ناگفته هایی از دو« 13 آبان»: چگونه صدای انقلاب به گوش شاه رسید و اشغال سفارت آمریکا
ایرج شكری

ویژگی رویداد 13 آبان سال 57 در میان رویداد های خونین ماههای انقلاب و پیامدهای آن، در ضبط و پخش تلویزیونی آن بود و از این نظر، شباهت زیادی به ویژگیِ تاثیر گذاری شهادت ندا در رویدادهای اخیر در افکار عمومی دارد. اما پخش تلویزیونی یورش ماموران حکومت نظامی به دانشگاه در شرایط بسیار پر التهابی صورت گرفت که اعتصاب عمومی سراسر ارکان حکومتی و صنایع نفت و بنگاههای بزرگ اقصادی را فرا گرفته بود. در آن زمان سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران را نیز در اعتصاب بود و اگر درست به یادم مانده باشد اعتصابات بعد از ماجرای 17 شهریور بود که گشترش پرشتابی در همه جا یافت و خواستهای اعتصابیون نیز رادیکال شد. چند روزی قبل از سیزده آبان مدیر عامل جدیدی از سوی دولت شریف امامی برای رادیو تلویزیون منصوب شد. در این زمان تانکهای چیفتن در نقاط مختلف محوطه جام جم مستقر شده بود، با این حال کارکنان اعتصابی و غیر اعتصابی با کنترل ماموران حفاظت خود سازمان، به سازمان رفت و آمد می کردند و جلسات شورای مؤسس اتحادیه کارکنان سازمان رایو تلویزیون که از نمایندگان کارکنن اعتصابی تشکیل یافته بود، در آمفی تاتر ساختمان 13 طبقه برگزار می شد. من به عنوان یکی از نمایندگان دفتر مرکزی خبر(در خیابان گخانه منشغب از خیابان جردن یا آفریقای کنونی) در آن جلسات شرکت می کردم. مدیر جدید خواهان بازکشت به کار کارکنان اعتصابی بود و بررسی و پذیرش خواستهای کارکنان اعتصابی را که- لغو سانسور در اخبار در صدر آن قرار داشت-، مشروط به قطع اعتصاب کرده بود و این پیام البته همراه با تهدید  به اخراج و تعقیب کارکنان اعتصابی هم بود. البته تهدیدات او تاثیر بر اراده کارکنان تلویزیون در ادامه اعتصاب نداشت، اما مساله آغاز به کار با شرایطی تعیین شده از سوی ما و یا ادامه اعتصاب در شورا مؤسس اتحادیه کارکنان، مورد بحث قرارگرفت. گروهی خواهان ادامه اعتصاب بدون هیچ گفتگویی با مدیرعامل جدید بودند و گروهی معتقد بودند در شرایط موجود در کشور که در هر گوشه یی اتفاقی می افتد، موثر ترین نقشی که ما می توانیم داشته باشیم، انعکاس و پخش اخبار این رویداد هاست. من هم طرفدار این نظر بودم. همکاری از برنامه رادیو پیشنهاد داد که طرحی برای لغو سانسور تهیه کنیم و به مدیر عامل ارائه کنیم و اگر پذیرفته و عملی شد، بعد ضمن باز گشت به کار راجع به بقیه مسائل بحث کنیم. عنوان آن دقیقا یادم نیست ولی عنوانی مثل طرح اضطراری لغو سانسور و بازگشت به کار داشت. در آن زمان اکثر کانون های اعتصابی برای خود خبر نامه یی منتشر می کردند که اخبار اعتصاب و مسائل مورد بحث در کانونهای اعتصابی و گاه مطالبی مهم از اطلاعیه دیگر کانونهای اعتصابی در آن درج می شد. شورای مؤسس اتحادیه کار کنان نیز خبر نامه یی منتشر می کرد که تهیه آن را 5 نفر که علی حسینی گوینده تلویزیون، دو سه تن از همکاران قسمت تولید تلویزیون و من و یک خانم همکار از تایپیست های تحریریه تلویزیون یک همکار ارمنی که گرافیست بود و بعهده داشتیم. (آن همکار ارمنی بعدا از رفتن شاه از ایران آرم سازمان رادیو تلویزیون را که شیرهای آن شاخه گلی در دست داشتند و زیر آن گرامی باد بهار آزادی نوشته بود تهیه کرد). شورا تهیه طرح مذکور را به پیشنها دهند و اعضای تهیه کننده خبر نامه محول کرد. این طرح تهیه شد و بعد از اطلاع و اظهار نظر و تایید نمایندگان شورای مؤسس اتحادیه کارکنان رادیو تلویزیون، به مدیر عامل تلویزیون داده شد. مدیر عامل سازمان آن را پذیرفت. بر اساس این طرح کارکنان اعتصابی خبر و گزارش از رویدادهای کشور به ویژه تهران را تهیه و پخش می کردند. یعنی کسی نباید از بیرون از همکاران اعتصابی در امر پخش خبر دخالت می کرد و ما هم خواهان پخش بدون سانسور خبر بودیم. روز سیزده آبان، همکاران اعتصابی ما از اخبار تلویزیون برای گزارش از سطح شهر کار خود را شروع کردند. گزارش یورش ماموران حکومت نظامی در چنین شرایطی تهیه شد. فیلم بردار آن گزارش پرویز نبوی بود که شجاعت و خونسردیش در انجام کار در زیر شلیک گلوله در آن زمان مورد تحسین بسیار قرار گرفت. این گزارش را دوستان اعتصابی در اخبار شب از تلویزیون پخش کردند. آنطور که بعدا از دوستان شنیدم، اندکی بعد از آغاز پخش گزارش ماموران حکومت نظامی به قسمت پخش یورشب برده و وارد قسمت فنی پخش شده بودند و حتی با تهدید اسلحه خواهان قطع پخش گزارش و گرفتن فیلم گزارش شده بودند ولی با مقاومت همکاران قسمت فنی گزارش پخش شده و سار از درخت پریده بود. ماموران حکومت نظامی البته بعدا را گرفته بودند. من بعدا از دوستان پرسیدم که خب ماموران که آن فیلم را گرفته بودند چگونه بعدا از انقلاب آن گزارش دوباره در اختیار تلویزیون بود. گفتند که فیلم و گزارشهای خبری همزمان با پخش، روی نوارهای مگنت دستگاههای بزرگ ضبط و پخش مگنت تلویزیونی آن زمان که امپکس نامیده می شد، ضبط شده بود.گمانم این روال کار برای برنامه های زنده مثل خبر بود. بعد از پخش این گزارش چند تن از کارکنان تلویزیون دستگیر شدند و ماموران ساواک برای دستگیری سایر دست اندرکاران تهیه آن گزارش به خانه های آنها مراجعه کرده بوند. دستگیر شدگان بعدا آزاد شدند. مدیر عامل سازمان هم گفته می شد که با دیدن گزارش، دچار سکته قلبی شده بود. به هر حال پخش این گزارش در آن ایام مثل پاشیدن نفتی به روی آتش بود که تشدید گسترده شورشها را 14 آبان در تهران و شهرهای محتلف به همراه داشت. این گونه بود که در15آبان 58، شاه آن پیام تاریخی را که زانو زدن آن دیکتاتور خود بزرگ بین بیمار در برابر اراده ملت برای آزادی بود، از تلویزیون فرستاد. ولی دیگر خیلی دیر شده بود. این همان شاهی بود حتی یکسال قبل از آن هم با قلدرمنشی ماموران ساواکش را برای برهم زدن تجمع نفراتی از جبهه ملی در باغی در کاروانسرا سنگی کرج فرستاد. چماقداران ساواکی آنان را که بسیاریشان افراد بالای 50 سال بودند، مضروب کرده بودند و اگر اشتباه نکنم شاپور بختیار که بعدا شاه برای آبرومندانه کردن فرارش از کشور، دست به دامن او شد، دستش در همان یورش شکسته بود. شاه همزمان با آن نطق غلط کردم، دولت نظامی سرکار آورد تا به خیال خودش با بکار بردن سیاست چماق وهویج فرجه و فرصتی برای بقای سلطنت منحوش فراهم کند. اما نفرت و خشم بیکران مردم از سالها سرکوبی و توهین وتحقیر توسط او و «ازما بهترون»، که خود را تافته جدا بافته و برفراز مردم قرار داده بودند، مهار شدنی نبود. اگر چه روح الله الموسوالخمینی با «میکروفونسکوپاژ» و در بوق قرار دادن او توسط غرب و در خدمت روحانیت شیعه قرار گرفتن رادیو بی بی سی و عقب ماندگی بخش بزرگی از مردم ایران به خاطر زنجیرهای جهل تعصبی که اسلام به دست پا و به ذهن و افکارآنان زده بود، توانست انقلاب مردم را ملاخور کند و با سبعیتی که از اجداد بادیه نشینش به ارث برده بود، کشتار و ویرانگری سپاه اسلام در یورش به ایران ساسانی را با درنده خویی بی نظیری تکرار و قدرت را تا قطع شدن نَفَس پلیدش در انحصار خود داشته باشد، اما تلاش بی وقفه و مبارزه پر از پرداختها سنگین مردم ایران برای آزادی و دموکراسی هیچ وقت از حرکت باز نمانده و اکنون ما شاهد امواج بلند مبارزات مردم هستیم که با شعارهایی که در آن جمهوری ایرانی را می خواهند، برچیدن این رژیم ننگین را هدف مبارزات خود قرار داده اند.

