مرگ بر غنی سازی هسته ای
فیروز نجومی

 
شاید نیازی به توضیح نباشد که روایت دین وقتی بر مسند قدرت نشسته است، حقیقت محض است که بنا بر شواهد بیشمار تاریخی، حقیقتی است وارونه. یعنی که توافقنامه ژنو3، اولین گام است، نه به پیش بلکه اولین جهش است بسوی آنجایی که نظام بوده است در 15 سال پیش از این. بازگشت داده شدن نظام ولایت به گذشته با ابزار تحریمات اقتصادی البته که پیروزی است و مدال افتخاری بر سینه آیت الله ها و حجت الاسلام ها در کنار مدال های درخشان دیگری که در طول این 35 سال بدست آورده اند، از جمله مدالی که در گروگانگیری و پیروزی "راه امام " و یا پیروزی در "جهاد مقدس " بدست آوردند- اگرچه پای یکی از جنگجو های لشگر "اسلام ناب محمدی " هرگز به کربلا هم نرسید از برای فتح قدس.
 
مگر روایتی هم بجز روایت دین که از زبان قدرت بیان میشود، روایت دیگری هم میتواند وجود داشته باشد. اگر چرخش 16000 سانترفیوژ در غنی سازی هسته ای، برغم "تحریمات ظالمانه " پیروزی نیست، چیست؟ آنهم پیروزی ای که بدست مقدس حضرت ولایت، فرمانروای نهایی، معماری شده است؟ آیا میتوان گفت که بدست آوردن "حق غنی سازی، " "حق انفکاک ناپذیر مردم،" یک جهش بزرگ، یک پیشرفت تاریخی نیست؟ این در حالی ست که در ده سال پیش از این، بعد از بیست سال ساخت و ساز هسته ای در اختفا، قدرتهای غربی برهبری آمریکا حاضر نبودند که مجوز چرخش 200 سانترفیوژ را برای حکومت اسلامی صادر کنند. مضاف براین، هم اکنون نظام ولایت، "برابر " است با قدرت های جهانی و شایسته "احترام متقابل." آیا این دستآورد میتواند افتخار آمیز نباشد؟ آیا حکومت اسلامی میتوانست قدرتهای غربی را بدون نصب شانزده هزار سانترفیوژ، به زانو در آورد؟ بی اثر ماندن تهدید های نظامی و تحریمات اقتصادی بوده است که کشورهای غربی برهبری آمریکا را به پشت میز مذاکره کشانده است تا سر اجبار "حق غنی سازی مردم " ایران را برسمیت بشناسد، راه عقلانی را پیموده و دست از تحریمات ظالمانه را لغو نماید. چه پیروزی بزرگی ست برای ملت اسلامی ایران، پیروزی حق بر باطل، خیر بر شر و بخاک مالیدن پوزه کفر و استکبار. بنگر شکوه و عظمت اسلام استکبار ستیز را که در وجود آیت الله ها و حجت الاسلام های حاکم، تبلور یافته است، بویژه در وجود حضرت ولایت، جلوه الله،، خداوند یکتا و یگانه.
 
تنها ساده لوح ان هستند که روایت ولایت را باور میکنند. کیست که نداند غنی سازی هسته ای، همچون ابزاری بوده است در خدمت پروژه اسلامیزه نمودن جامعه از راه ستیز با غرب و فرهنگ غربی، فرهنگی که  بنیان آن آزادی انسانی ست. در نتیجه  بدور نگاهداشتن جامعه از نفوذ و رخنه  فرهنگ غربی در ارتباط تنگا تنگ بود با  بقا و تداوم نظم فرمانروایی و فرمانبری، نطامی استوار بر شریعت اسلامی. غرب ستیزی، بویژه آمریکا ستیزی بدست روح الله خمینی و جانشین جوان او سید علی خامنه ای، قبل از آنکه از گدایی به پادشاهی برسند، طراحی و معماری شده است و هنوز هم. با این وجود، نمیتوان این واقعیت را از نظر دور داشت که فقهای حاکم سخت کوشیده اند و که نشان دهند که اسلام ن با علم و تکنو لوژی خصومتی ندارد بلکه  ذاتا سازگار با تحول و دگرگونی، با علم و دانش، است نه دینی دشمن آشتی ناپذیر زمان و آزادی و خود مختاری فردی، خشک و منجمد و انعطاف ناپذیر، در خصومت دایمی با تمدن و نوسازی.
 
