انفجار روابط جنسی در زیر زمین !
فیروز نجومی

 

حقیقت آن است که آنچه از بیرون سرکوب، ممنوع و قدغن میشود، مثل غریزه آزادی، مادر همه غرایز طبیعی انسانی از جمله غریزه جنسی، بدرون سرازیر میشود و راه هایی را که برای تخلیه میجوید، تنها میتواند بزیر زمین راه برد، دور از چشم دین و قدرت.  در تاریکی ها و کوچه پس کوچه های زیر زمین است که تابوها، هنجارها و مرزهای اخلاقی در هم فرو میریزند. هیچ قدرتی نمیتواند آنچه را که در زیر زمین میگذرد در کنترل خود در آورد و یا بر آن نظارت کند. بعبارت دیگر، حکومت شریعت، انسان را  زیر زمینی ساخته است. تنها در زیر زمین است که انسان میتواند موجودیت یابد، انسانی که آزاد است و برمیگزیند آنچه را که بدان میل و یا کشش دارد.  سخت گیریها و بگیر و ببند ها، تعقیب و دستگیری و تنبیه و مجازات، آدمی را زیرک و با هوش میسازد در عبور از مرزهای ممنوعه و گرنه آدم را با اخلاق و با تقوا نمی کند. 

مردان و زنان را از یکدیگر جدا ساختند که  از نزدیک شدن به یکدیگر و ارتکاب به گناه، باز دارند. حجاب را اجباری ساختند  که مبادا موی سر زن و یا عریانی قوزک پایش و یا برجستگی اندامش، احساسات مرد را تحریک و بر انگیخته نموده فساد و تباهی ببار بیاورد و انسان را به انحراف از "راه مستقیم" بکشاند. تخلف از قواعد و مقررات حجاب جرم شناخته شد و مجرم سزاوار تنبیه و مجازات. ارتباط بین دو انسان عاقل و بالغ از جنس  مخالف، یعنی زن و مرد ممنوع گردید. لذا نیروهای انتظامی و پاسداران دین را بسیج و به کوچه ها و خیابان ها گسیل داشتند تا از  نگاه های  گنه آلود مردان به زنان و یا بالعکس، جلوگیری بعمل آورند.

در چنین شرایط اسارت باری ست، شرایطی که نظام حاکم تمامی نیروهای "ارشادی " و انتظامی امنیتی  را در خدمت گرفته است تا به سرکوب غرایز طبیعی انسانی بپردازد که صدای انفجار مهیب روابط جنسی از زیر زمین بگوش میرسد. این مطبوعات غربی نیست که از انقلاب جنسی در ایران خبر میدهد، بلکه مرکز پژوهش مجلس شورای ولایت است که بدون آنکه بخواهد از انفجار روابط جنسی اطلاع رسانی میکند.

مرکز پژوهش مجلس در جستجوی پاسخ به این سوال که آیا ازدواج موقت میتواند در اطفای آتش سرکش غریزه جنسی موثر باشد، دست به تحقیقاتی میزند که جمعا 141 هزار و 555 نفر دختر و پسر دوره متوسط سال  1377-1376 را در بر میگیرد. گزارشی که مرکز پژوهش مجلس در باره روابط غیر مجاز جنسی، انتشار داده است، صاحبنظران را وا داشته است که صریحا اعلام کنند که یک "انقلاب جنسی " در ایران در شرف وقوع است. چرا که در گزارش مجلس  آمده است که  از  ۱۴۱ هزار و ۵۵۵ دانش آموز ۱۷.۵ درصد همجنس‌گرا بوده‌اند و ۷۴ درصد نيز با جنس مخالف رابطه جنسی غیر مجاز داشته‌اند.  8.2 درصد نیز دست بخود ارضایی می زده اند.