اشغال سفارت آمریکا

در روز اشغال سفارت آمریکا در 13 آبان 1358 یک اکیپ از خبر تلویزیون در بازگشت از یک کار خبری بود و چون هنوز تا ظهر و موقع نهار یکی دو ساعتی وقت داشتند، تصمیم می گیرند که گشتی در خیابانهای شهر برنند که آن روزها تجمعاتی اینجا و آنجا به ویژه در مناطق اطراف دانشگاه و  میدان انقلاب یا نزدیک دانشکده پلی تکینک(امیرکبیر) ممکن بود دیده شود. این چرخی در خبابانها زدن، تصادفا همزمان می شود با تجمع و تلاش گروهی برای بالا رفتن از دیوار سفارت آمریکا. گروهی که بعدا اسم خودشان را «دانشجویان مسلمان پیرو خط امام» گذاشتند. اینجا من لازم است یک توضیح کوتاه در مورد چگونگی تهیه گزارش تلویزیونی در آن زمان بدهم. گزارش تلویزیونی در آن زمان یا همراه با صدا برداری بود که به آن دوبله باند می گفتند که یا بدون صدار برداری بود که به آن تک باند می گفتند. در گزارش تک باند ممکن بود خبرنگار همراه اکیپ نباشد، اکیپ تصویری می گرفت و بعدا برای گزارش موضوع، از خبر خبرگزاری پارس یا دفتر مرکزی خبر استفاده می شد. این البته بیشتر مربوطه می شد به رویداد های برنامه ریزی شده و از قبل تعین شده. در گزارش دوبله باند معمولا گزارشگر همراه اکیپ بود  تا بسته به مورد، خودش در مورد موضوع شرح بدهد این امکان هم بود که گزارشگر همراه اکیپ نباشد و تصویر و برداری و صدا برداری انجام شود و توضیح بیشتر بعدا در تحریریه تنظیم شود و گوینده خبر آن را موقع پخش گزارش بخواند. گزارش تصویری تهیه شده به لابراتور برای ظهور فیلم می رفت و صدای ضبط شده هم در روی دستگاه مخصوص تبدیل صدا از روی نوار ضبط صوت به نوارهای پهن مغناطیسی که مثل نوار فیلم دوربینهای 16 میلمیتری مورد استفاده فیلمبرداران تلویزیون بود، و با سرعتی معادل سرعت گردش فیلمبرداری (24 فریم در ثانیه) می چرخید، منتقل می شد. در آن روز فیلم بردار و صدا بردار تلویزیون برای تهیه گزارشی اعزام شده بودند. که در بازگشت همانطور که اشاره کردم با ماجرای بالا رفتن از دیوار سفارت رو به رو شده بودند. این ماجرا گویا بین ساعت یازده تا یازده و نیم اتفاق بوده. بعد از ورود دانشجویان به محوطه سفارت، دانشجویان اشغال کننده سفارت به گروه رادیو تلویزیون اجازه داده بودند داخل محوطه بشوند و این تنها گروه خبری حاظر در سفارت در آن ماجرا بود. آن روز من ساختمان پخش تلویزیون بودم و ساعت حدود دوازده و نیم و قصد رفتن برای نهار داشتم که یکی از دوستنان تحریریه آمد و گفت که عده ای دانشجو سفارت آمریکا را اشغالگر کرده اند بچه ها آنجا هستند و خبرنگار می خواهند. من هم بلافاصله راه افتادم. فیلمبردار آن صحنه اشغال سفارت همکار ما جواد عظیمی نژادان از فیلبمرداران خوب خبر تلویزیون بود. او وقتی یک چشمش را به دوربین چسبانده و مشغول فیلمبرداری بود، با گرداندن چشم دیگر، اطراف صحنه را می پایید که صحنه یی تصادفی اگر پیش آمد، از دست ندهد*. به سفارت رسیدم و در زدم(در ماشین رو آهنی) خودم رامعرفی کردم داخل شدم. دوستان همکار هم آنجا نزدیک در بودند.

بخشی از اسناد خیلی سری سفارت پودر شده بود.

