی ها در فیلم کلا خوب و دلنشین بودند.

ارتجاع ناتوان از خفه کردن جامعه پویای ایران

 به هرحال اگر چه رژیم ضد ایرانی و فرهنگ کش آخوندی به اهل اندیشه و فرهنگ و هنر ظلم و ستم بسیار روا داشته و عرصه را برای آنان تنگ کرده است، اما جامعه پویای ایران آنچه در این زمینه در درون خود می پرود و ما زایش آن را در کارهای فرهنگی و هنری می بینیم، کلا با آخوندیسم بیگانه است و هر چیزی هم که با حمایتهای فراوان و طعم آخوند پسند توسط آدمهای مبتذل از قماش مرید و مقلد آخوند یا منفعت طلب و خودفروش ساخته می شود، اگر چه ممکن است کام آخوندها را شیرین کند، اما کالاهایی هستند مورد مصرف دایره کارگزاران رژیم و مثل پشمک که خیلی زود در دهان آب می شوند و ماندنی هم نیستند. فقط آخوند و حزب اللهی را شیرین کام می کند یا حس ابلهانه خود برتری بینی آنها را  ارضا می کند. در ضمن در مواردی هم به ضد خودش تبدیل شده و می شود و واکنشهای منفی و ابراز نفرت و انزجار از سوی مردم نسبت به آن نشان داده می شود مثل واکنشی که به فیلم «پایان نامه» نشان داده شده است. جالب است مثلا بدانیم که اصغر فرهادی متولد سال 1351 است یعنی در زمان ظهور «امام خمینی»  و استقرار نظام نکبت بار و ارتجاعی جمهوری اسلامی کودکی 6 ساله بوده است و تحصیلاتش را در ایران تحت سلطه آخوند و پاسدار و در محیط آموزشی بشدت تحت مراقبت و کنترل همین رژیم به انجام رسانده است. نمونه هایی دیگری مثل او در بین کارگردانان و هنرمندان سینما وجود دارند. به ویژه در بین بازیگران و به ویژه بازیگران زن. یا در موسیقی گروههای متعدی را می بینم که بر خلاف حرام اعلام شدن موسیقی در صدر ظهور امام خمینی و تعطیل فروشگاههای وسائل موسیقی، در کشور پیدا شده اند که سرشناس ترین آنها گروه مستان است که اگر چه رژیم اجرای کنسرت را برای آن در کشور ممنوع کرده است، اما کارهای این گروه با تصنیف های ضد ارتجاعی که دارد، چنان بر دل ایرانیان نشسته است که حتی دیده می شود که کودکان خردسال خانواده ها ترانه هایی از گروه را حفظ کرده و می خوانند. البته  این هنرمندان، ضد رژیم به مفهوم برانداز نیستند، اما به خاطر آن که هم به لحاظ فرهنگی از آنچه به عنوان مقررات و قانون و نیز به عنوان فرهنگ رسمی به جامعه تحمیل شده ناخرسند هستند، و هم  چون خواسته ها و حقشان، پیوسته با رفتار و سیاستهای رژیم مورد تهاجم قرار می گیرد و پایمال می شود، با رژیم  تضاد دارند و حتی در مواردی مثل تهاجم رژیم به جعفر پناهی و محکومیت سنگین و ظالمانه ای که برای او تعیین کرد، می شود دید که این تضاد تا چه اندازه برای رژیم تحمل ناپذیر و تا چه حد برای هنرمند می تواند گران تمام شود.

***************

صحنه هایی از فیلم جدایی نادر از سیمین

http://youtu.be/cwnRWu_eBVI

لیلا حاتمی در 12 سالگی در برنامه تلویزیونی

http://youtu.be/fjqRW8kxCB4

لیلا حاتمی در کنفرانس مطبوعاتی در حاشیه جشنواره برلن به زبان آلمانی و انگلیسی صحبت کرد. او زبان فرانسه را هم به خوبی حرف می زند.

http://youtu.be/dbaRN4cxgPo

22 خرداد 1390 – 12 ژوئن 2011

http://iradj-shokri.blogspot.com

 

