چهل سال رابطه مخفي آمريكا با ملايان تهران!
عباس رحمتی

پس از قيام آبان ٩٨/ نودوهشتِ مردمان ايران،« بريان هوك »مسئول رسيدگي امورات ايران اعلام كرد" ديگر به تهران اين اجازه را نخواهيم داد! كدام اجازه را؟! جناب «هوك »نگفت اجازه چه چيزي را به ملايان نمي دهند!

بسیاری در ايران و بعضي از روشنفكران و تحليلگران سياسي  هم فكر مي كنند ترامپ واقعن قصد برخورد جدي با رژيم فاشيستي مذهبي دارند و  تحليل هايشان را بر روي سخنان ترامپ بالا و پايين مي كنند.در حاليكه ترامپ ، تاجر است و  بدنبال يك معامله بُرد بُرد براي خود و در نهايت براي آمريكاست. به همين دليل تحريمها را هر روزبيشتر مي كند و هر بار نهادي  و يا شخصيتي  را بر تحريميهاي آمريكا اضافه مي كند تا اين آرزو برآورده و به مذاكره باينجامد. امما هميشه مي گويد ما قصد عوض كردن رژيم (تروريست پرور و فاشيستي مذهبي )را نداريم ، بخاطر همين است كه در اوج قيام مردم ايران ،ترامپ سكوت مي كند و حتا نا پديد ميشود! بعضي ها فكر مي كنند كه آمريكا فقط ترامپ است و يا سخنگويان او كه تصميم مي گيرند. ترامپ  هم مانند هفت پرزيدنت گذشته آمريكا بدنبال رابطه هاي خود با ملاهاي تهران است. بايد گفت ، پيش از چهل سال است كه آمريكا با رژيم تهران  مخفيانه رابطه دارد. امما از ديد خميني ،از فرداي انقلابِ پنجاه و هفت /٥٧ ، آمريكا شيطان بزرگ شد! آمريكا هم از همان روز بازي ديگري را آغاز كرد و تا جايي با رژيم همكاري كرد كه شاه را براي عمل جراحي طحالش بلافاصله به آفريقا ( پاناما)  فرستاد و حتا تا استرداد او هم پيش رفت،  بطوريكه ،شاه و خانواده اش را جايي نپذيرفتند و بالاخره بدعوت «انوار السادات»  به مصر رفتند كه خود، نشان دهنده ي آينده روابط  ج أسلامي  با آمريكا به نوع ديگر بود!  اين بار چهل سال رابطه مخفي رقم  زده شد. حال اين بار ترامپي آمده است و مي خواهد همه چيز را در مقابل دوربينها تلويزيون انجام دهد و نه مخفي !

اسناد دیگری از ویکی لیکس:

اسنادي ديگري كه رابطه ايران و آمريكا رابر ملا ميكند افشاگري اخير ويكي ليكس است !

طبق اطلاعات ويكي ليكس  كه اخيرن  به بيرون ، درز پيدا كرده است ،سپاه پاسداران با سازمان امنيت آمريكا (CIA) همكاري دارد و به نوعي إيالت متحد آمريكا در بدنه نظام محسوب ميشود! مطابق اسنادي كه ويكي ليكس بيرون داده است حتا برخي قدرت نمايي هاي "سيا"در منطقه، بين هماهنگي هاي "ساس "( سپاه) و "سيا"صورت مي گيرد.يعني با همكاري سپاه در منطقه براي حفظ منافع آنها كمك مي كند و آمريكا هم در قدرت گرفتن آنها ( سپاه) در داخل و خارج كمك خواهد كرد "ويكي ليكس" حتا اسنادي از ملاقات سپاه و سران "سيا"در عراق در اختيار دارد كه آنها را در ماههاي آينده منتشر مي كند.امما در ادامه ،اين  سايت ،افشاء دروني مي كند كه گروه بيت رهبري با هدايت فردي بنام "محمدي" با همكاري حفاظت سپاه با روسيه همكاري دارند و بازوي اصلي  و نفوذ در ايران، روسها هستند.