در همان نزدیکی در وردی جوانی مشغول بریدن در یک گاوصندوق خیلی بزرگ که به اندازه اتاقکی بود، با مشعل جوش اکسیژن بود. ما برای ورود به ساختمان اصلی سفارت، آن ساختمان آجری دو طبقه، شاید بیش از دو ساعت منتظر ماندیم. گمانم در این مدت دانشجویان مشغول انتقال کار کنان سفارت بودند. وقتی ما را به دیدن داخل ساختمان برداند هیچ آمریکایی در آنجا نبود از خودشان هم تنها چند نفری بودند و تعداد زیادی نبود. گازاشک آور که تفنگدارن محافط سفارت برای ممانعت از ورود مهاجمان استفاده کرده بودند، هنوز در فضای ساختمان سفارت بود و چشم و بینی را اندکی می آزرد. بعد از نگاهی به اتاقهای طبقه اول ما را به طبقه دوم بردند. در طبقه دوم مهمترین قسمتی که دانشجویان به ما نشان دادند، اتاق یا سالن کوچکی مجاور یکی از اطاقهای شمالی بود. این اتاق دری آهنی مثل در راهروهای زیردریائیها داشت که به آن اتاق که ما در آن قرار داشتیم باز می شد. دانشجوی راهنما گفت که اینجا محل مذکرات و بحثهای خیلی سری بوده است و دیواره آن سالن یا اتاق از موادی ساخته شده که غیر قابل استراق سمع است. ما داخل آن اتاق نشدیم. اما در همین اتاقی که بودیم من چشم به یک سطل زباله مکعبی کوچکی افتاد که پراز چیزی مثل پودر رختشویی بود و دانه های ریز سیاهی هم در آن دیده می شد. از دانشجوی راهنما پرسیدم «این چیه» با دست اشاره دستگاهی کرد که مکعبی سطل در کنار آن قرار داشت و گفت، اینها مدارک و کاغذهایی بوده که با این دستگاه پودر شده است. احتمالا اینها مربوط به بحثها و گفتگوهای همان اتاق ضد استراق سمع بوده است که به لحاظ فوق العاده سری بودنش، رشته رشته شدن را برای آن کافی نمی دانسته اند. به هر حال آن مدارک دیگر به هیچوجه قابل بازگشت و بازسازی نبود. بعد هم از انجا به حیاط سفارت رفتیم و مارا به به برجکی بردند که آنتن گروی شکل ماهواره ای روی آن قرار داشت. مدتی بعد از از ماجرای گروگانگیری همکاری که زمینه کارش حوزه قضایی بود و آن روزها در رژیم خر تو خری که امام خمینی با مریدانش در ایران براه انداخته بود همه در مورد همه چیز اظهار نظر می کردند، از کنفرانس خبری هفتگی بهشتی قاضی القضات خمینی که در آن خبرنگاران خارجی هم حضور می یافتند و او در زمینه سیاست داخلی و خارجی و... صحبت می کرد گزارش تهیه می کرد، می گفت که اتومبیل چروکی چیف ضد گلوله متعلق به سولیوان را که مجهز به میکرفونها تقویت کننده صدای بیرون و اطراف اتومبیل بود (برای شنیده شدن در داخل اتومبیل)، بهشتی سوار می شد. چندی بعد از گروگانگیری، یک گزارش کامل از تمام سوراخ سمبه های سفارت که گمانم پخش آن از تلویزیون دو ساعت طول کشید، پخش شد. گزارشگر آن یکی از گماشتگان خمینی در اخبار رادیو تلویزیون فردی به اسم عبدالکریم سنایی بود که رابط «بیت امام» با تلویزیون بود، این آدم که مثل همه مریدان خمینی به درجاتی بیشعور بود، با دمپایی پشت میزکارش می نشت و در تحریریه می چرخید. عینک ته استکانی داشت. یکی از خانمهای همکار با خنده می گفت که وقتی امام در نوف لو شاتو بوده او موقع رفتن امام به مستراح برای امام آفتابه پر می کرده است. گمانم بعدا همین آدم مدتی هم سفیر جمهوری الهی اسلامی در اسپانیا شد.

خمینی از ماجرای گروگانگیری سوء استفاده فراوانی برای برپاکردن غوغای آمریکا سیتزی و تحت الشعاع قرار دادن مطالبات مردم و مسائل روز در آستانه پایان یافتن مجلس خبرگان کرد. «هرچه فریا دارید بر سر آمریکا بزنید»، تبلور این سیاست مزورانه امام خمینی بود. از اولین دستاوردهای گروگانگیری،از صحنه خارج کردن لیبرال- مذهبی ها بود. این را بهزاد نبوی هم یکبار دوسه سالی بعد از پایان ماجرای گروگانگیری برزبان راند و گفت بزرگترین دستاورد اشغال سفارت یا به قول خودشان لانه جاسوسی، حذف لیبرال ها بود.حدود یک ماه بعد از گروگانگیری که هنوز جلوی سفارت غلغله تجمع و تظاهرا ت روزانه براه بود، خمینی قانون اساسی رژیم ولایت فقیه را(که در پاریس مطلقا حرفی از آن نزده بود)، به رفراندم گذاشت و به تایید رساند وبه این ترتیب، تاریخ ایران که تازه یک دیکتاتور آزادی کش را که ربع قرن پیش به کودتای 28 مرداد به ماتحش چپانده شده بود، دفع کرده بود، باجایگزینی سید روح الله خمینی به عنوان ولی فقیه در آن دوباره با دوره پر تنش و نا آرامی را شروع کرد . عواقب جایگزینی سلطنت پهلوی با «سلطنت فقیه» را که مردم ایران در بیرون راندن و دفع کردنش سی سال است لحظه ای تلاش نایستاده اند همه می دانیم. 

اکنون امواج بلند خیزش و اعتراضات مردمی را تهدیدهای ولی فقیه و فرماندهان دستگاههای سرکوب و مردم کشی رژیم نمی تواند فرو بنشاند. مردم از هفته اول بعد از انتخابات دیگراز شعارهای رهبران معترض به انتخابات، عبور کرده بودند، اما مریدان و یاران خمینی که معترضان نتیجه انتخابات بودند، می خواهند با حقه ها وکلکها گوناگون، خیزش مردم را در چارچوب نظام منحوس ولایت فقیه محصور و کنترل کنند. از حقه های بکار رفته برای این کار، شعاری است که برای تظاهرات 13 آبان طرح کرده اند تا شعار ساختار شکنانه جمهوری ایرانی را به گوشه نسیان بفرستنند، با شعار «نه شرقی نه غربی، دولت مهر ملی»!