منبع:پژواک ایران

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

facebook Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

   نسخه‌ی چاپی  

ایرج شكری

فهرست مطالب ایرج شكری در سایت پژواک ایران 

*متوقف و له کردن یک خودرو انفجاری داعش با تانک توسط ارتش مصر در شمال سینا
*سرازیر شدن خشم سپاه و رهبر به سوی روحانی، آینده نا روشن او و سایه جنگ
*حقه بازی آخوند موسوی خوئینیها و وصل کردن خامنه ای به «عالم غیب»‏
*انتخاباتی با بازندگان بزرگ و تصاویر ماندگار یک دیدار و سالهای سربی برای روحانی
*دیدار پُر برکت امیر تتلو با رئیسی
*طلبکاری در دو پیام پاسدار باقری «رئیس ستاد کل نیروهای مسلح»، و تودهنی به آن در رویدادها
*استفاده از سینما توسط فرومایگان برای توجیه جنایات رژیم در دهه ۶۰
*‏«گلاب زدن» گردانندگان رژیم به یاد و نام خمینی
*تعیین تکلیف برای همه مسئولان نظام از سوی پاسدار جعفری فرمانده کل سپاه، رزمایش کودتا
*وقتی مردی به زنش، بگوید «دوستت دارم» چه اشکالی دارد؟
*اسکار فرهادی، جلوه یی از مفهوم «ایرانیان» برای جهانیان و تلاش مذبوحانه محافل و ‏مقامات رژیم برای مصادره «اسلامی» آن
*اولین مصاجبه خمینی با خیرنگاران ایرانی در پاریس آیینه تکبّر و استبداد و افکار ارتجاعی او
* پاسخ فرمانده نیروی دریایی در مورد جابجایی ناگهانی جانشین خود و ابهامی که باقی می ماند
*هاشمی رفسنجانی، له شده زیر توهین و تحقیر، اندوهگین و اشگ ریز، دق مرگ شد
*مقاله یی که سبب رهبر شدن خمینی شد
*خواندن ترانه «جان جهان» شجریان توسط دانش آموزان دبستان دخترانه یی در مشهد
*شهروندان قبرخواب، انتقاد کارگردان سینما، اشک تمساح روضه خوان زرنگ
*رژیم در حال غرق شدن در گند خودش، پاسدار صفوی غرق در هپروت تشکیل دولت جهانی اسلام ‏به مرکزیت رژیم
*شاه مرغوب،بهترین دیکتاتور و عطر و گلابش و مفهوم تجمع پاسارگاد ‏
*زوزه های آیت الله علم الهدی علیه زنان ۳۰ سال بعد از عربده رفسنجانی
*پرت و پلاها و روده درازیهای قاسم سلیمانی و دیگران در سالگرد جنگ و گذشتن از کنار مصائب مردم
*مساله حجاب در قرآن و علت پیدایش آن و حجاب اجباری مجاهدین برای آتنا فرقدانی
*بابت «اطلاع رسانی»، از وزارت دفاع روسیه «کمال تشکر را داریم»‏
*28 مرداد و بعد از آن و آینده ای که در راه است
*واکنش ارتش به اهانت حسن عباسی، اهانت اوباش انصارحزب الله به هنرمندان، «فضل» جوادی عاملی و حکایتی از عبید زاکانی
*عباس کیارستمی سینماگری که با رژیم «غیرخودی» و با مردم «خودی» بود و جهانی شد
*دست باز نیروی انتظامی رژیم در رفتار خشونت آمیز و شلیک و کشتن
*شگفتی آفرینی پاسدار سلیمانی با صدور بیانیه تهدید آمیز علیه بحرین، جلوه دیگری از خر تو خربودن اوضاع رژیم
*بلاهت آریامهری خامنه ای در تشدید سرکوب و اختناق برای حفظ رژیم
*برکناری پدر ترانه علیدوستی از سرمربیگری فوتبال نوجوانان
*حاشیه های ایرانی شصت و نهمین فستیوال کن
*بازهم اعترافی در مورد گریز مردم از دین و مسجد دولتی
* سالگرد فاجعه ۱۹ فروردین ۹۰ و شیپورچی های رهبری مجاهدین
*سپاه پاسداران آفریننده مصیبت وعامل جنایت علیه مردم است و نه سپر بلای آنها
*تعظیم «اسلام» در برابر شکوه ایران و ضربه و تلخی های انتخابات برای ولایتمداران
*شرکت در انتخابات، تایید رژیم ولایت فقیه و دادن اعتبار به آن برای سرکوبگری است