مطابق گفته او اين گروه  ، گروه اي است كه سياست گذاري سپاه قدس را نيز در اختيار دارد.همكاري اعتداليون دست در دست MI6 / ام آي شش/ و سرويس هاي امنيتي انگليس دارند و به نوعي حافظ منافع انگليس در ايران هستند، حمايت هاي بي بي سيBBC و ساير رسانه ها در سالهاي اخير از دولت ايران گوياي اين مطلب است. 

مطابق گفته" ويكي ليكس" هر زمان قدرت اين سه باند از بين ميرودباعث آشفته تر اوضاع ميشود ، مانند سالهاي اخير اطلاعات سپاه از نظر نفوذ در نظام بسيار پيشرفت كرده است و اين امر موجب نگراني روسيه و انگليس شده است . با اين مقدمه به  سير روابط ايران و آمريكا نگاهي گذارا داريم و به بررسي آن مي پردازيم.

روابط و مذاکرات مخفی: 

اولين ملاقات : «مهندس مهدي بازرگان  »نخست وزير دولت موقت جمهوري اسلامي با «برژنيسكي »مشاور امنيت «جيمي كارتر» بود.در آن زمان بنا شده بود، رژيم حاكم بر تهران براي خروج بيست و پنج هزار آمريكايي از ايران و همكاري دولت موقت با آنها صورت گيرد.در عوض آمريكا قول داده بود تحويل سلاح را در دستور كار خود قرار دهد! پرژينسكي كه هدف اصلي اش،  حذف "اتحاد جماهير شوروي" بود، تلاش مي كرد كه حكومت آخوندي در تهران را باصطلاح ، بصورت يك كمر بند سبز اسلامي عليه (خرس سرخ ) كمونيست علم كند.در اين بين  اشغال سفارتخانه آمريكا توسط دانشجويان خط امام (  بدستور خميني بود كه خميني از آن با انقلاب دوم  ياد كرد) اتفاق افتاد و مانع آن شدكه آرزوي برژينسكي و مهندس بازرگان بر آورده شود!در عوض دوران تنش آغاز شد و مناسبات آخوندها و شيطان بزرگ در مسير ديگري سير كرد، كه با فراز و نشيب هاي بسياري روبرو شد كه هنوز هم ادامه دارد !با آنكه بحران حمله به سفارت آمريكا و گروگانگيرى به قطع رابطه كامل ( حداقل در ظاهر) منجر شد ولي تماسهاي پنهانى و مذاكرات پشت پرده هرگز قطع نشد.اين روابط در زمانِ هيچيك از روساي جمهوري قطع نگشت. حتا براي اين روابط تلاشهاي ديگري هم صورت گرفت ، بعنوان مثال : جردن، رئيس ستاد  وقت كاخ سفيد از سوي كارتر ماموريت يافت با تغيير قيافه خود با يك كلاه گيس و سبيل مصنوعي و يك عصا به پاريس برود و با فرستادگان خميني در آنجا ملاقات و مذاكره كند! چند ماه مذاكره مستقيم،  سرانجام به مذاكرات الجزاير منجر شد كه در آن رهبران جمهوري اسلامي پذيرفتند،

گروگانهاي آمريكايي را آزاد كنند و آمريكا هم قول داد كه پولهاي بلوكه شده را آزاد كند. توجه داشته باشيد همين مذاكرات دست رژيم را براي ترور و به آشوب كشيدن منطقه  در آينده بازتر كرد، بطوريكه در جريان اشغال عراق توسط آمريكايي ها،گردن خوده آمريكايي ها راهم گرفت!(سند آن اخيرن  بيرون آمده است)

قرارداد الجزاير نخستين قراردادي  بود كه علي خامنه اي در سخنانش  از آن ياد كرده است ، او گفته بود؛ آمريكايي ها نقد مي گيرند و نسيه ميدهند! البته گروگانگيرى هم در شكست كارتر در انتخابات رياست جمهوري تاثير داشت و بعد از شكست او در زمان ريگان آزاد شدند. امما واشنگتن اموال ايران را پس نداد، زيرا مكانيزم نسيه اي كه شكل گرفت ، هنوز هم به پايان نرسيده است!

