از سلطه افکنی تا سلطه ستیزی
فیروز نجومی

این روزها همگان شاهد اند که چگونه کارگزاران ولی فقیه، فرمانروایی، برگزیده الله، تحت رهبری حسن روحانی- جواد ظریف، رئیس جمهور و وزیر امورخارجه بر سر میز مذاکره با قدرت های جهانی دست و پنجه نرم میکنند. مذاکرات ژنو 2  و آنچه در آنجا میگذرد، واقعه ای است که بعد از اخبار جنگ و ویرانی در سوریه،  توجه رسانه ها و شبکه های ارتباطاتی در سراسر جهان را بخود جلب کرده است. اگرچه هر جا که از سوریه نامی برده شود، بعید است از ایران نیز سخنی نرود. چه، از افتخارات بزرگ حکومت اسلامی ست که در رقابت با قدرتهای جهانی، اقتدار خود را تا سوریه توسعه داده و جوجه دیکتاتور هم کیش را زیر بال حمایت خود گرفته است. بدون امداد های مالی و نظامی برادر بزرگتر، "رهبر معظم انقلاب،" بشار اسد اگر به سرنوشت قدافی در لیبی دچار نمیشد باید همچون بن علی زین العابدین، رئیس جمهور پیشین تونس، پا به گریز میگذاشت و به خانه پاپا دیکتاتور دیگری، پناهنده میشد.

 

البته، باید بخاطر داشته باشیم توافقنامه ژنو 2  حاصل بیش از ده سال مذاکره قدرت های جهانی با حکومت اسلامی ست، ده سالی که در طی آن سانترفیوژ های در حال چرخش در کشور از 200، بنا بر گزارش های رسمی، به 19000 رسیده اند، چرخه غنی سازی هسته ای تکمیل و قله 20 درصدی هم تسخیر گردیده است که از آن پس تا دستیابی به یک بمب اتمی، فاصله بسی کوتاه ست و سهل العبور. اگرچه طبق مفاد توافقنامه، اورانیوم غنی شده 20 درصدی باید به 5 درصد تقلیل یابد و از چرخه غنی سازی خار چ و تعدادی از سانترفیوژ ها نیز از گردش باز ایستند و مضافن حکومت اسلامی باید امتیاز های شرم آور تری هم بدهد تا بتواند حق و حقوقی که در جامعه جهانی از دست داده است باز پس گیرد. آری، به تازگی فهمیده اند که تا چه حدی "اقتصاد اسلامی " و یا "ولایی " وابسته است به کشورهایی که با آنها دشمنی میورزد و دایم با شبح آن در زد و خورد است. نظام ولایت نمیتواند حتی مواد خامی که در بازار جهانی به فروش رسانده است، دریافت نماید. بگذریم که بسیاری از مشتری های نفت ایران یا بال و پر گرفته اند و یا خرید خود را به کمتر از ت50 درصد رسانده است.

 

با این وجود، چنانچه حکومت اسلامی خود را در این فاز از مبارزه با شیطان بزرگ و    همدستان ش برنده بخواند، چندان گزافه نگفته است، چون نظام، حقی که "حق مسلم " خود میداند، بدست آورده است. اگرچه حق غنی سازی تا 5 درصد محدود گردیده است. حقی که احتمالا میتوانست از طریق و تعامل و نشان دادن خوش نیتی، بدون تحمل تحریمات اقتصادی و ضرر و زیانهای نجومی به هزینه ملت ایران، بدست آورد. تا کنون یک کارشناس در ایران پیدا نشده است که اعلام بدارد که به نظر تخصصی وی غنی سازی هسته ای توجیه ای اقتصادی و یا عقلانی ندارد. چون برنامه ریزی اتمی، نه از پاسخ به نیازهای مادی مردم بر میخیزد و نه لزوما از محاسبه سود و زیان. چه اگر نظام ولایت به حفظ منافع ملت، می اندیشید، هرگز یک شاهی در امر غنی سازی هزینه نمیکرد. وقتی کشوری مثل فرانسه که داری بیش از 70 رآکتور اتمی مبیاشد، سوخت آنها را به قیمت ارزان تری از کشورهای دیگر خریداری میکند. آیا مسخره آمیز نیست که سرمایه ای بس هنگفتی را صرف تولید انرژی هسته ای  در کشوری کنیم  که از همه گونه انرژی های، آفتابی و بادی و آبی و معادن فراوان نفت و گاز بر خور دار است؟ برغم  واهی بودن استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای و غنی سازی، حکومت اسلامی ، در راهی  پر مخاطره و پر ضرر و خسران، راه غنی سازی هسته ای گام نهاد؟ کارشناسان هسته ای بر آنند که ساختن رآکتور هسته ای و ضرر بار تر از آن غنی سازی هسته ای چیز نیست مگر پول ریختن به صندوق شرکت های بزرگ هسته ای. چه چیزی میتواند توضیح دهنده این کنش باشد؟