اکنون با جوانان و دانشجویان و مردم آزادیخواه ایران است که زد و بندها و حقه ها وکلکهای رهبران را، با شعارهای ساختار شکنانه و مبارزه جویانه و دموکراسی خواهانه خنثی و رهبران خمینیست اعتراضات انتخاباتی را به دنبال خود بکشند. باید شعارهای مناسب و سرودهای مناسب طنین انداز تظاهرات دموکراسی خواهانه مردم ایران باشد که به روشنی رویا رویی خود را با نظام مذهبی و رژیم ولایت فقیه به نمایش بگذارد. زمان آن است که دانش آموزان و دانشجویان سرود پوچ گرایانه یار دبستانی را کنار بگذارند، و سرودهای انقلابی مبارزه جویانه یی که مناسب مبارزه با ظلم و بیداد و نابرابری است انتخاب کنند. به نظر من یکی از بهترین سردوها برای تظاهراتی که در مناسبتهای مختلف برگزار میشود و برای همه اعتراضات ضد رژیم مناسب است، سرود برپاخیز است. سرودی یاد آور انقلاب ملاخور شده سال 57 که در آن مردم با دست خالی در جنگ با تانکها پیروز شدند و رژیم تا دندان مسلح شاه را از هم پاشیدند. با خیزش و همبستگی و با به راه انداخت جنگ و گریز گسترده در شهر سپاه پاسداران مردم کش و متجاوز را هم می شود درهم کوبید و رژیم را از هم پاشاند. تنها باید به قدرت اتحاد و همبستگی، ایمان داشت و دست بکار سازماندهی برای رویا رویی فرسایشی با سپاه و نیروی انتظامی بود. پیروزی بر رژیم تنها با غلبه بر ترس و تفرقه و کنار زدن مریدان و ستایشگران  خمینی ممکن است.

توضیحات:

سرود برپاخیز:

http://www.youtube.com/watch?v=CvqQXxgk7T8

*کمتر از یک سال بعد، او هم جزو 18 نفری بود که پاسدار محمد حسین طارمی، لیست اخراج آنها را به عبدالله نوری داده بود. من در مقاله «مسأله رادیو و تلویزیون، انتقاد به جا و فراموشکاری اختیاری عبدالله نوری»،که در آرشیو پژواک ایران موجود است، در مورد آن اخراج توضیح داده ام.