دست یابی به انرژی هسته ای، بویژه فن آوری های غنی سازی و صعود به قله های علم و دانش در  تمام عرصه های تکنولوژی از جمله نانو تکنولوژی، محور اصلی گفتمان هم ولایت بوده است و هم ریاست. در این ده سالی که گذشت کمتر خطبه ای را ولایت ایراد کرده است بدون آنکه درباره  پیشرفتها های سریع و حیرت انگیز ی که در جامعه اسلامی بوقوع می پیوندد، داد سخن ندهد و به حمد و ستایش تلاش های شبانه روزی دل سوزان انقلاب نپردازد. البته این غرب برهبری آمریکا، شیطان بزرگ بود که از همان آغاز دست به سنگ اندازی بر سر راه سر افرازی و پیشرفت و ترقی اسلام در ایران و جهان زده و  به  توطئه و فتنه افکنی، پرداخت. بنابراین، در منظر دستگاه ولایت "اسلام ستیزی " و یا "اسلام هراسی " ست هدف غرب برهبری آمریکا نه غنی سازی هسته ای.
 
این در حالی بود که بر قراری قوانین و مقررات شریعت اسلامی تحت سلطه گشت ها، سازمان ها، نهاد های ارشادی و امر به معروف، خبر چین ها و جاسوسان امنیتی، جامعه را هر چه بیشتر به یک جامعه ای حیوانی مبدل ساخته بود. هرگز در تاریخ ایران، حق و حقوق مردم ایران  جنین محدود و ناچیز نشده بوده است. بعنوان مثال اگر در زمان شاه، فرد در نوشیدن و پوشیدن، در مصرف می،  در حجاب داری و در اختلاط جنسیت ها  آزاد بود. یعنی اگر فرد از آزادی بیان و از بعضیز حق و حقوق سیاسی محروم بود، ولی خانمی را بجرم بد حجابی و یا کسی را بجرم نوشیدن می و آمیزش با جنس مخالف مورد تعقیب و اهانت و اذیت و آزار پاسداران دین قرار نمی گرفتند و در ملا عام بر تخته شلاق حد شرعی را به اجرا در نمی آوردند و یا دهان کسی را نمی بوییدند. نه دست و پای سارقی را قطع میکردند و نه روزانه انسانی را در انظار عموم به دار مجازات میآویختند. نه زن حقوقی داشت کمتر از حقوق مرد. نه اینکه هرگز زنی به سنگسار بست شده است. نه با اجرای احکام قصاص در عرصه قضا، مردم را بسوی خشونت و کین خواهی  سوق تمی داد. حتی تفریح و شادی محدود و مشروط گردیده است. باسداران دین از زمین و آسمان به جنگ با دیش های ماهواره ای می پردازند و حریم خصوصی مردم را مورد تجاوز قرار میدهند.
 