*آثار اداره «خرتوخری» امور در نیروی زمینی ارتش و افشا شدن یک دروغ دیگر پاسدار فدوی
*صراحت و جرأت یا ترس و خیانت رئیس جمهور حقوقدان
*نفرت مردم نسبت به نظام ولایت فقیه، در رنجهای علیرضا افتخاری
*یک آفرین به پاسدار فدوی برای «بزرگواری انسان دوستانه» نسبت به آمریکا و یک «صدا تو ببر » بیشرم، بخاطر ادعای رئوف بودن
*رویداد بازداشت تفگنداران، دو قایق نیروی دریایی آمریکا وخالی بندی، پنهانکاری و خودبزرگ بینی های ابلهانه فرماندهان سپاه
*سخنان خمینی در مورد واجب بودن تهمت زدن به علما و فقهایی که «لطمه می زنند به اسلام» و دادن حکم برداشتن عمامه آنان به جوانان
*استریپ تیز فرمانده قرارگاه پدافند هویی خاتم الانبیاء
* تنش شدید در روابط رژیم با عربستان سعودی در پی اعدام شیخ باقرالنمر
*پرت و پلاها های پر حرارت عقیدتی فرمانده متحجر سپاه
* اظهارات بی اجازه محسن رضایی و دریافت تو دهنی از ولایتی
*کاری درست در برابر رژیم ضد ایرانی و آخوندیسم و ماتم پرستی، اما با شعاری نا مناسب
*پیشنهاد فیکسیونی به رئیس جمهور آمریکا، برای آرام کردن تند روها
*چرندیاتی از «فرهنگ عاشورایی» و تراکم حیرت انگیز نادانی در راویان
*پاسدار جعفری و ادعاهای بی ربط اش و تلاش برای محو آثار خالی بندی و غلط زیادی
*عجله رژیم در اعلام مرگ سفیر سابق، انتقاد برادر سفیرسابق، حساسیتها به مساله ربوده شدن او
*حادثه ناگوار حج، فرصت طلبی رژیم برای معجزه سازی توسط «شهید» و نکته ها
*حرفهای خامنه ای در جمع فرماندهان سپاه، «نقشه راه» برای همه
*سوالی که مسلمانان باید از خود بکنند: آیا چنین خدایی را می شود دوست داشت؟
*بازی تازه خامنه ای و خوابی که سپاه پاسداران برای فردای مردم دیده: ایست بازرسی
*شخصیت حقوقی پایدار دولتها و پیگیری حقوقی جنایت 10 شهریور 92
*تایید برجام توسط خامنه ای، برد و پیروزی برای دولتیان، عزا برای نعّاران حفظ خط قرمز رهبر
*عبور از گذرگاه خونین اجتناب ناپذیر است، چون فرماندهان جنایتکار سپاه قدرت مطلق می خواهند
*کباده کشی ظریف، نسیه خوری روحانی، ماتم شریعتمداری، روزگار تلخ و سیاه ولی فقیه سیدعلی
*جنازه های با طراوت و نشاط و بادوام
*همدستی رئیس مجلس با دولت برای کنار گذاشتن مجلس از بحث بر سر توافق تسلیم در مساله اتمی
*ستایشگر سپاه قدس، حالا با ستایش از خامنه ای ، تلاش می کند آبروی رفته را به او باز گرداند.
*وضع مبهم پاسدارای که دستور برداشتن مجسمه آریوبرزن را داده بود
*ریخت و پاشهای اسلام گسترانه رژیم و تودهنی مردم به رژیم با شکستن هنجارهای تحمیلی
*چگونگی برقراری دوباره تحریم ها، به شرحی که سوزان رایس داده است.
*قلّاده بر گردن رژیم درنده خو، بر مردم ایران مبارک باد
*کاسبی و بهره برداری خامنه ای از جنازه گردانی
*مکتب فاجعه آفرین خود محوربینی لبریز از بلاهت فرماندهان سپاه و دست اندر کاران رژیم و ضربه ای که در راه است
*تصادفی طاغوتی، در رژیم لاهوتی
*ایسنا آیت الله صافی را بالا برد، اما خامنه ای در سفر به قم به او اعتنا نکرد
*آیا آمریکا همان بازی را با رژیم می خواهد بکند که با مجاهدین کرد؟
*پوزه بند رهبر برای منتقدان و پذیرش افسار خوردن نظام
* آنجا که اسلام و مسلمانی سعدی، انسانیت او را می بلعد
*درنده خویی مذهبی در افغانستان و اقدام چشمگیر زنان علیه آن
