اسلام هراسی: خدمت و یا خیانت
فیروز نجومی

 

سخنگویی به نفی و یا به نقد در پیرامون هر موضوعی در جهان، یکطرف، در باره اسلام هم دریک طرف دیگر. در جوامع دمکراتیک غربی، در باره هر مشکل و مسئله ای، ازجمله، دین میتوان فیلم و یا موزیک ساخت و یا نقاشی و کاریکاتور کشید و یا طنز و شوخی و مزاح نمود، اما در باره اسلام، هر یک از این فعالیتها اگر بوقوع بپیوندد، چنان غوغایی در اطراف و اکناف جهان بر پا میشود، چنانکه گویی آسمان و زمین بهم دوخته شده اند.

مثلا تا کنون فیلمها، تصاویر، مقاله ها و آهنگها و موسیقی های بسیاری در باره موسی و عیسی و دیگر پیامبران، ساخته شده و به نظم درآمده اند، اما یک فیلم راجع به  پیامبر اسلام، پیامبری که آخرین است و نزدیک به دو میلیارد از نسل بشر بدان معتقدند، هرگز ساخته نشده است. هر زمان که داستانی گفته و یا نوشته شود  و یا تصویری ترسیم گردد که پیامبر اسلام در آن چیزی کمتر از یک فرشته آسمانی، ظاهر شود، جهان اسلام آشفته میشود، در کشورها و شهرهای مختلف دینا کفن پوشان بیرون میریزند، عصیان و طغیان به اوج خود میرسد و چند نفر کشته و زخمی بجای میگذارد. معلوم است که سر خود بر باد دهی اگر دهان بر علیه اسلام بگشایی. همین چندین روز پیش بود که امیر محسن اصلانی بجرم خوانش ودرک متفاوتی از کتاب آسمانی، قران، بدار مجازات آویخته شد، که مبادا دهان دیگری به نقد مقدسات جامعه گشوده گردد، کنش خشونت باری که پیامبر اسلام بدان تقدس بخشید. کشتار مخالفین در اسلام با پیامبری محمد آغاز گردید.

آقای بن افلک هنرپیشه و کارگردان هالیود سازنده فیلم "کارگو" که داستان فرار6 گروگان آمریکایی که در سفارت کانادا پنهان شده بودند به نمایش در آورده  و جایزه اسکار گرفت، در یک برنامه تلویزونی  کسانی که اسلام را بطور کلی، دینی آلوده به قدرت، سختگیر و خشک، دین بیرحمی و خشونت و انتقام سانی میخوانند سخت مورد انتقاد قرار داد و آنها را به اسلام هراسی و  "نژاد پرستی" و برتری خواهی غربی متهم نمود و بدفاغ از اکثریت مسلمانانی پرداخت که از خشونت و انتقام ستانی بیزارند. که اکثریت مسلمانان جهان خواهان جنگ و خونریزی و تخریب و ویرانی نیستند و اعمال خشونت باری که داعشی ها به نمایش میگذارند محکوم میکنند.

مقاله نویس نیویورک تایمز، نیکلس کریستوفر که در همان برنامه تلویزیونی حضور داشت به دنباله اتهامات افلک، در مقاله اخیر خود (چهارشنبه 9 اکتبر) بار دیگر به دفاع از اکثریت مردم مسلمان بعنوان انسانی هایی مسالمت جو میپردازد و دو مطلب را نیز یاد آوری میکند که "خشونت " یک پدیده اسلامی نیست که غربی ها در آن تاریخ خون آلودی دارند. و از همه مهمتر مسلمانان در نقاط مختلف جهان، متفاوت از یکدیگر به مسائل می اندیشند. اسلام بسی متنوع و گوناگون است.

این آقایان، همراه بسیاری از هموطنان، دین اسلام را قربانی توطئه ها، دست اندازیهای استعماری و امپریالیستی و نوعی برتری طلبی میبینند، نه دینی ذاتا در ستیز و خصومت با انسان و آزادی انسان، دینی که در آن نه از آزادی سخنی رفته است و نه از انسان. دینی که انسان را کور و نا بینا بار میآورد، متعصب و مطلق گرا و جزم اندیش. دینی که افسانه ها و اسطوره ها، حقایق مطلق اند و چون و چرا ناپذیر. مثل لا الله الا الله، باوری که خط بطلان بر زمان میکشد و در واقع پایان زمان را اعلام میدارد. چرا که همه هرچه که هست در برابر حقیفقت مطلق و غایی پوچ و بیهوده میشود. زندگی وقتی معنا پیدا میکند که در راه یکتایی و یگانگی الله فدا شود.