به عبارت دیگر، نظام ولایت در حالی پرچم دفاع از "حق انفکاک ناپذیر مردم " را بدوش میکشد که  ابتدایی ترین حق و حقوق انسان را زیر پا میگذارد.غرب ستیزی از راه دفاع از حق غنی سازی، نه تنها به قیمت نهادین ساختن نظم شریعت، نظم فرمانروایی و فرمانبری بر اساس تسلیم و اطاعت، تمام گردیده است. روایت نظام ولایت مبنی بر کسب حق غنی سازی را نه تنها نباید باور کرد بلکه به این واقعیت باید توجه داشت که نظام ولایت چه حقوقی را از دست داده است.  در تجارت و در صادرات و واردات  و نیز در انتقال پول و معاملات بانکی، حقوق جمهوری اسلامی یا منسوخ شده است و یا  محدود و دامنه آن هرچه تنگ تر گردیده است.
"اقتصاد مقاومت " بجای کسب استقلال، وابستگی اقتصادی و مالی و تجاری کشور را به کشورهای دیگر هرچه بیشتر عیان ساخته است و چیزی جز سیه روزی و تیره بختی برای ملت ببار نیاورده است. .پس از ده سال مبارزه، شانزده هزار سانترفیوژ در حال چرخش است، در حالیکه خزانه دولت، بنابر گزارش اخیر رئیس جمهور، نه تنها تهی بوده است، بلکه تا گلو بدهکاری ببار آورده است، چنانکه دولت بزحمت میتواند حقوق کارکنان خود را پرداخت کند. اقتصاد کشور بجای رشد و باروری، شش درصد آب رفته  و کوچکتر گشته است. بیکاری 25 درصدی و تورمی 40 درصدی، کاهش 70 درصدی پول ملی  و کاهش ارزش کار انسانی ،افزایش روزانه فقر و محنت و تنگدستی، همچنین گسترش و تعمیق فساد، انحطاط و تباهی اخلاقی، غارت و چپاول گری های هنگفت چندین میلیارد دلاری،  تنها میتوانست در پس کسب حق غنی سازی هسته ای رخ دهد.
 
بار سنگین خسارات وارد شده بدست خداوند گار خامنه ای در پس غنی سازی هسته ای در بیش از دو دهه را باین سادگی، نمیتوان از دوش نه این نسل بلکه نسل های آینده بر گرفت. چرا که ما از تکنولوژی ای سخن میرانیم که در کشورهایی که خود آنرا ابداع کرده اند، در حال منسوخ شدن است. کشورهایی مثل فرانسه و ژاپن که به انرژی هسته ای وابسته اند، از آن بر گشته اند.
ر اکتور های صدمه دیده ژاپنی، ممکن است آب اقیانوس را آلوده سازد و بخشی از آنرا هم اکنون  کرده اند- برغم کوشش مجدانه متخصصین و دانشمندان هسته ای ژاپن برای جلوگیری نشت آبهای آلوده به اقیانوس. مردم کشورهای غربی دیر زمانی ست که از انرژی هسته ای دوری می گزینند. با بنای ر اکتور های هسته ای به مخالفت بر میخیزند. این بدان معنا است که به لحاظ ایمنی، بهره گیری از انرژی هسته ای پیوسته با خطر نابودی انسانها و محیط زیست همراه بوده است. انرژی هسته ای، نیرویی ویران کننده است که در یک  چشم بهم زدنی محیطی زنده را  به محیطی متروکه و کشنده تبدیل میکند.  تنها یک غفلت کوچک کافی است. آلودگی هایی که فروپاشی تاسیسات اتمی چرنوبل ببار آورده است هرگز پاکسازی نشود. نه تنها جان صدها نفر را گرفت بلکه زندگی صدها نفر دیگر را با درد و رنج زخمهای التیام ناپذیر آمیخته است.
 
بنظر متخصصین، بهره ور ی از انرژی هسته ای، بویژه در کشوری که مورد عنایت طبیعت قرار گرفته و از منابع فراوان و متفاوت انرژی سود میبرد، به لحاظ اقتصادی نیز قابل توجیه نیست. سرمایه هنگفت و زمانی بسیار طولانی تا بهره ور ی، سبب شده است که بسیار به ندرت سرمایه خصوصی در این زمینه وارد کار یشود.  پس از 34 سال سرمایه گذاری هنگفت  چند صد میلیارد دلاری، دولت ولایت، هنوز یک کیلو وا ت انرژی هم تولید نکرده است.
 
