یورش به دفاتر روزنامه ها و زور گیری روزنامه نگاران
فیروز نجومی

خبر یورش "ماموران امنیتی همزمان " به دفتر چندین روزنامه "منتقد دولت،" سراسر فضای مجازی را پوشاند (یکشنبه 8 بهمن). این یورش به دفتر روزنامه هایی صورت میگیرد که کوشش میکنند بی آنکه از مرزهای "قرمز،" عبور کنند به حقایقی چند در راه و روش سیاسی و مدیریت جامعه، بویژه آنچه که در حیطه دستگاه دولت به ریاست احمدی نژاد میگذرد، اشاره نموده و ناسازگاری آنها را با منافع و سرنوشت ملت و کشور به نقد بکشند. تاکنون معلوم شده است که این شبیخون، به فرمان دستگاه قضایی بوقوع پیوسته است. خبرگزاری ها، بعضا بازداشت مدیران  و روزنامه نگاران و انتقال آنان به زندان اوین را نیز گزارش داده اند. همچنین خبر از یورش ماموران "امنیتی " ست به خانه ی بازداشت شد گان در پی جستجوی مدارک جرم، از جمله ماشین کامپیوتر، دی وی دی و سی دی و هر چیز دیگری که بدست شان برسد به غارت میبرند.

 

البته این رفتار تبهکارانه حکومت دین، چندان غافل گیرانه هم نبود. زیرا که هفته ی گذشته سخنگوی قوه قضائیه، آقای غلامحسین اژه ای از احتمال بازداشت عده ای از روزنامه نگاران را به جرم "دست در دست داشتن غربی ها و ضد انقلاب "  اطلاع رسانی کرده بود. شاید هم که روزنامه نگاران منتقد خود را برای این رفتار جنایتکارانه حکومت آیت الله ها و حجت الاسلام ها را از پیش آماده ساخته بوده اند. آقای جمشید برز گر، تحلیلگر بی بی سی، میگوید اخیرا حاکمیت به تاکتیک جدیدی دست زده است. روزنامه نگاران و یا مدیران روزنامه را ممکن است باز داشت کنند ولی روزنامه را به توقیف نمی کشانند. فهمیدید، چه گفت؟  رژیم دین هر روز زرنگ تر و هشیار تر میشود. ظاهر را آراسته نگاه میدارد و در باطن دست به اعمال جنایتکارانه ی "زورگیری " میزند. چرا که فرمانروایان حاکم بر ما در فریبکاری به اجتهاد رسیده اند. زور گیر ان را بدار مجازات میآویزند که زورگیری خود را پنهان سازند.

 

آنچه در گزارش این خبر وحشتناک، جلب توجه میکند این است که گزارش گران در انتشار خبر بازداشت روزنامه نگاران، از واژه های "یورش،" " هجوم " و یا "شبیخون "  برای توصیف رفتار جنایتکارانه "ماموران امنیتی " استفاده نمیکنند. خبر گزاری ها، از "حضور "  ماموران امنیتی در دفاتر روزنامه ها سخن میگویند، نه از یورش، نه از شبیخون، نه از کنش جنایتکارانه  "زورگیری " که اخیرا دو جوان را به همین جرم در برابر چشم تماشاگران مشتاق به دار مجازات آویخته اند، جرمی که در هیچ کجای جهان شایسته مجازات مرگ، شناخته نمیشود، اگر قتلی اتفاق نیفتد، مگر در شریعت اسلامی که آماده است شمشیر را بر گردن هر آنکس که در برابر اراده اش به مقاومت بر خیزید، فرود آورد- درست مثل همان دو جوان قمه  کش که کنش تبهکارانه زورگیری را به معرض نمایش گذارند و سر بباد دادند. آیا میتوان کنش ماموران امنیتی را چیزی جز "زورگیری " نامید؟. با این تفاوت که زورگیری دستگاه حاکمه بطور سازمان یافته، بوقوع می پیوندد. یعنی مراتبی هست و فرمانی و فرمانبری، با برنامه های حساب شده و بدست مامور انی انجام میشوند که به غلط "امنیتی " خوانده میشوند در حالیکه ماموریت شان جز ایجاد نا امنی چیز دیگری نیست. در کجای جهان زور گیری را با بر قراری امنیت در جامعه، سازگار میدانند؟