گویا تحقیقات دیگری نیز در همین زمینه بوسیله نهادهای پژوهشی انجام شده است. گزارش مرکز پژوهش مجلس به تحقیق محمود گلزاری، عضو هیات دانشگاه علامه طباطبایی اشاره میکند که  در آن نیز آمده است که 80 درصد دختران مورد پرسش در چند دبیرستان دخترانه تهران گفته اند که رابطه با جنس مخالف را تجربه کرده اند که خود تاییدی ست بر تحقیقات مرکز پژوهش مجلس .  همچنین، گلزاری اخیرا نیز افزوده است که 40 درصد دانش آموزان رابطه با جنس مخالف را از 14 سالگی شروع کرده اند. همچنین گزارش مجلس، از کاهش سن روسپیگری به 15 سال خبر میدهد و خاطر نشان میسازد که روسپیگری بین زنان متاهل بیشتر از مجردها ست. اما از  این هم تعجب آورتر آن است که 11 درصد روسپیان شهر تهران با اطلاع همسرانشان دست به روسپیگری میزنند.

بعضا معتقدند که گسترش روابط جنسی ریشه در عوامل بسی بسیار پیچیده فرهنگی،  روانی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی دارد. هم اکنون مردم ایران از طریق رسانه های  ماهواره ای و اینترنتی با جهان در ارتباط اند. بسیاری دست به تقلید آنچه می بینند میزنند.  مضاف براین، گسترش روابط جنسی یک پدیده جهانی ست که همراه است با افزایش طلاق و تعویق ازدواج و رواج شیوه های جدیدی از زندگی بیگانه با راه و روش و سنت گذشته، چنانکه گویی حکومت دین دشمن آشتی ناپذیر غرایز انسانی، بخصوص غرایز جنسی نیست. زنان را از مردان با ابزار قهر و خشونت از یکدیگر جدا نساخته اند.

درست، نمیتوان نقش تکنولوژی و رسانه های ارتباطاتی را در هموار ساختن روابط جنسی نادیده گرفت. اما، جامعه ما یک جامعه دینی ست، جامعه ای ست که در آن عفاف و پاکدامنی اجباری ست. حجاب هم حفظ حیا ست و هم "غیرت" و ناموس و آبرو.  ما، اینجا از ارضای غرایز و  روابطی سخن میرانیم که بیش از 35 است که غیر مجاز و تحت سرکوب بی امان قرار داشته است. در جوامع غربی انقلاب جنسی بوقوع پیوسته است، اما، نه در زیر زمین، نه مخفیانه، نه "یواشکی. " بهمین دلیل ما حتی در سالهای 60 میلادی زمانیکه انقلاب جنسی در آمریکا و اروپا به اوج خود رسید، شاهد انفجار روابط جنسی به عمق و گستردگی ای که در حکومت اسلامی رخ میدهد، نبوده ایم. چرا که روا بط بین دختران و پسران، غیر مجاز، ممنوع و قدغن نبود.

انقلاب جنسی در آمریکا و کشورهای غربی با به بازار آمدن داروهای ضد آبستنی و در نتیجه رهایی زنان از یک بند و محدودیت طبیعی، آغاز گردید. در حالیکه در حکومت اسلامی، همه آنهاییکه ارتباط غیر مجاز جنسی بر قرار میکنند مرتکب جرم میشوند. مورد تعقیب قرار میگیرند و به تنبیه و مجازات میرسند. در چنین شرایطی بس مخاطره انگیز و پر هزینه است که روابط نا مشروع جنسی بین نسلهایی رشد و توسعه یافته است که در دامن حکومت اسلامی پرورش یافته اند. دختران و پسران در کودکستانها، دبستانها و دبیرستانهایی پرورش یافته اند که بر طبق شریعت اسلامی مدیریت شده و میشوند. شاید در پاسخ به این شور جنسی بوده است که چندی پیش حضرت ولایت از حوزه های علمیه خواست که طلبه ها را در مدارس مستقر سازند.

