ظهور نیروی نامحسوس و امنیت اخلاقی
فیروز نجومی

کشور ما در جهان، شاید تنها کشوری باشد که حکمرانان آن سخت نگران "امنیت اخلاقی" جامعه بوده و هستند. در کشور ما امنیت اخلاقی بر انواع امنیت های دیگر، مثل امنیت جانی و مالی در برابر غارتگران و چپاولگران و جنایتکاران، ارجهیت داشته و دارد. با این وجود در هفته ای که گذشت خبر از جشن آغاز کار نیرویی بود 7000 نفری که بعنوان نیرویی "نامحسوس"  در سطح جامعه در میان مردم بگردند و طبق بیانات حسین ساجدی، فرمانده نیروی انتظامی از مزاحمت برای نوامیس، آلودگی صوتی، کشف حجاب در خودرو و انجام حرکات نمایشی، به پلیس اخلاق گزارش دهند.

بنظر میرسد که استفاده از نیروهای محسوس، گشت های گوناگون ارشادی، ثاراللهی، حزب اللهی، بسیجی و پاسداران و نیروهای انتظامی، «آمران به معروف و ناهیان از منکر،» اسید پاشی و برپا داشتن مراسم اعدام و شلاق زنی در ملا عام، نتوانسته است مردم، بویژه جوانان را از کنشهایی که مجتهد حسین ساجدی فرمانده نیروهای انتظمی عامل نا امنی اخلاقی میخواند، باز دارد. بازداشت  دختران بجرم بدحجابی و گاهی پسران نیز بجرم شکستن هنجارهای مقدس حجاب اسلامی، کار بجایی نبرده است، بجای خود، بلکه سبب زوال انسان و رفتار و گفتار انسانی نیز گردیده است. درست بآن دلیل که حکومت اسلامی، امنیت را با ایجاد بی امنی بر قرار میکند. در واقع زمان کوتاهی بیش سپری نشده است از آخرین باری که رژیم دین را وهم برگرفته و طرح تشدید مجازات جرایم اخلال در امنیت روانی جامعه را با قید یک فوریت در مجلس بتصویب رساند(تیرماه 94). اشد مجازات اعدام و زندانیهای طولانی مدت، نه تنها به کاهش قتل و جنایت منجر نشده است بلکه بنا بر گزارشهای رسمی بر آنها نیز افزوده گردید که خود حکایت از نا امنی میکند نه امنیت.

هماکنون، بار دیگر نظام ولایت در دفاع از امنیت اخلاقی به ایجاد نا امنی میپردازد یعنی از سازمان دهی نیرویی 7000 نفری خبر میدهند که بطور نامحسوس در خیابانها بگردند و  بنا بر قول سردار سجادی " شماره پلاک خودرو را برداشته و از طریق سامانه پیامکی به مرکز پلیس امنیت اخلاقی اطلاع می‌دهند." نه اینکه پلیس آژیرکشان خود را به خودروی که در آن کشف حجاب شده است، بریزند و دستبند بزنند و ببرند. خیر . پس از دریافت پیامک، فرمانده نیروی انتظامی افزود  از سوی پلیس امنیت با این افراد تماس گرفته و از آنان خواسته می‌شود که در موعد تعیین شده به پلیس مراجعه کنند. حکومت اسلامی مظهر تمدن است.

رئیس جمهور روحانی نیز در واکنش به تشکیل نیروی نامحسوس تاکید کرد که نباید مسئله‌ای که راه حل فرهنگی دارد از "طرق" دیگر حل نکنیم، کنایه به بالا دستان که همه مشکلات را نمیتوان از راه امنیتی حل نمود. آنگاه از احترام به "اکرامت انسان" و حفظ آن سخن گفت و اظهار داشت که:

طبق آیه قرآن باید دنبال موعظه حسنه و جدال احسن باشیم و بهترین و کوتاه‌ترین راه را باید انتخاب کنیم. دولت اقداماتی که در حد توان اجرایی‌اش باشد انجام خواهد داد