 

آیا میتوان  میان کنش "ماموران امنیتی " که به دفاتر روزنامه ها حمله میبرند با کنش  "زورگیری " تفاوتی قایل شد؟ اگر پاسخ مثبت است که هست، چگونه میتوانیم، ارتکاب یک عمل جنایتکارانه رژیم دین  را "حضور ماموران امنیتی " گزارش  دهیم. این نوع گزارش ها را باید گزارش هایی خواند که از بیان حقیقت اجتناب میورزند. از یورش و شبیخون قمه داران به دفاتر روزنامه ها خبر نمیدهند از حضور ماموران امنیتی خبر میدهند چنانکه گویی برای  صرف شام به دفاتر موسسه های اطلاع رسانی هجوم برده اند،.نه بمنظور زور گیر کردن روزنامه نگاران، روزنامه نگارانی که مرتکب هیچگونه جرم و گناهی نشده اند. به حریم خصوصی شان تجاوز میکنند و آنچه که میخواهند به غارت میبرند. آیا دادگاهی هم هست که چنین رفتار جنایتکارانه را تحت تعقیب قرار دهد؟ خیر. چرا که نظام ولایت به  رفتارهای تبهکارانه، تقدس می بخشد. بهمین دلیل اگر از جنبنده ای سر بزند، به مرگ محکوم میشود. حال آنکه وقتی شمشیر بر میکشد و بر گردن خبرنگاران و گویندگان لبه تیز و برنده آنرا نگاه میدارند که خود را به ولایت و شریعت تسلیم کنند، زورگیری نمیتواند کمتر از یک رفتار مقدس تلقی گردد، چرا که شمشیر ولایت، شمشیر شریعت است. طناب دار، مقدس است چون طناب شریعت است. تنبیه و مجازات گریز از بندگی و عبودیت، حکم الله است حتی اگر طناب مقدس شریعت به گردن بی گناهی هم بیفتد، چه باک، اگر به "مصلحت " بقای نظام مقدس اسلامی باشد. هدف اصلی از اعدام زور گیر ان جوان، نه بازدارندگی جرم و جنایت، بلکه دفاع از استبداد مضاعف دین و قدرت است.

 

روشن است که کنش جنایتکارانه زورگیری با تحمیل اراده زور گیر بر انسان دیگری همراه است با خشم و ابزار خشونت. در زورگیری روزنامه نگاران اراده ی کیست که تحمیل میشود؟ مگر اراده ای فراتر از اراده  ولایت، هم وجود دارد؟ تنها اراده او ست که آزاد است، آزاد از هر قانون و قواعد و مقرراتی، چون او جلوه الله است، فرمانروای نهایی. روزنامه نگاران مورد خشم و خشونت قرار گرفته اند به آن دلیل که به حقایقی اشاره کرده اند که ممکن است که جرقه بر خشم مردم زند و موجودیت نظام را بخطر اندازد. پس ضروری ست که شمشیر شریعت را بر گردن روزنامه نگارانی نهند که به بندگی و تف لیسی ولایت تن نمیدهند. در واقع زور گیر اصلی در راس ساختار قدرت نشسته است. در دفاع از اراده مطلق ولایت است که روزنامه نگارانی که بهغارتگری ها و چپاولگری که روزانه در حکومت اسلامی صورت میگیرد اشاره کرده اند باید زور گیر شده و به ببند کشیده  شوند. یعنی که دستگاه ولایت برنامه زورگیری را از هم اکنون به مرحله اجرا گذاشته است که هر ناله ای را از هر ویرانه ای که بگوش میرسد حمله برند و با قهر و خشونت آنرا خاموش سازند.

