حال باید پرسید...
فیروز نجومی

اجازه دهید که فرض را بر این بگذاریم  که در پایان مذاکرات هسته ای، جهان حق غنی سازی حکومت اسلامی را به رسمیت  شناخته و در ساختن هزار ان هزار سانترفیوژ دیگر هم  مختار نموده است بگونه ای که بتواند هر سالی یک یا دوتا بمب اتم هم بسازد. در چنین صورتی باید پرسید که نظام ولایت به کدامین قله صعود کرده است، به قله قدرت، علم و دانش و ثروت و یا بر عکس، فرو غلتیده است در منجلاب رسوایی؟
 
حال که سانترفیوژ های حکومت اسلامی در حال چرخش اند باید پرسید آیا حضرت ولایت میتواند بازو ان پر عضله و ماهیچه های پیچیده در هم خود را به همسایه های هم کیش که رهبران شان در ثروت و مکنت غرق گردیده اند، بنمایاند تا بدانند کیست بازیگر اصلی منطقه و یا عربده کش و قداره بند محله؟ آیا باید بزودی منتظر محو اسرائیل از روی زمین بود؟  فرض که حکومت اسلامی  بتواند شهری مثل شهر نیویورک، بزرگترین مرکز تجارت در جهان را مورد حمله اتمی قرار بدهد، آیا آمریکا را از بمب باران تاسیسات آتمی از هوا و  زمین و و دریا باز خواهد داشت؟ نیز، آیا آمریکا را وا خواهد داشت که در حمایت از فرزند نا مشروع خویش وارد کار زار نشود و روی خود را به دیگر سو بگرداند تا سپاه اسلام کار اسرائیل را به پایان برساند؟
 
خال که غنی سازی هسته ای، حق مسلم حکومت اسلامی برسمیت شناخته شده است، باید پرسید که آیا جامعه  به خود کفایی و استقلال رسیده است؟ آیا، اقتصاد "مقاومتی " بعنوان راهکار مقابله با تحریمات جهانی برهبری آمریکا و اروپا، به اهداف خود رسیده است؟ دست اجنبی از منابع و ذخایر طبیعی رو زمینی و زیر زمینی کشور کوتاه گردیده است؟ پوزه استعمار غرب را به خاک مالیده و از  آنها در تمام عرصه های علم و تکنولوژی، سبقت گرفته است؟ آیا خود کفایی باین معنا ست که جامعه مقدس اسلامی محتاج و وابسته به نظام اقتصادی دیگری نیست؟ آنهم در زمانیکه همه کشورها هرچه بیشتر به هم وابسته و نیازمند یکدیگرند؟ آیا خود کفایی در زمانیکه 80 درصد درآمد کشور از فروش نفت خام به کشورهای، عمدتا صنعتی، تامین میشود، یک شگرد عوامفریبانه نیست؟ آیا دست استعمار گران داخلی را  نیز کوتاه و آنها را از چپاول و غارت ثروت ملت باز داشته است؟ آیا آنها که روزانه در ملا عام با طناب شریعت بدار آویخته میشوند از غارت گران بزرگ اند و یا از زور گیران گرسنه، اقشار ی که در دامن حکومت اسلامی پرورش یافته اند؟ بدون تردید، ولی فقیه درس خود را آموخته است و با "نرمش قهرمانانه " نقش امام حسن و امام حسین را یکجا بازی کند.
 