درست است، تردیدی هم نیست ای مسلمانان، سرخ و آتشین در اطراف و اکناف جهان اقلیتی کوچک اند و همه مسلمانان خشک و متعصب نبوده، اهل تعامل و خردورزند. با این وجود  بسیاری آب طهارت بر سر دین میریزند و آنرا و  دستگاه قهر و قدرت را جدا از دین میبینند. این در حالی ست که دست اسلام از دیز زمان به خون آلودبوده است. در توجیه  اصل و اصول اسلام، میگویند که  آنچه در حکومت آیت الله ها میگذرد و یا جنایاتی که بدست طالبان و داعشی ها و النصره ها صورت میگیرد و داغ شرم را بر پیشانی بشریت مینهد، نباید بازتابی از اسلام و ارزش های اسلامی، دانست. آنها از دین سوء استفاده نموده و همچون ابزاری برای کسب و بقای قدرت و انباشت ثروت، بکار میبرند.

 اما، آن اکثریت مسلمان که نرم و انعطاف پذیرند، در کجا هستند، آنانکه  ظرفیت و تحمل دیگری را که همچون آنان نمی اندیشد و نمی زیید، دارا می باشند؟ تا حالا کسی صدای آنها را شنیده است؟ مثلا در سراسر جهان در کدام کشور مسلمانان در اعتراض به صدور فتوای آیت الله خمینی در فوریه 1989  که در طی آن سلمان رشدی "مولف " کتاب "آیه های شیطانی " را محکوم به مرگ کرد، به خیابانها ریختند و به  تظاهرات پرداختند؟ در حالیکه کفن پوشان در واکنش به کتاب سلمان رشدی، خوانده یا نخوانده، حرفش را فهمیده یا نفهمیده- مانند خمینی- چندین روز دست به تظاهرات و اغتشاش زدند، تظاهراتی که همیشه بدون چند تن کشته پایان نمیگیرد.

و یا وقتی تسلیمه شرین، نویسنده بنگلادشی، در 1375 پس از سه ماه زندگی در اختفا، سرانجام پس از تظاهرات پی در پی خیابانی، در دادگاه داکا به جرم بی احترامی به مقدسات اسلام به تبعید از کشور محکوم گردید. البته فقط بنیانگرایان و علما و فقها نبودند که خواهان تنبیه و مجازات تسلیمه نسرین بودند و بر سر او قمیت گذارده بودند، فعالین حقوق زنان نیز شدیدا از او به انتقاد پرداخته و او را عامل بیگانه و بی اعتنا به روند حقوق زن شناختند. یغتی که تسلیمه، یک مولف باید می پذیرفت ممنوعیت ها را و تن به اطاعت میداد و خیلی محتاطانه سخن میگفت. حتی از آنها که خریدار آثار او بودند و با آنچه نسرین درباره کهنه و پوسیده بودن احکام اسلام بیان نموده و با دیدگاه های وی موافق بودند، هرگز صدایی بگوش نرسید.

و یا و قتی نجیب محفوظ، نویسنده معروف مصری، برنده جایزه نوبل در ادبیات در سال 1988، مورد حمله مسلمانان سرخ قرار گرفت و بریدن گلوی او را ناتمام گذارده و پا بگریز، گذاشتند. بر سرکوب خرد انتقادی در کشورهای اسلامی، صدها نمونه دیگر میتوان افزود، اما نمیتوان در اینجا به همه آنها پرداخت. همین بس که به قشقرقی که در جهان اسلام بر سر کاریکاتوری که از پیامبر اسلام در یک نشریه دانمارکی انتشار یافت، اشاره ای کنیم که کاریکاتوریست را مجبور ساخت که بیدرنگ برای حفظ جان خود در گوشه ای از کشور به اختفا رود. بیان چنین وقایعی البته که باید از "اسلام هراسی " بر خیزد، از آن دیدگاه تنگ و کوتاهی که اسلام مولانا را نمیبیند و نمیفهمد، از دیدگاهی که دانسته و یا نا دانسته در خدمت استعمار و امپریالیسم نو است.