پ-11 آبان 1388- 2 نوامبر 2009

http://iradj-shokri.blogspot.com

منبع:پژواک ایران

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

facebook Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

   نسخه‌ی چاپی  

ایرج شكری

فهرست مطالب ایرج شكری در سایت پژواک ایران 

*سرازیر شدن خشم سپاه و رهبر به سوی روحانی، آینده نا روشن او و سایه جنگ
*حقه بازی آخوند موسوی خوئینیها و وصل کردن خامنه ای به «عالم غیب»‏
*انتخاباتی با بازندگان بزرگ و تصاویر ماندگار یک دیدار و سالهای سربی برای روحانی
*دیدار پُر برکت امیر تتلو با رئیسی
*طلبکاری در دو پیام پاسدار باقری «رئیس ستاد کل نیروهای مسلح»، و تودهنی به آن در رویدادها
*استفاده از سینما توسط فرومایگان برای توجیه جنایات رژیم در دهه ۶۰
*‏«گلاب زدن» گردانندگان رژیم به یاد و نام خمینی
*تعیین تکلیف برای همه مسئولان نظام از سوی پاسدار جعفری فرمانده کل سپاه، رزمایش کودتا
*وقتی مردی به زنش، بگوید «دوستت دارم» چه اشکالی دارد؟
*اسکار فرهادی، جلوه یی از مفهوم «ایرانیان» برای جهانیان و تلاش مذبوحانه محافل و ‏مقامات رژیم برای مصادره «اسلامی» آن
*اولین مصاجبه خمینی با خیرنگاران ایرانی در پاریس آیینه تکبّر و استبداد و افکار ارتجاعی او
* پاسخ فرمانده نیروی دریایی در مورد جابجایی ناگهانی جانشین خود و ابهامی که باقی می ماند
*هاشمی رفسنجانی، له شده زیر توهین و تحقیر، اندوهگین و اشگ ریز، دق مرگ شد
*مقاله یی که سبب رهبر شدن خمینی شد
*خواندن ترانه «جان جهان» شجریان توسط دانش آموزان دبستان دخترانه یی در مشهد
*شهروندان قبرخواب، انتقاد کارگردان سینما، اشک تمساح روضه خوان زرنگ
*رژیم در حال غرق شدن در گند خودش، پاسدار صفوی غرق در هپروت تشکیل دولت جهانی اسلام ‏به مرکزیت رژیم
*شاه مرغوب،بهترین دیکتاتور و عطر و گلابش و مفهوم تجمع پاسارگاد ‏
*زوزه های آیت الله علم الهدی علیه زنان ۳۰ سال بعد از عربده رفسنجانی
*پرت و پلاها و روده درازیهای قاسم سلیمانی و دیگران در سالگرد جنگ و گذشتن از کنار مصائب مردم
*مساله حجاب در قرآن و علت پیدایش آن و حجاب اجباری مجاهدین برای آتنا فرقدانی
*بابت «اطلاع رسانی»، از وزارت دفاع روسیه «کمال تشکر را داریم»‏
*28 مرداد و بعد از آن و آینده ای که در راه است
*واکنش ارتش به اهانت حسن عباسی، اهانت اوباش انصارحزب الله به هنرمندان، «فضل» جوادی عاملی و حکایتی از عبید زاکانی
*عباس کیارستمی سینماگری که با رژیم «غیرخودی» و با مردم «خودی» بود و جهانی شد
*دست باز نیروی انتظامی رژیم در رفتار خشونت آمیز و شلیک و کشتن
*شگفتی آفرینی پاسدار سلیمانی با صدور بیانیه تهدید آمیز علیه بحرین، جلوه دیگری از خر تو خربودن اوضاع رژیم
*بلاهت آریامهری خامنه ای در تشدید سرکوب و اختناق برای حفظ رژیم
*برکناری پدر ترانه علیدوستی از سرمربیگری فوتبال نوجوانان
*حاشیه های ایرانی شصت و نهمین فستیوال کن
*بازهم اعترافی در مورد گریز مردم از دین و مسجد دولتی
* سالگرد فاجعه ۱۹ فروردین ۹۰ و شیپورچی های رهبری مجاهدین
*سپاه پاسداران آفریننده مصیبت وعامل جنایت علیه مردم است و نه سپر بلای آنها
*تعظیم «اسلام» در برابر شکوه ایران و ضربه و تلخی های انتخابات برای ولایتمداران
*شرکت در انتخابات، تایید رژیم ولایت فقیه و دادن اعتبار به آن برای سرکوبگری است
*آثار اداره «خرتوخری» امور در نیروی زمینی ارتش و افشا شدن یک دروغ دیگر پاسدار فدوی
*صراحت و جرأت یا ترس و خیانت رئیس جمهور حقوقدان
*نفرت مردم نسبت به نظام ولایت فقیه، در رنجهای علیرضا افتخاری
*یک آفرین به پاسدار فدوی برای «بزرگواری انسان دوستانه» نسبت به آمریکا و یک «صدا تو ببر » بیشرم، بخاطر ادعای رئوف بودن
*رویداد بازداشت تفگنداران، دو قایق نیروی دریایی آمریکا وخالی بندی، پنهانکاری و خودبزرگ بینی های ابلهانه فرماندهان سپاه
*سخنان خمینی در مورد واجب بودن تهمت زدن به علما و فقهایی که «لطمه می زنند به اسلام» و دادن حکم برداشتن عمامه آنان به جوانان
*استریپ تیز فرمانده قرارگاه پدافند هویی خاتم الانبیاء
* تنش شدید در روابط رژیم با عربستان سعودی در پی اعدام شیخ باقرالنمر
*پرت و پلاها های پر حرارت عقیدتی فرمانده متحجر سپاه
* اظهارات بی اجازه محسن رضایی و دریافت تو دهنی از ولایتی
*کاری درست در برابر رژیم ضد ایرانی و آخوندیسم و ماتم پرستی، اما با شعاری نا مناسب
*پیشنهاد فیکسیونی به رئیس جمهور آمریکا، برای آرام کردن تند روها
*چرندیاتی از «فرهنگ عاشورایی» و تراکم حیرت انگیز نادانی در راویان
*پاسدار جعفری و ادعاهای بی ربط اش و تلاش برای محو آثار خالی بندی و غلط زیادی
*عجله رژیم در اعلام مرگ سفیر سابق، انتقاد برادر سفیرسابق، حساسیتها به مساله ربوده شدن او
*حادثه ناگوار حج، فرصت طلبی رژیم برای معجزه سازی توسط «شهید» و نکته ها
*حرفهای خامنه ای در جمع فرماندهان سپاه، «نقشه راه» برای همه
*سوالی که مسلمانان باید از خود بکنند: آیا چنین خدایی را می شود دوست داشت؟
*بازی تازه خامنه ای و خوابی که سپاه پاسداران برای فردای مردم دیده: ایست بازرسی
*شخصیت حقوقی پایدار دولتها و پیگیری حقوقی جنایت 10 شهریور 92
*تایید برجام توسط خامنه ای، برد و پیروزی برای دولتیان، عزا برای نعّاران حفظ خط قرمز رهبر
*عبور از گذرگاه خونین اجتناب ناپذیر است، چون فرماندهان جنایتکار سپاه قدرت مطلق می خواهند
*کباده کشی ظریف، نسیه خوری روحانی، ماتم شریعتمداری، روزگار تلخ و سیاه ولی فقیه سیدعلی
*جنازه های با طراوت و نشاط و بادوام
*همدستی رئیس مجلس با دولت برای کنار گذاشتن مجلس از بحث بر سر توافق تسلیم در مساله اتمی
*ستایشگر سپاه قدس، حالا با ستایش از خامنه ای ، تلاش می کند آبروی رفته را به او باز گرداند.
*وضع مبهم پاسدارای که دستور برداشتن مجسمه آریوبرزن را داده بود