 برغم خطرات عظیمی که انرژی هسته ای ذاتا با خود حمل میکند و غیر قابل توجیه بودن آن بلحاظ اقتصادی، آنهم در کشوری که نیازی به بهره ور ی از انرژی مخاطره انگیز و خسارت باری ی مثل انرژی هسته ای، کسب حق غنی سازی، چیزی نیست مگر ابزاری برای ادامه آمریکا ستیزی و سرکوب خاموش سازی و نهایتا تداوم نظام فرمانروایی و فرمانبری، نظام تسلیم و اطاعت و عبودیت و بندگی. در چنین صورتی، آیا نباید فریاد بر آوریم که مرگ بر غنی سازی هسته ای؟
 
فیروز نجومی
Firoz Nodjomi
fmonjem@gmail.com
 

منبع:پژواک ایران

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

facebook Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

   نسخه‌ی چاپی  

فیروز نجومی

فهرست مطالب فیروز نجومی  در سایت پژواک ایران 

* آزادی زن ‏ و فرو پاشی رژیم دین
*اندر انتظار فروپاشی نظام اسلامی
*دین تازیان و معضل عقب ماندگی
*شرم مضاعف و ضرورت آزادی
*رای خدا در برابر رای مردم
*ولایت: گورکن الله!
*زنده باد کفر
*انتخابات و ‏نیروی ‏براندازنده ‏‏«کفر»
* مناظره روبهان
* رئیس جمهور چکاره ست؟
*انتخابات را به خاکسپاری رژیم جنایتکار تبدیل کنیم!
*انتخابات خوب است!‏
*حقیقت را باید گفت!‏
* از یکتا پرستی تا ‏کثرت خواهی
*ندای وجدان
*ویرانی بزرگ!‏
*از دین گریزی تا دین ستیزی
*سالروز نکبت و مصیبت ‏
*دگرگون سازی ارزش ‏ها!‏
*گفتمان رفسنجانی، گفتمان ریاکاری
*حقیقت نهائی!‏
*دیفروشان دیروز فرمانروایان امروز
*شاه گور خود کند و ولی فقیه گورکن خویش شود و دین!
*‎ ‎ دین مست باده قدرت !‏
*براندازی متولیان دین
*چیره شدن «عرب بر عجم» ‏ و آغاز نگون بختی ایرانیان
* آزادی و گریز از مسئولیت
* سرگذشت غم انگیز آزادی
*بازگشت بدوران رسالت ‏ و گره زدن دین به قدرت
*در چرائی نامگذاری الله و آغازیدن با نام او!‏
*عاشورا: اسطوره یا واقعیت
*بوی گند تقدس
*دعوت به امام عج و ظهور دجال
*عاشورا و قتل عام در زندانها
*محمد بشر بشیر و یا ‏‎ ‎خشم و خشونت و شمشیر
*«پافشاری بر نفاق» و عدالت اسلامی!
*جنگ شیعه وسنی:‏ اختلاف تاریخی یا دسیسه غربی؟
*خشونت هنجاری مقدس در قاموس اسلام
*کشتار جمعی در زندانها بجرم «ارتداد»
*تدبیرچیست؟
*بنام انسان و آزادی
*خشونت و گفتمان توحیدی
*پشت خمیده و بار سنگین دین و قدرت!
*امنیت و آزادی
*فقط آزادی
*شریعت اسلامی در ستیز با خودفرمانی
*معاشقه اسلام ناب محمدی با علم و تکنولوژی
* آزادیخواهی و باز تولید منش دیکتاتوری!
*اسلام در پیشگاه تاریخ
*بیگانگی ما از خود
* امریکا ستیزی یا اسلام ستیزی؟
*دشمن و دو قطبی شدن جامعه
* از درگیریهای کلامی تا امریکا ستیزی و فریبکاری