 

.واقعیت آن است که غنی سازی هسته ای، هرگز یک تدبیر اقتصادی نبوده است، که تصمیمی بوده است دینی و سیاسی، سیاستی، برحسب روال حکومت آیت الله ها و حجت الاسلامها در جهت به پا کردن معرکه ای دیگر و غبار آلود ساختن فضا در جهت نهادین ساختن حکومت مطلقه ولایت فقیه.

 

از سر گیری غنی سازی هسته ای پس از روی کار آمدن احمدی نژاد، متوجه خاموش سازی جنبش اصلاح طلبی بود که از درون قشر آیت الله ها و حجت الاسلام ها بر خاسته بود، بدون آنکه لزوما نفی ولایت را در نظر داشته باشد رویای قانونمند سازی نظامی را در سر می پرور اند که بر اساس شریعت اسلامی طراحی شده بود. اگرچه روی کار آمدن محمد خاتمی با رای مردم به رژیم کشتار، به حکومت ولایت، که در منظر جهانی یک محکوم جنایی شناخته شده بود، اعتبار بخشید. با این وجود، حضرت ولایت اقتدار بیت رهبری را گسترش داد. موج جدید مطبوعات آزاد که با آغاز دوران اصلاح طلبی، ظهور یافته بود، هنوز نفس بر نیاورده بود که بدست دادستان قاتل، سعید مرتضوی نقش بر زمین گردید.اصلاح طلبان راستین در مجلس یا در محافل دانشگاهی راهی زندان شدند. قتل های زنجیره ای آغاز گردید با قتل و دستگیری اندیشمند و نویسنده شهیر، سعیدی سیرجانی و با سلاخی فروهرها به اوج خود رسید. بهترین اندیشمندان این دوران را از ملت ایران ربوده و آنها را زیر درد و رنج شکنجه خاموش ساختند. خیزش دانشجویی را در 18 تیز سرکوب نمودند. استادان دانشگاه مجبور به بازنشستگی شدند. دانشجویان ستاره دار و از تحصیل محروم گردیدند.  با از سر گرفتن فعالیتهای هسته ای و زیر پا گذاردن موافقتنامه ای که دولت خاتمی برهبری حسن روحانیت رئیس تیم مذاکره کنند گان به امضا رسیده بود، احمدی نژاد موفق شده بود که نقطه پایان را بر جنبش اصلاح طلبی بگذارد. غافل از اینکه، اصلاح طلبی در درون اصول گرایان هم نفوذ کرده بود و اینبار از میان آنان بود که سر به بیرون میآورد.