حال باید پرسید، آیا حکومت اسلامی بواسطه کسب فن آوری هسته ای، ثابت کرده است آن چیزی را که می خواسته  است ثابت کند؟ که اسلام تا چه حدی طرفدار تغییر و تحول اجتماعی و تجدد خواهی ست و شیفته علم و دانش و نو آوری؟  آیا شرمنده و رسوا ساخته است آن شرق شناس ان کوته اندیش نژاد پرست را که اسلام را دینی خرافی و تقلبی و استبداد پرور می پنداشتند؟  آیا، حکومت آیت الله ها و حجت الاسلام ها، "امت اسلام " را بر ساخته و جانشین ملت ایران نموده است؟ آیا نشان داده است که مارکس چقدر در اشتباه بوده است که فکر میکرده است "دین تریاک توده ها ست؟"  که اسلام، دین "سلطه ستیزی " ست، نه دین سلطه افکنی، دین عدالت خواهی، نه فقط دین عبادت و رستگاری و یا فریب و ریاکاری؟ که اسلام دین جهاد است و شهادت، دین جنگ است و سلحشوری.  البته نه برای آرمانهای دون بشری، حقیقت و آزادی بلکه برای رضا و خشنودی خدایی که بجز او هیچکس دیگری نیست، برای تسلیم و اطاعت و عبودیت و بندگی، برای آرمانهای اسلامی. نیز، باید پرسید، آیا بواسطه دست یابی به فن آوری هسته ای، حکومت اسلامی توانسته است برتری تمدن اسلامی را بر تمدن غربی و شرقی به نمایش بگذارد؟ آیا توانسته است اسلام را بعنوان الگویی خدا محور، برای در آمیختن معنویات با پیشرفت و رفاه مادی در برابر نظام های استثمار کننده سرمایه داری غرب و  سوسیالیسم  سرکوب گر در شرق، به جهانیان ارائه دهد؟ آیا کشورهای غربی آماده اند که "مردم سالاری دینی " بر خاسته از شریعت اسلامی را جانشین نظام های دمکراسی، بر ساخته قانون بشری، نمایند؟
 
حال آیا باید انتظار داشت که مردم جهان از این دو نظام شر بر انگیز غرب و شرق گریخته و برای نجات به دامن پاک اسلام پناه آورند؟  و یا خود بپا خیزند و به یاری و حمایت لشگر اسلام، حکومت های خدا ناشناس را واژگون نموده و "روحانیون " را به مسند قدرت باز گردانند؟ همین بس که نظام ولایت دروازه های مدینه فاضله هسته ای را بگشاید، تا پاسخ به این سوال را دریافت نماید. زیرا که  تردید نباید داشت که آنان که پای گریز دارند پا به گریز میگذارند و درماندگان  نیز دل به دریا میزنند و هزیمت اختیار کنند. کدام تشنه لب است که در پی جرعه ای  آب، جان ندهد؟ کدام اسیر است که رویای رهایی و پاره ساختن بند های اسارت را از دست و پای خویش در سر نپروراند؟ وای بآن روزی که بندگان زنجیر اسارت از گردن خود بر گیرند.
 
براستی، دستآورد این مبارزه "بزرگ، " مبارزه برای بدست آوردن حق غنی سازی هستی، چیست؟  کیست که بتواند به ارزیابی سود و زیان پروژه غنی سازی هسته ای بپردازد؟ کیست که بتواند عقلانی بودن برنامه هسته ای را مورد بر رسی قرار بدهد؟ حال باید پرسید، آیا حقیقت در حکومت اسلامی، هرگز از زیر ابرهای تیره بیرون خواهد آمد؟ مسلم است که تا زمانی که ولایت حاکم است، پاسخ منفی ست.
 
چرا که امروز ما شاهدی چیزی بیش از بند بازی دین و قدرت در پنهان ساختن حقیقت نیستیم. رسوایی، عقب نشینی و شکست نظام ولایت در پروژه هسته ای، پروژه ای سراسر پوچ و بیهوده به لحاظ عقلانی، حقیقتی ست که در پنهان ساختن آن هم حضرت ولایت شرکت دارد و هم رئیس جمهور و وزیر امور خارجه اش و هم نزدیکان و منصوبان رهبری. یعنی که دین و قدرت و یا ولایت و ریاست دارای منافعی مشترک اند در پنهان ساختن حقیقت. همه نامه ها و گزارش های رسمی چیزی نیست مگر لفافه گویی و لفاظی مثال نامه هایی که ولی فقیه و رئیس جمهور به یکدیگر مینویسند، نامه هایی محتوی "هیچ. " حضرت ولایت در پاسخ به نامه رئیس جمهور در مورد مذاکرات هسته ای در گام نخست، به تقدیر چیزی میپردازد که معلوم نیست چیست. رئیس جمهور نیز  از پیروزی ها و پیشروی هایی سخن میگوید که بدرستی معلوم نیست که اتفاق افتاده اند و یا در آینده بوقوع خواهند پیوست. حضرت ولایت، زبان فرو کشیده، سکوت برگزیده و اجازه میدهد که یاران و نزدیکان او از عدم رضایت و ناخشنودی وی از نحوه مذاکرات و گذر از خط کشی های قرمز، سخن بگویند، چنانکه گویی که حضرت ولایت در بستر بیماری ست و زنبور زبانش را نیش زده است.
 