* امید کوکبی، قهرمان نافرمانی
*ظهور نیروی نامحسوس و امنیت اخلاقی
* تا کی؟
*رمز بقای نظام فرمانروایی و فرمانبری
*خائن کیست؟
*نقشه رذیلانه امریکا: «تزریق تقکر خاصی به نخبگان»
*آیا بجز ولی فقیه کسی دیگری هم هست؟
*نه به اخلاق اطاعت و فرمانبری!
*نفی حق گزینش: فروکاستی انسان به حیوان
* تن بخفت نباید داد
*انتخابات: طبل تو خالی
*رابطه دین با قدرت در امتداد تاریخ
*«جامعه ایران به کدام سو در حال حرکت است؟»
*انتخابات یعنی چه؟
*بدامن چه کسی پناه باید برد؟
*رهایی و ترک کیش اهریمنی
*بخندیم یا گریه کنیم؟
*از طلبگی تا خدایی و مسئله جانشینی!
*شمشیر ذوالفقارم آرزوست
*جور دیگری زندگی باید کرد
*بیان درد مشترک و یا صدور کیفرخواست علیه غرب؟
*اندر شکست دین جهاد و شهادت
*عاشورای پاریس
*آزادی را باید پرستید
*ولی فقیه، شاه نیست، مظهر دین است
*جامعه تک کتابی!
*عاشورا: شهادت یا خشونت؟
*کفر گرایی: راه رهایی و آزادی
*تقدس از جهل بر میخیزد
*قوم لوط، اخلاق انحرافی و خروج امام عج از غیبت
*اینهم شد خدا؟
*امنیت در سایه ولایت
*سردار حاج قاسم سلیمانی: سردار استبداد مضاعف دین و قدرت
*ز روز بلا باید دست بر سر گیریم
*فریبکاری مضاعف
*استبداد و آگاهی طبقاتی
*من مسلمانم، طرفدار رژیم دین هم نیستم!
*رهایی، آیا یک توهم است؟
*وای اگر دین نبود!
*خوار داشت انسان و قدسی سازی خشونت
*بر فراز منبر ولایت و یا خلافت؟
*الله: آموزگار بزرگ بیرحمی، خشونت و کین خواهی
*رمضان: زمینه ساز نظام فرمانروایی و فرمانبری
*دین ستیزی و یا قدرت ستیزی!
*جامعه بورژوازی و یا جامعه اسلامی فرا طبقاتی؟
* تاملی چند در باره جنبش عبور از ولایت!
*روحانیت: از حوزه تا حکومت
*کیست گورکن دین؟
*غنی سازی هسته ای بچه قیمتی؟
*شمشیر در نهان دین
*فرخنده: قهرمان جهالت ستیز
*دینمداری یا انسانمداری کدام یک اهریمنی ست؟
* دیکتاتوری و شریعت اسلامی
*سپاه پاسداران: سپاه ولایت و یا ملت
*توفان دیگری در راه است!
*ولایت دشمن اصلی ملت
*در خدمت و خیانت به اسلام و یا به ملت؟
*عدالت اسلامی!
*رهایی از دین یا جدایی آن از سیاست؟
*همزادی علم الله با قدرت
*«نه» بر تسلیم و اطاعت
*حصر و یا محاکمه: ولی فقیه بر سر دو راهی!
*تابوی هسته‌ای: نگاه ایدئولوژی یا نگاه اسلامی؟
*فرد و حکومت خدا
*قتلگاه سعیدی سیرجانی: «منزل آرام و مجلل در شمال شهر تهران»
* سعیدی سیرجانی به تاریخ پیوست
*آقای ظریف، ایران هراسی نه، اسلام هراسی!
*مذاکرات هسته ای: اراده ولایت یا اراده ملت؟
*امر به معروف، نهی از منکر و فرا رسیدن دوران کفر!
*امام حسین: اسطور ه یا انسانی زمینی؟
*جنایتکار کیست؟