اری، رئیس جمهور ما را حواله به "موعظه حسنه" و "انتخاب راه کوتاه" میدهد، بچه مناسبتی چندان روشن نیست و سپس در بیان اختلاف  خود با نیروی نامحسوس در لقافه خاطر نشان ساخت که آزادی مردم به غیر از قانون با هیچ چیز دیگر محدود نمیشود.  "آزادی" و "قانون" دو مفهومی که جامعه اسلامی با آن بیگانه است. آقای رئیس جمهور از کدام آزادی و یا قانون است که سخن میراند، آزادی در اطاعت و فرمانبری و یا قانونی که مظهر آن ولایت فقیه است؟

مسلم است که ایجاد ترس و ارعاب و نیز انحراف اذهان عمومی از گرانی و بیکاری، از فقر و فساد، بدون ترید میتوانند انگیزه های موجهی باشند  در پس اعلام بمیدان آمدن نیرویی تازه نفس، اما، نا محسوس برای نظارت بر رفتار و کردار مردم بدون آنکه هرگز دیده شوند.  اما، آنچه باید مورد توجه قرار بگیرد آن است که فرمانده نیروهای انتظامی به کنشهایی رجوع میکند که همزاد تاسیس حکومت اسلامی اند. کنشهایی همچون "مزاحمت نوامیس،" "آلودگی صوتی،" "کشف حجاب" در خودرو، کنشهایی که گفته میشود، امنیت اخلاقی جامعه را تهدید میکند، کنشهایی هستند که زائیده حاکم گرداندن قواعد و مقرارت شریعت بر جامعه اند.

شایدهم  آقای حسین ساجدی برای رسیدن به مرتبه  فرمانده نیروهای انتظامی، مثل فرمانده سابق از حوزه های علمیه برخاسته و تحصیل علم اجتهاد نموده است. چون تنها مجتهد است که رابطه بین جنسیتها را "مزاحمت نوامیس،" میخواند. اگر چترشریعت را از سر جامعه، از سلطه بر رفتار و گفتار مردم برگیریم، هیچیک از کنشهایی که آقای فرمانده سبب نا امنی اخلاقی در جامعه میخواند، کنشهایی زننده و زشت و یا زیانبار نیستند و در جوامع آزاد کنشهایی محسوب میشوند که از غرایز طبیعی انسان بر میخیزند. زن امروزی میخواهد خود پوشاک خود را برگزیند. تا کنون سندی انتشار نیافته است که نشان دهد بی حجابی زنان به فحشا و هرج و مرج جنسی کشیده باشد. آیا بودجه سازماندهی این سازمان خبر چینی و یا نیروهای نامحسوس بهتر نبود صرف سیرکردن شکم گرسنه بچه هایی میکردند که در معابر عمومی و در خس و خاشاک زندگی میکنند؟

آقای فرمانده نیروهای انتظامی کشور که کمر به برقراری امنیت اخلاقی بسته است، دانسته و یا نا دانسته  با اعلام  آغاز گشت یک نیروی نامحسوس 7000 در سطح جامعه، خود منشا بزرگترین نا امنی هاست. وقتی مامورانی مخفی در جامعه وجود دارند که ناظر بر حرکات و رفتار مردم اند، افراد جامعه به چه کسی میتوانند اعتماد کنند؟ از کجا معلوم که همسایه روبرو، همسایه های دیگر را زیر نظر ندارد. سوء ظن و بد بینی همگانی میشود، روابط اجتماعی مشکوک و تهی از معنا میگردد. انسان هم با خودش بیگانه میشود و هم با همکار و همسایه و دوست و آشنا. در چنین شرایطی چگونه ممکن است انسان احساس امینت کند،اعلام وجود یک نیروی نامحسوس 7000 نفری بگونه ای طراحی شده است ک سلب امنیت کند و نا امنی بوجود آورد تا برقراری امنیت اخلاقی. چرا که در شرایط نا امنی و بیگانگی و تنهایی، اراده معطوف به مقاومت در انسان در هم شکسته میشود و انسان را بسوی اطاعت و فرمانبری سوق میدهد.