 

میر حسین موسوی و مهدی کروبی از بلند مقام ان نظام ولایت بوده و خود را پیرو صدیق امام خمینی میدانستند. بعضا در زحمت بودند که آنها را اصلاح طلب بخوانند- بویژه  چون آنها سخت خود را پایبند آموزش های امام خمینی میدانستند. اینان در انتخابات دور دهم، خاری شدند در چشم ولایت، چون در پاسخ به خواست ملت در برابر رای ولایت فقیه به مقاومت بر خاستند. پس از انتخابات 88 است که تنش و تشنج با کشورهای غرب برهبری آمریکا با لا گرفت. پرونده هسته ای ایران از آژانس بین المللی انرژی اتمی به شورای امنیت انتقال یافت که چهار قطعنامه مبنی بر تشدید تحریمات اقتصادی صادر نمود که به همه آنها خوشامد گویی بسیار گفته شد و رئیس جمهور آنها را "کاغذ پاره ای " بیش نجواند.

 

پس از انتخابات 88، بر طبل "فتنه " کوبیدن گرفت. گفتند که میلیونها مردم به حرف رسانه های خارج گوش فرا داده اند. به خیابان ها ریخته اند و حرف آنها را میزنند. گفتند که نظام در گیر جنگ نرم است چون ابر قدرت ها را در جنگ سخت شکست داده است. گفتند رسانه های آمریکایی و اروپایی از حوادثی که در جمهوری اسلامی در زمان انتخابات رخ میداد، قبلا با اطلاع بودند و فتنه گران را هدایت میکردند. در این دوران بود که احمدی نژاد پرچم  مبارزه با سلطه افکنان جهانی و بازگشت به سلطه ستیزی، خصیصه اسلام انقلابی، بر دوش گرفت. هنوز جریان فتنه تمام نشده بود که غنی سازی هسته ای تبدیل شد به یک جنبش ملی، جنبشی هم طراز جنبش ملی شدن نفت. یعنی که خواست غنی سازی هسته ای، خواست مردم است و بیانگر نیروی خلاق اسلام. نظام ولایت بخوبی آگاه بود که اصرار و تاکید بر کسب فن آوری هسته ای تنش و تشنج بین جمهوری اسلام و قدرت های اروپایی و آمریکایی را شدت می بخشد. سلطه ستیزی، اقتصاد مقاومتی و شکوفایی حکومت اسلامی بدون وابستگی به نیروهای خارجی، گفتمانی بود که تمامی مشکلات درونی نظام از خشک شدن دریای ارومیه و زاینده رود گرفته تا اختلاس های میلیارد دلاری، از گرانی و بیکاری تا افزایش فقر و در ماندگی، پنهان میگشت.

 

نباید تصور کرد که شرایط موجود، برای رژیم  شرایطی کمتر از مطلوب است. تحت سیاست تشنج و تنش آفرینی، بین کشور ما و دشمنان خارجی ولایت، مردم را به فضای امنیتی عادت دادند جاسوسان و خبر چین های بسیجی  و گارد های ضد شورشی معابر عمومی را تخت کنترل خود  قرار دادند چنانکه گویی آماده اند بجنگ آمریکا یروند. یعنی که منفذ ی برای جنبیدن و نفس کشیدن نمانده است. از همه مهمتر، نظم شریعتی براساس تسلیم و اطاعت در جامعه نهادین گردید. با برپا ساختن دار مجازات در معابر عمومی، نظام، پیوسته این پیام را به مردم مخابره میکند که این است جزای عدم اطاعت و نافرمانی.

 