مذاكرات پشت پرده اي رژيم با شيطان بزرگ در زمان ريگان نيز ادامه يافت ، اين بار ج اسلامي نقد داد و نسيه گرفت حمله به كشتي هاي نفتي كويتي متوقف شد و خميني  با نوشيدن جام زهر سر انجام ، پايان دادن هشت سال جنگ  با عراق را پذيرفت . رسوايي ايران گيت ( كلت و شيريني)در زمان رفسنجاني ، نشان داد كه جناحهاي رقيبِ ج اسلامي كه بعد ها با نام اصولگرا و اصلاح طلب شناخته شدن بقول معروف حاضر شدن رقص ديپلماتيك را با موسيقي آمريكايي برقصند! شايد، بعد از اين رسوايي بود كه خريد اسلحه مستقيم غير مستقيم  از اسرائيل صورت گرفت ،كه در همان زمان جنگ   ايران و عراق بيرون زد! 

رجز خواني ، تحريم اقتصادي و فشار از نزديك ،همه عاملي هستند كه تاريخ  مناسبات جمهوري اسلامي و آمريكا را دراين چهل سال  رقم  زد وبه  زد و بندهاي موضعي و مذاكرات محرمانه شكلِ ديگري  داد! بدين سان آيا مي توان گفت ؛در آينده نزديك،  شايد ، شاهد پرده جديدي از اين سري نمايشات باشيم ؟ آيا دلايل پاسخ مي تواند مثبت باشد؟ دلايل زير را مي توان درنظر داشت.

- دليل اول اين است كه ج اسلامي زير فشار بيشتري از هر زمان ديگر است  - دوم اينكه در داخل رهبرانشان با چالشهاي سياسي اجتماعي مواجه هستند . در حالي كه پايگاههاي مردمي اش را روزبروز از دست ميدهند و كوچكتر ميشوند ، در خارج هم هيچ دست نزديكي ندارد و بر عكس تمامي همسايگانش از آنها رنجيده اند و تقريبن هيچكدام حاضر به حمايت از اين جمهوري فاشيستي نيستند.نمونه اين نفرت را هم اكنون در عراق و لبنان شاهديم. 

- ترامپ  و يارانش هميشه گفته اند قصد تغيير اين رژيم را ندارند و ميخواهند رژيم بايد تغيير رفتار بدهد! او  شديداً علاقه مند است كه به هر شكلي كه شده لاأقل آنها رام كند و به فهرست ديپلماتيك خود بيافزايند، با اين حال دو دليل ديگر دارد كه اين روابط را تعبير مي كنند.

١-«ترامپ »به زد و بند پشت پرده و مذاكرات مخفيانه هيچ علاقه اي ندارد ، او مي خواهد هميشه ، همه چيز در مقابل دوربين ها مطرح شود، او بدنبال نشان دادن قدرت خود به دنياست،  آنچه را «اوباما»محال مي دانست به گونه اي غير باورانه،  ممكن كرده است به عبارتي ديگر ترامپ حاضر نيست به ملايان حاكم بر تهران امكان دهد كه يواشكى تسليم شوند امما در ملاءعام خود را پيروز فرض كنند، همان كاري كه در مورد برجام هم انجام داده اند. او مي خواهد مانند ملاقات با «كيم جون اون» در كره شمالي همه چيز را به دنيا نشان دهد و خود را در سكوي ، بالاترين نشان دهد. 

٢- دومين دليل ،احتمال مذاكرات پشت پرده را كاهش مي دهد. وضع نابساماني بر حاكميتِ ايران است ، به نظر بعيد مي رسد كه اين  مكانيزم در تهران ديگر كار نمي كند.به همين سبب ، حسن روحاني ( فريدون) كسي كه در نقش رئيس جمهوري است از راهكارهاي خروج از بن بست سخن مي گويد. در حاليكه خامنه اي تاكيد دارد كه نه جنگ و نه مذاكره خواهد شد!