*اندوه ناشی از فقر و فشار اقتصادی کم نیست، عزاداری در نوروز را هم تحمیل می کنند.
*پاسداران زیاده طلب و بی اعتنایی به رهبر و سلسله مراتب
*مطهری مورد یورش قرار گرفت، اما گند به سر روی نیروی انتظامی منفعل، زده شد
*ضربه خرس طلایی به خرناس کشهای نظام ولایی و حرفهایی از جعفر پناهی
*از سکه افتادن سرداران اسلام و ارزش شهادت در رژیم خر تو خری
*روح روح الله خمینی در کشتار پاریس ظاهر شد
*تلاش فرمانده سپاه برای «جاخالی دادن» در برابر کنایه روحانی
*عکس طناز طباطبایی به اشتباه به جای عکس ریحانه حباری در لحظات قبل از اعدام معرفی می شود
*ایراندختی که از یاد نخواهد رفت
*اولین عملیات جنگی گرانترین هواپیمای جت جنگی علیه اسلامگرایان
*بیانیه سالگرد تاسیس شورا و نکاتی مربوط به رجزخوانی های مسعود رجوی و پیامدهای آن
*فاجعه بار بودن آموزش موسیقی در مهد کودکها از نظر مدیر حوزه های علمیه
*ادعای پوچ وزارت اطلاعات در مورد رهایی قهرمان شمشیربازی
*فرصت طلبی رژیم منحوس برای مصادره مراسم تشییع جنازه شاعری بزرگ
*جنایات بدون مکافات، غزه پیش آدم سوزی ژاپن چیزی نیست
*خودنمایی های روز قدسی سرداران سپاه و آیینه خر تو خری رژیم
*سقوط و فساد سیاسی رهبری مجاهدین در آیینه تحریف اخبار سوریه
*یادداشتی در مورد علت حمله وزارت خارجه فرانسه به مجاهدین
*خنجر و خیانت و چند نکته برای یاد آوری در سخنرانی مهرتابان
* مسعود رجوی، حمایت از داعش در عراق، رقت انگیز، و در «آخر» خط
*یک رویداد فرهنگی – هنری برای لرزندان استخوانهای خمینی درگور
*شکست رژیم در جذب فرهنگی مردم و در جایگزین کردن اسلام به جای ایران
*پاسخ های کوبنده کیومرث پور احمد در مورد عربده کشیهایی که علیه لیلا حاتمی راه افتاد
*شرمندگی لیلا حاتمی از عربده مسلمانان شرور ، لیلا عذر خواهی نکرده
*تکذیب ادعایی در چرند بافی شلغمکارانه
*بی تدبیری دولت تدبیر و تدبیر ظریف یک پاسدار
*گزارشی تلویزیونی در مورد «ازدواج موقت» در ایران
*مستندی در مورد چگونگی کشتار کمونیستها در اندونزی
*خودت فکر کن کی و کجا روحت را به شیطان فروختی
*بحران روحی مسعود رجوی و برخورد مناسب با آن
*پیت سیگر ترانه خوان عدالت و آزادی و محبت، درگذشت
*ممنوعیت برگزاری جلسه کانون نویسندگان، ننگ و خفت برای آخوند روحانی
*بعد از نزدیک سی سال دهنکجی و قلدرمنشی دیدن، تودهنی زدن حق است
*چماق و چاقو و اوباش گری حل کننده مشکل منتطق ضعیف مریدان خمینی
*حاصل مکتب رجوی، فضولات انباشته بر ذهن و جاری برزبان مریدان
*نپذیرفتن اشتباه و عزم راسخ مسعود رجوی در به کشتن دادن مجاهدین تا آخرین نفر
*پاسخی به اوباش «ترانه خوان گروه هنری ارتش آزادیبخش و سیمای آزادی» مسعود و مریم رجوی
*تبریک به عمه «رئیس جمهور برگزیده مقاومت» و به عمه «رهبر مقاومت»
*... ترانه ای بر روی حکایتی از دفتر پنجم مثنوی – شهید راه
*اهانت محمد علی شیخی به مرضیه در جلسه یی با حضور مهدی ابریشمچی
*نکته یی برای یاد آوری –2
*سالگرد در گذشت مرضیه، و آنچه باید گفته می شد و نشد
*نکته یی برای یاد آوری
*واقعیت گریزی و خودمحور بینی رهبری، زمینه ساز کشتار مجاهدین در اشرف
*آیا زمان افسار زدن به سپاه پاسداران فرا رسیده است؟
*خدا در کنار جلّادان در اشرف و شادی و شعف از پاسداران از شقاوت
*شباهت ها با روش آمریکایی و اصولگرایان رژیم، در کار رهبری مجاهدین و ضرورت انتقاد از خود