وقتی دین هم خوابه قدرت میشود، به ضرورتهای مادی دنیای مدرن تن داده و بالاجبار خود را با شرایط موجود تطابق میدهد. چرا که حکومت دین، مثل همه حکومت های دیگر، هم به ابزار قهر و خشونت،  محتاج است و هم به ابزار محاسبات و اطلاعات، صنعت و تکنولوژی. حکومت دین در استفاده از ابزار و آلات مدرن هیچ شک و تردیدی بخود راه نمیدهد. اما وقتی به افراد بشر و حق و حقوق و آزادیهای انسان میرسد بدوران بدوی باز میگردد و بانسان همچون حیوانی می نگرد که اگر از بیرون طبق قوانین و احکام الهی هدایت نشود، هرگز اهلی و رام نشود.غرایز طبیعی انسان، بویژه غریزه آزادی، مادر همه غرایز، انسان را سرکش و عصیان زده میکند و بنیان حکومت دین را می لرزاند. اینست که حکومت دین از آغازین لحظات ظهور ش بر مسند قدرت، به سرکوب غرایز
طبیعی  انسانی پرداخته است، غرایزی که هم اکنون در زیر زمین، در میان جوانان در حال انفجار است. انفجار روابط جنسی انفجاری ست از درون، بدون سر و صدا.  اما، آن لحظه که به بیرون درز کند، بنیان نظام ولایت را سخت در هم فرو کوبد. در نتیجه اگر بگوییم که بر قراری روابط غیر مجاز جنسی بازتابنده اراده ای ست معطوف به آزادی، سخنی بگزاف نگفته ایم، انفجار روابط جنسی در زیر زمین مقدمه رهایی جامعه ست از یوغ دین و مظهر آن فقاهت.

فیروز نجومی

Firoz Nodjomi

fmonjem@gmail.com

firoznodjomi.com

firoznodjomi.blogpost.com

rowshanai.org

 