*ریخت و پاشهای اسلام گسترانه رژیم و تودهنی مردم به رژیم با شکستن هنجارهای تحمیلی
*چگونگی برقراری دوباره تحریم ها، به شرحی که سوزان رایس داده است.
*قلّاده بر گردن رژیم درنده خو، بر مردم ایران مبارک باد
*کاسبی و بهره برداری خامنه ای از جنازه گردانی
*مکتب فاجعه آفرین خود محوربینی لبریز از بلاهت فرماندهان سپاه و دست اندر کاران رژیم و ضربه ای که در راه است
*تصادفی طاغوتی، در رژیم لاهوتی
*ایسنا آیت الله صافی را بالا برد، اما خامنه ای در سفر به قم به او اعتنا نکرد
*آیا آمریکا همان بازی را با رژیم می خواهد بکند که با مجاهدین کرد؟
*پوزه بند رهبر برای منتقدان و پذیرش افسار خوردن نظام
* آنجا که اسلام و مسلمانی سعدی، انسانیت او را می بلعد
*درنده خویی مذهبی در افغانستان و اقدام چشمگیر زنان علیه آن
*اندوه ناشی از فقر و فشار اقتصادی کم نیست، عزاداری در نوروز را هم تحمیل می کنند.
*پاسداران زیاده طلب و بی اعتنایی به رهبر و سلسله مراتب
*مطهری مورد یورش قرار گرفت، اما گند به سر روی نیروی انتظامی منفعل، زده شد
*ضربه خرس طلایی به خرناس کشهای نظام ولایی و حرفهایی از جعفر پناهی
*از سکه افتادن سرداران اسلام و ارزش شهادت در رژیم خر تو خری
*روح روح الله خمینی در کشتار پاریس ظاهر شد
*تلاش فرمانده سپاه برای «جاخالی دادن» در برابر کنایه روحانی
*عکس طناز طباطبایی به اشتباه به جای عکس ریحانه حباری در لحظات قبل از اعدام معرفی می شود
*ایراندختی که از یاد نخواهد رفت
*اولین عملیات جنگی گرانترین هواپیمای جت جنگی علیه اسلامگرایان
*بیانیه سالگرد تاسیس شورا و نکاتی مربوط به رجزخوانی های مسعود رجوی و پیامدهای آن
*فاجعه بار بودن آموزش موسیقی در مهد کودکها از نظر مدیر حوزه های علمیه
*ادعای پوچ وزارت اطلاعات در مورد رهایی قهرمان شمشیربازی
*فرصت طلبی رژیم منحوس برای مصادره مراسم تشییع جنازه شاعری بزرگ
*جنایات بدون مکافات، غزه پیش آدم سوزی ژاپن چیزی نیست
*خودنمایی های روز قدسی سرداران سپاه و آیینه خر تو خری رژیم
*سقوط و فساد سیاسی رهبری مجاهدین در آیینه تحریف اخبار سوریه
*یادداشتی در مورد علت حمله وزارت خارجه فرانسه به مجاهدین
*خنجر و خیانت و چند نکته برای یاد آوری در سخنرانی مهرتابان
* مسعود رجوی، حمایت از داعش در عراق، رقت انگیز، و در «آخر» خط
*یک رویداد فرهنگی – هنری برای لرزندان استخوانهای خمینی درگور
*شکست رژیم در جذب فرهنگی مردم و در جایگزین کردن اسلام به جای ایران
*پاسخ های کوبنده کیومرث پور احمد در مورد عربده کشیهایی که علیه لیلا حاتمی راه افتاد
*شرمندگی لیلا حاتمی از عربده مسلمانان شرور ، لیلا عذر خواهی نکرده
*تکذیب ادعایی در چرند بافی شلغمکارانه
*بی تدبیری دولت تدبیر و تدبیر ظریف یک پاسدار
*گزارشی تلویزیونی در مورد «ازدواج موقت» در ایران
*مستندی در مورد چگونگی کشتار کمونیستها در اندونزی
*خودت فکر کن کی و کجا روحت را به شیطان فروختی
*بحران روحی مسعود رجوی و برخورد مناسب با آن
*پیت سیگر ترانه خوان عدالت و آزادی و محبت، درگذشت
*ممنوعیت برگزاری جلسه کانون نویسندگان، ننگ و خفت برای آخوند روحانی
*بعد از نزدیک سی سال دهنکجی و قلدرمنشی دیدن، تودهنی زدن حق است
*چماق و چاقو و اوباش گری حل کننده مشکل منتطق ضعیف مریدان خمینی
*حاصل مکتب رجوی، فضولات انباشته بر ذهن و جاری برزبان مریدان
*نپذیرفتن اشتباه و عزم راسخ مسعود رجوی در به کشتن دادن مجاهدین تا آخرین نفر
*پاسخی به اوباش «ترانه خوان گروه هنری ارتش آزادیبخش و سیمای آزادی» مسعود و مریم رجوی
*تبریک به عمه «رئیس جمهور برگزیده مقاومت» و به عمه «رهبر مقاومت»
*... ترانه ای بر روی حکایتی از دفتر پنجم مثنوی – شهید راه
*اهانت محمد علی شیخی به مرضیه در جلسه یی با حضور مهدی ابریشمچی
*نکته یی برای یاد آوری –2
*سالگرد در گذشت مرضیه، و آنچه باید گفته می شد و نشد
*نکته یی برای یاد آوری
*واقعیت گریزی و خودمحور بینی رهبری، زمینه ساز کشتار مجاهدین در اشرف
*آیا زمان افسار زدن به سپاه پاسداران فرا رسیده است؟
*خدا در کنار جلّادان در اشرف و شادی و شعف از پاسداران از شقاوت
*شباهت ها با روش آمریکایی و اصولگرایان رژیم، در کار رهبری مجاهدین و ضرورت انتقاد از خود
*تغییر رویکرد به مفتریان بعد از بیانیه تفصیلی
*یادداشتی بر انتقاد اسماعیل وفا یغمایی
*تاریخسازی مسخره
*آیا فروغ جاویدان با تاکتیک دیگری می توانست پیروز شود؟
*کالبد شکافی یک فاجعه: بهای سنگینی که مجاهدین برای خواست رهبری می پردازند
*بحث تلخ دیگر، در مورد بیاینه تفصیلی شورا
*نقش رژیم و تعصب مذهبی – ناموسی، در جنایات فجیع علیه زنان
*سپاه خامنه ای را «آیت الله عظمی» کرد و جای «شاهنشاه آریامهر» نشاند
*تایید و بهره برداری بیانیه تفصیلی شورا، از مقاله توطئه گرانه مهدی سامع
*بیانیه تفصیلی «شورای ملی مقاومت» و تحریفات مربوط به اخراج خودسرانه من
*اگر آدم حرفی زد و بعد حاشا کرد چه معنی می دهد
*روحانی حلقه اتصال در بالا و با کلیدی برای گشودن دری در بن بست
*بیانیه تفصیلی شورا، و یاد آوری «علی الحساب» من
*دلیل نامربوط بودن ارتباط حمله موشکی به لیبرتی با استعفای روحانی وقصیم، در سخنان مریم رجوی
*نکاتی برای یاد آوری و توجه در پیام اخیر آقای رجوی و آن بمب ساعتی
*اولین نتیجه گیری ها از پایان یافتن نمایش انتخاباتی و پیام ها
*یک تقلب برای منحرف کردن افکار عمومی از یک اقدام بیشرمانه شورا
*موقعیت جدید کاندیداها و تغییر درصد احتمال پیروزی آنها
*آلت دست رهبری مجاهدین و شریک پرونده سازی های بیشرمانه برای ترورشخصیت توسط آنها نشوید
*نکات مهم در استعفا نامه دو عضو با سابقه شورا
*از کجا به اینجا رسیدیم
*ضرورت همبستگی و اعتراض در برابر قلدرمنشی و نسق گیری رهبری مجاهدین
*با رد صلاحیت رفسنجانی، به احتمال زیاد،چماقدار سابقه دار رئیس جمهور آینده است