روشن است که تا زمانیکه قدرت در دست دین که مظهر آن ولایت است، تمرکز یافته است، حقیقت آن است که خفت و خواری، افتخار است و استقلال، پس روی و عقب ماندگی، پیشرفت است و نو آوری، تسلیم و اطاعت فضیلت است و بر خاسته از خزد انسانی، اسارت و بندگی عین رهایی است و آزادی.
 
فیروز نجومی
 
Firoz Nodjomi
fmonjem@gmail.com
 
 
 
 
 
 

منبع:پژواک ایران

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

facebook Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

   نسخه‌ی چاپی  

فیروز نجومی

فهرست مطالب فیروز نجومی  در سایت پژواک ایران 

* آزادی زن ‏ و فرو پاشی رژیم دین
*اندر انتظار فروپاشی نظام اسلامی
*دین تازیان و معضل عقب ماندگی
*شرم مضاعف و ضرورت آزادی
*رای خدا در برابر رای مردم
*ولایت: گورکن الله!
*زنده باد کفر
*انتخابات و ‏نیروی ‏براندازنده ‏‏«کفر»
* مناظره روبهان
* رئیس جمهور چکاره ست؟
*انتخابات را به خاکسپاری رژیم جنایتکار تبدیل کنیم!
*انتخابات خوب است!‏
*حقیقت را باید گفت!‏
* از یکتا پرستی تا ‏کثرت خواهی
*ندای وجدان
*ویرانی بزرگ!‏
*از دین گریزی تا دین ستیزی
*سالروز نکبت و مصیبت ‏
*دگرگون سازی ارزش ‏ها!‏
*گفتمان رفسنجانی، گفتمان ریاکاری
*حقیقت نهائی!‏
*دیفروشان دیروز فرمانروایان امروز
*شاه گور خود کند و ولی فقیه گورکن خویش شود و دین!
*‎ ‎ دین مست باده قدرت !‏
*براندازی متولیان دین
*چیره شدن «عرب بر عجم» ‏ و آغاز نگون بختی ایرانیان
* آزادی و گریز از مسئولیت
* سرگذشت غم انگیز آزادی
*بازگشت بدوران رسالت ‏ و گره زدن دین به قدرت
*در چرائی نامگذاری الله و آغازیدن با نام او!‏
*عاشورا: اسطوره یا واقعیت
*بوی گند تقدس
*دعوت به امام عج و ظهور دجال
*عاشورا و قتل عام در زندانها
*محمد بشر بشیر و یا ‏‎ ‎خشم و خشونت و شمشیر
*«پافشاری بر نفاق» و عدالت اسلامی!
*جنگ شیعه وسنی:‏ اختلاف تاریخی یا دسیسه غربی؟
*خشونت هنجاری مقدس در قاموس اسلام
*کشتار جمعی در زندانها بجرم «ارتداد»
*تدبیرچیست؟
*بنام انسان و آزادی
*خشونت و گفتمان توحیدی
*پشت خمیده و بار سنگین دین و قدرت!
*امنیت و آزادی
*فقط آزادی
*شریعت اسلامی در ستیز با خودفرمانی
*معاشقه اسلام ناب محمدی با علم و تکنولوژی
* آزادیخواهی و باز تولید منش دیکتاتوری!
*اسلام در پیشگاه تاریخ
*بیگانگی ما از خود
* امریکا ستیزی یا اسلام ستیزی؟
*دشمن و دو قطبی شدن جامعه
* از درگیریهای کلامی تا امریکا ستیزی و فریبکاری
* امید کوکبی، قهرمان نافرمانی
*ظهور نیروی نامحسوس و امنیت اخلاقی
* تا کی؟
*رمز بقای نظام فرمانروایی و فرمانبری