منبع:پژواک ایران

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

facebook Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

   نسخه‌ی چاپی  

فیروز نجومی

فهرست مطالب فیروز نجومی  در سایت پژواک ایران 

*رای خدا در برابر رای مردم
*ولایت: گورکن الله!
*زنده باد کفر
*انتخابات و ‏نیروی ‏براندازنده ‏‏«کفر»
* مناظره روبهان
* رئیس جمهور چکاره ست؟
*انتخابات را به خاکسپاری رژیم جنایتکار تبدیل کنیم!
*انتخابات خوب است!‏
*حقیقت را باید گفت!‏
* از یکتا پرستی تا ‏کثرت خواهی
*ندای وجدان
*ویرانی بزرگ!‏
*از دین گریزی تا دین ستیزی
*سالروز نکبت و مصیبت ‏
*دگرگون سازی ارزش ‏ها!‏
*گفتمان رفسنجانی، گفتمان ریاکاری
*حقیقت نهائی!‏
*دیفروشان دیروز فرمانروایان امروز
*شاه گور خود کند و ولی فقیه گورکن خویش شود و دین!
*‎ ‎ دین مست باده قدرت !‏
*براندازی متولیان دین
*چیره شدن «عرب بر عجم» ‏ و آغاز نگون بختی ایرانیان
* آزادی و گریز از مسئولیت
* سرگذشت غم انگیز آزادی
*بازگشت بدوران رسالت ‏ و گره زدن دین به قدرت
*در چرائی نامگذاری الله و آغازیدن با نام او!‏
*عاشورا: اسطوره یا واقعیت
*بوی گند تقدس
*دعوت به امام عج و ظهور دجال
*عاشورا و قتل عام در زندانها
*محمد بشر بشیر و یا ‏‎ ‎خشم و خشونت و شمشیر
*«پافشاری بر نفاق» و عدالت اسلامی!
*جنگ شیعه وسنی:‏ اختلاف تاریخی یا دسیسه غربی؟
*خشونت هنجاری مقدس در قاموس اسلام
*کشتار جمعی در زندانها بجرم «ارتداد»
*تدبیرچیست؟
*بنام انسان و آزادی
*خشونت و گفتمان توحیدی
*پشت خمیده و بار سنگین دین و قدرت!
*امنیت و آزادی
*فقط آزادی
*شریعت اسلامی در ستیز با خودفرمانی
*معاشقه اسلام ناب محمدی با علم و تکنولوژی
* آزادیخواهی و باز تولید منش دیکتاتوری!
*اسلام در پیشگاه تاریخ
*بیگانگی ما از خود
* امریکا ستیزی یا اسلام ستیزی؟
*دشمن و دو قطبی شدن جامعه
* از درگیریهای کلامی تا امریکا ستیزی و فریبکاری
* امید کوکبی، قهرمان نافرمانی
*ظهور نیروی نامحسوس و امنیت اخلاقی
* تا کی؟
*رمز بقای نظام فرمانروایی و فرمانبری
*خائن کیست؟
*نقشه رذیلانه امریکا: «تزریق تقکر خاصی به نخبگان»
*آیا بجز ولی فقیه کسی دیگری هم هست؟
*نه به اخلاق اطاعت و فرمانبری!
*نفی حق گزینش: فروکاستی انسان به حیوان
* تن بخفت نباید داد
*انتخابات: طبل تو خالی
*رابطه دین با قدرت در امتداد تاریخ
*«جامعه ایران به کدام سو در حال حرکت است؟»
*انتخابات یعنی چه؟
*بدامن چه کسی پناه باید برد؟
*رهایی و ترک کیش اهریمنی
*بخندیم یا گریه کنیم؟
*از طلبگی تا خدایی و مسئله جانشینی!
*شمشیر ذوالفقارم آرزوست
*جور دیگری زندگی باید کرد
*بیان درد مشترک و یا صدور کیفرخواست علیه غرب؟
*اندر شکست دین جهاد و شهادت
*عاشورای پاریس
*آزادی را باید پرستید
*ولی فقیه، شاه نیست، مظهر دین است
*جامعه تک کتابی!
*عاشورا: شهادت یا خشونت؟
*کفر گرایی: راه رهایی و آزادی
*تقدس از جهل بر میخیزد
*قوم لوط، اخلاق انحرافی و خروج امام عج از غیبت
*اینهم شد خدا؟
*امنیت در سایه ولایت
*سردار حاج قاسم سلیمانی: سردار استبداد مضاعف دین و قدرت
*ز روز بلا باید دست بر سر گیریم
*فریبکاری مضاعف
*استبداد و آگاهی طبقاتی
*من مسلمانم، طرفدار رژیم دین هم نیستم!
*رهایی، آیا یک توهم است؟
*وای اگر دین نبود!