جالب است که فرمانده نیروهای انتظامی این نیروی عظیم نا محسوس را را سازمان نداده است برای گزارش سرقت ها، کلاهبرداریها، زورگیریهای جنسی و مالی، کنشی که بنا بر گزارشهای رسمی بطور روز افزونی گسترش یافته است، نه برای یافتن غاتگران بزرگ و چپاولگران ثروت ملت، و نه بعنون راهکاری برای زدو خوردهای و خشونتهای خونبار خیابانی، خشونتهایی که در 16 میلیون پرونده در بایگانی های دادگستری منتظر بررسی هستند، تماما نشانه هایی از زوال رفتار انسانی، رفتاری برخواسته از بغض و کینه و فروخوری غرایز سرکوب شده انسانها.

کنشهایی که فرمانده ساجدی در در دفاع از امنیت اخلاقی کمر بسرکوب آنها گرفته است، در واقع کنشهایی هستند معطوف به اراده عدم اطاعت و نا فرمانی و کفر گرایی، کنشهایی که دلالت به رهایی و آزادی دارند. حکومت آیت الله ها زیرکتر از آن هستند که مینمایند، آنها امنیت و بقای حکومت ولایت را با ایجاد نا امنی در سطح جامعه بویژه برای رفتار و گفتمان و شیوه زندگی ای که نه بر اساس اطاعت و فرمانبری بلکه بر اساس مردود شناختن آن و خود فرمانی و خود آئینی، بمنصه ظهور در آید.

فیروز نجومی

  Firoz Nodjomi

fmonjem@gmail.com

firoznodjomi.blogpost.com

rowshanai.org

 