در حال حاضر واشنگتن آنچه را كه  ملايان تهران مي گويند كافي نمي داند ، تهران هم مي گويد آنچه را واشنگتن عرضه مي كند كافي نيست .در اين ميان ظريف وزير خارجه تلاش دارد كه شخصيت هاي اروپايي را جمع كند و جبهه ضد آمريكايي بسازد. اين تلاش ظريف به ناكجا آباد راه خواهد برد. بر فرض اينكه ج اسلامي براي اين كار موفق شود ، تا در گيري نظامي و يا فشار هاي ديگر را به تعويق بيندازد و يا غير ممكن سازد!امما همگان مي دانند كه ج اسلامي با يك جنگ نابرابر در مقابلِ آمريكا و اتحاديه اروپا قرار دارد. در حين اينكه ظريف تلاش مي كند اروپا را در مقابل آمريكا قرار دهد،روحاني با ولايت فقيه تهران  باز هم نمايندگان خود را مخفيانه به آمريكا فرستاده اند تا از فشارهاي آمريكا بكاهند!بايد پرسيد؛ با قيامي كه اكنون در تهران و شهرهاي ايران براه افتاده است آيا به جز روسيه و چين ، كشوري حاضر است با اين هيولاي تهران رابطه اي داشته باشد؟

آمريكا چطور؟! 

؛ همانطوريكه ميدانيم ، آمريكا از نظر سياسي ، اقتصادي و نظامي قابل مقايسه با ايران نيست، برتري آمريكا در اين مورد بر كسي پوشيده نيست، امما چرا اينهمه اصرار دارد ومرتب تكرار ميكند تا رژيم را براه آورد كه دست از كارهاي تروريستي خود بر دارد و مانند يك رژيم  معمولي  عمل كند؟!در هر حال ويكي ليكس با افشاي جديد آينده رفتار آمريكا را ترسيم كرده است.

دشمن ملايان تهران!

در پايان بايد گفت ج اسلامي يك دشمن بزرگ دارد و آنهم مردمان ايران است . جمهوري فاشيستي مذهبي كه در روياهايش اشغال خاورميانه را مي پروراند سعي در فريب دنيا را دارد و سعي مي كند هم جمهوريت را داشته باشد و هم ذات تجاوزكارانه خود را با ترور و دخالت در كشورها  نشان دهد[١] البته، آمريكا و اروپا اين را براي خود بسيار متضرر مي دانند، امما  همانطور كه در بالا آمد ، غربي ها ، هم تلاش دارند اين هيولا را هميشه رام نگه دارند تا به سرمايه هاي عظيمي كه در ايران است، راحتتر دست يابند. گاهي راحت و گاهي هم با مذاكره و گاهي با قرارداد و گاه با جنگ! حال بايد ديد با ترامپ و يا بي ترامپ جمهوري اسلامي باز هم تهديدي براي همه ي منطقه و حتا جهان خواهد بود. آيا آمريكا و شركاء با اوضاع و احوال كنوني در ايران و با لرزان شدن پايه هاي  داعشِ تهران باز هم نظاره گر  قتل عام ها در ايران و بمب گذاري و ترور و... درمنطقه خواهندماند؟  در حال حاضر كه رژيم فاشيستي مذهبي  براي مردم ايران نقشه هاي ديگري در سر مي پروراند، آيا باز هم آمريكا  و و  اروپا بطور علني با آنها كه مي كُشند تا بمانند،  كنار خواهند آمد و يا از مردم ايران كه در مقابل گلوله هاي سربي مي ايستند حمايت ميكنند؟ در پايان  بايد پرسيد،به مردم كمك مي كنيد يا حاضريد باز چشمانتان را بر جنايات  ملايان تهران ببنديد و به مذاكرات مخفي  و علني ادامه دهيد؟!كدام؟ تا كنون كه چشمانتان را بسته ايد. 

___________________________________________________________ 

[١] وب سايت اينتراسل ،سند دخالتهاي رژيم را در عراق در ٧٢ صفحه انتشار داده است. برخورد مردم عراق و حتا شيعه نشين ها خود  سند زنده اي است كه نشان ميدهد، طیف وسیعی از مردم  بر عليه رژيم ج أسلامي اند. 