*اعتراف ریشهری به مسخره بودن آخوندها در نظرمردم در ایرانِ قبل از انقلاب
*اعتراف قالیباف به چماقداری از زمان «دارو دسته شهید بهشتی»
*انتقادهایی از حضرت «سر»:ارزیابیهایی غلط،خشم و توّهم و حرفهای بی پشتوانه
*مجاهدین در تله، اشک تمساح ریختن آمریکائیها و جان کری
*تکبرّ بلاهت آور و بلاهت ویرانگر
*اضطرار احمد توکلی و قدرت اجتماعی اقشار ضد مقام رهبری
*افزایش دین گریزی و بی خاصیتی هزینه های کلان نماز خوان پروری
*ادعای بی ربط لابی کردن برای اسکار، دریافت تودهنی سنگین
* تکثیر روح و منش مادر طریق الاسلام
*ادعاهای نامربوط فرمانده سپاه در مورد جنگ ایران و عراق پاسداران
* روی دیگر سکه قلنبه گوئیهای ابلهانه پاسدار سلامی و هلهله ها و عربده های 9 دی
*مسئولیت فراموش شده در مصاحبه بنی صدر
*اشکهای عزاداری محرّم، حیات بخش انگلها
*ادعایی بی ربط در سالگرد مرگ «تام جی اندرسون»
*افتخارات گندیده در رژیم گندیده
*زهر فرار حزب اللهی به اسرائیل و حرام شدن شیرینی پهباد پرانی
*روزهای تلخ و سیاه رفسنجانی، مرد قدرتمند دسته اشرار
* بحثهایی«علمی» که اپوزیسیون توجهی به آنها و اثرات آن در جامعه نمی کند
*پایان اجلاس غیر متعهدها، حاشیه ها و مشکل بقای رژیم
*هدیه مدال المپیک به مادر برای حفظ آن از مصادره شدن
*اعتراف آخوند علی اکبر محتشمی به انزجار مردم از روحانیت
*اگر وزیر اطلاعات دروغ نگفته باشد، از این خوشتر نباشد
*عربده و ارعاب ناتوان از مهار جامعه پویای ایران
*آن خشم و خروش به خاطر دست دان عادی و این ماستمالی کردن «دستمالی» زیرآبی
*مقدس های تاریک اندیش و خود محوربینان، بیگانه با مردم
*احترام بی مورد به «مقام امنیتی» و بی تقاوتی به یک بی شرم
*دیپلماسی گوساله ها و مصادره پیشاپیش اسکار توسط وزارت ارشاد
* نمایش خشم و عصیان، با نشان دادن پستان عریان
*خشم و درماندگی مالکی، علت محاسبه تعویق ضرب الاجل بستن اشرف از نوامبر
* تعویق تاریخ تعطیل کردن کمپ اشرف،آغازی برای حل مسالمت آمیز مساله
*مشت محکم روزگار بر پوزه پاسدار توّاب ساز
* آمادگی به کشتن دادن میلیونها نفر ویژگی دین و مذهب پاسدار سلیمانی
*جنازه یی در راه سفارت آمریکا در امارات متحده عربی
*نقدی بر مقاله «میرحسین موسوی نخست وزیر آینده؟»
*تمجید از نیروی قدس سپاه، تحریف حقیقت و خدمت به رژیم
*کشف طرح تروریستی رژیم در آمریکا، « امداد غیبی» برای مجاهدین
*پناهجو شدن اشرفیها خبری خوب اما با کاستی ها و ابهامات
*بازی چرخ بشکندش بیضه در کلاه
*اختلاف در ارزیاببها و رشد افقی شجره طیبه
*شهیدان 19 فروردین اشرف دفن شدند، سوالها و حرفهایی که می ماند
*درگذشت مجاهدی سخت کوش و صمیمی و تصویری از آینده
*غوغا و دروغ و بیشرمی منفور
*با یک تیر چند نشان زدن خاتمی در تقدیر از آمنه بهرامی
*سخنان دبیرکل سازمان ملل روزنهً امیدی بر حل مساله اشرف
*در ضرورت توضیح واضحات
* چالشها و نمایشها در بستر شمارش معکوس برای تعیین تکلیف قطعی اشرف
* نگاهی به فیلم جدایی نادر از سیمین
*رژیم در سالگرد مرگ خمینی
*اعتراف ناخواسته دکتر قصیم در تلویزیون بی بی سی
*اعتراض من به قلدرمنشی بود
*شانتاژ، برچسب زدن، پرونده سازی، ارعاب و گرایش حذف منتقدان، یعنی همین
*کدام آرمان، کدام آرمان گرایی؟
*بیا بیا گفتن روش امام حسین نبود
*خواست انتقال از عراق باید در صدر خواستهای خانم رجوی قرار بگیرد
*رضا پهلوی، توّهم و توهین به شعور مردم
*آنچه برای آیت الله های مرتجع مهم است
*مفهوم ارزیابی ها و نتیجه گیری های فرماندهان سپاه در آینه عملکرد رژیم
*تشریفات محمد رضا شاهی و تشریفات ولایی و حزب اللهی و سبزاللهی
* عبور کشتی جنگی سید علی از کانال سوئز و تأملی در روش مسالمت آمیز مبارزه
*هاشمی غیرتت کو، فائزه عفتت کو، و پرونده سازیها
*راهپیمایی 25 بهمن، حاشیه ها، پیامدها
*جشنواره فجر مثل داروخانه یی شد که نفت می فروشد
*اپوزیسیون نباید از موسوی و کروبی دنباله روی کند
*بینش مهمل و حرفهای مهمل خمینیستها
*خامنه ای یک متهم به شرکت در ترور حریری رابه درجه سرلشکری ارتقاء داد
*شروری در صف اوپوزیسیون
*زین العابدین دیکتاتور تونس، ذلیل شد
*جنایات بی قتل واندوه انباشته در آنسوی خبرها
*جنگ روانی - جاسوسی اسرائیل و رژیم
*افشاگری و ابرازنفرت ایرانیان به رژیم، واکنش مناسب به فرصت طلبی وزارت اطلاعات
*سکوت در برابر ظلم بزرگ به جعفر پناهی، سرافکندگی برای اهالی سینما خواهد بود
*مسخرگی آخوندی، جنایات خدایی
*مسخره گی های عاشورایی و ستایش و ترویج خشونت در رژیم آخوندی
*رویارویی جنایتکارانه مذهبی سلفی- شیعه در ایران را باید محکوم کرد
*قدرت نمایی بلاهت بار احمدی نژاد، ضربه یی به نظام ولایی
*بساط ارتجاعی مرجعیت و آخوندیسم را باید در ایران جمع کرد
*جبّاریت رژیم علیه اهل سنت ، زمینه ساز ورود القاعده به ایران است
*لرزه های اضطراب، در نعره های اقتدار
* شاید مجید شریف پیش ما بود اگر اینترنت مثل امروز بود
*اجیر کردن عامل برای قتل فرزند، دستارود تعلیمات آخوندی و احکام شرعی
*آخوند مسخره از اخوان مسخره
*حکمت مستراحی و شخصیتهای مستراحی
*جنایت و رذالت از یک منشأ به بهانه های متفاوت
*مراسم عقد در سرقبر، تجلی مرده خوری آخوندهای مردم ستیز
*انفجار در پادگان سپاه، در آستانه سفر حاج محمود به لبنان
*ادعاهای متناقض، شاهدی بر پوچی ادعای پیروزمندانه بودن پایان جنگ
*اهانت به قرآن، غوغای بوزینگان و عربده فرومایگان در ایران
*صف آرایی در برابر رهبر: جبهه هواداران رئیس دفتر
*اتهام زنی و «گند زنی» بین جناح‌های متخاصم: کشتن خواهر پاسدار مشفق در جاده مشهد و...
*آغاز به کار «مشا نیوز» و اتهام «پوتینیسم» به حاج محمود
*جلوه یی از هویت و هنر مردم: گفتگوی عاشقانه به زبان آذری و به شعر
*شیطنت های خلاف اسلام با اجرای «نیمه رپ» به لهجه اصفهانی
*«مرض موت» لاعلاج رژیم خمینی ساخته به رغم سه دهه جنایت برای بقا