منبع:پژواک ایران

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

facebook Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

   نسخه‌ی چاپی  

فیروز نجومی

فهرست مطالب فیروز نجومی  در سایت پژواک ایران 

* آزادی زن ‏ و فرو پاشی رژیم دین
*اندر انتظار فروپاشی نظام اسلامی
*دین تازیان و معضل عقب ماندگی
*شرم مضاعف و ضرورت آزادی
*رای خدا در برابر رای مردم
*ولایت: گورکن الله!
*زنده باد کفر
*انتخابات و ‏نیروی ‏براندازنده ‏‏«کفر»
* مناظره روبهان
* رئیس جمهور چکاره ست؟
*انتخابات را به خاکسپاری رژیم جنایتکار تبدیل کنیم!
*انتخابات خوب است!‏
*حقیقت را باید گفت!‏
* از یکتا پرستی تا ‏کثرت خواهی
*ندای وجدان
*ویرانی بزرگ!‏
*از دین گریزی تا دین ستیزی
*سالروز نکبت و مصیبت ‏
*دگرگون سازی ارزش ‏ها!‏
*گفتمان رفسنجانی، گفتمان ریاکاری
*حقیقت نهائی!‏
*دیفروشان دیروز فرمانروایان امروز
*شاه گور خود کند و ولی فقیه گورکن خویش شود و دین!
*‎ ‎ دین مست باده قدرت !‏
*براندازی متولیان دین
*چیره شدن «عرب بر عجم» ‏ و آغاز نگون بختی ایرانیان
* آزادی و گریز از مسئولیت
* سرگذشت غم انگیز آزادی
*بازگشت بدوران رسالت ‏ و گره زدن دین به قدرت
*در چرائی نامگذاری الله و آغازیدن با نام او!‏
*عاشورا: اسطوره یا واقعیت
*بوی گند تقدس
*دعوت به امام عج و ظهور دجال
*عاشورا و قتل عام در زندانها
*محمد بشر بشیر و یا ‏‎ ‎خشم و خشونت و شمشیر
*«پافشاری بر نفاق» و عدالت اسلامی!
*جنگ شیعه وسنی:‏ اختلاف تاریخی یا دسیسه غربی؟
*خشونت هنجاری مقدس در قاموس اسلام
*کشتار جمعی در زندانها بجرم «ارتداد»
*تدبیرچیست؟
*بنام انسان و آزادی
*خشونت و گفتمان توحیدی
*پشت خمیده و بار سنگین دین و قدرت!
*امنیت و آزادی
*فقط آزادی
*شریعت اسلامی در ستیز با خودفرمانی
*معاشقه اسلام ناب محمدی با علم و تکنولوژی
* آزادیخواهی و باز تولید منش دیکتاتوری!
*اسلام در پیشگاه تاریخ
*بیگانگی ما از خود
* امریکا ستیزی یا اسلام ستیزی؟
*دشمن و دو قطبی شدن جامعه
* از درگیریهای کلامی تا امریکا ستیزی و فریبکاری
* امید کوکبی، قهرمان نافرمانی
*ظهور نیروی نامحسوس و امنیت اخلاقی
* تا کی؟
*رمز بقای نظام فرمانروایی و فرمانبری
*خائن کیست؟
*نقشه رذیلانه امریکا: «تزریق تقکر خاصی به نخبگان»
*آیا بجز ولی فقیه کسی دیگری هم هست؟
*نه به اخلاق اطاعت و فرمانبری!
*نفی حق گزینش: فروکاستی انسان به حیوان
* تن بخفت نباید داد
*انتخابات: طبل تو خالی
*رابطه دین با قدرت در امتداد تاریخ
*«جامعه ایران به کدام سو در حال حرکت است؟»
*انتخابات یعنی چه؟
*بدامن چه کسی پناه باید برد؟
*رهایی و ترک کیش اهریمنی
*بخندیم یا گریه کنیم؟
*از طلبگی تا خدایی و مسئله جانشینی!
*شمشیر ذوالفقارم آرزوست
*جور دیگری زندگی باید کرد
*بیان درد مشترک و یا صدور کیفرخواست علیه غرب؟
*اندر شکست دین جهاد و شهادت
*عاشورای پاریس
*آزادی را باید پرستید
*ولی فقیه، شاه نیست، مظهر دین است
*جامعه تک کتابی!
*عاشورا: شهادت یا خشونت؟
*کفر گرایی: راه رهایی و آزادی
*تقدس از جهل بر میخیزد
*قوم لوط، اخلاق انحرافی و خروج امام عج از غیبت
*اینهم شد خدا؟
*امنیت در سایه ولایت
*سردار حاج قاسم سلیمانی: سردار استبداد مضاعف دین و قدرت
*ز روز بلا باید دست بر سر گیریم
*فریبکاری مضاعف
*استبداد و آگاهی طبقاتی