 

تحلیل گران، انگیزه رفتار جنایتکارانه یورش به دفاتر روزنامه ها و دستگیری تعدادی از روزنامه نگاران را با انتخابات ریاست جمهوری در سال آینده مرتبط میدانند، انتخاباتی که ممکن است بار دیگر لکه ننگی بر دامن مقدس نظام بنشاند. لذا رژیم پیشا پیش به استقبال حوادثی میرود که هنوز بوقوع نپیوسته است، حوادثی از نوع حوادث 88  که رژیم آنرا "فتنه " میخواند. که اراده آقا، اراده جلوه الله، حضرت ولایت بر آن قرار گرفته است که "انتخابات نباید امنیتی شود." یعنی باید که از هم اکنون هر کس که بجنبد، سخت او را تادیب نمایند. زور گیران امنیتی را باید آماده ساخت که در اسرع وقت هر حرکت مظنون ی  را به تسلیم و اطاعت وا دارند. که فتنه را قبل از شکل گیری باید در نطفه خفه نمایند.

 

بعبارت درست تری، نظام ولایت سخت نگران شعله ور شدن خشم مردم است. شرایط معیشتی هر روز بسوی وخامت با شتاب بیشتری به پیش میرود. زور گیر ان رژیم ولایت خود صراحتا اعلام میکنند که احتمال خیزش و شورش مردم بسیار محتمل گشته است، پس عقلانی ست که از وقوع آن جلوگیری کنند. چه تعجب اگر زور گیری مطبوعات منتقد را از هم اکنون آغاز نمایند تا آنان را به اطاعت و تسلیم وا دارند، به سکوت و خاموشی. دفاتر روزنامه هار را باز نگاه میدارند اما روزنامه نگاران را زور گیر نموده و ببند و اسارت میکشند. زبانها را از حلقوم بیرون میکشند که خود بتوانند سخن بگویند. حال آنکه آتش در زیر خاکستر دیر زمانیست که خفته است، همچون کوه آتش فشان آماده ی انفجار است. غرش آن بگوش حضرت ولایت رسیده است، اما می پندارد که اگر قمه داران را مامور زور گیری روزنامه نگاران نماید، جلوی انفجار را خواهد گرفت. چه خیال خامی؟

 