*خائن کیست؟
*نقشه رذیلانه امریکا: «تزریق تقکر خاصی به نخبگان»
*آیا بجز ولی فقیه کسی دیگری هم هست؟
*نه به اخلاق اطاعت و فرمانبری!
*نفی حق گزینش: فروکاستی انسان به حیوان
* تن بخفت نباید داد
*انتخابات: طبل تو خالی
*رابطه دین با قدرت در امتداد تاریخ
*«جامعه ایران به کدام سو در حال حرکت است؟»
*انتخابات یعنی چه؟
*بدامن چه کسی پناه باید برد؟
*رهایی و ترک کیش اهریمنی
*بخندیم یا گریه کنیم؟
*از طلبگی تا خدایی و مسئله جانشینی!
*شمشیر ذوالفقارم آرزوست
*جور دیگری زندگی باید کرد
*بیان درد مشترک و یا صدور کیفرخواست علیه غرب؟
*اندر شکست دین جهاد و شهادت
*عاشورای پاریس
*آزادی را باید پرستید
*ولی فقیه، شاه نیست، مظهر دین است
*جامعه تک کتابی!
*عاشورا: شهادت یا خشونت؟
*کفر گرایی: راه رهایی و آزادی
*تقدس از جهل بر میخیزد
*قوم لوط، اخلاق انحرافی و خروج امام عج از غیبت
*اینهم شد خدا؟
*امنیت در سایه ولایت
*سردار حاج قاسم سلیمانی: سردار استبداد مضاعف دین و قدرت
*ز روز بلا باید دست بر سر گیریم
*فریبکاری مضاعف
*استبداد و آگاهی طبقاتی
*من مسلمانم، طرفدار رژیم دین هم نیستم!
*رهایی، آیا یک توهم است؟
*وای اگر دین نبود!
*خوار داشت انسان و قدسی سازی خشونت
*بر فراز منبر ولایت و یا خلافت؟
*الله: آموزگار بزرگ بیرحمی، خشونت و کین خواهی
*رمضان: زمینه ساز نظام فرمانروایی و فرمانبری
*دین ستیزی و یا قدرت ستیزی!
*جامعه بورژوازی و یا جامعه اسلامی فرا طبقاتی؟
* تاملی چند در باره جنبش عبور از ولایت!
*روحانیت: از حوزه تا حکومت
*کیست گورکن دین؟
*غنی سازی هسته ای بچه قیمتی؟
*شمشیر در نهان دین
*فرخنده: قهرمان جهالت ستیز
*دینمداری یا انسانمداری کدام یک اهریمنی ست؟
* دیکتاتوری و شریعت اسلامی
*سپاه پاسداران: سپاه ولایت و یا ملت
*توفان دیگری در راه است!
*ولایت دشمن اصلی ملت
*در خدمت و خیانت به اسلام و یا به ملت؟
*عدالت اسلامی!
*رهایی از دین یا جدایی آن از سیاست؟
*همزادی علم الله با قدرت
*«نه» بر تسلیم و اطاعت
*حصر و یا محاکمه: ولی فقیه بر سر دو راهی!
*تابوی هسته‌ای: نگاه ایدئولوژی یا نگاه اسلامی؟
*فرد و حکومت خدا
*قتلگاه سعیدی سیرجانی: «منزل آرام و مجلل در شمال شهر تهران»
* سعیدی سیرجانی به تاریخ پیوست
*آقای ظریف، ایران هراسی نه، اسلام هراسی!
*مذاکرات هسته ای: اراده ولایت یا اراده ملت؟
*امر به معروف، نهی از منکر و فرا رسیدن دوران کفر!
*امام حسین: اسطور ه یا انسانی زمینی؟
*جنایتکار کیست؟
*«امر به معروف با اسید نمیشه»
*دفاع مقدس یا شکست مفتصحانه ؟
*اسلام هراسی: خدمت و یا خیانت