*سالروز بمباران اتمی هیروشیما، فراموش کردن قربانیان جزغاله شده توکیو و بیش از 60 شهر دیگر
*حنجره یی که خاموش شد، صدایی که ماندگار است
*تقابل مردمکشان خمینیست دو جناح، افشاگرخیانتها و جنایتها
*جند الله دوگام به پس یک گام به پیش
*تعارف کم کن و بر مبلغ افزا
*خفّت خمینی در حیات و خواری او بعد از مرگ و بی آیندگی رژیم
*رپ «کافران بی نام» در هجو نوحه‌های ام القرای اسلام
*سه هزار آقا زاده در حال تحصیل در بلاد کفر
*به چنین مجلس و بر کرّو فَرَش باید ...
*ناگهان دهها «پیکر مطهر» در نماز جمعه !
*داس اسلام همچنان زندگی آزادگان ایران را درو می کند
*بودجه های قرآنی ، گربه های ایرانی
*از این بمبهای اتمی در همه شهرهای ایران منفجر کنید
*مربوط و نامربوط در مصاحبه رضا پهلوی
*بلند آوازه کردن نام ایران، و نه جمهوری اسلامی
*برای جعفر پناهی و یک یاد آوری
*افتضاح در سناریوی دستگیری عبدالمالک ریگی و چند نکته
*موعظه های کنونی میرحسین موسوی و گذشته و آینده او
*سانسور گزارش‌ها تصویریِ «انقلاب اسلامی» نشانه ترس از مردم
*مردم جان برلب رسیده، رژیم جبّار خون ریز و مساله «خشونت»
* بخشوده و نا بخشودنی، به مناسبت در گذشت منتظری
*این سخن را درنیابد گوش خر
*ستاره یی در آسمان هنر ایران و موسیقی آذربایجانی بنام پریسا ارسلانی
*مروری بر تاریخچه تضاد دوجناح: ایدئولوژی متعفن و روشهای کثیف
*دیالوگ انتقادی با سربازان گمنام امام زمان
* آقای نصیبی در کوچه بن بست «علی چپ»
*یاد و خاطره یی از یک خدمتگزار فرهنگی و یک دوست که درگذشت
* یادداشی در مورد لبیک سایت وزارت اطلاعات رژیم، به در خواست «آ مهدی»
*من متهم می کنم، واکنشی به پیام اخیر آقای مسعود رجوی
*اعلان جنگ داخلی توسط خامنه ای،«توزرد»ی سبز و ضرورت آمادگی مردم
*ناگفته هایی از دو« 13 آبان»: چگونه صدای انقلاب به گوش شاه رسید و اشغال سفارت آمریکا
*چه کسی برای مردم فیلم خواهد ساخت اگر آقای نصیبی روزی مسئول سینمای کشور شود
*قضیه شکل اول و شکل دوم، و استحاله قهقرایی آدمها
*بیانیه بیست و هشتمین سالگرد تاسیس شورا، نکته یی و چند سوال
*فوتبال مردانه و فوتبال دوستان لجن
*به بهانه اظهارات یک خانم نماینده مجلس کویت
*اِنافَتَحنا»ی واقعیت گریزان متکبّر
*واكنش پنجم» و واكنش ملاباجي هاي حوزه علميه قم
*سینما و مردم، سینما و آقای نصیبی
*تحقیر ارتش توسط فرمانده کل سپاه و دیگران و واکنش فرماندهان ارتش
*سوالاتی از آقای منتظری و یک یاد آوری به میرحسین موسوی
*اعتراف ناخواسته آخوند ذوالنور بر منفور بودن رژیم
*بورشدن رهبر و سیلی سنگین مردم به سپاه پاسداران در تظاهرات «روز قدس»
*ایرباس در برابر دارائیهای بلوکه شده ایران پیشنهادی سنجیده و به نفع مردم ایران
*تعطیلی آیندگان اقدام شکرالله پا کنژاد و کنگره یی که برگزار نشد
*اراده و اعتراض مردم رهایی بخش خواهد بود، نه فرصت طلبی فرصت سوز اصلاح طلبان
*موضوعی در حاشیه انتخابات و کار مؤثر و مفید ی که آقای رجوی می تواند بکند
*سی سال پيش، « در اين بن بست…»
*رفسنجانی زیرآب ولایت خامنه ای را زد، اژه ای رفسنجانی را به آمریکاو اسرائیل بست و...
*فرار از مسئولیت آقای منتظری و از مرحله پرت بودن آقای کدیور
*تظاهرات پاسخی به روشها و اقدامات غیرقانونی مقامات قانونی
*سه پیام پایانی و جمعبندی رویداد انتخابات و مفهوم الله اکبر دیروز و امروز
*کار موثر و مفیدی که آقای منتظری می تواند بکند
*هشدار! توطئه ای علیه میرحسین موسوی در حال اجراست
*صحنه ای تکان دهنده از رفتن ندا از بین ما و ماندن ندا در فریادها و یادها
*اعلان جنگ خامنه ای و روز غلبه بر ترس
*ابطال انتخابات مشتی به پوزه ولی فقیه و یاسداران جنایتکار است، من از آن حمایت می کنم
*میرحسین موسوی، کروبی سید محمد خاتمی اصلاح طلبان بر سر دوراهی انتخابی تاریخی:
*مخدوش کردن ارزشها، جفا به امام راحل و تایید اقدام تروریستی علیه عربستان، در مناظره موسوی و احمدی نژاد
*میرحسین موسوی از موج خون تا موج سبر و شال سبز
*برای بهمن قبادی سینماگر مردم دوست
*«انقلاب اسلامی و کار نامه ردی روشنفکری»*
*ماهیت کارگزاران فرهنگی رژیم و انقلاب فرهنگی
*ویژگی جامعه ایران در نگرش و واکنش به سقط جنین
*مساله رادیو تلویزیون- تعادل قوا و واقعیتها(3)
*مسأله رادیو تلویزیون- تند روی شاید کرده باشیم اما بیراهه نرفتیم(2)
*خشم رفسنجاني و مرگ احمد خميني*
*مسأله رادیو و تلویزیون، انتقاد به جا و فراموشکاری اختیاری عبدالله نوری(1)
*عطاءالله مهاجرانی ، کشف کرامات خمینی و ستایش از تروریسم و چند یادآوری
*خنده برلسکونی و خشم آرژانتینها
*زیبایی شناسی یک ستایشگر خمینی و اهانت به ایرانیان
*سی سال پیش جوٌ سیاسی چنین بود و خمینی این بود
*سندی از مهندسی اسلامی بنای عظیم ۳۰ سال جنایت که جمهوری اسلامی نام دارد
*تبلیغات بی خدایان در اروپا، آمریکا و کانادا
*جنایت محکوم کردنی و جنایت با اجر دنیوی و اخروی
*یک تیر و دو نشان ارتجاعی خامنه ای و نکاتی برای یاد آوری
*تاثیر عامل فرهنگی بر موقعیت زنان
*خواب‌های پنبه‌دانه‌ای یا زمینه سازی برای جنایت علیه بشریت
*خوابگردی در فراموشخانه زمان
*آخوند وحید خراسانی سنی ستیز، نعل وارونه میزند
*رهنمودهای مهمل رهبر اسلام پناه، زوزه‌های وزیر ارشاد اسلامی
*وزیر ارشاد تهدید کرد هنرمندان خطا کار زیر پا گذاشته خواهند شد
*شورش یک زن جوان هنرمند علیه تبعیض و حجاب ، سیلی دیگری به رژیم ملاها
*حجاب و مراسم گشایش بازیهای المیپک
* این همه فاجعه را خمینی پی ریخت
*میراث خمینی و نگاه حوزوی- حیوانی به زن، منبع و منشأ تبعیض علیه زنان ایران
*صداقت و شهامت آقای دكتر ملكی
*توضيحي در مورد اعتصاب معلمان در سال ۱۳۴۰
*دنیای مراجع تقلید و دنیای شهروندان در هفته معلم
*تغییر حكم آیت الله، از سركوب كردن، به تظلّم
*منطق مردان خدا: سركوب كردن و نفس بريدن