*تغییر رویکرد به مفتریان بعد از بیانیه تفصیلی
*یادداشتی بر انتقاد اسماعیل وفا یغمایی
*تاریخسازی مسخره
*آیا فروغ جاویدان با تاکتیک دیگری می توانست پیروز شود؟
*کالبد شکافی یک فاجعه: بهای سنگینی که مجاهدین برای خواست رهبری می پردازند
*بحث تلخ دیگر، در مورد بیاینه تفصیلی شورا
*نقش رژیم و تعصب مذهبی – ناموسی، در جنایات فجیع علیه زنان
*سپاه خامنه ای را «آیت الله عظمی» کرد و جای «شاهنشاه آریامهر» نشاند
*تایید و بهره برداری بیانیه تفصیلی شورا، از مقاله توطئه گرانه مهدی سامع
*بیانیه تفصیلی «شورای ملی مقاومت» و تحریفات مربوط به اخراج خودسرانه من
*اگر آدم حرفی زد و بعد حاشا کرد چه معنی می دهد
*روحانی حلقه اتصال در بالا و با کلیدی برای گشودن دری در بن بست
*بیانیه تفصیلی شورا، و یاد آوری «علی الحساب» من
*دلیل نامربوط بودن ارتباط حمله موشکی به لیبرتی با استعفای روحانی وقصیم، در سخنان مریم رجوی
*نکاتی برای یاد آوری و توجه در پیام اخیر آقای رجوی و آن بمب ساعتی
*اولین نتیجه گیری ها از پایان یافتن نمایش انتخاباتی و پیام ها
*یک تقلب برای منحرف کردن افکار عمومی از یک اقدام بیشرمانه شورا
*موقعیت جدید کاندیداها و تغییر درصد احتمال پیروزی آنها
*آلت دست رهبری مجاهدین و شریک پرونده سازی های بیشرمانه برای ترورشخصیت توسط آنها نشوید
*نکات مهم در استعفا نامه دو عضو با سابقه شورا
*از کجا به اینجا رسیدیم
*ضرورت همبستگی و اعتراض در برابر قلدرمنشی و نسق گیری رهبری مجاهدین
*با رد صلاحیت رفسنجانی، به احتمال زیاد،چماقدار سابقه دار رئیس جمهور آینده است
*اعتراف ریشهری به مسخره بودن آخوندها در نظرمردم در ایرانِ قبل از انقلاب
*اعتراف قالیباف به چماقداری از زمان «دارو دسته شهید بهشتی»
*انتقادهایی از حضرت «سر»:ارزیابیهایی غلط،خشم و توّهم و حرفهای بی پشتوانه
*مجاهدین در تله، اشک تمساح ریختن آمریکائیها و جان کری
*تکبرّ بلاهت آور و بلاهت ویرانگر
*اضطرار احمد توکلی و قدرت اجتماعی اقشار ضد مقام رهبری
*افزایش دین گریزی و بی خاصیتی هزینه های کلان نماز خوان پروری
*ادعای بی ربط لابی کردن برای اسکار، دریافت تودهنی سنگین
* تکثیر روح و منش مادر طریق الاسلام
*ادعاهای نامربوط فرمانده سپاه در مورد جنگ ایران و عراق پاسداران
* روی دیگر سکه قلنبه گوئیهای ابلهانه پاسدار سلامی و هلهله ها و عربده های 9 دی
*مسئولیت فراموش شده در مصاحبه بنی صدر
*اشکهای عزاداری محرّم، حیات بخش انگلها
*ادعایی بی ربط در سالگرد مرگ «تام جی اندرسون»
*افتخارات گندیده در رژیم گندیده
*زهر فرار حزب اللهی به اسرائیل و حرام شدن شیرینی پهباد پرانی
*روزهای تلخ و سیاه رفسنجانی، مرد قدرتمند دسته اشرار
* بحثهایی«علمی» که اپوزیسیون توجهی به آنها و اثرات آن در جامعه نمی کند
*پایان اجلاس غیر متعهدها، حاشیه ها و مشکل بقای رژیم
*هدیه مدال المپیک به مادر برای حفظ آن از مصادره شدن
*اعتراف آخوند علی اکبر محتشمی به انزجار مردم از روحانیت
*اگر وزیر اطلاعات دروغ نگفته باشد، از این خوشتر نباشد
*عربده و ارعاب ناتوان از مهار جامعه پویای ایران
*آن خشم و خروش به خاطر دست دان عادی و این ماستمالی کردن «دستمالی» زیرآبی
*مقدس های تاریک اندیش و خود محوربینان، بیگانه با مردم