*خوار داشت انسان و قدسی سازی خشونت
*بر فراز منبر ولایت و یا خلافت؟
*الله: آموزگار بزرگ بیرحمی، خشونت و کین خواهی
*رمضان: زمینه ساز نظام فرمانروایی و فرمانبری
*دین ستیزی و یا قدرت ستیزی!
*جامعه بورژوازی و یا جامعه اسلامی فرا طبقاتی؟
* تاملی چند در باره جنبش عبور از ولایت!
*روحانیت: از حوزه تا حکومت
*کیست گورکن دین؟
*غنی سازی هسته ای بچه قیمتی؟
*شمشیر در نهان دین
*فرخنده: قهرمان جهالت ستیز
*دینمداری یا انسانمداری کدام یک اهریمنی ست؟
* دیکتاتوری و شریعت اسلامی
*سپاه پاسداران: سپاه ولایت و یا ملت
*توفان دیگری در راه است!
*ولایت دشمن اصلی ملت
*در خدمت و خیانت به اسلام و یا به ملت؟
*عدالت اسلامی!
*رهایی از دین یا جدایی آن از سیاست؟
*همزادی علم الله با قدرت
*«نه» بر تسلیم و اطاعت
*حصر و یا محاکمه: ولی فقیه بر سر دو راهی!
*تابوی هسته‌ای: نگاه ایدئولوژی یا نگاه اسلامی؟
*فرد و حکومت خدا
*قتلگاه سعیدی سیرجانی: «منزل آرام و مجلل در شمال شهر تهران»
* سعیدی سیرجانی به تاریخ پیوست
*آقای ظریف، ایران هراسی نه، اسلام هراسی!
*مذاکرات هسته ای: اراده ولایت یا اراده ملت؟
*امر به معروف، نهی از منکر و فرا رسیدن دوران کفر!
*امام حسین: اسطور ه یا انسانی زمینی؟
*جنایتکار کیست؟
*«امر به معروف با اسید نمیشه»
*دفاع مقدس یا شکست مفتصحانه ؟
*اسلام هراسی: خدمت و یا خیانت
*حقیقت نه بمب
*فریبخوردگان اکنون با ید به جنگ با الله برخیزند
*اسلام: دین رحمت و یا خشونت؟
*حکومت اسلامی: آبستن آزادی و استقلال و خود آئینی
*بازگشت اسلام به اصل خود
*توصیه ولایت: حفظ آرامش روانی !
*انفجار روابط جنسی در زیر زمین !
*هم ولایت و هم ریاست، هردو از دروغگویانند
*اسلحه ات را بر زمین بگذار ای مومن!
*نه حماس، نه اسرائیل
*شلاق، مجازات نا فرمانی و یا روزه خواری؟
*اعتدال، خدعه ای اسلامی
*«راه اندازی کلینک خشم در تهران»
*ما داعشی ها را خوب می شناسیم!
*حکومت اسلامی واژگون گردد، اگر زن حجاب از سر برگیرد
*بهشت با شلاق ؟
*از خاک سپاری مردگان در انقلاب مصر تا بازگشت آنان بزندگی در حکومت اسلامی
*سردار سرلشگر جعفری، سردار اسلام
*نبود آزادی و وحدت جنایت و عدالت در حکومت اسلامی
*زوگیری در فضای مجازی
*بازی دین و قدرت
*چهره کریه حکومت دین را بنگر
*زورگیری در اسارتگاه اوین
*یکتا و یگانه، تنها ولی فقیه است، بجز او هیچکس دیگری نیست!
*دین خصم آشتی ناپذیر آزادی
*پیام نوروزی خداوندگار خامنه ای : آزادی، بی آزادی
*دیو دو شاخ
*آزادی مسئولانه یا آزادی در فرمانبری؟
*22 بهمن: تاسیس استبداد مضاعف دین و قدرت
*انقلاب اسلامی: گریز از آزادی
*الله: مهربان و بخشنده و یا کین خواه و کیفر دهنده؟
*حال باید پرسید...
*از سلطه افکنی تا سلطه ستیزی
* قرآن، دین، قدرت، ما و آنها ؟
*تأملی چند در باره حکومت اسلامی و رهایی از آن
*بمناسبت اربعین: امامت یا خلافت؟ کدام حاکم است بر ما؟
*مماشات با دین بس!
*اسلام دین بیگانه با انسان
*فساد از اسلام بر میخیزد یا از قدرت؟
*مرگ بر غنی سازی هسته ای
*دیپلماسی ولایت و دفن حقوق بشر
*عاشورای 88، عاشورای حرمت شکن و اسطوره برانداز
*از سلطه ستیزی تا دریوزگی
*بنگر، خداوند غرقه در خون است!
*باید رستم را فرا خواند
*خلع دین از حکومت
*مرگ بر آمریکا: رمز مقاومت مردم یا رمز بقای حکومت ارتجاع؟