نه اینکه وقتی علما و فقها و آیت الله ها و حجت الاسلام ها برهبری ولی فقیه  به قدرت رسیدند، شمشیر بر کشیدند و سرها بر زمین افکندند و دهان ها را بستند، اسلام را بدنام نمودند. بعضا، حتی وقتی در حوزه های علمیه سر در احکام الهی فرو برده و به طلبه های جوان راه و روش کسب اجتهاد را میآموختند، فتوای قتل احمد کسروی، تاریخ نگار، پژوهشگر و منتقد مذهب "شیعیگری" را صادر نمودند، قتل کسی که بگفته خود با پیرایه ها و موهوماتی که به اسلام بسته بودند، بمبارزه  برخاسته بو، د نه اسلام. شناسایی کسروی بر فراز منبر   بعنوان یک "ملعون" نواب صفوی، طلبه نوجوان 21 ساله را به فکر قتل کسروی انداخت. 

همچنانکه کمی زودتر اشاره شد، حتی در کشورهایی که سیاست از دین جدا ست مثل مصر در دوران حسنی مبارک و یا در بنگاله دش و پاکستان، دین اسلام نیازی ندارد که حتی شمشیر برگیرد. در یک کشور مسلمان، ممنوعیت ها و مرزهای غیر قابل دین پابر جا هستند. دادگاه داکا اگر چه به سبک نظام انگلیسی تنظیم گردیده است، تسلیمه شرین را به جرم بی احترامی به موازین اسلام مورد محاکمه قرار میدهند. احمد کسروی در واقع بجرم "ارتداد" به دادگاه سکولار شاهی احضار شده بود و در آنجا بود که بدست نواب صفوی و چند تن دیگر، بقتل رسید. درست است، اگر تسلیمه بدست آیت الله ها و یا طالبان و یا داعشی ها میافتاد یا طناب شریعت بر گردنش میافتاد و یا همچون شتری قربانی سرش از تن با چاقوی اسلام جدا میگردید.

زمان آن فرا رسیده است که مسلمانان ساده دل و مسالمت جو بدانند که آنچه امروز در کشورهای اسلامی بوقوع میپوندد، کشتار و تجاوز و غارت و گردن زدن، همه در دوران رسالت محمد، پیامبر اسلام اتفاق افتاده است. محمد تمامی دشمنان خود از شاعرانی که هجوش میکردند تا کسانی که از باور به اسلام سرپیچی میکردند، به قتل میرساند. اسیران جنگی را یا در قبال در یافت هزاران درهم آزاد میکرد و یا گردن آنها را میزد. چه باک اگر بیان حقایق تاریخی و نقد کلام الله، اسلام هراسی نامیده شود. نه تنها از اسلام ناب محمدی، از اسلام طالبانی و اسلام القاعده ای و داعشی باید هراس داشت از اسلام بطور کلی باید هراسان بود، از دینی که بجز تسلیم و اطاعت و بندگی عبودیت چیزی دیگری از انسان نخواهد. چه باک اگر نقد دین را به اسلام هراسی متهم ساخت. چه باک اگر حقیقت را آشکار سازیم که مطلق گرایی و جزم اندیشی، بیرحمی و خشونت و انتقام ستانی ازباور مشترک به لا الله الا الله و بعد محمد رسول الله بر میخیزد. اگر بیان حقیقت، اسلام هراسی و خیانت است، این نگارنده به گناه خود اعتراف میکند.

فیروز نجومی

Firoz Nodjomi

fmonjem@gmail.com

firoznodjomi.com

firoznodjomi.blogpost.com

rowshanai.org

 