همچنانکه کمی زودتر اشاره شد، معرکه و گرد و غبار به پا کردن بگونه ای که چشم، چشم را نبیند، غوغا براه انداختن، حرفه اصلی آیت الله ها و حجت الاسلام ها ست، روندی ست که خود را در رفتار و گفتار حکومت اسلامی نشان داده است. یعنی که نظام همچنانکه از معرکه  گروگان گیری و ادامه 8 سال جنگ تا مرز ورشکستگی، به سود بقای نظام بهره بر گرفت و توانست نظام اسلامی را با بخاک و خون کشاندن مخالفان و دگر اندیشان، تداوم و استحکام ببخشد، ترک مناقشات هسته ای را ممکن است در کوتاه مدت به سود خود نبیند ولی در دراز مدت،  بعید بنظر میرسد هرگز به مرحله نهایی خود برسد و ببار بنشیند. زیرا که مناقشات هسته ای نقش مهمی در بقای نظام ولایت بازی کرده است و میکند و در واقع  توافقنامه هسته ای را باید  معرکه ای دیگر خواند، معرکه ای که مردم را سحر میکند و خاموش، میسازد معرکه ای که حواس را میگیرد و جیب بر، بکار خود مشغول میشود. یعنی که نظام به خدعه و نیرنگ خود ادامه میدهد و سلطه تمام عیار خود را بر جامعه در پس سلطه ستیزی پنهان میسازد. مگر نظم ولایت چیزی بجز یک فریب بزرگ هم هست؟ در سوی این سلطه ستیزی است که نظام ولایت شدیدا در معرکه سوریه نقش بازی میکند. جامعه متلاشی شده سوریه را مثل آینه در برابر مردم ایران قرارمیدهد و میگوید این است عاقبت دمکراسی خواهی، جنگ و ویرانی و بی خانمان ی. پس ایمان آور ای هموطن که خداوندگار خامنه ای، یکی است و یگانه و نیست هیچکس دیگری جز او.

 

فیروز نجومی

Firoz Nodjomi

fmonjem@gmail.com

firoznodjomi.blogpost.com

rowshanai.org

 