*من مسلمانم، طرفدار رژیم دین هم نیستم!
*رهایی، آیا یک توهم است؟
*وای اگر دین نبود!
*خوار داشت انسان و قدسی سازی خشونت
*بر فراز منبر ولایت و یا خلافت؟
*الله: آموزگار بزرگ بیرحمی، خشونت و کین خواهی
*رمضان: زمینه ساز نظام فرمانروایی و فرمانبری
*دین ستیزی و یا قدرت ستیزی!
*جامعه بورژوازی و یا جامعه اسلامی فرا طبقاتی؟
* تاملی چند در باره جنبش عبور از ولایت!
*روحانیت: از حوزه تا حکومت
*کیست گورکن دین؟
*غنی سازی هسته ای بچه قیمتی؟
*شمشیر در نهان دین
*فرخنده: قهرمان جهالت ستیز
*دینمداری یا انسانمداری کدام یک اهریمنی ست؟
* دیکتاتوری و شریعت اسلامی
*سپاه پاسداران: سپاه ولایت و یا ملت
*توفان دیگری در راه است!
*ولایت دشمن اصلی ملت
*در خدمت و خیانت به اسلام و یا به ملت؟
*عدالت اسلامی!
*رهایی از دین یا جدایی آن از سیاست؟
*همزادی علم الله با قدرت
*«نه» بر تسلیم و اطاعت
*حصر و یا محاکمه: ولی فقیه بر سر دو راهی!
*تابوی هسته‌ای: نگاه ایدئولوژی یا نگاه اسلامی؟
*فرد و حکومت خدا
*قتلگاه سعیدی سیرجانی: «منزل آرام و مجلل در شمال شهر تهران»
* سعیدی سیرجانی به تاریخ پیوست
*آقای ظریف، ایران هراسی نه، اسلام هراسی!
*مذاکرات هسته ای: اراده ولایت یا اراده ملت؟
*امر به معروف، نهی از منکر و فرا رسیدن دوران کفر!
*امام حسین: اسطور ه یا انسانی زمینی؟
*جنایتکار کیست؟
*«امر به معروف با اسید نمیشه»
*دفاع مقدس یا شکست مفتصحانه ؟
*اسلام هراسی: خدمت و یا خیانت
*حقیقت نه بمب
*فریبخوردگان اکنون با ید به جنگ با الله برخیزند
*اسلام: دین رحمت و یا خشونت؟
*حکومت اسلامی: آبستن آزادی و استقلال و خود آئینی
*بازگشت اسلام به اصل خود
*توصیه ولایت: حفظ آرامش روانی !
*انفجار روابط جنسی در زیر زمین !
*هم ولایت و هم ریاست، هردو از دروغگویانند
*اسلحه ات را بر زمین بگذار ای مومن!
*نه حماس، نه اسرائیل
*شلاق، مجازات نا فرمانی و یا روزه خواری؟
*اعتدال، خدعه ای اسلامی
*«راه اندازی کلینک خشم در تهران»
*ما داعشی ها را خوب می شناسیم!
*حکومت اسلامی واژگون گردد، اگر زن حجاب از سر برگیرد
*بهشت با شلاق ؟
*از خاک سپاری مردگان در انقلاب مصر تا بازگشت آنان بزندگی در حکومت اسلامی
*سردار سرلشگر جعفری، سردار اسلام
*نبود آزادی و وحدت جنایت و عدالت در حکومت اسلامی
*زوگیری در فضای مجازی
*بازی دین و قدرت
*چهره کریه حکومت دین را بنگر
*زورگیری در اسارتگاه اوین
*یکتا و یگانه، تنها ولی فقیه است، بجز او هیچکس دیگری نیست!
*دین خصم آشتی ناپذیر آزادی
*پیام نوروزی خداوندگار خامنه ای : آزادی، بی آزادی
*دیو دو شاخ
*آزادی مسئولانه یا آزادی در فرمانبری؟
*22 بهمن: تاسیس استبداد مضاعف دین و قدرت
*انقلاب اسلامی: گریز از آزادی
*الله: مهربان و بخشنده و یا کین خواه و کیفر دهنده؟
*حال باید پرسید...
*از سلطه افکنی تا سلطه ستیزی
* قرآن، دین، قدرت، ما و آنها ؟
*تأملی چند در باره حکومت اسلامی و رهایی از آن
*بمناسبت اربعین: امامت یا خلافت؟ کدام حاکم است بر ما؟
*مماشات با دین بس!
*اسلام دین بیگانه با انسان
*فساد از اسلام بر میخیزد یا از قدرت؟
*مرگ بر غنی سازی هسته ای
*دیپلماسی ولایت و دفن حقوق بشر
*عاشورای 88، عاشورای حرمت شکن و اسطوره برانداز
*از سلطه ستیزی تا دریوزگی
*بنگر، خداوند غرقه در خون است!
*باید رستم را فرا خواند
*خلع دین از حکومت