*حقیقت نه بمب
*فریبخوردگان اکنون با ید به جنگ با الله برخیزند
*اسلام: دین رحمت و یا خشونت؟
*حکومت اسلامی: آبستن آزادی و استقلال و خود آئینی
*بازگشت اسلام به اصل خود
*توصیه ولایت: حفظ آرامش روانی !
*انفجار روابط جنسی در زیر زمین !
*هم ولایت و هم ریاست، هردو از دروغگویانند
*اسلحه ات را بر زمین بگذار ای مومن!
*نه حماس، نه اسرائیل
*شلاق، مجازات نا فرمانی و یا روزه خواری؟
*اعتدال، خدعه ای اسلامی
*«راه اندازی کلینک خشم در تهران»
*ما داعشی ها را خوب می شناسیم!
*حکومت اسلامی واژگون گردد، اگر زن حجاب از سر برگیرد
*بهشت با شلاق ؟
*از خاک سپاری مردگان در انقلاب مصر تا بازگشت آنان بزندگی در حکومت اسلامی
*سردار سرلشگر جعفری، سردار اسلام
*نبود آزادی و وحدت جنایت و عدالت در حکومت اسلامی
*زوگیری در فضای مجازی
*بازی دین و قدرت
*چهره کریه حکومت دین را بنگر
*زورگیری در اسارتگاه اوین
*یکتا و یگانه، تنها ولی فقیه است، بجز او هیچکس دیگری نیست!
*دین خصم آشتی ناپذیر آزادی
*پیام نوروزی خداوندگار خامنه ای : آزادی، بی آزادی
*دیو دو شاخ
*آزادی مسئولانه یا آزادی در فرمانبری؟
*22 بهمن: تاسیس استبداد مضاعف دین و قدرت
*انقلاب اسلامی: گریز از آزادی
*الله: مهربان و بخشنده و یا کین خواه و کیفر دهنده؟
*حال باید پرسید...
*از سلطه افکنی تا سلطه ستیزی
* قرآن، دین، قدرت، ما و آنها ؟
*تأملی چند در باره حکومت اسلامی و رهایی از آن
*بمناسبت اربعین: امامت یا خلافت؟ کدام حاکم است بر ما؟
*مماشات با دین بس!
*اسلام دین بیگانه با انسان
*فساد از اسلام بر میخیزد یا از قدرت؟
*مرگ بر غنی سازی هسته ای
*دیپلماسی ولایت و دفن حقوق بشر
*عاشورای 88، عاشورای حرمت شکن و اسطوره برانداز
*از سلطه ستیزی تا دریوزگی
*بنگر، خداوند غرقه در خون است!
*باید رستم را فرا خواند
*خلع دین از حکومت
*مرگ بر آمریکا: رمز مقاومت مردم یا رمز بقای حکومت ارتجاع؟
*ستیز با شیطان بزرگ ستیز است با آزادی
*الله اکبر: دین یا سیاست؟
*طبل توخالی
*«نرمش قهرمانانه» یا حرکت مذبوحانه؟
*حرمت شکنی روحانیت
*زایش خدا: نفی انسان و آزادی
*گره هسته ای، وسیله است نه هدف، دینی ست نه سیاسی
*گفتمان اعتدال و آشتی اسلام با جهان سکولار!
*رمز و راز وزارت: شایستگی و لیاقت یا تسلیم و اطاعت از ولایت؟
*بوی فریبکاری به مشام میرسد
*تا ولایت هست، سیه روزی و تیره بختی هم هست
*گفتمان ولایت: وارونگی حقایق و بهانه جویی های احمقانه
*تیشه بر ریشه فقاهت، تیشه بر بنیان قدرت است
*آبادی بدون ویرانی؟ نه حقیقت، نه آزادی
*رمضان: بیداری وجدان و یا وجدان فرمانبر؟