منبع:پژواک ایران

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

facebook Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

   نسخه‌ی چاپی  

فیروز نجومی

فهرست مطالب فیروز نجومی  در سایت پژواک ایران 

* آزادی زن ‏ و فرو پاشی رژیم دین
*اندر انتظار فروپاشی نظام اسلامی
*دین تازیان و معضل عقب ماندگی
*شرم مضاعف و ضرورت آزادی
*رای خدا در برابر رای مردم
*ولایت: گورکن الله!
*زنده باد کفر
*انتخابات و ‏نیروی ‏براندازنده ‏‏«کفر»
* مناظره روبهان
* رئیس جمهور چکاره ست؟
*انتخابات را به خاکسپاری رژیم جنایتکار تبدیل کنیم!
*انتخابات خوب است!‏
*حقیقت را باید گفت!‏
* از یکتا پرستی تا ‏کثرت خواهی
*ندای وجدان
*ویرانی بزرگ!‏
*از دین گریزی تا دین ستیزی
*سالروز نکبت و مصیبت ‏
*دگرگون سازی ارزش ‏ها!‏
*گفتمان رفسنجانی، گفتمان ریاکاری
*حقیقت نهائی!‏
*دیفروشان دیروز فرمانروایان امروز
*شاه گور خود کند و ولی فقیه گورکن خویش شود و دین!
*‎ ‎ دین مست باده قدرت !‏
*براندازی متولیان دین
*چیره شدن «عرب بر عجم» ‏ و آغاز نگون بختی ایرانیان
* آزادی و گریز از مسئولیت
* سرگذشت غم انگیز آزادی
*بازگشت بدوران رسالت ‏ و گره زدن دین به قدرت
*در چرائی نامگذاری الله و آغازیدن با نام او!‏
*عاشورا: اسطوره یا واقعیت
*بوی گند تقدس
*دعوت به امام عج و ظهور دجال
*عاشورا و قتل عام در زندانها
*محمد بشر بشیر و یا ‏‎ ‎خشم و خشونت و شمشیر
*«پافشاری بر نفاق» و عدالت اسلامی!
*جنگ شیعه وسنی:‏ اختلاف تاریخی یا دسیسه غربی؟
*خشونت هنجاری مقدس در قاموس اسلام
*کشتار جمعی در زندانها بجرم «ارتداد»
*تدبیرچیست؟
*بنام انسان و آزادی
*خشونت و گفتمان توحیدی
*پشت خمیده و بار سنگین دین و قدرت!
*امنیت و آزادی
*فقط آزادی
*شریعت اسلامی در ستیز با خودفرمانی
*معاشقه اسلام ناب محمدی با علم و تکنولوژی
* آزادیخواهی و باز تولید منش دیکتاتوری!
*اسلام در پیشگاه تاریخ
*بیگانگی ما از خود
* امریکا ستیزی یا اسلام ستیزی؟
*دشمن و دو قطبی شدن جامعه
* از درگیریهای کلامی تا امریکا ستیزی و فریبکاری
* امید کوکبی، قهرمان نافرمانی
*ظهور نیروی نامحسوس و امنیت اخلاقی
* تا کی؟
*رمز بقای نظام فرمانروایی و فرمانبری
*خائن کیست؟
*نقشه رذیلانه امریکا: «تزریق تقکر خاصی به نخبگان»
*آیا بجز ولی فقیه کسی دیگری هم هست؟
*نه به اخلاق اطاعت و فرمانبری!
*نفی حق گزینش: فروکاستی انسان به حیوان
* تن بخفت نباید داد
*انتخابات: طبل تو خالی
*رابطه دین با قدرت در امتداد تاریخ
*«جامعه ایران به کدام سو در حال حرکت است؟»
*انتخابات یعنی چه؟
*بدامن چه کسی پناه باید برد؟
*رهایی و ترک کیش اهریمنی
*بخندیم یا گریه کنیم؟
*از طلبگی تا خدایی و مسئله جانشینی!
*شمشیر ذوالفقارم آرزوست
*جور دیگری زندگی باید کرد
*بیان درد مشترک و یا صدور کیفرخواست علیه غرب؟
*اندر شکست دین جهاد و شهادت
*عاشورای پاریس
*آزادی را باید پرستید
*ولی فقیه، شاه نیست، مظهر دین است
*جامعه تک کتابی!
*عاشورا: شهادت یا خشونت؟
*کفر گرایی: راه رهایی و آزادی
*تقدس از جهل بر میخیزد
*قوم لوط، اخلاق انحرافی و خروج امام عج از غیبت
*اینهم شد خدا؟
*امنیت در سایه ولایت
*سردار حاج قاسم سلیمانی: سردار استبداد مضاعف دین و قدرت
*ز روز بلا باید دست بر سر گیریم
*فریبکاری مضاعف
*استبداد و آگاهی طبقاتی