فیروز نجومی

Firoz Nodjomi

fmonjem@gmail.com

rowshanai.org

منبع:پژواک ایران

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

facebook Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

   نسخه‌ی چاپی  

فیروز نجومی

فهرست مطالب فیروز نجومی  در سایت پژواک ایران 

*رای خدا در برابر رای مردم
*ولایت: گورکن الله!
*زنده باد کفر
*انتخابات و ‏نیروی ‏براندازنده ‏‏«کفر»
* مناظره روبهان
* رئیس جمهور چکاره ست؟
*انتخابات را به خاکسپاری رژیم جنایتکار تبدیل کنیم!
*انتخابات خوب است!‏
*حقیقت را باید گفت!‏
* از یکتا پرستی تا ‏کثرت خواهی
*ندای وجدان
*ویرانی بزرگ!‏
*از دین گریزی تا دین ستیزی
*سالروز نکبت و مصیبت ‏
*دگرگون سازی ارزش ‏ها!‏
*گفتمان رفسنجانی، گفتمان ریاکاری
*حقیقت نهائی!‏
*دیفروشان دیروز فرمانروایان امروز
*شاه گور خود کند و ولی فقیه گورکن خویش شود و دین!
*‎ ‎ دین مست باده قدرت !‏
*براندازی متولیان دین
*چیره شدن «عرب بر عجم» ‏ و آغاز نگون بختی ایرانیان
* آزادی و گریز از مسئولیت
* سرگذشت غم انگیز آزادی
*بازگشت بدوران رسالت ‏ و گره زدن دین به قدرت
*در چرائی نامگذاری الله و آغازیدن با نام او!‏
*عاشورا: اسطوره یا واقعیت
*بوی گند تقدس
*دعوت به امام عج و ظهور دجال
*عاشورا و قتل عام در زندانها
*محمد بشر بشیر و یا ‏‎ ‎خشم و خشونت و شمشیر
*«پافشاری بر نفاق» و عدالت اسلامی!
*جنگ شیعه وسنی:‏ اختلاف تاریخی یا دسیسه غربی؟
*خشونت هنجاری مقدس در قاموس اسلام
*کشتار جمعی در زندانها بجرم «ارتداد»
*تدبیرچیست؟
*بنام انسان و آزادی
*خشونت و گفتمان توحیدی
*پشت خمیده و بار سنگین دین و قدرت!
*امنیت و آزادی
*فقط آزادی
*شریعت اسلامی در ستیز با خودفرمانی
*معاشقه اسلام ناب محمدی با علم و تکنولوژی
* آزادیخواهی و باز تولید منش دیکتاتوری!
*اسلام در پیشگاه تاریخ
*بیگانگی ما از خود
* امریکا ستیزی یا اسلام ستیزی؟
*دشمن و دو قطبی شدن جامعه
* از درگیریهای کلامی تا امریکا ستیزی و فریبکاری
* امید کوکبی، قهرمان نافرمانی
*ظهور نیروی نامحسوس و امنیت اخلاقی
* تا کی؟
*رمز بقای نظام فرمانروایی و فرمانبری
*خائن کیست؟
*نقشه رذیلانه امریکا: «تزریق تقکر خاصی به نخبگان»
*آیا بجز ولی فقیه کسی دیگری هم هست؟
*نه به اخلاق اطاعت و فرمانبری!
*نفی حق گزینش: فروکاستی انسان به حیوان
* تن بخفت نباید داد
*انتخابات: طبل تو خالی
*رابطه دین با قدرت در امتداد تاریخ
*«جامعه ایران به کدام سو در حال حرکت است؟»
*انتخابات یعنی چه؟
*بدامن چه کسی پناه باید برد؟
*رهایی و ترک کیش اهریمنی
*بخندیم یا گریه کنیم؟
*از طلبگی تا خدایی و مسئله جانشینی!
*شمشیر ذوالفقارم آرزوست
*جور دیگری زندگی باید کرد
*بیان درد مشترک و یا صدور کیفرخواست علیه غرب؟
*اندر شکست دین جهاد و شهادت
*عاشورای پاریس
*آزادی را باید پرستید
*ولی فقیه، شاه نیست، مظهر دین است
*جامعه تک کتابی!
*عاشورا: شهادت یا خشونت؟
*کفر گرایی: راه رهایی و آزادی
*تقدس از جهل بر میخیزد
*قوم لوط، اخلاق انحرافی و خروج امام عج از غیبت
*اینهم شد خدا؟
*امنیت در سایه ولایت
*سردار حاج قاسم سلیمانی: سردار استبداد مضاعف دین و قدرت
*ز روز بلا باید دست بر سر گیریم
*فریبکاری مضاعف
*استبداد و آگاهی طبقاتی
*من مسلمانم، طرفدار رژیم دین هم نیستم!