منبع:پژواک ایران

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

facebook Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

   نسخه‌ی چاپی  

فیروز نجومی

فهرست مطالب فیروز نجومی  در سایت پژواک ایران 

* آزادی زن ‏ و فرو پاشی رژیم دین
*اندر انتظار فروپاشی نظام اسلامی
*دین تازیان و معضل عقب ماندگی
*شرم مضاعف و ضرورت آزادی
*رای خدا در برابر رای مردم
*ولایت: گورکن الله!
*زنده باد کفر
*انتخابات و ‏نیروی ‏براندازنده ‏‏«کفر»
* مناظره روبهان
* رئیس جمهور چکاره ست؟
*انتخابات را به خاکسپاری رژیم جنایتکار تبدیل کنیم!
*انتخابات خوب است!‏
*حقیقت را باید گفت!‏
* از یکتا پرستی تا ‏کثرت خواهی
*ندای وجدان
*ویرانی بزرگ!‏
*از دین گریزی تا دین ستیزی
*سالروز نکبت و مصیبت ‏
*دگرگون سازی ارزش ‏ها!‏
*گفتمان رفسنجانی، گفتمان ریاکاری
*حقیقت نهائی!‏
*دیفروشان دیروز فرمانروایان امروز
*شاه گور خود کند و ولی فقیه گورکن خویش شود و دین!
*‎ ‎ دین مست باده قدرت !‏
*براندازی متولیان دین
*چیره شدن «عرب بر عجم» ‏ و آغاز نگون بختی ایرانیان
* آزادی و گریز از مسئولیت
* سرگذشت غم انگیز آزادی
*بازگشت بدوران رسالت ‏ و گره زدن دین به قدرت
*در چرائی نامگذاری الله و آغازیدن با نام او!‏
*عاشورا: اسطوره یا واقعیت
*بوی گند تقدس
*دعوت به امام عج و ظهور دجال
*عاشورا و قتل عام در زندانها
*محمد بشر بشیر و یا ‏‎ ‎خشم و خشونت و شمشیر
*«پافشاری بر نفاق» و عدالت اسلامی!
*جنگ شیعه وسنی:‏ اختلاف تاریخی یا دسیسه غربی؟
*خشونت هنجاری مقدس در قاموس اسلام
*کشتار جمعی در زندانها بجرم «ارتداد»
*تدبیرچیست؟
*بنام انسان و آزادی
*خشونت و گفتمان توحیدی
*پشت خمیده و بار سنگین دین و قدرت!
*امنیت و آزادی
*فقط آزادی
*شریعت اسلامی در ستیز با خودفرمانی
*معاشقه اسلام ناب محمدی با علم و تکنولوژی
* آزادیخواهی و باز تولید منش دیکتاتوری!
*اسلام در پیشگاه تاریخ
*بیگانگی ما از خود
* امریکا ستیزی یا اسلام ستیزی؟
*دشمن و دو قطبی شدن جامعه
* از درگیریهای کلامی تا امریکا ستیزی و فریبکاری
* امید کوکبی، قهرمان نافرمانی
*ظهور نیروی نامحسوس و امنیت اخلاقی
* تا کی؟
*رمز بقای نظام فرمانروایی و فرمانبری
*خائن کیست؟
*نقشه رذیلانه امریکا: «تزریق تقکر خاصی به نخبگان»
*آیا بجز ولی فقیه کسی دیگری هم هست؟
*نه به اخلاق اطاعت و فرمانبری!
*نفی حق گزینش: فروکاستی انسان به حیوان
* تن بخفت نباید داد
*انتخابات: طبل تو خالی
*رابطه دین با قدرت در امتداد تاریخ
*«جامعه ایران به کدام سو در حال حرکت است؟»
*انتخابات یعنی چه؟
*بدامن چه کسی پناه باید برد؟
*رهایی و ترک کیش اهریمنی
*بخندیم یا گریه کنیم؟
*از طلبگی تا خدایی و مسئله جانشینی!
*شمشیر ذوالفقارم آرزوست
*جور دیگری زندگی باید کرد
*بیان درد مشترک و یا صدور کیفرخواست علیه غرب؟
*اندر شکست دین جهاد و شهادت
*عاشورای پاریس
*آزادی را باید پرستید
*ولی فقیه، شاه نیست، مظهر دین است
*جامعه تک کتابی!
*عاشورا: شهادت یا خشونت؟
*کفر گرایی: راه رهایی و آزادی
*تقدس از جهل بر میخیزد
*قوم لوط، اخلاق انحرافی و خروج امام عج از غیبت
*اینهم شد خدا؟
*امنیت در سایه ولایت
*سردار حاج قاسم سلیمانی: سردار استبداد مضاعف دین و قدرت
*ز روز بلا باید دست بر سر گیریم
*فریبکاری مضاعف
*استبداد و آگاهی طبقاتی