*از خداوند خامنه ای ست که بوی گند برمیخیزد
*رئیس جمهور منتخب: باز تاب اراده ولایت و یا تبلور اراده ملت؟
*انتخابات و یا آفرینش حماسه سیاسی؟
*گفتمان ولایت، گفتمان تحقیر و توهین به ملت
*گفتمان انتخابات
*دلشوره انتخابات
*صداقت هرگز نه از دین برخیزد و نه از قدرت
*کارنامه ولایت و یا ریاست جمهوری؟
*رمز رهایی از دیکتاتوری
*احکام شریعت لغو و قیامت اعلام کنید
*دعوت به امام عج و ظهور دجال
*بازی هسته‌ای و اسطوره جهاد و شهادت
*جنگ عدالت با آزادی
*سکولاریسم از ستیز با دین گذر میکند
*هفت سین، بدون دال بیگانه: سال نو، دین نو
*ظهور امام چهاردهم
*الله، خدای یکتا و یگانه مرد است و مردانه میاندیش
*قدسی سازی خشونت، رمز بقای نظام ولایت
*اسلام دین بیگانه با انسان
*آقای رئیس جمهور
*دین را باید بدادگاه بکشانیم
*حکومت راهزنان و غارتگران
*کدام انتخابات؟ چه قانونی؟
*یورش به دفاتر روزنامه ها و زور گیری روزنامه نگاران
*حاکم یا محکوم، کدامیک زور گیر است؟
*نظام ولایت، نظام قانون گریز و قانون شکن
*تاج شاهی بر سر خداوند خامنه‌ای
*دین و یا قدرت، کدامیک دشمن ملت ایران است ؟
*نظام ولایت، نظام فریب و خیانت
*از حجره و حوزه، تا کاخ نشینی و فرمانروایی
*حکومت اسلامی، حکومت فریبکاران
*عاشورای 88، عاشورای حرمت شکن و اسطوره برانداز
*عاشورا : از تحمیق تا تطمیع و از امام تا یزید
*پیام عاشورا: کین خواهی و خشونت، تسلیم و اطاعت
*عاشورا و اسطوره سازان حرفه ای
*دو معضل نیروی های انتظامی: بر خورد با ماهواره ها و بد حجابی
*براندازی دین تازیان بومی : خوش خیالی و یا واقع بینی؟
*مسئول تحریمات: دشمنی با اسلام یا غنی سازی هسته ای؟
*براندازی نظام ولایت از براندازی فقاهت، مظهر دین میگذرد
*جهاد و شهادت جنایت است و در خصومت با انسانیت
*حرف قرآن، حرف قدرت است
*پیش بسوی انسان و آزادی
*چشم بند ان ، کاریکاتور ی که مقدس را موهن ساخت
* ما عاشق امامان خود هستیم!
*از دینداری تا غیرتمداری
*کدام بحران؟
*بازگشت دوران تازیان مهاجم
* بحساب دین یا بحساب ملت
*حکومت اسلامی، بازنده ی بزرگ در اجلاس جنبش عدم تعهد.
*ولایت جلوه ی الله
*الله، بازیگر اصلی
*بوی گند ارشاد
*براندازی ولایت از رهایی از یو غ الله میگذرد.
*کهریزک: مجازات مبارزین راه آزادی
*کهریزک: مجازات مبارزین راه آزادی
*از کدام دین است که سخن میرانید؟
*حکومت ولایت، حکومت الله ست
*چرا باید با نام الله آغاز کنیم؟
*روحانیت دشمن ملت
*الله و جدایی جنسیت ها
*اسلام: دین فرمانروایی و فرمانبری
*خمینی الله را کشته است
*حجاب در ستیز و خصومت با عفاف