*من مسلمانم، طرفدار رژیم دین هم نیستم!
*رهایی، آیا یک توهم است؟
*وای اگر دین نبود!
*خوار داشت انسان و قدسی سازی خشونت
*بر فراز منبر ولایت و یا خلافت؟
*الله: آموزگار بزرگ بیرحمی، خشونت و کین خواهی
*رمضان: زمینه ساز نظام فرمانروایی و فرمانبری
*دین ستیزی و یا قدرت ستیزی!
*جامعه بورژوازی و یا جامعه اسلامی فرا طبقاتی؟
* تاملی چند در باره جنبش عبور از ولایت!
*روحانیت: از حوزه تا حکومت
*کیست گورکن دین؟
*غنی سازی هسته ای بچه قیمتی؟
*شمشیر در نهان دین
*فرخنده: قهرمان جهالت ستیز
*دینمداری یا انسانمداری کدام یک اهریمنی ست؟
* دیکتاتوری و شریعت اسلامی
*سپاه پاسداران: سپاه ولایت و یا ملت
*توفان دیگری در راه است!
*ولایت دشمن اصلی ملت
*در خدمت و خیانت به اسلام و یا به ملت؟
*عدالت اسلامی!
*رهایی از دین یا جدایی آن از سیاست؟
*همزادی علم الله با قدرت
*«نه» بر تسلیم و اطاعت
*حصر و یا محاکمه: ولی فقیه بر سر دو راهی!
*تابوی هسته‌ای: نگاه ایدئولوژی یا نگاه اسلامی؟
*فرد و حکومت خدا
*قتلگاه سعیدی سیرجانی: «منزل آرام و مجلل در شمال شهر تهران»
* سعیدی سیرجانی به تاریخ پیوست
*آقای ظریف، ایران هراسی نه، اسلام هراسی!
*مذاکرات هسته ای: اراده ولایت یا اراده ملت؟
*امر به معروف، نهی از منکر و فرا رسیدن دوران کفر!
*امام حسین: اسطور ه یا انسانی زمینی؟
*جنایتکار کیست؟
*«امر به معروف با اسید نمیشه»
*دفاع مقدس یا شکست مفتصحانه ؟
*اسلام هراسی: خدمت و یا خیانت
*حقیقت نه بمب
*فریبخوردگان اکنون با ید به جنگ با الله برخیزند
*اسلام: دین رحمت و یا خشونت؟
*حکومت اسلامی: آبستن آزادی و استقلال و خود آئینی
*بازگشت اسلام به اصل خود
*توصیه ولایت: حفظ آرامش روانی !
*انفجار روابط جنسی در زیر زمین !
*هم ولایت و هم ریاست، هردو از دروغگویانند
*اسلحه ات را بر زمین بگذار ای مومن!
*نه حماس، نه اسرائیل
*شلاق، مجازات نا فرمانی و یا روزه خواری؟
*اعتدال، خدعه ای اسلامی
*«راه اندازی کلینک خشم در تهران»
*ما داعشی ها را خوب می شناسیم!
*حکومت اسلامی واژگون گردد، اگر زن حجاب از سر برگیرد
*بهشت با شلاق ؟
*از خاک سپاری مردگان در انقلاب مصر تا بازگشت آنان بزندگی در حکومت اسلامی
*سردار سرلشگر جعفری، سردار اسلام
*نبود آزادی و وحدت جنایت و عدالت در حکومت اسلامی
*زوگیری در فضای مجازی
*بازی دین و قدرت
*چهره کریه حکومت دین را بنگر
*زورگیری در اسارتگاه اوین
*یکتا و یگانه، تنها ولی فقیه است، بجز او هیچکس دیگری نیست!
*دین خصم آشتی ناپذیر آزادی
*پیام نوروزی خداوندگار خامنه ای : آزادی، بی آزادی
*دیو دو شاخ
*آزادی مسئولانه یا آزادی در فرمانبری؟
*22 بهمن: تاسیس استبداد مضاعف دین و قدرت
*انقلاب اسلامی: گریز از آزادی
*الله: مهربان و بخشنده و یا کین خواه و کیفر دهنده؟
*حال باید پرسید...
*از سلطه افکنی تا سلطه ستیزی
* قرآن، دین، قدرت، ما و آنها ؟
*تأملی چند در باره حکومت اسلامی و رهایی از آن
*بمناسبت اربعین: امامت یا خلافت؟ کدام حاکم است بر ما؟
*مماشات با دین بس!
*اسلام دین بیگانه با انسان
*فساد از اسلام بر میخیزد یا از قدرت؟
*مرگ بر غنی سازی هسته ای
*دیپلماسی ولایت و دفن حقوق بشر
*عاشورای 88، عاشورای حرمت شکن و اسطوره برانداز
*از سلطه ستیزی تا دریوزگی
*بنگر، خداوند غرقه در خون است!
*باید رستم را فرا خواند
*خلع دین از حکومت