*مرگ بر آمریکا: رمز مقاومت مردم یا رمز بقای حکومت ارتجاع؟
*ستیز با شیطان بزرگ ستیز است با آزادی
*الله اکبر: دین یا سیاست؟
*طبل توخالی
*«نرمش قهرمانانه» یا حرکت مذبوحانه؟
*حرمت شکنی روحانیت
*زایش خدا: نفی انسان و آزادی
*گره هسته ای، وسیله است نه هدف، دینی ست نه سیاسی
*گفتمان اعتدال و آشتی اسلام با جهان سکولار!
*رمز و راز وزارت: شایستگی و لیاقت یا تسلیم و اطاعت از ولایت؟
*بوی فریبکاری به مشام میرسد
*تا ولایت هست، سیه روزی و تیره بختی هم هست
*گفتمان ولایت: وارونگی حقایق و بهانه جویی های احمقانه
*تیشه بر ریشه فقاهت، تیشه بر بنیان قدرت است
*آبادی بدون ویرانی؟ نه حقیقت، نه آزادی
*رمضان: بیداری وجدان و یا وجدان فرمانبر؟
*از خداوند خامنه ای ست که بوی گند برمیخیزد
*رئیس جمهور منتخب: باز تاب اراده ولایت و یا تبلور اراده ملت؟
*انتخابات و یا آفرینش حماسه سیاسی؟
*گفتمان ولایت، گفتمان تحقیر و توهین به ملت
*گفتمان انتخابات
*دلشوره انتخابات
*صداقت هرگز نه از دین برخیزد و نه از قدرت
*کارنامه ولایت و یا ریاست جمهوری؟
*رمز رهایی از دیکتاتوری
*احکام شریعت لغو و قیامت اعلام کنید
*دعوت به امام عج و ظهور دجال
*بازی هسته‌ای و اسطوره جهاد و شهادت
*جنگ عدالت با آزادی
*سکولاریسم از ستیز با دین گذر میکند
*هفت سین، بدون دال بیگانه: سال نو، دین نو
*ظهور امام چهاردهم
*الله، خدای یکتا و یگانه مرد است و مردانه میاندیش
*قدسی سازی خشونت، رمز بقای نظام ولایت
*اسلام دین بیگانه با انسان
*آقای رئیس جمهور
*دین را باید بدادگاه بکشانیم
*حکومت راهزنان و غارتگران
*کدام انتخابات؟ چه قانونی؟
*یورش به دفاتر روزنامه ها و زور گیری روزنامه نگاران
*حاکم یا محکوم، کدامیک زور گیر است؟
*نظام ولایت، نظام قانون گریز و قانون شکن
*تاج شاهی بر سر خداوند خامنه‌ای
*دین و یا قدرت، کدامیک دشمن ملت ایران است ؟
*نظام ولایت، نظام فریب و خیانت
*از حجره و حوزه، تا کاخ نشینی و فرمانروایی
*حکومت اسلامی، حکومت فریبکاران
*عاشورای 88، عاشورای حرمت شکن و اسطوره برانداز
*عاشورا : از تحمیق تا تطمیع و از امام تا یزید
*پیام عاشورا: کین خواهی و خشونت، تسلیم و اطاعت
*عاشورا و اسطوره سازان حرفه ای
*دو معضل نیروی های انتظامی: بر خورد با ماهواره ها و بد حجابی
*براندازی دین تازیان بومی : خوش خیالی و یا واقع بینی؟
*مسئول تحریمات: دشمنی با اسلام یا غنی سازی هسته ای؟
*براندازی نظام ولایت از براندازی فقاهت، مظهر دین میگذرد
*جهاد و شهادت جنایت است و در خصومت با انسانیت
*حرف قرآن، حرف قدرت است
*پیش بسوی انسان و آزادی
*چشم بند ان ، کاریکاتور ی که مقدس را موهن ساخت
* ما عاشق امامان خود هستیم!
*از دینداری تا غیرتمداری
*کدام بحران؟
*بازگشت دوران تازیان مهاجم
* بحساب دین یا بحساب ملت
*حکومت اسلامی، بازنده ی بزرگ در اجلاس جنبش عدم تعهد.
*ولایت جلوه ی الله
*الله، بازیگر اصلی
*بوی گند ارشاد
*براندازی ولایت از رهایی از یو غ الله میگذرد.
*کهریزک: مجازات مبارزین راه آزادی
*کهریزک: مجازات مبارزین راه آزادی
*از کدام دین است که سخن میرانید؟
*حکومت ولایت، حکومت الله ست
*چرا باید با نام الله آغاز کنیم؟
*روحانیت دشمن ملت
*الله و جدایی جنسیت ها
*اسلام: دین فرمانروایی و فرمانبری
*خمینی الله را کشته است
*حجاب در ستیز و خصومت با عفاف