 

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب عباس رحمتی در سایت پژواک ایران 

*ويروس كرونا و رنسانس  [2020 Mar] 
*بيت خامنه اي وتيم امنيتي ،براي مهار خبرها ونه ويروس كرونا!  [2020 Feb] 
*لائيسيته !  [2020 Feb] 
* مُرده گردونی ولايت فَقِيه !  [2020 Feb] 
*ابوبكر البغدادي و علي الخامنه اي هردو تروريست؟!  [2019 Dec] 
*چهل سال رابطه مخفي آمريكا با ملايان تهران!  [2019 Dec] 
*گراني بنزين وعبور از فاشيست مذهبي !  [2019 Nov] 
*‏ بيست و ششمين فستيوال تئاتر ايرانيان تبعيدي ،شهر كلن آلمان!‏  [2019 Nov] 
*‏«روح الله زم »، اپوزيسيون يا مهره ي سوخته؟!‏  [2019 Oct] 
*بانوان ايران استاديوم هاي كاملن آزاد ميخواهند!‏  [2019 Oct] 
*چپاول ثروت و عطش خونریزی را حمایت نکنید! سیری کوتاه در نشست سازمان ملل [2019 Sep] 
*پشت پرده سياست ولايت فقيه، مذاكره با آمريكا !  [2019 Sep] 
*سپاه پاسداران با چهل سال تروردرصدر فهرست سازمانهای تروريستي خارجی آمریکا ! [2019 Apr] 
*چهل سال جنايت و ترور سركوب و عقبگرد كامل (شماره يك)‏  [2019 Feb] 
* سال ۲۰۱۸ سال هشدار و پر حادثه به پایان رسید! [2019 Jan] 
* فرار سرمايه از ايران افزايش مي يابد!‏  [2018 Dec] 
*یک ربع قرن فستيوال تئاتر تبعيدي در كلن!  [2018 Nov] 
*ترور به بهانه هموار کردن جاده بهشت براي تروریست ها!  [2018 Nov] 
*خيانت روحاني ( فريدون) به مردم ایران از زبان یک آشنا! [2018 Oct] 
*احضار روحانی به مجلس و رویای دیر باز خامنه ای!‏  [2018 Sep] 
*غول ديماه بر مي خيزد!  [2018 Aug] 
* ١٣٦ مين سالگشت زاد و بود دكتر محمد مصدق در شهر كلن چگونه برگزار شد؟  [2018 Jul] 
*خامنه اي و رؤياهاي آشفته بمب اتم!‏  [2018 Jun] 
*سود و زيانهاي خروج آمريكا از برجام  [2018 May] 
*رضا شاه جزئي از تاريخ ايران است!  [2018 Apr] 
*ارمنستاني ها فقط با اراده بود که ديكتاتور را سرنگون كردند!  [2018 Apr] 
*احمدي نژاد بدنبال اپوزيسيون سازي است ؟  [2018 Feb] 
*فاز تغيير ! [2018 Feb] 
*جمهوري اسلامي ؟ نه ، رژيم توتاليتر!  [2018 Feb] 
*جنبش ملي ،پايه هاي نظام ولايي را فرو خواهد ريخت!‏  [2018 Jan] 
*احمدی نژادی ها؛ واکنش تهدید آمیز خامنه ای  [2018 Jan] 
*شعله جنگ منطقه خليج فارس زبانه مي كشد [2017 Dec] 
*بيست و چهارمين سال فستيوال تئاتر در تبعيد كلن بياد مجيد فلاح زاده  [2017 Dec] 
*جنگ أفروزي هاي دوباره جمهوري اسلامي ، تمام منطقه را درگير خواهد كرد!‏  [2017 Nov] 
*رفراندوم اقليم كردستان و دخالت ملاها و افزايش بحران در عراق!  [2017 Nov] 
*فوتبال ايران و سوريه، نقش زنان و مردان ايران !‏  [2017 Oct] 
*فردوسي را بايد جدي گرفت و خوب شناخت !‏  [2017 Oct] 
*انتخابات آلمان ، شكست سنگين دو حزب برتر و رشد پوپوليست ها !‏ [2017 Sep] 