*«امر به معروف با اسید نمیشه»
*دفاع مقدس یا شکست مفتصحانه ؟
*اسلام هراسی: خدمت و یا خیانت
*حقیقت نه بمب
*فریبخوردگان اکنون با ید به جنگ با الله برخیزند
*اسلام: دین رحمت و یا خشونت؟
*حکومت اسلامی: آبستن آزادی و استقلال و خود آئینی
*بازگشت اسلام به اصل خود
*توصیه ولایت: حفظ آرامش روانی !
*انفجار روابط جنسی در زیر زمین !
*هم ولایت و هم ریاست، هردو از دروغگویانند
*اسلحه ات را بر زمین بگذار ای مومن!
*نه حماس، نه اسرائیل
*شلاق، مجازات نا فرمانی و یا روزه خواری؟
*اعتدال، خدعه ای اسلامی
*«راه اندازی کلینک خشم در تهران»
*ما داعشی ها را خوب می شناسیم!
*حکومت اسلامی واژگون گردد، اگر زن حجاب از سر برگیرد
*بهشت با شلاق ؟
*از خاک سپاری مردگان در انقلاب مصر تا بازگشت آنان بزندگی در حکومت اسلامی
*سردار سرلشگر جعفری، سردار اسلام
*نبود آزادی و وحدت جنایت و عدالت در حکومت اسلامی
*زوگیری در فضای مجازی
*بازی دین و قدرت
*چهره کریه حکومت دین را بنگر
*زورگیری در اسارتگاه اوین
*یکتا و یگانه، تنها ولی فقیه است، بجز او هیچکس دیگری نیست!
*دین خصم آشتی ناپذیر آزادی
*پیام نوروزی خداوندگار خامنه ای : آزادی، بی آزادی
*دیو دو شاخ
*آزادی مسئولانه یا آزادی در فرمانبری؟
*22 بهمن: تاسیس استبداد مضاعف دین و قدرت
*انقلاب اسلامی: گریز از آزادی
*الله: مهربان و بخشنده و یا کین خواه و کیفر دهنده؟
*حال باید پرسید...
*از سلطه افکنی تا سلطه ستیزی
* قرآن، دین، قدرت، ما و آنها ؟
*تأملی چند در باره حکومت اسلامی و رهایی از آن
*بمناسبت اربعین: امامت یا خلافت؟ کدام حاکم است بر ما؟
*مماشات با دین بس!
*اسلام دین بیگانه با انسان
*فساد از اسلام بر میخیزد یا از قدرت؟
*مرگ بر غنی سازی هسته ای
*دیپلماسی ولایت و دفن حقوق بشر
*عاشورای 88، عاشورای حرمت شکن و اسطوره برانداز
*از سلطه ستیزی تا دریوزگی
*بنگر، خداوند غرقه در خون است!
*باید رستم را فرا خواند
*خلع دین از حکومت
*مرگ بر آمریکا: رمز مقاومت مردم یا رمز بقای حکومت ارتجاع؟
*ستیز با شیطان بزرگ ستیز است با آزادی
*الله اکبر: دین یا سیاست؟
*طبل توخالی
*«نرمش قهرمانانه» یا حرکت مذبوحانه؟
*حرمت شکنی روحانیت
*زایش خدا: نفی انسان و آزادی
*گره هسته ای، وسیله است نه هدف، دینی ست نه سیاسی
*گفتمان اعتدال و آشتی اسلام با جهان سکولار!
*رمز و راز وزارت: شایستگی و لیاقت یا تسلیم و اطاعت از ولایت؟
*بوی فریبکاری به مشام میرسد
*تا ولایت هست، سیه روزی و تیره بختی هم هست
*گفتمان ولایت: وارونگی حقایق و بهانه جویی های احمقانه
*تیشه بر ریشه فقاهت، تیشه بر بنیان قدرت است
*آبادی بدون ویرانی؟ نه حقیقت، نه آزادی