*ستیز با شیطان بزرگ ستیز است با آزادی
*الله اکبر: دین یا سیاست؟
*طبل توخالی
*«نرمش قهرمانانه» یا حرکت مذبوحانه؟
*حرمت شکنی روحانیت
*زایش خدا: نفی انسان و آزادی
*گره هسته ای، وسیله است نه هدف، دینی ست نه سیاسی
*گفتمان اعتدال و آشتی اسلام با جهان سکولار!
*رمز و راز وزارت: شایستگی و لیاقت یا تسلیم و اطاعت از ولایت؟
*بوی فریبکاری به مشام میرسد
*تا ولایت هست، سیه روزی و تیره بختی هم هست
*گفتمان ولایت: وارونگی حقایق و بهانه جویی های احمقانه
*تیشه بر ریشه فقاهت، تیشه بر بنیان قدرت است
*آبادی بدون ویرانی؟ نه حقیقت، نه آزادی
*رمضان: بیداری وجدان و یا وجدان فرمانبر؟
*از خداوند خامنه ای ست که بوی گند برمیخیزد
*رئیس جمهور منتخب: باز تاب اراده ولایت و یا تبلور اراده ملت؟
*انتخابات و یا آفرینش حماسه سیاسی؟
*گفتمان ولایت، گفتمان تحقیر و توهین به ملت
*گفتمان انتخابات
*دلشوره انتخابات
*صداقت هرگز نه از دین برخیزد و نه از قدرت
*کارنامه ولایت و یا ریاست جمهوری؟
*رمز رهایی از دیکتاتوری
*احکام شریعت لغو و قیامت اعلام کنید
*دعوت به امام عج و ظهور دجال
*بازی هسته‌ای و اسطوره جهاد و شهادت
*جنگ عدالت با آزادی
*سکولاریسم از ستیز با دین گذر میکند
*هفت سین، بدون دال بیگانه: سال نو، دین نو
*ظهور امام چهاردهم
*الله، خدای یکتا و یگانه مرد است و مردانه میاندیش
*قدسی سازی خشونت، رمز بقای نظام ولایت
*اسلام دین بیگانه با انسان
*آقای رئیس جمهور
*دین را باید بدادگاه بکشانیم
*حکومت راهزنان و غارتگران
*کدام انتخابات؟ چه قانونی؟
*یورش به دفاتر روزنامه ها و زور گیری روزنامه نگاران
*حاکم یا محکوم، کدامیک زور گیر است؟
*نظام ولایت، نظام قانون گریز و قانون شکن
*تاج شاهی بر سر خداوند خامنه‌ای
*دین و یا قدرت، کدامیک دشمن ملت ایران است ؟
*نظام ولایت، نظام فریب و خیانت
*از حجره و حوزه، تا کاخ نشینی و فرمانروایی
*حکومت اسلامی، حکومت فریبکاران
*عاشورای 88، عاشورای حرمت شکن و اسطوره برانداز
*عاشورا : از تحمیق تا تطمیع و از امام تا یزید
*پیام عاشورا: کین خواهی و خشونت، تسلیم و اطاعت
*عاشورا و اسطوره سازان حرفه ای
*دو معضل نیروی های انتظامی: بر خورد با ماهواره ها و بد حجابی
*براندازی دین تازیان بومی : خوش خیالی و یا واقع بینی؟
*مسئول تحریمات: دشمنی با اسلام یا غنی سازی هسته ای؟
*براندازی نظام ولایت از براندازی فقاهت، مظهر دین میگذرد
*جهاد و شهادت جنایت است و در خصومت با انسانیت
*حرف قرآن، حرف قدرت است
*پیش بسوی انسان و آزادی
*چشم بند ان ، کاریکاتور ی که مقدس را موهن ساخت
* ما عاشق امامان خود هستیم!
*از دینداری تا غیرتمداری
*کدام بحران؟
*بازگشت دوران تازیان مهاجم
* بحساب دین یا بحساب ملت
*حکومت اسلامی، بازنده ی بزرگ در اجلاس جنبش عدم تعهد.
*ولایت جلوه ی الله
*الله، بازیگر اصلی
*بوی گند ارشاد
*براندازی ولایت از رهایی از یو غ الله میگذرد.
*کهریزک: مجازات مبارزین راه آزادی
*کهریزک: مجازات مبارزین راه آزادی
*از کدام دین است که سخن میرانید؟
*حکومت ولایت، حکومت الله ست
*چرا باید با نام الله آغاز کنیم؟
*روحانیت دشمن ملت
*الله و جدایی جنسیت ها
*اسلام: دین فرمانروایی و فرمانبری
*خمینی الله را کشته است
*حجاب در ستیز و خصومت با عفاف