*‎ ‎دو رهبر در يك موضع و حمله به ملاها درسازمان ملل  [2017 Sep] 
*همكاري كاشاني و بهبهاني با انگليسيها در كودتاي ٢٨ مرداد عليه دكتر مصدق  [2017 Sep] 
*معامله بزرگ بر سر كابينه آينده و نقش ولايت فَقِيه ! ‏  [2017 Aug] 
*دولت امام زمان معجزه هزاره سوم ( قسمت ششم)‏  [2017 Aug] 
*«ماجراي نيمروز» نيمه پنهان ماجرا بود!‏  [2017 Jul] 
*جنبش دانشجویی و ادامه مبارزه  [2017 Jul] 
*اتحاد اپوزيسيون با مردم رمز پيروزي است!‏  [2017 Jul] 
*دولت امام زمان ،معجزه هزاره سوم ( قسمت پنجم )‏  [2017 May] 
*چهار سال با دولت تدبير و اميد و ركوردهاي تازه !‏ [2017 Apr] 
*اسكار سياسي! ‏  [2017 Mar] 
*دولت امام زمان ، معجزه هزاره سوم ( قسمت چهارم )  [2017 Feb] 
*«اوباما» با اُونا، ماند و به تاریخ پیوست! [2017 Jan] 
*گورخوابان ارمغان ديگر جمهوري اسلامي‎!‎  [2017 Jan] 
*دولت امام زمان ، معجزه هزاره سوم ! ( قسمت سوم)  [2016 Dec] 
*بيست و سومين فستيوال تئاتر در تبعيد شهر كلن با موفقيت برگزار شد  [2016 Nov] 
*پيروز انتخابات‎ ‎‏ آمریکا كيست ؟ ‏  [2016 Nov] 
*دولت امام زمان ، معجزه هزاره سوم( قسمت دوم)‏  [2016 Oct] 
*دولت امام زمان و معجزه هزاره سوم !( بخش اول)‏ [2016 Oct] 
*فوتبال و حزب اله ، ياحسين ، گل تاسوعائي!‏  [2016 Oct] 
*مردم چون كوه مي مانند تا علم الهدي برود [2016 Sep] 
*جنگنده های روسی در پايگاه شاهرخي (نوژه) همدان ، خيانتي كه كتمان نتوان کرد؟ [2016 Aug] 
*كودتاي نافرجام تركيه و روياهاي اردوغان  [2016 Jul] 
*زلزله خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا و پس لرزه هايش [2016 Jul] 
*قضاوت كنيد!  [2016 Jun] 
*نقش مستشاران و مدافعان حرم، حضور محرز جمهوري اسلامي در جنگ سوريه!  [2016 Jun] 
*أهداف خامنه اي با رياست جنتي در مجلس خبرگان [2016 May] 
*ترس خامنه اي از فرا گيري زبان انگليسي چيست ؟  [2016 May] 
*فرار مالياتي و پولشويي هاي گسترده جهاني درپاناما، بهشت مالياتي! [2016 Apr] 
*انتخابات دهم و حیله های جدید نظام ولايي  [2016 Mar] 
*ميزان رأي يك نَفَر است! [2016 Feb] 
*ريشه ها را بايد شناخت ! [2016 Feb] 
*سفر روحاني به فرانسه و معامله پشت پرده بر سر مجاهدین  [2016 Jan] 
*بيست و دومين فستيوال تئاتر درتبعيد «كلن» با شعار «ما پارازيت نيستم » [2015 Dec] 
*جنايات اخير رژيم فاشيستي مذهبي ايران يك عمل تروريستي و محكوم است  [2015 Nov] 
*خودرو ملي يا اسلامي ،ايدئولوژيك ( مكتبي ) ؟ [2015 Oct] 
*داستان دعواها و بر هم زدن رابطه ایران با آمريكا و توافقنامه هسته اي وین ! [2015 Sep] 
*چه سیاستی پشت هجوم گسترده پناهندگان به اروپا نهفته است؟ [2015 Sep] 
*چرا پزشكان به مناطق دور افتاده نمي روند؟( بخاطر روز پزشک ) [2015 Aug] 
*گروه اسلامي داعش بهانه اى براى حضور هميشه آمريكا در خاورميانه! [2015 Aug] 