*رهایی، آیا یک توهم است؟
*وای اگر دین نبود!
*خوار داشت انسان و قدسی سازی خشونت
*بر فراز منبر ولایت و یا خلافت؟
*الله: آموزگار بزرگ بیرحمی، خشونت و کین خواهی
*رمضان: زمینه ساز نظام فرمانروایی و فرمانبری
*دین ستیزی و یا قدرت ستیزی!
*جامعه بورژوازی و یا جامعه اسلامی فرا طبقاتی؟
* تاملی چند در باره جنبش عبور از ولایت!
*روحانیت: از حوزه تا حکومت
*کیست گورکن دین؟
*غنی سازی هسته ای بچه قیمتی؟
*شمشیر در نهان دین
*فرخنده: قهرمان جهالت ستیز
*دینمداری یا انسانمداری کدام یک اهریمنی ست؟
* دیکتاتوری و شریعت اسلامی
*سپاه پاسداران: سپاه ولایت و یا ملت
*توفان دیگری در راه است!
*ولایت دشمن اصلی ملت
*در خدمت و خیانت به اسلام و یا به ملت؟
*عدالت اسلامی!
*رهایی از دین یا جدایی آن از سیاست؟
*همزادی علم الله با قدرت
*«نه» بر تسلیم و اطاعت
*حصر و یا محاکمه: ولی فقیه بر سر دو راهی!
*تابوی هسته‌ای: نگاه ایدئولوژی یا نگاه اسلامی؟
*فرد و حکومت خدا
*قتلگاه سعیدی سیرجانی: «منزل آرام و مجلل در شمال شهر تهران»
* سعیدی سیرجانی به تاریخ پیوست
*آقای ظریف، ایران هراسی نه، اسلام هراسی!
*مذاکرات هسته ای: اراده ولایت یا اراده ملت؟
*امر به معروف، نهی از منکر و فرا رسیدن دوران کفر!
*امام حسین: اسطور ه یا انسانی زمینی؟
*جنایتکار کیست؟
*«امر به معروف با اسید نمیشه»
*دفاع مقدس یا شکست مفتصحانه ؟
*اسلام هراسی: خدمت و یا خیانت
*حقیقت نه بمب
*فریبخوردگان اکنون با ید به جنگ با الله برخیزند
*اسلام: دین رحمت و یا خشونت؟
*حکومت اسلامی: آبستن آزادی و استقلال و خود آئینی
*بازگشت اسلام به اصل خود
*توصیه ولایت: حفظ آرامش روانی !
*انفجار روابط جنسی در زیر زمین !
*هم ولایت و هم ریاست، هردو از دروغگویانند
*اسلحه ات را بر زمین بگذار ای مومن!
*نه حماس، نه اسرائیل
*شلاق، مجازات نا فرمانی و یا روزه خواری؟
*اعتدال، خدعه ای اسلامی
*«راه اندازی کلینک خشم در تهران»
*ما داعشی ها را خوب می شناسیم!
*حکومت اسلامی واژگون گردد، اگر زن حجاب از سر برگیرد
*بهشت با شلاق ؟
*از خاک سپاری مردگان در انقلاب مصر تا بازگشت آنان بزندگی در حکومت اسلامی
*سردار سرلشگر جعفری، سردار اسلام
*نبود آزادی و وحدت جنایت و عدالت در حکومت اسلامی
*زوگیری در فضای مجازی
*بازی دین و قدرت
*چهره کریه حکومت دین را بنگر
*زورگیری در اسارتگاه اوین
*یکتا و یگانه، تنها ولی فقیه است، بجز او هیچکس دیگری نیست!
*دین خصم آشتی ناپذیر آزادی
*پیام نوروزی خداوندگار خامنه ای : آزادی، بی آزادی
*دیو دو شاخ
*آزادی مسئولانه یا آزادی در فرمانبری؟
*22 بهمن: تاسیس استبداد مضاعف دین و قدرت
*انقلاب اسلامی: گریز از آزادی
*الله: مهربان و بخشنده و یا کین خواه و کیفر دهنده؟
*حال باید پرسید...
*از سلطه افکنی تا سلطه ستیزی
* قرآن، دین، قدرت، ما و آنها ؟
*تأملی چند در باره حکومت اسلامی و رهایی از آن
*بمناسبت اربعین: امامت یا خلافت؟ کدام حاکم است بر ما؟
*مماشات با دین بس!
*اسلام دین بیگانه با انسان
*فساد از اسلام بر میخیزد یا از قدرت؟
*مرگ بر غنی سازی هسته ای
*دیپلماسی ولایت و دفن حقوق بشر
*عاشورای 88، عاشورای حرمت شکن و اسطوره برانداز
*از سلطه ستیزی تا دریوزگی
*بنگر، خداوند غرقه در خون است!
*باید رستم را فرا خواند
*خلع دین از حکومت