*من مسلمانم، طرفدار رژیم دین هم نیستم!
*رهایی، آیا یک توهم است؟
*وای اگر دین نبود!
*خوار داشت انسان و قدسی سازی خشونت
*بر فراز منبر ولایت و یا خلافت؟
*الله: آموزگار بزرگ بیرحمی، خشونت و کین خواهی
*رمضان: زمینه ساز نظام فرمانروایی و فرمانبری
*دین ستیزی و یا قدرت ستیزی!
*جامعه بورژوازی و یا جامعه اسلامی فرا طبقاتی؟
* تاملی چند در باره جنبش عبور از ولایت!
*روحانیت: از حوزه تا حکومت
*کیست گورکن دین؟
*غنی سازی هسته ای بچه قیمتی؟
*شمشیر در نهان دین
*فرخنده: قهرمان جهالت ستیز
*دینمداری یا انسانمداری کدام یک اهریمنی ست؟
* دیکتاتوری و شریعت اسلامی
*سپاه پاسداران: سپاه ولایت و یا ملت
*توفان دیگری در راه است!
*ولایت دشمن اصلی ملت
*در خدمت و خیانت به اسلام و یا به ملت؟
*عدالت اسلامی!
*رهایی از دین یا جدایی آن از سیاست؟
*همزادی علم الله با قدرت
*«نه» بر تسلیم و اطاعت
*حصر و یا محاکمه: ولی فقیه بر سر دو راهی!
*تابوی هسته‌ای: نگاه ایدئولوژی یا نگاه اسلامی؟
*فرد و حکومت خدا
*قتلگاه سعیدی سیرجانی: «منزل آرام و مجلل در شمال شهر تهران»
* سعیدی سیرجانی به تاریخ پیوست
*آقای ظریف، ایران هراسی نه، اسلام هراسی!
*مذاکرات هسته ای: اراده ولایت یا اراده ملت؟
*امر به معروف، نهی از منکر و فرا رسیدن دوران کفر!
*امام حسین: اسطور ه یا انسانی زمینی؟
*جنایتکار کیست؟
*«امر به معروف با اسید نمیشه»
*دفاع مقدس یا شکست مفتصحانه ؟
*اسلام هراسی: خدمت و یا خیانت
*حقیقت نه بمب
*فریبخوردگان اکنون با ید به جنگ با الله برخیزند
*اسلام: دین رحمت و یا خشونت؟
*حکومت اسلامی: آبستن آزادی و استقلال و خود آئینی
*بازگشت اسلام به اصل خود
*توصیه ولایت: حفظ آرامش روانی !
*انفجار روابط جنسی در زیر زمین !
*هم ولایت و هم ریاست، هردو از دروغگویانند
*اسلحه ات را بر زمین بگذار ای مومن!
*نه حماس، نه اسرائیل
*شلاق، مجازات نا فرمانی و یا روزه خواری؟
*اعتدال، خدعه ای اسلامی
*«راه اندازی کلینک خشم در تهران»
*ما داعشی ها را خوب می شناسیم!
*حکومت اسلامی واژگون گردد، اگر زن حجاب از سر برگیرد
*بهشت با شلاق ؟
*از خاک سپاری مردگان در انقلاب مصر تا بازگشت آنان بزندگی در حکومت اسلامی
*سردار سرلشگر جعفری، سردار اسلام
*نبود آزادی و وحدت جنایت و عدالت در حکومت اسلامی
*زوگیری در فضای مجازی
*بازی دین و قدرت
*چهره کریه حکومت دین را بنگر
*زورگیری در اسارتگاه اوین
*یکتا و یگانه، تنها ولی فقیه است، بجز او هیچکس دیگری نیست!
*دین خصم آشتی ناپذیر آزادی
*پیام نوروزی خداوندگار خامنه ای : آزادی، بی آزادی
*دیو دو شاخ
*آزادی مسئولانه یا آزادی در فرمانبری؟
*22 بهمن: تاسیس استبداد مضاعف دین و قدرت
*انقلاب اسلامی: گریز از آزادی
*الله: مهربان و بخشنده و یا کین خواه و کیفر دهنده؟
*حال باید پرسید...
*از سلطه افکنی تا سلطه ستیزی
* قرآن، دین، قدرت، ما و آنها ؟
*تأملی چند در باره حکومت اسلامی و رهایی از آن
*بمناسبت اربعین: امامت یا خلافت؟ کدام حاکم است بر ما؟
*مماشات با دین بس!
*اسلام دین بیگانه با انسان
*فساد از اسلام بر میخیزد یا از قدرت؟
*مرگ بر غنی سازی هسته ای
*دیپلماسی ولایت و دفن حقوق بشر
*عاشورای 88، عاشورای حرمت شکن و اسطوره برانداز
*از سلطه ستیزی تا دریوزگی
*بنگر، خداوند غرقه در خون است!
*باید رستم را فرا خواند
*خلع دین از حکومت