*توافق هسته اي وين ، فرصتي براي خواسته هاي مردم ايران!  [2015 Jul] 
*مذاكرات هسته اى و هسته اصلی ترور در خاورمیانه  [2015 Jul] 
*تنها راه نجات ايران بازگشت به اصالت خويشتن خويش! [2015 Jun] 
*رعايت حفظ فاصله با بمب اتم ، راه حل پشت درهاي بسته است!  [2015 May] 
*تفاهم يا توافق لوزان شكستِ دلواپسان و جام زهر ديگر [2015 Apr] 
* تاكسي جعفر پناهى به برلين آمد ،شوخى نيست !  [2015 Feb] 
*خاكسپارى بيژن دادگرى و بعضى دوستان ! [2015 Feb] 
*راز اشغال سفارت آمریکا درتهران ! [2014 Dec] 
*بزرگداشت فريدون تنكابنى، در شهر كلن كارى پسنديده !  [2014 Dec] 
*بيست و يكمين سال فستيوال تئاتر كلن به همراه يار دبستانى !  [2014 Nov] 
*از هيچِ خمينی تا پيچ بی احساسی مطلق! [2014 Nov] 
*ترور خاموش و پيچيده سرهنگ عزيز خزاعى ! [2014 Oct] 
*ایران و بردگی مدرن ؟! [2014 Oct] 
*چه درسهايى ميتوان از انقلاب ٥٧ گرفت؟ ( قسمت دهم ، پايانى ) [2014 Sep] 
*چه درسهایی میتوان ازبهمن پنجاه و هفت گرفت ؟(بخش نهم) [2014 Aug] 
*آلمان معادلات فيفا را بهم ريخت !  [2014 Jul] 
*آلمان چگونه مجددا ،جام را به خانه آورد؟ [2014 Jul] 
*چه درسهايى مي توان از انقلاب ٥٧ گرفت (بخش ٨) [2014 Jul] 
*چه در سهايى ميتوان از انقلاب ٥٧ گرفت ؟ ( بخش هفتم) [2014 May] 
*چه درسهايى مي توان از انقلاب ٥٧ گرفت ( بخش ششم ) [2014 May] 
*چه درسهايى مي توان از بهمن پنجاه وهفت گرفت ؟ ( بخش پنجم) [2014 Apr] 
*چه درسهايى مي توان از بهمن ٥٧ گرفت ؟ (بخش چهارم ) [2014 Apr] 
*چه درسهايى ميتوان از بهمن ٥٧ گرفت ( بخش سوم ) [2014 Mar] 
*چه درسهايى ميتوان از بهمن ٥٧ گرفت؟( بخش دوم)  [2014 Feb] 
*چه درسهايي می توان از انقلاب بهمن ٥٧ گرفت !(بخش نخست ) [2014 Feb] 
*پزشك ، نقدى بر فيلم مديكووس [2014 Jan] 
* نلسون ماندلا سنبل مبارزه با آپارتايد ( تبعيض نژادى ) و درسهايى كه بايد از او گرفت! [2013 Dec] 
*بيستمين فستيوال تئاتر ايرانيان در تبعيد خجسته باد [2013 Nov] 
*تروريست كيست ،تروریست دولتی کدام است ؟ [2013 Nov] 
*حل مسئله اتمى ايران با سوريه گره خورده است ! [2013 Oct] 
*اوباما يك گام به پيش ، روحانى دو گام به پس !  [2013 Oct] 
*روحاني و باب مذاكره با آمريكا در سازمان ملل ! [2013 Sep] 
*حزب مرکل در آلمان اکثریت آراء را کسب کرد، ولى ائتلاف با كدام حزب ؟  [2013 Sep] 
*سوريه خط مقدم و خاكريز اول جمهورى اسلامى! [2013 Sep] 
*جنايت ضد انسانى در اشرف و يا ليبرتى محكوم است  [2013 Sep] 
*رای اعتماد وزارت اطلاعات یا مجلس؟! [2013 Aug] 
*اتحاد ، مبارزه ، تنها راه مقابله با رژيم فاشيستى مذهبى است ؟ [2013 Aug] 
*حسن روحانى ، شايد فرصتى ديگر؟!(قسمت سوم) [2013 Jul] 
*حسن روحانى ، شايد فرصتى ديگر ؟!( قسمت دوم ) [2013 Jul] 