*احترام بی مورد به «مقام امنیتی» و بی تقاوتی به یک بی شرم
*دیپلماسی گوساله ها و مصادره پیشاپیش اسکار توسط وزارت ارشاد
* نمایش خشم و عصیان، با نشان دادن پستان عریان
*خشم و درماندگی مالکی، علت محاسبه تعویق ضرب الاجل بستن اشرف از نوامبر
* تعویق تاریخ تعطیل کردن کمپ اشرف،آغازی برای حل مسالمت آمیز مساله
*مشت محکم روزگار بر پوزه پاسدار توّاب ساز
* آمادگی به کشتن دادن میلیونها نفر ویژگی دین و مذهب پاسدار سلیمانی
*جنازه یی در راه سفارت آمریکا در امارات متحده عربی
*نقدی بر مقاله «میرحسین موسوی نخست وزیر آینده؟»
*تمجید از نیروی قدس سپاه، تحریف حقیقت و خدمت به رژیم
*کشف طرح تروریستی رژیم در آمریکا، « امداد غیبی» برای مجاهدین
*پناهجو شدن اشرفیها خبری خوب اما با کاستی ها و ابهامات
*بازی چرخ بشکندش بیضه در کلاه
*اختلاف در ارزیاببها و رشد افقی شجره طیبه
*شهیدان 19 فروردین اشرف دفن شدند، سوالها و حرفهایی که می ماند
*درگذشت مجاهدی سخت کوش و صمیمی و تصویری از آینده
*غوغا و دروغ و بیشرمی منفور
*با یک تیر چند نشان زدن خاتمی در تقدیر از آمنه بهرامی
*سخنان دبیرکل سازمان ملل روزنهً امیدی بر حل مساله اشرف
*در ضرورت توضیح واضحات
* چالشها و نمایشها در بستر شمارش معکوس برای تعیین تکلیف قطعی اشرف
* نگاهی به فیلم جدایی نادر از سیمین
*رژیم در سالگرد مرگ خمینی
*اعتراف ناخواسته دکتر قصیم در تلویزیون بی بی سی
*اعتراض من به قلدرمنشی بود
*شانتاژ، برچسب زدن، پرونده سازی، ارعاب و گرایش حذف منتقدان، یعنی همین
*کدام آرمان، کدام آرمان گرایی؟
*بیا بیا گفتن روش امام حسین نبود
*خواست انتقال از عراق باید در صدر خواستهای خانم رجوی قرار بگیرد
*رضا پهلوی، توّهم و توهین به شعور مردم
*آنچه برای آیت الله های مرتجع مهم است
*مفهوم ارزیابی ها و نتیجه گیری های فرماندهان سپاه در آینه عملکرد رژیم
*تشریفات محمد رضا شاهی و تشریفات ولایی و حزب اللهی و سبزاللهی
* عبور کشتی جنگی سید علی از کانال سوئز و تأملی در روش مسالمت آمیز مبارزه
*هاشمی غیرتت کو، فائزه عفتت کو، و پرونده سازیها
*راهپیمایی 25 بهمن، حاشیه ها، پیامدها
*جشنواره فجر مثل داروخانه یی شد که نفت می فروشد
*اپوزیسیون نباید از موسوی و کروبی دنباله روی کند
*بینش مهمل و حرفهای مهمل خمینیستها
*خامنه ای یک متهم به شرکت در ترور حریری رابه درجه سرلشکری ارتقاء داد
*شروری در صف اوپوزیسیون
*زین العابدین دیکتاتور تونس، ذلیل شد
*جنایات بی قتل واندوه انباشته در آنسوی خبرها
*جنگ روانی - جاسوسی اسرائیل و رژیم
*افشاگری و ابرازنفرت ایرانیان به رژیم، واکنش مناسب به فرصت طلبی وزارت اطلاعات
*سکوت در برابر ظلم بزرگ به جعفر پناهی، سرافکندگی برای اهالی سینما خواهد بود
*مسخرگی آخوندی، جنایات خدایی
*مسخره گی های عاشورایی و ستایش و ترویج خشونت در رژیم آخوندی
*رویارویی جنایتکارانه مذهبی سلفی- شیعه در ایران را باید محکوم کرد
*قدرت نمایی بلاهت بار احمدی نژاد، ضربه یی به نظام ولایی
*بساط ارتجاعی مرجعیت و آخوندیسم را باید در ایران جمع کرد
*جبّاریت رژیم علیه اهل سنت ، زمینه ساز ورود القاعده به ایران است
*لرزه های اضطراب، در نعره های اقتدار
* شاید مجید شریف پیش ما بود اگر اینترنت مثل امروز بود
*اجیر کردن عامل برای قتل فرزند، دستارود تعلیمات آخوندی و احکام شرعی
*آخوند مسخره از اخوان مسخره