*مرگ بر آمریکا: رمز مقاومت مردم یا رمز بقای حکومت ارتجاع؟
*ستیز با شیطان بزرگ ستیز است با آزادی
*الله اکبر: دین یا سیاست؟
*طبل توخالی
*«نرمش قهرمانانه» یا حرکت مذبوحانه؟
*حرمت شکنی روحانیت
*زایش خدا: نفی انسان و آزادی
*گره هسته ای، وسیله است نه هدف، دینی ست نه سیاسی
*گفتمان اعتدال و آشتی اسلام با جهان سکولار!
*رمز و راز وزارت: شایستگی و لیاقت یا تسلیم و اطاعت از ولایت؟
*بوی فریبکاری به مشام میرسد
*تا ولایت هست، سیه روزی و تیره بختی هم هست
*گفتمان ولایت: وارونگی حقایق و بهانه جویی های احمقانه
*تیشه بر ریشه فقاهت، تیشه بر بنیان قدرت است
*آبادی بدون ویرانی؟ نه حقیقت، نه آزادی
*رمضان: بیداری وجدان و یا وجدان فرمانبر؟
*از خداوند خامنه ای ست که بوی گند برمیخیزد
*رئیس جمهور منتخب: باز تاب اراده ولایت و یا تبلور اراده ملت؟
*انتخابات و یا آفرینش حماسه سیاسی؟
*گفتمان ولایت، گفتمان تحقیر و توهین به ملت
*گفتمان انتخابات
*دلشوره انتخابات
*صداقت هرگز نه از دین برخیزد و نه از قدرت
*کارنامه ولایت و یا ریاست جمهوری؟
*رمز رهایی از دیکتاتوری
*احکام شریعت لغو و قیامت اعلام کنید
*دعوت به امام عج و ظهور دجال
*بازی هسته‌ای و اسطوره جهاد و شهادت
*جنگ عدالت با آزادی
*سکولاریسم از ستیز با دین گذر میکند
*هفت سین، بدون دال بیگانه: سال نو، دین نو
*ظهور امام چهاردهم
*الله، خدای یکتا و یگانه مرد است و مردانه میاندیش
*قدسی سازی خشونت، رمز بقای نظام ولایت
*اسلام دین بیگانه با انسان
*آقای رئیس جمهور
*دین را باید بدادگاه بکشانیم
*حکومت راهزنان و غارتگران
*کدام انتخابات؟ چه قانونی؟
*یورش به دفاتر روزنامه ها و زور گیری روزنامه نگاران
*حاکم یا محکوم، کدامیک زور گیر است؟
*نظام ولایت، نظام قانون گریز و قانون شکن
*تاج شاهی بر سر خداوند خامنه‌ای
*دین و یا قدرت، کدامیک دشمن ملت ایران است ؟
*نظام ولایت، نظام فریب و خیانت
*از حجره و حوزه، تا کاخ نشینی و فرمانروایی
*حکومت اسلامی، حکومت فریبکاران
*عاشورای 88، عاشورای حرمت شکن و اسطوره برانداز
*عاشورا : از تحمیق تا تطمیع و از امام تا یزید
*پیام عاشورا: کین خواهی و خشونت، تسلیم و اطاعت
*عاشورا و اسطوره سازان حرفه ای
*دو معضل نیروی های انتظامی: بر خورد با ماهواره ها و بد حجابی
*براندازی دین تازیان بومی : خوش خیالی و یا واقع بینی؟
*مسئول تحریمات: دشمنی با اسلام یا غنی سازی هسته ای؟
*براندازی نظام ولایت از براندازی فقاهت، مظهر دین میگذرد
*جهاد و شهادت جنایت است و در خصومت با انسانیت
*حرف قرآن، حرف قدرت است
*پیش بسوی انسان و آزادی
*چشم بند ان ، کاریکاتور ی که مقدس را موهن ساخت
* ما عاشق امامان خود هستیم!
*از دینداری تا غیرتمداری
*کدام بحران؟
*بازگشت دوران تازیان مهاجم
* بحساب دین یا بحساب ملت
*حکومت اسلامی، بازنده ی بزرگ در اجلاس جنبش عدم تعهد.
*ولایت جلوه ی الله
*الله، بازیگر اصلی
*بوی گند ارشاد
*براندازی ولایت از رهایی از یو غ الله میگذرد.
*کهریزک: مجازات مبارزین راه آزادی
*کهریزک: مجازات مبارزین راه آزادی
*از کدام دین است که سخن میرانید؟
*حکومت ولایت، حکومت الله ست
*چرا باید با نام الله آغاز کنیم؟
*روحانیت دشمن ملت
*الله و جدایی جنسیت ها
*اسلام: دین فرمانروایی و فرمانبری
*خمینی الله را کشته است
*حجاب در ستیز و خصومت با عفاف