*مرگ بر آمریکا: رمز مقاومت مردم یا رمز بقای حکومت ارتجاع؟
*ستیز با شیطان بزرگ ستیز است با آزادی
*الله اکبر: دین یا سیاست؟
*طبل توخالی
*«نرمش قهرمانانه» یا حرکت مذبوحانه؟
*حرمت شکنی روحانیت
*زایش خدا: نفی انسان و آزادی
*گره هسته ای، وسیله است نه هدف، دینی ست نه سیاسی
*گفتمان اعتدال و آشتی اسلام با جهان سکولار!
*رمز و راز وزارت: شایستگی و لیاقت یا تسلیم و اطاعت از ولایت؟
*بوی فریبکاری به مشام میرسد
*تا ولایت هست، سیه روزی و تیره بختی هم هست
*گفتمان ولایت: وارونگی حقایق و بهانه جویی های احمقانه
*تیشه بر ریشه فقاهت، تیشه بر بنیان قدرت است
*آبادی بدون ویرانی؟ نه حقیقت، نه آزادی
*رمضان: بیداری وجدان و یا وجدان فرمانبر؟
*از خداوند خامنه ای ست که بوی گند برمیخیزد
*رئیس جمهور منتخب: باز تاب اراده ولایت و یا تبلور اراده ملت؟
*انتخابات و یا آفرینش حماسه سیاسی؟
*گفتمان ولایت، گفتمان تحقیر و توهین به ملت
*گفتمان انتخابات
*دلشوره انتخابات
*صداقت هرگز نه از دین برخیزد و نه از قدرت
*کارنامه ولایت و یا ریاست جمهوری؟
*رمز رهایی از دیکتاتوری
*احکام شریعت لغو و قیامت اعلام کنید
*دعوت به امام عج و ظهور دجال
*بازی هسته‌ای و اسطوره جهاد و شهادت
*جنگ عدالت با آزادی
*سکولاریسم از ستیز با دین گذر میکند
*هفت سین، بدون دال بیگانه: سال نو، دین نو
*ظهور امام چهاردهم
*الله، خدای یکتا و یگانه مرد است و مردانه میاندیش
*قدسی سازی خشونت، رمز بقای نظام ولایت
*اسلام دین بیگانه با انسان
*آقای رئیس جمهور
*دین را باید بدادگاه بکشانیم
*حکومت راهزنان و غارتگران
*کدام انتخابات؟ چه قانونی؟
*یورش به دفاتر روزنامه ها و زور گیری روزنامه نگاران
*حاکم یا محکوم، کدامیک زور گیر است؟
*نظام ولایت، نظام قانون گریز و قانون شکن
*تاج شاهی بر سر خداوند خامنه‌ای
*دین و یا قدرت، کدامیک دشمن ملت ایران است ؟
*نظام ولایت، نظام فریب و خیانت
*از حجره و حوزه، تا کاخ نشینی و فرمانروایی
*حکومت اسلامی، حکومت فریبکاران
*عاشورای 88، عاشورای حرمت شکن و اسطوره برانداز
*عاشورا : از تحمیق تا تطمیع و از امام تا یزید
*پیام عاشورا: کین خواهی و خشونت، تسلیم و اطاعت
*عاشورا و اسطوره سازان حرفه ای
*دو معضل نیروی های انتظامی: بر خورد با ماهواره ها و بد حجابی
*براندازی دین تازیان بومی : خوش خیالی و یا واقع بینی؟
*مسئول تحریمات: دشمنی با اسلام یا غنی سازی هسته ای؟
*براندازی نظام ولایت از براندازی فقاهت، مظهر دین میگذرد
*جهاد و شهادت جنایت است و در خصومت با انسانیت
*حرف قرآن، حرف قدرت است
*پیش بسوی انسان و آزادی
*چشم بند ان ، کاریکاتور ی که مقدس را موهن ساخت
* ما عاشق امامان خود هستیم!
*از دینداری تا غیرتمداری
*کدام بحران؟
*بازگشت دوران تازیان مهاجم
* بحساب دین یا بحساب ملت
*حکومت اسلامی، بازنده ی بزرگ در اجلاس جنبش عدم تعهد.
*ولایت جلوه ی الله
*الله، بازیگر اصلی
*بوی گند ارشاد
*براندازی ولایت از رهایی از یو غ الله میگذرد.
*کهریزک: مجازات مبارزین راه آزادی
*کهریزک: مجازات مبارزین راه آزادی
*از کدام دین است که سخن میرانید؟
*حکومت ولایت، حکومت الله ست
*چرا باید با نام الله آغاز کنیم؟
*روحانیت دشمن ملت
*الله و جدایی جنسیت ها
*اسلام: دین فرمانروایی و فرمانبری
*خمینی الله را کشته است
*حجاب در ستیز و خصومت با عفاف