*انتخابات يا ابتذال ؟ (قسمت چهارم ) [2013 Jun] 
*انتخابات يا ابتذال ؟ ( قسمت سوم ) [2013 Jun] 
*انتخابات يا ابتذال ؟ ( قسمت دوم)- مضحكه انتخابات ١٣٩٢ [2013 Jun] 
*انتخابات يا ابتذال؟ قسمت اول [2013 Jun] 
*انگليس پشت پرده انتخابات ايران  [2013 May] 
*" مادورو " و " چاوز " دو روى يك سكه اند ! [2013 Apr] 
*جريان فتنه چيست ، فتنه گر كيست ؟ [2013 Apr] 
*اپوزیسیون سازی ! [2013 Feb] 
*تابلوی فساد جمهوری اسلامی! [2012 Dec] 
*کاریکلماتور سی یاسی! [2012 Nov] 
*انتساب احمدی ‌نژاد کلاه گشاد بر سر خامنه ای! [2012 Sep] 
*پارازیت قربانی مماشات ! [2012 Jun] 
*آیا سوسیالیست های فرانسه با انتخاب اولاند مسیرکشور را عوض خواهند کرد؟ [2012 May] 
*انتخابات مجلس نهم فریب دیگری برای جهانیان ! [2012 Mar] 
*فیسبوک وشبکه های اجتماعی مجازی ! [2012 Feb] 
*تحلیلی بر گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی [2011 Nov] 
*چراغ سبز هیلاری کلینتون به رژیم فاشیستی ایران رشته ها را پنبه خواهد کرد!  [2011 Nov] 
*قذافی رفت ، آینده لیبی به کجا می رود ؟ [2011 Oct] 
*استبداد و پیامد های آن درجامعه ! [2011 Aug] 
*هدی صابر و بابی ساندز دو فدایی آزادیخواه ! [2011 Jun] 
*ولایت فقیه بدتر از فرعونیت !  [2011 Jun] 
*حمله به اشرف ، چرا ؟ [2011 Apr] 
*تفاوت های دو قیام در دو نظام دیکتاتوری ایران و مصر ! [2011 Mar] 
*مصر به کدام حکومت تن در خواهد داد [2011 Feb] 
*بی بی سی ، بی بی باجی رژیم برای تست دستگیری موسوی و کروبی ! [2011 Jan] 
*اعدام ها در روند جنبش مردم ایران چه تاثیری می گذارد؟  [2011 Jan] 
*آیا جزایر سه گانه بهانه ای برای حمله نظامی به ایران خواهد شد ؟ [2010 Dec] 
*مرضیه گل سر سبد هنرمندان [2010 Nov] 
*دیه گو و محمود را باهم به چه کار آیند ؟ [2010 Jul] 
*میزبانی جام جهانی فوتبال برای آفریقا جنوبی براحتی بدست نیامد ! [2010 Jul] 
*سی سال مبارزه و یکسال فعالیت بی امان مردم بر علیه ولایت فقیه در ایران [2010 Jun] 
*ترور نرم در زندانهای رژیم  [2010 May] 
*آواتار ( Avatar) جنبش سبزی که سرخ می شود ! [2010 May] 
*پشت صحنه ارتجاع ولایت فقیه !  [2010 May] 
*خامنه ای قاتلی که باطل است !  [2010 Apr] 
*آواتار ( Avatar) جنبش سبزی که سرخ می شود !  [2010 Mar] 
*پیروز میدان مردم متحدند !  [2010 Feb] 
*مبارزه و سازماندهی ( شماره 2 ) [2010 Jan] 
*مبارزه و سازماندهی تنها راه حل در مقابل رژیم (شماره 1)  [2010 Jan] 
*" نه "  [2009 Dec] 
*جنبش سبز وارد مرحله دیگری شد !  [2009 Nov] 
*جنبش سبز به کجا میرود ؟ (شماره ۳) [2009 Nov] 
*جنبش سبز به کجا میرود ؟( شماره 2)  [2009 Oct] 
*جنبش سبز به کجا می رود ؟! (شماره1)  [2009 Oct] 
*رد پای رژیم و حمایت علنی از حماس در غزه ! [2009 Jan]