*حکمت مستراحی و شخصیتهای مستراحی
*جنایت و رذالت از یک منشأ به بهانه های متفاوت
*مراسم عقد در سرقبر، تجلی مرده خوری آخوندهای مردم ستیز
*انفجار در پادگان سپاه، در آستانه سفر حاج محمود به لبنان
*ادعاهای متناقض، شاهدی بر پوچی ادعای پیروزمندانه بودن پایان جنگ
*اهانت به قرآن، غوغای بوزینگان و عربده فرومایگان در ایران
*صف آرایی در برابر رهبر: جبهه هواداران رئیس دفتر
*اتهام زنی و «گند زنی» بین جناح‌های متخاصم: کشتن خواهر پاسدار مشفق در جاده مشهد و...
*آغاز به کار «مشا نیوز» و اتهام «پوتینیسم» به حاج محمود
*جلوه یی از هویت و هنر مردم: گفتگوی عاشقانه به زبان آذری و به شعر
*شیطنت های خلاف اسلام با اجرای «نیمه رپ» به لهجه اصفهانی
*«مرض موت» لاعلاج رژیم خمینی ساخته به رغم سه دهه جنایت برای بقا
*سالروز بمباران اتمی هیروشیما، فراموش کردن قربانیان جزغاله شده توکیو و بیش از 60 شهر دیگر
*حنجره یی که خاموش شد، صدایی که ماندگار است
*تقابل مردمکشان خمینیست دو جناح، افشاگرخیانتها و جنایتها
*جند الله دوگام به پس یک گام به پیش
*تعارف کم کن و بر مبلغ افزا
*خفّت خمینی در حیات و خواری او بعد از مرگ و بی آیندگی رژیم
*رپ «کافران بی نام» در هجو نوحه‌های ام القرای اسلام
*سه هزار آقا زاده در حال تحصیل در بلاد کفر
*به چنین مجلس و بر کرّو فَرَش باید ...
*ناگهان دهها «پیکر مطهر» در نماز جمعه !
*داس اسلام همچنان زندگی آزادگان ایران را درو می کند
*بودجه های قرآنی ، گربه های ایرانی
*از این بمبهای اتمی در همه شهرهای ایران منفجر کنید
*مربوط و نامربوط در مصاحبه رضا پهلوی
*بلند آوازه کردن نام ایران، و نه جمهوری اسلامی
*برای جعفر پناهی و یک یاد آوری
*افتضاح در سناریوی دستگیری عبدالمالک ریگی و چند نکته
*موعظه های کنونی میرحسین موسوی و گذشته و آینده او
*سانسور گزارش‌ها تصویریِ «انقلاب اسلامی» نشانه ترس از مردم
*مردم جان برلب رسیده، رژیم جبّار خون ریز و مساله «خشونت»
* بخشوده و نا بخشودنی، به مناسبت در گذشت منتظری
*این سخن را درنیابد گوش خر
*ستاره یی در آسمان هنر ایران و موسیقی آذربایجانی بنام پریسا ارسلانی
*مروری بر تاریخچه تضاد دوجناح: ایدئولوژی متعفن و روشهای کثیف
*دیالوگ انتقادی با سربازان گمنام امام زمان
* آقای نصیبی در کوچه بن بست «علی چپ»
*یاد و خاطره یی از یک خدمتگزار فرهنگی و یک دوست که درگذشت
* یادداشی در مورد لبیک سایت وزارت اطلاعات رژیم، به در خواست «آ مهدی»
*من متهم می کنم، واکنشی به پیام اخیر آقای مسعود رجوی
*اعلان جنگ داخلی توسط خامنه ای،«توزرد»ی سبز و ضرورت آمادگی مردم
*ناگفته هایی از دو« 13 آبان»: چگونه صدای انقلاب به گوش شاه رسید و اشغال سفارت آمریکا
*چه کسی برای مردم فیلم خواهد ساخت اگر آقای نصیبی روزی مسئول سینمای کشور شود
*قضیه شکل اول و شکل دوم، و استحاله قهقرایی آدمها
*بیانیه بیست و هشتمین سالگرد تاسیس شورا، نکته یی و چند سوال
*فوتبال مردانه و فوتبال دوستان لجن
*به بهانه اظهارات یک خانم نماینده مجلس کویت
*اِنافَتَحنا»ی واقعیت گریزان متکبّر
*واكنش پنجم» و واكنش ملاباجي هاي حوزه علميه قم
*سینما و مردم، سینما و آقای نصیبی
*تحقیر ارتش توسط فرمانده کل سپاه و دیگران و واکنش فرماندهان ارتش
*سوالاتی از آقای منتظری و یک یاد آوری به میرحسین موسوی