*رمضان: بیداری وجدان و یا وجدان فرمانبر؟
*از خداوند خامنه ای ست که بوی گند برمیخیزد
*رئیس جمهور منتخب: باز تاب اراده ولایت و یا تبلور اراده ملت؟
*انتخابات و یا آفرینش حماسه سیاسی؟
*گفتمان ولایت، گفتمان تحقیر و توهین به ملت
*گفتمان انتخابات
*دلشوره انتخابات
*صداقت هرگز نه از دین برخیزد و نه از قدرت
*کارنامه ولایت و یا ریاست جمهوری؟
*رمز رهایی از دیکتاتوری
*احکام شریعت لغو و قیامت اعلام کنید
*دعوت به امام عج و ظهور دجال
*بازی هسته‌ای و اسطوره جهاد و شهادت
*جنگ عدالت با آزادی
*سکولاریسم از ستیز با دین گذر میکند
*هفت سین، بدون دال بیگانه: سال نو، دین نو
*ظهور امام چهاردهم
*الله، خدای یکتا و یگانه مرد است و مردانه میاندیش
*قدسی سازی خشونت، رمز بقای نظام ولایت
*اسلام دین بیگانه با انسان
*آقای رئیس جمهور
*دین را باید بدادگاه بکشانیم
*حکومت راهزنان و غارتگران
*کدام انتخابات؟ چه قانونی؟
*یورش به دفاتر روزنامه ها و زور گیری روزنامه نگاران
*حاکم یا محکوم، کدامیک زور گیر است؟
*نظام ولایت، نظام قانون گریز و قانون شکن
*تاج شاهی بر سر خداوند خامنه‌ای
*دین و یا قدرت، کدامیک دشمن ملت ایران است ؟
*نظام ولایت، نظام فریب و خیانت
*از حجره و حوزه، تا کاخ نشینی و فرمانروایی
*حکومت اسلامی، حکومت فریبکاران
*عاشورای 88، عاشورای حرمت شکن و اسطوره برانداز
*عاشورا : از تحمیق تا تطمیع و از امام تا یزید
*پیام عاشورا: کین خواهی و خشونت، تسلیم و اطاعت
*عاشورا و اسطوره سازان حرفه ای
*دو معضل نیروی های انتظامی: بر خورد با ماهواره ها و بد حجابی
*براندازی دین تازیان بومی : خوش خیالی و یا واقع بینی؟
*مسئول تحریمات: دشمنی با اسلام یا غنی سازی هسته ای؟
*براندازی نظام ولایت از براندازی فقاهت، مظهر دین میگذرد
*جهاد و شهادت جنایت است و در خصومت با انسانیت
*حرف قرآن، حرف قدرت است
*پیش بسوی انسان و آزادی
*چشم بند ان ، کاریکاتور ی که مقدس را موهن ساخت
* ما عاشق امامان خود هستیم!
*از دینداری تا غیرتمداری
*کدام بحران؟
*بازگشت دوران تازیان مهاجم
* بحساب دین یا بحساب ملت
*حکومت اسلامی، بازنده ی بزرگ در اجلاس جنبش عدم تعهد.
*ولایت جلوه ی الله
*الله، بازیگر اصلی
*بوی گند ارشاد
*براندازی ولایت از رهایی از یو غ الله میگذرد.
*کهریزک: مجازات مبارزین راه آزادی
*کهریزک: مجازات مبارزین راه آزادی
*از کدام دین است که سخن میرانید؟
*حکومت ولایت، حکومت الله ست
*چرا باید با نام الله آغاز کنیم؟
*روحانیت دشمن ملت
*الله و جدایی جنسیت ها
*اسلام: دین فرمانروایی و فرمانبری
*خمینی الله را کشته است
*حجاب در ستیز و خصومت با عفاف