*مرگ بر آمریکا: رمز مقاومت مردم یا رمز بقای حکومت ارتجاع؟
*ستیز با شیطان بزرگ ستیز است با آزادی
*الله اکبر: دین یا سیاست؟
*طبل توخالی
*«نرمش قهرمانانه» یا حرکت مذبوحانه؟
*حرمت شکنی روحانیت
*زایش خدا: نفی انسان و آزادی
*گره هسته ای، وسیله است نه هدف، دینی ست نه سیاسی
*گفتمان اعتدال و آشتی اسلام با جهان سکولار!
*رمز و راز وزارت: شایستگی و لیاقت یا تسلیم و اطاعت از ولایت؟
*بوی فریبکاری به مشام میرسد
*تا ولایت هست، سیه روزی و تیره بختی هم هست
*گفتمان ولایت: وارونگی حقایق و بهانه جویی های احمقانه
*تیشه بر ریشه فقاهت، تیشه بر بنیان قدرت است
*آبادی بدون ویرانی؟ نه حقیقت، نه آزادی
*رمضان: بیداری وجدان و یا وجدان فرمانبر؟
*از خداوند خامنه ای ست که بوی گند برمیخیزد
*رئیس جمهور منتخب: باز تاب اراده ولایت و یا تبلور اراده ملت؟
*انتخابات و یا آفرینش حماسه سیاسی؟
*گفتمان ولایت، گفتمان تحقیر و توهین به ملت
*گفتمان انتخابات
*دلشوره انتخابات
*صداقت هرگز نه از دین برخیزد و نه از قدرت
*کارنامه ولایت و یا ریاست جمهوری؟
*رمز رهایی از دیکتاتوری
*احکام شریعت لغو و قیامت اعلام کنید
*دعوت به امام عج و ظهور دجال
*بازی هسته‌ای و اسطوره جهاد و شهادت
*جنگ عدالت با آزادی
*سکولاریسم از ستیز با دین گذر میکند
*هفت سین، بدون دال بیگانه: سال نو، دین نو
*ظهور امام چهاردهم
*الله، خدای یکتا و یگانه مرد است و مردانه میاندیش
*قدسی سازی خشونت، رمز بقای نظام ولایت
*اسلام دین بیگانه با انسان
*آقای رئیس جمهور
*دین را باید بدادگاه بکشانیم
*حکومت راهزنان و غارتگران
*کدام انتخابات؟ چه قانونی؟
*یورش به دفاتر روزنامه ها و زور گیری روزنامه نگاران
*حاکم یا محکوم، کدامیک زور گیر است؟
*نظام ولایت، نظام قانون گریز و قانون شکن
*تاج شاهی بر سر خداوند خامنه‌ای
*دین و یا قدرت، کدامیک دشمن ملت ایران است ؟
*نظام ولایت، نظام فریب و خیانت
*از حجره و حوزه، تا کاخ نشینی و فرمانروایی
*حکومت اسلامی، حکومت فریبکاران
*عاشورای 88، عاشورای حرمت شکن و اسطوره برانداز
*عاشورا : از تحمیق تا تطمیع و از امام تا یزید
*پیام عاشورا: کین خواهی و خشونت، تسلیم و اطاعت
*عاشورا و اسطوره سازان حرفه ای
*دو معضل نیروی های انتظامی: بر خورد با ماهواره ها و بد حجابی
*براندازی دین تازیان بومی : خوش خیالی و یا واقع بینی؟
*مسئول تحریمات: دشمنی با اسلام یا غنی سازی هسته ای؟
*براندازی نظام ولایت از براندازی فقاهت، مظهر دین میگذرد
*جهاد و شهادت جنایت است و در خصومت با انسانیت
*حرف قرآن، حرف قدرت است
*پیش بسوی انسان و آزادی
*چشم بند ان ، کاریکاتور ی که مقدس را موهن ساخت
* ما عاشق امامان خود هستیم!
*از دینداری تا غیرتمداری
*کدام بحران؟
*بازگشت دوران تازیان مهاجم
* بحساب دین یا بحساب ملت
*حکومت اسلامی، بازنده ی بزرگ در اجلاس جنبش عدم تعهد.
*ولایت جلوه ی الله
*الله، بازیگر اصلی
*بوی گند ارشاد
*براندازی ولایت از رهایی از یو غ الله میگذرد.
*کهریزک: مجازات مبارزین راه آزادی
*کهریزک: مجازات مبارزین راه آزادی
*از کدام دین است که سخن میرانید؟
*حکومت ولایت، حکومت الله ست
*چرا باید با نام الله آغاز کنیم؟
*روحانیت دشمن ملت
*الله و جدایی جنسیت ها
*اسلام: دین فرمانروایی و فرمانبری
*خمینی الله را کشته است
*حجاب در ستیز و خصومت با عفاف