*اعتراف ناخواسته آخوند ذوالنور بر منفور بودن رژیم
*بورشدن رهبر و سیلی سنگین مردم به سپاه پاسداران در تظاهرات «روز قدس»
*ایرباس در برابر دارائیهای بلوکه شده ایران پیشنهادی سنجیده و به نفع مردم ایران
*تعطیلی آیندگان اقدام شکرالله پا کنژاد و کنگره یی که برگزار نشد
*اراده و اعتراض مردم رهایی بخش خواهد بود، نه فرصت طلبی فرصت سوز اصلاح طلبان
*موضوعی در حاشیه انتخابات و کار مؤثر و مفید ی که آقای رجوی می تواند بکند
*سی سال پيش، « در اين بن بست…»
*رفسنجانی زیرآب ولایت خامنه ای را زد، اژه ای رفسنجانی را به آمریکاو اسرائیل بست و...
*فرار از مسئولیت آقای منتظری و از مرحله پرت بودن آقای کدیور
*تظاهرات پاسخی به روشها و اقدامات غیرقانونی مقامات قانونی
*سه پیام پایانی و جمعبندی رویداد انتخابات و مفهوم الله اکبر دیروز و امروز
*کار موثر و مفیدی که آقای منتظری می تواند بکند
*هشدار! توطئه ای علیه میرحسین موسوی در حال اجراست
*صحنه ای تکان دهنده از رفتن ندا از بین ما و ماندن ندا در فریادها و یادها
*اعلان جنگ خامنه ای و روز غلبه بر ترس
*ابطال انتخابات مشتی به پوزه ولی فقیه و یاسداران جنایتکار است، من از آن حمایت می کنم
*میرحسین موسوی، کروبی سید محمد خاتمی اصلاح طلبان بر سر دوراهی انتخابی تاریخی:
*مخدوش کردن ارزشها، جفا به امام راحل و تایید اقدام تروریستی علیه عربستان، در مناظره موسوی و احمدی نژاد
*میرحسین موسوی از موج خون تا موج سبر و شال سبز
*برای بهمن قبادی سینماگر مردم دوست
*«انقلاب اسلامی و کار نامه ردی روشنفکری»*
*ماهیت کارگزاران فرهنگی رژیم و انقلاب فرهنگی
*ویژگی جامعه ایران در نگرش و واکنش به سقط جنین
*مساله رادیو تلویزیون- تعادل قوا و واقعیتها(3)
*مسأله رادیو تلویزیون- تند روی شاید کرده باشیم اما بیراهه نرفتیم(2)
*خشم رفسنجاني و مرگ احمد خميني*
*مسأله رادیو و تلویزیون، انتقاد به جا و فراموشکاری اختیاری عبدالله نوری(1)
*عطاءالله مهاجرانی ، کشف کرامات خمینی و ستایش از تروریسم و چند یادآوری
*خنده برلسکونی و خشم آرژانتینها
*زیبایی شناسی یک ستایشگر خمینی و اهانت به ایرانیان
*سی سال پیش جوٌ سیاسی چنین بود و خمینی این بود
*سندی از مهندسی اسلامی بنای عظیم ۳۰ سال جنایت که جمهوری اسلامی نام دارد
*تبلیغات بی خدایان در اروپا، آمریکا و کانادا
*جنایت محکوم کردنی و جنایت با اجر دنیوی و اخروی
*یک تیر و دو نشان ارتجاعی خامنه ای و نکاتی برای یاد آوری
*تاثیر عامل فرهنگی بر موقعیت زنان
*خواب‌های پنبه‌دانه‌ای یا زمینه سازی برای جنایت علیه بشریت
*خوابگردی در فراموشخانه زمان
*آخوند وحید خراسانی سنی ستیز، نعل وارونه میزند
*رهنمودهای مهمل رهبر اسلام پناه، زوزه‌های وزیر ارشاد اسلامی
*وزیر ارشاد تهدید کرد هنرمندان خطا کار زیر پا گذاشته خواهند شد
*شورش یک زن جوان هنرمند علیه تبعیض و حجاب ، سیلی دیگری به رژیم ملاها
*حجاب و مراسم گشایش بازیهای المیپک
* این همه فاجعه را خمینی پی ریخت
*میراث خمینی و نگاه حوزوی- حیوانی به زن، منبع و منشأ تبعیض علیه زنان ایران
*صداقت و شهامت آقای دكتر ملكی
*توضيحي در مورد اعتصاب معلمان در سال ۱۳۴۰
*دنیای مراجع تقلید و دنیای شهروندان در هفته معلم
*تغییر حكم آیت الله، از سركوب كردن، به تظلّم
*منطق مردان خدا: سركوب كردن و نفس بريدن